FORORD HÅNDBOG VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN"

Transkript

1

2

3 FORORD HÅNDBOG nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe Grafisk design: Julie Asmussen Oplag: 1800 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN Er du på udkig efter arbejdsro i udlandet, værkstedsmuligheder i Danmark eller finansiering af kunstneriske projekter? Søger du svar på skattespørgsmål, skal du forhandle med en gallerist eller skrive kontrakt i forbindelse med en udsmykningsopgave? Så er du godt på vej. I BKFs Håndbog finder du adresser og kontaktinfo til en lang række institutioner og organisationer i dansk og internationalt kunstliv. Ligesom du kan orientere dig om gældende skatteregler, udstillingstakster og se kontrakter klar til brug i kunstlivet. Tjek hvis du søger forgæves i BKF Håndbog På hjemmesiden opdateres alle håndbogens oplysninger løbende og flere tilføjes. Vingårdstræde 21, 1.th København K Tlf Du kan også kontakte BKFs sekretariat, mandag torsdag kl Forslag til tilføjelser og rettelser modtages gerne på adressen: God fornøjelse! Redaktionen

4 INDHOLD KAPITEL 1: BKFS POLITISKE ARBEJDE 11 nes Forbund hvem er vi? Kunstnernes fælles stemme BKFs organisering BKFs bestyrelse og regionsudvalg kontaktinfo BKFs repræsentanter i kunstlivet en oversigt Indmeldelse og optagelseskriterier i BKF KAPITEL 2: BKFS MEDLEMSSERVICE 27 Medlemskort Her giver BKF kortet gratis adgang Kurser Rådgivning Gratis værktransport Kunstnerboliger Butikker med rabat for BKF-medlemmer LogBuy rabatkort PA-anlæg BKFs Kunstnerportal Fagblad og formidling KAPITEL 3: KUNSTSTØTTE I DANMARK OG UDLAND 41 Statslig kunststøtte Regionale kunstordninger Kommunale billedkunstråd Akademiraadets legater BKFs Ophavsretsfond Private fonde og legater Internationale støtteordninger

5 KAPITEL 4: KUNSTNERBOLIGER I DANMARK OG UDLAND 55 Gæsteatelierer og legatboliger, Danmark Varige kunstnerboliger, Danmark Gæsteatelierer og legatboliger, udland KAPITEL 5: BILLEDKUNSTENS UDSTILLINGSSTEDER 73 Danske museer og samlinger Kunsthaller og udstillingsbygninger Censurerede udstillinger Kunstnerstyrede udstillingssteder Kunstnersammenslutninger Andre udstillingssteder Kunstforeninger og gallerier KAPITEL 6: DANSK KUNSTLIV 89 Billedkunstens organisationer Kunstnerværksteder Kunstakademier Kunstrelaterede uddannelsesinstitutioner BGK - isk Grundkursus Andre kunstskoler Kunsthøjskoler Efteruddannelse for billedkunstnere KAPITEL 7: INTERNATIONALT KUNSTLIV 109 BKFs søsterorganisationer i Norden BKFs søsterorganisationer i Europa IAA International Association of Art Kunst over landegrænser Nordens huse og institutter Danske kulturinstitutter i udlandet KAPITEL 8: ØKONOMI OG JURA 119 Vejledende mindstepriser Udstillinger og udsmykninger Visningsvederlag Udsmykning af statsligt byggeri Galleriaftaler Gallerier og kunstnermoms Ophavsret Skat og moms Moms og kunstnermoms Afskrivning af kunst Arbejdsmarkedsbidrag A-kasse og sikringsordninger Barsel Efterløn Sygedagpenge Forsikringer Kunstnernes Retshjælp KAPITEL 9: KUNSTFORMIDLING 151 Pressemeddelelser Aviser Kunst på internettet Radio- og tv-stationer Kunsttidsskrifter et udpluk Biblioteker Opslagsværker Nyttige links til kunstliv og kunstpolitik Standardkontrakter 163 MEDLEMSOVERSIGT 173 STIKORDSREGISTER 249

6 KAPITEL 1 BKFS politiske arbejde

7 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 13 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND HVEM ER VI? nes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere og har over 1300 medlemmer. Forbundet blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk samfund og Grafisk Kunstnersamfund. I dag spænder BKF over et bredt spektrum af kunstneriske udtryksformer: Fra maleri, skulptur, grafik og kunsthåndværk, til performance, videokunst, installationskunst, kunstfotografi m.m.. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse af billedkunst som muligt. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed. BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretlige, kulturpolitiske og faglige organer og råd - se skemaet s. 20. Brug billedkunsten!

8 14 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 15 KUNSTNERNES FÆLLES STEMME AF BJARNE W. SØRENSEN, FORMAND, BILLEDKUNSTNERNES FORBUND Denne udgave af BKFs håndbog udkommer samtidig med, at forbundet i 2014 kan fejre sin 45 års dag - et skarpt hjørne, vi runder med flere medlemmer end nogensinde: Over 1300 professionelle billedkunstnere viser ved deres medlemskab af BKF, at ord som solidaritet og fællesskab stadig har betydning. Heldigvis. For netop det, at vi er et stærkt fællesskab, er forudsætningen for, at BKF kan fortsætte arbejdet med at forbedre kunstneres arbejdsvilkår - og med at øge samfundets interesse for og brug af kunst generelt. BKF har i sine første 45 år etableret sig solidt som billedkunstens professionelle faglige organisation, kunstnernes fælles stemme, som beslutningstagerne lytter til og tager med på råd. BKF er repræsenteret i en lang række centrale offentlige råd og udvalg, hvor vi bl.a. arbejder for: at kunstnere honoreres i forbindelse med udstillinger at kommunerne understøtter det lokale kunstliv med værksteder, udsmykningsopgaver og kunstneriske aktiviteter at det statslige kunststøttesystem fungerer på kunstens ikke på bureaukratiets præmisser at billedkunsten styrkes i hele uddannelsessystemet. Foto: Camilla Schiøler Det er et langt, sejt træk. Kunstens og kunstnernes vilkår er stadig langt fra gode nok. Men BKF har vundet politisk gehør for flere mærkesager de senere år. Fx er det lykkedes forbundet at sætte honorarspørgsmålet på dagsordenen både i medierne og internt i kunstlivet. Det er lidt af en milepæl, når BKF i løbet af 2014 kan præsentere en ny standardaftale om udstilling i danske kunsthaller, en aftale udarbejdet sammen med bl.a. Foreningen af Danske Kunsthaller. Vi får en vigtig opgave de kommende år med at arbejde for, at denne nye aftalekultur kan sprede sig til andre områder af kunstlivet. Der er også fremskridt at spore andre steder i BKFs politiske arbejde: Fx er der i dag over 20 kommuner, der har etableret billedkunstråd med repræsentation af professionelle billedkunstnere. BKF har bidraget til at skaffe sagen bevågenhed i medierne, i kommunerne og i det statslige kunststøttesystem, og vi vil blive ved med at skubbe på for at styrke den professionelle kunst lokalt. De gode takter til trods, er det dog tydeligt, at vi som faggruppe stadig slås med mange urimeligheder: Alt for mange opdragsgivere, også offentlige, forventer gratis arbejdskraft fra kunstnere. Alt for mange politikere nedprioriterer den professionelle kunst. Alt for ofte spænder skatteregler ben for os i kampen for at leve af vores kunst. Og alt for ofte, både i kunststøttesystemet og på kunstinstitutionerne, ser vi tendenser til, at kunstnerindflydelse og armslængde, som vi har en lang tradition for herhjemme, udhules. Derfor er BKFs stemme stadig vigtig. Som medlem yder du et helt nødvendigt bidrag til arbejdet med at tale kunstens sag og give kunstnerne bedre vilkår. God fornøjelse med den nye udgave af håndbogen. Det mener BKF: Giv næste generation mulighed for at udvikle de kompetencer, der efterspørges på fremtidens globale arbejdsmarked: Styrk billedkunst i hele uddannelsessystemet. Sats på den professionelle billedkunst i kommunerne, det skaber liv og nye fællesskaber. Invester i kunstnerværksteder, kunstnerisk udsmykning og lokale billedkunstprojekter. Borgerne skal have kunstnerisk kvalitet for pengene. Derfor bør politikerne skelne klart mellem professionelle billedkunstnere og amatører. De penge, samfundet investerer i kunst, er betaling for det, kunstnerne yder til samfundet. Kunsten behøver ikke almisser. Offentlig kunststøtte er en nødvendig samfundsinvestering: Et kunstliv på højt niveau er nødvendigt for samfundets økonomiske og kulturelle udvikling. Betal billedkunstnere professionelt for professionelt billedkunstnerisk arbejde. Giv børn og unge i hele landet mulighed for at møde den professionelle billedkunst.

9 16 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 17 BKFS ORGANISERING BKFs bestyrelse varetager BKFs politiske arbejde. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som vælges for to år ad gangen. BKFs sekretariat BKFs bestyrelse 2014 BKF har ni regionale udvalg spredt ud over hele landet på Fyn, i Midtjylland, Nordjylland, Storstrøm, Sønderjylland, Midtog Vestsjælland, Nordsjælland, på Bornholm og i Hovedstadsområdet der alle arbejder med at fremme den professionelle kunst i lokalområderne. nes Forbund har over 1300 medlemmer. For at blive optaget i BKF skal man være professionel billedkunstner, dvs.: Have en anerkendt billedkunstnerisk uddannelse eller opfylde BKFs optagelseskriterier, se s. 22. Sekretariatsleder, cand.jur. Klaus Pedersen BKFs sekretariat varetager det daglige arbejde i forbundet. Opgaverne består bl.a. i rådgivning af medlemmer, administration og udvikling af diverse medlemstilbud, udarbejdelse af høringssvar og varetagelse af forbundets kommunikation, både internt og eksternt i forhold til presse, politikere og samarbejdspartnere. Koordinator Vibeke Rostrup Bøyesen Sekretariatet, der har til huse i Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K, kan kontaktes mandag til torsdag kl på tlf eller på Redaktør/informationsmedarbejder Miriam Katz Bjarne W. Sørensen, Signe Vad, Anders Werdelin, Ida Ferdinand, Marianne Jørgensen, Lene Leveau, Kit Kjærbye, Lise Skou og Agnete Bertram. Fotos: (1-7) Camilla Schiøler.

10 18 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 19 BKFS BESTYRELSE OG REGIONALE UDVALG 2014 BESTYRELSE REGIONALE UDVALG Bjarne W. Sørensen (formand) Tlf Signe Vad Tlf Anders Werdelin Tlf / Ida Ferdinand Tlf Kit Kjærbye Tlf Marianne Jørgensen Tlf Lene Leveau Tlf / Agnete Bertram Tlf Lise Skou Tlf BKF-BORNHOLM Klaus Thommesen, kontaktperson Tlf BKF-NORDSJÆLLAND Jørgen Willerup, formand Tlf Marianne Schou-Nielsen, næstformand Tlf Gert Brask, kasserer Tlf Edel J. E. Hartvig Willerup, sekretær Tlf / Ib Ingversen Tlf Marina Pagh Tlf Annelise Jarvis Hansen Tlf BKF-FYN Frank Fenriz Jensen, kontaktperson Tlf / Jens Bohr, kasserer Tlf / BKF-KØBENHAVN Lise Seier Petersen, kontaktperson Tlf / Pylle Søndergård Tlf Lis Gundlach-Sell Tlf BKF-MIDTJYLLAND Pia Græsbøll Ottesen, udvalgsformand Tlf / Sanne Lund Jensen, kasserer Tlf Kim T. Grønborg, webmaster Tlf / Ingun Hansen Tlf Erik Styrbjørn Pedersen Tlf Rigmor Bak Frederiksen Tlf Claus Ejner Suppleanter: Bodil Sohn Karen Birch Bunten Dorthe Bøtker BKF-NORDJYLLAND Jette Wistoft Noyes, udvalgsformand Tlf Bent Axel Olesen, kasserer Tlf el Henrik Godsk Tlf Karina Meedom Tlf el Pia Skogberg Tlf BKF-MIDT- OG VESTSJÆLLAND Finn Lerkenfeld, udvalgsformand Tlf BKF-STORSTRØM Claudio Bannwart, udvalgsformand Erik Pedersen Tlf Helle Christiansen Tlf / Kit Kjærbye Tlf Ole Knudsen Tlf Simon J. Simonsen Tlf BKF-SØNDERJYLLAND Anne Lildholdt Jensen, udvalgsformand Tlf Gabriele Beismann, kasserer Tlf / Søren Møller Tlf Thomas Lunau Tlf / Oversigterne opdateres løbende og kan ses på Adresser til BKFs bestyrelses- og regionale udvalgsmedlemmer i medlemslisten bagerst i håndbogen.

11 20 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 21 BKFS UDPEGNINGER til nævn og råd Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Statens Kunstfonds Repræsentantskab Biblioteksafgift udvalget til fordeling af rådighedsbeløb BKFs Optagelsesudvalg BKFs Ophavsretsfond Overgaden Institut for Samtidskunst (eksternt panel) Statens Værksteder for Kunst og Håndværk - Områdeudvalget Dansk Kunstnerråd, herunder diverse underudvalg Bjarne W. Sørensen Birgitte Kristensen Anders Werdelin Mille Kalsmose-Hjelmborg Geert Daae Funder Steffan Herrik Ole Sporring Ida Ferdinand Frans Jacobi Erik Styrbjørn Pedersen Anders Werdelin Claus Handgaard Jørgensen Siri Kollandsrud Frans Jacobi Elle-Mie Ejdrup Hansen Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Nanna Gro Henningsen Klaus Pedersen Jo Møller Vibeke Rostrup Bøyesen Eva La Cour (ukk) Copydan Klaus Pedersen Samrådet for ophavsret Klaus Pedersen Danske Billedautorer Klaus Pedersen Lille Skiveren, Samejet Vibeke Rostrup Bøyesen Kontaktudvalget mellem BKF, Akademiraadet, UKK og Kunstnersammenslutningernes Samråd Bjarne W. Sørensen Klaus Pedersen IAA Anders Werdelin Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Kunstråd Fåborg-Midtfyn Kommune Milena Bonifacini Lene Leveau Københavns Billedkunstudvalg Carina Zunino Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Billedkunstråd Odense Billedkunstråd Finn Lerkenfeld Ida Guldhammer Mikkel Larris Indigo Richards Milena Bonifacini (suppleant) Morten Kroggård (suppleant) Nordfyns Kommunes Kunstudvalg Lisbeth Krag Olsen Aarhus Billedkunstcenter Birgitte Kristensen Aalborg Kommunes Kunstfond Henrik Godsk Halsnæs Kommunes Billedkunstråd Better Lübbert Billedkunstrådet i Vejle Kommune Lene Noer Flemming Jarle Annette Hornskov Mørk Billedkunstrådet i Lemvig Kommune Klavs Weiss Svendborg Billedkunstråd Ellen-Margrethe Andersen Sabine Jensen Varde Kommunes Kunstudvalg Kate Skjerning NKF/Nordisk Kultursamarbejde Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Kunstnernes Retshjælp Anders Werdelin Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond Ole C. Hansen Arkitekt Carl Brummer og Benedicte Brummers legat Ole Broager

12 22 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 23 INDmeldelse og optagelse i BKF OPTAGELSESKRITERIER I BKF For at blive medlem af BKF skal du enten: Være færdiguddannet fra: Det Kgl. Danske Kunstakademi (billedkunstskolerne), Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi. Være optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster. Opnå 10 point i henhold til BKFs optagelsesvedtægt. OPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLED- KUNSTNERNES FORBUND (BKF) For at opnå medlemskab af BKF kræves 10 point i alt. De 10 point optjenes gennem de meritter, som ansøgeren har opnået via sin uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere (jvf. nærværende vedtægt), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en relevant praksis bag sig. Har man gennemført en uddannelse på et af de tre danske kunstakademier (Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi) svarer det til 10 point, og uddannelserne er dermed direkte adgangsgivende til BKF. Medlemskab af Kunstnersamfundet giver ligeledes direkte adgang. 1. ANDEN RELEVANT KUNSTNERISK UDDANNELSE En uddannelse fra udenlandsk eller indenlandsk akademi eller kunstskole med kunstfaglig optagelsesprocedure kan give fra 1-10 point. 2. MEDLEMSKABER Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelsesvedtægt giver som Kunstnersamfundet direkte adgang. Andre relevante medlemskaber kan give point efter skøn. 3. MUSEUMSUDSTILLINGER M.V. Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kvalificeret kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan udstillingen er kurateret: max 8 point i alt. 4. ANDRE UDSTILLINGSSTEDER I DANMARK ELLER UDLANDET Udstilling på gallerier, som er medlem af Dansk Gallerisammenslutning (DGS), kan efter optagelsesudvalgets skøn give 1 point pr. galleriudstilling: max 5 point i alt. Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af optagelsesudvalget. Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på anden vis kunstfagligt udvalgt: max 5 point i alt. Deltagelse på en statsanerkendt kunstnersammenslutning eller andre kunstnersammenslutninger, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 5 point i alt. 5. ANDEN KUNSTNERISK AKTIVITET Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks. selvbestaltede initiativer, eksperimenter med hybride kunstformer, sociale innovationer i det offentlige rum og lignende, kan efter skøn give point. Dokumentation for den kunstneriske idé og gennemførelse vil ofte være forudsætning for, at optagelsesudvalget kan give point: max 5 point i alt. Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give point. 6. STATSANERKENDTE CENSURE- REDE UDSTILLINGER I DANMARK Deltagelse på en statsanerkendt censureret udstilling i Danmark: max 1 point pr. udstilling, max 5 point i alt. 7. UDSMYKNINGSOPGAVER / PRO- JEKTER TIL DET OFFENTLIGE RUM Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt. 8. SALG Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt.

13 24 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 9. TILSKUD, LEGATER OG PRÆMIERINGER Tilskud og produktionsstøtte fra Statens Kunstråd og andre offentlige tilskudsinstitutioner samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond eller andre kunstfaglige fonde: max 5 point i alt. OPTAGELSESUDVALGET Ansøgninger om optagelse i nes Forbund (BKF) behandles af BKFs optagelsesudvalg. Optagelsesudvalget består af fem kunstnere, der er medlemmer af BKF, heraf er to udpeget af BKFs bestyrelse og tre valgt på BKFs generalforsamling. Optagelsesudvalget mødes fire gang årligt. Ansøgningsfristerne er: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Ansøgere kan forvente svar ca. en måned efter ansøgningsfristen. Ansøgningsskema kan downloades fra eller rekvireres fra BKFs sekretariat. Medlemskab koster 575 kr. i kvartalet (191,67 kr. pr. måned). Kontingentet er fradragsberettiget.

14 KAPITEL 2 BKFS medlemsservice

15 28 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 29 MEDLEMSKORT Alle medlemmer af BKF har fået et medlemskort, der er gyldigt indtil Kortet giver gratis adgang til næsten alle landets større udstillingssteder og museer (se nedenstående oversigt). Kortet giver også rabat ved køb af kunstnerartikler i visse butikker (se senere i dette kapitel). På bagsiden af medlemskortet er der trykt et internationalt kunstnerkort det såkaldte IAA-kort (International Association of Art). IAA-kortet giver gratis adgang til en del internationale udstillingssteder. Læs om IAA i håndbogens kapitel 7: Internationalt kunstliv. HER GIVER BKF-KORTET GRATIS ADGANG: Arbejdermuseet ARKEN, Museum for Moderne Kunst ARoS Aarhus Kunstmuseum Bornholms Kunstmuseum Danmarks Keramikmuseum Danmarks Mediemuseum Davids Samling Den Frie Udstillingsbygning Designmuseum Danmark Det Nationale Fotomuseum Esbjerg Kunstmuseum Fotografisk Center Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling Fuglsang Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Glasmuseet Ebeltoft Gl. Holtegård Grænselandsudstillingen i Aabenraa Heerup Museum Heart, Herning Museum of Contemporary Art Den Hirschsprungske Samling Holstebro Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet Johannes Larsen Museet Kastrupgårdsamlingen Koldinghus Kunstcentret Silkeborg Bad Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg Kunstforeningen Gl. Strand (½ pris) Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Aarhus Kunsthallen Brandts Kunstmuseet Brundlund Slot Kunstmuseet i Tønder KØS, Museum for kunst i det offentlige rum Louisiana Museet for Fotokunst Museet for Religiøs Kunst Museet for Samtidskunst Museet Holmen Krydsfelt Skive Museum Jorn, Silkeborg Nikolaj Kunsthal Nivaagaards isamling Ny Carlsberg Glyptotek Odsherreds Kunstmuseum Randers Kunstmuseum Reventlow-Museet Ribe Kunstmuseum SAK Kunstbygning, Svendborg Skagens Museum Skovgård Museet Sommerudstillingen, Tistrup Sophienholm (rabatpris) Sorø Kunstmuseum Statens Museum for Kunst Storm P. Museet Rudolph Tegners Museum og Statuepark Thorvaldsens Museum Trapholt Vejen Kunstmuseum Vejle Kunstmuseum Vendsyssel Kunstmuseum Vestjyllands Kunstmuseum Viborg Kunsthal J.F. Willumsens Museum Der arbejdes løbende på at udvide listen. Se for opdateringer. BKFs medlemskort/iaa-kortet giver gratis adgang til mange danske og udenlandske udstillingssteder og rabat ved køb af kunstnerartikler i flere butikker KURSER BKF afholder medlemskurser flere gange årligt i Aarhus, Odense og København. Kurserne kan fx handle om fondsansøgning, iværksætteri eller kreativitet, men BKF udbyder også kurser af praktisk/håndværksmæssig karakter, fx med udgangspunkt i nye litografiske teknikker eller i Photoshop. Hold øje med de aktuelle kurser se opslag i fagbladet en og på RÅDGIVNING Som medlem af nes Forbund har man mulighed for at få gratis råd og vejledning hos forbundets jurist. BKF rådgiver bl.a. om: Kontrakter og aftaler Løn og priser Ophavsret Moms og skat BKF påtager sig også skriftlig sagsbehandling i forhold til offentlige myndigheder og private modparter. Indimellem er vi desværre nødsaget til at gå rettens vej for at få sagerne afgjort, men vi vurderer altid hver enkelt sag konkret og tager i det enkelte tilfælde stilling til, om BKF skal føre sagen - og i givet fald, i hvilket omfang BKF kan og vil dække omkostningerne. BKFs jurist Klaus Pedersen kan kontaktes mandag til torsdag fra kl Personlig henvendelse: Efter forudgående aftale. Telefonisk henvendelse: eller Svar på mange af de økonomiske og juridiske spørgsmål, billedkunstnere støder ind i, kan findes på og her i håndbogens kapitel 8: Økonomi og jura.

16 30 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 31 GRATIS VÆRKTRANSPORT KUNSTBUS BKF råder over en stor varevogn (Ford Transit Van), som medlemmer kan låne gratis i op til to dage, til brug for transport i hele landet af værker i forbindelse med udstillinger. Bilen har hjemsted i København (Valby). Hvis man ønsker at låne bilen mere end to dage, og/eller skal køre mere end 500 km uden for landets grænser, skal man skrive en begrundet ansøgning vedlagt kopi af udstillingsaftale/invitation og sende den til BKFs sekretariat. Bilen er 260 cm høj udvendig. Lastrummet er 195 cm højt, 283 cm langt og bredden er 175 cm - med 134 cm oppe i taget og 139 cm mellem hjulene. Døråbningens diagonal er 225 cm. Lastevne max kg. Bilen kræver IKKE stort kørekort. Ved lån af bilen afholder man selv udgifter til diesel. Find ledige dage (max. to) og book Kunstbussen via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på / tlf for booking af bilen. TRAILER, AARHUS BKF råder over en trailer i Aarhus, som medlemmerne kan låne til værktransport. Traileren har sit hjemsted på Materielgården i Højbjerg. Traileren måler 300 cm i længden, 155 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. Find ledige dage og book traileren via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på telefon eller mail. TRAILER, ODENSE BKF råder over en trailer på Fyn, som medlemmerne kan låne til værktransport. Ordningen administreres af Gæsteatelier Hollufgård, som man skal rette henvendelse til. Traileren er lukket og udstyret med en rampe, måler 280 cm i længden, 145 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. For booking kontakt: Gæsteatelier Hollufgård Hestehaven Odense SØ Tlf BKFs medlemmer kan gratis rekvirere forbundets lister over fonde og legater relevante for billedkunstnere KUNSTNERBOLIGER BKF disponerer over flere kunstnerboliger, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. BKFS LEJLIGHED I BERLIN BKF ejer en tag-lejlighed i Bänschstrasse i Berlins Friedrichshain-kvarter. Lejligheden er på 77 m2 og indeholder: Entré Badeværelse med brus og karbad Soveværelse med to senge Stort køkken-alrum-atelier med sovesofa til to personer Altan Der er internet og arbejdsmuligheder - men desværre ingen elevator i bygningen. Lejeprisen er kr. pr. uge inkl. el og varme Mandag er skiftedag - kl. 14 I udgangspunktet kan man kun få én uge i lejligheden. Medlemmer, der ikke tidligere har haft ophold i lejligheden, vil blive prioriteret. Evt. afbud vil blive opslået på Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Berlin i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på FANØ-HUSET Forbundet disponerer over huset i Sønderho på Fanø, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. Det fredede, stråtækte hus ligger midt i Sønderho. Der er atelier, stue, spisestue, køkken, bryggers, tre soveværelser med i alt fem sengepladser, samt toilet og brusebad. Eventuelle afbud eller ledige uger annon- Fanø-huset

17 32 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 33 ceres på BKFs elektroniske opslagstavle: Lejepriser i Fanø-huset: kr. pr. uge i lavsæsonen (januar, feb., nov. og dec. - ekskl. jul/nytår) kr. pr. uge i mellemsæsonen (marts, april, sep. og okt. - ekskl. påske og efterårsferie) kr. pr. uge i højsæsonen (maj, juni, juli og aug. samt jul/nytår, påske og efterårsferie) Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Fanø-huset i henholdsvis vinter- og sommerhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på LILLE SKIVEREN BKF råder hvert år over en uge i Jens Otto Krags bolig i Lille Skiveren. Lille Skiveren er beliggende i Aalbæk mellem Frederikshavn og Skagen. I huset er der ni sengepladser, to badeværelser, to atelierer, sauna, klaver, stort køkken og to stuer. En uges ophold koster kr. Skiftedag er fredag. BKFs årlige uge i Lille Skiveren opslås på opslagstavlen på og/eller i fagbladet en. HIRSHOLMENE OG KLITGÅRDEN Medlemmer af BKF kan desuden søge om ophold i Dansk Kunstnerråds kunstnerboliger på Hirsholmene og i Klitgården på Skagen. Læs om disse kunstnerboliger i håndbogens kapitel 4, i afsnittet om gæsteatelierer og legatboliger i Danmark. BUTIKKER MED RABAT FOR BKF-MEDLEMMER Følgende butikker giver rabat på kunstnerartikler mod forevisning af BKF-medlemskortet: KØBENHAVN BilledMontøren (10 %) Løjtegårdsvej Kastrup Tlf BMB kunstnerartikler (10 % - ved større indkøb dog 15 % - 20 %) Vesterbrogade 144, st.tv København V Tlf Creas A/S (15 %) Store Kongensgade København K Tlf Hvitfeldt og Søns Eftf. (10 %) Slotsherrensvej Vanløse Tlf nes Udstilling ApS (10 %) Sønder Boulevard København V Tlf Stelling Billede & Indramning (10 % via klubkort) Lille Kirkestræde København K Tlf Stelling Kunstnerartikler (10 % via klubkort) Amagertorv 9, Strøget 1160 København K Tlf Stelling Papir & Penne (10 % via klubkort) St. Kirkestræde København K Tlf Tutein & Koch A/S (10 %) Farvergade København K Tlf ODENSE KunstnerFarver.dk (10 %) & Flügger Farver (10 %) Gl. Kongevej Frederiksberg Tlf / Københavns kunstnerartikler (10 %) Ryesgade 58 Tlfw Andreas Binicki Kunstnerartikler (10 %) Nørregade Odense C Tlf POJ - Kunst og Rammer (10 %) Ansgargade 7 A 5000 Odense C Tlf (efter kl. 16) NB! Kun åbent efter aftale Hirsholmene

18 34 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 35 PRÆSTØ Grafik & Foto (15 %) Mønvej Præstø Tlf ROSKILDE Galleriskinner & Galleriophæng (10-15 %) Art Gallery Virk Ravnshøjvej 3, Kornerup 4000 Roskilde Tlf / aarhus (området) Aart de Vos Aps (10 %) Klosterport 4 Tlf J.P. Rammer Thorsø ApS (25 %) Sallvej Thorsø Tlf Stelling Kunstnerartikler Aarhus (10 % via klubkort) Østergade 28 Tlf BKFs sekretariat arbejder løbende med at udvide listen. Meld endelig til sekretariatet, hvis du har erfaring med butikker i din by, der giver rabat mod forevisning af BKF-kortet. Senest opdaterede version af listen kan altid ses på LOGBUY RABATKORT nes Forbund har indgået en aftale med firmaet MyLogBuy om rabatter og fordelsaftaler for forbundets medlemmer. Alle medlemmer af BKF har fået tilsendt et rabatkort. MyLogBuy giver adgang til attraktive rabatter i over butikker og webshops i hele landet. Her kan du spare penge på alt fra fitness og ferierejser til møbler, biler, tøj og restauranter etc. Via får du adgang til rabataftaler i hele landet. Hver enkelt aftale beskriver hvordan den skal bruges under Sådan gør du. MyLogBuy har udviklet en ny app til smartphones. Hent app en mylogbuy i AppStore eller Google Play. Tjek portalen eller mobilen før du handler - der er masser af penge at spare på www. mylogbuy.com Har du forslag til nye leverandører, hører LogBuy meget gerne fra dig. Så kontakter de leverandøren for at indgå en aftale. For at ønske en aftale, gå da til portalen og klik på boksen Din mening tæller. Sådan får du adgang til mylogbuy portalen: 1. Gå til 2. Login med den adresse og password du i forvejen er oprettet med. 3. Hvis du er nyt medlem eller endnu ikke oprettet, registrer dig da som bruger ved at oprette en brugerprofil under Opret brugerprofil 4. Indtast nes Forbund. 5. Udfyld med navn, og vælg et personligt password. 6. Herefter vil kontaktpersonen i BKF godkende. 7. Tilmeld dig nyhedsbrevet så du altid er opdateret på de nyeste tilbud og aftaler. 8. Som noget nyt kan du printe dit fordelskort direkte fra portalen, eller vise det på din telefon via den nye mobil app. 9. Hent den nye app mylogbuy i AppStore eller via Google Play. Har du spørgsmål? Kontakt da LogBuy på tlf eller Tabt dit LogBuy-kort? Henvend dig til BKFs sekretariat. PA ANLÆG BKF disponerer over et PA anlæg, der lånes gratis ud til medlemmer. Det er af mærket Yamaha og består af et par vellydende højttalere og en indbygget, men aftagelig powermixer, et højttalerstativ og kabler. Det hele kan stilles op og være klar på få minutter. Samlet vægt på højttalere, mixer og højttalerstativ er ca. 22 kg. PA-anlægget er placeret på BKFs kontor i København og skal afhentes/afleveres ved lån. BKFS KUNSTNERPORTAL Kunstnerportalen på er din egen webplatform til præsentation af dit arbejde. Selvom du eventuelt har en egen hjemmeside, er det en god idé også at oprette en profil på BKFs kunstnerportal og lægge fotos af værker ud dér. Mange offentlige og private institutioner, legatbestyrelser o.l. har ikke tid til at surfe rundt på kunstnernes egne hjemmesider og foretrækker derfor en kunstnerportal, hvor en række informationer og værkfotos er samlet et sted. Kunstnerportalen har i 2013/2014 fået nyt design, så der er mulighed for at vise flere værker, og så billederne kommer endnu mere til deres ret. Samtidig er det blevet lettere at opdatere sin profil og tilføje nye værkfotos og oplysninger. Hvis du endnu ikke er repræsenteret på BKFs kunstnerportal, er den nye udgave af Kunstnerportalen en oplagt anledning til at få det gjort. Vejledning til at oprette en profil på Kunstnerportalen findes på kunstnerportal - men du kan også kontakte sekretariatet, som kan hjælpe med at få fotos og CV lagt ud. Har du haft en profil på den tidligere udgave af Kunstnerportalen, bruger du samme login og kode som hidtil, når du skal ind på den nye version af Kunstnerportalen. Alt indholdet på den gamle Kunstnerportal er flyttet med over i det nye format. Vær opmærksom på, at du kan henvise direkte til din side på BKFs kunstnerportal med denne adresse: Nå ud til et stort publikum med en udstilling, der aldrig lukker: Læg dine værker ud på

19 36 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 37 Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 1 marts 2013 Tema: Billedkunstens synlighed Læs også om: Vision for kunstnerisk kraftcenter på Gl. Dok, billedkunstneriske projekter på Godsbanen og nye møder mellem billedkunstnere og borgere i Tingbjerg. Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 3 september 2013 Billedkunstens Danmarkskort Læs blandt andet om: Ny undersøgelse af billedkunstens vilkår Smarte kommuner medtænker kunst i byggeriet Sådan gør kunst en forskel i landsbyen noncere i bladet, f.eks. om tildelinger af hædersbevisninger, ledige værkstedspladser eller deltagelse på aktuelle udstillinger. BKF. Husk derfor at meddele BKFs sekretariat, hvis du får ny adresse! Håndbog BKF Håndbogen udkommer hvert andet år. Den er gratis for medlemmer af BKF, men sælges også til ikke-medlemmer for 100 kr. På den måde håber BKF at bidrage til, at vidensniveauet blandt alle professionelt arbejdende billedkunstnere højnes - og at argumenterne dermed skærpes, når der skal forhandles honorarer og vilkår. Det gavner hele standen. FAGBLAD OG FORMIDLING At tale billedkunstens sag i den offentlige debat er den røde tråd i alt BKFs kommunikationsarbejde. Fagbladet en, pressemeddelelser, informationspjecer, BKFs hjemmeside og debatindlæg til aviserne alle kanaler er i brug for at fremme forståelsen for de vilkår, BKFs medlemmer arbejder under. Målet er at synliggøre billedkunstneres kompetencer, styrke kunstens position i samfundet og inspirere til øget brug af billedkunst, både i privat og offentligt regi. BILLEDKUNSTNEREN en udkommer fire gange årligt og henvender sig til alle med interesse for billedkunstens vilkår i Danmark og internationalt. Udover temaartikler om aktuelle kunst- og kulturpolitiske tendenser, bringer en nyheder fra nes Forbund, analyser, debat og relevant fagligt nyt for billedkunstnere, som f.eks. aktuelle legatmuligheder, gæsteatelierer, kurser og lignende. I 2013 har bladet bl.a. haft fokus på kunstens synlighed i offentligheden, børns og unges møde med kunst, kunstens vilkår i kommunerne og kunsthallernes rolle i dansk kunstliv. en er gratis for medlemmer af nes Forbund. Andre kan tegne abonnement i sekretariatet i nes Forbund, pris: 300 kr./ året. Medlemmer har mulighed for gratis at an- BKF taler kunstens og de professionelle billedkunstneres sag over for politikerne en redigeres af en deltidsansat redaktør, tilknyttet BKFs sekretariat. Bladet har et redaktionsudvalg bestående af medlemmer af BKFs bestyrelse. Redaktionen modtager meget gerne tips og forslag til artikler skriv eller ring til redaktøren på eller tlf Se aktuelle deadlines i bladets kolofon. Artikler i en skrives og redigeres ud fra et ønske om at nå et bredt udsnit af kunstnere, kunstbrugere og kunstpolitisk interesserede. Artiklerne tages da også løbende op af dagspressen, og bladet fungerer på den måde som et af de vigtigste led i BKFs kommunikation udadtil ikke mindst i forhold til presse og kulturpolitikere. Alle udgivelser af en kan læses på Nyhedsbrev BKF sender ca. 4 gange årligt nyhedsbreve pr. til BKFs medlemmer med aktuelle ansøgningsfrister, jobs, kurser, kunstfaglige nyheder og information om arbejdet i Hjemmeside På finder man mange af de oplysninger, denne håndbog rummer og eftersom BKFs sekretariat kontinuerligt arbejder på at udvide og forbedre servicen, vil man som oftest også kunne finde helt nye oplysninger på hjemmesiden, der opdateres dagligt. Her finder man også Opslagstavlen med aktuelle legater, konkurrencer, kurser, jobs, m.v. for billedkunstnere. En del ansøgningsfrister falder skævt i forhold til udgivelsen af en, derfor kan man med fordel gøre det til en vane løbende at tjekke de mange gode tilbud på opslagstavle. Medlemmer kan gratis få lagt egne opslag - om f.eks. ledige værkstedspladser - ud på Opslagstavlen ved at kontakte sekretariatet på eller tlf På finder man desuden aktuelle kunst- og kulturpolitiske nyheder fra

20 38 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice dagspressen samt nyt om BKFs arbejde og forbundets udtalelser i medierne. En væsentlig funktion på hjemmesiden er BKFs Kunstnerportal, hvor man som medlem har mulighed for gratis at præsentere sig selv og sin kunst (se afsnittet om BKFs Kunstnerportal tidligere i dette kapitel). BKF på Facebook På Facebook kan alle følge med i BKFs aktiviteter og debattere aktuelle kunstpolitiske emner. Her deler BKF også pressemeddelelser, aktuelle udtalelser i medierne samt andre relevante kunstpolitiske nyheder. Gå ind på find BKF og klik: Synes godt om! BKFs hjemmeside har fået nyt design i 2013/2014, så der nu er mulighed for at vise flere værker på Kunstnerportalen, hvor billederne kommer mere til deres ret. Benyt anledningen til at vise dit arbejde på

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilskud til billedkunst 2006/2007

Tilskud til billedkunst 2006/2007 Tilskud til billedkunst 2006/2007 Kunststyrelsen En ansøgnings vej gennem systemet 10 ugers svarfrist 8 gange om året modtager sekretariatet for Kunstrådets nationale og internationale billedkunstudvalg

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III.

BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling. II. Tilgang/frafald medlemmer. III. BERETNING FOR UKK 2011-2012 INDHOLD: I. Status i bestyrelsen Intern status Ansvarsfordeling II. Tilgang/frafald medlemmer III. Fagudvalg IV. UKKs repræsentanter V. Netværk Netværk i Danmark BKF DANSK KUNSTNERRÅD

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk

REGION SYDDANMARK. Museer. ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk REGION SYDDANMARK Museer ESBJERG: Esbjerg Kunstmuseum Havnegade 20 6700 Esbjerg T: 7513 0211 info@eskum.dk www.eskum.dk FAABORG: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Grønnegade 75 5600 Faaborg T: 6261 0645

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek. Værkerne kan ses frem til den 29. november.

Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek. Værkerne kan ses frem til den 29. november. Nyhedsbrev Nr. 6 november 2008 Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Kaj Otto havde travlt: Vi nåede det igen! Bente Zeij: Se de flotte exlibris! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden

Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Billedkunstnernes Forbund 2010: Kunstpolitik til tiden Indhold: Sammenfatning............................. 4 Kunstens rolle i samfundet...6 Kunstfaglighed, kontrakter og rettigheder...7 Kunstscenen...12

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere