Vordingborg Kommune. Designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune. Designmanual"

Transkript

1 Vordingborg Kommune Designmanual

2 Vordingborg Kommune Designmanual 2. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Kommunikationsafdelingen Valdemarsgade Vordingborg Tlf.: Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Fotos: Colourbox og Vordingborg Kommune Tryk: npctryk as

3 Forord Kommunens designlinje er det grafi ske udtryk for vores organisatoriske fællesskab. Den overordnede designlinje giver enhederne i Vordingborg Kommune en fælles visuel identitet, som kan genkendes på tværs af fagområder. Udgangspunktet for vores design er kommunevåbenet. Formerne fra vildgåsen benyttes på forskellig vis i det grafi ske udtryk, og våbenets farver er basisfarver i designlinjen. Det resulterer i en ensartet linje, der samtidigt giver plads til mange variationer. Her i designmanualen kan du fi nde de skrifttyper, farver og grafi ske former, som Vordingborg Kommune benytter sig af. Trykte og elektroniske produkter fra kommunens enheder skal overholde designmanualen. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at hente hjælp og sparring i Kommunikationsafdelingen. God fornøjelse! Med venlig hilsen Direktionen 3 FORORD

4 Indhold Forord Vordingborg Kommunes våben den fritfl yvende vildgås Farvepalet Typografi Våbenet med og uden farver Logo Våben og navnetræk Logoet på vertikal form Grafi sk univers Designformer Skabeloner Kuverter Brevpapir Brevskabelon Brevskabelon med mål Brevskabelon til institutioner s Visitkort og ID-kort Sagsfremstilling Referat Pressemeddelelse PowerPoint Pauseskærm CD-layout Ugeannonce Stillingsannonce Rapportforside A4-brochure A5-folder M65-folder Kvadratisk folder Plakater Omslagsmappe Lykønskningskort Diplom Kursusbevis Arbejdsbeklædning Skiltning Flag og bannere Biler Introduktion til grafi kere Praktiske oplysninger internt INDHOLDSFORTEGNELSE 4

5 Vordingborg Kommunes våben den fritfl yvende vildgås Kommunevåbenet har to fi gurer. Den øverste fi gur er en fritfl yvende vildgås. Den nederste fi gur er en trekant delt i en hvid halvdel og en grøn halvdel. Vildgåsen symboliserer et individ i et stort fællesskab med muligheder for at bevæge sig, hvorhen den ønsker dynamik, mobilitet, energi og aktivitet. Vildgåsens vinger danner et V, som forbogstavet i kommunens navn. Trekanten symboliserer henholdsvis Møns Klint et udtryk for kommunens smukke natur og spiret på Gåsetårnet et udtryk for kommunens spændende historie. Farverne er blå, grøn og hvid. Blå som symbol for vandet, der sætter stort præg på kommunen med den lange kystlinje og de mange vandområder. Grøn som symbol for den smukke natur i kommunen. Hvid som symbol på klinten og den fritfl yvende vildgås. 5 VORDINGBORG KOMMUNES VÅBEN DEN FRITFLYVENDE VILDGÅS

6 Farvepalet Farvebetegnelser Farvebrug og beskrivelse Farverne må bruges i forskellige udtyndingsgrader. Farvepaletten angiver koderne for farverne i designlinjen. Hvilken kode, du skal anvende, afhænger af, hvad du skal farvelægge. Er det til tryk på papir, anvendes normalt cmyk-farver eller pantone. RGB Farver til elektroniske medier PANTONE (solid uncoated) referencefarve til tryk CMYK Farver til tryk NCS RAL 3M Folie Blå Våbenets venstre del og ordet VORDINGBORG er blå. R: 0% G: 89% B: 151% 301 C C: 100% M: 45% Y: 0% K: 18% S 4055-B Intense blue Grøn Våbenets højre del er grønt. R: 99% G: 140% B: 31% 370 C C: 56% M: 0% Y: 100% K: 27% S G30Y Green Grå, sekundærfarve. Ordet KOMMUNE er gråt. R: 124% G: 124% B: 124% Cool Grey 9 C C: 0% M: 0% Y: 0% K: 60% S R80B Traffi c Grey Blågrå, sekundærfarve. Farvekoder til blankt/coated papir. R: 44% G: 75% B: 96% 5405 C C: 60% M: 20% Y: 0% K: 60% S R90B Shadow Blue Blågrå, sekundærfarve. Farvekoder til mat/uncoated papir, f.eks. til avisannoncer. R: 0% G: 85% B: 133% - C: 100% M: 30% Y: 0% K: 45% S R90B Shadow Blue Lys blå nuance, sekundærfarve. R: 207% G: 223% B: 241% 657 C C: 10% M: 0% Y: 0% K: 8% S 1010-B Lys grøn nuance, sekundærfarve. R: 230% G: 239% B: 228% 5595 C C: 6% M: 0% Y: 10% K: 3% S G20Y Rød, kontrastfarve. Den røde farve må kun bruges som kontrast eller som staffage til de andre farver. R: 237% G: 28% B: 41% 1795 C C: 0% M: 100% Y: 95% K: 0% S Y80R - - FARVEPALET 6

7 Typografi Skrifttyperne er en del af designlinjens grundelementer. De er med til at skabe den grafi ske identitet. Skrifttypen vælges efter, hvad den skal bruges til, som vist til højre. Kommunens vigtigste skrifttype er Arial, der kan anvendes i alle sammenhænge. Til tryk, der layoutes af en grafi ker, kan Helvetica med fordel bruges til overskrifter mm. Helvetica fi ndes ikke som tilgængelig skrifttype på de kommunale pc ere. Da mange mennesker foretrækker en skrift med fødder (seriftyper), når de skal læse lange tekster på papir, kan Times New Roman anvendes til længere rapporter. Verdana er valgt til web-sider, da den regnes for en af de mest læsevenlige typer til skærm. I breve og rapporter skal skriftstørrelsen være 11 eller 12 pkt. Breve, dias, foldere, rapporter mm. Brødtekst: Arial Regular Overskrift: Arial Bold Tryksager, skilte, annoncer mm. Brødtekst: Helvetica Neue Pro Roman Overskrift: Helvetica Neue Pro Light Rapporter Brødtekst: Times New Roman Overskrift: Times New Roman Bold Web (hjemmeside, intranet) Brødtekst: Verdana Regular Overskrift: Verdana Regular 7 TYPOGRAFI

8 Våbenet med og uden farver Våbenet er forbeholdt kommunen og må kun bruges af andre, hvis kommunen har givet tilladelse til det. Våbenet anvendes først og fremmest i farveversionen med blå og grøn farve på hvid bund, men der er situationer, hvor der enten ikke er farver til rådighed, f.eks i en avis med sort/hvid-annoncer eller hvor en sort variant er påkrævet, som til faxbrug. Derfor er der to varianter med sort. Våbenet fi ndes endvidere i to varianter med hensyn til konturtykkelse: Den tynde kontur bruges, når højden på våbenet er over 3 cm. Den tykke kontur bruges, når højden på våbenet er under 3 cm. I farveversionen bruges blå og grøn, og de beskrives under farvepaletten side 6 i seks farvesystemer. Den grå variant består af to forskellige grå nuancer. Begge dannes af sort i to forskellige raster procenter: Mørkegrå: 70% sort og mellemgrå: 50% sort. Den helt sorte variant er dannet af massiv sort farve, også kaldet 100% sort. KOMMUNEVÅBENET 8

9 Logo Våben og navnetræk Kommunens logo eller bomærke er en sammensætning af kommunevåbenet og navnetrækket skrevet med en bestemt typografi, farve og placering. Skrifttypen hedder Formata, hvis styrke er det enkle, rene og letlæselige design. Versaler (store bogstaver) er valgt, fordi det signalerer styrke, solidt fundament og autoritet. I logoet er de to ord forskudt, således at de to o er i hvert sit ord står lige over hinanden. Kommunevåbenet er placeret mellem navnets to ord og har samme bredde som bagstaverne ING. Ordet VORDINGBORG er opprioriteret ved sin placering og farve. Ved farvet version på mørk bund gøres VORDINGBORG hvid og KOMMUNE grå d.v.s. 20% sort. Ved grå version er navnetræk og kommunevåben to grå nuancer 70% sort og 50% sort. Ved sort version er navnetræk og våben 100% sort. 9 LOGO VÅBEN OG NAVNETRÆK

10 Logoet på vertikal form I situationer, hvor der er høje og smalle fl ader til rådighed f.eks på fl ag, bannere, skilte eller mapperyg, kan der benyttes en vertikal version af navnetrækket i kombination med våbenet. Navnetrækket er drejet til vertikal position, men kommunevåbenet forbliver i sin normale position. Denne version kan bruges både med hvid og farvet bund og navnetræk/kommunevåben farvet og grå. LOGOET PÅ VERTIKAL FORM 10

11 Grafi sk univers Våbenets øverste fi gur den fl yvende vildgås hentes ud og anvendes i det grafi ske univers, der synliggør kommunen. Vildgåsen gengives i silhuet og kontur i mange versioner: Farvet på hvid bund eller hvid på farvet bund. Derudover som tone i tone. På de følgende sider ses, hvordan silhuetten kan beskæres og danne afmaskning af fotografi er. 11 GRAFISK UNIVERS

12 Designformer Vildgåsens silhuet og fragmenter af den er det gennemgående designtema. Fragmenter af vildgåsens silhuet bruges blandt andet til afmaskning af fotografi er og anvendes således som illustrationer i f.eks. brochurer, rapporter, annoncer osv. Som minimum skal afmaskning i fragmenter af vildgåsens form anvendes på forsiden og også gerne på bagsiden af kommunens publikationer. Fragmenterne af vildgåsen kan også have farver og kombineres med en konturversion af vildgåsen, så konturen er hvid i farvefl aden og farvet på hvid baggrund. De forskellige dele af vildgåsens silhuet kan skaleres op og ned i størrelse efter behov (se de følgende sider), men må ikke drejes eller tiltes til siderne. Uanset om der anvendes afmaskede eller fi rkantede fotos, skal kanten være skarp og uden ramme. Kun i tilfælde hvor billedets farver ikke kan skelnes fra papiret, kan der indsættes en tynd grå linje som ramme. GRAFISK FORMER 12

13 Skabeloner Formaterne A5-A4-A3-A2 På denne og de følgende sider er vist en række mulige udsnit af vildgåsen, som de kan anvendes på forskellige papirformater. Nogle af udsnittene er anvendt i kommunens egne Wordskabeloner (se side 47). 13 SKABELONER

14 Formaterne A5-A4-A3-A2 Se tekst side 13. SKABELONER 14

15 Formaterne A5-A4 på den brede led Se tekst side SKABELONER

16 Formatet M65 (A4 foldet tre gange) Se tekst side 13. SKABELONER 16

17 Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Returneres ved varig adresseændring Designmanual for Vordingborg Kommune Kuverter C4 jumbo uden rude C4 - Rudekuvert C5 - Rudekuvert Kuverter trykkes med kommunens logo, evt. i kombination med et institutionslogo. De felter, der er indtegnet på kuverterne, angiver de områder, som Postdanmark kræver tomme for tekst. Returneres ved varig adresseændring placeres foroven midt for. Vordingborg-logoet er placeret øverst til venstre for at have det nederste felt til institutionslogoer, da disse kan variere en del i udformning og derfor ikke altid passer ind foroven. M65 - Rudekuvert C4 jumbo - uden rude til institutioner C4 - Rudekuvert til institutioner C5 - Rudekuvert til institutioner M65 - Rudekuvert til institutioner 17 KUVERTER

18 Brevpapir Brevpapir kan anvendes med eller uden vandmærket med den lyseblå gås fra våbenet. Institutionsbrevpapir er vist på side 21. Brevpapir A4 side 1. Farveversion. Fortrykt. Brevpapir A4 side 2. BREVPAPIR 18

19 Brevskabelon Breve fra Vordingborg Kommune skrives i skrifttypen Arial og i størrelse 11 eller 12 pkt. Brevskabeloner fi ndes i kommunens esdh-system og på Intranettet under Kommunikation. Brevskabelon A4 side 1. Brevskabelon A4 side 2. justo, vel interdum nulla commodo nec. Etiam laoreet mauris at elit vestibulum sit amet laoreet nisl consequat. Integer vitae dui neque, vel consequat enim. Mauris commodo lacus eget arcu egestas consectetur. Vivamus malesuada sagittis ligula. Integer fringilla Navn Rådhuset Navn Navnesen Navnesen Rådhuset vehicula ultricies. Duis in leo sit amet risus ultrices pretium quis quis tortor. Proin enim Navnegade Postboks 200 Navnegade , st. tv Postboks 200 magna, faucibus at ultricies et, lacinia sed sem Vordingborg Vordingborg Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf Tlf Donec accumsan, purus ac ornare sollicitudin, neque augue sollicitudin neque, eget Fax Fax tristique lorem purus tempus turpis. Aenean justo massa, dignissim a laoreet a, bibendum quis nulla. Duis commodo, sapien vel tincidunt vulputate, ligula lorem volutpat arcu, et Journalnr. 20xx-xxxxx pretium lacus lectus eget nisi. Duis suscipit nibh nec nibh mattis hendrerit. Duis quis arcu Journalnr. 20xx-xxxxx mi. Vestibulum elit magna, sodales id accumsan id, faucibus blandit nisi. Cras odio Rita Stensbjerg magna, feugiat sit amet consequat sed, viverra et orci. Etiam eu nunc metus. In sem nibh, Rita Stensbjerg Fællessekretariatet luctus fermentum varius nec, pharetra in nunc. Curabitur vitae aliquam urna. Etiam sed Fællessekretariatet Dir Dir sagittis dolor. Mauris lacinia pulvinar condimentum. Mail Mail Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum accumsan tellus sit amet xx-xx-20xx xx-xx-2012 faucibus. Nunc ut nulla nisi. In id augue ac neque luctus aliquam ut eget nisi. Aenean vel Gait Lorem ad te ipsum dolortis dolor nos sit nos dolor auctor ante. Vestibulum vel turpis arcu. Mauris nisl dolor, egestas et tempus id, pellentesque ut turpis. Sandree Lorem ipsum tuercidunt dolor auguero sit amet, stiniatet consectetur nullan velis adipiscing aut nim dolorpe elit. Nunc rcincidunt felis ullandit elit, iuulputate aliquam eget faccumm vehicula odolore a, dio ullamcorper conulla aliscinim quis sem. ilis dit Cras adiamet sed adit libero la facip a exeraestrud rutrum ent vehicula ing eu feu nec feuguer tellus. ostinis Nam do odo ultrices dolessi viverra elent nosto auctor. consequismod Suspendisse do et conul- magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, nibh Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a landrem tortor magna. aliquis num Donec quat. orci Duiscin neque, hendre interdum commy eu nullan pulvinar voloreet sit amet, adit prat pharetra praessim tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, eget venis tortor. dit auguerilisl Curabitur ut adit convallis nonsequis nibh atue nisi. facilis Aenean nullaor malesuada augiat, quatue mauris molore eget magna nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. turpis consequat ac venenatis nisl consectetur. Vestibulum eros tellus, faci bla aciduisis nummy nulluptate feugiat umsandiamet nullaorero odiam, veliquam, Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. cursus ut eleifend sit amet, suscipit eget libero. Cras mattis faucibus Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus verat wismolore tincipit ad ercilluptat, sumsandiam, qui tie et ipsuscilla commodo luptat dipit et nullandigna conulputatue dolupta tiscill amconsequis aute modip el ulland- ligula, eget imperdiet tortor dapibus at. Sed nec ligula non metus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. dignissim facilisis sed quis sem. igna feu faccummy num ipsum eugiam dunt verostio odolorer ilit in hent augue. Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, Iriliquate accumsan el ut tellus nim zzrit sit vent amet veliquam faucibus. vel utat Nunc nisl ut utpate nulla tionse nisi. ea In aliquat id augue erci bla ac coreet neque aliquamet, luctus aliquam sum alis ut dolore eget dionsequat nisi. Aenean amet vel praestin auctor enis ante. nos Vestibulum del iniscidunt vel nibh nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, turpis erosto arcu. odigna Mauris conum nisl nulluptatet dolor, egestas dipsustrud et magna tempus commod id, pellentesque doloree tuercilit ut turpis. vulput Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. am dunt acil esto dit, consenis nonse min euipis ea faci blam, sectet alis ea corpera Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus Ut estrud nisl modit elit, pretium nulluptate a ting tempor exerili ut, sciduis varius alis ut nisl turpis. ea faci Pellentesque bla feugait lutet vel nibh lobortis er sisl adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. dionulput leo. Maecenas dipis eugait a magna lam velessequam massa, eget zzriurer volutpat ing er ante. alit ilismolore Nullam massa consecte risus, dolor ip malesuada ercillan vulpute vitae luptat condimentum dipit et nullandigna at, tincidunt conulputatue vitae lorem. dolupta Ut tiscill faucibus amconsequis elit Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur eget aute modip tortor el interdum ullandigna feu tincidunt. faccummy Phasellus num ipsum consequat, eugiam dunt nisi verostio eu odolorer facilisis ilit dapibus urna porta adipiscing. tincidunt, in hent augue. quam Iriliquate metus el malesuada ut nim zzrit vent velit, veliquam ac posuere vel utat risus nisl justo utpate quis tionse ante. ea aliquat erci bla coreet aliquamet, sum alis dolore dionsequat amet praestin enis nos del Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis iniscidunt nibh erosto odigna conum nulluptatet dipsustrud magna commod. dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur Venlig hilsen dapibus urna porta adipiscing. Venlig hilsen In rutrum quam elementum orci scelerisque condimentum. Nulla facilisi. Rita Stensbjerg Aenean eros orci, convallis quis rutrum non, varius ac tellus. Maecenas Teamleder elementum Rita Stensbjerg venenatis ultricies. Proin ut leo nisl. Integer mollis feugiat Teamleder 2/2 19 BREVSKABELON

20 Brevskabelon med mål Brevskabelon med mål, A4 side 1. Brevskabelon med mål, A4 side 2. Brevskabelonen fi ndes på Intranettet under Kommunikation Navn Rådhuset Navn Navnesen Navnesen Rådhuset Navnegade Postboks 200 Navnegade , st. tv Postboks Vordingborg Vordingborg Vordingborg Arial Regular 4760 Vordingborg 9 pkt. skydning 13 pkt. Tlf Tlf Fax Fax Journalnr. 20xx-xxxxx Journalnr. 20xx-xxxxx Rita Stensbjerg Rita Stensbjerg Fællessekretariatet Fællessekretariatet Dir Dir Mail Arial Bold 11 pkt. Mail xx-xx-20xx xx-xx-2012 Gait Lorem ad te ipsum dolortis dolor nos sit nos dolor Sandree Lorem ipsum tuercidunt dolor auguero sit amet, stiniatet consectetur nullan velis adipiscing aut nim dolorpe elit. Nunc rcincidunt felis ullandit elit, iuulputate aliquam eget faccumm vehicula odolore a, dio ullamcorper conulla aliscinim quis sem. ilis dit Cras adiamet sed adit libero la facip a exeraestrud rutrum ent vehicula ing eu feu nec feuguer tellus. ostinis Nam do odo ultrices dolessi viverra elent nosto auctor. consequismod Suspendisse do et conul- nibh landrem tortor magna. aliquis num Donec quat. orci Duiscin neque, hendre interdum commy eu nullan pulvinar voloreet sit amet, adit prat pharetra praessim eget venis tortor. dit auguerilisl Curabitur ut adit convallis nonsequis nibh atue nisi. facilis Aenean nullaor malesuada augiat, quatue mauris molore eget magna turpis consequat ac venenatis nisl consectetur. Vestibulum eros tellus, faci bla aciduisis nummy nulluptate feugiat umsandiamet nullaorero odiam, veliquam, cursus ut eleifend sit amet, suscipit eget libero. Cras mattis faucibus verat wismolore tincipit ad ercilluptat, sumsandiam, qui tie et ipsuscilla commodo luptat dipit et nullandigna conulputatue dolupta tiscill amconsequis aute modip el ulland- Arial Regular ligula, eget imperdiet tortor dapibus at. Sed nec ligula non metus dignissim facilisis sed quis sem. igna feu faccummy num ipsum eugiam dunt verostio odolorer ilit in hent augue. 11 pkt. skydning 14 pkt. Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum Iriliquate accumsan el ut tellus nim zzrit sit vent amet veliquam faucibus. vel utat Nunc nisl ut utpate nulla tionse nisi. ea In aliquat id augue erci bla ac coreet neque aliquamet, luctus aliquam sum alis ut dolore eget dionsequat nisi. Aenean amet vel praestin auctor enis ante. nos Vestibulum del iniscidunt vel nibh turpis erosto arcu. odigna Mauris conum nisl nulluptatet dolor, egestas dipsustrud et magna tempus commod id, pellentesque doloree tuercilit ut turpis. vulput am dunt acil esto dit, consenis nonse min euipis ea faci blam, sectet alis ea corpera Ut estrud nisl modit elit, pretium nulluptate a ting tempor exerili ut, sciduis varius alis ut nisl turpis. ea faci Pellentesque bla feugait lutet vel nibh lobortis er sisl dionulput leo. Maecenas dipis eugait a magna lam velessequam massa, eget zzriurer volutpat ing er ante. alit ilismolore Nullam massa consecte risus, dolor ip malesuada ercillan vulpute vitae luptat condimentum dipit et nullandigna at, tincidunt conulputatue vitae lorem. dolupta Ut tiscill faucibus amconsequis elit eget aute modip tortor el interdum ullandigna feu tincidunt. faccummy Phasellus num ipsum consequat, eugiam dunt nisi verostio eu odolorer facilisis ilit tincidunt, in hent augue. quam Iriliquate metus el malesuada ut nim zzrit vent velit, veliquam ac posuere vel utat risus nisl justo utpate quis tionse ante. ea aliquat erci bla coreet aliquamet, sum alis dolore dionsequat amet praestin enis nos del Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis iniscidunt nibh erosto odigna conum nulluptatet dipsustrud magna commod. dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Venlig hilsen 30 Arial Regular 11 pkt. skydning 14 pkt. justo, vel interdum nulla commodo nec. Etiam laoreet mauris at elit vestibulum sit amet laoreet nisl consequat. Integer vitae dui neque, vel consequat enim. Mauris commodo lacus eget arcu egestas consectetur. Vivamus malesuada sagittis ligula. Integer fringilla vehicula ultricies. Duis in leo sit amet risus ultrices pretium quis quis tortor. Proin enim magna, faucibus at ultricies et, lacinia sed sem. Donec accumsan, purus ac ornare sollicitudin, neque augue sollicitudin neque, eget tristique lorem purus tempus turpis. Aenean justo massa, dignissim a laoreet a, bibendum quis nulla. Duis commodo, sapien vel tincidunt vulputate, ligula lorem volutpat arcu, et pretium lacus lectus eget nisi. Duis suscipit nibh nec nibh mattis hendrerit. Duis quis arcu mi. Vestibulum elit magna, sodales id accumsan id, faucibus blandit nisi. Cras odio magna, feugiat sit amet consequat sed, viverra et orci. Etiam eu nunc metus. In sem nibh, luctus fermentum varius nec, pharetra in nunc. Curabitur vitae aliquam urna. Etiam sed sagittis dolor. Mauris lacinia pulvinar condimentum. Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum accumsan tellus sit amet faucibus. Nunc ut nulla nisi. In id augue ac neque luctus aliquam ut eget nisi. Aenean vel auctor ante. Vestibulum vel turpis arcu. Mauris nisl dolor, egestas et tempus id, pellentesque ut turpis. Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Venlig hilsen 25 In rutrum quam elementum orci scelerisque condimentum. Nulla facilisi. Aenean eros orci, convallis quis rutrum non, varius ac tellus. Maecenas elementum Rita Stensbjerg venenatis ultricies. Proin ut leo nisl. Integer mollis feugiat Teamleder Rita Stensbjerg Teamleder /2 BREVSKABELON MED MÅL 20

21 Brevskabelon til institutioner Brevskabelon A4 Brevskabelon A4, side 2 Brevskabelonen fi ndes på Intranettet under Kommunikation. 45 BØRNEHAVEN SKOV STJERNEN Navn Rådhuset Navn Navnesen Navnesen Børnehaven Skovstjernen Navnegade Postboks 200 Navnegade , st. tv Skovvej Vordingborg Vordingborg Vordingborg Arial Regular 4760 Vordingborg 9 pkt. skydning 13 pkt. Tlf Tlf Fax Fax Journalnr. 20xx-xxxxx Birthe Hansen Børnehaveleder Rita Stensbjerg Fællessekretariatet Dir maj 2012 Mail Arial Bold 11 pkt. xx-xx-20xx Gait Lorem ad te ipsum dolortis dolor nos sit nos dolor Sandree Lorem ipsum tuercidunt dolor auguero sit amet, stiniatet consectetur nullan velis adipiscing aut nim dolorpe elit. Nunc rcincidunt felis ullandit elit, iuulputate aliquam eget faccumm vehicula odolore a, dio ullamcorper conulla aliscinim quis sem. ilis dit Cras adiamet sed adit libero la facip a exeraestrud rutrum ent vehicula ing eu feu nec feuguer tellus. ostinis Nam do odo ultrices dolessi viverra elent nosto auctor. consequismod Suspendisse do et conul- nibh landrem tortor magna. aliquis num Donec quat. orci Duiscin neque, hendre interdum commy eu nullan pulvinar voloreet sit amet, adit prat pharetra praessim eget venis tortor. dit auguerilisl Curabitur ut adit convallis nonsequis nibh atue nisi. facilis Aenean nullaor malesuada augiat, quatue mauris molore eget magna turpis consequat ac venenatis nisl consectetur. Vestibulum eros tellus, faci bla aciduisis nummy nulluptate feugiat umsandiamet nullaorero odiam, veliquam, cursus ut eleifend sit amet, suscipit eget libero. Cras mattis faucibus verat wismolore tincipit ad ercilluptat, sumsandiam, qui tie et ipsuscilla commodo luptat dipit et nullandigna conulputatue dolupta tiscill amconsequis aute modip el ulland- Arial Regular ligula, eget imperdiet tortor dapibus at. Sed nec ligula non metus dignissim facilisis sed quis sem. igna feu faccummy num ipsum eugiam dunt verostio odolorer ilit in hent augue. 11 pkt. skydning 14 pkt. Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum Iriliquate accumsan el ut tellus nim zzrit sit vent amet veliquam faucibus. vel utat Nunc nisl ut utpate nulla tionse nisi. ea In aliquat id augue erci bla ac coreet neque aliquamet, luctus aliquam sum alis ut dolore eget dionsequat nisi. Aenean amet vel praestin auctor enis ante. nos Vestibulum del iniscidunt vel nibh turpis erosto arcu. odigna Mauris conum nisl nulluptatet dolor, egestas dipsustrud et magna tempus commod id, pellentesque doloree tuercilit ut turpis. vulput am dunt acil esto dit, consenis nonse min euipis ea faci blam, sectet alis ea corpera Ut estrud nisl modit elit, pretium nulluptate a ting tempor exerili ut, sciduis varius alis ut nisl turpis. ea faci Pellentesque bla feugait lutet vel nibh lobortis er sisl dionulput leo. Maecenas dipis eugait a magna lam velessequam massa, eget zzriurer volutpat ing er ante. alit ilismolore Nullam massa consecte risus, dolor ip malesuada ercillan vulpute vitae luptat condimentum dipit et nullandigna at, tincidunt conulputatue vitae lorem. dolupta Ut tiscill faucibus amconsequis elit eget aute modip tortor el interdum ullandigna feu tincidunt. faccummy Phasellus num ipsum consequat, eugiam dunt nisi verostio eu odolorer facilisis ilit tincidunt, in hent augue. quam Iriliquate metus el malesuada ut nim zzrit vent velit, veliquam ac posuere vel utat risus nisl justo utpate quis tionse ante. ea aliquat erci bla coreet aliquamet, sum alis dolore dionsequat amet praestin enis nos del Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis iniscidunt nibh erosto odigna conum nulluptatet dipsustrud magna commod. dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Venlig hilsen 30 Arial Regular 11 pkt. skydning 14 pkt. justo, vel interdum nulla commodo nec. Etiam laoreet mauris at elit vestibulum sit amet laoreet nisl consequat. Integer vitae dui neque, vel consequat enim. Mauris commodo lacus eget arcu egestas consectetur. Vivamus malesuada sagittis ligula. Integer fringilla vehicula ultricies. Duis in leo sit amet risus ultrices pretium quis quis tortor. Proin enim magna, faucibus at ultricies et, lacinia sed sem. Donec accumsan, purus ac ornare sollicitudin, neque augue sollicitudin neque, eget tristique lorem purus tempus turpis. Aenean justo massa, dignissim a laoreet a, bibendum quis nulla. Duis commodo, sapien vel tincidunt vulputate, ligula lorem volutpat arcu, et pretium lacus lectus eget nisi. Duis suscipit nibh nec nibh mattis hendrerit. Duis quis arcu mi. Vestibulum elit magna, sodales id accumsan id, faucibus blandit nisi. Cras odio magna, feugiat sit amet consequat sed, viverra et orci. Etiam eu nunc metus. In sem nibh, luctus fermentum varius nec, pharetra in nunc. Curabitur vitae aliquam urna. Etiam sed sagittis dolor. Mauris lacinia pulvinar condimentum. Suspendisse porta accumsan porta. Suspendisse condimentum accumsan tellus sit amet faucibus. Nunc ut nulla nisi. In id augue ac neque luctus aliquam ut eget nisi. Aenean vel auctor ante. Vestibulum vel turpis arcu. Mauris nisl dolor, egestas et tempus id, pellentesque ut turpis. Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Ut nisl elit, pretium a tempor ut, varius ut turpis. Pellentesque vel lobortis leo. Maecenas a magna massa, eget volutpat ante. Nullam massa risus, malesuada vitae condimentum at, tincidunt vitae lorem. Ut faucibus elit eget tortor interdum tincidunt. Phasellus consequat, nisi eu facilisis tincidunt, quam metus malesuada velit, ac posuere risus justo quis ante. Integer nec consectetur mauris. Ut venenatis venenatis magna, ac sodales mi faucibus at. Vestibulum vitae libero purus. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Duis vitae nisi quis dui viverra lacinia. Vestibulum dapibus adipiscing lorem, consectetur dapibus urna porta adipiscing. Venlig hilsen 25 Birthe Hansen Rita Stensbjerg Børnehaveleder Teamleder /2 21 BREVSKABELON TIL INSTITUTIONER

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason.

Projektopgave. Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson. & Emma Espholin Guðnason. Betalingsringen Projektopgave Lavet af: Liljan Bech Thorsteinsson & Emma Espholin Guðnason. Arbejdsbeskrivelse Under dette forløb vil vi hive fat i emnet betalingsringen. Vi vil gennem ugen belyse flere

Læs mere

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe.

Velkommen til et lille udpluk fra min pralemappe. har som målsætning at designe ting og kommunikation enkelt og logisk forståeligt. Less is More. Designet skal være originalt, kreativt etc., men frem for alt: rigtigt. For at være rigtigt design skal det

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Det Etiske

Læs mere

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk

Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010. 57nord.dk Reflex 3. årg. nr. 10, juni 2010 57nord.dk Kolofon for tidsskriftet Reflex Reflex er et tidsskrift med digte, artikler om lyrik, anmeldelser og andet som måtte interessere digtere og lyrikelskere. Reflex

Læs mere

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis

En projektopgave i visuel identitet og kommunikation. om det fiktive rejsebureau. ream. udarbejdet af. Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis En projektopgave i visuel identitet og kommunikation om det fiktive rejsebureau ream ours udarbejdet af Dimitrios Schneeberg Mastrovasilis Troels Ottesen Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V.

MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. VER.2014.2 Design MANUAL ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS WWW.ALBOA.DK FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. E-MAIL

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Lasswell s kommunikations model med feedback

Lasswell s kommunikations model med feedback Lasswell s kommunikations model med feedback Faktark Webbureau - Visual Startup URL colourjuggler.it/visual/ Gruppemedlemmer Snezana Ilic colourjuggler.it/projects/sem2mod5.php cphsi57@cphbusiness.dk Klasse

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Anvendelser 4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.7 4.10.8 4.10.9 4.11 4.12 4.

Anvendelser 4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4 4.10.5 4.10.6 4.10.7 4.10.8 4.10.9 4.11 4.12 4. Indhold side 1/55 Introduktion Grundelementer Anvendelser 0.1 0.2 Designmanualen Designprogrammet 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 3 3.1 Mærker Navnemærke, hovedvariant Navnemærke, hovedvariant

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013 SUNDHEDSLEDER I DUBAI Danske sygeplejersker i høj kurs 38 TEMA: MUS MED MENING Har du ordentlig tid til samtalerne? 12 TIPS TIL APPS Der letter dit lederarbejde 10

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere