Special Olympics - Bordtennis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special Olympics - Bordtennis"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler... 5 Grundregler for singler og doubler... 5 Et sæt... 5 En kamp... 5 Valg af serv, modtagning og ende... 5 Sideskift... 5 Spilleorden... 5 Serveskift... 6 Forkert server, modtager eller ende... 6 En korrekt serv... 7 En korrekt returnering... 7 Bolden i spil... 7 En ombold... 8 Ændringer for kørestolskonkurrencer... 9 Individuelle færdigheder...10 Doubler og mixed-doubler Målserve Battets springkraft Returnering

2 Artikel XIX - Bordtennis De officielle Special Olympics sportsregler skal styre alle Special Olympics bordtenniskonkurrencer. Som et internationalt sportsprogram har Special Olympics udarbejdet disse regler, baseret på Det Internationale Bordtennis Forbunds (ITTF) og National Governing Bodys (NGB) regler for bordtenniskonkurrencer. ITTF eller NGB-regler skal anvendes, undtagen når de afviger fra de officielle Special Olympics sportsregler. I sådanne tilfælde skal de officielle Special Olympics sportsregler anvendes. Sektion A - Officielle konkurrencer. 1. Singler 2. Doubler 3. Mixed-doubler 4. Kørestolskonkurrencer 5. Individuelle konkurrencer 6. Forenede Sportsdoubler 7. Forenede Sports Mixed-doubler De efterfølgende øvelser giver meningsfuld konkurrence for spillere på et lavere mentalt niveau: 8. Målrettet serv 9. Battets springkraft 10. Returneringer Sektion B - Faciliteter og udstyr. 1. Bordet a. Bordets overflade, kaldet spillefladen, skal være rektangulær, 274 cm lang og 152,5 cm bred, og skal ligge vandret i en højde af 76 cm over gulvet. b. Spillefladen må være forarbejdet af et hvilket som helst materiale og skal give et ensartet opspring på ikke mindre end 22 cm og ikke højere end 25 cm, når en godkendt bold slippes fra en højde på 30,5 cm over spillefladen. En hvid linie, 2 cm bred, kan afgrænse bordets overfladekanter. Linierne for enden af bordet benævnes endelinier, og linierne på siden benævnes sidelinier. c. Til doubler skal hver bordhalvdel deles i to lige store halvdele af en hvid midterlinie, 3 mm bred, som løber parallelt med sidelinierne. Midterlinien skal betragtes som en del af hver bordhalvdels højre side. d. Spillefladen omfatter bordpladens øverste kanter, men ikke side- og endeflader. 2

3 2. Nettet a. Spillefladen skal være delt i to lige store bordhalvdele af et lodret net, som placeres parallelt med endelinierne, og som skal være ensartet overalt. b. Nettet skal være ophængt i en snor, som i hver ende skal være fastgjort til en lodret stolpe på 15,25 cm. Hver stolpes yderside skal være 15,25 cm uden for sidelinien. c. Nettet med dets ophæng skal være 1, 83 cm langt og dets øverste kant i hele længden skal være 15,25 cm over spillefladen. Nettets underste kant skal i hele sin længde slutte tæt til spillefladen, og nettets ender skal slutte tæt til netstolperne. d. Nettet består af net, ophængning og netstolper. 3. Bolden a. Bolden skal være kuglerund med en diameter på 40 mm. b. Bolden skal veje 3 gram. c. Bolden skal være lavet af celluloid eller lignende plastisk materiale, skal være mat og have farven hvid, gul eller orange. 4. Battet a. Battet må have en hvilken som helst størrelse, form og vægt. b. Bladet skal være af træ, ensartet, jævnt og stift. c. Mindst 85% af bladet i tykkelse skal være af naturtræ. d. Et klæbrigt lag i bladet må være forstærket med fibre såsom carbonfibre, glasfibre eller komprimeret papir, men må ikke være tykkere end 7,5 % af den totale tykkelse eller 0,35 mm - mindste mål gælder. e. Hver side af bladet, der benyttes til at slå til bolden, skal være belagt med enten ordinær pimple gummi med knopperne udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på maks. 2 mm eller sandwich gummi med knopperne indad eller udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på maximum 4 mm. f. Belægningen skal dække bladet overalt og må ikke gå uden for bladets område, bortset fra at området nær skaftet - hvor fingrene placeres - må forblive uden belægning eller dækket med et hvilket som helst andet materiale. g. Før kampens start og hver gang en spiller ønsker at skifte bat i en kamp, skal han vise dommeren battet, og skal tillade dem at undersøge battet. 3

4 h. Overfladen af enhver batside, med eller uden belægning, skal være mat, rød på den ene side og sort på den anden. Evt. pyntbesætning rundt om bladets kant skal være mat, og ingen del må være hvid. Mindre variationer i ensartetheden, i belægning eller farve på grund af blegning, slid eller beskadigelse kan tillades, forudsat at overfladens karakter ikke ændres væsentligt. 5. Definitioner a. Et rally er den periode, som bolden er i spil. b. En ombold er et rally, i hvilket resultatet ikke tæller. c. Et point er et rally, i hvilket resultatet tæller. d. Bathånden er den hånd, som holder battet. e. Den frie hånd er den hånd, som ikke holder battet. f. En spiller rammer bolden, hvis han rammer den med sit bat, holdt i hånden eller med sin bathånd neden for håndleddet. g. Obstruktion er, hvis en spiller - når bolden er i spil - rammer den med hvad som helst, han er iklædt eller bærer (f. eks. battet), før bolden har passeret over sin egen bordhalvdels endelinier uden at have ramt egen bordhalvdel, efter at modstanderen sidst har ramt bolden. h. Server er den spiller, som skal ramme bolden først i et rally. I. Modtager er den spiller, som dernæst rammer bolden. j. Dommer er den person, som styrer kampen. k. Alt en spiller er iklædt eller bærer, omfatter en hvilken som helst ting, som han er iklædt eller bærer fra starten af et rally. l. Bolden skal betragtes som have passeret over eller uden om nettet, hvis den passerer hvor som helst bortset fra mellem net og netstolper samt mellem net og spillefladen. m. Endelinien skal betragtes som ubegrænset forlænget i begge retninger. 4

5 Sektion C - Konkurrenceregler. 1. Grundregler for singler og doubler a. Et sæt Et sæt vindes af den spiller eller par, som først opnår 21 points, med mindre begge spillere eller par når 20 points, i hvilket tilfælde den spiller eller par, som først opnår 2 points mere end modstanderen, vinder sættet. b. En kamp En kamp spilles enten bedst af tre sæt eller bedst af fem sæt. c. Valg af serv, modtagning og ende 1. Retten til først at vælge at serve, at modtage eller bordende skal afgøres ved lodtrækning. 2. Vinderen kan vælge at gøre et af følgende: a. Vælge at serve eller modtage først, og taberen skal have valget af bordende. d. Sideskift b. Vælge bordende, og taberen skal have retten til at vælge at serve eller modtage først. c. I double skal det par, der har serveretten, afgøre, hvem der skal serve først. c1. I første sæt skal modtagerne afgøre, hvem der skal modtage først. c2. I efterfølgende sæt, når 1. server er valgt, vil første modtager automatisk blive fast, svarende til første server. 1. Den spiller - eller par - som startede i den ene ende i et sæt, skal begynde i den anden ende af bordet i det sæt, der følger umiddelbart efter - og således indtil kampen er slut. 2. I det sidst mulige sæt i en kamp skal spilleme - eller parrene - skifte bordende, når den første spiller - eller par - når 10 points. I double skal modtagerne bytte opstilling, når det ene par når 10 points. e. Spilleorden 1. I single skal serveren først udføre en korrekt serv, modtageren skal herefter udføre en korrekt returnering. Herefter skal server og modtager skiftevis udføre korrekte returneringer. 5

6 2. I double skal serveren først udføre en korrekt serv, derefter skal modtageren udføre en korrekt returnering, derefter skal serverens partner udføre en korrekt returnering, hvorefter modtagerens partner skal udføre en korrekt returnering. Herefter skal spilleme fortsætte med korrekte returneringer i den nævnte rækkefølge. f. Serveskift 1. I single bliver modtageren server efter hver 5 points og således frem til sættet er slut eller til stillingen Ved denne stilling skifter serven efter hvert point. 2. Double a. De første 5 server udføres af den spiller, som vælges af det par, der har vundet serveretten og modtages af den spiller, som vælges af det par, der modtager serven. b. De næste 5 server udføres af modtageren af de første 5 server og skal modtages af partneren til den første server. c. De efterfølgende 5 server skal udføres af partneren til første server og modtages af partneren til første modtager. d. De næste 5 server skal udføres af partneren til første modtager og skal modtages af første server. e. De næste 5 server skal udføres og modtages som de første 5 server og således til sættet er slut eller til stillingen nås. f. I hvert sæt skal den spiller, der modtager først, stå modsat i det efterfølgende sæt. 3. Fra stillingen skal rækkefølgen af server og modtager være uændret, men hver spiller udfører blot 1 serv, hvorefter der skiftes. 4. Den spiller eller det par, som server først i en kamp, skal modtage først i næste sæt af kampen og således til kampen er slut. g. Forkert server, modtager eller ende 1. Hvis spillerne ikke har byttet side, da de skulle have gjort det, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal genoptages med den stilling, som er opnået, og med spillerne på den plads, som de skulle have indtaget i henhold til opstillingen ved kampens start. 2. Hvis en spiller server eller modtager, når det ikke er hans tur, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den spiller, som server respektive modtager, som ved den aktuelle pointstilling skulle serve eller modtage i henhold til den spillerækkefølge, der var fastsat ved kampens begyndelse. 3. Under alle omstændigheder skal alle points, opnået før fejlen blev opdaget, tælle. 6

7 h. En korrekt serv 1. Ved servens begyndelse skal bolden hvile frit i den frie hånds åbne håndflade, som skal holdes rolig med fingrene sammen og tommeltotten fri. 2. Den frie hånd og battet skal være over bordfladens niveau fra det sidste øjeblik bolden hviler frit i den åbne hånd til bolden er ramt i serven. 3. Serveren skal herefter kaste bolden opad med hånden alene og uden at tilføre den skru, så den hæver sig mindst 16 cm (6 tommer) næsten lodret fra den flade hånd. 4. Når bolden er for nedadgående, skal der slås til den, så den først rører serverens bordhalvdel, og derefter - idet den passerer direkte over nettet eller dets støtter - rammer modtagers bordhalvdel. 5. I doubler skal bolden ramme på skift serverens højre bordhalvdel og modtagerens højre bordhalvdel. 6. Hvis en spiller i serveforsøg ikke rammer bolden, mister han/hun et point. 7. I det øjeblik, battet rammer bolden, skal bolden være bag bordets endelinie, men ikke bag den del af kroppen - bortset fra hoved, arme og ben - som er længst fra nettet. 8. Når som helst der foreligger en klar overtrædelse af kravene til en korrekt serv, skal der ikke gives en advarsel, men spilleren taber et point. a. Dommeren - eller assisterende dommer - kan første gang i en kamp, hvor han er i tvivl om rigtigheden af en spillers serv, afbryde spillet og advare spilleren uden at ændre pointstillingen. Ved enhver efterfølgende situation i samme kamp, hvor spillerens serv er af tvivlsom karakter af samme eller af hvilken som helst anden grund, skal tvivlen ikke komme ham til gode, men han skal tabe et point. b. Undtagelsesvis kan der ses bort fra den foreskrevne servemetode, hvis dommeren før kampen bliver gjort opmærksom på, at overholdelse forhindres af et fysisk handicap. i. En korrekt returnering 1. Efter en serv eller en returnering skal bolden rammes sådan, at den passerer over eller uden om nettet og rammer modstanderens bordhalvdel, enten direkte eller efter at have rørt nettet. 2. Hvis bolden, efter serv eller returneret i spil, af egen drivkraft kommer over nettet, må den slås direkte ned på modstanderens bordhalvdel. j. Bolden i spil Bolden er i spil fra det sidste øjeblik, hvor den ligger stille i håndfladen, før den med 7

8 fuldt overlæg kastes op og indtil den rører en hvilken som helst genstand, bortset fra spillefladen, nettet, battet holdt i hånden eller bathånden neden for håndleddet, eller indtil et rally af andre grunde er afsluttet som pointgivende eller ombold. k. En ombold Et rally bliver let (ombold) i følgende eksempler: a. hvis bolden, når den i serven passerer over eller uden om nettet og berører dette, forudsat serven i øvrigt er korrekt eller at modstanderen eller den andens partner laver obstruktion. b. hvis der serves, når den modtagende spiller eller par ikke er klar, forudsat at hverken modtager eller dennes partner forsøger at ramme bolden. c. hvis spilleren forhindres i at udføre en korrekt serv eller returnering, eller i øvrigt i at opfylde lovene på grund af forstyrrelser uden for spillerens kontrol. d. for at rette en fejl i serve orden, modtageorden eller forkert placering. e. for at advare eller straffe en spiller. f. hvis spillet forstyrres af omstændigheder, som kan påvirke resultatet af et rally. Medmindre rallyet spilles om, vil en spiller miste et point i følgende situationer: 1) Hvis han/hun ikke gennemfører en korrekt serv. 2) Hvis han/hun ikke returnerer korrekt. 3) Hvis han/hun obstruerer bolden. 4) Hvis han/hun slår til bolden med en batside, der ikke opfylder kravene. 5) Hvis han/hun eller noget han/hun bærer eller har på, bevæger spillefladen, mens bolden er i spil. 6) Hvis hans/hendes frie hånd rører spillefladen, mens bolden er i spil. 7) Hvis han/hun eller noget han/hun bærer eller har på, rører nettet, mens bolden er i spil. 8) I doubler, hvor han/hun slår til bolden, og det i henhold til den etablerede opstilling ikke er hans/hendes tur - bortset fra hvor der har været en reel fejl i spilleordenen. 8

9 2. Ændringer for kørestolskonkurrencer a. Alle spillere skal spille fra kørestol. 1. En pude af enhver størrelse og materiale, enhver form for skumgummi, må anvendes. 2. Kørestolen behøver ikke at være udstyret med rygstøtte. b. Bordet må ikke have nogen form for fysiske barrierer, der på nogen måde kan hindre den normale og livlige bevægelse af spillerens kørestol. c. I serven forventes det, at modtager returnerer bolden korrekt. Hvis modtager slår til bolden før den krydser en side linie eller foretager andet hop på hans bordhalvdel, skal serven dog betragtes som god, og der skal ikke dømmes ombold. I serven er klasse 1 og 2 spillere ikke pålagt at kaste bolden op fra håndfladen på den frie hånd. Spillere i disse klasser må holde bolden og kaste den op på en hvilken som helst måde. Uanset metoden må der ikke tilføres bolden skru. Ansvaret for at der serves lovligt, og dommeren kan kontrollere dette, hviler på serveren. d. Kørestolsspillere må røre spillefladen med den frie hånd under spillet uden at tabe point. De må imidlertid ikke lægge den frie hånd på bordet for at understøtte slaget til bolden, under forudsætning af at spillefladen ikke har flyttet sig. e. Spillernes fødder eller fodhviler må ikke røre gulvet under kampen. f. Spillerne må ikke rejse sig/hæve sig mærkbart fra puden under spillet. g. I double-serven må der serves ud over modtagers højre sidelinie. Serveren skal først udføre en korrekt serv og modtageren skal returnere korrekt, og derefter må hver spiller i et par returnere bolden. En spillers kørestol må ikke rage ud over en tænkt fortsættelse af bordets centerlinie. Hvis den gør, skal dommeren tildele et point til parret i den modsatte ende. 3. Individuelle færdigheder a. Hånddribling Spilleren bruger en eller begge hænder og slår bolden ned på bordet i en periode af 30 sekunder. Spilleren må fange eller slå til bolden og får 1 point hver gang bolden rammer hans/hendes hånd. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, giv ham eller hende en anden og fortsæt tællingen. b. Batslag Spilleren scorer 1 point hver gang han/hun bruger battet til at slå bolden op i luften over et forløb på 30 sek. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, giv ham/hende en anden og fortsæt tællingen. 9

10 c. Forhåndsflugtning Spilleren står ved den ene ende af bordet med en anden spiller ved den anden ende. Idet han bruger i alt 5 bolde, kaster han hver bold til spillerens forhånd. Spilleren scorer 1 point, når han/hun slår bolden tilbage på den andens bordhalvdel. Bolden skal ramme bordet for at tælle 1 point. Spilleren får 5 points for med bolden at ramme ned i en eller anden kasse. d. Baghåndsflugtning Samme øvelse som forhåndsflugtning, blot sender træningspartneren bolden til spillerens baghånd. e. Serven Spilleren skal serve 5 bolde fra højre side af bordet og 5 bolde fra venstre side. En bold, der lander i en kasse efter korrekt serv, giver 1 point. f. Afsluttende score En spillers afsluttende score fastsættes ved at sammentælle de points, spilleren har opnået i de 5 opgaver, som udgør den individuelle konkurrence. 4. Doubler og mixed-doubler a. Hvert doublehold skal bestå af en spiller og en partner. b. Hvert hold afgør selv serverækkefølge. Følgende afvikling giver meningsfuld konkurrence for udviklingshæmmede spillere: 5. Målserve Spilleren skal serve 5 bolde fra højre side af bordet og 5 bolde fra venstre side. En bold (serv), der lander i det korrekte felt, tæller som 1 point. 6. Battets springkraft a. Idet spilleren bruger battet, skal han/hun slå bolden op i luften så mange gange som muligt i løbet af 30 sekunder. b. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, må official række ham/hende en anden bold og fortsætte tællingen. c. Spilleren gives 2 runder af 30 sekunders varighed. Den højeste score tæller. 10

11 7. Returnering a. Spilleren står ved den ene ende af bordet og official som skal spille op til ham - står ved den anden bordende. b. Official kaster bolden til spillerens forhånd. c. Spilleren tjener 1 point, hvis han/hun returnerer bolden til officials bordende. Bolden må ramme bordet for at det giver 1 point. Hvis bolden rammer nettet og falder tilbage og rammer spillerens egen bordhalvdel, gives der ikke point. d. Spilleren tildeles 5 points, hvis han/hun returnerer bolden til et nærmere angivet servefelt. I dette eksempel får han/hun ikke det ene point, der sædvanligvis ydes for at returnere bolden til officials side. e. Spilleren får 5 forsøg til at returnere bolden. f. Maks. score, der kan opnås, er 25 points. 11

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

side 1 af 1 Kropsmatematik

side 1 af 1 Kropsmatematik Kropsmatematik Denne aktivitet kombinerer arbejde med rumfang i klassen. Det vil sige arbejdet med kubikmeter, kubikdecimeter, liter osv. Deltagerne skal lave en kubikmeter og en kubikdecimeter. Det er

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2012 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund 2 TeamGym Bedømmelsesreglement

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere