FORORD HÅNDBOG VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN"

Transkript

1

2

3 FORORD HÅNDBOG nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe Grafisk design: Julie Asmussen Oplag: 1800 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN Er du på udkig efter arbejdsro i udlandet, værkstedsmuligheder i Danmark eller finansiering af kunstneriske projekter? Søger du svar på skattespørgsmål, skal du forhandle med en gallerist eller skrive kontrakt i forbindelse med en udsmykningsopgave? Så er du godt på vej. I BKFs Håndbog finder du adresser og kontaktinfo til en lang række institutioner og organisationer i dansk og internationalt kunstliv. Ligesom du kan orientere dig om gældende skatteregler, udstillingstakster og se kontrakter klar til brug i kunstlivet. Tjek hvis du søger forgæves i BKF Håndbog På hjemmesiden opdateres alle håndbogens oplysninger løbende og flere tilføjes. Vingårdstræde 21, 1.th København K Tlf Du kan også kontakte BKFs sekretariat, mandag torsdag kl Forslag til tilføjelser og rettelser modtages gerne på adressen: God fornøjelse! Redaktionen

4 INDHOLD KAPITEL 1: BKFS POLITISKE ARBEJDE 11 nes Forbund hvem er vi? Kunstnernes fælles stemme BKFs organisering BKFs bestyrelse og regionsudvalg kontaktinfo BKFs repræsentanter i kunstlivet en oversigt Indmeldelse og optagelseskriterier i BKF KAPITEL 2: BKFS MEDLEMSSERVICE 27 Medlemskort Her giver BKF kortet gratis adgang Kurser Rådgivning Gratis værktransport Kunstnerboliger Butikker med rabat for BKF-medlemmer LogBuy rabatkort PA-anlæg BKFs Kunstnerportal Fagblad og formidling KAPITEL 3: KUNSTSTØTTE I DANMARK OG UDLAND 41 Statslig kunststøtte Regionale kunstordninger Kommunale billedkunstråd Akademiraadets legater BKFs Ophavsretsfond Private fonde og legater Internationale støtteordninger

5 KAPITEL 4: KUNSTNERBOLIGER I DANMARK OG UDLAND 55 Gæsteatelierer og legatboliger, Danmark Varige kunstnerboliger, Danmark Gæsteatelierer og legatboliger, udland KAPITEL 5: BILLEDKUNSTENS UDSTILLINGSSTEDER 73 Danske museer og samlinger Kunsthaller og udstillingsbygninger Censurerede udstillinger Kunstnerstyrede udstillingssteder Kunstnersammenslutninger Andre udstillingssteder Kunstforeninger og gallerier KAPITEL 6: DANSK KUNSTLIV 89 Billedkunstens organisationer Kunstnerværksteder Kunstakademier Kunstrelaterede uddannelsesinstitutioner BGK - isk Grundkursus Andre kunstskoler Kunsthøjskoler Efteruddannelse for billedkunstnere KAPITEL 7: INTERNATIONALT KUNSTLIV 109 BKFs søsterorganisationer i Norden BKFs søsterorganisationer i Europa IAA International Association of Art Kunst over landegrænser Nordens huse og institutter Danske kulturinstitutter i udlandet KAPITEL 8: ØKONOMI OG JURA 119 Vejledende mindstepriser Udstillinger og udsmykninger Visningsvederlag Udsmykning af statsligt byggeri Galleriaftaler Gallerier og kunstnermoms Ophavsret Skat og moms Moms og kunstnermoms Afskrivning af kunst Arbejdsmarkedsbidrag A-kasse og sikringsordninger Barsel Efterløn Sygedagpenge Forsikringer Kunstnernes Retshjælp KAPITEL 9: KUNSTFORMIDLING 151 Pressemeddelelser Aviser Kunst på internettet Radio- og tv-stationer Kunsttidsskrifter et udpluk Biblioteker Opslagsværker Nyttige links til kunstliv og kunstpolitik Standardkontrakter 163 MEDLEMSOVERSIGT 173 STIKORDSREGISTER 249

6 KAPITEL 1 BKFS politiske arbejde

7 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 13 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND HVEM ER VI? nes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere og har over 1300 medlemmer. Forbundet blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk samfund og Grafisk Kunstnersamfund. I dag spænder BKF over et bredt spektrum af kunstneriske udtryksformer: Fra maleri, skulptur, grafik og kunsthåndværk, til performance, videokunst, installationskunst, kunstfotografi m.m.. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse af billedkunst som muligt. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed. BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretlige, kulturpolitiske og faglige organer og råd - se skemaet s. 20. Brug billedkunsten!

8 14 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 15 KUNSTNERNES FÆLLES STEMME AF BJARNE W. SØRENSEN, FORMAND, BILLEDKUNSTNERNES FORBUND Denne udgave af BKFs håndbog udkommer samtidig med, at forbundet i 2014 kan fejre sin 45 års dag - et skarpt hjørne, vi runder med flere medlemmer end nogensinde: Over 1300 professionelle billedkunstnere viser ved deres medlemskab af BKF, at ord som solidaritet og fællesskab stadig har betydning. Heldigvis. For netop det, at vi er et stærkt fællesskab, er forudsætningen for, at BKF kan fortsætte arbejdet med at forbedre kunstneres arbejdsvilkår - og med at øge samfundets interesse for og brug af kunst generelt. BKF har i sine første 45 år etableret sig solidt som billedkunstens professionelle faglige organisation, kunstnernes fælles stemme, som beslutningstagerne lytter til og tager med på råd. BKF er repræsenteret i en lang række centrale offentlige råd og udvalg, hvor vi bl.a. arbejder for: at kunstnere honoreres i forbindelse med udstillinger at kommunerne understøtter det lokale kunstliv med værksteder, udsmykningsopgaver og kunstneriske aktiviteter at det statslige kunststøttesystem fungerer på kunstens ikke på bureaukratiets præmisser at billedkunsten styrkes i hele uddannelsessystemet. Foto: Camilla Schiøler Det er et langt, sejt træk. Kunstens og kunstnernes vilkår er stadig langt fra gode nok. Men BKF har vundet politisk gehør for flere mærkesager de senere år. Fx er det lykkedes forbundet at sætte honorarspørgsmålet på dagsordenen både i medierne og internt i kunstlivet. Det er lidt af en milepæl, når BKF i løbet af 2014 kan præsentere en ny standardaftale om udstilling i danske kunsthaller, en aftale udarbejdet sammen med bl.a. Foreningen af Danske Kunsthaller. Vi får en vigtig opgave de kommende år med at arbejde for, at denne nye aftalekultur kan sprede sig til andre områder af kunstlivet. Der er også fremskridt at spore andre steder i BKFs politiske arbejde: Fx er der i dag over 20 kommuner, der har etableret billedkunstråd med repræsentation af professionelle billedkunstnere. BKF har bidraget til at skaffe sagen bevågenhed i medierne, i kommunerne og i det statslige kunststøttesystem, og vi vil blive ved med at skubbe på for at styrke den professionelle kunst lokalt. De gode takter til trods, er det dog tydeligt, at vi som faggruppe stadig slås med mange urimeligheder: Alt for mange opdragsgivere, også offentlige, forventer gratis arbejdskraft fra kunstnere. Alt for mange politikere nedprioriterer den professionelle kunst. Alt for ofte spænder skatteregler ben for os i kampen for at leve af vores kunst. Og alt for ofte, både i kunststøttesystemet og på kunstinstitutionerne, ser vi tendenser til, at kunstnerindflydelse og armslængde, som vi har en lang tradition for herhjemme, udhules. Derfor er BKFs stemme stadig vigtig. Som medlem yder du et helt nødvendigt bidrag til arbejdet med at tale kunstens sag og give kunstnerne bedre vilkår. God fornøjelse med den nye udgave af håndbogen. Det mener BKF: Giv næste generation mulighed for at udvikle de kompetencer, der efterspørges på fremtidens globale arbejdsmarked: Styrk billedkunst i hele uddannelsessystemet. Sats på den professionelle billedkunst i kommunerne, det skaber liv og nye fællesskaber. Invester i kunstnerværksteder, kunstnerisk udsmykning og lokale billedkunstprojekter. Borgerne skal have kunstnerisk kvalitet for pengene. Derfor bør politikerne skelne klart mellem professionelle billedkunstnere og amatører. De penge, samfundet investerer i kunst, er betaling for det, kunstnerne yder til samfundet. Kunsten behøver ikke almisser. Offentlig kunststøtte er en nødvendig samfundsinvestering: Et kunstliv på højt niveau er nødvendigt for samfundets økonomiske og kulturelle udvikling. Betal billedkunstnere professionelt for professionelt billedkunstnerisk arbejde. Giv børn og unge i hele landet mulighed for at møde den professionelle billedkunst.

9 16 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 17 BKFS ORGANISERING BKFs bestyrelse varetager BKFs politiske arbejde. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som vælges for to år ad gangen. BKFs sekretariat BKFs bestyrelse 2014 BKF har ni regionale udvalg spredt ud over hele landet på Fyn, i Midtjylland, Nordjylland, Storstrøm, Sønderjylland, Midtog Vestsjælland, Nordsjælland, på Bornholm og i Hovedstadsområdet der alle arbejder med at fremme den professionelle kunst i lokalområderne. nes Forbund har over 1300 medlemmer. For at blive optaget i BKF skal man være professionel billedkunstner, dvs.: Have en anerkendt billedkunstnerisk uddannelse eller opfylde BKFs optagelseskriterier, se s. 22. Sekretariatsleder, cand.jur. Klaus Pedersen BKFs sekretariat varetager det daglige arbejde i forbundet. Opgaverne består bl.a. i rådgivning af medlemmer, administration og udvikling af diverse medlemstilbud, udarbejdelse af høringssvar og varetagelse af forbundets kommunikation, både internt og eksternt i forhold til presse, politikere og samarbejdspartnere. Koordinator Vibeke Rostrup Bøyesen Sekretariatet, der har til huse i Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K, kan kontaktes mandag til torsdag kl på tlf eller på Redaktør/informationsmedarbejder Miriam Katz Bjarne W. Sørensen, Signe Vad, Anders Werdelin, Ida Ferdinand, Marianne Jørgensen, Lene Leveau, Kit Kjærbye, Lise Skou og Agnete Bertram. Fotos: (1-7) Camilla Schiøler.

10 18 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 19 BKFS BESTYRELSE OG REGIONALE UDVALG 2014 BESTYRELSE REGIONALE UDVALG Bjarne W. Sørensen (formand) Tlf Signe Vad Tlf Anders Werdelin Tlf / Ida Ferdinand Tlf Kit Kjærbye Tlf Marianne Jørgensen Tlf Lene Leveau Tlf / Agnete Bertram Tlf Lise Skou Tlf BKF-BORNHOLM Klaus Thommesen, kontaktperson Tlf BKF-NORDSJÆLLAND Jørgen Willerup, formand Tlf Marianne Schou-Nielsen, næstformand Tlf Gert Brask, kasserer Tlf Edel J. E. Hartvig Willerup, sekretær Tlf / Ib Ingversen Tlf Marina Pagh Tlf Annelise Jarvis Hansen Tlf BKF-FYN Frank Fenriz Jensen, kontaktperson Tlf / Jens Bohr, kasserer Tlf / BKF-KØBENHAVN Lise Seier Petersen, kontaktperson Tlf / Pylle Søndergård Tlf Lis Gundlach-Sell Tlf BKF-MIDTJYLLAND Pia Græsbøll Ottesen, udvalgsformand Tlf / Sanne Lund Jensen, kasserer Tlf Kim T. Grønborg, webmaster Tlf / Ingun Hansen Tlf Erik Styrbjørn Pedersen Tlf Rigmor Bak Frederiksen Tlf Claus Ejner Suppleanter: Bodil Sohn Karen Birch Bunten Dorthe Bøtker BKF-NORDJYLLAND Jette Wistoft Noyes, udvalgsformand Tlf Bent Axel Olesen, kasserer Tlf el Henrik Godsk Tlf Karina Meedom Tlf el Pia Skogberg Tlf BKF-MIDT- OG VESTSJÆLLAND Finn Lerkenfeld, udvalgsformand Tlf BKF-STORSTRØM Claudio Bannwart, udvalgsformand Erik Pedersen Tlf Helle Christiansen Tlf / Kit Kjærbye Tlf Ole Knudsen Tlf Simon J. Simonsen Tlf BKF-SØNDERJYLLAND Anne Lildholdt Jensen, udvalgsformand Tlf Gabriele Beismann, kasserer Tlf / Søren Møller Tlf Thomas Lunau Tlf / Oversigterne opdateres løbende og kan ses på Adresser til BKFs bestyrelses- og regionale udvalgsmedlemmer i medlemslisten bagerst i håndbogen.

11 20 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 21 BKFS UDPEGNINGER til nævn og råd Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Statens Kunstfonds Repræsentantskab Biblioteksafgift udvalget til fordeling af rådighedsbeløb BKFs Optagelsesudvalg BKFs Ophavsretsfond Overgaden Institut for Samtidskunst (eksternt panel) Statens Værksteder for Kunst og Håndværk - Områdeudvalget Dansk Kunstnerråd, herunder diverse underudvalg Bjarne W. Sørensen Birgitte Kristensen Anders Werdelin Mille Kalsmose-Hjelmborg Geert Daae Funder Steffan Herrik Ole Sporring Ida Ferdinand Frans Jacobi Erik Styrbjørn Pedersen Anders Werdelin Claus Handgaard Jørgensen Siri Kollandsrud Frans Jacobi Elle-Mie Ejdrup Hansen Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Nanna Gro Henningsen Klaus Pedersen Jo Møller Vibeke Rostrup Bøyesen Eva La Cour (ukk) Copydan Klaus Pedersen Samrådet for ophavsret Klaus Pedersen Danske Billedautorer Klaus Pedersen Lille Skiveren, Samejet Vibeke Rostrup Bøyesen Kontaktudvalget mellem BKF, Akademiraadet, UKK og Kunstnersammenslutningernes Samråd Bjarne W. Sørensen Klaus Pedersen IAA Anders Werdelin Organisation Repræsentant Udpegningsperiode Kunstråd Fåborg-Midtfyn Kommune Milena Bonifacini Lene Leveau Københavns Billedkunstudvalg Carina Zunino Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Billedkunstråd Odense Billedkunstråd Finn Lerkenfeld Ida Guldhammer Mikkel Larris Indigo Richards Milena Bonifacini (suppleant) Morten Kroggård (suppleant) Nordfyns Kommunes Kunstudvalg Lisbeth Krag Olsen Aarhus Billedkunstcenter Birgitte Kristensen Aalborg Kommunes Kunstfond Henrik Godsk Halsnæs Kommunes Billedkunstråd Better Lübbert Billedkunstrådet i Vejle Kommune Lene Noer Flemming Jarle Annette Hornskov Mørk Billedkunstrådet i Lemvig Kommune Klavs Weiss Svendborg Billedkunstråd Ellen-Margrethe Andersen Sabine Jensen Varde Kommunes Kunstudvalg Kate Skjerning NKF/Nordisk Kultursamarbejde Bjarne W. Sørensen Ida Ferdinand Kunstnernes Retshjælp Anders Werdelin Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond Ole C. Hansen Arkitekt Carl Brummer og Benedicte Brummers legat Ole Broager

12 22 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 23 INDmeldelse og optagelse i BKF OPTAGELSESKRITERIER I BKF For at blive medlem af BKF skal du enten: Være færdiguddannet fra: Det Kgl. Danske Kunstakademi (billedkunstskolerne), Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi. Være optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster. Opnå 10 point i henhold til BKFs optagelsesvedtægt. OPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLED- KUNSTNERNES FORBUND (BKF) For at opnå medlemskab af BKF kræves 10 point i alt. De 10 point optjenes gennem de meritter, som ansøgeren har opnået via sin uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere (jvf. nærværende vedtægt), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en relevant praksis bag sig. Har man gennemført en uddannelse på et af de tre danske kunstakademier (Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi) svarer det til 10 point, og uddannelserne er dermed direkte adgangsgivende til BKF. Medlemskab af Kunstnersamfundet giver ligeledes direkte adgang. 1. ANDEN RELEVANT KUNSTNERISK UDDANNELSE En uddannelse fra udenlandsk eller indenlandsk akademi eller kunstskole med kunstfaglig optagelsesprocedure kan give fra 1-10 point. 2. MEDLEMSKABER Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelsesvedtægt giver som Kunstnersamfundet direkte adgang. Andre relevante medlemskaber kan give point efter skøn. 3. MUSEUMSUDSTILLINGER M.V. Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med kvalificeret kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan udstillingen er kurateret: max 8 point i alt. 4. ANDRE UDSTILLINGSSTEDER I DANMARK ELLER UDLANDET Udstilling på gallerier, som er medlem af Dansk Gallerisammenslutning (DGS), kan efter optagelsesudvalgets skøn give 1 point pr. galleriudstilling: max 5 point i alt. Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af optagelsesudvalget. Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på anden vis kunstfagligt udvalgt: max 5 point i alt. Deltagelse på en statsanerkendt kunstnersammenslutning eller andre kunstnersammenslutninger, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 5 point i alt. 5. ANDEN KUNSTNERISK AKTIVITET Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks. selvbestaltede initiativer, eksperimenter med hybride kunstformer, sociale innovationer i det offentlige rum og lignende, kan efter skøn give point. Dokumentation for den kunstneriske idé og gennemførelse vil ofte være forudsætning for, at optagelsesudvalget kan give point: max 5 point i alt. Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give point. 6. STATSANERKENDTE CENSURE- REDE UDSTILLINGER I DANMARK Deltagelse på en statsanerkendt censureret udstilling i Danmark: max 1 point pr. udstilling, max 5 point i alt. 7. UDSMYKNINGSOPGAVER / PRO- JEKTER TIL DET OFFENTLIGE RUM Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt. 8. SALG Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 5 point i alt.

13 24 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS politiske arbejde 9. TILSKUD, LEGATER OG PRÆMIERINGER Tilskud og produktionsstøtte fra Statens Kunstråd og andre offentlige tilskudsinstitutioner samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond eller andre kunstfaglige fonde: max 5 point i alt. OPTAGELSESUDVALGET Ansøgninger om optagelse i nes Forbund (BKF) behandles af BKFs optagelsesudvalg. Optagelsesudvalget består af fem kunstnere, der er medlemmer af BKF, heraf er to udpeget af BKFs bestyrelse og tre valgt på BKFs generalforsamling. Optagelsesudvalget mødes fire gang årligt. Ansøgningsfristerne er: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Ansøgere kan forvente svar ca. en måned efter ansøgningsfristen. Ansøgningsskema kan downloades fra eller rekvireres fra BKFs sekretariat. Medlemskab koster 575 kr. i kvartalet (191,67 kr. pr. måned). Kontingentet er fradragsberettiget.

14 KAPITEL 2 BKFS medlemsservice

15 28 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 29 MEDLEMSKORT Alle medlemmer af BKF har fået et medlemskort, der er gyldigt indtil Kortet giver gratis adgang til næsten alle landets større udstillingssteder og museer (se nedenstående oversigt). Kortet giver også rabat ved køb af kunstnerartikler i visse butikker (se senere i dette kapitel). På bagsiden af medlemskortet er der trykt et internationalt kunstnerkort det såkaldte IAA-kort (International Association of Art). IAA-kortet giver gratis adgang til en del internationale udstillingssteder. Læs om IAA i håndbogens kapitel 7: Internationalt kunstliv. HER GIVER BKF-KORTET GRATIS ADGANG: Arbejdermuseet ARKEN, Museum for Moderne Kunst ARoS Aarhus Kunstmuseum Bornholms Kunstmuseum Danmarks Keramikmuseum Danmarks Mediemuseum Davids Samling Den Frie Udstillingsbygning Designmuseum Danmark Det Nationale Fotomuseum Esbjerg Kunstmuseum Fotografisk Center Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling Fuglsang Kunstmuseum Fyns Kunstmuseum Faaborg Museum Glasmuseet Ebeltoft Gl. Holtegård Grænselandsudstillingen i Aabenraa Heerup Museum Heart, Herning Museum of Contemporary Art Den Hirschsprungske Samling Holstebro Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet Johannes Larsen Museet Kastrupgårdsamlingen Koldinghus Kunstcentret Silkeborg Bad Kunsten, Museum of Modern Art Aalborg Kunstforeningen Gl. Strand (½ pris) Kunsthal Charlottenborg Kunsthal Aarhus Kunsthallen Brandts Kunstmuseet Brundlund Slot Kunstmuseet i Tønder KØS, Museum for kunst i det offentlige rum Louisiana Museet for Fotokunst Museet for Religiøs Kunst Museet for Samtidskunst Museet Holmen Krydsfelt Skive Museum Jorn, Silkeborg Nikolaj Kunsthal Nivaagaards isamling Ny Carlsberg Glyptotek Odsherreds Kunstmuseum Randers Kunstmuseum Reventlow-Museet Ribe Kunstmuseum SAK Kunstbygning, Svendborg Skagens Museum Skovgård Museet Sommerudstillingen, Tistrup Sophienholm (rabatpris) Sorø Kunstmuseum Statens Museum for Kunst Storm P. Museet Rudolph Tegners Museum og Statuepark Thorvaldsens Museum Trapholt Vejen Kunstmuseum Vejle Kunstmuseum Vendsyssel Kunstmuseum Vestjyllands Kunstmuseum Viborg Kunsthal J.F. Willumsens Museum Der arbejdes løbende på at udvide listen. Se for opdateringer. BKFs medlemskort/iaa-kortet giver gratis adgang til mange danske og udenlandske udstillingssteder og rabat ved køb af kunstnerartikler i flere butikker KURSER BKF afholder medlemskurser flere gange årligt i Aarhus, Odense og København. Kurserne kan fx handle om fondsansøgning, iværksætteri eller kreativitet, men BKF udbyder også kurser af praktisk/håndværksmæssig karakter, fx med udgangspunkt i nye litografiske teknikker eller i Photoshop. Hold øje med de aktuelle kurser se opslag i fagbladet en og på RÅDGIVNING Som medlem af nes Forbund har man mulighed for at få gratis råd og vejledning hos forbundets jurist. BKF rådgiver bl.a. om: Kontrakter og aftaler Løn og priser Ophavsret Moms og skat BKF påtager sig også skriftlig sagsbehandling i forhold til offentlige myndigheder og private modparter. Indimellem er vi desværre nødsaget til at gå rettens vej for at få sagerne afgjort, men vi vurderer altid hver enkelt sag konkret og tager i det enkelte tilfælde stilling til, om BKF skal føre sagen - og i givet fald, i hvilket omfang BKF kan og vil dække omkostningerne. BKFs jurist Klaus Pedersen kan kontaktes mandag til torsdag fra kl Personlig henvendelse: Efter forudgående aftale. Telefonisk henvendelse: eller Svar på mange af de økonomiske og juridiske spørgsmål, billedkunstnere støder ind i, kan findes på og her i håndbogens kapitel 8: Økonomi og jura.

16 30 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 31 GRATIS VÆRKTRANSPORT KUNSTBUS BKF råder over en stor varevogn (Ford Transit Van), som medlemmer kan låne gratis i op til to dage, til brug for transport i hele landet af værker i forbindelse med udstillinger. Bilen har hjemsted i København (Valby). Hvis man ønsker at låne bilen mere end to dage, og/eller skal køre mere end 500 km uden for landets grænser, skal man skrive en begrundet ansøgning vedlagt kopi af udstillingsaftale/invitation og sende den til BKFs sekretariat. Bilen er 260 cm høj udvendig. Lastrummet er 195 cm højt, 283 cm langt og bredden er 175 cm - med 134 cm oppe i taget og 139 cm mellem hjulene. Døråbningens diagonal er 225 cm. Lastevne max kg. Bilen kræver IKKE stort kørekort. Ved lån af bilen afholder man selv udgifter til diesel. Find ledige dage (max. to) og book Kunstbussen via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på / tlf for booking af bilen. TRAILER, AARHUS BKF råder over en trailer i Aarhus, som medlemmerne kan låne til værktransport. Traileren har sit hjemsted på Materielgården i Højbjerg. Traileren måler 300 cm i længden, 155 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. Find ledige dage og book traileren via kalenderen på eller kontakt BKFs sekretariat på telefon eller mail. TRAILER, ODENSE BKF råder over en trailer på Fyn, som medlemmerne kan låne til værktransport. Ordningen administreres af Gæsteatelier Hollufgård, som man skal rette henvendelse til. Traileren er lukket og udstyret med en rampe, måler 280 cm i længden, 145 cm i bredden og 185 i højden. Den kan kobles på en alm. personbil. For booking kontakt: Gæsteatelier Hollufgård Hestehaven Odense SØ Tlf BKFs medlemmer kan gratis rekvirere forbundets lister over fonde og legater relevante for billedkunstnere KUNSTNERBOLIGER BKF disponerer over flere kunstnerboliger, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. BKFS LEJLIGHED I BERLIN BKF ejer en tag-lejlighed i Bänschstrasse i Berlins Friedrichshain-kvarter. Lejligheden er på 77 m2 og indeholder: Entré Badeværelse med brus og karbad Soveværelse med to senge Stort køkken-alrum-atelier med sovesofa til to personer Altan Der er internet og arbejdsmuligheder - men desværre ingen elevator i bygningen. Lejeprisen er kr. pr. uge inkl. el og varme Mandag er skiftedag - kl. 14 I udgangspunktet kan man kun få én uge i lejligheden. Medlemmer, der ikke tidligere har haft ophold i lejligheden, vil blive prioriteret. Evt. afbud vil blive opslået på Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Berlin i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på FANØ-HUSET Forbundet disponerer over huset i Sønderho på Fanø, som medlemmer kan benytte året rundt mod betaling af en beskeden leje. Det fredede, stråtækte hus ligger midt i Sønderho. Der er atelier, stue, spisestue, køkken, bryggers, tre soveværelser med i alt fem sengepladser, samt toilet og brusebad. Eventuelle afbud eller ledige uger annon- Fanø-huset

17 32 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 33 ceres på BKFs elektroniske opslagstavle: Lejepriser i Fanø-huset: kr. pr. uge i lavsæsonen (januar, feb., nov. og dec. - ekskl. jul/nytår) kr. pr. uge i mellemsæsonen (marts, april, sep. og okt. - ekskl. påske og efterårsferie) kr. pr. uge i højsæsonen (maj, juni, juli og aug. samt jul/nytår, påske og efterårsferie) Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober for ophold i Fanø-huset i henholdsvis vinter- og sommerhalvåret. Læs mere og hent ansøgningsskema (skal anvendes) på LILLE SKIVEREN BKF råder hvert år over en uge i Jens Otto Krags bolig i Lille Skiveren. Lille Skiveren er beliggende i Aalbæk mellem Frederikshavn og Skagen. I huset er der ni sengepladser, to badeværelser, to atelierer, sauna, klaver, stort køkken og to stuer. En uges ophold koster kr. Skiftedag er fredag. BKFs årlige uge i Lille Skiveren opslås på opslagstavlen på og/eller i fagbladet en. HIRSHOLMENE OG KLITGÅRDEN Medlemmer af BKF kan desuden søge om ophold i Dansk Kunstnerråds kunstnerboliger på Hirsholmene og i Klitgården på Skagen. Læs om disse kunstnerboliger i håndbogens kapitel 4, i afsnittet om gæsteatelierer og legatboliger i Danmark. BUTIKKER MED RABAT FOR BKF-MEDLEMMER Følgende butikker giver rabat på kunstnerartikler mod forevisning af BKF-medlemskortet: KØBENHAVN BilledMontøren (10 %) Løjtegårdsvej Kastrup Tlf BMB kunstnerartikler (10 % - ved større indkøb dog 15 % - 20 %) Vesterbrogade 144, st.tv København V Tlf Creas A/S (15 %) Store Kongensgade København K Tlf Hvitfeldt og Søns Eftf. (10 %) Slotsherrensvej Vanløse Tlf nes Udstilling ApS (10 %) Sønder Boulevard København V Tlf Stelling Billede & Indramning (10 % via klubkort) Lille Kirkestræde København K Tlf Stelling Kunstnerartikler (10 % via klubkort) Amagertorv 9, Strøget 1160 København K Tlf Stelling Papir & Penne (10 % via klubkort) St. Kirkestræde København K Tlf Tutein & Koch A/S (10 %) Farvergade København K Tlf ODENSE KunstnerFarver.dk (10 %) & Flügger Farver (10 %) Gl. Kongevej Frederiksberg Tlf / Københavns kunstnerartikler (10 %) Ryesgade 58 Tlfw Andreas Binicki Kunstnerartikler (10 %) Nørregade Odense C Tlf POJ - Kunst og Rammer (10 %) Ansgargade 7 A 5000 Odense C Tlf (efter kl. 16) NB! Kun åbent efter aftale Hirsholmene

18 34 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 35 PRÆSTØ Grafik & Foto (15 %) Mønvej Præstø Tlf ROSKILDE Galleriskinner & Galleriophæng (10-15 %) Art Gallery Virk Ravnshøjvej 3, Kornerup 4000 Roskilde Tlf / aarhus (området) Aart de Vos Aps (10 %) Klosterport 4 Tlf J.P. Rammer Thorsø ApS (25 %) Sallvej Thorsø Tlf Stelling Kunstnerartikler Aarhus (10 % via klubkort) Østergade 28 Tlf BKFs sekretariat arbejder løbende med at udvide listen. Meld endelig til sekretariatet, hvis du har erfaring med butikker i din by, der giver rabat mod forevisning af BKF-kortet. Senest opdaterede version af listen kan altid ses på LOGBUY RABATKORT nes Forbund har indgået en aftale med firmaet MyLogBuy om rabatter og fordelsaftaler for forbundets medlemmer. Alle medlemmer af BKF har fået tilsendt et rabatkort. MyLogBuy giver adgang til attraktive rabatter i over butikker og webshops i hele landet. Her kan du spare penge på alt fra fitness og ferierejser til møbler, biler, tøj og restauranter etc. Via får du adgang til rabataftaler i hele landet. Hver enkelt aftale beskriver hvordan den skal bruges under Sådan gør du. MyLogBuy har udviklet en ny app til smartphones. Hent app en mylogbuy i AppStore eller Google Play. Tjek portalen eller mobilen før du handler - der er masser af penge at spare på www. mylogbuy.com Har du forslag til nye leverandører, hører LogBuy meget gerne fra dig. Så kontakter de leverandøren for at indgå en aftale. For at ønske en aftale, gå da til portalen og klik på boksen Din mening tæller. Sådan får du adgang til mylogbuy portalen: 1. Gå til 2. Login med den adresse og password du i forvejen er oprettet med. 3. Hvis du er nyt medlem eller endnu ikke oprettet, registrer dig da som bruger ved at oprette en brugerprofil under Opret brugerprofil 4. Indtast nes Forbund. 5. Udfyld med navn, og vælg et personligt password. 6. Herefter vil kontaktpersonen i BKF godkende. 7. Tilmeld dig nyhedsbrevet så du altid er opdateret på de nyeste tilbud og aftaler. 8. Som noget nyt kan du printe dit fordelskort direkte fra portalen, eller vise det på din telefon via den nye mobil app. 9. Hent den nye app mylogbuy i AppStore eller via Google Play. Har du spørgsmål? Kontakt da LogBuy på tlf eller Tabt dit LogBuy-kort? Henvend dig til BKFs sekretariat. PA ANLÆG BKF disponerer over et PA anlæg, der lånes gratis ud til medlemmer. Det er af mærket Yamaha og består af et par vellydende højttalere og en indbygget, men aftagelig powermixer, et højttalerstativ og kabler. Det hele kan stilles op og være klar på få minutter. Samlet vægt på højttalere, mixer og højttalerstativ er ca. 22 kg. PA-anlægget er placeret på BKFs kontor i København og skal afhentes/afleveres ved lån. BKFS KUNSTNERPORTAL Kunstnerportalen på er din egen webplatform til præsentation af dit arbejde. Selvom du eventuelt har en egen hjemmeside, er det en god idé også at oprette en profil på BKFs kunstnerportal og lægge fotos af værker ud dér. Mange offentlige og private institutioner, legatbestyrelser o.l. har ikke tid til at surfe rundt på kunstnernes egne hjemmesider og foretrækker derfor en kunstnerportal, hvor en række informationer og værkfotos er samlet et sted. Kunstnerportalen har i 2013/2014 fået nyt design, så der er mulighed for at vise flere værker, og så billederne kommer endnu mere til deres ret. Samtidig er det blevet lettere at opdatere sin profil og tilføje nye værkfotos og oplysninger. Hvis du endnu ikke er repræsenteret på BKFs kunstnerportal, er den nye udgave af Kunstnerportalen en oplagt anledning til at få det gjort. Vejledning til at oprette en profil på Kunstnerportalen findes på kunstnerportal - men du kan også kontakte sekretariatet, som kan hjælpe med at få fotos og CV lagt ud. Har du haft en profil på den tidligere udgave af Kunstnerportalen, bruger du samme login og kode som hidtil, når du skal ind på den nye version af Kunstnerportalen. Alt indholdet på den gamle Kunstnerportal er flyttet med over i det nye format. Vær opmærksom på, at du kan henvise direkte til din side på BKFs kunstnerportal med denne adresse: Nå ud til et stort publikum med en udstilling, der aldrig lukker: Læg dine værker ud på

19 36 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice 37 Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 1 marts 2013 Tema: Billedkunstens synlighed Læs også om: Vision for kunstnerisk kraftcenter på Gl. Dok, billedkunstneriske projekter på Godsbanen og nye møder mellem billedkunstnere og borgere i Tingbjerg. Billed kunst neren Fagblad for nes Forbund nr. 3 september 2013 Billedkunstens Danmarkskort Læs blandt andet om: Ny undersøgelse af billedkunstens vilkår Smarte kommuner medtænker kunst i byggeriet Sådan gør kunst en forskel i landsbyen noncere i bladet, f.eks. om tildelinger af hædersbevisninger, ledige værkstedspladser eller deltagelse på aktuelle udstillinger. BKF. Husk derfor at meddele BKFs sekretariat, hvis du får ny adresse! Håndbog BKF Håndbogen udkommer hvert andet år. Den er gratis for medlemmer af BKF, men sælges også til ikke-medlemmer for 100 kr. På den måde håber BKF at bidrage til, at vidensniveauet blandt alle professionelt arbejdende billedkunstnere højnes - og at argumenterne dermed skærpes, når der skal forhandles honorarer og vilkår. Det gavner hele standen. FAGBLAD OG FORMIDLING At tale billedkunstens sag i den offentlige debat er den røde tråd i alt BKFs kommunikationsarbejde. Fagbladet en, pressemeddelelser, informationspjecer, BKFs hjemmeside og debatindlæg til aviserne alle kanaler er i brug for at fremme forståelsen for de vilkår, BKFs medlemmer arbejder under. Målet er at synliggøre billedkunstneres kompetencer, styrke kunstens position i samfundet og inspirere til øget brug af billedkunst, både i privat og offentligt regi. BILLEDKUNSTNEREN en udkommer fire gange årligt og henvender sig til alle med interesse for billedkunstens vilkår i Danmark og internationalt. Udover temaartikler om aktuelle kunst- og kulturpolitiske tendenser, bringer en nyheder fra nes Forbund, analyser, debat og relevant fagligt nyt for billedkunstnere, som f.eks. aktuelle legatmuligheder, gæsteatelierer, kurser og lignende. I 2013 har bladet bl.a. haft fokus på kunstens synlighed i offentligheden, børns og unges møde med kunst, kunstens vilkår i kommunerne og kunsthallernes rolle i dansk kunstliv. en er gratis for medlemmer af nes Forbund. Andre kan tegne abonnement i sekretariatet i nes Forbund, pris: 300 kr./ året. Medlemmer har mulighed for gratis at an- BKF taler kunstens og de professionelle billedkunstneres sag over for politikerne en redigeres af en deltidsansat redaktør, tilknyttet BKFs sekretariat. Bladet har et redaktionsudvalg bestående af medlemmer af BKFs bestyrelse. Redaktionen modtager meget gerne tips og forslag til artikler skriv eller ring til redaktøren på eller tlf Se aktuelle deadlines i bladets kolofon. Artikler i en skrives og redigeres ud fra et ønske om at nå et bredt udsnit af kunstnere, kunstbrugere og kunstpolitisk interesserede. Artiklerne tages da også løbende op af dagspressen, og bladet fungerer på den måde som et af de vigtigste led i BKFs kommunikation udadtil ikke mindst i forhold til presse og kulturpolitikere. Alle udgivelser af en kan læses på Nyhedsbrev BKF sender ca. 4 gange årligt nyhedsbreve pr. til BKFs medlemmer med aktuelle ansøgningsfrister, jobs, kurser, kunstfaglige nyheder og information om arbejdet i Hjemmeside På finder man mange af de oplysninger, denne håndbog rummer og eftersom BKFs sekretariat kontinuerligt arbejder på at udvide og forbedre servicen, vil man som oftest også kunne finde helt nye oplysninger på hjemmesiden, der opdateres dagligt. Her finder man også Opslagstavlen med aktuelle legater, konkurrencer, kurser, jobs, m.v. for billedkunstnere. En del ansøgningsfrister falder skævt i forhold til udgivelsen af en, derfor kan man med fordel gøre det til en vane løbende at tjekke de mange gode tilbud på opslagstavle. Medlemmer kan gratis få lagt egne opslag - om f.eks. ledige værkstedspladser - ud på Opslagstavlen ved at kontakte sekretariatet på eller tlf På finder man desuden aktuelle kunst- og kulturpolitiske nyheder fra

20 38 BILLEDKUNSTNERNES FORBUND: BKFS medlemsservice dagspressen samt nyt om BKFs arbejde og forbundets udtalelser i medierne. En væsentlig funktion på hjemmesiden er BKFs Kunstnerportal, hvor man som medlem har mulighed for gratis at præsentere sig selv og sin kunst (se afsnittet om BKFs Kunstnerportal tidligere i dette kapitel). BKF på Facebook På Facebook kan alle følge med i BKFs aktiviteter og debattere aktuelle kunstpolitiske emner. Her deler BKF også pressemeddelelser, aktuelle udtalelser i medierne samt andre relevante kunstpolitiske nyheder. Gå ind på find BKF og klik: Synes godt om! BKFs hjemmeside har fået nyt design i 2013/2014, så der nu er mulighed for at vise flere værker på Kunstnerportalen, hvor billederne kommer mere til deres ret. Benyt anledningen til at vise dit arbejde på

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en...

Q1 Lidt om dig selv. Medlemsundersøgelse / 24. Besvaret: 577 Sprunget over: 0. Jeg er medlem af en A-kasse. Jeg er ikke medlem af en... Q1 Lidt om dig selv Besvaret: 577 Sprunget over: 0 Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en... Jeg er medlem af en A-kasse Jeg er ikke medlem af en A-kasse 36,05% 208 63,95% 369 I alt 577 1

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013

URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 URAFSTEMNING VALG TIL BKFs BESTYRELSE 2013 Agnete Bertram (tidl. Agnete Krogh Vinkler), f. 1983, bor i København www.agnetebertram.com Jeg arbejder som billedkunster og kurator. Som billedkunstner drives

Læs mere

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup museum 1099 Bevaringscenter Nordjylland 1154 Bevaringscenter

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden Ofte stillede spørgsmål Udpegning af nye medlemmer til Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget for perioden 2014-2017 Efterår 2013 1 Ofte stillede spørgsmål Hvorfor har Aarhus Kommune tre kunstfaglige

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 28 Mødedato: 01.09.2016 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 Til stede fra udvalget: REFERAT Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 9 Mødedato: 05.09.2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8, stuen. REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

STABILE SKRØBELIGHEDER

STABILE SKRØBELIGHEDER STABILE SKRØBELIGHEDER Steffen Tast St. Torv. 9500 Hobro 11. juni - 3. september 2016 de-light # 21, 2016 Mit arbejdsområde er installation, skulptur, ofte som mobile, der involverer lys og glas. Selv

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling GENERALFORSAMLING 2012 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 3. november 2012, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst Strandgade 27 B, 1401 København K. BKF inviterer på

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode!

Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 104 Offentligt Kunstnersammenslutninger er udelukket fra at ansøge Charlottenborg om udstillingsperiode! Kunstnersammenslutningernes bemærkninger til: Svar på spørgsmål

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd

Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. juni 2014 Vedtægter for Esbjerg Kommunes Kunstråd Login Sagsbehandler cbj Christina Balslev Jespersen Saers Telefon direkte 76 16 18 67 E-mail cbj@esbjergkommune.dk

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme

Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme Bestyrelsens beretning 2013: Billedkunstens samlende stemme 4 BKFs politiske arbejde i 2013 har været præget af nye samarbejder. Vi ved, at vi står stærkere, når vi sammen taler kunstens sag. Og vi kan

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning fra internetportalen aarhus.nu om tilskud til at udvikle en kulturportal på internettet - fra kunstportal til kulturportal Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere