Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus"

Transkript

1 Foreningen BIM Aarhus afholdt Konferencen BIM FINLAND Torsdag den 20. september 2012 på Arkitektskolen Aarhus CHAIRMAN TELEFON MOBIL DATE MAIL BLOG MARIANNE FRIIS oktober BIM Aarhus ønskede med dette arrangement at sætte fokus på den internationale udvikling indenfor digitalisering af byggeriet. Finland har satset massivt på research og udvikling af ICT i byggebranchen, og står i dag som ét af de førende lande i verden indenfor BIM, Building Information Modeling. BIM Aarhus ser derfor Finland som en eksponent for den internationale udvikling. Finland har initieret en udvikling, en omstillingsproces fra den analoge arbejdsmetode med fragmente- rede projektinformationer til en ny modelbaseret arbejdsmetode, implementering af BIM, som både har givet store udforinger, men som også har åbnet op for en bred vifte af nye og spændende mulighe- der i forbindelse med integrerede samarbejdsformer, med spektakulære arkitektoniske og tekniske løsninger og ikke mindst i forbindelse med høje krav til bæredygtighed og energiforbrug. Der var fri adgang til arrangementet, idet 14 virksomheder venligst have sponsoreret konferencen. Cembrit Gyproc A/S Troldtekt A/S YIT A/S VOLA A/S CAD- Q TEKLA Danmark Konstruktørforeningen VIA University College Aarhus Tech Erhvervsakademiet Lillebælt Bygningsinformatik Babel Arkitektskolen Aarhus Sohngårdsholmsvej Aalborg Hareskovvej Kalundborg Sletvej 2A 8310 Tranbjeg Vejlevej Fredericia Lunavej Horsens Robert Jacobsens Vej 70, København S Korskildelund Greve Vester Voldgade København V Campus Horsens Chr. M. Østergaards Vej Horsens Halmstadgade Aarhus N Munke Mose Alle Odense Aalborg Universitet Sohngårdsholmvej Aalborg 3F Rymarken Aarhus V Nørreport Aarhus C CHAIRMAN OF THE BOARD MARIANNE FRIIS SCHMIDT/HAMMER/LASSEN ARCHITECTS AABOULEVARDEN 37 BOX AARHUS C DENMARK

2 2 11 Slide: Banner på Arkitektskolen Aarhus Planlægningen af konferencen BIM Finland begyndte i foråret 2012, og efter tilsagn fra sponsorer og foredragsholdere blev konferencen offentliggjort umiddelbart efter sommerferien Der blev ud- sendt invitationer, Flyers og pressemeddelelser, og konferencen BIM Finland blev omtalt på 18 elektro- niske medier og i 4 fagblade. Konferencen blev afholdt på Arkitektskolen Aarhus torsdag den 20. september 2012, hvor formanden for BIM Aarhus, Marianne Friis, Kl. 10:15 kunne byde velkommen til 260 forventningsfulde deltagere og til fire foredragsholdere fra Finland. Arkitekt Tomi Henttinen Partner i Gravicon Oy, og repræsenterede som bygherrerådgiver bygherren på konferencen. Tomi Henttinen har, som formand for buildingsmart i Finland, deltaget i udviklingen af de nye finske BIM Guidelines, COBIM2012. Project Manager Enni Laine Er ansvarlig for Skanska BIM Competence Center. Enni Laine arbejder med implementeringen af BIM på både globalt og nationalt niveau, og har fokus på 4D simuleringer samt anvendelse af mobile enheder på byggepladsen. Professor Jarmo Laitinen Underviser og forsker på Tampere University of Technology, der er internationalt førende in- denfor udvikling af Virtual Construction Technologies. Arkitekt Robert Trapp Partner i Larkas & Laine Architects Ltd, et af Finlands største arkitektfirmaer. Tegnestuen arbej- der med BIM i alle projekter i alle projektfaser. Larkas & Laine Architects Ltd er medlem af Green Building Council Finland (FiGBC) og U.S. Green Building Council (USGBC).

3 Foredragsholderne repræsenterede således bygherrerne, rådgiverne, de udførende og uddannelsesin- stitutionerne, og de har alle været initiativtagere til og deltaget i udviklingsprojekterne eller har arbej- det med implementeringen i de enkelte virksomheder Slide: Program Slide: Et fyldt auditorium på Arkitektskolen Aarhus

4 BIM in Finland to day Efter velkomsten introducere Per Kortegaard den første foredragsholder: 4 11 Arkitekt Tomi Hentinen Gravicon Oy M.Sc. Architect SAFA CEO and Partner Gravicon Oy Board Member Gravicon DK ApS Chair buildingsmart Finland lide: Kilden Kristiansand Copyright ALA Architects BIM Trends i Finland i dag Udvikling af proces og arbejdsmetoder IDM Information Delivery Manual Guidelines COBIM2012 Nye energinormer Leverancer og BIM BIM Strategier Bæredygtighed Renoveringsprojekter I Finland er de forskellige sektorers engagement i BIM meget forskellig, og et overordnet estimat giver følgende fordeling af BIM implementering og anvendelse: Den offentlige sektor 50 % af projekterne Den private sektor 20 % af projekterne De store entreprenører 100% af projekterne BIM er alene det, der er konverterbart til udvekslingsformatet IFC I BIM sker der en overlapning af de forskellige forløb, både i processen og i bygningsmodellernes detal- jering, og man kan derfor ikke bruge den kendte faseopdeling i hverken planlægningen, projekteringen eller udførelsen. I Finland anvender man Informationsniveauer på modelniveau, som vi kender det i Danmark. Vi kan se en udvikling indenfor software, som betyder, at vi bliver i stand til at generere særlige forenk- lede modeller til specifikke opgaver som simulering af energi, konsistenskontrol og lignende simulerin- ger. De fælles BIM Guidelines COBIM2012 er baseret på BIM Requirements, der blev udgivet af Senatet Properties, Finlands største bygherre og bygningsejer. Opdateringen af projektet blev finansieret af Senatet Properties, projektudviklere, leverandører, rådgivere, byggefirmaer og softwareleverandører. buildingsmart Finland deltog også i finansieringen af projektet. COBIM2102 er delt op i 13 serier, som kan downloades i en engelsk version fra buildingsmart s finske hjemmeside. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Generel part Modeling of the starting situation Architectural Design

5 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10 Serie 11 Serie 12 Serie 13 MEP Design Structural Design Quality assurance Quantity take- off Use of models for visualization Use of models in MEP analyses Energy analysis Management of a BIM Project Use of models in facility management Use of models in construction 5 11 I Finland anvendes der en bred vifte af software: Arkitekt Konstruktionsingeniør MEP Simuleringer Kollisionskontrol Udførelse Byggeplads ArchiCAD og Revit Tekla og Revit Stucture MagicCAD Ruiska for MagicCAD IDA Indoor climate and energi by Equa. Solibri og NAVISWorks Tekla VICO Office Tocosoft Tekla BIMsight I de faglige samarbejde oplever man det paradoks i Finland, at man på den ene side har yngre fagperso- ner, der kan og kun vil arbejde med BIM, men som ikke har den nødvendige byggefaglige ekspertise, og på den anden side har ældre fagpersoner, der ikke kan arbejde med BIM, men som netop har den byg- gefaglige ekspertise og erfaring. Udfordringen er den problematiske overgangsfase, hvor vi både opererer med dokumenter og BIM modeller, og hvor den traditionelle begrebsverden blandes med en ny begrebsverden. Det er et stort paradigmeskifte, den største siden renæssancen, hvor den dobbelt retvinklede projektion blev opfun- det og totalt ændrede den måde, man informerede om rumlighed på. Bygherren skal ikke kræve alt i BIM aftalerne, så bliver forvirringen stor, og de får lidt eller intet. Hvis du beder om alt, så får du ingenting. Bygherrerne skal være meget præcise i deres kravstillelse, og så sikre sig, at de får netop det, de har bedt om. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Bygherrens BIM. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. BIM in Skanska Efter en kort pause introducerede Per Kortegaard den næste foredragsholder: Project Manager Enni Laine Skanska Finland Oy Slide: On site model Copyright Skanska Oy M.Sc. (Tech.), Tampere University of Technology Construction Management and Economics

6 Det er Skanskas mål, at opnå den bedste kvalitet for deres kunder og samtidig etablere et sikkert ar- bejdsmiljø for deres ansatte, og på baggrund heraf ser Skanska BIM som et af de helt centrale elemen- ter til at forbedre byggeprocessen fra de første designoplæg helt frem til afleveringen. Det er Skanskas erfaring at BIM initierer en nul fejl proces, hvorved man opnår et bedre og naturligvis fejlfrit design Skanska ser BIM som en af de vigtigste konkurrencefordele, og BIM er således en integreret del af Skan- skas overordene forretningsmodel. Entreprenørfirmaet har siden 2009 haft som mål, at alle projekter skal projekteres i BIM. Skanska prøver, så vidt muligt, at opsamle erfaring og vidensdele i forbindelse med brug og implementering af BIM, men det er vanskeligt at gøre det overalt, hvor Skanska er repræ- senteret, da vidensniveauet indenfor BIM er meget varierende i de forskellige lande. Skanska lægger stor vægt på den visuelle kontrol, der kan foretages i en 3D bygningsmodel, fejl bliver opdaget hurtigere og i et langt større omfang end ved den traditionelle projektering. Netop mulighe- derne for visualisering i alle projektfaser betyder ofte, at der bliver truffet både bedre og billige beslut- ninger. Ifølge Skanska betyder anvendelsen af BIM fem nuller i byggeprocessen: 0 fejl i design 0 fejl i mængde, omkostningsoverslag og planlægning 0 fejl i indkøb og logistik 0 fejl i produktionen 0 fejl i aflevering Omkostninger ved fejlretning i et BIM projekt kan opgøres således med faktor: 10 En fejl opdaget i BIM modellen, og som løses i BIM modellen. 100 Den samme fejl som først løses i forbindelse med fælles projekteringsmøder Fejlen, som først opdages på byggepladsen og løses der Fejlen, som først opdages, når der er bygget, og derfor on site fejlretning Fejlen, som først bliver løst i retssalen. I forbindelse med projektopstart på et BIM projekt skal man sørge for en drøftelse og afklaring af føl- gende meget afgørende forhold: The Scopes The Content The BIM Milestones The Quality Control The Use Model Utilizasion Hvorfor BIM. Hvad skal BIM projektet indeholde. Hvordan aftales BIM informationsniveauerne. Hvilken kvalitetskontrol skal foretages og hvornår. Tidspunkt for Audit. Hvad skal modellen anvendes til og hvordan skal den anvendes. Modelleringsarbejdet planlægges på baggrund af ovenstående beslutninger. Det er essentielt, at man i starten af et projekt får drøftet og afklaret disse forhold i forbindelse med BIM. Det kan være vigtigt, at man udarbejder en aftale om BIM indholdet og hele ICT forløbet, før selve entreprisekontrakten er endeligt på plads. Det er hovedsagelig rådgiverne, der udarbejder de modeller Skanska anvender i produktionsplanlæg- ningen og udførelsen, Skanska har dog muligheden for selv at modellere. Skanska s implementeringsproces indeholder forskellige BIM parametre, som gør det muligt at måle niveauet i de forskellige lande og i de forskellige projekter. Der anvendes en Road Map, som sikrer

7 en veldefineret og entydig oversigt over implementeringen. BIM niveauet i et projekt vil altid være afhængig af og tage udgangspunkt i projektets kontekst. Skanska peger på nogle overordnede erfaringer med BIM: 7 11 Den største værdi ved anvendelsen af BIM er ikke den nye teknologi, men at BIM er en helt anden og langt mere værdiskabende måde at arbejde og samarbejde på. Den gennemsigtighed og tværfaglige forståelse man opnår ved brug af BIM modellerne er af meget stor værdi for alle parter, og anvendelsen af BIM betyder evident en højere produktivi- tet og kvalitet på alle niveauer i projektet. BIM betyder, at man kan træffe bedre beslutninger på et validt grundlag tidligere i projektet. Det er meget vigtigt at integrere BIM i projekteringsmøderne og få skabt en rutine for audit af modellerne og dermed en klassificeret kontrol. Skanska har, med rigtig gode resultater, brugt fagmodeller i forskellige kombinationer. Modellerne samles efter principperne i OpenBim, og man anvender i forbindelse hermed IFC udvekslingsformatet. Det betyder, at Skanska ikke kræver, at deres rådgiverne skal anvende specifikke programmer, men at de frit netop kan anvende det software, som de finder bedst. De leverer modellerne til Skanska i IFC udvekslingsformatet, hvilket muliggøre en transformation til det software, som anvendes af de udfø- rende. Skanska kombinerer således ofte forskellige fagmodeller, kombinationer der bruges på bygge- pladsen med et rigtig godt resultat. Skanska sørger ved en målrettet efteruddannelse for, at mandska- bet på byggepladsen kan bruge disse modeller i forbindelse med planlægning og udførelse. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Entreprenørens BIM, hvor foredragsholderen besvarede følgende spørgsmål fra deltagerne. Hvornår anvender Skanska mængder fra modellen Er der sket en ændring angående ansvaret mellem rådgiverne, der udarbejder modellen og entreprenøren der anvender den på byggepladsen. Hvad er de lavt hængende frugter i BIM anvendelsen, som giver værdi straks Hvilke DV informationer afleveres til bygherren Skanska vil i den nærmeste fremtid have fokus på adgang til 3D Bygningsmodellen fra Smartsphones Tablets, og de vil derudover arbejde målrettet på hele energisiden i forbindelse med BIM konceptet. Development of BIM in Finland Efter frokostpausen kunne Per Kortegaard introducere den næste foredragsholder: Professor Jarmo Laine Tampere University of Technologi Slide: Tampere Campus Copyright TUT Professor Department of Civil Engineering TUT Construction Management and Economics Ph.D, ICT in Construction Board Member M.A.D. Oy

8 Building Information Modeling giver mulighed for vigtige analyser, langt bedre og tidligere i processen: Anlægsinvesteringen Bygbarheden på pladsen Livscyklus omkostninger Energiforbruget i den færdige bygning 8 11 Helt enkelt kan analysens betydning udtrykkes således: What you can t analyse, you can t manage. BIM processen har nogle vigtige milestones: Plan Planlægning Steer Styring Fix Justering Learn Erfaringsindsamling BIM og LEAN er to interrelaterede og gensidigt afhængige begreber, derfor vil de to metoder blive samlet til een metode engang i fremtiden. I Finland er man meget opmærksomme på implementerin- gen af INFRABIM i virksomhederne og projekterne, idet der ligger en er stor værditilvækst i at tage mere med i BIM projektet end bygningerne. INFRABIM er BIM metoden anvendt på det, der ligger udenfor bygningen: Landskab og Infrastrukturprojekter Installationer i jorden Føringsveje for forsyninger Så perspektiverne i BIM udviklingen er: The Building Bygningen The Surroundings De nærmeste omgivelser The Region Regionerne The Nation Nationen The Globe Verden Det er primært de store finske firmaer fra byggeindustrien, der sponsorerer dette udviklingsarbejde med INFRABIM, mere end det er staten, som dog er med. De finske byggevirksomheder kan se store fordele ved at engagere sig i INFRABIM, og der skal investeres ca. 150 millioner kr. i de kommende år. Indlægget efterlod det helt klare indtryk, at Finland stadig prioriterer ICT udviklingen i bygge- og an- lægssektoren meget højt. Efter indlægget fulgte en kort dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet BIM i Ud- dannelse og Forskning. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. Creating Architure with BIM Efter en kaffepause introducerede Per Kortegaard den sidste foredragsholder: Arkitekt Robert Trapp Larkas & Laine Arcitects Ltd. Slide: Copyright Larkas & Laine Ltd. M.Sc. Architect SAFA Master of Architecture Architecture Helsinki University of Technology CEO Larkas & Laine Architects Ltd.

9 TEGNESTUEN Larkas & Laine er med 55 ansatte én af Finland største tegnestuer, med 5 partnere og 25 arkitekter. En stor del af opgaverne er for private bygherrer og investorer, kun en lille del af tegnestuens projekter er offentlige byggerier. Tegnestuen har intens fokus på bæredygtighed og grønne bygninger, som lige nu nyder stor opmærksomhed i Finland BIM STRATEGI Larkas & Laine bruger BIM intensivt. De anvender stort set kun eet design værktøj in house, ArchiCad, der kører på MAC Computere. Tegnestuen har brugt ArchiCad til BIM projekter siden 1990, og BIM er ganske enkelt værktøjet, det anvendes på alle projekter, i alle faser. Det sikrer en arkitektonisk og tek- nisk kvalitet og præcision, og det giver en både effektiv og kreativ designproces. Med kun eet design- program er tegnestuen i stand til at sikre en høj faglig indsigt, og de har udviklet deres egen Design guidelines, METHOP, som konstant opdateres på baggrund af indvundne erfaringer og ideudvekslinger. Tegnestuen deltager gerne i pilot projekter, de er åbne overfor nye ideer og nye måder at gøre tingene på. BIM OG PROJEKTER Larkas & Laine bruger BIM i forbindelse med Master planlægning, allerede i de første enkle layoutskit- ser anvendes BIM, med intelligente informationer om forhold, der har stor betydning for investorer og beslutningstagere, herunder bruttoareal, nettoareal, volumen, parkeringsarealer, friarealer. Med BIM er det muligt at udføre hurtige beregninger og det er let at opstillede valide alternativer til fremlæggel- se for bygherrer og investorer. BIM anvendes også i højere grad i myndighedsbehandlingen. Flere forvaltninger har implementeret IFC formatet i forbindelse med standarder og regler, både i forbindelse med en egentlig byggesagsgodken- delse, men ofte også i forbindelse med en løbende dialog omkring projektet, idet visualiseringer er med til at fremme forståelsen for helheden og detaljer i projektet. BIM SAMARBEJDE Udveksling af 3D modeller sker med anvendelse af IFC formatet, som Larkas & Laine ikke ser de store problemer i at anvende. Det betyder, at tegnestuens 3D model helt uproblematisk kan indgå i en fæl- lesmodel eller i en funktionsbestemt model til et specifikt formål. INFORMATIONER BIM kræver både højt uddannet personale og en stærk computerkonfiguration. Der kan være en ten- dens til at lægge for mange informationer ind i Bygningsmodellen, bare fordi muligheden nu er der. Det er nødvendigt at overveje nytteværdien af informationerne. Der kan let og måske ubevist opstå et informationsowerflow, der kan skabe usikkerhed om, hvad der er gældende hvornår. For at imødegå denne usikkerhed i kommunikationen med både samarbejdspartnere og bygherrer, udarbejder Larkas & Laine en BIM Model Report ved hver modeludveksling, en rapport, som angiver hvilken information, der er gældende, hvad der er revideret og hvad der kun er skitser og idéer. VISUALISERING Larkas & Laine lægger ligesom Skanska stor vægt på de mange visualiseringsmuligheder i BIM, både som visuel kontrol af projektet, og i forbindelse med en dialog med samarbejdspartnere og bygherrer. Visualiseringerne kan have mange udtryk, som en Fly Over i forbindelse med en Masterplan, eller i forbindelse med myndighedsbehandling, hvor en 3D præsensation af forslagets kontekst i relation til de eksisterende omgivelser, betyder en værdiskabende dialog med myndigheder og brugere. ARBEJDSMETODE Den arbejdsmetode, der anvendes i et BIM projekt er helt forskellig fra den traditionelle projektering og den giver mulighed for at vurdere arkitekturen meget bedre. BIM arbejdsmetoden betyder endvidere,

10 at forslaget i langt højere grad end tidligere er tilpasset bygherrens behov, ønsker og økonomi. BIM BIM is here to stay, selv om vi stadig har mange urealistiske forventninger, det sker at folk ikke helt ved hvad de taler om. Bygherrerne er lidt usikre på fordelene ved BIM, men ofte fordi de ikke har den nød- vendige viden og forståelse for mulighederne i den objektorienterede bygningsmodel COBIM2012 De nye Guidelines COBIM2012, som TOMI Henttinen fortalte om, er med til at skabe en fælles forståel- se for BIM, og de har vundet stor indpas i den finske byggeindustri, da alle organisationer har deltaget i udarbejdelsen og dermed taget både ansvar for og medejerskab til COBIM2012. Efter indlægget fulgte en dialog mellem deltagerne og foredragsholderen med temaet Arkitektens BIM. Spørgsmål fra deltagerne blev fyldestgørende besvaret af foredragsholderen. Summary Per Kortegaard takkede foredragsholderne og deltagerne i konferencen BIM Finland for en spændende og udbytterig dag, og sluttede dagen med denne sentens: So what did we learn in School to day First of all, we have been brainwashed with BIM, we indeed could say, we have been BIM- washed Slide: Enni Laine og Per Kortegaard Slide: Frokost De fire indlægsholdere har givet et mangfoldigt og bredt indtryk af BIM i Finland. Det var rigtig godt, at blive opdateret om udviklingen hos vores nordiske venner, som på mange måder har været et fore- gangsland vedrørende anvendelse og udnyttelse af bygningsmodeller. De har fortsat en stor udviklings- takt og projekterne nyder bred opbakning fra den finske stat og fra byggeindustrien, bygherrer, rådgive- re, leverandører, udførende og softwareudviklere. Her nogle enkelte tendenser fra konferencen: Bygherren skal være præcis i sine krav. Vi skal være meget præcise angående hensigt, formål, proces og mål med BIM. Være opmærksom på hvad der skal modelleres, og hvad der ikke skal modelleres. Vi er i en konstant læringsproces. Der er en udviklingstendens hvor man går op i skala, fra BIM til INFRA BIM. Lean og BIM kan blive udviklet til en kombineret metode LeanBIM. BIM er et rigtig godt værktøj til at minimere ulykker og fejl på byggepladsen. Skanska vælger rådgivere på baggrund af faglige kvalifikationer. Professionel anvendelse af BIM er et redskab til at rekruttere ambitiøse medarbejdere.

11 BIM værktøjerne anvendes i de kreative processer. Fra 2009 til 2012 har udviklingen været enorm, og den fortsætter. Et par helt specielle guldkorn fra dagen: BIM er alene det, der er konverterbart til udvekslingsformatet IFC. Hvis du beder om alt, så får du ingenting. What you can t analyse, you can t manage. Finland prioriterer stadig ICT udviklingen i bygge- og anlægssektoren meget højt. Hvad gør BIM Aarhus fremadrettet? BIM Aarhus er et fagligt forum i Aarhus omkring BIM. Foreningen er et filantropisk og vidensdelende foretagende med fokus på dialog, tværfaglighed og samarbejde, forhold der alle er helt nødvendige for at løse de store og komplekse udfordringer i forbindelse med implementeringen og brugen af BIM. Foreningens vidensdelende aktiviteter gennemføres på medlemsmøder og på konferencer, hvor med- lemmerne og de indbudte interessenter får tilført viden gennem faglige indlæg og en faglig dialog. BIM Aarhus ser den netop afholde konference som en vigtig informator og inspirator for den nationale BIM udvikling og bestyrelsen overvejer på baggrund heraf forskellige muligheder for at hente internati- onal viden og inspiration fra USA, England, Tyskland og Norge. Disse overvejelser kunne føre til, at BIM Aarhus indbyder til en international konference i foråret Slide: Sponsorer Endnu engang en stor tak til vore sponsorer, som gjorde det muligt at netop konferencen BIM Finland blev et vidensdelende arrangement på et højt fagligt niveau.

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Hvad er BIM og hvad er status på anvendelsen set med entreprenørens øjne?

Hvad er BIM og hvad er status på anvendelsen set med entreprenørens øjne? Hvad er BIM og hvad er status på anvendelsen set med entreprenørens øjne? Peter Bo Olsen BIM Manager Salman Pey BIM Specialist 1 mth.com Agenda Introduktion til MT Højgaard Rammefor samarbejdemed BIM Case:

Læs mere

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support

Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Archiwise Aps: Stiftet i 2008 Udskilt af Triarc Arkitekter A/S Oprindeligt BIM support Nicolaj Hvid BIM konsulent Uddannet arkitekt/designer CEO Archiwise Aps Modelbaseret bygherrerådgivning Formål: At

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl. Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.dk /Udvalgte projekter/ Grundlagt i 1986 Primært offentlige bygninger

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 07. sept. 2015 + 08. sept. 2015 + 09. sept. 2015 2. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 07. september 2015 Tid: Emne:

Læs mere

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH

DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH DIGITALISERING PROJEKTLEDELSENS ERFARINGER FRA PANUM PROJEKTET HANS KRAGH AGENDA Intro Panum projektet kort orientering Krav - Valg Projektledelsesmæssige overvejelser Projektledelsesmæssige erfaringer

Læs mere

IFC, dataudveksling. Jan Karlshøj

IFC, dataudveksling. Jan Karlshøj IFC, dataudveksling Jan Karlshøj Civ.ing, Ph.D. Chefrådgiver/Fagchef, Rambøll (jnxk@ramboll.dk) Lektor, Danmarks Tekniske Universitet (jak@byg.dtu.dk) Formand buildingsmart udvalg i bips (buildingsmart@bips.dk)

Læs mere

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM:

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Modul 2: 08. november 2016-10. november 2016-3. sæson 1. Dag: Niveauer og formater / Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser PROGRAM: 08. november

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer,

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction 5 år med OpenBIM og IFC Frank Hollinger Virtual Design & Construction 1 NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder Omkostninger: Den højeste produktionseffektivitet Kunder: De mest

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Handlingsplan for integration af buildingsmart og bips

Handlingsplan for integration af buildingsmart og bips Handlingsplan for integration af buildingsmart og bips Baggrund og formål Nærværende notat er udarbejdet som en handlingsplan der udover et executive summary for de enkelte emner indeholder en redegørelse

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål!

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! 1 Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! Ekstraregninger er jo ikke noget problem, hvis du

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM:

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Modul 2: 16. november 2015 + 17. november 2015 + 18. november 2015 2. sæson 1. Dag: Niveauer og formater / Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

DET BYGBARE PROJEKT. KONFERENCE 30. november & 1. december 2015 BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE

DET BYGBARE PROJEKT. KONFERENCE 30. november & 1. december 2015 BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE KONFERENCE 30. november & 1. december 2015 DIGITAL PROJEKTERING & UDFØRELSE Hvordan kan digital projektering sikre et bygbart projekt? VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming

If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming If You can t describe what you are doing as a process, you don t know what you are doing. Deming FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE (FBE) FBE GEOGRAFI Hvor effektiv er byggeprocesserne? 1.

Læs mere

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT

VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT KONFERENCE 2 0. S E P T E M B E R 2 0 1 6 ÅRHUS Konferencen er udviklet i samarbejde med VEJEN TIL DET BYGBARE PROJEKT BYGGERIETS NYE VÆRDIKÆDE BYGGEBRANCHEN VERSION 2.0 * Branchens bud på hvordan man

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021

CUNECO PROJEKT 17021 CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS

Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding NAVITAS VELKOMMEN Dagsorden: Navitas projektet BIM på Navitas BIM i Pihl Afrunding Navitas projektet Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK Totalentreprise Arkitekter: Kjaer & Richter A/S Christensen & Co arkitekter a/s

Læs mere

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller GEOINFO 10-11 November 2010, Uppsala Peter Byrn, M.Sc. Cand.Geom. About Bentley Bentley is the global leader dedicated to providing architects,

Læs mere

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S Vianova Systems Netværket 1988 1990 2000 1995 2005 2010 Vianova Norge (HQ) Vianova Sverige Vianova Danmark Vianova UK Vianova

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet

En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet En stærk kombination Informationshåndtering i byggeriet NTI CADcenter A/S www.mdoc.dk Agenda Kort om Mdoc løsningen og forretningsmæssige gevinster Mdoc platformen ved Anna Sørensen Mdoc gennemgang af

Læs mere

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren?

Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? FSTA Årskonference 04-06. oktober 2017 Har cirkulært byggeri en fremtid i sundhedssektoren? JOHN SOMMER Strategi og forretningsudviklingsdirektør JA 2 Agenda MT Højgaard Globale trends sætter scenen Udfordringerne

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) Flemming Vestergaard, DTU Byg, 2013 Agenda: Baggrunden Det Digitale Byggeri 3D arbejdsmetode konceptet / BIM Resten af kursets indhold Digitaliseringen af

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM AARHUS

PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM AARHUS PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER INTELLIGENT TIDS- OG ØKONOMISTYRING BIM ARBEJDSMETODE SÅDAN GØR VI HOS RAMBØLL Fagmodeller Layout (Onuma, Trellligence, Dalux Config) Visualisering (Ramboll VR Wii m.fl.) Arkitektur

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /"#kw!ti/ Equity: Value

/b!m/ BIM: Building Information Modelling. /#kw!ti/ Equity: Value BIM: Equity: /b!m/ /"#kw!ti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

BIM I PRAKSIS. Morten Boesen. Bygningskonstruktør med speciale i BIM. BIM specialist ved P+P arkitekter. Udarbejdet af Morten Boesen

BIM I PRAKSIS. Morten Boesen. Bygningskonstruktør med speciale i BIM. BIM specialist ved P+P arkitekter. Udarbejdet af Morten Boesen BIM I PRAKSIS Morten Boesen Bygningskonstruktør med speciale i BIM BIM specialist ved P+P arkitekter AGENDA Udfordringen Værdiskabelse for BIM Et optimalt procesforløb fra start til slut BIM i praksis

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

: Studentermedhjælper, CAD cafe. Bistod med råd og vejledning til andre studerende med Revit, Sigma osv.

: Studentermedhjælper, CAD cafe. Bistod med råd og vejledning til andre studerende med Revit, Sigma osv. CV Søren Anucha Nygaard Tel: 22 92 83 22 E mail: sanygaard@gmail.com RESUMÈ Jeg er en ansvarsbevist person, der ligger vægt på kvalitet og at det arbejde jeg udfører, er planlagt og gennemtænkt. Jeg er

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT STUDERENDE OM RENOVERING OG NYBYGGERI FOR ARKITEKTER, INGENIØRER OG BYGNINGSKONSTRUKTØRER

UNDERSØGELSE BLANDT STUDERENDE OM RENOVERING OG NYBYGGERI FOR ARKITEKTER, INGENIØRER OG BYGNINGSKONSTRUKTØRER UNDERSØGELSE BLANDT STUDERENDE OM RENOVERING OG NYBYGGERI FOR ARKITEKTER, INGENIØRER OG BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd 1 Rapportens indhold HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere