FORORD HÅNDBOG VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN"

Transkript

1

2

3 FORORD HÅNDBOG nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe Grafisk design: Julie Asmussen Oplag: 1800 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN Er du på udkig efter arbejdsro i udlandet, værkstedsmuligheder i Danmark eller finansiering af kunstneriske projekter? Søger du svar på skattespørgsmål, skal du forhandle med en gallerist eller skrive kontrakt i forbindelse med en udsmykningsopgave? Så er du godt på vej. I BKFs Håndbog finder du adresser og kontaktinfo til en lang række institutioner og organisationer i dansk og internationalt kunstliv. Ligesom du kan orientere dig om gældende skatteregler, udstillingstakster og se kontrakter klar til brug i kunstlivet. Tjek hvis du søger forgæves i BKF Håndbog På hjemmesiden opdateres alle håndbogens oplysninger løbende og flere tilføjes. Vingårdstræde 21, 1.th København K Tlf Du kan også kontakte BKFs sekretariat, mandag torsdag kl Forslag til tilføjelser og rettelser modtages gerne på adressen: God fornøjelse! Redaktionen

4 INDHOLD KAPITEL 1: BKFS POLITISKE ARBEJDE 11 nes Forbund hvem er vi? Kunstnernes fælles stemme BKFs organisering BKFs bestyrelse og regionsudvalg kontaktinfo BKFs repræsentanter i kunstlivet en oversigt Indmeldelse og optagelseskriterier i BKF KAPITEL 2: BKFS MEDLEMSSERVICE 27 Medlemskort Her giver BKF kortet gratis adgang Kurser Rådgivning Gratis værktransport Kunstnerboliger Butikker med rabat for BKF-medlemmer LogBuy rabatkort PA-anlæg BKFs Kunstnerportal Fagblad og formidling KAPITEL 3: KUNSTSTØTTE I DANMARK OG UDLAND 41 Statslig kunststøtte Regionale kunstordninger Kommunale billedkunstråd Akademiraadets legater BKFs Ophavsretsfond Private fonde og legater Internationale støtteordninger

5 KAPITEL 4: KUNSTNERBOLIGER I DANMARK OG UDLAND 55 Gæsteatelierer og legatboliger, Danmark Varige kunstnerboliger, Danmark Gæsteatelierer og legatboliger, udland KAPITEL 5: BILLEDKUNSTENS UDSTILLINGSSTEDER 73 Danske museer og samlinger Kunsthaller og udstillingsbygninger Censurerede udstillinger Kunstnerstyrede udstillingssteder Kunstnersammenslutninger Andre udstillingssteder Kunstforeninger og gallerier KAPITEL 6: DANSK KUNSTLIV 89 Billedkunstens organisationer Kunstnerværksteder Kunstakademier Kunstrelaterede uddannelsesinstitutioner BGK - isk Grundkursus Andre kunstskoler Kunsthøjskoler Efteruddannelse for billedkunstnere KAPITEL 7: INTERNATIONALT KUNSTLIV 109 BKFs søsterorganisationer i Norden BKFs søsterorganisationer i Europa IAA International Association of Art Kunst over landegrænser Nordens huse og institutter Danske kulturinstitutter i udlandet KAPITEL 8: ØKONOMI OG JURA 119 Vejledende mindstepriser Udstillinger og udsmykninger Visningsvederlag Udsmykning af statsligt byggeri Galleriaftaler Gallerier og kunstnermoms Ophavsret Skat og moms Moms og kunstnermoms Afskrivning af kunst Arbejdsmarkedsbidrag A-kasse og sikringsordninger Barsel Efterløn Sygedagpenge Forsikringer Kunstnernes Retshjælp KAPITEL 9: KUNSTFORMIDLING 151 Pressemeddelelser Aviser Kunst på internettet Radio- og tv-stationer Kunsttidsskrifter et udpluk Biblioteker Opslagsværker Nyttige links til kunstliv og kunstpolitik Standardkontrakter 163 MEDLEMSOVERSIGT 173 STIKORDSREGISTER 249

6 KAPITEL 1 BKFS politiske arbejde

7 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 13 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND HVEM ER VI? nes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere og har over 1300 medlemmer. Forbundet blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk samfund og Grafisk Kunstnersamfund. I dag spænder BKF over et bredt spektrum af kunstneriske udtryksformer: Fra maleri, skulptur, grafik og kunsthåndværk, til performance, videokunst, installationskunst, kunstfotografi m.m.. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse af billedkunst som muligt. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed. BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretlige, kulturpolitiske og faglige organer og råd - se skemaet s. 20. Brug billedkunsten!

8 14 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 15 KUNSTNERNES FÆLLES STEMME AF BJARNE W. SØRENSEN, FORMAND, BILLEDKUNSTNERNES FORBUND Denne udgave af BKFs håndbog udkommer samtidig med, at forbundet i 2014 kan fejre sin 45 års dag - et skarpt hjørne, vi runder med flere medlemmer end nogensinde: Over 1300 professionelle billedkunstnere viser ved deres medlemskab af BKF, at ord som solidaritet og fællesskab stadig har betydning. Heldigvis. For netop det, at vi er et stærkt fællesskab, er forudsætningen for, at BKF kan fortsætte arbejdet med at forbedre kunstneres arbejdsvilkår - og med at øge samfundets interesse for og brug af kunst generelt. BKF har i sine første 45 år etableret sig solidt som billedkunstens professionelle faglige organisation, kunstnernes fælles stemme, som beslutningstagerne lytter til og tager med på råd. BKF er repræsenteret i en lang række centrale offentlige råd og udvalg, hvor vi bl.a. arbejder for: at kunstnere honoreres i forbindelse med udstillinger at kommunerne understøtter det lokale kunstliv med værksteder, udsmykningsopgaver og kunstneriske aktiviteter at det statslige kunststøttesystem fungerer på kunstens ikke på bureaukratiets præmisser at billedkunsten styrkes i hele uddannelsessystemet. Foto: Camilla Schiøler Det er et langt, sejt træk. Kunstens og kunstnernes vilkår er stadig langt fra gode nok. Men BKF har vundet politisk gehør for flere mærkesager de senere år. Fx er det lykkedes forbundet at sætte honorarspørgsmålet på dagsordenen både i medierne og internt i kunstlivet. Det er lidt af en milepæl, når BKF i løbet af 2014 kan præsentere en ny standardaftale om udstilling i danske kunsthaller, en aftale udarbejdet sammen med bl.a. Foreningen af Danske Kunsthaller. Vi får en vigtig opgave de kommende år med at arbejde for, at denne nye aftalekultur kan sprede sig til andre områder af kunstlivet. Der er også fremskridt at spore andre steder i BKFs politiske arbejde: Fx er der i dag over 20 kommuner, der har etableret billedkunstråd med repræsentation af professionelle billedkunstnere. BKF har bidraget til at skaffe sagen bevågenhed i medierne, i kommunerne og i det statslige kunststøttesystem, og vi vil blive ved med at skubbe på for at styrke den professionelle kunst lokalt. De gode takter til trods, er det dog tydeligt, at vi som faggruppe stadig slås med mange urimeligheder: Alt for mange opdragsgivere, også offentlige, forventer gratis arbejdskraft fra kunstnere. Alt for mange politikere nedprioriterer den professionelle kunst. Alt for ofte spænder skatteregler ben for os i kampen for at leve af vores kunst. Og alt for ofte, både i kunststøttesystemet og på kunstinstitutionerne, ser vi tendenser til, at kunstnerindflydelse og armslængde, som vi har en lang tradition for herhjemme, udhules. Derfor er BKFs stemme stadig vigtig. Som medlem yder du et helt nødvendigt bidrag til arbejdet med at tale kunstens sag og give kunstnerne bedre vilkår. God fornøjelse med den nye udgave af håndbogen. Det mener BKF: Giv næste generation mulighed for at udvikle de kompetencer, der efterspørges på fremtidens globale arbejdsmarked: Styrk billedkunst i hele uddannelsessystemet. Sats på den professionelle billedkunst i kommunerne, det skaber liv og nye fællesskaber. Invester i kunstnerværksteder, kunstnerisk udsmykning og lokale billedkunstprojekter. Borgerne skal have kunstnerisk kvalitet for pengene. Derfor bør politikerne skelne klart mellem professionelle billedkunstnere og amatører. De penge, samfundet investerer i kunst, er betaling for det, kunstnerne yder til samfundet. Kunsten behøver ikke almisser. Offentlig kunststøtte er en nødvendig samfundsinvestering: Et kunstliv på højt niveau er nødvendigt for samfundets økonomiske og kulturelle udvikling. Betal billedkunstnere professionelt for professionelt billedkunstnerisk arbejde. Giv børn og unge i hele landet mulighed for at møde den professionelle billedkunst.

9 16 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 17 BKFS ORGANISERING BKFs bestyrelse varetager BKFs politiske arbejde. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som vælges for to år ad gangen. BKFs sekretariat BKFs bestyrelse 2014 BKF har ni regionale udvalg spredt ud over hele landet på Fyn, i Midtjylland, Nordjylland, Storstrøm, Sønderjylland, Midtog Vestsjælland, Nordsjælland, på Bornholm og i Hovedstadsområdet der alle arbejder med at fremme den professionelle kunst i lokalområderne. nes Forbund har over 1300 medlemmer. For at blive optaget i BKF skal man være professionel billedkunstner, dvs.: Have en anerkendt billedkunstnerisk uddannelse eller opfylde BKFs optagelseskriterier, se s. 22. Sekretariatsleder, cand.jur. Klaus Pedersen BKFs sekretariat varetager det daglige arbejde i forbundet. Opgaverne består bl.a. i rådgivning af medlemmer, administration og udvikling af diverse medlemstilbud, udarbejdelse af høringssvar og varetagelse af forbundets kommunikation, både internt og eksternt i forhold til presse, politikere og samarbejdspartnere. Koordinator Vibeke Rostrup Bøyesen Sekretariatet, der har til huse i Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K, kan kontaktes mandag til torsdag kl på tlf eller på Redaktør/informationsmedarbejder Miriam Katz Bjarne W. Sørensen, Signe Vad, Anders Werdelin, Ida Ferdinand, Marianne Jørgensen, Lene Leveau, Kit Kjærbye, Lise Skou og Agnete Bertram. Fotos: (1-7) Camilla Schiøler.

10 18 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 19 BKFS BESTYRELSE OG REGIONALE UDVALG 2014 BESTYRELSE REGIONALE UDVALG Bjarne W. Sørensen (formand) Tlf Signe Vad Tlf Anders Werdelin Tlf / Ida Ferdinand Tlf Kit Kjærbye Tlf Marianne Jørgensen Tlf Lene Leveau Tlf / Agnete Bertram Tlf Lise Skou Tlf BKF-BORNHOLM Klaus Thommesen, kontaktperson Tlf BKF-NORDSJÆLLAND Jørgen Willerup, formand Tlf Marianne Schou-Nielsen, næstformand Tlf Gert Brask, kasserer Tlf Edel J. E. Hartvig Willerup, sekretær Tlf / Ib Ingversen Tlf Marina Pagh Tlf Annelise Jarvis Hansen Tlf BKF-FYN Frank Fenriz Jensen, kontaktperson Tlf / Jens Bohr, kasserer Tlf / BKF-KØBENHAVN Lise Seier Petersen, kontaktperson Tlf / Pylle Søndergård Tlf Lis Gundlach-Sell Tlf BKF-MIDTJYLLAND Pia Græsbøll Ottesen, udvalgsformand Tlf / Sanne Lund Jensen, kasserer Tlf Kim T. Grønborg, webmaster Tlf / Ingun Hansen Tlf Erik Styrbjørn Pedersen Tlf Rigmor Bak Frederiksen Tlf Claus Ejner Suppleanter: Bodil Sohn Karen Birch Bunten Dorthe Bøtker BKF-NORDJYLLAND Jette Wistoft Noyes, udvalgsformand Tlf Bent Axel Olesen, kasserer Tlf el Henrik Godsk Tlf Karina Meedom Tlf el Pia Skogberg Tlf BKF-MIDT- OG VESTSJÆLLAND Finn Lerkenfeld, udvalgsformand Tlf BKF-STORSTRØM Claudio Bannwart, udvalgsformand Erik Pedersen Tlf Helle Christiansen Tlf / Kit Kjærbye Tlf Ole Knudsen Tlf Simon J. Simonsen Tlf BKF-SØNDERJYLLAND Anne Lildholdt Jensen, udvalgsformand Tlf Gabriele Beismann, kasserer Tlf / Søren Møller Tlf Thomas Lunau Tlf / Oversigterne opdateres løbende og kan ses på Adresser til BKFs bestyrelses- og regionale udvalgsmedlemmer i medlemslisten bagerst i håndbogen.

11 20 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 21 BKFS UDPEGNINGER til nævn og råd Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Statens Kunstfonds Repræsentantskab Biblioteksafgift udvalget til fordeling af rådighedsbeløb BKFs Optagelsesudvalg BKFs Ophavsretsfond Overgaden Institut for Samtidskunst (eksternt panel) Statens Værksteder for Kunst og Håndværk - Områdeudvalget Dansk Kunstnerråd, herunder diverse underudvalg Bjarne W. Sørensen Birgitte Kristensen Anders Werdelin Mille Kalsmose-Hjelmborg Geert Daae Funder Steffan Herrik Ole Sporring Ida Ferdinand Frans Jacobi Erik Styrbjørn Pedersen Anders Werdelin Claus Handgaard Jørgensen Siri Kollandsrud Frans Jacobi Elle-Mie Ejdrup Hansen Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Nanna Gro Henningsen Klaus Pedersen Jo Møller Vibeke Rostrup Bøyesen Eva La Cour (ukk) Copydan Klaus Pedersen Samrådet for ophavsret Klaus Pedersen Danske Billedautorer Klaus Pedersen Lille Skiveren, Samejet Vibeke Rostrup Bøyesen Kontaktudvalget mellem BKF, Akademiraadet, UKK og Kunstnersammenslutningernes Samråd Bjarne W. Sørensen Klaus Pedersen IAA Anders Werdelin Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Kunstråd Fåborg-Midtfyn Kommune Milena Bonifacini Lene Leveau Københavns Billedkunstudvalg Carina Zunino Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Billedkunstråd Odense Billedkunstråd Finn Lerkenfeld Ida Guldhammer Mikkel Larris Indigo Richards Milena Bonifacini (suppleant) Morten Kroggård (suppleant) Nordfyns Kommunes Kunstudvalg Lisbeth Krag Olsen Aarhus Billedkunstcenter Birgitte Kristensen Aalborg Kommunes Kunstfond Henrik Godsk Halsnæs Kommunes Billedkunstråd Better Lübbert Billedkunstrådet i Vejle Kommune Lene Noer Flemming Jarle Annette Hornskov Mørk Billedkunstrådet i Lemvig Kommune Klavs Weiss Svendborg Billedkunstråd Ellen-Margrethe Andersen Sabine Jensen Varde Kommunes Kunstudvalg Kate Skjerning NKF/Nordisk Kultursamarbejde Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Kunstnernes Retshjælp Anders Werdelin Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond Ole C. Hansen Arkitekt Carl Brummer og Benedicte Brummers legat Ole Broager

12 22 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 23 INDmeldelse og optagelse i BKF OPTAGELSESKRITERIER I BKF For at blive medlem af BKF skal du enten: Være færdiguddannet fra: Det Kgl. Danske Kunstakademi (billedkunstskolerne), Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi. Være optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster. Opnå 10 point i henhold til BKFs optagelsesvedtægt. OPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLED- KUNSTNERNES FORBUND (BKF) For at opnå medlemskab af BKF kræves 10 point i alt. De 10 point optjenes gennem de meritter, som ansøgeren har opnået via sin uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere (jvf. nærværende vedtægt), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en relevant praksis bag sig. Har man gennemført en uddannelse på et af de tre danske kunstakademier (Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi) svarer det til 10 point, og uddannelserne er dermed direkte adgangsgivende til BKF. Medlemskab af Kunstnersamfundet giver ligeledes direkte adgang. 1. ANDEN RELEVANT KUNSTNERISK UDDANNELSE En uddannelse fra udenlandsk eller indenlandsk akademi eller kunstskole med kunstfaglig optagelsesprocedure kan give fra 1-10 point. 2. MEDLEMSKABER Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelsesvedtægt giver som Kunstnersamfundet direkte adgang. Andre relevante medlemskaber kan give point efter skøn. 3. MUSEUMSUDSTILLINGER M.V. Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kvalificeret kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan udstillingen er kurateret: max 8 point i alt. 4. ANDRE UDSTILLINGSSTEDER I DANMARK ELLER UDLANDET Udstilling på gallerier, som er medlem af Dansk Gallerisammenslutning (DGS), kan efter optagelsesudvalgets skøn give 1 point pr. galleriudstilling: max 5 point i alt. Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af optagelsesudvalget. Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på anden vis kunstfagligt udvalgt: max 5 point i alt. Deltagelse på en statsanerkendt kunstnersammenslutning eller andre kunstnersammenslutninger, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 5 point i alt. 5. ANDEN KUNSTNERISK AKTIVITET Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks. selvbestaltede initiativer, eksperimenter med hybride kunstformer, sociale innovationer i det offentlige rum og lignende, kan efter skøn give point. Dokumentation for den kunstneriske idé og gennemførelse vil ofte være forudsætning for, at optagelsesudvalget kan give point: max 5 point i alt. Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give point. 6. STATSANERKENDTE CENSURE- REDE UDSTILLINGER I DANMARK Deltagelse på en statsanerkendt censureret udstilling i Danmark: max 1 point pr. udstilling, max 5 point i alt. 7. UDSMYKNINGSOPGAVER / PRO- JEKTER TIL DET OFFENTLIGE RUM Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt. 8. SALG Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt.

13 24 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 9. TILSKUD, LEGATER OG PRÆMIERINGER Tilskud og produktionsstøtte fra Statens Kunstråd og andre offentlige tilskudsinstitutioner samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond eller andre kunstfaglige fonde: max 5 point i alt. OPTAGELSESUDVALGET Ansøgninger om optagelse i nes Forbund (BKF) behandles af BKFs optagelsesudvalg. Optagelsesudvalget består af fem kunstnere, der er medlemmer af BKF, heraf er to udpeget af BKFs bestyrelse og tre valgt på BKFs generalforsamling. Optagelsesudvalget mødes fire gang årligt. Ansøgningsfristerne er: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Ansøgere kan forvente svar ca. en måned efter ansøgningsfristen. Ansøgningsskema kan downloades fra eller rekvireres fra BKFs sekretariat. Medlemskab koster 575 kr. i kvartalet (191,67 kr. pr. måned). Kontingentet er fradragsberettiget.

14 KAPITEL 2 BKFS medlemsservice

15 28 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 29 MEDLEMSKORT Alle medlemmer af BKF har fået et medlemskort, der er gyldigt indtil Kortet giver gratis adgang til næsten alle landets større udstillingssteder og museer (se nedenstående oversigt). Kortet giver også rabat ved køb af kunstnerartikler i visse butikker (se senere i dette kapitel). På bagsiden af medlemskortet er der trykt et internationalt kunstnerkort det såkaldte IAA-kort (International Association of Art). IAA-kortet giver gratis adgang til en del internationale udstillingssteder. Læs om IAA i håndbogens kapitel 7: Internationalt kunstliv. HER GIVER BKF-KORTET GRATIS ADGANG: Arbejdermuseet ARKEN, Museum for Moderne Kunst ARoS Aarhus Kunstmuseum Bornholms Kunstmuseum Danmarks Keramikmuseum Danmarks Mediemuseum Davids Samling Den Frie Udstillingsbygning Designmuseum Danmark Det Nationale Fotomuseum Esbjerg Kunstmuseum Fotografisk Center Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling Fuglsang Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Glasmuseet Ebeltoft Gl. Holtegård Grænselandsudstillingen i Aabenraa Heerup Museum Heart, Herning Museum of Contemporary Art Den Hirschsprungske Samling Holstebro Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet Johannes Larsen Museet Kastrupgårdsamlingen Koldinghus Kunstcentret Silkeborg Bad Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg Kunstforeningen Gl. Strand (½ pris) Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Aarhus Kunsthallen Brandts Kunstmuseet Brundlund Slot Kunstmuseet i Tønder KØS, Museum for kunst i det offentlige rum Louisiana Museet for Fotokunst Museet for Religiøs Kunst Museet for Samtidskunst Museet Holmen Krydsfelt Skive Museum Jorn, Silkeborg Nikolaj Kunsthal Nivaagaards isamling Ny Carlsberg Glyptotek Odsherreds Kunstmuseum Randers Kunstmuseum Reventlow-Museet Ribe Kunstmuseum SAK Kunstbygning, Svendborg Skagens Museum Skovgård Museet Sommerudstillingen, Tistrup Sophienholm (rabatpris) Sorø Kunstmuseum Statens Museum for Kunst Storm P. Museet Rudolph Tegners Museum og Statuepark Thorvaldsens Museum Trapholt Vejen Kunstmuseum Vejle Kunstmuseum Vendsyssel Kunstmuseum Vestjyllands Kunstmuseum Viborg Kunsthal J.F. Willumsens Museum Der arbejdes løbende på at udvide listen. Se for opdateringer. BKFs medlemskort/iaa-kortet giver gratis adgang til mange danske og udenlandske udstillingssteder og rabat ved køb af kunstnerartikler i flere butikker KURSER BKF afholder medlemskurser flere gange årligt i Aarhus, Odense og København. Kurserne kan fx handle om fondsansøgning, iværksætteri eller kreativitet, men BKF udbyder også kurser af praktisk/håndværksmæssig karakter, fx med udgangspunkt i nye litografiske teknikker eller i Photoshop. Hold øje med de aktuelle kurser se opslag i fagbladet en og på RÅDGIVNING Som medlem af nes Forbund har man mulighed for at få gratis råd og vejledning hos forbundets jurist. BKF rådgiver bl.a. om: Kontrakter og aftaler Løn og priser Ophavsret Moms og skat BKF påtager sig også skriftlig sagsbehandling i forhold til offentlige myndigheder og private modparter. Indimellem er vi desværre nødsaget til at gå rettens vej for at få sagerne afgjort, men vi vurderer altid hver enkelt sag konkret og tager i det enkelte tilfælde stilling til, om BKF skal føre sagen - og i givet fald, i hvilket omfang BKF kan og vil dække omkostningerne. BKFs jurist Klaus Pedersen kan kontaktes mandag til torsdag fra kl Personlig henvendelse: Efter forudgående aftale. Telefonisk henvendelse: eller Svar på mange af de økonomiske og juridiske spørgsmål, billedkunstnere støder ind i, kan findes på og her i håndbogens kapitel 8: Økonomi og jura.

16 30 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 31 GRATIS VÆRKTRANSPORT KUNSTBUS BKF råder over en stor varevogn (Ford Transit Van), som medlemmer kan låne gratis i op til to dage, til brug for transport i hele landet af værker i forbindelse med udstillinger. Bilen har hjemsted i København (Valby). Hvis man ønsker at låne bilen mere end to dage, og/eller skal køre mere end 500 km uden for landets grænser, skal man skrive en begrundet ansøgning vedlagt kopi af udstillingsaftale/invitation og sende den til BKFs sekretariat. Bilen er 260 cm høj udvendig. Lastrummet er 195 cm højt, 283 cm langt og bredden er 175 cm - med 134 cm oppe i taget og 139 cm mellem hjulene. Døråbningens diagonal er 225 cm. Lastevne max kg. Bilen kræver IKKE stort kørekort. Ved lån af bilen afholder man selv udgifter til diesel. Find ledige dage (max. to) og book Kunstbussen via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på / tlf for booking af bilen. TRAILER, AARHUS BKF råder over en trailer i Aarhus, som medlemmerne kan låne til værktransport. Traileren har sit hjemsted på Materielgården i Højbjerg. Traileren måler 300 cm i længden, 155 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. Find ledige dage og book traileren via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på telefon eller mail. TRAILER, ODENSE BKF råder over en trailer på Fyn, som medlemmerne kan låne til værktransport. Ordningen administreres af Gæsteatelier Hollufgård, som man skal rette henvendelse til. Traileren er lukket og udstyret med en rampe, måler 280 cm i længden, 145 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. For booking kontakt: Gæsteatelier Hollufgård Hestehaven Odense SØ Tlf BKFs medlemmer kan gratis rekvirere forbundets lister over fonde og legater relevante for billedkunstnere KUNSTNERBOLIGER BKF disponerer over flere kunstnerboliger, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. BKFS LEJLIGHED I BERLIN BKF ejer en tag-lejlighed i Bänschstrasse i Berlins Friedrichshain-kvarter. Lejligheden er på 77 m2 og indeholder: Entré Badeværelse med brus og karbad Soveværelse med to senge Stort køkken-alrum-atelier med sovesofa til to personer Altan Der er internet og arbejdsmuligheder - men desværre ingen elevator i bygningen. Lejeprisen er kr. pr. uge inkl. el og varme Mandag er skiftedag - kl. 14 I udgangspunktet kan man kun få én uge i lejligheden. Medlemmer, der ikke tidligere har haft ophold i lejligheden, vil blive prioriteret. Evt. afbud vil blive opslået på Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Berlin i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på FANØ-HUSET Forbundet disponerer over huset i Sønderho på Fanø, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. Det fredede, stråtækte hus ligger midt i Sønderho. Der er atelier, stue, spisestue, køkken, bryggers, tre soveværelser med i alt fem sengepladser, samt toilet og brusebad. Eventuelle afbud eller ledige uger annon- Fanø-huset

17 32 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 33 ceres på BKFs elektroniske opslagstavle: Lejepriser i Fanø-huset: kr. pr. uge i lavsæsonen (januar, feb., nov. og dec. - ekskl. jul/nytår) kr. pr. uge i mellemsæsonen (marts, april, sep. og okt. - ekskl. påske og efterårsferie) kr. pr. uge i højsæsonen (maj, juni, juli og aug. samt jul/nytår, påske og efterårsferie) Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Fanø-huset i henholdsvis vinter- og sommerhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på LILLE SKIVEREN BKF råder hvert år over en uge i Jens Otto Krags bolig i Lille Skiveren. Lille Skiveren er beliggende i Aalbæk mellem Frederikshavn og Skagen. I huset er der ni sengepladser, to badeværelser, to atelierer, sauna, klaver, stort køkken og to stuer. En uges ophold koster kr. Skiftedag er fredag. BKFs årlige uge i Lille Skiveren opslås på opslagstavlen på og/eller i fagbladet en. HIRSHOLMENE OG KLITGÅRDEN Medlemmer af BKF kan desuden søge om ophold i Dansk Kunstnerråds kunstnerboliger på Hirsholmene og i Klitgården på Skagen. Læs om disse kunstnerboliger i håndbogens kapitel 4, i afsnittet om gæsteatelierer og legatboliger i Danmark. BUTIKKER MED RABAT FOR BKF-MEDLEMMER Følgende butikker giver rabat på kunstnerartikler mod forevisning af BKF-medlemskortet: KØBENHAVN BilledMontøren (10 %) Løjtegårdsvej Kastrup Tlf BMB kunstnerartikler (10 % - ved større indkøb dog 15 % - 20 %) Vesterbrogade 144, st.tv København V Tlf Creas A/S (15 %) Store Kongensgade København K Tlf Hvitfeldt og Søns Eftf. (10 %) Slotsherrensvej Vanløse Tlf nes Udstilling ApS (10 %) Sønder Boulevard København V Tlf Stelling Billede & Indramning (10 % via klubkort) Lille Kirkestræde København K Tlf Stelling Kunstnerartikler (10 % via klubkort) Amagertorv 9, Strøget 1160 København K Tlf Stelling Papir & Penne (10 % via klubkort) St. Kirkestræde København K Tlf Tutein & Koch A/S (10 %) Farvergade København K Tlf ODENSE KunstnerFarver.dk (10 %) & Flügger Farver (10 %) Gl. Kongevej Frederiksberg Tlf / Københavns kunstnerartikler (10 %) Ryesgade 58 Tlfw Andreas Binicki Kunstnerartikler (10 %) Nørregade Odense C Tlf POJ - Kunst og Rammer (10 %) Ansgargade 7 A 5000 Odense C Tlf (efter kl. 16) NB! Kun åbent efter aftale Hirsholmene

18 34 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 35 PRÆSTØ Grafik & Foto (15 %) Mønvej Præstø Tlf ROSKILDE Galleriskinner & Galleriophæng (10-15 %) Art Gallery Virk Ravnshøjvej 3, Kornerup 4000 Roskilde Tlf / aarhus (området) Aart de Vos Aps (10 %) Klosterport 4 Tlf J.P. Rammer Thorsø ApS (25 %) Sallvej Thorsø Tlf Stelling Kunstnerartikler Aarhus (10 % via klubkort) Østergade 28 Tlf BKFs sekretariat arbejder løbende med at udvide listen. Meld endelig til sekretariatet, hvis du har erfaring med butikker i din by, der giver rabat mod forevisning af BKF-kortet. Senest opdaterede version af listen kan altid ses på LOGBUY RABATKORT nes Forbund har indgået en aftale med firmaet MyLogBuy om rabatter og fordelsaftaler for forbundets medlemmer. Alle medlemmer af BKF har fået tilsendt et rabatkort. MyLogBuy giver adgang til attraktive rabatter i over butikker og webshops i hele landet. Her kan du spare penge på alt fra fitness og ferierejser til møbler, biler, tøj og restauranter etc. Via får du adgang til rabataftaler i hele landet. Hver enkelt aftale beskriver hvordan den skal bruges under Sådan gør du. MyLogBuy har udviklet en ny app til smartphones. Hent app en mylogbuy i AppStore eller Google Play. Tjek portalen eller mobilen før du handler - der er masser af penge at spare på www. mylogbuy.com Har du forslag til nye leverandører, hører LogBuy meget gerne fra dig. Så kontakter de leverandøren for at indgå en aftale. For at ønske en aftale, gå da til portalen og klik på boksen Din mening tæller. Sådan får du adgang til mylogbuy portalen: 1. Gå til 2. Login med den adresse og password du i forvejen er oprettet med. 3. Hvis du er nyt medlem eller endnu ikke oprettet, registrer dig da som bruger ved at oprette en brugerprofil under Opret brugerprofil 4. Indtast nes Forbund. 5. Udfyld med navn, og vælg et personligt password. 6. Herefter vil kontaktpersonen i BKF godkende. 7. Tilmeld dig nyhedsbrevet så du altid er opdateret på de nyeste tilbud og aftaler. 8. Som noget nyt kan du printe dit fordelskort direkte fra portalen, eller vise det på din telefon via den nye mobil app. 9. Hent den nye app mylogbuy i AppStore eller via Google Play. Har du spørgsmål? Kontakt da LogBuy på tlf eller Tabt dit LogBuy-kort? Henvend dig til BKFs sekretariat. PA ANLÆG BKF disponerer over et PA anlæg, der lånes gratis ud til medlemmer. Det er af mærket Yamaha og består af et par vellydende højttalere og en indbygget, men aftagelig powermixer, et højttalerstativ og kabler. Det hele kan stilles op og være klar på få minutter. Samlet vægt på højttalere, mixer og højttalerstativ er ca. 22 kg. PA-anlægget er placeret på BKFs kontor i København og skal afhentes/afleveres ved lån. BKFS KUNSTNERPORTAL Kunstnerportalen på er din egen webplatform til præsentation af dit arbejde. Selvom du eventuelt har en egen hjemmeside, er det en god idé også at oprette en profil på BKFs kunstnerportal og lægge fotos af værker ud dér. Mange offentlige og private institutioner, legatbestyrelser o.l. har ikke tid til at surfe rundt på kunstnernes egne hjemmesider og foretrækker derfor en kunstnerportal, hvor en række informationer og værkfotos er samlet et sted. Kunstnerportalen har i 2013/2014 fået nyt design, så der er mulighed for at vise flere værker, og så billederne kommer endnu mere til deres ret. Samtidig er det blevet lettere at opdatere sin profil og tilføje nye værkfotos og oplysninger. Hvis du endnu ikke er repræsenteret på BKFs kunstnerportal, er den nye udgave af Kunstnerportalen en oplagt anledning til at få det gjort. Vejledning til at oprette en profil på Kunstnerportalen findes på kunstnerportal - men du kan også kontakte sekretariatet, som kan hjælpe med at få fotos og CV lagt ud. Har du haft en profil på den tidligere udgave af Kunstnerportalen, bruger du samme login og kode som hidtil, når du skal ind på den nye version af Kunstnerportalen. Alt indholdet på den gamle Kunstnerportal er flyttet med over i det nye format. Vær opmærksom på, at du kan henvise direkte til din side på BKFs kunstnerportal med denne adresse: Nå ud til et stort publikum med en udstilling, der aldrig lukker: Læg dine værker ud på

19 36 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 37 Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 1 marts 2013 Tema: Billedkunstens synlighed Læs også om: Vision for kunstnerisk kraftcenter på Gl. Dok, billedkunstneriske projekter på Godsbanen og nye møder mellem billedkunstnere og borgere i Tingbjerg. Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 3 september 2013 Billedkunstens Danmarkskort Læs blandt andet om: Ny undersøgelse af billedkunstens vilkår Smarte kommuner medtænker kunst i byggeriet Sådan gør kunst en forskel i landsbyen noncere i bladet, f.eks. om tildelinger af hædersbevisninger, ledige værkstedspladser eller deltagelse på aktuelle udstillinger. BKF. Husk derfor at meddele BKFs sekretariat, hvis du får ny adresse! Håndbog BKF Håndbogen udkommer hvert andet år. Den er gratis for medlemmer af BKF, men sælges også til ikke-medlemmer for 100 kr. På den måde håber BKF at bidrage til, at vidensniveauet blandt alle professionelt arbejdende billedkunstnere højnes - og at argumenterne dermed skærpes, når der skal forhandles honorarer og vilkår. Det gavner hele standen. FAGBLAD OG FORMIDLING At tale billedkunstens sag i den offentlige debat er den røde tråd i alt BKFs kommunikationsarbejde. Fagbladet en, pressemeddelelser, informationspjecer, BKFs hjemmeside og debatindlæg til aviserne alle kanaler er i brug for at fremme forståelsen for de vilkår, BKFs medlemmer arbejder under. Målet er at synliggøre billedkunstneres kompetencer, styrke kunstens position i samfundet og inspirere til øget brug af billedkunst, både i privat og offentligt regi. BILLEDKUNSTNEREN en udkommer fire gange årligt og henvender sig til alle med interesse for billedkunstens vilkår i Danmark og internationalt. Udover temaartikler om aktuelle kunst- og kulturpolitiske tendenser, bringer en nyheder fra nes Forbund, analyser, debat og relevant fagligt nyt for billedkunstnere, som f.eks. aktuelle legatmuligheder, gæsteatelierer, kurser og lignende. I 2013 har bladet bl.a. haft fokus på kunstens synlighed i offentligheden, børns og unges møde med kunst, kunstens vilkår i kommunerne og kunsthallernes rolle i dansk kunstliv. en er gratis for medlemmer af nes Forbund. Andre kan tegne abonnement i sekretariatet i nes Forbund, pris: 300 kr./ året. Medlemmer har mulighed for gratis at an- BKF taler kunstens og de professionelle billedkunstneres sag over for politikerne en redigeres af en deltidsansat redaktør, tilknyttet BKFs sekretariat. Bladet har et redaktionsudvalg bestående af medlemmer af BKFs bestyrelse. Redaktionen modtager meget gerne tips og forslag til artikler skriv eller ring til redaktøren på eller tlf Se aktuelle deadlines i bladets kolofon. Artikler i en skrives og redigeres ud fra et ønske om at nå et bredt udsnit af kunstnere, kunstbrugere og kunstpolitisk interesserede. Artiklerne tages da også løbende op af dagspressen, og bladet fungerer på den måde som et af de vigtigste led i BKFs kommunikation udadtil ikke mindst i forhold til presse og kulturpolitikere. Alle udgivelser af en kan læses på Nyhedsbrev BKF sender ca. 4 gange årligt nyhedsbreve pr. til BKFs medlemmer med aktuelle ansøgningsfrister, jobs, kurser, kunstfaglige nyheder og information om arbejdet i Hjemmeside På finder man mange af de oplysninger, denne håndbog rummer og eftersom BKFs sekretariat kontinuerligt arbejder på at udvide og forbedre servicen, vil man som oftest også kunne finde helt nye oplysninger på hjemmesiden, der opdateres dagligt. Her finder man også Opslagstavlen med aktuelle legater, konkurrencer, kurser, jobs, m.v. for billedkunstnere. En del ansøgningsfrister falder skævt i forhold til udgivelsen af en, derfor kan man med fordel gøre det til en vane løbende at tjekke de mange gode tilbud på opslagstavle. Medlemmer kan gratis få lagt egne opslag - om f.eks. ledige værkstedspladser - ud på Opslagstavlen ved at kontakte sekretariatet på eller tlf På finder man desuden aktuelle kunst- og kulturpolitiske nyheder fra

20 38 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice dagspressen samt nyt om BKFs arbejde og forbundets udtalelser i medierne. En væsentlig funktion på hjemmesiden er BKFs Kunstnerportal, hvor man som medlem har mulighed for gratis at præsentere sig selv og sin kunst (se afsnittet om BKFs Kunstnerportal tidligere i dette kapitel). BKF på Facebook På Facebook kan alle følge med i BKFs aktiviteter og debattere aktuelle kunstpolitiske emner. Her deler BKF også pressemeddelelser, aktuelle udtalelser i medierne samt andre relevante kunstpolitiske nyheder. Gå ind på find BKF og klik: Synes godt om! BKFs hjemmeside har fået nyt design i 2013/2014, så der nu er mulighed for at vise flere værker på Kunstnerportalen, hvor billederne kommer mere til deres ret. Benyt anledningen til at vise dit arbejde på

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere