Viharlagtvinteren og dens. som m er.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viharlagtvinteren og dens. som m er."

Transkript

1

2 DEJBJERG SOGNEBLAD Letagervej 3 Dejbjerg Udgivet af DEJBJERG SOGNEFORENING REDAKTION: Ane Lisa Bollerup (Ansvh.) Bente Lillegaard Pedersen Lisbeth Rudbæk Aarup Rigmor Tarpgaard Bente Ladekjær Lauridsen Side 3: Bente Ladekjær Lauridsen Indhold Side 25 år på Ll. Lyagergård 5 Sognebladets start 6 Kirke by Night 7 SpotLight 9 Machodag for drenge år efter 13 Bornholm 14 Sogneforeningen 16 Anderas på Filippinerne 17 Aktivitetskalenderen 18 Byrådet 19 Gamle gårde 21 Foreningsadresser 21 Sommerfest koret 23 Skjern Havekreds 23 Havekredsens plantesalg 25 Jagtforeningen 25 Friplejehjemmet i Stauning 26 Søndagsskolen 27 Løvspringsturen 29 Sommerfesten Generalforsamling på DE 33 Præstens side 34 Stof til næste nummer indleveres senest 1. september 2010 Næste nummer udkommer oktober 2010 Trykt i 300 eksemplarer udsendt i Dejbjerg Sogn Trykt hos Ringkjøbing Repro & Reklame A/S REFLEKTIONER OVER TIDEN DER GIK.. Viharlagtvinteren og dens som m er. Udelivet vægtes højt, og havefolket kommer i sit es. Der puslesmedjordogplanter,man fårskidtunderneglene. Hvem kan forstå, at for blot få måneder siden lå sneen tykt. Håndværkerne måtte hjemsende folk på dagpenge, fordi de ikke kunne komme i jorden pga. frosten, der havde bidt sig & Larsen blev en del støbefolk sendt hjem. Opgaverne blev udskudt på ubestemt tid med tab til følge. Foråret blev hilst velkomment, så arbejdet kunne komme i sving igen. Detblevetforår,hvorenvulkan på Island satte overskrift- havde glædet sig til en ferie syd vulkanen. Det var næsten ufatteligt, at luftrummet var tomt mark, ja næsten over hele den nordlige jordklode. Var der ikke er med redskaber på vore veje. mange solskinsdage, så forårsarbejdet i marken kørte bare på skinner for landmændene. Med den størrelse, som landbrugsmaskiner har i dag, er arbejdet næsten færdigt, inden de får startet. Vi, som er tilskuere frasidelinjen,kannæstenikke følge med. I»gamle«dage, og hermenesfor25årsidenca., kunne man bedre følge med i forarbejdningen af jorden, da og det tog længere tid at gøre en mark klar. Og det blev altid tromlet til sidst, når en mark var sået til. Og som regel fulgte en forårsstorm efter og jordfygning var en kendsgerning. Ofte var tionssøndag, hvilket bevirkede at mange dages forberedelse tion, var en ommer, med hensyn til rengøring. Dejbjerg har læserbrevskribenter, som har mod til at gå til»kamp«med kuglepennen og skrive deres mening om tingene eller kommentere og give sin utilfredshed til kende om tingenes tilstand. En måde at komme til orde på i en tid hvordererlangttilpolitikerne ikommunen. Karin Jørgensen har på denne måde givet sin mening til kende om børns sikkerhed og tryghed i opråb var til Venstres politiker i byrådet i Ringkøbing Skjern, Ole Kamp, som havde tilkendegivet i Dagbladet, at han syntes børn skal cykle i skole, da der er cykelstier rundt omkring i kommunen. Karin Jørgensen mener at fakta er noget helt andet. I Dejbjerg er der ingen cykelstier, og vejene er tillige smalle med mange biler og store traktorer med maskiner, hvilket alt sammen er med til, at det er utrygt for forældrene at sende deres hånd. Karin skriver endvidere, at borgerne i landdistrikterne kommer til at føle sig som anden rangs borgere, når der er snak om fornyelse og forbedringer. Det tilfalder de større byer i området. Flere ting kunne have sin berettigelse til at komme med her have en ende. Vi skal ud og nyde sommeren. Børnenes sommerferie står snart for døren. Nogle af de større børn skal lige have en eksamen overstået, inden de kan nyde sommeren og ferien. Så god ferie til alle DEJBJERG SOGNEBLAD 3

3 25 års JUBILÆUM Da m orog far(signe og Jens Laurids Lauridsen)harhaftLile Lyagergaard i25 år,vilvibørn gerne skrive lidtom det.vier3. generation på Lile Lyagergaard. Da vor forældre begyndte her, var der kun 11 køer, men de byggede 40 køer. Det var en rigtigt god tid for dem, og far elskede køerne. Så de købte nabogården også. Men eft- i sine knæ, og det gjorde han pga. enulykke,hanvarudeforden31. januar Far var meget ked af det, da lægerne sagde, at han ikke kunne blive ved med at malke, så det var en meget stor beslutning for ham, da de satte køerne ud, og skiftede dem ud til tyrekalve, så han har stadig sin store hobby. Han feder kalve op om året. Men kom siden til at kører lastbil ved IPL. Blev dog pludselig fyret, og det var en hel befrielse for både ham og os. Han blev mere»normal«da han kom derfra. I2005byggedevisommerhusved Gjellerodde kaldt»gyldenstjerne«, Der elsker de og vi at bruge fritiden. Ivoresfamiliegårvimegetopi traditioner. En af dem er, at vi tager til Italien hver andet år alle sammen. Da gården blev 100 år, holdt vi en fest for fars familie, fætre og kusiner var med, til en rigtigt hyggelig aften. Far er stadig meget mærket efter ulykkeni84,såpådatoenervialtid samlet. Det er noget særligt efter de 25 år, så han havde overrasket mor med enturtiltenerife,sommorikke vidste noget om. De havde en rigtig god tur. Det skulle rigtigt fejres at han havde fået 25 år mere. Da far lå på sygehuset, besøgte DEJBJERG SOGNEBLAD 5 farmor og farfar ham hverdag i 4 mdr. De har også, mens de kunne, hjulpet rigtigt meget her på gården. Så derfor besøger far dem hver onsdag aften, fordi han er så stolt af dem.morogfarkørerogsågerne med dem, hvis de skal noget. I efteråret havde vore forældre sølvbryllup, det blev også to fantastiske dage. Både på dagen herhjemme, hvor mor også havde 50 års fødselsdag, og til selve festen. Hvor Kasper havde 20 års fødselsdag. Da mor og far havde boet på Lille Lyagergaard, i snart 25 år, gav de os en rejse til Mallorca i julegave. Vi skulle have været af sted den 1. juli fordi det er jubilæumsdagen. Men Kasper skulle ind til Den Kongelige Livgarde den 6. april. så han kunne ikke få fri den 1. juli, derfor tog vi af sted i påsken. Det var en fantastisk tur. Vi oplevede en masse ting, som fx. den sorte madonna, som lå oppe på det højeste bjerg på Mallorca. Vi var også ude og køre veterantog, hvor vi så en anden del af Mallorca. et papegøje show. Vejret var også lige til at ligge ved poolen og stranden. dejlige børn. Kenneth 23, Kasper 20, Karina 18 og Anna Marie 15 år. Hilsen Børnene på Lille Lyagergaard

4 Dejbjerg Sogneblad...af Jens Peder Mikkelsen Førstviljeg ønske storttilykke medblad num m er100. Tilykke tilredaktionen bag bladetog ros tildem fordet storearbejde,derliggeriatlave Tillykke til Dejbjergs befolkning med, at I er så heldige at have et lokalt Sogneblad, hvor I kan læse alt om, hvad der rør sig i sognet, og hvor I kan komme til orde, hvis et eller andet trænger sig på. Husk at støtte op om bladet og komme med indlæg. Det gør bladet endnu mere spændende at læse og sjovere at lave for redaktionen. Hvordan startede det hele så..? Dejbjerg have i nogle år et sportsblad som hed Sprøjten. Det var et lille duplikeret blad udgivetafdejbjergbadmintonklub. Det stoppede igen efter forholdsvis kort tid. JegsadibestyrelseniDej- Sogneforeningen skulle udgive et Sogneblad. Jeg syntes det var en god ide, og gik og spekulerede på, hvordan det kunne lade sig gøre teknisk og økonomisk. Jeg forelagde ideen for bestyrelsen i Sogneforeningen, og alle var med på at prøve. Vi blev dog enige om, at det i første omgang ikke skulle udgives af Sogneforeningen, men af et bladudvalg bestående af Ruth Frandsen, Aksel Henriksen og undertegnede. Fra 1. januar 1987 blev det Sogneforeningen, som udgav bladet. Såvarviigang.Viafholdt nogle møder, hvor vi planlagde bladets udseende, økonomi m.m. Vi bestemte, at bladet skulle trykkes i A5 format, være 2-spaltet, trykkes i off- annoncer. VihavdeetmødemedRingkøbing Repro & Reklame om priser for trykning, og hos for omdeling i hele Dejbjerg DEJBJERG SOGNEBLAD 6 Sogn, så vi vidste lidt om, hvilke udgifter vi var oppe hvor mange annoncer der skulle i bladet, og hvad de skulle koste. Så gik vi ud til de erhvervsdrivende, først og fremmest idejbjerg,menogsåilem og Skjern. Man kunne vælge mellem hel-, halv-, kvart- og ottendedelssides annoncer. Salget gik uforventet let, selv om vi ikke havde et blad med, som vi kunne vise. Så havde vi fundamentet for bladet klar, og vi kunne så, omkring 1. september 1985, gå i gang med at lave det første nummer. Det var før computernes tid, så bladet blev skrevet på skrivemaskiner. De to første numre blev lavet om aftenen i Ringkøbing Banks lokale i Lem, hvor Aksel Henriksen var ansat. Spalterne blev skrevet direkte på A4 papir, som så blev nedfotograferet til A5 i trykkeriet. Hovedet på forsiden, overskrifter og mange af annoncerne blev lavet med overføringsbogstaver, som enkeltvis blev sat på papiret. Mange af dem kunne dog genbruges i de efterfølgende numre. 1. oktober 1985 var det hos Postvæsenet, og et par dage efter var det i alle hjem i Dejbjerg Sogn. Bladet var på 20 sider incl. omslaget. Til og

5 med 1989 havde omslagene forskellige farver svarende til årstiderne. Det første nummer havde en gylden efterårsfarve. Nr. 2 var rød (jul), nr. 3 grøn (forår), nr. 4 gul (sommer) osv. De første 16 numre havde således forskellige farver, men da farverne var ved at slippe op, var de 4 numre i 1990 grønne. Fra 1991 lavede vi en helt ny forside hvor farven var lyngblomstens farve, og der kom et billed på af et eller andet aktuelt. Indtil da havde Dejbjergvognen, i stor størrelse, fast plads på forsiden dog med enkelte undtagelser, hvor den blev skiftet ud med et aktuelt billed, fx. et billed af efterskolens første forstanderpar. Dejbjerg Sogneblad blev godt modtaget i sognet, og til bladet fra foreningerne og borgerne i sognet. Jeg skrev ofte en artikel om et eller andet fra gamle dage, fx. Kasper Hodde mordet, fundet af Dejbjergvognene, indvielsen af styrtet under krigen ved Dejbjerg Kjærgård og begravelsen af besætningen osv. Et emne, der var omtalt i næsten hvert nummer dengang, var nedlæggelsen af Dejbjerglund Skole og opstarten af Dejbjerglund Efterskole. Iefteråret1986varjegpået bladkursus i FuglsøCenteret på Mols, hvor vi lærte meget om layout m.m. Fra 1. januar 1987 blev siderne 3-spaltede, ligheder for at lege med opsætningen af siderne og gøre dem mere spændende, og der til at skrive den faste side, tiden der gik«. En side der stadig kører, dog med Bente Ladekjær Lauridsen som forfatter. Spalterne blev nu skrevet på papirstrimler svarende til en spalte, og derefter, på et lysbord, klistret op på A4 sider, hvor også overskrifter og billeder blev påsat. Sådan foregik det indtil computeren holdt sin indtog. Med udgangen af 1993 stoppede jeg i redaktionen. Jeg havde da været med til at lave 34 numre af Dejbjerg Sogneblad, og Ane Lisa Bollerup overtog min plads som ansvarshavende redaktør. Lisbeth Aarup og Rigmor Tarpgaard var kommet med i redaktionen i 1992, og Bente Lillegaard Pedersen kom sidenhen til i begyndelsen af Detharværetsjovtogspændende at arbejde med bladet, og jeg er glad for, at det stadig kører videre og håber, det må leve i mange år endnu. Jeg har stadig fornøjelsen at læse bladet hvert kvartal. I år kan bladet ikke kun fejre sin bladudgivelse nr 100. Til oktober er det også 25 år siden det første nummer kom på gaden. Endnu engang tillykke..! DEJBJERG SOGNEBLAD 7 KiRKE By Night..! Kom til aftensarrangement i Dejbjerg Kirke torsdag 26. august kl Dejbjerg Kirke inviterer alle interesserede til Kirke By Night. Vi begynder med velkomst og en salme i kirken hvorefter præst og menighedsråd viser rundt og fortæller om kirkens historie, udsmykningens symbolik og betydning. Efterfølgende vil der være fortællinger på kirkegården. Menighedsrådet vil præsentere et nyt in- den nye håndsmedede låge ved kapellet. Smedene fra Vestjysk Smedelaug vil også være inviteret. Hvis der bliver tid, fortælles der også om godset Dejbjerglunds historie og hovedbygningens vej til præstegård. Efter fortællingerne synger vi en salme mere, og der vil der være en kort afslutning, inden menighedsrådet er vært ved aftenskaffen i missionshuset. Aftenen slutter ca. kl Med venlig hilsen Dejbjerg Menighedsråd

6 SpotLight Lørdag den 29.m aj sku le Spotlightpå kanotur. Vi vågnede lørdag morgen til superkanovejr. Vi tog af sted fra Missionshuset og kørte til Ansager Å, hvor vi skulle sejle. Otte kanoer og sytten kanosejlere ind- humør, og alle hyggede sig i kanoerne. Efter godt en times sejlads havde vi frokostpause, mødre havde bagt pølsehorn og pirogger til os. Undervejs skulle vi under bare om at bukke sig sammen ikanoenoglisteunder. Var der nogen der faldt i vandet Ja, det må vi sige! Heldigvis var åen smal og ikke dyb, men temmelig kold. og kom hurtigt op i kanoen igen. Vi sluttede dagen i Ansager, hvor vi tog kanoerne op og spiste aftensmad efter en sjov og god dag. Henriette Lauridsen Hvad er Spotlight? Spotlight er en klub for dig, der går i klasse Vi mødes hver anden mandag aften kl i Dejbjerg Missionshus. Der er mange forskellige aktiviteter på programmet. I år har vi bl.a. været på DEJBJERG SOGNEBLAD 9 hemmelig mission, været på rakkertur og haft sportsaften. Vi har haft kirkeaften og bibeltema. Vi har lavet bolsjer, har haft besøg af Poul Martin, der fortalte om gadebørn ihonduras.viharovernattet i missionshuset og været på natløb. Og lige før sommerferien var vi på kanotur. Vi mødes første gang efter ferien mandag 16. august kl. 19 i Dejbjerg Missionshus. Hvis du er nysgerrig og har lyst til at kigge forbi og se hvad der sker, er du meget velkommen. Her vil du også få udleveret programmet for det næste halve år i Spotlight. For spørgsmål om Spotlight kan du ringe til: Lone Danielsen Jørgen Lauridsen Henriette Lauridsen

7 Legetøjsgeværer Drengene ifritidsordningen m achodag iselskab m ed hjemmeværnet Bevæbnet til tænderne med legetøjsgeværer og med an- farver var 28 drenge fra fritidsordningen Fjordhaven i Stauning ude på noget af en 15. april. De var nemlig på besøg hos Anni og Ove Nielsen på Lille daterdrømmene frit spil et par hjemmeværnsfolk havde nemlig lavet forhindringsbane til de ivrige soldaterspirer. Karl-Peter, Anni og Oves søn er nemlig tilknyttet hjemmeværnet, og sammen med et par kammerater fra hjemmeværnet havde han arrangeret»machodagen«. Karl-Peter syntes, at det var alle tiders at få lov til at lave sådan noget, og så kunne han også vise drengene noget at det, de arbejder med. Balancegang, klatrevæg, jordgrav og rebstige var bare nogle af udfordringerne på forhindringsbanen. Her blev DEJBJERG SOGNEBLAD 10 noget af krudtet skudt af, mens andre stod i kommandoteltet og blev malet med Drengene havde selv medbragt deres egne geværer. Men da Karl Peter kom med et rigtigt gevær, så faldt hagerne ned til brystet. Og begejstringen var endnu tydelig, da drengene måbende hørte geværetbliveskudtaf.løst krudt, men imponerende var det alligevel. Og så måtte de endda få et projektil med hjem. Pædagogmedhjælper Kirsten Christiansen var med på turen for at holde øje med, at ingen kom til skade. Drengene havde glædet sig hele ugen, og alle var begejstrede for forhindringsbanen. Dagen sluttede kl. 15, hvor forældrene kunne hente de-

8 res trætte drenge. Inden da havdededogligenåetatfå pølser og brød. Uden mad og drikke dur heltene som bekendt ikke. Imens drengene var i Dejbjerg til»machodag«holdt pigerne en feminin dag hjemme ifjordhaven. Jonas Vester/lrå På billederne ses: 1. Chr. Andersen, Kasper Krogsgård og William Lauridsen 2. Anton Lauridsen 3. Christian Andersen 4. Christian Andersen 5. Mikkel og Anton Lauridsen 6. William Lauridsen og Kasper Krogsgaard 7. William Lauridsen DEJBJERG SOGNEBLAD 11

9 Ja,nu erdettiårsiden,jeg er stæ rktsiden da. Jeg kom på Amagerskolen og gik der i 8. og 9. klasse. Efter 9. kom jeg på Borris landbrugsskole, hvor jeg tog 1a i slutningen af Det var et masse nye venner. Efter det to måneders skoleophold kom jeg i praktik hos en kvægmand oppe i Ørnhøj. Der var jeg i et år. hele, køre alle maskiner osv. Da det år var slut, skulle jeg på det næste skoleophold, modul 1b, som jeg tog på Grindsted Landbrugsskole i fem måneder. Der var vi på studietur til England. En fed tur. Efter det skoleophold tog jeg ud for at passe grise på en gård ved Borris og var der ilidtovertoår.detvaren meget sød familie, jeg var hos en gård med over 250 søer, og så var jeg med rundt over det hele. Efter den praktikperiode kom jeg på 2. modul også i Grindsted. Der var der mange men jeg kom igennem det. Davarviogsåpåstudietur, og turen gik til Sydafrika, en skøn tur. Men jeg bestod modul 2 opholdet og kunne kalde mig Faglært Landmand i Siden har jeg arbejdet på en svinegård og en kvæggård. Lige nu arbejder jeg på en stor svinegård med 1200 søer, i Ådum. I min fritid har jeg nok at se Karina er datter af Yrsa og Lasse Jørgensen på Ringkjøbingvej nord for Dejbjerg Plantage. til. Jeg har to heste, den ene er tilredet, den anden skal tilrides nu til sommer, så det bliver spændende. DEJBJERG SOGNEBLAD 13 Så skal der også ses til venner- en masse skønne venner på de tre skoleophold, jeg havde på landbrugsskolen. Men vi er også lige startet op på ringridning igen; vi var til den første i maj, så fra nu af og til slutningen af september er kommer til at gå med. Det er nu en dejlig hobby; men deterlidtsynd,atderikke for det at køre til Sønderjylland er nu en lang tur. Men sådan er det, når man går op i ringridning. Determit17.årjegermed til ringridning, og jeg bliver ved indtil jeg ikke kan mere. Karina Green Jørgensen

10 Bornholm M ed kufferten ihånden og tasken på ryggen,m ødtes vipå Skjern banegård fulde af forventningertilden spæ ndene turvisku le på. Når man stod der og ventede på toget, kom man til at tænke på om man nu havde husket det hele, men der var ikke andet at gøre end bare tro på man havde det hele med. DSB havde bestemt ruten for os, så vi skulle skifte i Skanderborg, Odense og i Høje Taastrup skiftede vi til bus. Bornholmerbussen kørte os til Ystad, hvor vi tog Færgen til Rønne. Detbetød,atviikkekunne komme i Tivoli, men vi havde en super sjov tur alligevel. På hele turen der over blev der taget mange billeder..! Mange sjove og gode billed- net en masse og spillet nogle spil. Bornholmerbussen fra Høje Taastrup til Ystad blev fyldt op med elever fra forskellige skoler. Sejlturen gik Bornholm. I Rønne var der en bus, der kørte os til Storløkke Feriecenter i Allinge. Vi var trætte, men ville rigtig gerne se vores hytte. Vi vi skulle bo i hytte med, så det var meget let. I hytten fandt vi pakket lidt ud inden vi skulle op og spise. Næste morgen skulle vi se Almindingen og Rytterknægten, hvorfra vi gik til Ekkodalen. Derefter så vi Dueodde sand. I Svaneke så vi bolsjefremstilling og til sidst kørte vi til Natur Bornholm. Den dag var kort, souvenir, bolsjer, og mange andre forskellige ting til os selv eller til vores familier. Vi kom hjem kl. 17:00, hvor vi så bare kunne slappe af og være sammen. Flere skrev postkort til dem derhjemme og imellem kl. 19 og 20 hver dag var det tilladt at bruge sin mobil. Onsdag skulle vi besøge Helligdomsklipperne, Gudhjem, Østerlars Rundkirke, Rønne, og til sidst skulle vi gå fra Jons Kapel til Vang. Solen skinnede stort set hele dagen, så det var bare super dejligt, specielt da vi skulle gå turen fra Jons Kapel til Vang. Gåturen fra Jons Kapel til Vang, var det bedste hvor vi løb rundt i klipperne og drak vand af bækken. I Gudhjem var vi nogle piger,dergernevillehaveen KrølleBølleis,fordivisynes det kunne være sjovt, da den er meget stor. Da vi spørger, siger de, at det havde de ikke, DEJBJERG SOGNEBLAD 14 men vi kunne i stedet få en Bornholmeris. Lidt senere fandt vores lærer ud af, at den isdererover½meterhøj,nu hedder Apollo. De andre ville ikke købe den, men jeg synes det var en skam, for vi havde Jeg købte én for jeg vidste, at de ville komme og spørge om de ikke måtte smage og rigtig nok, næsten alle spurgte:»må jeg ikke nok smage«. Selv om vi var mange om den, var det alligevel svært at få den spist. det smagte rigtig godt. Torsdag stod vi tidligt op for at vække Simon med sang detvarhansfødselsdag. Dagen skulle bruges på afslapning, eller det vil sige vi skulle gå til et sted, hvor vi kunne spille minigolf, men da vi kom der hen var der lukket, så vi gik tilbage. hvor vi kiggede i forskellige butikker, og købte noget til hjemvejen. Vi skulle bare være tilbage kl. 15:00, men rigtig mange af os var tilbage ca. kl Så vi havde jo rigtig god tid, og da mange var kommet tilbage, fandt vi på noget sjovt, rundt omkring der hvor vi boede. og kage, som Simons forældre havde bestilt til os. Det var bare super hyggeligtj Om aftenen gik vi til Hammershus kl. 19:00, og ankom dertil kl. ca. 21:00. her gik vi om og blev vist rundt på Hammershus. Det var rigtig koldt, og vi kom først hjem lidt over midnat. Fredag blev vi vækket omkring kl. 4:45, vi havde ikke

11 var ingen tvivl om at de var meget glade for at se os. Nu gør vi ikke andet end at tænke tilbage på den sjoveste, og fedeste tur vi har haft sammen. Ditte Keseler 6. klasse Stauning skole Sogneblad nr. 100 sovet så lang tid og vi var trætte, men det var tid at rejse hjem. Vi skulle med bus til Rønne, hvor vi skulle med hurtigfærgen, men på det tidspunkt var vi ikke så glade for da det var meget meget dårligt vejr. Vi kom på færgen og nogle lagde sig på gulvet. En del Bølgerne var næsten 3 meter høje. Læreren havde fået lakrids med ingefær vi andre kæmpede en kamp mod lidt og i København kom vi med tog til Skjern med skift i Esbjerg. Det var en dejlig lang tur og der kunne vi få slappet mere af. På Skjern Banegård stod storesmilpålæben,såder Redaktionen skriver... Så erdagen endelig oprunded, hvorvipr.1 juli2010 harlavet Sogneblad nr.100. Detharværet26spændende år med debut i oktober 1985, hvor den spæde start med Jens Peder Mikkelsen, Aksel Henriksen og Ruth Frandsen i spidsen, lavede fødselsforberedelserne til vort blad. De var bladets pionærer, og var derfor med til at lægge grundstenen til bladet, som det udgives i dag. I oktober kvartal vil vi følge op på deres forarbejde, og i dette blad, kan man på side 6 læse Jens Peder Mikkelsens beretning, om hvordan han oplevede bladets start. Vore læsere synes måske nok, at vi hælder vand ud af ørerne, - men hvor er vi stolte af vor læserskares velvillige indstilling mht. relevante artikler. Ialleåreneharvifåetpositivrespons,fraisærtidl.Dejbjerg-borgere,somhvertkvartal modtager bladet. Fremtiden viser måske nok, at vi skal på nettet; men vi har mange betænkeligheder DEJBJERG SOGNEBLAD 15 mht. betalingen, da udgifterne til tryk også er store; og vi skal selvfølgelig heller ikke glemme vore trofaste læsere, som ikke sidder ved en PC daglig. Vi har også fået opfordringer fra Stauning om samarbejde, omkring et fælles blad, - det har vi så her i Dejbjerg sat lidt på standby, - da vi måske på et tidspunkt skal have bladet på den fælles hjemmeside. 22. juni får vi besøg af Dagbladet, som vil lave en reportage om vort jubilæumsblad, og vort arbejde, som vi hygger os gevaldigt med. Derefter tager vi 5 piger, fra redaktionen på Stauning Havn for at nyde en god middag, i anledning af jubilæet. erfra fra redaktionen ønsker vi en dejlig varm sommer til alle; -ogpågensyn til oktober...

12 Andreas og Filippinerne Nedenstående oplysninger Andreas Kjæ rfra Dejbjerg, Sognebladetharfåetlov atbringe uddrag fra Andreas blog på nettet... mandag den 19. april 2010 Et øjebliks uendelighed + UW-video Jojo og jeg guidede hver vores gruppe af dykkere over Irako tidlig morgen. Nær fronten af skibet, lavede Jojo en mindre spontan spasme, over ham. Få meter over, svømmede en baby hvalhaj lækkert! Vi fulgte den ud i det blå, væk for at give plads for en opspilet kæmpe mund eller en Tavse kravlede vi op i speedbåden igen. Langsomt kom vi tilbage til virkeligheden og vi jublede i kor. Bare for at udfordre skæbnen tog vi ud Andreas er søn af Rita Nørgaard og Jesper Kjær på Rabjergvej 6... til samme vrag om eftermiddagen for at tjekke om hvalhajerne stadig hang ud der. 30 sekunder efter vi havde proppet vores regulatorer i munden gled den første hvalhajer igen forbi os. To af slagsen svømmede roligt rundt. Da vi en halv time efter konstaterede at de var svømmet hver til sit, kulminerede billedet. En kæmpe meter lang hvalhaj steg langsomt op nær gruppen og svømmede direkte ud i det blå. Fantastisk. Som om det ikke var nok, mødte vi en hvalhaj igen en god uge efter, på samme sted, samt en bette én på Olympia Mari i dag (19. april). Heldig som vi er, havde vi en professionel fotograf med på dykket med de tre hvalhajer, så på et tidspunkt vil der dumpe en CD ind af døren med høj kvalitets billeder. Crazy life. Med venlig hilsen Andreas Kjær fra alt synlig reference og befandt os inden vi vidste af det, midt i en storm af meter store trevallies tusindvis! Men hvad der fuldendte øjeblikket var to voksne hvalhajer der cruisede rundt om den tornado formede stime. Ubeskriveligt øjeblik. Vi steg langsom op fra de 35 meters dybde vi mødte dem på og endte 20 minutter efter på sikkerhedsstoppet, hvor vi i ro og mag kunne betragte dramaet fra oven. Gang på gang skød trevallierne til side og brød mønstret DEJBJERG SOGNEBLAD 17

13 AKTiViTETSKALENDEREN JULI: Lørdag 3. kl. 13 Bundsbæk Mølle Nisser Søndag 4. kl. 9 Kirken Gudstjeneste v/claus Thomas Nielsen Søndag 4. kl. 13 Bundsbæk Mølle Nisser Lørdag 10. kl. 13 Bundsbæk Mølle Søndag 11. kl. 13 Bundsbæk Mølle Børnenes Bundsbæk (13-15) Søndag 11. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knipling Lørdag 17. kl. 13 Bundsbæk Mølle Patchwork Søndag 18. kl. 9 Kirken Gudstjeneste v/claus Thomas Nielsen. Altergang Søndag 18. kl. 13 Bundsbæk Mølle Patchwork Lørdag 24. kl. 13 Bundsbæk Mølle Glasgravering Søndag 25. kl. 9 Kirken Gudstjeneste Søndag 25. kl. 13 Bundsbæk Mølle Glasgravering Lørdag 31. kl. 13 Bundsbæk Mølle Hatte. AUGUST: Søndag 1. kl Kirken Gudstjeneste. Kirkebil biler til Bredhovej 12, Tistrup Søndag 8. kl Kirken Gudstjeneste separatprogramfølger Lørdag 14. kl. 10 KFUM Spejderne Papirindsamling (10-12) Lørdag 14. kl. 13 Bundsbæk Mølle Børstet keramik v/britta Mathisen (13-16) Søndag 15. kl Søndagsskolen Opstart hos Gerda og Benny ( ) Søndag 15. kl Kirken Gudstjeneste. Kirkebil Søndag 15. kl. 13 Bundsbæk Mølle Børstet keramik v/britta Mathiasen (13-16) Onsdag 18. kl. 19 Skjern Havekreds Besøg hos vinbonde, Rindumvej 11, Ringkøbing Onsdag 18. kl Indre Mission Månedsmøde v/bibelkreds 2 Gud i mit liv Lørdag 21. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knive v/jens Christiansen (13-16) Søndag 22. kl. 9 Kirken Gudstjeneste v/claus Thomas Nielsen Søndag 22. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knive v/jens Christiansen (13-16) Torsdag 26. kl Dejbjerglund Efterskole Arbejdsdag hvor alle kan komme og hjælpe Fredag 27. kl Dejbjerglund Efterskole Arbejdsdag hvor alle kan komme og hjælpe Torsdag 26. kl Menighedsrådet Kirke by night i Dejbjerg Kirke Lørdag 28. kl. 6 Haveselskabet Bustur til Hamborg fællesarr. (6-19) Lørdag 28. kl. 13 Bundsbæk Mølle Pil v/inge Kjær (13-16) Søndag 29. kl. 9 Kirken Gudstjeneste Søndag 29. kl Søndagsskolen Tur til stranden ( ) Søndag 29. kl. 13 Bundsbæk Mølle Pil v/inge Kjær (13-16) SEPTEMBER: Søndag 5. kl Dejbjerg Kirke Familiegudstjeneste. Kirkebil Søndag 5. kl. 13 Bundsbæk Mølle Collage tebreve v/kirstine Buch (13-16) Fredag 10. kl Indre Mission Familieaften Lørdag 25. kl. 10 Lørdag 25. kl. 10 Søndag 26. kl Søndag 26. kl. 13 Søndag 26. kl. 13 DEJBJERG SOGNEBLAD 18 v/hans Danielsen Søndag 12. kl. 13 Bundsbæk Mølle Knipling v/anne Scheby Pedersen (13-16) Lørdag 18. kl. Sognefestudvalget Sognefest i Dejbjerglund Hallen Søndag 19. kl. 9 Kirken Gudstjeneste Søndag 19. kl Søndagsskolen Lave sæbekassebil Søndag 19. kl. 13 Bundsbæk Mølle Gummitasker v/inge Ørum (13-16) Søndag 19. kl. 13 Bundsbæk Mølle Svampetur idejbjergplantage(13-16) Tirsdag 21. kl. 19 Dejbjerg Menighedsråd Menighedsrådsmøde (19-22) Torsdag 22. kl Præstegården Pensionistsammenkomst. Kirkebil Indre Mission Undervisning v/poul Ivan Madsen (10-15) Haveselskabet Plantemarked i Tambours Have (10-14) Dejbjerg Kirke Høstgudstjeneste. Kirkebil Bundsbæk Mølle Akvareller v/ellen Poulsen (13-16) Dejbjerglund Efterskole Efterskolernes dag m/åbent Hus (13-17) Vedrørende Dejbjerglund Efterskole: mulighed for at hjælpe en dag eller et par aftener, så kontakt Efterskolen på Vedrørende Ringkøbing-Skjern Museum: For nærmere omtale af arrangementerne se hjemmesiden:

14 Dejbjerg Sogneblad juni 2010 Kære Læser af Dejbjerg Sogneblad I byrådet arbejdes der for tiden på højtryk med budgettetfordekommendetre år. Ringkøbing-Skjern Kommune skal spare ca. 140 mio. kr. over de næste tre år, og derfor har byrådet bedt medarbejderstaben om at komme med forslag til besparelser og effektiviseringer. Der er indkommet over 1000 forslag, ner om et stort engagement fra medarbejdernes side. De mange forslag sættes nu i system, så byrådet kan tage stilling til, hvad der eventuelt skal implementeres. De færreste bryder sig om, at der skal ske opstramninger i den kommunale sektor. Men over, at det er nødvendigt. Den økonomiske situation i verden betyder, at Danmark taberover stillinger i den private sektor, bl.a. på grund af manglende eksport. Da vi samtidig har store årgange, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, belastes det offentlige system, og der- forblivervinødttilateffek- hvis ikke det velfærdssamfund, som vi kender nu, skal bryde sammen. Gennem de senere år har der været stor debat om, hvorvidt vi skal fortsætte med fem rådhuse, eller om der kan opnås besparelser ved at have et rådhus. Derersatetundersøgelsesarbejde i gang, hvor der ses på, hvilke rationaler der er at opnå ved et rådhus eller to rådhuse. Inden længe præsenteres disse anbefalinger for de af os, der sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og derfra går det videre til det øvrige byråd til drøftelse. Det kan nok for nogle virke paradoksalt, at man i økonomisk trængte tider overvejer at bygge nyt eller bygge til, men hvis vi kan få driftsudgifterne ned samlet set ved at bygge til eller bygge nyt, så er detnødvendigtatgøre. Ibyrådetharvinedsatet Videnudvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som jeg er blevet formand for. Udvalget skal forsøge at medvirke til, at Ringkøbing- Skjern Kommune dels får større del i de mange forsknings- og udviklingsmidler, som regeringen har afsat, dels får implementeret mere viden og uddannelse i vores område, så vi i højere grad end nu kommer til at tage del i det videnssamfund, som præger vores del af verden. Vi kan desværre se, at mange af de virksomheder, som lukker eller delvist indstiller dele af produktionen i Ringkøbing-Skjern Kommune, er virksomheder, som er typiske produktionsvirksom- DEJBJERG SOGNEBLAD 19 heder. Her kniber det med at konkurrere på verdensmarkedet, bl.a. som følge af de høje løn- og produktionsomkostninger, som Danmark er præget af. Vi har politisk en forpligtelse til at medvirke til denne omstilling, så vi fortsat skaber udvikling, vækst og deraf arbejdspladser hos os, og det skal Videnudvalget søge at bidrage til. Med denne hilsen vil jeg ønskeallelæsereafdejbjerg Sogneblad en god sommer. Venlig hilsen Esben Lunde Larsen Viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern Kredsen Kontakt: /

15 FORENINGSADRESSER DEJBJERG FOREDRAGSUDVALG Dejbjerglund Efterskole og Dejbjerg Sogneforening DANMISSIONS KVINDEKREDS AnneM arie Nygaard Uglbjergvej19,D ejbjerg tlf DEJBJERG LOKALHISTORISKE ARKIV Søren Sand Nielsen Gribsvej3,D ejbjerg tlf DEJBJERG MENIGHEDSRÅD PerLunde Lauridsen Bredgade Lem tlf DEJBJERG JAGTFORENING Kristian Vang Andersen Uglbjergvej20,D ejbjerg tlf INDRE MISSION Karsten Lauridsen Nr.Vognbjergvej9,D ejbjerg tlf DEJBJERG SOGNEBLAD Ane Lisa Bo lerup Letagervej3,D ejbjerg tlf./fax Lisbeth Rudbæ k Årup tlf fax Rigm ortarpgaard tlf DEJBJERG SOGNEFORENING LarsJørgensen Dejbergvej21,D ejbjerg tlf DEJBJERG SØNDAGSSKOLE Karsten Lauridsen Nr.Vognbjergvej9,D ejbjerg tlf DEJBJERGLUND EFTERSKOLE GitteogKjeldChristiansen Uglbjergvej10,D ejbjerg tlf DEJBJERGLUND HALLEN Kjeld Andresen Stauningvej27d,Stauning tlf KFUM SPEJDERNE ISTAUNING/DEJBJERG GitteSigOlesen Fjordparken 37,Stauning tlf STAUNING/DEJBJERG U & I Dorthe Iversen Dejbjergvej3,Stauning tlf SKJERN HAVEKREDS Lilian Bjerg Ånum vej165,borris tlf DEJBJERG GOLFKLUB LeifM osegård Dalbrinken 34 tlf DEJBJERG SOGNEBLAD 21 Gamle gårde Gården,som jeg denne gang harvalgtud,liggerheltude ved sognegræ nsen tillem,næ r- m ere betegnetandbæ kvej7. Den er første gang omtalt i Gården har igennem tiden haft mange ejere. I nyere tid har ejerne været Sigfred Dideriksen og hans kone Tonny Schifter. I 1986 solgte de ejendommen til Else og Poul Hansen. Gården brændte i ca. 1994, og i 1999 overdrog den til Eva og Michael Vang Christensen. Det meste af jorden var da solgt fra. EvaunderviserpåVestjysk Handelsskole, og Michael har Vangs TV- og Antenneservice. De har børnene Martin på 10, Casper på 7 og Malthe på 4 år. lrå

16 Sommerfest KORET IforbindelsemedSommerfesten istauning synes Karen Kierby og jeg,atdetkunne væ resjovt atlave etlejlighedskor,så det besluttede viatprøve. Vi skulle øve tirsdag aften i musiklokalet på Stauning skole og vi var meget spændte på, om der var andre end os, der kunne synes det var en sjov ide. De første par aftner var der meget få fremmødte og vi kunne vel dårligt kalde det et kor. Men så skete der pludselig noget, og nu er vi 15 kvinder, der har sunget sammen tirsdag aften siden påske. Vi har det vældig hyggeligt og sjovt med det. Vi forbered- fredag aften til biksemaden. Numrene vi synger er; ABBA, Søs Fenger og et par andre ørehængere. Vi glæder os til biksemaden fredag aften til Sommerfesten og håber vi kan huske, hvad vi harøvet.sjovthardetværet! Skjern Havekreds havde Plantemarked lørdag den 15. maj 2010 Iårvarderstortilslutning tilplantem arked dervar 11 sæ lgere. Banegårdspladsen, som vi synes er en utrolig dejlig sted. Det ligger meget centralt og når folk køre forbi på Bredgade, kommer der Bestyrelsen var vært med kaffe og rundstykker, der blev velmodtagetafdefremmødte sælgere. DEJBJERG SOGNEBLAD 23 Det var en kold og blæsende dag midt i maj måned, men det holdt tørvejr. Der var alligevel mange der kom forbi og gjorde en god handel af det brede udvalg af planter. Hver gang folk mødes omkring det der gror, går snakken livligt, og man hygger sig. Jytte Carlsen Skjern Havekreds

17 JAGTFORENINGEN Nu erdetigen blevetforår,m aj, medaldenspragtinaturen. Altspringerud;deterubetinget den kønneste årstid, og yngletiden forsåvelfugle som dyreroveros. Rådyrene sætter deres lam; de er ikke ret store, når de bliver født og er i starten meget afhængige af, at rovvildtet ikke serdemellerpåandenvisfår fært af dem. Forosjægereerdettidfor bukkejagten; den starter her imaj,ogviserfratidtilanden de små lam gå ved råens side; det er et fantastisk syn. Råbukken går i øjeblikket og markerer sit territorium på forskellig vis; den fejrer opsatsen på træerne og skraber i jorden for at fortælle andre bukke, at her er optaget. I år har vi haft en koldere og længere vinter, end vi normalt har, og det påvirker også na- normalt, som stadig havde opsatsen i bast her ved jagtens begyndelse og først nu begynder at feje. Sådan er naturen ofte påvirket af vejret. I foreningen har vi udtrukket de heldige bukkejægere, som har fået tildelt en plads i Lyager Plantage, I skrivende stund er der ingen melding om nedlagte bukke, men der er altid garanti for nogle gode naturoplevelser. Efter at vi ikke længere har jagten i Vognbjerg Plantage, har vi i bestyrelsen tænkt på, hvad vi så kunne gøre i foreningen, og vi vil prøve at etablere / afholde en fælles sognejagt i slutningen af oktober måned, lidt i stil med vore traditionelle rævejagter. Tanken er, at vi undersøger muligheden hos lodsejerne, da jagten naturligvis skal drives helt på deres præmisser og så samles om aftenen til fælles spisning på Dejbjerglund, jægere og lodsejere med påhæng for at få lidt godt at spise og forhåbentlig nogle gode beretninger om dagens oplevelser. Vi håber, der kan skabes opbakning / tradition for noget sådan. Vi ved, at man andre steder har stor fornøjelse af noget lignende. Mere herom næste gang. Vi har igen planlagt en gust måned oppe ved Dejbjerglund, følg med på vores hjemmeside for at få dato og tidspunkt. Til sidst vil jeg ønske alle sognebladets læsere en god sommer, nyd det gode vejr, og tag ud i naturen og nyd den. Kristian Tidspunkter for efterårsjagterne: 30. oktober Fællesjagt i sognet (Vest) 6. november Jagt i Lyager 28. november Jagt i Lyager Mødetid på alle 3 jagter er kl Rævejagten er planlagt til: 22. januar 2011 DEJBJERG SOGNEBLAD 25 Skjern Havekreds Havekredsen havde Plantem arked lørdag den 15.m aj2010 I år var der stor tilslutning til plantemarked der var 11 til Banegårdspladsen, som vi synes er en utrolig dejlig sted. Det ligger meget centralt og når folk køre forbi på Bredgade, kommer der Bestyrelsen var vært med kaffe og rundstykker, der blev velmodtagetafdefremmødte sælgere. Det var en kold og blæsende dag midt i maj måned, men det holdt tørvejr. Der var alligevel mange der kom forbi og gjorde en god handel af det brede udvalg af planter. Hver gang folk mødes omkring det der gror, går snakken livligt, og man hygger sig. Jytte Carlsen Skjern Havekreds

18 Kunsten er at skabe et hjem Dronningen blev 70 år og fejretoverdetganske land. Andre m åtte se,atderes rejse blev æ ndretpga. vulkanudbruddetpå Island. Begivenheder der fylder meget i pressen - og med rette. Jeg tilbød en beboer at vitogtilkøbenhavnogforat ønske Dronningen tillykke.»det gør nok ingen forskel«, var svaret. Så vi blev hjemme på Kirkebyvej. Er der noget her, der gør en forskel? Ja: Nærvær, samvær, at blive set og værdsat. Det gælder både beboere, personalet og de mange frivillige, der kommer i huset. Det er det, vi gerne vil. For nylig kunne man læse i Politiken, hvad der kan dræbe livsmodet for ældre på plejehjem: Social isolation og immobilitet. Det vil vi gerne undgå. Derfor hjælper personalet og de frivillige med neaftner og andre muligheder for samvær. Vi på plejehjemmet nyder atværesammen,meneneftermiddag eller aften, hvor derkommergæsterihuset,er med til at bryde isolationen. Derfor vil vi gerne invitere til sogneaften, underholdning mv. (se kalenderen) frivillige, så har nogen overskud til at komme og læse, spille eller gå tur, er man velkommen. Mange siger, at det giver så meget igen at give lidt til andre. Vi glæder os over foråret og de lyse dage, der giver mere mulighed for at komme ud -bådepågå-benogivores bus. At får lov at følge med i naturen er vel en menneskeret, men det er ikke en selvfølge. Forårsblomsterne bringer så meget liv og fornøjelse ind i vore sind. Iuge17vardersundhedsuge i Ringkøbing-Skjern kommune. Der var en sjippekonkurrence: den kunne vi ikke deltage i, men hvad kan vi så? Vi kan, som der står i artiklen fra Politiken, rehabilitere: Give tid og mulighed for at stå og gå, selv om det lager lidt længere tid; at få lov at spise selv, selv om det er svært. Selv små fremskridt giver livsmod og livsglæde. Vi vil gerne gøre en forskel. H.C. Andersen siger:»at leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have«rigtig god sommer. Ella Mørch Centerleder på Friplejehjemmet Stauning til Hvide Sande Fiskeriets hus. 7. juli Gudstjeneste kl. 15 med fælles kaffebord Tilmelding til sogneaftener senest 1 uge før på: DEJBJERG SOGNEBLAD 26 Ved andre arrangementer er man velkommen uden tilmelding. Ønsker man at takt hjemmet. ( ) Først til mølle princippet. Se også vores hjemmeside Se bl.a. fjordcafeen s tilbud.

19 Vi har en ledig bolig på friplejehjemmet SØNDAGSSKOLEN Juli kvartal M ange afjerkender plejehjem m et,m en vivil a ligevelgerne fortæ le,hvorfor vieretgodtalternativ tilkom m unens plejehjem. Vi er et hjem med hjemlige forhold, hvor beboeren er i centrum. Det betyder, at vi vil gøre næsten alt for, at beboerne oplever tryghed og omsorg. Vi vil så vidt muligt hjælpe beboeren med at fortsætte det liv, de kommer fra,selvomdererbrugfor pleje og omsorg. Vi synes, det er vigtigt at styrke og bevarer ressourcer, ogatdererengagement,humor og aktiviteter. Vi ønsker at give medan- hverdag. Vi serverer lækker hjemmelavet mad, der kan indtages i fællesskab med de øvrige beboere, personalet og borgere fra lokal samfundet. Vi vil hygge om og give dig en professionel pleje i et hjem, der grundlæggende bygger på Røde Kors principper. ter, spiller spil DEJBJERG SOGNEBLAD 27 Ansøgning om plads på Friplejehjemmet i Stauning Kommunen skal visiterer til en plejebolig. Er man godkendt af kommunen, skal man selv sige at man ønsker at komme til at bo på friplejehjemmet. Kommunen kan ikke nægte en`, at komme til at bo på friplejehjemmet hvis man er visiteret til en plejebolig. Alle er meget velkomne til at komme og se stedet og høre mere. Eller ring og få en snak. Alle kan søge om optagelse, uanset hvor i kommunen/ landet man bor. Hvad koster det? Detergratisatmodtageden hjælp, kommunen har visiteret. Du skal selv betale husleje, el og varme (minus evt. boligydelse) forplejning, og personlig artikler. Yderligere oplysninger gives ved: Centerleder Ella Mørch på telefon August Program kommer senere Søndag 15. august kl Opstart hos Gerda og Benny Søndag 29. august kl Tur til stranden Søndag 5. september kl Familiegudstjeneste idejbjergkirke Søndag 19. september kl Lave sæbekassebil Søndag 26. september Høstgudstjeneste.

20 DEJBJERG SOGNEBLADs ønskera le i en rigtig DEJBJERG SOGNEBLAD 28

21 LØVSPRINGS TUREN 30.m ajvardagen,hvor Dejbjerg Søndagsskole inviterede på årets Løvspringstur. Dagen startede med gudstjeneste i Dejbjerg Kirke ved Jørgen Pedersen, og herefter begav Søndagsskolens nuværende og nogle få forhenværende børn og unge sig på tur igennem Dejbjerg skov, sammen med deres familier. 35 børn og voksne deltog i denne efterhånden traditionsrige dag. På turen gennem skoven var der poster, som skulle løses og et drenge- og to pigehold dystede om æren, (og en pose slik!) Da gruppen ankom til parkeringspladsen ved Dalgas-stenen, holdt Anker L. med sin hestevogn, hvormed han transporterede alle over til Birgit og Svend Nørremark. Nu var maverne ved at være godt sultne, så det var en fryd atsættetænderneidemange hjemmebagte pizzaer, pølsehorn og salater, som nogle af familierne havde medbragt. Måltidet blev afsluttet med en is, hvorefter der blev lignet op til en gang rundbold. Det havde støvregnet lidt på hestevogns-turen, men heldigvis var det nu ovre. En god dag blev afsluttet med kaffe, kage og andagt. Takforendejligdagogpå gensyn igen næste år! DEJBJERG SOGNEBLAD 29

22 Sommerfesten 2010»Sikken festviharhaftnu inat, åh ja åh ja åh.klokken varfem, da a legæsterne gikhjem,-og de sang åh jaåhja åh«... Nej, så sent gik det trods alt ikke. Men en rigtig god fest, det var det. 185 betalende gæster til gode ben med alle mulige lækre salater, bagte- Lene havde lavet denne gode mad, og hendes mand, Rasmus stod ved grillen med alle disse ben. Bordene var pyntet med groft papir, store ølkrus, mælkebøtter og døde elmegrene med fyrfadslys på. Børnene i børnehaveklassen havde pyntet nogle enorme træskiver (skjolde), og vikingeskibet stod ankret ved scenen. En ung herre spillede hyggemusik, og det kom han rigtig godt fra. Der var en god og festlig stemning, som han gjorde sit til. Festudvalget stod for underholdningen, som var TDC»nøgendrag- og de tre damer var så herrer. Det stod på mobilforbindelse, stole, borde, og til sidst stod alle på stiger. De dansede linedance, så alt det»løse«bevægede sig. John havde Overrækkelse af præmier i alersgruppen: Børnehaveklassen 1. plads: Christian Pilgaard 2. plads:william Lauridsen 3. plads: Magnus Nielsen DEJBJERG SOGNEBLAD 30 endda et one man show, hvor han dansede rundt som en der kender John ved, hvor yndigt det kan være. Rigtig godt gået af et udvalg, der kun havde øvet to gange, hvor lattermusklerne var på arbejde. Efter spisning var der så musik af høj kal- dette til ug. Højt det var det. Men spille og synge selv nede blandt publikum det kunne de. Der blev danset på livetløs,bådedeyngreoglidt

23 ning/dejbjerg var og betjene dem. Midt under festen kom så»antabussen«ind, som kunne betjene yderligere otte ti personer. Så de, der havdebrugfornogetatdrikke, kunne sagtens få deres behov dækket. Da vi gik ud til taxien lidt over kl. to, blev der spillet de sidste ekstra numre. Alle var i godt humør, og festen forløb godt. Ingen sure minerogbøvleri.stårdettil os, ses vi igen om to år gerne Mange festlige minder Karin Jørgensen ældre årgange. Der var stillet en rimelig lang bar op, som blev betjent af Rækker Mølle/ Bølling folk som gengæld for deres fest i foråret i Rækker Mølle, hvor nogle fra Stau- DEJBJERG SOGNEBLAD 31

24 Dejbjerglund Efterskoles GENERALFORSAMLING 13. april 2010 Aftenen startede som og ca.55 varm ødtop til spisning forud for generalforsam lingen. Efter spisningen var der et musikalsk indslag med elever i Kulturhuset, og efterfølgende gik deltagerne til foredragssalen, hvor aftenen indledtes med en forårssang. I det følgende er der uddrag af bestyrelsens beretning, som tog udgangspunkt i et meget positivt regnskabsresultat, og i at efterskolen for 3. år i træk havde gennemført skoleåret uden udskiftninger rekord i Danmark. Det er ikke et mål i sig selv, men vidner om stabilitet og en dygtig og engageret medarbejderstab. På den økonomiske side har viformåetatfåenpositivlikviditet i forhold til sidste år, da det sidste byggeri kom et parårfør,vihavdesparetnok op til det. Samtidig har efterskolens medarbejdere været meget omkostningsbevidste. Elevsøgningen er stadigvæk stor, og det ses især til»efterskolernes Åbent Hus«. Herefter beskæftigede beretningen sig med forudsætningerne for fremtiden, med baggrund i den alm. økonomiske situation i Danmark og DEJBJERG SOGNEBLAD 33 på samfundsudviklingen generelt. Har»krisen«, som vi måske delse på elevtilgangen her til efterskolen? Samtidig bliver der færre elever at tage af fremover? Samtidig ser vi på landsplan, skud for regnskabsåret 2008 (hver 4. har underskud). Der er mange efterskoler i vores område, hvor ca. 35 % fra kl. går på efterskole. Betyder dette, at efterskolerne iområdetvilfåøgetkonkurrence på elevoptaget? Befolkningsudviklingen viser,atderoverdenæste10 år vil være fald i antallet af overbygnings-elever på 10%. Den udvikling kan formodentlig ikke undgå at påvirke tilgangen til efterskolerne, ikke mindst når egenbetalingengennemdesenereårhar været støt stigende med omkring 4% årligt. Egenbetalingen i 2001 for lavindkomstfamilie var ca kr., hvorimod her i 2009 er den ca kr. Det får bl.a. den betydning, at de økonomisk dårligst stillede familier ikke har mulighed for at bruge efterskolens tilbud, og dermed er efterskolen ikke længere et alternativt tilbud til alle. Beretningen sluttede med en stor tak til de mange frivillige, derigeniåretsløbharhjulpet med forskellige gøremål og herunder ikke mindst rengøringen før skolestart. Dervariårnyvalgtilbestyrelsen, idet Henning Østergaard, Dejbjerg ikke ønskede genvalg. Kristina Møller Nielsen, Dejbjerg blev nyvalgt til bestyrelsen.

25 DEJBJERG KIRKE & SOGN GUDSTJENESTETIDER: JULI: Søndag 4. kl v/ Claus Thomas Nielsen Søndag 11. Ingen Søndag 18. kl v/ Claus Thomas Nielsen. Altergang Søndag 25. kl AUGUST Søndag 1. kl KIRKEBIL Søndag 8. kl Søndag 15. kl KIRKEBIL Søndag 22. kl v/ Claus Thomas Nielsen. Torsdag 26. kl Kirke by Night (se omtale) Søndag 29. kl SEPTEMBER Søndag 5. kl KIRKEBIL Søndag 12. Ingen Søndag 19. kl.9.00 Søndag 26. kl Høstgudstjeneste KIRKEBIL Pensionist- Onsdag 22.september kl får vi besøg af tidligere sammenkomst efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Skjern i præstegården: Alle pensionister, også tidligere Dejbjerg-folk, er som sædvanligt meget velkomne. KIRKEBIL kan benyttes. RADIO»ÅDALEN«Hver søndag kl transmitteres der en gudstjeneste fra en af egnens kirker på følgende frekvenser: 96.4, og KIRKEBILEN: Bestilles senest om lørdagen før på telefon Lona og Jørgen Pedersen DEJBJERG SOGNEBLAD 34

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Info om turen til Bornholm Rejseplan og program for turen til Bornholm Station Afgang Station Ankomst Station Afgang Station Ankomst

Info om turen til Bornholm Rejseplan og program for turen til Bornholm Station Afgang Station Ankomst Station Afgang Station Ankomst Info om turen til Bornholm Tak for sidst! Som lovet følger her nogle praktiske informationer vedr. turen til Bornholm d. 27.-31. maj. Vi har nu modtaget de endelige rejsetider fra DSB. Det viser sig desværre,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til sensommerens og efterårets

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke!

Vinder af månedens opgave er Karen Rørth, lejlighed 11 Tillykke! Vi havde en rigtig dejlig julepyntedag med helt overvældende opbakning. Det er bare en vældig god tradition, hvor vi får pyntet hjemmet op, samtidig med at snakken går på kryds og tværs. Jens Krøyer spillede

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris

Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august. Bakketur og besøg i Korsbæk FALKEPOSTEN. August. Helstegt pattegris FALKEPOSTEN Ove og Lizzie Axelsen 65 års bryllupsdag den 29. august Bakketur og besøg i Korsbæk August 2015 Helstegt pattegris HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk Mandag - Fredag: 10.00-18.00 Lørdag, søndag og helligdage: 11.00-16.00

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk Mandag - Fredag: 10.00-18.00 Lørdag, søndag og helligdage: 11.00-16.00 1 Nr. 7 / 1. JULI 2004 RØDOVRE BYGGELEGEPLADS www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk Mandag - Fredag: 10.00-18.00 Lørdag, søndag og helligdage: 11.00-16.00 2 Vitsen: Hvad viser man en kvinde, der har kørt

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere