C i r k u l a t i o n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C i r k u l a t i o n"

Transkript

1 Kundeavis Nr årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner passagerer hvert år. Som man kunne forvente, er Københavns Hovedbanegård landets allermest travle: 1000 tog trækker ud af stationen hver dag, hvilket betyder, at mellem og mennesker passerer under stationens skønvirkeinspirerede buer hver eneste dag. Et langvarigt samarbejde Et foretagende som DSB har naturligt nok stor fokus på at have sin infrastruktur i orden. Man er opmærksom på vigtigheden af konstant agtpågivenhed, således at reparationer og moderniseringer kan finde sted i rette tid. Med det formål har DSB etableret et stående samarbejde med Grundfos om at undersøge, efterse, renovere og servicere DSB s pumpestationer og andre installationer. Systemer opdateres løbende Opmærksomheden er selvfølgelig ekstra stor omkring Hovedbanegården, der i kraft af sin funktion som hovedknudepunkt for al lokal og regional trafik i Storkøbenhavn kræver den størst mulige pålidelighed i alle installationer. Bygningerne stammer oprindeligt fra 1911 og kombinerer skønvirkens charme med moderne teknik ikke mindst nu, hvor stationen er ved at gennemgå en omfattende renovering forud for bygningens 100-års jubilæum i Grundfos har været med til at bringe mange af DSB s pumpestationer up-to-date, herunder blandt andet en meget vigtig pumpestation, der befinder sig lige ved selve sporene. Vigtig station renoveret Den nyligt renoverede pumpestation, der officielt kaldes Kongeperron 6, leder spildevand og drænvand bort fra sporene under Hovedbanegården; en meget vigtig opgave. Pumpestationen har en diameter på 3 m og når en tilsvarende dybde. Den er delt i midten og kan dermed håndtere dræn- og spildevand separat. Rørene med i renoveringen Grundfos omskabte stationen og installerede to nye pumper til spildevandshåndtering og to til drænvand alle af samme robuste design. Ombygningsarbejdet indebar blandt andet, at de eksisterende støbejernsrør inde i pumpestationen blev fjernet, hvilket frigav en masse plads. De gamle rør blev udskiftet med nye af rustfrit stål (AISI 304), der flugter med væggen og dermed giver et mere ryddeligt rum. Derudover samarbejdede Grundfos også med to ingeniørfirmaer om at reline de øvrige eksisterende jernrør. Som DSB s ansvarlige for pumpestationer, driftstekniker Lars Brandis, siger: Nu vil de rør mindst holde i 100 år til! Fra beton- til malerarbejde Ombygningen omfattede også en renovering af betonkonstruktionen. Der blev støbt en ny bund i pumpesumpen, ligesom der også blev støbt betondæk og vægge. Afslutningsvis blev alle dele af bygningen, herunder også døre osv., renoveret og malet. Efter at pumpestationen er sat i stand, kan jeg jo nærmest invitere mine kolleger på frokost der, siger Lars Brandis. Selve de fire nye pumper blev blandt andet valgt på grundlag af deres lave energiforbrug, der falder godt i tråd med DSB s fokus på miljøspørgsmål. Samtidig betød stationens vigtige placering også, at der blev lagt stor vægt på, at der skulle være så få udkald som muligt. Begge kriterier blev opfyldt af Grundfos ingeniører: Det stærke Grundfos-design sikrer en høj driftssikkerhed, og fristrømshjulet sørger for et stort, frit gennemløb, hvorved potentielle problemer med tilstoppede pumper undgås. Modular Controls giver ekstra sikkerhed Den nye styring fra Grundfos, Modular Controls, giver ekstra sikkerhed for løsningen. Modular Controls er et komplet overvågnings- og styringssystem, der gør det muligt at kombinere de elementer, både hardware og software, der passer lige til deres behov. Systemet kan udvides løbende og kan dermed tilpasses fremtidige behov så man kan roligt holde sig til den løsning, der præcist modsvarer den aktuelle situation. Separate styringer I tilfældet Kongeperron 6 var driftsikkerhed af så afgørende betydning, at ingeniørerne valgte at bruge separate styringer for henholdsvis dræn- og spildevandsdelen. De to styringsløsninger holder nøje øje med flow, drift, etc. og sørger for, at operatørerne til hver en tid kan forvisse sig om, at Læs mere på side 2 Udstillinger HYGIEJNECERTIFICERING PÅ JAGT EFTER BESPARELSER oktober Dansk Fjernvarmes Landsmøde 27. oktober FVD Vandværksudstilling, Reg. Fyn/Syd november Døgnkursus, Spildevandsteknisk Forening november Food Pharma Tech november Ajour > Læs mere på Grundfos' trykforøgeranlæg har opnået hygiejnecertifikat i Tyskland. Grundfos kan nu levere certificerede trykforøgeranlæg, der beviseligt ikke har nogen hygiejnemæssig indflydelse på vandkvaliteten. > Læs mere på side 4 Selandia - Center for Ensrettet Uddannelse i Slagelse udskifter skolens cirkulationspumper. Resultatet bliver et elforbrug på mindre end det halve. > Læs mere på side 9

2 side nr. 32 september 2007 Fortsat fra forsiden Claus Witt skriver... Mere energi Det er ikke første gang, vi bringer emnet Energibesparelser op i vores kundeavis, og det bliver heller ikke sidste gang. Emnet optager ikke kun os hos Grundfos, men hele samfundet både nationalt og internationalt. Begreber som CO 2 -udslip og klimaændringer er ikke længere forbeholdt forskere og politikere, men bruges, forstås og debatteres af os alle for det berører os alle. Vi kender elsparepærerne, vi vælger så vidt muligt A-mærkede hårde hvidevarer, og vi er klar over, at det koster på el-regningen, hvis vi lader for meget af vores elektronik stå på standby, når vi ikke bruger det. Hos Grundfos forsøger vi med vores Energy Project at overføre denne opmærksomhed til de potentielle energislugere i hjemmet, vi normalt ikke tænker på såsom pumper. Energy Project for Grundfos er også et spørgsmål om endnu mere fokus på udvikling af flere energivenlige alternativer til vores kunder. Det gælder både en optimering af vores kendte produkter og udvikling af nye pumper og systemer. I dette nummer af Cirkulation kan du bl.a. læse om, hvad det kan betyde på bundlinjen at skifte ellers velfungerende pumper ud med energirigtige, nyere alternativer. Som vores kunde siger i artiklen: "Tjek dine cirkulationspumper de kan være et dyrt bekendtskab." Opfordringen er hermed givet videre! Med venlig hilsen Grundfos DK A/S Claus Witt Adm. direktør Udgivet af: Oplag: Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Telefon eksemplarer Ansvarshavende Iben Glargaard, redaktør: Teamleder alt er i orden enten direkte på det brugervenlige display eller via deres egen PC. I tilfælde af fejl vil Modular Controlssystemet sende en alarm via adskillige forskellige kanaler, således at vagthavende hurtigt kan reagere og træffe de nødvendige foranstaltninger. Afbrydelser i driften er dog meget lidt sandsynlige takket være regelmæssige inspektionsbesøg og Modular Controls-systemets eget Early Warning-funktion. Sætter nye standarder Lars Brandis er tydeligvis meget begejstret for den nye station, som han for nylig aflagde et inspektionsvisit. Jeg må sige, at det virkelig ser godt ud! Installationer af denne slags sætter nye standarder for vores arbejde. Denne pumpestation vil holde i årevis og er meget let at vedligeholde. Han påpeger desuden, at stationens nyrenoverede udseende også kan have en positiv afledt effekt på serviceteknikere og andet personale. Det handler om psykologi. Det er en kendt sag, at DSB har en del erfaring med f.eks. graffiti, og vores oplevelse er, at det primært er et problem, når udstyret ikke er ordentligt vedligeholdt. Når ting ser godt ud, bliver de behandlet med større respekt. Det princip kan også overføres til denne sammenhæng: Når man har en velrenoveret station, udføres arbejdet også med større omhu. Fra et rent personligt synspunkt kan jeg da også sige, at jeg sætter pris på at have installationer, der i den grad er en fornøjelse at inspicere. Kunnen og erfaring Lars Brandis peger også på, at små ting kan være af stor vigtighed. Tag for eksempel opgaven med at reline de gamle støbejernsrør. Det lyder meget simpelt, men det kræver faktisk både stor kunnen og erfaring. Rørene går ikke bare under bygningen; de går lige igennem omklædningsrum, arkiver og den slags. DSB s bygninger har ofte ganske vanskelige adgangsforhold for vedligeholdsarbejde, men Grundfosfolkene er meget gode til at tackle den slags. Modular Controls: Fordi de er gode! Hvad angår Modular Controls-styringen fremhæver Lars, hvordan spørgsmålet om fremtidssikring var en vigtig bevæggrund for valget. Vi valgte Modular Controls-systemer, fordi vi ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling. Det siger sig selv, at vi vil have alarmsignalerne i rette tid, så man kan nå at træffe sine foranstaltninger. Systemet skal være stabilt og pålideligt, og det kræver et vist kvalitetsniveau. Henrik Fricke fra Grundfos har hjulpet os igennem mange år, og vi stoler på hans løsninger. Denne styring er ingen undtagelse; den er ganske enkelt god! Det skal også nævnes, at vi ønskede at være klar til at møde fremtidige behov. Tingene udvikler sig hele tiden, og dette system kan håndtere både nuværende og fremtidige signalstandarder vi regner bestemt med, at GPS er fremtiden. Og så er enhederne også rigtig godt håndværk! Tager sig af kunderne og deres egne Om det overordnede partnerskab med Grundfos fortæller Lars Brandis, at Grundfos omtales positivt overalt i DSB. Vores organisation har bemærket, at der bliver taget hånd om ting. Grundfos-folkene er præsentable, ankommer til den aftalte tid, og forstår at begå sig i samarbejdet med os. Alle vore egne folk, både teknisk og ikke-teknisk personel, er fuldt tilfredse. Og det gælder både dem i marken og dem på de bonede gulve. Vores overordnede indtryk af Grundfos er, at det er en moderne virksomhed, der både tager sig godt af kunderne og af sine egne folk. Men for os er det vigtigste selvfølgelig, at løsningerne virker. Og det gør de, slutter Lars Brandis. FAKTA Grundfos sørgede for Komplet renovering af en vigtig pumpestation Avanceret styring for optimal drift, både nu og i fremtiden Tæt samarbejde for at opnå den ideelle løsning Produkter 2 komplette Modular Controls-styringer 4 x 5,4 kw SuperVortex-pumper Modular Controls-styringerne håndterer alle behov for overvågning og styring og fungerer samtidig som fremtidssikring. Henrik Fricke Mobil:

3 nr. 32 september 2007 side MGE-motorer tjener penge hjem til landbruget I seks år har to sjællandske svineproducenter sammenlignet energiforbruget i ventilationsanlæg med triac- og frekvensregulerede motorer. Besparelsen er på op til 60 %. Det er seks år siden, vi første gang påstod, at vores MGEmotorer kunne spare landbruget for mange energi-kroner. Vi var skråsikre på, at vi som den eneste blandt leverandører af integrerede motorer/frekvensomformere kunne være med til at reducere energiforbruget i svinestaldenes ventilationsanlæg betragteligt. Det er salgsingeniør Leif Slotø Thomassen, der ser tilbage på starten af MGE-motorernes entre i dansk landbrug, og nu er han i stand til at gøre status på, hvordan det så i virkeligheden er gået. Sammen med et par af de ventilationsfabrikanter, der fra starten så mulighederne i den danske pumpekoncerns motorprodukt, har man i fem år fulgt og sammenlignet energiforbruget hos to svineproducenter på Sjælland. I identiske staldbygninger er der installeret ventilationsanlæg med henholdsvis triacregulerede motorer og frekvensregulerede MGE-motorer fra Grundfos. Det er den sydsjællandske ventilationsfabrikant Madsorask, der har anvendt MGE-motorerne i svineproducentens bygninger til smågrise, mens en anden landmand har ladet KC Ventilation fra Ringsted montere MGE-anlæggene i staldene til slagtesvin. Penge at tjene på energigrisen I begge tilfælde viser tallene, at Leif Slotø Thomassen havde ret. Man fristes til at kalde MGE-motoren for den rene sparegris, siger salgsingeniøren spøgefuldt. Besætning 1 Smågrise 7-30 kg Elforbrug pr. produceret gris, kwh Triacreguleret Frekvensreguleret Forbrug dage Forbrug/produceret 2,15 1,19 Besætning 2 Slagtesvin kg Triacreguleret Frekvensreguleret Forbrug dage , Forbrug/produceret 6,1 4,0 Sparer støj Også virksomheden Skiold fra Ikast anvender i dag MGEmotorer i sine ventilationsanlæg. Her er der også et andet argument, der har betydning for valget af motorerne fra Grundfos: MGE-motorerne er næsten lydløse til gavn for både dyrene og gårdens medarbejdere. kan vise sig som blinkende lysstofrør eller flimmer på tvskærmen. Ved at udstyre MGE-motorerne med det bedste EMC-filter, der findes på markedet, kan Grundfos garantere, at de strenge EU-krav til udstråling af radiostøj overholdes. De trefasede MGE-motorer fra Grundfos er godkendt efter EU-standarden EN , mens enfasede typer lever op til kravene i EN godkendelser, som Grundfos står inde for, og som kunderne derfor ikke skal bekymre sig om. Radiostøj er ellers et problem, som mange producenter af motorer med eksterne frekvensomformere kommer om ved, ved at gøre det til installatørens ansvar, at reglerne overholdes. Men jeg tror ærlig talt, at det er de færreste installatører, der er i besiddelse af målegrej, der kan spore støjen, siger Leif Slotø Thomassen, som samtidig kan fortælle, at der også af hensyn til radiostøj stilles krav om, at der anvendes et kredsløb, der sikrer korrekt optagelse af strøm fra nettet en såkaldt Power Factor Correction eller PFC i daglig tale. Grundfos anvender Aktiv PFC-kredsløb, der med en Power Factor på >0,95 er meget tæt på den helt rene strømoptagelse på 1,0, som det fremgår af illustrationen i faktaboksen. Dæmp CO 2 -udslippet og få penge for det Samtidig med, at Leif Slotø Thomassen har fulgt den sammenlignende energitest med spænding, har debatten om de stigende CO 2 -problemer givet næring til salgsingeniørens begejstring. Det er klart, at vi med tallene på bordet har fået et rigtig godt argument for anvendelsen af vores motorer i energiforbrugende anlæg, som f.eks. i ventilationsanlæg i landbruget. Og netop dokumentation og garantier er vores bedste våben i et broget marked, slutter Leif Slotø Thomassen. FAKTA MGE til landbrugsventilator med tilpasset akseltop og flange. Spidsstrøm kan være mere end 3 gange højere end den maksimalt forventede sinusformede strøm for en given effekt. Aktiv PFC Kredsløb med en Power Factor på >0,95 sikrer, at der optages så ren en sinusformet strøm som muligt. Jo renere strømmen optages, jo tættere er man på Power Factor 1,0. Anvendes i alle Grundfos MGE-motorer. Passiv PFC Passive elementer som f.eks. spoler, der placeres på AC-siden. En simpel og billig måde at tilnærme sig resultatet fra en Aktiv PFC. Har typisk en Power Factor på 0,6-0,8. Motoren optager samme energi som fra Aktiv PFC, men RMS-strømmen er større, og det betyder, at ledningsnet, sikringer m.m. belastes hårdere og spændingen forvrænges. Bl.a. har Skiold sammen med en landmand lavet forsøg med at vende omløbsretningen på ventilatoren, hvilket nemt lader sig gøre via en kontakt på MGE-motoren. Resultatet er, at landmanden nu ikke længere har problemer med at få grisene ud af stalden, når turen går til slagteriet. Ingen knas på linien Grundfos har også løst problemerne med den radiostøj, der udsendes fra frekvensomformere problemer, der Svinestald hvor målingen foretages løbende. Leif Slotø Thomassen Mobil:

4 side nr. 32 september 2007 Nu kan trykforøgeranlægget vaske hænder i debatten om hygiejne Grundfos' trykforøgeranlæg opnår hygiejnecertifikat i Tyskland. De skrappe tyske krav forventes at blive standard i andre lande. Debatten om rent, bakteriefrit drikkevand i hanerne popper jævnligt op i medierne ikke mindst i Tyskland, hvor diskussionerne nu følges til dørs af en stigende interesse for at kunne certificere de enkelte faser i både vandindvindingen og distributionen helt frem til forbrugerne. En af de centrale aktører i bevisførelsen for rent drikkevand er Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, der har beskæftiget sig med alle former for hygiejneanalyse og -forskning i mere end 100 år. På bestilling fra Grundfos har instituttet gennemført en omfattende test af de nye Grundfos-trykforøgeranlæg med henblik på at opnå en certificering efter de krævende GWP TS7-normer. GWP TS7 sætter normerne for, hvor meget vandkvaliteten må påvirkes i processen frem til forbrugernes haner. Testen viser, at trykforøgeranlæggene fuldt ud opfylder kravene, og Grundfos kan derfor levere certificerede trykforøgeranlæg, der bevisligt ikke har nogen hygiejnemæssig indflydelse på vandkvaliteten. Normerne for certificering Certificeringen omfatter både en konstruktionsmæssig vurdering af anlægget og en egentlig driftstest gennemført over en længere periode. Her er nogle af de faktorer i konstruktionen, der kan have indflydelse på hygiejnen: > Ifølge den tyske drikkevandsforordning (TrinkwV 2001) må drikkevand under ingen omstændigheder opnå en temperatur over 25 C. Vandet i trykforøgeranlægget skal derfor være isoleret mod varmepåvirkning fra pumpe og motor det såkaldte Low Thermal Impact, der også er et udtryk for, at jo mere effektivt pumpen arbejder, jo mindre er gnidningstabet, og jo mindre varme vil der blive udviklet. Alle Grundfos' trykforøgeranlæg er udstyret med CR-pumper, der med en virkningsgrad på op til 82 % og luftkølede Grundfos-motorer klasse EFF1 hører til markedets mest effektive. Med motoren monteret separat på pumpen, har instituttet ikke kunnet konstatere nogen opvarmning af vandet fra hverken hydraulik eller motor. > Materialevalget indgår også i certificeringen i forhold til hygiejne. Her anvendes der kun rene kvalitetsråvarer og certificerede komponenter i Grundfos' trykforøgeranlæg, og instituttet konstaterer, at bl.a. de elastiske elementer lever op til de nyeste mikrobiologiske krav (W270) ligesom EPDMelastorerne i pumpen opfylder de strengere amerikanske FDAR-retningslinier. af såvel akseltætninger som motorkoblinger er nemt og hurtigt, da begge dele kan klares uden indgreb i væskeberørte dele. > Endelig arbejder trykforøgeranlæggets pumper efter FIFOprincippet dvs. First in/first out. Princippet sikrer, at pumperne arbejder på skift mindst en gang i døgnet, så der ikke er hygiejnemæssig risiko for stillestående vand i systemet. Ud over den konstruktionsmæssige certificering har instituttet i en længere periode testet Grundfos' trykforøgeranlæg for at måle anlæggets eventuelle påvirkning af vandets bakteriologiske indhold. Til formålet anvender instituttet den nyeste teknologi, der sikrer, at prøvevandet som udgangspunkt er fuldstændig desinficeret. Hver måned har prøvevandet efterfølgende gennemgået en minutiøs test. Målingerne viser, at Grundfos' trykforøgeranlæg opfylder alle krav til certificering ifølge GWP TS7. En blåstempling i Tyskland og et ekstra argument, når debatten om forureningskilder i vandforsyningen popper op i Danmark, konstaterer salgsingeniør Poul Bøgelund til slut. Salgsingeniør Poul Bøgelund, Grundfos DK, fortæller om baggrunden for den frivillige certificering: Når ansvaret for bakterier i drikkevandet skal placeres, er der mange potentielle syndere tanke, rør, pumper og armaturer. Med certificeringen kan vi eliminere tvivlen om, at trykforøgeranlæg fra Grundfos har en rolle i den sammenhæng. Certificeringen er foreløbig frivillig i Tyskland, og der findes ikke tilsvarende normer i Danmark, men det skulle undre mig meget, om de strengere krav til dokumentationen af det vandførende udstyr ikke også snart kommer til at gælde i det øvrige EU. > Instituttet hæfter sig også ved, at pumpehus og fod er støbt i ét stykke, hvilket giver en særdeles glat indvendig overflade uden svejsninger. En meget hygiejnisk konstruktion. > Manifoldens studser er monteret ved hjælp af en helt speciel teknik, som ikke efterlader den mindste svejsekant. Ud over at reducere tryktabet er svejsekanter et potentielt samlingssted for bakterier. > Konstruktionen med udvendige patron-akseltætninger er også med til at mindske risikoen for forurening af vandet under udskiftning. Konstruktionen betyder, at udskiftning Poul Bøgelund Mobil: Kun de bedste fortjener et "A" Vores A-mærkede pumper er ambassadører for den kvalitet og driftssikkerhed, du kan forvente fra Grundfos. En A-mærket pumpe forbruger op til 80 % mindre energi end en D-mærket model. Det er en kæmpe forskel, som tilgodeser både økonomien og miljøet. MAGNA og den kommende ALPHA2 opnår disse besparelser ikke mindst takket være den unikke Grundfos AUTOADAPT-funktion. Denne funktion får enhver pumpe til at yde det optimale. Funktionen analyserer varmeanlæggets behov og justerer hastigheden og ydelsen tilsvarende, og det udmønter sig i ekstra besparelser fra en i forvejen ydelsesoptimeret pumpe. Alpha Pro Den driftsikre ALPHA Pro kører ved helt ned til fem watt i en typisk installation i et enfamiliehus. Den har automatisk indstilling, ALPHA-tilslutning og et læsevenligt LED-display, som viser det aktuelle energiforbrug - en funktion, som slutbrugerne sætter stor pris på. MAGNA MAGNA-pumpernes flowkapaciteter spænder fra 1 m 3 /h til 39 m 3 /h. Den enkle installation, kvalitetsudførelsen og den unikke AUTOADAPT-funktion gør den til et populært valg blandt installatører og rådgivende ingeniører over hele verden. December 2007 Alpha2 Den nyeste pumpe i ALPHA-serien, den ultrakompakte ALPHA2, har alle de funktioner, som gør denne pumpeserie til den mest innovative på markedet: AUTOADAPT, permanentmagnet-motorer, in-slot viklede statorer samt "tilslut og pump"- funktionalitet. December 2007 Alpha2 N Den rustfri (Niro) variant af ALPHA2 er konstrueret til krævende varmeanlæg og varmtvandscirkulation. Med denne pumpe er du sikker på, at der er varmt vand i hanen, så snart du åbner den, uden at spilde vand eller el - to fordele, som kunderne helt sikkert vil sætte pris på.

5 nr. 32 september 2007 side 5 Jo større hastighed, jo flere emner kan bearbejdes, desto bedre indtjening. Conveying System til CNC-bearbejdningscenter, hvori Grundfos' MTRhøjtrykspumper er monteret. Karl Johan Bergman fra AKS Finmekanik A/S, som til daglig betjener CNC-maskinen, sidder her ved siden af Grundfos-MTR-pumperne. Størstedelen af CNC-bearbejdningscentret hos AKS Finmekanik A/S kommer fra Yamazaki Mazak i Ringsted. Der er tryk på udviklingen af CNC-styrede værktøjsmaskiner Hastigheden i de nye CNC-styrede bearbejdningscentre stiller krav om pumpeydelser på 40 bar. Grundfos er klar med løsningen. Hvis man spørger fagfolk, hvem der leverer markedets bedste CNC-styrede drejebænke og bearbejdningscentre til spåntagende bearbejdning af metal, er svaret med stor sandsynlighed: Mazak eller Yamazaki Mazak, hvis det skal være helt rigtigt. Den japanske koncern har i årtier opbygget sin solide position på verdensmarkedet med en produktion af både solide, avancerede og ekstremt hurtige maskiner, og alene den danske afdeling sætter hvert år mere end 120 CNC-anlæg i drift herhjemme. Men forinden har de fleste af maskinerne lige været en tur omkring Mazak Danmarks værksted. Standardpumperne udskiftes med en Grundfos-køle-/smøremiddelpumpe type MTRE-HS monteret med en Grundfos MGE-motor med frekvensomformer, der kan reguleres op til rpm. Højere hastighed kræver højere tryk Det er stærke sager, for kravene til højere tryk er stigende i dag efterspørges et tryk på mindst 30 bar, og tendensen er, at kravene i fremtiden er mindst 40 bar. Servicechef Niels Torbensen fra Mazak Danmark fortæller: Kravene til øget tryk hænger sammen med, at CNC-maskinernes hastighed er steget rigtig meget i de senere år. Det stiller krav til ekstra køling af de ofte meget små fræsebor, hvilket også øger kravene til et ekstra højt tryk for at presse kølemidlet gennem de tynde kølekanaler. Den øgede hastighed giver yderligere den udfordring, at de spåner, der fremkommer ved fræsningen, skal fjernes lynhurtigt for at undgå, at de laver ridser i emnerne, som CNCmaskinen er ved at bearbejde. Spånerne blæses væk ved hjælp af tryk fra anlæggets pumpe. Fokus på køle-/smøremiddel-pumper Niels Torbensen er overbevist om, at udviklingen mod hurtigere maskinerne vil fortsætte. Jo større hastighed, jo flere emner kan bearbejdes, desto bedre indtjening. De CNC-styrede drejebænke og bearbejdningscentre er derfor et område, som Grundfos følger meget nøje, og salgsingeniør Søren Nickel Christensen fortæller, at pumpekoncernen af samme grund satser meget på udvikling af serien af køle-/smøremiddel-pumper. MTRE-HS-pumperne er et resultat af denne udvikling en pumpetype, der kan indstilles til at levere forskelligt tryk i forskellige tidsperioder, hvilket giver mulighed for at bearbejde emner med forskelligt tryk i samme produktionsforløb. Et gammelt bekendtskab Når de fleste danske virksomheder vælger en anden pumpeløsning end den, der er standard fra Yamazaki Mazak, er det da også netop et udtryk for, at pumpedimensioneringen i forhold til fleksibilitet er i fokus, når der vælges CNC-anlæg. Det er ikke fordi, det er dårlige pumper, der er monteret fra fabrikken det er faktisk Grundfos, der i et utal af år har leveret standardpumperne til Mazak-fabrikkerne i Japan, Singapore, England, USA og Kina, fortæller Niels Torbensen, Han har selv været med i 23 år, og i alle årene har Grundfos været en værdsat samarbejds- og sparringspartner. Ud over en god kontakt med Søren Nickel Christensen i dagligdagen bl.a. i forbindelse med rådgivning omkring pumpevalg er det som regel også serviceafdelingen hos Grundfos, der tager sig af det første tjek af Mazak-anlæggenes pumper efter installationen. Det sikrer også, at Grundfos har føling med, hvordan de mere og mere avancerede køle-/ smøremiddel-pumper fungerer i forskellige sammenhænge. Erfaringer, der bruges i videreudviklingen af pumper til hele det industrielle marked. CNC-bearbejdningscenter fra Yamazaki Mazak. Forskellige skærende værktøjer til CNC-bearbejdningscenteret. Søren Nickel Christensen Mobil:

6 side 6 nr. 32 september 2007 Pumpestyringer kan være energislugere Valget af markedets mest energivenlige pumpestyring kan betyde op til 12 % energibesparelse, viser erfaringerne fra Hammel Vandværk. Det er de færreste, der tænker på, at pumpestyringen kan have en rolle som energisluger. Meldingen kommer fra salgsingeniør Poul Bøgelund fra Grundfos. Virksomheden har for alvor sat fokus på styringssystemernes betydning for energiforbruget i et trykforøgeranlæg efter introduktionen af selskabets nye Hydro MPC. Der kan faktisk være op til 12 % at spare på elforbruget i forhold til bare forrige generation af pumpestyringer, viser resultaterne fra en række forsøg. Det er blandt andet vandværket i den jyske by Hammel, der har lagt pumper til en sammenlignende test af forskellige pumpestyringer. Vandværksbestyrer Finn Kjær var initiativtager til prøvekørslen: Jeg havde undret mig over, at mit 2-3 år gamle Multi-E anlæg på Finlandsvej tilsyneladende brugte meget mere strøm pr. kubikmeter, end en anden styring, som vi har installeret på værket på Sallvej. Multi-E anlægget havde afløst et traditionelt hydroforanlæg, og jeg var klar over, at det ville betyde et øget elforbrug måske omkring 10 % men i virkeligheden så det ud til at være væsentligt mere. Finn Kjær luftede sine frustrationer for Poul Bøgelund, der pudsede udviklingsfolkene hos Grundfos på sagen, for umiddelbart skulle det ikke være tilfældet, mente salgsingeniøren fra Bjerringbro. Sammenligningen var æbler og pærer I første omgang lavede ingeniørerne fra Grundfos en række programændringer i softwaren for at forsøge at optimere styringen. Det gav også resultater, men så var det, at man gravede videre i problematikken, og tallene for tilgangstryk og udgangstryk kom på bordet. For det ene anlægs vedkommende var der tale om et tilgangstryk på 1,8 bar og et udgangstryk på 3,1, hvilket gav et energiforbrug på 0,112 kw/h pr. m 3. For Multi-E systemets vedkommende var tallene 1,7 ind og 3,8 ud altså en forskel på 2,1 bar i modsætning til 1,3 bar. Det betød, at energiforbruget for Multi-E var på 0,156 kw/h pr. m 3 før justeringen og 0,145 kw/h pr. m 3 efter men med en højere trykforøgelse. Multi-E løsningen var altså ca. 8 % bedre end konkurrenten, når man så på systemets virkningsgrad, efter indjusteringen, men med en højere trykforøgelse. Sammenligning på samme konditioner Da Grundfos netop havde introduceret det nyeste skud på stammen af pumpestyringer Multi Pump Controller, kaldet MPC var udviklingsfolkene meget interesseret i at undersøge, hvordan energiforbruget i den nye teknologi artede sig i forhold til den gamle kending, Multi-E. Finn Kjær var med på idéen, og Multi-E styringen blev udskiftet med en Control-MPC, så det var muligt at lave en sammenligning på nøjagtig de samme konditioner. Finn Kjær lavede yderligere forsøg, hvor udgangstrykket blev sat til 3,1 bar, så der også kunne sammenlignes med energiforbruget på anlægget på Sallvej. Nok Danmarks mest energibesparende Resultaterne viser, at MPC-løsningen sparer mere end 11 % energi i forhold til anlægget på Sallvej. Besparelsen i forhold til Multi-E styringen er på 6 % det skyldes først og fremmest, at MPC-løsningen har løbende energioptimering og en forbedret stopfunktion. Men det er ikke kun den pæne energibesparelse, der gør Finn Kjær yderst tilfreds med MPC-styringen. Vi har fået en meget mere rolig drift, fordi den nye teknologi kun svinger +/- 0,1 bar. Det betyder, at fordelingen af arbejdet mellem pumperne er optimal. pumpe køre på fuld kraft eller lade flere pumper arbejde parallelt ved mindre kraft og det sidste er ofte tilfældet. Det afgøres af, hvordan virkningsgradskurven ser ud i det driftspunkt, man kører i. Meget brugervenlig pumpestyring Men tilbage til Finn Kjærs begejstring for sin nye Hydro MPC: Brugervenligheden er meget stor. Det var heller ikke svært med Multi-E løsningen, men her skulle vi have fat i fjernbetjeningen, hver gang der skulle aflæses og ændres på tingene. På MPC-enheden kan alle informationer aflæses på et stort display både som grafiske billeder, der er så klart udformede, at selv ikke-fagfolk kan være med og som tabeller, kurver og tekster, der fortæller alle detaljer om pumpernes drift. Finn Kjær fortæller, at han i øjeblikket kun bruger en brøkdel af mulighederne, men det er meningen, at data fra styringen i nær fremtid skal sendes direkte til værkets SRO-anlæg og indgå i overvågningen sammen med data fra et nyt tyverianlæg. MPC en er klar til det det er kun et spørgsmål om, at økonomien skal følge med, lyder det fra bestyreren. Men måske lysner det. Nu har Hammel Vandværk jo fået et tilskud i form af besparelser på elregningen.... Multi-E anlægget havde afløst et traditionelt hydro-foranlæg, og jeg var klar over, at det ville betyde et øget elforbrug måske omkring 10 % men i virkeligheden så det ud til at være væsentligt mere. Her indskyder Poul Bøgelund, at netop arbejdsfordelingen mellem pumperne ellers ofte giver anledning til undren hos driftsfolkene. Mange oplever, at der oftere kører flere pumper på én gang end tidligere, og det kan være svært at forstå, at det skulle være energibesparende. Men det kan man godt gå ud fra, at det er. Computeren i MPC-styringen beregner hele tiden, om det er mest energirigtigt at lade én Poul Bøgelund Mobil:

7 nr. 32 september 2007 side 7 Nye fristrømspumper løser problemerne med sand og sten i kloakkerne Reservedele for kroner årligt i en enkelt pumpebrønd. Nu lyder regningen på nul kroner, efter at man i Skævinge har skiftet til en SEV-pumpe fra Grundfos. To pumper i en pumpebrønd. Pumpehjul og hus udskiftet to gange årligt på hver af pumperne. Pris pr. pumpe ca kroner. Pr. gang. I alt reservedele for kroner plus arbejdsløn og bøvl. Dertil kom udgifterne til slamsugeren, der måtte tømme brønden for sand og slam fire gange om året. Der er ikke noget at sige til, at driftsassistent Søren Hansen fra Skævinge Centralrenseanlæg syntes, at han havde et problembarn, der fyldte meget både på budgettet og i arbejdsdagen. Og årsagen til problemerne var kendte, for i takt med, at kloakkerne i området forfalder mere og mere og brøndene i vejene suges mindre og mindre, trænger sand og sten ind uden at det bundfældes. Det var mere end de gamle pumper i brønden kunne klare. Pumper med kanalhjul kan være gode og effektive, men når det handler om at håndtere spildevand fyldt med sand og sten, kommer problemerne, fortæller Søren Hansen. Spildevandet skal jo ind gennem pumpehjulet, og det giver et enormt slid i pumpen. Samtidig kører kanelhjulet tæt på slidringen, og slitagen vil hurtigt få pumpens virkningsgrad til at falde og dermed reducere ydelsen. Kanalhjulspumper har også den ulempe, at sand og sten ophober sig omkring pumpehuset. Det blokerer, så spildevandet ikke flytter sig, hvilket medfører et højt niveau og overløb i pumpebrønden. Løsningen er fristrømspumper I pumper med fristrømshjul er der meget mere plads i pumpehuset. Det betyder, at der ikke er den samme direkte kontakt med sand og sten, så Søren Hansen var ikke i tvivl om, hvordan problemerne kunne løses en gang for alle. Da salgsingeniør Tom Thomsen fra Grundfos var på besøg i en helt anden anledning, faldt snakken på problembarnet. Det fik Tom Thomsen til at bringe den nye serie af Grundfos SEV-spildevandspumper på banen. Det er netop fristrømspumper, som Grundfos i konstruktionen har gjort endnu mere slidstærke netop for at dække behovet i krævende installationer. Et Supervortexhjul holder vandet under pumpen i bevægelse, hvilket forhindrer, at sand og grus bygges op omkring pumpen. I stedet ledes det hele tiden væk med spildevandet. Men en investering i nye pumper var egentlig ikke på tale i Skævinge. Søren Hansen sagde alligevel ja til en prøveperiode med en type SEV en pumpe med en ydelse på 19 l/s ved 13 mvs. Ingen indkøb af reservedele ingen driftsstop Jeg ved jo fra andre installationer, at fristrømspumperne er meget billigere at køre med, både når det gælder driftsudgifter og reservedele. Og hvis SEV-pumperne var lige så pålidelige, som Tom hævdede, så kunne indkøbsprisen på en ny pumpe hurtigt være tjent hjem. Grundfos var også interesserede i at få nogle erfaringer med de nye pumper under så belastende forhold, som vi kunne byde på, så vi udskiftede den ene af de gamle pumper med SEV en og lod den tage det meste af slæbet. I prøveperioden havde Søren Hansen flere gange pumpen løftet op for at få styret sin nysgerrighed. Jeg må sige, at jeg blev overrasket over det, jeg så. Grundfos-pumpen er stadig som ny der er nogle mærker fra større sten, som har været gennem pumpen, men absolut ikke noget, der kræver renovering. Hvad slitage angår er der kun overfladisk slid på hjul og i pumpehus - trods den hårde behandling. Efter en periode på knap ni måneder er regnskabet gjort op. Indkøb af reservedele: 0 kroner. Antal udkald på grund af driftsstop: 0. Når indkøbet retfærdiggøres af besparelser I Skævinge har man yderligere installeret to SEV-pumper i en pumpestation på en ny udstykning. Også her har Søren Hansen fået bekræftet sin lidenskab for fristrømspumper. Nul problemer. Når man bygger, hælder man jo alverdens ting i kloakken. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det ville være gået, hvis vi havde valgt pumper med kanalhjul så havde vi jo kunnet skifte slidring hver anden uge... lyder slutbemærkningen fra manden, der gerne skriver under på, at man skal fokusere på andet end indkøbspris, når der vælges pumpeløsninger. Driftssikkerhed og reservedelsomkostninger, for eksempel. Tom Thomsen Mobil: Flere gange i prøveperioden løftede Søren Hansen pumpen op for at få styret sin nysgerrighed.

8 side 8 nr. 32 september 2007 Dressing-producent gør klar til ekspansion Det danske firma, Graasten Salater A/S blev etableret i 1947 og har siden da produceret mange forskellige dressinger til fødevarer i sit hovedkvarter i Graasten i det sydlige Jylland. Det brede udvalg af dressinger distribueres og markedsføres primært i Danmark, men eksport til nærliggende markeder er under udvikling. Et af firmaets kerneprincipper er konstant fokus på processer og produktionsudstyr, som er vigtige af hensyn til fødevaresikkerheden. Derfor har Graasten Salater et stigende ønske om at påvise og dokumentere kontrol med de forhold, som influerer på fødevaresikkerheden, hvilket også inkluderer deres underleverandører. Med en klar ambition om at forøge sine aktiviteter til også at omfatte eksport samt et stigende krav om at kunne kontrollere alle aspekter omkring fødevaresikkerhed havde Graasten Salater behov for et mere automatiseret produktionsflow med større kapacitet fra underleverandører, som de kunne stole på. Situationen I henhold til Teknisk Chef hos Graasten Salater, Lars B. Christiansen, var firmaet kommet til et punkt, hvor der var behov for et mere automatiseret produktionsflow med større kapacitet til at opfylde de stigende krav i forbindelse med udvidelser. På det tidspunkt bragte medarbejderne manuelt færdige produkter til pakkeområdet. De pumper, der skulle erstatte de manuelle processer, måtte kunne håndtere viskose væsker uden at påvirke deres sammensætning. Med dette in mente begyndte Graasten at kigge sig om efter en leverandør. Præsenteret for den nyeste sanitære fortrængningspumpe fra Grundfos, NOVAlobe, var Graasten færdig med at kigge sig om. Grundfos-løsningen Fra et driftsmæssigt synspunkt var NOVAlobe det ideelle valg på grund af sine let udskiftelige, front-belastede tætninger, som er monteret med udskiftelige akselbøsninger. Og fordi hygiejne er lige så vigtig i Graasten Salaters produktion, var NOVAlobe s sterile design nødvendigt, for ikke at tale om dens upåklagelige akkreditiver med hensyn til industri-certificering. Fordi Graasten ketchup, mayonnaise og lignende dressinger har sarte sammensætninger, som kan ødelægges, hvis de ikke holdes viskose, blev NOVAlobe specielt udvalgt for sine evner til at håndtere viskositet. Alt i alt installerede Grundfos seks NOVAlobe sanitære pumper i tilgangen på deres fire nøgleproduktionstanke. Resultatet Graasten Salater er meget tilfredse med deres Grundfosløsning, som har opfyldt alle deres krav. Teknisk Chef Lars B. Christiansen siger, at et af de punkter, der anbefalede Grundfos, var vores brede program, hvorved behovet for flere leverandører var overflødigt: Vi valgte Grundfos, fordi vi betragter dem som en meget seriøs kompagnon. Deres sanitære række er et velgennemtænkt koncept. Vi valgte dem også på grund af deres service, siger Lars. FAKTA Grundfos sørgede for Automatiseret produktionsflow Forøget kapacitet Sterile design Pumpedata 4 x NOVAlobe 50/ x NOVAlobe 40/0.65 Jesper Hanghøj Sørensen Mobil:

9 nr. 32 september 2007 side 9 Når små pumper giver store besparelser Selvom Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse i Slagelse, allerede har sparet energi for mere end 1 million kroner, fortsætter jagten på besparelser. Turen er kommet til skolens cirkulationspumper, hvor resultatet bliver et elforbrug på mindre end det halve. Der er gået sport i at finde besparelser på elforbruget på ét af Danmarks største uddannelsescentre, og det er ikke så underligt, når man ser på de resultater, som teknisk chef Ejgil Jørgensen har kunnet fremlægge siden Selandia CEU i 2004 fik en energiaftale med SEAS-NVE. Det første år lød besparelsen på kwh til en værdi af kroner. I 2005 blev forbruget yderligere reduceret med kwh, og elregningen blev reduceret med kroner. I 2006 var regningen kroner mindre, og forventningerne for 2007 lyder på en reducering af forbruget med yderligere kwh til den nette besparelse af ekstra kroner. Det betyder, at Selandia fra 2008 og hvert år fremover kan se frem til årlige besparelser på 1,5 millioner kroner sammenlignet med elforbruget i Penge, der i stedet kan anvendes på skolens primære aktivitet: Undervisning. For der er endnu besparelser at hente for centret, der hvert år lægger lokaler til over elever på mere end 50 forskellige uddannelser. Det sker på 10 adresser i Slagelse, hvor et utal af cirkulationspumper i alle størrelser er på arbejde døgnet rundt, året rundt. Det er netop derfor, at pumperne er udset til at være næste spareprojekt. Alle cirkulationspumper skal udskiftes til A-mærkede energisparepumper, der kun er i drift, når der er brug for det. Besparelserne betaler investeringerne Det er de færreste, der tænker over, hvor stor en energisluger deres cirkulationspumpe kan være, lyder det fra vvs-installatør Jens Hansen, der sammen med sine fem medarbejdere i Slagelse VVS i årevis har haft sin faste gang hos Selandia. Men når man tænker på, at en pumpe, man måske i tidernes morgen gav kroner for, sluger strøm for kroner om året ja, så kan en halvering af eludgiften jo hurtigt betale regningen for en udskiftning af selv velfungerende pumper. Magna-løsninger til større TPE Serie 2000-pumper. Foreløbig er omkring 50 pumper udskiftet, og der tages fat på den næste portion i efteråret. Besparelser udløser tilskud Tallene viser, at Selandia kan regne med besparelser på mellem 40 og 50 % ved at vælge energimærkede A-pumper i varmeanlæggene. Og forudsigelserne holder stik, konstaterer Jens Hansen. Elforbruget i pumperne kontrolleres hver måned af SEAS-NVE, fordi udskiftningen er en del af den energiaftale, der er indgået parterne imellem. Aftalen betyder, at skolen det første år efter en energiinvestering får udbetalt et beløb, der svarer til værdien af besparelsen. Penge, som kan bruges til nye energiforanstaltninger. Erfaringerne fra Selandia har givet den sjællandske vvs-installatør mod på en gennemgang af cirkulationspumperne hos andre af virksomhedens kunder. Jeg er selv blevet meget overrasket over, hvor meget der kan spares, og da varmeinstallationer altid har haft min store interesse, er det helt klart et område, jeg vil gøre meget mere ved. Tænk på, hvor meget boligforeninger, institutioner og kontorbygninger kan sætte ind på kontoen efter skat! For ikke at tale om de CO 2 udledninger, vi sparer miljøet for. Så opfordringen fra Jens Hansen er helt klar: Tjek dine cirkulationspumper de kan være et dyrt bekendtskab. Ejgil Jørgensen er enig, men kan omvendt også bekræfte, at de næsten kan være en guldgrube. Vvs-installatør Jens Hansen, Slagelse VVS og Ejgil Jørgensen, teknisk chef for Selandia. FAKTA Reducering af elforbrug Besparelse 2004: kwh = kr. Besparelse 2005: kwh = kr. Besparelse 2006: kwh = kr. Forventet besparelse 2007: kwh = kr. Fremtiden Det betyder for Selandia, at fra 2008 og hvert år fremover, kan de se frem til årlige besparelser på 1,5 millioner kroner sammenlignet med elforbruget i 2003 Tjek dine cirkulationspumper de kan være et dyrt bekendtskab. Og Ejgil Jørgensen ved helt præcist, hvordan regnestykket ser ud for hver enkelt pumpe. Sammen med salgsingeniør Brian Sørensen fra Grundfos har Jens Hansen leveret beregning-er for en optimal, total udskiftning af Centrets pumpeprogram fra de mindste Alpha Pro- og Magna-serien. Brian Sørensen Mobil:

10 side 10 nr. 32 september 2007 Data på køl hos CSC Nogle af landets mest følsomme data er samlet hos CSC i Valby. Det kræver mere end et køligt overblik at sikre. Mange offentlige myndigheder og nogle af Danmarks største virksomheder har outsourcet IT-driften til IT-giganten CSC. CSC har til gengæld outsourcet alle interne serviceydelser til servicegiganten ISS. Og intern service hos CSC handler om alt fra pasning af planter, kantinedrift, postomdeling, varemodtagelse, kopiering og administration af tegningsarkivet til drift og vedligehold af alle tekniske installationer på de otte adresser, der huser de danske medarbejdere i ITkoncernen. En stor del af medarbejderne er beskæftiget på hovedkontoret og datacentralen i Valby, hvor vi møder Mads Kristoffersen. Han er afdelingsleder i det syv mand store team, der bl.a. sørger for drift og vedligeholdelse af det anlæg, der leverer den altafgørende køling til de centrale serverrum, hvor nogle af rigets mest vitale data bliver hosted. 60 tons kølevand Mads Kristoffersen er ansat af ISS Facility Service med CSC-hovedkontoret som fast arbejdsplads, og fremvisningen af den halvandet år gamle kølecentral sker med en stolthed, som var det hans egen. Der er også grund til at være tilfreds med resultatet og standarden, for de fem 600 kw kølekompressorer, Grundfosboosterpumperne og nye 450 mm rørføringer i lyse, flotte og pinligt rene omgivelser ligner en opstilling til et reklamefoto. Men kølecentralen er ikke kun en fotomodel. Den er en velfungerende og hårdarbejdende arbejdsstation, der sørger for, at de 60 tons kølevand nedkøles og cirkulerer i systemet. Vi er meget energibevidste, så vi har for halvvandet år siden installeret frikøling ved hjælp af et køletårn uden for bygningen. Vi har lavet en opbygning, hvor vi anvender glycol på den side, der fører op til køletårnet, men den varme vinter i år betyder, at vi ikke har så meget gavn af anlægget. Sikkerhedsgodkendte vvs-folk De store sikkerhedskrav opleves også af den tekniske afdelings nære samarbejdspartner, ingeniør- og vvs-entreprenørfirmaet Monnies & Andersen A/S. Her er det 2-3 faste medarbejdere, der tager sig af reparations- og projektarbejder i Valby. Det er medarbejdere, der er clearede og godkendte af myndighederne til at måtte færdes i bygningerne, fortæller direktør Kaj Cramwikt. Det er også Monnies & Andersen A/S, der har stået for projektering og opbygning af den nye kølecentral. Det er folk, der ved, hvad de vil ha, siger direktøren med henvisning til den samarbejdsform, der kendetegner CSC- projekterne. Mads Kristoffersen supplerer: Det er CSC, der beskriver, hvilke opgaver, de ønsker løst, og ved større projekter er det også en CSC-projektleder, der sørger for kontrol og dokumentation. Men det er op til os ISS-maskinmestre at komme med den færdige løsning i samarbejde med vores faste leverandører. Kaj Cramwikt kan ikke skjule, at det er en samarbejdsform, der bekommer ham vel. Det er en stor tilfredsstillelse at arbejde direkte med driftsfolkene. Der er faglig respekt mellem parterne, og når man er så privilegerede, som vi er hos os, arbejder vi jo sammen i årevis, så vi kender hinanden rigtig godt. Det samme kan i øvrigt siges om Kaj Cramwikts forhold til sine leverandører. I knap 30 år har Grundfos været den københavnske vvs-entreprenørs faste leverandør og sparringspartner, når det drejer sig om pumper og dimensionering. Derfor er det også Grundfos, der har leveret pumperne til løsningerne fra Monies & Andersen A/S hos CSC i Valby samt it-koncernens øvrige afdelinger. FAKTA CSC Kølecentral 2 stk. Grundfos LP /137 2 stk. Grundfos CLM kw 1 stk. Grundfos CLM kw 2 stk. Grundfos CLM kw 2 stk. Grundfos CLM kw 1 stk. Grundfos CR 4-60 til glycol-påfyldning Martin Christensen Mobil:

11 nr. 32 september 2007 side 11 Vandværker på tur til pumpeland Foreningen af Vandværker i Danmark, Region Syd, rev en dag ud af kalenderen, tog på besøg hos Grundfos og fik ny viden og noget at tænke over. Vækkeurene ringede tidligt for de 45 medlemmer af FVD Region Syd, der den 25. april havde tilmeldt sig forårets fabriksbesøg. Målet var Grundfos i Bjerringbro, og her ventede der deltagerne et dagslangt program, som både omfattede en præsentation af den nyeste udvikling på pumpeområdet, en rundvisning i den avancerede og robotstyrede produktion af CR-pumper og et møde med den helt specielle Grundfosånd, som dagens mødeleder, salgsingeniør Poul Bøgelund, beskrev med et enkelt ord: Stolthed! De røde ører Men dagen bød også på et indlæg, der med en af deltagernes egne ord gav lidt røde ører. Det var hos de tilhørere, der nok inderst inde godt ved, at deres vandværk kører med pumper, der er alt for store. Poul Bøgelund viste sort på hvidt, hvor stor indflydelse pumpernes virkningsgrad har på de samlede driftsomkostninger. Og det er ikke småpenge, der bruges på energikontoen, når dagens vandforbrug klares af pumper, der er dimensioneret til forbruget for år siden. Medarbejdernyt Servicemontør - Brøndby 1. februar 2007 tiltrådte Nick Scharboe et job som servicemontør i Brøndby, Center Øst, i spildevandsteamet. Nick er uddannet elektromekaniker på Flyvestation Værløse og kommer fra et job, hvor han var beskæftiget med reparation af elektrisk og mekanisk udstyr. Nick træffes på tlf Servicemontør - Brøndby Thomas Ingemann Nielsen startede i job som servicemontør i Brøndby, Center Øst, den 1. februar 2007, hvor han indgår i rentvandsteamet. Thomas er uddannet maskinarbejder og har arbejdet som reparatør af diverse udstyr. Thomas træffes på tlf Salgsingeniør B&A, Nordjylland Morten Vinther er pr. 1. marts 2007 ansat som salgsingeniør i Team Bygge & Anlæg med ansvar for salgsdistrikt Nordjylland. Morten kommer fra Velux og har tidligere været ansat som projektleder hos Wavin og produktionsleder på Grundfos CR-fabrikken. Morten træffes på tlf Dårligere vandkvalitet og kortere levetid Det var også tankevækkende for mange, at de overdimensionerede pumper kan være årsag til en dårligere vandkvalitet og forringet levetid for boringerne. Poul Bøgelund fortalte, at vandkvaliteten kan påvirkes, når afsænkningen bliver stor på grund af det store sug, så vandet ikke får tilstrækkelig tid til filtrering gennem jorden. Desuden kan boringerne sætte til, når pumperne er årsag til, at iltningen af jern og mangan allerede starter i undergrunden, så jordlagene fortættes, og boringerne sander til. Det fører til et behov for øget vandbehandling og dermed også større driftsomkostninger. Grundfos som rådgiver De mange tal indgår i dét, Grundfos kalder Cost of Ownership. Det er en beregning, der gør det muligt at få et meget præcist overblik over, hvad den nuværende og en række alternative, nye pumpeløsninger koster vandværket i hele pumpens levetid altså ikke kun indkøbspris, men også energiforbrug og de øvrige driftsomkostninger. Resultaterne er ofte overraskende, kunne Poul Bøgelund berette. En Cost of Ownership -beregning baseret på forskellige forslag til dimensioneringer er en del af den gratis rådgivning, som Grundfos tilbyder sine kunder. Man skal ikke skyde gråspurve med kanoner, lød det fra salgsingeniøren, der har sin daglige gang på et hav af små og store danske vandværker. Det var vandindvinding, der for 62 år siden var fundamentet for virksomhedens start, hvilket deltagerne Projektafvikler i Team VA Pr. 1. maj 2007 er Ulrik Koch ansat som projektvikler i Team VA med base i Årslev, hvor han primært i samarbejde med vores eksterne salgsingeniør i området skal udarbejde projekttilbud. Ulrik er uddannet teknisk designer og kommer internt fra et job i Grundfos A/S, Årslev. Ulrik træffes på tlf Salgsingeniør - Modular Controls Christian E. Poulsen startede i en nyoprettet stilling som salgsingeniør for modular controls pr. 1. maj 2007 med salgsansvar for det danske marked. Christian er uddannet procesteknolog og master i Engineering Business Administration og kommer fra en stilling som salgschef i en større automations- og styringsvirksomhed. Christian træffes på tlf Servicemontør - Bjerringbro Den 6. juni 2007 startede Benny Johansen som ny servicemontør i Bjerringbro på fagområdet rent vand/industri. Benny er uddannet elektromekaniker og kommer fra et job i Grundfos A/S, hvor han har arbejdet som opstiller og senest været en del af produktionsflytteteamet. Benny træffes på tlf også fik et indblik i under dagens besøg i Grundfos Museet. Så det betyder selvfølgelig ekstra meget for os, at der også står Grundfos på ønskesedlen hos de danske vandværkspassere og bestyrelser i fremtiden. Og her nytter det ikke, at vi bare optræder som smarte sælgere. Vandværksfolk tager deres hverv alvorligt, så seriøs rådgivning og formidling af ny viden står øverst på dagsordenen. Og så er det jo perfekt, når vi som her får en hel dag til rådighed. Så er der også tid til en tur i både fortidens og robotternes verden, en hyggelig snak og den kollegiale udveksling af gode og dårlige erfaringer det sidste er ikke det mindst vigtige, slutter Poul Bøgelund, der gerne stiller op, hvis andre af FVD s regioner har fået inspiration til en tur til Bjerringbro. Poul Bøgelund Mobil: Senior salgskoordinator - Team Marketing & Salgssup. Den 1. august 2007 overgik Niels Jørgen Berg fra Team Industri til Team Marketing & Salgssupport. Her vil han bl.a. være ansvarlig for koordinering af salgsfrigivelser og relevante koncernkampagner. Niels Jørgen har en meget lang intern Grundfos-erfaring fra forskellige job, primært eksportsalgs- og marketingrelateret. Niels Jørgen træffes på tlf Ny elev i Team Marketing & Salgssupport Bettina Madsen startede som ny andetårselev i marketingafdelingen pr. 1. august 2007, hvor hun vil indgå i teamets opgaver og blandt andet være koordinator på vores pumpeskole-arrangementer. Bettina kommer fra Kommunikationsafdelingen i Grundfos A/S, hvor hun var førsteårselev. Bettina træffes på tlf Ny piccoline - Reception Anne Melgaard Johansen startede efter nyligt afsluttet studentereksamen som ny piccoline den 6. august. Anne har ud over sine mange forskellige opgaver som piccoline den primære opgave at afløse i omstillingen/ receptionen efter en opstartsperiode. Salgstekniker i Team Intern Salg Pr. 16. april 2007 er Søren Udesen ansat som salgstekniker i Team Intern Salg, hvor han primært vil være ansvarlig for tilbudsgivning og kunderådgivning pr. telefon. Søren har en shippinguddannelse og har arbejdet som intern sælger for firmaet Norgren A/S i en lang årrække. Søren træffes på tlf Servicereparatør - Serviceværksted Svend Jacobsen startede den 2. juli 2007 som ny servicereparatør på serviceværkstedet i Bjerringbro. Svend er uddannet elektromekaniker og kommer fra et eksternt maskinbygger firma, hvor han arbejdede som reparatør/elektromekaniker. Ny elev - Team Service Tanja Andersen startede som ny andetårselev i Team Service den 8. august Hun har taget sit første år som elev i en tysk softwarevirksomhed i Hamborg. Tanja vil indgå som en del af teamet og vil løbende få egne ansvarsområder. Tanja træffes på tlf UDNÆVNELSER HR konsulent Den 16. april 2007 startede Mads Fruelund i jobbet som HR konsulent med ansvar for personalerelaterede opgaver i salgsselskabets organisation. Mads er uddannet cand. merc. (strategi og ledelse) og har de seneste par år arbejdet i et mindre konsulentfirma. Ny salgschef - Team Bygge & Anlæg Pr. 1. juni 2007 er tidligere Key Account Manager, B&A, Henrik Falck udnævnt til ny salgschef i Team Bygge & Anlæg, hvor han afløser Jan T. Warrer, som har fået nye udfordringer i Grundfos-koncernen. Henrik har igennem en årrække været ansvarlig for vore key accounts på området og vil derfor være et kendt ansigt. Henrik træffes på tlf Key Account Manager (VVS) - Team Bygge & Anlæg Salgsingeniør Brian Sørensen overtog pr. 1. august 2007 stillingen som Key Account Manager (VVS) i Team Bygge & Anlæg, hvor han afløser Henrik Falck. Brian vil derudover have ansvaret for alle B&A's kundegrupper i distrikt Syd- og Vestsjælland samt Fyn. Brian træffes på tlf Intern Salgschef - Team Intern Salg Pr. 1. juni 2007 er tidligere teamleder Bjarne Lærke udnævnt til intern salgschef i Team Intern Salg. Her vil han fortsat være ansvarlig for vores interne salgsfunktion med staben af salgsteknikere, som primært tager sig af telefonisk kunderådgivning og udarbejdelse af tilbud. Bjarne træffes på tlf Servicemontør - Brøndby Palle Schøn tiltrådte pr. 13. august som servicemontør i spildevandsteamet, Center Øst. Palle har en uddannelse som mekaniker suppleret med el- og kloakkurser og kommer fra et job på Flyvestation Værløse. Palle træffes på tlf Logistikchef - Team Logistik Pr. 1. juni 2007 er tidligere teamleder Lasse Mikkelsen udnævnt til logistikchef i Team Logistik, hvor han fortsat vil være ansvarlig for virksomhedens logistikrelaterede opgaver og tiltag. Lasse træffes på tlf

12 Tilmelding til Grundfos Pumpeskole > Der er stadig ledige pladser på følgende moduler Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej Bjerringbro Grundmodul Varme I Varme II Vand I Vand II Spildevand I Spildevand II 06. november 2007, Brøndby 14. november 2007, Bjerringbro 19. september 2007, Bjerringbro 26. september 2007, Brøndby 21. november 2007, Bjerringbro 28. november 2007, Brøndby 03. oktober 2007, Bjerringbro 23. oktober 2007, Brøndby 27. september 2007, Bjerringbro 03. oktober 2007, Brøndby 17. oktober 2007, Bjerringbro 16. oktober 2007, Brøndby 25. september 2007, Bjerringbro 23. oktober 2007, Brøndby 09. oktober 2007, Brøndby 07. november 2007, Bjerringbro Tilmelding kan ske på eller ved henvendelse til marketingafdelingen på tlf CIRKULATION/SNT. Martin Bachs Vej 3 Afsender Konkurrence Svar rigtigt på spørgsmålene, og send kuponen inden den 20. november Så deltager du i konkurrencen om 3 gavekort til 2 biografbilletter med bio-guf (sodavand og popcorn). 1 Alle Grundfos' trykforøgeranlæg er udstyret med CR-pumper, der har en virkningsgrad på op til: 52 % 62 % 82 % Firmanavn Adresse Postnr. og by GRUNDFOS DK A/S Bjerringbro 2 Hvornår blev det danske firma Graasten Salater A/S etableret? I 1943 I 1947 I 1949 Telefon Vinderne fra sidste nummers konkurrence er: Kirsten Saaby, Nilfisk-Alto - Food Division Kim Østergård, Brødrene Thomsen Jørgen Falster, Washtec

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1

GRU gru N n DFOS dfos U u DSKI dskiftn ftniingst ngs AB t E ab L e l September 2013 1 grundfos GRUNDFOS udskiftningstabel UDSKIFTNINGSTABEL September 0 er INDLEDNING Denne udskiftningstabel er tænkt som en hjælp når du skal udskifte dine eksisterende pumper. Grundfos lægger stor vægt på,

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning.

En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning. Vedvarende energiløsninger til erhvervsbygninger og industri Pålidelighed og lave energiomkostninger er nøgleord i en løsning fra Klimadan En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere