mio. kr mio. kr mio. kr. 2009: mio. kr. 2009: mio. kr. 2009: mio.kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr."

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat : : : mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første ni måneder af, som viser følgende udvikling sammenholdt med resultatet for de første ni måneder af : Omsætningen steg med til EBITDA steg med til som følge af højere energipriser samt produktion fra nye vindmølleparker. Derudover var EBITDA i negativt påvirket af tidsforskydningseffekter Resultat efter skat blev næsten tredoblet til Forventninger EBITDA for forventes på et højere niveau end de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i 4. kvartal forventes at være positivt, men lavere end gennemsnittet for kvartalerne i de første ni måneder af Det er fortsat forventningen, at den justerede nettogæld vil udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i Nettoinvesteringerne for forventes at udgøre mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10 mia. kr. Nettoinvesteringer i 2011 forventes at udgøre omkring 15 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på mia. kr. For 2012 og 2013 forventes i gennemsnit et niveau for nettoinvesteringer på maksimalt mia. kr. årligt. Det er et solidt resultat vi i dag kan præsentere for de første ni måneder af. Højere energipriser, produktion fra nye vindmølleparker og omkostningsreduktioner er baggrunden for det forbedrede resultat. DONG Energy investerede for ca. 10 mia. kr. i årets første ni måneder, og er hastigt på vej i omstillingen til en mere grøn virksomhed. På baggrund af de planlagte investeringer er det vores mål at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til, siger koncernchef Anders Eldrup. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 1 af november Skærbæk

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning: Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (9.394) (8.565) (2.076) (1.673) (11.345) EBITDA: Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer 91 (97) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (1.008) (1.144) (371) (512) (1.362) Periodens resultat (254) BALANCE Aktiver Tilgang materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld Egenkapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.523) (13.948) (4.606) (5.524) (21.199) Bruttoinvesteringer Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (3.774) (3.704) (1.244) (3.376) (11.731) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (3.924) (2.322) (1.244) (3.275) (10.623) NØGLETAL EBITDA margin % EBIT margin (overskudsgrad) % Finansiel gearing x 0,59 0,48 0,59 0,48 0,60 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x n.a. n.a. n.a. n.a. 3,3 For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til årsrapporten for, side 153. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 2 af november Skærbæk

3 INDHOLD SIDE Ledelsesberetning 3 Begivenheder 3 Markedspriser 5 Koncernens resultater 6 Forventninger 10 Segmentresultater 12 Ledelsespåtegning 16 Delårsregnskab 17 Telefonkonference og kontaktinformation 26 LEDELSESBERETNING - 9 MÅNEDER BEGIVENHEDER VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL Pension medejer af Nysted havmølleparken Stadtwerke Lübeck og DONG Energy bytter offshore vind for ejerskab i tysk salgsselskab A2SEA investerer i nyt specialskib DONG Energy sælger andele af Nordsølicenser DONG Energy og Pension har indgået aftale om, at Pension køber 30% af havmølleparken Nysted for en kontant købesum på 0,4 mia. kr. Samtidig køber og videresælger DONG Energy E.ON's 20% ejerandel til Pension for 0,3 mia. kr., således at Pension i alt vil komme til at eje 50% af havmølleparken, som DONG Energy fortsat har ansvaret for driften af. Transaktionen er betinget af godkendelse hos konkurrencemyndighederne. Stadtwerke Lübeck overtager 14,5% af DONG Energy Nysted 1 A/S, der ejer 50% af havmølleparken Nysted. Til gengæld overtager DONG Energy de resterende 25,1% af det fællesejede tyske datterselskab DONG Energy Sales GmbH, som tidligere var ejet af Stadtwerke Lübeck, hvilket betyder, at DONG Energy bliver eneejer af selskabet. Efter transaktionen vil DONG Energy og Stadtwerke Lübeck indirekte eje henholdsvis 42,75% og 7,25% af havmølleparken Nysted. Transaktionens gennemførelse er betinget af godkendelse hos byrådet i Lübeck, som er majoritetsejeren af Stadtwerke Lübeck. Transaktionen forventes gennemført ved udgangen af. A2SEA har i juli måned underskrevet en ordre på et nyt specialskib til omkring 820 med levering i 2. halvår Skibet bliver bygget specifikt til transport og montage af vindmøller og bliver i stand til at medbringe op til 10 møller ad gangen, inkl. vinger, tårne og turbiner. Møllerne vil kunne monteres direkte fra skibet på vanddybder op til 45 meter. DONG Energy har solgt 15% af henholdsvis Svane- og Solsortlicenserne i den danske del af Nordsøen til VNG ApS. DONG Energy reducerer sin andel som en del af en Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 3 af november Skærbæk

4 porteføljeoptimering. DONG Energy har efterfølgende 35% ejerandel og er fortsat operatør i både Svane og Solsort-licenserne. De øvrige ejere er Bayerngas (30%), Nordsøfonden (20%) og VNG ApS (15%). Udbygning af det norske gasfelt Marulk Aftale med Iberdrola om LNG DONG Energy har sammen med partnerne ENI og Statoil besluttet at udbygge det norske gasfelt Marulk, der ligger i Norskehavet. DONG Energy ejer 30%. DONG Energy's andel af investeringerne forventes at udgøre 1,1 mia. kr. og vil øge reserverne med 21 mio. tønder olieækvivalenter. Marulk forventes i produktion i 2. kvartal De norske myndigheder har i august godkendt udbygningsplanen. DONG Energy's aftale med det spanske selskab Iberdrola om levering af LNG fra slutningen af 2011 blev endelig indgået primo august. Iberdrola skal levere LNG svarende til ca. 1 mia. m 3 (12 TWh) naturgas årligt til DONG Energy. Aftalen løber over 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Udfasning af to kraftværksblokke Konkurrencemyndighed godkender Siemens som medejer af A2SEA Salg af andele i Nordkraft og Salten Kraftsamband er godkendt DONG Energy styrker sin position i Holland DONG Energy har besluttet at udfase blok 3 på Enstedværket ved Aabenraa og blok 2 på Stigsnæsværket ved Skælskør. Begge blokke planlægges lagt i mølpose den 1. januar De planlagte udfasninger skyldes dels forventet lavere elforbrug fremover, blandt andet som følge af finanskrisen, og dels en øget andel af CO 2 -fri elproduktion i markedet. Siemens medejerskab af A2SEA A/S er i oktober blevet godkendt af den tyske konkurrencemyndighed. Transaktionen er efterfølgende blevet gennemført i 4. kvartal. DONG Energy's aftale med Troms Kraft om salg af ejerandele i de to nordnorske energiselskaber, Nordkraft og Salten Kraftsamband er i oktober blevet godkendt af Olie- og Energidepartementet i Norge. Transaktionen er efterfølgende blevet gennemført i 4. kvartal. DONG Energy styrker sin position i Holland via et nyt samarbejde med det hollandske energiselskab De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE). Der er den 14. oktober indgået tre forsyningsaftaler mellem DONG Energy og NLE. Der er indgået en salgsaftale vedrørende gas, en salgsaftale vedrørende el og en aftale, hvor DONG Energy leverer back-office services som eksempelvis inkluderer oprettelse og fakturering af kunder. I kraft af aftalen øger DONG Energy indirekte sin levering af el og gas til privat- og erhvervskunder på det hollandske marked. Antallet af forsynede kunder stiger fra de nuværende cirka til cirka Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 4 af november Skærbæk

5 MARKEDPRISER De danske elpriser steg kraftigt i begyndelsen af, men er efterfølgende faldet tilbage Hydrobalancen (ugentligt gennemsnit) TWh Kvartal Range Median Kilde: SKM Market Predictor ELPRISER OG GREEN DARK SPREAD Den gennemsnitlige elpris i de to danske prisområder udgjorde 49 EUR/MWh i de første ni måneder, svarende til en stigning på 32% i forhold til samme periode. Stigningen skyldes primært den meget kolde og tørre vinter, der førte til høj efterspørgsel i 1. kvartal, hvor hydrobalancen (mængden i de norske og svenske reservoirer af vand og sne i forhold til normalen) samtidig var på det laveste niveau i ti år, og hvor der var begrænsninger i kapaciteten for transmission mellem Østdanmark og Sverige. Nord Pool systemprisen var på niveau med de danske priser i de ni første måneder i, mens den tyske EEX elpris var lavere, da den ikke i samme grad var påvirket af den kolde og tørre vinter. Elpriser, gennemsnit EUR/MWh Nord Pool, system % Nord Pool, DK gns % EEX % Kilde: Nordpool og EEX El og green dark spread (GDS) (månedsgennemsnit) EUR/MWh El (Nord Pool, DK) GDS (Nord Pool, DK) Kilde: Nordpool, Argus og ECX Stor stigning i det gennemsnitlige green dark spread i begyndelsen af Kombinationen af relativt høje elpriser i de danske prisområder i de første ni måneder af uden tilsvarende høje stigninger i kul- og CO 2 -priserne førte til et green dark spread på i gennemsnit 12 EUR/MWh mod 7 EUR/MWh i, hvilket havde en positiv effekt på indtjeningen fra den termiske elproduktion. GAS- OG OLIEPRISER Stigende gas- og oliepriser Dekobling mellem priserne på gas og olie, der opstod i foråret, Olie- og gaspriser, gennemsnit Olie (Brent), USD/tdr % Gas (TTF), EUR/MWh % Kilde: Platts, Argus er fortsat i, hvor priserne i gennemsnit er steget med henholdsvis 23% og 35%. Stigende gaspriser henover sommeren i betød dog en kortvarig indsnævring i spreadet mellem olie- og gashubpriserne. De stigende gas- og oliepriser har haft en positiv effekt på indtjeningen fra gas- og olieproduktionen. Spreadet mellem olieprisen og gashubpriserne har til gengæld påvirket indtjeningen fra salg af gas negativt i forhold til en situation med ligevægt mellem priserne. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 5 af november Skærbæk

6 Olie og gas (månedsgennemsnit) USD/tdr. (olie) EUR/MWh (gas) Olie (Brent) Gas (TTF) Gas (NBP) Kilde: Platts, Argus KONCERNENS RESULTATER Omsætning 9 måneder 21% 46% 12% 38,5 mia. kr. 21% Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution OMSÆTNING Omsætningen udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på 8% skyldes højere olie- og elpriser, højere produktion af el samt højere gassalg. Dette blev delvis opvejet af lavere realiserede gassalgspriser i forhold til de første ni måneder af. Produktion af gas og olie var lidt lavere end i samme periode. Elproduktionen steg med 8% i forhold til de første ni måneder af og udgjorde 13,7 TWh. Stigningen var drevet af en stigning i produktion fra vind- og vandkraft på 54% som følge af idriftsættelse af nye vindmølleparker, mens den termiske elproduktion var på niveau med samme periode sidste år. Salget af gas (eksklusiv eget forbrug på kraftværkerne) steg med 22% til 81,2 TWh i de første ni måneder af. En stor del af stigningen skyldes, at DONG Energy i højere grad var nettosælger på gasbørserne end i samme periode. Lavere temperaturer end normalt førte derudover til øget efterspørgsel. Prissikring påvirkede negativt med 168 i de første ni måneder af mod en positiv påvirkning på i samme periode. Det var primært sikring af el, der resulterede i den negative effekt pga. de høje elpriser i 1. kvartal. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 6 af november Skærbæk

7 EBITDA 9 måneder 25% 15% 10,0 mia. kr. 25% 35% Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution EBITDA EBITDA udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på 47% skyldes primært de væsentligt højere olie- og elpriser samt højere produktion fra vindmøller. De opnåede gennemsnitlige priser for salg af gas var lavere end i de første ni måneder af, men dette blev mere end opvejet af, at gaskøbspriserne faldt endnu mere. Hertil kommer, at lavere brændselspriser som følge af kul indregnet efter FIFOlagerprincippet reducerede omkostningerne. Stigningen på fordelte sig således mellem forretningsområderne: I Exploration & Production steg EBITDA med 556 til EBITDA var positivt påvirket af højere gas- og oliepriser, men blev delvis opvejet af en lavere positiv effekt fra olieprissikringer, 1% lavere produktion samt højere driftsomkostninger til udbedring af skaderne på Siri platformen I Generation steg EBITDA med til drevet af højere elpriser, øget produktion (idriftsættelse af nye vindmølleparker) samt lavere brændselsomkostninger (både kul indregnet efter FIFO-lagerprincip og lavere gaspriser), delvist opvejet af at den positive effekt fra elprissikringer i de første ni måneder af ikke blev gentaget I Energy Markets steg EBITDA med 549 til mio. kr., hovedsageligt som følge af at timelag-effekten i de første ni måneder af gav en stor negativ resultatpåvirkning (dyrere gaskøb i de første ni måneder af foranlediget af de høje oliepriser i 2008) I Sales & Distribution faldt EBITDA med 116 til 1.527, primært som følge af lavere nettariffer samt højere nettab for eldistributionen. Ibrugtagning af nye aktiver øgede afskrivningerne AFSKRIVNINGER OG EBIT EBIT udgjorde mod i de første ni måneder af. Stigningen på skyldes stigningen i EBITDA på 3.202, der delvist blev opvejet af højere afskrivninger som følge af ibrugtagning af nye aktiver. Den underliggende forøgelse af afskrivningerne var større end forskellen mellem EBITDA og EBIT, idet afskrivningerne i de første ni måneder af var påvirket af nedskrivningen på fibernettet. RESULTAT VED SALG AF VIRKSOMHEDER Salget af aktieposten i Swedegas blev gennemført i 1. kvartal og gav en avance på 184 Finansielle poster lavere end i FINANSIELLE POSTER De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 7 af november Skærbæk

8 mod i de første ni måneder af. Finansielle poster Afvigelse Renteomkostninger, netto (866) (618) (248) Renteelement af retableringsforpligtelser (140) (135) (5) Øvrige (2) (391) 389 Finansielle poster, netto (1.008) (1.144) 136 Stigning i nettorenteomkostninger Nettorenteomkostningerne steg med 248 til 866 som følge af en stigning i den gennemsnitlige rentebærende nettogæld fra 18 mia. kr. i de første ni måneder af til 26 mia. kr. i de første ni måneder af. Herudover blev der aktiveret renteomkostninger på anlægsprojekter under opførelse med 324 i de første ni måneder af mod 201 i samme periode. Renteelement af retableringsforpligtelser udgjorde 140, hvilket var på niveau med de første ni måneder af. Øvrige finansielle poster i de første ni måneder af udgjorde en omkostning på 391 og vedrørte primært valutakursreguleringer på tilgodehavender og leverandørgæld samt en negativ markedsværdiregulering af en renteswap overtaget i forbindelse med købet af Severn. Skatteprocenten reduceret som følge af relativt lavere indtjening i Norge SELSKABSSKAT Skat af periodens resultat udgjorde en omkostning på mod 915 i de første ni måneder af. Skatteprocenten var 39% mod 46% i de første ni måneder af. Faldet i skattesatsen skyldes primært, at indtjeningen i Norge, hvor kulbrinteindkomst beskattes med 78%, udgjorde en mindre andel af den samlede indtjening i de første ni måneder af end i samme periode. Periodens resultat blev næsten tredoblet PERIODENS RESULTAT Periodens resultat steg med til i de første ni måneder af som følge af det højere EBIT og lavere finansielle omkostninger. Fald i pengestrømme fra driftsaktivitet på trods af stigning i EBITDA Bruttoinvesteringer for 10,5 mia. kr. PENGESTRØMME På trods af stigningen i EBITDA faldt pengestrømme fra driftsaktivitet til i de første ni måneder af mod i samme periode. Dette skyldes primært, at frigivelse af likviditet fra reduktion af driftskapital i de første ni måneder af (1.379 ) var mindre end i samme periode periode (4.215 mio. kr.). Derudover var der i de første ni måneder af en negativ påvirkning fra poster, der ikke indgik i EBITDA, men havde pengestrømseffekt, herunder afregning af valutakontrakter, mens der var en positiv påvirkning i samme periode. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod i de første ni måneder af. Heraf udgjorde Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 8 af november Skærbæk

9 bruttoinvesteringer i nye aktiviteter, udvidelse af hidtidige aktivitetsområder og effektivisering og fornyelse af eksisterende anlæg i de første ni måneder af mod i samme periode. Salg af virksomheder for 260 i de første ni måneder af påvirkede pengestrømme fra investeringsaktivitet positivt, mens køb af værdipapirer og obligationer for påvirkede negativt. Køb og salg af værdipapirer påvirker dog ikke koncernens rentebærende nettogæld. De væsentligste bruttoinvesteringer i de første ni måneder af var: Udbygning af vindaktiviteter (4.237 ), herunder de britiske havmølleparker Walney (2.742 ), London Array (685 mio. kr.) og Gunfleet Sands (301 ) Termiske aktiviteter (2.813 ), herunder konstruktion af de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien (1.009 ) og Enecogen i Holland (770 ) Udbygning af gas- og oliefelter samt infrastruktur (2.750 ), herunder de norske gasfelter Oselvar (546 ), Trym (466 ) og Ormen Lange (318 ) og det danske felt Syd Arne (421 ) Nedgravning af elkabler i Nordsjælland og øvrige investeringer i eldistributionsnettet (339 ). Nettoinvesteringer for 9,6 mia. kr. Nettoinvesteringerne i de første ni måneder af udgjorde 9,6 mia. kr. og var sammensat af bruttoinvesteringer på 10,5 mia. kr., frasalg på 0,26 mia. kr. og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer vedrørende Walney havmølleparken på 0,7 mia. kr. Investeringer og større beholdning af værdipapirer øgede balancesummen Nettogæld forøget med 5,8 mia. kr. BALANCE Balancesummen steg med 5,7 mia. kr. fra udgangen af til 126,2 mia. kr. pr. 30. september. Stigningen skyldes primært højere materielle anlægsaktiver samt en større beholdning af værdipapirer, der primært skyldes en midlertidig placering af provenuet fra optagelse af lån i de første ni måneder af. Den rentebærende nettogæld steg med 5,8 mia. kr. fra udgangen af til 27,6 mia. kr. pr. 30. september, da pengetrækket fra investeringsaktivitet (eksklusiv køb af værdipapirer), udbyttebetalinger og betaling af renter til ejerne af hybridkapital var større end pengestrømme fra driftsaktivitet og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer vedrørende Walney havmølleparken. Egenkapitalen steg med 2,1 mia. kr. fra udgangen af til 46,9 mia. kr. pr. 30. september. Stigningen skyldes primært periodens resultat og kapitalindskud fra minoritetsaktionærer, delvist opvejet af udbetalte udbytter og renter til ejerne af hybridkapital. Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 9 af november Skærbæk

10 FORVENTNINGER EKSTERNE FORUDSÆTNINGER DONG Energy s finansielle resultater påvirkes i væsentlig grad af udviklingen i en række markedspriser, herunder olie, gas, el, kul, CO 2 og dollarkursen. Forventningerne til resultatet for er baseret på de gennemsnitlige markedspriser i tabellen. Markedspriser Prognose forudsætning for 4. kvartal Forventet i halvårsrapport 19. aug. Realiseret, 12 måneder (månedsgennemsnit) Oliepris, Brent (USD/tdr.) Gaspris, TTF (EUR/MWh) Gaspris, NBP (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool system (EUR/MWh) Elpris, Nord Pool DK (gns.) (EUR/MWh) Elpris, EEX (EUR/MWh) Kulpris, API 2 (USD/ton) CO 2, EUA (EUR/ton) Green dark spread DK (gns.), (EUR/MWh) Dollarkurs, (DKK/USD) 5,7 6,1 5,4 En stor del af eksponeringen over for markedspriser i er prissikret, så eventuelle afvigelser fra de forudsatte priser ikke får fuld effekt på det finansielle resultat. Se nærmere i årsrapporten for. EBITDA forventes på et højere niveau i forhold til tidligere udmeldte forventninger FORVENTNINGER TIL EBITDA FOR På basis af de ovenfor skitserede markedspriser samt de i årsrapporten for beskrevne forventninger til tidsmæssige forskydninger og øvrige forudsætninger, forventes EBITDA på et højere niveau end de tidligere udmeldte forventninger. EBITDA i 4. kvartal forventes at være positivt, men at være lavere end gennemsnittet for kvartalerne i de første ni måneder af. Justeret nettogæld forventes at udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i FORVENTNINGER TIL NETTOGÆLD OG KAPITALSTRUKTUR Det er fortsat forventningen, at den justerede nettogæld vil udgøre omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet i. Den rentebærende nettogæld før korrektion for hybridkapital forventes at udgøre omkring 30 mia. kr. ved udgangen af. Nettoinvesteringerne forventes at udgøre mia. kr. i og 15 mia. kr. i 2011 FORVENTNINGER TIL NETTOINVESTERINGER I OG Nettoinvesteringerne for forventes at udgøre mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på 10 mia. kr. Forøgelsen skyldes blandt andet, at frasalget af offshore transmissionsaktiver relateret til de britiske havmølleparker, der er initieret af de britiske myndigheder, nu først forventes afsluttet i Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 10 af november Skærbæk

11 Nettoinvesteringer i 2011 forventes at udgøre omkring 15 mia. kr. mod det tidligere udmeldte niveau på mia. kr. For 2012 og 2013 forventes i gennemsnit et niveau for nettoinvesteringer på maksimalt mia. kr. årligt. Fordobling af EBITDA fra til 2015 MÅLSÆTNING FOR UDVIKLING I EBITDA På basis af de planlagte investeringer er det vores mål at kunne fordoble EBITDA frem mod 2015 i forhold til, hvor EBITDA udgjorde 8,8 mia. kr. SEGMENTRESULTATER EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal Olie- & gasproduktion (mio. boe) 17,5 17,7 5,0 5,7 - olie (mio. boe) 6,6 6,7 2,0 2,1 - gas (mio. boe) 10,8 11,0 3,0 3,6 Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Pengestrømme fra driftsaktivitet Bruttoinvesteringer Marginalt lavere produktion Gas- og olieproduktionen faldt med 1% til 17,5 mio. boe i de første ni måneder af i forhold til året før. Gasproduktionen udgjorde 62% af den samlede produktion og kom primært fra Ormen Lange feltet i Norge. Produktionen var fordelt med 21% fra de danske felter og 79% fra de norske felter. Omsætning højere end i EBITDA højere end i Omsætningen udgjorde 5.763, hvilket var 775 højere end året før. De højere gas- og oliepriser påvirkede omsætningen positivt, men blev delvist opvejet af lavere produktion og en lavere positiv effekt fra olieprissikringer i de første ni måneder af end samme periode året før. EBITDA steg med 556 til i de første ni måneder af. Den højere omsætning blev delvist opvejet af højere driftsomkostninger forårsaget af udbedring af skaderne på Siri-feltet, der opstod i 3. kvartal. EBIT steg med 169 i forhold til samme periode året før, hvilket var mindre end stigningen i EBITDA som følge af højere afskrivninger. De højere afskrivninger skyldes højere afskrivninger pr. produceret enhed på Ormen Lange feltet samt produktionsstart på Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 11 af november Skærbæk

12 Nini Øst i 1. kvartal og Alve i marts. Bruttoinvesteringer for 2,7 mia. kr. Bruttoinvesteringerne udgjorde mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt udvikling af producerende gas- og oliefelter. De væsentligste investeringer i de første ni måneder af var udbygning af de norske gasfelter Oselvar (546 ), Trym (466 ) og Ormen Lange (318 ), det danske felt Syd Arne (421 ) og de britiske felter Laggan-Tormore (266 ). GENERATION Hovedtal Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vind og vand (GWh) Varmeproduktion (TJ) termisk (TJ) geotermi (TJ) Nettoomsætning* termisk el termisk varme vind og vand andet EBITDA heraf vind og vand EBIT 877 (532) (518) (360) Pengestrømme fra driftsaktivitet (145) Bruttoinvesteringer * Koncernintern omsætning udgjorde 339 i og i. Øget produktion af el og varme Elproduktionen steg med 8% til 13,7 TWh mod 12,7 TWh i de første ni måneder af. Den termiske elproduktion var på niveau med samme periode sidste år på trods af højere green dark spreads. Produktion fra vind- og vandkraft steg med 54% som følge af idriftsættelse af nye vindmølleparker, herunder især Horns Rev 2 i og Gunfleet Sands i Storbritannien, samt højere produktion fra vandkraft i Sverige. Produktion fra vind- og vandkraft udgjorde 20% af den samlede elproduktion. Varmeproduktionen steg med 13% til 35,3 PJ i de første ni måneder af som følge af lavere temperaturer. 16% højere omsætning Omsætningen steg med til i de første ni måneder af som følge af den øgede produktion fra vind- og vandkraft samt væsentligt højere elpriser, især i Østdanmark i 1. kvartal. Der var derimod en negativ effekt fra elprissikringer i de første ni måneder af, mens der var en stor positiv effekt i samme periode. EBITDA femdoblet EBITDA blev forøget med til i de første ni Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 12 af november Skærbæk

13 måneder af. Femdoblingen skyldes hovedsageligt et højere dækningsbidrag ved termisk elproduktion som følge af både højere elpriser og lavere brændselsomkostninger, samt lavere kapacitetsomkostninger afledt af omkostningsreduktionsprogrammet fra. De gennemsnitlige brændselsomkostninger pr. produceret GWh var lavere, dels på grund af lavere markedspriser på gas og dels som følge af, at forbruget af kul indregnes efter FIFO-lagerprincippet. Den regnskabsmæssigt realiserede kulpris (eksklusiv prissikring) udgjorde i gennemsnit 85 USD/ton mod 116 USD/ton i de første ni måneder af. EBITDA fra vind- og vandkraft (inklusive A2SEA) var også væsentligt højere end i de første ni måneder af og udgjorde Forbedringen skyldes ibrugtagning af nye vindmølleparker, højere elpriser samt bidrag fra A2SEA, der blev købt ved udgangen af juni. Prissikringer påvirkede negativ med 0,4 mia. kr. i de første ni måneder af mod positivt med 0,7 mia. kr. i samme periode. EBIT udgjorde 877 mod -532 i samme periode året før. Stigningen var lavere end stigningen i EBITDA som følge af højere afskrivninger på grund af nye vindmølleparker og tilgangen af A2SEA. Bruttoinvesteringer for 7,1 mia. kr. Bruttoinvesteringerne udgjorde mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt konstruktion af de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien (1.009 ) og Enecogen i Holland (770 ) samt havmølleparkerne Walney (2.742 ), London Array (685 ) og Gunfleet Sands (301 ) i Storbritannien. Vedligeholdelse og investeringer i levetidsforlængelser på de danske kraftværker udgjorde 460 ENERGY MARKETS Hovedtal Naturgassalg (GWh) Elsalg (GWh) Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBIT Pengestrømme fra driftsaktivitet (487) Bruttoinvesteringer Højere gassalg Gassalget steg med 22% til 88,3 TWh mod 72,1 TWh i de første ni måneder af. Lavere temperaturer og gaspriser førte til højere Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 13 af november Skærbæk

14 engrossalg i bl.a., herunder til egne kraftværker, og til tyske Stadtwerke. Derudover var salget på børserne i Tyskland og Holland væsentligt højere end i samme periode. I modsat retning trak lavere salg til tyske og hollandske engroskunder og på den britiske børs. Elsalget udgjorde 7,6 TWh, 2% lavere end samme periode sidste år. 4% lavere omsætning Omsætningen faldt med 793 til i de første ni måneder af. Lavere salgspriser på gas reducerede omsætningen, men blev delvist opvejet af flere solgte mængder som følge af den koldere vinter i samt, at DONG Energy i højere grad var nettosælger på gasbørserne end i samme periode. De gennemsnitlige gassalgspriser var lavere end i de første ni måneder af, da salgspriserne i især 1. kvartal skete til priser, der var højere end gasbørspriserne. Dette var en følge af forwardsalg af gas i 2008 (med levering i ) til høje priser fra før finanskrisen. EBITDA 29% højere end i EBITDA steg med 549 til mod i de første ni måneder af, hovedsageligt som følge af at timelageffekten i de første ni måneder af gav en stor negativ resultatpåvirkning (dyrere gaskøb i de første ni måneder af foranlediget af de høje oliepriser i 2008), hvilket ikke blev gentaget i de første ni måneder af. Derudover blev der købt relativt mere gas fra de billigste kontraktkategorier i de første ni måneder af i forhold til den tilsvarende periode. EBIT steg med 510 til i de første ni måneder af som følge af det højere EBITDA. Investeringerne udgjorde 199 mod 216 i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt infrastrukturaktiviteter i Tyskland. SALES & DISTRIBUTION Hovedtal Naturgassalg (GWh) Naturgasdistribution (GWh) Elsalg (GWh) Eldistribution (GWh) Olietransport, (mio. tdr.) Nettoomsætning koncernekstern koncernintern EBITDA EBIT (466) Pengestrømme fra driftsaktivitet (1) Bruttoinvesteringer Højere salg og distribution af gas Gassalget udgjorde 17,2 TWh, 15% højere end i de første ni Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 14 af november Skærbæk

15 måneder af, mens elsalget faldt med 5% til 6,0 TWh i de første ni måneder af. Distribution af gas var 11% højere end de første ni måneder af, mens eldistribution var på niveau med sidste år. Transport i olierøret faldt med 20% til 51 mio. tdr. Det koldere vejr var den primære årsag til det højere gassalg samt stigningen i gasdistribution. 7% højere omsætning Omsætningen steg med 629 og udgjorde i de første ni måneder af som følge af flere solgte og distribuerede gasmængder samt højere elpriser. EBITDA faldt 7% Bruttoinvesteringer for 0,5 mia. kr. EBITDA faldt med 116 til i de første ni måneder af. Faldet skyldes lavere nettariffer samt højere nettab for eldistribution, der delvist blev opvejet af flere solgte og distribuerede gasmængder samt højere tariffer for distribution af gas som følge af opkrævning af underdækning vedrørende årene EBIT steg med 537 til 848 på trods af det lavere EBITDA. Dette skyldes primært at EBIT i de første ni måneder af var påvirket af nedskrivningen af fibernettet med 677 Bruttoinvesteringerne udgjorde 511 mod i de første ni måneder af og vedrørte hovedsageligt investeringer i eldistributionsnettet (222 ) og nedgravning af elkabler i Nordsjælland (117 ). Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 15 af november Skærbæk

16 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for DONG Energy A/S for perioden 1. januar september. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af koncernens revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Skærbæk, den 11. november DIREKTION Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør BESTYRELSE Fritz H. Schur Lars Nørby Johansen Hanne Steen Andersen* Formand Næstformand Jakob Brogaard Poul Dreyer* Jørgen Peter Jensen* Jørn Peter Jensen Jens Kampmann Poul Arne Nielsen Jens Nybo Sørensen* Lars Rebien Sørensen Mogens Vinther *Medarbejdervalgt Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 16 af november Skærbæk

17 DELÅRSREGNSKAB - 9 MÅNEDER RESULTATOPGØRELSE Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger (31.106) (31.060) (9.455) (6.263) (43.345) Bruttoresultat Salg og marketing (298) (304) (64) (100) (428) Ledelse og administration (1.297) (1.443) (424) (442) (1.930) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (6) (8) 7 0 (43) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat ved salg af virksomheder (62) Resultatandele i associerede virksomheder (16) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.510) (3.212) (1.134) (969) (4.024) Resultat før skat (277) Skat af periodens resultat 4 (1.965) (915) (364) 23 (1.269) Periodens resultat (254) Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S (korrigeret for skatteeffekt) (221) (28) (30) 340 Minoritetsinteresser (28) (2) (4) (3) (4) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i hele kr. 9,38 2,44 0,59 (0,75) 2,73 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat (254) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (2.218) (1.527) (1.504) (126) (2.582) Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og egenkapitallignende lån mv Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst (792) 187 (1.008) 455 (583) Totalindkomst i alt (867) Periodens totalindkomst fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S (821) Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser (56) (3) (46) (4) 4 Totalindkomst i alt (867) Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 17 af november Skærbæk

18 BALANCE Aktiver Note 30/9 31/12 30/9 Goodw ill Rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Efterforskningsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 18 af november Skærbæk

19 BALANCE Passiver Note 30/9 31/12 30/9 Aktiekapital Reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende aktionærerne i DONG Energy A/S Hybridkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Pensionsforpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 19 af november Skærbæk

20 EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital ved periodens begyndelse Totalindkomst for perioden (867) 201 Betalt udbytte til aktionærer (481) (1.926) 0 0 Tilgang af minoritetsinteresser Afgang af minoritetsinteresser (10) Betalt rente, hybridkapital (451) (451) 0 0 Betalt udbytte til minoritetsinteresser (11) (30) 3 0 Egenkapitalbevægelser i perioden (1.049) (864) 260 Egenkapital ved periodens slutning PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Øvrige korrektioner (284) Ændring i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (3.337) (2.570) (1.374) (552) Betalt selskabsskat (429) (618) (316) (143) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver (96) (181) (36) (69) Køb af efterforskningsaktiver (129) (437) (92) (253) Køb af øvrige materielle aktiver (10.306) (10.620) (4.475) (4.360) Salg af immaterielle og materielle aktiver Køb af virksomheder 5 0 (1.384) 0 (88) Salg af virksomheder Ændring i øvrige langfristede aktiver (85) (416) (71) (57) Køb og salg af værdipapirer (3.223) (1.083) 30 (758) Modtagne udbytter samt kapitaludlodning Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.523) (13.948) (4.606) (5.524) Provenu ved optagelse af lån Afdrag på lån (679) (984) (448) (482) Udbetalt udbytte til aktionærer og betalt rente af hybridkapital (932) (2.377) 0 0 Øvrige transaktioner med minoritetsaktionærer (332) 38 (332) 29 Betalt udbytte til minoritetsinteresser 0 (30) 0 0 Køb af minoritetsinteresser (10) Salg af minoritetsinteresser Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser (43) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (446) 576 Periodens pengestrømme (1.090) (1.692) (2.800) Likvider ved periodens begyndelse Likvide beholdninger vedrørende aktiver bestemt for salg mv Valutakursregulering af likvider 157 (14) (34) (19) Likvider ved periodens slutning Delårsrapport 9 måneder Kraftværksvej 53 Telefon: Side 20 af november Skærbæk

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere