Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus"

Transkript

1 Foreningen BIM Aarhus afholdt Konferencen BIM FINLAND Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus CHAIRMAN TELEFON MOBIL DATE MAIL BLOG MARIANNE FRIIS oktober BIM Aarhus ønskede med dette arrangement at sætte fokus på den internationale udvikling indenfor digitalisering af byggeriet. Finland har satset massivt på research og udvikling af ICT i byggebranchen, og står i dag som ét af de førende lande i verden indenfor BIM, Building Information Modeling. BIM Aarhus ser derfor Finland som en eksponent for den internationale udvikling. Finland har initieret en udvikling, en omstillingsproces fra den analoge arbejdsmetode med fragmente- rede projektinformationer til en ny modelbaseret arbejdsmetode, implementering af BIM, som både har givet store udforinger, men som også har åbnet op for en bred vifte af nye og spændende mulighe- der i forbindelse med integrerede samarbejdsformer, med spektakulære arkitektoniske og tekniske løsninger og ikke mindst i forbindelse med høje krav til bæredygtighed og energiforbrug. Der var fri adgang til arrangementet, idet 14 virksomheder venligst have sponsoreret konferencen. Cembrit Gyproc A/S Troldtekt A/S YIT A/S VOLA A/S CAD- Q TEKLA Danmark Konstruktørforeningen VIA University College Aarhus Tech Erhvervsakademiet Lillebælt Bygningsinformatik Babel Arkitektskolen Aarhus Sohngårdsholmsvej Aalborg Hareskovvej Kalundborg Sletvej 2A 8310 Tranbjeg Vejlevej Fredericia Lunavej Horsens Robert Jacobsens Vej 70, København S Korskildelund Greve Vester Voldgade København V Campus Horsens Chr. M. Østergaards Vej Horsens Halmstadgade Aarhus N Munke Mose Alle Odense Aalborg Universitet Sohngårdsholmvej Aalborg 3F Rymarken Aarhus V Nørreport Aarhus C CHAIRMAN OF THE BOARD MARIANNE FRIIS SCHMIDT/HAMMER/LASSEN ARCHITECTS AABOULEVARDEN 37 BOX AARHUS C DENMARK

2 2 11 Slide: Banner på Arkitektskolen Aarhus Planlægningen af konferencen BIM Finland begyndte i foråret 2012, og efter tilsagn fra sponsorer og foredragsholdere blev konferencen offentliggjort umiddelbart efter sommerferien Der blev ud- sendt invitationer, Flyers og pressemeddelelser, og konferencen BIM Finland blev omtalt på 18 elektro- niske medier og i 4 fagblade. Konferencen blev afholdt på Arkitektskolen Aarhus torsdag den 20. september 2012, hvor formanden for BIM Aarhus, Marianne Friis, Kl. 10:15 kunne byde velkommen til 260 forventningsfulde deltagere og til fire foredragsholdere fra Finland. Arkitekt Tomi Henttinen Partner i Gravicon Oy, og repræsenterede som bygherrerådgiver bygherren på konferencen. Tomi Henttinen har, som formand for buildingsmart i Finland, deltaget i udviklingen af de nye finske BIM Guidelines, COBIM2012. Project Manager Enni Laine Er ansvarlig for Skanska BIM Competence Center. Enni Laine arbejder med implementeringen af BIM på både globalt og nationalt niveau, og har fokus på 4D simuleringer samt anvendelse af mobile enheder på byggepladsen. Professor Jarmo Laitinen Underviser og forsker på Tampere University of Technology, der er internationalt førende in- denfor udvikling af Virtual Construction Technologies. Arkitekt Robert Trapp Partner i Larkas & Laine Architects Ltd, et af Finlands største arkitektfirmaer. Tegnestuen arbej- der med BIM i alle projekter i alle projektfaser. Larkas & Laine Architects Ltd er medlem af Green Building Council Finland (FiGBC) og U.S. Green Building Council (USGBC).

3 Foredragsholderne repræsenterede således bygherrerne, rådgiverne, de udførende og uddannelsesin- stitutionerne, og de har alle været initiativtagere til og deltaget i udviklingsprojekterne eller har arbej- det med implementeringen i de enkelte virksomheder Slide: Program Slide: Et fyldt auditorium på Arkitektskolen Aarhus

4 BIM in Finland to day Efter velkomsten introducere Per Kortegaard den første foredragsholder: 4 11 Arkitekt Tomi Hentinen Gravicon Oy M.Sc. Architect SAFA CEO and Partner Gravicon Oy Board Member Gravicon DK ApS Chair buildingsmart Finland lide: Kilden Kristiansand Copyright ALA Architects BIM Trends i Finland i dag Udvikling af proces og arbejdsmetoder IDM Information Delivery Manual Guidelines COBIM2012 Nye energinormer Leverancer og BIM BIM Strategier Bæredygtighed Renoveringsprojekter I Finland er de forskellige sektorers engagement i BIM meget forskellig, og et overordnet estimat giver følgende fordeling af BIM implementering og anvendelse: Den offentlige sektor 50 % af projekterne Den private sektor 20 % af projekterne De store entreprenører 100% af projekterne BIM er alene det, der er konverterbart til udvekslingsformatet IFC I BIM sker der en overlapning af de forskellige forløb, både i processen og i bygningsmodellernes detal- jering, og man kan derfor ikke bruge den kendte faseopdeling i hverken planlægningen, projekteringen eller udførelsen. I Finland anvender man Informationsniveauer på modelniveau, som vi kender det i Danmark. Vi kan se en udvikling indenfor software, som betyder, at vi bliver i stand til at generere særlige forenk- lede modeller til specifikke opgaver som simulering af energi, konsistenskontrol og lignende simulerin- ger. De fælles BIM Guidelines COBIM2012 er baseret på BIM Requirements, der blev udgivet af Senatet Properties, Finlands største bygherre og bygningsejer. Opdateringen af projektet blev finansieret af Senatet Properties, projektudviklere, leverandører, rådgivere, byggefirmaer og softwareleverandører. buildingsmart Finland deltog også i finansieringen af projektet. COBIM2102 er delt op i 13 serier, som kan downloades i en engelsk version fra buildingsmart s finske hjemmeside. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Generel part Modeling of the starting situation Architectural Design

5 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10 Serie 11 Serie 12 Serie 13 MEP Design Structural Design Quality assurance Quantity take- off Use of models for visualization Use of models in MEP analyses Energy analysis Management of a BIM Project Use of models in facility management Use of models in construction 5 11 I Finland anvendes der en bred vifte af software: Arkitekt Konstruktionsingeniør MEP Simuleringer Kollisionskontrol Udførelse Byggeplads ArchiCAD og Revit Tekla og Revit Stucture MagicCAD Ruiska for MagicCAD IDA Indoor climate and energi by Equa. Solibri og NAVISWorks Tekla VICO Office Tocosoft Tekla BIMsight I de faglige samarbejde oplever man det paradoks i Finland, at man på den ene side har yngre fagperso- ner, der kan og kun vil arbejde med BIM, men som ikke har den nødvendige byggefaglige ekspertise, og på den anden side har ældre fagpersoner, der ikke kan arbejde med BIM, men som netop har den byg- gefaglige ekspertise og erfaring. Udfordringen er den problematiske overgangsfase, hvor vi både opererer med dokumenter og BIM modeller, og hvor den traditionelle begrebsverden blandes med en ny begrebsverden. Det er et stort paradigmeskifte, den største siden renæssancen, hvor den dobbelt retvinklede projektion blev opfun- det og totalt ændrede den måde, man informerede om rumlighed på. Bygherren skal ikke kræve alt i BIM aftalerne, så bliver forvirringen stor, og de får lidt eller intet. Hvis du beder om alt, så får du ingenting. Bygherrerne skal være meget præcise i deres kravstillelse, og så sikre sig, at de får netop det, de har bedt om. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Bygherrens BIM. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. BIM in Skanska Efter en kort pause introducerede Per Kortegaard den næste foredragsholder: Project Manager Enni Laine Skanska Finland Oy Slide: On site model Copyright Skanska Oy M.Sc. (Tech.), Tampere University of Technology Construction Management and Economics

6 Det er Skanskas mål, at opnå den bedste kvalitet for deres kunder og samtidig etablere et sikkert ar- bejdsmiljø for deres ansatte, og på baggrund heraf ser Skanska BIM som et af de helt centrale elemen- ter til at forbedre byggeprocessen fra de første designoplæg helt frem til afleveringen. Det er Skanskas erfaring at BIM initierer en nul fejl proces, hvorved man opnår et bedre og naturligvis fejlfrit design Skanska ser BIM som en af de vigtigste konkurrencefordele, og BIM er således en integreret del af Skan- skas overordene forretningsmodel. Entreprenørfirmaet har siden 2009 haft som mål, at alle projekter skal projekteres i BIM. Skanska prøver, så vidt muligt, at opsamle erfaring og vidensdele i forbindelse med brug og implementering af BIM, men det er vanskeligt at gøre det overalt, hvor Skanska er repræ- senteret, da vidensniveauet indenfor BIM er meget varierende i de forskellige lande. Skanska lægger stor vægt på den visuelle kontrol, der kan foretages i en 3D bygningsmodel, fejl bliver opdaget hurtigere og i et langt større omfang end ved den traditionelle projektering. Netop mulighe- derne for visualisering i alle projektfaser betyder ofte, at der bliver truffet både bedre og billige beslut- ninger. Ifølge Skanska betyder anvendelsen af BIM fem nuller i byggeprocessen: 0 fejl i design 0 fejl i mængde, omkostningsoverslag og planlægning 0 fejl i indkøb og logistik 0 fejl i produktionen 0 fejl i aflevering Omkostninger ved fejlretning i et BIM projekt kan opgøres således med faktor: 10 En fejl opdaget i BIM modellen, og som løses i BIM modellen. 100 Den samme fejl som først løses i forbindelse med fælles projekteringsmøder Fejlen, som først opdages på byggepladsen og løses der Fejlen, som først opdages, når der er bygget, og derfor on site fejlretning Fejlen, som først bliver løst i retssalen. I forbindelse med projektopstart på et BIM projekt skal man sørge for en drøftelse og afklaring af føl- gende meget afgørende forhold: The Scopes The Content The BIM Milestones The Quality Control The Use Model Utilizasion Hvorfor BIM. Hvad skal BIM projektet indeholde. Hvordan aftales BIM informationsniveauerne. Hvilken kvalitetskontrol skal foretages og hvornår. Tidspunkt for Audit. Hvad skal modellen anvendes til og hvordan skal den anvendes. Modelleringsarbejdet planlægges på baggrund af ovenstående beslutninger. Det er essentielt, at man i starten af et projekt får drøftet og afklaret disse forhold i forbindelse med BIM. Det kan være vigtigt, at man udarbejder en aftale om BIM indholdet og hele ICT forløbet, før selve entreprisekontrakten er endeligt på plads. Det er hovedsagelig rådgiverne, der udarbejder de modeller Skanska anvender i produktionsplanlæg- ningen og udførelsen, Skanska har dog muligheden for selv at modellere. Skanska s implementeringsproces indeholder forskellige BIM parametre, som gør det muligt at måle niveauet i de forskellige lande og i de forskellige projekter. Der anvendes en Road Map, som sikrer

7 en veldefineret og entydig oversigt over implementeringen. BIM niveauet i et projekt vil altid være afhængig af og tage udgangspunkt i projektets kontekst. Skanska peger på nogle overordnede erfaringer med BIM: 7 11 Den største værdi ved anvendelsen af BIM er ikke den nye teknologi, men at BIM er en helt anden og langt mere værdiskabende måde at arbejde og samarbejde på. Den gennemsigtighed og tværfaglige forståelse man opnår ved brug af BIM modellerne er af meget stor værdi for alle parter, og anvendelsen af BIM betyder evident en højere produktivi- tet og kvalitet på alle niveauer i projektet. BIM betyder, at man kan træffe bedre beslutninger på et validt grundlag tidligere i projektet. Det er meget vigtigt at integrere BIM i projekteringsmøderne og få skabt en rutine for audit af modellerne og dermed en klassificeret kontrol. Skanska har, med rigtig gode resultater, brugt fagmodeller i forskellige kombinationer. Modellerne samles efter principperne i OpenBim, og man anvender i forbindelse hermed IFC udvekslingsformatet. Det betyder, at Skanska ikke kræver, at deres rådgiverne skal anvende specifikke programmer, men at de frit netop kan anvende det software, som de finder bedst. De leverer modellerne til Skanska i IFC udvekslingsformatet, hvilket muliggøre en transformation til det software, som anvendes af de udfø- rende. Skanska kombinerer således ofte forskellige fagmodeller, kombinationer der bruges på bygge- pladsen med et rigtig godt resultat. Skanska sørger ved en målrettet efteruddannelse for, at mandska- bet på byggepladsen kan bruge disse modeller i forbindelse med planlægning og udførelse. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Entreprenørens BIM, hvor foredragsholderen besvarede følgende spørgsmål fra deltagerne. Hvornår anvender Skanska mængder fra modellen Er der sket en ændring angående ansvaret mellem rådgiverne, der udarbejder modellen og entreprenøren der anvender den på byggepladsen. Hvad er de lavt hængende frugter i BIM anvendelsen, som giver værdi straks Hvilke DV informationer afleveres til bygherren Skanska vil i den nærmeste fremtid have fokus på adgang til 3D Bygningsmodellen fra Smartsphones Tablets, og de vil derudover arbejde målrettet på hele energisiden i forbindelse med BIM konceptet. Development of BIM in Finland Efter frokostpausen kunne Per Kortegaard introducere den næste foredragsholder: Professor Jarmo Laine Tampere University of Technologi Slide: Tampere Campus Copyright TUT Professor Department of Civil Engineering TUT Construction Management and Economics Ph.D, ICT in Construction Board Member M.A.D. Oy

8 Building Information Modeling giver mulighed for vigtige analyser, langt bedre og tidligere i processen: Anlægsinvesteringen Bygbarheden på pladsen Livscyklus omkostninger Energiforbruget i den færdige bygning 8 11 Helt enkelt kan analysens betydning udtrykkes således: What you can t analyse, you can t manage. BIM processen har nogle vigtige milestones: Plan Planlægning Steer Styring Fix Justering Learn Erfaringsindsamling BIM og LEAN er to interrelaterede og gensidigt afhængige begreber, derfor vil de to metoder blive samlet til een metode engang i fremtiden. I Finland er man meget opmærksomme på implementerin- gen af INFRABIM i virksomhederne og projekterne, idet der ligger en er stor værditilvækst i at tage mere med i BIM projektet end bygningerne. INFRABIM er BIM metoden anvendt på det, der ligger udenfor bygningen: Landskab og Infrastrukturprojekter Installationer i jorden Føringsveje for forsyninger Så perspektiverne i BIM udviklingen er: The Building Bygningen The Surroundings De nærmeste omgivelser The Region Regionerne The Nation Nationen The Globe Verden Det er primært de store finske firmaer fra byggeindustrien, der sponsorerer dette udviklingsarbejde med INFRABIM, mere end det er staten, som dog er med. De finske byggevirksomheder kan se store fordele ved at engagere sig i INFRABIM, og der skal investeres ca. 150 millioner kr. i de kommende år. Indlægget efterlod det helt klare indtryk, at Finland stadig prioriterer ICT udviklingen i bygge- og an- lægssektoren meget højt. Efter indlægget fulgte en kort dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet BIM i Ud- dannelse og Forskning. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. Creating Architure with BIM Efter en kaffepause introducerede Per Kortegaard den sidste foredragsholder: Arkitekt Robert Trapp Larkas & Laine Arcitects Ltd. Slide: Copyright Larkas & Laine Ltd. M.Sc. Architect SAFA Master of Architecture Architecture Helsinki University of Technology CEO Larkas & Laine Architects Ltd.

9 TEGNESTUEN Larkas & Laine er med 55 ansatte én af Finland største tegnestuer, med 5 partnere og 25 arkitekter. En stor del af opgaverne er for private bygherrer og investorer, kun en lille del af tegnestuens projekter er offentlige byggerier. Tegnestuen har intens fokus på bæredygtighed og grønne bygninger, som lige nu nyder stor opmærksomhed i Finland BIM STRATEGI Larkas & Laine bruger BIM intensivt. De anvender stort set kun eet design værktøj in house, ArchiCad, der kører på MAC Computere. Tegnestuen har brugt ArchiCad til BIM projekter siden 1990, og BIM er ganske enkelt værktøjet, det anvendes på alle projekter, i alle faser. Det sikrer en arkitektonisk og tek- nisk kvalitet og præcision, og det giver en både effektiv og kreativ designproces. Med kun eet design- program er tegnestuen i stand til at sikre en høj faglig indsigt, og de har udviklet deres egen Design guidelines, METHOP, som konstant opdateres på baggrund af indvundne erfaringer og ideudvekslinger. Tegnestuen deltager gerne i pilot projekter, de er åbne overfor nye ideer og nye måder at gøre tingene på. BIM OG PROJEKTER Larkas & Laine bruger BIM i forbindelse med Master planlægning, allerede i de første enkle layoutskit- ser anvendes BIM, med intelligente informationer om forhold, der har stor betydning for investorer og beslutningstagere, herunder bruttoareal, nettoareal, volumen, parkeringsarealer, friarealer. Med BIM er det muligt at udføre hurtige beregninger og det er let at opstillede valide alternativer til fremlæggel- se for bygherrer og investorer. BIM anvendes også i højere grad i myndighedsbehandlingen. Flere forvaltninger har implementeret IFC formatet i forbindelse med standarder og regler, både i forbindelse med en egentlig byggesagsgodken- delse, men ofte også i forbindelse med en løbende dialog omkring projektet, idet visualiseringer er med til at fremme forståelsen for helheden og detaljer i projektet. BIM SAMARBEJDE Udveksling af 3D modeller sker med anvendelse af IFC formatet, som Larkas & Laine ikke ser de store problemer i at anvende. Det betyder, at tegnestuens 3D model helt uproblematisk kan indgå i en fæl- lesmodel eller i en funktionsbestemt model til et specifikt formål. INFORMATIONER BIM kræver både højt uddannet personale og en stærk computerkonfiguration. Der kan være en ten- dens til at lægge for mange informationer ind i Bygningsmodellen, bare fordi muligheden nu er der. Det er nødvendigt at overveje nytteværdien af informationerne. Der kan let og måske ubevist opstå et informationsowerflow, der kan skabe usikkerhed om, hvad der er gældende hvornår. For at imødegå denne usikkerhed i kommunikationen med både samarbejdspartnere og bygherrer, udarbejder Larkas & Laine en BIM Model Report ved hver modeludveksling, en rapport, som angiver hvilken information, der er gældende, hvad der er revideret og hvad der kun er skitser og idéer. VISUALISERING Larkas & Laine lægger ligesom Skanska stor vægt på de mange visualiseringsmuligheder i BIM, både som visuel kontrol af projektet, og i forbindelse med en dialog med samarbejdspartnere og bygherrer. Visualiseringerne kan have mange udtryk, som en Fly Over i forbindelse med en Masterplan, eller i forbindelse med myndighedsbehandling, hvor en 3D præsensation af forslagets kontekst i relation til de eksisterende omgivelser, betyder en værdiskabende dialog med myndigheder og brugere. ARBEJDSMETODE Den arbejdsmetode, der anvendes i et BIM projekt er helt forskellig fra den traditionelle projektering og den giver mulighed for at vurdere arkitekturen meget bedre. BIM arbejdsmetoden betyder endvidere,

10 at forslaget i langt højere grad end tidligere er tilpasset bygherrens behov, ønsker og økonomi. BIM BIM is here to stay, selv om vi stadig har mange urealistiske forventninger, det sker at folk ikke helt ved hvad de taler om. Bygherrerne er lidt usikre på fordelene ved BIM, men ofte fordi de ikke har den nød- vendige viden og forståelse for mulighederne i den objektorienterede bygningsmodel COBIM2012 De nye Guidelines COBIM2012, som TOMI Henttinen fortalte om, er med til at skabe en fælles forståel- se for BIM, og de har vundet stor indpas i den finske byggeindustri, da alle organisationer har deltaget i udarbejdelsen og dermed taget både ansvar for og medejerskab til COBIM2012. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Arkitektens BIM. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. Summary Per Kortegaard takkede foredragsholderne og deltagerne i konferencen BIM Finland for en spændende og udbytterig dag, og sluttede dagen med denne sentens: So what did we learn in School to day First of all, we have been brainwashed with BIM, we indeed could say, we have been BIM- washed Slide: Enni Laine og Per Kortegaard Slide: Frokost De fire indlægsholdere har givet et mangfoldigt og bredt indtryk af BIM i Finland. Det var rigtig godt, at blive opdateret om udviklingen hos vores nordiske venner, som på mange måder har været et fore- gangsland vedrørende anvendelse og udnyttelse af bygningsmodeller. De har fortsat en stor udviklings- takt og projekterne nyder bred opbakning fra den finske stat og fra byggeindustrien, bygherrer, rådgive- re, leverandører, udførende og softwareudviklere. Her nogle enkelte tendenser fra konferencen: Bygherren skal være præcis i sine krav. Vi skal være meget præcise angående hensigt, formål, proces og mål med BIM. Være opmærksom på hvad der skal modelleres, og hvad der ikke skal modelleres. Vi er i en konstant læringsproces. Der er en udviklingstendens hvor man går op i skala, fra BIM til INFRA BIM. Lean og BIM kan blive udviklet til en kombineret metode LeanBIM. BIM er et rigtig godt værktøj til at minimere ulykker og fejl på byggepladsen. Skanska vælger rådgivere på baggrund af faglige kvalifikationer. Professionel anvendelse af BIM er et redskab til at rekruttere ambitiøse medarbejdere.

11 BIM værktøjerne anvendes i de kreative processer. Fra 2009 til 2012 har udviklingen været enorm, og den fortsætter. Et par helt specielle guldkorn fra dagen: BIM er alene det, der er konverterbart til udvekslingsformatet IFC. Hvis du beder om alt, så får du ingenting. What you can t analyse, you can t manage. Finland prioriterer stadig ICT udviklingen i bygge- og anlægssektoren meget højt. Hvad gør BIM Aarhus fremadrettet? BIM Aarhus er et fagligt forum i Aarhus omkring BIM. Foreningen er et filantropisk og vidensdelende foretagende med fokus på dialog, tværfaglighed og samarbejde, forhold der alle er helt nødvendige for at løse de store og komplekse udfordringer i forbindelse med implementeringen og brugen af BIM. Foreningens vidensdelende aktiviteter gennemføres på medlemsmøder og på konferencer, hvor med- lemmerne og de indbudte interessenter får tilført viden gennem faglige indlæg og en faglig dialog. BIM Aarhus ser den netop afholde konference som en vigtig informator og inspirator for den nationale BIM udvikling og bestyrelsen overvejer på baggrund heraf forskellige muligheder for at hente internati- onal viden og inspiration fra USA, England, Tyskland og Norge. Disse overvejelser kunne føre til, at BIM Aarhus indbyder til en international konference i foråret Slide: Sponsorer Endnu engang en stor tak til vore sponsorer, som gjorde det muligt at netop konferencen BIM Finland blev et vidensdelende arrangement på et højt fagligt niveau.

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /"#kw!ti/ Equity: Value

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /#kw!ti/ Equity: Value BIM: Equity: /b!m/ /"#kw!ti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Bips-konference Nyborg, Sept. 2012

Bips-konference Nyborg, Sept. 2012 Bips-konference Nyborg, Sept. 2012 Hvorfor er Hilti til Bips-messe? Hilti BIM historik Hilti organisation Hilti produkt-områder for BIM Hilti services og software Hilti BIM status Eksempler Next step og

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien

BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien BIM/ Ændrede processer/arbejdsmetoder/ Organisatoriske forhold ud over BIM Teknologien Organisatoriske forhold ud over BIM teknologien/ Organisatoriske forhold: The difficulties you might experience do

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape

En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis. Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape En stærkere byggeproces BIM i teori og praksis Peter Bo Olsen og Ditte Wedell Pape Denne bog er tænkt som guide til et effektivt samarbejde omkring et projekts BIM. Bogen kan også benyttes som et opslagsværk

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted

FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted FM Enterprise løsning for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Jan Norsted Agenda Overblik over ARCHIBUS Platform og integrationsmuligheder Rapporter / dash boards Mobile enheder Case: UCC

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet

Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Klare krav )l dri,sdata allerede i udbuddet Helle Ravn og Kim Jacobsen hera4@ucl.dk og kj@k- jacobsen.dk bips konference 2014 15. september 2014 - spor 1, auditorium 1 UCL - University College Lillebælt

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit 10 l cadmagasinet 39 Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit AF JACOB LANGE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blandt de første herhjemme til at satse målrettet på Autodesk Revit til ingeniører.

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere