DEN KONGELIGE LIVGARDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KONGELIGE LIVGARDE"

Transkript

1 DEN KONGELIGE LIVGARDE FOR KONGE OG FOLK

2 2 BLANDT DE BEDSTE I VERDEN Af oberst, kammerherre Klavs Lawes, chef for Den Kongelige Livgarde. Kære læser, jeg vil byde dig velkommen til Den Kongelige Livgarde. Den Kongelige Livgarde er et af verdens ældste regimenter og har eksisteret siden Når mange tænker på Livgarden, ser de gerne bjørneskindshuer og parader for sig. Men dette er kun en del af, hvad Livgarden laver. Livgarden træner og uddanner også nogle af verdens bedste infanterister. De seneste års mange udsendelser til verdens brændpunkter har gang på gang vist, at Livgardens professionelle soldater har et meget højt niveau. Livgardens to opgaver er meget forskellige. Den ene er at stå vagt om Kongehuset, hvilket udføres af værnepligtige soldater, den anden opgave er at træne og uddanne kampsoldater på lige fod med andre regimenter i hæren. De to opgaver er lige vigtige og prioriteres lige højt, og sådan har det været lige siden oprettelsen i At have to så forskellige opgaver skaber en meget spændende arbejdsplads, hvor der som medarbejder er stor mulighed for, at afprøve nogle vidt forskellige aspekter af den militære tjeneste. Der er i dag ca nulevende tidligere gardere. De fleste af disse er tilknyttet en af Garderforeningerne eller Gardernetværket. Disse gamle gardere er en meget stor støtte for regimentet og ikke mindst inspiration for yngre generationer af gardere. I det daglige er Livgarden fordelt på to kaserner: - Garderkasernen i Høvelte, som huser regimentsstaben, støttefunktionerne og bataljonerne. Her gennemføres Hærens Basisuddannelse og træning af professionelle soldater. - Livgardens Kaserne i København, Gothersgade, som huser Vagtkompagniet med Tambourkorpset og Musikkorpset samt mindre støttefunktioner. Her findes også Livgardens Historiske Samling. Fra denne kaserne planlægges Livgardens vagttjeneste på de kongelige slotte og palæer. I dette blad vil du få en kort introduktion til vores historie og til de enheder, som udgør Livgarden. PRO REGE ET GREGE Vores motto er For Konge og Folk. God fornøjelse. By Colonel, Chamberlain Klavs Lawes, Commander of The Royal Life Guards. DEAR READER, Welcome to The Royal Life Guards. We are famous for our bearskin hats, but there is much more to the regiment than that. We are also a modern infantry regiment, producing some of the country s best infantry soldiers. We have two central missions in The Royal Life Guards. The first is guarding the Royal Family and the Royal Palaces, a duty performed by conscripts completing their eightmonth national service. It is a very popular task, and has a waiting list of two years. Some Danish families have had conscripted guardsmen for three or even four generations, and it is an extremely honorable and respected way of serving. Today, there are more than 60,000 former guardsmen still living. Our other mission is to produce professional infantry soldiers. Our many deployments in recent years to various theaters, such as Iraq and Afghanistan, have ensured that our military skills are sharply honed. Our professional soldiers constantly strive to be the first amongst equals, and always win international respect in the theaters in which they serve. PRO REGE ET GREGE For King and People

3 DEN KONGELIGE LIVGARDES HISTORIE 3 Den 30. juni 1658 besluttede Frederik 3. sig for at oprette Den Kongelige Livgarde. Tidligere på året havde svenske tropper forceret de isbelagte bælter, og resultatet blev, at Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge, og landet blev dermed næsten halveret. For bedre at kunne modstå truslen mod Danmark og Norge, ønskede kongen ændringer i hæren, herunder en større og helt igennem pålidelig vagtstyrke. Regimentet, der fik oberst Frederik von Ahlefeldt som sin første chef, skulle med andre ord beskytte både landets øverste myndighed, nemlig kongen selv, men også indgå i den danske hær som et infanteriregiment. De to opgaver har Livgarden løst lige siden. Oprindeligt hed regimentet Den Kongelige Livgarde til Fods, da der fra 1661 til 1866 også fandtes Den Kongelige Livgarde til Hest. Gennem årene har regimentet tjent under 14 monarker og været indsat i flere krige: Ud over Svenskekrigene, var det Napoleonskrigene ( ) og de slesvigske krige ( og 1864). Under 1. verdenskrig forholdt Danmark sig neutralt, men med et højt militært beredskab, mens der under 2. verdenskrig var flere træfninger med besættelsesmagten. Den kolde krig medførte igen et konstant højt beredskab, og siden har Livgarden bl.a. været indsat på Balkan, i Irak og i Afghanistan. DEN KONGELIGE LIVGARDE I DAG Siden 2005 har Den Kongelige Livgarde bestået af: - 1. Bataljon (I/Livgarden) - 2. Bataljon (II/Livgarden) - 3. Bataljon (III/Livgarden) - Vagtkompagniet, herunder Tambourkorpset - Den Kongelige Livgardes Musikkorps - Garnisonsstøtteelementet THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE ROYAL LIFE GUARDS The Royal Life Guards was established as an infantry regiment by King Frederik III in June 1658, as part of a reorganisation of the Danish Army during Denmark s war with Sweden, which lasted from 1657 to In a bold operation in 1658, the Swedes marched over the icecovered straits between Funen and Zealand, after having penetrated the defences of Jutland. The Roskilde Treaty stipulated that Denmark had to give up Scania, Halland and Blekinge, leaving Denmark almost halved in size. The King therefore decided he should have better protection for himself and the Royal Family, leading him to form The Royal Life Guards. Since then, the regiment has served under 14 sovereigns, and has been involved in a number of wars and conflicts, beginning with battles against the Swedes shortly after its foundation. The other conflicts in which has engaged include the Napoleonic Wars of and the Schleswig Wars of and In the late 20th century, there were international missions to the Balkans, and deployments in Iraq and Afghanistan at the beginning of the 21st century. THE ROYAL LIFE GUARDS TODAY Since 2005, the regiment has had the following structure: - 1st Battalion - 2nd Battalion - 3rd Battalion - The Guard Company, (also includes The Corps of Drums) - The Band - The Garrison Support Element Aut. VVS-installatør Eriksen & Co ApS GD. MAR. 83 Blikkenslager / VVS arbejde udføres Vand og afløb Varme Bad og sanitetsløsninger Tagrender Nedløb Skorstensinddækninger Skotrender Kurlandsgade København S Tlf.:

4 4 I BATALJON I/Bataljon var stambataljonen for Livgarden til Fods og blev således, ligesom regimentet, oprettet den 30. juni Helt frem til 1932 var chefen for Livgarden og chefen for Livgardens Liniebataljon/1. Livgardebataljon en og samme person. Bataljonens organisation, bevæbning og doktrin har ændret sig gennem tiden; fra kompagnier med musketerer, grenaderer, jægere og fodfolk til motoriseret infanteri og panserinfanteri med infanterikampkøretøjer og kampvogne. I/Panserinfanteribataljon/Den Kongelige Livgarde har siden 2005 været under opbygning til at blive en professionel enhed på godt 600 mand, der skal kunne løse alle opgaver i forbindelse med konflikter fra humanitære opgaver til egentlig krigsmæssig indsættelse. I/Bataljon har været udsendt som bataljon eller bataljonskampgruppe til ISAF i Afghanistan på hold 4 i 2007/2008, hold 9 i 2010 og hold 15 i Bataljonskampgrupperne har bestået af følgende enheder: En stab, et til to danske infanterikompagnier med enten pansrede mandskabsvogne (PMV M113) og/eller infanterikampkøretøjer (IKK) CV90, en Leopard 2-kampvognsdeling fra Jydske Dragon Regiment, et stabs- og logistikkompagni fra Trænregimentet samt dets mange forskellige detachementer og andre mindre enheder. På ISAF hold 4 og 9 havde I/Bataljon sit eget ansvarsområde omkring Gereshk og Upper Gereshk Valley med flere britiske kompagnier underlagt. Begge hold havde mange operationer, patruljer og andre opgaver i området på begge sider af Helmand-floden. Særlige områder af betydning har været Zumbalay, Sandford/Rahim, Armadillo/ Budwan og Patrol Base Line. Disse missioner var præget af mange hårde, intense kampe mod en determineret og fastholdende fjende, med flere danske tab til følge. De afghanske sikkerhedsstyrker er nu i langt højere grad i stand til selv at kunne håndtere fremtidige udfordringer. De tre missioner har i høj grad præget det, som I/Bataljon står for, og den kvalitet og professionalisme, som præger alle dele af en kampvant organisation som I/Bataljon. Det gælder fra den enkelte soldat på jorden til chefen for I/Bataljon alle har en indgroet forståelse for hinandens opgaver, vilkår, ansvar og pligter. I fremtiden vil I/Bataljon bestå af en stab, et til to infanterikompagnier og et stabskompagni/-element. Soldaten i I/Bataljon indgår i en enhed med et stærkt sammenhold, hvor kammeratskab og professionel holdning er bærende kvaliteter. Karaktertræk som initiativ vægtes højt, og der er fokus på den enkelte soldats udvikling. PRO REGE ET GREGE 1ST BATALLION 1st Battalion Royal Life Guards is a fully professional and battle-hardened unit with experience of several missions to Helmand, Afghanistan. The battalion today consists of an HQ-company, two companies of Infantry Combat Vehicle (IKK) CV 90 and one company with an armoured personnel carrier. The battalion can be equipped and put together as required in order to perform any given mission. The battalion is always ready for deployment and can perform all duties - from humanitarian aid to full scale war operations. Flere af garderne på hold 15 har været med på flere af de tidligere hold og har tydeligt oplevet den positive udvikling i området og den kvalitetsforøgelse, der har kendetegnet de afghanske sikkerhedsstyrker i perioden. Vi syr uniformer til bl.a. Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jydske Dragonregiment, Slesvigske Musikkorps og Prinsens Musikkorps Gruntvigs Allé Sønderborg Tlf Ny Adelgade København K Tlf

5 5 II BATALJON II/Bataljon er en moderne panserinfanteribataljon, der holder til på Garderkasernen i Høvelte. I bataljonen indgår et panserinfanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni. Disse underafdelinger udgøres for størstedelens vedkommende af fastansatte, professionelle soldater, der har et bredt fundament fra mange internationale missioner. Bataljonen uddanner efter behov soldater til at kunne indtræde i hærens stående styrke. Bataljonen er i perioder reaktionskampgruppe og skal i disse perioder være klar til at løse opgaver overalt i verden med 30 dages varsel. Når bataljonen er reaktionskampgruppe, bliver den forstærket med panserinfanterikompagniet fra I/Bataljon. 2ND BATALLION 2nd Battalion Royal Life Guards is a modern armoured infantry battalion. The battalion has a core of very experienced soldiers of all ranks, with broad international experience. It is equipped with Infantry Combat Vehicle (IKK) CV90, and armoured personnel carriers (M113). It is capable of conducting any kind of operation, from full scale war to humanitarian aid. Furthermore, the battalion has an Headquarters Company with assets that can support all missions. The battalion is one of the Danish Army s standby battle groups, with a 30-day notice to deploy anywhere and for any kind of operation. Panserinfanterikompagniets primære våbensystem er infanterikampkøretøjet (IKK) CV 90, der udgør bataljonens mest slagkraftige enhed. Hvert kompagni råder over to delinger med tre IKK og en deling med fire pansrede mandskabsvogne M113, samt lette morterer. Dette miks af enhedstyper sætter bataljonen i stand til at løse alle typer opgaver både i forbindelse med kamphandlinger, fredsbevarende- og stabiliseringsopgaver. For tiden er det mekaniserede kompagnis primære opgave at uddanne de soldater, der tilgår bataljonen efter endt basisudannelse. Soldaterne skal på otte måneder gennemgå hærens reaktionsstyrkeuddannelse, inden de er egnede til at blive tilbudt en stilling som fuldtidsprofessionelle soldater. Stabskompagniet er bataljonens multitool kompagniets primære opgave er at sikre, at staben får optimale forhold til planlægning og til føring af enhederne, når disse er indsat i operationer. Desuden råder Stabskompagniet over en finskytte- og bjærgningssektion, der kan anvendes til støtte for kompagnierne og bataljonens indsættelse. Teknikentreprenør EL VVS og Ventilation Anlægsarbejder Service En løsning for ethvert vindue Tlf.:

6 6 Totalentrepriser Hovedentrepriser Fagentrepriser Søvej Borup Fax: Vores køkkenteam - står vagt bag Livgarden Gratis velkomstdrink til Livgarden i forbindelse med dit næste arrangement med Forenede Service* *For at benytte dig af vores tilbud, skriv til: Oplys koden Livgarden. Du skal være tilknyttet Livgarden. Gælder i Forenede Service Kantineservice Facility Management Rengøring Vinduespolering Udendørsarealer Handyman med mere...

7 7 III BATALJON III/Livgarden er enheden, hvor man møder for at aftjene sin værnepligt, også kendt som hærens basisuddannelse (HBU). Ved Livgarden er den otte måneder i modsætning til de fire måneder, der gælder ved andre regimenter. Ud over de grundlæggende militære færdigheder, hvor den enkelte hovedsageligt trænes som enkeltkæmper, lærer man også at stå vagt om de kongelige slotte og palæer samt gå vagtparade. Bataljonen modtager hvert år ca. 900 unge fordelt på tre indkaldelser. Her gennemfører de basisuddannelsen, som består af førstehjælpsuddannelse, idræt, skyttetjeneste som enkeltkæmper, vagt- og eksercitsuddannelse, våbenuddannelse, signaltjeneste, orientering og basisteori, hvor den enkelte soldat tilegner sig overordnet viden omkring forsvaret og dennes opgaveløsning. Den værnepligtige bliver derudover undervist omkring rets- og straffeforhold, krigens love, disciplin og holdning. Efter den grundlæggende soldateruddannelse ved Garderkasernen i Høvelte, der varer fire måneder, hvoraf de sidste tre uger er sat af til vagt- og eksercitsuddannelse, overføres soldaten til Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne i København, hvorfra garderne bestrider vagten om de kongelige slotte og palæer i de sidste fire måneder af værnepligten. 3RD BATALLION 3rd Battalion is the unit where soldiers do their national service, also known as Army Basic Training. At the Royal Guards, we have eight months of basic training, as opposed to other regiments that have four months. Each year we train more than 900 conscripts in basic military skills, as well as in guard duty at the royal castles and palaces. The first four months of the training are focused on the military skills such as weaponry, radio and communications, first aid, map reading, physical training and more. For the second four months, the soldiers are based in Copenhagen and are entirely focused on drills, and guard duty for the Royal Palaces and the Royal Family. III/Livgarden er trods sine 339 år en moderne militær enhed med stor respekt for de gamle traditioner. De gamle dage med kæft, trit og retning er ovre, men disciplinen er stadig en naturnødvendighed for at opnå gode resultater under uddannelse, på vagt eller i kamp. III/Livgardens motto: PRO REGIS SALUTE For Kongens sikkerhed AG-Tex Gardin & Boligtextiler Frederiksværksgade 4 B Hillerød Telefon: Ring efter gardinbussen, få professionel vejledning, samt et uforpligtende tilbud. Vi tager mål Vi syr Vi monterer Solafskærmning ude & inde Gardiner Dyner & puder Plaider & pyntepuder Duge m.m.

8 8 VAGTKOMPAGNIET Den Kongelige Livgarde har siden 1658 haft til opgave at beskytte Danmarks statsoverhoved, Hendes Majestæt Dronningen, og de kongelige slotte og palæer. Denne operative opgave varetages af Livgardens Vagtkompagni. Vagttjenesten har altid rettet sig efter kongefamiliens opholdssted. Amalienborg har været residens siden For landslottenes vedkommende har Fredensborg i nyere tid været i brug siden 1863, Marselisborg ved Aarhus siden 1902 og Gråsten Slot siden Når dronningen bor på et af landslottene, flytter Vagtkompagniet med, idet der oprettes et såkaldt detachement. Ud over bevogtningen af de kongelige slotte og palæer varetager Vagtkompagniet også vagten ved Livgardens Kaserne, Rosenborg Slot, på Hærens Officersskole og på Kastellet. Til tider indsættes også gardere i bevogtningen af Garderkasernen i Høvelte. Ud over den rent operative indsættelse varetager Vagtkompagniet også en række ceremonielle opgaver, såsom æreskommandoer, parader og tattoos i ind- og udland. Kompagniet er i dag indkvarteret på Livgardens Kaserne i København, men før kasernen stod klar i 1786, måtte garderne indkvarteres hos borgere rundt om i København. Kompagniets samlede styrke andrager ca. 320 soldater, hvoraf ca. 250 er værnepligtige. Minimumshøjden for at blive garder har siden 1817 været 175 cm. Chefen for Vagtkompagniet har rang af major, næstkommanderende er kaptajn, og tillige råder kompagniet over egen uddannelsesofficer, som er premierløjtnant. De tre vagthold (1., 2. og 3.) består hvert af en vagtholdsfører, i dag seniorsergent, en næstkommanderende, der er oversergent, samt syv vagtgående sergenter og 80 gardere. Kompagniets operative indsættelse støttes logistisk og administrativt af en kommandodeling. Slutteligt indgår også Livgardens Tambourkorps i Vagtkompagniet. Korpset kan føre sin historie tilbage til 1658, hvor der ved Livgarden fandtes 12 tambourer (trommeslagere og tre pibere). De blev anvendt som en del af militærmusikken og blev brugt ved kompagnierne til at angive takten og opmuntre under march og eksercits. Korpset består hovedsageligt af professionelle spillemænd. Men er man musikalsk og har spillet før, er det fortsat muligt for værnepligtige at gøre tjeneste i Tambourkorpset. Korpset bruges ved parader, tattoos og opvisninger i ind- og udland. UNIFORM Gardersablen tilgik i 1854 som krigsbytte taget i Treårskrigen i perioden fra tyske tropper, der havde taget dem fra franskmændene under Napoleonskrigene. Bjørneskindshuen blev taget i brug i Huen er lavet af skind fra den canadiske sortbjørn, idet skindene stammer fra almindelig regulering af bestanden (certificeret jf. Washington-konventionen af 1973 om truede dyrearter). Yderligere består uniformen af blå bukser med hvide striber (indført i 1822), og fra 1848 anlagdes den mørkeblå, dobbeltradede våbenfrakke som feltuniform, den som vi i dag kalder blå vagtmæssig. Når garderen er operativt indsat anvendes skarpladt gevær M95. THE GUARD COMPANY The Guard Company is garrisoned at the Royal Life Guards barracks near Rosenborg Castle in Copenhagen. The total muster is 320 soldiers, of which 250 are conscripts. The soldiers of the Royal Life Guards serve as conscripts for eight months four months of combat training and four months of guard duties around the Royal Palaces. Guard duties have always been dependent on the location of the Sovereign and the Royal Family. Amalienborg has been the royal residence in the capital since 1794, Fredensborg Castle in Zealand since 1863, Marselisborg Palace in Aarhus since 1902 and Graasten Palace in Jutland since In 1765, the minimum height of a guardsman was cm (5ft 8ins) and in 1817 it was raised to the present cm (5ft 9ins). The Guard Company also includes the Drums Corps. The musicians in the Corps are mainly professionals but there are also a few national servicemen. The original purpose of the drummers and fifers was mainly operational: They were employed to convey their commander s orders with their instruments, besides playing routine calls and tunes and raising the spirits of the soldiers. THE UNIFORM The present uniform was not introduced in one particular year, but is the result of three centuries of development. The blue uniform with bearskin hat we see today was used in the wars of and 1864, and the same uniform, without the bearskin hat, in The Royal Life Guards sword model 1854 was originally captured from German forces after the Danish victory of Many of these originally came from Napoleon s army and were taken by Germany s Field Marshal Blucher after the Battle of Waterloo in Besides the sword, you will also see the cartridge pouch with the ruling Sovereign s insignia in the centre. Normally, the dark blue tunic is worn, but on special occasions, such as the birthday of the Sovereign, soldiers put on the scarlet dress uniform.

9 9 DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS Den Kongelige Livgardes Musikkorps består af 36 konservatorieuddannede musikere. Der er både kvinder og mænd i orkestret. Musikerne er ansat i forsvaret på fuld tid, og ansættelse sker efter konkurrence. Livgardens Musikkorps er Danmarks eneste professionelle harmoniorkester og består af træblæsere, messingblæsere og slagtøj. Orkestret har hjemsted på Den Kongelige Livgardes Kaserne i Gothersgade. I det daglige bruger orkestert Stærekassen som øvelokale. Musikkorpset leverer musik til kongehuset, musik ved vagtskifter på majestætens residens, taffelmusik på slottene, musik ved statsbesøg og modtagelser. Musikkorpset leverer også musik til forsvaret i forbindelse med parader og højtideligheder. Derudover har Musikkorpset en landsdækkende offentlig koncertvirksomhed og har flere gange været i udlandet for at profilere Danmark. Orkestret spiller et bredt repertoire af marcher, klassisk og rytmisk musik. I over 350 år har Livgardens Musikkorps været en kulturbærende faktor i danmarkshistorien. Musikkorpset medvirker desuden til at promovere København ved de berømte vagtparader gennem byen. The ensemble is a concert and marching band consisting of 36 professional musicians. The band, known for its daily parades in downtown Copenhagen, also plays at the Royal Family s festive occasions and in military parades. Furthermore, the band performs concerts throughout Denmark and abroad, with a repertoire ranging from classical to popular music, and, of course, the well-known marches. The band represents timeless values such as tradition, quality, dedication, vitality and adaptability; values no less important today than in the past, values that will bring us into the future. THE ROYAL LIFE GUARDS BAND The Royal Life Guards Band dates back to the founding of the regiment by King Frederik III on June 30, (Thus The Royal Guards celebrated their 350th anniversary in 2008.) Foto på denne side: Olav Vibild

10 De Danske Garderforeninger (DG) er stiftet den 21. maj 1911 og tæller 69 foreninger i Danmark og 9 foreninger i udlandet. Det bærende idégrundlag er, i et net af garderforeninger i ind- og udland, at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde. Det er DG s formål at knytte alle garderforeninger sammen i en stor, stærk helhed, der i respekt og loyalitet over for kongehuset opretholder samhørighedsforholdet til Livgarden, og som ud fra en samfundsbevidst grundindstilling, sagligt og fri af partipolitik, virker til støtte for: Danmarks nationale selvstændighed. De personlige frihedsidealer i et demokratisk samfund, hvor enhver har rettet til frit at tænke, tro og tale. Støtte Livgarden hvor muligt, især gennem opmuntringer og belønninger til tjenstgørende gardere. Garderforeningernes ledelse udgøres af en præsident og seks vicepræsidenter, som er ansvarlige over for et repræsentantskab af samtlige foreninger. Derudover varetages den daglige kontakt via et sekretariat, der har til huse på Livgardens Kaserne i København, og hvortil alle henvendelser kan rettes. For yderligere at styrke sammenholdet udgiver DG 11 gange om året Garderbladet med indlæg fra Livgarden og foreningerne. De enkelte garderforeninger gennemfører forskellige former for aktiviteter på lokalt plan, men deltager også i landsdækkende arrangementer og turneringer. Her skal bl.a. nævnes skydning, bowling, golf og vandskiløb. Hertil kommer sociale arrangementer, hvor også ægtefæller kan deltage. På baggrund af kontingenter og bidrag fra de mange garderforeninger samt donationer fra forskellige sider har det bl.a. været muligt, sammen med Livgarden, at sende opmuntringer til gardere, når de har været udsendt på internationale missioner. Som nævnt sker kontakt til De Danske Garderforeninger via sekretariatet på Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, DK-1123 København K, Tlf.: ,

11 BJØRNESKINDSHUEN 11 Den Kongelige Livgarde anvender bjørneskindshuer, hvor pelsen på huen stammer fra den canadiske sortbjørn (Ursus americanus). Den Kongelige Livgarde har anvendt bjørneskind i hovedbeklædningen i mere end 200 år. De skind, vi anvender, stammer alle fra fritlevende canadiske sortbjørne. De bliver kun nedlagt, fordi bestanden er for stor og derfor bliver reguleret. Pelsen er et rent biprodukt af bestandsreguleringen. Bjørnene nedlægges ved skydning. Der skydes ikke bjørne, der har unger. Pelsen anvendes kun til bjørneskindshuer og er kun efterspurgt til dette ene formål af England og Danmark. Hvis der ikke var en efterspørgsel efter bjørneskind til huer, ville pelsen formentlig blive destrueret, da forarbejdningen er dyr, og der kun er denne smalle anvendelse. Den Kongelige Livgarde anvender kun skind, som på fuld lovlig vis er et resultat af arbejdet med at videreføre en sund og bæredygtig bjørnebestand i oprindelseslandet. Sortbjørnen er optaget på listen over udryddelsestruede dyr og planter i Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), populært kaldet Washington-konventionen. Denne konvention er international og regulerer ind- og udførsel samt handel og anvendelse af udryddelsestruede dyre- og plantearter. I Danmark administreres konventionen af Naturstyrelsen. Al ind- og udførsel dobbeltkontrolleres via toldvæsen tilbage til oprindelsen, og kun lovligt nedlagte skind får lov at passere landegrænser. Anvendelsen af bjørneskindene er endvidere anerkendt af Verdensnaturfonden WWF. THE BEAR SKIN HAT The fur for the regimental hats comes from the Canadian black bear, and all international regulations and conventions are followed in procuring the fur. The bears are only shot because there are too many of them and the land cannot sustain them all. The fur is a byproduct, since the remainder of the bears is used in its entirety, and the skins are only used by Denmark and Great Britain for the hats. Traps are not used, and mother bears with pups are not shot. The World Wildlife Foundation (WWF) has approved the use of the skins in this way.

12 DEN KONGELIGE LIVGARDE FOR KONGE OG FOLK Garderkasernen, Høvelte Høveltevej Birkerød Tlf.: Livgardens Kaserne Gothersgade København K Tlf.: Medlem af Dansk Byggeri Autoriseret isoleringsfirma Hovedentrepriser m.m. Strøbjergvej Frederikssund Tlf.: Fax over 35 års erfaring Concept: JS Media Tools A/S

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR

I N G E N I E R O S M I L I T A R E S HÆRENS INGENIØR INGENIEROS MILITARES HÆRENS INGENIØR VESTRE LANDSDELS KOMMANDO (VLK) WEST LAND COMMAND; INGENIØR REGIMENTET (IGR) ENGINEER REGIMENT; INGENIØR REGIMENT (SIR) ZEALAND ENGINEER REGIMENT; JYDSKE INGENIØR REGIMENT

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere