TTS er stolte af at være en del af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TTS er stolte af at være en del af"

Transkript

1 Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr. Teknisk support Gå til for de seneste produktoplysninger. for teknisk support. TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire NG17 9GU, Storbritannien Gratisnummer: Gratisfax: TTS er stolte af at være en del af PLC Easi-Listener TTS Produktkode: EL00381 ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på grund af små dele kvælningsfare. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

2 Easi-Listener CD/MP3-afspiller med 6 indbyggede hovedtelefonstik BRUGER VEJLEDNING

3 Indhold Vigtig information...3 Funktionerne på din Easi-Listener...4 Cd-betjening...6 Afspilning af en cd...6 Afspil/Pause-funktion...7 Spring over og søg...7 Gentagelsesfunktion...8 Tilfældig afspilningsfunktion...8 Programfunktion...8 Afspilning af MP3 -diske Afspil/Pause-funktion Gentagelsesfunktion Tilfældig afspilningsfunktion Spring over og søg Programfunktion til MP3-filer i mapper USB-betjening Garanti Support... 15

4 Easi-Listener Easi-Listener er en bærbar CD/MP3-afspiller med seks indbyggede hovedtelefonstik, som er ideel til medhør. Vigtig information Læs disse vejledninger omhyggeligt for at undgå skader pga. brugerfejl, og behold disse instruktioner til senere brug. n Enheden må ikke bruges på steder, hvor det er ekstremt varmt, koldt, støvet eller fugtigt. n Når enheden er i brug, må den ikke stilles i lukkede reoler eller hylder, hvor der ikke er ordentligt ventilation. Der skal være mindst 5cm fri plads omkring den. n Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes, når produktet er i brug. n Enheden må aldrig stilles i direkte sollys eller tæt på varmekilder eller åben ild. n Enheden må ikke udsættes for vand eller andre væsker. n Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du tage ledningen ud. n Inden brug, skal du sørge for at den nominelle spænding på din enhed (230V) svarer til din lokale netspænding. Sørg for at den rigtige ledning bruges. n Markeringsoplysningerne mærket på bunden af apparatet. n Se side 16 om bortskaffelse af batterier. Batterier (Batterier følger ikke med) n Træk ledningen ud, inden du sætter batterierne i. n Brug kun den størrelse og type af batterier, som er angivet (8 x type C) n Sørg for, at batterierne sættes rigtigt i (+/-) som angivet i batterirummet. n Bland ikke forskellige typer batterier sammen (f.eks. Alkaliske og zink-kulstof ). Og gamle batterier må ikke blandes sammen med nye batterier. n Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne fra produktet for at undgå batterilækage. n Batterierne må ikke udsættes for kraftig varme. n Hvis afspilningen bliver uklar, skal du udskifte batterierne med nye.

5 Funktionerne på din Easi-Listener LYDSTYRKEKNAP 2. CD-LÅGE 3. LCD-SKÆRM 4. FM STEREO-INDIKATOR 5. CD SPRING OVER/SØG TILBAGE 6. CD SPRING OVER/SØG FREM 7. CD/USB 8. MAPPE 9. CD AFSPIL/PAUSE 10. CD STOP 11. CD-PROGRAMKNAP 12. FUNKTIONSKNAP 13. INDSTILLINGSKNAP 14. FM-ANTENNE 15. BÅNDKNAP 16. FUNKTIONSKNAP (RADIO/SLUK/CD/ AUX) 17. STEREO-HOVEDTELEFONSTIK 18. AUX IN-STIK 19. STRØMSTIK (AC) 20. BATTERILÅG 21. USB-PORT

6 Strømbrug (AC) n I tilfælde af fejl på grund af elektrostatisk afladning (ESD), skal du nulstille enheden ved at sætte ledningen igen, så normal drift genoptages. n Når enheden ikke er i brug, skal du tage ledningen ud af stikkontakten. AUX-funktion AUX-funktionen bruger et 3,5 mm jack til at forbinde eksternt udstyr til enheden, som fx en ekstern MP3-afspiller. 1. Stil FUNKTIONSKNAPPEN på "AUX". 2. Forbind hovedtelefonstikket på det eksterne udstyr (f.eks en MP3-afspiller eller MD-afspiller) til AUX-IN-stikket på bagsiden af dette produkt med et lydkabel (3,5 mm stik i begge ender, medfølger ikke). 3. Afspil den eksterne enhed. Musik fra den eksterne enhed kan nu høres i højtalerne. Radiobetjening Stil FUNKTIONSKNAPPEN på "RADIO". Stil BÅNDKNAPPEN på det ønskede frekvensbånd (FM eller FM ST.). Drej INDSTILLINGSKNAPPEN, indtil du finder den ønskede radiostation. Lydstyrken indstilles ved at dreje på LYDSTYRKEKNAPPEN. For at slukke for radioen, skal du stille FUNKTIONSKNAPPEN på "SLUK". Bemærk: Radiofrekvensen vises på INDSTILLINGSKNAPPEN. FM stereo-indikator Når radioen stilles på FM stereo, begynder FM STEREO-INDIKATOREN at lyse. I et svagt signalområde, er FM stereosignalet muligvis ikke stærkt nok, hvilket kan give meget baggrundsstøj. I dette tilfælde, skal du stille BÅNDKNAPPEN på "FM". Antenne Easi-Listener For at få den bedst radiomodtagelse, skal antennen trækkes helt ud.

7 Stereo-hovedtelefonstik Easi-Listener har seks hovedtelefonstik, hvilket gør den ideel til medhør. Sæt stikket fra et par hovedtelefoner (medføler ikke) i STEREO-HOVEDTELEFONSTIKKET, og indstil LYDSTYRKEKNAPPEN efter eget ønske. Når der bruges øretelefoner/hovedtelefoner, afbrydes lyden i højttalerne automatisk. Advarsel: Kraftigt lydtryk fra øretelefoner/hovedtelefoner kan føre til høretab/skader. Cd-betjening Afspilning af en cd (CD-R/RW kompatibel) Bemærk:Hvis numrene springer under cd-afspilningen, kan du prøve at skrue ned for lydstyrken. Når en cd afspilles, er det ikke muligt at åbne cd-lågen. Samlet antal numre 1. Læg en cd i cd-afspilleren, og luk lågen. Stil FUNKTIONSKNAPPEN på "CD". Bemærk: Sørg for, at cd-lågen er helt lukket og låst på plads. 2. Når der er en cd i afspilleren og cd-lågen er lukket, vises det samlede antal numre på skærmen (f.eks 17 numre på disken). 3. Hvis der ikke er nogen disk i afspilleren, viser skærmen, og er i stoppet tilstand. 4. Hvis cd-lågen ikke lukker ordentligt, viser skærmen no

8 Easi-Listener Afspil/Pause-funktion 1. Når der trykkes på knappen AFSPIL/ PAUSE, mens cd-afspilningen er stoppet, begynder det første nummer at spille. Afspilningsindikatoren og nummeret, der afspilles, vises på skærmen. 2. For at sætte afspilningen på pause, skal du trykke en gang på knappen CD AFSPIL/ PAUSE. Afspilningsindikatoren begynder at blinke på skærmen. 3. Selvom lyden stopper, forsætter cd'en med at dreje rundt. For at genoptage afspilningen, skal du trykke på knappen CD AFSPIL/PAUSE igen, hvorefter nummeret starter derfra, hvor det blev sat på pause. 4. For at stoppe cd'en, skal du trykke en gang på knappen CD STOP, uanset om cd'en spiller eller er på pause. Skærmen viser det samlede antal numre på disken igen. Afspilningsindikator Første nummer 01 Første nummer For at slukke for din Easi-Listener, skal du stille FUNKTIONSKNAPPEN på "SLUK". Spring over og søg 1. Når der trykkes på knappen CD SPRING OVER/SØG FREM, går afspilleren videre til næste nummer. Når der trykkes på knappen TILBAGE, går afspilleren tilbage til nummerets begyndelse. 2. Når cd'en afspilles, og knappen CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, holdes nede, spoler afspillerne hurtigt frem eller tilbage i nummeret, mens det høres.

9 Gentagelsesfunktion Nummer 8 skal gentages 1. Gentag 1: Når der trykkes på knappen FUNKTION, vises gentagelsesindikatoren "REP. " på skærmen. Dette ene nummer bliver derefter gentaget. 2. Gentag alle: Når der trykkes på knappen FUNKTION, vises Gentag alle-indikator Gentag alle-indikatoren "REP på skærmen, og hele disken spilles konstant. 3. Sådan annulleres gentagelsesfunktionen: Tryk gentagne gange på knappen FUNKTION, indtil gentagelsesindikatoren forsvinder på skærmen. Tilfældig afspilningsfunktion Med denne funktion afspilles numrene på disken i tilfældig rækkefølge. 1. Når cd'en er stoppet, skal du trykke tre gange på FUNKTIONSKNAPPEN, hvorefter indikatoren " Vilkårlig" vises på skærmen. Tryk en gang på knappen AFSPIL/PAUSE, for at starte afspilningen. 2. For at annullere afspilningen i tilfældig rækkefølge, skal du igen trykke på FUNKTIONSKNAPPEN, hvorefter " Vilkårlig" indikatoren forsvinder fra skærmen po 1

10 Programfunktion Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en afspilningsliste fra cd'en, med op til 20 numre. Dette giver dig mulighed for at afspille disse numre i en anden rækkefølge. Easi-Listener 1. Når cd'en er stoppet, skal du trykke en gang på knappen PROGRAM. "PROGRAM" indikatoren og antallet af programmerne, der skal huskes, med start fra det første program, " ", begynder at lyse og blinke konstant. Brug knappen CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE til at vælge det ønskede nummer, hvorefter skærmen viser nummeret. Tryk en gang på knappen 08 PROGRAM for at gemme dette nummer i hukommelsen. 2. Gentag ovenstående procedure, indtil alle de ønskede numre er programmeret. Der kan i alt gemmes 20 numre i hukommelsen. Når numrene er blevet programmeret, viser skærmen "PROGRAM - - -" og blinker konstant. Bemærk:Hver gang der trykkes på en af knapperne CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, vises de sidste programmerede nummer altid først. 3. Tryk en gang på knappen CD AFSPIL/PAUSE, for at starte afspilningen af programmeringen, hvorefter cd-indikatoren begynder at lyse. 4. For at se programmet, som du har gemt, når du er færdig, skal du trykke en gang på knappen PROGRAM, når cd'en ikke spiller, og tryk en gang på knappen CD SPRING OVER/SØG FREM, hvorefter skærmen viser det første programmede nummer. Gentag ovenstående procedure, for at se hele den programmerede hukommelse. 5. For at annullere den programmerede hukommelse mens cd'en ikke spiller, skal du trykke en gang på knappen STOP, eller åbn cd-lågen, når cd'en ikke spiller. Herefter forsvinder indikatoren "PROGRAM" fra skærmen.

11 Afspilning af MP3-diske På MP3-diske kan man gemme flere filer i mapper (eller "albummer"). Cd-afspilleren kan læse disse mapper som adskilte album, og derved skifte mellem cd'erne. Easi- Listeneren kan kun afspille MP3-filer. Alle filer, der brændes på en MP3-cd skal være i MP3-format. 1. Åbn cd-lågen. Læg en MP3-disk i cd-afspilleren, og luk lågen. Stil FUNKTIONSKNAPPEN på "CD". Bemærk: Sørg for, at cd-lågen er helt lukket og låst på plads. 2. Når cd-lågen er lukket med en MP3-disk i afspilleren, vises det samlede antal numre på skærmen, og afspilleren er i stoppet tilstand. 3. Hvis der ikke er nogen disk i afspilleren, viser skærmen..., og er i stoppet tilstand. 4. Hvis cd-lågen ikke lukker ordentligt, viser skærmen.... Samlet antal numre 103 Bemærk: Hvis numrene springer under MP3-afspilningen, kan du prøve at skrue ned for lydstyrken. Når en MP3-fil afspilles, er det ikke muligt at åbne cd-lågen. Afspil/Pause-tilstand 1. Hvis der trykkes på AFSPIL/PAUSE, når cd'en ikke spiller, vises det første nummer på skærmen, og indikatoren "MP3" vises. Indikatoren og det pågældende nummer vises på skærmen. 2. MP3-musik kan gemmes på en cd med eller uden en mappe, afhængigt af hvordan du brænder dine MP3-filer på cd'en. 001

12 Easi-Listener a. Alle MP3-filer, der brændes på en cd, som ikke er i mappe, vises som numre direkte på skærmen. Albummet/nummeret vises kun som, når der trykkes på knappen MAPPE. b. Hvis musikken er gemt i forskellige mapper, skal du først vælge det bestemte albumnummer, ved at trykke på knappen MAPPE. Tryk derefter på knappen CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, for at vælge albummet. For at vælge et bestemt nummer på albummet, skal du trykke på knappen CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, for at vælge f.eks. act album # 4, nummer # 3: TRIN - 1: Tryk på knappen MAPPE, for at vælge album 4 #. TRIN - 2: Tryk på knappen CD SPRING OVER/ SØG FREMAD eller TILBAGE, for at vælge nummer # 3 på dette album (# 4). Nr. 68 numre For at sætte MP3-afspilningen på pause under afspilningen, skal du trykke en gang på knappen CD AFSPIL/PAUSE, hvorefter indikatoren " " blinker konstant på skærmen. 4. Selvom lyden stopper, forsætter disken med at dreje rundt. For at genoptage afspilningen, skal du trykke på knappen CD AFSPIL/PAUSE igen. Nummeret starter igen derfra, hvor det blev afbrudt. 5. For at stoppe MP3-disken, skal du trykke en gang på knappen CD STOP, uanset om MP3-disken spiller eller er på pause. 6. For at slukke for enheden, skal du stille FUNKTIONSKNAPPEN på "SLUK".

13 Gentagelsesfunktion 1. Gentag 1: Når der trykkes på knappen FUNKTION, vises gentagelsesindikatoren "REP. begynder at lyse, og dette enkelte nummer gentages. 2. Gentag mappe: Når der trykkes to gange på knappen FUNKTION, REP. og Album, og denne mappe afspilles gentagne gange. 3. Gentag alle: Hvis der trykkes tre gange på knappen GENTAG, vises Gentag alle-indikatoren REP, og hele disken spilles konstant. 4. Sådan annulleres gentagelsesfunktionen: Tryk gentagne gange på knappen FUNKTION, indtil gentagelsesindikatoren forsvinder på skærmen Tilfældig afspilningsfunktion Med denne funktion afspilles numrene på disken i tilfældig rækkefølge. Indikatoren "VILKÅRLIG" viser, at alle MP3-filerne afspilles i tilfældig rækkefølge Når cd'en er stoppet, skal du trykke fire gange på FUNKTIONSKNAPPEN, hvorefter Vilkårlig" indikatoren vises på skærmen. Tryk en gang på knappen AFSPIL/ PAUSE, for at starte afspilningen. 2. For at annullere afspilningen i tilfældig rækkefølge, skal du igen trykke på FUNKTIONSKNAPPEN, hvorefter Vilkårlig" indikatoren forsvinder fra skærmen.

14 Spring over og søg Se afsnittet 'Spring over og søg' på side 7. Easi-Listener Programfunktion til MP3-filer i mapper 1. Når cd'en er stoppet, skal du trykke en gang på knappen PROGRAM. "Program" indikatoren, der viser programmerne, der skal huskes, starter fra det første program, " ", og begynder at lyse og blinke konstant. Tryk på knappen MAPPE, og brug derefter knapperne po 1 CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, il at vælge det ønskede nummer. Skærmen viser nummeret på det specifikke album, der skal programmeres. Tryk på PROGRAM for at gemme dette nummer i hukommelsen. 2. Gentag ovenstående procedure, indtil alle de ønskede numre er programmeret. Der kan i alt gemmes 20 numre i hukommelsen. Når programmeringen er færdig, viser skærmen "PROGRAM - - -", og blinker konstant. Hver gang der trykkes på knappen MAPPE, vises det sidst programmerede albumnummer først. 3. For at starte programmeringen, skal du trykke en gang på knappen CD AFSPIL/ PAUSE, hvorefter indikatoren, PROGRAM og nummeret i det specifikke album, begynder at lyse. Eksempel:Album # 3, nummer # 2. Tryk på knappen MAPPE OP, 002 for at se 003 albumnummeret Nummer # 2 Album # 3

15 4. For at se programmet, som du har gemt, skal du trykke en gang på knappen PROGRAM, når cd'en ikke spiller, hvorefter skærmen viser " " og blinker konstant. Tryk på knappen MAPPE, for at se albumnummeret, og tryk derefter på CD SPRING OVER/SØG FREM eller TILBAGE, for at se det specifikke nummer på det valget album. Tryk igen på knappen PROGRAM, hvorefter skærmen viser, og blinker konstant. Gentag ovenstående procedure for, at se om alle programmerne bliver gemt. 5. For at annullere den programmerede hukommelse mens cd'en ikke spiller, skal du trykke en gang på knappen STOP, eller åbn cd-lågen, når cd'en ikke spiller. Herefter forsvinder indikatoren "PROGRAM" fra skærmen. USB-betjening Men USB-tilslutningen kan alle slags lagerenheder, der indeholder MP3-filer, tilsluttes og bruges på samme måde, som en MP3-cd. 1. Stil FUNKTIONSKNAPPEN på "CD". 2. Tryk på knappen CD/USB. Skærmen viser "USB"- indikatoren. Hvis der ikke er forbundet en MP3- afspiller eller et diskdrev til USB-porten, viser skærmen. 3. Sæt USB-stikket fra den eksterne enhed (f.eks: En bærbar MP3-afspiller eller et diskdrev) i USB-porten. Det samlede antal numre vises på skærmen. Musik i alt no Tryk på knappen CD AFSPIL/PAUSE, for at afspille MP3-filen. 5. For yderligere oplysninger om, hvordan du betjener USB-knapperne, bedes du se afsnittet "Afspilning af MP3-diske" på side For at afslutte USB-afspilningen, skal du trykke på knappen CD/USB igen. Herefter vender Easi-Listeneren tilbage til cd-funktionen.

16 Easi-Listener Advarsel KLASSE 1 LASERPRODUKT KLASSE 1 LASERPRODUKT. FOR AT UNDGÅ BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. KABINETTET MÅ IKKE TAGES AF. DER ER INGEN SERVICERBARE DELE INDEN I. VENTILATIONSADVARSEL PRODUKTETS NORMALE VENTILATION MÅ IKKE TILDÆKKES. Advarsel PRODUKTET MÅ IKKE KOMME I KONTAKT MED VÆSKER. FORSIGTIG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ENHEDEN ER ÅBEN. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLING. Dette produkt indeholder en mild laserenhed. Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES. Nxxxxx N448

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com Sound-Shuffle Sekventiel og vilkårlig afspilning BRUGER VEJLEDNING www.tts-shopping.com www.tts-shopping.com Vigtig information Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference Lad ikke din Sound-Shuffle

Læs mere

Interactive Wall Chart

Interactive Wall Chart Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Interactive Wall Chart eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af see n speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Outdoor Big Points eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk support

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking Turtles eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder "farlige" strømførende dele.

Det trekantede symbol med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder farlige strømførende dele. DATE : 5 SEP, 2011 MODEL MCU-5501 DENVER DANISH I/M FOR APPROVAL SIZE : 102 (W) X 136 (H) MM FOR EACH PAGE MATERIAL : 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR : BLACK BETJENINGSVEJLEDNING FORSIGTIG RISIKO FOR

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Attention Tracker heller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning Radiofunktioner CD-/ MP3-funktioner Kassettenfunktioner 10 FM.ST.: LED-display stereostation 11 FM/AM/FMST.: Valg af frekvensbånd: FM: ultrakortbølge; AM: mellembølge; FM.ST: stereo 12 TUNING: Drejehjul

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Clever Candles eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning MCA-190 CD/Radio Micro System Brugsanvisning ADVARSEL 1. ADVARSEL: Læs venligst oplysningerne på ydersiden i bunden angående oplysninger om strømtilslutning og sikkerhedsforskrifter, før apparatet installeres

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM130. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM130. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM130 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

www.fisher-price.com J0272 Brugsanvisning

www.fisher-price.com J0272 Brugsanvisning J0272 Brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre AA -batterier (medfølger) i legetøjet. Produktet skal samles af en voksen. Der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7220 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Register your product and get support at SPA1260. DA Brugervejledning

Register your product and get support at   SPA1260. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 DA Brugervejledning a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX DA Advarsel: Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB DA PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 SIKKERHED

Læs mere