DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB"

Transkript

1 DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys. Denne CD-afspiller er et KLASSE 1 laserprodukt. FORSIGTIG! Usynlig laserstråling når apparatet er åbent, eller hvis låsemekanismen svigter eller sættes ud af drift. Undgå direkte kontakt med laserstrålen. A SIKKER OG EFFEKTIV BETJENING DK-1 ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. Dette Advarselsmærkat og Ratinglabel findes i bunden af apparatet. FARLIG SPÆNDING: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis spænding er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. OBS: Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. LASER SIKKERHED: Dette apparat anvender en laser. Af hensyn til faren for øjenskader bør alt reparationsarbejde overlades til kvalificeret servicepersonale. FORSIGTIG: Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, eller hvis brugeren forsøger selv at ændre eller reparere på det, kan det resultere i stråling med farligt laserlys - Sørg for, at netledningen ikke bliver beskadiget. Når afspilleren ikke er i brug, bør du fjerne stikket fra stikkontakten. Tag fat i stikket, ikke i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. - Hvis der trænger væske ind i afspilleren, kan det forårsage stød, eller afspilleren kan måske ikke fungere korrekt. Anvend altid kun afspilleren på steder, hvor der er lav luftfugtighed og kun moderate mængder støv. - Skil ikke afspilleren ad, og forsøg ikke at ændre eller ombygge den. - Anvend ikke afspilleren på steder, hvor der hersker ekstreme temperaturforhold (under 5oC eller over 35oC), eller hvor den udsættes for direkte sollys. - På grund af CD-afspillerens enorme støjsvaghed og store dynamiske område kan der være en tendens til at skrue højere op for forstærkeren end nødvendigt. Hvis du gør dette, kan det medføre, at udgangseffekten fra forstærkeren sættes så højt, at det kan beskadige dine højttalere. Vær forsigtig på dette område. - Pludselige temperatursvingninger kan medføre, at der dannes kondens på den optiske pick-up, der sidder i afspilleren. I den situation kan afspilleren måske ikke fungere korrekt. Hvis der opstår kondens, bør du fjerne en evt. CD fra afspilleren og lade afspilleren få tid til at tilpasse sig de nye temperaturforhold. - Apparatet skal stå oprejst under brugen. - Anvend helst originale CD'er i denne afspiller. Brug af hjemmebrændte kopier i denne afspiller anbefales ikke. - Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Anbring ikke væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. - Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Hvis du vil koble apparatet fra strømkilden, skal du tage stikket ud af stikkontakten. - Under brugen bør der altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. - Batterier må ikke udsættes for stærk varme i form af direkte sol, ild eller lignende. - Sørg for, at der altid er mindst 10 cm frirum rundt om afspilleren, så tilstrækkelig ventilation kan finde sted. - Ventilationen bør ikke hæmmes ved, at apparatets ventilationsåbninger dækkes til med f.eks. aviser, duge, gardiner eller lignende. - Placér aldrig åben ild i form af f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet. - Tænk på miljøet. Bortskaf brugte batterier på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. - Apparatet er designet til brug i en tempereret klimazone. - Højt lydtryk fra øre- eller hovedtelefoner kan medføre nedsat hørelse. Af hensyn til faren for elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for dryp eller stænk. Anbring ikke væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet. OVERLAD ALT JUSTERINGS- ELLER REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

2 PLAY/PAUSE STOP SKIP-/TUNING- SKIP+/TUNING+ REPEAT PROG. USB POWER ON/OFF FUNCTION DBB PRESET+/FOLDER+ VOLUME B KNAPPER OG KONTROLLER HØJRE/ VENSTRE DÆKSEL 2. FÆSTE FOR SKULDERBÆREREM 3. BAGESTE BASRØR 4. ANTENNE (Teleskop) 5. BAGDÆKSEL 6. CD FRONTDÆKSEL 7. UDLØSER TIL CD-RUM 8. LCD-DISPLAY 9. FUNKTIONSVÆLGER 10. FRONTDÆKSEL 11. FRONTHØJTTALER (HØJRE/ VENSTRE) 12. DÆKSEL TIL KASSETTERUM 13. KASSETTE BETJENINGSKNAPPER 14. KASSETTERUM 15. HØJTTALER 16. AUX IN 17. AC IN STRØMINDTAG FUNKTIONSKNAPPER 1. POWER TÆND/ SLUK 2. FUNKTIONSVÆLGER 3. DBB 4. PRESET+/FOLDER+ (fast station+/ mappe+) 5. PLAY/PAUSE (afspil/ pause) 6. USB-TERMINAL 7. STOP SKIP-/TUNING- (spring-/ kanal-) 9. SD/MMC KORTINDSTIK 10. SKIP+/TUNING+ (spring+/ kanal+) 11. VOLUME- 12. REPEAT (gentag) 13. VOLUME+ 14. PROG. (program) DK-2

3 C FORHOLDSREGLER Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen helt igennem, inden du tager apparatet i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Alle advarsler og anvisninger i vejledningen og på selve apparatet bør omhyggeligt overholdes tillige med sikkerhedsadvarslerne herunder. Opsætning 1. Vand og fugt - Anvend ikke apparatet nær vand, f.eks. nær et badekar, håndvask, køkkenvask, vaskebalje, i en fugtig kælder, nær et svømmebasin eller lignende. 2. Varme - Anvend ikke apparatet nær varmekilder som f.eks. en varmluftsblæser, ovn eller andet apparat, der afgiver varme. 3. Placering - Placér afspilleren på en plan, jævn overflade. 4. Ventilation - Apparatet bør placeres, så der altid er tilstrækkeligt frirum omkring det, således at den nødvendige ventilation kan finde sted. Sørg for mindst 10 cm (4") frirum bagved og over apparatet samt 5 cm (2") på hver side. - Placér ikke apparatet på en seng, et gulvtæppe eller lignende blød overflade, der kan blokere ventilationsåbningerne. - Placér ikke apparatet i en bogkasse, et reolsystem eller et lufttæt skab, hvor ventilationen nedsættes eller ikke kan finde sted. 5. Genstande og væsker - Sørg for, at ingen genstande eller væsker får adgang til afspillerens indre gennem ventilationsåbningerne. 6. Kondens - Der kan danne sig kondens på CD-afspillerens pick-up-linse når: - afspilleren flyttes fra et koldt til et varmt sted - der netop er blevet tændt for varmen - afspilleren befinder sig i et rum med høj luftfugtighed - afspilleren afkøles af et airconditionanlæg Hvis der dannes kondens inde i afspilleren, kan den muligvis ikke fungere korrekt. Sker det, skal du lade afspilleren stå i nogle få timer og dernæst prøve at tage den i brug igen. Strømforsyning 1. Strømkilder - Kan køre på batterier eller AC lysnet, som angivet i betjeningsvejledningen og på apparatets mærkeplade. 2. AC lysnet - Tag aldrig fat i stikproppen med våde hænder, da dette kan medføre fare for brand eller elektrisk stød. - Netledningen skal placeres, så den ikke brækkes, klemmes eller trædes på. Vær især opmærksom på det sted, hvor ledningen udgår fra apparatet. - Undlad at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger og multistikdåser ud over deres kapacitet, da dette vil kunne medføre brand eller elektrisk stød. 3. Perioder uden brug - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten og tag alle batterier ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i flere måneder eller mere. Hvis apparatet forbliver tilsluttet stikkontakten, vil det fortsætte med at bruge en lille mængde strøm, selv hvis der er slukket for det. D STRØMFORSYNING VIGTIGT Sørg for, at funktionsvælgeren er indstillet til POWER OFF, inden du forbinder apparatet til en stikkontakt eller lægger batterier i det. FORSIGTIG Anvend udelukkende den medfølgende netledning. Hvis du anvender en anden ledning, kan det medføre risiko for brand. Anvendelse af batterier Åben dækslet til batterirummet på bagsiden af apparatet og læg ti stk. 1,5 V batterier str. D i apparatet (medfølger ikke). Vær opmærksom på markeringerne for polaritet, + og -. Sæt dækslet på igen, når batterierne er lagt i. Sørg for at tage netledningen ud, hvis du vil lade apparatet køre på batterier. Batterierne skal udskiftes med nye når: Lyden fra radioen er forvrænget under afspilning. DK-3

4 Noter vedr. batterier Bland aldrig forskellige batterityper med hinanden og bland aldrig gamle batterier med nye. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier, udsætte batterier for varme eller skille dem ad. Tag brugte batterier ud af apparatet. Hvis et eller flere batterier lækker, skal du omgående tage dem ud og tørre batterirummet grundigt med en klud. E AFSPILNING AF CD AFSPILNING AF CD/MP3 1. Tryk på knappen POWER for at tænde apparatet. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til CD, ikonet CD vises på LCD-displayet. 2. Åben CD-rummet og læg en CD i afspilleren. Luk CD-rummet, hvorefter afspilning af CD'en starter automatisk. 3. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte eller pause afspilningen, tryk gentagne gange på knappen for at skifte mellem afspilning og pause. 4. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk 5. Tryk på knappen (SKIP+) for at springe til næste musiknummer på CD'en, hold knappen (SKIP+) inde, hvis du vil spole hurtigt fremad indenfor det aktuelle musiknummer. 6. Tryk på knappen (SKIP-) for at springe til foregående musiknummer på CD'en, hold knappen (SKIP-) inde, hvis du vil spole hurtigt tilbage indenfor det aktuelle musiknummer. 7. Tryk på knappen PRESET+/FOLDER+, hvis du vil vælge en mappe. 8. Tryk på knappen REPEAT for at vælge gentagefunktion under afspilning af CD. (REP REP ALL NORMAL; gentag én, gentag alle, normal afspilning) 9. Tryk på knappen REPEAT for at vælge gentagefunktion under afspilning af MP3 (REP REP ALL REP ALBUM Normal; gentag én, gentag alle, gentag album, normal afspilning). 10.Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. GENTAGEFUNKTION REP betyder, at den aktuelle musikfil gentages. REP ALL betyder, at alle musikfiler gentages. REP ALBUM betyder, at den aktuelle mappe med MP3-filer gentages. PROGRAM Tryk på knappen PROGRAM under afspilningsstop og opret dit program på følgende måde: - Tryk på knappen skip+ eller skip- for at vælge den første musikfil i programmet. Tryk på knappen PROG igen for at gemme og gå videre til næste trin i programmet. - Gentag ovenstående for hver musikfil, du vil føje til programmet. - Den samlede programkapacitet er på 99 musikfiler for MP3. - Den samlede programkapacitet er på 20 musikfiler for CD. - Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilning af programmet i den valgte rækkefølge, når du er færdig med at oprette programmet. Afspilleren standser automatisk, når alle musikfiler I programmet er blevet afspillet. - Tryk på knappen STOP, når du vil annullere programmet. HÅNDTERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF CD'ER Følg instruktionerne herunder vedrørende håndtering og vedligeholdelse af dine cd'er, så kan de holde længe, og afspilleren fungere problemfrit i lang tid. Undlad at anvende ikke standardmæssigt udformede CD'er (f.eks. hjerteformede eller ottekantede). Sådanne CD'er kan forårsage funktionssvigt. Læg aldrig mere end én CD i afspilleren ad gangen. Forsøg aldrig at åbne diskrummet under afspilning. Undlad at berøre linsen, da dette kan medføre funktionssvigt. Hvis du udsætter CD'er for direkte sollys, høje temperaturer eller høj luftfugtighed i længere tid ad gangen, vil det beskadige dem. Opbevar dine CD'er på et rent sted. Klæb aldrig labels på nogen af siderne på en CD. Du bør også ubetinget undgå at skrive på CD'er med en spids pen eller blyant. Rengør CD'er ved at tørre fra midten og ud mod kanten med en blød, tør klud eller en CD-børste. Du bør aldrig anvende rensemidler eller kemikalier på CD'er. Opbevar CD'er i deres kassetter, når de ikke er i brug. DK-4

5 F AFSPILNING FRA USB 1. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til USB, ikonet USB vises på LCD-displayet. 2. Sæt din kompatible USB-enhed i USB-terminalen, hvorefter afspilning af indholdet på enheden starter automatisk. 3. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk 4. Tryk på knappen (SKIP+) for at springe til næste musiknummer, hold knappen (SKIP+) inde, hvis du vil spole hurtigt fremad indenfor det aktuelle musiknummer. 5. Tryk på knappen (SKIP-) for at springe til foregående musiknummer, hold knappen (SKIP-) inde, hvis du vil spole hurtigt tilbage indenfor det aktuelle musiknummer. 6. Tryk på knappen REPEAT for at vælge gentagefunktion (REP REP ALL REP ALBUM Normal; gentag én, gentag alle, gentag album, normal afspilning). 7. Tryk på knappen PRESET+/FOLDER+, hvis du vil vælge en mappe. 8. Tryk på knappen PROGRAM, hvis du vil oprette et program, som beskrevet herover under afsnittet om CD, tryk to gange på knappen STOP, hvis du vil slette alt indhold i afspillerens hukommelse. G AFSPILNING FRA KORT 1. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til CARD, ikonet CARD vises på LCD-displayet. 2. Sæt dit kompatible HUKOMMELSESKORT i kortlæseren, hvorefter afspilning af indholdet på kortet starter automatisk. 3. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk 4. Tryk på knappen (SKIP+) for at springe til næste musiknummer, hold knappen (SKIP+) inde, hvis du vil spole hurtigt fremad indenfor det aktuelle musiknummer. 5. Tryk på knappen (SKIP-) for at springe til foregående musiknummer, hold knappen (SKIP-) inde, hvis du vil spole hurtigt tilbage indenfor det aktuelle musiknummer. 6. Tryk på knappen REPEAT for at vælge gentagefunktion (REP REP ALL REP ALBUM Normal; gentag én, gentag alle, gentag album, normal afspilning). 7. Tryk på knappen PRESET+/FOLDER+, hvis du vil vælge en mappe. 8. Tryk på knappen PROGRAM, hvis du vil oprette et program, som beskrevet herover under afsnittet om CD, tryk to gange på knappen STOP, hvis du vil slette alt indhold i afspillerens hukommelse. H AFSPILNING AF RADIO 1. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til FM (RADIO). 2. Tryk på knappen / for at stille ind på en station. 3. Hvis du vil lade afspilleren søge automatisk, skal du trykke og holde knappen eller for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Radioen standser automatisk ved den først fundne station, der går klart igennem. 4. Tryk på knappen PROGRAM, hvis du vil gemme stationen på en fast programplads. 5. Tryk og hold knappen PROGRAM, hvis du vil lade radioen automatisk lagre de fundne stationer i hukommelsen, indtil alle faste programpladser er fyldt op. 6. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk 7. Tryk på knappen POWER, når du vil slukke RADIOEN. I AFSPILNING VIA AUX IN 1. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til AUX IN, ikonet AUX vises på LCD-displayet. 2. Forbind en ekstern signalkilde, f.eks. en mobiltelefon, en MP3-afspiller eller en tablet, til stikket mærket AUX IN. Lyden fra den eksterne signalkilde afspilles gennem denne afspiller. 3. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk J BETJENING AF KASSETTEAFSPILLEREN Du bør udelukkende anvende kassettebånd af Type 1 (normal). AFSPILNING AF KASSETTEBÅND DK-5

6 1. Tryk på knappen FUNCTION og indstil apparatet til CASSETTE, ikonet CASS vises på LCD-displayet. 2. Tryk på knappen STOP/EJECT for at åbne kassetterummet og sæt et kassettebånd i afspilleren med den åbne side nedad og den side, du vil afspille, vendende udad. 3. Tryk på knappen PLAY for at starte afspilningen. Tryk på knappen PAUSE for at pause afspilningen. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen. 4. Tryk på knappen STOP/EJECT for at afbryde afspilningen. 5. Tryk på knappen F FWD/ REW for at spole hurtigt frem eller tilbage på båndet. Tryk på knappen STOP/EJECT for at afslutte spolingen. 6. Tryk på knappen VOLUME for at indstille lydstyrken, tryk på knappen DBB for at slå dynamisk K GENERELT Hvis displayet viser forkert, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og fjerne alle batterier for at slukke displayet helt. Forbind dernæst apparatet til strømkilden igen. M SPECIFIKATIONER Tuner Frekvensområde: FM: MHz CD-afspiller Disk: Compact disc Scanningsmetode: Kontaktfri optisk scanner (halvleder laser) Generelt Højttaler: 78mm fuldtonehøjttaler (2) 120mm woofer (1) Udgangseffekt: 2 x 3.5W + 18W (10% THD) Strømforbrug: 25W Strømkrav: AC 230V, 50Hz DC 15V (1,5Vx10 D batterier) Vægt: 5 Kg (ekskl. batterier) Ydre mål: 560(B) x 208(H) x 226(D) mm Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes uden varsel. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Importeret af: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa Denmark DK-6

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING

DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-2 DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere