Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //"

Transkript

1 Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones // stimulates blood circulation // Type 6037

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 OBH Nordica Sømmåtte Før brug Før sømmåtten tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. OBH Nordica s sømmåtte har 250 stk. akupressur-zoner med i alt 7250 stk. effektive akupressurpigge. Disse pigge stimulerer akupressur-punkterne, hvilket øger blodcirkulationen og frigør endorfiner (et hormon, der er kendt for sin smertelindrende effekt). Endorfinerne frigøres ved f.eks. motion og berøring. Regelmæssig brug af sømmåtten kan lindre smerte, hjælpe mod søvnbesvær, løsne muskelspændinger, lindre stivhed og virke afslappende. Sømmåttens blå farve betegner sjælen, sandheden og roen. Sømmåttens historie Sømmåtten stammer fra Indien og er ifølge indisk tradition blevet anvendt i mere end 1000 år i forbindelse med meditation og yoga for at kroppen og sjælen skal finde balance og harmoni. Sådan bruges sømmåtten Placér sømmåtten på et gulv, en sofa, en seng, en lænestol eller lignende. Læg eller sæt dig derefter på sømmåtten, så piggene stimulerer et valgfrit område på kroppen, f.eks. ryg, sæde, lår, lægge, nakke eller hoved. Sømmåtten kan foldes eller rulles sammen for lettere at stimulere et bestemt område. Hvis du anvender sømmåtten under nakken/hovedet, kan det hjælpe at rulle et håndklæde sammen eller lægge en pude under sømmåtten. Bemærk, at sømmåtten også kan anvendes uden skumgummistykket for f.eks. let at kunne tage den med sig på rejse. Den bør her anvendes i en seng eller mod et blødt underlag. De første minutter kan opleves let smertefulde, men smerten aftager efter et stykke tid. For at mildne smerten kan du tage noget tyndt tøj på. Lig/sid stille på sømmåtten og fordel vægten jævnt over hele sømmåtten. Træk vejret dybt og regelmæssigt. Anbefalinger Eftersom brug af sømmåtten kan opleves forskellig fra person til person, anbefales følgende program for at finde frem til, hvordan brugen påvirker dig. Dag 1-6 Det anbefales, at sømmåtten anvendes max. ca. 10 minutter pr. dag de første seks dage for at mærke, hvordan sømmåtten påvirker dig. En del oplever en afslappende følelse, medens andre får et energi-kick. Der er ingen akut risiko forbundet med at falde i søvn på måtten, men længere tids påvirkning kan dog bevirke en let, midlertidig, overfladisk påvirkning af huden, som kan give risiko for infektion. Dag 7-14 Hvis brugen af sømmåtten føles behagelig, kan anvendelsestiden forhøjes til ca. 20 minutter. Efter 14 dage ved du sikkert, hvordan sømmåtten påvirker dig og du kan justere anvendelsestiden efter behov. For at få størst mulig effekt af sømmåtten anbefales minutters daglig brug. 3

4 Rengøring & hygiejne Tag skumgummistykket ud af stofbetrækket og vask det i hånden ved 30 C med jævne mellemrum. Betrækket må ikke maskinvaskes eller tørretumbles, da dette kan beskadige akupressur-piggene. Lad betrækket tørre helt, inden skumgummistykket lægges ind i betrækket igen. Sikkerhedsanvisninger 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Bemærk! Sømmåttens akupressur-pigge er skarpe, og det er forbundet med infektionsrisiko, hvis de trykkes for hårdt ind i huden, hvorfor det anbefales at vægten fordeles over flest mulige akupressurzoner. 3. Anvend kun apparatet, når du er renvasket og ikke er svedig. 4. Brug ikke apparatet på uren hud (ved bumser, acne, etc.) 5. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til produktet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Personer med følsom hud bør anvende sømmåtten med forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten. 7. Personer med koagulationsdefekter (blødersygdom) eller personer, der er i behandling med koagulationshæmmende (blodfortyndende) medicin, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 8. Personer med psoriasis eller svær eksem bør udvise stor forsigtighed og altid bruge håndklæde eller tyndt tøj mellem huden og sømmåtten og eventuelt konsultere en læge før brug. 9. Personer med hudskader, der kan påvirkes af sømmåtten, bør ikke anvende sømmåtten uden først at have konsulteret en læge. 10. Personer med diabetes bør konsultere en læge før anvendelse af sømmåtten. 11. Sømmåtten må ikke anvendes under bilkørsel. 12. Der må ikke ryges under brugen af sømmåtten. 13. Efter brug bør man rejse sig langsomt op. 14. Personer, der tager blodtrykssænkende medicin og regelmæssigt anvender sømmåtten, bør kontrollere blodtrykket for i samråd med en læge eventuelt at reducere mængden af medicin. 15. Konsultér altid en læge, hvis der opstår usikkerhed vedrørende brugen af sømmåtten. 16. Produktet er ikke til professionel brug. 17. Benyttes produktet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 4

5 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: cm Akupressur-pigge i 100% ABS-plast Vaskbart (håndvask ved 30 C) betræk i 100% bomuld. Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 5

6 OBH Nordica Spikmatta Innan användning Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. OBH Nordicas spikmatta har 250 st akupressurzoner med totalt 7250 st effektiva akupressurpiggar. Dessa stimulerar akupressurpunkterna vilket ökar blodcirkulationen och frigör endorfiner (ett hormon som är känt för sin smärtlindrande effekt). Endorfiner frigörs vid t ex motion och beröring. Regelbunden användning av spikmattan kan lindra smärta, hjälpa mot sömnsvårigheter, lösa muskelspänningar, lindra stelhet och verka avslappnande. Spikmattans blå färg står för själen, sanningen och lugnet. Spikmattans historia Spikmattan härstammar från Indien och har enligt indisk tradition använts i över 1000 år vid meditation och yoga för att kroppen och själen ska finna balans och harmoni. Användning Placera spikmattan på ett golv, soffa, säng, fåtölj eller dylikt. Lägg eller sätt dig sedan på spikmattan så att piggarna stimulerar valfritt område på kroppen t ex rygg, stuss, lår, vader, nacke eller huvud. Spikmattan kan även vikas eller rullas ihop för att lättare stimulera ett visst område. Om du vill använda spikmattan under nacken/huvudet kan det underlätta att rulla ihop en handduk eller lägga en kudde under spikmattan. Notera att spikmattan även kan användas utan skumgummistycket t ex för att enklare kunna ta den med sig på resa. Den bör då användas i säng eller mot mjukt underlag. De första minuterna kan upplevas smärtsamma men smärtan avtar efter ett tag. För att mildra smärtan kan du använda kläder av tunnare material. Ligg/sitt still på spikmattan och fördela tyngden jämnt över hela spikmattan. Andas djupt och regelbundet. Rekommendationer Eftersom användning av spikmattan kan upplevas olika från person till person rekommenderas följande program för att känna in hur användningen påverkar just dig. Dag 1-6 Det rekommenderas att man använder spikmattan max ca 10 minuter per dag de sex första dagarna för att känna hur spikmattan påverkar just dig. En del upplever en avslappnande känsla medan andra får en energikick. Det innebär ingen akut risk att falla i sömn på mattan, men en längre tids användning kan dock resultera i en lätt, ytlig och tillfällig påverkan på huden, vilket kan resultera i infektion. Dag 7-14 Om användningen av spikmattan upplevs behaglig kan man öka användningstiden till ca 20 minuter. Efter 14 dagar har du säkert märkt hur spikmattan påverkar just dig och kan justera användningstiden efter behov. För att få största möjliga effekt av spikmattan rekommenderas minuters dagligt bruk. 6

7 Rengöring och hygien Ta ur skumgummistycket ur tygfodralet och handtvätta det i 30ºC med jämna mellanrum. Fodralet får inte maskintvättas eller torktumlas då detta kan skada akupressurpiggarna. Låt tygfodralet torka innan du stoppar tillbaka skumgummistycket. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Notera! Spikmattans akupressurpiggar är vassa och det är förbundet med infektionsrisk om dessa trycks för hårt in i huden. Därför rekommenderas det att vikten fördelas jämnt över så många akupressurzoner som möjligt. 3. Använd endast produkten när du är ren och inte är svettig. 4. Använd inte produkten på oren hud (acne etc). 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av produkten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Personer med känslig hud bör använda spikmattan med försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta. 7. Personer med koagulationsdefekter (blödarsjuka), eller personer som är under behandling med koagulationshämmande (blodförtunnande) medicin, bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 8. Personer med psoriasis eller svåra eksem bör vidtaga stor försiktighet och alltid använda handduk eller tunna kläder mellan hud och spikmatta och eventuellt kontakta läkare innan användning. 9. Personer med hudskador som kan påverkas av spikmattan bör inte använda spikmattan utan att först ha rådfrågat läkare. 10. Personer med diabetes bör konsultera läkare innan användning av spikmattan. 11. Spikmattan får inte användas under bilkörning. 12. Rökning får inte ske under användning av spikmattan. 13. Efter användning bör man resa sig upp långsamt. 14. Om man tar blodtryckssänkande medicin och regelbundet använder spikmattan bör man kontrollera blodtrycket för att, i samförstånd med sin läkare, eventuellt reducera dosen medicin. 15. Rådfråga alltid läkare om det uppstår osäkerhet angående användning av spikmattan. 16. Spikmattan är inte för professionellt bruk. 17. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel

8 Tekniska data OBH Nordica 6037 Mått: 47x74 cm Akupressurpiggar av 100% ABS-plast. Tvättbart (handtvätt 30ºC) tygfodral av 100% bomull. Rätt till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Spikermatte Før bruk Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. OBH Nordica`s spikermatte har 250 stk akupunktursoner med totalt 7250 effektive pigger. Disse stimulerer akupunkturpunktene som øker blodsirkulasjon og frigjør endorfiner (et hormon som er kjent for sin smertelindrende effekt). Endofiner frigjøres med f.eks mosjon og berøring. Regelmessig bruk av spikermatten kan lindre smerte, hjelpe mot søvnproblemer, løse muskelsmerter, lindre stivhet og virke avslappende. Spikermattens blå farge står for sjelen, sannheten og stillheten. Spikermattens historie Spikermatten stammer fra India og har i Indisk tradisjon vært brukt i over 1000 år ved meditasjon og yoga for at kroppen og sjelen skal finne balanse og harmoni. Bruken Plasser spikermatten på gulvet, sofaen, sengen, lenestolen el. Ligg eller sitt på spikermatten slik at piggene stimulerer valgfritt område på kroppen f.eks ryggen, baken, lårene, leggene, nakken eller hodet. Spikermatten kan brettes eller rulles sammen for lettere kunne stimulere et spesielt område. Hvis du vil bruke spikermatten under nakken/hodet kan det hjelpe og ha en sammenrullet håndkle eller legge en pute under spikermatten. Husk at spikermatten også kan brukes uten skumgummien f.eks for å kunne ta den med på reise. Den bør da brukes i sengen eller mot mykt underlag. De første minuttene kan være smertefull, men smertene avtar etter hvert. For å minske smertene kan du bruke klær i tynnere materiale. Ligg/sitt stille på spikermatten og fordel tyngden jevnt over hele spikermatten. Pust dypt og regelmessig. Anbefalinger Ettersom bruken av spikermatten kan oppleves forskjellig fra person til person, anbefales følgende program for å kjenne hvordan påvirkningen er akkurat nå. Dag 1-6 Det anbefales at man bruker spikermatten maks 10 minutter pr. dag de 6 første dagene, for å kjenne hvordan spikermatten virker på deg. En del opplever en avslappende følelse mens andre får en energikikk. Det innebærer ingen akutt fare om man sovner på mattet, men lengere tids bruk kan resultere i en lett overfladisk irritasjon i huden og kan resultere i infeksjon. Dag 7-14 Hvis bruken av spikermatten oppleves behagelig kan man øke brukstiden til ca. 20 minutter. Etter 14 dager har du sikkert merket hvordan spikermatten oppleves og kan justere brukstiden etter behov. For å få størst mulig effekt av spikermatten anbefales å bruke den minutter pr. dag. 9

10 Rengjøring og hygene Ta skumgummien ut av trekket. Trekket kan håndvaskes på 30 C med jevne mellomrom. Trekket må ikke vaskes i vaskemaskin og ikke has i tørketrommel, da det kan skade piggene. La trekket tørke før du setter skumgummien inni den. Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Husk! Piggene på spikermatten er veldig spisse og det er infeksjonsfare hvis disse trykkes for hardt inn i huden. Derfor anbefales det at vekten fordeles jevnt over så mange akupunktursoner som mulig. 3. Bruk kun produktet når du er ren og ikke svett. 4. Bruk ikke produktet på uren hud (acne etc). 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Personer med ømfintlig hud bør bruke spikermatten med forsiktighet og alltid bruke håndduk eller et tynt klesplagg mellom huden og spikermatten. 7. Personer med koagulasjonsdefekter (blodsykdommer), eller personer som er på behandling med koagulasjonshemmede (blodfortynnende) medisiner bør ikke bruke spikermatten uten først og rådført med lege. 8. Personer med psoriasis eller andre typer eksem bør vise stor forsiktighet og alltid bruke håndduk eller tynne klær mellom huden og spikermatten, og eventuelt kontakte lege før bruk. 9. Personer med hudskader som kan påvirkes av spikermatten bør ikke bruke spikermatten uten først å rådført med lege. 10. Personer med diabetes bør rådføre seg med lege før spikermatten tas i bruk. 11. Spikermatten må ikke brukes under bilkjøring. 12. Røyking må ikke forekomme under bruk av spikermatten. 13. Etter bruk bør man reise seg langsomt. 14. Hvis man tar blodtrykksmedisiner bør man kontrollere blodtrykket hos legen og eventuelt redusere dosen på medisinen. 15. Rådfør deg alltid med legen hvis det oppstår usikkerheter angående bruken av spikermatten. 16. Spikermatten er ikke til profesjonelt bruk. 17. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøps kvittering skal medbringes i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres til butikken der det er kjøpt. 10

11 OBH Nordica Norway AS Postbok 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica 6037 Mål: 47x74 cm Pigger i 100% ABS plast. Vaskbar (håndvask 30 C) trekk i 100% bomull Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -akupainantamatto Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen maton käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. OBH Nordican akupainanta- eli piikkimaton 250 vyöhykkeessä on yhteensä tehokasta akupainantapiikkiä. Piikit stimuloivat akupisteitä lisäten verenkiertoa ja vapauttaen endorfiinihormoneja, jotka ovat tunnettuja kipua lievittävistä ominaisuuksistaan. Niitä vapautuu esimerkiksi liikunnan ja kosketuksen yhteydessä. Säännöllinen akupainantamaton käyttö voi lievittää kipuja, auttaa univaikeuksissa, vapauttaa lihasjännityksiä, lievittää jäykkyyttä ja vaikuttaa rentouttavasti. Maton sininen väri kuvastaa sielua, totuutta ja rauhaa. Akupainantamaton historia Akupainanta- eli piikkimatto on peräisin Intiasta, jossa sitä on käytetty intialaisen perinteen mukaisesti yli tuhannen vuoden ajan. Meditaation ja joogan yhteydessä piikkimatto auttaa kehoa ja sielua löytämään tasapainon ja sopusoinnun. Käyttö Aseta matto lattialle, sohvalle, vuoteelle, nojatuoliin tai muulle vastaavalle alustalle. Käy makaamaan tai istumaan maton päälle niin, että piikit stimuloivat sitä kehon osaa, jota haluat hoitaa, eli esimerkiksi selkää, lantiota, reisiä, pohkeita, niskaa tai päätä. Akupainantamaton voi myös taittaa tai kääriä rullalle niin, että sillä on helpompi hoitaa jotakin tiettyä kehon osaa. Jos haluat käyttää akupainantamattoa niskan tai pään alla, voit helpottaa käyttöä asettamalla maton alle rullalle käärityn pyyhkeen tai tyynyn. Huomaa, että mattoa voi käyttää myös ilman vaahtomuovipehmustetta, jolloin se on helpompi ottaa mukaan esimerkiksi matkalle. Mattoa tulee käyttää silloin vuoteella tai muulla pehmeällä alustalla. Ensimmäisten minuuttien aikana hoito saattaa tuntua kivuliaalta, mutta kipu helpottaa pian. Kivun lievittämiseksi voit käyttää mattoa ohuet vaatteet yllä. Makaa tai istu hiljaa maton päällä ja anna painon jakautua tasaisesti koko matolle. Hengitä syvään ja säännöllisin hengenvedoin. Suositukset Koska eri henkilöt voivat kokea akupainantamaton käytön eri tavoin, suosittelemme seuraavaa ohjelmaa, jonka avulla pääset selville siitä, miten käyttö vaikuttaa nimenomaan sinuun. Päivät 1 6 Suosittelemme, että akupainantamattoa käytetään enintään 10 minuutin ajan päivässä ensimmäisen kuuden päivän ajan. Näin saat selville, miten maton käyttö vaikuttaa juuri sinuun. Toiset kokevat käytön rentouttavana, kun taas toiset saavat lisää energiaa. Matolle nukahtamiseen ei liity mitään välitöntä vaaraa, mutta pitkäaikainen käyttö saattaa kuitenkin vaikuttaa ihoon jonkin verran pinnallisesti ja tilapäisesti ja saattaa aiheuttaa infektion. Päivät 7 14 Jos akupainantamaton käyttö tuntuu miellyttävältä, voit lisätä käyttöaikaa noin 20 minuuttiin. 12

13 Kun 14 päivää on kulunut, olet varmasti jo todennut, miten matto vaikuttaa sinuun ja voit sovittaa käyttöajan itsellesi sopivaksi. Saat parhaan mahdollisen hyödyn akupainantamaton käytöstä, kun käytät sitä minuuttia päivässä. Puhdistus ja hygienia Poista vaahtomuovi kangassuojuksesta ja pese se käsin 30-asteisessa vedessä säännöllisin väliajoin. Älä pese suojusta pesukoneessa äläkä käytä kuivausrumpua, etteivät akupainantapiikit vaurioidu. Anna kangassuojuksen kuivua ennen kuin asetat vaahtomuovin takaisin. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Huomio! Maton akupainantapiikit ovat teräviä, ja mikäli ne painuvat liian kovaa ihoon, käyttöön saattaa liittyä tulehdusriski. Siksi suositellaan, että paino jakautuisi tasaisesti mahdollisimman monen akupainantavyöhykkeen päälle. 3. Käytä tuotetta vain kun olet puhdas etkä ole hikinen. 4. Älä käytä tuotetta epäpuhtaalla iholla (jos iholla on esimerkiksi aknea yms.) 5. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat tuotteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää tuotetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Herkkäihoisten henkilöiden tulee käyttää akupainantamattoa varovasti ja asettaa aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. 7. Jos kärsit veren hyytymisongelmista (verenvuototauti) tai jos käytät antikoaguloivia (verta ohentavia) lääkkeitä, älä käytä akupainantamattoa ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa. 8. Jos sinulla on psoriasis tai muu vaikea ihottuma, käytä mattoa erittäin varovasti ja aseta aina pyyhe tai ohut vaate ihon ja maton väliin. Ennen maton käyttöä kannattaa myös keskustella asiasta lääkärin kanssa. 9. Jos kärsit ihovaurioista, joihin akupainantamatto saattaa vaikuttaa, älä käytä mattoa ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. 10. Diabetesta sairastavien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen akupainantamaton käyttöä. 11. Älä käytä akupainantamattoa ajaessasi autoa. 12. Tupakointi on kielletty maton käytön aikana. 13. Käytön jälkeen nouse ylös hitaasti. 14. Jos sinulla on verenpainelääkitys ja käytät akupainantamattoa säännöllisesti, tulee verenpainetta seurata. Lääkärin suostumuksella saatat pystyä pienentämään lääkkeen annostusta. 15. Kysy aina neuvoa lääkäriltäsi, mikäli jokin asia akupainantamaton käytössä askarruttaa sinua. 16. Akupainantamattoa ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. 17. Jos tuotetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja. 13

14 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6037 Mitat: 47x74 cm Akupainantapiikit 100 % ABS-muovia. Pesunkestävä (käsinpesu 30 ºC) kangassuojus 100 % puuvillaa. Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Nail mat Before use Before the product is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. The nail mat from OBH Nordica has 250 acupressure zones with totally 7250 efficient acupressure nails. These nails stimulates the acupressure points which increases the blood circulation and releases endorphins (a hormone known for its pain reducing effect), also obtained during exercise and human touch. Frequent use of the nail mat may ease pain, relieve difficulties falling asleep, ease muscular pain, relieve stiffness and help you relax. The blue colour of the nail mat symbolize the soul, truth and inner peace. History of the nail mat The nail mat originally comes from India and has according to Indian tradition been used for over 1000 years during meditation and yoga to find balance and harmony for your inner soul. Use Place the nail mat on a floor, sofa, bed, armchair or similar. Lay or sit on the nail mat so that the nails stimulates optional area on your body, for example back, seat, thighs, neck or head. The nail mat can also be folded or rolled to stimulate a certain area. If you want to use the nail mat under your neck/head you can roll a towel or pillow to put under the nail mat. The nail mat can also be used without the foam rubber if you for example would like to bring it along when travelling. The nail mat should then be placed on a bed or other soft surface. The first minutes during use can be slightly painful but the pain will decrease after a while. To ease the pain you can use thin clothes. Lay/sit on the nail mat and spread your weight over the whole nail mat. Breath deep and regularly. Recommendations Since the experience of using the nail mat can be different from person to person it is recommended to follow the program below to learn how the nail mat affects you. Day 1-6 It is recommended to use the nail mat maximum 10 minutes per day the first six days to learn how the nail mat affects you. Some users experience a relaxing feeling while others get an energy boost. There is no urgent risk to fall a sleep on the mat, but if you lay on the mat for a longer period it may result in a light, superficial and temporary effect, which may result in infection. Day 7-14 If you find the use of the nail mat pleasant you can increase the time on the mat to approximately 20 minutes. After 14 days you have surely noticed how the nail mat affects you and can adjust the time according to your need. To get the best possible effect out of using the nail mat, it is recommended to use the nail mat minutes daily. 15

16 Cleaning and hygiene Remove the foam rubber from the cover and hand wash it regularly in 30ºC. The cover must not be machine washed or tumble dried since it might damage the nails. Let the cover dry before use. Safety instructions 1. Read through the instruction manual carefully and save it for later use. 2. Note! The acupressure nails are very sharp and it might result in infection if these are pressed too hard into the skin. It is therefore recommended that the weight is spread evenly over as many acupressure zones as possible. 3. Only use the product if you are clean and not sweaty. 4. Do not use the product on impure skin (acne e g). 5. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. 6. Persons with sensitive skin should use the nail mat with cautiousness and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. 7. Persons with coagulation defects (haemophiliacs) or persons who are treated with coagulation inhibitories (anticoagulant) medicine, should not use the nail mat without consulting a physician. 8. Persons with psoriasis or severe eczema should be extra cautious and always use a towel or thin clothes between skin and nail mat. If necessary, contact a physician before use. 9. Persons with skin injuries that might be affected by using the nail mat should not use the nail mat without consulting a physician. 10. Diabetics should consult a physician before using the nail mat. 11. The nail mat must not be used during driving. 12. Do not smoke during use. 13. After use you should rise slowly. 14. If you use anticoagulant medicine and regularly use the nail mat, you should check your blood pressure to, in agreement with a physician, maybe reduce the dose. 15. Always consult a physician if you have questions concerning the use of the nail mat. 16. The nail mat is not for professional use. 17. If the product is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone

17 Technical data OBH Nordica 6037 Measurement: 47x74 cm Acupressure nails made of 100% ABS-plastic. Washable (hand wash 30ºC) cover made of 100% cotton. With reservation for running changes. 17

18

19

20 SE/MB/6037/0909

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

LEJRELET - Pad High. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Pad High. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Pad High Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Pad High er en rektangulær pude med en blanding af polyurethane skum og viscoelastisk

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere