Det bemærkes i øvrigt, at der af principielle grunde i almindelighed ikke redegøres nærmere for regeringens interne overvejelser og drøftelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bemærkes i øvrigt, at der af principielle grunde i almindelighed ikke redegøres nærmere for regeringens interne overvejelser og drøftelser."

Transkript

1 UUI Alm.del Bilag UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 872 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 872 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt- Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 872: Vil ministeren oversende al kommunikation mellem departementscheferne i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet i sagen om adskillelse af mindreårige asylansøgere og deres ægtefællesamlever? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der har været korrespondance mellem departementschefen i Udlændinge- og Integrationsministeriet og departementschefen i Statsministeriet, henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 871 (Alm. del) stillet af den 9. juni Udlændinge- og Integrationsministeriet har i øvrigt foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter akter om korrespondance mellem departementscheferne i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet om den omtalte sag. Der er ikke fremkommet akter ved søgningen. Det bemærkes i øvrigt, at der af principielle grunde i almindelighed ikke redegøres nærmere for regeringens interne overvejelser og drøftelser. Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

2 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 873 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 873 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 873: Vil ministeren oversende al kommunikation mellem departementscheferne i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet i sagen om adskillelse af mindreårige asylansøgere og deres ægtefællesamlever? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge- og Integrationsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter akter om korrespondance mellem departementscheferne i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet om den omtalte sag. Der er ikke fremkommet akter ved søgningen. Det bemærkes i øvrigt, at der af principielle grunde i almindelighed ikke redegøres nærmere for regeringens interne overvejelser og drøftelser. Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

3 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 874 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 874 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt- Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 874: Vil ministeren oversende al kommunikation mellem departementscheferne i Justitsministeriet og Statsministeriet i sagen om adskillelse af mindreårige asylansøgere og deres ægtefællesamlever? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge- og Integrationsministeriet er ikke bekendt med eventuel korrespondance mellem departementscheferne i Justitsministeriet og Statsministeriet i sagen om adskillelse af mindreårige asylansøgere og deres ægtefællesamlever. Der henvises i øvrigt til justitsministerens besvarelse af 19. juni 2017 af spørgsmål nr. 911 (Alm. del), som har stillet til justitsministeren den 15. juni Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

4 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 875 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 875 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt- Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 875: Ministeren bedes redegøre for den samlede kommunikation fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Udlændingestyrelsen om ny indkvarteringsinstruks på datoen den 10. februar Ifølge s Ombudsmands redegørelse af 23. marts 2017 fremgår det på side 9, at Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet fremsender to s med ministerens pressemeddelelse om bar ebrude vedhæftet. O buds a de ko kluderer, at de tilsa e udgør ministerens instruks. Det fremgår endvidere af Ombudsmandens redegørelse (side 10), at Udlændingestyrelsen den 10. februar modtager mundtlig instruks fra Udlændinge-, Integrations- og Bolig i isteriet o ad i istrativt at effektuere i overe sste else ed i dholdet af presse eddelelse. E delig fre går det af Ombudsmandens redegørelse, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har oplyst, at indkvarteringsinstruksen blev drøftet på et koncerndirektørmøde, herunder at der var internationale forpligtelser, som skulle iagttages i forbindelse med indkvarteringsinstruksen (jf. UUI alm. del bilag 152). - Ministeren bedes afklare den tidsmæssige rækkefølge af disse fire meddelelser (to s og to mundtlige) til Udlændingestyrelsen. - Ministeren bedes oplyse, om der den 10. februar 2016 derudover blev kommunikeret fra ministeriet til Udlændingestyrelsen om indkvarteringsinstruksen, og hvad denne kommunikation i så fald bestod i. - Ministeren bedes redegøre for, hvordan den interne uoverensstemmelse mellem den mundtlige instruks givet telefonisk til Udlændingestyrelsen, og den mundtlige drøftelse på koncerndirektørmødet blev håndteret efterfølgende, og hvad man i ministeriet gjorde for at sikre, at der i effektueringen af indkvarteringsinstruksen blev givet forrang til drøftelsen på koncerndirektørmødet, hvorfra der ikke foreligger et referat? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Side 12

5 Jeg vil redegøre for forløbet efter udsendelsen af min generelle indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016 ved min besvarelse af samrådsspørgsmål AW og AY (UUI alm. del) den 23. juni Inger Støjberg Jesper Gori Side 22

6 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 876 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 876 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 876: Hvad var baggrunden for, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i en mail til Udlændingestyrelsen den 18. marts 2016 skrev, at der ikke måtte ske indkvartering i strid med Danmarks internationale forpligtelser? Hvis der er eksempler på, at dette var sket, ønskes de konkret eksempler beskrevet. 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Jeg kan henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 817 (UUI alm. del). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

7 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 877 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 877 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 877: Hvad var baggrunden for, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i en mail til Udlændingestyrelsen den 18. marts 2016 skrev, at der ikke måtte ske indkvartering i strid med dansk ret i øvrigt? Hvis der er eksempler på, at dette var sket, ønskes de konkret eksempler beskrevet. 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Jeg kan henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 817 (UUI alm. del). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

8 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 878 Ministeren har den 9. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 878 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 878: Hvem iværksatte adskillelse af parrene i henhold til ministerens instruks? Det fremgår af Styrelsens udtalelse til ombudsmanden af 28. april 2016, at styrelsen blev bedt o ad i istrativt at effektuere i overe sste else ed i dholdet i presse eddelelse hvem traf og effektuerede denne beslutning og kan dette opfattes som en tjenestebefaling (jf. Ombudsmandens redegørelse, UUI alm. del bilag 152, side 10)? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge- og Integrationsministeriet har forstået spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, hvilken myndighed der træffer afgørelse om indkvartering af asylansøgere m.fl. Der kan i den forbindelse henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 845 (UUI alm. del). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

9 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 898 Lovafdelingen Dato: 19. juni 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 898 (Alm. del), som s Udlændinge- og Integrationsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mattias Tesfaye (S). Søren Pape Poulsen Caroline Østergaard Nielsen 1216 København K. T F

10 Spørgsmål nr. 898 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg: Vil ministeren oplyse hvor mange akter, der ligger på Justitsministeriets sag om udlændingeministerens instruks pressemeddelelse vedrørende mindreårige asylansøgere og deres ægtefællesamlever i perioden fra 25. januar 2016 til og med dags dato? Pr. 15. juni 2017 er der oprettet tre sager i Justitsministeriet, som indeholder akter om den sag, der omtales i spørgsmålet. De tre sager indeholder i alt 93 akter. Derudover er der oprettet en række sager i ministeriet, som vedrører anmodninger om aktindsigt og besvarelse af folketingsspørgsmål. 2

11 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 899 STATSMINISTERIET CHRISTIANSBORG Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Telefax CVR-NR EAN-lokationsnummer Dato: 16. juni 2017 Sagsnr.: s Udlændinge- og Integrationsudvalg Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 899 (UUI alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt- Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT). Spørgsmål nr. 899: Er et 20-spørgsmål, som f.eks. udlændingeministerens svar til Naser Khader spørgsmål S 630 af 24. februar 2016 ifølge statsministerens opfattelse omfattet af ministeransvarsloven, herunder ministerens sandhedspligt? En ministers svar til skal være i overensstemmelse med sandhedspligten for at ligge inden for rammerne af ministeransvarlighedsloven. Det bemærkes i øvrigt, at det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilke krav der stilles til et svar, for at sandhedspligten kan siges at være opfyldt. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 14. juni 2017 af spørgsmål nr. 831 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen

12 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 900 STATSMINISTERIET CHRISTIANSBORG Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Telefax CVR-NR EAN-lokationsnummer Dato: 16. juni 2017 Sagsnr.: s Udlændinge- og Integrationsudvalg Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 900 (UUI alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt- Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT). Spørgsmål nr. 900: Er et mundtligt svar afgivet under et samråd ifølge statsministerens opfattelse omfattet af ministeransvarsloven, herunder ministerens sandhedspligten, selvom spørgsmålet ikke var direkte omfattet af selve samrådsspørgsmålet? En ministers svar til skal være i overensstemmelse med sandhedspligten for at ligge inden for rammerne af ministeransvarlighedsloven. Det bemærkes i øvrigt, at det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilke krav der stilles til et svar, for at sandhedspligten kan siges at være opfyldt. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen

13 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 902 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 902 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 902: Har der i perioden fra den 25. januar 2016 til den 1. juli 2016 været kommunikation mellem Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet og Statsministeriet om udarbejdelse af instruksen vedrørende separat indkvartering af mindreårige asylansøgere, der er giftsamlevende med en voksen og den efterfølgende udarbejdelse af nye retningslinjer? 21. juni 2017 Familiesammenføring 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge- og Integrationsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter akter om korrespondance mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og Statsministeriet om udarbejdelse af instruksen vedrørende separat indkvartering af mindreårige asylansøgere, der er giftsamlevende med en voksen og den efterfølgende udarbejdelse af nye retningslinjer. Der er ikke fremkommet akter ved søgningen. Det bemærkes i øvrigt, at der af principielle grunde i almindelighed ikke redegøres nærmere for regeringens interne overvejelser og drøftelser. Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 903 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 903: Er det korrekt forstået, at uanset om indkvarteringsinstruksen blev drøftet på koncerndirektionsmødet den 10. februar 2016, så er det i sidste ende ministeriets, herunder ministerens, grundlæggende pligt og dermed ansvar at sikre lovlig administration på udlændingeområdet, jf. Ombudsmandens redegørelse af 31. arts 7 side,. afs it. Mi isteriets fre ga gs åde i sage foreko e mig samlet set meget vanskelig at forstå. Og den har efter min opfattelse ud over at indebære udstedelse af en instruks med ulovligt indhold været meget risikabel i forhold til ministeriets grundlæggende pligt til sikring af lovlig ad i istratio på o rådet. (UUI al. del bilag 152)? 21. juni 2017 Familiesammenføring 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Ja, det er korrekt forstået. Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 904 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 904 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 904: Er det korrekt, når Udlændingestyrelsen i sin udtalelse til s Ombuds- a d de 8. april 6 skriver: Udlæ di gestyrelse odtog sa tidig ed udsendelsen af pressemeddelelsen den 10. februar 2016 en mundtlig instruks fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om administrativt at effektuere i overensstemmelse med indholdet af pressemeddelelsen. Instruksen betød således, at ingen mindreårige fremover måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle eller samlever, og at dette skulle gælde uanset om parret måtte have fællesbørn. Instruksen betød også, at der straks skulle ske adskillelse i de aktuelle sager, hvor en mindreårig allerede var indkvarteret sammen med en ældre ægtefælle eller sa lever. (UUI al. del bilag 152, side 23)? 21. juni 2017 Familiesammenføring 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Ja, det er korrekt. Der henvises i øvrigt til Udlændingestyrelsens udtalelse af 28. april 2016 til s Ombudsmand, som var vedlagt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udtalelse af 4. maj 2016 til ombudsmanden, jf. s Ombudsmands endelige redegørelse af 23. marts 2017 (UUI alm. del bilag 152). Jeg vil i øvrigt redegøre for forløbet efter udsendelsen af min generelle indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016 ved min besvarelse af samrådsspørgsmål AW og AY (UUI alm. del) den 23. juni Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 905 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 905 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 905: Vil ministeren anerkende, at hun blev gjort opmærksom på de juridiske problemer med en undtagelsesfri instruks under arbejdet med pressemeddelelsen ogeller indkvarteringsordningen jf. hendes udtalelse på samrådet den 1. juni 2017: Det, vi har diskuteret, har etop været de forbehold, som der måtte være. De indgik i de diskussioner. Det var derfor, at jeg blandt andet får at vide, at jeg kan ikke sige, at den ene - karikeret - skal bo i Gedser og den anden på Skagen. At det er ikke lov edholdeligt? 21. juni 2017 Familiesammenføring 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Som jeg nævnte under behandlingen af samrådsspørgsmål AT og AU (UUI alm. del) den 1. juni, var vurderingen i Udlændinge- og Integrationsministeriet forud for udsendelsen af pressemeddelelsen af 10. februar 2016, at der i et antal tilfælde under særlige omstændigheder skulle gøres undtagelse til en separat indkvartering under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser. Og jeg nævnte også, at det derfor var en forudsætning, at Udlændingestyrelsen skulle administrere ordningen i overensstemmelse med dansk ret, herunder Danmarks internationale forpligtelser. Det fremgik af de udkast til pressemeddelelser, som jeg fik forelagt, og som indeholdt et forbehold, og af de drøftelser om den generelle indkvarteringsordning, som fandt sted. Jeg kan i den forbindelse henvise til min tale under samrådet den 1. juni 2017, der er oversendt til (UUI alm. del endeligt svar på spørgsmål 801). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 906 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 906 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 906: Vil ministeren fastholde, at der hele tiden er blevet administreret lovligt, som ministeren flere gange konstaterede under besvarelsen af samrådsspørgsmål AT og AU den 1. juni 2017, når der i februar og marts 2016 i flere tilfælde i første omgang ikke blev foretaget fyldestgørende partshøringer, inden en række par blev adskilt? 21. juni 2017 Familiesammenføring 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Jeg kan henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 809 (UUI alm. del). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

18 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 907 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 907: Under besvarelsen af samrådsspørgsmål AT og AU den 1. juni 2017 oplyste udlæ di ge i istere, at der forefi des flere i ter e ails o sage fra dage e op til den 10. februar Vil ministeren udlevere de omtalte dokumenter? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Nej, jeg finder intet grundlag for at udlevere interne dokumenter, som af hensyn til regeringens interne beslutningsproces ikke findes at burde oversendes til. Det bemærkes, at det er det samme hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens 23 om interne dokumenter. Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

19 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 908 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 908 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 908: Vil ministeren oversende embedsmændenes udkast til pressemeddelelsen af 10. februar 2016, som indeholdt de nødvendige undtagelser? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Jeg kan henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 907 (UUI alm. del). Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

20 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 909 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 909 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 909: Ministeren bedes redegøre for de konkrete omstændigheder vedrørende de seks par, som hun på samrådet den 1. juni 2017 nævnte aldrig blev adskilt, herunder oplyse hvornår og i hvor mange af de 6 sager myndighederne traf den konkrete beslutning om, at de enkelte par fortsat skulle have lov til at være indkvarteret på samme asylcenter. Ministeren bedes samtidig hermed redegøre for, at ministeriet i sin supplerende udtalelse af 14. juli 2016 og korrigeret udtalelse af 1. august 2016 til Ombudsmanden alene nævner, at Udlændingestyrelsen undlod at adskille 5 par, herunder redegøre for, hvorvidt de 5 par er i blandt de samme 6 par, som bliver omtalt af ministeren på samrådet den 1. juni 2017 (jf. besvarelsen af UUI alm. del spm. AT-AU)? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id I sin endelige redegørelse af 23. marts 2017 (UUI alm. del bilag 152) anfører Ombudsmand, at der er 6 par, der aldrig blev adskilt i henhold til instruksen (redegørelsens side 5, tabel I. Par omfattet af instruksen, 2. række). Ombudsmanden oplyser i redegørelsen, at tabellen bygger på oplysninger fra Udlændingestyrelsen opgjort pr. 3. november I forlængelse heraf nævnte jeg i min tale under behandlingen af samrådsspørgsmål AT og AU den 1. juni 2017, at Udlændingestyrelsen hele tiden har administreret indkvarteringsordningen i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, og at styrelsen som et resultat af den administration i 6 sager på intet tidspunkt har adskilt parret. 2. Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen i øvrigt indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, hvortil der henvises: Side 14

21 1. Udlændingestyrelsen kan oplyse, at styrelsen i alle sager, der er eller har været omfattet af udlændinge- og integrationsministerens indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016, har foretaget en konkret og individuel vurdering af, om det vil være foreneligt med Danmarks internationale forpligtelser at indkvartere parret hver for sig. Udlændingestyrelsen har således i forlængelse af, at styrelsen den 10. februar 2016 modtog indkvarteringsinstruksen, foretaget en gennemgang af oplysningerne i alle sagerne, og har i en række sager indhentet supplerende oplysninger til brug for behandlingen af sagerne. Udlændingestyrelsen har i forbindelse med denne gennemgang af sagerne identificeret fem sager, hvor Udlændingestyrelsen har vurderet, at separat indkvartering ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Om disse fem sager fremgår følgende af Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse af 14. juli 2016 til s Ombudsmand, der er gengivet i s Ombudsmands endelige redegørelse i sagen (UUI Alm. del Bilag 152), s. 41 ff.: Herved be ærkes, at Udlæ di gestyrelse i u iddelbar forlæ gelse af ministerens instruks af 10. februar 2016 om straks at skille de mindreårige samboende par på asylcentrene ad besluttede at skille 23 par ad, men foreløbigt lod 5 par forblive indkvarteret sammen. I relation til de sidstnævnte 5 par fandt Udlændingestyrelsen således, at disse sager rejste væsentlige retlige spørgsmål, herunder om forholdet til Danmarks internationale forpligtelser, som krævede nærmere overvejelser. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen fortsat ikke har skilt 4 af disse par ad. Kun 1 af de par, der ikke blev adskilt i umiddelbar forlængelse af ministerens instruks, er herefter blevet adskilt, og dette er sket i overensstemmelse med den ene parts eget ønske. 1 par er udeblevet, og 1 par er overgået til integration i en kommune. For så vidt angår de resterende 2 par, der ikke blev adskilt i umiddelbar forlængelse af ministerens instruks, pågår der fortsat nærmere overvejelser om afvejningen af forskellige hensyn, herunder i forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Udlændingestyrelsen traf derfor beslutning om, at der ikke skulle ske indled i gsvis separat i dkvarteri g af disse par. Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse af 14. juli 2016 til s Ombudsmand omhandler antallet af par, hvor Udlændingestyrelsen pr. 14. juli 2016 havde truffet beslutning om, at der ikke skulle ske indledningsvis adskillelse. Side 24

22 Af Udlændinge- og Integrationsministeriets af 1. august 2016 til s Ombudsmand, der er gengivet i s Ombudsmands endelige redegørelse i sagen (UUI Alm.del Bilag 152), s. 47, fremgår følgende: Her ed opdaterede tal, so både afspejler situatio e i dag og de 14. juli 2016: - Der var 5 sager, hvor Udlændingestyrelsen ikke adskilte parret. - Styrelsen har fortsat ikke adskilt 4 af disse par ad. - Kun 1 af de par, der ikke blev adskilt i umiddelbar forlængelse af ministerens instruks, er herefter blevet adskilt, og dette er sket i overensstemmelse med den ene parts eget ønske. - 1 par er udeblevet. - 1 par er overgået til integration i en kommune. - I 1 sag er begge parter nu fyldt 18 år. - For så vidt angår det resterende par, der ikke blev adskilt i umiddelbar forlængelse af ministerens instruks, traf Udlændingestyrelsen den 6. juli 2016 afgørelse o, at parret fortsat åtte være i dkvarteret sa e. Der er tale om en korrektion og opdatering af den opgørelse, der er indeholdt i Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelse af 14. juli Udlændingestyrelsen kan oplyse, at der pr. 1. juni 2017, hvor udlændingeog integrationsministeren besvarede samrådsspørgsmål AT og AU, efter de for Udlændingestyrelsen foreliggende oplysninger var 6 par, der var eller havde været omfattet af indkvarteringsinstruksen, men som på intet tidspunkt havde været indkvarteret hver for sig. Der var tale om 4 af de 5 par, som er omtalt i Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelser til s Ombudsmand af henholdsvis 14. juli og 1. august Som det fremgår af de omtalte udtalelser til s Ombudsmand skete der efterfølgende adskillelse i den femte af sagerne i overensstemmelse med en af parternes eget ønske. Ud over de 4 par, er to par ikke blevet adskilt, idet parrene ophørte med at være omfattet af instruksen, inden styrelsen nåede at træffe beslutning om, hvorvidt der skulle ske indledningsvis separat indkvartering. Det er ikke muligt at oplyse, hvorvidt udfaldet af disse to sager ville have været en beslutning om adskillelse eller ej. I modsætning til de opgørelser, der er indeholdt i Udlændinge- og Integrationsministeriets udtalelser til s Ombudsmand af henholdsvis 14. juli og 1. august 2016, omfatter opgørelsen pr. 1. juni 2017 således også par, der ikke blev adskilt, idet parrene ophørte med at være omfattet af instruksen, inden styrelsen nåede at træffe beslutning om adskilt indkvartering. Side 34

23 3. Idet der er tale om sager, hvor der ikke er sket noget indgreb over for parterne, er der ikke noget krav om, at styrelsen skal dokumentere, hvornår styrelsen har besluttet at undlade at træffe beslutning om indledningsvis separat indkvartering. Det er på den baggrund ikke muligt at oplyse, hvornår styrelsen har truffet disse beslutninger. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriets besvarelse af 8. november 2016 af spørgsmål nr fra. Inger Støjberg Jesper Gori Side 44

24 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 909 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1008 Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 30. september 2016 stillet følgende spørgsmål nr (alm. del) efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) til udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 1008: Af svaret på UUI alm. del - spørgsmål 771 fremgår, at Udlændingestyrelse i et mindre antal sager har besluttet, at der heller ikke indledningsvist skulle ske i dkvarteri g hver for sig. Vil i istere oplyse, hvor a ge sager det drejer sig om, og hvilke faktuelle forhold der konkret var udslagsgivende for, at styrelsen konkret valgte at undlade at gennemtvinge en separat indkvartering? 8. november 2016 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende: So det fremgår af besvarelsen af 26. september 2016 af spørgsmål nr. 771 (Alm. del), stillet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 29. juni 2016, indebærer indkvarteringsinstruksen af 10. februar 2016, at mindreårige som udgangspunkt ikke må være indkvarteret på samme asylcenter som deres voksne ægtefælle eller samlever. Udlændingestyrelsen foretager allerede ved den første indkvartering en vurdering af, om der foreligger helt særlige omstændigheder, der tilsiger, at parret allerede ved ankomsten skal indkvarteres sammen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis parret har børn, forældrene er traumatiserede, og relevante fagpersoner vurderer, at den fortsatte forældreevne og omsorg over for børnene er afhængig af, at begge forældre bor sammen med børnene, også under den indledningsvise indkvartering. Konkret har Udlændingestyrelsen for så vidt angår fem par pr. 28. oktober 2016 vurderet, at indledningsvis separat indkvartering ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Disse fem par har således aldrig været indkvarteret hver for sig. Side 12

25 I de nævnte sager er der lagt vægt på bl.a. oplysninger om traumatisering hos familien. Har relevante fagpersoner vurderet, at den fortsatte forældreevne og omsorg over for et pars børn har været aldeles afhængig af, at begge forældre boede sammen med børnene, er dette ligeledes indgået med betydelig vægt. Endvidere er et enkelt par blevet indkvarteret sammen under henvisning til, at parret havde fået dispe satio til at i dgå ægteskab i Da ark. Inger Støjberg Jesper Gori Side 22

26 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 910 Ministeren har den 15. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 910 (alm. del) efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S) og Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. Spørgsmål nr. 910: Vil ministeren oplyse det helt konkrete tidspunkt for, at instruksenpressemeddelelsen om undtagelsesfrit at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefællesamlever blev sendt fra ministeriet til Udlændingestyrelsen og det præcise tidspunkt for, at instruksenpressemeddelelsen blev sendt videre til indkvarteringsoperatørerne? Vil ministeren redegøre for, hvornår de enkelte operatører reagerede og beskrive præcist hvilke tiltag, der blev iværksat hos de enkelte operatørerne på baggrund af instruksen og frem til, at Ombudsmanden i sin redegørelse af 31. marts 2017 lagde til grund, at instruksen efter sit indhold var ulovlig? 21. juni 2017 Udlændingeafdeling 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Jeg vil redegøre for forløbet efter udsendelsen af min generelle indkvarteringsinstruks af 10. februar 2016 ved min besvarelse af samrådsspørgsmål AW og AY (UUI alm. del) den 23. juni Inger Støjberg Jesper Gori Side 11

27 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 911

28 Spørgsmål nr. 911 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg: Har der i perioden fra den 25. januar 2016 til den 1. juli 2016 været kommunikation mellem Justitsministeriet og Statsministeriet om udarbejdelse af instruksen vedrørende separat indkvartering af mindreårige asylansøgere, der er giftsamlevende med en voksen og den efterfølgende udarbejdelse af nye retningslinjer? Justitsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets journalsystem mv. efter akter om korrespondance med Statsministeriet om den omtalte sag i perioden fra den 25. januar 2016 til den 1. juli Der er ikke fremkommet akter ved søgningen. Det bemærkes i øvrigt, at Justitsministeren af principielle grunde i almindelighed ikke redegør nærmere for regeringsinterne overvejelser og drøftelser. 2

29 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 912 Lovafdelingen Dato: 20. juni 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 912 (Alm. del), som s Udlændinge- og Integrationsministeriet har stillet til justitsministeren den 15. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT). Søren Pape Poulsen Caroline Østergaard Nielsen 1216 København K. T F

30 Spørgsmål nr. 912 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg: Vil ministeren redegøre for, hvilke reaktionsmuligheder et embedsværk har, når en minister vælger ikke at lytte til sit embedsværks rådgivning og i stedet udsteder en ulovlig instruks, der resulterer i ulovlig administration? Om reaktionsmulighederne ved ulovlige tjenestebefalinger kan der bl.a. henvises til Kodex VII, Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. Pligten til lovlighed indebærer bl.a., at embedsmænd skal handle inden for gældende ret. Det fremgår endvidere, at embedsmænd skal sige fra, hvis ministeren eller en overordnet giver en ordre til en handling, og det er klart, at handlingen er ulovlig. Det antages i den forbindelse, at der efter omstændighederne gælder en pligt til at orientere Statsministeriet om ulovlige tjenestebefalinger fra en fagminister. Denne orienteringspligt antages dog at være ret snæver. Den gælder kun for fagministeriets departementschef, og derudover antages den kun at gælde, hvis tjenestebefalingen er klart ulovlig, og hvis andre bestræbelser på at sige fra (ved kontakter til fagministeren) har slået fejl. Endvidere antages pligten at være begrænset til tilfælde, hvor tjenestebefalingen angår forhold af væsentlig betydning. Der henvises til betænkning om fagligt etiske principper i offentlig administration afgivet af DJØF s fagligt etiske arbejdsgruppe i 1993, side 139 f., og Jens Peter Christensen, Ministeransvar (1997), side 397 ff. 2

31 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 913 Lovafdelingen Dato: 20. juni 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 913 (Alm. del), som s Udlændinge- og Integrationsministeriet har stillet til justitsministeren den 15. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT). Søren Pape Poulsen Caroline Østergaard Nielsen 1216 København K. T F

32 Spørgsmål nr. 913 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg: Vil ministeren redegøre for, om embedsværkets eneste reaktionsmulighed er, at departementschefen i det pågældende ministerium underretter departementschefen i statsministeriet, eller om der i praksis også findes andre muligheder for embedsværket, hvis en minister gennemtrumfer en ulovlig instruks? Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 912 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg. 2

33 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 914 Lovafdelingen Dato: 20. juni 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 914 (Alm. del), som s Udlændinge- og Integrationsministeriet har stillet til justitsministeren den 15. juni Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT). Søren Pape Poulsen Caroline Østergaard Nielsen 1216 København K. T F

34 Spørgsmål nr. 914 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg: Vil ministeren redegøre for, om en minister er forpligtiget til at adlyde sit embedsværks rådgivning samt oplyse, hvilke konsekvenser det har for en minister, såfremt den pågældende sidder embedsværkets rådgivning overhørig og udsender en ulovlig instruks på eget ansvar? Der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 14. juni 2017 af spørgsmål nr. 828 (Alm. del) fra s Udlændinge- og Integrationsudvalg. 2

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Jeg har nu gennemgået den sag, som jeg har rejst over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nu Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 206 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 206 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 206 Offentligt Udskrift af samråd AT og AU med Udlændinge og integrationsministeren afholdt den 1. juni 2017 (jf. UUI alm. del Samråd AT og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets Retsudvalg den 3. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 375 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1860415 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC-AG fra Folketingets

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8

Indfødsretsudvalget (Omtryk Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 88 2016-17 (Omtryk - 22-12-2016 - Korrigeret bilag) IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 har den 16. november 2016 stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg

UDKAST TIL TALEPAPIR til brug for besvarelsen den 29. maj 2012 af samrådsspørgsmål A fra Folketingets Socialudvalg Socialudvalget 2011-12 L 106, endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Dato: 29. maj 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2012-0032-0223 Dok.: 428146 UDKAST TIL TALEPAPIR

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget den 21. maj 2013 Retsudvalget 2012-13 L 144 endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Lovafdelingen Sagsnr.: 2011-7650-0001 Dok.: 778934 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G (L 144) fra Retsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 7. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt (01) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 925 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 925 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 206-7 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 925 Offentligt Folketinget Udlændinge- og Integrationsudvalget Christiansborg 240 København K Dato: 24. august 207 Kontor:

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 22. marts 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005

STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 52 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 41-44, nr. 46-48, nr. 50-51

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. januar 2015 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Samina Munir Lanewala Sagsnr.: 2014-0035-0251

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål om Dublin/Eurodac

Spørgsmål om Dublin/Eurodac Spørgsmål om Dublin/Eurodac Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

S 950 endeligt svar Offentligt

S 950 endeligt svar Offentligt 2015-16 S 950 endeligt svar Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2016 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Asger G. Aagaard

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere