Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!"

Transkript

1 Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse!

2 Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet og styrke. Produktet kan benyttes helt ned til 3 graders udvendig taghældning. Egenskaberne er tilpasset vores barske nordiske klima. Hovedbestandelen er en kraftig armeret stamme som er imprægneret og belagt med elastomerasfalt. Oversiden er belagt med skifergranulat og undersiden har en plastfilm som glidelag. Overlapkanterne er påført ekstra klæbelim, som er beskyttet af en silikoniseret folie. Folien fjernes ved montering. Enkel udførelse Med Selvbygger 3 kan du trygt udføre arbejdet selv. Produktet egner sig godt til hus, garage og sommerhus og kan anvendes til både nye tage, som til renovering af det gamle tag. Arbejdet er let at udføre og kræver kun få hjælpemidler. Hammer, tagpapsøm, kniv og fugemasse er alt hvad du skal bruge til arbejdet. Resultatet bliver en sikker tagdækning og et pænt og ordentligt udseende. Selvbygger 3 findes i farverne: Sort, skifergrå og teglrød. Kanterne presser du tætte Anvendelsesområder - Til skråt trætag med minimum 3 grader udvendig taghældning - Til brug i skotrender på shingeltag (se evt. selvstændig monteringsanvisning). Før montering Ved montering i temperaturer under +10 C bør rullerne opbevares i rumtemperatur eller forvarmes. Overlapkanterne kan presses tætte i temperaturer helt ned til +5 C. Ved lavere temperaturer bør overlappene varmes. Laveste anbefalede læggetemperatur er 0 C. Stræk belægningen i længderetningen ved monteringen. Det giver et pænt og plant udseende. Rullerne opbevares stående. Papsømmene sømmes i med en zig-zag-afstand på 10 cm. I kantområder er zig-zag-afstanden 5 cm. Ved nybyggeri: Brug 2,8 x 25 mm papsøm. Selvbygger 3 sætter brugeren i fokus. Sikkerhed kombineret med enkel arbejdsudførelse giver et godt resultat. Kanterne presser du tætte. Slutkanten fuges med Fugemasse. Selvklæbende overlap giver sikker limning helt ned til +5 C. Omlægning af og renovering af ældre tage Ved renovering vil den eksisterende tagbelægning fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. Selvbygger 3 kan ikke lægges på gamle shingels. Shinglerne skal derfor fjernes. Ved lægning på gammelt pap skal man bruge papsøm 2,8 x 35 (32) mm.

3 Selvbygger 3 Før montering Selvbygger 3 kan benyttes helt ned til 3 graders udvendig taghældning. Overlapkanterne kan presses tætte i temperaturer helt ned til +5 C. Ved montering i temperaturer under +10 C bør rullerne opbevares i rumtemperatur eller forvarmes. Stræk belægningen i længderetningen ved monteringen. Det giver et pænt og plant udseende. Rullerne opbevares stående. Papsømmene sømmes i med en zig-zag-afstand på 10 cm. I kantområder er zig-zag-afstanden 5 cm. Ved nybyggeri: Brug 2,8 x 25 mm papsøm. Ved renovering af ældre tag Ved renovering vil den eksisterende tagtækning fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. Selvbygger 3 kan ikke lægges på gamle shingels. Shinglerne skal derfor fjernes. Ved renovering på gammelt pap skal man bruge papsøm 2,8 x 35 (32) mm. Montering 1. Hjælpemidler: Hammer, papsøm, kniv og fugemasse. 2. Tagfodsbeslag monteres. Ved renovering skal det kontrolleres, at gammel tækning ikke har løsnet sig fra tagfodsbeslaget. Start renoveringen ved en af tagets sider. Det anbefales at tilpasse bredden på den første og sidste bane i forhold til tagets totale bredde, så de bliver tilnærmelsesvis lige brede. I vejrudsatte områder bør 1 afstanden fra vindskedebræt til første sømrække/overlap ikke være over 50 cm. Tagrygningsløsning tilpasses (se ill. 10). Rul ud i faldets retning fra tagrygning til tagfod og skær banelængden, så den går ca 2 cm ud over tagfodsbeslaget. Ret ind. Form belægningen plant ind til og over vindskeden. Anvend altid trekanliste. 3. Fjern folien på den synlige overlapkant. Montér 4-5 papsøm på overlappet i zig-zag fra tagrygningen med en indbyrdes afstand på ca. 5 cm. Stræk banen ud ved at gå nedad mod tagfoden, så belægningen bliver liggende plant. Montér 4-5 papsøm i overlappet i overkanten af tagfodsbeslaget. Løft belægningen op og påfør tre striber Fugemasse på tagfodsbeslaget og på overgangen op mod vindskeden. Klæb banen til, hvor den er påført fugemasse. Skær rent ind mod tagfodsbeslaget og vindskeden. Montér papsøm på ryggen af vindskeden og det resterende overlap i zig-zag med en afstand på ca. 5 cm. 4. Rul næste bane ud og pas den til. Ret ind over overlappet på forrige bane. Behold dækfolien på. Gentag monteringsproceduren fra foregående bane (se foregående billeder). 5. Riv dækfolien i overlappet sideværts ud - i en sammenhængende operation. Pres overlappet fast. Derved giver klæbeasfalten en tæt kant. 6. Beregn 15 cm overlapp ved slutkanten. Søm godt fast på den underliggende bane. Påfør 3 striber Fugemasse. Den yderste stribe fugemasse skal påføres, så den lægger sig i yderkanten af overlappet (pres godt til). OBS! Underliggende bane: Skær hjørnet, hvor klæbekanten Min. 10 cm

4 ligger på undersiden, skråt til. Overliggende bane; Skær hjørnet, hvor klæbekanten ligger opad, skråt til. 7. Inddækning ved gennemføringer Tæk belægningen op til den nederste kant af gennemføringen. Fastgør enden af belægningen til undertaget. Montér skorstensinddækningen med 3 striber Fugemasse mellem belægning og inddækning. Tæk derefter ind på inddækningens sideflange og bageste flange. Brug 3 striber Fugemasse mellem inddækning og belægning. Belægningen afsluttes ca. 3 cm fra gennemføringen. 8. Skotrende Læg en bane i længderetningen på skotrenden. Tilpas banen til rendens form og søm i yderkanten på begge sider. Monter tilstødende baner fra begge sider, så afstanden mellem disse bliver ca. 30 cm. Løft belægningen op og påfør 3 striber Fugemasse på begge sider af skotrenden.den yderste stribe skal påføres, så den lægger sig i kanten af overlappet. 9. Grat Skær banerne langs graten og søm. Påfør 3 striber Fugemasse og klæb en strimmel af belægningen, så du får 15 cm overlap på hver side Skær hjørnerne skrå 15 cm 7 10 Tækning ved tagrygning Min. 15 cm Rullelængde Selvbygger 7 m. Vælg alternativ efter tagets størrelse.

5 Listedækning Listedækning Listedækning Lister Lister og og endebeslag Listedækning er fremstillet er af skiferbestrøet, af primet primet gal- gal- Lister og endebeslag vaniseret stål, stål, Listedækning er fremstillet tilsvarende af skiferbestrøet, primet gal- Powertekk. Lister og endebeslag Listerne Listerne kan fremstillet kan monte- montevaniseret stål, tilsvarende Listedækning Montering Montering skiferbestrøet skiferbestrøet trekantprofil trekantprofil res af skiferbestrøet, res med med vilkårlig vilkårlig centerafstand, primet galvaniseret men anbefales stål, tilsvarende placeret på på over- over- Powertekk. Lister og endebeslag Listerne kan er monteres galvaniseret af med skiferbestrøet, vilkårlig stål, centerafstand, tilsvarende primet gal- Powertekk. Listerne kan lapkanter. Powertekk. Listerne kan monte- fremstillet af skiferbestrøet, primet men men monteres vaniseret anbefales stål, med placeret tilsvarende vilkårlig på centerafstand, overlapkanter. placeret Powertekk. på overlapkanter. Listerne monte- centerafstand men anbefales For Lister res For med og endebeslag vilkårlig Mestertekk centerafstand, giver fremstillet giver det det en en af men skiferbestrøet, anbefales på placeret på 88 primet 88 cm. cm. på gal- overlapkanter. For Selvbygger stål, tilsvarende For res med Mestertekk vilkårlig centerafstand, giver det For vaniseret Lister og endebeslag fremstillet og og To-lags To-lags centerafstand men anbefales på 88 placeret cm. på over- tagoverlag Powertekk. skiferbestrøet, primet galvaniseret stål, tilsvarende For Mestertekk er Listerne c/c er c/c kan cm. giver cm. monte- det en For lapkanter. Selvbygger og To-lags res centerafstand med Listedækning vilkårlig på centerafstand, 88 kan cm. kan monteres tagoverlag For Mestertekk c/c 90 cm. giver det en på men Powertekk. Listerne kan monteres Listedækning med vilkårlig på kan centerafstand, 88 monteres cm. lapkanter. tagoverlag For på tag anbefales tag med Selvbygger med fald fald placeret ned ned og til 6 To-lags på til grader. 6 over- grader. centerafstand Materiale: på er c/c 90 cm. For men tag med anbefales Selvbygger fald ned placeret til og 6 grader. To-lags på over- For Listedækning Mestertekk kan giver monteres det en tagoverlag lapkanter. er c/c 90 cm. centerafstand på Materiale: tag med fald på ned 88 cm. til 6 grader. For For Listedækning Selvbygger Mestertekk og kan To-lags giver monteres det en Materiale: tagoverlag på centerafstand med er c/c fald 90 på ned 88 cm. cm. til 6 grader. For Selvbygger og To-lags Materiale: Listedækning kan monteres på tagoverlag med fald er ned c/c 90 til cm. 6 grader. Listedækning kan monteres Materiale: på tag med fald ned til 6 grader. Materiale: Trekantprofil, L-1,25 L-1,25 m, B-35 m, B-35 mm, mm, H-32 H-32 Type mm mm 1, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, H-32 Type mm 2, L-1,25 m, B-65 mm, H-45 Trekantprofil, mm L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Trekantprofil, L-1,25 m, B-35 mm, Fæsteskive (t=1 (t=1 mm) mm) 36x55 36x55 mm, mm, Skrue 5x35 Endebeslag, skrå skrå ende ende Monteres ved ved hjælp hjælp af fæsteskiver af i i hver i hver kant. kant. Skruehullet i i skiverne i skiverne placeret placeret for- forskudt for for midten. ved midten. hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal skal være i hver være skudt Monteres midt kant. midt i i Skruehullet kanten i kanten mellem mellem i skiverne listerne. listerne. placeret for- Monteres skudt for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver kant. midt i Skruehullet kanten mellem i skiverne listerne. er placeret forskudt Monteres for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver midt kant. i kanten Skruehullet mellem i listerne. skiverne er placeret forskudt for midten. Skruehullet skal være Monteres midt i kanten ved hjælp mellem af fæsteskiver listerne. i hver kant. Skruehullet i skiverne er placeret forskudt Monteres for midten. ved hjælp Skruehullet af fæsteskiver skal være i hver midt kant. i kanten Skruehullet mellem i listerne. skiverne er placeret forskudt for midten. Skruehullet skal være midt i kanten mellem listerne. Den efterfølgende liste sættes 15 på, skruen skrues til og listen skubbes helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind. For Mestertekk giver det en centerafstand på 88 cm. For Selvbygger og to-lags tagoverlag er c/c 90 cm. Listedækning kan monteres på tag med fald ned til 6 grader. Sidste Sidste liste liste kappes kappes i i ønsket i ønsket længde længde med med Endebeslaget påføres påføres Fugemasse som som lim. lim. Den Den længste længste del del af skiven af skiven skal skal være være ind ind i i i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, listen, som som er lagt, er lagt, og den og den korte korte mod mod listen, listen, lim. som Den som skal længste skal sættes sættes del på. af på. skiven Tætheden skal omkring være omkring ind i Endebeslaget påføres Fugemasse som skruen listen, skruen som sikres sikres er med lagt, med og den Fugemasse korte mod under listen, under lim. Den skiven. som skiven. længste skal sættes del på. af skiven Tætheden skal være omkring ind i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, skruen som sikres er med lagt, og den Fugemasse korte mod under listen, lim. som skiven. Den skal længste sættes på. del af Tætheden skiven skal omkring være ind i skruen listen, sikres som med er lagt, og Fugemasse den korte under mod listen, Endebeslaget påføres Fugemasse som skiven. som skal sættes på. Tætheden omkring lim. Den skruen længste sikres del med af skiven skal Fugemasse være ind under i Endebeslaget påføres Fugemasse som listen, skiven. som er lagt, og den korte mod listen, lim. som Den skal længste sættes på. del Tætheden af skiven skal omkring være ind i skruen listen, sikres som med er lagt, og Fugemasse den korte under mod listen, skiven. som skal sættes på. Tætheden omkring Endebeslaget skubbes skubbes på plads. på plads. skruen sikres med Fugemasse under skiven. Den Den efterfølgende liste liste sættes sættes på, på, skruen skruen skrues skrues til og til listen og listen skubbes skubbes helt helt ind. ind. skrues til og listen skubbes 15 15helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind. skrues til og listen skubbes 15 helt ind.

6 Selvbygger 3 Produktspecifikation Egenskaber Enhed Typisk værdi * Længde pr. rulle m 7,0 Vægt pr. rulle kg 29,6 Tykkelse mm 3,4 Tilbehørsprodukter Sikker takdækning og levetid er afhængig af monteringen og de rigtige tilbehørsprodukter. Listedækning (kan bruges ned til 6 udvendig taghældning), Fugemasse, papsøm. Kun Fugemasse er godkendt til brug ved forsegling af detaljer til Selvbygger. Forbrug: Ca lbm stribe pr. tube. Udluftning af tagflader Alle tage skal have tilstrækkelig udluftning. Uisolerede tage skal have ventiler monteret i gavlene. Isolerede tage skal have luftspalte mellem isolering og undertag (min. 50 mm). Banebredde mm 1000 Strækkstyrke, l/ tv N/ 5 cm 780/690 Brudforlængelse, l/ tv % 40/40 Sømrivestyrke, l/ tv N 450/490 Dimensionsstabilitet v/80 C, l/tv % - 0,2 /+ 0,1 Bevægelse af belægning v/ 100 C mm 0 Statisk last kg 20 Fleksibilitet v. lav temperatur, Ø10 mm C 20 *Typisk værdi = gennemsnit af 1 års kontrolresultater Anbefalet brug af papsøm Monteringsmetode Kantzone Øvrigt (og 1,5 m ind) tag Papsøm Afstand Afstand Sømmes i zig-zag 5 cm 10 cm Kantzone: Alle yderkanter på taget. Papsøm påsømmes i zig-zag, så der bliver en række 1 cm fra sidekanten og en række 5 cm fra sidekanten. Se billede 5, side 3. Papsøm til ny tagbeklædning: 2,8 x 25 mm. Papsøm ved ombeklædning: 2,8 x 35 mm Alf Jacobsens Boktrykkeri as, 3950 Brevik. Tørre og sunde huse! as Vesterballevej Fredericia Telefon: Fax: Mail:

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning

Tagbogen. Til byggefolk der skal lægge Icopal tag. Vi beskytter din bygning Tagbogen Til byggefolk der skal lægge Icopal tag Vi beskytter din bygning Icopal Tagbog Bogen er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på et enfamiliehus, sommerhus eller en carport. Tagdækningerne

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag

ICOPAL Tagpapbogen. Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Tagpapbogen Til dig der skal lægge ICOPAL tag ICOPAL Montagevejledning Denne vejledning er skrevet til dig, der skal lægge nyt Icopal-tag på dit eget hus, sommerhus, carport eller lign. Der er omtalt

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Decra. Monteringsvejledning

Decra. Monteringsvejledning Decra Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse detaljer før du går i gang 03 sikkerhed og arbejdsmiljø 03 decra 04 sortiment 05 sortimentsoversigt tilbehør 06 værktøj 08 søm og skruer 09 tagfladen 10 l

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING

INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG INSTALLATIONS-HÅNDBOG EXCELLENCE EXCELLENCE IN ROOFING IN ROOFING EXCELLENCE IN ROOFING Forord Denne installationshåndbog er udarbejdet med henblik på, at give

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere