Påtrængende nabo s.2 og 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtrængende nabo s.2 og 4"

Transkript

1 Humlebys beboerblad Marts 2015 Påtrængende nabo s.2 og 4 Husk Husejerforeningens generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 19 i Dansehallerne (Kaffe og kage fra kl. 18,30)

2 Arkitekter og planlæggere har lært salgsteknik af dørsælgere Ordskvalder det var min karakteristik af den præsentation ejeren af tegnestuen Entasis, Christian Kold, i sin tid førte sig frem med i Beboerhuset, da han indviede os i sin 1. præmieplan for Carlsberg-byen. Han sagde rent ud, at man nu om dage ikke vinder arkitektkonkurrencer med tegninger og modeller men med ord. Det har han vist desværre ret i. Midt i Carl Jacobsens have ligger Carl Jacobsens villa opført i 1892 tegnet i nationalromantisk stil af Hack Kampmann. Og siden tilført tilbygninger i form af drivhuse og bygningen ud mod Ny Carlsbergvej, begyndelsen til Glyptoteket, som nu rummer Carlsberg Museum. De fine og heldigvis fredede gamle huse bliver stående, selv om det nye hovedsæde trænger sig voldsomt på. Den nye bygning vil omfavne Carls villa, fik vi at vide. Det rette ord er omklamre, men den slags ord vinder man ikke konkurrencer med. Vi fik et nyt eksempel på det, da en glad og stolt arkitekt indviede interesserede i planerne for det nye hovedsæde for Carlsberg Group, som bliver bygget i Carl Jacobsens have - hen over Gammel Carlsbergvej - og ind på en grund på Valby-siden, hvor en nydelig villa bliver revet ned. Fra dette højt placerede hovedsæde vil Carlsberg-bosserne få et fint udsyn ned gennem den diagonale hovedakse i Carlsberg-byen mod Carlsberg Station, som Enghave Station skifter navn til. Carlsbergs nye hovedsæde museum drivhuse Carls villa Husejerforeningens bestyrelse er på vagt over for Carlsbergbyens mange pæne ord - f.eks. Ny Carlsbergvej som grøn akse, hvor realiteten bliver en stærkt trafikeret hovedgade med to buslinjer. Mød ethvert udspil fra den kant med samme skepsis, som I møder en dørsælger. Gunni Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 3. april Deadline for indlevering af indlæg er den 25. marts. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade I redaktionen er desuden: Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Camilla Panting, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Kurt Rasmussen, Freundsgade Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade

3 Kold men fin fastelavn Luften var bidende kold, så dem der havde det bedst, var vist dem som havde krænget kostumet udenpå flyverdragten. Årets fastelavnsfest ved beboerhuset bød på imponerende udklædninger, sødt slik og en tiltrængt kop varm cacao til de forfrosne tøndeslagere og deres voksne. Tak for endnu et år med den rigtige fastelavnsånd. Camilla Kom og hjælp os med at lavenabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hvis du har lyst til at skrive, fotografere eller layoute - hver gang eller af og til - skal du være meget velkommen i NABO-redaktionen. Skriv til os på: 3

4 Husejerforeningen orienterer Husejerforeningen danner udvalg som reagerer mod Carlsberg-byen Ekstraordinært Carlsberg Byen møde D. 24. februar holdt Husejerforeningen et møde vedr. Carlsberg Byen. Baggrunden for mødet var dels at lokalplanstillæg 4 for det meste af området rundt om Humleby nu er vedtaget i Borgerrepræsentationen og dels at Husejerforeningens bestyrelse har brug for hjælp fra husejerne. Mødet indledtes med en orientering om status efter vedtagelsen af lokalplanstillæg 4: Vedtagelsen af Lokalplan 432 tillæg 4 blev bekendtgjort d. 6. februar. Husejerforeningens høringssvar er delvist blevet imødekommet ift. byggehøjder vest for Humleby, som nu er begrænset til 3 etager samt etablering af yderligere legeområde. Ny Carlsberg Vejs status som markant fødevej ind til Carlsberg Byen er fastholdt, og lokalplanstillægget indebærer etablering af slebne brosten istedet for de nuværende. Det bemærkes i tillægget, at indretningen af Ny Carlberg Vej skal ske under hensyntagen til maksimal støjdæmpning. Kulturstyrelsen har indstillet Ny Carlsberg Vej, herunder den nuværende brostensbelægning, til fredning dog med mulighed for etablering af slebne brosten til cykelsti. Husejerforeningen har sendt bemærkninger til Kulturstyrelsen ifm. høringsrunden og gjort opmærksom på de støjgener, en fredning af brostenene vil medføre for både eksisterende og nye naboer til Ny Carlsberg Vej. Sagen er ikke afgjort endnu. Husejerforeningen har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Københavns Kommunes beslutning om ikke at gennemføre en fornyet VVM 4 redegørelse ifm. tillæg 4. Københavns Kommune fastholder afgørelsen. Vi afventer nu Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen. Husejerforeningen har været i løbende dialog med Carlsberg Byen vedr. vores fælles grænseflader under Lokalplan tillæg 4: Overgange ml. Carlsberg Byen og Carstensgade / Küchlersgade Hegn ml. Carlsberg Byen og Humleby Mulighed for yderligere idrætsfaciliteter Adm. dir. Jens Nyhus fra Carlsberg Byen havde i øvrigt fået nys om, at mødet skulle holdes og inviterede bestyrelsen til orienteringsmøde dagen før, hvor Carlsberg Byen gennemgik de overordnede tidsplaner og deres umiddelbare bud på, hvordan vi kunne komme videre med grænsefladerne. Følgende blev aftalt: Humleby nedsætter udvalg, der kan håndtere dialogen med Carlberg Byen vedr. vores direkte grænseflader. Carlsberg Byen inviterer til nabomøde for alle Humlebys beboere til april for at orientere om byggeplanerne. Carlsberg Byen vil løbende orientere alle beboere i Humleby om byggeprojektet. Efter bestyrelsens fremlæggelse af status var en livlig debat. Mødet blev afsluttet med etablering af følgende udvalg: Overgangsudvalg: Komme med bud Carstensgade & Küchlersgade overgangene og håndtere dialogen med Carlsberg Byen. Hegnsudvalg: Koordinere internt blandt Humlebys husejere samt håndtere dialogen med Carlsberg Byen. Presse- & Eventudvalg: Arrangere events og pressearbejde med henblik på at fastholde Carlsberg Byen på dens oprindelige visioner. Især Overgangsudvalget og Press- & Eventudvalget kan godt bruge flere aktive medlemmer. Hvis du vil bidrage aktivt, så tilmeld dig ved at skrive en mail til Jens Lauritsen Husejerforeningen Carsten Jensen, C58 skriver: Det er ret deprimerende at læse indlæggene i seneste nummer af NABO om aftalesvigt og legepladsnedlæggelse m.v., som gør Husejerforeningens opråb om at komme på barrikaderne igen til ramme alvor. Forhåbentlig kommer der gode ideer og kampkraft ud af mødet 24. februar, men det skader jo ikke allerede nu at forsøge starte en mindre lavine af offentlighed omkring Carlsbergbyens ageren og manglende troværdighed. Og bl.a. lukningen af hele områdets legeplads må være så godt stof, at fx Vesterbrobladet kunne være interesseret i en lille artikel/kampagne, godt hjulpet af læserbreve. Folk med it-kompetencer kunne lave en Facebook-gruppe rettet mod de værste tiltag, og en masse irriterende mails til den angivelige overskurk, direktør Jens Nyhus er også en mulighed. Og når/hvis Carlsbergbyen med kommunens hjælp de ejer jo vejene nu får trumfet andre overgangsforhold til Küchlersgade og Carstensgade end de hidtil aftalte, kan vi jo overveje lidt civil ulydighed ved konstant at plastre gadeenderne til med gamle cykler, storskrald m.v., så færdsel besværliggøres. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at Humleby er oppe mod stærke kræfter, men lidt modstand skal de da ha

5 Kontaktadresser: Formand Gustav Jensen Jerichausgade 12 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Suppleant: Gader Gartner Legeplads Udvalg: Carlsberg Velkommen til Humleby Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: Mail: Ansvar: Kloak / Forsyningsnet Suppleant: Kontakt til beboerforeningen Udvalg: Carlsberg Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: Mail: Ansvar: Gader Gartner Legeplads Suppleant: Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg Küchlersgade 6, st Tlf.: Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter Suppleant: Hjemmesiden Mailadministration Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Lokalplan Kloak Forsyningsnettet Udvalg: God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Kloak Forsyningsnet Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside mailadministration Suppleant: Parkeringsordning Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: / Ansvar: Parkeringsordning Suppleant: Forsikring Bestyrelsessuppleant Peter Holst Küchlersgade 55 Mail: Tlf.: Ansvar: Lokalplan Udvalg: Trafikudvalg 5

6 God mad i nabolaget FLAVOURS et personligt lille madhus Hvis vi ikke orker at lave mad, eller vi bare har lyst til noget nyt, så er der mange muligheder på Vesterbro. En af de nyeste er Flavours på Vester Fælledvej 61. Her har Michael Leonhardt og Charlotte Baltzersen indrettet sig i hjørnebutikken med take away til at dække vores behov hele dagen igennem. Ved første øjekast kunne man tro, at en grønthandler var rykket ind, for vinduet er fyldt op med kasser med frugt og grønt. Men kigger man ind ad det andet vindue mod Ny Carlsbergvej, skimter man en hylde med kogebøger og i vindueskarmen små, indrammede menukort med sære kradserier (mere om dem senere). Indenfor afsløres et udbud af småretter, frodigt smørrebrød, nysselige kager og store, hjemmebagte brød. En stor bowle står fuld af lysende grønne glaskål på et af de to borde, der er indbygget med bænke ud mod VF-facaden. Det er eftermiddag, og Michael og Charlotte har tid til at snakke, inden de åbner for aftenkunderne. Han er kok, uddannet hos Lauterbach i 1998 grøntsagernes konge, kalder Michael ham, og det er Michael, der bager alt brød, sylter, koger og steger. Charlotte tager sig af det praktiske, og har foreløbig beholdt sit halvdagsjob som radiograf. Michael bærer ikke kokkehue, men sixpence, og fortæller muntert og i højhastighedstempo om sin karriere med bl.a. 12 års rejser og arbejde som kok i mange lande. Herhjemme blev det til D Angleterre, À Porta (sidste køkkenchef inden lukningen), Balkonen i Tivoli, kantinebestyrer på Kastellet osv. Men jobbet på hotellet på Vejrø var vist noget helt særligt. Alt skulle være produceret lokalt: At få lov til at stå op om morgenen, få gummistøvler på og grave sine egne grøntsager op I dag tilrettelægger Michael sine menuer ud fra det, som den gode forbindelse gennem otte år har skaffet fra grønttorvet. Først når det grønne er hjemme, bliver der bestilt kød eller fisk. Der er to dagens ret, og den ene er altid vegetarisk. På et tidspunkt får man lyst til at blive sin egen herre: Vi ville gerne lave vores personlige lille madhus. Hvordan det endte med Vester Fælledvej? Jo, vejen gik over en madbutik i Rantzausgade, som blev for lille, og så fik de kontakt til Dilis (med det gode pizzeria på Ny Carlsbergvej), som vidste, at butikken på hjørnet overfor var ledig. Chefens bord Michael kan godt lide at stå og nulre lidt med noget andet end butikkens tilbud, så han har indført sin egen variant af modefænomenet Chef s Table. Visse steder betaler man en mindre Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet:

7 formue for at sidde tæt på kokken og følge hans arbejde. Men madsnobberi og priser er gået over gevind, mener Michael, det skal også være sjovt for gæsterne, og derfor kan i alt syv personer for et beskedent beløb indtage en fem retters menu hos Flavours. Mod forudbestilling, forstås. Heraf de indrammede menuer i vinduet, hvor gæster har skrevet deres tilfredse kommentarer. Humleby.dk s webmaster gik amok i begejstring på nettet forleden, efter to gange at have hjemført en dagens ret, så mindre kan også gøre det. Sidsel Flavours menuer slås op ved middagstid på flavours2014 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 Småt men godt - Sannes på Vesterbrogade 122 Trænger du til en stille morgenstund med avis og lækker morgenmad, en time med laptoppen midt på dagen med sandwich eller salat - eller eftermiddagskaffe med en muffin, et stykke gulerodskage, en romkugle? Altsammen fås frisk og hjemmelavet hos Sannes på Vesterbrogade 122. En lille café i lyse farver, indrettet med Sannes stilsikre smag - kun få borde, på væggene lyse grafiske print, en hylde med aviser, magasiner og bøger, ingen musik, gratis wi-fi. Der er en hyggelig sommerhusstemning over Sannes café! Har jeg en særlig interesse i stedet? På en måde. En af de imødekommende caféværtinder er min datter Astrid. Elena Bi4 Får du det bedste ud af dine boliglån? Der er mange ting, der skal holdes styr på og hænge sammen, når du skal have overblik over boligøkonomien. Skal jeg omlægge nu? Kan jeg mon spare ned i min bolig? Hvad med afdragsfrihed? Hvad betyder den lave rente for mig? Vi har mange års erfaring med boliglån og med personlig rådgivning. Det giver dig tryghed, og så skal du ikke bruge tid på at bekymre dig om, du har det rigtige boliglån. Vi kan give dig en ny vinkel på din boligøkonomi Ring Besøg os i Reventlowsgade og spørg efter Joan eller Martin og få en boligsnak. Lån & Spar Bank A/S. Reventlowsgade København V. Tlf

8 Torsdagsbaren slutte BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 flotte forårsarragem Arrangementet tager udgangspunkt i Humleby-sangforeningen Violer til mor, så den forenings kendingsmelodi skal naturligvis synges. Hør den med Grete Klitgaard på: https://www.youtube.com/watch?v=jxv YhcLjSGk&list=RDJxVYhcLjSGk Michael samler et sanghæfte til aftenen, som rummer nogle af Sigfred Pedersens dejlige viser samt mange andre perler. Med sig har han denne gang ud over sin harmonika sin bror, Henrik Schou Christensen, på guitar og Johnny Larsen på contrabas. Den 19. marts har vi så fornøjelsen af at kunne sige velkommen til bandet Down the Road Apiece, som her præsenterer sig selv: Down the Road Apiece er en semi-akustisk trio, som spiller blues og tilbagelænet rock Når våren går gennem Nyhavn, er det et godt sted at være. Michael Schou vil dennegang spille op og synge for til Sigfred Pedersens folkekære sange. Den 12. marts byder Michael Schou Christensen endnu en gang op til, at Humlebys beboere kan få blæst lungerne igennem og få rørt sangermusklen. Bandet består af: Gordon Mackenzie - som synger med ægte skotsk accent og spiller 6- og 12-strenget guitar Jesper Dabelsteen - som akkompagnerer med skiftevis blød, sensuel og rå, raspende tenorsax vekslende med klarinet og bluesharpe Peter Mortensen - som lægger en stabil, rytmisk og ind imellem fabulerende bund med fuldfed tone på båndløs bas Down the Road Apiece spiller blues 8

9 r sæsonen af med enter i marts Flemming Quist Møller er troldmand på sine store og små bongo-trommer. Det samme er Christian Sievert på spansk guitar. De to har spillet sammen i snart 50 år. Der bliver fuldt hus den 26. marts, så kom til tiden. med speciel forkærlighed for keltisk blues, som den høres hos bl.a. John Martyn og Van Morrison samt tilbagelænet rock inspireret af kunstnere som J.J.Cale og Paul Banks, som vi hørte for nylig i torsdagsbaren. De spiller desuden numre, som kendes med Robert Johnson, Willie Dixon, Eric Clapton, The Beatles, Bob Dylan, Dion DiMucci, Elvis Presley m.fl. Bandets navn har de efter en boogie woogie klassiker, som Chuck Berry, Manfred Mann og måske især The Rolling Stones har gjort sig til gode med. Musikken består altså af en blanding af ældre og nyere bluesnumre mikset med tilbagelænet rock n roll udsat for skotsk accent og utraditionel instrumentering Se også: DTRAblues. Festlig finale på sæsonen Og den 26. marts slutter vi sæsonen af med to gamle kendinge: Flemming Quist Møller og Christian Sievert, som også spillede for os sidste år. De hører, som mange af os ved, til nogle af landets ypperste musikere inden for hver deres felt som henholdsvis percussionist (Flemming) og guitarist (Christian). Spansk flamenco og latinamerikansk musik er Christians speciale, så mon ikke vi kan glæde os til noget af det. Men de to herrer har ofte vist sig uforudsigelige (Døren åbnes kl. 20.) Rigtig hjerteligt velkommen i torsdagsbaren siger Henriette Je31 og Kina Vf30. 9

10 Carlsberg får nyt hovedsæde i Carls have, som til gengæld bliver åbnet Carlsberg Group, som det hedder på internationalsk, flytter i 2016 fra siloen på Ny Carlsbergvej til det nye hovedsæde, som bygges i en del af Carl Jacobsens have og hen over Gammel Carlsbergvej. Haven på sydsiden af villaen er fredet, så den vil så vidt muligt blive bevaret i modsætning til haven på nordsiden, som kun er bevaringsværdig. Den fine pavillon i veneziansk stil (tv.) er fredet. Det samme gælder en anden pavillon, som nu fremstår sørgelig forsømt. Men som vil blive sat fint i stand. Gåsepigen t.h. står i vejen for det nye byggeri og skal fjernes eller flyttes. Ikke sært at hun fælder en tåre, som man kan se ved nærmere eftersyn. 10

11 Hack Kampmanns villa til Carl og Ottilia Jacobsen er i nationalromantisk stil opført i Carl havde fra sit højtliggende kontor udsigt ned gennem Pile Allé ud mod Svanemøllen. Statuen t.h. er en af de mange, som står fint på to rækker mellem Carls villa og den venezianske pavillion for enden af haven mod syd. Han får lov at blive stående, men det er helt forståeligt, at han tager sig til hovedet. Læs også s. 2. Gunni 11

12 Manner, hvor det swingede! En lille, spinkel, ældre herre sidder på sin stol og synger, mens fingrene rører guitarstrengene, fødderne slår takten, og hans kompagnon lader violinen trylle: sangeren og guitaristen Paul Banks og violinisten Kristian Jørgensen indtog Beboerhuset en iskold aften midt i februar, og man må nok sige, at de fik hævet temperaturen. Huset var godt og vel fyldt det er en fornøjelse, som Humleby-boerne møder op til Torsdagsbarens arrangementer og vi både klappede og hujede af det varierede program. Der var jazz, og der var blues, og der var fremfor alt stor musikalitet og spilleglæde. De to klæder hinanden og kan godt li hinanden, og det kan man mærke. Forhåbentlig kan vi engagere dem igen i næste sæson. edel 12

13 Lystige drikkeviser og liflige toner af Bellman og Mozart Mads Johansen på traversfløjte, Henrik Bøggild på fagot, Thorbjørn Kjærgaard fra Freundsgade på klarinet, og især skuespilleren Jarl Forsman skabte en forrygende stemning som fik Fader Berg, dejlige Ulla, Jergen Puckel og alle de andre festlige Bellman-figurer til at genopstå i Torsdagsbaren. Aftenen blev rundet af med Mozart, men han var heller ikke kedelig. Forårsblomstertur lørdag d. 14. marts Jeg inviterer på en tur, hvor vi kan se forårsblomster. Vi starter oppe i min lille have i DE kongelige Medlemshaver, hvor der er mange vintergækker. Så fortsætter vi rundt i foreningen, hvor de fine Crocus Thomasii står på gangene. Så længe der ikke er blade på hækken kan man kigge ind på forårsblomsterne i haverne. Herfra fortsætter vi til Haveselskabets Have, hvor det fine krokusmaleri ved søen forhåbentlig vil være i fuldt flor. Derfra til den smukke vista i Frederiksberg Have med løgplænen. Jeg fortæller om blomsternes navne for dem der gider høre på det. Så går vi mod Promenaden på Frederiksberg Allé, hvor Beboerforeningen byder på en lille forfriskning. Afgang fra flagstangen ved Beboerhuset lørdag kl 14. Det er godt med gummistøvler eller lignende solidt fodtøj, da gengene i Haveforeningen kan være smattede. Lone C54 13

14 Stadig muligt at leve af friværdi For godt et år siden bragte vi i Nabo en artikel med overskriften Friværdi er ikke en fri værdi. Den artikel om begrænsning i muligheden for at belåne sin friværdi og lave såkaldt nedsparing i sit hus er blevet læst i Lån og Spar Bank, som har sendt os følgende oplysende kommentar: Har du svært ved at låne penge i din bolig i Humleby? Renten er rekordlav. Mange kan lægge deres boliglån om og opnå en markant lavere rente. Nogle beboere i Humleby vil imidlertid opleve, det er blevet sværere atlåne penge. Boligøkonom Karsten Poul Jørgensen fra Lån & Spar fortæller her om dine muligheder. Hvis du har oplevet det er svært at låne, kan du være ramt af det man kalder God Skik-bekendtgørelsens 19. Renten fortsætter med at falde, og tusindvis af danskere sidder med et for dyrt boliglån. Det er de boligejere, der lige nu betaler 4, 5 eller 6 % i rente på deres fastforrentede lån. For dem er det en åbenlyst god ide at se på et nyt fastforrentet lån med en lavere rente. Nogle beboere i Humleby vil imidlertid opleve, at det er blevet sværere at låne penge. Ønsker du at tegne et afdragsfrit boliglån, kan du nemlig støde ind i paragraf 19 i Finanstilsynets God Skik-bekendtgørelse fra Sværere at låne penge, hvis din indkomst er lav I 19 hedder det, at et pengeinstitut eller et realkreditinstitut må som udgangspunkt kun tilbyde lån med variabel rente til kunder, der har en økonomi, som efter instituttets vurdering medfører, at kunden kan godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. Dette finder tilsvarende anvendelse på lån med afdragsfrihed. Paragraffen rammer en del beboere i Humleby hårdt. Har du en stor friværdi, men en relativt lav indkomst, er dine muligheder for at låne blevet indskrænket betydeligt. Det gælder mange efterlønnere og folkepensionister. Samtidig er det i Humleby som i resten af København, at ejendomsskatterne stiger. Det kan presse økonomien. Du har stadig muligheder Bankerne fortolker 19 meget forskelligt. Hos nogle banker får du nej til et tillægslån eller nedsparingslån, hvis du er på efterløn eller folkepension. Hos Lån & Spar har vi naturligvis også taget God Skik-bekendtgørelsen til os. Men vi har ikke lukket helt ned for din mulighed for at optage lån i friværdien, selvom din indkomst er lav. Er du boligejer med en stor friværdi og lille indkomst, ser vi som udgangspunkt to muligheder for dig: 1. Du kan optage et tillægslån i ejerboligen. Provenuet fra lånet sætter vi ind på en pensionsordning. Vælger du en ratepension, får du pengene udbetalt over en årrække, typisk ti år. Vælger du en livrente, får du adgang til en livsvarig ydelse. Lige meget hvad du vælger, aktiverer du friværdien i din ejerbolig og øger din indtægt. Til Festsange forfattes et niveau, hvor du kan blive godkendt til et 30-årigt lån med afdragsfrihed ifølge God Skik-bekendtgørelsen 2. Du kan tegne en nedsparingskredit i din ejerbolig. En nedsparingskredit er udformet som en kassekredit, men med pant i din bolig. Det betyder, at du kan nøjes med at betale en væsentlig lavere rente. En nedsparingskredit er for dig, der har et lille boliglån og/ eller en stor samlet formue. Ønsker du en nedsparingskredit, lægger vi stor vægt på, at du får en grundig rådgivning. Når du etablerer og bruger pengene fra din nedsparingskredit, spiser du reelt din friværdi. Det kan du naturligvis kun gøre i en begrænset periode. Hvor lang tid afhænger af din samlede økonomi. Men det vil næsten altid være mindst 10 år og ofte meget længere. Efter 10 år vurderer vi igen din økonomi, så vi kan lægge en plan for de næste 10 år. Her vurderer vi, om ordningen kan fortsætte. Eller om friværdien nu er så lille, at du skal til at overveje at sælge. Er du ramt af 19, kan du altså stadig udnytte din friværdi. Men du skal sikre dig dygtig rådgivning og nøjagtige beregninger af din samlede økonomi. Vil du høre mere, så tag fat i din lokale Lån & Spar på Vesterbro - ring til Melina: eller skriv en mail: dk. Du kan også kigge forbi i Reventlowsgade 12. Ring eller mail Lone C 54 14

15 Afrikanske Billeder i Beboerhuset Fernisering for Søren Zwinge og Jorry Lohse Søndag 8. marts kl Af Jørgen Fenhann Kan man udstille sine feriefotos? Det var det spørgsmål, Søren fra Carstensgade 50 og hans ven Jorry, stillede hinanden. De er to gode venner og samtidig glade amatørfotografer, der i sommeren 2014 rejste med familie og venner til det østlige Afrika, nærmere bestemt Kenya, Tanzania og Zanzibar: Vi var afsted sammen i tre uger, hvor vi oplevede en masse af dét Afrika kan byde på, såsom storbyen landsbyen bjergene sletterne savannen stranden dyrelivet BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 samt positive, farvestrålende og fantastiske mennesker. Som en selvfølgelighed skød vi en masse billeder, og undervejs snakkede vi om, hvad vi skulle med alle disse fotos. Altså udover at gemme dem i en mappe på computeren. Vi besluttede os for at udfordre hinanden og kategorisere vores billeder i fem forskellige temaer. Vi valgte: Følelser - Modsætninger/Kontraster Portrætter/Mennesker - Landskaber og Tsnuk (dækker over det vi forstår ved kunstfotos ). Vi skulle ende med hver især at have 10 billeder til hver kategori. Disse 100 fotos skulle vi så på en eller anden måde dele med offentligheden. Det var planen. Vi synes selv at vi have taget nogle fede billedere, og hvad så? Vi kom hjem og startede redigeringsfasen. Pludselig opstod mængder af nye kategorier samt tvivl om andre. Så efter rigtig mange overvejelser endte vi med ca fotos med forskellige temaer. For os var rejsen i sig selv fantastisk, og fotograferingen en stor udfordring som gav anledninger til mange diskussioner om kultur og politik. Den proces vi gennemgik mens vi arbejdede med billederne var en inspirerende måde at bearbejde ferieminder på. Om vi er lykkedes med at gøre det interessant for offentligheden? eller om man i det hele taget bør udstille sine feriefotos? Det ved vi ikke, men nu har vi gjort forsøget. Billederne kan ses i Beboerhuset. Kom og se et Sørens og Jorrys flotte fotos til et glas kold hvidvin. N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl

16 Humlebykalender Søndag 8. marts kl : Tirsdag 10. marts kl. 19: Torsdag 12. marts kl. 20: Lørdag 14. marts kl. 14 Torsdag 19. marts kl. 20: Afrikanske billeder i Beboerhuset. Fernisering på udstilling - Søren Zwinge og Jorry Lohse. Husejerforeningens generalforsamling i Dansehallerne.Kaffe og kage fra kl. 18,30 Sigfred Pedersen viser og sangaften i Torsdagsbaren m. Michael Schou. ved Beboerhusets flagstang - Lone Haugmark inviterer på gåtur for at se på forårsblomster. Down the Road Apiece spiller i Torsdagsbaren. Torsdag 26. marts kl. 20: Flemming Quist Møller og Christian Sievert slutter sæsonen i Torsdagsbaren Hver mandag kl. 18, 30: Spiseklubben Farinelli - åben for alle. Tilmelding på seddel, der findes i røret under Beboerhusets udhængsskab. Haveaffald 26. marts Storskrald incl. stort elektronik 29. april. Miljøaffald kan afleveres på Enghave Plads v. Haderslevgade 9. marts kl ,45. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2 Nabo 1 NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 Spring ud! I sidste nummer af Nabo jamrede jeg på denne plads over, at kalenderen på bagsiden

Læs mere

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8

Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humlebys beboerblad februar 2013 Vi har brug for hjælp til fastelavnsfesten søndag den 10. februar. Se s. 8 Humleby er godt organiseret Humleby er det bedst organiserede byggeforeningskvarter i København.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni

beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni beboerblad for humleby * februar 2015 NABO foto Gunni Nabo Beboerblad for Humleby februar 2015 Carlsberg vil alligevel lukke legepladsen legepladsen risikerer at være en saga blot i løbet af ganske kort

Læs mere

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014

NABO HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 HUMLEBYS BEBOERBLAD JUNI 2014 JUNI 2014 1 Vi kender hinanden»hvor bor I dog tæt«, siger gæster, der kigger ud af vore vinduer mod gården. Det har de ret i. Vi kan vinke til hinanden over de under ti meter,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer FOTO: GUNNI B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y O K T O B E Vi roder og regerer 1 R 2 0 1 2 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2012 Velkommen tilbage Det er dejligt, at der igen er lys i de fleste

Læs mere

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre

Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Humlebys Beboerblad Maj 2012 Et godt skridt fremad men lad os gå langt videre Husejerforeningens kasserer, Inger Nielsen, har sammen med sin genbo og medlem af Nabos redaktion, Henriette Danielsen, taget

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST

Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST Verdensberømt klovn og gøgler kommer til sommerfest i Humleby. Se midtsiderne. Humlebys Beboerblad Juni 2012 PROGRAM FOR ÅRETS SOMMERFEST Vejen fra ingenting til et brag af en fest Måske vil en hel del

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. oktober - november 2013. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer oktober - november 2013 Svendborgvej 319 Højby Bakkegården 1988-2013 altså 25 år Fra cafemedarbejderne og fra Bakkegårdens bestyrelse skal der lyde et velkommen til efterårssæson 2013 i Cafe

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER

FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Humlebys beboerblad oktober 2013 FARVEL TIL GAVMILD SOMMER Husejere er presset af skjult boligskat Den får ikke for lidt, når politikere fra stort set alle partier forsikrer og bedyrer, at boligskatterne

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Hul i jorden og hul i hovedet

Hul i jorden og hul i hovedet Beboerblad for humleby * Marts 2013 Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hul i jorden og hul i hovedet Overskriften har tidligere stået over en lederartikel på side 2 i Nabo. Tidligere var det for at angribe det tåbelige

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg

Nabo. Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y A P R I L 2 0 1 1 Udlodning af gratis P-pladser på Carlsberg Beslaglæggelsen af otte P-pladser, hvoraf en invalideplads, på grund af arbejde med omfangsdræn

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck

Nabo. Gang i gaden. program for Humlebys gadefest og vær selv med til at lave gang i gaden. Foto: Gunni Busck B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y J U N I 2 0 1 1 Nabo Gang i gaden Vi skal nyde lyset, så længe det varer. Ved redaktionens slutning er der kun tre uger tilbage, før de lyse sommernætter igen er

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn Madglæde En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn 1 Tokyo Hut Running Sushi & Take Away Som den første Running Sushi restaurant i Viborg præsenterer Tokyo Hut vores mange menuer og retter

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Beboerblad for humleby * Oktober 2014. Nabo. - dit kvarter i forandring

Beboerblad for humleby * Oktober 2014. Nabo. - dit kvarter i forandring Beboerblad for humleby * Oktober 2014 Nabo - dit kvarter i forandring Nabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Johannes Møllehave i Beboerhuset Livet i orkanens øje Hvis du var bortrejst i juli og august, så stod der,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere