Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse:"

Transkript

1 Allerslev Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Allerslev Vandværk I/S Adresse: Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Knud Nielsen Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild m 3 (ca. 10%) Forbrugere antal og type m 3 /døgn. Natforbrug: Under 1 m 3 /t. Maks timeforbrug: 130 husholdninger, 3 landbrug, 4 industrier, 3 institutioner Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d , Lejre Kommunes tilsyn /PND/September 2010 Side 1

2 Allerslev Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Boring i vandværksbygning og nyrenoveret boring i tørbrønd Normalt indhold af sulfat, klorid og nitrat. Råvandet fra er stærkt ionbyttet og derfor meget blødt, men ellers skulle råvandskvaliteten være ret uproblematisk Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Landbrug og byområde Fin stand. Velholdt og rengjort Kompressor og enkelt trykfiltrering. Der er problemer med at overholde kravene for både ammonium og nitrit. Der er overskridelser på kimtal 22 og 37, samt ammonium og nitrit. Enkelte overskridelser for turbiditet, samt tidligere problemer med at overholde minimumskrav til ilt. Fin driftmæssig stand Jern og plastic. Nye og ældre ledninger Timekapaciteten er god, dog er beholderkapaciteten for lille isoleret set. Der er en rørledning til Lejre Stationbys forsyningsnet, men hanen er lukket Velfungerende med formue Allerslev Vandværk er et velfungerende vandværk med udmærket råvandskvalitet, men har dog problemer med at overholde kravene til indholdet af bakterier (kimtal) samt ammonium og nitrit. Der er ønske om ringforbindelser med Lejre Stationsby Vandværk og Rynkebjerggård Vandværk. Anbefalinger Der bør kigges nærmere på vandbehandlingen, da der er hyppige overskridelser på ammonium og nitrit. Der bør desuden undersøges, hvorfor der er så relativt højt indhold af kim 22 og 37 med jævne mellemrum. Det bør overvejes at udvide beholderkapaciteten. Dette kan samtidig være med til at nedsætte vandhastigheden i filteret og dermed afhjælpe behandlingsproblemer. Der kan i planperioden ske bebyggelse af de 160 grunde, der er udlagt i forsyningsområdet. Allerslev Vandværk har pt. Ikke kapacitet til at forsyne disse. Evt. forbindelsesledninger til Lejre Stationsby og Rynkebjerggård bør overvejes /PND/September 2010 Side 2

3 Allerslev Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Vandværkets grund Ved Nørregårdsvej 1 Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) Boredybde (m) 67,7 Filterinterval (m.u.t.) 46,58-67,7 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Sand og Kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 20,1 Råvandspumpe SP8-12 Pumpeydelse (m³/t) 6 m3/t Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m)? 1,62 Afslutning i terræn Indendørs i vandværket i gulvniveau Betonbrønd Beskyttelseszone Delvis. 2 m til privat villahave Ja. Indhegnet Indvindingsstrategi Der køres mellem én boring ad gangen. Automatisk boringsskift ved hver ny start. Begge pumper er tænd-sluk pumper, som har ca. 5 starter pr. dag. Arealanvendelse i nærområde Landbrugsarealer og byområde Forureningskilder i nærområde Landbrug og byområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d /PND/September 2010 Side 3

4 Allerslev Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Normalt indhold af sulfat, klorid og nitrat Mikrobiologi Ingen overskridelser siden et enkelt tilfælde med Coli bakterier for ca. 3 år siden Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d /PND/September 2010 Side 4

5 Allerslev Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Kompressor Enkelt 1 lukket trykfilter 6 m3/t, filterets dimension er angivet til 1430mm Ø Luft og vand / Automatisk skylning for hver 500 m3 2,8 m3/skyl Kloak uden bundfældning 2 x 4 m3. plastankene findes i den gamle betonbeholder, der står ved siden af værket Ingen 2 x 10 m3/t (CR10) Tilsluttet hydrofor. Styret af tryk i ledningsnettet 3,8 bar Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Der er overskridelser på ammonium og nitrit. Enkelte overskridelser for turbiditet, samt tidligere problemer med at overholde minimumskrav til ilt. Mikrobiologi Der er overskridelser på kimtal 22 og 37 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 6 m³/t 6 m³/t Beholder 8 m³ Udpumpning 20 m³/t Datakilder Vandværket d /PND/September 2010 Side 5

6 Allerslev Vandværk I/S Ledningsnet Længde ca m Alder og materialer Fra 1950 til Udgøres af jern (ca. 40 %) og plastik (ca. 60 %) Ledningsplaner Håndtegning findes hos formanden. Vandværket overvejer digitalisering. Tegningerne udlånes gerne på forespørgsel Trykforøger Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Delvis. Der findes en udendørs lampe, som tænder, når der er noget galt på værket. Det er uvist hvor mange sensorer der findes, men der i hverfald en niveausensor i rentvandstanken, samt en sensor på trykket ved filter og ved afgang fra værket. Der findes en ledning til Lejre Stationsby Vandværk, men ledningsdimensionen er for lille og mangler vedligeholdelse. Lejre Stationsby har kapacitet til at forsyne hele Allerslev, men ikke omvendt, men den er under udarbejdelse Der findes 2 råvandsboringer Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Delvis. Boring 2 er indhegnet 5 meter fra mark og vej. Boring 1 er placeret i vandværksbygningen, mindre end 2 meter fra nabo (privat have) Velfungerende bestyrelse med opbakning hos forbrugerne Formue kr Takst politik Ens pris for alle forbrugere (ens årligt bidrag og ens m3-pris). Tilslutningsbidraget varierer Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Forventning om et stabilt niveau de næste 5-10 år. Dog er man opmærksom på, at der er udlagt et boligområde med 160 nye grunde. Løbende udskiftning af gamle ledninger, samt alm. vedligehold. Derudover er der snak om et helt nyt vandværk, såfremt de 160 nye udstykninger bliver bebygget. Pt er der kapacitet på værket til tilslutning af ca. 20 nye husholdninger Ringforbindelser til Lejre Stationsbys Vandværk og Rynkebjerggård ønskes Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d , Lejre Kommune tilsyn /PND/September 2010 Side 6

7 Allerslev Vandværk I/S Råvand tidsserier Allerslev Vandværk I/S. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Allerslev Vandværk I/S. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat /PND/September 2010 Side 7

8 Allerslev Vandværk I/S Rentvand tidsserier 0,20 0,25 Allerslev Vandværk I/S 0,42 0,26 0,21 0,21 0,90 0,91 0,75 0,27 0,36 0,29 0,28 0,22 0,26 0,38 0,70 0,80 0,24 0,49 0,26 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Allerslev Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen /PND/September 2010 Side 8

9 Allerslev Vandværk I/S Rentvand tidsserier Allerslev Vandværk I/S 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Allerslev Vandværk I/S 12 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen Oxygen indhold Grænseværdi /PND/September 2010 Side 9

10 Gl. Lejre Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Gl. Lejre Forsyningsnet Orehøjvej 15 B, 4320 Lejre Jens Kampmann Distribution Leverance i m 3 Vandspild? Forbrugere antal og type Datakilder Køber vand af Lejre Vand A/S - Rynkebjerggård Forsyningsnet 27 husstande Lejre Kommune Anbefalinger Det anbefales, at ledningsnettet tjekkes for eventuelt vandspild Side 1

11 Hule Mølle Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Hule Mølle Vandværk Adresse: Kisserupvej 4 Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Ingen besigtigelse (data fra Lejre Kommunes tilsyn uge ) Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse m 3 (skønnet) 9 husstande Datakilder JUPITER, Lejre Kommune tilsyn Marts 2011 Side 1

12 Hule Mølle Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Utæt forerørsforsegling (boringen er tæret op). Råvandspumpe fra Vandværket har ingen indvindingstilladelse. Råvandskvalitet Der foreligger kun en enkelt analyse for pesticider fra ingen detektioner. Ikke muligt at vurdere råvandskvalitet på den baggrund Grundvandsbeskyttende tiltag Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Arealanvendelse Spredt bebyggelse, landbrug og skov Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Den udvendige vedligeholdelse er rimelig, men indvendig vedligeholdelse er mindre god. Døren slutter ikke tæt. Der er ingen rist i afløbet fra vandværket. Behandling består af iltning med kompressor og seriel trykfiltrering (for og efter). Der er afløb af filterskyllevand til skovbund. Overskridelse af coliforme, E. coli og kim 22º konstateret på sidste analyse fra 2009, hvilket skyldes tæret boring. Jern har tidligere haft variationer. Sidste analyse under kvalitetskrav. Overskridelse af nitrit og mangan på sidste rentvandsanalyse fra Flere installationer bærer præg af fugt, vand og okker Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Vandværket råder kun over 1 boring og har ikke forbindelse til andre vandværker Administration og økonomi til vurdering Hule Mølle er et mindre vandværk, der forsyner 9 husstande. Vandværket havde i 2009 problemer med coliforme bakterier. Boringen er tæret op. Bygning og enkelte installationer trænger til renovering. Det undersøges om KE kan levere vand til forsyningsområdet. Anbefalinger Det anbefales, at få afklaret spørgsmålet om levering af vand fra KE til forsyningsområdet. Der bør installeres affugter og foretages renovering af bygninger/installationer. Marts 2011 Side 2

13 Hule Mølle Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift I vandværksbygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) ,19, ,56 Terrænkote (DVR90) 32,5 Boredybde (m) 26,3 Filterinterval (m.u.t.) 23,3-26,3 Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag 51mm Sand og Kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 10,5m Råvandspumpe SP5-A8 Pumpeydelse (m³/t) 5 Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) 15 Afslutning i terræn Placeret i bygning (20 cm over gulv) Ingen (men der hverken Beskyttelseszone sprøjtes eller gødes nær vandværket) Indvindingsstrategi Styres med føler Arealanvendelse i nærområde Åbent land Forureningskilder i nærområde Umiddelbart ingen (grundvandsforurening 50 m fra i DGU.nr ) Datakilder JUPITER. Lejre Kommune tilsyn Marts 2011 Side 3

14 Hule Mølle Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder i JUPITER i JUPITER i JUPITER Ingen detektioner Ingen tidsserier optegnet JUPITER. Marts 2011 Side 4

15 Hule Mølle Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor på trykfilter Filtrering Seriel Antal filtre og type 2 trykfiltre 1 groft og 1 fint (årgang 2000) Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Luft + vand / 1 gang pr. uge Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Afløb til skovbund Rentvandsbeholder Ingen Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper Ingen, der er 325 L trykbeholder Pumpestyring Styret af tryk i trykbeholder (forbrugsstyret) Afgangstryk 2,4 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper (trykbeholder) Datakilder Lejre Kommune tilsyn og uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Jern har tidligere haft variationer. Sidste analyser under kvalitetskrav. Overskridelse af nitrit og mangan på sidste rentvandsanalyse fra Mikrobiologi Overskridelse af coliforme, E. coli og kim 22 konstateret på sidste analyse fra 2009 Metaller - Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Vandværket d. Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 5 m³/t? m³/t Beholder? m³ Udpumpning Datakilder? m³/t Marts 2011 Side 5

16 Hule Mølle Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca m Ca. 20 år, sort PVC Ja, på kontoret Ingen Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? kun én boring og én kildeplads Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Privat ikke - alment, ejes af Ledreborg Gods Vand er med i huslejen Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Ingen Problemer for den videre drift Det undersøges om KE kan levere vand til forsyningsområdet. Boringen er tæret op. Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Marts 2011 Side 6

17 Hule Mølle Vandværk Råvand tidsserier (ingen analyser for hovedkomponenter og ingen detektion af miljøfremmede stoffer) Marts 2011 Side 7

18 Hule Mølle Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Hule Mølle Vandværk 1,07 0,75 0,67 0,69 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Antal/ml (100ml) Hule Mølle Vandværk Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

19 Højby Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Højby Vandværk I/S Adresse: Højbyvej 45, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Bente Beckerslev Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: 8000 m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild 7,6 % Forbrugere antal og type ca m 3 /døgn. Natforbrug:. Maks timeforbrug: 2 mindre landbrug (uden dyrehold) og 39 husholdninger Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

20 Højby Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Ældre velfungerende boring i muret tørbrønd. Generelt en stabil og god vandkemi. Råvandet er svagt reduceret og af en ret ukompliceret sammensætning, dog er indholdet af ammonium relativt højt. Et væsentligt forhøjet sulfatindhold (130 mg/l) peger i retning af enten uhensigtsmæssig stor afsænkning af grundvandsspejlet pga. overindvinding og/eller ujævn oppumpning, eller at grundvandskvaliteten er direkte påvirket af nedbrydning af nitrat. Grundvandsmagasinet har sandsynligvis begrænset beskyttelse imod forurening. Desuden et stabilt niveau af fluorid, som dog i en enkelt måling ligger over drikkevandskriteriet i det udpumpede vand. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringerne ligger i kanten af landsbyområdet. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer Generelt god vedligeholdelse af bygningen Ældre anlæg med et åbent filter. Fungerer tildredsstillende Rentvandskvalitet God vandkvalitet siden en renovering af iltningstårnet i 2008 Tekniske installationer God driftmæssig stand. Flere af installationerne er dog af ældre dato Ledningsnet Ca. 20 % af ledningsnettet består af støbejernsledninger fra omkring den resterende del er nyere ledninger i PEM og PVC Kapacitet Den samlede timekapacitet kendes ikke, men er sandsynligvis meget større end forbruget. Indvindings- Beholder og udpumpningskapacitet er meget stor. Større indvinding fra den eksisterende kildeplads vil dog øge risikoen for forurening af grundvandet. Forsyningssikkerhed Vandværket og kildepladsen er sikret med hegn og låse. Der findes hverken alarmer, nødstrøm eller nødforbindelse til andre vandværker Administration og økonomi Veldrevet vandværk, der kører med en lille formue til mindre investeringer Højby Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Forsyningssikkerheden er dog præget af at indvindingen blot foregår fra en enkelt boring, som ligger bynært, og der ikke findes forbindelse til andre vandværker. Vandbehandlingen sker via et åbent filter, hvilket øger risikoen for forurening. Kapaciteten af vandværket er større end forbruget, specielt er der en meget stor rentvandsbeholder, som ikke bør udnyttes fuldt ud for at undgå for høj opholdstid i tanken. Anbefalinger På sigt anbefales det at renovere værket med lukkede behandlingssystemer, for at øge sikkerheden mod forurening. Rentvandspumperne bør frekvensstyres for at mindske energiforbruget. Mulighederne for etablering af forbindelse til nabovandværk bør undersøges. Det må anbefales, at oppumpningen så vidt muligt søges udjævnet. Marts 2011 Side 2

21 Højby Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 Status Placering I drift Vandværkets grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 36 Boredybde (m) 73,8 Filterinterval (m.u.t.) 37-73,8 Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag 114 mm Selandien sand, palæocæn grønsand Rovandspejl (m u. terræn) 24,6 Råvandspumpe SP8-10 Pumpeydelse (m³/t) 8 m 3 /t Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) 8 Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Marts 2011 Side 3 En muret betonbrønd Ja. Boringer er aflåst og kildepladsen er indhegnet (5 m). Der foreligger en aftale med landmanden om en sprøjtefri zone med en radius på 10 meter fra boringen Råvandspumpen starter ca. 5 gange i døgnet (anslået) og kører omkring 30 min. pr. gang. Landbrugsareal og landsbyområde Landbrugsareal og landsbyområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

22 Højby Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Forhøjet indhold af sulfat. Et stabilt niveau af flouorid i vandet, som dog i en enkelt måling ligger over drikkevandskriteriet i det udpumpede vand. Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen overskridelser Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

23 Højby Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltningstårn Filtrering Enkelt filtrering Antal filtre og type 1 åbent sandfilter Filterareal/-kapacitet (total) 1,1 m 2 Filterskyl metode / hyppighed Vand / Skyldes manuelt hver 14. dag Skyllevandsmængde/-kapacitet 200 m 3 /år (anslået) Skyllevandsafledning Afledes direkte til kloak uden bundfældning Rentvandsbeholder Der ligger en 38 m 2 tank under vandværksbygningen. Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper 1 stk. Ydelsen er ukendt. Pumpestyring Råvandspumpen er styret af niveaumålere i tanken. Rentvandspumperne er styret af trykket i ledningsnettet. Afgangstryk 4,4 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Lave og stabile niveauer af hovedkomponenter i de seneste ca. 10 år. Der har været et par tilfælde med af coliforme bakterier samt overskridelser af kimtal ved 22 og 37 inden for de seneste 5 år. Der har dog ikke været mikrobiologiske problemer siden en renovering af iltningstårnet i Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 8 m³/t 4,4 m³/t Beholder 38 m³ Udpumpning? m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

24 Højby Vandværk I/S Ledningsnet Længde ca. 4 km Alder og materialer ca 20 % er støbejern, og resten er PEM og PVC. Ledningsplaner Trykforøger Digital pdf-tegning, som kan hentes på LER. Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Ja - foreligger på papir. Delvist. Boringen er aflåst og kildepladsen er indhegnet (ca. 5 m fra boringen). Desuden er der indgået aftale med lodsejer om en sprøjtefri zone på 10 meter fra boringen Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Velfungerende og har lokal opbakning Formue kr Takst politik Ens pris for alle forbrugere (bidrag og m3-pris) Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer At få trinstyret rentvandspumpe Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

25 Højby Vandværk I/S Råvand tidsserier Koncentration (mg/l) Højby Vandværk I/S. DGU nr ,00 78,00 82,00 98,00 130, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

26 Højby Vandværk I/S Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Højby Vandværk I/S 1,35 0,29 0,40 0,73 0,75 0,75 0,32 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Højby Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

27 Højby Vandværk I/S Rentvand tidsserier Højby Vandværk I/S 0,7 Værdi (FTU) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Højby Vandværk I/S Koncentration (mg/l) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Fluorid Grænseværdi Marts 2011 Side 9

28 Ledreborg Alle Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Rettet jf. høringsvar: Ledreborg Alle Vandværk I/S Ledreborg Alle 7, 4000 Roskilde Formand: Hans Chr. Jensen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug:. Maks timeforbrug: 8 m 3 /t (anslået) Vandspild 1,6% Forbrugere antal og type 3 landbrug med dyrehold (udgør ca. 70% af forbruget), 5 mindre landbrug, 1 erhverv og 24 husholdninger Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d November 2011 Side 1

29 Ledreborg Alle Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ældre boring afsluttet indendørs i vandværksbygning, med god ydelse Stabilt lavt niveau af hovedparametre. Grundvandet er meget stærkt ionbyttet, hvilket medfører et ekstremt lavt calciumindhold og dermed meget blødt vand. Herudover er råvandets sammensætning ret ukompliceret, og graden af ionbytning kombineret med en reduceret til stærkt reduceret vandtype indikerer et grundvandsmagasin, som er godt beskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i et landbrugsområde, i nærheden af en grusgrav med asfaltværk Ældre veldholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende Uproblematisk lavt indhold i de seneste analyser. Dog ses et højt farvetal. Velholdre installationer, der fungerer tilfredsstillende Ledningsnet Primært støbejernsrør fra Derudover enkelte strækninger med plastrør. Kapacitet Samlet timekapacitet er acceptabel. Beholderkapacitet er acceptabel idet vandværkets to største forbrugere har etableret bufferkapacitet. Forsyningssikkerhed Der er hverken alarmer, parallelle proceslinier eller nødforbindelse til andre vandværker. Dog er der muligheder for nødstrøm Administration og økonomi Et veldrevet vandværk, med en lille formue, som muliggør små investeringer Ledreborg Alle Vandværk er et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog fra en boring, der ligger i nærheden af en tidligere råstofgrav, hvilket på sigt gør den sårbar overfor forurening. Ledningsnettet er af ældre dato, og trænger til udskiftning. Anbefalinger Vandværket bør overveje mulighederne for enten at etablere en ny indvindingsboring på en kildeplads med en mindre sårbar placering, eller alternativt etablering af forbindelse til anden vandforsyning. Vandværket bør renovere ledningsnettet med udskiftning af støbejernsrørene til plastrør. Farvetal hos forbrugerne bør overvåges. November 2011 Side 2

30 Ledreborg Alle Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 Status Placering I drift Inde i vandværksbygningen Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 40 Boredybde (m) 75,1 Filterinterval (m.u.t.) 46,3-75,1 Diameter forerør / filter (mm) 76mm Vandførende lag Selandien sand, palæocæn grønsand Rovandspejl (m u. terræn) 34,3 Råvandspumpe SP8-12 (fra 1995) Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) 2,7 Specifik kapacitet (m³/t/m) 4,8 Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde November 2011 Side 3 Indendørs i vandværk over gulv Boringen er placeret indendørs i aflåst bygning med ca. 10 m til vej og mark Pumpen kører flere gange om dagen. En tænd-sluk pumpe, der er styret af niveauet i rentvandstanken Landbrugsareal, og erhvervsområde med Munch Asfalt Landbruget og en asfaltfabrik Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

31 Ledreborg Alle Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt lavt niveau af hovedparametre Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d November 2011 Side 4

32 Ledreborg Alle Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Kompressor Dobbelt 2 trykfiltre i serie 4,8 m3/t Vand / Automatisk skylning 1 gang om ugen 100 m 3 /år (anslået) Afledes via dræn direkte til recipient 15 m 3 (anslået) placeret under vandværksbygningen. Herudover har vandværkets to største forbrugere buffertanke på hhv. 6 og 15 m 3 Ingen CRE10-06 Frekvensstyret 3,5 bar Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Mindre overskridelser af nitrit og mangan, men ikke i de seneste analyser. Ellers et lavt stabilt niveau af hovedparametre. Farvetal er overskredet. Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 8 m³/t 4,8 m³/t Beholder 15 m³ Udpumpning 10 m³/t Datakilder Vandværket d November 2011 Side 5

33 Ledreborg Alle Vandværk I/S Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger ca. 7 km (anslået) Primært støbejern fra Derudover få korte stykket plastrør lagt ifm. reperationer Ja, på papir. De findes også hos Lejre kommue Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Delvist. Der findes en generator på nabogården Ja. Boringen er placeret inde i vandværksbygningen, som er delvis omkrandset af naturlig indhegning ca. 10 m fra boringen Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Velfungerende bestyrelse og der er lokal opbakning kr Ens takst for forbrugere (højt bidrag lav m3-pris) Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Datakilder Vandværket d Stabilt Overvejer forbindelse til Roskilde Vand, KE eller Glim Vandværk, men der ingen konkrete planer. Desuden forventes en del alm. vedligehold bl.a. med udskiftning af ledningsnet. Farvetal hos forbrugerne bør overvåges. November 2011 Side 6

34 Ledreborg Alle Vandværk I/S Råvand tidsserier Ledreborg Alle Vandværk I/S. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat November 2011 Side 7

35 Ledreborg Alle Vandværk I/S Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Ledreborg Alle Vandværk I/S 0,77 0,78 0,45 0,69 0,70 0,46 0,70 0,78 0,79 0,84 0,68 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Ledreborg Alle Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 November 2011 Side 8

36 Ledreborg Alle Vandværk I/S Rentvand tidsserier Ledreborg Alle Vandværk I/S 0,45 Værdi (FTU) 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi November 2011 Side 9

37 Ledreborg Slot Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Ledreborg Slot Vandværk Adresse: Ledreborg Alle 2A Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Ingen tilladelse Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder. Natforbrug:. Maks timeforbrug: Godset med beboelser og 2 restauranter JUPITER. Marts 2011 Side 1

38 Ledreborg Slot Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Der er ingen indvindingstilladelse. Der er ingen viden om ydelse m.m. Indretningen omkring boringen er af tvivlsom karakter. Der er overtryk i boringen. Svagt reduceret grundvand med forhøjet sulfat og forvitringsgrad tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin, men der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Bebyggelse og skov Der er vådt og fugtigt ved flere bygninger og på gulve ved installationer. Indretningen som vandværk er ikke alle steder efter gældende norm. Vandet pumpes til åbent sandfilter i træbygning, der bærer præg af manglende vedligehold og indtrængning af dyr, insekter. Filteret kan ikke returskylles. Der er flere steder terrænfald ned mod filterbygningen. Der har været adskillige overskridelser af coliforme bakterier, kim 22 og 37, hvilket sandsynligvis skyldes de kritisable forhold ved beluftnings-/filteranlæg og rentvandstank. Der er vådt/fugtigt ved flere installationer Blandet materialer og alder Ikke tilstrækkelige data til vurdering, men sandsynligvis nok Kun én indvindingsboring og ingen forbindelse til andre vandværker Ikke tilstrækkelige data til vurdering Vandværket leverer vand til Ledreborg Slot, sommerkoncerter, livsstilsudstilling m.m. Flere installationer og bygninger er indrettet meget uhensigtsmæssigt og ikke efter gældende normer og praksis på området. Der har været store problemer med den bakteriologiske vandkvalitet, sandsynligvis som følge af ovenstående tekniske og bygningsmæssige forhold. Der er installeret AQA total magnetbehandling uden myndighedens godkendelse. Anbefalinger Det anbefales, at der hurtigst muligt findes en permanent løsning på problemet med den bakteriologiske vandkvalitet, herunder etablering af et nyt beluftnings- og filtreringssystem (evt. lukket) med mulighed for returskyl. Flere installationer fremstår desuden fugtige/våde ligesom flere bygninger kunne trænge til renovering. Der skal søges om indvindingstilladelse, ligesom der skal søges om tilladelse til magnetbehandling. Indretningen omkring boringen bør renoveres og rengøring bør udføres jævnligt fremover. Indretning omkring rentvandstank bør udbedres/renoveres. Det bør overvejes at etablere en supplerende boring eller eventuelt forbindelse til andet vandværk, hvis muligt. Det anbefales under alle omstændigheder, at oppumpningen fra boringen så vidt muligt søges udjævnet i forbindelse med arrangementer. Marts 2011 Side 2

39 Ledreborg Slot Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering I kælder Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) ,66, ,31 Terrænkote (DVR90) 15 Boredybde (m) 33 Filterinterval (m.u.t.) Ukendt Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn), men over terræn Råvandspumpe CP3-60 Pumpeydelse (m³/t) 3 Sænkning ved drift (m) Artesisk boring Specifik kapacitet (m³/t/m) Afslutning i terræn I lille træhus Beskyttelseszone Indhegnet Indvindingsstrategi Efter behov Arealanvendelse i nærområde Bebyggelse og skov/park Forureningskilder i nærområde Ingen Datakilder Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 3

40 Ledreborg Slot Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Kun 1 råvandsanalyse, der viser svagt forhøjet sulfat og klorid. Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Besigtigelse d. Marts 2011 Side 4

41 Ledreborg Slot Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Pumpes til åbent filter Enkelt Et åbent sandfilter i træbygning Ingen / Aldrig Skyllevandsmængde/-kapacitet Ingen Skyllevandsafledning Afledning til skoven Rentvandsbeholder 6 m3 (på bakketoppen) Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper CP2-20 (5 m3/t) på bakketoppen Pumpestyring Forbrugsstyret Afgangstryk? Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d. Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt lavt. Mikrobiologi Der har været adskillige overskridelser af coliforme bakterier, kim 22 og 37. Metaller - Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder Kapacitetsberegning Ingen detektioner. Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER. Indvinding Behandling 3 m³/t? m³/t Beholder 6 m³ Udpumpning 5 m³/t Datakilder Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 5

42 Ledreborg Slot Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 2,5 km til restaurant Hertadalen. Herudover ledninger rundt omkring på godset. 2-3 år gammel til restaurant, ældre ledninger af blandet type bl.a. støbejern rundt om på godset. Findes på kontoret Ingen Datakilder Lejre Kommune uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Der er overtryk i indvindingsboringen. Datakilder Lejre Kommune uge Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Privat ejet ikke - alment vandværk. Ejes af Ledreborg Gods Vandprisen er med i huslejen. Datakilder Lejre Kommune uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Stabilt Datakilder Lejre Kommune uge Ingen Beluftningsanlægget er meget problematisk og bør ændres til lukket filtrering (eller lukket bygning), hvilket godset er klar over. Marts 2011 Side 6

43 Ledreborg Slot Vandværk Råvand tidsserier Ledreborg Slot Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) , Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

44 Lejre Stationsbys Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Lejre Stationsbys Vandværk Adresse: Stationsvej 4, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Arne Madsen Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: 0 m 3 /t. Maks timeforbrug: 9 m 3 /t Vandspild m3 i 2009 Forbrugere antal og type 294 hustande, herunder 1 bager, samt et mindre landbrug Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

45 Lejre Stationsbys Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre indvindings anlæg med afslutninger i velholdte betonbrønde Råvandet er i begge boringer oxideret med nitratindhold på mg/l ved seneste analyse. Der er desuden forhøjet sulfat og forvitringsgrad, hvilket indikerer, at nitrat stadig i et vist omfang nedbrydes i dæklagene. Vandtypen er tydeligt forureningssårbar, og der er i overensstemmelse hermed fundet BAM i DGU , om end koncentrationerne i de senere år kun har ligger lidt over detektionsgrænsen. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Kildepladsen ligger i byområde og tæt ved jernbaneterræn. Den resterende del af oplandet er primært landbrugs- og naturarealer. Ældre bygning. God vedligeholdelse og rengøring. Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende Generelt en stabil vandkemi med lavt indhold af hovedparametre, men der har været problemer med turbiditeten i de seneste målinger Velholdte installationer, som er i fin driftsmæssig stand Ledninger fra 1935 og fremefter af jern, PVC og PN. Udskiftningen af de gamle jernrør er i gang og sker løbende over den næste årrække. Der er planlagt en digitalisering af nettet Samlet timekapacitet er god. Øget forbrug vil dog øge risikoen for forurening af grundvandet Vandværk og boringer er aflåst og kildepladsen er indhegnet. Der er delvis nødforsyning fra Allerslev Vandværk. Vandværket er sårbart overfor forurening af kildepladsen, og der findes ikke parallel vandbehandling på værket. Et veldrevet vandværk. Kører med en formue som muliggør investeringer Lejre Stationsbys Vandværk er et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog fra indvindingsboringer der er samlet på en kildeplads, som ligger bynært og nær jernbane, hvilket gør indvindingen mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger På længere sigt anbefales det at forbedre forsyningssikkerheden med oprettelse af forbindelser til et nabovandværker, alternativt etablering af ny boring på en kildeplads, som er bedre beskyttet mod forurening samt oprettelse af parallelle proceslinier på vandværket. Vandværket bør overveje om sænkningen af grundvandet evt. kan reduceres ved nedsætte ydelsen på råvandspumperne og indvinde samtidigt fra begge boringer. Indtil videre bør vandværket holde øje med udviklingen i råvandets nitratindhold samt indholdet af miljøfremmede stoffer. Vandværket bør fortsætte den planlagt løbende udskiftning samt digitalisering af ledningsnettet. Marts 2011 Side 2

46 Lejre Stationsbys Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Vandværkets grund Vandværkets grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 21,2 22,2 Boredybde (m) 30,3 51,5 Filterinterval (m.u.t.) 24,5-30,3 28,3-30,3 Diameter forerør / filter (mm) 152mm 203mm Vandførende lag Ukendt lag, oplysninger mangler Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 15,3 Råvandspumpe SP8A-7 SP8A-7 Pumpeydelse (m³/t) 7 m3/t 7 m3/t Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) Afslutning i terræn Betonbrønd Betonbrønd Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Delvis. Boringen er aflåst og indhegnet 3 m fra boring. Jernbane ca. 20 meter fra boringen Marts 2011 Side 3 Delvis. Boringen er aflåst og indhegnet 5 m fra boring. Jernbane ca. 20 meter fra boringen Automatisk alternering, hvor der køres lige meget på hver boring. Tænd-sluk pumper, der starter 3-5 gange pr. dag. Der pumpes i alt ca. 10 timer fra boringerne pr. dag Arealanvendelse i nærområde Byområde, jernbaneterræn og landbrugsareal (økologisk og dyrehold) Forureningskilder i nærområde Jernbaneterræn der grænser op til kildepladsen. Desuden har der tidligere være maskinværksted ca. 100 m fra kildepladsen Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

47 Lejre Stationsbys Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Fohøjet indhold af klorid, samt svagt forhøjet indhold af nitrat og sulfat.ingen overskridelser. Der er konstateret indhold af BAM under grænseværdien. Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

48 Lejre Stationsbys Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 1 trykfilter (Silhorko TFA 14) Filterareal/-kapacitet (total) 14 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og vand / For hver 500 m 3, dog min hver 7. dag Skyllevandsmængde/-kapacitet ca. 400 m 3 pr. år Skyllevandsafledning Kloak uden bundfældning Rentvandsbeholder En tank på 100 m 3, som er placeret delvist under værket, delvist nedgravet udenfor værket Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper 3 stk. 5 m3/t (CR5-10) samt 1 16 m3/t (CR16) som dog ikke er tilsluttet Pumpestyring Frekvensstyret (AQA2000P) Afgangstryk 3,3 bar (nat) og 4,0 bar (dag) Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Generelt et lavt indhold af hovedparametre, men der har været problemer med turbiditeten i de seneste målinger Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 16 m³/t 14 m³/t Beholder 100 m³ Udpumpning 15 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

49 Lejre Stationsbys Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca m Fra 1935 til 2009 Udgøres af jern, PVC og PN (ca. en tredjedel af hver) Under udarbejdelser Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Ja til Allerslev, men dimensionen er muligvis for lille Ja. Findes på vandværket Delvis. Der findes findes 2 boringer, samt i alt 4 rentvandspumper. Delvist. Pladsen er indhegnet og boringerne er aflåst, men der er ikke et fredningsbælte på 10 m fra boringerne Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Meget velfungerende og proaktiv, med lokal opbakning kr Ens for alle forbrugere Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Datakilder Vandværket d Stabilt Etablering af forbindelsesledninger til andre værker, samt digitalisering af ledningsnet. Desuden forsætter udskiftningen af ca. 300 meter ledningsnet årligt indtil alle de gamle jernrør er omlagt. Marts 2011 Side 6

50 Lejre Stationsbys Vandværk Råvand tidsserier Lejre Stationsbys Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) ,00 91,00 85,00 79, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Lejre Stationsbys Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) ,00 88,00 78, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

51 Lejre Stationsbys Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Stationsbys Vandværk Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,27 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Lejre Stationsbys Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

52 Lejre Stationsbys Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Stationsbys Vandværk 2 Værdi (FTU) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

53 Lejre Vand A/S - Rynkebjerggård Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Lejre Vand A/S - Rynkebjerggård Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320 Lejre Mogens Olsen Distribution Leverance i m 3 Vandspild? Forbrugere antal og type Datakilder Køber vand fra Københavns Energi - Værket i Lejre 468 husstande Lejre Kommune Anbefalinger Det anbefales, at der etableres forbindelse til Lejre Stationsby -, Allerslev -, Højby - og Ledreborg Slot Vandværk Marts2011 Side 1

54 Linalyst Vandforsyning Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Linalyst Vandforsyning Adresse: Bispegårdsvej 14, 4320 Allerslev Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune tilsyn uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Ingen indvindingstilladelse Indvinding i m 3 Vandforbrug. Natforbrug:. Maks timeforbrug: Vandspild Forbrugere antal og type 6 husholdninger (2 med 3 kreaturer og 6 heste) Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Marts 2011 Side 1

55 Linalyst Vandforsyning Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Betonbrønd med betonlåg med huller i. Der mangler opkant. Låget er ikke tæt og der mangler gummiliste. Dæksel med jordnedfald ikke i orden. El-gennemføring i flange måske ikke i orden. Tvivl om støbt pumpesump. El på brøndvæggen er ikke i orden. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Landbrug Udhus ved gården 2 lukkede filtre, let anløbne Elinstallation ikke i orden, trykfiltre og rørinstallationer bærer præg af at stå i et hårdt miljø Ok Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Kun 1 boring og ingen forbindelse til andre vandværker Administration og økonomi Vandværket forsyner Bispegårdsvej 5, 10, 12 og 14. I alt 6 husstande. Anbefalinger Der bør ske udbedringer af de fysiske forhold omkring boringsindretningen, herunder tætlukkende dæksel med udluftning og støbning af pumpesump, hvis denne ikke er støbt. El-installationer skal udføres forskriftsmæssigt og være tætte ved gennemføringer. Der bør overvejes tilslutning/nødforbindelse til andet vandværk, hvis dette er muligt eller evt. etablering af supplerende boring. Marts 2011 Side 2

56 Linalyst Vandforsyning Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering Ved ejendommen Linalyst Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 53 Boredybde (m) 73 Filterinterval (m.u.t.) 50,15-73 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Kalk, kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 20,5 Råvandspumpe SP5 Pumpeydelse (m³/t) 5 Sænkning ved drift (m)? Specifik kapacitet (m³/t/m) 14 Afslutning i terræn Betonbrønd med betonlåg med huller i Beskyttelseszone 2 m mod græsmark mod nord med heste Indvindingsstrategi Efter behov Arealanvendelse i nærområde Landbrug Forureningskilder i nærområde Landbrug Datakilder JUPITER, Lejre Kommune tilsyn uge Marts 2011 Side 3

57 Linalyst Vandforsyning Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier - Datakilder - Marts 2011 Side 4

58 Linalyst Vandforsyning Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering 2 lukkede filtre Antal filtre og type 2 x Silhorko 360 L Filterareal/-kapacitet (total)? Filterskyl metode / hyppighed Vand og luft / Manuelt 1 gang pr. uge Skyllevandsmængde/-kapacitet? Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Til dræn/faskine Ingen Intet Ingen (hydrofor) Forbrugsstyret 3,5-4,0 bar Foto af hydrofor Intet billede Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier - Datakilder - Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 5 m³/t? m³/t Beholder? m³ Udpumpning? m³/t Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Marts 2011 Side 5

59 Linalyst Vandforsyning Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Ca. 800 m Gamle rør på nr. 14, nye PEL til øvrige ejendomme Ingen (muligvis på godskontoret) Trykforøger Ingen Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Administration og økonomi Bestyrelse Privat ikke - alment vandværk, der ejes af Ledreborg Gods Formue Ikke oplyst Takst politik Der er målerbrønde/vandmålere Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Automatisk skylning Problemer for den videre drift Der er ingen affugter. Rørafløb bør føres til rist, så spild på gulvet undgås Datakilder Lejre Kommune tilsyn uge Marts 2011 Side 6

60 Linalyst Vandforsyning Råvand tidsserier Marts 2011 Side 7

61 Linalyst Vandforsyning Rentvand tidsserier Marts 2011 Side 8

62 Ryttervej 2 Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: 350-V Ryttervej 2 Vandværk Ryttervej 2, 4330 Kisserup Lis Kierstein JUPITER Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse Ingen 3 husstande Datakilder JUPITER og Lejre Kommunes tilsyn December 2012 Side 1

63 Ryttervej 2 Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ingen forerørsforsegling eller brøndkant. Endvidere er dækslet 2 - delt. Nyere råvandspumpe. Vandværket har ingen indvindingstilladelse. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Beliggende på gårdsplads i område med landsbrugsarealer. Der hverken sprøjtes eller gødes på gårdspladsen Ingen bygning Behandlingen består af iltning med kompressor og lukket sandfilter hos hver af de 3 forbrugere. Skyllevand fra filtrene afledes sammen med ejendommenes øvrige spildevand. Elledning ligger delvist overjordisk. Sandsynligvis ikke kapacitetsproblemer Vandværket råder kun over 1 boring og har ingen forbindelse til anden vandforsyning Udgifterne deles mellem husstandene Der foreligger kun enkelte JUPITER data om vandværket (vedr. boringen). Der foreligger ingen vandanalyser. Der er planlagt udtagning af rentvandsanalyser i uge Anbefalinger Der snarest etableres forerørsforsegling på boringen og foretages renovering af brønd og dæksel. Det anbefales at vandværket udarbejder en bedredskabsplan, der kan benyttes i tilfælde af at vandforsyningen forurenes. December 2012 Side 2

64 Ryttervej 2 Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering I tørbrønd på gårdsplads Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 48 Boredybde (m) 21 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 152 mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 12,3 Råvandspumpe Nyere pumpe Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) 12 Afslutning i terræn Beskyttelseszone På gårdsplads Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Landbrugsareal og gårdsplads Forureningskilder i nærområde Landbrugsareal og gårdsplads Datakilder JUPITER og Lejre Kommunes tilsyn December 2012 Side 3

65 Ryttervej 2 Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder - December 2012 Side 4

66 Ryttervej 2 Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Kompressor Lukket sandfiltre. 3 filtre - et filter på hver ejendom Ryttervej 2 skyller filtret ca. 1 x uge Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Afledes sammen med ejendommens øvrige spildevand. Via bundfældningstank til dræn Ingen Ingen Ingen Ingen Foto af rentvandspumper Intet billede Intet billede Datakilder - Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder - Kapacitetsberegning Tidsserier ses bagerst i datablad Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder? m³ Udpumpning? m³/t Datakilder - December 2012 Side 5

67 Ryttervej 2 Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca. 130 m PEL - rør Ingen Ingen Datakilder Lejre Kommunes tilsyn Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Lejre Kommunes tilsyn Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik Privat ikke - alment vandværk Ingen Udgifter fordeles mellem ejendommene Datakilder Lejre Kommunes tilsyn Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Ingen Vandværkets planer At bibeholde vandforsyningen Problemer for den videre drift Forureningsrisiko af boringen pga. manglende forerørsforsegling, brøndkant og delt dæksel Datakilder Lejre Kommunes tilsyn December 2012 Side 6

68 Ryttervej 2 Vandværk Råvand tidsserier December 2012 Side 7

69 Ryttervej 2 Vandværk Rentvand tidsserier December 2012 Side 8

70 Skottehusvej Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skottehusvej Vandværk Adresse: Skottehusvej 2-4 Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse.. Natforbrug:. Maks timeforbrug: 1 husholdning, 2 fritidshuse (midtvejshus på golfbane WC med vand) Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 1

71 Skottehusvej Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Boring i gl. brønd. En analyse fra 2010 indikerer en stærkt reduceret og i øvrigt uproblematisk grundvandstype uden forekomst af miljøfremmede stoffer. Grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Bebyggelse og skov Sikkerheden ved løft af tag er under al kritik og skal ændres omgående. Der mangler net på udluftningerne fra filtrene. Vandværket er dækket af 10 cm vand/mudder på gulvet. Behandlingsanlægget består af iltning med kompressor og for- og efterfiltrering. Ingen rentvandsanalyser til at vurdere effekt af behandling. Filtrene er placeret i meget snavset vandværk Ingen analyser Filtre og kompressor mm. bærer præg af manglende vedligehold og rengøring 20 og 3 år (golfklubbens midtvejshus er ny kunde) Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Kun 1 boring og ingen forbindelse til andre vandværker. Der er direkte adgang til vandværket. Administration og økonomi Vandværket forsyner 1 husholdning og 2 fritidshuse (vand til midtvejshus på golfbanen). Der er ikke foretaget analyser af rentvandsprøver, men vandanalyse af råvand er ok. Indretning i bygningen med løft af tag er under al kritik. Vandværket er placeret under terræn med en træoverbygning. Anbefalinger Der bør udtages rentvandsanalyser snarest muligt. Sikkerhed ved løft af tag skal ændres omgående og hele konstruktionen bør ændres. Vandværksbygningen bør rengøres og tætnes, så der ikke trænger vand ind og slider unødigt på installationerne. Der kan evt. opsættes affugter. Skyllevandsforhold bør forbedres. Der bør være aflåst til vandværket. Marts 2011 Side 2

72 Skottehusvej Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr A VV nr. Status I drift Placering Ved bygning Udførelsesår 15/ Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 60 DVR90 Boredybde (m) 76,7 Filterinterval (m.u.t.) 69-76,7 Diameter forerør / filter (mm) 76mm Vandførende lag Sand Rovandspejl (m u. terræn) 26,1 Råvandspumpe Injektorpumpe i 3 boring i dyb brønd Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) 1,5 Specifik kapacitet (m³/t/m) 1,1 Afslutning i terræn Boring i dyb brønd (beton overbygning) Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Efter behov Arealanvendelse i nærområde Bebyggelse og skov Forureningskilder i nærområde Ingen Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 3

73 Skottehusvej Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr A Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Kun 1 analyse. Nitrat, sulfat og klorid lavt/normalt. Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner. Udvalgte tidsserier Ingen Datakilder JUPITER Marts 2011 Side 4

74 Skottehusvej Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Seriel/parallel Antal filtre og type 1 lukket forfilter og 2 lukkede efterfiltre (parallelle) Filterareal/-kapacitet (total)? Filterskyl metode / hyppighed Råvand og luft / normalt 1 gang om ugen Skyllevandsmængde/-kapacitet? Skyllevandsafledning Afledes lige uden for hus Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Forbrugsstyret Afgangstryk Hvis manometer virker: 5,3 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Ingen pumper Datakilder Lejre Kommune uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder Ingen analyser Ingen analyser Ingen analyser Ingen analyser Ingen analyser Kapacitetsberegning Indvinding? m³/t Behandling? m³/t Beholder - m³ Udpumpning? m³/t Datakilder - Marts 2011 Side 5

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V05-0001 Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse:

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse: Hvalsø Vandværk AMBA Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0018-02 Navn: Hvalsø Vandværk AMBA Adresse: Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer)

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010 Bognæsgården Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V03-0171 Navn: Bognæsgården Adresse: Bognæsvej 33, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Skovrider Anders H. Petersen Dato for besigtigelse: 30-09-2010 Indvinding

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Glim Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0025-00 Navn: Glim Vandværk Adresse: Helvigmaglevej 3, 4000 Roskilde Kontaktperson: Formand: Per Stallknecht Dato for besigtigelse: 07-10-2010

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V01-10-0001 / 119121 Navn: Adresse: Murervej 1 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0012 Overbakken 20, Hejlsminde, 6094 Hejls Kontaktperson: Driftsansvarlig: Leo Schmidt, Markvej 3, 6094 Hejls, 40 97 21 80 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0022 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Kongsted Engvej 41, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars Skjerning Indvinding og

Læs mere

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson:

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Hjarup. et Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0004.00 Navn: Hjarup Adresse: Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Formand: Flemming Andreassen. Østergårdsvej 3 Hjarup. 6580 Vamdrup Tlf.:

Læs mere

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson:

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V02.20.0017 Navn: Adresse: Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Formand: Poul Richard Jørgensen. Frørupvej 19. Frørup. 6070 Christiansfeld. 74568333

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0008 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars

Læs mere

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn.

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn. Hejls et Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0008 Hejls Overbyvej 4, 6094 Hejls Kontaktperson: Formand og driftsansvarlig: Peter Krag, Højvejen 57, 6094 Hejls, 21 26 34 44 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Gennemgang og vurdering Kerteminde Forsyning Bogensø Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.0060.00 Bogensø Vandværk Bogensøvej 329, 5390 Martofte Driftschef:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk Gennemgang og vurdering Martofte Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.00.0058.00 Martofte Vandværk Fynshovedvej 561, 5390 Martofte Formand: Jørgen Braad Jørgensen

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014.

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Klitmøller Vandværk 3 øverste: Vandværksbygningens facade, med port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger,

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Langeskov Vandværk. Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov

Vandværket. Generelle data. Langeskov Vandværk. Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 441.V02.00.0054.00 Vesterskovvej 8, 5550 Langeskov Kontaktperson: Formand: Keld Ib Hansen Dato for besigtigelse: 5. marts 2013

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Knubøl. et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0046.00 Navn: Knubøl Adresse: Knubølvej 47A, 6064 Jordrup Kontaktperson: Næstformand: Carl Erik Michaelsen. Knubølvej 43. 6064 Jordrup Tlf.: 75556630 Dato

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk Tilstandsrapport og status Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson:

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0003 Navn: Adresse: Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Henning Christiansen. Smedegyden 9. Skanderup. 6640 Lunderskov Tlf.: 7559 4008

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk Tilstandsrapport og status Fannerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk Tilstandsrapport og status Albertinelund Camping Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6.

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere