Afvikling af Boulder DM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afvikling af Boulder DM"

Transkript

1 Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning Konkurrencens format Dommere Forberedelse og planlægning Point Program Tilmelding Budget Afvikling af arrangementet Efter konkurrencen... 6

2 1. Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til de klubber, der skal afholde danske mesterskaber i Boulder. Hvis de retningslinjer, der er angivet i denne vejledning, afviges i forbindelse med afholdelsen af et dansk mesterskab, skal dette godkendes af Dansk Klatreforbunds konkurrenceudvalg i god tid inden konkurrencens afholdelse. 2. Konkurrencens format Danske mesterskaber afholdes grundlæggende i henhold til IFSC s retningslinjer med danske tilføjelser (følg link til forbundets hjemmeside). Konkurrenceformatet er ens for både junior- og seniormesterskaber Konkurrencen skal afholdes med en indledende kvalifikationsrunde bestående af 4-8 problemer, som klatres onsight. Der gives 5 minutter til hvert forsøg. Når tiden er gået, skal problemet forlades og må ikke klatres færdigt. Finalen består af 4 problemer for henholdsvis kvinder og mænd. Finalen klatres onsight. Der gives 4+ minutter til hvert problem. Med + menes, at en klatrer, som er påbegyndt et problem indenfor tidsrammen, må afslutte problemet, selv om tiden løber ud. Antallet af deltagere, der går videre til finalen er afhængigt af det totale antal deltagere i konkurrencen i henhold til nedenstående skema: 8 deltagere -> 6 finalister 7 deltagere -> 5 finalister 6 deltagere -> 4 finalister 5 deltagere -> 4 finalister 4 deltagere -> 4 finalister 3 deltagere -> 3 finalister Der kan maksimalt komme 6 deltagere i finalen. Antallet af deltagere i finalen meldes ud, inden konkurrencen starter. Hvis en klatrer, der har kvalificeret sig til finalen, udgår eller trækker sig inden finalen, suppleres finalefeltet ikke med den næste på kvalifikationslisten, men klatres med en deltager mindre. 3. Dommere Der skal minimum være en dommer pr. problem. Dommerne udfylder scorekort, som deltageren har med rundt til alle problemer, eller registrerer det opnåede resultat elektronisk. Dansk Klatreforbund finder en overdommer og afholder udgifterne til denne. Den arrangerende klub har ansvaret for at finde det nødvendige antal pointdommere til konkurrencen. Dette kan evt. gøres ved at lade de deltagende klubber møde med et antal dommere. Side 2 af 6

3 4. Forberedelse og planlægning Det er vigtigt for afholdelsen af arrangementet, at det bliver planlagt i god tid, og at den arrangerende klub får alle interne og eksterne aftaler om, hvem der er ansvarlig for de forskellige dele af arrangementet på plads i god tid inden afholdelsen. Dette afsnit skal ses som en hjælp til klubben for at huske de vigtigste ting i forbindelsen med planlægningen. Det skal her nævnes, at det er vigtig, at den konkurrenceansvarlige i klubben følger op på de opgaver, der uddelegeres til andre personer. Huskeliste til planlægningen: 1. Datoen for konkurrencen findes i samarbejde med Dansk Klatreforbund og helst inden 6 måneder før afvikling, og der udnævnes en tovholder/ansvarlig i klubben for afholdelse mesterskabet. 2. Dansk Klatreforbund finder og aflønner rutebyggerne til konkurrencen. Hvis klubben har ønsker omkring valget af rutebygger eller assistenter diskuteres dette med Klatreforbundet inden aftale indgås. Det er klubbens ansvar at sørge for kost og logi til rutebyggerne samt at afholde udgifterne hertil. 3. Hvis der skal skaffes sponsorer, er det godt at være ude i god tid. 4. Dansk Klatreforbund sørger for medaljer til de tre bedste i alle kategorier. Klubben bør følge op på, at medaljerne er til stede ved afholdelsen af arrangementet. Hvis klubben ønsker at give præmier til vinderne eller andre er det klubbens eget ansvar at sørge for disse. 5. Deltagerne bør bære rygnumre under konkurrencen. Det er op til klubben at udforme disse og sørge for, at de er til stede under konkurrencen. 6. Klubben sørger selv for lys, lyd og evt. en speaker i forbindelse med afviklingen af mesterskabet i det omfang det skønnes nødvendigt. 7. Konkurrencen afholdes over én dag. Det er vigtigt at planlægge dagen, så det er muligt at transportere sig til og fra konkurrencen på rimelige tider. 8. Dansk Klatreforbund udpeger en person fra konkurrenceudvalget, som er kontaktperson for den arrangerende klub i forhold til afvikling af arrangementet. Personen vil i god tid, inden arrangementet kontakte klubben. Der vil være mulighed for at få assistance fra konkurrenceudvalget til pointtælling og udregning af deltagernes placeringer. 5. Point Både i indledende runde og i finalen gives point efter følgende kriterier: a) Første prioritet, i faldende orden, antallet af toppe i den pågældende runde. (Flest toppe højest placering) b) Anden prioritet, i stigende orden, antal af forsøg på toppe i den pågældende runde (Færrest forsøg på toppe, ved lighed i antallet af toppe højest placering) c) Tredje prioritet, i faldende orden, antallet af bonuspoint (zoner) opnået i den pågældende runde Side 3 af 6

4 (Flest bonuspoint (zoner) ved lighed i antallet af toppe og forsøg på toppe højest placering) d) Fjerde prioritet, i stigende orden, antallet af forsøg på opnåelse af bonuspoint (zoner) i den pågældende runde. (Færrest forsøg på zoner ved lighed i antallet af toppe, lighed i antal forsøg på toppe og lighed i antallet zoner højest placering) Eksempel: Placering Toppe Forsøg på toppner Forsøg på zo- Zoner (Eksemplet er vist ud fra at der er 5 problemer totalt i konkurrencen) 6. Program Programmet vil være afhængig af sted, antal deltagere og mange andre lokale forhold. Da klatrerne roterer mellem de enkelte problemer, vil der gå forholdsvis lang tid fra den første til den sidste klatre skal starte. I den forbindelse kan det være en god ide at melde ud i god tid inden konkurrencen, hvornår den enkelte klatre skal starte, så de kan planlægge transport efter dette. Det vil endvidere være en god ide at lade de klatrer, der kommer længst væk fra starte sidst af hensyn til deres transporttid. Et forslag til programmet kunne se sådan ud: Velkomst Kvalifikation Kvalifikation slut Isolation af finalister Klargøring til finaler Finale (4 minutter pr. deltager pr. problem) Sejrsceremoni Slut 7. Tilmelding Tilmelding foregår på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. Sidste tilmelding er 14 dage før konkurrencen. Deltagergebyret udgør 150 kr. for juniorkonkurrencer og 200 kr. for seniorkonkurrencer, som betales ved tilmelding. Hvis Dansk Klatreforbund skønner, at deltagerantallet er for lavt efter sidste tilmelding, kan det besluttes at aflyse konkurrencen. Der kan indføres maksimum antal deltagere pr. klasse. Eftertilmeldinger kan kun finde sted via tilmelding til Dansk Klatreforbunds kontor. Side 4 af 6

5 8. Budget Konkurrencestøtten gives efter følgende skabelon: Junior DM: kr. pr. deltager ud over 60 deltagere Senior DM: kr. pr. deltager ud over 45 deltagere Udgifterne afholdes af forbundet hhv. klubben i henhold til nedenstående skema: Udgifter der afholdes af forbundet: Rutebygger incl. løn og transport Assistenter incl. 2 x løn og transport Overdommer incl. transport Udgifter der afholdes af arrangøren: Indkvartering og forplejning af rutebyggere og dommere Forplejning af frivillige Lys og lyd Materialer Lift Listen er ikke nødvendigvis uddybende 9. Afvikling af arrangementet Det er vigtigt, at man i god tid inden afholdelsen laver aftaler med de folk, der skal involveres i de praktiske opgaver i dagene op til konkurrencen og på selve konkurrencedagen. Det vil være nærliggende at rekruttere "personale" internt i klubben, da en sådan konkurrence også kan være med til at styrke og udvikle denne. Hvis det ikke er muligt at skaffe det nødvendige antal personer, vil det være nærliggende at spørge i omkringliggende klubber. Huskeliste i dagene op til konkurrencen og på selve konkurrencedagen: 1. Der skal på dagen anvendes 6-7 mand. Lav gerne en aftale med dem 3 måneder før. 2. Det vil være nødvendigt, at alle greb på de vægge der anvendes er taget ned og vasket, så rutebyggerne har et større udvalg af greb til at sætte problemerne. Dette kan typisk gøres ca. en uge før konkurrencen. Nedtagning og vask af greb bør være en opgave for alle i klubben, da det sikrer, at alle dermed får nye problemer at klatre på efter konkurrencen. 3. I den periode, hvor rutebyggerne er i hallen, typisk 2-4 dage inden konkurrencen, skal der gerne være en person fra klubben til stede, som ved, hvor man kan finde de materialer, der skal anvendes, og som kan gå til hånde for rutebyggerne. 4. Dagen før konkurrencen skal alt gøres klart. Påregn at det vil involvere 4 personer. Opgaverne vil bl.a. være oprydning, klargøring af bord til indskrivning, klargøring af borde til dommere og pointoptælling, afmærkning af publikumsområde, klargøring af områder til omklædning og isolation, opsætning af eventuel bod, opsætning af førstehjælpsgrej osv. 5. På selve konkurrencedagen skal det påregnes, at der skal være et antal personer til rådighed for at afvikle de praktiske opgaver: a. Indskrivning (1 person - kunne evt. være isolationsvagten) Udlevering af scorekort, rygnummer, praktiske oplysninger etc. b. Velkomst (1 person) (tovholder) c. Evt. speaker (1 person) Side 5 af 6

6 d. Pointbord (2 personer) Konkurrenceudvalget har færdige scorekort og pointsystemer, som kan rekvireres e. Bod, førstehjælp (1-2 personer) f. Dommer til indledende runde og finalen (antal afhængigt af antallet af problemer) g. Isolationsvagt (1-2 personer) h. Personale til oprydning (jo flere, der giver en hånd med, jo hurtigere går det) 6. Alt efter ambitioner bør man være flere, hvis der er flere ting, som skal sættes i gang. 7. Ud over indskrivning, velkomst, afslutning og præmieoverrækkelse bør tovholderen ikke have andre opgaver på dagen. 8. Husk at lave al den PR omkring arrangementet I kan, både i klatrekredse rundt i Danmark, men skriv også til de lokale medier. 9. Husk at sørge for forplejning til de frivillige under afvikling af konkurrencen og eventuelt også efter oprydningen. 10. I forbindelse med afvikling af konkurrencen er det vigtigt at have fokus på sikkerheden for deltagerne og hjælperne. Udnævn gerne én person til at sikre, at sikkerheden er i orden. Hav altid intakt førstehjælpskasse, kompressionsbind, isposer og andet nødvendigt førstehjælpsudstyr klar. 10. Efter konkurrencen Resultatlister fra konkurrencen sendes til forbundskontoret - samme dag som konkurrencen er afviklet. Forbundskontoret og konkurrenceudvalget sørger derefter for offentliggørelse af resultatet på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. Ha' et godt DM! Side 6 af 6

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere