Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen"

Transkript

1 Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

2 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder du vejledning om din lejlighed og bebyggelsen. Vi vil anbefale, at du læser materialet og opnår et godt overblik over bebyggelsen og faciliteterne. Hvis du støder på spørgsmål, som vejledningen ikke giver svar på, så er du velkommen til at rette henvendelse til DEAS, som vil være dig behjælpelig. Med venlig hilsen DEAS A/S 2

3 Indholdsfortegnelse Ejendommen generelt... 5 Ejendomsservice... 5 Ejendomsadministration, adresse, telefon og Akut Døgnservice... 5 Fælleshuset/udlejning... 6 Hvem kan leje beboerhuset?... 6 Lejeperioder... 6 Priser og booking... 6 Nøgler til fælleshuset... 6 Vis hensyn i fælleshuset... 7 Kørsel til fælleshuset... 7 Oprydning i fælleshus... 8 Rengøring i fælleshus... 8 Depotrum... 9 Husdyr... 9 Forsikringsforhold Nøgler Dør porttelefon Navneskilt Antenneanlæg Vandinstallation Færdsel på torve, stier og grønne arealer Parkeringskælder Parkeringsforhold/gæsteparkering Bilvask Cykler og barnevogne Snerydning og glatførebekæmpelse Terrasser og altaner Leg og boldspil Lejligheden Elinstallation, sikringer HFI-relæ Lysinstallation TV/fællesantenneanlæg, telefon Hårde Hvidevarer Installation af egen vaske- og opvaskemaskine Ophængning af billeder, gardiner mv Udluftning og indeklima Ventilation generelt Ventilation/badeværelse Ventilation/køkken Friskluftventiler Brændeovn Afløbsinstallationer Varmeinstallationer radiatortermostat Gulve, parket Gulv og vægge i badeværelser Sanitet, toilet og håndvask Inventar, køkken, skabe Emhætte

4 Komfur Maling af indvendige overflader Indvendig vedligeholdelseskonto Låse Vinduer og døre Vaskerier og reservation af vasketider Affald, sortering og storskrald Opdatering af beboerhæfte

5 Ejendommen generelt Ejendomsservice DEAS Facility Services Telefontider: Mandag til Fredag Kl Tlf.: Ejendomsadministration, adresse, telefon og Åben Mandag til Fredag Kl DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon nr Hjemmeside: Ejendommens opdaterede kontakter, kan man altid finde på hjemmesiden eller kan blive viderestillet på tlf.: Akut Døgnservice Ved akutte skader uden for normal åbningstid, kan Akut Døgnservice kontaktes på telefon nr Oplys ejendomsnummer , og derudover hvad der er sket, og skadesadressen. En akut skade er: - en skade, der ikke kan afvente udbedring - en skade, hvor der er fare for beboernes eller naboernes sikkerhed - en skade, som vil vokse i omfang og i udgift, hvis den ikke udbedres her og nu. 5

6 Fælleshuset/udlejning Fælleshuset, der er beliggende ved søen, kan lejes af beboerne til private sammenkomster og fester. Hvem kan leje beboerhuset? Beboerhuset kan lejes af beboere i Sandbakken og Lerdalen til arrangementer til egne formål. Lejerens hustand skal være repræsenteret ved den begivenhed, beboerhuset er lejet til. Beboerhuset kan ikke lejes til politiske, religiøse eller kommercielle formål. Lejeperioder På hverdage er beboerhuset disponibel for lejeren fra kl til kl den efterfølgende dag. I weekenden er beboerhuset disponibel for lejeren fredag kl til mandag kl Herudover kan fælleshuset lånes til fællesarrangementer i Beboerrepræsentationen. Krav til rengøring skal selvfølgelig overholdes. Priser og booking Hverdage u/rengøring kr. 200 fra kl. 10:00 kl næste dag Hverdage m/rengøring kr. 400 fra kl. 10:00 kl næste dag Weekend u/rengøring kr. 500 fra fredag kl. 10:00 til mandag kl. 09:00 Weekend m/rengøring kr. 800 fra fredag kl. 10:00 til mandag kl. 09:00 Man skriver eller ringer til Service Centeret og bekræfter hvem der vil booke og om det er med eller uden rengøring. Beløbet bliver herefter opkrævet sammen med næste husleje. Mail: eller tlf.: Nøgler til fælleshuset Nøgler til fælleshuset aftales udleveret af Servicecentret. 6

7 Vis hensyn i fælleshuset Der skal vises hensyn til omgivelserne. Musik og støj må ikke genere de omkringboende lejere. Døre og vinduer skal holdes lukket efter kl både hverdage og i weekenden, samtidig med at musikken dæmpes. Skriftlige klager fra mindst 4 beboere (lejemål) over støj og larm, kan medføre udelukkelse fra brug af beboerhuset. Desuden kan udelukkelse fra brug af beboerhuset ske ved vandalisme af beboerhuset og indbo. Dette beror på en individuel vurdering fra DEAS. Kørsel til fælleshuset Ved biltransport benyttes indkørslen fra Elsdyrvej og langs søens vestlige side på en forsigtig og hensynsfuld måde dette gælder både handicapkørsel og levering af mad. 7

8 Oprydning i fælleshus Uanset om lejer selv gør rent, eller om det er med rengøring skal lejer altid sørge for følgende når fælleshuset forlades: Tømme opvaskemaskinen Stable stolene Der skal stå de samme borde fremme i festlokalet, som da man kom. De resterende borde samles. Tømme skraldespande, og bortskaffe affald i de respektive containere Rengøring i fælleshus Der er 2 muligheder for rengøring: Egen Rengøring: Beboerhuset rengøres i pæn og ordenlig stand. Nedenstående skal lejer selv foretage: Køkken: rengøring af hårde hvidevarer, kaffemaskine, køkkenborde, køkkenlåger, vask af gulv (almindelig gulvvask) Festlokalet: støvsugning, aftørring af stole og borde, aftørring af buffet og låger. Vask af gulv med opvreden gulvklud. Fedtede fingre fjernes fra vinduerne. Trappe og lille festlokale: støvsugning. Aftørring af stole og borde. Vask af gulv og trappe med opvreden gulvklud. Fedtede fingre fjernes fra vinduerne. Badeværelse: rengøring af toilet, håndvask og spejl. Vask af gulv. Entre: støvsugning samt gulv vask. Udeareal: rengøring af borde og stole efter brug. Fjernelse af affald og tømning af udendørs askebægre. Såfremt lejer ikke har rengjort beboerhuset i henhold til ovenstående, vil der blive gjort rent efter regning. Betaling for rengøring: Rengøringsfirma vasker gulve og trappe, aftørrer borde og stole, rengør badeværelse og aftørrer vinduer. Lejer skal selv feje gulve, trappe, og rengøre hvidevarer og kaffemaskine. 8

9 Depotrum Til hver lejlighed hører et depotrum i kælderen. Ved indflytningen anviser Servicemedarbejderen rummet. Alle ejendele der opbevares i depotrummene er ikke omfattet af ejendommens forsikring, men dækkes af lejers egen indboforsikring. Der er ventilation i kælderrummet, men vi anbefaler, at ejendele, der kan beskadiges af fugt, ikke bliver opbevaret i kælderrummet. Der må ikke stå ting i fælles gangarealer. Husdyr Der kan gives tilladelse til at holde husdyr. Ønskes dette, rettes der henvendelse til ejendomsadministrationen. Det er tilladt at holde 1 husdyr pr. lejemål, medmindre andet er aftalt. Skriftlig tilladelse gives under forudsætning af, at det ikke må være til gene for de øvrige beboere. Ved færdsel på ejendommen skal hunde holdes i snor, og på halsbåndet skal ejerens navn og adresse fremgå. Efterladenskaber skal omgående fjernes. Der findes stativer med plastposer til formålet og affaldsbeholdere. Det er ikke tilladt at medtage husdyr i vaskerierne. Øvrige regler omkring husdyr oplyses i den særskilte tilladelse. Ansøgning og tilladelse til husdyr efter forudgående aftale med ejendommens ejendomsadministrator. 9

10 Forsikringsforhold Det anbefales, at man tegner en indbo/familieforsikring, da møbler, tæpper og indbo ikke dækkes af udlejer eller dennes forsikringsselskab, uanset årsag til skaden (fx vandskade). Nøgler Ved indflytning udleveres 2 stk. nøgler i system. Nøglerne anvendes til: 1. Entredøren 2. Postkassen 3. Parkeringskælder 4. Cykelparkering, barnevogne 5. Vaskeri 6. Depotrumsgangen Lejer fremskaffer selv hængelås/nøgle til sit depotrum. Ved modtagelsen kvitteres for antallet af nøgler. Ønskes ekstra nøgler, skal de bestilles af ejendomsservice. Beboeren betaler for disse. Ved fraflytning skal det samme antal nøgler afleveres igen. Dør porttelefon Ringetryk til almindelig ringeklokke ved entredøren. Navneskilt Navneskilt til entredør og postkasse udleveres af ejendomsservice. Navnet, der ønskes anvendt, aftales med ejendomsservice. Antenneanlæg Alle lejligheder er tilsluttet kabeltv/internet fra Yousee. Beboeren træffer selv aftale med Yousee om hvilke tv-kanaler og internetforbindelser man ønsker at bruge. Afgift for brugen af nettet afregnes direkte mellem brugeren og Yousee. Vandinstallation Vandforsyningen er ført ind i lejligheden i teknikskabet, hvor vandmåleren findes. Vandforbruget afregnes direkte med vandforsyningen for den enkelte lejlighed efter forbrug. DEAS opfordrer til, at man altid holder øje med sit forbrug. 10

11 Færdsel på torve, stier og grønne arealer Torvene er fælles opholdsarealer for beboerne. Der er nærlegepladser og beplantninger, der er forskellige for de enkelte torve. De grønne områder er fællesarealer, hvor der klippes græs i en bræmme langs stierne. De øvrige arealer henligger som uplejede blomsterenge, hvor der høstes, efter behov. Færdselsregler Alle stier og torve er gangarealer, hvorpå al kørsel er forbudt. Dog kan der med forsigtighed køres langs søens vestlige side til fælleshuset med henblik på afsætning af passagerer, aflæsning og optagning af varer, men parkering er ikke tilladt der. Parkeringskælder Til lejligheden hører én parkeringsplads i parkeringskælderen, som er nummereret. Parkeringspladsen tildeles ved indflytningen. Det kan ikke påregnes, at nummeret er det samme som lejlighedsnummeret. Det nummer man er tildelt er låst til lejekontrakten og kan ikke byttes. Parkeringskældrene er uden for dagtiden aflåst for at forhindre hærværk og tyverier. Nøglen til lejligheden anvendes ved oplukning af den automatiske gitterport. Der må ikke henstilles ejendele, der er brandbare eller til gene og fare for de øvrige beboere. Såfremt der forekommer oliespild mv. på p-pladsen, skal beboeren rengøre området. Parkeringskældre må ikke anvendes som legeplads eller som autoværksted udover, hvad der henføres til almindelig service. Parkeringsforhold/gæsteparkering Udendørs parkering i Sandbakken er kun tilladt på de to markerede parkeringsområder. I Lerdalen på gæsteparkeringspladsen ved maskinhuset. I tilfælde hvor der ikke er plads på gæsteparkeringspladserne, henvises til kantstensparkering langs vejene Sandbakken og Elmehøjvej. Firmavogne, tjenestevogne og lejerens evt. 2. vogne henvises til gæsteparkeringspladserne. Der må på gæsteparkeringen ikke henstilles 11

12 køretøjer over 3500 kg. Håndværkere og flyttevogne kan, når det er nødvendigt, få tilladelse til at låne nøglen til pullerten, der afskærer for indkørsel til torvene for kortvarige parkeringer der. Vil man låne en nøgle kontaktes servicecenteret. Brandveje Indkørslerne til torvene er brandveje, og der er parkeringsforbud. Der skal være uhindret adgang for brand- og redningskøretøjer. Overtrædelse kan medføre bødeforlæg fra politiet. Standsning og parkering på brandvejen er forbudt Al kørsel med cykler og mountainbikes på de grønne arealer er forbudt. Campingvogne eller køretøjer, som ikke er indregistreret, må ikke henstilles på P-arealerne og parkeringskælderen. Voksencykler og knallerter må ikke henstilles på torvene, altanerne eller svalegangene. Bilvask Bilvaskepladser findes uden for indkørslen til parkeringskælderen. Der forefindes vandslange, og afløbet er forsynet med olieudskiller, som forebygger forurening. Bilvask må kun finde sted på disse pladser. Cykler og barnevogne Der findes aflåst rum i kælderen til parkering af cykler og barnevogne. Derudover er der flere steder plads i parkeringskældrene til cykelparkering. Cykler kan ligeledes parkeres på lejlighedens egen p-plads. Snerydning og glatførebekæmpelse Bebyggelsens karakter med mange trapper, torve, stier og veje betyder, at det i tilfælde af glatføre eller sne tager tid, før områderne er helt ryddet, eller der er gruset. Der gruses, når det første glatføre indtræffer, og det bliver liggende og suppleres, til vinterperioden er afsluttet. Snerydning mv. foregår efter den plan og prioritering, der fremgår af ejendommens snerydningsplan. 12

13 Terrasser og altaner Omkring lejlighedens terrasser, må der for at afskærme, plantes bøgehækplanter af typen Fagus Silvatica 2/0, cm. høj, 4 stk. pr. lb. meter. Beboeren skal vedligeholde egen beplantning omkring terrassen, herunder ukrudtsbekæmpelse og hækklipning. Hækklipning skal udføres mindst 1 gang årligt inden den 15. august. Højden på hækken må max. være 155 cm. Hvis terrassen har en udsat beliggenhed for vinden eller meget generende indkik, kan DEAS give dispensation for højden i konkrete tilfælde. Udvidelse af flisebelægningen ved terrassen kan der i visse tilfælde gives tilladelse til. Det drejer sig om lejligheder, der har den oprindelige størrelse på flisebelægningen. Der kan ved disse, efter ansøgning til DEAS, gives tilladelse til udvidelse til max. 2 rækker fliser 60 x 60 x 6 cm fliser. Udvidelsen foretages og betales af beboeren. Terrasser og altaner skal holdes ryddeligt og renholdte og ikke bruges til oplagsplads. Det er ikke tilladt at male rækværk eller altangulv eller pålægge tætte belægninger, fx vinyl eller gummimåtter, der kan medføre skadelig opfugtning. Rengøring af altangulv Rengøring foretages med universal rengøringsmiddel. Algedannelser Fjernes med et egnet miljøvenligt middel. Der må ikke anvendes nogen form for syre. For at undgå vandskader i lejligheden ved tøvejr skal altangulvet ryddes for sne. Der må ikke saltes, idet det skader betonen. På de altaner hvor der er afløb, skal der sørges for at afløbet fra altanen holdes rent og ikke tilstoppes med blade og lignende. OBS Der må ikke anvendes havemøbler af stålrør, hvor plastpropperne på benene mangler, da det medfører rustpletter på betonoverfladen, hvilke ikke kan fjernes. 13

14 Altanerne Lærredssejl kan anskaffes efter aftale med DEAS. Der må kun bruges 2 farver i bebyggelsen. På torv 1A 1C 1E 2A 2C 2E 3A monteres grønt sejl ral På torv 1B 1D 2B 2D 3B monteres blå sejl ral Altansejl kan købes og bestilles hos.: MJ Autosadelmager Tlf.: Web: Holmstrupgårdvej Aarhus V Som alternativ kan opsættes pileflet med ramme. Pileflettet må ikke males, og må kun olieres uden pigment. Pileflettet må ikke opsættes højere end håndfang på altanrækværket. Pileflettet skal løbende holdes ved lige og udskiftes i nødvendigt omfang, så det altid står helt, pænt og velvedligeholdt. Det fastgøres med strips til altanrækværket. Leg og boldspil For små børn er der nærlegepladser med legehus og sandkasse på flere af torvene. I Lerdalen findes en større legeplads. Det påhviler forældrene at sørge for oprydning af legetøj, cykler, legevogne mv. Cykler og legevogne mv., der ikke kan være i de små båse under trapperne på torvene, skal henstilles i kælderen. Der må ikke leges, køres på cykel eller løbes på rulleskøjter mv. i parkeringskældrene. Boldspil op ad murene er ikke tilladt af hensyn til støjen i lejlighederne. Boldspil skal foregå på græsarealet mellem Lerdalen og skoven, hvor der er opstillet et mål. Boldspil skal være afsluttet ½ time efter solnedgang af hensyn til de nærmest boende. 14

15 Lejligheden Elinstallation, sikringer HFI-relæ I gruppetavlen i entreen findes sikringer og HFI-relæ. Sikringer mærket forsikring er fælles sikringer for hele lejlighedens installation og skal normalt ikke skiftes. De øvrige sikringer dækker de markerede grupper, og overbelastning beskytter gruppen. HFI-relæet skal afprøves mindst en gang om året. Tryk på testknappen elforsyningen skal herefter afbrydes i hele lejligheden. Genindkobel elforsyningen igen. Afbrydes elforsyningen ikke ved testen, skal der rettes henvendelse til Ejendomsservice, som tilkalder elinstallatøren. Lysinstallation Lysinstallationen er opdelt på flere sikringsgrupper, således at en fejl ikke resulterer i en totalt mørklagt lejlighed, medmindre HFI-relæet kobler elforsyningen ud. Stikkontakten på armaturet i badeværelset er godkendt for el-barbermaskine og hårtørrer. Fastmonterede armaturer findes i badeværelset og under køkkenskabene. TV/fællesantenneanlæg, telefon Der findes i lejligheden et eller flere stik til TV og radio. Anlægget er forberedt til Internetforbindelse og telefon. Se punkt om Antenneanlæg. Der er et eller flere telefonsstik pr. etage. Ønskes flere tilslutninger træffer beboeren selv evt. aftale med telefonselskabet om montering. Disse installationer kan blive krævet fjernet ved fraflytning. Hårde Hvidevarer Lejligheden er udstyret med elkomfur med kogezoner, ovn og køl/fryseskab. Ved indflytningen er fremlagt brugsanvisninger på de fabrikater, der er i lejligheden. Beboeren er forpligtet til at følge anvisningerne for brug og 15

16 rengøring. Ved fejl rettes henvendelse til Ejendomsservice, der får foretaget reparation eller udskiftning uden udgifter for beboeren. (forudsætter normalt brug) Installation af egen vaske- og opvaskemaskine Vaskemaskine Der kan opstilles egen vaskemaskine i badeværelset, hvor der er forberedt afløb og tomrørsinstallation for el tilslutning. Elinstallationen skal udføres af aut. elinstallatør for egen regning. Brug af vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden efter kl må ikke finde sted, af hensyn til støjgener for naboerne. Se øvrige gældende regler nedenfor. Disse gælder både vaske- og opvaskemaskine. Opvaskemaskine Der er i et køkkenskab forberedt installation af egen opvaskemaskine. Der er stikkontakt/udtag for tilslutning af el, vand og afløb. VVS- og elektrikerarbejde skal udføres af autoriserede installatører. For at undgå vandskader ved utætheder skal opvaskemaskine anbringes på en opsamlingsbakke. Der skal monteres oversvømmelsessikring med indbygget katastrofestop på vandtilførelsen til maskinen. Lejer skal selv afholde alle udgifter til installation og vedligeholdelse af maskinen. Ved fraflytning eller hvis maskinen fjernes af anden grund skal lejer for egen regning retablere ejendommens installationer og eventuelle skabe og andet inventar der er fjernet for installationen. Gældende love og regulativer for tilslutning og brug skal overholdes. 16

17 Ophængning af billeder, gardiner mv. Ejendommen er opført i lydisolerende beton og letbeton-elementer. Lofterne er af beton eller gipsplader. Skal der ophænges tungere ting i loft og vægge, sker det lettest ved at bore huller med borehammer (slagboremaskine). De borede huller forsynes med rawl-plugs, der er egnet til formålet. Herefter anvendes skruer til ophængningen. I gipspladelofterne på 1. sal ophænges i forskallingsbrædder, der er placeret med 30 cm mellemrum. Lettere ting kan ophænges i kroge med stålstifter, der kan hamres ind i væggen. OBS: Pas på ikke at ramme elkabler i væggene. Lav ikke huller i væggene omkring lampeudtag, stikkontakter og afbrydere i et område nærmere end i et 30 cm bredt område. Er du i tvivl, om der er skjulte elinstallationer, eller hvordan ophængning kan foretages, så kontakt DEAS, der vil vejlede om forholdene i lejligheden. Der må kun bores og foretages andet støjende arbejde i perioden mellem kl Udluftning og indeklima Det er vigtigt at udlufte lejligheden dagligt for at undgå fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Hvis vinduerne begynder at dugge, så sørg for kortvarige hyppige udluftninger 5 10 min ad gangen, 3 gange dagligt. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Dette belaster lejemålets øvrige varmekilder. Anbring ikke skabe og reoler helt tæt op ad en ydervæg rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers er der risiko for mugdannelser på væggen. Undgå at hænge tøj til tørre i lejligheden brug i stedet tørretumbler i vaskeriet eller andre tørremuligheder. Hvis der opstår fugtproblemer, så kontakt DEAS for at få afhjulpet eventuelle fejl, inden problemerne udvikler sig. 17

18 Ventilation generelt Der er spalteventiler i alle vinduer til at sikre grundventilationen i lejligheden. Et centralt ventilationsanlæg er tilsluttet lejlighedens emhætte og udsugningen i badeværelset. Ventilation/badeværelse Der suges luft ud i badeværelset gennem kontrolventil i væggen/loftet. Ventilen skal holdes ren, idet en snavset og delvist tilstoppet udsugningsventil ikke kan udskifte den nødvendige luftmængde. Det kan medføre skimmelangreb og fugtskader på vægge og loft. Ved rengøring skrues ventilen ¼ omdrejning for at tage den ud. Den afvaskes herefter i et rengøringsmiddel. OBS. Ventilen må aldrig lukkes helt til, idet der altid foregår en grundventilation gennem den. Ventilation/køkken Emhætten i køkkenet fungerer gennem det centrale udsugningsanlæg. Der foregår altid en grundventilation. Der er indbygget lys i emhætten. I de 2-etagers lejligheder er der særskilt udsugningsventilator i emhætten. Her foregår der kun tilstrækkelig luftskifte, når emhætten er tændt. Brugsanvisning findes i lejligheden ved indflytningen. Friskluftventiler Der er spalteventiler i vinduerne. Ventilerne skal altid stå åbne for at sikre det nødvendige luftskifte. Det er vigtigt at holde ventilerne og filtret fri for støv og snavs for at sikre luftskifte og dermed ventilation i lejligheden. Brændeovn Tilslutning af brændeovne.: I de lejligheder, hvor der findes skorstene, har byggeriet oprindeligt været tiltænkt, at man kunne tilslutte en brændeovn. Da lejlighederne er forsynet med automatisk udsugningsanlæg, kan der ikke opretholdes naturligt træk i skorstenene, hvorfor røggasserne fra forbrændingen vil trænge ind i lejlighederne. Skorstensfejeren vil derfor ikke godkende installering af brændeovne, med mindre der etableres mekanisk undertryk i skorstenene ved montering af røgventilatorer på skorstenstoppen. 18

19 Dette skal godkendes af myndigheder/skorstensfejer, og er økonomisk bekostelig at etablere og drive og virker erfaringsmæssigt ikke optimalt. Derfor er det af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager ikke længere tilladt at ny installere og tilslutte brændeovne i bebyggelse. Afløbsinstallationer Der må ikke hældes olie, kemikalier, fritureolie, maling, gipsrester eller fedtstoffer i afløbene. Vandlåse Vandlåsene ved køkkenvasken og håndvasken skal renses jævnligt for at undgå, at hår, sæberester medfører tilstopning eller ubehagelig lugt. Gulvafløb badeværelset Rensning af gulvafløbet sker ved at skrue/fjerne risten. Vandlåsen i gulvafløbet kan tages op. Der findes forskellige modeller af vandlåsene i bebyggelsen, men hvis du er i tvivl om hvordan vandlåsen renses, kan viceværten være behjælpelig. Med sæbevand vaskes vandlåsen og afløbsskålen. Husk tætningsringen øverst på vandlåsen, for at den slutter tæt. Ved genmontering er det vigtigt, at vandlåsen ikke skrues skævt på. Er der ubehagelig lugt fra afløbene efter længere tids fravær, fx ferierejse, kan vandet i vandlåsene tørre ud. Hæld vand i afløbene, evt. tilsat sæbe eller godkendt afløbsrensemiddel, hvorefter lugten, hvis afløbene i øvrigt er rene, forsvinder. Varmeinstallationer radiatortermostat Varme- og brugsvandsforsyningen er ført frem til lejligheden i teknik-skabet, der findes i entreen. Her findes energimåler, gennemstrømningsvandvarmeren, vandmåler, ventiler, temperaturmåler og sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen kan af og til dryppe ned i gulvafløbet. Det betyder ikke, at der er en fejl på anlægget. Afløbet er for at sikre udtørring i vandlåsen fyldt med glycerin. Nogle gange tørrer vandlåsen ud, så skal der blot fyldes vand på. Vandvarmeren er forudindstillet til en vandtemperatur på mellem grader. Er vandtemperaturen for lav, kan temperaturen ændres ved at dreje termostaten mod rød (varmere) Temperaturen indstilles, mens det varme vand løber (8-10 liter pr. min.) Temperaturen bør aldrig overstige 55 grader for at undgå tilkalkning i 19

20 vandvarmeren, men må heller ikke komme under 50 grader. Herudover er det normalt ikke nødvendigt at justere på de forskellige ventiler. På Energimåleren kan aflæses temperaturen på fjernvarmevandet, afkøling, forbruget, og om der er opstået fejl i måleren mv. Det anbefales, at man jævnligt kontrollerer målevisningerne for at konstatere, om forbruget er normalt. OBS: Hvis man finder det for koldt, så kontroller fremløbstemperaturen. Er den meget lav, skal årsagen findes hos varmeleverandøren. Ejendomsservice vejleder gerne, hvis der er problemer med varmereguleringen. Radiatortermostater Der er termostater på alle radiatorer. De har til formål at holde en konstant rumtemperatur. Termostaterne er forudindstillet, så de er frostsikrede og automatisk åbner ved 7,5 grader Den bedste varmefordeling og udnyttelse opnås ved at have termostaterne indstillet på samme niveau. Varmeforbrug og vandforbrug afregnes direkte med leverandøren og indgår ikke i huslejen. Varmtvandstemperatur Temperaturen ændres ved at justere håndtaget mod rød (varmere) eller blå (koldere) Kontroller varme energimåleren jævnlig. Hvis fremløbstemperaturen er meget lav, kan det skyldes fejl i varmeforsyningen fra varmeværket. Gulve, parket Trægulvene er Junkers bøgeparketbrædder lakeret med vandbaseret gulvlak. Rengøring Sker ved støvsugning og aftørring med en fugtig opvredet klud. Gulvvask med sæbespånevand efter behov, men begræns vandforbruget mest muligt, og aftørringen skal foregå hurtigt. 20

21 Brug aldrig sulfo, silikoneholdige, selvblankende midler, brun sæbe eller bonevoks. De afsætter en fedtet film over lakken, der kan vanskeliggøre eller ødelægge en nylakering. Det kan betyde, at gulvet skal afhøvles før ny lakering. Lakering Før lakeringen afvaskes gulvet i eddikesurt vand (2 dl 32% eddikesyre til ca. 8 liter vand) Herved neutraliseres eventuelle sæberester. Der tørres efter med rent vand. Der må kun lakeres med vandbaseret gulvlak som 222 fra Junker. Eller anden halvmat gulvlak/vandig laktype med samme egenskaber og glans. OBS: Gulvtæpper med tæppeunderlag med fedtende (gummi) bagside må ikke lægges på før efter minimum en uges hærdning af lakken. Trætrapper/trætrin Trætrapperne i alle 3X, 4X, 6X lejlighederne skal rengøres, og ved lakering behandles som nævnt ovenfor. Trætrin findes kun i 4D-lejligheder Gulv og vægge i badeværelser Vægfliser og klinkegulve aftørres med en fugtig klud, og vand fjernes med en væg/gulvgummiskraber, og et håndklæde. Fliserne afvaskes efter behov med et egnet rengøringsmiddel, der kan fjerne evt. kalk og sæberester. Klinkegulvet vaskes ligeledes med et egnet rengøringsmiddel. Brug aldrig sulfo eller voksholdige produkter gulvet kan blive livsfarligt glat. Syre må heller ikke anvendes, idet klinker og fuger ødelægges. Hvis der er defekte fuger eller beskadigelse af fugen mellem gulv og væg, kontakt ejendomskontoret for udbedring af skaden. Sanitet, toilet og håndvask Daglig rengøring foretages med et egnet middel, der er i handlen. Brug en blød børste og evt. et rengøringsmiddel med blødt skurepulver eller et middel med kalkfjerner egnet til formålet. Der må ikke anvendes syre eller skurepulver, der ødelægger porcelænet. 21

22 Blandingsbatterierne aftørres med en klud evt. med rengøringsafkalkningsmiddel på. Brug aldrig syre eller skuremidler! Filtrene: (Perlatorer) på udløbstuden skal jævnligt renses for kalk og urenheder. (Gælder også brusehovedet) Filteret skrues af og lægges i eddike i nogle timer. Med de gældende vandpriser er det vigtigt at få stoppet alle lækager hurtigst muligt. Så kontakt altid Ejendomsservice hvis der er en mistanke. Kontroller vandforbruget i skabet i entreen med jævne mellemrum, så utætheder kan begrænses. Inventar, køkken, skabe Skabslåger, skabssider, skuffer og hylder er udført i plastlaminatplader. Undgå ridser og stød, idet de ikke kan repareres og kan medføre udskiftning ved fraflytning. Rengøringen foretages med klud eller vaskeskind og lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en tør klud. Overfladerne kan friskes op med hvid vaselineolie (syrefri), der gnides på i et tyndt lag. Bordplader af plastlaminat Rengøring som ovenfor. Pletter der ikke kan fjernes med vand, kan evt. fjernes med afvaskning i lige dele sprit og vand. Visse kemikalier, blæk, jod, brintoverilte, acetone, rødbedesaft mv. kan misfarve bordpladen, hvis de ikke fjernes omgående. Hvis der efter afvaskning i nogen tid med syntetisk vaskemiddel har dannet sig en lys hinde, kan den fjernes med klorin og skylning med rent vand. Laminaten er sårbar over for ridser og slag. Skær aldrig direkte på bordpladen. Varme gryder og pander må ikke stilles direkte på bordpladen, idet der afsættes brændemærker. Ridsede, skårede eller brændemærkede bordplader kan forlanges udskiftet ved fraflytning. Køkkenvask Rustfrit stål afvaskes med alm. rengøringsmiddel eller sulfo og aftørres. Der må aldrig anvendes skurepulver, ståluld eller lignende, der forårsager ridser i vasken. 22

23 Emhætte Fedtfiltrene skal med jævne mellemrum udtages og rengøres i opvaskemiddel, eller bedst i opvaskemaskinen, for at fungere tilfredsstillende. Det anbefales at rengøre filtrene ca. hver anden måned af hensyn til en god funktion og for at hindre tryktab i sugestyrken. Kabinettet aftørres/vaskes med et almindeligt rengøringsmiddel. Komfur Der findes masse-pladekomfur, dvs. med kogeplade eller et komfur med glaskeramisk kogeplade i lejligheden. Der henvises til brugsanvisningen, hvorledes brug og vedligeholdelse af komfurer og ovne skal ske. Beboerne er forpligtede til at følge brugsanvisningerne nøje for at sikre god funktion og sikkerhed ved anvendelse af komfuret. Maling af indvendige overflader Alle indvendige vægoverflader er af beton eller letbeton-elementer, der er tapetseret med Rutex og malet med plastmaling. Pletter eller snavs kan med forsigtighed og en hårdt opvredet klud forsøges fjernet. Maling af væggene skal ske med plastmaling. Ejendomsservice kan oplyse om, hvilket produkt der bør anvendes. Ved maling af væggene, pas på ikke at male på elkontakter og fodlister brug malertape. Dørkarme, indfatninger og fodlister Daglig rengøring/afvaskning sker ved støvsugning eller aftørring med et almindeligt rengøringsmiddel. Der må ikke brugs sulfo, skuremidler eller andre slibemidler. Indvendig vedligeholdelseskonto Der er i de fleste lejemål oprettet en indvendig vedligeholdeleskonto til lejemålet og den udgør her en del af huslejen. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan bruges til maling, hvidtning, 23

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig

Nørrebrogade 9. nb9.fsb.dk. Nørrebrogade 9. Sådan vedligeholder du den renoverede bolig Nørrebrogade 9 nb9.fsb.dk Nørrebrogade 9 Sådan vedligeholder du den renoverede bolig rev. juni 2015 2 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 5 Fugt Side 6 Vægfliser Side 7 Gulvklinker Side 7 Gulvafløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Afd. 28-30 - Modernisering

Afd. 28-30 - Modernisering Brugervejledning Afd. 28-30 - Modernisering BEBOERVEJLEDNING OM DRIFT & VEDLIGEHOLDELSE - ved ibrugtagning efter endt ombygning/renovering af lejligheden Indhold: - Malede overflader - Ophængning - Vinduer

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere