Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://expan.dk/page2425.aspx"

Transkript

1 Drift og vedligehold - EXPAN A/S Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge er opdelt i følgende emner: Vedligehold af overflader Ophængning af inventar Vedligehold af overflader på EXPAN Vægge indeholder en kortfattet vejledning om Revner Huller og skader Udskiftning af tapet Malerbehandling Ophængning af inventar i EXPAN Vægge og EXPAN Dækelementer behandler følgende emner: Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg? Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af? Hvad skal man passe på? Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes? Specielle tilfælde Fastgørelse i EXPAN Lyddæk. Samlet vejledning som pdf-fil Den samlede vejledning om drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge kan downloades som pdf-fil (95 KB). Klik på billedet. Download den samlede vejledning om Drift & Vedligeholdelse. Print fra den Siden revideret: Siden bekræftet: EXPAN A/S. Skomagervej 11 C Vejle. Tlf Fax

2 EXPAN Vægge - vedligehold - EXPAN A/S Side 1 af 3 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Vedligehold af overflader Vedligehold af overflader på EXPAN Vægge EXPAN Vægge af letbeton er fremstillet af uorganiske materialer som sand, cement og brændte lerkugler (letklinker/leca/fibo). Vægge af beton er fremstillet af sand, sten og cement. Væggene kan derfor ikke angribes af nedbrydende organismer som råd og svamp - og væggene afgiver ikke farlige eller generende lugte eller dampe. Er EXPAN Væggene indbyggede og behandlet korrekte under byggeperioden, er der ingen vedligeholdelse af væggene udover den normale vedligeholdelse af tapet og maling. I det følgende er der en kortfattet vejledning omkring Revner Huller og skader Udskiftning af tapet Malerbehandling Revner Der er minimal risiko for, at der opstår revner eller skader i den færdigbehandlede overflade, hvis vores vejledninger er fulgt. Skulle der alligevel opstå revner, kan nedenstående udbedringsforslag anvendes. Det anbefales at vente 1 2 år med udbedringen for at sikre, at forholdene er stabile. Stabiliteten kan undersøges ved hjælp af en gipsplombe i revnen. Opstår der revner i gipsplomben, er der stadig bevægelser i konstruktionen, og årsagen findes inden udbedringen igangsættes. Små revner Ved små revner, 1 2 mm, kan det normalt være tilstrækkeligt at udfylde med en akrylfugemasse, som udglattes. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes. Større revner Ved større revner, 2 3 mm, udfyldes først med en sandspartelmasse, der slibes. Over revnen påklæbes en min. 100 mm bred strimmel af glassilkevæv i kvalitet som Dragon Glassilkevæv (Flügger) der opsættes i en vævklæber i kvalitet som Flügger 480 Armeringsklæber direkte på elementoverfladen. Reparationen kan eventuelt afsluttes med en udjævnende spartling og slibning. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes. Grovere revner Grovere revner, 3 5 mm, skyldes ofte sætninger i fundament eller svigt som følge af utilsigtet påvirkning af væggene. Ved grovere revner anbefales altid at søge sagkyndig bistand for at få fastlagt årsagen. Når årsagen er kendt og udbedret, kan reparationen udføres således: Revner udfræses med eksempelvis en vinkelsliber i ca. 10 mm

3 EXPAN Vægge - vedligehold - EXPAN A/S Side 2 af 3 bredde og i ca. 30 mm dybde. Reparationsstedet rengøres og forvandes med eksempelvis en våd svamp. Som reparationsmørtel kan anvendes en cementbaseret flisemørtel eller fliselim. Reparationsmørtlen arbejdes godt ind i udfræsningen med en fugeske og udjævnes med et pudsebræt. Reparationsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelsen. Når reparationen er udtørret, opsættes en min. 100 mm glassilkevævstrimmel med armeringsklæber over reparationsstedet. Overfladebehandlingen med maling eller tapet repareres eller udskiftes. Huller og skader Reparation af huller i EXPAN Vægge efter tidligere ophængning og andre mindre reparationer i væggenes overflade kan foretages med en sandspartelmasse. Ved udtørring synker spartelmassen ofte lidt ind i hullet og genfyldning kan være nødvendig. Større skader som f.eks. afskalninger, huller efter rørgennemføringer o.lign. kan udbedres som følger: Reparationsstedet rengøres og forvandes med eksempelvis en våd svamp. Som reparationsmørtel kan anvendes en standard cementmørtel C100/400 - blandingsforhold 1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen (fås også som tørmørtel). Mørtlen tørblandes og tilsættes vand, indtil den har en jordfugtig konsistens. Mørtlen påføres og efterbehandles med pudsebræt. Vedhæftning til underlaget forøges ved at påføre reparationsstedet en cementvælling, der er tilsat en betonklæber. Cementvællingen blandes i volumenforholdet 1 del cement og 1 del sand, hvorefter der tilsættes lige dele vand og betonklæber. Reparationsmørtlen skal påføres inden cementvællingen tørrer ud. Er den samlede dybde af reparationen mere end mm, bør mørtlen påføres ad flere gange. Hærdningen skal være påbegyndt, inden et nyt lag reparationsmørtel påføres. Reparationsstedet holdes fugtigt det første døgn efter udførelse. Af hensyn til vedhæftning af efterfølgende tapet anbefales det at afslutte reparationen med en spartling og forlimning. Udskiftning af tapet Ved neddampning af gammelt tapet kan det ske, at en bagvedliggende, vandbaseret spartelmasse delvist opløses og bliver løs i overfladen. I så fald bør fladen renses, evt. genspartles og forlimes inden tapetsering kan ske. Under tapetudskiftning skal det kontrolleres, at glasvævstrimlerne hen over elementsamlinger og i hjørner er intakte. Er dette ikke tilfældet, skal strimlerne udskiftes. Malerbehandlinger Teknologisk Institut har udgivet Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK). Heri er de mest anvendte malerbehandlinger for EXPAN Vægge beskrevet - både som nybehandling af væggene og som vedligehold. Hos Danske Malermestre findes yderligere behandlinger i Malefagets Behandlingsanvisninger på Læs mere om behandling af EXPAN Vægge.

4 EXPAN Vægge - vedligehold - EXPAN A/S Side 3 af 3 Ligedes har de fleste anerkendte malerfirmaer også detaljerede vejledninger for indvendig overfladebehandling af vægge med elementer i letbeton. Print fra den Siden revideret: Siden bekræftet: EXPAN A/S. Skomagervej 11 C Vejle. Tlf Fax

5 Ophængnng af inventar i betonelementer - EXPAN A/S Side 1 af 3 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Ophængning af inventar Ophængning af inventar i EXPAN Vægge og EXPAN Lyddæk Under vejledningen omkring ophængning af inventar i EXPAN Vægge og EXPAN Lyddæk behandles følgende emner: Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg? Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af? Hvad skal man passe på? Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes? Specielle tilfælde Fastgørelse i EXPAN Lyddæk Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg? I EXPAN Vægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig som eksempelvis overskabe i køkken og badeværelse, hylder og mindre reoler, radio- og TV-udstyr. Ved ophængning af større og meget tunge emner som eksempelvis en varmvandsbeholder, bør der indhentes sagkyndig hjælp. Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af? Ved fremstillingen af EXPAN Vægge vælges elementernes betontype ud fra de belastninger og andre funktionskrav, som elementet bliver udsat for. Det drejer sig eksempelvis om krav til bæreevne, lydisolering og overfladetæthed. Det betyder, at alle betontyper kan forekomme i et byggeri. Eksempelvis kan ikke-bærende skillevægge være fremstillet i letbeton (lav rumvægt), mens hårdt belastede vægge kan være fremstillet af armeret beton. I EXPAN Vægge med lav rumvægt kan der i reglen sømmes direkte i væggen med hærdede stålsøm, og huller kan bores med en almindelig håndboremaskine med slag. I EXPAN Vægge med højere rumvægte et det nødvendigt af forbore med slagboremaskine. Hvad skal man passe på? Ved ophængning af inventar og lignende skal man være opmærksom på følgende: EXPAN Vægge har indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre - og findes typisk i smalle elementstykker mellem vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da elementes bæreevne derved forringes. I en lodret linie over og under el-kontakter og el-udtag er der normalt indstøbte rør med strømførende ledninger. Undlad ophængning på disse steder. Vandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem rør, som er indstøbte i væggen lodret under blandingsbatteriet. I enkelte byggerier kan det forkomme, at der er ført brugsvandsrør lodret ned til blandingsbatterierne. Undgå ophængning på disse steder.

6 Ophængnng af inventar i betonelementer - EXPAN A/S Side 2 af 3 Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes? De fleste typer dybler og ankre kan anvendes i EXPAN Vægge. For stort set alle typer fastgørelsesmidler oplyses der om bæreevnen i beton - og en del leverandører oplyser også om bæreevnen i letbeton. For Fischer-dybler er der udført en række forsøg med fastgørelse i letbeton. Bæreevnen for de enkelte typer dybler ses i skemaerne. For andre dybler af tilsvarende form og kvalitet vil man normalt kunne regne med samme bæreevne. Læs mere under emnet Forankring - befæstigelse. Almindelige nylondybler Sammen med nylondybler som Fischer dybel S benyttes almindelige træskruer, som giver den bedste ekspansion. Spånpladeskruer giver kun 75% af den bæreevne, som er angivet i tabellen. I større dybler anvendes franske skruer (med sekskantet hoved). Alle typer skruer vælges i en længde, således at de færdigmonterede skruer går et par mm længere ind end dyblen. Almindelige nylondybler Maks. belastning i kg Dybel type (Bor Ø i mm) Skrue (Ø i mm) 20 S S S S S S Karmdybler Karmdybler er velegnede til gennemstiks-montage af tykkere emner og fås med tilhørende skruer. Karmdybler Maks. belastning i kg Dybel type (Bor i mm) Skrue (Ø i mm) 90 S 10 HRSS 9

7 Ophængnng af inventar i betonelementer - EXPAN A/S Side 3 af 3 Klæbeankre Klæbeankre anvendes, hvor der er behov for optagelse af større belastninger end almindelige dybler og karmdybler kan optage. Bæreevnen af klæbeankrene er afhængig af, hvor ren klæbefladen er. Borestøv skal derfor blæses grundigt ud af borehullet. Klæbeankre Maks. belastning i kg Dybel type (Bor i mm) Sætte dybde (mm) 200 RM M10/12 90 Specielle tilfælde Ved ophængning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra væggen - som eksempelvis et TV i specielle vægbeslag - skal der foretages en omhyggelig vurdering. Afhængigt af højden på befæstigelsespladen kan der være tale om betragtelige kræfter. I tvivlstilfælde bør en sagkyndig kontaktes. Fastgørelse i EXPAN Lyddæk Ved fastgørelse af inventar i EXPAN Lyddæk kan man benytte de førnævnte nylondybler og karmdybler. Der kan regnes med de samme bæreevner som angivet for væggene. Vedrørende fastgørelse i huldæk henvises til produktoplysninger fra de enkelte leverandører af ankre og dybler. Print fra den Siden revideret: Siden bekræftet: EXPAN A/S. Skomagervej 11 C Vejle. Tlf Fax

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere