SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013"

Transkript

1 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/ INDHOLD: Lederen... side 2 Generalforsamling... side 3 Fødselsdagsfest... side 4 Interrally i Finland... side 4 Elmia side 5 Afholdte træf... side 5 Rejsebeskrivelse, forsat fra sidste nummer... side 7 Ferie for Alle... side 13 Nye medlemmer... side 14 SOLIFERBLADET 1/2013

2 Lederen SOLIFER BESTYRELSEN: Formand: Per Eckhoff Tyttebærvej Køge Tlf.: Kasserer: Torben Damgaard Lærkevej Horsens Tlf.: Anna K. Hansen Hovedvejen Ringe Tlf.: Hanne Laursen Gelsted Byvej Gelsted Tlf.: Svend Dam Larsen Horshøjvej Vodskov Tlf.: Bestyrelsen opfordrer alle til at komme og deltage i generalforsamlingen, samt være med til at forme klubbens fremtid. Klubbens adresse: SOLIFER KLUB DANMARK Lærkevej Horsens Bladudvalg: Per Eckhoff Torben Damgaard Redaktion: T. + T. Text, Horsens Tryk: HBO Forsiden: forårs bebuder INTERNET: Deadline for næste nr.: 15.maj 2013 udkommer i juni 2 SOLIFERBLADET 1/2013

3 SOLIFER Generalforsamling Generalforsamling 2013 Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på: Broager Strand Camping Skeldebro 32, Spar Es, 6310 Broager Lørdag, den 27. april 2013 kl Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Afl æggelse af formandens beretning. 3. Beretning fra udvalg. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen: På valg er: Per Eckhoff, modtager genvalg Torben Damgaard ikke på valg Anna K. Hansen, modtager ikke genvalg Hanne Laursen, modtager ikke genvalg Svend Dam Larsen ikke på valg Valg af suppleanter: På valg er: Svend Berentzen Bente Plesnow. 8. Valg af 2 revisorer: På valg er: Anders Damgaard Jes Rosfort Suppleant: nyvalg 9. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Regnskab vedlagt til medlemmer. Per Eckhoff SOLIFERBLADET 1/2013 3

4 Fødselsdag - Interrally Fødselsdags træf 25. til 28. april. Vi fejrer klubbens 28. års fødselsdag på Broager Strand Camping, Skeldebro 32, Spar Es, 6310 Broager. Som traditionerne byder, vil der være lagkage, udfl ugt, hygge i opholdstuen, grillaften, m.m., hvilket selvfølgelig vil fremgå at program og deltagerliste, som udleveres på pladsen. Vi har forhandlet os frem til en speciel pris for overnatning (135,00 kr. incl. 4 kwh pr. nat og fri internet). Denne pris vil også være gældende for overnatning før og efter træffet. I år må der regnes med, at der opkræves et stævnegebyr pr. person. OBS! Tilmelding er ændret til 14 dage før træffet, derfor er sidste tilmelding den 12. april og som sædvanlig på husk at meddele hvor mange I kommer. Interrally 2013 SOLIFER Så er tiden kommet hvor I kan tilmelde jer dette spændende træf. Vi har fra den fi nske klub fået indbydelse og program se på under nyheder og under medlemssiderne træf informationer. Tilmelding sker gennem den danske klub og vi skal give besked med navne på hvem der kommer, senest 30. april, så derfor send jeres tilmelding i god tid til Betaling vil blive opkrævet straks efter den 1. maj. Prisen for at deltage er kr ,00 for 1-2 personer i 4 SOLIFERBLADET 1/2013

5 SOLIFER samme vogn, dertil kommer udgifter til udfl ugter, hvis man vil det. Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke lykkedes at opnå nogle rabatter på færgerne til Finland, men vi arbejder videre. Elmia 2013 Så er det atter tid til at tænke på Sveriges største campingmesse Elmia, der fi nder sted fra d. 12. til 15. september i Jönköping, Sverige. Messen er det sted hvor SOLIFER fabrikken og andre udstiller 2014 modellerne. I år vil der atter være en mulighed for at bo i Soliferbyen. Elmia - Vinter træffet Vinter træf på Faaborg Camping. 8 vogne havde sagt ja til at mødes. Det blev til et lille, men meget hyggelig træf. Program var der faktisk ikke, men jeg tror heller ikke at det var nødvendig denne gang, idet vejret ikke ligefrem var til udendørs langbord. Derfor havde vi hele weekenden opholdsstuen, hvor der var tændt op i ovnen, så der var en dejlig temperatur. Prisen bliver ca. 700 kr., hvilket dækker overnatning og fri entré til udstillingen alle dagene. Tilmelding foregår efter princippet først til mølle, da klubben kun råder over få pladser. Så hvis dette er noget for jer eller vil I gerne vide mere, så ring eller mail hurtigst mulig til: SOLIFERBLADET 1/2013 Torben Damgaard

6 Annonce SOLIFER 6 SOLIFERBLADET 1/2013

7 SOLIFER Da alle kom ret tidlig fredag besluttede vi, at spise maden sammen i opholdsstuen, hvor vi også senere fi k en kop kaffe og en hygge øl. Lørdag formiddag samling ved fl agstangen. Da det jo også var et fastelavnstræf var der selvfølgelig fastelavnsboller med fl ødeskum til kaffen i opholdsstuen om eftermiddagen. Lørdag aften igen hyggeligt samvær. Søndag afslutning og sang ved fl aget. Around The Black Sea 2012 fortsat. Efter nogle oplevelsesrige dage i Istanbul fortsatte vi langs Tyrkiets Sortehavskyst til Akcakoca. En tur på næsten 300 km. igennem en utrolig smuk natur med bjerge og strækninger og udsigt til Sortehavet. Vejen var rimelig god og trafi ktætheden uden problemer. I Akcakoca fandt vi Najat hotel/ camping med nem adgang til stranden og et idyllisk fi skerleje og derfor blev det besluttet at blive på Najat en dag over. SOLIFERBLADET 1/2013 Rejsebeskrivelse Det var tid for nøddeplukning. På fortove og i haver lå der rensede nødder til tørring. Og som nabo havde vi noget, der lignede et gammelt tærskeværk, som blev brug til rensning af nødder. I havnen var der livlig trafi k af små fi skerbåde og turister. - Hele den indre/ældre by var meget hyggelig, men præget af turisme. Efter en hviledag med storvask og bytur gik turen videre gennem et kuperet landskab og bjergkørsel, med mange gearskift, via Yüksel til Sinop og Marti Camping. Igen en plads med højt græs og præget af fordoms storhed. - Men der var adgang til vand og varmt bad. Vi blev i Sinop en dag over og fi k dermed mulighed for et besøg på det lokale marked. Det var lørdag med masser af gade- og torvehandel. Igen oplevede vi en broget folklora og en utrolig venlighed. 7

8 Rejsebeskrivelse Fra Sinop kørte vi via Trabzon til Altindre Vadisti Mille Naturpark med besøg i det gamle Sumela Monastery Kloster fra omkring år 800 og bygget ind i en bjerghule højt oppe. Et imponerende bygningsværk med vægmalerier og træskærerarbejde. Derfra, via Sumerne, til Konak hotelcamping lidt nord for Hopa. De mindre veje i det nordøstlige Tyrkiet var fl ere steder dårlige. Vi oplevede strækninger med delvis vejspærringer pga. begyndende jordskred. I det nordøstlige Tyrkiet fi ndes der ingen campingpladser. I stedet overnattede vi på lukkede parkeringspladser (Otopark), uden nogen form for faciliteter. Hopa var sidste stop før grænsen til Georgien. Igen lå vi over en dag med mulighed for indkøb og andre gøremål. - På vej til Hopa modtog vi en dejlig mail fra SOS International med oplysning om, at vores egen Solifer var ankommet til CampingParken i Herning. Vi har nu kørt km efter start i Ungarn d. 27. aug. 12. SOLIFER Sortehavsgruppens tur gennem Tyrkiet var en oplevelse langt over forventning. Overalt blev vi modtaget med stor gæstfrihed og en utrolig åbenhed fra en befolkning, der gerne vil i kontakt med besøgende. Men som et campingland med de faciliteter, som vi forventer at fi nde i Danmark, er der langt igen. Turen gennem Tyrkiet blev præget af, at vi skulle nå frem til Geogien til aftalt tid, og derfor havde begrænset tid til opsøgende turistbesøg. Det må nås en anden gang. Geogien. D.13.sept.2012 dagen, hvor vi passerede grænsen til Geogien. Et land, som ikke er omfattet af vores bilforsikringer og grøn kort. Et grundigt hjemmearbejde betød, at det georgiske forsikringsselskab G P I var orienteret om Sortehavs-gruppens ankomst og alt vedrørende vores køretøjer. Se flere billeder fra turen på Ved grænsen var pas og toldkontrol hurtig overstået, men de endelige formaliteter vedrørende bilforsikringer var 8 SOLIFERBLADET 1/2013

9 SOLIFER Annonce Tænk grønt. Tænk skønt. Tænk Solifer Lovestomove SOLIFERBLADET 1/2013 9

10 Rejsebeskrivelse meget omstændige. Først en personlig kontakt med forsikringsselskabet i Batumi, derfra blev sendt en fotograf, som tog foto af alle køretøjer. Derefter ny henvendelse til forsikringsselskabet for betaling og udstedelse af policer. Det tog en hel formiddag. Under seancen fi k vi hilst på vore to guider, der efter aftale med Dansk- Georgisk Forening fulgte os under opholdet i Georgien. SOLIFER Fra grænsen satte vi kursen nordpå til Batumi, en stor by, som vi passerede uden stop, men fi k indtryk af at være en by med smukke bygninger, åbne pladser og grønne områder. Fra Batumi forsatte vi til Kobuleti og fricamping på stranden, uden for byen. Dagens kørte distance var ikke lang, men alligevel følte vi os udmattede og gik tidlig til ro. Fra Kobuleti gik turen til Ureki. En tur på kun 18 km., som tog over to timer pga. dårlige veje. Er din campingvogn eller trailer hårde ved dækkene? Hvis ja - så er løsningen her... Lageri-Schmidt A/S Hirsevej Industri Syd Haderslev Tlf Fax Rekvirer brochure Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter 10 SOLIFERBLADET 1/2013

11 SOLIFER Rejsebeskrivelse SOLIFERBLADET 1/

12 Rejsebeskrivelse Det gav lejlighed til at nyde udsigten og naturen. Naturen adskiller sig ikke meget fra Tyrkiet, men man fornemmer hurtig, at være kommet til et andet land. Georgien er, om ikke fattig så bar det præg af nøjsomhed og manglende ressourcer. Mennesker man møder virker meget alvorlige og ikke nær så åbne, som vi oplevede tyrkerne. En del varetransport foregår med hestevogn. Indimellem kommer en stor, sort Audi, som maser sig frem. Georgierne praktiserer deres egne færdselsregler. De kører tæt på og overhaler både venstre og højre om. Ved vejsiderne, hvor det overalt fl yder med affald, går dyr på græs. Ureki Camping, forsømt som alt andet, ligger i en skov ned til Sortehavet. Kysten her er kendt for det grå, magnetiske sand, som menes, at have helbredende virkning på gigt mv., hvis man graver sig ned i det. På en travetur ad Urekis hovedgade oplevede vi mange små butikker med et beskedent varesortiment, nye hoteller og gamle, som formentlig har været SOLIFER lukket i fl ere år. På campingpladsen blev vi opsøgt af kvinder, der faldbød håndarbejder og små kurve fl ettet af lange fyrretræsnåle, alt sammen meget smukt. Efter en overnatning i Ureki fortsatte vi ind i landet for at besøge Prometheus grotten. Grotten blev kendt i 1981, da en hund forvildede sig derind. Nu de mest fantastiske huler, dybt nede, oplyst i mange smukke farver. Derfra fortsat imod Tbilisi via Gori med et besøg på Stalin Museet. I Geogien betragter man Stalin, som en af landets store sønner og en verdensmand, som man er stolte af. Museet, en stor bygning, rummer mange sale og udstillinger om Stalin - fra barn til hans død i Udenfor er man i færd med at anlægge en stor mindepark. Her er hensat Stalins private togvogn, - en panseret sag på over 80 tons forsynet med SKF hjullejer! En betalt guide forstod ikke kritiske spørgsmål. Efter Gori fortsatte vi til Tbilisi og et åbent område uden for byen. Her fricamperede vi to nætter. Planen var at besøge en vingård med vinsmagning og frokost. 12 SOLIFERBLADET 1/2013

13 SOLIFER Til forskel fra Frankrig og andre steder, hvor vinen lagres og opbevares på tønder, foregår processen her i store lerkar, som er gravet ned i gulvet. Besøget blev meget hyggeligt. Det blev indledt med en tur i vinmarken med plukning af druer. Derefter vinsmagning, skænket af plastic Colafl asker og endelig frokost sammen med hele familien, der bestod af 3 generationer. Næste morgen var dagen, vi alle havde set frem til. Dagen, hvor vi skulle køre ad den Georgiske Hærvej op i Kaukasus bjergene. I højt solskin blev turen en storslået naturoplevelse. Hærvejen, også kendt som Silkeruten, er fra den tid, hvor man måtte age med hestevogn eller gå til fods. Turen over Kaukasus er berygtet og vi skulle ikke blive skuffet. De første mange km. var på rimelig asfaltvej, som blev til en meget hullet grusvej over en strækning på ca. 15 km. Hullerne i vejen var så dybe, at vi måtte køre langt uden om. Godt det ikke var regnvejr. Det ville ikke have været mulig at vurdere hullernes dybde, hvis de var fyldt med regnvand. SOLIFERBLADET 1/2013 På halvvejen holdt vi frokostpause ved en mindemur, sat for den sidste georgiske dronning. Muren var beklædt med kakler, malet med farverige billeder. - Derfra var der en storslået udsigt ind over bjergene. Efter en dag, med høj sol, i Kaukasus bjergene nåede vi næsten frem til den russiske grænse. Her overnattede vi på en græsmark i et øde område. Henning Nordestgaard Ferie for Alle 2013 Ferie for Alle fortsættes i næste nr. Ferie for Alle blev på behørig vis skudt i gang fredag, den 22. februar. Alle hallerne var fulde af liv omkring det at holde ferie. Ferie for Alle blev besøgt af mere end betalende gæster Hallerne med campingvogne var 13

14 Nye medlemmer repræsenteret af hele 19 forskellige mærker og med et stort udbud i alle størrelser og indretninger. Klubben var inviteret af Camping- Parken til at stå og reklamere for SOLIFER Klub Danmark. Klubben var placeret mellem 2 helt nye 2013 modeller (en 520 Artic og en 560 Artic). SOLIFER Nye medlemmer. Klubben byder velkommen til: Bente Lejbølle og Freddi Jensen 3600 Frederikssund Ulla og Jesper Larsen 3100 Hornbæk Claus Thomsen 8970 Havndal Vinter camping bag hallerne slog igen rekord med hele 810 camping enheder, og det skal bemærkes at alle har strøm og mulighed for at komme af med affald og fl asker, da der var opstillet fl ere containere på området. Pressemeddelse fra TopCamp Feddet Kære Solifer klub medlemmer. En ny campingsæson står for døren og vi på TopCamp Feddet glæder os til at tage hul på den nye sæson. Vi har i samarbejde med jer lavet en ny og fordelagtig rabat ordning, hvor vi giver 25 % på almindelig overnatningspriser i hele campingsæsonen, også i højsæsonen. Eksempel: En weekend i lavsæsonen inkl. 2 voksne, plads og strøm ca. 400,- DKK. Nyd f.eks. morgenen med en svømmetur i den opvarmede pool inden morgenkaffen nydes! Vi håber med denne nye ordning, at Feddet fortsat vil være en af jeres favoritsteder og vi glæder os til at tage imod jer, hvor vores personale står klar til at modtage jer med åbne arme. Husk at fremvise medlemskort for at opnå rabat. Mange venlige hilsner - TopCamp Feddet 14 SOLIFERBLADET 1/2013

15 SOLIFER Træf og udstillinger Træf og udstillinger i til 03. februar vintertræf Fyn 22. til 24. februar udstilling Herning 15. til 17. marts træf Sjælland 25. til 28. april generalforsamling Sydjylland 17. til 21. juli interrally Finland 06. til 08. september grænsetræf Sverige 12. til 15. september udstilling Sverige 01. til 03. november træf Jylland 22. til 24. november træf Sjælland Ret til ændringer forbeholdes Soliferbladet Deadline Udkommer Blad nr februar marts Blad nr maj juni/juli Blad nr september oktober Blad nr november december SOLIFERBLADET 1/

16 Annonce SOLIFER Din SOLIFER forhandler i Danmark: Tjelevej Herning - Tlf ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG SØNDAG SOLIFERBLADET 1/2013

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.

MAJ 2013. ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk. TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel. MAJ 2013 ADRESSE: Amager Strandvej 402 E-MAIL: 2770 Kastrup office@sastravel.dk TELEFON: HJEMMESIDE: 32 46 18 19 www.sastravel.dk 50 20 12 48 ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - Torsdag 12.00-15.00 Ved Dorthe Holm

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør

Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør Nr. 47 - Marts 2006 Nr. 47 marts 2006 Reservedele til Austin Healey Danmarks største lager! Nye og brugte reservedele Litteratur og tilbehør Gert Sørensen Hesterøroddevej 32-7990 Øster Assels Tlf. 2333

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere