Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret (plejecentret) i ølgod til ca. 35 ombyggede almene plejeboliger med fællesarealer samt kommunale servicearealer - i alt ca m². CPV: GGP Arkitekter, Grønnegade 68, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af de kommunale bosteder Asabo i Assens og Lindebjerg i Årup. Totalrådgivning ved tilbygning, ombygning og renovering af 2 kommunale bosteder for udviklingshæmmede - indeholdende ca m² boligareal og 3 500m² serviceareal. Opgaven gennemføres efter almenboliglovgivningen. CPV: Mangor og Nagel, Nørrebrogade 24,. sal, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om etablering af ny hjemmeside for Århus Kommune. Kontrakten omfatter anskaffelse af CMS-system inkl. aftale om systemvedligehold/-opgradering samt konsulentbistand i forbindelse med designfase samt teknisk og organisatorisk implementering. CPV: , , , , Pentia A/S, Store Kongensgade 66, Baghuset, DK-264 Købehavn K. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

4 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af netværk for udenlandsk arbejdskraft. Tjenesteydelseskontrakt om udarbejdelse af hjemmeside vedrørende fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt iværksættelse og drift af en række integrations- og fastholdelsestiltag vedrørende udenlandsk arbejdskraft i Danmark. CPV: , Konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet, c/o Dansk Erhverv, Børsen, DK-27 København K. Tlf Fax

5 DK-Holbæk: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner REGIONSTOG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hastighedsopgradering af Østbaren: Sikringsteknik. Hastighedsopgradering af Østbaren: opgradering af de Sikringstekniske anlæg på banestrækningen. CPV: , Banekonsortiet c/o Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Fax

6 DK-Hillerød: Ultralydscannere REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsscannere til Rigshospitalet. Levering og idriftsætning af ultralydsscannere. CPV: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, DK-3460 Birkerød. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

7 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Herlev Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af billeddiagnostisk udstyr. CPV: , 33650, , 33000, 33500, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

8 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Frederiksberg Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af styk digitalt radiografirum og styk to-hovedet gammakamera. CPV: , 33000, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup.

9 DK-København: PABC-systemer OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om indkøb af telefon- og kommunikationssystem (telefoniudstyr). Rammekontrakten vil omfatte anskaffelse, implementering/installation og efterfølgende vedligeholdelse samt drift af et fælles telefon. og kommunikationssystem (Statens Kommunikationsplatform). Aftalen indebærer, at statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på aftalen valgte leverandør inden for aftalens område. Det er hensigten med udbuddet at opnå væsentlige besparelser på området. CPV: , , Siemens Enterprise Communications, Dybendalsvænget 3, DK-2630 Taastrup.

10 DK-København: Ingeniørvirksomhed RIGSPOLITIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivning og bistand ved drift og vedligeholdelse af 4 (fire) politikuttere i Grønland. Til varetagelse af en række politimæssige opgaver i Grønland råder Rigspolitiet over 4 stålfartøjer (politikuttere), og den udbudte kontrakt omfatter rådgivning og bistand forbundet med driften og vedligeholdelsen af disse politikuttere. Den vindende tilbudsgiver har overordnet set til opgave at sørge for, at kutterne til enhver tid er i driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand, og at såvel kuttere som besætning lever op til kravene i gældende lovgivning m.v. Den vindende tilbudsgivers opgaver er inddelt i fire hovedgrupper: ) Teknik, 2) Drift, 3) Besætning og 4). Myndigheder og lovgivning. Disse opgaver skal af den vindende tilbudsgiver udføres dels som faste opgaver og dels som ad hoc opgaver. Opgaverne i hovedgruppen ) Teknik omfatter navnlig tilsyn med kutternes stand og planlægning af vedligeholdelse af kutterne samt koordinering af dokophold og fartøjsinspektion. Hertil kommer bl.a. rådgivning og bistand - om nødvendigt on site på Grønland - i forbindelse med havarier og ved opklaring af tekniske eller driftmæssige nedbrud og problemer ved kutterne samt udbedring af fejl ved kutternes tekniske udstyr. Opgaverne i hovedgruppen 2) Drift omfatter navnlig udarbejdelse af driftsog vedligeholdelsesbudgetter, løbende kontrol og opfølgning på de månedlige driftsudgifter for kutterne, forhandling og indgåelse af serviceaftaler med værfter og leverandører af reservedele samt afrapportering til Rigspolitiet. Opgaverne i hovedgruppen 3) Besætning omfatter navnlig tilsyn med og kontrol af, at kutternes besætninger altid besidder de rette kompetencer vedrørende brug, vedligeholdelse og kontrol af kutternes tekniske og driftmæssige udstyr, samt at besætningerne er uddannede i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hertil kommer bl.a. kontrol med besætningscertificering, periodiske evalueringer af de enkelte besætningsmedlemmer samt planlægning af træningsaktiviteter, kurser og anden uddannelse af kutternes besætninger. Opgaverne i hovedgruppen 4) Myndigheder og lovgivning omfatter navnlig overvågning af kommende myndighedskrav og ændringer af lovgivning m.v. af relevans for kutterflåden, dens besætninger og fartsområde, herunder udviklingen i Søfartsstyrelsens tekniske regelkrav og forskrifter for arbejdsmiljø. Hertil kommer iværksættelse og koordinering af implementeringen af nye krav og regler. CPV: MA4, , OSK-ShipTech A/S, Balticagade 5, 2. sal, DK-8000 Århus C.

11 DK-København: Rejsebureauvirksomhed og lignende OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om rejsebureauydelser. Rammeaftalen indebærer, at danske statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at indkøbe rejsebureauydelser hos den på rammeaftalen valgte leverandør. Det har været hensigten med udbuddet af denne aftale at opnå væsentlige besparelser på området. Økonomistyrelsen indgår rammeaftalen på vegne af hele staten i medfør af cirkulære af om indkøb i staten. CPV: Carlson Wagojlit Travel, Vester Farimagsgade 7, 2, DK-606 København V. Internetadresse (URL):

12 DK-Århus: Taxikørsel MIDTTRAFIK ens betegnelse for kontrakten: Koordineret kollektiv trafik. Udførelse af almindelig rutekørsel i Region Midtjylland. Væsentlig handicapkørsel, patientkørsel og andre kommunale kørsler. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

13 DK-Søborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S (HNG) ens betegnelse for kontrakten: Anlæg af stik- og distributionsledninger for naturgas. Indkøbet omfatter etablering af stikledninger og korte distributionsledninger til naturgasforsyning af forbrugere. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Ib Anker Andersen A/S, Lundemarksvej 29, DK-4300 Holbæk.

14 DK-København: Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fornyelse af Fælledparken, Entreprise vedr. etape. Hovedentreprise for fornyelse af Fælledparken, etape, indeholder nedlæggelse af vejareal og eksisterende opvisningsbane, etablering af kunstgræsbane (FIFA STAR **), ny kastebane, ny danse- og grusplads samt ny indgang ved Gunnar Nu Hansens Plads. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

15 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske undersøgelsesrum til Svendborg og Esbjerg. 2 multifunktions-knoglerum til Esbjerg, multifunktions-knoglerum til Svendborg, thorax-rum til Esbjerg. CPV: 33000, 3300, 33200, 33800, Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C.

16 DK-Kolding: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. CPV: , , , , GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby.

17 DK-Odense: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologisk ultralydsapparatur til Region Syddanmark. Levering, opstilling og installation af 5 stk. UL scannere. CPV: , , , Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aahus C. Vicare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. Toshscan, Søren Frichs Vej 38D, DK-8230 Aabyhøj.

18 DK-Viby: Udendørsbelysning ARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejbelysningsarmaturer til Århus Havn. Færdigudvikling og produktion af LED-baserede armaturer og tilhørende master til belysning af veje på Nordhavnen i Århus. CPV: X Light I/S, Elektronvej 2-4, DK-2670 Greve. Tlf Internetadresse (URL): Fax

19 DK-København: Transmission af tv- og radioprogrammer UDENRIGSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Host broadcaster (COP5). The 5th Conference of the Parties (COP 5) of the UN Framework Convention on Climate Change will take place in Copenhagen from to The Danish Ministry of Foreign Affairs is responsible for the logistics of the conference including the logistics of media coverage. Due to this responsibility, the Ministry is inviting tenders for the services of host broadcaster. The host broadcaster will be responsible for television and radio coverage and will be the official television and radio agent of the Conference. The duties will include Setting up an International Broadcast Centre which accommodate all facilities and services provided by the host broadcaster. Setting up a booking office and offer commercial broadcast services (satellite time, cable capacity, recordings of past events and meetings, editing and play-out facilities etc), Setting up the infrastructure necessary to cover all camera positions and meet the needs of broadcasters with respect to distribution and transmission including delivery of television and radio feeds to a large number of TV and radio cubicles and a number of radio outlets (XLR distribution units), Camera coverage of two plenary conference rooms, two press conference rooms, a number of stand-up positions and a number of ad hoc positions (ENG teams), Close cooperation with the provider of conference services (audio, light, CCTV etc). This includes integration of video and audio feeds, agreements on light, control of robot cameras etc. Close cooperation with the provider of webcasting (delivery of PAL signal as a minimum), Delivery of television and radio feeds to international distributor (PAL and NTSC, SDI 4/3 and/or 6/9 etc). The host broadcaster may be required to organize the provision of a satellite downlink. The host broadcaster shall comply with these duties throughout the entire duration of the Conference and ensure proper preparation and testing of all installations and facilities. There will be a plan covering the approx. seven months from the planned signature of the contract to the beginning of the Conference, which leaves time for early installation of parts of the infrastructure and thorough testing. This implies that the host broadcaster must provide sufficient staff for preparation, for continuous coverage during the Conference and for rapid dismantling of the equipment when the Conference closes. The host broadcaster must envisage to deliver a Final Report after the ending of the Conference. Further information will be given in the call for tender documents. The Ministry of Foreign Affairs expects to enter a contract with host broadcaster in the beginning of April CPV: TV2 Danmark A/S, Rugaardsvej 25, DK-500 Odense C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Vejle: Ambulancetjenester REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ambulancetjeneste. Den udbudte opgave omfatter al behandlingskrævende kørsel i Region Syddanmark, hvilket omfatter ambulancekørsel samt kørsel af øvrige præhospitale enheder, såsom lægebiler, akutbiler, specialambulancer mv. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck-Huset Polititorvet, DK-780 København V.

21 DK-Vejle: Callcenter REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af vagtcentral. Den udbudte opgave omfatter drift af vagtcentral, der varetager al disponering af alle præhospitale enheder omfattet af Region Syddanmarks ambulancetjeneste. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

22 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring. Den udbudte opgave omfatter ikke-behandlingskrævende kørsel med liggende patienter i Region Syddanmark. CPV: Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

23 DK-Fredericia: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn ADP - FREDERICIA HAVN A/S ens betegnelse for kontrakten: Ny kaj 9. Som led i udbygningen af Fredericia Havn ønskes anlagt en ny dybvandskaj, Kaj 9, i forlængelse af den eksisterende Kaj 2 i Oliehavnen. Nærværende opgave omfatter således udbygning af området mellem Kaj 8 og Kaj 2 i form af en dybvandskaj med vanddybde 5 m i forlængelse af nuværende Kaj 2, en kaj med 2 meter vanddybde i forlængelse af nuværende Kaj 8, samt en cellekonstruktion i overgangen mellem de 2 kajstrækninger. Nuværende Kaj 20, som er anlægsværk, nedbrydes og nuværende faciliteter omlægges til Kaj 2. Kajanlægget udformes således, at der på bagarelaet bag dette kan indbygges lettere forurenet fyld. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åbyhøj.

24 DK-Søborg: Fotokopimaskiner GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune. Aftale om levering af ca. 95 multifunktionsmaksiner til Gladsaxe Kommunes institutioner for 3-4 årig periode. CPV: IKON Office Solution A/S, Vallensbækvej 44, DK-2625 Vallensbæk. Tlf Internetadresse (URL): Fax

25 DK-Holbæk: Persontransport, ikke rutekørsel HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Institutionskørsel for handicapområdet i Holbæk kommune. Short description of the contract or purchase(s). Holbæk Kommune ønsker at modtage tilbud på handicapkørsel. Institutionskørslen omfatter kørsel af ruter for Holbæk Kommune, der er listet i bilag. Af bilaget fremgår endvidere tidspunkt for, hvornår elever møder og så vidt muligt tidspunkt for hjemtransport. Der skal påregnes kørsel på alle skoledage (ca. 200 dage om året) samt i en vis udstrækning i skoleferier, på visse ruter, efter særskilt planlægning. Børnespecialcenter 2: Ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. Fritidshjemmet v/ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. A-afdelingen v/søndre skole, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk Kikhøj, Kikhøjparken, 4300 Holbæk. CSU Holbæk(Brunhøjskolen), Holbæk Have, 4300 Holbæk. SAC, Rebsslagervej 5, 4300 Holbæk. Møllevangen, Møllevangen, 4300 Holbæk. Et meget varierende behov må påregnes, ligesom der må tåles ændringer i løbet af skoleåret. Tilbud skal afgives elektronisk gennem Mercell Sourcing Service (MSS) i henhold til de betingelser, som fremgår af udbudsbetingelserne. Aftalen på institutionskørsel for handicapområdet er gældende fra og gælder 4 år (skoleårene 2009/200, 200/20, 20/202, 202/203) med mulighed for forlængelse i et år. CPV: St.Grandløse Taxi Aps Hønsinge-Vig Taxi Holbæk Bustrafik Holbæk minibusser Vognmand Lars Berggren Vognmand Henrik Als Pedersen Gørlev Minibusser.

26 DK-Aalborg: Av-materialer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb af skolebøger/taskebøger/skøn og faglitteratur/engangsmateriale og indbinding/klargøring af bøgerne. Køb af skolebøger/taskebøger/klassesæt/engangsmateriale og klargøring af klassesæt og taskebøger til folkeskolens klasse. CPV: , 22000, , , , Biblioteksmedier, Energivej 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Radiosonder DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Radiosonder. Balloner. Graw Radiosondes GmbH, Muggenhofer Strasse 95, D Nürnberg. International Met Systems, th St., US-MI 4952 SE Grand Rapids. Vaisala Oyj, P.O.Box 26, FIN-0042 Helsinki. Jiangsu Hongda Ltd, Lianhu Industrial Park, North Two Wreath Road, CN-Danyang. Aage Christensen A/S, Skelsmosevej 0, DK-2500 Valby. Modem SARL, Rue de Bessonville, F URY.

28 DK-Løgumkloster: Transportudstyr og transporthjælpemidler TOENDER KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af vintertjeneste i Tønder Kommune. Kørsel i vintertjenesten. CPV: Lars B. Christensen, Sandager 3, DK-6240 Løgumkloster. Christian Marcussen, Harres 53, DK-626 Bredebro. Peter Hundebøl, Engdraget 2, DK-6530 Branderup. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. Dirk Paysen, Kløvervej 3, DK-6240 Løgumkloster. Jørgen Sørensen, Adelvadvej 3, DK-6270 Tønder. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Niels Jørgen Jordt, Højmosevej A, DK-6270 Tønder. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl. Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Flemming Brandt, Kærvej 35, DK-6270 Tønder. CN Transport, GL Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Knud Lykou, Skast 83, DK-626 Bredebro. Langelund Aps, Bovlundbjergvej 48, DK-6534 Agerskov. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Lars Walz Jensen, Teltkrovej, DK-6240 Løgumkloster. Benni Moritzen, Renbækgårdsvej, DK-6780 Skærbæk. Lindholm Maskinstation, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Torben Jensen, Dravedvej 8, DK-6240 Løgumkloster. Anton Hattesen, Blåbjergvej 3, DK-6270 Tønder. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Poul Erik Kjær, Povlskrovej 63, DK-6520 Toftlund.

29 DK-Dragør: Installation af telefoncentraler DRAGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: IP-telefoniløsning m.m. Udbuddet var opdelt i 2 delaftaler: Delaftale omfatter en IP-telefoniløsning, inkl. vedligeholdelsesforpligtelser m.v. Delaftale 2 omfatter netværks-switche, herunder anskaffelse, opsætning, afprøvning m.v. samt service/support heraf. CPV: , , , , , Axcess A/S, Tobaksvejen 2, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax KMD A/S, Lautrupparken 42, DK-2750 Ballerup. Tlf Internetadresse (URL):

30 DK-København: Konsulenttjenesteydelser MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af Brug for alle unge. Afdække Brug for alle unge aktiviteternes resultater og effekt set i forhold til indsatsens formål og målgruppe. CPV: Ernst & Young, Tagensvej 86, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Ballerup: Bygge- og anlægsarbejder BALLERUP KOMMUNE, EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af Ballerup Rådhus. Storentreprise i forbindelse med totalombygning af Ballerup Rådhus. I alt ca m2. Ombygningen omfatter bl.a. nedrivning af lette skillevægge og nedhængte lofter, etablering af åbne kontorarealer, ombygning af borgerstrøg, opførelse af et ca. 600 m2 glasoverdækket Atrium samt etablering af ny Mellembygning mellem Rådhus og kantine. Installationer ændres med nye ventilationsanlæg, ny stærk- og svagstrøm, ABA mm. Storentreprise kontrakter med følgende entrepriser: Råhusarbejder, Lukningsarbejder, Kompletteringsarbejder og Installationsarbejder. CPV: Brødrene A. & B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, DK-462 Gadstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B. Nygaard Sørensen A/S, Stationsalleen 42, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Juul & Nielsen A/S, Erhvervsparken 5, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Wicotec A/S, Roskildevej 338, DK-2630 Tåstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

32 DK-Aalborg: Vinduespudsning AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering. Vinduespolering. CPV: Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf ISS Faility Services, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. City Rent, Jacob Petersensvej, DK-9240 Nibe. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winterhs Vej 5, DK-8700 Horsens. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Delta Rengøring & Service, Vandmanden 30, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV.

33 Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Rationel 2

34 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af skibe FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 20-årigt hovedsyn af MRB Emile Robin. MRB Emile Robin's 20-årige hovedsyn skal udføres af klassifikationsselskabet Lloyds Register inden fartøjet forlader værftet. I den forbindelse skal der, udover udførelse af de normale synsarbejder, som er nødvendige for udførelse af klassen syn, udføres forskellige andre vedligeholdelsesarbejder. CPV: A/S Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri, Beddingsvej 2, DK-6960 Hvide Sande. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

35 DK-Kastrup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Levering af serviceydelser for drift, vedligeholdelse, reparation og renovering fordelt på VVS/køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektrikerfaget. Løbende levering af serviceydelser indenfor drift, vedligeholdelse, reparation og renovering indenfor fagene VVS/Køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektriker. Rammeaftalen løber i tre år hvorefter der er option for forlængelse på 2xår med et år af gangen. Forventes at starte CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jakon A/S, Baltorpbakken 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Fax BLP Tagdækning, Kålagervej 37, DK-2300 København S. E-post: Tlf Kim Gröning Tømrer-og snedkermester, Bag Engvælen 6, DK-279 Dragør. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Glarmester Hans Diderichsen ApS, Saltværksvej 70, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Hova Køleindustri ApS, Krogsbækvej, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Enco A/S, Erhvervsvej 8, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Glenco A/S, Stamholmen 0, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf IMS VVS A/S, Mose Allé 5, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Kongeskov VVS A/S, Tømmerup Stationsvej 9, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Kemp & Lauritzen A/S, Teknikervej 8, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Høyrup & Clemmensen A/S, Bådehavnsgade 6, DK-2450 København SV. E-post: Tlf Jens Christophersen A/S, Kongelundsvej 294, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Frederiksværk Stål ApS, Undalsvej 9, DK-3300 Frederiksværk. E-post: Tlf

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Balle: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RENO DJURS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Deponeringsanlæg Etape 2. Entreprisen omfatter etablering

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Nr. 3 april 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Psykologiske

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

TEKNISK I S O L E R I N G

TEKNISK I S O L E R I N G Nr. 2 April 2007-20. årg. TEKNISK I S O L E R I N G På kontrolbesøg med Andersen's Isolering en kold februar måned 2007 Brandisolering af stålkonstruktion Saxo Bank, Tuborg Havn Læs mere på side 12 TEKNISK

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne. En eksempelsamling

Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne. En eksempelsamling Innovative velfærdsløsninger i landdistrikterne En eksempelsamling Stine Piilgaard Porner Nielsen Hannibal Hoff Thomas Lund Chandler Dorthe Salling Kromann Carsten Kronborg Bak Annette Michelsen La Cour

Læs mere

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere