SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/2013"

Transkript

1 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 1/ INDHOLD: Lederen... side 2 Generalforsamling... side 3 Fødselsdagsfest... side 4 Interrally i Finland... side 4 Elmia side 5 Afholdte træf... side 5 Rejsebeskrivelse, forsat fra sidste nummer... side 7 Ferie for Alle... side 13 Nye medlemmer... side 14 SOLIFERBLADET 1/2013

2 Lederen SOLIFER BESTYRELSEN: Formand: Per Eckhoff Tyttebærvej Køge Tlf.: Kasserer: Torben Damgaard Lærkevej Horsens Tlf.: Anna K. Hansen Hovedvejen Ringe Tlf.: Hanne Laursen Gelsted Byvej Gelsted Tlf.: Svend Dam Larsen Horshøjvej Vodskov Tlf.: Bestyrelsen opfordrer alle til at komme og deltage i generalforsamlingen, samt være med til at forme klubbens fremtid. Klubbens adresse: SOLIFER KLUB DANMARK Lærkevej Horsens Bladudvalg: Per Eckhoff Torben Damgaard Redaktion: T. + T. Text, Horsens Tryk: HBO Forsiden: forårs bebuder INTERNET: Deadline for næste nr.: 15.maj 2013 udkommer i juni 2 SOLIFERBLADET 1/2013

3 SOLIFER Generalforsamling Generalforsamling 2013 Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der i år afholdes på: Broager Strand Camping Skeldebro 32, Spar Es, 6310 Broager Lørdag, den 27. april 2013 kl Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Afl æggelse af formandens beretning. 3. Beretning fra udvalg. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen: På valg er: Per Eckhoff, modtager genvalg Torben Damgaard ikke på valg Anna K. Hansen, modtager ikke genvalg Hanne Laursen, modtager ikke genvalg Svend Dam Larsen ikke på valg Valg af suppleanter: På valg er: Svend Berentzen Bente Plesnow. 8. Valg af 2 revisorer: På valg er: Anders Damgaard Jes Rosfort Suppleant: nyvalg 9. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Regnskab vedlagt til medlemmer. Per Eckhoff SOLIFERBLADET 1/2013 3

4 Fødselsdag - Interrally Fødselsdags træf 25. til 28. april. Vi fejrer klubbens 28. års fødselsdag på Broager Strand Camping, Skeldebro 32, Spar Es, 6310 Broager. Som traditionerne byder, vil der være lagkage, udfl ugt, hygge i opholdstuen, grillaften, m.m., hvilket selvfølgelig vil fremgå at program og deltagerliste, som udleveres på pladsen. Vi har forhandlet os frem til en speciel pris for overnatning (135,00 kr. incl. 4 kwh pr. nat og fri internet). Denne pris vil også være gældende for overnatning før og efter træffet. I år må der regnes med, at der opkræves et stævnegebyr pr. person. OBS! Tilmelding er ændret til 14 dage før træffet, derfor er sidste tilmelding den 12. april og som sædvanlig på husk at meddele hvor mange I kommer. Interrally 2013 SOLIFER Så er tiden kommet hvor I kan tilmelde jer dette spændende træf. Vi har fra den fi nske klub fået indbydelse og program se på under nyheder og under medlemssiderne træf informationer. Tilmelding sker gennem den danske klub og vi skal give besked med navne på hvem der kommer, senest 30. april, så derfor send jeres tilmelding i god tid til Betaling vil blive opkrævet straks efter den 1. maj. Prisen for at deltage er kr ,00 for 1-2 personer i 4 SOLIFERBLADET 1/2013

5 SOLIFER samme vogn, dertil kommer udgifter til udfl ugter, hvis man vil det. Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke lykkedes at opnå nogle rabatter på færgerne til Finland, men vi arbejder videre. Elmia 2013 Så er det atter tid til at tænke på Sveriges største campingmesse Elmia, der fi nder sted fra d. 12. til 15. september i Jönköping, Sverige. Messen er det sted hvor SOLIFER fabrikken og andre udstiller 2014 modellerne. I år vil der atter være en mulighed for at bo i Soliferbyen. Elmia - Vinter træffet Vinter træf på Faaborg Camping. 8 vogne havde sagt ja til at mødes. Det blev til et lille, men meget hyggelig træf. Program var der faktisk ikke, men jeg tror heller ikke at det var nødvendig denne gang, idet vejret ikke ligefrem var til udendørs langbord. Derfor havde vi hele weekenden opholdsstuen, hvor der var tændt op i ovnen, så der var en dejlig temperatur. Prisen bliver ca. 700 kr., hvilket dækker overnatning og fri entré til udstillingen alle dagene. Tilmelding foregår efter princippet først til mølle, da klubben kun råder over få pladser. Så hvis dette er noget for jer eller vil I gerne vide mere, så ring eller mail hurtigst mulig til: SOLIFERBLADET 1/2013 Torben Damgaard

6 Annonce SOLIFER 6 SOLIFERBLADET 1/2013

7 SOLIFER Da alle kom ret tidlig fredag besluttede vi, at spise maden sammen i opholdsstuen, hvor vi også senere fi k en kop kaffe og en hygge øl. Lørdag formiddag samling ved fl agstangen. Da det jo også var et fastelavnstræf var der selvfølgelig fastelavnsboller med fl ødeskum til kaffen i opholdsstuen om eftermiddagen. Lørdag aften igen hyggeligt samvær. Søndag afslutning og sang ved fl aget. Around The Black Sea 2012 fortsat. Efter nogle oplevelsesrige dage i Istanbul fortsatte vi langs Tyrkiets Sortehavskyst til Akcakoca. En tur på næsten 300 km. igennem en utrolig smuk natur med bjerge og strækninger og udsigt til Sortehavet. Vejen var rimelig god og trafi ktætheden uden problemer. I Akcakoca fandt vi Najat hotel/ camping med nem adgang til stranden og et idyllisk fi skerleje og derfor blev det besluttet at blive på Najat en dag over. SOLIFERBLADET 1/2013 Rejsebeskrivelse Det var tid for nøddeplukning. På fortove og i haver lå der rensede nødder til tørring. Og som nabo havde vi noget, der lignede et gammelt tærskeværk, som blev brug til rensning af nødder. I havnen var der livlig trafi k af små fi skerbåde og turister. - Hele den indre/ældre by var meget hyggelig, men præget af turisme. Efter en hviledag med storvask og bytur gik turen videre gennem et kuperet landskab og bjergkørsel, med mange gearskift, via Yüksel til Sinop og Marti Camping. Igen en plads med højt græs og præget af fordoms storhed. - Men der var adgang til vand og varmt bad. Vi blev i Sinop en dag over og fi k dermed mulighed for et besøg på det lokale marked. Det var lørdag med masser af gade- og torvehandel. Igen oplevede vi en broget folklora og en utrolig venlighed. 7

8 Rejsebeskrivelse Fra Sinop kørte vi via Trabzon til Altindre Vadisti Mille Naturpark med besøg i det gamle Sumela Monastery Kloster fra omkring år 800 og bygget ind i en bjerghule højt oppe. Et imponerende bygningsværk med vægmalerier og træskærerarbejde. Derfra, via Sumerne, til Konak hotelcamping lidt nord for Hopa. De mindre veje i det nordøstlige Tyrkiet var fl ere steder dårlige. Vi oplevede strækninger med delvis vejspærringer pga. begyndende jordskred. I det nordøstlige Tyrkiet fi ndes der ingen campingpladser. I stedet overnattede vi på lukkede parkeringspladser (Otopark), uden nogen form for faciliteter. Hopa var sidste stop før grænsen til Georgien. Igen lå vi over en dag med mulighed for indkøb og andre gøremål. - På vej til Hopa modtog vi en dejlig mail fra SOS International med oplysning om, at vores egen Solifer var ankommet til CampingParken i Herning. Vi har nu kørt km efter start i Ungarn d. 27. aug. 12. SOLIFER Sortehavsgruppens tur gennem Tyrkiet var en oplevelse langt over forventning. Overalt blev vi modtaget med stor gæstfrihed og en utrolig åbenhed fra en befolkning, der gerne vil i kontakt med besøgende. Men som et campingland med de faciliteter, som vi forventer at fi nde i Danmark, er der langt igen. Turen gennem Tyrkiet blev præget af, at vi skulle nå frem til Geogien til aftalt tid, og derfor havde begrænset tid til opsøgende turistbesøg. Det må nås en anden gang. Geogien. D.13.sept.2012 dagen, hvor vi passerede grænsen til Geogien. Et land, som ikke er omfattet af vores bilforsikringer og grøn kort. Et grundigt hjemmearbejde betød, at det georgiske forsikringsselskab G P I var orienteret om Sortehavs-gruppens ankomst og alt vedrørende vores køretøjer. Se flere billeder fra turen på Ved grænsen var pas og toldkontrol hurtig overstået, men de endelige formaliteter vedrørende bilforsikringer var 8 SOLIFERBLADET 1/2013

9 SOLIFER Annonce Tænk grønt. Tænk skønt. Tænk Solifer Lovestomove SOLIFERBLADET 1/2013 9

10 Rejsebeskrivelse meget omstændige. Først en personlig kontakt med forsikringsselskabet i Batumi, derfra blev sendt en fotograf, som tog foto af alle køretøjer. Derefter ny henvendelse til forsikringsselskabet for betaling og udstedelse af policer. Det tog en hel formiddag. Under seancen fi k vi hilst på vore to guider, der efter aftale med Dansk- Georgisk Forening fulgte os under opholdet i Georgien. SOLIFER Fra grænsen satte vi kursen nordpå til Batumi, en stor by, som vi passerede uden stop, men fi k indtryk af at være en by med smukke bygninger, åbne pladser og grønne områder. Fra Batumi forsatte vi til Kobuleti og fricamping på stranden, uden for byen. Dagens kørte distance var ikke lang, men alligevel følte vi os udmattede og gik tidlig til ro. Fra Kobuleti gik turen til Ureki. En tur på kun 18 km., som tog over to timer pga. dårlige veje. Er din campingvogn eller trailer hårde ved dækkene? Hvis ja - så er løsningen her... Lageri-Schmidt A/S Hirsevej Industri Syd Haderslev Tlf Fax Rekvirer brochure Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter 10 SOLIFERBLADET 1/2013

11 SOLIFER Rejsebeskrivelse SOLIFERBLADET 1/

12 Rejsebeskrivelse Det gav lejlighed til at nyde udsigten og naturen. Naturen adskiller sig ikke meget fra Tyrkiet, men man fornemmer hurtig, at være kommet til et andet land. Georgien er, om ikke fattig så bar det præg af nøjsomhed og manglende ressourcer. Mennesker man møder virker meget alvorlige og ikke nær så åbne, som vi oplevede tyrkerne. En del varetransport foregår med hestevogn. Indimellem kommer en stor, sort Audi, som maser sig frem. Georgierne praktiserer deres egne færdselsregler. De kører tæt på og overhaler både venstre og højre om. Ved vejsiderne, hvor det overalt fl yder med affald, går dyr på græs. Ureki Camping, forsømt som alt andet, ligger i en skov ned til Sortehavet. Kysten her er kendt for det grå, magnetiske sand, som menes, at have helbredende virkning på gigt mv., hvis man graver sig ned i det. På en travetur ad Urekis hovedgade oplevede vi mange små butikker med et beskedent varesortiment, nye hoteller og gamle, som formentlig har været SOLIFER lukket i fl ere år. På campingpladsen blev vi opsøgt af kvinder, der faldbød håndarbejder og små kurve fl ettet af lange fyrretræsnåle, alt sammen meget smukt. Efter en overnatning i Ureki fortsatte vi ind i landet for at besøge Prometheus grotten. Grotten blev kendt i 1981, da en hund forvildede sig derind. Nu de mest fantastiske huler, dybt nede, oplyst i mange smukke farver. Derfra fortsat imod Tbilisi via Gori med et besøg på Stalin Museet. I Geogien betragter man Stalin, som en af landets store sønner og en verdensmand, som man er stolte af. Museet, en stor bygning, rummer mange sale og udstillinger om Stalin - fra barn til hans død i Udenfor er man i færd med at anlægge en stor mindepark. Her er hensat Stalins private togvogn, - en panseret sag på over 80 tons forsynet med SKF hjullejer! En betalt guide forstod ikke kritiske spørgsmål. Efter Gori fortsatte vi til Tbilisi og et åbent område uden for byen. Her fricamperede vi to nætter. Planen var at besøge en vingård med vinsmagning og frokost. 12 SOLIFERBLADET 1/2013

13 SOLIFER Til forskel fra Frankrig og andre steder, hvor vinen lagres og opbevares på tønder, foregår processen her i store lerkar, som er gravet ned i gulvet. Besøget blev meget hyggeligt. Det blev indledt med en tur i vinmarken med plukning af druer. Derefter vinsmagning, skænket af plastic Colafl asker og endelig frokost sammen med hele familien, der bestod af 3 generationer. Næste morgen var dagen, vi alle havde set frem til. Dagen, hvor vi skulle køre ad den Georgiske Hærvej op i Kaukasus bjergene. I højt solskin blev turen en storslået naturoplevelse. Hærvejen, også kendt som Silkeruten, er fra den tid, hvor man måtte age med hestevogn eller gå til fods. Turen over Kaukasus er berygtet og vi skulle ikke blive skuffet. De første mange km. var på rimelig asfaltvej, som blev til en meget hullet grusvej over en strækning på ca. 15 km. Hullerne i vejen var så dybe, at vi måtte køre langt uden om. Godt det ikke var regnvejr. Det ville ikke have været mulig at vurdere hullernes dybde, hvis de var fyldt med regnvand. SOLIFERBLADET 1/2013 På halvvejen holdt vi frokostpause ved en mindemur, sat for den sidste georgiske dronning. Muren var beklædt med kakler, malet med farverige billeder. - Derfra var der en storslået udsigt ind over bjergene. Efter en dag, med høj sol, i Kaukasus bjergene nåede vi næsten frem til den russiske grænse. Her overnattede vi på en græsmark i et øde område. Henning Nordestgaard Ferie for Alle 2013 Ferie for Alle fortsættes i næste nr. Ferie for Alle blev på behørig vis skudt i gang fredag, den 22. februar. Alle hallerne var fulde af liv omkring det at holde ferie. Ferie for Alle blev besøgt af mere end betalende gæster Hallerne med campingvogne var 13

14 Nye medlemmer repræsenteret af hele 19 forskellige mærker og med et stort udbud i alle størrelser og indretninger. Klubben var inviteret af Camping- Parken til at stå og reklamere for SOLIFER Klub Danmark. Klubben var placeret mellem 2 helt nye 2013 modeller (en 520 Artic og en 560 Artic). SOLIFER Nye medlemmer. Klubben byder velkommen til: Bente Lejbølle og Freddi Jensen 3600 Frederikssund Ulla og Jesper Larsen 3100 Hornbæk Claus Thomsen 8970 Havndal Vinter camping bag hallerne slog igen rekord med hele 810 camping enheder, og det skal bemærkes at alle har strøm og mulighed for at komme af med affald og fl asker, da der var opstillet fl ere containere på området. Pressemeddelse fra TopCamp Feddet Kære Solifer klub medlemmer. En ny campingsæson står for døren og vi på TopCamp Feddet glæder os til at tage hul på den nye sæson. Vi har i samarbejde med jer lavet en ny og fordelagtig rabat ordning, hvor vi giver 25 % på almindelig overnatningspriser i hele campingsæsonen, også i højsæsonen. Eksempel: En weekend i lavsæsonen inkl. 2 voksne, plads og strøm ca. 400,- DKK. Nyd f.eks. morgenen med en svømmetur i den opvarmede pool inden morgenkaffen nydes! Vi håber med denne nye ordning, at Feddet fortsat vil være en af jeres favoritsteder og vi glæder os til at tage imod jer, hvor vores personale står klar til at modtage jer med åbne arme. Husk at fremvise medlemskort for at opnå rabat. Mange venlige hilsner - TopCamp Feddet 14 SOLIFERBLADET 1/2013

15 SOLIFER Træf og udstillinger Træf og udstillinger i til 03. februar vintertræf Fyn 22. til 24. februar udstilling Herning 15. til 17. marts træf Sjælland 25. til 28. april generalforsamling Sydjylland 17. til 21. juli interrally Finland 06. til 08. september grænsetræf Sverige 12. til 15. september udstilling Sverige 01. til 03. november træf Jylland 22. til 24. november træf Sjælland Ret til ændringer forbeholdes Soliferbladet Deadline Udkommer Blad nr februar marts Blad nr maj juni/juli Blad nr september oktober Blad nr november december SOLIFERBLADET 1/

16 Annonce SOLIFER Din SOLIFER forhandler i Danmark: Tjelevej Herning - Tlf ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG SØNDAG SOLIFERBLADET 1/2013

SOLIFER. BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 SOLIFER. Annonce. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.

SOLIFER. BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 SOLIFER. Annonce. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub. Annonce BLADET Medlemsblad for KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 1/2012 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 1/2014

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 1/2014 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 1/2014 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk INDHOLD: Lederen... side 2 Indkaldelse til generalforsamling... side 3 Februar på

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 4/2012

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 4/2012 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 27. årgang - nr. 4/2012 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk INDHOLD: Lederen... side 2 Fra gløgg og æbleskivetræf... side 3 Kontingent... side

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 31. årgang - nr. 2/2016

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 31. årgang - nr. 2/2016 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 31. årgang - nr. 2/2016 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk Hagl på klubbens fødselsdag! INDHOLD: Lederen... side 2 Bowlingmesterskab... side

Læs mere

SOLIFER BLADET. Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 2/2014. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk

SOLIFER BLADET. Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 2/2014. www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk BLADET Medlemsblad for KLUB DANMARK. 29. årgang - nr. 2/2014 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk INDHOLD: Lederen... side 2 Marts træffet... side 3 Træf i April... side 4 Ref. fra generalforsamlingen...

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 30. årgang - nr. 3/2015

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 30. årgang - nr. 3/2015 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 30. årgang - nr. 3/2015 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk Efterårssolen nydes på Vestbirk Camping INDHOLD: Lederen... side 2 Forsommertræf

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 2/2013

SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 2/2013 SOLIFER BLADET Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 28. årgang - nr. 2/2013 www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk Dybbøl - et besøg værd INDHOLD: Lederen... side 2 Fødselsdag og generalforsamling...

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012.

Dansk Cabby Club KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. KR. HIMMELFARTSTRÆF TIL EGESKOV SLOT. 16 20. MAJ 2012. Så er det tid til at opleve noget kulturelt. Vi skal besøge Egeskov slot fredag d. 18. maj. Vi skal bo på DCU Camping Åbyskov - http://www.camping-aabyskov.dk/

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Landspetanquestævne. 31. juli.-3. august 2008 i Haarby. For alle, såvel begyndere, øvede som rutinerede spillere

Landspetanquestævne. 31. juli.-3. august 2008 i Haarby. For alle, såvel begyndere, øvede som rutinerede spillere Landspetanquestævne 31. juli.-3. august 2008 i Haarby For alle, såvel begyndere, øvede som rutinerede spillere Velkommen til Haarby Det er os en fornøjelse at kunne invitere til årets Landspetanquestævne

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247

Danske BOLIGadvokater CVR-nr. 25007247 KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 70 20 97 90 FAX 33 93 17 55 DATO: 28. februar 2008 J.NR.: REF.: ale Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. april 2008 i Odense I henhold

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere