Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Varde: Rådgivning i forbindelse med byggeri VARDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret i Ølgod. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Aktivitetscentret (plejecentret) i ølgod til ca. 35 ombyggede almene plejeboliger med fællesarealer samt kommunale servicearealer - i alt ca m². CPV: GGP Arkitekter, Grønnegade 68, DK-8000 Århus C. E-post: Tlf Fax

2 DK-Assens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ASSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalrådgivning ved om- og tilbygning af de kommunale bosteder Asabo i Assens og Lindebjerg i Årup. Totalrådgivning ved tilbygning, ombygning og renovering af 2 kommunale bosteder for udviklingshæmmede - indeholdende ca m² boligareal og 3 500m² serviceareal. Opgaven gennemføres efter almenboliglovgivningen. CPV: Mangor og Nagel, Nørrebrogade 24,. sal, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

3 DK-Århus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARHUS KOMMUNE, BORGMESTERENS AFDELING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Aftale om etablering af ny hjemmeside for Århus Kommune. Kontrakten omfatter anskaffelse af CMS-system inkl. aftale om systemvedligehold/-opgradering samt konsulentbistand i forbindelse med designfase samt teknisk og organisatorisk implementering. CPV: , , , , Pentia A/S, Store Kongensgade 66, Baghuset, DK-264 Købehavn K. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

4 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support OEKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af netværk for udenlandsk arbejdskraft. Tjenesteydelseskontrakt om udarbejdelse af hjemmeside vedrørende fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt iværksættelse og drift af en række integrations- og fastholdelsestiltag vedrørende udenlandsk arbejdskraft i Danmark. CPV: , Konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet, c/o Dansk Erhverv, Børsen, DK-27 København K. Tlf Fax

5 DK-Holbæk: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner REGIONSTOG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hastighedsopgradering af Østbaren: Sikringsteknik. Hastighedsopgradering af Østbaren: opgradering af de Sikringstekniske anlæg på banestrækningen. CPV: , Banekonsortiet c/o Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf Fax

6 DK-Hillerød: Ultralydscannere REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsscannere til Rigshospitalet. Levering og idriftsætning af ultralydsscannere. CPV: Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50 B, DK-3460 Birkerød. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

7 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Herlev Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af billeddiagnostisk udstyr. CPV: , 33650, , 33000, 33500, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. Philips Danmark A/S Healthcare, Frederikskaj 6, DK-780 København V. B-K Medical A/S, Mileparken 34, DK-2730 Herlev.

8 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Billeddiagnostisk udstyr til Frederiksberg Hospital. Levering, opstilling, installation og tilslutning af styk digitalt radiografirum og styk to-hovedet gammakamera. CPV: , 33000, Santax Medico A/S, Produktionsvej 3, DK-2600 Glostrup. Siemens A/S Healthcare, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup.

9 DK-København: PABC-systemer OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakt om indkøb af telefon- og kommunikationssystem (telefoniudstyr). Rammekontrakten vil omfatte anskaffelse, implementering/installation og efterfølgende vedligeholdelse samt drift af et fælles telefon. og kommunikationssystem (Statens Kommunikationsplatform). Aftalen indebærer, at statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at købe ind hos den på aftalen valgte leverandør inden for aftalens område. Det er hensigten med udbuddet at opnå væsentlige besparelser på området. CPV: , , Siemens Enterprise Communications, Dybendalsvænget 3, DK-2630 Taastrup.

10 DK-København: Ingeniørvirksomhed RIGSPOLITIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivning og bistand ved drift og vedligeholdelse af 4 (fire) politikuttere i Grønland. Til varetagelse af en række politimæssige opgaver i Grønland råder Rigspolitiet over 4 stålfartøjer (politikuttere), og den udbudte kontrakt omfatter rådgivning og bistand forbundet med driften og vedligeholdelsen af disse politikuttere. Den vindende tilbudsgiver har overordnet set til opgave at sørge for, at kutterne til enhver tid er i driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand, og at såvel kuttere som besætning lever op til kravene i gældende lovgivning m.v. Den vindende tilbudsgivers opgaver er inddelt i fire hovedgrupper: ) Teknik, 2) Drift, 3) Besætning og 4). Myndigheder og lovgivning. Disse opgaver skal af den vindende tilbudsgiver udføres dels som faste opgaver og dels som ad hoc opgaver. Opgaverne i hovedgruppen ) Teknik omfatter navnlig tilsyn med kutternes stand og planlægning af vedligeholdelse af kutterne samt koordinering af dokophold og fartøjsinspektion. Hertil kommer bl.a. rådgivning og bistand - om nødvendigt on site på Grønland - i forbindelse med havarier og ved opklaring af tekniske eller driftmæssige nedbrud og problemer ved kutterne samt udbedring af fejl ved kutternes tekniske udstyr. Opgaverne i hovedgruppen 2) Drift omfatter navnlig udarbejdelse af driftsog vedligeholdelsesbudgetter, løbende kontrol og opfølgning på de månedlige driftsudgifter for kutterne, forhandling og indgåelse af serviceaftaler med værfter og leverandører af reservedele samt afrapportering til Rigspolitiet. Opgaverne i hovedgruppen 3) Besætning omfatter navnlig tilsyn med og kontrol af, at kutternes besætninger altid besidder de rette kompetencer vedrørende brug, vedligeholdelse og kontrol af kutternes tekniske og driftmæssige udstyr, samt at besætningerne er uddannede i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hertil kommer bl.a. kontrol med besætningscertificering, periodiske evalueringer af de enkelte besætningsmedlemmer samt planlægning af træningsaktiviteter, kurser og anden uddannelse af kutternes besætninger. Opgaverne i hovedgruppen 4) Myndigheder og lovgivning omfatter navnlig overvågning af kommende myndighedskrav og ændringer af lovgivning m.v. af relevans for kutterflåden, dens besætninger og fartsområde, herunder udviklingen i Søfartsstyrelsens tekniske regelkrav og forskrifter for arbejdsmiljø. Hertil kommer iværksættelse og koordinering af implementeringen af nye krav og regler. CPV: MA4, , OSK-ShipTech A/S, Balticagade 5, 2. sal, DK-8000 Århus C.

11 DK-København: Rejsebureauvirksomhed og lignende OEKONOMISTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om rejsebureauydelser. Rammeaftalen indebærer, at danske statslige myndigheder fremover vil blive forpligtet til kun at indkøbe rejsebureauydelser hos den på rammeaftalen valgte leverandør. Det har været hensigten med udbuddet af denne aftale at opnå væsentlige besparelser på området. Økonomistyrelsen indgår rammeaftalen på vegne af hele staten i medfør af cirkulære af om indkøb i staten. CPV: Carlson Wagojlit Travel, Vester Farimagsgade 7, 2, DK-606 København V. Internetadresse (URL):

12 DK-Århus: Taxikørsel MIDTTRAFIK ens betegnelse for kontrakten: Koordineret kollektiv trafik. Udførelse af almindelig rutekørsel i Region Midtjylland. Væsentlig handicapkørsel, patientkørsel og andre kommunale kørsler. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt:

13 DK-Søborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S (HNG) ens betegnelse for kontrakten: Anlæg af stik- og distributionsledninger for naturgas. Indkøbet omfatter etablering af stikledninger og korte distributionsledninger til naturgasforsyning af forbrugere. CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Ib Anker Andersen A/S, Lundemarksvej 29, DK-4300 Holbæk.

14 DK-København: Opførelse eller anlæg af fritidsfaciliteter KOEBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJOEFORVALTNINGEN, CENTER FOR ANLAEG OG UDBUD Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Fornyelse af Fælledparken, Entreprise vedr. etape. Hovedentreprise for fornyelse af Fælledparken, etape, indeholder nedlæggelse af vejareal og eksisterende opvisningsbane, etablering af kunstgræsbane (FIFA STAR **), ny kastebane, ny danse- og grusplads samt ny indgang ved Gunnar Nu Hansens Plads. CPV: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

15 DK-Kolding: Røntgenapparatur MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologiske undersøgelsesrum til Svendborg og Esbjerg. 2 multifunktions-knoglerum til Esbjerg, multifunktions-knoglerum til Svendborg, thorax-rum til Esbjerg. CPV: 33000, 3300, 33200, 33800, Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C.

16 DK-Kolding: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. Ultralydsapparatur til specialerne gynækologi, obstetrik og kardiologi. CPV: , , , , GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aarhus C. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby. GE Healthcare, Park Alle 295, DK-2605 Brøndby.

17 DK-Odense: Billeddannelsesudstyr til ekkografi-, ultralyds- og dopplerundersøgelser MEDICOTEKNIK, REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Radiologisk ultralydsapparatur til Region Syddanmark. Levering, opstilling og installation af 5 stk. UL scannere. CPV: , , , Santax Medico A/S, Dalgas Avenue 40, DK-8000 Aahus C. Vicare Medical A/S, Birkerød Kongevej 50B, DK-3460 Birkerød. Toshscan, Søren Frichs Vej 38D, DK-8230 Aabyhøj.

18 DK-Viby: Udendørsbelysning ARHUS KOMMUNE, TRAFIK OG VEJE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vejbelysningsarmaturer til Århus Havn. Færdigudvikling og produktion af LED-baserede armaturer og tilhørende master til belysning af veje på Nordhavnen i Århus. CPV: X Light I/S, Elektronvej 2-4, DK-2670 Greve. Tlf Internetadresse (URL): Fax

19 DK-København: Transmission af tv- og radioprogrammer UDENRIGSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Host broadcaster (COP5). The 5th Conference of the Parties (COP 5) of the UN Framework Convention on Climate Change will take place in Copenhagen from to The Danish Ministry of Foreign Affairs is responsible for the logistics of the conference including the logistics of media coverage. Due to this responsibility, the Ministry is inviting tenders for the services of host broadcaster. The host broadcaster will be responsible for television and radio coverage and will be the official television and radio agent of the Conference. The duties will include Setting up an International Broadcast Centre which accommodate all facilities and services provided by the host broadcaster. Setting up a booking office and offer commercial broadcast services (satellite time, cable capacity, recordings of past events and meetings, editing and play-out facilities etc), Setting up the infrastructure necessary to cover all camera positions and meet the needs of broadcasters with respect to distribution and transmission including delivery of television and radio feeds to a large number of TV and radio cubicles and a number of radio outlets (XLR distribution units), Camera coverage of two plenary conference rooms, two press conference rooms, a number of stand-up positions and a number of ad hoc positions (ENG teams), Close cooperation with the provider of conference services (audio, light, CCTV etc). This includes integration of video and audio feeds, agreements on light, control of robot cameras etc. Close cooperation with the provider of webcasting (delivery of PAL signal as a minimum), Delivery of television and radio feeds to international distributor (PAL and NTSC, SDI 4/3 and/or 6/9 etc). The host broadcaster may be required to organize the provision of a satellite downlink. The host broadcaster shall comply with these duties throughout the entire duration of the Conference and ensure proper preparation and testing of all installations and facilities. There will be a plan covering the approx. seven months from the planned signature of the contract to the beginning of the Conference, which leaves time for early installation of parts of the infrastructure and thorough testing. This implies that the host broadcaster must provide sufficient staff for preparation, for continuous coverage during the Conference and for rapid dismantling of the equipment when the Conference closes. The host broadcaster must envisage to deliver a Final Report after the ending of the Conference. Further information will be given in the call for tender documents. The Ministry of Foreign Affairs expects to enter a contract with host broadcaster in the beginning of April CPV: TV2 Danmark A/S, Rugaardsvej 25, DK-500 Odense C. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

20 DK-Vejle: Ambulancetjenester REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ambulancetjeneste. Den udbudte opgave omfatter al behandlingskrævende kørsel i Region Syddanmark, hvilket omfatter ambulancekørsel samt kørsel af øvrige præhospitale enheder, såsom lægebiler, akutbiler, specialambulancer mv. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck-Huset Polititorvet, DK-780 København V.

21 DK-Vejle: Callcenter REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af vagtcentral. Den udbudte opgave omfatter drift af vagtcentral, der varetager al disponering af alle præhospitale enheder omfattet af Region Syddanmarks ambulancetjeneste. CPV: , Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

22 DK-Vejle: Specialiseret personbefordring ad vej REGION SYDDANMARK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Liggende patientbefordring. Den udbudte opgave omfatter ikke-behandlingskrævende kørsel med liggende patienter i Region Syddanmark. CPV: Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V. Falck Danmark A/S, Falck Huset Polititorvet, DK-780 København V.

23 DK-Fredericia: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn ADP - FREDERICIA HAVN A/S ens betegnelse for kontrakten: Ny kaj 9. Som led i udbygningen af Fredericia Havn ønskes anlagt en ny dybvandskaj, Kaj 9, i forlængelse af den eksisterende Kaj 2 i Oliehavnen. Nærværende opgave omfatter således udbygning af området mellem Kaj 8 og Kaj 2 i form af en dybvandskaj med vanddybde 5 m i forlængelse af nuværende Kaj 2, en kaj med 2 meter vanddybde i forlængelse af nuværende Kaj 8, samt en cellekonstruktion i overgangen mellem de 2 kajstrækninger. Nuværende Kaj 20, som er anlægsværk, nedbrydes og nuværende faciliteter omlægges til Kaj 2. Kajanlægget udformes således, at der på bagarelaet bag dette kan indbygges lettere forurenet fyld. CPV: , , , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Per Aarsleff A/S, Lokesvej 5, DK-8230 Åbyhøj.

24 DK-Søborg: Fotokopimaskiner GLADSAXE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune. Aftale om levering af ca. 95 multifunktionsmaksiner til Gladsaxe Kommunes institutioner for 3-4 årig periode. CPV: IKON Office Solution A/S, Vallensbækvej 44, DK-2625 Vallensbæk. Tlf Internetadresse (URL): Fax

25 DK-Holbæk: Persontransport, ikke rutekørsel HOLBAEK KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Institutionskørsel for handicapområdet i Holbæk kommune. Short description of the contract or purchase(s). Holbæk Kommune ønsker at modtage tilbud på handicapkørsel. Institutionskørslen omfatter kørsel af ruter for Holbæk Kommune, der er listet i bilag. Af bilaget fremgår endvidere tidspunkt for, hvornår elever møder og så vidt muligt tidspunkt for hjemtransport. Der skal påregnes kørsel på alle skoledage (ca. 200 dage om året) samt i en vis udstrækning i skoleferier, på visse ruter, efter særskilt planlægning. Børnespecialcenter 2: Ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. Fritidshjemmet v/ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 0, 4300 Holbæk. A-afdelingen v/søndre skole, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk Kikhøj, Kikhøjparken, 4300 Holbæk. CSU Holbæk(Brunhøjskolen), Holbæk Have, 4300 Holbæk. SAC, Rebsslagervej 5, 4300 Holbæk. Møllevangen, Møllevangen, 4300 Holbæk. Et meget varierende behov må påregnes, ligesom der må tåles ændringer i løbet af skoleåret. Tilbud skal afgives elektronisk gennem Mercell Sourcing Service (MSS) i henhold til de betingelser, som fremgår af udbudsbetingelserne. Aftalen på institutionskørsel for handicapområdet er gældende fra og gælder 4 år (skoleårene 2009/200, 200/20, 20/202, 202/203) med mulighed for forlængelse i et år. CPV: St.Grandløse Taxi Aps Hønsinge-Vig Taxi Holbæk Bustrafik Holbæk minibusser Vognmand Lars Berggren Vognmand Henrik Als Pedersen Gørlev Minibusser.

26 DK-Aalborg: Av-materialer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb af skolebøger/taskebøger/skøn og faglitteratur/engangsmateriale og indbinding/klargøring af bøgerne. Køb af skolebøger/taskebøger/klassesæt/engangsmateriale og klargøring af klassesæt og taskebøger til folkeskolens klasse. CPV: , 22000, , , , Biblioteksmedier, Energivej 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Radiosonder DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Radiosonder. Balloner. Graw Radiosondes GmbH, Muggenhofer Strasse 95, D Nürnberg. International Met Systems, th St., US-MI 4952 SE Grand Rapids. Vaisala Oyj, P.O.Box 26, FIN-0042 Helsinki. Jiangsu Hongda Ltd, Lianhu Industrial Park, North Two Wreath Road, CN-Danyang. Aage Christensen A/S, Skelsmosevej 0, DK-2500 Valby. Modem SARL, Rue de Bessonville, F URY.

28 DK-Løgumkloster: Transportudstyr og transporthjælpemidler TOENDER KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udførelse af vintertjeneste i Tønder Kommune. Kørsel i vintertjenesten. CPV: Lars B. Christensen, Sandager 3, DK-6240 Løgumkloster. Christian Marcussen, Harres 53, DK-626 Bredebro. Peter Hundebøl, Engdraget 2, DK-6530 Branderup. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Peder Schmidt, Industrivej 2, DK-6240 Løgumkloster. Mads Vejrup, Algade 70, DK-6780 Skærbæk. Dirk Paysen, Kløvervej 3, DK-6240 Løgumkloster. Jørgen Sørensen, Adelvadvej 3, DK-6270 Tønder. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Niels Jørgen Jordt, Højmosevej A, DK-6270 Tønder. Hans Hansen, Melbyvej 29, DK-6780 Skærbæk. CN Transport, Gl. Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Flemming Brandt, Kærvej 35, DK-6270 Tønder. CN Transport, GL Agerskovvej, DK-6534 Agerskov. Allan og Jesper, Ørderup Kirkevej 4, DK-6520 Toftlund. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Knud Lykou, Skast 83, DK-626 Bredebro. Langelund Aps, Bovlundbjergvej 48, DK-6534 Agerskov. Brdr. Frejberg, Postboks 44, DK-6270 Tønder. Lars Walz Jensen, Teltkrovej, DK-6240 Løgumkloster. Benni Moritzen, Renbækgårdsvej, DK-6780 Skærbæk. Lindholm Maskinstation, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Lindholm Maskinfabrik, Allerup Nord 8, DK-6520 Toftlund. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Revslund Maskinstation, Revslundvej 2, DK-6535 Branderup. Torben Jensen, Dravedvej 8, DK-6240 Løgumkloster. Anton Hattesen, Blåbjergvej 3, DK-6270 Tønder. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Ballum Maskinstation, Gaden 26, DK-626 Bredebro. Poul Erik Kjær, Povlskrovej 63, DK-6520 Toftlund.

29 DK-Dragør: Installation af telefoncentraler DRAGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: IP-telefoniløsning m.m. Udbuddet var opdelt i 2 delaftaler: Delaftale omfatter en IP-telefoniløsning, inkl. vedligeholdelsesforpligtelser m.v. Delaftale 2 omfatter netværks-switche, herunder anskaffelse, opsætning, afprøvning m.v. samt service/support heraf. CPV: , , , , , Axcess A/S, Tobaksvejen 2, DK-2860 Søborg. Tlf Internetadresse (URL): Fax KMD A/S, Lautrupparken 42, DK-2750 Ballerup. Tlf Internetadresse (URL):

30 DK-København: Konsulenttjenesteydelser MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Evaluering af Brug for alle unge. Afdække Brug for alle unge aktiviteternes resultater og effekt set i forhold til indsatsens formål og målgruppe. CPV: Ernst & Young, Tagensvej 86, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

31 DK-Ballerup: Bygge- og anlægsarbejder BALLERUP KOMMUNE, EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ombygning af Ballerup Rådhus. Storentreprise i forbindelse med totalombygning af Ballerup Rådhus. I alt ca m2. Ombygningen omfatter bl.a. nedrivning af lette skillevægge og nedhængte lofter, etablering af åbne kontorarealer, ombygning af borgerstrøg, opførelse af et ca. 600 m2 glasoverdækket Atrium samt etablering af ny Mellembygning mellem Rådhus og kantine. Installationer ændres med nye ventilationsanlæg, ny stærk- og svagstrøm, ABA mm. Storentreprise kontrakter med følgende entrepriser: Råhusarbejder, Lukningsarbejder, Kompletteringsarbejder og Installationsarbejder. CPV: Brødrene A. & B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, DK-462 Gadstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax B. Nygaard Sørensen A/S, Stationsalleen 42, DK-2730 Herlev. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Juul & Nielsen A/S, Erhvervsparken 5, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Wicotec A/S, Roskildevej 338, DK-2630 Tåstrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

32 DK-Aalborg: Vinduespudsning AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vinduespolering. Vinduespolering. CPV: Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Tlf ISS Faility Services, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. City Rent, Jacob Petersensvej, DK-9240 Nibe. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Elite Miljø, Frederik Winterhs Vej 5, DK-8700 Horsens. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederik Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Delta Rengøring & Service, Vandmanden 30, DK-9200 Aalborg SV. Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV.

33 Palle Rye Vinduespolering, Maren Hemmings Vej 22, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. ISS Facility Service, Vandmanden 0 L, DK-9200 Aalborg SV. UNIK Vinduespolering & Erhvervsrengøring, Klokkevangen, DK-9000 Aalborg. Elite Miljø, Frederiks Winthers Vej 5, DK-8700 Horsens. Rationel Vinduespolering, Danmarksgade 3, DK-9000 Aalborg. Rationel 2

34 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af skibe FARVANDSVAESENET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: 20-årigt hovedsyn af MRB Emile Robin. MRB Emile Robin's 20-årige hovedsyn skal udføres af klassifikationsselskabet Lloyds Register inden fartøjet forlader værftet. I den forbindelse skal der, udover udførelse af de normale synsarbejder, som er nødvendige for udførelse af klassen syn, udføres forskellige andre vedligeholdelsesarbejder. CPV: A/S Hvide Sande Skibs & Baadebyggeri, Beddingsvej 2, DK-6960 Hvide Sande. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

35 DK-Kastrup: Reparations- og vedligeholdelsestjenester KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Levering af serviceydelser for drift, vedligeholdelse, reparation og renovering fordelt på VVS/køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektrikerfaget. Løbende levering af serviceydelser indenfor drift, vedligeholdelse, reparation og renovering indenfor fagene VVS/Køl&Ventilation, smede, glarmester, tømrer/snedker/gulve og elektriker. Rammeaftalen løber i tre år hvorefter der er option for forlængelse på 2xår med et år af gangen. Forventes at starte CPV: , Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Jakon A/S, Baltorpbakken 9, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Fax BLP Tagdækning, Kålagervej 37, DK-2300 København S. E-post: Tlf Kim Gröning Tømrer-og snedkermester, Bag Engvælen 6, DK-279 Dragør. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Glarmester Hans Diderichsen ApS, Saltværksvej 70, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Hova Køleindustri ApS, Krogsbækvej, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Enco A/S, Erhvervsvej 8, DK-2600 Glostrup. E-post: Tlf Glenco A/S, Stamholmen 0, DK-2650 Hvidovre. E-post: Tlf IMS VVS A/S, Mose Allé 5, DK-260 Rødovre. E-post: Tlf Kongeskov VVS A/S, Tømmerup Stationsvej 9, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Kemp & Lauritzen A/S, Teknikervej 8, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Høyrup & Clemmensen A/S, Bådehavnsgade 6, DK-2450 København SV. E-post: Tlf Jens Christophersen A/S, Kongelundsvej 294, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Frederiksværk Stål ApS, Undalsvej 9, DK-3300 Frederiksværk. E-post: Tlf

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk

For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk For mere information. Kontakt os på vores mail, telefon eller gennem vores hjemmeside: info@byggeinformation.dk www.byggeinformation.dk Telefon: Projekt beskrivelse Budget Areal (m2) Kommune Region navn

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39490648.aspx Ekstern udbuds ID 194609-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere