VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE"

Transkript

1 Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten. I. FORMÅL ebays mål er at anvende en ensartet, tilstrækkelig og global standard for beskyttelse af data og personlige oplysninger for håndtering af brugerens (Bruger) personlige oplysninger (Brugeroplysninger) i hele ebay Inc. og ebays samarbejdspartnere, datterselskaber og jointventureselskaber (samlet betegnet ebay-enheder). Udtrykket ebay-enheder dækker i disse Virksomhedsregler over ebay og enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af ebay, og som behandler Brugeroplysninger. Kontrolleres betyder, at ebay har over halvtreds procent (50 %) af stemmeretten ved valg af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer eller mere end halvtreds procent (50 %) af ejerandelen i virksomheden. II. OMFANG Disse bindende Virksomhedsregler (Virksomhedsregler) er virksomheds retningslinjer, og er gældende for behandlingen af Brugeroplysninger af ebay-enheder. Brugeroplysninger dækker over oplysninger, der er relateret til en identificerbar Bruger. En identificerbar Bruger er en person, som kan identificeres enten direkte eller indirekte ved hjælp af de oplysninger, der er indsamlet om personen i forbindelse med at en ebay-enhed udbyder en Tjeneste til Brugeren. Udtrykket Tjeneste dækker over et websted eller andet produkt, som en ebay-enhed gør tilgængelig for en Bruger. Udtrykket Bruger dækker over personer, der har gjort brugt af en Tjeneste, der udbydes af en ebay-enhed. ebay-enheder behandler ikke bevidst Brugeroplysninger, der afslører race eller etnisk herkomst, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening, oplysninger om helbred, seksualliv eller straffeattester (Følsomme og Semi-følsomme oplysninger). Hvis Brugeren selv gør Følsomme eller Semi-følsomme oplysninger tilgængelige for offentligheden og videregiver dem til ebay-enheder, vil ebay-enheder ikke behandle oplysningerne til eget brug. III. ANVENDELSE AF LOVE ebays Virksomhedsregler udgør et ensartet sæt krav, som sikrer korrekt brug af Brugeroplysninger, da juridiske krav vedrørende til databeskyttelse kan variere fra land til land. Selvom disse Virksomhedsregler udgør de grundlæggende krav, som ebay-enheder skal overholde, skal ebay-enheder overholde gældende lovgivning, som kan medføre en strengere standard end den, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler. Alle ebay-enheder er forpligtede til at overholde disse Virksomhedsregler. Derudover bør alle medarbejdere hos ebay overholde disse Virksomhedsregler, som er en del af ebays kodeks for forretningsadfærd. Disse Virksomhedsregler er retningslinjer for ebay-enheders globale behandling af Brugeroplysninger. Indsamling og behandling af Brugeroplysninger skal ske i overensstemmelse med Tjenestens vilkår og betingelser, de love som gælder for Brugeren samt de retningslinjer, som er beskrevet i disse Virksomhedsregler. I de tilfælde, hvor gældende lovgivning har et højere Godkendt 2. November 2009 Side 1 af 8 version. 1.0

2 beskyttelsesniveau end de retningslinjer, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler, behandler ebay-enheder Brugeroplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning. I de tilfælde, hvor gældende lovgivning giver en lavere grad af beskyttelse, gælder de retningslinjer, der er beskrevet i disse Virksomhedsregler. Disse Virksomhedsregler udgør bindende forpligtelser og manglende overholdelse kan føre til, at skrides der ind over for medarbejderen med f.eks. opsigelse eller andre sanktioner i henhold til gældende ret. Hvis en ebay-enhed har grund til at tro, at gældende lovgivning forhindrer overholdelsen af disse Virksomhedsregler på en sådan måde, at beskyttelsen som beskrevet i disse Virksomhedsregler påvirkes væsentligt, oplyser ebay-enheden straks ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger herom, hvorefter teamet informerer de relevante databeskyttelses myndigheder (medmindre dette er i strid med loven eller administrative forskrifter). Hvis der er flere fortolkningsmuligheder af forpligtelserne, vilkårene eller definitionerne i disse Virksomhedsregler, fortolker ebay-enheder Virksomhedsreglerne på den måde, som er mest i overensstemmelse med de grundlæggende principper for reglerne i EU-direktivet 95/46/EC. IV. PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Behandling omfatter enhver handling eller rækker af handlinger af Brugeroplysninger, som udføres automatisk eller manuelt, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning, ændring, hentning, konsultation, brug, offentliggørelse ved overførsel, udbredelse eller anden tilgængeliggørelse, justering eller kombinering, sletning eller destruktion. ebay-enheder overholder følgende principper for behandling af Brugeroplysninger: Behandler Brugeroplysninger retfærdigt og lovligt; Giver meddelelse til Brugere om behandlingen af deres personlige oplysninger samt deres rettigheder; Indsamler Brugeroplysninger til specifikke og legitime formål og foretager ingen yderligere behandling, som ikke er relateret til disse formål; Opbevarer Brugeroplysninger på korrekt og relevant måde, som relaterer sig til formålene for indsamlingen; Vedligeholder Brugeroplysninger, så de er så nøjagtige og opdaterede som muligt; Behandler Brugeroplysninger på en sådan måde, som er relevant og proportional i forhold til formålene for deres indsamling og brug; Opbevarer Brugeroplysninger så længe som det er nødvendigt for Tjenesterne; Beskytter Brugeroplysninger ved hjælp af passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer uautoriseret adgang, ulovlig behandling og uautoriseret eller hændelig destruktion, beskadigelse og tab. I de tilfælde, hvor behandlingen omfatter automatisk beslutningstagen eller behandling, som påvirker Brugeren i væsentlig grad (Automatiske beslutninger), foretager ebay-enheder Godkendt 2. November 2009 Side 2 af 8 version. 1.0

3 passende foranstaltninger til at beskytte Brugerens retmæssige interesser. Dette gøres for eksempel ved at give Brugeren mulighed for at få gennemgået en afgørelse manuelt af en kundeservicemedarbejder og efterfølgende give Brugeren ret til at fremkomme med hans/hendes synspunkt. V. FORMÅL MED BEHANDLING AF BRUGEROPLYSNINGER ebays dataansvarlige skal angive en politik om beskyttelse af personlige oplysninger og oplyse typen af de Brugeroplysninger, som behandles og overføres. Generelt behandler ebays dataansvarlige Brugeroplysninger for at fremme de Tjenester som Brugerne anmoder om, løse tvister og problemer, behandle transaktioner, indsamle gebyrer, som de har til gode, måle forbrugerinteressen for ebays Tjenester, informere Brugere om tilbud om produkter, Tjenester og opdateringer online og offline, tilpasse Brugernes oplevelser, opdage og beskytte ebay imod fejl, bedrageri og andre kriminelle aktiviteter, håndhæve Tjenestens vilkår og betingelser samt andre formål, der blev beskrevet for Brugerne ved indsamlingen. I de tilfælde, hvor den dataansvarlige overfører Brugeroplysninger til en databehandler, skal Tjenestens politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskrive den behandling, der udføres af databehandleren, samt typen af databehandlere. Behandlingen af Brugeroplysninger er begrænset til de ovenfornævnte formål og betingelser, offentliggørelse foretaget i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten samt retningslinjer udstedt af den dataansvarlige. Yderligere behandling, som er uforenelig med disse formål, finder alene sted, hvis en Bruger har fået besked herom og hvis dennes samtykke er modtaget i overensstemmelse med gældende lovgivning. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesterne som skal være tilgængelig via et i øjenfaldende link og/eller skal vises under registrering, giver yderligere detaljer i overensstemmelse med gældende lovgivning om indsamling, behandling, beskyttelse og overførsel af Brugeroplysninger. VI. UDDANNELSE I SIKKERHED, FORTROLIGHED OG PRIVATLIVS BESKYTTELSE ebay-enheder anvender fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedskontroller, som er passende i forhold til mængden og følsomheden af Brugeroplysningerne for at forhindre uautoriseret adgang, brug, tab, destruktion og beskadigelse. ebay-enheder anvender kryptering, firewalls, adgangskontroller, standarder og andre procedurer til at beskytte Brugeroplysninger mod uautoriseret adgang. Fysisk og logisk adgang til elektroniske og udskrevne filer er yderligere begrænset i forhold til arbejdsmæssigt ansvarsområde og virksomhedens behov. ebay-enheder uddanner sine medarbejdere i sikkerhedsbeskyttelse af personlige oplysninger for at fremhæve og informere om behovet for beskyttelse og sikring af Brugeroplysninger. Behovet for yderligere uddannelse relateret til specifikke politikker og disse Virksomhedsregler afhænger af adgangen til Brugeroplysninger. Medarbejdere skal læse Virksomhedens Fortrolighedsaftale samt disse Virksomhedsregler. ebay-enheder informerer deres medarbejdere om, at der ansættelsesretligt set kan skrides ind over for medarbejdere, som ikke overholder disse politikker. En kopi af disse Virksomhedsregler og andre relevante procedurer for og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed er altid tilgængelige for medarbejderne. VII. BRUGERVALG Godkendt 2. November 2009 Side 3 af 8 version. 1.0

4 Brugere, som ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra ebay-enheder, skal angive deres præferencer på kontoprofilsiden eller følge den vejledning, som de har fået i en eller via et link på annoncen. ebay-enheder bestræber sig på at give Brugerne mulighed for at gennemgå, få adgang til og korrigere deres egne Brugeroplysninger ved hjælp af passende onlineværktøjer eller selvbetjeningsprocedurer, som er beskrevet på webstedet for den Tjeneste, som de besøger. I alle tilfælde har Brugerne ret til at anmode om adgang til data for at få vist Brugeroplysninger, der ikke er tilgængelige på webstedet for Tjenesten. Brugerne kan kontakte kundeservice ved hjælp af den vejledning, som er tilgængelig i Tjenesten. ebay-enheder efterkommer rimelige anmodninger inden for en erhvervsmæssig rimelig tidsperiode, medmindre disse kræver urimelige anstrengelser i forbindelse med hentningen, og hvis gældende lovgivning kræver adgang. I disse tilfælde kan Brugerne muligvis skulle bevise deres identitet og kan blive pålagt et gebyr som tilladt i henhold til gældende lovgivning. Brugere, som ikke ønsker behandling af deres Brugeroplysninger, kan anmode om af få deres konti lukket i henhold til den vejledning, der findes på webstedet for Tjenesten. ebay-enheder fjerner eller anonymiserer Brugerens oplysninger fra Tjenesten, så snart det er muligt i forhold til kontoaktiviteter og overholdelse af gældende lovgivning. I nogle tilfælde kan ebay-enheder udskyde lukningen af en konto eller fjernelsen af Brugeroplysninger, hvis der skal foretages en undersøgelse, eller hvis dette kræves ved lov. ebay-enheder kan også tilbageholde Brugeroplysninger fra en lukket konto, hvis dette kræves i medfør af lovgivning, for at forhindre bedrageri, opkræve gebyrer, som de har til gode, løse tvister og problemer, til brug for undersøgelser, håndhæve vilkårene og betingelserne for Tjenesten, overholde juridiske krav og udføre andre handlinger i henhold til gældende lovgivning. VIII. OVERFØRSEL OG UDVEKSLING AF BRUGEROPLYSNINGER ebay-enheder udveksler Brugeroplysninger med andre ebay-enheder i hele verden i overensstemmelse med almindelige virksomhedsprocedurer. Denne udveksling foretages for at fremme de Tjenester som Brugerne anmoder om, forhindre bedrageri eller levere fælles indhold og Tjenester som beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesterne eller ved indsamlingen af oplysningerne. ebay-enheder kan overføre Brugeroplysninger til andre ebay-enheder i verden i henhold til og i overensstemmelse med instruktioner udstedt af den dataansvarlige (medmindre dette kræves af de relevante ebay-enheders lokale lovgivning eller lokale myndigheder), når der foreligger et berettiget virksomhedsbehov, er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og når modtageren har overholdt disse Virksomhedsregler eller gør det muligt at opnå et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af Brugeroplysninger (f.eks. hvis denne indgår kontrakter, der er baseret på standardkontrakterne udgivet af EU-kommissionen for overførsel af EU personoplysninger til databehandlere eller dataansvarlige, som er etableret i tredjelande). ebay-enheder kan udveksle Brugeroplysninger med særskilte databehandlere (såsom udbydere eller leverandører af tjenester) verden over, som hjælper dem med deres virksomhedsdrift. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten beskriver yderligere de typer af tredjeparts-ebay-enheder, som Tjenesten udveksler Brugeroplysninger med, samt omstændighederne i forbindelse hermed. Kontrakter med særskilte databehandere kræver tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, begrænser brugen af Brugeroplysninger til de formål, som er defineret af den dataansvarlige og tilbageholder kontrol over Brugeroplysninger, hvor dette er relevant. Herudover overfører ebay-enheder kun Godkendt 2. November 2009 Side 4 af 8 version. 1.0

5 Brugeroplysninger fra Brugere, som bor i EU, til særskilte databehandlere, som sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af Brugeroplysninger (f.eks. hvis disse indgår kontrakter, der er baseret på standardkontrakterne udgivet af EU-kommissionen for overførsel af EU personoplysninger til databehandlere eller dataansvarlige, som er etableret i tredjelande). Aftaler med særskilte databehandlere angiver de juridiske beføjelser, som gælder, hvis aftalen misligholdes. I henhold til gældende lovgivning, traktater eller gældende internationale konventioner, kan ebay-enheder videregive Brugeroplysninger til politiet, myndigheder eller tredjeparter, hvis: loven kræver det, hvis det er nødvendigt for at beskytte ebays rettigheder, hvis det er nødvendigt for at holde Tjenesterne fri for misbrug, eller hvis der er et berettiget formål (f.eks. for at forhindre truende skader, økonomisk tab eller anmelde mulige ulovlige aktiviteter). ebay-enheder kan videregive Brugeroplysninger til andre tredjeparter for at opfylde tredjepartens egne formål i overensstemmelse med Brugerens vejledning eller Brugerens entydige, informerede samtykke (hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning). IX. DIREKTE MARKEDSFØRING ebay-enheder sælger eller udlejer ikke Brugeroplysninger til tredjeparter til markedsføringsformål uden Brugerens forudgående samtykke. ebay-enheder kan anvende Brugeroplysninger til at målrette kommunikationen til Brugere baseret på deres interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette gælder dog ikke for Brugere, der har frabedt sig visse meddelelser. X. BEHANDLING AF KLAGER Hvis en Bruger mener, at hans eller hendes Brugeroplysninger er blevet behandlet i strid med disse Virksomhedsregler, kan Brugeren rapportere problemet til den dataansvarliges kundesupport (dvs. den ebay-enhed, som er beskrevet i vilkårene og betingelserne for de Tjenester, som Brugeren har anmodet om) (Datakontroller) via webstedet for Tjenesten, eller andre måder, som er beskrevet i vilkårene og betingelserne for Tjenesten. Brugere kan generelt finde svar på de mest almindelige spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger ved at indtaste "beskyttelse af personlige oplysninger" i hjælpesektionen for den pågældende Tjeneste. Dette sender sædvanligvis Brugeren videre til en side eller politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sektionen "Hjælp" for den relevante Tjeneste er det sted, hvor Brugerne kan angive deres forespørgsler i forbindelse med beskyttelse af deres personlige oplysninger eller behandlingen af deres Brugeroplysninger, og det er også der, hvor Brugerne har mulighed for at kontakte kundeservice. Kundeservice undersøger Brugernes problemer og forsøger at løse dem. Medarbejdere, som er ansvarlige for problemer i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger, arbejder tæt sammen med ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger, og udsender kommentarer, der er i overensstemmelse med de politikker, procedurer og vejledninger, der er udstedt af ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en Bruger mener, at hans eller hendes problem ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt kan vedkommende anmode om, at problemet sendes til den juridiske afdeling eller ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger. Metoden til eskalering afhænger af typen og omfanget af problemet, og klagen videresendes til det relevante team uden forsinkelser. Brugeren skal have svar på sin klage inden for rimelig tid. Godkendt 2. November 2009 Side 5 af 8 version. 1.0

6 ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger er et virksomhedsteam, der rapporterer til ebay Inc. og er globalt ansvarlige for emner vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med alle ebay-enheder. ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger udvikler og koordinerer implementeringen af strategierne for overholdelse i alle ebay-enheder. ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger ledes af Global Privacy Leader (en overordnet stilling i ebay Inc.) og interagerer med andre afdelinger såsom drift, informationssikkerhed, risikorevision og intern revision for at sikre ensartet kommunikation og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Yderligere har ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger direkte og indirekte repræsentanter i ebay-enhederne, som hjælper med at sikre overholdelsen af disse Virksomhedsregler og gældende lovgivning om databeskyttelse. XI. ANSVAR OG RETTIGHEDER FOR BEGUNSTIGEDE TREDJEPARTER ebay-enheder overholder disse Virksomhedsregler. Disse Virksomhedsregler er bindende forpligtelser og manglende overholdelse kan føre til, at skrides der ind over for medarbejderen med f.eks. opsigelse eller andre sanktioner i henhold til gældende ret. Som anbefalet af ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger påtager anpartsselskabet ebay Europe S.à.r.l i Luxembourg sig ansvaret for og administrationen af Koncernens overholdelse af disse Virksomhedsregler. Yderligere hjælper anpartsselskabet med at sikre, at ebay-enheder uden for EU, skrider til handling, hvis disse Virksomhedsregler ikke overholdes. Hvis en bruger i EU mistænker, at der forekommer en misligholdelse af disse Virksomhedsregler i forbindelse med Brugeroplysninger, som er overført fra EU til en enhed, der er beliggende uden for EU, bør Brugeren rapportere sagen til den dataansvarliges kundeservice via webstedet for Tjenesten, eller andre metoder, som er angivet i vilkårene og betingelserne for Tjenesten. Den dataansvarlige undersøger påstanden om misligholdelse for at afgøre, om der er sket et brud på disse Virksomhedsregler. Hvis bruddet på reglerne bekræftes, arbejder den dataansvarlige og andre relaterede ebay-enheder sammen om at håndtere og afhjælpe bruddet inden for erhvervsmæssig rimelig tid. Brugere i EU, som har mistanke om et brud på disse Virksomhedsregler, har ret til at kræve håndhævelse af disse Virksomhedsregler eller ansvarstagen fra begunstigede tredjeparter for følgende afsnit af disse Virksomhedsregler: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XIV samt en eventuel kompensation fra de eksporterende dataansvarlige i EU eller deres hovedkvarterer i EU (som beskrevet i vilkårene og betingelserne for Tjenesten) over for de relevante myndigheder for databeskyttelse eller domstole i henhold til vilkårene i disse Virksomhedsregler og gældende lovgivning. En Bruger i EU bør først rapportere sagen direkte til den dataansvarlige snarere end databeskyttelsesmyndighederne eller domstolene, selvom dette ikke er påkrævet. Dette giver den dataansvarlige mulighed for at svare hurtigt og effektivt, og det minimerer eventuelle forsinkelser, som måtte opstå på grund af procedurer for myndigheder for databeskyttelse eller retsprocedurer. Den eksporterende dataansvarlige og dens hovedkvarterer i EU er ikke ansvarlige, hvis de med rimelighed kan påvise, at Enhederne uden for EU ikke har overtrådt disse Virksomhedsregler, eller at Enhederne ikke er ansvarlige for den handling, der har medført den påståede skade fra EU Brugeren. Ovenstående rettigheder og metoder til håndhævelse er et supplement til andre retsmidler eller rettigheder, som er tilgængelige for ebay eller i henhold til gældende lovgivning. XII. REVISIONSHANDLING Godkendt 2. November 2009 Side 6 af 8 version. 1.0

7 ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger er med til at sikre overholdelsen af disse Virksomhedsregler ved jævnligt at gennemgå aktiviteter og fremgangsmåder i forbindelse med behandlingen af Brugeroplysninger. Yderligere kan teamet anbefale, at ebays interne revisionsteam gennemgår identificerede aktiviteter og fremgangsmåder. Det interne revisionsteam er en uafhængig og uvildig rådgiver for ledelsen og Bestyrelsen via et revisionsudvalg, og teamet sender revisionsresultater til Bestyrelsen. Det interne revisionsteam og ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger skal om nødvendigt kræve en handlingsplan, som sikrer overholdelsen af disse Virksomhedsregler. I tilfælde, hvor interne grupper ikke løser problemerne tilstrækkeligt, kan ebay udnævne uafhængige eksterne revisorer til at løse problemet. ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger gennemgår og håndterer sager i forbindelse med manglende overholdelse af disse Virksomhedsregler, når sager er identificeret i forbindelse med en gennemgang eller en meddelelse fra en ebay-enhed, Bruger, medarbejder eller anden person. Revisionsresultater er tilgængelige for relevante databeskyttelsesmyndigheder ved anmodning herom. ebay redigerer dele af revisionen for at sikre tavshedspligt i forbindelse med ophavsrettigheder eller andre fortrolige oplysninger. Yderligere gør ebay kun revisionsresultater relateret til beskyttelse af personlige oplysninger tilgængelige. XIII. ÆNDRINGER AF DISSE VIRKSOMHEDSREGLER ebay forbeholder sig ret til at ændre disse Virksomhedsregler, hvor dette er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med ændringer i lovgivningen, reglementer, fremgangsmåder for ebayenheder, procedurer og organisatorisk struktur, eller hvis databeskyttelsesmyndigheder kræver dette. ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger skal godkende alle ændringer af disse Virksomhedsregler og følge op på ændringerne af disse Virksomhedsregler samt eventuelle ændringer i de ebay-enheder, der er underlagt disse Virksomhedsregler. ebay giver de relevante databeskyttelsesmyndigheder besked om ændringerne i disse Virksomhedsregler når godkendelse er påkrævet eller i det mindste en gang årligt. Ændringer i disse Virksomhedsregler gælder for alle eksisterende enheder, som er underlagt disse Virksomhedsregler, fra ikrafttrædelsesdatoen. Nyligt etablerede eller erhvervede enheder skal overholde disse Virksomhedsregler eller garantere et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, inden de behandler Brugeroplysninger. ebay-enhederne giver Brugerne besked om væsentlige ændringer i henhold til Brugernes præferencer for Tjenesten og/eller uploader de reviderede Virksomhedsregler på udvalgte eksterne websteder, som Brugerne har adgang til. Ændringerne af disse Virksomhedsregler træder i kraft inden for en rimelig periode, efter at ebay har informeret Brugeren om de reviderede Virksomhedsregler og/eller har uploadet disse. XIV. FORPLIGTELSER OVER FOR MYNDIGHEDER FOR DATABESKYTTELSE ebay-enheder svarer nøjagtigt og korrekt på anmodninger fra databeskyttelsesmyndigheder om disse Virksomhedsregler og deres overholdelse af love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis en medarbejder modtager en sådan anmodning fra en databeskyttelsesmyndighed, skal han eller hun straks informere et medlem af ebays team for beskyttelse af personlige oplysninger eller den juridiske afdeling, således at den relevante ebayenhed kan sende oplysninger til databeskyttelsesmyndigheden med navne og kontaktmuligheder Godkendt 2. November 2009 Side 7 af 8 version. 1.0

8 for de relevante kontaktpersoner i ebay, som er ansvarlige for at svare databeskyttelsesmyndigheden. I forbindelse med overførsel af Brugeroplysninger mellem ebay-enheder samarbejder de importerende og eksporterende enheder i forbindelse med forespørgsler og de accepterer revisioner fra de databeskyttelsesmyndigheder, som er ansvarlige for enhedens eksport af data. Yderligere respekterer enhederne afgørelser, som er i overensstemmelse med gældende lovgivning og retssikkerhedsgarantier. Godkendt 2. November 2009 Side 8 af 8 version. 1.0

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK

CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK CNH INDUSTRIALS PRIVATLIVSPOLITIK Generelle vilkår CNH Industrial værdsætter din interesse i virksomhedens produkter og dine besøg på denne hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med bearbejdningen

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning www.centex.dk Ny persondataforordning Flere virksomheder betragter ikke deres persondata som et must. Det kan være at det ikke er set som et forretningskritisk område, og derfor

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER DATAPOLITIK Introduktion Denne datapolitik beskriver, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger med udgangspunkt i dansk lovgivning. Politikken anvendes generelt på websiderne ahandyhand.dk

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

DATAFLOWANALYSE. Indmeldelsen på Aka.dk. Formular på hjemmesiden, hvor kommende medlemmer melder sig ind Akademikernes A-kasse

DATAFLOWANALYSE. Indmeldelsen på Aka.dk. Formular på hjemmesiden, hvor kommende medlemmer melder sig ind Akademikernes A-kasse Grundlæggende om processen/systemet Processens navn: Kort beskrivelse af processen: Hvem ejer processen/systemet? Hvem har udviklet systemet/processen Hvis der er flere aktører, skriv de forskellige, samt

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank

Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 83-16273-CNO Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik gælder for app en

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere