Påtrængende nabo s.2 og 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtrængende nabo s.2 og 4"

Transkript

1 Humlebys beboerblad Marts 2015 Påtrængende nabo s.2 og 4 Husk Husejerforeningens generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 19 i Dansehallerne (Kaffe og kage fra kl. 18,30)

2 Arkitekter og planlæggere har lært salgsteknik af dørsælgere Ordskvalder det var min karakteristik af den præsentation ejeren af tegnestuen Entasis, Christian Kold, i sin tid førte sig frem med i Beboerhuset, da han indviede os i sin 1. præmieplan for Carlsberg-byen. Han sagde rent ud, at man nu om dage ikke vinder arkitektkonkurrencer med tegninger og modeller men med ord. Det har han vist desværre ret i. Midt i Carl Jacobsens have ligger Carl Jacobsens villa opført i 1892 tegnet i nationalromantisk stil af Hack Kampmann. Og siden tilført tilbygninger i form af drivhuse og bygningen ud mod Ny Carlsbergvej, begyndelsen til Glyptoteket, som nu rummer Carlsberg Museum. De fine og heldigvis fredede gamle huse bliver stående, selv om det nye hovedsæde trænger sig voldsomt på. Den nye bygning vil omfavne Carls villa, fik vi at vide. Det rette ord er omklamre, men den slags ord vinder man ikke konkurrencer med. Vi fik et nyt eksempel på det, da en glad og stolt arkitekt indviede interesserede i planerne for det nye hovedsæde for Carlsberg Group, som bliver bygget i Carl Jacobsens have - hen over Gammel Carlsbergvej - og ind på en grund på Valby-siden, hvor en nydelig villa bliver revet ned. Fra dette højt placerede hovedsæde vil Carlsberg-bosserne få et fint udsyn ned gennem den diagonale hovedakse i Carlsberg-byen mod Carlsberg Station, som Enghave Station skifter navn til. Carlsbergs nye hovedsæde museum drivhuse Carls villa Husejerforeningens bestyrelse er på vagt over for Carlsbergbyens mange pæne ord - f.eks. Ny Carlsbergvej som grøn akse, hvor realiteten bliver en stærkt trafikeret hovedgade med to buslinjer. Mød ethvert udspil fra den kant med samme skepsis, som I møder en dørsælger. Gunni Humlebys beboerblad Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 3. april Deadline for indlevering af indlæg er den 25. marts. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade I redaktionen er desuden: Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Camilla Panting, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Kurt Rasmussen, Freundsgade Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade

3 Kold men fin fastelavn Luften var bidende kold, så dem der havde det bedst, var vist dem som havde krænget kostumet udenpå flyverdragten. Årets fastelavnsfest ved beboerhuset bød på imponerende udklædninger, sødt slik og en tiltrængt kop varm cacao til de forfrosne tøndeslagere og deres voksne. Tak for endnu et år med den rigtige fastelavnsånd. Camilla Kom og hjælp os med at lavenabo HUMLEBYS BEBOERBLAD Hvis du har lyst til at skrive, fotografere eller layoute - hver gang eller af og til - skal du være meget velkommen i NABO-redaktionen. Skriv til os på: 3

4 Husejerforeningen orienterer Husejerforeningen danner udvalg som reagerer mod Carlsberg-byen Ekstraordinært Carlsberg Byen møde D. 24. februar holdt Husejerforeningen et møde vedr. Carlsberg Byen. Baggrunden for mødet var dels at lokalplanstillæg 4 for det meste af området rundt om Humleby nu er vedtaget i Borgerrepræsentationen og dels at Husejerforeningens bestyrelse har brug for hjælp fra husejerne. Mødet indledtes med en orientering om status efter vedtagelsen af lokalplanstillæg 4: Vedtagelsen af Lokalplan 432 tillæg 4 blev bekendtgjort d. 6. februar. Husejerforeningens høringssvar er delvist blevet imødekommet ift. byggehøjder vest for Humleby, som nu er begrænset til 3 etager samt etablering af yderligere legeområde. Ny Carlsberg Vejs status som markant fødevej ind til Carlsberg Byen er fastholdt, og lokalplanstillægget indebærer etablering af slebne brosten istedet for de nuværende. Det bemærkes i tillægget, at indretningen af Ny Carlberg Vej skal ske under hensyntagen til maksimal støjdæmpning. Kulturstyrelsen har indstillet Ny Carlsberg Vej, herunder den nuværende brostensbelægning, til fredning dog med mulighed for etablering af slebne brosten til cykelsti. Husejerforeningen har sendt bemærkninger til Kulturstyrelsen ifm. høringsrunden og gjort opmærksom på de støjgener, en fredning af brostenene vil medføre for både eksisterende og nye naboer til Ny Carlsberg Vej. Sagen er ikke afgjort endnu. Husejerforeningen har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Københavns Kommunes beslutning om ikke at gennemføre en fornyet VVM 4 redegørelse ifm. tillæg 4. Københavns Kommune fastholder afgørelsen. Vi afventer nu Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen. Husejerforeningen har været i løbende dialog med Carlsberg Byen vedr. vores fælles grænseflader under Lokalplan tillæg 4: Overgange ml. Carlsberg Byen og Carstensgade / Küchlersgade Hegn ml. Carlsberg Byen og Humleby Mulighed for yderligere idrætsfaciliteter Adm. dir. Jens Nyhus fra Carlsberg Byen havde i øvrigt fået nys om, at mødet skulle holdes og inviterede bestyrelsen til orienteringsmøde dagen før, hvor Carlsberg Byen gennemgik de overordnede tidsplaner og deres umiddelbare bud på, hvordan vi kunne komme videre med grænsefladerne. Følgende blev aftalt: Humleby nedsætter udvalg, der kan håndtere dialogen med Carlberg Byen vedr. vores direkte grænseflader. Carlsberg Byen inviterer til nabomøde for alle Humlebys beboere til april for at orientere om byggeplanerne. Carlsberg Byen vil løbende orientere alle beboere i Humleby om byggeprojektet. Efter bestyrelsens fremlæggelse af status var en livlig debat. Mødet blev afsluttet med etablering af følgende udvalg: Overgangsudvalg: Komme med bud Carstensgade & Küchlersgade overgangene og håndtere dialogen med Carlsberg Byen. Hegnsudvalg: Koordinere internt blandt Humlebys husejere samt håndtere dialogen med Carlsberg Byen. Presse- & Eventudvalg: Arrangere events og pressearbejde med henblik på at fastholde Carlsberg Byen på dens oprindelige visioner. Især Overgangsudvalget og Press- & Eventudvalget kan godt bruge flere aktive medlemmer. Hvis du vil bidrage aktivt, så tilmeld dig ved at skrive en mail til Jens Lauritsen Husejerforeningen Carsten Jensen, C58 skriver: Det er ret deprimerende at læse indlæggene i seneste nummer af NABO om aftalesvigt og legepladsnedlæggelse m.v., som gør Husejerforeningens opråb om at komme på barrikaderne igen til ramme alvor. Forhåbentlig kommer der gode ideer og kampkraft ud af mødet 24. februar, men det skader jo ikke allerede nu at forsøge starte en mindre lavine af offentlighed omkring Carlsbergbyens ageren og manglende troværdighed. Og bl.a. lukningen af hele områdets legeplads må være så godt stof, at fx Vesterbrobladet kunne være interesseret i en lille artikel/kampagne, godt hjulpet af læserbreve. Folk med it-kompetencer kunne lave en Facebook-gruppe rettet mod de værste tiltag, og en masse irriterende mails til den angivelige overskurk, direktør Jens Nyhus er også en mulighed. Og når/hvis Carlsbergbyen med kommunens hjælp de ejer jo vejene nu får trumfet andre overgangsforhold til Küchlersgade og Carstensgade end de hidtil aftalte, kan vi jo overveje lidt civil ulydighed ved konstant at plastre gadeenderne til med gamle cykler, storskrald m.v., så færdsel besværliggøres. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at Humleby er oppe mod stærke kræfter, men lidt modstand skal de da ha

5 Kontaktadresser: Formand Gustav Jensen Jerichausgade 12 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Suppleant: Gader Gartner Legeplads Udvalg: Carlsberg Velkommen til Humleby Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: Mail: Ansvar: Kloak / Forsyningsnet Suppleant: Kontakt til beboerforeningen Udvalg: Carlsberg Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: Mail: Ansvar: Gader Gartner Legeplads Suppleant: Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Udvalg: Byggeforeningsenergi Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg Küchlersgade 6, st Tlf.: Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter Suppleant: Hjemmesiden Mailadministration Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Lokalplan Kloak Forsyningsnettet Udvalg: God byggeskik i Humleby Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: Mail: Suppleant: Kloak Forsyningsnet Ansvar: Forsikring Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: / Ansvar: Hjemmeside mailadministration Suppleant: Parkeringsordning Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: / Ansvar: Parkeringsordning Suppleant: Forsikring Bestyrelsessuppleant Peter Holst Küchlersgade 55 Mail: Tlf.: Ansvar: Lokalplan Udvalg: Trafikudvalg 5

6 God mad i nabolaget FLAVOURS et personligt lille madhus Hvis vi ikke orker at lave mad, eller vi bare har lyst til noget nyt, så er der mange muligheder på Vesterbro. En af de nyeste er Flavours på Vester Fælledvej 61. Her har Michael Leonhardt og Charlotte Baltzersen indrettet sig i hjørnebutikken med take away til at dække vores behov hele dagen igennem. Ved første øjekast kunne man tro, at en grønthandler var rykket ind, for vinduet er fyldt op med kasser med frugt og grønt. Men kigger man ind ad det andet vindue mod Ny Carlsbergvej, skimter man en hylde med kogebøger og i vindueskarmen små, indrammede menukort med sære kradserier (mere om dem senere). Indenfor afsløres et udbud af småretter, frodigt smørrebrød, nysselige kager og store, hjemmebagte brød. En stor bowle står fuld af lysende grønne glaskål på et af de to borde, der er indbygget med bænke ud mod VF-facaden. Det er eftermiddag, og Michael og Charlotte har tid til at snakke, inden de åbner for aftenkunderne. Han er kok, uddannet hos Lauterbach i 1998 grøntsagernes konge, kalder Michael ham, og det er Michael, der bager alt brød, sylter, koger og steger. Charlotte tager sig af det praktiske, og har foreløbig beholdt sit halvdagsjob som radiograf. Michael bærer ikke kokkehue, men sixpence, og fortæller muntert og i højhastighedstempo om sin karriere med bl.a. 12 års rejser og arbejde som kok i mange lande. Herhjemme blev det til D Angleterre, À Porta (sidste køkkenchef inden lukningen), Balkonen i Tivoli, kantinebestyrer på Kastellet osv. Men jobbet på hotellet på Vejrø var vist noget helt særligt. Alt skulle være produceret lokalt: At få lov til at stå op om morgenen, få gummistøvler på og grave sine egne grøntsager op I dag tilrettelægger Michael sine menuer ud fra det, som den gode forbindelse gennem otte år har skaffet fra grønttorvet. Først når det grønne er hjemme, bliver der bestilt kød eller fisk. Der er to dagens ret, og den ene er altid vegetarisk. På et tidspunkt får man lyst til at blive sin egen herre: Vi ville gerne lave vores personlige lille madhus. Hvordan det endte med Vester Fælledvej? Jo, vejen gik over en madbutik i Rantzausgade, som blev for lille, og så fik de kontakt til Dilis (med det gode pizzeria på Ny Carlsbergvej), som vidste, at butikken på hjørnet overfor var ledig. Chefens bord Michael kan godt lide at stå og nulre lidt med noget andet end butikkens tilbud, så han har indført sin egen variant af modefænomenet Chef s Table. Visse steder betaler man en mindre Aut. EL-installatør MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard København V Telefon Hele døgnet:

7 formue for at sidde tæt på kokken og følge hans arbejde. Men madsnobberi og priser er gået over gevind, mener Michael, det skal også være sjovt for gæsterne, og derfor kan i alt syv personer for et beskedent beløb indtage en fem retters menu hos Flavours. Mod forudbestilling, forstås. Heraf de indrammede menuer i vinduet, hvor gæster har skrevet deres tilfredse kommentarer. Humleby.dk s webmaster gik amok i begejstring på nettet forleden, efter to gange at have hjemført en dagens ret, så mindre kan også gøre det. Sidsel Flavours menuer slås op ved middagstid på flavours2014 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 Småt men godt - Sannes på Vesterbrogade 122 Trænger du til en stille morgenstund med avis og lækker morgenmad, en time med laptoppen midt på dagen med sandwich eller salat - eller eftermiddagskaffe med en muffin, et stykke gulerodskage, en romkugle? Altsammen fås frisk og hjemmelavet hos Sannes på Vesterbrogade 122. En lille café i lyse farver, indrettet med Sannes stilsikre smag - kun få borde, på væggene lyse grafiske print, en hylde med aviser, magasiner og bøger, ingen musik, gratis wi-fi. Der er en hyggelig sommerhusstemning over Sannes café! Har jeg en særlig interesse i stedet? På en måde. En af de imødekommende caféværtinder er min datter Astrid. Elena Bi4 Får du det bedste ud af dine boliglån? Der er mange ting, der skal holdes styr på og hænge sammen, når du skal have overblik over boligøkonomien. Skal jeg omlægge nu? Kan jeg mon spare ned i min bolig? Hvad med afdragsfrihed? Hvad betyder den lave rente for mig? Vi har mange års erfaring med boliglån og med personlig rådgivning. Det giver dig tryghed, og så skal du ikke bruge tid på at bekymre dig om, du har det rigtige boliglån. Vi kan give dig en ny vinkel på din boligøkonomi Ring Besøg os i Reventlowsgade og spørg efter Joan eller Martin og få en boligsnak. Lån & Spar Bank A/S. Reventlowsgade København V. Tlf

8 Torsdagsbaren slutte BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 flotte forårsarragem Arrangementet tager udgangspunkt i Humleby-sangforeningen Violer til mor, så den forenings kendingsmelodi skal naturligvis synges. Hør den med Grete Klitgaard på: https://www.youtube.com/watch?v=jxv YhcLjSGk&list=RDJxVYhcLjSGk Michael samler et sanghæfte til aftenen, som rummer nogle af Sigfred Pedersens dejlige viser samt mange andre perler. Med sig har han denne gang ud over sin harmonika sin bror, Henrik Schou Christensen, på guitar og Johnny Larsen på contrabas. Den 19. marts har vi så fornøjelsen af at kunne sige velkommen til bandet Down the Road Apiece, som her præsenterer sig selv: Down the Road Apiece er en semi-akustisk trio, som spiller blues og tilbagelænet rock Når våren går gennem Nyhavn, er det et godt sted at være. Michael Schou vil dennegang spille op og synge for til Sigfred Pedersens folkekære sange. Den 12. marts byder Michael Schou Christensen endnu en gang op til, at Humlebys beboere kan få blæst lungerne igennem og få rørt sangermusklen. Bandet består af: Gordon Mackenzie - som synger med ægte skotsk accent og spiller 6- og 12-strenget guitar Jesper Dabelsteen - som akkompagnerer med skiftevis blød, sensuel og rå, raspende tenorsax vekslende med klarinet og bluesharpe Peter Mortensen - som lægger en stabil, rytmisk og ind imellem fabulerende bund med fuldfed tone på båndløs bas Down the Road Apiece spiller blues 8

9 r sæsonen af med enter i marts Flemming Quist Møller er troldmand på sine store og små bongo-trommer. Det samme er Christian Sievert på spansk guitar. De to har spillet sammen i snart 50 år. Der bliver fuldt hus den 26. marts, så kom til tiden. med speciel forkærlighed for keltisk blues, som den høres hos bl.a. John Martyn og Van Morrison samt tilbagelænet rock inspireret af kunstnere som J.J.Cale og Paul Banks, som vi hørte for nylig i torsdagsbaren. De spiller desuden numre, som kendes med Robert Johnson, Willie Dixon, Eric Clapton, The Beatles, Bob Dylan, Dion DiMucci, Elvis Presley m.fl. Bandets navn har de efter en boogie woogie klassiker, som Chuck Berry, Manfred Mann og måske især The Rolling Stones har gjort sig til gode med. Musikken består altså af en blanding af ældre og nyere bluesnumre mikset med tilbagelænet rock n roll udsat for skotsk accent og utraditionel instrumentering Se også: DTRAblues. Festlig finale på sæsonen Og den 26. marts slutter vi sæsonen af med to gamle kendinge: Flemming Quist Møller og Christian Sievert, som også spillede for os sidste år. De hører, som mange af os ved, til nogle af landets ypperste musikere inden for hver deres felt som henholdsvis percussionist (Flemming) og guitarist (Christian). Spansk flamenco og latinamerikansk musik er Christians speciale, så mon ikke vi kan glæde os til noget af det. Men de to herrer har ofte vist sig uforudsigelige (Døren åbnes kl. 20.) Rigtig hjerteligt velkommen i torsdagsbaren siger Henriette Je31 og Kina Vf30. 9

10 Carlsberg får nyt hovedsæde i Carls have, som til gengæld bliver åbnet Carlsberg Group, som det hedder på internationalsk, flytter i 2016 fra siloen på Ny Carlsbergvej til det nye hovedsæde, som bygges i en del af Carl Jacobsens have og hen over Gammel Carlsbergvej. Haven på sydsiden af villaen er fredet, så den vil så vidt muligt blive bevaret i modsætning til haven på nordsiden, som kun er bevaringsværdig. Den fine pavillon i veneziansk stil (tv.) er fredet. Det samme gælder en anden pavillon, som nu fremstår sørgelig forsømt. Men som vil blive sat fint i stand. Gåsepigen t.h. står i vejen for det nye byggeri og skal fjernes eller flyttes. Ikke sært at hun fælder en tåre, som man kan se ved nærmere eftersyn. 10

11 Hack Kampmanns villa til Carl og Ottilia Jacobsen er i nationalromantisk stil opført i Carl havde fra sit højtliggende kontor udsigt ned gennem Pile Allé ud mod Svanemøllen. Statuen t.h. er en af de mange, som står fint på to rækker mellem Carls villa og den venezianske pavillion for enden af haven mod syd. Han får lov at blive stående, men det er helt forståeligt, at han tager sig til hovedet. Læs også s. 2. Gunni 11

12 Manner, hvor det swingede! En lille, spinkel, ældre herre sidder på sin stol og synger, mens fingrene rører guitarstrengene, fødderne slår takten, og hans kompagnon lader violinen trylle: sangeren og guitaristen Paul Banks og violinisten Kristian Jørgensen indtog Beboerhuset en iskold aften midt i februar, og man må nok sige, at de fik hævet temperaturen. Huset var godt og vel fyldt det er en fornøjelse, som Humleby-boerne møder op til Torsdagsbarens arrangementer og vi både klappede og hujede af det varierede program. Der var jazz, og der var blues, og der var fremfor alt stor musikalitet og spilleglæde. De to klæder hinanden og kan godt li hinanden, og det kan man mærke. Forhåbentlig kan vi engagere dem igen i næste sæson. edel 12

13 Lystige drikkeviser og liflige toner af Bellman og Mozart Mads Johansen på traversfløjte, Henrik Bøggild på fagot, Thorbjørn Kjærgaard fra Freundsgade på klarinet, og især skuespilleren Jarl Forsman skabte en forrygende stemning som fik Fader Berg, dejlige Ulla, Jergen Puckel og alle de andre festlige Bellman-figurer til at genopstå i Torsdagsbaren. Aftenen blev rundet af med Mozart, men han var heller ikke kedelig. Forårsblomstertur lørdag d. 14. marts Jeg inviterer på en tur, hvor vi kan se forårsblomster. Vi starter oppe i min lille have i DE kongelige Medlemshaver, hvor der er mange vintergækker. Så fortsætter vi rundt i foreningen, hvor de fine Crocus Thomasii står på gangene. Så længe der ikke er blade på hækken kan man kigge ind på forårsblomsterne i haverne. Herfra fortsætter vi til Haveselskabets Have, hvor det fine krokusmaleri ved søen forhåbentlig vil være i fuldt flor. Derfra til den smukke vista i Frederiksberg Have med løgplænen. Jeg fortæller om blomsternes navne for dem der gider høre på det. Så går vi mod Promenaden på Frederiksberg Allé, hvor Beboerforeningen byder på en lille forfriskning. Afgang fra flagstangen ved Beboerhuset lørdag kl 14. Det er godt med gummistøvler eller lignende solidt fodtøj, da gengene i Haveforeningen kan være smattede. Lone C54 13

14 Stadig muligt at leve af friværdi For godt et år siden bragte vi i Nabo en artikel med overskriften Friværdi er ikke en fri værdi. Den artikel om begrænsning i muligheden for at belåne sin friværdi og lave såkaldt nedsparing i sit hus er blevet læst i Lån og Spar Bank, som har sendt os følgende oplysende kommentar: Har du svært ved at låne penge i din bolig i Humleby? Renten er rekordlav. Mange kan lægge deres boliglån om og opnå en markant lavere rente. Nogle beboere i Humleby vil imidlertid opleve, det er blevet sværere atlåne penge. Boligøkonom Karsten Poul Jørgensen fra Lån & Spar fortæller her om dine muligheder. Hvis du har oplevet det er svært at låne, kan du være ramt af det man kalder God Skik-bekendtgørelsens 19. Renten fortsætter med at falde, og tusindvis af danskere sidder med et for dyrt boliglån. Det er de boligejere, der lige nu betaler 4, 5 eller 6 % i rente på deres fastforrentede lån. For dem er det en åbenlyst god ide at se på et nyt fastforrentet lån med en lavere rente. Nogle beboere i Humleby vil imidlertid opleve, at det er blevet sværere at låne penge. Ønsker du at tegne et afdragsfrit boliglån, kan du nemlig støde ind i paragraf 19 i Finanstilsynets God Skik-bekendtgørelse fra Sværere at låne penge, hvis din indkomst er lav I 19 hedder det, at et pengeinstitut eller et realkreditinstitut må som udgangspunkt kun tilbyde lån med variabel rente til kunder, der har en økonomi, som efter instituttets vurdering medfører, at kunden kan godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. Dette finder tilsvarende anvendelse på lån med afdragsfrihed. Paragraffen rammer en del beboere i Humleby hårdt. Har du en stor friværdi, men en relativt lav indkomst, er dine muligheder for at låne blevet indskrænket betydeligt. Det gælder mange efterlønnere og folkepensionister. Samtidig er det i Humleby som i resten af København, at ejendomsskatterne stiger. Det kan presse økonomien. Du har stadig muligheder Bankerne fortolker 19 meget forskelligt. Hos nogle banker får du nej til et tillægslån eller nedsparingslån, hvis du er på efterløn eller folkepension. Hos Lån & Spar har vi naturligvis også taget God Skik-bekendtgørelsen til os. Men vi har ikke lukket helt ned for din mulighed for at optage lån i friværdien, selvom din indkomst er lav. Er du boligejer med en stor friværdi og lille indkomst, ser vi som udgangspunkt to muligheder for dig: 1. Du kan optage et tillægslån i ejerboligen. Provenuet fra lånet sætter vi ind på en pensionsordning. Vælger du en ratepension, får du pengene udbetalt over en årrække, typisk ti år. Vælger du en livrente, får du adgang til en livsvarig ydelse. Lige meget hvad du vælger, aktiverer du friværdien i din ejerbolig og øger din indtægt. Til Festsange forfattes et niveau, hvor du kan blive godkendt til et 30-årigt lån med afdragsfrihed ifølge God Skik-bekendtgørelsen 2. Du kan tegne en nedsparingskredit i din ejerbolig. En nedsparingskredit er udformet som en kassekredit, men med pant i din bolig. Det betyder, at du kan nøjes med at betale en væsentlig lavere rente. En nedsparingskredit er for dig, der har et lille boliglån og/ eller en stor samlet formue. Ønsker du en nedsparingskredit, lægger vi stor vægt på, at du får en grundig rådgivning. Når du etablerer og bruger pengene fra din nedsparingskredit, spiser du reelt din friværdi. Det kan du naturligvis kun gøre i en begrænset periode. Hvor lang tid afhænger af din samlede økonomi. Men det vil næsten altid være mindst 10 år og ofte meget længere. Efter 10 år vurderer vi igen din økonomi, så vi kan lægge en plan for de næste 10 år. Her vurderer vi, om ordningen kan fortsætte. Eller om friværdien nu er så lille, at du skal til at overveje at sælge. Er du ramt af 19, kan du altså stadig udnytte din friværdi. Men du skal sikre dig dygtig rådgivning og nøjagtige beregninger af din samlede økonomi. Vil du høre mere, så tag fat i din lokale Lån & Spar på Vesterbro - ring til Melina: eller skriv en mail: dk. Du kan også kigge forbi i Reventlowsgade 12. Ring eller mail Lone C 54 14

15 Afrikanske Billeder i Beboerhuset Fernisering for Søren Zwinge og Jorry Lohse Søndag 8. marts kl Af Jørgen Fenhann Kan man udstille sine feriefotos? Det var det spørgsmål, Søren fra Carstensgade 50 og hans ven Jorry, stillede hinanden. De er to gode venner og samtidig glade amatørfotografer, der i sommeren 2014 rejste med familie og venner til det østlige Afrika, nærmere bestemt Kenya, Tanzania og Zanzibar: Vi var afsted sammen i tre uger, hvor vi oplevede en masse af dét Afrika kan byde på, såsom storbyen landsbyen bjergene sletterne savannen stranden dyrelivet BEBOERBLAD FOR HUMLEBY MARTS 2015 samt positive, farvestrålende og fantastiske mennesker. Som en selvfølgelighed skød vi en masse billeder, og undervejs snakkede vi om, hvad vi skulle med alle disse fotos. Altså udover at gemme dem i en mappe på computeren. Vi besluttede os for at udfordre hinanden og kategorisere vores billeder i fem forskellige temaer. Vi valgte: Følelser - Modsætninger/Kontraster Portrætter/Mennesker - Landskaber og Tsnuk (dækker over det vi forstår ved kunstfotos ). Vi skulle ende med hver især at have 10 billeder til hver kategori. Disse 100 fotos skulle vi så på en eller anden måde dele med offentligheden. Det var planen. Vi synes selv at vi have taget nogle fede billedere, og hvad så? Vi kom hjem og startede redigeringsfasen. Pludselig opstod mængder af nye kategorier samt tvivl om andre. Så efter rigtig mange overvejelser endte vi med ca fotos med forskellige temaer. For os var rejsen i sig selv fantastisk, og fotograferingen en stor udfordring som gav anledninger til mange diskussioner om kultur og politik. Den proces vi gennemgik mens vi arbejdede med billederne var en inspirerende måde at bearbejde ferieminder på. Om vi er lykkedes med at gøre det interessant for offentligheden? eller om man i det hele taget bør udstille sine feriefotos? Det ved vi ikke, men nu har vi gjort forsøget. Billederne kan ses i Beboerhuset. Kom og se et Sørens og Jorrys flotte fotos til et glas kold hvidvin. N OG VARME OG VVS TEKNIK Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl

16 Humlebykalender Søndag 8. marts kl : Tirsdag 10. marts kl. 19: Torsdag 12. marts kl. 20: Lørdag 14. marts kl. 14 Torsdag 19. marts kl. 20: Afrikanske billeder i Beboerhuset. Fernisering på udstilling - Søren Zwinge og Jorry Lohse. Husejerforeningens generalforsamling i Dansehallerne.Kaffe og kage fra kl. 18,30 Sigfred Pedersen viser og sangaften i Torsdagsbaren m. Michael Schou. ved Beboerhusets flagstang - Lone Haugmark inviterer på gåtur for at se på forårsblomster. Down the Road Apiece spiller i Torsdagsbaren. Torsdag 26. marts kl. 20: Flemming Quist Møller og Christian Sievert slutter sæsonen i Torsdagsbaren Hver mandag kl. 18, 30: Spiseklubben Farinelli - åben for alle. Tilmelding på seddel, der findes i røret under Beboerhusets udhængsskab. Haveaffald 26. marts Storskrald incl. stort elektronik 29. april. Miljøaffald kan afleveres på Enghave Plads v. Haderslevgade 9. marts kl ,45. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg

Klage over manglende VVM ifm. med Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg København d. 28. september, 2014 Byens Udvikling Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12

B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2. Nabo. NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 B E B O E R B L A D F O R H U M L E B Y M A R T S 2 0 1 2 Nabo 1 NABO_marts_2012.indd 1 02-03-2012 10:43:12 Spring ud! I sidste nummer af Nabo jamrede jeg på denne plads over, at kalenderen på bagsiden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D NR. 134 November 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D. 24.3.2007 Er der medlemmer som kunne tænke sig at stå for

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

elkommen TIL CAFÉ KOLDINGHUS

elkommen TIL CAFÉ KOLDINGHUS Café KOLDINGHUS V elkommen TIL CAFÉ KOLDINGHUS I hjertet af Kolding ligger byens stolte varetegn Koldinghus Slot. En kulturoplevelse, der kun findes få magen til i Danmark. Slottets oprindelige vægge,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole.

nr., dato ttty VELKOMMEN Kære barn og forældre Jeres familie bydes rigtig hjertelig velkommen til KKFO Ørestad Skole. VELKOMMEN Til KKFO Ørestad Skole Start tirsdag d. 1. april 2014 April 2014 Highlights Vores åbningstid er kl. 6:30 17:00 alle hverdage. Kl. 6:30-7:30 serverer vi morgenmad for de børn, der måtte have behov.

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere