Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindab Rainline - Ståltagrender 1363.01. Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør"

Transkript

1 Lindab Rainline Montageanvisning Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør

2 Lindab Rainline - Forberedelser Inden du begynder Det samlede tagareal er afgørende for dimensionering af tagafvandingssystemet. Jo større tag jo mere vand skal tagrendesystemet kunne aflede. Du vinder i længden ved at være nøjagtig med at måle dit tag og når du beregner arealerne. Antal rendejern og placering af nedløbsrør Rendejern monteres normalt med en centerafstand på mm. Rendejern skal monteres 100 mm fra enden af taget. Tagrendens hældning mod nedløbsrøret skal mindst være 1 mm pr. m (dog min. 2,5 mm i kystnære områder/saltholdigt miljø). Der må ikke være bagfald. Regn ud, hvor mange rendejern du behøver på hver tagrendestrækning (f.eks. 10 m/0,8 m +1 = 14 rendejern). Hvert nedløbsrør klarer normalt ca. 12 m tagrende. En dimensionering kan evt. berettige til større tagrendelængde pr. nedløbsrør. Af æstetiske grunde og af hensyn til funktionen er det en god idé at placere et nedløbsrør ved hver ende af tagrender, der er længere end 12 meter. (Se fig. 1 og 2) Fig. 1. Tagrende under 12 m. Fig. 2. Tagrende over 12 m. Placering af nedløbsrør - Typiske placeringer af nedløbsrør ved forskellige tagformer. Fig. 3a. Sadeltag. 1 eller 2 nedløbsrør for hver tagside. Fig. 3b. Valmet sadeltag. 2 nedløbsrør for hver af de lange tagsider. Fig. 3c. Vinklet sadeltag. Typisk 5 nedløbsrør placeret som vist. Valg af dimension til tagrende og nedløbsrør Bygningsreglementet kræver, at regnvand bortledes uden at forårsage oversvømmelse ved den regnintensitet, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb. Dansk standard DS 432:2009, norm for afløbsinstallationer, foreslår en dimensionerende regnintensitet på 140 l/s/ha (0,014 l/s/m²). Sandsynligheden for at denne regnintensitet bliver overskredet i Danmark med en varighed på 10 minutter er én gang hvert andet år. Kommunalbestyrelsen kan angive andre dimensionerende regnintensiteter. Er du i tvivl om hvilken regnintensitet, der skal anvendes i det konkrete tilfælde, så kontakt den lokale kommune. Lindab har et dimensioneringsprogram, som ud fra oplysning om regnintensitet, tagflade (som afleder vand til tagrenden), placering af nedløb mm. kan beregne nødvendig dimension af tagrende og nedløb. Se i øvrigt eller Lindab Rainline - Teknisk information. 2

3 Lindab Rainline - Forberedelser Transport, lagring og udpakning Ved transport, lagring, udpakning og montage skal materialerne håndteres således, at de ikke bules og så belægningen ikke beskadiges. Vatterpas Tommestok / målebånd Blyant Tagrender og nedløbsrør skal opbevares tørt og på stabilt underlag. Værktøj Lindab Rainline tagrendesystem kan monteres med almindeligt håndværktøj såsom nedstryger, målebånd, snor, hammer, tang, bore-/skruemaskine m.v. og eventuelt rendejernsbukker (se side 11). Skruemaskine Falstagn Pladesaks NB! Brug aldrig vinkelsliber, da varmeudviklingen vil ødelægge forzinkningen og øvrig coatning kan beskadiges af varme metalspåner og slibestøv! Nedstryger Rendejernsbukker Gummihammer Brug aldrig vinkelsliber. Fastgørelse Der anvendes passende skruer til fastgørelse af rendejern og rørholdere. Der findes forskellige typer. Valget afhænger af den aktuelle løsning. Afkortning af render og rør Dette gøres med pladesaks og/eller nedstryger på plant underlag. Anvend aldrig vinkelsliber! Skarpe kanter og grater afrundes let med en kniv og/eller en stålfil. Udbedring af eventuelle skader Hvis belægningen beskadiges, skal den snarest males med Lindab reparationsmaling for at sikre lang levetid af tagrendesystemet. Vedligehold For at sikre et velfungerende tagrendesystem i mange år, skal det jævnligt kontrolleres, om der i renderne ligger blade og andet materiale, som reducerer vandledningsevnen og som kan føre til tilstopning. I tilbehørsprogrammet til Lindab Rainline findes der forskellige løsninger såsom sier og fældbare udløb til renden. Dette tilbehør kan være nyttigt i forbindelse med rensning og kontrol af systemet. Tagrenderne kan vaskes med vand og blød børste. Der kan anvendes mild sæbe, f.eks. autoshampoo. 3

4 Lindab Rainline - Produktoversigt Flere produkter findes i brochuren Lindab Rainline Teknisk information. Se også denne brochure for yderligere information om de enkelte komponenter. KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern STAG - Stangbånd KO7 / K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern SSK - Justerbart konsoljern, 0-45º KFK - Konsoljern R - Halvrund tagrende RSK - Samlestykke RG - Endebund RGHT / RGVT Endebund med tud TB - Dækkappe SOK - Tudstykke BK45 / BK70 Bøjning RVI45 / RVI90 Indv. gering 45º/90º RVY45 / RVY90 Udv. gering 45º/90º MST - Mellemstykke GROR - Grenrør stilbart 50-80º FUTK Mellemstykke med fældbart udløb BK45 / BK70 Bøjning OSK - Skyllestykke til gering SSVH - Rørholder, træ RVK Vandudtag med studs til slange OSKR - Skyllestykke til tagrende SSV + SST - Rørholder + spyd til mur BUTKDS - Skråt skydestykke med løs brøndkrave BROK BUTK Skydestykke lige med krave SROR - Nedløbsrør RT - Rensestykke DVSIL - Rensesi SLS - Selvrensende løvsi UKT - Udskud BROKP - Brøndkrave MRT - Muffe til rensestykke 4

5 Tagfod Der findes et bredt udvalg af rendejern til Lindab Rainline systemet. Montagearbejdet kan lettes betydeligt, hvis det rette rendejern vælges til den aktuelle udformning ved tagfod. På side 6 vises indbygningseksempler med Lindabs justerbare konsoljern SSK. Herunder vises andre varianter af rendejern i forskellige indbygningssituationer. Yderligere information om disse rendejern findes på side 10 og 11. SSK Justerbart konsoljern K07 Rendejern KFK Konsoljern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern 5

6 Montering af justerbart konsolrendejern SSK Ved placering af tagrende skal der ud fra de aktuelle forhold tages hensyn til, at regnvand fra taget lander i tagrenden. Tagrenden placeres som udgangspunkt så lavt som muligt under hensyntagen hertil. Hvor der er risiko for, at tagrenden kan blive udsat for stor belastning fra nedskridende sne, kan risikoen for ødelæggelse nedsættes ved at vælge en mindre afstand mellem rendejern og en lav placering af tagrenden. En lav placering af tagrenden kan dog ved kraftige regnskyl resultere i, at regnvand skyller ud over kanten at tagrenden. Den optimale placering vurderes efter de aktuelle forhold. I nedenviste eksempel er anvendt en rendejernsafstand på 800 mm. Ved andre rendejernsafstande ændres de angivne afstande forholdsmæssigt. ~400 ~ Marker på sternbræt placering af tudstykke til nedløbsrør (tagrendstykkets laveste punkt), og marker konsoljernenes placering på begge sider af markering for tudstykke. 2. Fastgør det laveste rendejern 400 mm til venstre for markeringen for tudstykke. 3. Fastgør rendejern 400 mm til højre for markeringen for tudstykke og ca. 2,5 mm højere end rendejernet til venstre (det laveste rendejern - se fig. 2). Justering af rendejernets vinkel c 800 >1,0 mm/m 4. Fastgør det højest placerede rendejern (tagrendens højeste punkt) i den anden ende af tagrendestrækningen. Hældningen af tagrenden skal være mindst 1 mm/m. 5. Spænd en snor mellem det højeste og laveste rendejern. Monter derefter de mellemliggende rendejern med den valgte afstand. Mål vinklen mellem vandret og tagdækning, og juster rendejernene derefter. Skemaet forudsætter, at sternbræt er vinkelret på tagdækning. Skemaet angiver konsollens vinkelindstilling ved forskellige værdier af a og b. SSK justerbare konsoljern kan let justeres til tagvinkler mellem 0 og 45. Vinklen forstås som vinklen mellem vandret og tagdækning. Anvend en almindelig kærvskruetrækker til at bukke låsetappen fremad for α < 22. Ved α 22 bukkes låsetappen bagud. a b α º 1 1,25 38º º 1 2,5 22º º º 1 8 7º 1 0º 6

7 Montering af tagrende 1. Læg renden i rendejernene og lav med blyant en markering for tudstykket på renden. 2. Anvend tudstykket som skabelon på renden. 3. Anvend bøjlesav med nedstrygerklinge til at lave hul i rendebunden. Brug ikke vinkelsliber! ~30 mm 4. Afslut med at klippe ud fra bagsiden som vist på billedet. 5. For at sikre at alt vand fra renden løber ned i tudstykket, bukkes den klippede kant nedad med en hammer eller en tang. Brug ikke vinkelsliber! 6. Tudstykket klikkes fast på tagrenden. 7. Klip den indadvendte flig på endebunden af. Fligen kan også brækkes af. 8. RG endebunden er selvtættende. Placer og tryk den let til enden af renden og slå den fast til renden med en gummihammer. NB! Ved anvendelse af rendejern, hvori rende skal klemmes på plads, kan endebund med fordel monteres, når renden er på plads i rendejernene. 9. Læg tagrenden på plads i rendejernene og bøj renden ved hul for tudstykke, så der er fald fra begge sider mod tudstykke. 10. SSK konsolrendejernets forkrog klemmes omkring tagrenden forkant. Ved anvendelse af rendejern af fladstål, klemmes tagrenden på plads. Først lægges bagkanten på plads i rendejernet, hvorefter forkanten klemmes på plads. 7

8 Montering af tagrende fortsat... Bemærk: rendens bagkant skal vende udad ved opmåling 4-5 mm afstand i tagrendesamling 11. Læg den rende, som skal afkortes, løst i rendejernene med bagkanten udad og marker, hvor lang den skal være. 12. Læg renden på stabilt underlag og sav den vinkelret af ved markeringen med en nedstryger. Brug evt. enden af en ikke afsavet tagrende til at markere det vinkelrette savespor. Da kravet til vinkelrethed ved en længdesamling ikke er så strengt, som ved en endebund, kan det være en fordel at afkorte renden i enden mod længdesamlingen. Brug den fra fabrik afkortede ende ved endebund. * * 13. Fjern grater i snitfladen med kniv og/eller stålfil. 14. Montér endebund RG. Se i øvrigt tekst ved tegning 8 side 7. * * * En håndskåret/ savtakket ende kan nemmere anvendes ved længdesamling. Anvend ikke silikone i fugen! NB. I kystnære områder (saltholdigt miljø) anbefales det at udføre længdesamlingen som vist på side 12 (samling af render uden brug af samlebeslag), for at undgå stillestående vand i samlingen. 15. Læg den afkortede rende på plads i rendejern. Anvend selvtættende samlestykker RSK til at samle tagrenderne. Montage af ind- og udvendige geringer på vinkelbygninger er vist på side 13. A. Hægt samlestykket på bagkanten af de to rendeender, symmetrisk om samlingen (bemærk midtermarkering på samlestykkets bagerste ombuk). Pres tætningsbåndet mod renden. B. Samlestykkets buede forstykke lægges over tagrendens forvulst og låsemekanismen klemmes ind mod renden. C. Samlestykket sikres til sidst ved ombuk af låsefligen. 8

9 Montering af nedløbsrør Længde på mellemstykker MST ved 70º bøjninger A U mm H mm L mm Bøjninger på nedløbsrør, måltagning: Mål hvor langt MST mellemstykket (A) skal være. Anvend tabellen til højre. Bøjninger og rørholdere 3. Mål nedløbsrørets længde. Marker hvor rørholder skal monteres. 2. Anvend nedstryger (aldrig vinkelsliber) til at afkorte MST mellemstykket. Fjern grater på den savede kant med kniv og/eller stålfil. 4. Monter evt. udkaster eller anden nedføring på nedløbsrøret. Dette kan evt. også gøres efter at nedløbsrøret er monteret i rørholdere Lodret placering af rørholdere sikres ved brug af loddestok. 6. Fastgør rørholdere til væggen. 7. Montering af rørholder SSVH omkring nedløbsrøret. Rørholderen åbnes let igen ved forsigtig brug af almindelig kærvskruetrækker. 9

10 Konsoljern KFK - se eksempel for udførlig montering af konsolrendejern type SSK på side 6. c/c mm Konsolrendejern KFK kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. Konsoljern K07 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3. c/c mm Konsolrendejern K07 kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. 10 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3.

11 Konsoljern KFM/KFL/K16/K21/K24/K33/SKM/SKL/SKXL Disse redejern fastgøres til taglægter eller andet underlag for tagdækningen og bukkes i forhold til taghældningen. Ud fra afstanden mellem de yderste rendejern og en hælding af renden på mindst 1 mm pr. meter, markeres punktet, hvor rendejern skal bukkes i forhold til taghældningen. Nummerér rendejernene. Nr. 1 på illustrationen er det nederste rendejern. Den sidste er det øverste rendejern. Bukningsvinklen indstilles på rendejernsbukkeren. Bøj rendejernene ved markeringen. Rendejernenes, og dermed tagrendernes forkant, skal være ca. 6 mm lavere end bagkanten. Montér rendejern nr. 1 (det nederste rendejern) og fastgør derefter de andre rendejern på samme vis. Lindab rendejernsbukker Undgå bukning når materialets temperatur er under -5ºC. Rendejernsbukkeren kan eventuelt placeres omkring en lægte. Håndtaget på rendejernsbukkeren skubbes helt op, og rendejernet isættes mellem de to rundjern (B). Herefter føres håndtaget langsomt tilbage til startposition. Til bukning af Lindabs rendejern må kun anvendes en Lindab rendejernsbukker. Ellers krakelerer overfladen, og garantien bortfalder. Bukningsvinklen på rendejernet justeres på skruen (A) for enden af rendejernsbukkeren. A B 11

12 Samling af render uden brug af samlebeslag NB! Det er ved denne løsning vigtigt at tage højde for den forudsete strømningsretning for regnvandet. Samlingen skal udføres, så vandet løber ned i den næste rende - altså ikke mod en pladekant. I tilfælde hvor en ikke eftergivelig samling ønskes, f.eks. ved et ind- eller udvendigt hjørne hvor geringen ikke bæres af rendejern, kan samling foregå som her vist: Min. 100 mm Min. 100 mm 1. Bagkanten på den underste rende rettes ind. 2. Klem bagkanten sammen på ovenliggende rende. 3. Tætning sker med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Det er vigtigt, at fugemassen tætner helt ud til kanten indvendigt, så vand i renden ikke trænger ind i spalten mellem renderne. 4. Ovenliggende rendes forvulst hægtes på den underliggende rende og drejes ned i denne. 5. Bagkanten klemmes ned om ovenliggende rende. Montering af højre og venstre endebund uden gummitætning - og endebund ved tud 1. Den bagerste kant rettes ud med fladtang. 2. Tætning med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Se i øvrigt tekst ved billed 3 øverst til højre. 3. Før endebunden drejes på plads, skal der klippes ud for endebundens bagerste dækflig i den udrettede bagkant på renden. 4. Endebunden drejes på plads, og den udrettede bagkant på renden trykkes ned og klemmes, så den fikserer endebunden. 5. Færdig samling. 12

13 Renovering med TB dækkapper De gamle rendejern genanvendes og dækkes af TB dækkappe i samme farve som den nye tagrende. TB dækkapper på K07 rendejern 1. Klip den forreste klemfjeder af det gamle rendejern. 2. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern. 3. Buk de fire flige på TB omkring kanten på den nye tagrende. TB dækkapper på rendejern for Plastmo-tagrender eller tilsvarende rendejern 1. Rendejernets foreste indbuk saves af i en højde, så forvulsten på den nye tagrende lige kan gå ind over (se step 2). 2. Den nye tagrende presses helt ned i kontakt med det gamle rendejern. Rendejernet rettes lidt ud om nødvendigt. 3. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern og buk de fire flige omkring kanten på den nye tagrende. Rendevinkel RVI og RVY Hvis RVI eller RVY bæres af rendejern, anvendes samlestykker RSK. Hvis det ikke er muligt at placere rendejern, så de bærer rendevinklen, bør der udføres en ikke eftergivelig samling, som vist på side 12. >100 mm Rørholder SSV + SST Rørholder + spyd til mur 1. Der bores med egnet Ø 8 mm bor. 2. Spyddet slås ind til den ønskede dybde Rørholderen klemmes på, hvorefter den er klar til montering af nedløbsrør.

14 Nyttige tilbehørsdele til opsamling af regnvand og til fjernelse af løv og grene i tagrende og nedløbsrør. FUTK Mellemstykke med fældbart udløb Rørsi DVSIL Alternativt RVK med 1" studs til slange FUTK Nedløbsrør saves af i passende højde for FUTK. Grenrør GROR, 50 og 80 Eksempel på opsamling af regnvand. Rørrenser til at hægte på PVC rør. Det kan f.eks. være en god idé med en DVSIL for at forhindre blade og andet i at trænge ud i faskine og lignende. Tilslutning af grenrør. Grenrøret kan monteres i en vinkel mellem 50 og 80. Tilslut et skydestykke med lige krave, BUTK. Derved er der let mulighed for at kontrollere og rense rørsien. Løvsi RT og SLS Evt. smigskæring 1. Sæt løvsien i afløbsrøret. Passer til Ø110 afløbsrør. 2. Sæt et højdejusterbart skyllestykke, BUTK, på nedløbsrøret. Evt. kan BUTK saves i smig over den lige krave. Du kan også anvende en selvrensende løvsi SLS og et skydestykke med lige krave, BUTK. 14

15 Lindab Rainline - Ekspansion En af Lindab Rainlines mange fordele er den lille længdeudvidelse Stål har en forholdsvis lille varmeudvidelseskoefficient på m/m per C. I forhold til tagrender af f.eks. zink og plast er længdeudvidelsen af en 20 meter lang rende ved en temperaturændring på 60 C (forskellen mellem en vinterdag med frost og blæst og en sommerdag med kraftigt solskin) som skemaet her til højre viser. I Danmark, hvor der er hyppige og kraftige temperaturvariationer, er det vigtigt, at bygningsdele, herunder tagrender, kan klare de bevægelser, som skiftende temperaturer fremkalder, uden at det giver anledning til utætheder. Materiale Længdeudvidelse i mm ved ΔT = 60 C og en længde på 20 meter Forhold (stål sættes til indeks 1) Stål 14 1 Zink 26 1,8 Plast 84 5,8 Lindab profils tagrendesystem af varmforzinket og ekstra korrosionsbeskyttet stål tillader disse relativt små temperaturforårsagede bevægelser, idet samlinger mellem de enkelte tagrendelængder giver mulighed for etablering af jævnt fordelt bevægelsesfrihed i længderetningen. Der stilles således ved normalt forekommende tagrendelængder med Lindabs tagrendesystem ikke særlige krav til etablering af ekspansionsløsninger, som kan være påkrævet ved loddede eller limede samlinger. 15

16 Produkter fra Lindab Profil Lindab Coverline Lindab Topline Lindab Rainline Lindab Construline Lindab Doorline Industri Lindab Doorline Garage

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Effektiv mod regn. Geberit Pluvia tagafvanding

Effektiv mod regn. Geberit Pluvia tagafvanding Effektiv mod regn eberit Pluvia tagafvanding eberit Pluvia tagafvandingssystem er baseret på undertryk. Herved opnås en afløbsydelse, der praktisk talt er dobbelt så stor som for konventionelle afløbssystemer.

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere