KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL"

Transkript

1 DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DDBU SPORTSBILLARD

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5. PARAGRAF 6. PARAGRAF 7. BILLARD, BANDER, BALLER, KLÆDE M.M. BILLARD - MÅL. BALLER. KØ," MASKINE", KRIDT. AFMÆRKNING. BELYSNING NYE MATERIALER. DIVERSE BILAG. Side 2

3 PARAGRAF BILLARDER. Billarder til turneringsbrug i DDBU-regi skal opfylde nedenstående bestemmelser. 2. BANDER. Carambole og keglebillard: Kun bander, der er godkendt af CEB, må anvendes til turneringsbrug. Bandehøjde: 37 mm, +/- 1 mm. Pool: Kun bander der er godkendt af EPBF må anvendes til turneringsbrug. 3. BALLER. Carambole og keglebillard: Følgende baller er godkendt til turneringsbrug i carambole og keglebillard: Super Aramith, Super Aramith Pro-Cup. Størrelse 61.5 mm, ca. 207 g og vægtfylde 1,7. Pool: Samtlige baller skal have en diameter på 57,2 mm. Snooker: Samtlige baller skal have en diameter på 52,4 mm. Produkter indeholdende silikone må ikke anvendes på klæder og baller. 4. KLÆDER. Carambole og keglebillard: Til Danmarksmester finaler hvor DDBU udleverer klæder skal der spilles på Simonisklæde Pool: Kamgarn Simonis eller tilsvarende af andet fabrikat, dog skal klæde være godkendt af EPBF og WPA. Snooker: Der må kun anvendes klæde godkendt af IBSF og EBSA. 5. KEGLER. Til Keglebillard anvendes en trækegle (se bilag H) med følgende specifikationer: Højde: 120 mm. Diameter for neden: 14 mm, kroppen 20 mm, halsen 8 mm og hovedet 13 mm. Vægt: gram. Til Int. 5-kegler anvendes en plastickegle (se Bilag K) med følgende specifikationer. Højde: 25 mm. Diameter for neden: 7 mm, kroppen: 10 mm og hovedet 6 mm. Side 3

4 6. AFSTANDE. Til turneringsbrug skal der være minimum 1,30 meter mellem billarderne og mellem billard og væg/søjle skal der være minimum 1,50 meter. Disse afstande skal regnes fra billardets yderkant (ramme). (Se bilag I). Højden fra gulv til loft eller andre faste bygningsdele skal være mindst 235 cm. (150 cm fra bandens overflade). (Eksisterende klubber som ikke overholder disse afstande kan ansøge om dispensation fra dette. Dog kan mindre afstande IKKE tillades ved afvikling af Regions-/Landsfinaler og DM-finaler). PARAGRAF 2 1. Billardets overflade er rektangulær, helt plan og horisontal. 2. Spillepladen er lavet af skiffer med en tykkelse på mindst 38 mm. 3. Spillefladen afgrænses af banderne af gummi. 4. Carambole og keglebillard: Spillefladens størrelse er 2,84 x 1,42 meter (1/1-match) og 2,10 x 1,05 (Kleinmatch). For begge størrelser gælder +/- 5 mm. Pool: Spillefladens størrelse: Se bilag M. Snooker: Spillefladens størrelse er 3,50 x 1,75 meter, +/- 5 mm. 5. Billardets højde målt fra gulvet til det øverste af bandekanten skal være minimum 78 cm og maksimum 80 cm. I Snooker skal bordet have en højde på 85-87,5 cm. 6. Carambole billarder, som skal benyttes i internationalt turneringssammenhæng, skal være opvarmet på skifferpladen (20-22 grader). Skifferpladen skal have en tykkelse på min. 50mm. Varmelegemet skal være termostatstyret og må ikke afbrydes under turneringen. 7. Gummibanderne er i hele billardets længde og bredde monteret på en ydre ramme, hvis øverste overflade er helt lige/plan og af en ensartet farve. 8. Den øverste overflade af rammen skal have indlagte afmærkninger (diamanter) placeret med en lige stor afstand, der svarer til 1/8 henholdsvis 1/4 af spillefladen. Hverken fabrikantens mærke eller anden afmærkning må findes på billardets øverste overflade, som omgiver banderne. 9. Klæder på kegle/caramboleborde skal være grønne eller blå. Side 4

5 PARAGRAF To af ballerne skal være hvide medens den tredie bal skal være rød. En af de hvide baller skal have et farvet mærke. I carambole kan en af de hvide baller istedet være gul. I Pool anvendes 16/10 baller, en hvid der er stødbal, samt 15/9 nummerballer med fortløbne numre. Farverne på ballerne skal følge EPBF's regler. I Snooker anvendes 22 baller, en hvid der er stødbal, 15 dybrøde baller, 1 gul, 1 grøn, 1 brun, 1 lyseblå, 1 lyserød og 1 sort bal. 2. Carambole og keglebillard: En bals vægt skal være ca. 207 gram. Forskellen mellem den letteste og tungeste bal i etsæt må ikke være mere end 2 gram. PARAGRAF Køen skal i den ene ende være udstyret med et stykke læder, kaldet lædertip. Spilleren må kun bruge denne lædertip til at støde til ballen med. Spilleren kan benytte en eller flere køer og bestemmer selv materiale, længde, vægt og diameter. Dog må der til jump-shot i Pool, kun benyttes en kø som er min. 104 cm. 2. Spilleren har ret til at benytte en "maskine", der er et lille stativ, lavet af træ eller andet materiale, og som tjener til at erstatte hånden i visse situationer. 3. Spilleren har ret til at benytte "kridt" til at påføre lædertippen før stød, dog må spille fladen ikke tilsmudses. PARAGRAF Afmærkningerne angiver den placering ballerne skal have i begyndelsen af spillet, eller i løbet af spillet hvor der er pressituation eller sprængt bal-situation. 2. I Carambole, Pool og Snooker foretages afmærkningerne med et kryds tegnet med kridt eller pen så fint som muligt. I Snooker er det ligeledes tilladt at tegne en halvcirkel ved fodpunktet med en diameter på 292 mm. 3. I Keglebillard er afmærkningerne cirkler tegnet med pen. 4. Det er forbudt at lave disse afmærkninger med små runde stykker selvklæbende materiale af enhver art, undtaget ved salvolinien. 5. Afmærkningerne skal placeres som vist på følgende bilag: A - F) Caramboledisciplinerne, G) Keglebillard, J) International 5-kegler, L) Snooker, M) Pool. Side 5

6 PARAGRAF Belysning skal på det dårligst oplyste sted være på min. 260 lux, ellers skal der min. være 520 lux (fx. 3 x 150 watt) på billardets overflade. Lamperne skal hænge således: En over midten og de 2 andre skal hænge 12 cm fra salvolinien mod bundbanden. Brug af amaturer med lysstofrør er tilladt. 2. Belysningen må ikke være kraftigere end 900 lux. 3. Afstanden mellem lyskilderne og spilleoverfladen skal være på mindst 85 cm. 4. Spillelokalet må ikke henligge i totalt mørke, men skal udenfor spilleområdet være oplyst med mindst 50 lux (40 watt). 5. Ved TV-stævner kan stk. 2. og 3. fraviges, såfremt lyset ikke blænder. 6. Lyskilderne skal være ophængt bevægeligt, så masséstød kan udføres. PARAGRAF Nye og ikke godkendte materialer kan først anvendes ved officielle eller anerkendte konkurrencer efter at være blevet godkendt af DDBU. DIVERSE BILAG: A) Caramboledisciplinerne. B) Kleinmatch. C) Fri Carambole. D) Cadre 47. E) Cadre 71 F) Replacering af ballerne i 3-bande Carambole. G) Keglebillard. H) Keglefelt, kegler til Keglebillard. I) Salvolinien, afstande mellem billarder. J) International 5-Kegler. K) Keglefelt, kegler til International 5-Kegler. L) Snooker. M) Pool. Vedtaget af Repræsentantskabet den 25. april Ændret den 12. marts 1988, den 11. marts 1989 den 24. marts 1990 og den 14. marts Redaktionelle ændringer og justeringer i forhold til internationale regler er foretaget i 1995, 1996, 2004 og Side 6

7 SNOOKER 1. SPILLEFLADEN. Selve spillefladen indenfor banderne skal overholde følgende mål: 350 cm x 175 cm, med en godkendt tolerance for begge mål, på +/- 3 mm. 2. HØJDE. Bordets højde fra gulvet til toppen af banden skal være fra: 85 cm til 87,5 cm. 3. HULLERNE. A. Der skal være huller i hvert hjørne, samt midt på hver langside. B. Hullerne skal svare til de autoriserede forme godkendt af I.B.S.F. regler. Såfremt det ikke er muligt præcist at overholde dette mål, skal alle huller som minimum overholde samme mindre eller evt. højere mål cm. Fra bundbanden og parallelt med denne, skal være optegnet en lige linie, en såkaldt - 5. mm OPMÆRKNING. Fire mærker skal være optegnet på bordets centerlinie. A. 1. mærke/topmærke: 324 mm. Fra forsiden af topbanden. B. 2. mærke/centerplet: Midt i mellem de to midterhuller, samt top- og bundbande. C. 3. mærke/pyramideplet: Midt i mellem Centerpletten og topbanden. D. 4. mærke/baulk-pletten: Midt på Baulk-line. 7. BALLERNE. A. Ballerne skal have en diameter på 52,5 mm., med en tolerance på + 0,05 mm og 0,08 mm. B. De skal være af samme vægt med en tolerance på 3 gram pr. Snooker-sæt. Oprettet den :06 Side 7

8 BILAG M POOL 1. BORDETS HØJDE. Højden på bordet skal være cm. Tegning nr BORDETS DESIGN. Bordet må ikke have skarpe kanter som kan forårsage skader. 3. SKIFFERSTENEN. Stenens tykkelse skal være mindst 25 cm., og skal være plan. Stenen skal være fastgjort til bordets stel. 4. BORDETS VÆGT. 9 fods bord: Minimum 350 kg. 8 fods bord: Minimum 300 kg. 5. BORDETS SPILLEFLADE. 9 fods bord: 254 x 127 cm. (uden bande) 8 fods bord: 224 x 112 cm. (uden bande) Tegning nr KLÆDER. Kun klæder godkendt af DDBU kan benyttes i forbindelse med afvikling af turneringer under DDBU. I forbindelse med internationale stævner/turneringer i Danmark, skal klæderne ligeledes være godkendt af EPBF (European Pocket Billiard Federation). 7. BORDETS RAMME. Bredden på bordets træramme skal være mindst 10 cm. Rammen skal have monteret 18 diamanter, nedsænket i rammen, og med samme afstand i mellem dem. Tegning nr BANDEN. Bandens højde skal være 36 Tegning nr mm. 9. BANDEGUMMI. Det er kun tilladt at benytte original Pool-gummi til bordets bander. 10. HULLERNE. Hjørnehuller: Forreste del: mm. Bagerste del: mm. Dybde: mm. Tegning nr. 5, 6 og 7 Side 8

9 Oprettet den : GODKENDELSE forbindelse med turneringer, stævner og andre arrangementer godkendt af DDBU. DDBU gør opmærksom på at, borde der skal benyttes i forbindelse med internationale stævner/turneringer m.v., skal være godkendt af EPBF (European Pocket Billiard Federation) og WPA (World Pool-Billiard Association). I forbindelse med evt. godkendelse henvises til de gældende regler for disse organisationer. Borde der er godkendt af DDBU, er derfor ikke automatisk godkendt af de internationale billard organisationer. Godkendt af Repræsentantskabet den 14. marts Side 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16 Forbundsmappen afsnit 16 16 NATIONALE REKLAMEREGLER 16.1 GENERELLE PRINCIPPER 16.1.1 Nærværende reklameregler er gældende ved alle nationale arrangementer afholdt i Danmark. For internationale arrangementer

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere