UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients"

Transkript

1 UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

2 OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd 3 Det Strategiske Forskningsråd 3 Rådet for Teknologi og Innovation 4 Højteknologifonden 4 Industriens Fond 4 Trygfonden 5 Fornyelsesfonden 5 Fonden for velfærdsteknologi 5 Forebyggelsesfonden 6 Vækstfonden 6 Styrelsen for Forskning og Innovation åbne midler 6 Styrelsen for Forskning og Innovation Innovationskonsortier 7 Welfare Tech Invest 7 EU-programmer 8 CIP Informations- og Kommunikationsteknologi 8 EU s 7. Rammeprogram (FP7) 8 Eurostars 8 Artemis 9 Ambient Assisted Living 9 Nordiske fonde 10 Nordic Innovation 10 Indholdet i dokumentet var gældende ved publiceringen i september Der tages forbehold for ændringer og fejl. Redaktion: UNIK sekretariatet Syddansk Universitet Campusvej Odense M 2 Version 1.2

3 DANSKE FONDE Det Frie Forskningsråd Det Frie Forskningsråd støtter forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder med udgangspunkt i forskernes egne initiativer. Forskningen skal styrke kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning. Det Fire Forskningsråd har 5 faglige råd: Kultur og Kommunikation, Natur og Univers, Samfund og Erhverv, Sundhed og Sygdom, Teknologi og Produktion. Generelt forskere der arbejder med grundvidenskabelige spørgsmål. Dog er der mindre variationer mellem de 5 faglige råd, fx giver Teknologi og Produktion støtte til forskning med et klart anvendelsesmæssigt perspektiv. November (afhængig af det faglige råd). Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd yder finansiel støtte til forskning, der adresserer og søger at løse de velstands- og velfærdsmæssige udfordringer, Danmark står overfor. Rådet vil bl.a. styrke samspillet mellem den offentligt finansierede forskning og resten af samfundet, fx privat finansieret forskning, private organisationer, erhvervsliv og offentlige institutioner. Derudover ønsker Rådet en stærk international dimension i forskningen. Rådet har 7 programkomiteer: Sundhed, fødevarer og velfærd, Bæredygtig energi og miljø, Strategiske vækstteknologier, Individ, sygdom og samfund, Transport og infrastruktur og Uddannelse og kreativitet. Programmerne er åbne for alle offentlige og private aktører. Typisk skal forskningsaktiviteterne gennemføres som et samarbejde mellem offentlige og private deltagere. Ansøgningsfrist 2012 April, maj og juni. 3

4 Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation skal styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer. Rådet arbejder med 4 indsatsområder: Innovationssamspil mellem virksomheder og videninstitutioner, højtuddannede i virksomheder, teknologisk service og kommercialisering af forskning. Som udgangspunkt alle danske og udenlandske videninstitutioner og virksomheder. Der er dog variationer mellem de enkelte opslag. Ansøgningsfrist 2012 November. Højteknologifonden Fonden tilbyder risikovillige investeringer i markante højteknologiske tiltag til både universiteter og private virksomheder. Fonden har bl.a. som mål at bygge bro mellem private virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner. Ansøger skal bestå af et samarbejde mellem mindst en offentlig forskningsinstitution og mindst en privat virksomhed. Offentlige virksomheder og Centre for Videregående Uddannelse kan også deltage. Ansøgningsfrist 2012 Deadline for projekter og platforme er januar Industriens Fond Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Fonden støtter initiativer og projekter inden for tre områder: Viden og kompetencer, virkelyst og iværksætteri, globalisering og åbenhed. Både private virksomheder og videninstitutioner så længe projektet bidrager til at opfylde fondens mission. Løbende. 4

5 Trygfonden Fonden er en almennyttig fond, som giver støtte til projekter inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. Under sundhed har fonden fokusområdet Indsatser for mennesker med kroniske lidelser. Støtte gives til projekter som er handlingsrettede og vidensbaserede. Både private virksomheder og offentlige institutioner. Fra og med oktober. Fornyelsesfonden Fornyelsesfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Innovationsprojekter kan kun søges af konsortier. Projektholder for et innovationsprojekt skal være en privat virksomhed eller en privat organisation. Der gælder lidt andre regler for projekter vedr. markedsmodning og sygehuspartnerskaber. Maj, juni og august. Fonden for velfærdsteknologi Fonden for Velfærdsteknologi har til formål at effektivisere den offentlige sektor gennem udbredelse af ny teknologi, der medfører bedre service til færre penge. Det er foreløbig ikke er muligt at søge fonden om medfinansiering af projekter. Det er foreløbig ikke er muligt at søge fonden om medfinansiering af projekter. 5

6 Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfondens formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Fonden giver støtte til projekter inden for 4 hovedområder: Forebyggelse, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse af psykisk nedslidning. Både private virksomheder og offentlige institutioner. Løbende. Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der skal medvirke til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Private virksomheder. Løbende. Styrelsen for Forskning og Innovation åbne midler Ordning som giver støtte til samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner, der har til formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder om innovation og videnspredning til gavn for erhvervslivet. Projektet må ikke kunne passe ind under eksisterende ordninger for samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. Der skal være deltagelse af både private virksomheder og videninstitutioner. Der er pt. lukket for ansøgning. aabne-midler 6

7 Styrelsen for Forskning og Innovation Innovationskonsortier Et innovationskonsortium er et samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter, som skaber grundlaget for innovation i danske virksomheder. Virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivningsparter, der i fællesskab ønsker at udforske et emne med relevans for innovation i danske virksomheder. Der er pt. lukket for ansøgning. Welfare Tech Invest Welfare Tech Invest investerer i iværksættervirksomheder der arbejder med velfærdsteknologi og velfærdsservices. Derudover ydes der lån til iværksættervirksomheder i Region Syddanmarks yderområder. Private virksomheder som arbejder med velfærdsprodukter eller sundhedsteknologi i Region Syddanmark. Derudover skal virksomheden leve op til en række specifikke krav. Løbende. 7

8 EU PROGRAMMER EU s 7. Rammeprogram (FP7) Formålet med EU s 7. Rammeprogram er at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser. Programmet skal fremme udviklingen af nye produkter og teknologier med stor innovationshøjde og markedspotentiale. Private virksomheder, offentlige institutioner, videninstitutioner m.v. Der gælder forskellige regler for deltagelse afhængigt af det konkrete forskningsinitiativ. September. CIP Informations- og Kommunikationsteknologi Programmet skal støtte virksomheder direkte eller gennem bedre rammebetingelser, og derigennem understøtte en åben og konkurrencedygtig europæisk digital økonomi med fokus på forskning i informations- og kommunikationsteknologier samt anvendelse af IKT til at fremme økonomisk vækst, inklusion og livskvalitet i medlemslandene. Programmet omfatter temaet ICT for health, ageing well and inclusion, og er dermed relevant for virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologi. Offentlige institutioner, vidensinstitutioner og private virksomheder. Maj. Eurostars Programmet er målrettet små og mellemstore højteknologiske virksomheder samt videninstitutioner. Formålet er at styrke den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden, skabe nye arbejdspladser og styrke små og mellemstore højteknologiske virksomheder. Programmet skal fremme udviklingen af nye produkter og teknologier med stor innovationshøjde og markedspotentiale. Konsortium med partnere fra minimum 2 Eurostar-lande, og minimum 1 højteknologisk SMV. 8

9 September. Artemis Giver støtte til projekter inden for området indlejrede systemer. Formålet med Artemis er at fremme offentlig-private partnerskaber og opnå synergi og koordinering i forhold til den europæiske forsknings- og udviklingsindsats i forhold til nye og forbedrede teknologier i produkter, processer og serviceydelser. Støtter både forskning og teknologisk udvikling, demonstration og management aktiviteter. Konsortier som består af mindst tre uafhængige parter fra tre Artemis-medlemsstater. Konsortiet kan bestå af både private virksomheder, universiteter og GTS-institutter. September. Ambient Assisted Living Programmet har til formål at øge livskvaliteten blandt ældre mennesker og styrke Europas industrielle basis ved at støtte projekter om sundheds-it med henblik på at gøre ældre mere selvhjulpne. Små og mellemstore virksomheder, videninstitutioner, brugerorganisationer m.v. Der skal minimum være partnere fra 3 forskellige AAL-lande. Maj. 9

10 NORDISKE FONDE Nordic Innovation Støtter innovationsprojekter inden for produkter, processer, services m.v. i de nordiske lande. Har til formål at fremme innovation og konkurrenceevnen i norden. Både private virksomheder og offentlige institutioner. Der skal være partnere fra minimum 3 nordiske lande. Løbende. 10

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark

Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark Afdækning af erhvervsfremme- og innovationssystemet i Danmark For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere