Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindab Rainline - Ståltagrender 1363.01. Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør"

Transkript

1 Lindab Rainline Montageanvisning Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør

2 Lindab Rainline - Forberedelser Inden du begynder Det samlede tagareal er afgørende for dimensionering af tagafvandingssystemet. Jo større tag jo mere vand skal tagrendesystemet kunne aflede. Du vinder i længden ved at være nøjagtig med at måle dit tag og når du beregner arealerne. Antal rendejern og placering af nedløbsrør Rendejern monteres normalt med en centerafstand på mm. Rendejern skal monteres 100 mm fra enden af taget. Tagrendens hældning mod nedløbsrøret skal mindst være 1 mm pr. m (dog min. 2,5 mm i kystnære områder/saltholdigt miljø). Der må ikke være bagfald. Regn ud, hvor mange rendejern du behøver på hver tagrendestrækning (f.eks. 10 m/0,8 m +1 = 14 rendejern). Hvert nedløbsrør klarer normalt ca. 12 m tagrende. En dimensionering kan evt. berettige til større tagrendelængde pr. nedløbsrør. Af æstetiske grunde og af hensyn til funktionen er det en god idé at placere et nedløbsrør ved hver ende af tagrender, der er længere end 12 meter. (Se fig. 1 og 2) Fig. 1. Tagrende under 12 m. Fig. 2. Tagrende over 12 m. Placering af nedløbsrør - Typiske placeringer af nedløbsrør ved forskellige tagformer. Fig. 3a. Sadeltag. 1 eller 2 nedløbsrør for hver tagside. Fig. 3b. Valmet sadeltag. 2 nedløbsrør for hver af de lange tagsider. Fig. 3c. Vinklet sadeltag. Typisk 5 nedløbsrør placeret som vist. Valg af dimension til tagrende og nedløbsrør Bygningsreglementet kræver, at regnvand bortledes uden at forårsage oversvømmelse ved den regnintensitet, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb. Dansk standard DS 432:2009, norm for afløbsinstallationer, foreslår en dimensionerende regnintensitet på 140 l/s/ha (0,014 l/s/m²). Sandsynligheden for at denne regnintensitet bliver overskredet i Danmark med en varighed på 10 minutter er én gang hvert andet år. Kommunalbestyrelsen kan angive andre dimensionerende regnintensiteter. Er du i tvivl om hvilken regnintensitet, der skal anvendes i det konkrete tilfælde, så kontakt den lokale kommune. Lindab har et dimensioneringsprogram, som ud fra oplysning om regnintensitet, tagflade (som afleder vand til tagrenden), placering af nedløb mm. kan beregne nødvendig dimension af tagrende og nedløb. Se i øvrigt eller Lindab Rainline - Teknisk information. 2

3 Lindab Rainline - Forberedelser Transport, lagring og udpakning Ved transport, lagring, udpakning og montage skal materialerne håndteres således, at de ikke bules og så belægningen ikke beskadiges. Vatterpas Tommestok / målebånd Blyant Tagrender og nedløbsrør skal opbevares tørt og på stabilt underlag. Værktøj Lindab Rainline tagrendesystem kan monteres med almindeligt håndværktøj såsom nedstryger, målebånd, snor, hammer, tang, bore-/skruemaskine m.v. og eventuelt rendejernsbukker (se side 11). Skruemaskine Falstagn Pladesaks NB! Brug aldrig vinkelsliber, da varmeudviklingen vil ødelægge forzinkningen og øvrig coatning kan beskadiges af varme metalspåner og slibestøv! Nedstryger Rendejernsbukker Gummihammer Brug aldrig vinkelsliber. Fastgørelse Der anvendes passende skruer til fastgørelse af rendejern og rørholdere. Der findes forskellige typer. Valget afhænger af den aktuelle løsning. Afkortning af render og rør Dette gøres med pladesaks og/eller nedstryger på plant underlag. Anvend aldrig vinkelsliber! Skarpe kanter og grater afrundes let med en kniv og/eller en stålfil. Udbedring af eventuelle skader Hvis belægningen beskadiges, skal den snarest males med Lindab reparationsmaling for at sikre lang levetid af tagrendesystemet. Vedligehold For at sikre et velfungerende tagrendesystem i mange år, skal det jævnligt kontrolleres, om der i renderne ligger blade og andet materiale, som reducerer vandledningsevnen og som kan føre til tilstopning. I tilbehørsprogrammet til Lindab Rainline findes der forskellige løsninger såsom sier og fældbare udløb til renden. Dette tilbehør kan være nyttigt i forbindelse med rensning og kontrol af systemet. Tagrenderne kan vaskes med vand og blød børste. Der kan anvendes mild sæbe, f.eks. autoshampoo. 3

4 Lindab Rainline - Produktoversigt Flere produkter findes i brochuren Lindab Rainline Teknisk information. Se også denne brochure for yderligere information om de enkelte komponenter. KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern STAG - Stangbånd KO7 / K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern SSK - Justerbart konsoljern, 0-45º KFK - Konsoljern R - Halvrund tagrende RSK - Samlestykke RG - Endebund RGHT / RGVT Endebund med tud TB - Dækkappe SOK - Tudstykke BK45 / BK70 Bøjning RVI45 / RVI90 Indv. gering 45º/90º RVY45 / RVY90 Udv. gering 45º/90º MST - Mellemstykke GROR - Grenrør stilbart 50-80º FUTK Mellemstykke med fældbart udløb BK45 / BK70 Bøjning OSK - Skyllestykke til gering SSVH - Rørholder, træ RVK Vandudtag med studs til slange OSKR - Skyllestykke til tagrende SSV + SST - Rørholder + spyd til mur BUTKDS - Skråt skydestykke med løs brøndkrave BROK BUTK Skydestykke lige med krave SROR - Nedløbsrør RT - Rensestykke DVSIL - Rensesi SLS - Selvrensende løvsi UKT - Udskud BROKP - Brøndkrave MRT - Muffe til rensestykke 4

5 Tagfod Der findes et bredt udvalg af rendejern til Lindab Rainline systemet. Montagearbejdet kan lettes betydeligt, hvis det rette rendejern vælges til den aktuelle udformning ved tagfod. På side 6 vises indbygningseksempler med Lindabs justerbare konsoljern SSK. Herunder vises andre varianter af rendejern i forskellige indbygningssituationer. Yderligere information om disse rendejern findes på side 10 og 11. SSK Justerbart konsoljern K07 Rendejern KFK Konsoljern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern 5

6 Montering af justerbart konsolrendejern SSK Ved placering af tagrende skal der ud fra de aktuelle forhold tages hensyn til, at regnvand fra taget lander i tagrenden. Tagrenden placeres som udgangspunkt så lavt som muligt under hensyntagen hertil. Hvor der er risiko for, at tagrenden kan blive udsat for stor belastning fra nedskridende sne, kan risikoen for ødelæggelse nedsættes ved at vælge en mindre afstand mellem rendejern og en lav placering af tagrenden. En lav placering af tagrenden kan dog ved kraftige regnskyl resultere i, at regnvand skyller ud over kanten at tagrenden. Den optimale placering vurderes efter de aktuelle forhold. I nedenviste eksempel er anvendt en rendejernsafstand på 800 mm. Ved andre rendejernsafstande ændres de angivne afstande forholdsmæssigt. ~400 ~ Marker på sternbræt placering af tudstykke til nedløbsrør (tagrendstykkets laveste punkt), og marker konsoljernenes placering på begge sider af markering for tudstykke. 2. Fastgør det laveste rendejern 400 mm til venstre for markeringen for tudstykke. 3. Fastgør rendejern 400 mm til højre for markeringen for tudstykke og ca. 2,5 mm højere end rendejernet til venstre (det laveste rendejern - se fig. 2). Justering af rendejernets vinkel c 800 >1,0 mm/m 4. Fastgør det højest placerede rendejern (tagrendens højeste punkt) i den anden ende af tagrendestrækningen. Hældningen af tagrenden skal være mindst 1 mm/m. 5. Spænd en snor mellem det højeste og laveste rendejern. Monter derefter de mellemliggende rendejern med den valgte afstand. Mål vinklen mellem vandret og tagdækning, og juster rendejernene derefter. Skemaet forudsætter, at sternbræt er vinkelret på tagdækning. Skemaet angiver konsollens vinkelindstilling ved forskellige værdier af a og b. SSK justerbare konsoljern kan let justeres til tagvinkler mellem 0 og 45. Vinklen forstås som vinklen mellem vandret og tagdækning. Anvend en almindelig kærvskruetrækker til at bukke låsetappen fremad for α < 22. Ved α 22 bukkes låsetappen bagud. a b α º 1 1,25 38º º 1 2,5 22º º º 1 8 7º 1 0º 6

7 Montering af tagrende 1. Læg renden i rendejernene og lav med blyant en markering for tudstykket på renden. 2. Anvend tudstykket som skabelon på renden. 3. Anvend bøjlesav med nedstrygerklinge til at lave hul i rendebunden. Brug ikke vinkelsliber! ~30 mm 4. Afslut med at klippe ud fra bagsiden som vist på billedet. 5. For at sikre at alt vand fra renden løber ned i tudstykket, bukkes den klippede kant nedad med en hammer eller en tang. Brug ikke vinkelsliber! 6. Tudstykket klikkes fast på tagrenden. 7. Klip den indadvendte flig på endebunden af. Fligen kan også brækkes af. 8. RG endebunden er selvtættende. Placer og tryk den let til enden af renden og slå den fast til renden med en gummihammer. NB! Ved anvendelse af rendejern, hvori rende skal klemmes på plads, kan endebund med fordel monteres, når renden er på plads i rendejernene. 9. Læg tagrenden på plads i rendejernene og bøj renden ved hul for tudstykke, så der er fald fra begge sider mod tudstykke. 10. SSK konsolrendejernets forkrog klemmes omkring tagrenden forkant. Ved anvendelse af rendejern af fladstål, klemmes tagrenden på plads. Først lægges bagkanten på plads i rendejernet, hvorefter forkanten klemmes på plads. 7

8 Montering af tagrende fortsat... Bemærk: rendens bagkant skal vende udad ved opmåling 4-5 mm afstand i tagrendesamling 11. Læg den rende, som skal afkortes, løst i rendejernene med bagkanten udad og marker, hvor lang den skal være. 12. Læg renden på stabilt underlag og sav den vinkelret af ved markeringen med en nedstryger. Brug evt. enden af en ikke afsavet tagrende til at markere det vinkelrette savespor. Da kravet til vinkelrethed ved en længdesamling ikke er så strengt, som ved en endebund, kan det være en fordel at afkorte renden i enden mod længdesamlingen. Brug den fra fabrik afkortede ende ved endebund. * * 13. Fjern grater i snitfladen med kniv og/eller stålfil. 14. Montér endebund RG. Se i øvrigt tekst ved tegning 8 side 7. * * * En håndskåret/ savtakket ende kan nemmere anvendes ved længdesamling. Anvend ikke silikone i fugen! NB. I kystnære områder (saltholdigt miljø) anbefales det at udføre længdesamlingen som vist på side 12 (samling af render uden brug af samlebeslag), for at undgå stillestående vand i samlingen. 15. Læg den afkortede rende på plads i rendejern. Anvend selvtættende samlestykker RSK til at samle tagrenderne. Montage af ind- og udvendige geringer på vinkelbygninger er vist på side 13. A. Hægt samlestykket på bagkanten af de to rendeender, symmetrisk om samlingen (bemærk midtermarkering på samlestykkets bagerste ombuk). Pres tætningsbåndet mod renden. B. Samlestykkets buede forstykke lægges over tagrendens forvulst og låsemekanismen klemmes ind mod renden. C. Samlestykket sikres til sidst ved ombuk af låsefligen. 8

9 Montering af nedløbsrør Længde på mellemstykker MST ved 70º bøjninger A U mm H mm L mm Bøjninger på nedløbsrør, måltagning: Mål hvor langt MST mellemstykket (A) skal være. Anvend tabellen til højre. Bøjninger og rørholdere 3. Mål nedløbsrørets længde. Marker hvor rørholder skal monteres. 2. Anvend nedstryger (aldrig vinkelsliber) til at afkorte MST mellemstykket. Fjern grater på den savede kant med kniv og/eller stålfil. 4. Monter evt. udkaster eller anden nedføring på nedløbsrøret. Dette kan evt. også gøres efter at nedløbsrøret er monteret i rørholdere Lodret placering af rørholdere sikres ved brug af loddestok. 6. Fastgør rørholdere til væggen. 7. Montering af rørholder SSVH omkring nedløbsrøret. Rørholderen åbnes let igen ved forsigtig brug af almindelig kærvskruetrækker. 9

10 Konsoljern KFK - se eksempel for udførlig montering af konsolrendejern type SSK på side 6. c/c mm Konsolrendejern KFK kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. Konsoljern K07 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3. c/c mm Konsolrendejern K07 kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. 10 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3.

11 Konsoljern KFM/KFL/K16/K21/K24/K33/SKM/SKL/SKXL Disse redejern fastgøres til taglægter eller andet underlag for tagdækningen og bukkes i forhold til taghældningen. Ud fra afstanden mellem de yderste rendejern og en hælding af renden på mindst 1 mm pr. meter, markeres punktet, hvor rendejern skal bukkes i forhold til taghældningen. Nummerér rendejernene. Nr. 1 på illustrationen er det nederste rendejern. Den sidste er det øverste rendejern. Bukningsvinklen indstilles på rendejernsbukkeren. Bøj rendejernene ved markeringen. Rendejernenes, og dermed tagrendernes forkant, skal være ca. 6 mm lavere end bagkanten. Montér rendejern nr. 1 (det nederste rendejern) og fastgør derefter de andre rendejern på samme vis. Lindab rendejernsbukker Undgå bukning når materialets temperatur er under -5ºC. Rendejernsbukkeren kan eventuelt placeres omkring en lægte. Håndtaget på rendejernsbukkeren skubbes helt op, og rendejernet isættes mellem de to rundjern (B). Herefter føres håndtaget langsomt tilbage til startposition. Til bukning af Lindabs rendejern må kun anvendes en Lindab rendejernsbukker. Ellers krakelerer overfladen, og garantien bortfalder. Bukningsvinklen på rendejernet justeres på skruen (A) for enden af rendejernsbukkeren. A B 11

12 Samling af render uden brug af samlebeslag NB! Det er ved denne løsning vigtigt at tage højde for den forudsete strømningsretning for regnvandet. Samlingen skal udføres, så vandet løber ned i den næste rende - altså ikke mod en pladekant. I tilfælde hvor en ikke eftergivelig samling ønskes, f.eks. ved et ind- eller udvendigt hjørne hvor geringen ikke bæres af rendejern, kan samling foregå som her vist: Min. 100 mm Min. 100 mm 1. Bagkanten på den underste rende rettes ind. 2. Klem bagkanten sammen på ovenliggende rende. 3. Tætning sker med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Det er vigtigt, at fugemassen tætner helt ud til kanten indvendigt, så vand i renden ikke trænger ind i spalten mellem renderne. 4. Ovenliggende rendes forvulst hægtes på den underliggende rende og drejes ned i denne. 5. Bagkanten klemmes ned om ovenliggende rende. Montering af højre og venstre endebund uden gummitætning - og endebund ved tud 1. Den bagerste kant rettes ud med fladtang. 2. Tætning med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Se i øvrigt tekst ved billed 3 øverst til højre. 3. Før endebunden drejes på plads, skal der klippes ud for endebundens bagerste dækflig i den udrettede bagkant på renden. 4. Endebunden drejes på plads, og den udrettede bagkant på renden trykkes ned og klemmes, så den fikserer endebunden. 5. Færdig samling. 12

13 Renovering med TB dækkapper De gamle rendejern genanvendes og dækkes af TB dækkappe i samme farve som den nye tagrende. TB dækkapper på K07 rendejern 1. Klip den forreste klemfjeder af det gamle rendejern. 2. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern. 3. Buk de fire flige på TB omkring kanten på den nye tagrende. TB dækkapper på rendejern for Plastmo-tagrender eller tilsvarende rendejern 1. Rendejernets foreste indbuk saves af i en højde, så forvulsten på den nye tagrende lige kan gå ind over (se step 2). 2. Den nye tagrende presses helt ned i kontakt med det gamle rendejern. Rendejernet rettes lidt ud om nødvendigt. 3. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern og buk de fire flige omkring kanten på den nye tagrende. Rendevinkel RVI og RVY Hvis RVI eller RVY bæres af rendejern, anvendes samlestykker RSK. Hvis det ikke er muligt at placere rendejern, så de bærer rendevinklen, bør der udføres en ikke eftergivelig samling, som vist på side 12. >100 mm Rørholder SSV + SST Rørholder + spyd til mur 1. Der bores med egnet Ø 8 mm bor. 2. Spyddet slås ind til den ønskede dybde Rørholderen klemmes på, hvorefter den er klar til montering af nedløbsrør.

14 Nyttige tilbehørsdele til opsamling af regnvand og til fjernelse af løv og grene i tagrende og nedløbsrør. FUTK Mellemstykke med fældbart udløb Rørsi DVSIL Alternativt RVK med 1" studs til slange FUTK Nedløbsrør saves af i passende højde for FUTK. Grenrør GROR, 50 og 80 Eksempel på opsamling af regnvand. Rørrenser til at hægte på PVC rør. Det kan f.eks. være en god idé med en DVSIL for at forhindre blade og andet i at trænge ud i faskine og lignende. Tilslutning af grenrør. Grenrøret kan monteres i en vinkel mellem 50 og 80. Tilslut et skydestykke med lige krave, BUTK. Derved er der let mulighed for at kontrollere og rense rørsien. Løvsi RT og SLS Evt. smigskæring 1. Sæt løvsien i afløbsrøret. Passer til Ø110 afløbsrør. 2. Sæt et højdejusterbart skyllestykke, BUTK, på nedløbsrøret. Evt. kan BUTK saves i smig over den lige krave. Du kan også anvende en selvrensende løvsi SLS og et skydestykke med lige krave, BUTK. 14

15 Lindab Rainline - Ekspansion En af Lindab Rainlines mange fordele er den lille længdeudvidelse Stål har en forholdsvis lille varmeudvidelseskoefficient på m/m per C. I forhold til tagrender af f.eks. zink og plast er længdeudvidelsen af en 20 meter lang rende ved en temperaturændring på 60 C (forskellen mellem en vinterdag med frost og blæst og en sommerdag med kraftigt solskin) som skemaet her til højre viser. I Danmark, hvor der er hyppige og kraftige temperaturvariationer, er det vigtigt, at bygningsdele, herunder tagrender, kan klare de bevægelser, som skiftende temperaturer fremkalder, uden at det giver anledning til utætheder. Materiale Længdeudvidelse i mm ved ΔT = 60 C og en længde på 20 meter Forhold (stål sættes til indeks 1) Stål 14 1 Zink 26 1,8 Plast 84 5,8 Lindab profils tagrendesystem af varmforzinket og ekstra korrosionsbeskyttet stål tillader disse relativt små temperaturforårsagede bevægelser, idet samlinger mellem de enkelte tagrendelængder giver mulighed for etablering af jævnt fordelt bevægelsesfrihed i længderetningen. Der stilles således ved normalt forekommende tagrendelængder med Lindabs tagrendesystem ikke særlige krav til etablering af ekspansionsløsninger, som kan være påkrævet ved loddede eller limede samlinger. 15

16 Produkter fra Lindab Profil Lindab Coverline Lindab Topline Lindab Rainline Lindab Construline Lindab Doorline Industri Lindab Doorline Garage

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01 Lindab Rainline Tagrender Lindab Rainline Sådan udskiftes de skjulte tagrender Din guide til et nyt taglook 1487.01 Vælg Lindab Rainline ståltagrender og få en flot og sikker løsning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

Plannja Pro Tagafvanding

Plannja Pro Tagafvanding Plannja Pro Tagafvanding Standard, Tradition og Square. Plannjas tre tagafvandingssystemer med tagrender, nedløbsrør og tilbehør. Standard. Plannjas mest populære tagafvandingssystem, som er en perfekt

Læs mere

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Tag- og facadebeklædning som kan klare al slags vind og vejr Sommerens sol, for- og

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Standard beskrivelse for emner med fladt tag Montagebeskrivelse Kontroller hurtigst muligt efter modtagelse om de leverede materialer er i overensstemmelse med de på fakturaen anførte, både i forhold til

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament.

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende produktinformation på JB-HALLEN som standardhal, dvs. uisoleret og med 20 taghældning. Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Nem montering og effektiv afvanding med: ACO HexaLine ACO EuroLine LINJEDRÆN

Nem montering og effektiv afvanding med: ACO HexaLine ACO EuroLine LINJEDRÆN Nem montering og effektiv afvanding med: ACO HexaLine ACO EuroLine LINJEDRÆN OM OS Vi er en dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1958. I dag har vi bopæl og produktion i Ringsted, og vi er markedsleder

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Nem montering og effektiv afvanding med Gør det selv-dræn: ACO Hexaline ACO Euroline

Nem montering og effektiv afvanding med Gør det selv-dræn: ACO Hexaline ACO Euroline linjedræn Nem montering og effektiv afvanding med Gør det selv-dræn: ACO Hexaline ACO Euroline OM OS Vi er en dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1958. I dag har vi bopæl og produktion i Ringsted, og

Læs mere

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline Garageporte Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline En port til drømme og det man skal passe på Når garagen

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 Lindab Topline Tagstensprofil Lindab Topline tagstensprofiler Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 2 Lindab Topline Drømme under tag Hvis du overvejer et nyt tag til drømmehuset,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

ACO Gør-det-selv. Perfekte afvandingsløsninger omkring huset ACO HexaLine ACO Self Euroline. www.aco.dk

ACO Gør-det-selv. Perfekte afvandingsløsninger omkring huset ACO HexaLine ACO Self Euroline. www.aco.dk ACO Gør-det-selv Perfekte afvandingsløsninger omkring huset ACO HexaLine ACO Self Euroline www.aco.dk ACO Gør-det selv dræn Vil du undgå irriterende vandpytter i din indkørsel? 2 Med et af ACOs Liniedræn

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Trapez- og bølgeplader

Trapez- og bølgeplader Trapez- og bølgeplader SUNLUX Sinus Onduline OnduVilla RODENA og SUNLUX trapez- og ovenlysplader Om RIAS Vi er blandt Danmarks førende udbydere af termotage, trapezplader, tagrender mv. Vi har mere end

Læs mere