Indhold. brug af espressomaskinen. Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. brug af espressomaskinen. Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3."

Transkript

1 Vejledning til espressomaskine Indhold Sikker brug af espressomaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3 DELE OG FUNKTIONER Espressomaskinens dele...4 Espressomaskinens funktioner...4 Forberedelse af espressomaskinen til brug Fastgørelse af kopholder...5 Afmontering og vask af vandtank...5 Opfyldning og skylning af kedlerne...6 brug af espressomaskinen Brygning af espresso...7 Skumning og opvarmning af mælk...8 Sådan laves en cappuccino...9 Dosering af varmt vand...9 Vedligeholdelse & RENGØRING Før espressomaskinen rengøres...9 Rengøring af opskumningsarm og dyse...9 Rengøring af maskine og tilbehør...10 Rengøring af brusehoved...10 Når maskinen ikke har været brugt i længere tid...10 Afkalkning...10 Fejlfinding...11 Før brygning: Elementerne i en rigtig espresso Friske kaffebønner...11 Velsmagende vand...11 Den rigtige kværning - og kværn...11 Bryggeteknik for espresso Bryggetemperatur...12 Kværning af bønner...12 Dosering...12 Udjævning...12 Stampning...12 Mængde...13 Ekstraktionshastighed...13 Den gyldne crema...13 Fejlfinding under brygning af espresso...13 Garanti og service...14 Garanti for KitchenAid Espressomaskine...14 Servicecentre...14 Kundeservice

2 sikker brug af espressomaskinen Din og andres sikkerhed er meget vigtig. Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne. Her vises sikkerhedssymbolet. Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre. Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder: FARE ADVARSEL Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke straks følger instruktionerne. Man kan blive alvorligt skadet, hvis man ikke følger instruktionerne. Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder følgende: 1. Læs alle instruktioner. 2. Rør ikke ved varme overflader. Tag fat i håndtagene eller dupperne. 3. For at forhindre elektrisk stød må du ikke nedsænke ledningen, stikkene eller apparatet i vand eller anden væske. 4. Dette apparat kan bruges af børn, som er fyldt 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, under forudsætning af de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 5. Fjern ledningen fra stikkontakten, når apparatet ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet afkøle, før du sætter dele på den eller fjerner dem og før rengøring. 6. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering. 7. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af producenten, da dette kan medføre brand, elektriske stød eller personskade. 8. Må ikke bruges udendørs. 9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet eller berøre varme overflader. 10. Må ikke placeres på eller i nærheden af et varmt gasblus, en varm elkogeplade, eller i en opvarmet ovn. 11. Apparatet skal være slukket, før ledningen tilsluttes stikkontakten. Apparatet slukkes ved at slukke for det og derefter fjerne stikket fra stikkontakten. 12. Brug ikke apparatet til andet end det tilsigtede formål. 13. Vær meget forsigtig ved anvendelse af dampfunktionen. Gem denne vejledning 2

3 sikker brug af espressomaskinen Bortskaffelse af elektriske apparater Bortskaffelse af indpakningsmaterialer Indpakningsmaterialerne er 100 % genanvendelige og er mærket med genbrugssymbolet. De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Bortskaffelse af produktet Dette produkt er mærket efter EU direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingssted, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt. Elektriske krav Volt: volt A.C. Hertz: 50/60 Hz Watt: Maks W BEMÆRK: For at reducere risiko for elektrisk stød kan stikket kun sluttes til en stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Den medfølgende elledning er kort for at reducere risiko for sammenfiltring og og snublen over en lang ledning. Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet. ADVARSEL Fare for elektrisk stød Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Fjern ikke stikben med jordforbindelse. Brug ikke en adapter. Brug ikke forlængerledning. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød. 3

4 Dele og funktioner Espressomaskinens dele Kopholder Espressokedlens temperaturmåler ( ) O/I afbryder Tændt indikator (I) Varmtvandsknap ( ) Espressoknap ( ) Filterholder Bryggehoved Dampdrejeknap ( ) Vandtank (bagpå) Opsamlingsbakke Opskumningsarm & dyse Opskumningskedlens temperaturmåler ( ) Opskumningskande Kaffemål og børste til brusehoved Filterkurve Stamper Espressomaskinens funktioner O/I afbryder ( ) Tryk en gang for at tænde for espressomaskinen, og tryk igen for at slukke den. Når den er tændt, begynder de to kedler at opvarmes, og knapperne og kan betjenes. Automatisk slukningsfunktion Espressomaskinens har en automatisk slukningsfunktion: Den slukker automatisk efter 30 min. uden brug af knapperne eller. Tændt indikator (I) Når espressomaskinen er tændt, lyser indikatorlyset. Espressoknap ( ) Tryk knappen for at aktivere vandpumpen til at brygge espresso. Tryk knappen igen for at standse brygningen. Varmtvandsknap ( ) Når drejeknappen er åben, holdes knappen nede, for at aktivere vandpumpen og åbne for det varme vand fra opskumningsarmen. Pumpen slukker automatisk, når knappen slippes. Dampdrejeknap ( ) Dampen eller det varme vand fra opskumningsarmen doseres ved at åbne drejehåndtaget ved at dreje det mod uret. Mængden af damp kontrolleres med drejeknappens placering: Drej drejeknappen mod uret for mere damp, med uret for mindre damp. Dampen slukkes ved at lukke for drejeknappen ved at rotere den med uret, til dampen ophører. 4 Bryggehoved Bryggehovedet er stort nok til kommercielt brug og er fremstillet med forkromet messing, hvilket sikrer en usædvanlig lang levetid samt temperaturstabilitet. Bryggekedlen er fastboltet direkte på gruppehovedet, således at bryggegruppen opvarmes hurtigt og grundigt. Opskumningsarm & dyse Doserer damp og varmt vand gennem opskumningsarmen. Armen drejes horisontalt og vertikalt for at give en bekvem position. Dysen forbedrer skummet og kan aftages før rengøring. Opsamlingsbakke En stor, aftagelig opsamlingsbakke opfanger spild. Den kan vaskes i opvaskemaskinen, hvis den placeres i den øverste hylde. Bakken har en aftagelig opsamlingshylde af rustfrit stål. BPA-fri vandtank Den aftagelige vandtank kan flyttes til venstre eller højre for at lette påfyldning, og har tydelige maks. (1,8 liter) og min. påfyldningslinjer. Den halvgennemsigtige vandtank viser vandstanden. Den BPA-frie tank kan vaskes i opvaskemaskine, hvis den sættes i den øverste hylde. Kopholder 4 til 6 espressokopper kan holdes varme ovenpå enheden. Kopholder af rustfrit stål forebygger brud.

5 Dele og funktioner Espressokedlens temperaturmåler ( ) Drejeskivens måler indikerer, når espressokogeren har nået sin optimale bryggetemperatur. Opskumningskedlens temperaturmåler ( ) Drejehåndtagets måler indikerer, når opskumningskedlen har nået sin optimale damptemperatur. Filterholder Filterholderen er stor nok til kommerciel brug,er udført i forkromet messing og har et konisk håndtag med et godt greb. Fastgøres til bryggehovedet med en fast vridning mod højre. Filterkurve Filterkurve af rustfrit stål, som klikker på plads i filterholderen. Brug kurven med den mindste kapacitet til en enkelt kop espresso (30 ml), og kurven med den største kapacitet til to kopper (60 ml). Den lille skål passer også til pods. Opskumningskande Den rustfri kande med en kapacitet på 255 ml er en uvurderlig hjælp til opskumning af mælk. Stamper Stamper kaffen jævnt i filterkurven. Kaffemål og børste til brusehoved Brug et mål kaffe til hver kop (30ml) espresso. Børsten til vandfiltret hjælper med til at holde bryggehovedet og brusehovedet fri for grums. Ikke vist: Dobbelte kedler Adskilte kedler eliminerer ventetiden i forhold til en enkelt kedel, når der skiftes mellem opskumning og brygning. Kedlens opvarmningselementer har ikke kontakt med vandet: De er placeret på ydersiden af kedlen for at sikre den helt rigtige bryggetemperatur og udbrændingsmodstand. De hurtige kedler når driftstemperaturen på ca. 6 minutter. Drypfrit system med 3-vejs magnetventil En 3-vejs magnetventil eliminerer praktisk talt alt drypperi ved øjeblikkeligt at reducere trykket i bryggegruppen, når pumpen slås fra. Filterholderen kan fjernes øjeblikkeligt efter brygning uden at snavse til med kaffegrums. 15 Bar pumpe Vandpumpen leverer altid det nødvendige tryk til brygning af den perfekte espresso. Forberedelse af espressomaskinen til brug Fastgørelse af kopholder Ret de tre holderstænger ind med hullerne øverst i espressomaskinen. Tryk derefter holderstængerne ned i hullerne. Afmontering og vask af vandtank 1. Løft tanken lidt op, og aftag den derefter ved at trække bunden af tanken væk fra espressomaskinen. 2. Vask tanken i varmt sæbevand og skyl med rent vand. Tanken kan også vaskes i opvaskemaskine, hvis den sættes i den øverste holder. 3. Sæt tanken tilbage på espressomaskinen og sørg samtidigt for, at sifonslangerne er placeret inde i tanken. Ribben i bunden af tanken passer med rillerne i bunden af maskinen. 5

6 Forberedelse af espressomaskinen til brug Opfyldning og skylning af kedlerne ADVARSEL 5. Tryk på knappen for at tænde espressomaskinen. Når espressomaskinen er tændt, lyser strømindikatoren (I), de to kedler begynder at opvarme, og knapperne og kan betjenes. Fare for elektrisk stød Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse. Fjern ikke stikben med jordforbindelse. Brug ikke en adapter. Brug ikke forlængerledning. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød. Kedlerne skal fyldes og skylles, før espressomaskinen bruges første gang. Kedlerne skal også fyldes når: espressomaskinen ikke har været i brug i et længere tidsrum vandtanken løber tør under brug (dette kan beskadige espressomaskinen) dampvarmen bruges, uden der brygges espresso eller doseres varmt vand 1. Flyt vandtanken mod venstre eller højre for at åbne den, og fyld den med friskt, koldt vand op til maks. linjen. 6. Sæt en kaffekop under bryggehovedet. Fastgør ikke filterholderen til bryggehovedet. 7. Tryk på knappen det er ikke nødvendigt at vente, til kedlen er opvarmet. Dette aktiverer vandpumpen, som fylder bryggekedlen med vand. Efter nogle få sekunder løber vandet fra bryggehovedet. Når koppen er fuld, trykkes der på knappen igen for at standse vandpumpen. Bryggekedlen er nu klar til brug. BEMÆRK: Destilleret vand eller mineralvand kan beskadige espressomaskinen. Brug almindeligt vand til at brygge espresso. 2. Sæt hunstikket fra den elektriske ledning ind i stikket bagpå espressomaskinen. 3. Sæt den anden ende af den elektriske ledning ind i en stikkontakt med jord. 4. Sørg for, at drejehåndtaget er lukket ved at dreje det med uret så langt som muligt. 8. Sæt opskumningskanden under opskumningsarmens dyse. 9. Åbn langsomt drejehåndtaget ved at dreje det mod uret, og tryk derefter på knappen og hold den nede. Dette aktiverer vandpumpen, der fylder opskumningskedlen med vand. Efter nogle få sekunder begynder vandet at løbe fra dysen. 6

7 Forberedelse af espressomaskinen til brug 10. Når kanden er ca. halvfuld, slippes knappen og drejehåndtaget lukkes ved at dreje det med uret, indtil det standser. Opskumningskedlen er nu klar til brug. 11. Hvis der ikke skal brygges espresso nu, trykkes der på knappen for at slukke for espressomaskinen. BEMÆRK: Tryk ikke på knapperne eller uden vand i tanken. Det kan forårsage skade på vandtanken. brug af espressomaskinen Brygning af espresso Se side for at opnå de bedste resultater ved espressobrygning i afsnittet Før brygning: Elementerne i en rigtig espresso. 1. Sørg for, at vandtanken har nok vand (vandstanden skal være mellem påfyldningslinjerne maks. og min. ). 2. Vælg den lille eller den store filterkurv. Brug kurven med den mindste kapacitet til en enkelt kop espresso (30 ml), og kurven med den største kapacitet til to kopper (60 ml). Kurven med den lille kapacitet kan bruges med pods. 3. Tryk filterkurven ned i filterholderen indtil, den klikker på plads. Fyld ikke kaffe i filterholderen endnu. 5. Tryk på knappen for at tænde espressomaskinen. 4. Sæt filterholderen under bryggehovedet og ret filterholderens håndtag ind med på den venstre side af metalafretter-ringen. Sæt filterholderen op i bryggehovedet og skub filterholderens håndtag mod højre, indtil det er rettet ind med på metalafretter-ringen. 6. Vent indtil espressomaskinen har nået driftstemperaturen. Det tager ca. 6 minutter. Når nålen i espressokedlens måler har nået -zonen, er espressomaskinen klar til at brygge. 7. Aftag filterholderen fra bryggehovedet ved at skubbe håndtaget mod venstre. Hæld et mål malet kaffe (eller pods) i den lille filterkurv eller to mål malet kaffe i den store kurv. Brug en god espressokværn til din kaffe. 8. Med stamperen stampes kaffen godt fast med en drejende bevægelse. Overfladen af kaffen skal være så jævn som muligt. Se afsnittende "Udjævning" og "Stampning" for flere oplysninger. 9. Aftør overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen ind i bryggehovedet. 10. Sæt en eller to espressokopper på opsamlingshylden under filterholderens tud. Tryk på knappen og espresso kaffen begynder at løbe ned i kopperne. Når den ønskede mængde espresso er brygget, trykkes der på knappen for at standse brygningen. BEMÆRK: Filterholderen må ikke aftages under brygning. 7

8 brug af espressomaskinen 11. Espressomaskinen er udstyret med en 3-vejs magnetventil, der udløser trykket i bryggegruppen så snart vandpumpen slås fra, således at filterholderen kan aftages straks efter brygning. Aftag filterholderen ved at bevæge håndtaget mod venstre. Når man slår kaffegrumset ud af filterkurven, skal det undgås at ramme filterholderens håndtag. 12. Når filterholderen er taget af, sættes en kop under bryggehovedet, og der trykkes på knappen i et sekund eller to. Det renser brusehovedet, og kaffeolier -og grums, som er kommet ind i brusehovedet, skylles ud. 13. Mere espresso brygges ved at gentages trin 6 til 12, men se også baristatippene nedenfor. Baristatip Ved brygning af flere kopper: 1. Brug et viskestykke til at rengøre og tørre filterkurven, før den fyldes med kaffe. Det hjælper med til at sikre en jævn ekstraktion. 2. For at vedligeholde en passende bryggetemperatur er det vigtigt at holde bryggegruppen varm: Skyl ikke filterholderen med vand fra hanen det nedkøler filtret. Det er bedre at tørre grumset på filtret af med et viskestykke. Når du har travlt med andre opgaver som f.eks. at kværne kaffebønner eller opskumme mælk, skal filterholderen sidde på bryggehovedet, så filterholderen bevarer varmen. Skumning og opvarmning af mælk Det kræver lidt øvelse at opskumme og varme mælken, men du vil blive overrasket over, hvor hurtigt du udvikler færdigheden. En kande af rustfrit stål udformet specielt til opskumning, en opskumningsarm, der kan justeres horisontalt og vertikalt for at give en bedre arbejdsposition, en opskumningsdyse, der forbedrer skummet og et drejehåndtag, med hvilken dampmængden til opskumning kan styres præcist. 1. Tryk på knappen for at tænde espressomaskinen. 2. Vent indtil espressomaskinen har nået driftstemperaturen. Det tager ca. 6 minutter. Når nålen i opskumningskedlens måler har nået zonen, er espressomaskinen klar til at opskumme. 3. Fyld opskumningskanden 1/3 op med kold mælk. 4. Med opskumningsarmen rettet ned i en tom kop åbnes drejeknappen et øjeblik for at udlede overskydende vand fra systemet. Drejehåndtaget " " åbnes ved at dreje det langsomt mod uret. Drejeknappen lukkes ved at dreje den med uret, til den stopper. 5. Med drejehåndtaget lukket kan opskumningsarmen justeres, til den er i en bekvem arbejdsposition, og spidsen af opskumningsdysen kan nedsænkes, til den er lige under mælkens overflade i opskumningskanden. 6. Åbn langsomt drejehåndtaget ved at dreje det mod uret. Jo mere drejehåndtaget drejes, jo mere damp udløses. Tip kanden til en af siderne for at skabe en hvirvlende bevægelse i mælken, mens spidsen af dysen holdes ca. 5 mm under mælkens overflade. Hvis mælken sprøjter eller er fuld af bobler, holdes dysen for højt Når skummet begynder at dannes og udvider sig, skal kanden sænkes. 8. Når den opskummede mælk har udvidet sig til ca. 3/4 af kanden, sænkes opskumningsdysen ned i kanden for at opvarme mælken. Tip kanden for at bevare mælkens hvirvlende bevægelse. Varm mælken, indtil den er mellem 60 og 74 grader celsius. (ved disse temperaturer er kanden meget varm) Undgå at skolde mælken, hvilket sker ved en temperatur på 80 grader. 9. Før opskumningsarmen fjernes fra mælken, lukkes drejehåndtaget ved at dreje det med uret, indtil det stopper. Det forhindrer, at mælken sprøjter.

9 brug af espressomaskinen Baristatip Rengør straks opskumningsarmen og dysen efter brug. Se Vedligeholdelse og rengøring for flere oplysninger. Mælk med et lavere fedtindhold er generelt lettere at skumme. Skummetmælk kan være vanskeligt at bruge, da det skummer meget let med tendens til at danne store bobler og tørre hinder, der skæmmer strukturen. Sådan laves en cappuccino En cappuccino laves ved at opskumme og varme mælken, før espressoen brygges. Det giver skummet tid til at stivne en smule, hvilket adskiller den fra mælken. Når mælken er tilberedt, brygges en kop (30 ml) espresso i en cappuccinokop, Dosering af varmt vand Opskumningsarmen kan også bruges til at dosere varmt vand. Det gør det let at lave Americanos, te eller varm kakao. En mokkakop kan fyldes med varmt vand for at varme den op før espressobrygning. BEMÆRK: Det varme vand skal altid hældes i en tom beholder hvis det hældes i en kop eller en kande, som indeholder andre ingredienser, kan det sprøjte. 1. Tryk på knappen for at tænde espressomaskinen. 2. Vent indtil espressomaskinen har nået driftstemperaturen. Det tager ca. 6 minutter. Når nålen i opskumningskedlens måler har nået zonen er espressomaskinen klar til at dosere varmt vand. 3. Drejehåndtaget åbnes med opskumningsarmen nede i en tom kop ved at dreje den langsomt mod uret. Derefter trykkes der på knappen, som holdes nede for at dosere vand. vedligeholdelse og rengøring Det gælder i sidste instans om at finde en mælk, der passer til egen smag. De vigtigste faktorer, når det gælder om at producere virkelig godt skum, er erfaring og god afkøling: Jo koldere mælken er, jo bedre er resultatet. og derefter hældes den opskummede og varme mælk over i koppen med en forsigtig, rystende bevægelse. For at sætte pynt på mesterværket kan man drysse chokoladespåner ovenpå cappuccinoen. BEMÆRK: Der kan komme overskydende damp ud af dysen, før vandet løber. Det kan vare adskillige sekunder, før vandet begynder at løbe. 4. Når den ønskede mængde vand er doseret, slippes knappen, og drejeknappen lukkes ved at dreje den med uret, indtil den standser. Det er vigtigt at holde Artisan espressomaskinen ren for at kunne brygge den bedst mulige espresso. Gamle kaffeolier på filterholderen, filterkurvene og brusehovedet ødelægger smagen af selv den bedst tilberedte kaffe. Mælk efterladt på opskumningsarmen bør fjernes. Før espressomaskinen rengøres 1. Sluk for espressomaskinen. 2. Træk stikket til espressomaskinen ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen på stikkontakten. Rengøring af opskumningsarm og dyse Opskumningsarmen og dysen bør altid rengøres, efter mælken er opskummet. 1. Fjern opskumningsmuffen fra opskumningsdysen ved at tage fat i den og trække nedad. Opskumningsmuffen kan vaskes i varmt sæbevand. Sørg for, at alle åbninger i muffen er fri for rester. 2. Aftør opskumningsarmen og dysen med en ren, fugtig klud. Brug ikke en skuresvamp. 3. Slut til en stikkontakt med jordforbindelse. 4. Tænd for espressomaskinen og lad kedlerne nå driftstemperatur. Sæt opskumningsarmen ned i en tom kop og åbn drejehåndtaget et øjeblik for at lade damp løbe gennem opskumningsdysen. Dette renser dysespidsen Lad espressomaskinen samt dele og tilbehør afkøle.

10 vedligeholdelse og rengøring Rengøring af maskine og tilbehør Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring af espressomaskinen eller tilbehør. Aftør espressomaskinen med en ren, fugtig klud og tør den med en blød klud. Vask filterholderen i varmt sæbevand og skyl med rent vand. Tør med en blød klud. Vask ikke filterholderen i en opvaskemaskine. Filterkurvene, opsamlingsbakken, opsamlingshylden og opskumningskanden kan vaskes i den øverste hylde i opvaskemaskinen eller i varmt sæbevand. Ved håndopvask skal der skylles med rent vand og tørres med en blød klud. Brug brusehovedets børste eller en fugtig klud til at afbørste eller aftørre kaffegrums fra bryggehovedets pakning og brusehoved. Rengøring af brusehoved Efter hver 75 til 100 kopper espresso bør brusehovedet aftages fra bryggehovedet og rengøres grundigt. 1. Med en kort skruetrækker fjernes skruen i midten af brusehovedet ved at dreje den mod uret. Når skruen er fjernet, falder brusehovedet af bryggehovedet. 2. Vask brusehovedet i varmt sæbevand og skyl med rent vand. 3. Sæt brusehovedet tilbage i bryggehovedet med den glatte side nedad, og fastgør det med skruen. Drej skruen med uret, indtil den sidder fast. BEMÆRK: Når brusehovedet er fastgjort, skal midterskruen være i niveau med brusehovedets overflade. Hvis den ikke er i niveau, fjernes skruen. Derefter vendes den om og fastgøres igen. Når maskinen ikke har været brugt i længere tid For at opnå de bedste resultater skal espressomaskinen gennemskylles med friskt vand, hvis den ikke har været i brug i længere tid. Det vil også sikre, at kedlerne er fyldte, og at espressomaskinen er klar til brug. 1. Aftag og tøm tanken for gammelt vand, sæt tanken på plads og fyld den med friskt vand til maks. fyldlinjen. 2. Fyld kedlerne med friskt vand. Se afsnittet "Opfyldning og skylning af kedlerne" for instruktion. Afkalkning Der opbygges med tiden kalkaflejringer (kedelsten) fra vandet i espressomaskinen, og det kan forringe kvaliteten af espressoen. BEMÆRK: Kedelsten skal fjernes hver 2. måned. I områder med hårdt vand skal afkalkning muligvis foretages oftere. Brug et afkalkningsmiddel til at fjerne kedelsten. 1. Aftag brusehovedet fra bryggehovedet. Se afsnittet Rengøring af brusehoved for vejledning. 2. Sørg for, at vandtanken er tom. Følg vejledningerne på afkalkningsmidlets emballage. Bland afkalkningsopløsningen og hæld den i tanken. 3. Til opsamling af rengøringsopløsningen kan en stor kop placeres under bryggehovedet (fastgør ikke filterholderen) og en anden kop under opskumningsdysen. 4. Tryk på knappen for at tænde espressomaskinen. Det er ikke nødvendigt at opvarme kedlerne, før man går videre til det næste trin. 5. Tryk på knappen for at lade rengøringsopløsningen løbe gennem bryggehovedet i ca. 15 sek. Tryk derefter på knappen for at slukke. 6. Åbn drejehåndtaget ved at dreje det mod uret, og tryk derefter på knappen i 15 sek. for at lade rengøringsopløsningen løbe gennem opskumningsarmen og dysen. 7. Tryk på knappen for at slukke for espressomaskinen. 8. Vent 20 minutter og gentag derefter trin 4-7. Hver 20 minut gentages trin 4 7, indtil næsten al opløsningen i tanken er løbet gennem espressomaskinen. Lad ikke lade tanken løbe helt tør. 10

11 vedligeholdelse og rengøring 9. Aftag vandtanken og skyl den med friskt vand. Sæt den derefter tilbage på espresso maskinen og fyld den med friskt vand til maks. linjen. Tryk knappen for at tænde espresso maskinen, og skyl hurtigt espressomaskinen igennem ved at lade tankens indhold løbe skiftevis mellem bryggehovedet og opskumnings armen. Lad ikke vandtanken løbe helt tør. 10. Sæt brusehovedet tilbage på bryggehovedet. Se afsnittet Rengøring af brusehoved for vejledning. Husk at hælde friskt vand på tanken, før der brygges. Fejlfinding Hvis lysindikatoren tændt (I) ikke lyser og kedlerne ikke varmer, når der trykkes på knappen : Kontroller, at espressomaskinen er tilsluttet en stikkontakt. Hvis den er, skal stikket tages ud og sættes tilbage i stikkontakten. Tryk derefter på knappen igen. Hvis espressomaskinen stadig ikke virker, skal sikringen eller afbryderen, som espressomaskinen er sluttet til, kontrolleres, for at sikre at kredsløbet er lukket. Hvis kaffen ikke løber gennem filterholderen... kan vandtanken være tom eller bryggekedlen er måske ikke fyldt kan vandtankens sifonslanger være bøjede/knækkede eller forkert placerede kan brusehovedet trænge til rengøring kan espressomaskinen trænge til afkalkning kan kaffen være for fint kværnet kan kaffen være stampet for hårdt Hvis vandpumpen støjer... kan vandtanken være tom kan vandtankens sifonslanger være bøjede/knækkede eller forkert placerede kan kedlen være tom Hvis der løber vand fra filterholderen... er filterholderen måske ikke fastgjort korrekt til bryggehovedet kan der sidde kaffegrums på kanten af filterholderen eller bryggehovedets pakning kan bryggehovedets pakning være snavset eller nedslidt Hvis der produceres for lidt damp eller skum... har opskumningskedlen måske ikke nået driftstemperatur er drejeskiven måske ikke helt åben kan opskumningsdysen trænge til rengøring kan vandtanken være tom, eller måske er opskumningskedlen ikke fyldt Hvis problemet ikke kan løses med de ovenstående trin, så se afsnittet "Garanti og service". før brygning: elementerne i en rigtig espresso Før espressomaskinen overhovedet tilsluttes, skal flere elementer være klar for at muliggøre fremstilling af fantastisk kaffe. Friske kaffebønner Rigtig god kaffe fremtilles med friske kaffebønner, der er ristet korrekt. Mange baristaer anbefaler, at man ikke køber bønner, som er mere end middelristede med en jævn chokoladebrun farve. Denne ristning bevarer bønnens naturlige sukker og smag, som er grundlaget for den bedste espresso. Middelristning er det mørkeste, en bønne kan ristes, uden at der udvikles olier på overfladen. Mørkt ristede bønner som er mørkebrune eller næsten sorte ser gode ud, men den ekstra brænding overskygger de mere delikate kaffesmagstoner og karamelliserer sukkeret. Smagen af en mørkristet kaffebønne domineres ofte af en tung brændt kaffesmag, der er bitter og ubehagelig. Sådan bevares kaffebønnens friskhed: Opbevar bønnerne i en lufttæt beholder, der også beskytter mod lys, på et køligt og tørt sted. Opbevaring i køleskab anbefales ikke, da der kan dannes kondens på bønnerne, når beholderen åbnes. Nedfrysning kan hjælpe med til at bevare bønnerne gennem længere tid, men det forringer smagen. Velsmagende vand En almindeligt overset del af en god espresso er bryggevandet. Hvis du ikke bryder dig om smagen af vandet fra din vandhane, skal det ikke bruges til at brygge espresso brug i stedet rent vand på flaske. Da det ikke tager lang tid, før friskt vand smager fladt er det også en god ide at skifte vandet i tanken ofte, og efterfylde kedlerne hvis de ikke har været brugt gennem længere tid. Brug ikke mineralvand med mange mineraler det kan beskadige espressomaskinen. Den rigtige maling og kværn Espresso kræver en fin og ensartet kværning. Kaffemøller eller billige kaffekværne er normalt ikke gode nok til kværning af kaffebønner til en fremragende espresso. Den bedste espresso kræver en kvalitetskværn som f.eks. KitchenAid Artisan Burr Grinder. En god kværn maksimerer smag og aroma i espressoen ved at producere en meget ensartet kværningsgrad, næsten helt uden friktionsvarme. 11

12 Bryggeteknik for espresso Bryggetemperatur Vandtemperaturen samt temperaturens ensartethed har en direkte effekt på espressoens smag. En rigtig god espresso fremstilles ved at brygge ved den optimale temperatur, ideelt C. Sådan sikres den korrekte bryggetemperatur: Filterholderen (med filterkurven) skal altid påsættes bryggehovedet, når espressomaskinen opvarmer. Det opvarmer filtret. Vent altid, til kedlerne er helt opvarmede, før der brygges ca. 6 minutter. Doser og stamp hurtigt kaffen, og bryg straks. Dette forhindrer, at filterholderen afkøles mærkbart. Skyl aldrig filterholderen med koldt vand, hvis der brygges flere kopper. Når det gamle kaffegrums er slået af filtret, kan det resterende grums aftørres fra kurven med et rent viskestykke. Sørg for, at filterkurven er tør, før der hældes mere kaffe i den. Filterholderen skal sidde på bryggehovedet, når du er optaget af andre opgaver som f.eks. kværning af bønner eller opskumning af mælk. Opvarm en kop eller en mokkakop ved at opbevare den ovenpå espressomaskinen, før der brygges. Kopper kan også opvarmes på et øjeblik med dampen fra opskumningsarmen. Kværning af bønner bitre kaffekomponenter og vandet løber kun let gennem de områder med en højere tæthed, og dermed underekstraheres de smagsfulde essenser. Denne ujævne ekstraktion resulter i en tynd, svag, bitter espresso. Sådan udjævnes kaffen i filterkurven: Sørg for, at filterkurven er tør, før der hældes mere kaffe i den. Fugt i kurven skaber mindst modstand for bryggevandet. Efter filtret er doseret med kaffe, udjævnes kaffe med en fejende finger frem og tilbage over filtret. Fej ikke kun i en retning det får kaffen til at hobe sig op på den ene side af kurven og giver en ujævn ekstraktion. Forsøg at give kaffen en let udhulet form, hvor centrum er lidt lavere end siderne. Kontroller, at der ikke er huller mellem kaffen og filtrets sider. Korrekt udjævnet kaffe Rigtig god espresso kræver de friskeste bønner, og den friskeste kaffe er altid kværnet lige før brygning. De mest delikate aromatiske komponenter i kaffen bliver gamle i løbet af et par minutter efter kværning, så man bør kun kværne det, der skal bruges. Dosering Dosering er den proces, som den kværnede kaffe afmåles i filterkurven. En enkelt kop (30 ml) espresso kræver 7 gram kaffe to kopper kræver det dobbelte. Et fyldt, udjævnet mål kaffe, det mål der følger med Artisan Espressomaskinen, er det perfekte mål til en kop espresso. Hvis man doserer kaffen uden brug af målet, er det vigtigt ikke at overfylde filterkurven. Kaffe skal have plads til at udvide sig før brygning. Hvis kaffen sammenpresses mod brusehovedet, forhindrer det en jævn fordeling af vandet over filtret, og det fører til en ujævn ekstraktion og en dårlig espresso. Sådan ser du, om filterkurven er overfyldt: 1. Fyld kurven, udjævn kaffen og giv det en god stampning (se afsnittet Stampning). 2. Sæt filterholderen på bryggehovedet, og aftag det straks igen. 3. Hvis kaffen i filterholderen nu har et aftryk af brusehovedet eller brusehovedets skrue, er der for meget kaffe i filterkurven! Stampning Stampning sammenpresser kaffen til en flad skive, der giver en ensartet modstand til bryggevandet, som leveres under højt tryk. Når kaffen er korrekt jævnet og stampet, producerer den en ensartet ekstraktion af kaffebønnerne og en god espresso. Hvis kaffen er stampet for blødt, deformeres den af bryggevandet, og resultatet er en ujævn ekstraktion, en hurtig bryggetid, og en middelmådig espresso. Hvis kaffen er stampet for hårdt, giver det en langsom bryggetid, som resulterer i en bitter drik pga. overekstraktion. Den rigtige stampningsteknik 1. Stampningshåndtaget skal holdes ligesom et dørgreb, med den nederste del af håndtaget mod håndfladen. Når der stampes, skal man forsøge at holde stamper, håndled og albue i en lige linje. Udjævning At udjævne kaffen efter den er doseret i filtret er meget vigtigt for at lave en god espresso. Hvis kaffen ikke er jævnt fordelt i filtret, skaber stampningen områder med en høj og lav grad af tæthed. Bryggevandet, der er under tryk, følger uundgåeligt vejen med mindst modstand, hvilket betyder der, hvor der er den laveste kaffetæthed overekstrahering af de 2. Mens bunden af filterholderen hviler på en fast overflade, trykkes stamperen forsigtigt ned i kaffen for at danne en flad overflade. Fjern stamperen fra filterkurven med en let drejende bevægelse det vil forhindre, at stamperen trækker klumper af kaffe med op. 12

13 Bryggeteknik for espresso 3. Når stamperen er fjernet, kan der sidde lidt kaffe fast på siden af filterkurven. Bank filterholderen let på bordet for at slå kaffen ned ovenpå den stampede kaffe. Bank ikke for hårdt, ellers slås den stampede kaffe løs eller skiven slås i stykker. 4. Giv kaffen endnu en afsluttende stampning (også kaldet en afpudsningsstampning). Tryk lige ned på kaffen med et tryk på ca. 15 kilo, og nedsæt trykket til ca. 9 kilo, og afpuds derefter kaffen ved at dreje stamperen helt rundt to gange. 5. Efterse stampningen. Kaffeskiven skal være glat uden huller mellem siden af filterkurven og kaffen. Ekstraktionshastighed Årtiers erfaring har vist, at den bedste espresso hvad enten det drejer sig om en enkelt eller en dobbelt kop tager ca sek. at brygge. Hvis din espresso brygges hurtigere eller langsommere end sekunder, og din stampningsteknik er god, skal kværnen justeres! Kværn finere for en langsommere ekstraktionshastighed, og grovere for en hurtigere. Bevar dosering og stampningsgrad. Kaffe er følsom overfor omkringværende fugtighed, som hurtigt absorberes. Dette påvirker ekstraktionshastigheden. I et fugtigt miljø er ekstraktionshastigheden langsommere. I tørre omgivelser øges ekstraktionshastigheden. Du ender måske med at justere kværnen i overensstemmelse med årstiden eller dagens vejrforhold. Visse kværne har ikke den nødvendige finjustering til at korrigere problemet. Den bedste løsning er at investere i en KitchenAid Artisan kaffekværn. Hvis det ikke er muligt, kan du eksperimentere med stampningstrykket. Stamp med mindre kraft for en hurtigere løbetid, og mere kraft for en langsommere løbetid. Måling af stampningstryk 9 kilo, 15 kilo hvordan ved man, hvor meget stampningskraft, man egentlig bruger? Gør, hvad baristaerne gør: Brug en badevægt! Sæt en badevægt på en stol eller et bord og stamp kaffen ovenpå vægten. Derefter varer det ikke længe, før du har en fornemmelse af, hvor meget 9 eller 15 kilo er. Mængde Bryggegruppen og kedlerne er opvarmede. De friske bønner er formalede, og doseret ned i filterholderen, jævnet som af en ekspert, og nøjagtigt stampet. Nu kommer sandhedens øjeblik: Brygning! For den bedste espresso må man aldrig ekstrahere mere end en kop (30 ml) med den lille filterkurv eller to kopper (60 ml) med den store. Hvis der brygges mere, overekstraherer det kaffen, og resultatet er en tynd og bitter espresso. En perfekt espresso har den en dyb rødbrun farve og er nærmest tyktflydende som honning, der løber fra en ske. Det danner ofte hvad man kalder for musehaler eller tynde siruplignende strømme. Når de mere og mere bitre og syrlige komponenter ekstraheres, bliver espressoen lettere. I visse tilfælde synes strømmen nærmest hvid. Ekspertbaristaer holder nøje øje med strømmen og standser hurtigt, hvis brygninger bliver for let. Espresso Ristretto er en espresso, der er brygget med mindre end den normale mængde. Forbered espressomaskinen til at brygge to kopper, men stands brygningen, når der er ekstraheret 45 ml. Hvad du her gør, er at begrænse strømmen til kun at omfatte de mest smagsfulde og mindst bitre kaffeolier og essenser. Den gyldne crema Man kan kende en god espresso på dens crema, det tykke gyldne skum af emulgerede kaffeolier, som opfanger essensen fra kaffesmagen. God crema er tyk og hænger fast i siderne af koppen, når den tippes. Den bedste crema bør kunne bære lidt sukkerdrys i op til 30 sekunder. Fejlfinding under brygning af espresso Hvis espressoen er mere kanelbrun i stedet for dyb brun: skal du sørge for, at bryggegruppen og kedlerne er helt opvarmede kan du prøve at bruge en mindre syrlig kaffeblanding er hvidlig med tynde brune streger: kan du kontrollere din stampningsteknik den stampede kaffe er revnet, eller der er huller mellem kaffen og filterkurvens side er tynd og hurtigtflydende: kan du kontrollere din stampningsteknik den stampede kaffe er muligvis ikke fast nok til at give en jævn modstand overfor bryggevandet kan du prøve at bruge en finere kværning kan du kontrollere kaffens friskhed næsten ikke kan presses gennem filterholderen: kan du kontrollere din stampningsteknik stampningen er måske for hård kan du prøve at bruge en grovere kværning 13

14 GARANTI OG SERVICE Garanti for KitchenAid Espressomaskine Garantiens varighed: KitchenAid betaler for: KitchenAid betaler ikke for: Europa, Mellemøsten og Afrika: Tre års fuld garanti fra købsdatoen. Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter A. Reparationer, når espressomaskinen er anvendt til andre formål end almindelig madlavning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr. KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER. Servicecentre Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter. I Danmark: C.J. HVIDEVARESERVICE APS Thorndahlsvej AALBORG SV Tlf: Kundeservice THUESEN JENSEN A/S: Smedeland GLOSTRUP Tlf: Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. 14

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indhold. Vejledning til brødristeren. Dansk

Indhold. Vejledning til brødristeren. Dansk Vejledning til brødristeren Indhold Sikker brug af brødristeren Vigtige sikkerhedsanvisninger... Elektriske krav... Bortskaffelse af elektriske apparater...8 DELE OG FUNKTIONER Brødristerens dele...8 Funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD

VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD VEJLEDNING TIL KAFFEKOLBE INDHOLD DANSK DELE OG FUNKTIONER...2 Dele og tilbehør...2 SIKKER BRUG AF KAFFEKOLBEN...3 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Elektriske krav...5 BRUG AF KAFFEKOLBEN...6 Kolbekaffe

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9 VEJLEDNING til håndmixer Indhold HÅNDMixerENS SIKKERHED Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7 Reservedele og tilbehør...8 Tilbehørsguide...9 Klargøring

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I.

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I. 1,0 L MED DIGITALT INDSTILLELIG TEMPERATUR Kedel med svanehals Modeller: BV382510VCEB BV382510VCEV Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 1-års begrænset garanti bonavitaworld.com Indstil og hold vandtemperaturen

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ARTISAN BROODROOSTERS ARTISAN TOASTERS GRILLE PAIN ARTISAN ARTISAN TOASTER TOSTAPANE ARTISAN TOSTADORAS ARTISAN ARTISAN BRÖDROSTAR

ARTISAN BROODROOSTERS ARTISAN TOASTERS GRILLE PAIN ARTISAN ARTISAN TOASTER TOSTAPANE ARTISAN TOSTADORAS ARTISAN ARTISAN BRÖDROSTAR ARTISAN BROODROOSTERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN TOASTERS GUIDE TO EXPERT RESULTS GRILLE PAIN ARTISAN GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN TOASTER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE TOSTAPANE ARTISAN GUIDA

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

ARTISAN -KOFFIEMOLEN ARTISAN BURR GRINDER LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEEMÜHLE MACINACAFFÈ ARTISAN MOLINO DE CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEKVERN

ARTISAN -KOFFIEMOLEN ARTISAN BURR GRINDER LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEEMÜHLE MACINACAFFÈ ARTISAN MOLINO DE CAFÉ ARTISAN ARTISAN KAFFEKVERN ARTISAN -KOFFIEMOLEN GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN BURR GRINDER GUIDE TO EXPERT RESULTS LE BROYEUR À CAFÉ ARTISAN GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN KAFFEEMÜHLE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere