Drejebog for fagene DM i Skills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for fagene DM i Skills"

Transkript

1 Drejebog for fagene DM i Skills Indledning Drejebogen giver fagene et samlet overblik over opgaver, ansvarsfordeling, deadlines og andre praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. Drejebogen er tilgængelig for alle med adgang til Skillsintranet via SkillsDenmarks hjemmeside. Drejebogen udkommer i en ny version hvert år umiddelbart efter DM i Skills. Derudover kan der efter behov løbende ske opdateringer. Nye opdateringer er markeret med gul farve og meddeles arbejdsgruppen. Den gældende udgave af drejebogen ligger på intranettet under fanen DM i Skills Alle deadlines er samlet på første side i drejebogen, og er i øvrigt markeret med understreget og fed rød tekst i de enkelte afsnit. Rettelser eller ønsker til drejebogen sendes til Camilla Hoffmeyer på mail 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Samlet oversigt over deadlines Introduktion til SkillsDenmarks organisation og sekretariat Fagenes deltagelse i DM i Skills generelt Affaldscontainer, lagerplads og farligt affald Afvikling af konkurrencefag Alkoholpolitik App Brochurer Diplomer til konkurrencedeltagere Fagstande Standenes størrelse Tekniske ydelser Opstilling og nedtagning af stande Fagets sponsorlogoer Forplejning Hallerne Hoteller Hvidbog Intranet Konkurrence- og demonstrationsfag Lokale- og regionale mesterskaber Mødelokaler under DM i Skills Skolekonkurrencer/Skills Stafet Sponsorarrangement Tilmelding af fag til DM i Skills Tilmelding af deltagere til DM i Skills Transport af deltagere Trekantstander Tøj Bestilling af udstyr og services til fagenes stande (Udstillerhåndbog med procedure via webportal) Parkering Presse Præmier Økonomi for fagene vedr. deltagerne

3 31. Åbning/afslutningsceremoni Indmarch ved åbning- og afslutningsceremoni Arbejdsmiljøpris Samlet oversigt over deadlines DM i Skills er et omfattende arrangement, som kræver planlægning og koordinering mellem fagene, sekretariatet og eksterne aktører som afholdelsessteder, leverandører med flere. Nedenstående deadlines er derfor vigtige at overholde. Fag Opgaver Deadlines Alle fag Tilmelding af fag til Ulla Senest den 31. maj Alle fag Tekst til app til Camilla Senest den 1. november Konkurrencefag Lokale og regionale mesterskaber Senest den 31. juli Alle fag Sponsorlogoer til Camilla Senest den 1. november Alle fag Dresscode ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Logotryk ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Kontaktoplysninger ift. tøj til Charlotte Senest den 1. oktober Alle fag Kontaktoplysninger ift. trekantstander til Camilla Senest den 19. oktober Alle fag Tilmelding af deltagere i tilmeldingsskema Senest den 1. november Alle fag Måleskema og navne ift. tøj til Charlotte Senest den 1. november Alle fag Booking af hotelværelser til deltagere Senest den 1. november Demonstrationsfag Tilmelding til indmarch til sekretariatet Senest den 1. november Demonstrationsfag Bestilling af diplomer til sekretariatet Senest den 1. november Alle fag Tekst/logo/billeder til Exponent Senest den 4. november Alle fag Afslutning af korrektur med fagene Senest den 25. november Alle fag Afbestilling af hotelværelser for deltagere Senest den 4. december Alle fag Sponsorarrangement under DM i Skills Senest den 4. januar Konkurrencefag Vindernes diplomer afleveres i SkillsDenmarks stand Senest kl på afslutningsdagen 3

4 1. Introduktion til SkillsDenmarks organisation og sekretariat SkillsDenmark er den koordinerende organisation bag afviklingen af et fælles Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne. Faglige udvalg, der repræsenterer en erhvervsuddannelse i Danmark, kan sammen med erhvervsskoler optages som medlem af SkillsDenmark. SkillsDenmarks sekretariat varetager foreningens daglige drift. Sekretariatsleder er Ulla Groth, eller tlf.: SkillsDenmark Ny Kongensgade 15, 1. sal, 1472 København K Tlf Fagenes deltagelse i DM i Skills generelt Faglige udvalg, der ønsker at deltage i DM i Skills, skal være medlem af SkillsDenmark. Tilmelding af fag skal ske inden for tilmeldingsfristen. Ved tilmeldingen angives, om faget deltager som konkurrencefag eller demonstrationsfag. De faglige udvalg bestemmer selv regler, opgaver og bedømmelse for den enkelte konkurrence eller aktivitet. De faglige udvalg er selv ansvarlige for forsikring af deltagere, udstyr mv. En arbejdsgruppe nedsættes af SkillsDenmark med deltagelse af repræsentanter fra de deltagende faglige udvalg og eksterne samarbejdspartnere, samt SkillsDenmarks formandskab og sekretariat. Arbejdsgruppen nedsættes efter tilmeldingsfristen for deltagelse i det kommende års DM i Skills. Arbejdsgruppens opgaver og ansvar: Udarbejde budget for næste års DM i Skills Træffe beslutning om tværgående forhold vedrørende konkurrencernes afvikling og organisering inden for rammerne af lokaliteterne, herunder standenes placeringer, samt deres generelle udformning og design Træffe beslutning om praktiske forhold og økonomi i forhold til præmier, diplomer, indkvartering, bespisning, beklædning m.m. for deltagere, medhjælpere og dommere Træffe beslutning om program, herunder åbnings- og afslutningsceremoni Tage stilling til PR på konkurrenceområdet og stande Sikre inddragelse af grundskolerne og ungdomsvejledningerne Sikre inddragelse af erhvervsskolerne Evaluere DM i Skills og komme med forslag til udvikling til SkillsDenmarks bestyrelse Arbejdsgruppen kan ikke indgå i fællessponsorater for SkillsDenmark. De faglige udvalg og uddannelser kan indgå sponsorater til egne deltagere i respekt for bestemmelserne fra SkillsDenmark. Økonomi Kontingentet pr. fagligt udvalg eller skole udgør kr. årligt og dækker DM gebyr for et fag. Deltager udvalget eller skolen med yderligere fag, koster efterfølgende fag hver kr. i gebyr. 4

5 Ved deltagelse skal udvalgene eller skolerne derudover påregne udgifter til opbygning af standen, aktiviteter, forplejning, indkvartering, transport, præmier m.m. samt arbejdskraft. Forud for fagenes tilmelding har sekretariatet udarbejdet et budget for udgifter til indkvartering, transport, præmier samt priser på el, mv. på afholdelsesstedet. Arbejdsgruppen holder 2-4 møder om året. 3. Affaldscontainer, lagerplads og farligt affald Fagene er selv ansvarlige for bestilling af affaldscontainere, lagerplads og farligt affald (fx spildevand). Dette aftales med afholdelsesstedet. Udstillerhåndbogen fra Gigantium sendes ud til arbejdsgruppen, når den ligger klar. Fagene afregner selv med afholdelsesstedet. 4. Afvikling af konkurrencefag Konkurrencefag: Fagene er ansvarlige for egne konkurrencer og udpeger selv to eller flere dommere samt udstikker retningslinjer for bedømmelsen. Fagene er selv ansvarlige for forsikringsforhold omkring deltagere, udstyr mv. 5. Alkoholpolitik Der må ikke indtages alkohol og andre rusmidler af deltagerne, hverken på afholdelsesstedet eller indkvarteringsstedet under DM, uanset om faget er tilmeldt som konkurrencefag eller demonstrationsfag. Alkohol er først tilladt ved afslutningen på fagets stand. Vin og øl er tilladt ved sponsorarrangementet som arrangeres af SkillsDenmark under DM. Ligesom smagning af vin og håndtering af vin og spiritus under konkurrencen inden for kokke- og tjenerfaget samt bager- og konditorfaget er tilladt. 6. App Fagets tekst til app sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 1. november Oplysninger om DM i Skills, de deltagende fag og uddannelser mv. kan tilgås i en app udviklet af SkillsDenmark. De faglige udvalg er ansvarlige for udarbejdelse af en tekst, der inden for en given skabelon, beskriver den enkelte uddannelse og konkurrencen (for konkurrencefag) eller aktiviteten på standen (for demonstrationsfag). Fagenes konkurrencedeltagere og sponsorlogoer vil desuden fremgå. 5

6 Skabelon til udarbejdelse af tekst fremsendes af Camilla Hoffmeyer efter sommerferien Målgruppen for fag- og konkurrencebeskrivelserne er de besøgende til DM i Skills (skoleelever og forældre). For at kommunikationen bliver klar og ensartet, skal beskrivelserne være korte, let tilgængelige og følge skabelonen. Hvert fag opfordres til at benytte DM i Skills app aktivt ved at markedsføre app en ved konkurrencestanden. Nærmere ideudvikling vedrørende fagenes brug af app en finder sted på arbejdsgruppemøderne. Deltagernavne og sponsorlogoer se deadlines andet sted. Sammenhæng til vejledningsaktiviteter skal rettes mod elever og forældre. Evaluering og udvikling af app en vil den nedsatte kommunikationsgruppe tage sig af. 7. Brochurer Der opfordres til omtanke ved brug af merchandise og brochurer grundet det affald det akkumulerer. 8. Diplomer til konkurrencedeltagere Demonstrationsfagene meddeler ved tilmelding, om de ønsker diplomer til deres deltagere. I givet fald skal det ske senest den 1. november. SkillsDenmarks stand skal modtage hvert fags vinders diplom senest lørdag kl og gerne før. Der udleveres diplomer til alle deltagerne i konkurrencer i forbindelse med afslutningsceremonien. Sekretariatet leverer diplomerne til fagenes stande i løbet af torsdag eller fredag under DM i Skills. Såfremt fagene opdager stavefejl på diplomerne, kontaktes SkillsDenmarks stand straks. De faglige udvalg er ansvarlige for på sidste konkurrencedag (lørdag) at returnere vinderen eller vindernes diplomer til SkillsDenmark. Det er kun vinderne af konkurrencefagene, der modtager deres diplom på scenen. De andre deltagere, herunder eventuelt deltagere i demonstrationsfag, modtager deres diplomer på fagets stand efter afslutningsceremonien. Prisen for diplomer fremgår af budgettet. Se Økonomi for fagene vedr. deltagerne. For diplomer til lokale og regionale konkurrencer, se afsnit 17. 6

7 9. Fagstande 9.1. Standenes størrelse En konkurrencestand er som udgangspunkt på m2. En demonstrationsstand er på 12 m2. Prøv, Mærk og Føl-området på 12 m2 bliver lagt ind på eller op til konkurrencestandene Tekniske ydelser De tekniske ydelser til standene bestilles af fagene via en webportal, som afholdelsesstedet giver adgang til ca. 3 måneder før arrangementet. Udstillerhåndbogen fra MCH sendes til arbejdsgruppen, når den ligger klar. Afholdelsesstedet meddeler selv en frist for bestillinger. Tekniske ydelser på standene betales af faget Opstilling og nedtagning af stande Opstilling af stande kan ske fra mandag den 15. januar kl SkillsDenmark er opmærksomme på, at de tunge fag skal ind før. Kontakt Theis Fatum Carlsen mobil: , om nærmere information. Afholdelsesstedet beslutter, hvornår standene skal tages ned. Dog må nedtagningen af standene først foregå efter kl på konkurrencens sidste dag og skal som regel være afsluttet søndag. Afhentning af udstyr mv. aftales med afholdelsesstedet. Afholdelsesstedet beslutter tidsrummet for inload og outload i samarbejde med fagene. 10. Fagets sponsorlogoer Logoer sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 1. november. SkillsDenmark kan synliggøre fagenes sponsorer på flg. måder: App (logo ved fagets navn) Trekantstander ved fagets stand PowerPoint, der præsenterer eleverne ved åbnings- og afslutningsceremonien Logoerne skal afleveres i både JPEG og EPS-formater. Fagene kan derudover synliggøre sponsorlogoer på deltagernes tøj, på roll-ups mv. inden for snorene. Hvis deadline ikke overholdes, kan der ikke garanteres fuld eksponering af fagenes sponsorer. 11. Forplejning 7

8 SkillsDenmark indgår aftaler med afholdelsesstedet om forplejning, herunder separate lokaler, hvor deltagere, dommere o.a. kan trække sig tilbage og få en forfriskning (såkaldte cool down områder). Frist for bestilling og priser fremgår af udstillerhåndbogen. Det er fagenes ansvar at tilrettelægge bespisningen, så der er aktivitet på standene hele tiden. 12. Hallerne SkillsDenmark udarbejder et forslag til fagenes placering i hallen/hallerne. Det officielle look i hallerne aftales i DM-arbejdsgruppen, herunder bannere med fælles sponsorer, bannere for fagene og trekantstandere. Der henvises i øvrigt til aftale vedrørende fagspecifik sponsorordning og trekantstander vedtaget i arbejdsgruppen den 11/ Rammer for synliggørelse af sponsorlogoer generelt: Sponsorbannere må ikke sættes op på hallens ydervægge eller hænge ned fra loftet. Der må ikke være kommercielle sponsorstande inden for snorene. Rammer for synliggørelse af sponsorlogoer inden for snorene: Konkurrenceområdet er beregnet til konkurrencer og er ikke en markedsplads. Ved brug af højtaleranlæg vis hensyn til nabostandene. Ved hvert fag placerer SkillsDenmark en trekantstander med flg. tekstmuligheder: Side 1 Beskrivelse af faget inkl. sponsorlogoer evt. også skolelogoer. Side 2 Oplysninger om deltagerne. Side 3 Fagets egen side her kan være program, beskrivelse af opgaven evt. med billeder/skitser, særlige sponsorer eller hvad fagene ønsker. 13. Hoteller Deadline for booking af hotelværelser til deltagere via tilmeldingsskemaet senest den 1. november. Ved afbestilling af hotelværelser for deltagerne kontaktes sekretariatet. Deadline for afbestilling af værelser er den 31. december SkillsDenmark reserverer hotelværelser til deltagerne hos Hotel Herning og Hotel Lynggården. Priser er sendt ud til fagene og ligger også på intranettet under punktet Budget på Der tilbydes følgende værelsestyper: 8

9 Dobbeltværelser 3-mands værelser 4-mands værelser Fagene har mulighed for at reservere værelser via det elektroniske tilmeldingsskema til deltagerne. Såfremt der vælges dobbeltværelser eller 3/4 - mands værelser fordeler sekretariatet deltagerne ud fra ønsket værelseskammerat på skema A, fag og køn. Det er kun tilladt at sove sammen med andre af samme køn. Tilsynsførende og lærere, der ønsker at bo samme sted som deltagerne, tilmeldes via det elektroniske tilmeldingsskema B og der skrives ønsket værelseskammerat på. Hvis I tilmelder tilsynsførende/lærere vha det elektroniske tilmeldingsskema B, så bliver de ikke registreret som deltagere. Fagene skal selv booke hotelværelser til dommere, tilsyn mv. Der er udsendt liste over hotelmuligheder i området. Listen ligger på intranettet på SkillsDenmark oplyser på forhånd til fagene og i god tid, hvad udgifterne er. Fagene afregner med SkillsDenmark for udgiften til deltagernes overnatning og skolehjemsassistance. Se Økonomi for fagene vedr. deltagerne. SkillsDenmark aftaler med de lokale skoler, at der stilles skolehjemsassistenter til rådighed for deltagerne på overnatningsstedet. Skolehjemassistenterne overnatter samme sted som deltagerne og træder til med vejledning og støtte efter behov. Skolehjemsassistenterne præsenteres for deltagerne torsdag morgen ved morgenmaden og er til stede hver morgen. Det fremgår af opslag på hotellet eller på anden måde, hvor og hvordan skolehjemsassistenterne kan kontaktes. Sekretariatet har booket værelser på Hotel Herning, Vardevej 9, 7400 Herning, tlf.: Booking af værelser til deltagere sker via det elektroniske tilmeldingsskema A. Sekretariatet har reserveret værelser på Hotel Lynggården, Nr Lindvej 2, 7400 Herning, tlf.: til dommere og tilsyn. Bookning foretages på skema B. Øvrig reservationer til hotel til dommere og tilsyn sørger faget selv for. 14. Hvidbog Hvert deltagende fag udfylder et skema med fagets kravspecifikationer. Disser skemaer opbevares i sekretariatet, hvor fagene hvert år efter tilmeldingen kan melde ændringer ind pga. teknisk udvikling flere eller færre deltagere etc. Samlingen af kravspecifikationerne kaldes HVIDBOGEN og denne udleveres til alle afholdelsessteder, så de har mulighed for at forberede sig på fagenes krav og ønsker. 15. Intranet 9

10 SkillsDenmark har etableret et intranet for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af DM-arbejdsgruppen. På intranettet findes referater og dagsordner fra diverse møder, budget, tilmeldingsskema til DM i Skills, logoer og meget mere. For at få adgang til intranettet bedes du kontakte SkillsDenmark, som opretter et bruger-id til dig. Intranettet findes på SkillsDenmarks hjemmeside, øverst i højre hjørne ved siden af punktet Tilmeld nyhedsbrev. 16. Konkurrence- og demonstrationsfag Demonstrationsfag: Er fag, der af forskellige årsager ikke ønsker at konkurrere, men ønsker at vise faget mhp. rekruttering. Det er aftalt, at demonstrationsfag deltager ved indmarchen til åbningsceremonien, men ikke ved indmarchen til afslutningsceremonien. Hvis et demonstrationsfag ikke ønsker at deltage i indmarchen skal dette meddeles sekretariatet senest 1. november Fagene afgør selv antallet af deltagere og betaler udgifterne til kost, logi m.m. De faglige udvalg har ansvaret for at tilmelde deres deltagere inden for den fastsatte deadline. Se Tilmelding af deltagere til DM i Skills, hvor demonstrations- og konkurrencefagene er splittet op. Konkurrencefag: Er fag, der opstiller til konkurrence og kårer en vinder. Konkurrencedeltagerne skal deltage ved åbnings- og afslutningsceremoni. Fagene afgør selv antallet af deltagere og betaler udgifterne til kost, logi m.m. De faglige udvalg har ansvaret for at tilmelde deres deltagere inden for den fastsatte deadline. Se Tilmelding af deltagere til DM i Skills, hvor demonstrations- og konkurrencefagene er splittet op. 17. Lokale- og regionale mesterskaber Konkurrencefag: Afholdelsesdatoen for fagenes lokale og regionale mesterskaber sendes til SkillsDenmarks pressechef Peter Skautrup løbende. For at synliggøre kvalifikationskonkurrencerne op til DM i Skills, er fagene ansvarlige for at melde ind, hvornår deres lokale og regionale konkurrencer afholdes. Lokalpressen er interesseret i disse datoer, da de gerne vil omtale lokale og regionale begivenheder. SkillsDenmark hjælper gerne med at få historierne i den lokale presse. SkillsDenmark har fået udarbejdet diplomer til deltagere og vindere af både lokale og regionale mesterska- 10

11 ber. Filerne sendes ud til alle de skoler, der henvender sig med et ønske om at kunne uddele diplomer. Skolerne står selv for at udfylde diplomer, printe og dele ud samt tydeliggøre vinderen. Kontakt Camilla Hoffmeyer på hvis I ønsker filerne tilsendt. 18. Mødelokaler under DM i Skills Fagene kan bestille mødelokaler til afholdelse af egne møder under DM i Skills. Fagene bestiller mødelokalerne hos MCH. Kontakt Lise Juhl Hansen på tlf.: Fagene betaler selv for denne ydelse. 19. Skolekonkurrencer/Skills Stafet SkillsDenmark arrangerer Skills Stafet for 8. klasserne i samarbejde med UU-Danmark, erhvervsskolerne og grundskolerne. Tovholder for Skills Stafetten er Per Hansen, tlf.: Erhvervsskoler, der er medlem af SkillsDenmark, har ansvar for at afholde indledende lokale konkurrencer for folkeskoleeleverne i 8. klasse, samt ansvar for at deltage med minimum et hold til DM. Erhvervsskolerne modtager nærmere information fra Per Hansen, der er ansvarlig for Skills Stafetten. Erhvervsskolerne Aalborg vil gerne arbejde med ung ung koncept som tema. 20. Sponsorarrangement SkillsDenmark arrangerer et sponsorarrangement for SkillsDenmarks og fagenes sponsorer. Formålet er at sponsorerne får muligheden for at netværke med hinanden, SkillsDenmarks sekretariat og fagene. Desuden er det en modydelse, jf. sponsorpakkerne. Sponsorarrangementet afholdes torsdag den 18. januar 2018 med start kl og forventet sluttidspunkt kl Arrangementet begynder med en rundvisning, hvert fag viser egne sponsorer rundt, SkillsDenmark viser sine sponsorer rundt. Derefter et let måltid og et fælles program. Der kan være brugerbetaling for sponsorarrangementet dette vil blive meldt senere. Fagene modtager en invitation før efterårsferien til sponsorarrangementet fra SkillsDenmark og står for videreformidling til fagets sponsorer. SkillsDenmark udarbejder en deltageroversigt som sendes til fagene forud for arrangementet. Hvert fag får en oversigt over egne tilmeldte. Hvis der ikke er nogle deltagende for faget, vil det faglige udvalg ikke modtage en oversigt. Man kan altid få fremsendt en opdateret liste, hvis man henvender sig til Camilla Hoffmeyer på 11

12 21. Tilmelding af fag til DM i Skills Tilmelding af fag sendes til Ulla senest den 31. maj. Fagene modtager i februar måned invitation om tilmelding til næste års DM i Skills. Fagene meddeler ved tilmeldingen, om faget deltager som demonstrations- eller konkurrencefag. Kontigent er kr. for medlemskab inkl. et fag. Derefter koster det kr. pr. efterfølgende fag. Samme pris for konkurrencefag og demonstrationsfag. 22. Tilmelding af deltagere til DM i Skills Demonstrationsfag: Deadline for tilmelding i det elektroniske skema A af deltagere senest den 1. november. Det er ikke nødvendigt at tilmelde deltagere til demonstrationsfagene. Det er kun nødvendigt, såfremt deltagernes navne skal indgå i app en, deltagerne ønsker overnatning, deres oplysninger skal være på trekantstanderen, og/eller hvis de ønsker diplomer. Det elektroniske tilmeldingsskema findes på intranettet under fanen DM i Skills Konkurrencefag: Deadline for tilmelding i det elektroniske skema A af deltagere senest den 1. november. Det elektroniske tilmeldingsskema findes på intranettet under fanen DM i Skills Fagene indtaster selv alle deltagere i tilmeldingsskemaet. Deltagernes navne, virksomheder og skoler skal staves korrekt. Sekretariatet tjekker indtastningerne men har ikke mulighed for at kende alle stavemåder. Skolers navne skrives helt ud, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilken skole deltageren kommer fra. Derudover er det vigtigt for pressearbejdet, at deltagernes adresser, mobilnumre, adresser samt arbejdsgivernes navne og kontaktoplysninger skrives korrekt ind i tilmeldingsskemaet. Ved tastefejl, rettelser eller supplerende oplysninger, meddeles dette hurtigst muligt til SkillsDenmark Det er fagenes ansvar, at oplysningerne er korrekte. Det er de samme oplysninger, som danner grundlag for udarbejdelse af diplomerne. 23. Transport af deltagere 12

13 SkillsDenmark tilbyder at arrangere fælles transport af deltagere fra overnatningssted til afholdelsessted. Transporten betales af fagene. Sekretariatet sender en ud til arbejdsgruppen, når DM i Skills nærmer sig. I 2018 arrangeres muligvis bustransport fra Hotel Lynggården. Dette vil blive meldt ud senere. Hotel Herning ligger lige ved indgangen til MCH, og man kan derfor gå fra hotellet til hallerne. 24. Trekantstander Kontaktoplysninger på den ansvarlige fra faget sendes til Camilla Hoffmeyer senest den 19. oktober. SkillsDenmark forestår, at der ved hvert fags stand opstilles en trekantstander med informationer om det pågældende fag. Camilla Hoffmeyer videresender kontaktoplysningerne på den ansvarlige for trekantsstanderen til Tommy Sylvest Hansen fra Exponent. Exponent sender information til fagene om krav til elektronisk modtagelse af tekst/logo/billeder til trekantstandere senest den 21. oktober. Trekantstanderen skal indeholde følgende: Side 1 Beskrivelse af faget inkl. sponsorlogoer evt. også skolelogoer. Side 2 Oplysninger om deltagerne. Side 3 Fagets egen side her kan være program, beskrivelse af opgaven evt. med billeder/skitser, særlige sponsorer eller hvad fagene ønsker. Opsætning af trekantstandere i MCH sørger SkillsDenmark for, så de er klar, inden messen åbner. Udgiften til opsætning betales af fagene selv. Fagene sender tekst/logo/billeder til Exponent senest den 4. november. Mail fra Exponent vil blive sendt direkte til fagene. Denne kommer IKKE fra SkillsDenmark med fra Tommy Sylvest Hansen, Exponent. Deadline for afslutning af korrektur med fagene er senest den 25. november. Her vil fagene også modtage mails direkte fra Exponent med korrektur. 25. Tøj Kontaktoplysninger på den ansvarlige fra faget sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. Dresscode sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. 13

14 Logotryk sendes til Charlotte Berg senest den 1. oktober. Måleskema med navne sendes til Charlotte Berg senest den 1. november. OBS: Benlængden skal måles fra skridt til gulvet uden sko. Der blev på arbejdsgruppemødet den 20. maj 2014 besluttet følgende: Logoguiden: At der kun skal være et Skills-logo, og det skal sidde på brystet. At Skills-logoet kun bliver lavet i en farve. At SkillsDenmark råder over de 2 logo-pladser på hvert ærme, som kan sælges til sponsorer. Dresscoden for konkurrencefagene alle dommere og deltagere stiller op i nyt og fagligt relevant sponsortøj, som består af følgende dresscode: T-shirts (3 stk. pr. person) Jakke/trøje/busseronne Bukser eller forstykke. Undtaget fra punktet er følgende: Detailhandel Fagene køber arbejdstøj fra en af de virksomheder, som SkillsDenmark laver sponsoraftaler med undtaget fra ordningen er følgende: El og VVS Detailhandel De Grafiske Fag Dresscode for demofagene alle dommere og deltagere stiller op i nyt fagligt relevant sponsortøj som består af følgende dresscode: T-shirts (3 stk. pr. person). Demofagene kan stadigvæk købe trøjer og bukser, hvis de ønsker dette. Fagene køber arbejdstøj fra en af de virksomheder, som SkillsDenmark laver sponsoraftaler med undtaget fra ordningen er følgende: Receptionister I tilfælde af at SkillsDenmark mister sine tøjsponsorer forpligter fagene sig til at indfri afsnittene om dresscode. Der er udarbejdet et måleskema til tøjet, som I bedes udfylde. Charlotte Berg sørger for at sende måleskemaet ud ligeså snart, at hun har modtaget fagenes kontaktoplysninger. 14

15 F. Engel sender tøjet ud senest den 15. december. Nybo sender tøjet ud senest den 15. december. 26. Bestilling af udstyr og services til fagenes stande (Udstillerhåndbog med procedure via webportal) Afholdelsesstedet udsender en udstillerhåndbog med procedure for bestilling af udstyr og services til fagenes stande via en webportal senest 3 måneder før arrangementet. Til webportalen sendes der et password til alle fag og udstillere. Udstillerhåndbogen med bestillingsproceduren indeholder informationer om tekniske ydelser, forplejning, parkering m.m. På webportalen bestiller fagene selv i hht. behov. Her fremgår også priser. Fagene kan ikke bestille fagnært udstyr via udstillerhåndbogen, det må fagene hente på anden vis. 27. Parkering Afholdelsesstedet sender oplysninger ud om særlige parkeringsmuligheder for stand-ansvarlige, deltagere mv. sammen med udstillerhåndbogen. Parkeringskort skal også bestilles gennem udstillerhåndbogen. 28. Presse Demonstrationsfag: Alle fag bør overveje, hvilke gode historier de har. Det kan fx være tal for, hvor mange faglærte der vil mangle inden for kort tid, at der mangler kvinder i faget, overskud af praktikpladser osv. Kort fortalt andre vinkler på faget end DM i Skills, og meget gerne med en analyse eller tal. Hvis faget har deltagere med en god historie personligt eller fagligt vil sekretariatet også meget gerne have besked om det. Der vil blive nedsat en kommunikationsgruppe for DM i Skills Peter Skautrup og Camilla Hoffmeyer er tovholder og mødeindkalder for denne gruppe. Kontaktmail og telefon: eller tlf.: Vi bestræber os på at få repræsentanter fra alle interessegrupper med i gruppen. Konkurrencefag: I forhold til pressearbejdet er det vigtigt, at sekretariatet modtager deltagernes kontaktinformationer rettidigt, og at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte i tilmeldingsskemaet. Det indebærer: Navn Privatadresse husk postnummer og bynavn Mobilnummer og adresse 15

16 Skole Praktiksted og praktikstedets adresse, kontaktinfo. 29. Præmier Konkurrencefag: Der uddeles ens præmier i forbindelse med afslutningsceremonien og kåringen af fagenes Danmarksmestre. SkillsDenmark har indgået aftale med Jane Marion om at udforme en figur, der illustrerer faget. Skills- Denmark sekretariatet bestiller det nødvendige antal præmier og afregner med fagene efterfølgende. Grupper af elever kan modtage en præmie. Overrækkelse af fagenes egne præmier og gaver, herunder afsløring af øvrige deltageres placering i konkurrencen foretages på de enkelte stande efter den fælles afslutningsceremoni. 30. Økonomi for fagene vedr. deltagerne SkillsDenmark forestår bestilling af en række ydelser og services på fagenes vegne. Det gælder i hovedsagen: Medlemskab og gebyr for deltagelse Indkvartering af deltagere, transport og tilsyn på overnatningsstedet Diplomer og præmier. SkillsDenmark udsender budget forud for tilmelding og afregner med fagene, efter at konkurrencerne er afholdt. Budget samt udgifter fra forrige år findes på intranettet under fanerne DM i Skills 2016 og DM i Skills Åbning/afslutningsceremoni Indmarch ved åbning- og afslutningsceremoni Demonstrationsfag: Deadline for demonstrationsfagene til at beslutte og indmelde deltagere til indmarch er senest den 1. november og meldes til sekretariatet. Demonstrationsfagene deltager i indmarch til åbningsceremonien, men ikke i indmarchen til afslutningsceremonien. Demonstrationsfagene går ind i alfabetisk rækkefølge efter konkurrencefagene. Demonstrationsfagene stiller op til indmarch en halv time før åbningsceremonien går i gang. SkillsDenmark meddeler fagene, hvor deltagerne skal stille op henne. 16

17 Det er fagene, der er ansvarlige for at henvise deltagerne. Konkurrencefag: Alle konkurrencedeltagere deltager i indmarch og afslutningsindmarch. Fagene går ind over scenen i alfabetisk rækkefølge. Der stilles op til indmarch en halv time før åbnings- og afslutningsceremonien går i gang. SkillsDenmark meddeler fagene, hvor deltagerne skal stille op henne. Det er fagene, der er ansvarlige for at henvise deltagerne Arbejdsmiljøpris Konkurrencefag: Arbejdsmiljøkonkurrencen er udskrevet af BAR Bygge & Anlæg og findes indtil videre kun for dette område. Arbejdsmiljøprisen uddeles ved sin egen ceremoni inden afslutningsceremonien på sammen scene. Såfremt deltagerne deltager i overrækkelse af arbejdsmiljøprisen, skal fagene gøre deltagerne opmærksomme på, at afslutningsceremonien går i gang lige efter, og de skal derfor skynde sig at stille op til indmarch efter overrækkelsen af arbejdsmiljøprisen. Deltagerne skal ikke stille op før tid til arbejdsmiljøprisen. 17

Drejebog for fagene DM i Skills

Drejebog for fagene DM i Skills Drejebog for fagene DM i Skills Indledning Drejebogen giver fagene et samlet overblik over opgaver, ansvarsfordeling, deadlines og andre praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. Drejebogen

Læs mere

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget 2017 DM opgave 2016 Den færdige DM i Skills opgave 2016. Udført af de to vindende elever fra Kold College, Chris Johansen

Læs mere

1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills Januar 2018 i Herning

1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills Januar 2018 i Herning 1-2 lektioner Forberedelse af besøget på DM i Skills 18. 20. Januar 2018 i Herning 1 Forberedelse af jeres besøg på DM i Skills 2018 dagens program: Hvad er DM i Skills? Video om DM i Skills 2017 Hvad

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Gitte Kolding Mortensen, Carsten Maagaard, Maren Møller Vestergård og Merete Gammelmark

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Gitte Kolding Mortensen, Carsten Maagaard, Maren Møller Vestergård og Merete Gammelmark Dette undervisningsmateriale er tiltænkt 1-2 lektioner afhængigt af, hvor meget du som lærer vil gå i dybden. Materialet er tænkt som forberedelse til besøget på DM i Skills 2018. Materialet her og besøget

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål

Faq til frivillige på mil17. her får du svar på ofte stillede spørgsmål Faq til frivillige på mil1 her får du svar på ofte stillede spørgsmål SPØRGSMÅL: INDHOLD Hvornår og hvor meget skal jeg arbejde på Musik i Lejet? Hvor gammel skal jeg være for at blive frivillig? Hvornår

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21

Forældremøde med hjælper og aspiranter. Dato. Onsdag d. 20. august Kl. 19-20. Udvalgsmøde Data. 18.august Sted Rie Kl. 18-21 Måneder. Her deltager Alle August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale. Der skal arbejdes med forventningsaftaler, Mål for vores afdeling

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Sæsonstart 2015/2016

Sæsonstart 2015/2016 Sæsonstart 2015/2016 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2015/2016 den 13. sæson i tennishallens historie. I forhold til den foregående

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN Til SkillsDenmark Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2016 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BETYDNING FOR VÆRTSBYEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus

Læs mere

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler

Manual. Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole. DM i Dans for efterskoler Manual Udarbejdet august 2018 Aabybro Efterskole DM i dans er en konkurrence, der søger at fremhæve dans, danseverdenens kvaliteter og dansens æstetik. Regler og grundlæggende rammer for konkurrencen og

Læs mere

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Redigeret d. 14/10-2016 af IKN Indledning Denne drejebog skal ses som et værktøj, og ikke en facitliste. Drejebogen indeholder Udvalget for Rytmisk Gymnastiks

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK

DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab er kulminationen på Fonden for Entreprenørskabs undervisningsforløb Company Programme, hvor elevteams fra landets ungdomsuddannelser

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Kære instruktører og gymnaster Dette er infobrev nr. 2 til aspirantstævne 2015. Infobrevet kommer til at indeholde alle de vigtige informationer om stævnet. Der vil løbende

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

GUIDELINES TIL AFVIKLING AF SKILLS STAFET KONKURRENCE

GUIDELINES TIL AFVIKLING AF SKILLS STAFET KONKURRENCE GUIDELINES TIL AFVIKLING AF SKILLS STAFET KONKURRENCE INDHOLD En praktisk guide til afvikling af obligatoriske Skills Stafet konkurrencer 3 Hvor lang tid tager konkurrencerne, og hvor meget plads kræver

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens

VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens VSK bestyrelsesmøde nr. 3, sæson 2015-16 Onsdag d. 12-08- 2015, kl. 19.30-21.30 Sted: Hos Malene, Hamisgårdvej 5E, 6500 Vojens Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Marie Fuglsang Sørensen

Læs mere

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med 22. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 3 Praktiske

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af:

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af: Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People Projektet er støttet af: Indhold Denne vejledning indeholder information til dig, som skal i gang med at gennemføre en transportundersøgelse

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017

COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017 COMPANY PROGRAMME SØNDERJYSK MESTERSKAB 2017 Retningslinjer for sønderjysk mesterskab 2017 Dato og sted Afholdes torsdag den 23. februar 2017 i det Store Auditorium på Det Blå Gymnasium Sønderborg, Sdr.

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide

FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide FRIVILLIG på musik i Lejet? - her er alt det, du skal vide I det følgende får du en masse information og svar på alle de spørgsmål, du som Musik i Lejet-frivillig kan have. Spørgsmål: Hvor stor en indsats

Læs mere

JOIN THE GAME FRØS PÅSKE CUP MARTS 2016 U14, U16 & U18! te fris t for. d. 8. januar. Læs mere på

JOIN THE GAME FRØS PÅSKE CUP MARTS 2016 U14, U16 & U18! te fris t for. d. 8. januar. Læs mere på JOIN THE GAME FRØS PÅSKE CUP 24.-26. MARTS 2016 U14, U16 & U18! ER ALT UND TAG! SAMME Husk: Sids tilmelding te fris t for d. 8. januar fredag 2016 Læs mere på www.jyskepaaskecup.dk VELKOMMEN TIL FRØS PÅSKE

Læs mere

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Brobygning 8.-9.-10. kl. skoleåret 2017-2018 PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Et hæfte der henvender sig til: Grundskoler, Ungdomsuddannelser og UU-Vejledere Forord: Velkommen til pixiudgaven af brobygningsforløb

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2016. Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info Udstillermappe DSE Messe Aalborg 2016 Hent den online som PDF-fil på www.studerende.dk/dma16info 2 DSE Messe Aalborg 2016 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer Sponsorater Kontaktoplysninger Inkluderet

Læs mere

Hvad er World Skills?

Hvad er World Skills? Hvad er World Skills? Hvad er World Skills generelt? World Skills er de erhvervsrettede fags verdensmesterskab. Det var 40. gang det blev afholdt. 835 unge fra 51 forskellige lande deltog. Danmark stillede

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012

FM i fodbold 2012. VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september. Program Marts 2012 FM i fodbold 2012 VELKOMMEN TIL HERNING den 31.august 02. september Program Marts 2012 1 Landsstævne i fodbold for KFUM hold. Igen i år har Herning KFUM Fodbold fornøjelsen at invitere ungdomsspillere,

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH 1 INDHOLD Lokalebooking 3 Priser 5 Bestilling af forplejning 6 Adgang på campus 6 IT, teknik og service 7 Tilkøb af servicepakker 7 Kørselsvejledning

Læs mere

DANISH ORGANICS TASTE, TALENT AND ATTITUDE INVITATION. Kære virksomhedsmedlem

DANISH ORGANICS TASTE, TALENT AND ATTITUDE INVITATION. Kære virksomhedsmedlem INVITATION Kære virksomhedsmedlem I samarbejde med Landbrug & Fødevarer er det en stor fornøjelse at kunne invitere jer til Organic Denmarks fællesstand på PLMA i Amsterdam den 19.-20. maj 2015. PLMA World

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her)

Køge BMX Klub DM i Feldborg 27./28. september 2014. OM DM LØBET I FELDBORG (officiel invitation findes her) Så er det blevet tid til sæsonens sidste tur til Jylland (med mindre man da lige napper DM revanchen i Tønder den 4. oktober). Denne gang går turen nordpå, hvor Feldborg BMX er vært ved Danmarksmesterskabet

Læs mere

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm.

Referent: Charlotte Eichel Larsen, Maybritt Rønn, Mette Andersen, Anette Thestrup, Morten Nedergaard Andersen, Britt Hansen og Nanna Lyholm. Bestyrelsesmøde Dansk PRE Avlsforening Dato: 11. oktober 2015 Tid: Kl. 12.00 Sted: Anette Thestrup Møde indkaldt af: Nanna Lyholm Mødetype: Bestyrelsesmøde Ansvarlig for udstyr: Ordstyrer: Referent: Nanna

Læs mere

Sæsonstart 2017/18. Medlemstyper For sæsonen 2017/18 kan der vælges mellem følgende typer medlemmer:

Sæsonstart 2017/18. Medlemstyper For sæsonen 2017/18 kan der vælges mellem følgende typer medlemmer: Sæsonstart 2017/18 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2017/18 den 15. sæson i tennishallens historie. Vi har i denne skrivelse

Læs mere

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 13 08 Fax: 56 92 00 01 Vejledning E-mail: folkemoedet@brk.dk CVR: 26-69-63-48 Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 www.folkemoedet.dk Til Folkemødet 2014 udlejer

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015 Informationsmappe til 5. klassernes cykeldag Anden fredag i juni måned arrangerer Gentofte Kommune en cykeldag for 5. Klasserne på alle kommunens skoler. Eleverne skal alle ud på en cykeltur i skolens

Læs mere

DM 1. runde i GRAND PRIX Gymnastik MICRO MINI MONO MINI MINI februar PIGE TWEENS JUNIOR - SENIOR 5.

DM 1. runde i GRAND PRIX Gymnastik MICRO MINI MONO MINI MINI februar PIGE TWEENS JUNIOR - SENIOR 5. DM 1. runde i GRAND PRIX Gymnastik MICRO MINI MONO MINI 8 10 - MINI 10-12 4. februar 2017 PIGE TWEENS JUNIOR - SENIOR 5. februar 2017 Stævnet afholdes af SILKEBORG GYMNASTIKFORENING og Udvalget for Rytmisk

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere