Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret (plejecentret) i ølgod til ca. 35 ombyggede almene plejeboliger med fællesarealer samt kommunale servicearealer - i alt ca m². CPV: GGP Arkitekter, Grønnegade 68, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af de kommunale bosteder Asabo i Assens og Lindebjerg i Årup. Totalrådgivning ved tilbygning, ombygning og renovering af 2 kommunale bosteder for udviklingshæmmede - indeholdende ca m² boligareal og 3 500m² serviceareal. Opgaven gennemføres efter almenboliglovgivningen. CPV: Mangor og Nagel, Nørrebrogade 24,. sal, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om etablering af ny hjemmeside for Århus Kommune. Kontrakten omfatter anskaffelse af CMS-system inkl. aftale om systemvedligehold/-opgradering samt konsulentbistand i forbindelse med designfase samt teknisk og organisatorisk implementering. CPV: , , , , Pentia A/S, Store Kongensgade 66, Baghuset, DK-264 Købehavn K. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

4 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af netværk for udenlandsk arbejdskraft. Tjenesteydelseskontrakt om udarbejdelse af hjemmeside vedrørende fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt iværksættelse og drift af en række integrations- og fastholdelsestiltag vedrørende udenlandsk arbejdskraft i Danmark. CPV: , Konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet, c/o Dansk Erhverv, Børsen, DK-27 København K. Tlf Fax

5 DK-Holbæk: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner REGIONSTOG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hastighedsopgradering af Østbaren: Sikringsteknik. Hastighedsopgradering af Østbaren: opgradering af de Sikringstekniske anlæg på banestrækningen. CPV: , Banekonsortiet c/o Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Fax

6 DK-Hillerød: Ultralydscannere REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsscannere til Rigshospitalet. Levering og idriftsætning af ultralydsscannere. CPV: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, DK-3460 Birkerød. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

7 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Herlev Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af billeddiagnostisk udstyr. CPV: , 33650, , 33000, 33500, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

8 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Frederiksberg Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af styk digitalt radiografirum og styk to-hovedet gammakamera. CPV: , 33000, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup.

9 DK-København: PABC-systemer OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om indkøb af telefon- og kommunikationssystem (telefoniudstyr). Rammekontrakten vil omfatte anskaffelse, implementering/installation og efterfølgende vedligeholdelse samt drift af et fælles telefon. og kommunikationssystem (Statens Kommunikationsplatform). Aftalen indebærer, at statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på aftalen valgte leverandør inden for aftalens område. Det er hensigten med udbuddet at opnå væsentlige besparelser på området. CPV: , , Siemens Enterprise Communications, Dybendalsvænget 3, DK-2630 Taastrup.

10 DK-København: Ingeniørvirksomhed RIGSPOLITIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivning og bistand ved drift og vedligeholdelse af 4 (fire) politikuttere i Grønland. Til varetagelse af en række politimæssige opgaver i Grønland råder Rigspolitiet over 4 stålfartøjer (politikuttere), og den udbudte kontrakt omfatter rådgivning og bistand forbundet med driften og vedligeholdelsen af disse politikuttere. Den vindende tilbudsgiver har overordnet set til opgave at sørge for, at kutterne til enhver tid er i driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand, og at såvel kuttere som besætning lever op til kravene i gældende lovgivning m.v. Den vindende tilbudsgivers opgaver er inddelt i fire hovedgrupper: ) Teknik, 2) Drift, 3) Besætning og 4). Myndigheder og lovgivning. Disse opgaver skal af den vindende tilbudsgiver udføres dels som faste opgaver og dels som ad hoc opgaver. Opgaverne i hovedgruppen ) Teknik omfatter navnlig tilsyn med kutternes stand og planlægning af vedligeholdelse af kutterne samt koordinering af dokophold og fartøjsinspektion. Hertil kommer bl.a. rådgivning og bistand - om nødvendigt on site på Grønland - i forbindelse med havarier og ved opklaring af tekniske eller driftmæssige nedbrud og problemer ved kutterne samt udbedring af fejl ved kutternes tekniske udstyr. Opgaverne i hovedgruppen 2) Drift omfatter navnlig udarbejdelse af driftsog vedligeholdelsesbudgetter, løbende kontrol og opfølgning på de månedlige driftsudgifter for kutterne, forhandling og indgåelse af serviceaftaler med værfter og leverandører af reservedele samt afrapportering til Rigspolitiet. Opgaverne i hovedgruppen 3) Besætning omfatter navnlig tilsyn med og kontrol af, at kutternes besætninger altid besidder de rette kompetencer vedrørende brug, vedligeholdelse og kontrol af kutternes tekniske og driftmæssige udstyr, samt at besætningerne er uddannede i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hertil kommer bl.a. kontrol med besætningscertificering, periodiske evalueringer af de enkelte besætningsmedlemmer samt planlægning af træningsaktiviteter, kurser og anden uddannelse af kutternes besætninger. Opgaverne i hovedgruppen 4) Myndigheder og lovgivning omfatter navnlig overvågning af kommende myndighedskrav og ændringer af lovgivning m.v. af relevans for kutterflåden, dens besætninger og fartsområde, herunder udviklingen i Søfartsstyrelsens tekniske regelkrav og forskrifter for arbejdsmiljø. Hertil kommer iværksættelse og koordinering af implementeringen af nye krav og regler. CPV: MA4, , OSK-ShipTech A/S, Balticagade 5, 2. sal, DK-8000 Århus C.

11 DK-København: Rejsebureauvirksomhed og lignende OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om rejsebureauydelser. Rammeaftalen indebærer, at danske statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at indkøbe rejsebureauydelser hos den på rammeaftalen valgte leverandør. Det har været hensigten med udbuddet af denne aftale at opnå væsentlige besparelser på området. Økonomistyrelsen indgår rammeaftalen på vegne af hele staten i medfør af cirkulære af om indkøb i staten. CPV: Carlson Wagojlit Travel, Vester Farimagsgade 7, 2, DK-606 København V. Internetadresse (URL):

12 DK-Århus: Taxikørsel MIDTTRAFIK ens betegnelse for kontrakten: Koordineret kollektiv trafik. Udførelse af almindelig rutekørsel i Region Midtjylland. Væsentlig handicapkørsel, patientkørsel og andre kommunale kørsler. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

13 DK-Søborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S (HNG) ens betegnelse for kontrakten: Anlæg af stik- og distributionsledninger for naturgas. Indkøbet omfatter etablering af stikledninger og korte distributionsledninger til naturgasforsyning af forbrugere. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Ib Anker Andersen A/S, Lundemarksvej 29, DK-4300 Holbæk.

14 DK-København: Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fornyelse af Fælledparken, Entreprise vedr. etape. Hovedentreprise for fornyelse af Fælledparken, etape, indeholder nedlæggelse af vejareal og eksisterende opvisningsbane, etablering af kunstgræsbane (FIFA STAR **), ny kastebane, ny danse- og grusplads samt ny indgang ved Gunnar Nu Hansens Plads. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

15 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske undersøgelsesrum til Svendborg og Esbjerg. 2 multifunktions-knoglerum til Esbjerg, multifunktions-knoglerum til Svendborg, thorax-rum til Esbjerg. CPV: 33000, 3300, 33200, 33800, Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C.

16 DK-Kolding: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. CPV: , , , , GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby.

17 DK-Odense: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologisk ultralydsapparatur til Region Syddanmark. Levering, opstilling og installation af 5 stk. UL scannere. CPV: , , , Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aahus C. Vicare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. Toshscan, Søren Frichs Vej 38D, DK-8230 Aabyhøj.

18 DK-Viby: Udendørsbelysning ARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejbelysningsarmaturer til Århus Havn. Færdigudvikling og produktion af LED-baserede armaturer og tilhørende master til belysning af veje på Nordhavnen i Århus. CPV: X Light I/S, Elektronvej 2-4, DK-2670 Greve. Tlf Internetadresse (URL): Fax

19 DK-København: Transmission af tv- og radioprogrammer UDENRIGSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Host broadcaster (COP5). The 5th Conference of the Parties (COP 5) of the UN Framework Convention on Climate Change will take place in Copenhagen from to The Danish Ministry of Foreign Affairs is responsible for the logistics of the conference including the logistics of media coverage. Due to this responsibility, the Ministry is inviting tenders for the services of host broadcaster. The host broadcaster will be responsible for television and radio coverage and will be the official television and radio agent of the Conference. The duties will include Setting up an International Broadcast Centre which accommodate all facilities and services provided by the host broadcaster. Setting up a booking office and offer commercial broadcast services (satellite time, cable capacity, recordings of past events and meetings, editing and play-out facilities etc), Setting up the infrastructure necessary to cover all camera positions and meet the needs of broadcasters with respect to distribution and transmission including delivery of television and radio feeds to a large number of TV and radio cubicles and a number of radio outlets (XLR distribution units), Camera coverage of two plenary conference rooms, two press conference rooms, a number of stand-up positions and a number of ad hoc positions (ENG teams), Close cooperation with the provider of conference services (audio, light, CCTV etc). This includes integration of video and audio feeds, agreements on light, control of robot cameras etc. Close cooperation with the provider of webcasting (delivery of PAL signal as a minimum), Delivery of television and radio feeds to international distributor (PAL and NTSC, SDI 4/3 and/or 6/9 etc). The host broadcaster may be required to organize the provision of a satellite downlink. The host broadcaster shall comply with these duties throughout the entire duration of the Conference and ensure proper preparation and testing of all installations and facilities. There will be a plan covering the approx. seven months from the planned signature of the contract to the beginning of the Conference, which leaves time for early installation of parts of the infrastructure and thorough testing. This implies that the host broadcaster must provide sufficient staff for preparation, for continuous coverage during the Conference and for rapid dismantling of the equipment when the Conference closes. The host broadcaster must envisage to deliver a Final Report after the ending of the Conference. Further information will be given in the call for tender documents. The Ministry of Foreign Affairs expects to enter a contract with host broadcaster in the beginning of April CPV: TV2 Danmark A/S, Rugaardsvej 25, DK-500 Odense C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Vejle: Ambulancetjenester REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ambulancetjeneste. Den udbudte opgave omfatter al behandlingskrævende kørsel i Region Syddanmark, hvilket omfatter ambulancekørsel samt kørsel af øvrige præhospitale enheder, såsom lægebiler, akutbiler, specialambulancer mv. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck-Huset Polititorvet, DK-780 København V.

21 DK-Vejle: Callcenter REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af vagtcentral. Den udbudte opgave omfatter drift af vagtcentral, der varetager al disponering af alle præhospitale enheder omfattet af Region Syddanmarks ambulancetjeneste. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

22 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring. Den udbudte opgave omfatter ikke-behandlingskrævende kørsel med liggende patienter i Region Syddanmark. CPV: Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

23 DK-Fredericia: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn ADP - FREDERICIA HAVN A/S ens betegnelse for kontrakten: Ny kaj 9. Som led i udbygningen af Fredericia Havn ønskes anlagt en ny dybvandskaj, Kaj 9, i forlængelse af den eksisterende Kaj 2 i Oliehavnen. Nærværende opgave omfatter således udbygning af området mellem Kaj 8 og Kaj 2 i form af en dybvandskaj med vanddybde 5 m i forlængelse af nuværende Kaj 2, en kaj med 2 meter vanddybde i forlængelse af nuværende Kaj 8, samt en cellekonstruktion i overgangen mellem de 2 kajstrækninger. Nuværende Kaj 20, som er anlægsværk, nedbrydes og nuværende faciliteter omlægges til Kaj 2. Kajanlægget udformes således, at der på bagarelaet bag dette kan indbygges lettere forurenet fyld. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åbyhøj.

24 DK-Søborg: Fotokopimaskiner GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune. Aftale om levering af ca. 95 multifunktionsmaksiner til Gladsaxe Kommunes institutioner for 3-4 årig periode. CPV: IKON Office Solution A/S, Vallensbækvej 44, DK-2625 Vallensbæk. Tlf Internetadresse (URL): Fax

25 DK-Holbæk: Persontransport, ikke rutekørsel HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Institutionskørsel for handicapområdet i Holbæk kommune. Short description of the contract or purchase(s). Holbæk Kommune ønsker at modtage tilbud på handicapkørsel. Institutionskørslen omfatter kørsel af ruter for Holbæk Kommune, der er listet i bilag. Af bilaget fremgår endvidere tidspunkt for, hvornår elever møder og så vidt muligt tidspunkt for hjemtransport. Der skal påregnes kørsel på alle skoledage (ca. 200 dage om året) samt i en vis udstrækning i skoleferier, på visse ruter, efter særskilt planlægning. Børnespecialcenter 2: Ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. Fritidshjemmet v/ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. A-afdelingen v/søndre skole, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk Kikhøj, Kikhøjparken, 4300 Holbæk. CSU Holbæk(Brunhøjskolen), Holbæk Have, 4300 Holbæk. SAC, Rebsslagervej 5, 4300 Holbæk. Møllevangen, Møllevangen, 4300 Holbæk. Et meget varierende behov må påregnes, ligesom der må tåles ændringer i løbet af skoleåret. Tilbud skal afgives elektronisk gennem Mercell Sourcing Service (MSS) i henhold til de betingelser, som fremgår af udbudsbetingelserne. Aftalen på institutionskørsel for handicapområdet er gældende fra og gælder 4 år (skoleårene 2009/200, 200/20, 20/202, 202/203) med mulighed for forlængelse i et år. CPV: St.Grandløse Taxi Aps Hønsinge-Vig Taxi Holbæk Bustrafik Holbæk minibusser Vognmand Lars Berggren Vognmand Henrik Als Pedersen Gørlev Minibusser.

26 DK-Aalborg: Av-materialer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb af skolebøger/taskebøger/skøn og faglitteratur/engangsmateriale og indbinding/klargøring af bøgerne. Køb af skolebøger/taskebøger/klassesæt/engangsmateriale og klargøring af klassesæt og taskebøger til folkeskolens klasse. CPV: , 22000, , , , Biblioteksmedier, Energivej 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Radiosonder DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Radiosonder. Balloner. Graw Radiosondes GmbH, Muggenhofer Strasse 95, D Nürnberg. International Met Systems, th St., US-MI 4952 SE Grand Rapids. Vaisala Oyj, P.O.Box 26, FIN-0042 Helsinki. Jiangsu Hongda Ltd, Lianhu Industrial Park, North Two Wreath Road, CN-Danyang. Aage Christensen A/S, Skelsmosevej 0, DK-2500 Valby. Modem SARL, Rue de Bessonville, F URY.

28 DK-Løgumkloster: Transportudstyr og transporthjælpemidler TOENDER KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af vintertjeneste i Tønder Kommune. Kørsel i vintertjenesten. CPV: Lars B. Christensen, Sandager 3, DK-6240 Løgumkloster. Christian Marcussen, Harres 53, DK-626 Bredebro. Peter Hundebøl, Engdraget 2, DK-6530 Branderup. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. Dirk Paysen, Kløvervej 3, DK-6240 Løgumkloster. Jørgen Sørensen, Adelvadvej 3, DK-6270 Tønder. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Niels Jørgen Jordt, Højmosevej A, DK-6270 Tønder. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl. Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Flemming Brandt, Kærvej 35, DK-6270 Tønder. CN Transport, GL Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Knud Lykou, Skast 83, DK-626 Bredebro. Langelund Aps, Bovlundbjergvej 48, DK-6534 Agerskov. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Lars Walz Jensen, Teltkrovej, DK-6240 Løgumkloster. Benni Moritzen, Renbækgårdsvej, DK-6780 Skærbæk. Lindholm Maskinstation, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Torben Jensen, Dravedvej 8, DK-6240 Løgumkloster. Anton Hattesen, Blåbjergvej 3, DK-6270 Tønder. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Poul Erik Kjær, Povlskrovej 63, DK-6520 Toftlund.

29 DK-Dragør: Installation af telefoncentraler DRAGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: IP-telefoniløsning m.m. Udbuddet var opdelt i 2 delaftaler: Delaftale omfatter en IP-telefoniløsning, inkl. vedligeholdelsesforpligtelser m.v. Delaftale 2 omfatter netværks-switche, herunder anskaffelse, opsætning, afprøvning m.v. samt service/support heraf. CPV: , , , , , Axcess A/S, Tobaksvejen 2, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax KMD A/S, Lautrupparken 42, DK-2750 Ballerup. Tlf Internetadresse (URL):

30 DK-København: Konsulenttjenesteydelser MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af Brug for alle unge. Afdække Brug for alle unge aktiviteternes resultater og effekt set i forhold til indsatsens formål og målgruppe. CPV: Ernst & Young, Tagensvej 86, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Ballerup: Bygge- og anlægsarbejder BALLERUP KOMMUNE, EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af Ballerup Rådhus. Storentreprise i forbindelse med totalombygning af Ballerup Rådhus. I alt ca m2. Ombygningen omfatter bl.a. nedrivning af lette skillevægge og nedhængte lofter, etablering af åbne kontorarealer, ombygning af borgerstrøg, opførelse af et ca. 600 m2 glasoverdækket Atrium samt etablering af ny Mellembygning mellem Rådhus og kantine. Installationer ændres med nye ventilationsanlæg, ny stærk- og svagstrøm, ABA mm. Storentreprise kontrakter med følgende entrepriser: Råhusarbejder, Lukningsarbejder, Kompletteringsarbejder og Installationsarbejder. CPV: Brødrene A. & B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, DK-462 Gadstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B. Nygaard Sørensen A/S, Stationsalleen 42, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Juul & Nielsen A/S, Erhvervsparken 5, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Wicotec A/S, Roskildevej 338, DK-2630 Tåstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

32 DK-Aalborg: Vinduespudsning AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering. Vinduespolering. CPV: Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf ISS Faility Services, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. City Rent, Jacob Petersensvej, DK-9240 Nibe. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winterhs Vej 5, DK-8700 Horsens. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Delta Rengøring & Service, Vandmanden 30, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV.

33 Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Rationel 2

34 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af skibe FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 20-årigt hovedsyn af MRB Emile Robin. MRB Emile Robin's 20-årige hovedsyn skal udføres af klassifikationsselskabet Lloyds Register inden fartøjet forlader værftet. I den forbindelse skal der, udover udførelse af de normale synsarbejder, som er nødvendige for udførelse af klassen syn, udføres forskellige andre vedligeholdelsesarbejder. CPV: A/S Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri, Beddingsvej 2, DK-6960 Hvide Sande. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

35 DK-Kastrup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Levering af serviceydelser for drift, vedligeholdelse, reparation og renovering fordelt på VVS/køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektrikerfaget. Løbende levering af serviceydelser indenfor drift, vedligeholdelse, reparation og renovering indenfor fagene VVS/Køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektriker. Rammeaftalen løber i tre år hvorefter der er option for forlængelse på 2xår med et år af gangen. Forventes at starte CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jakon A/S, Baltorpbakken 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Fax BLP Tagdækning, Kålagervej 37, DK-2300 København S. E-post: Tlf Kim Gröning Tømrer-og snedkermester, Bag Engvælen 6, DK-279 Dragør. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Glarmester Hans Diderichsen ApS, Saltværksvej 70, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Hova Køleindustri ApS, Krogsbækvej, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Enco A/S, Erhvervsvej 8, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Glenco A/S, Stamholmen 0, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf IMS VVS A/S, Mose Allé 5, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Kongeskov VVS A/S, Tømmerup Stationsvej 9, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Kemp & Lauritzen A/S, Teknikervej 8, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Høyrup & Clemmensen A/S, Bådehavnsgade 6, DK-2450 København SV. E-post: Tlf Jens Christophersen A/S, Kongelundsvej 294, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Frederiksværk Stål ApS, Undalsvej 9, DK-3300 Frederiksværk. E-post: Tlf

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn)

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud på Garantivogne Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

UDBUDSBEKENDTGØRELSE DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund:

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund: NOTAT Baggrund: Flere og flere danske kommuner vælger at vise alle kommunalbestyrelsesmøderne via webcast. Dette betyder, at ved at montere et par kameraer og noget bagvedliggende teknologi kan borgere,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere