#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR SIDE 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08"

Transkript

1 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed del i forskningsmidlerne. 12 Solskinsøen Bornholm spiller en vigtig rolle i et af Danmarks mest spændende Smart Grid projekter EcoGrid. #Smart Energi tager en status. 14 Danske husholdninger har smart energi-potentiale. Sådan lyder det i en mikroanalyse, der bygger på amerikanske erfaringer.

2 2 MARTS LEDER #Smart Energi -nyt magasin på gaden Energinet.dk og Dansk Energi sender et nyt magasin på gaden om fremtidens energisystem, og hvordan vi bruger det smart i samfundet. Magasinet er halvårligt og beskæftiger sig med den udvikling og de tendenser, vi ser i et stadig mere elektrificeret samfund. God læsning. 01. årgang 2014 #Smart Energi Energinet.dk og Dansk Energi Redaktion Kaspar Wederkinck Olesen (ansvarshavende) Telefon: Redaktionens adresse Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telefon: (+45) Layout og opsætning WOER GREGORIUS ApS Telefon: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S, Trykproduktionen er klimaneutral og miljøcertificeret efter ISO 14001, Svanemærket, FSC-mærket og Klimaneutralmærket. Kontrolleret oplag eks. i perioden ISSN Udgiver Energinet.dk og Dansk Energis holdninger fremgår af lederen. Bladets artikler afspejler ikke nødvendigvis Energinet.dk og Dansk Energis holdninger. Artikler kan citeres med tydelig kildeangivelse Forsideillustration: Troels Marstrand. No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, Energinet.dk Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør, Dansk Energi. Smart Grid skal ud i den virkelige verden Danmark er helt i front, hvad enten vi taler vindkraft eller et velfungerende energisystem. Men for at kunne håndtere de stigende mængder af vedvarende energi kommer vi ikke uden om Smart Grid. Smart Grid er en væsentlig del af løsningen på et energisystem, som bygger på en stor andel af vedvarende energikilder som vind, sol og bølger. Men kan vi udnytte vores erfaring og knowhow fra vindog energisektoren til at skabe nye eksportsucceser for Danmark med tilhørende arbejdspladser? Ja, det danske vindeventyrs succes er et eksempel til efterfølgelse. Det blev skabt ved en langsigtet F&U-indsats, hvor forskningsinstitutioner, industri og elforsyning har arbejdet tæt sammen i årevis. Vi ser et potentielt, nyt erhvervseventyr i Smart Grid altså intelligent styring af el og energiforbrug. Og Danmark er allerede godt i gang med F&U-aktiviteterne på dette område. Spørgsmålet er, hvordan man smartest muligt får konverteret danske F&U-aktiviteter på Smart Grid-området til arbejdspladser og nye eksportsucceser? Et naturligt skridt er at lade produkterne fra F&U blive testet i virkelighedens verden. Demonstrationsforsøg kan give Danmark et vigtigt forspring i forhold til de lande, som vi konkurrerer med. Det, som det handler om, er, at der bygges den bedst mulige bro mellem F&U og demonstrationsprojekterne. Teknologierne skal prøves af i praksis i rigtige net og med rigtige kunder. Demonstrationsforsøgene, EcoGrid EU og Smart City Kalundborg, giver os vigtige erfaringer. Men for at vi kan det, er det vigtigt, at vi har fokus på at få inddraget hele kæden af aktører fra forskningslaget til de kommercielle aktører og slutkunder. Danmarks geografiske størrelse og fokus på vedvarende energi er perfekt for storskala demonstrationsforsøg. Det betyder, at vi ligger lunt i svinget for at kunne teste og realisere de idéer og produkter, som ligger i underskoven af virksomheder, der producerer elementer til Smart Grid-teknologi. De internationale virksomheder, som deltager i demonstrationsforsøgene, bringer internationale erfaringer ind i forsøgene og er med til at sikre, at vi ikke blot laver en osteklokkeløsning, som kun virker i Danmark. For mange virksomheder vil et demonstrationsprojekt give værdifulde referencer, og det er ofte en forudsætning for at komme ud over grænserne og ud til rigtige betalende kunder. Med Smart Grid har Danmark alle muligheder for at blive en succes, men det kræver, at vi får testet det i den virkelige verden.

3 MARTS 3 Danmark indtager europæisk førsteplads Lidt over hver femte europæiske Smart Grid-projekt inden for forskning og udvikling ligger i Danmark. Dermed lægger Danmark sig i front, viser en europæisk analyse af Smart Grid-projekter. Men der skal arbejdes for at fastholde Danmarks førerposition, og den opnåede viden skulle gerne udmøntes i flere demonstrationsprojekter. Af Kaspar Wederkinck Olesen / Foto: DTU Listen er lang over forskning- og udviklingsprojekter indenfor Smart Grid i Danmark. Således anslog Joint Research Center allerede i 2011, at Danmark ligger på en fornem førsteplads med 22 pct. af alle Smart Grid-projekter i EU- en placering der er blevet fastholdt i Årsagen til, at Danmark rykker fra de andre europæiske lande på dette område, er ifølge Anders Troi, vicedirektør ved Danmarks Tekniske Universitet bl.a. det politiske fokus på en omstilling af energisektoren, men især at alle parter på området arbejder sammen. Det betyder, at Danmark udgør et fantastisk testlaboratorium på energiområdet. - Danmark står stadigvæk i en helt unik situation, hvor energiselskaberne, den systemansvarlige Energinet.dk samt universiteterne og de industrielle markedspartnere arbejder tæt sammen om at udvikle Smart Grid og andre integrerede energiløsninger. Hvor man andre steder i verden ser en vis tøven i mellem parterne, er forsknings- og udviklingsmiljøet i Danmark helt exceptionelt, siger Anders Troi. Placeringen har også gjort Danmark interessant internationalt set og har gjort danske aktører attraktive i relation til deltagelse i Smart Grid-projekter. International viden er vejen ud af osteklokkeløsningen Faktisk er den internationale interesse så stor, at langt de fleste af de forsknings- og udviklingsprojekter, vi ser i dag i Danmark, beror på internationale samarbejder med universiteter og virksomheder fra hele verden. - Universiteter og store internationale industrikoncerner bidrager med deres viden og udviklingsressourcer fra researchecentre rundt om i verden. Det er en styrke for såvel Danmark som udviklingen af Smart Grid-området, fordi de bibringer andre måder at anskue verden på, som man er nødt til at forholde sig til, siger Anders Troi. De internationale virksomheder er derved med til at sikre, at vi ikke blot laver en osteklokkeløsning, som kun virker i Danmark. Demonstrationsprojekter halter efter Mens Danmark har en markant position i EU, når det kommer til forsknings- og udviklingsprojekter på Smart Grid-området, så ser det desværre ud til, at vi er ved at miste momentum, når det kommer til demonstrationsprojekter og kommerciel drift. Det er en udfordring for Danmark, da demonstrationsprojekter har et vækst- og et jobskabelsespotentiale på både kort og langt sigt. - Jeg har rejst verden rundt de sidste par år og set, hvor langt andre lande er i forhold til at nærme sig markedet, og eksempelvist er der store kommercielle demand response-forretninger i USA. Jeg ser derfor et klart behov for, at Danmark gør mere i storskala demonstrationsprojekter, hvor vi kommer tættere på de kommercielle markedspladser. En barriere er, at afgiftssystemet er indrettet på en måde, så det er svært at få en forretning ud af smarte el- og energiløsninger. Ved at tilpasse afgifter og andre incitamentsstrukturer, kan vi fastholde og udnytte den viden og de erfaringer, som vi har høstet indtil nu og etablere dem i markedet og i kommende markedsprodukter, lyder det fra Anders Troi. Anders Troi, vicedirektør på DTU Diplom, havde en karriere i ABB og Siemens bag sig, da han i 2010 kom til DTU-Risø og senere DTU Elektro. Her opbyggede han Intelligente Energisystemer, og Smart Grid forsknings- og Innovationsprojekter, samt videreudviklede infrastruktur og laboratoriefaciliteterne i PowerLab samarbejdet. Efter en afstikker til Danfoss som Smart Grid Direktør, er han nu vendt tilbage til DTU, hvor en af hans hovedopgaver er, at implementere innovation, og innovationssamarbejder med erhvervslivet.

4 4 MARTS DONG: Smart Grid reducerer omkostninger De første elementer til Smart Grid er på plads, og vi vil gradvist tilføje flere, siger Knud Pedersen fra DONG Energy. Af Eskil Mann Sørensen Foto: Joachim Rode Knud Pedersen (født 1955) har en MA i økonomi fra Københavns Universitet. Siden 2010 har Knud Pedersen stået i spidsen DONG Energy Distribution - nu DONG Energy Infrastructure Management. DONG Energy Infrastructure Management dækker DONG Energys elnet, gasnet, og gaslagre i Danmark. DONG Energy Infrastructure Management distribuerer el til cirka 1 million kunder og gas til kunder i Danmark. Fra var Knud Pedersen Group Vice President i DONG Energy med ansvar for F&U, innovation og regulatoriske forhold. Knud Pedersen er Formand for Branchefællesskabet for Intelligent Energi For DONG Energy er Smart Grid et nøglepunkt i investeringerne for fremtiden, og det er ikke bare en nødvendig omkostning. - Mange har set Smart Grid-investeringer som øgede investeringsomkostninger. Men formålet er jo at reducere de samlede omkostninger. Vi ser på investeringerne, som noget der minimerer omkostningerne i elnettet, siger Knud Pedersen, som er vice president med ansvar for DONG Energys el- og gasdistribution. - Det handler overordnet om at få en tættere interaktion mellem produktion og forbrug, så forbruget kan indrette sig efter produktionen og omvendt, siger han. DONG Energy har flere udviklingsforsøg i gang. Blandt andet har DONG Energy afprøvet fleksibelt forbrug hos en gruppe på 150 varmepumpekunder i Storkøbenhavn i projektet eflex. - Vi var interesserede i at vide, om de var parate til at nedsætte deres forbrug, når elnettet var udsat for en spidsbelastning. Forsøget viste, at det kunne lade sig gøre at reducere effektbehovet hos de kunder. Et andet eksempel er, at vi har indgået en aftale med et stort gartneri om, at de slukker for deres strømforbrug til lys på bestemte tidspunkter, når vi ønsker det. Det er en afbrydelighedskontrakt. Vi prøver på at forstå, hvilket reaktionsmønster kunderne har på forskellige priser. Vi skal også have prissat ydelser på de steder i nettet, hvor vi har problemer. Der skal vi have fat i lokale kunder, som er villige til at indgå fleksibilitetskontrakter, siger Knud Pedersen. Han ser Smart Grid, som noget der allerede er begyndt. - Vi har allerede flere elementer på plads, og vi kobler gradvist nye elementer til over de næste 4-5 år. Det vil også blive bestemt af, hvilke behov der er. Når og hvis transportsektoren bliver elektrificeret, så vil det tilføje stor fleksibilitet i elforbruget, siger han. Han ser frem til, at engrosmodellen bliver indført i 2015, og der efterfølgende bliver mulighed for timeafregning af alle kunder i takt med, at der bliver installeret nye fjernaflæste elmålere. - Der har været en barriere, men den barriere er der ikke mere med regeringens Smart Grid-strategi.

5 MARTS 5 Energinet.dk: Vi skal have forbrugerne med Danmark er langt inden for Smart Grid, når det gælder teknologi og elproduktion. Af Eskil Mann Sørensen Foto: Energinet.dk Smart Grid er på nogle områder kommet langt i Danmark. - Vi har mange elproducerende anlæg, som leverer fleksibilitet på markedsvilkår. Men vi mangler stadig forbrugssiden, siger udviklingsdirektør Dorthe Vinther, Energinet.dk. Energinet.dk ser Smart Grid som en af de afgørende faktorer i skabelsen af et energisystem uafhængigt af fossile brændstoffer. - Vi er nummer ét i Europa med de tekniske løsninger gennem forsknings- og demonstrationsprojekter, og de danske elselskaber har vist stor vilje til at være værter for projekter. Men der er brug for at finde borgernære og billige forretningsmodeller, så kunderne kan bidrage med fleksibilitet i forbruget, når der er behov. Markedet skal give et incitament til kunderne til at opføre sig fleksibelt. Det er et område, hvor vi fortsat skal udvikle os i Danmark. Vi kan godt lære af andre lande som USA, Tyskland og Sydkorea, hvor der er flere kundeorienterede forretningsmodeller, siger hun. Dorthe Vinther siger også, at elselskaberne og Energinet.dk er kommet langt i at udvikle teknologien til at automatisere styringen af elsystemet og dermed hele tiden balancere produktion og forbrug. - Men vi skal også optimere anvendelsen af automatisering, efterhånden som der kommer flere fleksible enheder. Fleksibiliteten i et Smart Grid eller et intelligent energisystem er afgørende for, om det kan holde blanancen med stærkt svingende elleverancer fra vindkraft og solceller. Dorthe Vinther mener, at forståelsen af Smart Grid løbende udvikler sig. - Fra primært at handle om at være en styring af elforbrug og -produktion, så handler det nu mere og mere om intelligent styring af det samlede energiforbrug, for eksempel koblingen til varmesystemet eksempelvis med private varmepumper og varmepatroner på fjernvarmeværkerne. Man kan sige, at Smart Grid udvikler sig imod Smart Energy. I dag er belønningen for fleksibilitet på energimarkedet ikke speciel høj, men Dorthe Vinther forudser, at der bliver større behov og dermed en højere pris, efterhånden som der kommer mere og mere vedvarende energi i Danmarks energisystem. - Om år vil der være væsentligt mere behov for fleksibilitet. Derfor skal vi have systemerne på plads inden for de nærmeste år, siger hun. Dorthe Vinther er uddannet civilingeniør og udviklingsdirektør i Energinet.dk. Udviklingsafdelingen har ansvar for den helhedsorienterede systemudvikling og -planlægning for el- og gassystemerne, herunder den sammenhængende planlægning mellem el, gas, varme og transport. Afdelingen varetager desuden ansvaret for Energinet. dk s egen forskning og udvikling samt strategi og administration for de to PSO-finansierede energiforskningsprogrammer ForskVE og ForskEL.

6 6 MARTS TENDENSER 44 mio. forskningskroner til intelligente energisystemer i byer Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 44 millioner kr. til CITIES - Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities. Dermed er projektet den største enkeltmodtager af puljen på i alt 270 millioner kroner, som rådet har fordelt på 12 energiforskningsprojekter. Målet er at skabe IT-løsninger til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer i byerne. CITIES samler forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet samt en række universiteter fra Korea, USA, Irland, Østrig og Tyskland. Desuden indgår en stribe danske og udenlandske virksomheder og brancheorganisationer. Den røde elefant kommer Red Elephant er navnet på et nyt konsortium, som industri- og it-giganterne ABB, Bosch, Cisco og LG har etableret, og hvor parterne vil skabe en fælles åben softwareplatform for apparater og udstyr til det intelligente hjem. Softwareplatformen vil ifølge parterne gøre det muligt at få forskellige enheder og tjenester til at kommunikere med hinanden og udveksle oplysninger med hinanden. Global Trends in Energy Efficiency Finance Hvordan får vi kanaliseret attraktive kapitalmidler videre til grønne energiprojekter? Det og meget mere beretter Mark Fulton, Founding Partner i Energy Transition Advisors, og Patrick Fankhauser, Managing Director i SUSI Partners, om den 22. april, hvor de også trækker de nyeste trends på den globale scene for grønne investeringer frem.

7 MARTS 7 Smarte lygtepæle på vej Den svenske netværksgigant Ericsson - verdens største på sit område - har sammen med den hollandske teknologiproducent Philips udviklet netop en smart lygtepæl,»smart Pole«, som både skal give bedre lys til færre penge og sikre en bedre mobildækning. Lygtepælen som lyser op med energibesparende LED-pærer, som kan skære over halvdelen af elregningen, samtidig med at belysningen på gaderne bliver hvidere og blødere og dermed virker tryghedsskabende, og samtidtig formidler den mobilsignaler. De nye lygtepæle vil i første omgang blive tilbudt det nordamerikanske marked men skal efter 2014 ud i andre dele af verden. Store fordele i intelligent elsystem En ny international undersøgelse fra Accenture blandt ledere i forsyningsvirksomheder viser, at der er store fordele at hente i intelligente net og intelligente målere. Således svarer mere end to tredjedele af de adspurgte, at de fordele, der er ved implementering af intelligente løsninger globalt set vil være større end hidtil antaget. Fordelene rummer blandt andet bedre viden om kundernes forbrugsmønster og viden om udfald i nettet. De 54 adspurgte forsyningsselskabers ledere, som både kommer fra USA og Europa, fremhæver, at Smart Grid er en naturlig forlængelse af de igangværende opgraderinger til elnettet. De bekræfter samtidig, at Smart Grid-teknologi er blevet en central del af deres investeringsstrategi. Home Automation vinder frem i USA En ud af fire amerikanske forbrugere er villige til at tillade hjælpeprogrammer til at fjernstyre deres hjems netværksenheder for at reducere energiomkostningerne. Det viser en ny markedsundersøgelse fra bureauet ON World. Undersøgelsen viser desuden, at smarte termostater er de mest populære enheder efterfulgt af lysstyring og intelligente apparater. Resultaterne i undersøgelsen illustrerer også den store efterspørgsel efter nye brugerflader til bl.a. smartphones og tablets. FOTO: HANNE LOOP Energisystemet skal tale samme sprog Det danske forskningsprojekt CHPCOM skal sikre, at fremtidens energisystem taler samme sprog. Projektet, der har fokus på IT-sikkerhed og datakommunikation imellem systemansvarlig, decentrale kraftvarmeværker, balanceansvarlige og netselskaber, skal bidrage til at gøre Danmark til et foregangsland for fremtidens integration af decentral og distribueret elproduktion. - Vi er med dette projekt blevet endnu klogere på nødvendigheden og potentialet i anvendelsen af datakommunikation på tværs af aktører i hele energisystemet. De erfaringer, som vi hiver ind i dette projekt, betyder, at vi kommer til at sidde med en helt unik viden om, hvordan vi bedst muligt får etableret en kommunikationsplatform, der skal sikre fremtidens energisystem, siger David Victor Tackie, konsulent i Dansk Energi og projektleder for CHPCOM-projektet. CHPCOM er et fælles brancheprojekt bestående af 20 partnere, blandt andet Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Dansk Energi, Energinet.dk og EURISCO, støttet af ForskEL. Projektet baserer sig på de internationale standarder for datakommunikation til distribuerede energiressourcer (DER).

8 8 MARTS Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation Det smarte hjem kommer stadig tættere på forbrugerne. Således forventes det, at 36 millioner hjem i Europa og Nordamerika vil være smarte i Det viser nye forventninger til markederne i USA og Europa. Åben kommunikation og fælles platform er afgørende for markedets succes og forbrugernes interesse, lyder det fra en række aktører på markedet. Af Kaspar Wederkinck Olesen / Illistration: Troels Marstrand Ladeapparat til elbil Det smarte hjem er for alvor på vej frem. Stadig flere teknologiske løsninger kommer på markedet, hvilket betyder at hjemmet kan styres intelligent. Tanken bag det smarte hjem er, at hjemmets mange funktioner kan styres intelligent fra en central styreenhed, og dermed kan man nedbringe både varme og elforbrug. Den voksende interesse hos forbrugerne har fået flere nye aktører til at interessere sig for smart home-markedet. Senest har Googles opkøb af den amerikanske virksomhed NEST, som producerer intelligente termostater, skabt overskrifter. - Vi oplever, at markedet undergår store forandringer netop nu. Nye aktører som telecom-operatører, serviceudbydere fra alarm- og sikkerhedsbranchen, internetudbydere og energiselskaber går ind i markedet. Det tilfører store mængder kapital og skaber øget opmærksomhed om smart home-løsninger blandt kunderne. Kagen bliver dermed større, og det er til fordel for alle kommercielle aktører, siger Morten Baadsgaard Trolle, branchechef i Branchefællesskabet Intelligent Energi. Også i Danmark har udviklingen taget fat. En virksomhed, som ser et stort potentiale i smart home-markedet er alarm- og sikkerhedsvirksomheden Dansikring Direct Verisure. En analyse, som analysevirksomheden Park Associates har foretaget for dem, viser, at forbrugerne angiver energiselskaber og alarm- og sikkerhedsselskaber som de selskaber, de i særlig grad har forventning til, vil kunne tilbyde intelligente og forbundne produkter. -Fremtiden for det smarte hjem har aldrig været mere interessant, end den ser ud lige nu. I 25 år har vi talt om det smarte hjem, men de seneste år er snakken blevet overført til faktiske produkter og ikke mindst bæredygtige forretningsmodeller. Lige nu installerer vi nye Verisure platforme om måneden i private hjem rundt om i Europa. Og tæt ved af vores kunder bruger allerede vores app dagligt, hvilket formodentlig gør den til den mest benyttede smart home app i Europa, siger Dick Seger, CEO Securitas Direct / Verisure. Danskerne ligger ifølge Dick Seger sammen med de øvrige nordiske lande langt fremme, når det handler om at tage intelligente produkter til sig. Markedet er modtageligt for nye services som for eksempel den opkoblede digitallås, som Dansikring Direct Verisure har lanceret sammen med Ruko i Danmark. Et marked i vækst Det europæiske marked for smart homeløsninger er stadig på et tidligt stade og vurderes at være godt tre år efter det nordamerikanske marked målt på penetration og markedsmodenhed. Ved udgangen af 2013 forventes 5,5, mio. amerikanske hjem at have fået installeret smart home løsninger. Det amerikanske marked havde i 2012 en værdi på 1,2 mia. euro, og forventningen er, at markedet vil vokse med 42 pct. i perioden fra til en forventet markedsværdi i 2017 på 7,1 mia. euro. Tilsvarende forventes det europæiske marked at vokse med 56 pct. i perioden fra og nå 17,4 millioner installerede smart home-løsninger i 2017 og en værdi på 2,6 mia. euro. -Der er ingen tvivl om, at vi kigger ind i et marked med et kæmpestort potentiale. Men en central udfordring som marke- det bør håndtere er, at der i takt med at nye leverandører fra forskellige brancher kommer på banen bliver et større behov for fælles og åbne kommuniktionsstandarder, siger Morten Baadsgaard Trolle. Samme tanke er Dick Seger inde på: - At du kan styre et produkt via en app, gør den ikke til en del af markedet for det opkoblede smarte hjem det er der i vores verden alt for mange, der tror, men det vil aldrig blive rentabelt. Dit produkt eller dine services skal kunne forbindes med andre og være tilgængelig på en fællesplatform. Det er dér de store udviklingsmuligheder ligger, hvor forskellige partnere tilbyder forskellige services på en platform forbrugeren har tillid til, siger han og tilføjer, at det ikke kun handler om at gøre hverdagen lettere, men om at skabe ydelser og services som i et større omfang bidrager til samfundet for eksempel sundhedsområdet eller miljø og energi. Danmark er på vej Set fra energisystemets side er hjemmet

9 MARTS 9 Solceller Wi-Fi Udluftning Røgalarm Intelligent solafskærmning Solsensor Temperaturstyring Varmepumpe Tyverialarm Vandtryksmåling Varmesystem Styreboks og overvågning Fibernetforbindelse Elektricitet El-styring Fjernbetjent centrallåsesystem Hvis fremtidens smarte hjem skal fungere optimalt, så er der behov for fælles og åbne kommunikationsstandarder, så de enkelte smarte løsninger i hjemmet kan tale sammen. det smarte elnet og udnytte energien, når den er billigst og dermed spare energi. Vi forventer os meget af udviklingen i dette marked de kommende år i takt med, at det intelligente elnet bliver stadig bedre, siger Peter Klok, direktør for Building Automation, Siemens A/S Siemens egen styreenhed, Syncro Living, indgår allerede i EcoGrid test-projektet på Bornholm. Her har man etableret små styreenheder i hvert rum, der kan styres fra en central styreenhed i en række huse, så man kan styre varme og indeklima. At Siemens også tager sin egen medicin, vidner Siemens Danmarks nye hovedkvarter i Balførst rigtig smart, når det kan kommunikere med omverdenen. Det handler om, at det bliver muligt at styre, det vil sige skrue op og ned for energiforbruget, afhængig af de behov som det overordnede energisystem har for at balancere og fungere optimalt. Siemens Danmark som producerer alt fra vindmøller til smarte styringsplatforme ser på denne baggrund også et stort potentiale i udviklingen af produkter til markederne inden for Smart Buildings og Smart Homes. -I Danmark er vi er ved at omstille vores energiproduktion og tilpasse vores adfærd til stadig stigende mængder vedvarende energi i form af el. Det er grundlaget for hele udviklingen. Mange af de tiltag, vi ser inden for Smart Buildings og Smart Home Automation-udstyr netop nu retter sig mod at kunne interagere og koble ind og ud med lerup om. Den intelligente kontorbygning er integreret med Siemens Desigo-system, der automatisk aflæser og styrer behovet for varme, køling, lys, ventilation og solafskærmning. Derudover er der CO 2 -sensorer i mødelokalerne, til styring af luftkvaliteten, og der er etableret en energi-funktion, så brugerne med et enkelt tryk kan indstille mødelokalerne mest energioptimalt. Huset er endvidere forsynet med Green Building Monitorer, der online sætter spot på energiforbruget.

10 10 MARTS HORIZON 2020 Af Tina Sander Over de næste syv år vil EU uddele i alt 525 mia. kr. til udvikling af ny viden og produkter inden for et væld af forskningsområder. Af de mange milliarder er 7,7 pct. afsat specifikt til energi svarende til ca. 40 mia. kr. Derfor er Horizon 2020-programmet interessant for danske virksomheder, der har specialiseret sig i energi. Horizon 2020 er blevet skudt godt i gang med flere aktuelle opslag inden for energi, som skal understøtte, at EU kan nå 2020-målene. Der gives derfor støtte til aktiviteter, der bidrager til at udvikle og indføre et pålideligt, økonomisk realistisk, bæredygtigt og konkurrencedygtigt energisystem. Horizon 2020 har et særligt fokus på at udvikle innovative løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa og verden står over for i de kommende år. Formålet med Horizon 2020 er desuden at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser. Programmet er en afløser til det nuværende FP7-program, og der er bl.a. lagt op til, at der især skal fokus på at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at få del i midlerne. I alt er 20 pct. af det samlede beløb øremærket små og mellemstore virksomheder. Som noget nyt

11 MARTS 11 giver Horizon 2020 støtte i hele processen fra idé til marked. Hvem er det interessant for? Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektidé til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Midlerne til forskning, udvikling af teknologier og innovation uddeles i åben konkurrence, og pengene følger de bedste idéer og konsortier. Det gælder om at skrive en god ansøgning eller komme med i et stærkt konsortium, og forberedelse er helt centralt i denne sammenhæng. Helt konkret får man som virksomhed: funding til teknologi- og produktudvikling og videntilførsel, IPR patentrettigheder netværk til udviklingspartnere og adgang til nye markeder. Hvem kan deltage? Alle institutioner, virksomheder, foreninger m.v., som er etableret i et EUmedlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan deltage og modtage støtte. Støttepuljer til udviklingsprojekter Markedsmodningsfonden uddeler 405 mio. kr. frem til 2015 til markedsmodning af nye innovative produkter. Ansøgningsfrist den 19. marts ForskEL-programmet yder årligt omkring 130 mio. kr. i støtte til projekter, der udvikler og indpasser vedvarende energikilder. Ansøgningsfrist primo september. ForskVE-programmet gælder foreløbigt til Programmet støtter projekter, der sigter mod udbredelse af vedvarende energikilder med omkring 25 mio. kr. pr. år. Ansøgningsfrist primo september. Aktuelle opslag for Horizon 2020 Energi i 2014: 1. Smart Cities - Fremme af løsninger til intelligente by- og lokalsamfund. 2. Konkurrencedygtige low carbon teknologier og lagringsteknologier. 3. Energieffektivisering herunder udvikling af bygningsmaterialer/komponenter og demonstration af energieffektive produkter, services og processer. Opslagene for de forskellige temaer er fordelt henover Der kan også være relevante opslag under klima, IKT og Transport-programmerne. Krav til EU s Horizon 2020 Der er tre overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra EU s Horizon 2020: 1. Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en europæisk problemstilling på energiområdet. 2. Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk indvirkning. 3. Projekter kræver oftest tre partnere fra tre forskellige EU-lande. Tilskudsstørrelse Beregningen af tilskud er væsentligt forenklet i Horizon 2020 i forhold til tidligere rammeprogrammer. Som udgangspunkt bliver projekter medfinansieret med op til 100 procent af de støtteberettigede omkostninger for alle typer af deltagere og for alle aktiviteter. Hvad gør man trin for trin: 1. Find støtteprogram: Vækstguiden.dk giver en oversigt over støtteordninger, kontakt EU-DK support, som kan hjælpe dig i gang med at identificere relevante opslag. 2. Kontakt Eurocenter, som giver gratis hjælp til hele processen fra ide til ansøgning til projektdeltagelse i Horizon Søg EUopstart-pulje, hvor der ydes støtte til ansøgningsprocessen. 4. Partnersøgning, ud over eget netværk, konferencedeltagelse og EU-DKsupport, er der flere grupper på Linkedin, hvor man kan søge internationale partnere til sit projekt. Gode råd til at søge: Start i god tid, allier dig evt. med nogle stærke partnere, der har erfaring med EU-ansøgninger. Ansøgningen skal være let forståelig. Det er vigtigt, at projektet har positiv påvirkning på Europas vækstmuligheder eller løser samfundsudfordringer. ELForsk støtter projekter der fokuserer på effektiv anvendelse af elektriciteten eller elbesparelser. Ansøgningsfrist er løbende, og der er 25 mio. kr. i puljen. Strategisk Forsknings Råd har afsat ca. 300 mio. kr. til forskning og udviklingsprojekter inden for energiområdet. Ansøgningsfrist for 1. trins ansøgninger er forventet april. Danmarks innovationsfond er forventet at offentliggøre opslag i 2014, hvoraf det vil være muligt at søge støtte til innovative energiteknologier eller processer. Europæiske støtteordninger Horizon2020 Energy understøtter forskning, udvikling og demonstration inden for energiteknologi. Ansøgningsfrister i 2014 er i perioden fra d. 20. marts 2014 til d. 9. dec Horizon2020 SME Instrument understøtter udvikling og demonstration til mindre markedsnære projekter for små og mellemstore virksomheder (SMV). Ansøgningsfrist er d. 17. dec med et budget på omkring 187 mio. kr. programmes/horizon2020/ Eurostars er målrettet små og mellemstore højteknologiske virksomheder og råder årligt over ca. 425 mio. kr. til medfinansiering af udvikling af nye produkter og teknologier. Næste ansøgningsfrist er d. 13. marts Se mere på hjemmesiden og på og få et overblik over energiprojekter og søgemuligheder.

12 12 MARTS

13 MARTS 13 Automatisering gør forbrugerne fleksible Gider danskerne bruge krudt på at spare en krone ved at starte vaskemaskinen om natten? Og hvad skal der til, for at forbrugerne i praksis leverer fleksibilitet? Det tester EcoGrid EU på næsten husstande på Bornholm. Af Jakob Ullegård / Foto: Jon Runar Gudjonsson EcoGrid EU er etableret i et samarbejde mellem Energinet.dk, det lokale elselskab Østkraft, Siemens, IBM, Landis+Gyr, DTU og ti andre partnere på tværs af Europa. Det udnytter de gode muligheder på Bornholm for at teste ny teknologi: Dels er øen et rimeligt lukket energisystem, dels er der en betydelig mængde vedvarende energi. I alt 1900 husstande skal deltage i projektet. 500 skal aktivt ændre deres forbrugsvaner, så det passer til elprisen, mens henholdsvis 500 og 700 husstande har fået tilbudt udstyr fra henholdsvis Siemens og IBM til automatisk styring af elvarme og varmepumpe i forhold til prisen. Alle deltagerne i projektet har adgang til Mit EcoGrid, der er en hjemmeside, hvor de kan følge den aktuelle elpris samt elforbrug. De første tests blev gennemført i november og december 2013, hvor i alt 750 husstande har deltaget. De foreløbige resultater viser, at det kun var de automatiserede, som leverede nogen form for fleksibilitet. - Der er tydelige tegn på, at for dem som styrer elforbruget manuelt, så fylder elprisen ganske enkelt for lidt. Rigtig meget er jo skatter og afgifter, så den påvirkelige del er til at overse. Indsigten giver energibesparelser men folk flytter altså ikke forbrug for at tjene nogle få ører. Kun hvis der er elbil eller el til opvarmning, er der lidt at hente, fortæller Maja Felica Bendtsen, projektleder fra Østkraft. I forbindelse med EcoGrid er de medvirkende blevet tilbudt undervisning og vejledning i det opsatte udstyr samt priser og forbrug, som kan ses på Mit EcoGrid. Det har især haft effekt i forhold til dyr standby-strøm eller energitunge ofte gamle køle- eller fryseskabe, som er blevet spottet, når familien eksempelvis er bortrejst. Skal man videre, så skal der dog være data på det enkelte apparat. - For at kunne gribe ind, så skal man helst kunne se, hvor ændringen sker. Jeg har selv udstyr, som kan måle helt ned på det enkelte elapparat. Det er svært ikke at lade sig påvirke, når måleren går i luften, hvis elkedlen tænder. Men igen når det gælder fleksibilitet, skal det automatiseres, for at brugerne leverer noget i det nuværende system, siger Maja Felicia Bendtsen. IBM har med udstyr fra Green Wave Reality hul igennem til flere hundrede hjem. Udstyret håndterer forbruget, og IBM har i forlængelse af det fokus på at udnytte fleksibiliteten. Det sker dels ved at aggregere husenes flytning af forbrug, så det har en salgbar størrelse. Det sker også ved at lave prisforventninger baseret på data fra blandt andet markedet og fra det lokale vejr, så varmepumper og elpaneler er optimalt fleksible. - Optimalt set skal udstyret være en hyldevare i supermarkedet, men der er vi ikke endnu. Vi er i fuld gang med at lære af virkeligheden og vil bruge 2014 på at forbedre udstyret og dataopsamlingen. Nu ved vi mere om, hvordan kunderne reagerer. Eksempelvis er fleksibiliteten mindre end forventet i varmepumper og elpaneler, for i virkelighedens verden bruges brændeovnen som buffer rigtig mange steder, fortæller Anders Quitzau, innovationschef i IBM. Når varmesæsonen slutter, skal forsøget delevalueres. Det skal give input til, at det automatiserede udstyr kan blive endnu skarpere i forhold til brugernes ønsker og potentialet. Det skal stå sin prøve i næste varmesæson, som er projektets fase 2. Jagten på fleksibilitet hos forbrugerne fortsætter på klippeøen. Hvad er EcoGrid? Målet med EcoGrid er at lave den første prototype på et Smart Grid, som fungerer i praksis. EcoGrid EU blev sat i gang på initiativ af Energinet.dk, og omdrejningspunktet er Østkrafts bornholmske kunder. I alt er knap kunder involveret i projektet. Budgettet for hele demonstrationsprojektet er på over 150 mio. kr., hvor EU finansierer mere end halvdelen. Et automatiseret hjem Der er udstyr for en kr. i de intelligente bornholmske hjem. Der er udstyr på de store, elforbrugende enheder, samt temperaturmålere rundt om i husene. På den måde kan varmepumper og varmepaneler nemlig fjernstyres og kun de større elforbrugere har fordele, som står mål med omkostningen. Der er dog udfordringer. Det skyldes bl.a., at etableringen af noget af udstyret kræver en installatør. Målet er dog en gør-det-selv løsning. Endvidere giver dårlige dataflows eksempelvis grundet dårligt bredbånd eller tynd trådløs dækning i hjemmet mangelfuld data, som gør det sværere at styre.

14 14 MARTS Silas Harbo er konsulent i Dansk Energis analyseafdeling. Han er cand.polit fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet i Klima- og Energiministeriet, og afsluttede i 2011 en Energy MBA fra Columbia University i New York med speciale i forretningsmodeller for nye energiteknologier. Graf: Forbrugsprofiler sorteret og indekseret efter sektorernes egne spidslasttimer. 100 = Maksimalt timeforbrug Minianalyse: Danske husholdninger har smart energi-potentiale En ny analyse af det amerikanske elmarked viser, at der meget vel også kan hentes en gevinst i husholdninger ved hjælp af fleksibelt elforbrug. De amerikanske erfaringer, som er hentet i industriens verden, kan have stor betydning for det danske marked. Af Silas Harbo, konsulent i Dansk Energis analyseafdeling / Foto: Thomas Steen Sørensen Anvendelse af smart energi og fleksibelt elforbrug i en kommerciel sammenhæng har på det amerikanske marked været rettet imod den industrielle sektor. Således har den mest succesfulde aktør på det amerikanske marked EnerNOC, koncentreret sig om erhvervs- og industrielle kunder. Ifølge Pike Energy Research var der i MW industrielt fleksibelt forbrug, der var rekrutteret i programmer, der specifikt skulle afhjælpe elsystemet i særligt belastede perioder på globalt plan. Dette tal forventes at øge til MW i svarende til en vækstrate på 130 pct. Potentiale i husholdninger Den amerikanske virksomhed Comverge ser et stort potentiale i husholdninger, fordi der ligger forretning i fleksibelt forbrug. For det første er sæson- og døgnudsving langt større i husholdningerne. For det andet kan processer i hjemmet i langt højere grad Husholdinger Industri Handel og service Samlet forbrug automatiseres og standardiseres, så responstiden sænkes markant i forhold til industrier. Endelig viser markedsstudier, at amerikanske husholdninger vægter forsyningssikkerhed højest, og det motiverer mange husholdninger til at indgå i fleksibilitetsprogrammer. Udfordringen er, at mængden af fleksibel kapacitet der skal rekrutteres, kræver langt flere husholdningskunder end industrielle. Samtidig tænker større energiforbrugere mere over, hvordan de aftager og anvender deres energi. Interessant for Danmark Også i Danmark er der potentielt gode markedsmuligheder. Kigger man på det endelige elforbrug i Danmark, så udgør husholdninger en lige så stor andel som industrien begge lige over 30 procent. Men forbruget og forbrugerne har en meget anderledes karakter end industrien. På samme måde som aircondition stresser elsystemet i Timer USA i sommerperioden, så er det behovet for belysning og opvarmning, der udfordrer Danmark om vinteren. Det er nemlig husholdningernes ekstreme forbrug i nogle få timer om vinteren, der sætter elsystemet under pres. Kigger man nærmere på sammenhængen mellem markedets samlede forbrug og forbruget i de enkelte sektorer, træder husholdningerne frem. Variationer i husholdningernes elforbrug har den tætteste sammenhæng til udsving i det samlede forbrug. Dermed kan man i højere grad styre den samlede forbrugsprofil ved at styre med udgangspunkt i husholdningernes forbrug. Fleksibelt elforbrug for husholdninger Kigger man på sektorernes forbrugsprofiler, som er afbilledet i figuren, ser man, at husholdningerne har en langt mere skarp lastprofil end de andre sektorer og særligt i forhold til industrien. Meget taler for, at der kan skabes mærkbare resultater med fleksibelt elforbrug hos husholdninger. Variable priser for husholdninger vil forstærke incitamentet til at tilpasse sig prisudsving i elprisen og dermed vil husholdningernes forbrugsprofil nærme sig industriens. En fokuseret indsats blandt husholdningerne kan derfor være effektivt til at håndtere det voksende behov for elproduktion i forhold til det marked, vi kigger ind i med elbiler og varmepumper til opvarmning af boliger.

15 MARTS 15 Nu kommer resultaterne fra ipower ipower-projektet er på vej ind i de sidste to år af projektets forløb. Dermed går projektet ind i en fase, hvor fokus lægges over på afslutning af aktiviteter og fremstilling af projektets mange interessante resultater. Af Kaspar Wederkinck Olesen Den strategiske platform ipower blev i 2011 skabt for at konsolidere universiteternes og industriens innovations- og forskningsindsats inden for intelligent styring af decentralt elforbrug. Det har fra starten af projektet været et hovedmål at udvikle værktøjer, der understøtter en intelligent håndtering af millioner af fleksible forbrugsenheder, så man er forberedt på et distributionsnet med langt højere belægning af varierende elproduktion. - Arbejdet i ipower har tilstræbt at undersøge hele værdikæden i et fremtidigt energisystem med langt mere intelligent styring. Det betyder, at man har set på markeder, koordinering, styring, fleksible teknologier, forbrugeradfærd og økonomiske aspekter, siger Silas Harbo, konsulent i Dansk Energi. Fokus på smart homes, industri og forbrugernes fleksibilitet Arbejdet med husholdninger har primært haft fokus på smart homes, herunder især opvarm- ning. Et væsentligt forskningsområde inden for ipower har været styring af varmepumper og udvikling af algoritmer for optimal opvarmning af boliger. På det industrielle område har arbejdet koncentreret sig om at udvikle styringsarkitektur for aggregeringsmekanismer samt case studier af supermarkedskøling og aircondition i erhvervsejendomme. Hos forbrugeren har der været arbejdet med forbrugernes villighed til at være fleksible med deres el- og varmeforbrug, forbrugerens rolle i et intelligent energisystem samt udvikling af en egentlig applikation, der kan gengive den aktuelle CO 2 -intensitet i elsystemet, så elforbrug kan planlægges herefter. ipower har desuden udviklet en prototype af en markedsplads for handel med energifleksibilitet i distributionsnet. Fremvisning af resultater I de kommende godt to år vil ipower arrangere en række demonstrationer af teknologier både styringssystemer af egentligt elforbrug og som simuleringer og illustrere et fuldt udviklet bud på en markedsplatform for fleksibilitetsydelser til håndtering af distributionsselskabernes udfordringer. Projektet vil præsentere de frembragte resultater for offentligheden på temadage og ved offentlige arrangementer. ipower skaber bevågenhed Develco Products er en af de virksomheder, der deltager i ipower-projektet, og den Aarhus-baserede virksomhed, ser store fordele i at deltage i projektet. - Vores oplevelse af at være en del af projektet er positivt. Vi er en brik i et stort spil, hvor vi leverer enheder, der sidder i folks huse, der kan styre energiforbruget. Her får vi vigtige tilbagemeldinger fra virkelighedens verden om, hvornår vi skal tænde og slukke for energien, siger Poul Eriksen, VP Sales & Technology i Develco Products. Projektets styrke kendetegnes ved det at være en del af en forsyningskæde. Han henviser blandt andet til, at en af gevinsterne er samarbejdet med såvel universiteter som store virksomheder længere oppe i systemet. Men han henviser også til, at projektet står og falder med politisk opbakning. - Det hjælper ikke, at vi kan flytte energiforbruget, hvis der ikke er et økonomisk incitament for Hr. Pedersen. Med ipower-projektet kan vi direkte åbne politikernes øjne for den virkelighed, vi kigger ind i. Derfor er projektet vigtigt for fremtidens energisystem, siger Poul Eriksen. Develco Products A/S leverer trådløse produkter inden for energi, sikkerhed og home automation. Hovedgrupper af produkter er: Gateways (WAN- HAN), relæer, sensorer samt kommunikationsmoduler til en lang række produkter, bl.a. til de førende målerproducenter. ipower-projektet samler i alt 10 universiteter og 16 virksomheder, som blandt andet tæller DONG Energy, Grundfos, Vestas, IBM og Danfoss. ipower-platformen kører med støtte på 60 mio. kroner fra SPIR - Strategic Platform for Innovation and Research og har kørt siden SPIR er et initiativ fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Formålet med SPIR er at skabe en ny samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet og virksomhederne deltager aktivt i både planlægning og udførelse af forskningsog innovationsaktiviteter.

16 16 MARTS Det intelligente elnet er på vej BLOG Rasmus Helveg Petersen Født 17. juni 1968 i København. Han er uddannet cand.mag. og folketingsmedlem for Radikale Venstre i Sjællands Storkreds. Parlamentarisk karriere: : Klima-, energiog bygningsminister : Udviklingsminister : Næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe. For 20 år siden stod internettet foran at få sin folkelige udbredelse. Vi havde nok en fornemmelse af, at det kunne ændre verden, men vi vidste ikke, hvor omfattende det ville blive. På samme måde står vi i dag foran at få det intelligente elnet. Vi ved, at det vil skabe nye muligheder i vores hjem og ændre vores forbrug, men vi ved ikke præcist, hvad der kommer til at ske. Der er i øjeblikket fuld gang i forskningen og udviklingen af fremtidens intelligente energisystemer. Og med regeringens Smart Grid-Strategi lægger vi sporene for den videre udvikling. Næste skridt er, at løsningerne for alvor kommer ud til private husstande og virksomheder. Regeringen har i Vækstplan DK taget initiativ til, at alle elforbrugere skal have fjernaflæste elmålere. Målerne vil gøre det muligt at afregne forbruget i forhold til den aktuelle pris. Det vil kunne skabe et helt nyt marked for gadgets og applikationer, som kan bruges til at styre forbruget. De kan hjælpe os til at begrænse elforbruget og bruge strømmen, når den er billigst. De fjernaflæste elmålere vil få endnu større betydning i takt med, at der kommer flere elbiler. Det vil skabe fleksibilitet i hele systemet, hvis man kan lade elbilerne op, når der er masser af vindkraft, og strømmen er billig. Elbiler er et godt eksempel på, at forskning og udvikling lægger fundamentet for fremtiden. Med projektet Edison har Dansk Energi, Energinet.dk og en række samarbejdspartnere udviklet en fælles digital infrastruktur, så alle ladestandere, biler, batterier og netselskaber taler samme sprog. Forbrugerne skal altså kun betale ét sted, uanset hvor de tanker, eller hvilken bil de har. Brugervenligheden er afgørende, for at forbrugerne vil tage det intelligente elnet til sig. Næste skridt er, at vi samtænker hele energisystemet altså el, gas og varme. Derfor etablerer jeg i år et pilotpartnerskab for et intelligent energisystem, der skal samle aktørerne på tværs af energisektoren. Det intelligente energisystem er først og fremmest til gavn for os, der bor i Danmark. Men mange i udlandet følger vores handlinger, og når de begynder at rykke i samme retning som os, vil det give gode eksportmuligheder for de mange innovative danske virksomheder, der viser den intelligente vej. MARTS APRIL JUNI KALENDER 19. marts Møde i Branchefællesskab for Intelligent Energi Energieffektivitet 26. marts Møde i Branchefællesskab for Intelligent Energi Distribueret energi og bygningsautomation 26. marts Højteknologifonden søger erhvervspostdoc -projekter april Temadage om engrosmodellen vol. 2 for elhandelsselskaber og netselskaber april Temadag om finansiering af energibesparelser 28. april DSF - Bæredygtig energi og miljø. Fase 1-ansøgninger juni Energiens Topmøde: Ny energi nye muligheder TAP1, København 18. juni EnergiForsk2014. Torvehallerne i Vejle juni The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) Bruxelles, Europa MAJ maj EL & TEKNIK Odense Congress Center

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT Energikonference, Torshavn, 7. April 2017 Peter Jørgensen, Vice President, Associated Activities Danske erfaringer med integration af vindkraft April 2017

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Barriers Udfordringer to demand i et intelligent response energisystem Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Seniorforsker Kenneth Karlsson Risø DTU Nationallaboratoriet

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 Partnere i EcoGrid EU Der er 16 partnere i EcoGrid EU 6 danske partnere Derudover partnere

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter og løsninger 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Indhold i workshoppen 5. november 2012 Danske Smart Grid-projekter

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Det Intelligente Energisystem 26. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk 71 mio kr. (øges løbende) 44 mio kr. i tilskud

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Agenda 1. De politiske og regulatoriske rammer for Smart Grid i Danmark 2. Regeringens smart

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk, var til stede under Danmarks Grønne Investeringsfonds Green Business Summit

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016 Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden Introduktion Grand Solutions Energi-2016 2 Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet Analyse af Energikommissionens anbefalinger ------------------------- En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet April 2017 Tabel 1: Energikommissionen anbefaler, at forsyningssikkerhed

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

06.06.2013 ENERGIENS TOPMØDE SPONSOR:

06.06.2013 ENERGIENS TOPMØDE SPONSOR: 06.06.2013 ENERGIENS TOPMØDE SPONSOR: sikker energi i en usikker verden Fukushima. Skifergas. Solceller. Det er bare tre ord, der har vendt antagelser i energiverdenen på hovedet. De pludselige forandringer

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere