Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindab Rainline - Ståltagrender 1363.01. Montageanvisning. Halvrunde tagrender og tilbehør"

Transkript

1 Lindab Rainline Montageanvisning Lindab Rainline - Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør

2 Lindab Rainline - Forberedelser Inden du begynder Det samlede tagareal er afgørende for dimensionering af tagafvandingssystemet. Jo større tag jo mere vand skal tagrendesystemet kunne aflede. Du vinder i længden ved at være nøjagtig med at måle dit tag og når du beregner arealerne. Antal rendejern og placering af nedløbsrør Rendejern monteres normalt med en centerafstand på mm. Rendejern skal monteres 100 mm fra enden af taget. Tagrendens hældning mod nedløbsrøret skal mindst være 1 mm pr. m (dog min. 2,5 mm i kystnære områder/saltholdigt miljø). Der må ikke være bagfald. Regn ud, hvor mange rendejern du behøver på hver tagrendestrækning (f.eks. 10 m/0,8 m +1 = 14 rendejern). Hvert nedløbsrør klarer normalt ca. 12 m tagrende. En dimensionering kan evt. berettige til større tagrendelængde pr. nedløbsrør. Af æstetiske grunde og af hensyn til funktionen er det en god idé at placere et nedløbsrør ved hver ende af tagrender, der er længere end 12 meter. (Se fig. 1 og 2) Fig. 1. Tagrende under 12 m. Fig. 2. Tagrende over 12 m. Placering af nedløbsrør - Typiske placeringer af nedløbsrør ved forskellige tagformer. Fig. 3a. Sadeltag. 1 eller 2 nedløbsrør for hver tagside. Fig. 3b. Valmet sadeltag. 2 nedløbsrør for hver af de lange tagsider. Fig. 3c. Vinklet sadeltag. Typisk 5 nedløbsrør placeret som vist. Valg af dimension til tagrende og nedløbsrør Bygningsreglementet kræver, at regnvand bortledes uden at forårsage oversvømmelse ved den regnintensitet, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb. Dansk standard DS 432:2009, norm for afløbsinstallationer, foreslår en dimensionerende regnintensitet på 140 l/s/ha (0,014 l/s/m²). Sandsynligheden for at denne regnintensitet bliver overskredet i Danmark med en varighed på 10 minutter er én gang hvert andet år. Kommunalbestyrelsen kan angive andre dimensionerende regnintensiteter. Er du i tvivl om hvilken regnintensitet, der skal anvendes i det konkrete tilfælde, så kontakt den lokale kommune. Lindab har et dimensioneringsprogram, som ud fra oplysning om regnintensitet, tagflade (som afleder vand til tagrenden), placering af nedløb mm. kan beregne nødvendig dimension af tagrende og nedløb. Se i øvrigt eller Lindab Rainline - Teknisk information. 2

3 Lindab Rainline - Forberedelser Transport, lagring og udpakning Ved transport, lagring, udpakning og montage skal materialerne håndteres således, at de ikke bules og så belægningen ikke beskadiges. Vatterpas Tommestok / målebånd Blyant Tagrender og nedløbsrør skal opbevares tørt og på stabilt underlag. Værktøj Lindab Rainline tagrendesystem kan monteres med almindeligt håndværktøj såsom nedstryger, målebånd, snor, hammer, tang, bore-/skruemaskine m.v. og eventuelt rendejernsbukker (se side 11). Skruemaskine Falstagn Pladesaks NB! Brug aldrig vinkelsliber, da varmeudviklingen vil ødelægge forzinkningen og øvrig coatning kan beskadiges af varme metalspåner og slibestøv! Nedstryger Rendejernsbukker Gummihammer Brug aldrig vinkelsliber. Fastgørelse Der anvendes passende skruer til fastgørelse af rendejern og rørholdere. Der findes forskellige typer. Valget afhænger af den aktuelle løsning. Afkortning af render og rør Dette gøres med pladesaks og/eller nedstryger på plant underlag. Anvend aldrig vinkelsliber! Skarpe kanter og grater afrundes let med en kniv og/eller en stålfil. Udbedring af eventuelle skader Hvis belægningen beskadiges, skal den snarest males med Lindab reparationsmaling for at sikre lang levetid af tagrendesystemet. Vedligehold For at sikre et velfungerende tagrendesystem i mange år, skal det jævnligt kontrolleres, om der i renderne ligger blade og andet materiale, som reducerer vandledningsevnen og som kan føre til tilstopning. I tilbehørsprogrammet til Lindab Rainline findes der forskellige løsninger såsom sier og fældbare udløb til renden. Dette tilbehør kan være nyttigt i forbindelse med rensning og kontrol af systemet. Tagrenderne kan vaskes med vand og blød børste. Der kan anvendes mild sæbe, f.eks. autoshampoo. 3

4 Lindab Rainline - Produktoversigt Flere produkter findes i brochuren Lindab Rainline Teknisk information. Se også denne brochure for yderligere information om de enkelte komponenter. KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern STAG - Stangbånd KO7 / K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern SSK - Justerbart konsoljern, 0-45º KFK - Konsoljern R - Halvrund tagrende RSK - Samlestykke RG - Endebund RGHT / RGVT Endebund med tud TB - Dækkappe SOK - Tudstykke BK45 / BK70 Bøjning RVI45 / RVI90 Indv. gering 45º/90º RVY45 / RVY90 Udv. gering 45º/90º MST - Mellemstykke GROR - Grenrør stilbart 50-80º FUTK Mellemstykke med fældbart udløb BK45 / BK70 Bøjning OSK - Skyllestykke til gering SSVH - Rørholder, træ RVK Vandudtag med studs til slange OSKR - Skyllestykke til tagrende SSV + SST - Rørholder + spyd til mur BUTKDS - Skråt skydestykke med løs brøndkrave BROK BUTK Skydestykke lige med krave SROR - Nedløbsrør RT - Rensestykke DVSIL - Rensesi SLS - Selvrensende løvsi UKT - Udskud BROKP - Brøndkrave MRT - Muffe til rensestykke 4

5 Tagfod Der findes et bredt udvalg af rendejern til Lindab Rainline systemet. Montagearbejdet kan lettes betydeligt, hvis det rette rendejern vælges til den aktuelle udformning ved tagfod. På side 6 vises indbygningseksempler med Lindabs justerbare konsoljern SSK. Herunder vises andre varianter af rendejern i forskellige indbygningssituationer. Yderligere information om disse rendejern findes på side 10 og 11. SSK Justerbart konsoljern K07 Rendejern KFK Konsoljern SKM / SKL / SKXL Klik-rendejern KFM / KFL21 / KFL35 Rendejern K16 / K21 / K24 / K33 Rendejern 5

6 Montering af justerbart konsolrendejern SSK Ved placering af tagrende skal der ud fra de aktuelle forhold tages hensyn til, at regnvand fra taget lander i tagrenden. Tagrenden placeres som udgangspunkt så lavt som muligt under hensyntagen hertil. Hvor der er risiko for, at tagrenden kan blive udsat for stor belastning fra nedskridende sne, kan risikoen for ødelæggelse nedsættes ved at vælge en mindre afstand mellem rendejern og en lav placering af tagrenden. En lav placering af tagrenden kan dog ved kraftige regnskyl resultere i, at regnvand skyller ud over kanten at tagrenden. Den optimale placering vurderes efter de aktuelle forhold. I nedenviste eksempel er anvendt en rendejernsafstand på 800 mm. Ved andre rendejernsafstande ændres de angivne afstande forholdsmæssigt. ~400 ~ Marker på sternbræt placering af tudstykke til nedløbsrør (tagrendstykkets laveste punkt), og marker konsoljernenes placering på begge sider af markering for tudstykke. 2. Fastgør det laveste rendejern 400 mm til venstre for markeringen for tudstykke. 3. Fastgør rendejern 400 mm til højre for markeringen for tudstykke og ca. 2,5 mm højere end rendejernet til venstre (det laveste rendejern - se fig. 2). Justering af rendejernets vinkel c 800 >1,0 mm/m 4. Fastgør det højest placerede rendejern (tagrendens højeste punkt) i den anden ende af tagrendestrækningen. Hældningen af tagrenden skal være mindst 1 mm/m. 5. Spænd en snor mellem det højeste og laveste rendejern. Monter derefter de mellemliggende rendejern med den valgte afstand. Mål vinklen mellem vandret og tagdækning, og juster rendejernene derefter. Skemaet forudsætter, at sternbræt er vinkelret på tagdækning. Skemaet angiver konsollens vinkelindstilling ved forskellige værdier af a og b. SSK justerbare konsoljern kan let justeres til tagvinkler mellem 0 og 45. Vinklen forstås som vinklen mellem vandret og tagdækning. Anvend en almindelig kærvskruetrækker til at bukke låsetappen fremad for α < 22. Ved α 22 bukkes låsetappen bagud. a b α º 1 1,25 38º º 1 2,5 22º º º 1 8 7º 1 0º 6

7 Montering af tagrende 1. Læg renden i rendejernene og lav med blyant en markering for tudstykket på renden. 2. Anvend tudstykket som skabelon på renden. 3. Anvend bøjlesav med nedstrygerklinge til at lave hul i rendebunden. Brug ikke vinkelsliber! ~30 mm 4. Afslut med at klippe ud fra bagsiden som vist på billedet. 5. For at sikre at alt vand fra renden løber ned i tudstykket, bukkes den klippede kant nedad med en hammer eller en tang. Brug ikke vinkelsliber! 6. Tudstykket klikkes fast på tagrenden. 7. Klip den indadvendte flig på endebunden af. Fligen kan også brækkes af. 8. RG endebunden er selvtættende. Placer og tryk den let til enden af renden og slå den fast til renden med en gummihammer. NB! Ved anvendelse af rendejern, hvori rende skal klemmes på plads, kan endebund med fordel monteres, når renden er på plads i rendejernene. 9. Læg tagrenden på plads i rendejernene og bøj renden ved hul for tudstykke, så der er fald fra begge sider mod tudstykke. 10. SSK konsolrendejernets forkrog klemmes omkring tagrenden forkant. Ved anvendelse af rendejern af fladstål, klemmes tagrenden på plads. Først lægges bagkanten på plads i rendejernet, hvorefter forkanten klemmes på plads. 7

8 Montering af tagrende fortsat... Bemærk: rendens bagkant skal vende udad ved opmåling 4-5 mm afstand i tagrendesamling 11. Læg den rende, som skal afkortes, løst i rendejernene med bagkanten udad og marker, hvor lang den skal være. 12. Læg renden på stabilt underlag og sav den vinkelret af ved markeringen med en nedstryger. Brug evt. enden af en ikke afsavet tagrende til at markere det vinkelrette savespor. Da kravet til vinkelrethed ved en længdesamling ikke er så strengt, som ved en endebund, kan det være en fordel at afkorte renden i enden mod længdesamlingen. Brug den fra fabrik afkortede ende ved endebund. * * 13. Fjern grater i snitfladen med kniv og/eller stålfil. 14. Montér endebund RG. Se i øvrigt tekst ved tegning 8 side 7. * * * En håndskåret/ savtakket ende kan nemmere anvendes ved længdesamling. Anvend ikke silikone i fugen! NB. I kystnære områder (saltholdigt miljø) anbefales det at udføre længdesamlingen som vist på side 12 (samling af render uden brug af samlebeslag), for at undgå stillestående vand i samlingen. 15. Læg den afkortede rende på plads i rendejern. Anvend selvtættende samlestykker RSK til at samle tagrenderne. Montage af ind- og udvendige geringer på vinkelbygninger er vist på side 13. A. Hægt samlestykket på bagkanten af de to rendeender, symmetrisk om samlingen (bemærk midtermarkering på samlestykkets bagerste ombuk). Pres tætningsbåndet mod renden. B. Samlestykkets buede forstykke lægges over tagrendens forvulst og låsemekanismen klemmes ind mod renden. C. Samlestykket sikres til sidst ved ombuk af låsefligen. 8

9 Montering af nedløbsrør Længde på mellemstykker MST ved 70º bøjninger A U mm H mm L mm Bøjninger på nedløbsrør, måltagning: Mål hvor langt MST mellemstykket (A) skal være. Anvend tabellen til højre. Bøjninger og rørholdere 3. Mål nedløbsrørets længde. Marker hvor rørholder skal monteres. 2. Anvend nedstryger (aldrig vinkelsliber) til at afkorte MST mellemstykket. Fjern grater på den savede kant med kniv og/eller stålfil. 4. Monter evt. udkaster eller anden nedføring på nedløbsrøret. Dette kan evt. også gøres efter at nedløbsrøret er monteret i rørholdere Lodret placering af rørholdere sikres ved brug af loddestok. 6. Fastgør rørholdere til væggen. 7. Montering af rørholder SSVH omkring nedløbsrøret. Rørholderen åbnes let igen ved forsigtig brug af almindelig kærvskruetrækker. 9

10 Konsoljern KFK - se eksempel for udførlig montering af konsolrendejern type SSK på side 6. c/c mm Konsolrendejern KFK kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. Konsoljern K07 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3. c/c mm Konsolrendejern K07 kan anvendes ved lodret tagfod. Se nedenviste tegning (t.h.) vedr. konsoljernets placering ved tagrendeende. Hældningen skal være mindst 1 mm pr. meter rende. 10 Tagrendens ende løftes ved at bøje renden ved hul til tudstykke, så der bliver fald mod tudstykke fra begge sider jf. side 6 billede 3.

11 Konsoljern KFM/KFL/K16/K21/K24/K33/SKM/SKL/SKXL Disse redejern fastgøres til taglægter eller andet underlag for tagdækningen og bukkes i forhold til taghældningen. Ud fra afstanden mellem de yderste rendejern og en hælding af renden på mindst 1 mm pr. meter, markeres punktet, hvor rendejern skal bukkes i forhold til taghældningen. Nummerér rendejernene. Nr. 1 på illustrationen er det nederste rendejern. Den sidste er det øverste rendejern. Bukningsvinklen indstilles på rendejernsbukkeren. Bøj rendejernene ved markeringen. Rendejernenes, og dermed tagrendernes forkant, skal være ca. 6 mm lavere end bagkanten. Montér rendejern nr. 1 (det nederste rendejern) og fastgør derefter de andre rendejern på samme vis. Lindab rendejernsbukker Undgå bukning når materialets temperatur er under -5ºC. Rendejernsbukkeren kan eventuelt placeres omkring en lægte. Håndtaget på rendejernsbukkeren skubbes helt op, og rendejernet isættes mellem de to rundjern (B). Herefter føres håndtaget langsomt tilbage til startposition. Til bukning af Lindabs rendejern må kun anvendes en Lindab rendejernsbukker. Ellers krakelerer overfladen, og garantien bortfalder. Bukningsvinklen på rendejernet justeres på skruen (A) for enden af rendejernsbukkeren. A B 11

12 Samling af render uden brug af samlebeslag NB! Det er ved denne løsning vigtigt at tage højde for den forudsete strømningsretning for regnvandet. Samlingen skal udføres, så vandet løber ned i den næste rende - altså ikke mod en pladekant. I tilfælde hvor en ikke eftergivelig samling ønskes, f.eks. ved et ind- eller udvendigt hjørne hvor geringen ikke bæres af rendejern, kan samling foregå som her vist: Min. 100 mm Min. 100 mm 1. Bagkanten på den underste rende rettes ind. 2. Klem bagkanten sammen på ovenliggende rende. 3. Tætning sker med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Det er vigtigt, at fugemassen tætner helt ud til kanten indvendigt, så vand i renden ikke trænger ind i spalten mellem renderne. 4. Ovenliggende rendes forvulst hægtes på den underliggende rende og drejes ned i denne. 5. Bagkanten klemmes ned om ovenliggende rende. Montering af højre og venstre endebund uden gummitætning - og endebund ved tud 1. Den bagerste kant rettes ud med fladtang. 2. Tætning med Arbokol fugemasse (ikke syrehærdende). Se i øvrigt tekst ved billed 3 øverst til højre. 3. Før endebunden drejes på plads, skal der klippes ud for endebundens bagerste dækflig i den udrettede bagkant på renden. 4. Endebunden drejes på plads, og den udrettede bagkant på renden trykkes ned og klemmes, så den fikserer endebunden. 5. Færdig samling. 12

13 Renovering med TB dækkapper De gamle rendejern genanvendes og dækkes af TB dækkappe i samme farve som den nye tagrende. TB dækkapper på K07 rendejern 1. Klip den forreste klemfjeder af det gamle rendejern. 2. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern. 3. Buk de fire flige på TB omkring kanten på den nye tagrende. TB dækkapper på rendejern for Plastmo-tagrender eller tilsvarende rendejern 1. Rendejernets foreste indbuk saves af i en højde, så forvulsten på den nye tagrende lige kan gå ind over (se step 2). 2. Den nye tagrende presses helt ned i kontakt med det gamle rendejern. Rendejernet rettes lidt ud om nødvendigt. 3. Placer dækkappen TB under det gamle rendejern og buk de fire flige omkring kanten på den nye tagrende. Rendevinkel RVI og RVY Hvis RVI eller RVY bæres af rendejern, anvendes samlestykker RSK. Hvis det ikke er muligt at placere rendejern, så de bærer rendevinklen, bør der udføres en ikke eftergivelig samling, som vist på side 12. >100 mm Rørholder SSV + SST Rørholder + spyd til mur 1. Der bores med egnet Ø 8 mm bor. 2. Spyddet slås ind til den ønskede dybde Rørholderen klemmes på, hvorefter den er klar til montering af nedløbsrør.

14 Nyttige tilbehørsdele til opsamling af regnvand og til fjernelse af løv og grene i tagrende og nedløbsrør. FUTK Mellemstykke med fældbart udløb Rørsi DVSIL Alternativt RVK med 1" studs til slange FUTK Nedløbsrør saves af i passende højde for FUTK. Grenrør GROR, 50 og 80 Eksempel på opsamling af regnvand. Rørrenser til at hægte på PVC rør. Det kan f.eks. være en god idé med en DVSIL for at forhindre blade og andet i at trænge ud i faskine og lignende. Tilslutning af grenrør. Grenrøret kan monteres i en vinkel mellem 50 og 80. Tilslut et skydestykke med lige krave, BUTK. Derved er der let mulighed for at kontrollere og rense rørsien. Løvsi RT og SLS Evt. smigskæring 1. Sæt løvsien i afløbsrøret. Passer til Ø110 afløbsrør. 2. Sæt et højdejusterbart skyllestykke, BUTK, på nedløbsrøret. Evt. kan BUTK saves i smig over den lige krave. Du kan også anvende en selvrensende løvsi SLS og et skydestykke med lige krave, BUTK. 14

15 Lindab Rainline - Ekspansion En af Lindab Rainlines mange fordele er den lille længdeudvidelse Stål har en forholdsvis lille varmeudvidelseskoefficient på m/m per C. I forhold til tagrender af f.eks. zink og plast er længdeudvidelsen af en 20 meter lang rende ved en temperaturændring på 60 C (forskellen mellem en vinterdag med frost og blæst og en sommerdag med kraftigt solskin) som skemaet her til højre viser. I Danmark, hvor der er hyppige og kraftige temperaturvariationer, er det vigtigt, at bygningsdele, herunder tagrender, kan klare de bevægelser, som skiftende temperaturer fremkalder, uden at det giver anledning til utætheder. Materiale Længdeudvidelse i mm ved ΔT = 60 C og en længde på 20 meter Forhold (stål sættes til indeks 1) Stål 14 1 Zink 26 1,8 Plast 84 5,8 Lindab profils tagrendesystem af varmforzinket og ekstra korrosionsbeskyttet stål tillader disse relativt små temperaturforårsagede bevægelser, idet samlinger mellem de enkelte tagrendelængder giver mulighed for etablering af jævnt fordelt bevægelsesfrihed i længderetningen. Der stilles således ved normalt forekommende tagrendelængder med Lindabs tagrendesystem ikke særlige krav til etablering af ekspansionsløsninger, som kan være påkrævet ved loddede eller limede samlinger. 15

16 Produkter fra Lindab Profil Lindab Coverline Lindab Topline Lindab Rainline Lindab Construline Lindab Doorline Industri Lindab Doorline Garage

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør lindab vi forenkler byggeriet Lindab Ståltagrender Montageanvisning Halvrunde tagrender og tilbehør 1363.03 September 2015 Lindab Rainline - Forberedelser Inden du begynder Det samlede tagareal er afgørende

Læs mere

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01 Lindab Rainline Tagrender Lindab Rainline Sådan udskiftes de skjulte tagrender Din guide til et nyt taglook 1487.01 Vælg Lindab Rainline ståltagrender og få en flot og sikker løsning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LindabRainline. LindabRainline ståltagrender Montagevejledning DK 2.04.02 JAN 04

LindabRainline. LindabRainline ståltagrender Montagevejledning DK 2.04.02 JAN 04 LindabRainline ståltagrender Montagevejledning DK 2.04.02 JN 04 2 Indhold Rendejern, typer...2 Montage og håndtering generelt...2 Montering af rendejern...3 Montering af konsoljern...3 Montering af tudstykke...4

Læs mere

Markedets stærkeste tagrende. En for alle... byggerier 1331.02

Markedets stærkeste tagrende. En for alle... byggerier 1331.02 Lindab Rainline Tagrender Markedets stærkeste tagrende En for alle... byggerier 1331.02 2 Lindab Rainline Et tagrendesystem til alle opgaver Hvad enten du bygger en liebhavervilla, en landbrugshal, eller

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER RODENA ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Tagrender: Regn med mere 1530.01

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Tagrender: Regn med mere 1530.01 lindab vi forenkler byggeriet Lindab Tagrender: Regn med mere 1530.01 Holdbare løsninger I Lindabs brede sortiment af tagrender finder du former og farver efter behag og behov. Det eneste, der ikke er

Læs mere

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse.

MontageVejleDning. DS ståltagrendesystem. Montagevejledning. Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse. Januar 2008 Montagevejledning DS Ståltagrender DS ståltagrendesystem Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Produkter DS Ståltagrendesystem DS Ståltagrendesystem

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

ICOPAL Metal Tagrende. TAGRENDEN du kan regne med

ICOPAL Metal Tagrende. TAGRENDEN du kan regne med ICOPAL Metal Tagrende TAGRENDEN du kan regne med 2 ICOPAL Metal Tagrende En robust tagrende Metal tagrender fra Icopal giver dig det moderne look til en yderst fornuftig pris. Og så er de tillige yderst

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende.

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. Ståltagrender Rodena ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

TIL TAGRENDER. Mestertips MONTERINGSVEJLEDNING

TIL TAGRENDER. Mestertips MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TAGRENDER Mestertips Beregning af tagfladen Når tagfladen/afvandingsarealet skal beregnes, er det som regel let at måle længden af huset (A). Det kan være lidt mere besværligt

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING TAGRENDESYSTEM Limning af halvrund tagrende MONTAGEVEJLEDNING 2 5 4 1 4 7 6 3 8 9 10 11 12 13 Anvendelseseksempel 1 Halvrund tagrende 2 Fodblik 3 Løvfang 4 Konsoljern/Rendejern 5 Endebund 6 Gering 7 Tudstykke

Læs mere

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende

TAGRENDESYSTEM. Limning af halvrund tagrende TAGRENDESYSTEM Limning af halvrund tagrende Montagevejledning 1-1 2-1 1-2 Bemærk omkring limning Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor limen skal på føres skal være renset for fedt og støv (til

Læs mere

Tagrender og nedløbsrør samt plader og inddækning. Komplet sortiment med montageanvisninger.

Tagrender og nedløbsrør samt plader og inddækning. Komplet sortiment med montageanvisninger. 2009agafvanding Tagrender og nedløbsrør samt plader og inddækning. Komplet sortiment med montageanvisninger. 2 Løft blikket og vælg Plannja kvalitet! Under benævnelsen tagafvanding har Plannja samlet alt

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Plannja Tagrender og nedløb: Plannja Standard

Plannja Tagrender og nedløb: Plannja Standard Vare Varenummer Produkt Lgd. CS Tagrende 100 mm 350101100 100 mm 2 m 5 350101100 100 mm 3 m 5 350101100 100 mm 4 m 3 350101100 100 mm 5 m 3 350101100 100 mm 6 m 3 Tagrende 125 mm 350101125 125 mm 2 m 5

Læs mere

design tagrender DARNELL as

design tagrender DARNELL as design tagrender NYHED! Skjult ophæng Titanzink DARNELL as DARNELL design titanzink tagrende DARNELLs designbeskyttede titanzink tagrende er en smagfuld og elegant løsning, hvor der lægges stor vægt på

Læs mere

TIL TAGRENDER. Mestertips MONTERINGSVEJLEDNING

TIL TAGRENDER. Mestertips MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TAGRENDER Mestertips Beregning af tagfladen Når tagfl aden/afvandingsarealet skal beregnes, er det som regel let at måle længden af huset (A). Det kan være lidt mere besværligt

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

specialformstykker bestilling af specialformstykker

specialformstykker bestilling af specialformstykker speialformstykker bestilling af speialformstykker PLSTMO INDHOLD I denne PDF finder du mange af de speialformstykker, som du skal bruge for at kunne løse speielle tagrendeprojekter for dine kunder. Print

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Produktoversigt. Tagrender og tilbehør

Produktoversigt. Tagrender og tilbehør Produktoversigt Tagrender og tilbehør Tagrende Tagrende halvrund VVS nr. Overflade Dimension Tykkelse Tommer Længde Antal/palle 276731030 ZINC NATUR 250 mm 0,70 mm 10 3 m 630 m 276731040 ZINC NATUR 250

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

TAGRENDER VEJLEDNING TIL DIT VALG AF TAGRENDER I ALLE MATERIALER

TAGRENDER VEJLEDNING TIL DIT VALG AF TAGRENDER I ALLE MATERIALER TAGRENDER VEJLEDNING TIL DIT VALG AF TAGRENDER I ALLE MATERIALER OM OS Vi er en dansk virksomhed, der blev grundlagt i 1958. I dag har vi bopæl og produktion i Ringsted, og vi er markedsleder i Danmark

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand REGNVANDSSYSTEMER - tagrender med stil VMZINC regnvandssystemer er en smagfuld og elegant løsning, når det drejer sig om montering af tagrender

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

Plannja Tagrender og nedløb

Plannja Tagrender og nedløb Plannja Tagrender og nedløb Tagrender, nedløb og tilbehør, som forskønner husets udseende. Komplet sortiment med montageanvisninger. INDHOLD INDHOLD Indledning... 3 Godt begyndt... 4 Valg af overflade...

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng Montagevejledning CAPPELLO serien Fritstående Sidehængt Væg eller udhæng Indhold Komponentliste Side 3 Værktøj Side 4 Montagestart placering af overdækningen Side 5 Montageprincip med eller uden bukke

Læs mere

Produktsortiment. Stålplader til facade- og tagbelægning

Produktsortiment. Stålplader til facade- og tagbelægning Produktsortiment Stålplader til facade- og tagbelægning Indhold TAGPROFILER SIDE 4-11 VÆGPROFILER SIDE 12-13 SANDWICHPANELER SIDE 14-15 HØJPROFILER SIDE 16-17 INDDÆKNINGER SIDE 18-19 TAGRENDER SIDE 20-21

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

SPECIALFORMSTYKKER BESTILLING AF SPECIALFORMSTYKKER PLASTMO.DK

SPECIALFORMSTYKKER BESTILLING AF SPECIALFORMSTYKKER PLASTMO.DK SPEILFORMSTYKKER ESTILLING F SPEILFORMSTYKKER PLSTMO.K PLSTMO INHOL I denne PF finder du mange af de specialformstykker, som du skal bruge for at kunne løse specielle tagrendeprojekter for dine kunder.

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG

BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG 2 Før du går i gang Inden du starter på at lægge dit nye termotag, bør du gennemgå alle materialer (se listen over medfølgende artikler) for transportskader og eventuelle fejl

Læs mere

Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og metal

Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og metal Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og metal - guiden til dig, der skal have nye tagrender eller renovere den eksisterende tagrendeløsning Det vi ved, kan du også få at vide! Indhold Plastmo

Læs mere

Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og stål

Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og stål Tagrendebogen Tagrendeløsninger i plast, zink og stål - guiden til dig, der skal have nye tagrender eller renovere den eksisterende tagrendeløsning Det vi ved, kan du også få at vide! Indhold Plastmo har

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Plannja Tagrender og nedløb

Plannja Tagrender og nedløb Vare Varenummer Produkt Lgd. CS Tagrende 100 mm 350101100 100 mm 2 m 5 350101100 100 mm 3 m 5 350101100 100 mm 4 m 3 350101100 100 mm 5 m 3 350101100 100 mm 6 m 3 Tagrende 125 mm 350101125 125 mm 2 m 5

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Tagrender og tilbehør

Tagrender og tilbehør Tagrender og tilbehør Om NG ZINK NG Zink er et dansk firma der har specialiseret sig i tag og facadeprodukter i kobber og zink, samt diverse relaterede produkter til professionelle håndværkere. NG Zink

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Plannja Pro Tagafvanding

Plannja Pro Tagafvanding Plannja Pro Tagafvanding Standard, Tradition og Square. Plannjas tre tagafvandingssystemer med tagrender, nedløbsrør og tilbehør. Standard. Plannjas mest populære tagafvandingssystem, som er en perfekt

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

InCapsa. Montagevejledning

InCapsa. Montagevejledning InCapsa Montagevejledning Beskrivelse Lindab InCapsa er et system, der gør det lettere at samle, ophænge og inddække cirkulære ventilationskanaler i bygninger. Lindab InCapsa består af få produkter, der

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

IsoCover Monteringsanvisning

IsoCover Monteringsanvisning IsoCover Monteringsanvisning Gode råd ved montage af IsoCover Værktøj: Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne. Fleksibel / selvvulkaniserende: IsoCover kan strækkes

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning

Aluminium. 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 2014 Til tag og facade i hårdt klima. Til: Villaer, fritidshuse og garager. Ved: Renovering, nybyggeri og tilbygning 1 Tag- og facadebeklædning som kan klare al slags vind og vejr Sommerens sol, for- og

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Læsseramper Generelt Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Ved anvendelse af Lindab læsseramper

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre

ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre ProDeck KOMPOSIT ,2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere