Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:"

Transkript

1 IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april april maj April Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca minutter samlet for både multiple choice opgaverne og den korte skriftlige opgave. Opgaven løses direkte på det udleverede opgaveark og gemmes på det udleverede USB stik det er hensigten at bruge opgavebesvarelsen direkte i projektoren og gennemgå opgavebesvarelsen i plenum. Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: Hvor mange Bips IKT Ydelses- og tekniske specifikationer finder der? a. 3 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk klassifikation specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation b. 4 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Teknisk As build specifikation c. 5 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk Kommunikation specifikation / IKT- Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation d. 6 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk Kommunikation specifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation X e. 6 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation / IKT- Teknisk CAD-specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Tteknisk afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation, organisationsplan f. Ingen af ovennævnte IKT Bekendtgørelse 118 finder anvendelse for statsligt og statsligt støttet byggeri samt regionalt og kommunalt byggeri. Ved hvilken anslået entreprise sum ekskl. moms. finder bekendtgørelsen anvendelse? a. Ingen nedre grænse b. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 15 mio. c. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. X d. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. e. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 30 mio. f. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 15 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 35 mio. Udbud med mængder er det et krav at udbyde med mængder iht. IKT bekendtgørelserne? a. Ja, det er et af de primære krav og er særlig værdiskabende for bygherren b. Ja, der skal altid gennemføres udbud med mængder, dog ikke ved entreprisesum under 50 mio. c. Nej, udbud med mængder er ikke nævnt i bekendtgørelserne X d. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal alle mængder være indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister e. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i aftalt dataformat X f. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i IFC dataformat Hvornår skal en udbudsstrategi med fordel fastlægges? X a. Ultimo byggeprogram / primo Dispositionsforslag b. Ultimo Forprojekt / primo Hovedprojekt c. Ultimo Dispositionsforslag / Primo Forprojekt d. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal udarbejde en udbudstaktik e. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal bare følge udbudsreglerne f. Udbud er helt entydigt angivet i Tilbudsloven og EU s udbudsregler 1

2 PROJEKTORGANISATORISKE FORHOLD I RÅDGIVERVIRKSOMHEDEN: cuneco arbejder med 4 primære arbejdsområder hvilke? a. Kravdatabaser / Klassifikation / Beskrivelsessystemer / Egenskaber b. Beskrivelsessystemer / Dokumenthåndtering / Informationsniveauer / Opmålingsregler X c. Opmålingsregler / Klassifikation / Egenskaber / Informationsniveauer d. Mængdeberegninger / Klassifikation / Dokumenthåndtering / Bekendtgørelser e. Implementering af standarder i danske virksomheder / Implementering af standarder i Danske Uddannelsesinstitutioner / Implementering af danske standarder i organisationen buildingsmart / Implementering af danske standarder i EU f. Ingen af ovennævnte PROJEKTERINGENS TILRETTELÆGGELSE MED DE NYE VÆRKTØJER: Hvad binder klassifikationen sammen? a. IKTaftale / Arbejdsbeskrivelsen / Dørskemaer _X b. Model / Mængder / Beskrivelse c. Grænseflader d. Digitalisering af modellen e. 2D tegninger f. Alle ovennævnte Hvor oprettes dørskemaer? a. Arbejdsbeskrivelsen b. 3D modellen X c. Den objektbaserede bygningsmodel d. 4D modellen e. 5D modellen f. 2D tegningerne g. Notater / rapporter Hvad anvendes projektweb til p.t. i DK? a. Foretage præcise opmålinger b. 3D visualisering X c. Digitalt udbud d. Mailkorrespondance X e. Dokumentation / Arkivering X f. Digitalt tilbud Hvorfor er en tidlig opdeling af bygningsgeometri i forhold til 3D modellen vigtig? a. Kollisionskontrol (mellem objekter) b. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen c. Struktur af 3D modellen d. Opretning af tilbudslister e. Konfliktkontrol (i forhold til regler) f. Konsistenskontrol (kontrol af ensartethed) x g. Alle ovennævnte Hvad anvendes geometriske egenskabsdata til? X a. Kollisionskontrol X b. Dimensioner, mængde mv. c. Opretning af tilbudslister X d. Konfliktkontrol X e. Konsistenskontrol X f. Bygningsinformationsmodellering 2

3 Hvad anvendes funktionsrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol X b. Informationsniveau til digitalt udbud X c. Konfliktkontrol X_ d. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen X_ e. Oplysning på materiale, styrke, støj, lyd f. Konsistenskontrol Hvad anvendes produktrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol a. Oplysning omkring placering i model e. Konfliktkontrol X c. 3D visualisering X d. Klassifikation, leverandør, priser, driftsoplysninger f. Konsistenskontrol X e. Formidling af grænsefladerne f. Alle ovennævnte 3

4 Opgave 2a: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: Hvad vil man kalde en model som nedenstående? Illustration Hvad er informationsniveauet? 2 I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? dispositionsforslag Svar: Kilde: Eigil Nybo Det er en illustration, formegentlig på baggrund af en bygningsmodel. Man kan formode at modellen er på informationsniveau 2 og er tidlig dispositionsforslag. 4

5 Opgave 2b: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: Hvad vil man kalde en model som nedenstående? Hvad er informationsniveauet? I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? Svar: Kilde: Eigil Nybo Det er en illustration, formegentlig på baggrund af en bygningsmodel. Man kan formode at modellen er på informationsniveau 2 og er tidlig dispositionsforslag. 5

6 IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 2: Modul 2: 29. april april maj April Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca minutter samlet for både multiple choice opgaverne og den korte skriftlige opgave. Opgaven løses direkte på det udleverede opgaveark og gemmes på det udleverede USB stik det er hensigten at bruge opgavebesvarelsen direkte i projektoren og gennemgå opgavebesvarelsen i plenum. Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: Hvor mange Bips IKT Ydelses- og tekniske specifikationer finder der? a. 3 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk klassifikation specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation b. 3 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Teknisk As build specifikation c. 4 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk Kommunikation specifikation / IKT- Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation X d. 5 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk Kommunikation specifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation e. 6 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation / IKT- Teknisk CAD-specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Tteknisk afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation, organisationsplan f. Ingen af ovennævnte IKT Bekendtgørelse 118 finder anvendelse for statsligt og statsligt støttet byggeri samt regionalt og kommunalt byggeri. Ved hvilken anslået entreprise sum ekskl. moms. finder bekendtgørelsen anvendelse? a. Ingen nedre grænse b. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 15 mio. c. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. X d. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. e. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 30 mio. f. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 15 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 35 mio. Udbud med mængder er det et krav at udbyde med mængder iht. IKT bekendtgørelserne? a. Ja, det er et af de primære krav og er særlig værdiskabende for bygherren b. Ja, der skal altid gennemføres udbud med mængder, dog ikke ved entreprisesum under 50 mio. c. Nej, udbud med mængder er ikke nævnt i bekendtgørelserne X d. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal alle mængder være indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister e. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i aftalt dataformat f. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i IFC dataformat Hvornår skal en udbudsstrategi med fordel fastlægges? X a. Ultimo byggeprogram / primo Dispositionsforslag b. Ultimo Forprojekt / primo Hovedprojekt c. Ultimo Dispositionsforslag / Primo Forprojekt d. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal udarbejde en udbudstaktik e. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal bare følge udbudsreglerne f. Udbud er helt entydigt angivet i Tilbudsloven og EU s udbudsregler 1

7 PROJEKTORGANISATORISKE FORHOLD I RÅDGIVERVIRKSOMHEDEN: cuneco arbejder med 4 primære arbejdsområder hvilke? a. Kravdatabaser / Klassifikation / Beskrivelsessystemer / Egenskaber b. Beskrivelsessystemer / Dokumenthåndtering / Informationsniveauer / Opmålingsregler X c. Opmålingsregler / Klassifikation / Egenskaber / Informationsniveauer d. Mængdeberegninger / Klassifikation / Dokumenthåndtering / Bekendtgørelser e. Implementering af standarder i danske virksomheder / Implementering af standarder i Danske Uddannelsesinstitutioner / Implementering af danske standarder i organisationen buildingsmart / Implementering af danske standarder i EU f. Ingen af ovennævnte PROJEKTERINGENS TILRETTELÆGGELSE MED DE NYE VÆRKTØJER: Hvad binder klassifikationen sammen? a. IKTaftale / Arbejdsbeskrivelsen / Dørskemaer X b. Model / Mængder / Beskrivelse (tilbudslisten) c. Grænseflader d. Digitalisering af modellen e. 2D tegninger f. Alle ovennævnte Hvor oprettes dørskemaer? a. Arbejdsbeskrivelsen b. 3D modellen X c. Den objektbaserede bygningsmodel d. 4D modellen e. 5D modellen f. 2D tegningerne g. Notater / rapporter Hvad anvendes projektweb til p.t. i DK? a. Foretage præcise opmålinger b. 3D visualisering X c. Digitalt udbud d. Mailkorrespondance X e. Dokumentation / Arkivering X f. Digitalt tilbud Hvorfor er en tidlig opdeling af bygningsgeometri i forhold til 3D modellen vigtig? a. Kollisionskontrol (mellem objekter) b. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen X c. Struktur af 3D modellen X d. Opretning af tilbudslister e. Konfliktkontrol (i forhold til regler) f. Konsistenskontrol (kontrol af ensartethed) Hvad anvendes geometriske egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol b. Dimensioner, mængde mv. c. Opretning af tilbudslister d. Konfliktkontrol e. Konsistenskontrol f. Bygningsinformationsmodellering X g. Alle ovennævnte 2

8 Hvad anvendes funktionsrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol b. Informationsniveau til digitalt udbud X c. Konfliktkontrol d. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen X e. Oplysning på materiale, styrke, støj, lyd X f. Konsistenskontrol Hvad anvendes produktrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol a. Oplysning omkring placering i model e. Konfliktkontrol X c. 3D visualisering X d. Klassifikation, leverandør, priser, driftsoplysninger f. Konsistenskontrol X e. Formidling af grænsefladerne f. Alle ovennævnte 3

9 Opgave 2a: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: Hvad vil man kalde en model som nedenstående? En geometrisk model Hvad er informationsniveauet? Bud: Niveau 1, men delelementer vil man kun kunne fastlægge informationsniveauet ved at se på informationer og egenskabsdata på selve objektet. I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? Disp. forslag Svar: Kilde: Eigil Nybo 4

10 Opgave 2b: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: En geometrisk model med farver. Hvad er informationsniveauet? Bud: Niveau 1, men delelementer vil man kun kunne fastlægge informationsniveauet ved at se på informationer og egenskabsdata på selve objektet. Hvis niveauet skal være højere, skal der følge en signaturforklaring på farverne samt eventuelt døre i projektet, hvis dette ønskes. I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? Disp. forslag Svar: Kilde: Eigil Nybo 5

11 IKT Koordinator & Leder Uddannelsen GRUPPEOPGAVER: Modul 2: 29. april april maj April Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca minutter samlet for både multiple choice opgaverne og den korte skriftlige opgave. Opgaven løses direkte på det udleverede opgaveark og gemmes på det udleverede USB stik det er hensigten at bruge opgavebesvarelsen direkte i projektoren og gennemgå opgavebesvarelsen i plenum. FACITLISTE UREDIGERET i forhold til fremlæggelsen af opgaverne Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: Hvor mange Bips IKT Ydelses- og tekniske specifikationer finder der? a. 3 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk klassifikation specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation b. 4 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Teknisk As build specifikation c. 5 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT - Teknisk Kommunikation specifikation / IKT- Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation d. 6 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk Kommunikation specifikation / IKT - Teknisk CAD specifikation / IKT- Teknisk Afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation x_ e. 6 stk. - IKT - Ydelsesspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation / IKT- Teknisk CAD-specifikation / IKT- Teknisk udbudsspecifikation / IKT- Tteknisk afleveringsspecifikation / IKT- Teknisk kommunikationsspecifikation, organisationsplan f. Ingen af ovennævnte IKT Bekendtgørelse 118 finder anvendelse for statsligt og statsligt støttet byggeri samt regionalt og kommunalt byggeri. Ved hvilken anslået entreprise sum ekskl. moms. finder bekendtgørelsen anvendelse? a. Ingen nedre grænse b. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 15 mio. c. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. x_ d. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 5 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 20 mio. e. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 10 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 30 mio. f. Ved Statsligt og statsligt støttet byggeri 15 mio. Ved Regionalt og kommunalt byggeri 35 mio. Udbud med mængder er det et krav at udbyde med mængder iht. IKT bekendtgørelserne? a. Ja, det er et af de primære krav og er særlig værdiskabende for bygherren b. Ja, der skal altid gennemføres udbud med mængder, dog ikke ved entreprisesum under 50 mio. c. Nej, udbud med mængder er ikke nævnt i bekendtgørelserne x_ d. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal alle mængder være indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister _(x)_ e. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i aftalt dataformat x_ f. Nej, men bekendtgørelserne beskriver, at hvis der udbydes med mængder skal det være muligt at udtage alle mængder fra den objektbaserede bygningsmodel, der fremsendes til projektparterne i IFC dataformat Hvornår skal en udbudsstrategi med fordel fastlægges? x_ a. Ultimo byggeprogram / primo Dispositionsforslag b. Ultimo Forprojekt / primo Hovedprojekt c. Ultimo Dispositionsforslag / Primo Forprojekt d. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal udarbejde en udbudstaktik e. Det giver ingen mening at udarbejde en udbudsstrategi, man skal bare følge udbudsreglerne f. Udbud er helt entydigt angivet i Tilbudsloven og EU s udbudsregler 1

12 PROJEKTORGANISATORISKE FORHOLD I RÅDGIVERVIRKSOMHEDEN: cuneco arbejder med 4 primære arbejdsområder hvilke? a. Kravdatabaser / Klassifikation / Beskrivelsessystemer / Egenskaber b. Beskrivelsessystemer / Dokumenthåndtering / Informationsniveauer / Opmålingsregler x_ c. Opmålingsregler / Klassifikation / Egenskaber / Informationsniveauer d. Mængdeberegninger / Klassifikation / Dokumenthåndtering / Bekendtgørelser e. Implementering af standarder i danske virksomheder / Implementering af standarder i Danske Uddannelsesinstitutioner / Implementering af danske standarder i organisationen buildingsmart / Implementering af danske standarder i EU f. Ingen af ovennævnte PROJEKTERINGENS TILRETTELÆGGELSE MED DE NYE VÆRKTØJER: Hvad binder klassifikationen sammen? a. IKTaftale / Arbejdsbeskrivelsen / Dørskemaer x_ b. Model / Mængder / Beskrivelse c. Grænseflader d. Digitalisering af modellen e. 2D tegninger f. Alle ovennævnte Hvor oprettes dørskemaer? a. Arbejdsbeskrivelsen x_ b. 3D modellen x_ c. Den objektbaserede bygningsmodel x_ d. 4D modellen x_ e. 5D modellen f. 2D tegningerne g. Notater / rapporter Hvad anvendes projektweb til p.t. i DK? a. Foretage præcise opmålinger b. 3D visualisering x_ c. Digitalt udbud d. Mailkorrespondance x_ e. Dokumentation / Arkivering x_ f. Digitalt tilbud Hvorfor er en tidlig opdeling af bygningsgeometri i forhold til 3D modellen vigtig? a. Kollisionskontrol (mellem objekter) b. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen X_ c. Struktur af 3D modellen d. Opretning af tilbudslister e. Konfliktkontrol (i forhold til regler) f. Konsistenskontrol (kontrol af ensartethed) Hvad anvendes geometriske egenskabsdata til? x_ a. Kollisionskontrol x_ b. Dimensioner, mængde mv. c. Opretning af tilbudslister x_ d. Konfliktkontrol x_ e. Konsistenskontrol f. Bygningsinformationsmodellering 2

13 Hvad anvendes funktionsrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol b. Informationsniveau til digitalt udbud x_ c. Konfliktkontrol d. Opdeling af arbejdsbeskrivelsen x_ e. Oplysning på materiale, styrke, støj, lyd f. Konsistenskontrol Hvad anvendes produktrelaterede egenskabsdata til? a. Kollisionskontrol a. Oplysning omkring placering i model e. Konfliktkontrol c. 3D visualisering x_ d. Klassifikation, leverandør, priser, driftsoplysninger f. Konsistenskontrol e. Formidling af grænsefladerne f. Alle ovennævnte 3

14 Opgave 2a: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: Hvad vil man kalde en model som nedenstående? Hvad er informationsniveauet? I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? Svar: Kilde: Eigil Nybo 1) Det kommer helt an på hvilke informationer der er i modellen og dennes objekter! Kan måske kaldes en skitsemodel eller??? Det ligner en model fra et illustrationsværktøj i så fald, kan de data der er i modellen så overføres til et modelleringsværktøj (uden betydelige datatab), eller er det forfra i et modelleringsværktøj? 2) Det kommer helt an på hvilke informationer der er i modellen og dennes objekter! Kan måske kaldes for informationsniveau 1 eller??? Det ligner en model fra et illustrationsværktøj i så fald, kan man ikke helt tale om præcise informationsniveauer der kan ikke være tale om andet end 3D data i en sådan model. 3) Det kan være tidlig dispositionsforslag, fordi der er disponeret funktioner og hovedarkitektur. 4

15 Opgave 2b: Nedenstående opgave besvares med en kortfattet men præcis og entydig tekst: Spørgsmål: Hvad vil man kalde en model som nedenstående? Hvad er informationsniveauet? I hvilken af de traditionelle faseopdelinger kan modellen placeres? Svar: Kilde: Eigil Nybo 1) Det kommer helt an på hvilke informationer der er i modellen og dennes objekter! Kan måske kaldes en skitsemodel eller??? Det ligner en model fra et illustrationsværktøj i så fald, kan de data der er i modellen så overføres til et modelleringsværktøj (uden betydelige datatab), eller er det forfra i et modelleringsværktøj? 2) Det kommer helt an på hvilke informationer der er i modellen og dennes objekter! Kan måske kaldes for informationsniveau 1 eller??? Det ligner en model fra et illustrationsværktøj i så fald, kan man ikke helt tale om præcise informationsniveauer der kan ikke være tale om andet end 3D data i en sådan model. 3) Det kan være tidlig dispositionsforslag, fordi der er disponeret funktioner, form og flader. 5

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM:

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Modul 2: 16. november 2015 + 17. november 2015 + 18. november 2015 2. sæson 1. Dag: Niveauer og formater / Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM:

Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM: Modul 2: 08. november 2016-10. november 2016-3. sæson 1. Dag: Niveauer og formater / Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser PROGRAM: 08. november

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler PROGRAM: 12. januar 2016 08.30 - Ankomst Indskrivning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 07. sept. 2015 + 08. sept. 2015 + 09. sept. 2015 2. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 07. september 2015 Tid: Emne:

Læs mere

NYT: Hvad er der sket mellem Modul 1 og Modul 2: Christian Bolding. Indlæg 5 minutter

NYT: Hvad er der sket mellem Modul 1 og Modul 2: Christian Bolding. Indlæg 5 minutter NYT: Hvad er der sket mellem Modul 1 og Modul 2: Christian Bolding Indlæg 5 minutter Ændringer i deltagerlisten Nogle Kursister har fået ændret deres jobsituation og har derfor fået ændrede kontaktdata

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 08. november 2016 + 09. november 2016 + 10. november 2016 3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere