Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk TEKNISKE EGENSKABER:"

Transkript

1 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at der opstår farlige situationer. n Kontrollér, at filterholderen er spændt godt fast, før brygningen startes. n Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. n Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Tilbehørsdelene og apparatets aftagelige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine. Maskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i hjemmet. Garantien dækker ikke anvendelse af maskinen: - i et køkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser - på gårde - af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige omgivelser - i omgivelser af typen Bed & Breakfast n Pumpe: 15 bar n KTS: Krups Tamping System for en automatisk og optimal sammenpresning af kaffen n Filterholder med system til udstødning af kaffegrums. Kompatibel med malet kaffe og alle typer kapsler, E.S.E. eller smidige. n Dampfunktion n Automatisk sluk n Aftagelig vandbeholder (rumfang: 1,1 liter) n Effekt: 2450 W n Spænding: V 50/60Hz n Sikkerhedsanordninger mod overopvarmning n Mål: H. 320 mm, L. 345 mm, D. 290 mm 98 TEKNISKE EGENSKABER: Brugsspænding: Strømstyrke: Apparatet er udelukkende beregnet til brug med V vekselstrøm. Type brug: Dette apparat er kun beregnet til BRUG I EN ALMINDELIG HUS- HOLDNING ESPRESSOMASKINE GODE RÅD n For at få en espresso med en intens aroma anbefaler vi at bruge friskmalet kaffe til espresso, som er specielt velegnet til denne raffinerede type kaffebrygning, samt at bruge kopper, som ikke kan rumme mere end 50 ml. n Opbevar den malede kaffe i køleskabet, på denne måde bevarer den sin aroma længere. n Fyld ikke filterholderen helt op til kanten, men brug måleskeen (1 kop = 1 skefuld 2 kopper = 2 skefulde). n Hvis apparatet ikke bruges i over 5 dage, skal vandbeholderen tømmes og skylles. n Sluk altid for apparatet, før vandbeholderen tages ud for at blive tømt eller fyldt op. n Sørg for altid at stille apparatet på en plan og stabil overflade.

2 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page99 n Vi anbefaler at varme kopperne op for at opnå en bedre temperatur på kaffen i kopperne. n For at forlænge apparatets levetid anbefaler vi altid at bruge et filtrerende Claris Aqua Filter System (varenr.: F088) og at afkalke apparatet jævnligt. VIGTIGT! Før apparatet tages i brug første gang, efter længere tid uden brug og efter afkalkning, skal apparatet rengøres som beskrevet i afsnit 1: «IBRUGTAGNING». 1. IBRUGTAGNING Før espressomaskinen tages i brug, skal alle tilbehørsdelene rengøres i sæbevand og tørres af. Anvendes der ikke Claris-filter, gå venligst direkte videre til afsnittet "SKYLNING AF APPA- RATET". A. MONTERING AF CLARIS-FILTERET (skal gøres hver gang filteret skiftes ud) Hvis du bruger et Claris-filter, følg fremgangsmåden nedenfor for at fylde det med vand. n Skru Claris-filteret fast i bunden af vandbeholderen. n Fyld vandbeholderen op med vand (fig.2). n Sæt vandbeholderen i igen, og sæt den godt fast for at sikre, at vandet kan passere, og luk låget (fig.3). n Tænd for apparatet ved at trykke på «Tænd/Sluk» knappen (fig.4). n Stil vælgeren på position «forvarmning af damp». Når kontrollampen holder op med at blinke, stil vælgeren tilbage på positionen «Stop». Gentag denne fremgangsmåde endnu 4 gange. Man kan kontrollere, at Claris-filteret er fyldt med vand ved at stille en beholder under bryggehovedet, stille vælgeren på position «kaffe» og tjekke, om der løber vand ud. Gentag fremgangsmåden ovenfor, hvis det ikke er tilfældet. n Disse fremgangsmåder sikrer, at vandet passerer korrekt gennem filteret. VIGTIGT: Dette skal gentages, hver gang filteret skiftes ud. Claris-filteret skal udskiftes hver 2. til 3. måned, hvis maskinen bruges dagligt. B. SKYLNING AF APPARATET (skal udføres ved den første ibrugtagning, og hver gang maskinen er blevet rengjort/afkalket) - RENSNING AF KAFFEGENNEMLØBET Foretag dernæst en skylning af apparatet. Det gør man således: n Tænd for apparatet og fyld vandbeholderen op. n Sæt filterholderen (uden kaffe) i apparatet (fig.7). n Stil en tilstrækkelig stor beholder under filterholderen. n Så snart apparatet har nået den rigtige temperatur, lyser «Tænd/Sluk» kontrollampen konstant. Drej dernæst funktionsvælgeren hen på position «Kaffe» og lad alt vandet i vandbeholderen løbe igennem (fig.8). n Afbryd om nødvendigt skylningen ved at stille funktionsvælgeren på position «Stop» (fig.9) for at tømme beholderen og genoptag dernæst skylningen. n Tøm beholderen og frigør filterholderen: Tryk på knappen «OPEN» på filterholderen og drej den til venstre (fig.10). SKYLNING AF DAMPKREDSLØBET Før dampfunktionen tages i brug første gang, skal dampkredsløbet renses. n Fyld vandbeholderen op med vand n Tænd for apparatet ved at trykke på knappen n Stil en beholder under dampdysen. 99

3 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page100 n Stil vælgerknappen på position, knappen begynder at blinke. n Når knappen lyser konstant, stil vælgerknappen på lad vandet løbe ud, indtil der kommer damp. n Bliv ved med at producere damp i mindst 30 sekunder. 2. BRYGNING AF EN ESPRESSO Denne maskine laver en preinfusion før hver kaffebrygning for at trække alle aromaerne ud af kaffen og give fuld tilfredsstillelse. Pumpen fungerer i 3 sekunder, afbrydes i de 3 efterfølgende sekunder og fortsætter dernæst indtil slutningen af brygningen. OPVARMNING AF TILBEHØRSDELE n Vi anbefaler at starte med en opvarmning af tilbehørsdelene (filterholder og kopper) uden kaffe for at opnå det bedste resultat. Det gør man således: n Fyld vandbeholderen op med vand og start apparatet (fig.1, 2, 3 og 4). n Sæt filterholderen i og stil kopperne under den. n Så snart apparatet har nået den rigtige temperatur, holder kontrollampen op med at blinke. n Stil funktionsvælgeren på position «Kaffe» (fig.8). n Når kopperne er fyldt med varmt vand, stil funktionsvælgeren tilbage på position «Stop» (fig.9). n Tag kopperne væk. n Frigør filterholderen: tryk på knappen «OPEN» samtidig med at filterholderen drejes til venstre og tag den dernæst af (fig.10). Bemærk: Når apparatet er varmt, kan man varme espressokopperne op på pladen til opvarmning af kopper. MED MALET KAFFE Den valgte type maling er afgørende for espressoens styrke og smag. n Fyld vandbeholderen op med vand og start apparatet (fig.1, 2, 3 og 4). Kontrollampen blinker mens apparatet varmer op. n Brug måleskeen til at komme kaffe i filterholderen: en måleskefuld (fyldt op til kanten) pr. kop (fig.5). n Fjern den overskydende kaffe fra filterholderens kant. Vigtigt: Pres ikke kaffen i filterholderen sammen. Kaffen sammenpresses automatisk med KTS systemet «Krups Tamping System». n Sæt filterholderen i apparatet ved at dreje den mest muligt til højre, indtil den er i anslag (fig.7). n Stil en eller to kopper under filterholderen. n Så snart apparatet har nået den rigtige temperatur, lyser kontrollampen konstant. n Stil dernæst funktionsvælgeren på position «Kaffe» (fig.8). n Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, stil funktionsvælgeren tilbage på position «Stop» (fig.9). n Frigør filterholderen: Tryk på knappen «OPEN» samtidig med at filterholderen drejes til venstre og tag den dernæst af (fig.10). n Kast kaffegrumset bort med udstødningssystemet ved at trykke på «EJECT» knappen, som sidder mellem dyserne, hvor kaffen løber ud (fig.11). Skyl filterholderen under rindende vand og tryk samtidigt på «EJECT» knappen for at fjerne alle rester af grums. n Nu kan filterholderen fyldes op igen for at brygge en ny espresso. 100

4 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page101 MED EN «E.S.E.» POD (kaffepude) «E.S.E.», som står for «Easy Serving Espresso» (let brygning af espresso), er en indpakket dosis (44 mm i diameter) på 7g af udvalgt, malet kaffe, der er presset sammen mellem to papirfiltre og som er specielt beregnet til at brygge en italiensk «ristretto» (kort) espresso. Dette system tillader en øjeblikkelig, enkel, ren og behagelig brug af maskinen. n Fyld vandbeholderen op med vand og start apparatet (fig.1, 2, 3 et 4). Kontrollampen blinker, mens apparatet varmer op. n Riv det papir, der rager ud af, og læg E.S.E. pod'en ned i filterholderen med den røde skrift vendt nedad (fig.6). Sørg for, at alt papiret befinder sig inde i filterholderen, ellers kan der sive vand eller kaffe ud. n Hvis pod'en er placeret forkert, vil resultatet i koppen ikke være tilfredsstillende. n Læg aldrig to pods ned i filterholderen. n Følg trin 7 til 11 i fremgangsmåden for brygning af en espresso med malet kaffe. MED EN SOFT POD Maskinen er også kompatibel med soft pods (som regel med en diameter på 60 mm). Da denne type kapsler ikke er specifikt beregnet til espressomaskiner, får man en espresso, der er mindre stærk end med en E.S.E. pod. n Fyld vandbeholderen op med vand og start apparatet (fig.1, 2, 3 og 4). Kontrollampen blinker mens apparatet varmer op. n Læg en soft pod ned i filterholderen. Læg aldrig to pods ned i filterholderen. Hvis pod'en er placeret forkert, vil resultatet i koppen ikke være tilfredsstillende. n Følg trin 7 til 11 i fremgangsmåden for brygning af en espresso med malet kaffe. 3. DAMPFUNKTION n Dampen bruges til at skumme mælk op (f.eks. for at lave en cappuccino eller en caffè latte) med cappuccino-tilbehøret. n Når pumpen fungerer for at producere damp, udsender den en diskontinuerlig støj. n Efter brug af dampfunktionen køler apparatet automatisk af ved at pumpe koldt vand rundt, som afkøler varmesystemet. Under cyklusser med pumpning bliver den overskydende damp i varmesystemet frigjort sammen med varmt vand i drypbakken. n Frigørelsen af damp og den ledsagende støj er nødvendige for at afkøle apparatet. Vigtigt: Under og efter brug af apparatet kan dampdysens dele i metal blive brændende varme. BRUG AF DAMPDYSEN TIL AT OPSKUMME MÆLK n Fyld vandbeholderen op med vand og start apparatet (fig.1, 2, 3 og 4). n Stil funktionsvælgeren på position «Opvarmning af damp». Kontrollampen blinker (fig.12). n Drej dampdysen udad på apparatet. n Hæld 60 til 100 ml letmælk ned i en beholder, der kan rumme omkring en halv liter og som kan føres ind under dampdysen. Både mælken og beholderen skal være kold. n Vi anbefaler at bruge pasteuriseret mælk eller UHT mælk og undgå råmælk. n Før dampdysen ned i mælken, så snart kontrollampen lyser konstant. n Stil funktionsvælgeren på position «Damp» (fig.13). 101

5 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page102 n For at opnå det bedste resultat skal man holde dampdysen i bunden af beholderen i ca. 10 sekunder for at varme mælken op (dog uden at røre ved beholderens bund). Når opskumningen starter, skal man efterhånden sænke beholderen, således at dampdysen kommer op til overfladen (dog uden at komme op af mælken) (fig.14). n Når mælken er skummet op, stil funktionsvælgeren på position «Stop» (fig.15). Derefter køler apparatet automatisk af ved at starte 3 diskontinuerlige pumpecyklusser. Når denne automatiske afkøling er slut, kan man lave en kop espresso. Vigtigt: For at undgå at tilstoppe dampdysen, må mælkeskummet aldrig nå op til den øverste del i sort plastic. Det er vigtigt at rengøre dampdysen efter hver brug for at undgå, at mælken tørrer ind inde i den. Det gør man således: n Før dampdysen ned i en beholder med vand og gentag fremgangsmåden for at opskumme mælk i 30 sekunder. VIGTIGT! Dampdysen er stadig varm! Vask ikke tilbehørsdelene til espressomaskinen i opvaskemaskine. AF APPARATET n Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring og lad apparatet køle af. n Rengør af og til apparatet udvendigt med en fugtig klud. Efter brug skal vandbeholderen tømmes. n Skyl regelmæssigt vandbeholderen indvendigt. n Når der har sat sig et fint, hvidt lag i vandbeholderen, skal man foretage en afkalkning (jf. afsnit 5 «AFKALKNING»). AF DRYPBAKKEN n Den skal tømmes efter hver brug af apparatet. Løft den lidt op og tag den ud af apparatet. n Hvis man har lavet flere espressoer i træk, skal man tømme drypbakken af og til (efter omkring 7 til 8 espressoer). n Det er normalt, at der kommer vand i drypbakken, og det er ikke et tegn på utæthed (fig.19 & 20). n Rengør om nødvendigt drypbakken og risten med vand og lidt mildt opvaskemiddel, skyl dem og tør dem af. Sørg for, at delene sættes rigtigt på igen. AF BRYGGEHOVEDET OG FILTERHOLDEREN n De skal rengøres efter hver brug. Man skal blot tørre bryggehovedet af med en fugtig klud (fig.21) og rengøre filterholderen med rent vand og lidt mildt opvaskemiddel. n Brug ikke rengøringsprodukter, som indeholder sprit eller opløsningsmidler. n Tryk flere gange på «EJECT» knappen under skylning for at opnå det bedste resultat. Vi anbefaler at ryste filterholderen godt for at fjerne alt vandet. n Skyl efter og tør af. n Når espressomaskinen ikke bruges, må filterholderen ikke sidde i apparatet for at undgå, at pakningen bliver slidt RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

6 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page103 For en mere grundig rengøring kan filterholderen afmonteres fuldstændig: n Man kan fjerne delen i sort plastic, hvor kaffeudløbene og «EJECT» knappen sidder: Drej den til venstre og træk godt i den (fig.22). n Rengør de forskellige elementer med rent vand og lidt mildt opvaskemiddel. n Skyl efter og tør af. n Sæt delen i sort plastic ind i metaldelen igen, drej den til højre, indtil de to pile på de to dele er ud for hinanden. n Hvis bryggehovedet er meget snavset, kan man skrue risten af den med en stjerneskruetrækker, rense den og sætte den i igen ved at spænde den godt fast (fig.23). AF DAMPDYSEN n Denne tilbehørsdel består af 2 dele: en plasticholder og en metalcylinder til beskyttelse. n For at påbegynde rensningen, skru dysen på gribearmen af mens den drejes mod venstre (fig.16, 16.2). n Træk herefter metalcylinderen af plasticholderen (fig.16.3). n Rens delene med rent vand og lidt mild sæbe (fig.17). n Rens af med rent vand og tør. n Når delene er rene, sættes metalcylinderen fast på plasticholderen. n Pas på ikke at beskadige silikonepakningen, der holder dysen tæt (fig.16.3). n Sæt dysen på gribearmen og skru den mod højre, til den sidder fast (fig.18.1, 18.2). 5. AFKALKNING Garantien dækker ikke apparater, der ikke fungerer, fordi der ikke er blevet foretaget en regelmæssig afkalkning. Afkalk regelmæssigt espressomaskinen med hvid eddike eller en pose citronsyre eller sulfaminsyre, som kan fås i handelen. Vi anbefaler at bruge Krups afkalkningstilbehøret, varenummer F054, som kan købes i autoriserede Krups serviceværksteder. Foruden to poser afkalkningsmiddel omfatter dette tilbehør en strimmel til at teste vandets hårdhed for at evaluere, hvor hyppigt apparatet skal afkalkes under normal brug. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhed, men også af, hvor ofte apparatet bruges. Afkalkningens hyppighed i henhold til tilbehøret F054 er derfor vejledende. Man kan dog bruge følgende skema som udgangspunkt: Gennemsnitligt antal kopper kaffe per uge AFKALKNINGENS HYPPIGHED Blødt vand (<19 th) Hårdt vand (19-30 th) Meget hårdt vand (>30 th) Under 7 1 gang om året Hver 8. måned Hver 6. måned Fra 7 til 20 Hver 4. måned Hver 3. måned Hver 2. måned Over 20 Hver 3. måned Hver 2. måned Hver måned AFKALKNING AF DAMPKREDSLØBET OG KAFFEKREDSLØBET n Tøm vandbeholderen og sæt den i igen. n Hvis dit apparat er udstyret med et Claris - Aqua Filter System F088, skal filterpatronen tages ud før afkalkning. 103

7 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page104 n Fyld vandbeholderen med en blanding bestående af tre dele vand til en del hvid eddike eller en blanding bestående af en halv liter vand og en pose citronsyre eller sulfaminsyre, som kan fås i handelen. n Sæt filterholderen (uden kaffe) i apparatet og blokér den ved at dreje til højre indtil anslag. n Stil en beholder under dampdysen. n Tryk på «Tænd/Sluk» knappen (fig.4). n Stil straks herefter funktionsvælgeren på position «Damp» (uden at standse på position «Opvarmning af damp») (fig.13). n Lad blandingen løbe ud af dysen, indtil der kommer damp. n Stil funktionsvælgeren tilbage på position «Stop» (fig.9). n Stil en tilstrækkelig stor beholder under filterholderen. n Når kontrollampen lyser konstant, stil funktionsvælgeren på position «Kaffe» og lad halvdelen af blandingen løbe ud (fig.8). n Stands apparatet med «Tænd/Sluk» knappen og lad funktionsvælgeren stå på position «Kaffe». n Tænd for apparatet igen efter 15 minutter. n Lad resten af blandingen løbe igennem. n Stil funktionsvælgeren på position «Stop». SKYLNING VIGTIGT! Efter afkalkning skal man skylle apparatet 2-3 gange med rent vand (uden kaffe) som beskrevet i afsnit 1 «Første ibrugtagning». Glem ikke at skylle dampdysen på følgende måde: n Stil en beholder under dampdysen. n Tryk på «Tænd/Sluk» knappen (fig.4). n Stil straks herefter funktionsvælgeren på position «Damp» (uden at standse på position «Opvarmning af damp») (fig.13). n Lad vandet løbe ud af dysen, indtil der kommer damp. n Stil funktionsvælgeren tilbage på position «Stop». n Nu er apparatet afkalket og klar til brug igen. 6. GARANTI n Apparatet er dækket af en garanti, men garantien bortfalder i tilfælde af en forkert tilslutning, eller en håndtering eller en brug som ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning. n Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning, garantien bortfalder i tilfælde af enhver anden brug. n Garantien dækker ikke reparation på grund af manglende afkalkning. n Kontakt din forhandler eller et autoriseret serviceværksted vedrørende kundeservice eller reservedele. 104

8 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page PROBLEMER, MULIGE ÅRSAGER OG UDBEDRENDE HANDLINGER Problemer Mulige årsager Løsninger Espressoen er ikke varm nok. Filterholderen er blokeret. Kaffegrumset er tørt efter vandet er løbet igennem. Espressoen løber for langsomt ud. Vandet løber ikke igennem. Der løber vand ud af filterholderen efter brygning af en espresso. Der er kaffegrums i koppen. Vandbeholderen er utæt, når man flytter den. Der løber vand ud under apparatet. Kopperne og filterholderen er kolde. Du har glemt at frigøre filterholderen. Filterholderen er ikke strammet godt nok til. Varm tilbehørsdelene op: kopper og filterholder (jf. afsnit 2). Tryk på knappen «OPEN» og drej samtidigt filterholderen til venstre. Stram filterholderen mere til ved at dreje den mest muligt til højre indtil anslag. Filterholderen er strammet for hårdt til. Hastigheden for hvor hurtigt espressoen løber igennem, afhænger af, hvor fint den anvendte kaffe er malet, og det kan variere under brygningen. Malingen af kaffen er for fin, for fedtet Vælg en lidt grovere maling. eller for melet. Filterholderen er snavset. Rengør filterholderen (jf. afsnit 4). Risten ved vandets gennemløb er Lad apparatet køle af og rengør snavset. bryggehovedet med en fugtig klud (fig.21). Der er ikke vand i vandbeholderen. Vandbeholderen er ikke sat rigtigt i. Filteret er tilstoppet, malingen er for fin. Apparatet er tilkalket. Claris-filteret er blevet udskiftet, men der er ikke fyldt vand på. Funktionsvælgeren er ikke blevet stillet på position «Stop». Der dannes kalk for hurtigt, fordi vandet er meget hårdt. Filterholderen er snavset. Malingen er for fin. Ventilen i bunden af vandbeholderen er snavset eller beskadiget. Ventilen er blokeret af kalk. Der er en intern utæthed. Fyld vandbeholderen op. Tryk vandbeholderen godt ned. Rengør filterholderen (jf. afsnit 4) og prøv en mindre fin maling af bønnerne. Jf. afsnit 5. Der henvises til afsnit 1 "ibrugtagning" og "installation af Claris-filteret". Sluk for apparatet ved at stille funktionsvælgeren på position «Stop» (fig.9). Afkalk apparat som forklaret i brugsanvisningen (jf. afsnit 5). Rengør filterholderen med varmt vand. Tryk på «EJECT» knappen for at fjerne eventuelle rester af kaffegrums. Ryst den for at fjerne vandet. Brug en lidt grovere maling. Vask vandbeholderen og bevæg ventilen på bunden af vandbeholderen med en finger. Afkalk apparatet (jf. afsnit 9). Kontrollér, at vandbeholderen sidder korrekt. Brug ikke apparatet, hvis fejlen vedvarer, men kontakt et autoriseret serviceværksted. 105

9 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page106 Problemer Mulige årsager Løsninger Der løber vand ud under drypbakken. Man hører en knirken i filterholderen. Pumpen støjer unormalt meget. Kopperne fyldes ikke lige meget op. Espressoen siver ud på filterholderens sider. Espressoen smager ikke godt. Apparatet fungerer ikke. Dampdysen skummer ikke mælken op. Der kan forekomme vand eller en læk, når drypbakken fjernes. Dette er ikke et tegn på en utæthed. Det er et normalt fænomen: sikkerhedsblokering af filterholderen. Der er ikke vand i vandbeholderen. Vandbeholderen er ikke sat rigtigt i. Filterholderen er snavset. Jf. afsnit 4. Filterholderen er ikke sat rigtigt i. Der sidder kaffe på filterholderens kant. Kapslen er ikke lagt rigtigt ned i filterholderen. Maskinen er ikke blevet skyllet korrekt efter afkalkning. Pumpen er løbet tør, fordi der mangler vand. Den aftagelige vandbeholder er sat forkert i. Claris-filteret er blevet udskiftet, men der er ikke fyldt vand på. Dampdysen er tilstoppet eller kalket til. Mælken er for varm. Beholderens form er ikke velegnet. Der bruges skummet mælk. Stands apparatet, fyld vand i vandbeholderen og start apparatet igen. Tryk vandbeholderen godt ned. Sæt filterholderen i og blokér den (drej den mest muligt til højre indtil anslag). Fjern den overskydende kaffe. Sørg for, at alt papiret er indeni filterholderen. Skyl maskinen som forklaret i brugsanvisningen (jf. afsnit ). Fyld vandbeholderen op og spæd pumpen igen (jf. afsnit 1). Undgå at vandbeholderen bliver helt tømt. Sæt vandbeholderen i og tryk den godt ned. Der henvises til afsnit 1 "ibrugtagning" og "installation af Claris-filteret". Afkalk dampdysen (jf. afsnit 5) eller rens den med en nål. Brug kold mælk. Brug en lille kande. Man skal helst bruge sødmælk eller letmælk. 106

10 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page107 FILTERKAFFEMASKINE Før første ibrugtagning n Første gang kaffemaskinen tages i brug, skal den startes med 1 liter vand og uden kaffe. Fyld vandbeholderen op og tryk på Tænd/Sluk knappen ved siden med kaffemaskine. VIGTIGT Det anvendte vands kvalitet er afgørende for kaffens smag. Du skal sørge for at bruge frisktappet vand fra vandhanen, der ikke lugter af klor og som er forholdsvist koldt. Vi anbefaler at filtrere det med et Krups Duo Filter varenr. XS 1000, som kan købes i handelen. n Brug kaffefilter nr. 4. BRYGNING AF KAFFE n Fyld vandbeholderen op med kanden med måleangivelse alt efter hvor mange kopper kaffe, du vil brygge (fig.24). n Fyld ikke vandbeholderen op over max. mærket vist på vandstanden. n Løft låget op ved at trykke på OPEN knappen (fig.25). n Anbring et kaffefilter i filterholderen og fyld den med kaffe ved hjælp af måleskeen, idet der afmåles en skefuld pr. kop kaffe (fig.26). n Tryk på «Tænd/Sluk» knappen kaffemaskine, kontrollampen tænder og brygningen starter. n Kaffemaskinen er udstyret med et drypstopsystem, der tillader at skænke en kop kaffe, før kaffebrygningen er slut. Hvis du skænker en kop kaffe under brygningen, skal du hurtigt stille kanden tilbage, for at undgå at filteret løber over. n Kanden og kandens låg kan stilles ind i en mikrobølgeovn for at varme kaffen op. n Stil aldrig en tom kande ind i en mikrobølgeovn. RENGØRING n Tag filterholderen ud af kaffemaskinen for at fjerne kaffegrumset. n Tag apparatets stik ud. n Rengør ikke apparatet, mens det er varmt. n Rengør den med en fugtig klud eller svamp. n Dyp aldrig apparatet ned i vand, og hold det ikke ind under rindende vand. AFKALKNING AF FILTERKAFFEMASKINEN Afkalkning Antal brygninger mellem afkalkning Uden Duo Filter Med Duo Filter Blødt vand Hårdt vand

11 IFU Krups XP2240-EO_ /11/11 09:20 Page108 For at afkalke kaffemaskinen kan du bruge: - enten en pose afkalkningsmiddel, der kan fås i handelen, fortyndet i 250 ml vand - eller 250 ml hvid eddike. n Hæld afkalkningsmidlet eller eddiken ned i vandbeholderen og start kaffemaskinen (uden filter og uden kaffebønner). n Lad halvdelen af blandingen løbe ned i kanden og stands dernæst kaffemaskinen ved at trykke på «Tænd/Sluk» knappen. n Lad blandingen virke i 1 time. n Start kaffemaskinen igen ved at trykke på «Tænd/Sluk» knappen og lad resten af blandingen løbe ud. n Skyl kaffemaskinen ved at starte den 2 gange med en vandbeholder fyldt med klart vand. Garantien dækker ikke kaffemaskiner, der ikke virker eller fungerer dårligt, fordi de ikke er blevet afkalket. I TILFÆLDE AF PROBLEMER: Problemer Løsninger Kaffemaskinen tænder ikke: Kontrollér, at stikket er sat i. Der ser ud til at være en utæthed: Vandet løber for langsomt igennem eller kaffemaskinen støjer for meget: Hvis kaffemaskinen stadig ikke fungerer: Kontrollér, at vandbeholderen ikke er blevet fyldt op over max. mærket. Afkalk kaffemaskinen. Kontakt et autoriseret Krups serviceværksted. BORTSKAFFELSE AF ET ELEKTRISK ELLER ELEKTRONISK PRODUKT Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genvindes. Bring det til en genbrugsstation eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. 108

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé

Espresso Caffé Espresso Caffé x1 =1 28 1x4 Espresso Caffé Espresso Caffé Espresso Caffé 23 24 25 26 27 28 x1 =1 1x4 29 30 31 06 14 05 11 12 = x1 = x2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1!! 2 06 14 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 06 22 05 O P N J F088 XS1000 L B A C d i a b c I e E F D f M G g H h J K

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

KRUPS. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO

KRUPS.  ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ITALIANO Falcon Display Tu?v 0827932:Mise en page 1 10/03/08 13:50 Page C2 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com SUOMI ITALIANO Falcon Display

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55

www.krups.com ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx DANSK Udelukkende til brug i en almindelig husholdning HOTLINE i DK : 44 66 31 55 IFU_KR_COFFEEMAKER_EA83xx_DA 23/05/11 09:50 PageA1 DANSK DE EN ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA83xx IT PT FR ES NL Udelukkende til brug i en almindelig husholdning Garantiens varighed afhænger af

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Indhold. brug af espressomaskinen. Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3.

Indhold. brug af espressomaskinen. Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3. Vejledning til espressomaskine Indhold Sikker brug af espressomaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger...2 Bortskaffelse af elektriske apparater...3 Elektriske krav...3 DELE OG FUNKTIONER Espressomaskinens

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV

Kaffebrygger KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL. Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV 5 KOPPER KARAFFEL I RUSTFRIT STÅL Kaffebrygger Modeller: BV1500TS-CEB og BV1500TS-CEV KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 2-års begrænset garanti bonavitaworld.com Enkel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere