mio. kr mio. kr mio. kr. 2009: mio. kr. 2009: mio. kr. 2009: mio.kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr."

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat : : : mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for de første ni måneder af : Omsætningen steg med til EBITDA steg med til som følge af højere energipriser samt produktion fra nye vindmølleparker. Derudover var EBITDA i negativt påvirket af tidsforskydningseffekter Resultat efter skat blev næsten tredoblet til Forventninger EBITDA for forventes på et højere niveau end de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i 4. kvartal forventes at være positivt, men lavere end gennemsnittet for kvartalerne i de første ni måneder af Det er fortsat forventningen, at den justerede nettogæld vil udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i Nettoinvesteringerne for forventes at udgøre mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10 mia. kr. Nettoinvesteringer i 2011 forventes at udgøre omkring 15 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på mia. kr. For 2012 og 2013 forventes i gennemsnit et niveau for nettoinvesteringer på maksimalt mia. kr. årligt. Det er et solidt resultat vi i dag kan præsentere for de første ni måneder af. Højere energipriser, produktion fra nye vindmølleparker og omkostningsreduktioner er baggrunden for det forbedrede resultat. DONG Energy investerede for ca. 10 mia. kr. i årets første ni måneder, og er hastigt på vej i omstillingen til en mere grøn virksomhed. På baggrund af de planlagte investeringer er det vores mål at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til, siger koncernchef Anders Eldrup. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 1 af november Skærbæk

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning: Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (9.394) (8.565) (2.076) (1.673) (11.345) EBITDA: Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer 91 (97) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (1.008) (1.144) (371) (512) (1.362) Periodens resultat (254) BALANCE Aktiver Tilgang materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld Egenkapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.523) (13.948) (4.606) (5.524) (21.199) Bruttoinvesteringer Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (3.774) (3.704) (1.244) (3.376) (11.731) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (3.924) (2.322) (1.244) (3.275) (10.623) NØGLETAL EBITDA margin % EBIT margin (overskudsgrad) % Finansiel gearing x 0,59 0,48 0,59 0,48 0,60 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x n.a. n.a. n.a. n.a. 3,3 For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til årsrapporten for, side 153. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 2 af november Skærbæk

3 INDHOLD SIDE Ledelsesberetning 3 Begivenheder 3 Markedspriser 5 Koncernens resultater 6 Forventninger 10 Segmentresultater 12 Ledelsespåtegning 16 Delårsregnskab 17 Telefonkonference og kontaktinformation 26 LEDELSESBERETNING - 9 MÅNEDER BEGIVENHEDER VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL Pension medejer af Nysted havmølleparken Stadtwerke Lübeck og DONG Energy bytter offshore vind for ejerskab i tysk salgsselskab A2SEA investerer i nyt specialskib DONG Energy sælger andele af Nordsølicenser DONG Energy og Pension har indgået aftale om, at Pension køber 30% af havmølleparken Nysted for en kontant købesum på 0,4 mia. kr. Samtidig køber og videresælger DONG Energy E.ON's 20% ejerandel til Pension for 0,3 mia. kr., således at Pension i alt vil komme til at eje 50% af havmølleparken, som DONG Energy fortsat har ansvaret for driften af. Transaktionen er betinget af godkendelse hos konkurrencemyndighederne. Stadtwerke Lübeck overtager 14,5% af DONG Energy Nysted 1 A/S, der ejer 50% af havmølleparken Nysted. Til gengæld overtager DONG Energy de resterende 25,1% af det fællesejede tyske datterselskab DONG Energy Sales GmbH, som tidligere var ejet af Stadtwerke Lübeck, hvilket betyder, at DONG Energy bliver eneejer af selskabet. Efter transaktionen vil DONG Energy og Stadtwerke Lübeck indirekte eje henholdsvis 42,75% og 7,25% af havmølleparken Nysted. Transaktionens gennemførelse er betinget af godkendelse hos byrådet i Lübeck, som er majoritetsejeren af Stadtwerke Lübeck. Transaktionen forventes gennemført ved udgangen af. A2SEA har i juli måned underskrevet en ordre på et nyt specialskib til omkring 820 med levering i 2. halvår Skibet bliver bygget specifikt til transport og montage af vindmøller og bliver i stand til at medbringe op til 10 møller ad gangen, inkl. vinger, tårne og turbiner. Møllerne vil kunne monteres direkte fra skibet på vanddybder op til 45 meter. DONG Energy har solgt 15% af henholdsvis Svane- og Solsortlicenserne i den danske del af Nordsøen til VNG ApS. DONG Energy reducerer sin andel som en del af en Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 3 af november Skærbæk

4 porteføljeoptimering. DONG Energy har efterfølgende 35% ejerandel og er fortsat operatør i både Svane og Solsort-licenserne. De øvrige ejere er Bayerngas (30%), Nordsøfonden (20%) og VNG ApS (15%). Udbygning af det norske gasfelt Marulk Aftale med Iberdrola om LNG DONG Energy har sammen med partnerne ENI og Statoil besluttet at udbygge det norske gasfelt Marulk, der ligger i Norskehavet. DONG Energy ejer 30%. DONG Energy's andel af investeringerne forventes at udgøre 1,1 mia. kr. og vil øge reserverne med 21 mio. tønder olieækvivalenter. Marulk forventes i produktion i 2. kvartal De norske myndigheder har i august godkendt udbygningsplanen. DONG Energy's aftale med det spanske selskab Iberdrola om levering af LNG fra slutningen af 2011 blev endelig indgået primo august. Iberdrola skal levere LNG svarende til ca. 1 mia. m 3 (12 TWh) naturgas årligt til DONG Energy. Aftalen løber over 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Udfasning af to kraftværksblokke Konkurrencemyndighed godkender Siemens som medejer af A2SEA Salg af andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband er godkendt DONG Energy styrker sin position i Holland DONG Energy har besluttet at udfase blok 3 på Enstedværket ved Aabenraa og blok 2 på Stigsnæsværket ved Skælskør. Begge blokke planlægges lagt i mølpose den 1. januar De planlagte udfasninger skyldes dels forventet lavere elforbrug fremover, blandt andet som følge af finanskrisen, og dels en øget andel af CO 2 -fri elproduktion i markedet. Siemens medejerskab af A2SEA A/S er i oktober blevet godkendt af den tyske konkurrencemyndighed. Transaktionen er efterfølgende blevet gennemført i 4. kvartal. DONG Energy's aftale med Troms Kraft om salg af ejerandele i de to nordnorske energiselskaber, Nordkraft og Salten Kraftsamband er i oktober blevet godkendt af Olie- og Energidepartementet i Norge. Transaktionen er efterfølgende blevet gennemført i 4. kvartal. DONG Energy styrker sin position i Holland via et nyt samarbejde med det hollandske energiselskab De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE). Der er den 14. oktober indgået tre forsyningsaftaler mellem DONG Energy og NLE. Der er indgået en salgsaftale vedrørende gas, en salgsaftale vedrørende el og en aftale, hvor DONG Energy leverer back-office services som eksempelvis inkluderer oprettelse og fakturering af kunder. I kraft af aftalen øger DONG Energy indirekte sin levering af el og gas til privat- og erhvervskunder på det hollandske marked. Antallet af forsynede kunder stiger fra de nuværende cirka til cirka Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 4 af november Skærbæk

5 MARKEDPRISER De danske elpriser steg kraftigt i begyndelsen af, men er efterfølgende faldet tilbage Hydrobalancen (ugentligt gennemsnit) TWh Kvartal Range Median Kilde: SKM Market Predictor ELPRISER OG GREEN DARK SPREAD Den gennemsnitlige elpris i de to danske prisområder udgjorde 49 EUR/MWh i de første ni måneder, svarende til en stigning på 32% i forhold til samme periode. Stigningen skyldes primært den meget kolde og tørre vinter, der førte til høj efterspørgsel i 1. kvartal, hvor hydrobalancen (mængden i de norske og svenske reservoirer af vand og sne i forhold til normalen) samtidig var på det laveste niveau i ti år, og hvor der var begrænsninger i kapaciteten for transmission mellem Østdanmark og Sverige. Nord Pool systemprisen var på niveau med de danske priser i de ni første måneder i, mens den tyske EEX elpris var lavere, da den ikke i samme grad var påvirket af den kolde og tørre vinter. Elpriser, gennemsnit EUR/MWh Nord Pool, system % Nord Pool, DK gns % EEX % Kilde: Nordpool og EEX El og green dark spread (GDS) (månedsgennemsnit) EUR/MWh El (Nord Pool, DK) GDS (Nord Pool, DK) Kilde: Nordpool, Argus og ECX Stor stigning i det gennemsnitlige green dark spread i begyndelsen af Kombinationen af relativt høje elpriser i de danske prisområder i de første ni måneder af uden tilsvarende høje stigninger i kul- og CO 2 -priserne førte til et green dark spread på i gennemsnit 12 EUR/MWh mod 7 EUR/MWh i, hvilket havde en positiv effekt på indtjeningen fra den termiske elproduktion. GAS- OG OLIEPRISER Stigende gas- og oliepriser Dekobling mellem priserne på gas og olie, der opstod i foråret, Olie- og gaspriser, gennemsnit Olie (Brent), USD/tdr % Gas (TTF), EUR/MWh % Kilde: Platts, Argus er fortsat i, hvor priserne i gennemsnit er steget med henholdsvis 23% og 35%. Stigende gaspriser henover sommeren i betød dog en kortvarig indsnævring i spreadet mellem olie- og gashubpriserne. De stigende gas- og oliepriser har haft en positiv effekt på indtjeningen fra gas- og olieproduktionen. Spreadet mellem olieprisen og gashubpriserne har til gengæld påvirket indtjeningen fra salg af gas negativt i forhold til en situation med ligevægt mellem priserne. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 5 af november Skærbæk

6 Olie og gas (månedsgennemsnit) USD/tdr. (olie) EUR/MWh (gas) Olie (Brent) Gas (TTF) Gas (NBP) Kilde: Platts, Argus KONCERNENS RESULTATER Omsætning 9 måneder 21% 46% 12% 38,5 mia. kr. 21% Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution OMSÆTNING Omsætningen udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på 8% skyldes højere olie- og elpriser, højere produktion af el samt højere gassalg. Dette blev delvis opvejet af lavere realiserede gassalgspriser i forhold til de første ni måneder af. Produktion af gas og olie var lidt lavere end i samme periode. Elproduktionen steg med 8% i forhold til de første ni måneder af og udgjorde 13,7 TWh. Stigningen var drevet af en stigning i produktion fra vind- og vandkraft på 54% som følge af idriftsættelse af nye vindmølleparker, mens den termiske elproduktion var på niveau med samme periode sidste år. Salget af gas (eksklusiv eget forbrug på kraftværkerne) steg med 22% til 81,2 TWh i de første ni måneder af. En stor del af stigningen skyldes, at DONG Energy i højere grad var nettosælger på gasbørserne end i samme periode. Lavere temperaturer end normalt førte derudover til øget efterspørgsel. Prissikring påvirkede negativt med 168 i de første ni måneder af mod en positiv påvirkning på i samme periode. Det var primært sikring af el, der resulterede i den negative effekt pga. de høje elpriser i 1. kvartal. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 6 af november Skærbæk

7 EBITDA 9 måneder 25% 15% 10,0 mia. kr. 25% 35% Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution EBITDA EBITDA udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på 47% skyldes primært de væsentligt højere olie- og elpriser samt højere produktion fra vindmøller. De opnåede gennemsnitlige priser for salg af gas var lavere end i de første ni måneder af, men dette blev mere end opvejet af, at gaskøbspriserne faldt endnu mere. Hertil kommer, at lavere brændselspriser som følge af kul indregnet efter FIFOlagerprincippet reducerede omkostningerne. Stigningen på fordelte sig således mellem forretningsområderne: I Exploration & Production steg EBITDA med 556 til EBITDA var positivt påvirket af højere gas- og oliepriser, men blev delvis opvejet af en lavere positiv effekt fra olieprissikringer, 1% lavere produktion samt højere driftsomkostninger til udbedring af skaderne på Siri platformen I Generation steg EBITDA med til drevet af højere elpriser, øget produktion (idriftsættelse af nye vindmølleparker) samt lavere brændselsomkostninger (både kul indregnet efter FIFO-lagerprincip og lavere gaspriser), delvist opvejet af at den positive effekt fra elprissikringer i de første ni måneder af ikke blev gentaget I Energy Markets steg EBITDA med 549 til mio. kr., hovedsageligt som følge af at timelag-effekten i de første ni måneder af gav en stor negativ resultatpåvirkning (dyrere gaskøb i de første ni måneder af foranlediget af de høje oliepriser i 2008) I Sales & Distribution faldt EBITDA med 116 til 1.527, primært som følge af lavere nettariffer samt højere nettab for eldistributionen. Ibrugtagning af nye aktiver øgede afskrivningerne AFSKRIVNINGER OG EBIT EBIT udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på skyldes stigningen i EBITDA på 3.202, der delvist blev opvejet af højere afskrivninger som følge af ibrugtagning af nye aktiver. Den underliggende forøgelse af afskrivningerne var større end forskellen mellem EBITDA og EBIT, idet afskrivningerne i de første ni måneder af var påvirket af nedskrivningen på fibernettet. RESULTAT VED SALG AF VIRKSOMHEDER Salget af aktieposten i Swedegas blev gennemført i 1. kvartal og gav en avance på 184 Finansielle poster lavere end i FINANSIELLE POSTER De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 7 af november Skærbæk

8 mod i de første ni måneder af. Finansielle poster Afvigelse Renteomkostninger, netto (866) (618) (248) Renteelement af retableringsforpligtelser (140) (135) (5) Øvrige (2) (391) 389 Finansielle poster, netto (1.008) (1.144) 136 Stigning i nettorenteomkostninger Nettorenteomkostningerne steg med 248 til 866 som følge af en stigning i den gennemsnitlige rentebærende nettogæld fra 18 mia. kr. i de første ni måneder af til 26 mia. kr. i de første ni måneder af. Herudover blev der aktiveret renteomkostninger på anlægsprojekter under opførelse med 324 i de første ni måneder af mod 201 i samme periode. Renteelement af retableringsforpligtelser udgjorde 140, hvilket var på niveau med de første ni måneder af. Øvrige finansielle poster i de første ni måneder af udgjorde en omkostning på 391 og vedrørte primært valutakursreguleringer på tilgodehavender og leverandørgæld samt en negativ markedsværdiregulering af en renteswap overtaget i forbindelse med købet af Severn. Skatteprocenten reduceret som følge af relativt lavere indtjening i Norge SELSKABSSKAT Skat af periodens resultat udgjorde en omkostning på mod 915 i de første ni måneder af. Skatteprocenten var 39% mod 46% i de første ni måneder af. Faldet i skattesatsen skyldes primært, at indtjeningen i Norge, hvor kulbrinteindkomst beskattes med 78%, udgjorde en mindre andel af den samlede indtjening i de første ni måneder af end i samme periode. Periodens resultat blev næsten tredoblet PERIODENS RESULTAT Periodens resultat steg med til i de første ni måneder af som følge af det højere EBIT og lavere finansielle omkostninger. Fald i pengestrømme fra driftsaktivitet på trods af stigning i EBITDA Bruttoinvesteringer for 10,5 mia. kr. PENGESTRØMME På trods af stigningen i EBITDA faldt pengestrømme fra driftsaktivitet til i de første ni måneder af mod i samme periode. Dette skyldes primært, at frigivelse af likviditet fra reduktion af driftskapital i de første ni måneder af (1.379 ) var mindre end i samme periode periode (4.215 mio. kr.). Derudover var der i de første ni måneder af en negativ påvirkning fra poster, der ikke indgik i EBITDA, men havde pengestrømseffekt, herunder afregning af valutakontrakter, mens der var en positiv påvirkning i samme periode. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod i de første ni måneder af. Heraf udgjorde Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 8 af november Skærbæk

9 bruttoinvesteringer i nye aktiviteter, udvidelse af hidtidige aktivitetsområder og effektivisering og fornyelse af eksisterende anlæg i de første ni måneder af mod i samme periode. Salg af virksomheder for 260 i de første ni måneder af påvirkede pengestrømme fra investeringsaktivitet positivt, mens køb af værdipapirer og obligationer for påvirkede negativt. Køb og salg af værdipapirer påvirker dog ikke koncernens rentebærende nettogæld. De væsentligste bruttoinvesteringer i de første ni måneder af var: Udbygning af vindaktiviteter (4.237 ), herunder de britiske havmølleparker Walney (2.742 ), London Array (685 mio. kr.) og Gunfleet Sands (301 ) Termiske aktiviteter (2.813 ), herunder konstruktion af de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien (1.009 ) og Enecogen i Holland (770 ) Udbygning af gas- og oliefelter samt infrastruktur (2.750 ), herunder de norske gasfelter Oselvar (546 ), Trym (466 ) og Ormen Lange (318 ) og det danske felt Syd Arne (421 ) Nedgravning af elkabler i Nordsjælland og øvrige investeringer i eldistributionsnettet (339 ). Nettoinvesteringer for 9,6 mia. kr. Nettoinvesteringerne i de første ni måneder af udgjorde 9,6 mia. kr. og var sammensat af bruttoinvesteringer på 10,5 mia. kr., frasalg på 0,26 mia. kr. og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer vedrørende Walney havmølleparken på 0,7 mia. kr. Investeringer og større beholdning af værdipapirer øgede balancesummen Nettogæld forøget med 5,8 mia. kr. BALANCE Balancesummen steg med 5,7 mia. kr. fra udgangen af til 126,2 mia. kr. pr. 30. september. Stigningen skyldes primært højere materielle anlægsaktiver samt en større beholdning af værdipapirer, der primært skyldes en midlertidig placering af provenuet fra optagelse af lån i de første ni måneder af. Den rentebærende nettogæld steg med 5,8 mia. kr. fra udgangen af til 27,6 mia. kr. pr. 30. september, da pengetrækket fra investeringsaktivitet (eksklusiv køb af værdipapirer), udbyttebetalinger og betaling af renter til ejerne af hybridkapital var større end pengestrømme fra driftsaktivitet og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer vedrørende Walney havmølleparken. Egenkapitalen steg med 2,1 mia. kr. fra udgangen af til 46,9 mia. kr. pr. 30. september. Stigningen skyldes primært periodens resultat og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer, delvist opvejet af udbetalte udbytter og renter til ejerne af hybridkapital. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 9 af november Skærbæk

10 FORVENTNINGER EKSTERNE FORUDSÆTNINGER DONG Energy s finansielle resultater påvirkes i væsentlig grad af udviklingen i en række markedspriser, herunder olie, gas, el, kul, CO 2 og dollarkursen. Forventningerne til resultatet for er baseret på de gennemsnitlige markedspriser i tabellen. Markedspriser Prognose forudsætning for 4. kvartal Forventet i halvårsrapport 19. aug. Realiseret, 12 måneder (månedsgennemsnit) Oliepris, Brent (USD/tdr.) Gaspris, TTF (EUR/MWh) Gaspris, NBP (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool system (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool DK (gns.) (EUR/MWh) Elpris, EEX (EUR/MWh) Kulpris, API 2 (USD/ton) CO 2, EUA (EUR/ton) Green dark spread DK (gns.), (EUR/MWh) Dollarkurs, (DKK/USD) 5,7 6,1 5,4 En stor del af eksponeringen over for markedspriser i er prissikret, så eventuelle afvigelser fra de forudsatte priser ikke får fuld effekt på det finansielle resultat. Se nærmere i årsrapporten for. EBITDA forventes på et højere niveau i forhold til tidligere udmeldte forventninger FORVENTNINGER TIL EBITDA FOR På basis af de ovenfor skitserede markedspriser samt de i årsrapporten for beskrevne forventninger til tidsmæssige forskydninger og øvrige forudsætninger, forventes EBITDA på et højere niveau end de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i 4. kvartal forventes at være positivt, men at være lavere end gennemsnittet for kvartalerne i de første ni måneder af. Justeret nettogæld forventes at udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i FORVENTNINGER TIL NETTOGÆLD OG KAPITALSTRUKTUR Det er fortsat forventningen, at den justerede nettogæld vil udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i. Den rentebærende nettogæld før korrektion for hybridkapital forventes at udgøre omkring 30 mia. kr. ved udgangen af. Nettoinvesteringerne forventes at udgøre mia. kr. i og 15 mia. kr. i 2011 FORVENTNINGER TIL NETTOINVESTERINGER I OG Nettoinvesteringerne for forventes at udgøre mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10 mia. kr. Forøgelsen skyldes blandt andet, at frasalget af offshore transmissionsaktiver relateret til de britiske havmølleparker, der er initieret af de britiske myndigheder, nu først forventes afsluttet i Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 10 af november Skærbæk

11 Nettoinvesteringer i 2011 forventes at udgøre omkring 15 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på mia. kr. For 2012 og 2013 forventes i gennemsnit et niveau for nettoinvesteringer på maksimalt mia. kr. årligt. Fordobling af EBITDA fra til 2015 MÅLSÆTNING FOR UDVIKLING I EBITDA På basis af de planlagte investeringer er det vores mål at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til, hvor EBITDA udgjorde 8,8 mia. kr. SEGMENTRESULTATER EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal Olie- & gasproduktion (mio. boe) 17,5 17,7 5,0 5,7 - olie (mio. boe) 6,6 6,7 2,0 2,1 - gas (mio. boe) 10,8 11,0 3,0 3,6 Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Pengestrømme fra driftsaktivitet Bruttoinvesteringer Marginalt lavere produktion Gas- og olieproduktionen faldt med 1% til 17,5 mio. boe i de første ni måneder af i forhold til året før. Gasproduktionen udgjorde 62% af den samlede produktion og kom primært fra Ormen Lange feltet i Norge. Produktionen var fordelt med 21% fra de danske felter og 79% fra de norske felter. Omsætning højere end i EBITDA højere end i Omsætningen udgjorde 5.763, hvilket var 775 højere end året før. De højere gas- og oliepriser påvirkede omsætningen positivt, men blev delvist opvejet af lavere produktion og en lavere positiv effekt fra olieprissikringer i de første ni måneder af end samme periode året før. EBITDA steg med 556 til i de første ni måneder af. Den højere omsætning blev delvist opvejet af højere driftsomkostninger forårsaget af udbedring af skaderne på Siri-feltet, der opstod i 3. kvartal. EBIT steg med 169 i forhold til samme periode året før, hvilket var mindre end stigningen i EBITDA som følge af højere afskrivninger. De højere afskrivninger skyldes højere afskrivninger pr. produceret enhed på Ormen Lange feltet samt produktionsstart på Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 11 af november Skærbæk

12 Nini Øst i 1. kvartal og Alve i marts. Bruttoinvesteringer for 2,7 mia. kr. Bruttoinvesteringerne udgjorde mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt udvikling af producerende gas- og oliefelter. De væsentligste investeringer i de første ni måneder af var udbygning af de norske gasfelter Oselvar (546 ), Trym (466 ) og Ormen Lange (318 ), det danske felt Syd Arne (421 ) og de britiske felter Laggan-Tormore (266 ). GENERATION Hovedtal Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vind og vand (GWh) Varmeproduktion (TJ) termisk (TJ) geotermi (TJ) Nettoomsætning* termisk el termisk varme vind og vand andet EBITDA heraf vind og vand EBIT 877 (532) (518) (360) Pengestrømme fra driftsaktivitet (145) Bruttoinvesteringer * Koncernintern omsætning udgjorde 339 i og i. Øget produktion af el og varme Elproduktionen steg med 8% til 13,7 TWh mod 12,7 TWh i de første ni måneder af. Den termiske elproduktion var på niveau med samme periode sidste år på trods af højere green dark spreads. Produktion fra vind- og vandkraft steg med 54% som følge af idriftsættelse af nye vindmølleparker, herunder især Horns Rev 2 i og Gunfleet Sands i Storbritannien, samt højere produktion fra vandkraft i Sverige. Produktion fra vind- og vandkraft udgjorde 20% af den samlede elproduktion. Varmeproduktionen steg med 13% til 35,3 PJ i de første ni måneder af som følge af lavere temperaturer. 16% højere omsætning Omsætningen steg med til i de første ni måneder af som følge af den øgede produktion fra vind- og vandkraft samt væsentligt højere elpriser, især i Østdanmark i 1. kvartal. Der var derimod en negativ effekt fra elprissikringer i de første ni måneder af, mens der var en stor positiv effekt i samme periode. EBITDA femdoblet EBITDA blev forøget med til i de første ni Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 12 af november Skærbæk

13 måneder af. Femdoblingen skyldes hovedsageligt et højere dækningsbidrag ved termisk elproduktion som følge af både højere elpriser og lavere brændselsomkostninger, samt lavere kapacitetsomkostninger afledt af omkostningsreduktionsprogrammet fra. De gennemsnitlige brændselsomkostninger pr. produceret GWh var lavere, dels på grund af lavere markedspriser på gas og dels som følge af, at forbruget af kul indregnes efter FIFO-lagerprincippet. Den regnskabsmæssigt realiserede kulpris (eksklusiv prissikring) udgjorde i gennemsnit 85 USD/ton mod 116 USD/ton i de første ni måneder af. EBITDA fra vind- og vandkraft (inklusive A2SEA) var også væsentligt højere end i de første ni måneder af og udgjorde Forbedringen skyldes ibrugtagning af nye vindmølleparker, højere elpriser samt bidrag fra A2SEA, der blev købt ved udgangen af juni. Prissikringer påvirkede negativ med 0,4 mia. kr. i de første ni måneder af mod positivt med 0,7 mia. kr. i samme periode. EBIT udgjorde 877 mod -532 i samme periode året før. Stigningen var lavere end stigningen i EBITDA som følge af højere afskrivninger på grund af nye vindmølleparker og tilgangen af A2SEA. Bruttoinvesteringer for 7,1 mia. kr. Bruttoinvesteringerne udgjorde mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt konstruktion af de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien (1.009 ) og Enecogen i Holland (770 ) samt havmølleparkerne Walney (2.742 ), London Array (685 ) og Gunfleet Sands (301 ) i Storbritannien. Vedligeholdelse og investeringer i levetidsforlængelser på de danske kraftværker udgjorde 460 ENERGY MARKETS Hovedtal Naturgassalg (GWh) Elsalg (GWh) Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBIT Pengestrømme fra driftsaktivitet (487) Bruttoinvesteringer Højere gassalg Gassalget steg med 22% til 88,3 TWh mod 72,1 TWh i de første ni måneder af. Lavere temperaturer og gaspriser førte til højere Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 13 af november Skærbæk

14 engrossalg i bl.a., herunder til egne kraftværker, og til tyske Stadtwerke. Derudover var salget på børserne i Tyskland og Holland væsentligt højere end i samme periode. I modsat retning trak lavere salg til tyske og hollandske engroskunder og på den britiske børs. Elsalget udgjorde 7,6 TWh, 2% lavere end samme periode sidste år. 4% lavere omsætning Omsætningen faldt med 793 til i de første ni måneder af. Lavere salgspriser på gas reducerede omsætningen, men blev delvist opvejet af flere solgte mængder som følge af den koldere vinter i samt, at DONG Energy i højere grad var nettosælger på gasbørserne end i samme periode. De gennemsnitlige gassalgspriser var lavere end i de første ni måneder af, da salgspriserne i især 1. kvartal skete til priser, der var højere end gasbørspriserne. Dette var en følge af forwardsalg af gas i 2008 (med levering i ) til høje priser fra før finanskrisen. EBITDA 29% højere end i EBITDA steg med 549 til mod i de første ni måneder af, hovedsageligt som følge af at timelageffekten i de første ni måneder af gav en stor negativ resultatpåvirkning (dyrere gaskøb i de første ni måneder af foranlediget af de høje oliepriser i 2008), hvilket ikke blev gentaget i de første ni måneder af. Derudover blev der købt relativt mere gas fra de billigste kontraktkategorier i de første ni måneder af i forhold til den tilsvarende periode. EBIT steg med 510 til i de første ni måneder af som følge af det højere EBITDA. Investeringerne udgjorde 199 mod 216 i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt infrastrukturaktiviteter i Tyskland. SALES & DISTRIBUTION Hovedtal Naturgassalg (GWh) Naturgasdistribution (GWh) Elsalg (GWh) Eldistribution (GWh) Olietransport, (mio. tdr.) Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBIT (466) Pengestrømme fra driftsaktivitet (1) Bruttoinvesteringer Højere salg og distribution af gas Gassalget udgjorde 17,2 TWh, 15% højere end i de første ni Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 14 af november Skærbæk

15 måneder af, mens elsalget faldt med 5% til 6,0 TWh i de første ni måneder af. Distribution af gas var 11% højere end de første ni måneder af, mens eldistribution var på niveau med sidste år. Transport i olierøret faldt med 20% til 51 mio. tdr. Det koldere vejr var den primære årsag til det højere gassalg samt stigningen i gasdistribution. 7% højere omsætning Omsætningen steg med 629 og udgjorde i de første ni måneder af som følge af flere solgte og distribuerede gasmængder samt højere elpriser. EBITDA faldt 7% Bruttoinvesteringer for 0,5 mia. kr. EBITDA faldt med 116 til i de første ni måneder af. Faldet skyldes lavere nettariffer samt højere nettab for eldistribution, der delvist blev opvejet af flere solgte og distribuerede gasmængder samt højere tariffer for distribution af gas som følge af opkrævning af underdækning vedrørende årene EBIT steg med 537 til 848 på trods af det lavere EBITDA. Dette skyldes primært at EBIT i de første ni måneder af var påvirket af nedskrivningen af fibernettet med 677 Bruttoinvesteringerne udgjorde 511 mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt investeringer i eldistributionsnettet (222 ) og nedgravning af elkabler i Nordsjælland (117 ). Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 15 af november Skærbæk

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for DONG Energy A/S for perioden 1. januar september. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af koncernens revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skærbæk, den 11. november DIREKTION Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør BESTYRELSE Fritz H. Schur Lars Nørby Johansen Hanne Steen Andersen* Formand Næstformand Jakob Brogaard Poul Dreyer* Jørgen Peter Jensen* Jørn Peter Jensen Jens Kampmann Poul Arne Nielsen Jens Nybo Sørensen* Lars Rebien Sørensen Mogens Vinther *Medarbejdervalgt Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 16 af november Skærbæk

17 DELÅRSREGNSKAB - 9 MÅNEDER RESULTATOPGØRELSE Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger (31.106) (31.060) (9.455) (6.263) (43.345) Bruttoresultat Salg og marketing (298) (304) (64) (100) (428) Ledelse og administration (1.297) (1.443) (424) (442) (1.930) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (6) (8) 7 0 (43) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat ved salg af virksomheder (62) Resultatandele i associerede virksomheder (16) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.510) (3.212) (1.134) (969) (4.024) Resultat før skat (277) Skat af periodens resultat 4 (1.965) (915) (364) 23 (1.269) Periodens resultat (254) Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S (korrigeret for skatteeffekt) (221) (28) (30) 340 Minoritetsinteresser (28) (2) (4) (3) (4) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i hele kr. 9,38 2,44 0,59 (0,75) 2,73 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat (254) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (2.218) (1.527) (1.504) (126) (2.582) Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og egenkapitallignende lån mv Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst (792) 187 (1.008) 455 (583) Totalindkomst i alt (867) Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S (821) Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser (56) (3) (46) (4) 4 Totalindkomst i alt (867) Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 17 af november Skærbæk

18 BALANCE Aktiver Note 30/9 31/12 30/9 Goodw ill Rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Efterforskningsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 18 af november Skærbæk

19 BALANCE Passiver Note 30/9 31/12 30/9 Aktiekapital Reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende aktionærerne i DONG Energy A/S Hybridkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Pensionsforpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 19 af november Skærbæk

20 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital ved periodens begyndelse Totalindkomst for perioden (867) 201 Betalt udbytte til aktionærer (481) (1.926) 0 0 Tilgang af minoritetsinteresser Afgang af minoritetsinteresser (10) Betalt rente, hybridkapital (451) (451) 0 0 Betalt udbytte til minoritetsinteresser (11) (30) 3 0 Egenkapitalbevægelser i perioden (1.049) (864) 260 Egenkapital ved periodens slutning PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Øvrige korrektioner (284) Ændring i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (3.337) (2.570) (1.374) (552) Betalt selskabsskat (429) (618) (316) (143) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver (96) (181) (36) (69) Køb af efterforskningsaktiver (129) (437) (92) (253) Køb af øvrige materielle aktiver (10.306) (10.620) (4.475) (4.360) Salg af immaterielle og materielle aktiver Køb af virksomheder 5 0 (1.384) 0 (88) Salg af virksomheder Ændring i øvrige langfristede aktiver (85) (416) (71) (57) Køb og salg af værdipapirer (3.223) (1.083) 30 (758) Modtagne udbytter samt kapitaludlodning Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.523) (13.948) (4.606) (5.524) Provenu ved optagelse af lån Afdrag på lån (679) (984) (448) (482) Udbetalt udbytte til aktionærer og betalt rente af hybridkapital (932) (2.377) 0 0 Øvrige transaktioner med minoritetsaktionærer (332) 38 (332) 29 Betalt udbytte til minoritetsinteresser 0 (30) 0 0 Køb af minoritetsinteresser (10) Salg af minoritetsinteresser Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser (43) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (446) 576 Periodens pengestrømme (1.090) (1.692) (2.800) Likvider ved periodens begyndelse Likvide beholdninger vedrørende aktiver bestemt for salg mv Valutakursregulering af likvider 157 (14) (34) (19) Likvider ved periodens slutning Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 20 af november Skærbæk

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Solidt og tilfredsstillende resultat Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere