Amagerbrogade / Højdevej 2, Kbh. S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S"

Transkript

1 Amagerbrogade / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: m² - heraf m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til gode vej- og offentlige transportforbindelser Årlige lejeindtægter: kr ,- Afkast 1. år: 4,7 % Pris: kr ,- kontant

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Bygningsarealer... 4 Offentlig vurdering... 5 Salgsvilkår... 5 Likviditetsbudget... 7 Planforhold/offentlige forhold... 8 Tekniske installationer Driftsudgifter Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Startforrentning på kontantbasis Besigtigelse Mellemsalg Lejespecifikation Fotos Matrikelkort Kort... 19

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Amagerbrogade / Højdevej København S Matr. nr. Kommune 2ag Sundbyøster, København København Grundareal 520 m² - heraf vej 0 m² Oplysninger ifølge elektronisk tingbog Område/kvarter Ejendommen er beliggende på Amagerbrogade på Amager. Ejendomsbeskrivelse Ejendommen er en boligudlejningsejendom med erhvervslejemål i stuen. Ejendommen har 29 lejemål (27 boliglejemål og 2 erhvervslejemål) og et samlet udlejningsareal på m 2 (1.802 m 2 bolig og 608 m 2 erhverv, heraf 215 m² kælder). Ejendommens erhvervslejere har ingen uopsigelighed, men 6 måneders opsigelsesvarsel. Cykelhandleren er opsagt og genudlejning er i gang. Øvrige forhold Amagerbrogade repræsenterer en attraktiv investeringsmulighed på grund af: En placering på Amagerbrogade med let adgang til gode vej- og offentlige transportforbindelser Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand (den blev for nylig gennemgribende istandsat med ny facade, ny trappeopgang osv.) Upside ved at hæve leje til markedsleje, efterhånden som ejendommens nuværende lejere flytter ud (43 % af arealet er i dag udlejet væsentligt under markedsleje) Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt. side 3 af 20

4 Bygningsarealer Arealer Bebygget areal: 370 m² Erhvervsareal m/ afskrivning: 353 m² Erhvervsareal u/ afskrivning: m² Etageareal i alt: m² Bygning nr. 1 Opført/ombygget år: 1902 Bebygget areal: 370 m² Antal etager: 5 Anvendelse: Afskrivning: Butik 1, 163, st. 250 m² Erhverv Ja Butik 1, lager (kælder), 215 m² Erhverv Nej kælder Bolig, 163, 1. tv 86 m² Bolig Nej Bolig, 163, 1. th 78 m² Bolig Nej Bolig, 163, 2. tv 86 m² Bolig Nej Bolig, 163, 2. th 78 m² Bolig Nej Bolig, 163, 3. tv 86 m² Bolig Nej Bolig, 163, 3. th 78 m² Bolig Nej Bolig, 16, 4. tv. 86 m² Bolig Nej Bolig, 163, 4. th 78 m² Bolig Nej Bolig, 163, m² Bolig Nej Butik 2, 165, st. 103 m² Erhverv Ja Butik 2, lager (kælder), 40 m² Erhverv Nej kælder Bolig, 165, 1. tv 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 1. th 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 2. tv 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 2. th 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 3. tv 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 3. th 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 4. tv 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, 4. th 51 m² Bolig Nej Bolig, 165, m² Bolig Nej Bolig, 2, 1. tv. 54 m² Bolig Nej Bolig, 2, 1. th. 51 m² Bolig Nej Bolig, 2, 2. tv. 54 m² Bolig Nej Bolig, 2, 2. th. 51 m² Bolig Nej Bolig, 2, 3. tv. 54 m² Bolig Nej Bolig, 2, 3. th. 51 m² Bolig Nej Bolig, 2, 4. tv. 54 m² Bolig Nej Bolig, 2, 4. th. 51 m² Bolig Nej Bolig, 2, m² Bolig Nej Kælder 115 m² Bolig Nej side 4 af 20

5 Offentlig vurdering År 2014 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- - Refusion forudbetalt leje kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Startforrentning 4,69 %. Finansieringsforslag Colliers kan kontaktes for en nærmere drøftelse af et eventuelt oplæg til finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån m.v. Bevaringsværdig bygning Ejendommen har i henhold til Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: bevaringsværdi 3. Flere end bygninger over hele landet har fået deres bevaringsværdi registreret. I FBB kan man se, hvilke bygninger der har høj, middel eller lav bevaringsværdi. Bygningernes bevaringsværdi bliver angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel og 7-9 er lav. Lejeindtægter Faktiske lejeindtægter m² kr ,- Anslået lejeindtægt m² kr ,- I alt kr ,- Der henvises til specifikation over samtlige lejemål på ejendommen. Deposita/forudbetalt leje Deposita kr ,- Forudbetalt leje kr ,- side 5 af 20

6 Vedligeholdelseskonti Øvrige oplysninger Tilbudspligt Saldo for udvendig vedligeholdelseskonto i.h.t. BRL 18 pr Beløbet refunderes ikke kr ,- Saldo for hensættelseskonto i Grundejernes Investeringsfond i.h.t. BRL 18 b pr Beløbet refunderes ikke kr ,- Saldo for hensættelseskonto i.h.t. LL 22 pr Beløbet refunderes ikke kr ,- Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt, men der vurderes at være mulighed for at undgå dette via grenspaltning. Ejendommen er omfattet af reglerne i lejelovens kapitel 16, hvorefter ejendommen skal tilbydes lejerne til overtagelse på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til anden side. Tinglyste hæftelser Prioritetsnr. Kreditor Valuta Hovedstol Rente 13 BRFkredit A/S DKK ,00 0,48332 Øvrige forhold Momsreguleringsforpligtelse: Evt. momsreguleringsforpligtelse overtages af køber. Forsikringsforhold Brand, If Skadesforsikring, Policenr.: B side 6 af 20

7 Likviditetsbudget Skattemæssigt Likviditetsmæssigt UDGIFTER Driftsudgifter kr ,- kr ,- INDTÆGTER Lejeindtægter, faktiske kr ,- kr ,- Lejeindtægter, anslåede kr ,- kr ,- 1. år før afskrivning/skat kr ,- Afskrivning 1. år, anslået kr ,- Skattemæssigt resultat 1. år kr ,- Likviditet 1. år før skat kr ,- Skattevirkning ved skatteprocent på 23,50% kr ,- Likviditetsmæssigt resultat 1. år ved 23,50% kr ,- Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto varme og el. side 7 af 20

8 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej samt privat fællesvej. Kloakforholdene er noteret som afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Offentlige planer/forhold Lokalplan nr. 158 er gældende for ejendommen. Miljø Ifølge oplysninger indhentet den fra Københavns Kommunes hjemmeside er der ingen oplysninger om forurening på nærværende matrikel. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen imidlertid områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Energimærke Ejendommen er energimærket med karakteren D. Olietank Der forefindes en indendørs olietank på under L, der er etableret i 1990, jf. BBR. side 8 af 20

9 Servitutter 2ag Sundbyøster, København Dok. om fortov Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v. Dok. om fælles brandmur / gavl mv Dok. om skure m.v Højdebegrænsning - Luftfartshindringer i 25 m højde over terrænet eller derover kræves tilladelse fra Min. f. off. arbejder. Forprioritet. Dok. om at ejendommen ikke må anvendes til bank, sparekasse o.lign. Ikke til hinder for prioritering Dok. om byggetilladelse og vilkår herfor m.v Lokalplan nr Dok. om fjernvarme / anlæg m.v Dok. om fælles gårdanlæg m.v Vedtægter for gårdlauget "De Syv" Vedtægter for Gårdlavet De Syv, tillæg Dekl. om at beboelseslejlighederne skal anvendes til helårsbeboelse Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. side 9 af 20

10 Tekniske installationer Vand Varme Ejendommen forsynes med vand fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Driftsudgifter Ejendomsskat 2015 kr ,- Renovation mv. kr ,- Varme kr. 750,- El kr ,- Forsikring kr ,- Vicevært / renholdelse kr ,- Administration kr ,- Gårdlaug/grundejerforening kr ,- Indbetaling til G.I. 18 B ca m² á kr. 74,- kr ,- Indbetaling til G.I. 18 ca m² á kr. 81,- kr ,- Hensættelse til indv. vedligeholdelse i henhold til LL 22 ca. 53 m² á kr. 44,- kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Momspligtige driftsudgifterne er angivet inkl. den del af momsen, som ikke kan fradrages, idet momsfradragsprocenten er 0,00. side 10 af 20

11 Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr ,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. Den kontantomregnede købesum foreslås fordelt som følger Bygning og installationer Særlige installationer kr ,- Grundens værdi kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,0 % x kr ,- = kr ,- Afskrivningsberettigede bygninger 4,0 % x kr ,- = kr ,- Afskrivning 1. år kr ,- Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. side 11 af 20

12 Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- side 12 af 20

13 Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- - Refusion deposita kr ,- - Refusion forudbetalt leje kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- Startforrentning på kontantbasis Startforrentning på kontantbasis, 1 år, vejledende Nettoleje til forrentning af investeret kapital Lejeindtægter mv. i henhold til budget kr ,- Driftsudgifter i henhold til budget kr ,- Nettoleje til forrentning kr , ,- x ,- = 4,69 % (anslået) side 13 af 20

14 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Jeppe Schønfeld, CEO & Partner, MRICS Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 14 af 20

15 Lejespecifikation pr for ejendommen Amagerbrogade / Højdevej 2, 2300 København S Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Næste reg. Forudbetalt leje Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 1 Genudlejning er igang 2 Bolig 163, 1. tv. 163, st ,- 714,- NPI min. 2,0 % maks. 3,0 % , , ,- BRL , ,- 3 Bolig 163, 1. th. 4 Bolig 163, 2. tv. 5 Bolig 163, 2. th. 6 Bolig 163, 3. tv. 7 Bolig 163, 3. th. 8 Bolig 163, 4. tv. 9 Bolig 163, 4. th , ,- BRL , , ,- 700,- BRL , ,- 573,- BRL , , ,- BRL , ,- 799,- BRL , , ,- 848,- BRL , , , ,- BRL , ,- 10 Bolig 163, , ,- LL , ,- 11 HH Sport 165, st ,- 799,- NPI 12 Bolig 165, 1. tv. min. 2,0 % ,- 600,- BRL , ,- 10 år 13 Bolig 165, 1. th. 14 Bolig 165, 2. tv. 15 Bolig 165, 2. th. 16 Bolig 165, 3. tv. 17 Bolig 165, 3. th. 18 Bolig 165, 4. tv. 19 Bolig 165, 4. th , ,- BRL , , , ,- BRL , , , ,- BRL ,- 573,- BRL , ,- 616,- BRL , ,- 573,- BRL , , ,- BRL , ,- 20 Bolig 165, , ,- BRL , ,- side 15 af 20

16 Lejer Etage Areal brutto m 2 Leje kr. p.a. Leje pr. m 2 Leje reg. Næste reg. Forudbetalt leje Depositum kr. Uopsigelighed Lejer Udlejer 21 Bolig 2, 1. tv , ,- BRL , ,- 22 Bolig 2, 1. th , ,- BRL , ,- 23 Bolig 2, 2. tv , ,- Andet , ,- 24 Bolig 2, 2. th , ,- BRL , ,- 25 Bolig 2, 3. tv ,- 778,- BRL ,- 25 Bolig 2, 3. th , ,- BRL , ,- 26 Bolig 2, 4. tv , ,- BRL , ,- 27 Bolig 2, 4. th ,- 573,- BRL ,- 28 Bolig 2, , ,- BRL , , , ,- 1 Cykelhandleren er opsagt og genudlejning er i gang. Arealerne er fordelt med 250 m² butik og 215 m² lager (kælder). 6 Der er aftalt en lejerabat de første 3 år (lejestart ). Lejerabatten udgør i 2015 og 2016 (kr ,- + kr ,-) kr ,- og sælger refunderer lejerabatten. 9 Lejestart Arealet udgør 114 kvm ifølge lejekontrakt + lejespec, men 124 kvm ifølge BBR BRL 53, stk Ifølge lejekontrakten udgør det lejede areal 143 m² fordelt på 103 m² butik (stuen) og 40 m² lager (kælderen) Arealet udgør 94 kvm ifølge lejekontrakten, men 97 kvm iht. lejespec + BBR 28 Lejemålet udgør 94 kvm ifølge lejekontrakten, men 97 kvm ifølge lejespec + BBR side 16 af 20

17 Fotos side 17 af 20

18 Matrikelkort side 18 af 20

19 Kort Københavns Kommune er indbyggermæssigt Danmark suverænt folkerigeste kommune. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusiv store dele af Amager og eksklusiv Frederiksberg. Efter årtier med en stagnerende tendens i indbyggertallet, har kommunen i de senere år oplevet befolkningsfremgang og har godt indbyggere. Kommunen beskæftiger i alt ca ansatte og er dermed landets næststørste offentlige arbejdsgiver, kun overgået af staten. I forbindelse med Kommunalreformen forblev kommunen selvstændig, men er nu en del af Region Hovedstaden og har mistet sin amtslige status. side 19 af 20

20 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Søren Frichs Vej 38 A DK-8230 Åbyhøj Tlf KØBENHAVN Gl. Kongevej 11, 5. sal DK-1610 København V Tlf ODENSE Tagtækkervej 8 DK-5230 Odense M Tlf AALBORG Østre Havnegade 20 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE

Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk SÆLGES FOR RINGSTED KOMMUNE Estate Michael Mønster Sct. Bendtsgade 4 4100 Ringsted Tlf. 70251060 Fax 57611031 4100@estate.dk www.estate.dk Autoriseret Nykredit Partner Ørslev Gade 65B - 4100 Ringsted SPEJDERHUS SÆLGES SÆLGES FOR

Læs mere

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Sags nr. 11042170 Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk

Salgsopstilling. Warming Bolig. Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Trelde Næsvej 236A, 7000 Fredericia Tlf.: 70227913 peter@warming-bolig.dk - www.warming-bolig.dk Salgsopstilling Dato 29. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Sags nr. 10841101 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Sabro - Rønnevangen 200

Sabro - Rønnevangen 200 Arkitekttegnet rækkehus med naturskøn beliggenhed tæt på alt! Sabro - Rønnevangen 200 Nu opføres 15 eksklusive og arkitekttegnede rækkehuse på Rønnevangen, som er en attraktiv og næsten færdigudbygget

Læs mere

Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV

Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV Sags nr. 10632071 Frederiksborgvej 60, st.tv. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Sabro - Rønnevangen 204

Sabro - Rønnevangen 204 Arkitekttegnet rækkehus med naturskøn beliggenhed tæt på alt! Sabro - Rønnevangen 204 Nu opføres 15 eksklusive og arkitekttegnede rækkehuse på Rønnevangen, som er en attraktiv og næsten færdigudbygget

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere