I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi"

Transkript

1 ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi

2 DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se <r'+ -tær' : tsest,.nedi. Bes t. ned.l-. le:t.medi. i.<ac * n.rrl Best.medl.. Formand: Med 1em: Medlem: Træner: Formand: Sekre tær: NORD-ALS BOLKLUBS BESTYRELSE: Ryrge Jensen, Birkevej 4, t1f Eørge liaic, Fe jøve j j, t1f. 505C L.rlnn -r_ncnr irnr-:rra i l,^,! -, f' \)AAl...,.rr.,.-trr,../, Ar-Cr.,rensen. Th. Brorsensve,l 2, tlf.5c21l r Børge Neesgård, Lær"keve j 3?, tlf. 504_14 r l'er Sønriergård., i{å.r,eve j }9 t}f. 5O40) : Gunner'llriksen, 1{osevang 10. : Chr'.,Jørgensen, Turøve j il, t1f : b ltndreasen, Bøgevej 18, tlf. 5O6C5 SPLLEUDVALG: Per Søndergård, )\tlåeeve j 19, tlf Holger Ped.ersen, Th.Brorsensvej 78 Erik Sørensen, Mosevang 102, tf. 5OO59 tleinz.,qehnke, Nørregad-e 5, Lysabi d, ) UNGDO],iSUDVALG : tsørge Neesgård., Lærkeve i 12, t}f Andr.Jensen, Th.Brorsensve) 2, t1f.5o21t Fo d.bo f dbaner. Turneringen står for døren, de første kampe spilles i week-enden 4-5 aprilr men hvor - og'på hvilke baner - sådan som det ser ud i øieblikket' er det næsten fortvivlende når inan tænker på, at der skal skaffes spilleplads ti de mange hold N.B. har med i turneringen. Vi må regne med der skal spilles min. 1o kampe hjemme hver week-end, og af baner har vi kun få. Langesø er der Stadion, hvor a1le de t'store" kampe spil}es, der kan træningsbanen tit nød bruges. Vi håber også der kan gives tilladelse til at bruge banen ved Havnbjerg tot., det er faktisk d.en bedste bane på hele Nordals. Der blev fortalt, at banen i Hol-m var p1øjet om, dette er imidlertid ikke tilfældet' banen er i fineste formr og den eneste bane vi har, hvor vi kan spi1e når føret er som i øjebl-ikket' det kan regne i ugevis og banen i Holm er stadig tør. Tilbage er der så banerne i, det er altid et smertens barn, banen i dalenr ja den er nogenlunde, men hvordan kommer man derned, det er næsten umuligt, for øjeblikket må man gå gennem byen og ind langs med hækken. Den anden bane oppe på Stadion kan vi heller ikke komme ind ti1 p'g'a' ) byeqeri et. Hvad. baner angår ligger d-er en stor opgave for de Samvirkende d.rætsforeninger på Nordals. t Formand: Kas s erer : Bes t. med 1. OLN.BOYS BESTYRELSE: Knud Poulsen, Th.Brorsensvej 7B t1f. 5o1jl R. Paustian, Th.Brorsensve j 54 Viggo Jessen, Asgårsvej ]0, Lunden TONDAORG F&AWEilTDE ' tlorita. H:XNNO L^lslX al - lc{. rtaat ' lor.lq

3 Gå på indkøb i G DBRO SUPER GYNTHER moos - (lige over for Donfoss) det rigtige indkøbssred på Als Telefon (044) R LZ o. L aurovtlltttd tor.o^d 5 - t oldlolo - Turneringsplan - forårsturneringea l)'lo. Serie V N.B.. april - apri 1 Awrbø1 april - anri K1i plev maj llord-als Boldklub - rrral Sønderbore Boldklub - maj Nord-A1s Boldklub - ma,i Egen juni i'lord-als Boldklub -,l uni Rødekro j uni },lo rd-a s Bo l dk lub,. t0, Nord.-As Bolclk1ub Nord-A1s Boldklub Ulkebø1 Nord-A1s Boldklub Stubbæk Nord-Als Bo1tlklub No tmark Nord-Als Bolciklub Augustenborg Nord.-Als 3o1dk1ub Åuenrå Bestyrelsen har truffet aftale med Nord,borg Sparekasse om reklaine på træninqsdragten. Aftalen lyder b1.a. på at Sparekassen l-everer et sæt træningsdragter til N. )t i. hold me<1 liordbor,q Sparekasse på ryggen. Aftalen gælder foreløbig for år. ) WESTON - ha væg til væg TOl]Y PETERSE] MØBLER Storegade Tll.5 t9 3t Vi sæller kvalilelen i hølsædet Forsikringer. \tyrelsen har tegnet for- *r,&lig" forsikringer, b. a. ovpl ig;ti g ulykkesfo rsikring, brand-, tyveri- og. ansvarsforsikring, alle forsikringer der er nødvendiee for en forening. Skulle træne* r r ledere og 1ign. have et uheld af een el-ler anden art, henvend jer ti1 bestyrelsen, d,er er næsten altid. en forsikring der kan hjæ1pe jer. Ti1 spillerne vil vi gerne opfordre ti, at dem der ikke har en fritidsulykkesforsikring, om at tegne en sådan, foreningens forsikringer dækker ikke spillerne under kamp e1er træ- D' \s. r c/v.,r>l o. g &,,'.., y v/ Erik Rudbeck Telf. 5t479 Ridepladsen. 3 u o rl e, i f rugt : Grcnt Konserycs Thorvald,ENSEN StorcAadc 7. NORDBORG - lr Forsikringsaklieselskabel Nye Danrke af 1864 Agenlur Nord-Als OKSBø BYGGEFORRETNNG s'. Enc"t,oldsen & Christensen Tlf. 5 t7 23 Tti. 5 t9 6z... nla,rr. køber det hos * KAMPER SloregoCe // A il0rdb0r6 - Telefon 5 l/ 4{ e,rnfio- DATVKONTEKTON - NORDBORG {ek, Vi.gto Lausten HarrnbJerg Te]-f. condtorl Stortudvalg i friskt og læk&crt br/d. Kurt Madsen Tlf. Holmgade 7, t414

4 Havnbierg Stationskro P;øv vor berømle anrelning. Grill-slegte kyllinger og {orårsruller. Vel mødl Anna og Viggo Bomberg Tell. 5 l0 19. v/ H. Callesen Storegade fe[ åndr. P. Petersen RutebtlstatioDen Tobak-B1ade-s-Chokolade ffihmm Dcf bodrlc cr blllignt hor Dcrcr HOll,lebmend gel LUSEil Holmgadc - Ttl., t april 12. april 19. april 24. april 1. naj.,. ma.'l 2o. maj 24. naj ]1. naj 7. juni 14. juni Turneringsplan - forårsturneringen 197o. Junior A. Nord-A1s 'Bo1dkub Tønder Sønderborg Boldklub - Nord-A1s Bo1dklub Had.erslev Gråsten Nord-As Boldklub Kiplev Nord-Als Boldk1ub Kolding.F. God. tur:rering. (;.1.u. hold) Yojens ) Åuenrå Ko J- d ing K. F. U.{. ]'lord-als Boldklub Padborg Kolding Bo ldkl-ub Da alle ungdomsspill-ere nu har trænet udendørs i længere tid, skulle vi være klar til- turneringen. Som ale jo ved har vi tilmeldt 14 hold i ungdomsafdelin- /' g trr så der er ingen tvivl om, at det bliver til mange spændende kampe, i løbet af denne turnering. tr ) 19.,A? 1o t. april Åuenrå april Nord-Als april Kolding apri 1 No rd"-a1s maj Nord"-A1s maj Kolding maj Nord-As maj Gram juni Nord-Als Drenge A. Bo 1dklub Bo 1 dkl ub Bo dklub Bo ldklub. F. Bo ld.klub Bo dklub (.r.s.u. hold) Nord"-A] s Bo 1d.k1ub Vojens \ Nord-As Boldklub R. H.. F. (nøaalng,'-lysum ) Hadersl ev Tønder l{ord-als Bo}dklub Sønderborg Boldklub Husk på een ting tfkeererr ungdomsspillere, gå frisk på banen hver gang, og 1ad være med at bruge mund., nej, det er benene du skal bru61e. Vi har desværre været udsat for at en del af vore træningskampe er blevet aflyst, på grund;af sne og på grund af at tle fremmed.e holtl ikke kunne stille hold, \t siclste er jo altid meget trist. 11 slut ønsker vi a1le ungd.omsspillere en rigtig god turnering. Børge Neesgård. PRSBEVDSTE køber Køb bi-1lige fodboldstøvler rltr uua. < ))-)7... j- 1Q.. kr. n r TRKOTACE hos tr. 4o Kr. 19,85 hos F'l')tM NqB *$RD LøJTERTOFEN ilordborg TA\DELSBANGEN - ogsd ungdommens bonk malermester Tlf Østerhaven l.l -

5 Ta KRANSEKAGE med hjem,^rn'ro"rr",.rffffu^^o. Butikscenter T1f. 5t76o Tlf.,L-5L Er må1et så o8 ved FØRERBEVS er talitikken rlgtf De undgår offslde at benytte NOBD-A KøBESTOiE Jørgen Brodersen Langesø, Mågevej 4,tlf. 5 1? 55 ANDELSBANKEN NORDBORG AFDELNG - En bank, De kan regne med. DYVG-KRO NATURSKøNNE OMGVELSEB KUVERTER NDTL 250 MODTAGES TLF. NORDBORG AL FLYTNNO med lukkede llyllevogne udløres, såvel i ind- som udland. - Vi har god", lørre lokaler til rådighed til møbelopbevaring. EVN BURKAL Godkendt T.l. R. Yogne Købingsmarkvei 7 - Pøl Telf Slagterl & Pølsemagerl K..STEi\NBERG Stor.g.dG Toll. 5l?15 Serie Y N.B.!. april Nord-Als Boldklulb L2. april Nord-As Sol u' b april Stubbæk 26. april Nord-ALs Bo1dkl-u J. maj Augustenborg: 1o. maj Nord-Als Boldklu 24. maj Avnbø J1. maj Nord-Als Boltlklu 7. juni Sønd.erborg Soldk 14. juni Nord-A1s Bo1d.klu 21. juni Rødekro anledning af J.B.U,'s 75 å jubilæum er der udskrevet en jubilæumsturnering for ungdo holcl. Til denne har N.B. ti1 neldt et ynglinge B hold junior 1et A hold, og et dreaaø A hold, så der er noget at se frem til d.renge. B.eko?dVask og ru;llestue Yåd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevarl V HENTER OG BRNGER Holmgade Tlt.5 l2 38 v/ HGlg. o9 svand l.<obign 1 b, f{ b rli bt lub b rs i! 'ffisw Storegadel -,SøndergadeT GuderuP Tlf Tlf.'581 '10 - Nord-Als - '-r.kebø1, - trord-a1s - Notmark - Nord-Als - Åtenrå - NordaAls - 'K1ip1ev - Nord-Als - Egen - Nord-As Bo 1d.k1ub Bo 1dklub Bo dklub Bo ldklub Bo L dklub Boldkl-ub ] Yi håber læserne vi- bære over, med den noget mærkelige opstillingt de-nne Bangr det skyldes )neringsplanen, d.er jo fy'faer temmelig meget. Nord-als Beton - Yarefabrik Lavensby Telf () Helmars,,FOTO".Tlf.5t6o6 HAFNA NORDBORO det er sil*ert! - nrpektør PETEN MATTESEN tljilrt+nft le - TU. ((x4) 6 æ 05 Olt0 TANUFAKTUR TOilFEXON ilonmorg BENT E. MADSEN Aul. Elektro lnstellatør Storrgrdc 63 Tl Helmuth Hansen Blikkenslagermester - Centralvarme og sanitet aut. gas- og vandmester llt,.n TAATøN Bækgade 2,, tlf

6 r lof1gn2gnsl""'sikring :P B k am g n a i m fimn G 0 m B F man hos: t:"1#,:?#" rtorogldr no?dborg ttl. (o4/rl s la os sror.g.d. 70 aa3o taordbors dr. loa.l 5 ra (,5 NORD BO RG KA MøLLER Tlf. (0«) s1462 Glro BOGHAN D EL M. Perregaard Åi Tlf. 5oL5o Skovby Ttf. 444oo Korn - tr'oderstoffer Brændsel - Byggematerialer,. april 12. april 19. april 26. april 1. nai 1o. maj 24. maj tl. maj 7. juni Serie V. Nord-As Boldklub N.B. Sønderborg B. 57 Nord.-Als Boldklub Ho strupskov Egernsund llord-al-s Boldk1ub Svens trup - Nord-A1s Boldklub Y - Nord"-Åls Boldklut r )li Sønd.erborg Frenad. Nortl-Al-s Boldklub Eørup Nord-A1s Boldklub l Sønd.erborg Bolclklub Nord.-Als Boldklub Skelcle Sestyrelsen har fået en aftale med l.ciivisionsklubben "Frem' København, om en kamp herned.e når forårsturneringen er slut. Aftalen er kommet i stand gennem b And.reasen, der tid,l-igere spil1ede i Fren. f F pq.lllllllll.a.oppp,jast) -t r-1 rl r-l -t Jf4 ll ønjerxd bl --i r-t rt -1 -a lrooooo Fq Fq Fa Fq Fq \ l'c,aaodaa o -i -t b0 r-l rl r-l r-{ 0llt'-{l.olgl tøø+6ddr9 btt{hrrfr(j)lrtrtr aooooho.o 9 p.a z)taa r-'l.a r+ 11 H -v,.l -!4 l4 rrjdd -l r-l r{ rl Fq Fq cq cq.,{ og (,+lr,or],rji fr.rofurlriri--l u)ro)(,)ldlld d trd-odirde t{gotrotrok{j oo>ohohcoo ZtscDZ:aZf4ZZ TONE KOtE Velegæt skolevogn og egpt TTORrOKALE. BOYSEN k6relærer Sdbakkm 2, ær Jørgensen & Basmussen Malerlorretning Bygnlngs-skille og møbelalbeide OKSBØL Tell F r3r r: r! t t. r'f :r Det er meningen kampen skal spilles en lørd.ag, men den endelige dag er endnu ikke fastlagt, af Frem's forårsturnering. S!AGTERFORPETNNG [u l. f. len$gn - Telefon det afhænser s.. NORDBORG KOSK Dasblade 0. Nørgaard Ugeblcde Tidsskrilter toto*ikler fipstjeneste obaks- og Poprrvarer læde,varer m. m..t' Telelon S l29.--{ ri -l rl. -'{.A.r{.-{ '.{ lrr rr H fu 'n '-J 'a 'r:,ø p- p, ø d cd d co 5 ddddeeee'rr + rr\no\\ol{\o$rla--.-l r-t (\ --{ N r'\ c4hoel J"noun LLLEBLKøRSEL Lavensby pr. Telelon (044) s T{ORDSORG STOREGADE 28 TELF. (Oatl) SØBY KRO Kelvin K!ær Jessen Gode panår gs{orhold Musik, sang, lit,eg glade dage

7 HERREMAGASNET -øofio STOREOADE 3. TELF. 5 OO 70 NORDBORG Serie V. N.B. Y. NONDBORG CAFETENA OG SP ENESTAURANT tr 72. april april Nord-Als Botdklub - Nord.-Als Boldktub ) V - Sønderborg Fremad. 79. april Hørup - Nord-As Boldklub V 26. april fv - Sønderborg Bo1d.klub z maj Skelde - Nord-Ats Bol_dklub V 1o. maj V - Sønderborg B 6T a^ maj Hostrupskov - Nord-As Boldklub fv z'l naj V - Egerrrsund 7. juni Svenstrup - Nord-Als Bo1dklub fy Fodbold - Lovens paragraf ). "Der udnævnes en dommer til at lede enhver kampil, sådan starter den paragrafl og den domrners afgørefse skal alle rette sig efter, selvom det i mange tilfæ1de er svært, men det nytter ikke at råbe op og lave vrøvl, domrneren har altid ret, også når han har uret. Retter man sig efter dommeren og op-» fører sig ordentlig på banen er kampen halvt vund.et, har man derimod dommeren mod sig, går det som regel ski d t. rl f A. NELSEN LANGESØ pr. Telefon 5 t7 52 PAPRVARER TRKOTAGE LEGETØ J PARFUMER Bestyrelsen har fastsat entreen til turneringens kampe som følger: Seiie V hold - J,oo kr... Serie V hold - 2roo kr. al-e øvrige hold gratis entre. Børn har gratis entre til alle kanpe. Støt vore ) annoncører Re serveret Alt i el-køl«kenudrtyr * Wy*ffi Storegade Tlf Hans W. Petersen & Son SMEDEJERNSLYGTER Telf i5 Turneringsplanen for Ynglinge og alle S.. hold. var ved red. slutning ik- ) kommet, dem bringer vi i næste nr. af Sporten. i flere forskellige størrelser. Små prlser. Vi har everet lygterne på sønv rno. tr'rode Aa. Svendsen Lærkevej J4 Langesø Tlf. 5L59L,,::T.T:,-.Jl1,l:' MObil qui.r. service og Turictbusser r.avensy Peter D. Andersen AtS AUTOSHOP Ring * Dår rre * n * Løjtertoft 13 dr df.5136t - Ejnar Lorenzen købmand Turøvej 42 Kirkeby.. 5 OO 55 T:: optiker URE OG OFTK -.GULD OG SøLV Tlr. 5 O Hordborg

8 R eservere t otel Union låt8es0 BAGER og CONDTOR N. WERN ER Trlf.5l753 '. Mal l)orer tid moå d å.pnåur leshør unmagel6ut-olråeo _.T6EEG- Gtro TELEBON ' tt ' Bankkontl: Nordborq Ernk. Sprrckarrc Siden for OLD-BQY] (Uæ også æses af andre) Lørdag, d.14-]-?o deltog 2'o1d-boy's hold i et indestær ) i Augustenborg Ha11en. Det ene hold' fik en J.plads i et *"g"t stærkt selskab. Tillykke med det' Søndag d o havde vi vort eget stævne i Nordalshaen, hvor vi fik nogle fornøjelige timer sammen med andre ilta-toy's hold. Det er en g1æde at se-sådan en flok ;;i; drense spi11e fodbold. Vi havde også den glæd'e at se Danmarksmestrene i indendørs fodbold for piger' Der var pokal ti1 de J beciste holrl' Nr. ]. 1- Notnark 1 N.B. Nr' 2' Notmark 2 Nr' Vores kassemester gør opmærksom på, at han har udsenclt Giro til kontingent, han vif gerne have dem tilbase (betalt), da han samler På dem. ndendørs fodbold er slut fra den \'4-7o' Udendørs starter omkring 1. mai' nærmere om dette i næste nummer af SPorten. OL)-BOY's afd. ) 8r l!{amer&jørdensetr L r E rellit:lr{a\ l Eftf r*rttne - Tlf SøNDERBORG - NORDBORG (044) (O44) Spiller De bold sa bli, klippet hos, pold Langeso Telf. S 12 3i,,chiki" LÆDERVARER NONDBORq TLF Bli-v MEDLEM af Nord- Als Boldklub Regelmæssig opsparing større lånemuligheder NOBDBOBG BANtr( storegede Telefon HAYil3BG AFDtsJNG (Budlæd) TELF' De er altid klædt på til at klæ'dem af med undertøj fra: ri-,oo r,tcor^ce. KosMErlK tndehøuet J. C. JohmæB Storegade 11 - ' Tell'51500 T,lke.dt ou!imedarle Bliv ubehag kvit med el-medicinsk lydbølge- MASSAGE der går i dybden! (LciG m.d lorkobtrct) NOVAFON NTRALYO Ring ( o4rr ) [t zon

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM

sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM sp@rten NORD-ALS BOLDKLIJM DET HOI(l-rrrarked BEDSTE ER BILLIGST I DANBO. KIRKEGADE NORDBORG SPoRTEN Udsiver; NORD=ÅLS BOLDKLUB Redoktion og loy-out; Chr. Jprgensen (onsvorshovende" Tryk: E. l*orenzen,

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Uhre GIF indbyder til Uhre Ungdomscup

Uhre GIF indbyder til Uhre Ungdomscup Uhre GIF indbyder til Uhre Ungdomscup Den 27. 28 & 29. januar i Brande og nabobyerne Et af Danmark største indendørs fodboldstævner Gode muligheder for overnatning og super forplejning Spil f.eks. U-10

Læs mere

MALIQ Vinter Cup 2014

MALIQ Vinter Cup 2014 MALIQ Vinter Cup 2014 Kampprogram (Version 2 / 2014 01 15) Opdateret: hold tilføjet i U6, U7, U8, U10B og U11/12 piger Bemærk: 2 nye hold tilføjet i U8 og programmet forskubbet med op til 16 min i U8 og

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010

Til udendørs fodboldstævne på Kerteminde Stadion d. 25. - 27. juni 2010 Kære træner/leder Kerteminde Boldklub har hermed fornøjelsen af, at byde velkommen til fodboldstævne i Kerteminde d. 25. - 27. juni 2010. Kerteminde Cup er andet og mere end fodbold. Det er også kammeratskab

Læs mere

Ungdomsafd. Beretning I973:

Ungdomsafd. Beretning I973: Ungdomsafd. Beretning I973: Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de unge talenter vi har. Vi har nok også for enkelte

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november RHS Ungdomsfodbold arrangerer RHS UMBRO Cup 2011 Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november I Rårup Hallen, Stouby Hallen og Hornsyld Idrætscenter Velkommen til RHS UMBRO Cup

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Cup Stævneprogram. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup Stævneprogram. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2014 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 14. 16. februar 2014 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2014. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2017 Velkommen til BNS CUP 2017 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 19. august 2017 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 Pølsegilde Hvert år i august holder NB det såkaldte pølsegilde ved klubhuset med forskellige aktiviteter, hyggeligt samvær - og

Læs mere

AIK 65 Auto-House cup 2016

AIK 65 Auto-House cup 2016 AIK 65 Auto-House cup 2016 Den 29. 30. 31. Januar og den 5. 6. 7. februar fodbold byder Velkommen til alle hold har igen fornøjelsen at byde velkommen til vores indendørs ungdomsstævne som har været afholdt

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

stævne 2012 i indefodbold Sport & Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst Fredag, lørdag og søndag 17. 19. februar 2012

stævne 2012 i indefodbold Sport & Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst Fredag, lørdag og søndag 17. 19. februar 2012 Velkommen til stævne 2012 i indefodbold i Sport & Kulturcenter Brovst Damengvej 2 9460 Brovst Fredag, lørdag og søndag 17. 19. februar 2012 Velkommen Der er i år tilmeldt 139 hold fordelt på rækkerne fra

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

INVITATION FUTSAL 2015/16

INVITATION FUTSAL 2015/16 INVITATION FUTSAL 2015/16 Turneringsopbygning Futsal turneringen 2015/16 udbydes i 2 niveauer i nedennævnte rækker. Vi tilstræber med inddelingen på at få så jævnbyrdige kampe som muligt. Hvis den enkelte

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard.

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard. 10 Spørgsmål til Neesgaard. Jeg har været 3 år i EUI, hvor jeg trænede deres Serie 4, sluttede med at rykke ned i Serie 5. Sporten Hvilke væsentlige forskelle er der mellem NB og EUI. Neesgaard Sporten

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver

Iben Eriksen. Privatrådgiver. Dir. tlf: 6520 4841. Vilhelm M. Nielsen Privatrådgiver Dir. tlf: 6520 4850. Chefrådgiver Kerteminde Cup 2009 Jørgen O. Schou Afdelingsdirektør Dir. tlf: 6520 4840 Bente Granhøj Jensen Hovedkasserer Dir. tlf: 6520 4934 Iben Eriksen Dir. tlf: 6520 4841 Jesper Petersen Dir. tlf: 6520 4852 Rene

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl

Velkommen på ARENA. SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM kl Foto og layout: KLITHYTTEN.COM Velkommen på ARENA SKAGEN IK vs. AALBORG KFUM 22-10 2011 kl. 15.00 Du støtter ungdomsarbejdet i SIK som passivt medlem! - meld dig ind allerede i dag... DAGENS KAMP: Skagen

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016 Broager Sparekasse Dybbøl Cup 15-17 januar 2016 Tøjsponsor Boldsponsor Præmie sponsor Hovedsponsor Velkommen til Dybbøl Cup 2016 Vi håber på en god sportslig oplevelse og en fair indstilling til såvel

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

HARTE INDOOR CUP 2014

HARTE INDOOR CUP 2014 PROGRAM TIL HARTE INDOOR CUP 2014 PROGRAM FOR WEEKENDERNE Fredag d. 5. dec - Lørdag d. 6. dec - Søndag d. 7. dec Fredag d. 12. dec - Lørdag d. 13. dec - Søndag d. 14. dec I HARTE FRITIDSCENTER STUBDRUPVEJ

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

23. 24. oktober 2004. Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark

23. 24. oktober 2004. Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark 23. 24. oktober 2004 Dronning Margrethe Hallen Fredericia Danmark Velkommen til Danish Indoor 2004 Det er en fornøjelse hermed at kunne indbyde til Danish Indoor 2004 i Fredericia. Dette års arrangement

Læs mere

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads.

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads. MICRO & MINIPUTPIGER Stående fra venstre: Vicky (træner); Christina a Jo Helle Irene Lisbeth Tanja Malene Camilla (træner). Knælende fra venstre: Dorthe Nanna Louise Maria K. Pia Dorthe. På billedet mangler:

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008.

FB Nyhedsbrev. nr februar 2008. FB Nyhedsbrev. nr. 5. - februar 2008. Så er FBs ungdomsafdeling på banen med årets første Nyhedsbrev. FB håber at alle klubbens medlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, trænere og ledere,

Læs mere

:~:l:i~~ .. l' -NORDBORG IDRÆfs-FORENING- f ... 3.årgang nr» 7, juli 1964. --- Ansvarsh. red. V.Skov.

:~:l:i~~ .. l' -NORDBORG IDRÆfs-FORENING- f ... 3.årgang nr» 7, juli 1964. --- Ansvarsh. red. V.Skov. NORDBORG IDRÆfsFORENING f W \l ii!jij! il!i! li;ri1l illjt ili!1! iti1 1iiiiii)_ ;)1[ )101))1 111j i!li[ i1) Qj li 3årgang nr» 7 juli 196 Ansvarsh red VSkov VIL;DEIIED TIL FODBOLDKAMP? Godt så går vi tilbage

Læs mere

Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter

Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter Ungdomsberetning Klubben lever op til formålsparagraffen i vore vedtægter VEDTÆGTER FOR VEDBÆK TENNISKLUB STIFTET 29. AUGUST 1916 Medlem af Dansk Tennis Forbund-DTF og Sjællands Tennis Union- SLTU 1 Navn

Læs mere

U13 er tilmeldt DGI med 1 hold i B-rækken og DBU med 3 hold (2 hold i B-række og 1 hold i C-række)

U13 er tilmeldt DGI med 1 hold i B-rækken og DBU med 3 hold (2 hold i B-række og 1 hold i C-række) Hej med jer Hermed en kalender over vinterens aktiviteter. Det er en fælles kalender mellem U13 og U14 dette fordi U13 og U14 er tilmeld en mini udendørs 11 mands turninger som løber i oktober og november

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

PROGRAM. 12., 13. og 14. juni 2015. Stævnetelefonnr. 25248478 kan benyttes fra fredag kl. 15.00

PROGRAM. 12., 13. og 14. juni 2015. Stævnetelefonnr. 25248478 kan benyttes fra fredag kl. 15.00 PROGRAM 12., 13. og 14. juni 2015 Stævnetelefonnr. 25248478 kan benyttes fra fredag kl. 15.00 1 Rækkeinddelinger: Herre/damer +32 år Herre/damer + 42 år række A og B række Cog D Spilletider: Alle spiller

Læs mere

PROGRAM 2011. Houlkærhallen. Houlkær IF Viborg

PROGRAM 2011. Houlkærhallen. Houlkær IF Viborg PROGRAM 2011 2., 3. & 4. december i Houlkærhallen Præsenteres af Houlkær IF Viborg Og vores hovedsponsorer Information Velkommen til NisseCup 2011 Vi ser frem til en hyggelig weekend med masser af spændende

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

PROGRAM. Udendørs skolestævne i fodbold. Piger og drenge klasse. Søndag den 23. april på Kunststofbanen Kr.

PROGRAM. Udendørs skolestævne i fodbold. Piger og drenge klasse. Søndag den 23. april på Kunststofbanen Kr. PROGRAM Udendørs skolestævne i fodbold Piger og drenge 0. 3. klasse Søndag den 23. april 2017 på Kunststofbanen Kr. Østergårdsvej 2 Husk vi spiller i kondisko ikke fodboldstøvler Støvring If Fodbold byder

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017

Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Velkommen til Middelfart Sparekasse CUP 2017 Hedensted IF og Majfesten vil gerne sige mange tak for jeres deltagelse i vores årlige børnestævne. Vi er meget glade for at så mange har fundet vej til Hedensted,

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Velkommen til SUB Sønderborg MINI EM 2016

Velkommen til SUB Sønderborg MINI EM 2016 Velkommen til SUB Sønderborg MINI EM 2016 Dato: Sted: Lørdag den 04. juni 2016 i Sundsmarkscentret Borgmester Andersens Vej 100 i Sønderborg Tak for Jeres tilslutning til MINI EM 2016. Vi håber på et flot

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast DM i Skolevolleyball 2015 Den 9.-11. marts i Ikast VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolevolleyball i Ikast.

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

DELOITTE PÅSKECUP 2015. Stævneprogram

DELOITTE PÅSKECUP 2015. Stævneprogram DELOITTE PÅSKECUP 05 Stævneprogram L VELKOMMEN Deloitte påskecup står nu for døren og vi glæder os helt enormt til nogle fantastiske dage. Vi har forsøgt at planlægge et stævne med høj energi, sjove events,

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Dato: Sted: Lørdag den 12. juni 2010 i Sundsmarkscentret Borgmester Andersens Vej 100 i Sønderborg Tak for Jeres tilslutning til MINI VM 2010. Vi håber på et flot

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.30: Drenge D+E årgang 2001+2002 Pige C+D årgang 2001-2002 Yngre

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB ? J1 A /L1) sporqen ORDALS OLDITLUB aal G6r som flere og flere 9å i..,iil Il.ll'Iltlg,?! Udgiver: NordAls Boldklub Redoktør: Peter Glock Loyoui: Lors Bpcher Tryk: E. Lorenzen Nr. 2 Februar L973 4. årgang./'.,.,

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister

Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister Skovsgaard/Brovst KFUM IF Velkommen til Skovsgård/Brovst KFUM I.F s klubmesterskaber 2012 i badminton for ungdom og motionister Vi i bestyrelsen har glædet os meget længe til at kunne afvikle klubmesterskaberne

Læs mere

Skolestævne i indefodbold

Skolestævne i indefodbold Hedensted IF Løsning IF Sole IF inviterer til Skolestævne i indefodbold 24. - 25. oktober 2015 i Hedensted Centret Præmiesponsor Hovedpræmiesponsor Bank-/præmiesponsor 15. skolestævne i indefodbold For

Læs mere