Special Olympics - Bordtennis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special Olympics - Bordtennis"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler... 5 Grundregler for singler og doubler... 5 Et sæt... 5 En kamp... 5 Valg af serv, modtagning og ende... 5 Sideskift... 5 Spilleorden... 5 Serveskift... 6 Forkert server, modtager eller ende... 6 En korrekt serv... 7 En korrekt returnering... 7 Bolden i spil... 7 En ombold... 8 Ændringer for kørestolskonkurrencer... 9 Individuelle færdigheder...10 Doubler og mixed-doubler Målserve Battets springkraft Returnering

2 Artikel XIX - Bordtennis De officielle Special Olympics sportsregler skal styre alle Special Olympics bordtenniskonkurrencer. Som et internationalt sportsprogram har Special Olympics udarbejdet disse regler, baseret på Det Internationale Bordtennis Forbunds (ITTF) og National Governing Bodys (NGB) regler for bordtenniskonkurrencer. ITTF eller NGB-regler skal anvendes, undtagen når de afviger fra de officielle Special Olympics sportsregler. I sådanne tilfælde skal de officielle Special Olympics sportsregler anvendes. Sektion A - Officielle konkurrencer. 1. Singler 2. Doubler 3. Mixed-doubler 4. Kørestolskonkurrencer 5. Individuelle konkurrencer 6. Forenede Sportsdoubler 7. Forenede Sports Mixed-doubler De efterfølgende øvelser giver meningsfuld konkurrence for spillere på et lavere mentalt niveau: 8. Målrettet serv 9. Battets springkraft 10. Returneringer Sektion B - Faciliteter og udstyr. 1. Bordet a. Bordets overflade, kaldet spillefladen, skal være rektangulær, 274 cm lang og 152,5 cm bred, og skal ligge vandret i en højde af 76 cm over gulvet. b. Spillefladen må være forarbejdet af et hvilket som helst materiale og skal give et ensartet opspring på ikke mindre end 22 cm og ikke højere end 25 cm, når en godkendt bold slippes fra en højde på 30,5 cm over spillefladen. En hvid linie, 2 cm bred, kan afgrænse bordets overfladekanter. Linierne for enden af bordet benævnes endelinier, og linierne på siden benævnes sidelinier. c. Til doubler skal hver bordhalvdel deles i to lige store halvdele af en hvid midterlinie, 3 mm bred, som løber parallelt med sidelinierne. Midterlinien skal betragtes som en del af hver bordhalvdels højre side. d. Spillefladen omfatter bordpladens øverste kanter, men ikke side- og endeflader. 2

3 2. Nettet a. Spillefladen skal være delt i to lige store bordhalvdele af et lodret net, som placeres parallelt med endelinierne, og som skal være ensartet overalt. b. Nettet skal være ophængt i en snor, som i hver ende skal være fastgjort til en lodret stolpe på 15,25 cm. Hver stolpes yderside skal være 15,25 cm uden for sidelinien. c. Nettet med dets ophæng skal være 1, 83 cm langt og dets øverste kant i hele længden skal være 15,25 cm over spillefladen. Nettets underste kant skal i hele sin længde slutte tæt til spillefladen, og nettets ender skal slutte tæt til netstolperne. d. Nettet består af net, ophængning og netstolper. 3. Bolden a. Bolden skal være kuglerund med en diameter på 40 mm. b. Bolden skal veje 3 gram. c. Bolden skal være lavet af celluloid eller lignende plastisk materiale, skal være mat og have farven hvid, gul eller orange. 4. Battet a. Battet må have en hvilken som helst størrelse, form og vægt. b. Bladet skal være af træ, ensartet, jævnt og stift. c. Mindst 85% af bladet i tykkelse skal være af naturtræ. d. Et klæbrigt lag i bladet må være forstærket med fibre såsom carbonfibre, glasfibre eller komprimeret papir, men må ikke være tykkere end 7,5 % af den totale tykkelse eller 0,35 mm - mindste mål gælder. e. Hver side af bladet, der benyttes til at slå til bolden, skal være belagt med enten ordinær pimple gummi med knopperne udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på maks. 2 mm eller sandwich gummi med knopperne indad eller udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på maximum 4 mm. f. Belægningen skal dække bladet overalt og må ikke gå uden for bladets område, bortset fra at området nær skaftet - hvor fingrene placeres - må forblive uden belægning eller dækket med et hvilket som helst andet materiale. g. Før kampens start og hver gang en spiller ønsker at skifte bat i en kamp, skal han vise dommeren battet, og skal tillade dem at undersøge battet. 3

4 h. Overfladen af enhver batside, med eller uden belægning, skal være mat, rød på den ene side og sort på den anden. Evt. pyntbesætning rundt om bladets kant skal være mat, og ingen del må være hvid. Mindre variationer i ensartetheden, i belægning eller farve på grund af blegning, slid eller beskadigelse kan tillades, forudsat at overfladens karakter ikke ændres væsentligt. 5. Definitioner a. Et rally er den periode, som bolden er i spil. b. En ombold er et rally, i hvilket resultatet ikke tæller. c. Et point er et rally, i hvilket resultatet tæller. d. Bathånden er den hånd, som holder battet. e. Den frie hånd er den hånd, som ikke holder battet. f. En spiller rammer bolden, hvis han rammer den med sit bat, holdt i hånden eller med sin bathånd neden for håndleddet. g. Obstruktion er, hvis en spiller - når bolden er i spil - rammer den med hvad som helst, han er iklædt eller bærer (f. eks. battet), før bolden har passeret over sin egen bordhalvdels endelinier uden at have ramt egen bordhalvdel, efter at modstanderen sidst har ramt bolden. h. Server er den spiller, som skal ramme bolden først i et rally. I. Modtager er den spiller, som dernæst rammer bolden. j. Dommer er den person, som styrer kampen. k. Alt en spiller er iklædt eller bærer, omfatter en hvilken som helst ting, som han er iklædt eller bærer fra starten af et rally. l. Bolden skal betragtes som have passeret over eller uden om nettet, hvis den passerer hvor som helst bortset fra mellem net og netstolper samt mellem net og spillefladen. m. Endelinien skal betragtes som ubegrænset forlænget i begge retninger. 4

5 Sektion C - Konkurrenceregler. 1. Grundregler for singler og doubler a. Et sæt Et sæt vindes af den spiller eller par, som først opnår 21 points, med mindre begge spillere eller par når 20 points, i hvilket tilfælde den spiller eller par, som først opnår 2 points mere end modstanderen, vinder sættet. b. En kamp En kamp spilles enten bedst af tre sæt eller bedst af fem sæt. c. Valg af serv, modtagning og ende 1. Retten til først at vælge at serve, at modtage eller bordende skal afgøres ved lodtrækning. 2. Vinderen kan vælge at gøre et af følgende: a. Vælge at serve eller modtage først, og taberen skal have valget af bordende. d. Sideskift b. Vælge bordende, og taberen skal have retten til at vælge at serve eller modtage først. c. I double skal det par, der har serveretten, afgøre, hvem der skal serve først. c1. I første sæt skal modtagerne afgøre, hvem der skal modtage først. c2. I efterfølgende sæt, når 1. server er valgt, vil første modtager automatisk blive fast, svarende til første server. 1. Den spiller - eller par - som startede i den ene ende i et sæt, skal begynde i den anden ende af bordet i det sæt, der følger umiddelbart efter - og således indtil kampen er slut. 2. I det sidst mulige sæt i en kamp skal spilleme - eller parrene - skifte bordende, når den første spiller - eller par - når 10 points. I double skal modtagerne bytte opstilling, når det ene par når 10 points. e. Spilleorden 1. I single skal serveren først udføre en korrekt serv, modtageren skal herefter udføre en korrekt returnering. Herefter skal server og modtager skiftevis udføre korrekte returneringer. 5

6 2. I double skal serveren først udføre en korrekt serv, derefter skal modtageren udføre en korrekt returnering, derefter skal serverens partner udføre en korrekt returnering, hvorefter modtagerens partner skal udføre en korrekt returnering. Herefter skal spilleme fortsætte med korrekte returneringer i den nævnte rækkefølge. f. Serveskift 1. I single bliver modtageren server efter hver 5 points og således frem til sættet er slut eller til stillingen Ved denne stilling skifter serven efter hvert point. 2. Double a. De første 5 server udføres af den spiller, som vælges af det par, der har vundet serveretten og modtages af den spiller, som vælges af det par, der modtager serven. b. De næste 5 server udføres af modtageren af de første 5 server og skal modtages af partneren til den første server. c. De efterfølgende 5 server skal udføres af partneren til første server og modtages af partneren til første modtager. d. De næste 5 server skal udføres af partneren til første modtager og skal modtages af første server. e. De næste 5 server skal udføres og modtages som de første 5 server og således til sættet er slut eller til stillingen nås. f. I hvert sæt skal den spiller, der modtager først, stå modsat i det efterfølgende sæt. 3. Fra stillingen skal rækkefølgen af server og modtager være uændret, men hver spiller udfører blot 1 serv, hvorefter der skiftes. 4. Den spiller eller det par, som server først i en kamp, skal modtage først i næste sæt af kampen og således til kampen er slut. g. Forkert server, modtager eller ende 1. Hvis spillerne ikke har byttet side, da de skulle have gjort det, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal genoptages med den stilling, som er opnået, og med spillerne på den plads, som de skulle have indtaget i henhold til opstillingen ved kampens start. 2. Hvis en spiller server eller modtager, når det ikke er hans tur, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den spiller, som server respektive modtager, som ved den aktuelle pointstilling skulle serve eller modtage i henhold til den spillerækkefølge, der var fastsat ved kampens begyndelse. 3. Under alle omstændigheder skal alle points, opnået før fejlen blev opdaget, tælle. 6

7 h. En korrekt serv 1. Ved servens begyndelse skal bolden hvile frit i den frie hånds åbne håndflade, som skal holdes rolig med fingrene sammen og tommeltotten fri. 2. Den frie hånd og battet skal være over bordfladens niveau fra det sidste øjeblik bolden hviler frit i den åbne hånd til bolden er ramt i serven. 3. Serveren skal herefter kaste bolden opad med hånden alene og uden at tilføre den skru, så den hæver sig mindst 16 cm (6 tommer) næsten lodret fra den flade hånd. 4. Når bolden er for nedadgående, skal der slås til den, så den først rører serverens bordhalvdel, og derefter - idet den passerer direkte over nettet eller dets støtter - rammer modtagers bordhalvdel. 5. I doubler skal bolden ramme på skift serverens højre bordhalvdel og modtagerens højre bordhalvdel. 6. Hvis en spiller i serveforsøg ikke rammer bolden, mister han/hun et point. 7. I det øjeblik, battet rammer bolden, skal bolden være bag bordets endelinie, men ikke bag den del af kroppen - bortset fra hoved, arme og ben - som er længst fra nettet. 8. Når som helst der foreligger en klar overtrædelse af kravene til en korrekt serv, skal der ikke gives en advarsel, men spilleren taber et point. a. Dommeren - eller assisterende dommer - kan første gang i en kamp, hvor han er i tvivl om rigtigheden af en spillers serv, afbryde spillet og advare spilleren uden at ændre pointstillingen. Ved enhver efterfølgende situation i samme kamp, hvor spillerens serv er af tvivlsom karakter af samme eller af hvilken som helst anden grund, skal tvivlen ikke komme ham til gode, men han skal tabe et point. b. Undtagelsesvis kan der ses bort fra den foreskrevne servemetode, hvis dommeren før kampen bliver gjort opmærksom på, at overholdelse forhindres af et fysisk handicap. i. En korrekt returnering 1. Efter en serv eller en returnering skal bolden rammes sådan, at den passerer over eller uden om nettet og rammer modstanderens bordhalvdel, enten direkte eller efter at have rørt nettet. 2. Hvis bolden, efter serv eller returneret i spil, af egen drivkraft kommer over nettet, må den slås direkte ned på modstanderens bordhalvdel. j. Bolden i spil Bolden er i spil fra det sidste øjeblik, hvor den ligger stille i håndfladen, før den med 7

8 fuldt overlæg kastes op og indtil den rører en hvilken som helst genstand, bortset fra spillefladen, nettet, battet holdt i hånden eller bathånden neden for håndleddet, eller indtil et rally af andre grunde er afsluttet som pointgivende eller ombold. k. En ombold Et rally bliver let (ombold) i følgende eksempler: a. hvis bolden, når den i serven passerer over eller uden om nettet og berører dette, forudsat serven i øvrigt er korrekt eller at modstanderen eller den andens partner laver obstruktion. b. hvis der serves, når den modtagende spiller eller par ikke er klar, forudsat at hverken modtager eller dennes partner forsøger at ramme bolden. c. hvis spilleren forhindres i at udføre en korrekt serv eller returnering, eller i øvrigt i at opfylde lovene på grund af forstyrrelser uden for spillerens kontrol. d. for at rette en fejl i serve orden, modtageorden eller forkert placering. e. for at advare eller straffe en spiller. f. hvis spillet forstyrres af omstændigheder, som kan påvirke resultatet af et rally. Medmindre rallyet spilles om, vil en spiller miste et point i følgende situationer: 1) Hvis han/hun ikke gennemfører en korrekt serv. 2) Hvis han/hun ikke returnerer korrekt. 3) Hvis han/hun obstruerer bolden. 4) Hvis han/hun slår til bolden med en batside, der ikke opfylder kravene. 5) Hvis han/hun eller noget han/hun bærer eller har på, bevæger spillefladen, mens bolden er i spil. 6) Hvis hans/hendes frie hånd rører spillefladen, mens bolden er i spil. 7) Hvis han/hun eller noget han/hun bærer eller har på, rører nettet, mens bolden er i spil. 8) I doubler, hvor han/hun slår til bolden, og det i henhold til den etablerede opstilling ikke er hans/hendes tur - bortset fra hvor der har været en reel fejl i spilleordenen. 8

9 2. Ændringer for kørestolskonkurrencer a. Alle spillere skal spille fra kørestol. 1. En pude af enhver størrelse og materiale, enhver form for skumgummi, må anvendes. 2. Kørestolen behøver ikke at være udstyret med rygstøtte. b. Bordet må ikke have nogen form for fysiske barrierer, der på nogen måde kan hindre den normale og livlige bevægelse af spillerens kørestol. c. I serven forventes det, at modtager returnerer bolden korrekt. Hvis modtager slår til bolden før den krydser en side linie eller foretager andet hop på hans bordhalvdel, skal serven dog betragtes som god, og der skal ikke dømmes ombold. I serven er klasse 1 og 2 spillere ikke pålagt at kaste bolden op fra håndfladen på den frie hånd. Spillere i disse klasser må holde bolden og kaste den op på en hvilken som helst måde. Uanset metoden må der ikke tilføres bolden skru. Ansvaret for at der serves lovligt, og dommeren kan kontrollere dette, hviler på serveren. d. Kørestolsspillere må røre spillefladen med den frie hånd under spillet uden at tabe point. De må imidlertid ikke lægge den frie hånd på bordet for at understøtte slaget til bolden, under forudsætning af at spillefladen ikke har flyttet sig. e. Spillernes fødder eller fodhviler må ikke røre gulvet under kampen. f. Spillerne må ikke rejse sig/hæve sig mærkbart fra puden under spillet. g. I double-serven må der serves ud over modtagers højre sidelinie. Serveren skal først udføre en korrekt serv og modtageren skal returnere korrekt, og derefter må hver spiller i et par returnere bolden. En spillers kørestol må ikke rage ud over en tænkt fortsættelse af bordets centerlinie. Hvis den gør, skal dommeren tildele et point til parret i den modsatte ende. 3. Individuelle færdigheder a. Hånddribling Spilleren bruger en eller begge hænder og slår bolden ned på bordet i en periode af 30 sekunder. Spilleren må fange eller slå til bolden og får 1 point hver gang bolden rammer hans/hendes hånd. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, giv ham eller hende en anden og fortsæt tællingen. b. Batslag Spilleren scorer 1 point hver gang han/hun bruger battet til at slå bolden op i luften over et forløb på 30 sek. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, giv ham/hende en anden og fortsæt tællingen. 9

10 c. Forhåndsflugtning Spilleren står ved den ene ende af bordet med en anden spiller ved den anden ende. Idet han bruger i alt 5 bolde, kaster han hver bold til spillerens forhånd. Spilleren scorer 1 point, når han/hun slår bolden tilbage på den andens bordhalvdel. Bolden skal ramme bordet for at tælle 1 point. Spilleren får 5 points for med bolden at ramme ned i en eller anden kasse. d. Baghåndsflugtning Samme øvelse som forhåndsflugtning, blot sender træningspartneren bolden til spillerens baghånd. e. Serven Spilleren skal serve 5 bolde fra højre side af bordet og 5 bolde fra venstre side. En bold, der lander i en kasse efter korrekt serv, giver 1 point. f. Afsluttende score En spillers afsluttende score fastsættes ved at sammentælle de points, spilleren har opnået i de 5 opgaver, som udgør den individuelle konkurrence. 4. Doubler og mixed-doubler a. Hvert doublehold skal bestå af en spiller og en partner. b. Hvert hold afgør selv serverækkefølge. Følgende afvikling giver meningsfuld konkurrence for udviklingshæmmede spillere: 5. Målserve Spilleren skal serve 5 bolde fra højre side af bordet og 5 bolde fra venstre side. En bold (serv), der lander i det korrekte felt, tæller som 1 point. 6. Battets springkraft a. Idet spilleren bruger battet, skal han/hun slå bolden op i luften så mange gange som muligt i løbet af 30 sekunder. b. Hvis spilleren mister kontrol over bolden, må official række ham/hende en anden bold og fortsætte tællingen. c. Spilleren gives 2 runder af 30 sekunders varighed. Den højeste score tæller. 10

11 7. Returnering a. Spilleren står ved den ene ende af bordet og official som skal spille op til ham - står ved den anden bordende. b. Official kaster bolden til spillerens forhånd. c. Spilleren tjener 1 point, hvis han/hun returnerer bolden til officials bordende. Bolden må ramme bordet for at det giver 1 point. Hvis bolden rammer nettet og falder tilbage og rammer spillerens egen bordhalvdel, gives der ikke point. d. Spilleren tildeles 5 points, hvis han/hun returnerer bolden til et nærmere angivet servefelt. I dette eksempel får han/hun ikke det ene point, der sædvanligvis ydes for at returnere bolden til officials side. e. Spilleren får 5 forsøg til at returnere bolden. f. Maks. score, der kan opnås, er 25 points. 11

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

BORDTENNIS en legende tilgang

BORDTENNIS en legende tilgang BORDTENNIS en legende tilgang Indledning Bordtennis er en overset sport i folkeskolen. Egentlig er det paradoksalt, eftersom stort set alle børn har prøvet at have et bat i hånden i daginstitutionen, i

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Aktiviteter faglig bevægelse

Aktiviteter faglig bevægelse Side 1/4 Aktiviteter faglig bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til cirka 45 minutter dagligt i løbet af skoledagen. Her får du

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00 0/1 kontakter En 0/1 kontakt er en kontakt med en tænd/sluk-funktion, der f.eks. kan erstatte venstre- eller højreklik, dobbeltklik eller hold-funktion på en computermus/trackball/joystick. Læs mere under

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER

BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER BADMINTON FOR ALLE BADMINTONINSPIRATIONSMATERIALE TIL IDRÆTSTIMEN FOR LÆRERE OG PÆDAGOGER VM i Badminton i København Ballerup Super Arena 25. - 31. august denmark2014.com billetnet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere