Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet."

Transkript

1 AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade, 30,8 mio kr. til Amager skibakke, bedre fritidstilbud til børnene på Lergravsparkens skole, 7,7 mio kr. til udearealer ved Sundbyøster skole og cykelforbindelse på Raffinaderivej. Dette er blot nogle af de forbedringer, der kommer borgerne i Amager Øst til gode i budgettet for Lokalud-valgsformand for Amager Øst lokaludvalg er alt i alt godt tilfreds med budgetforliget AF JAN KYRSTING. Budgetforliget er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti. Venstre valgte at stå af forliget i sidste øjeblik, og De Konservative og Liberalt Centrum har også valgt at holde sig udenfor. Forliget fastholder en uændret kommunal indkomstskat på 23,8%, en grundskyld på 34% og en dækningsafgift på 9,8%. NYE PENGE TIL AMAGERBROGADE Ud over de 40 mio. kr. der i budgettet for 2013 blev afsat til trafikforbedringer på Amagerbrograde på strækningen fra Holmbladsgade til Shetlandsgade, er der med forliget blevet afsat yderligere 33 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af strækningen mellem Christmas Møllers plads til Holmbladsgade, og et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard. Denne bevilling vil bringe hele Amagerbrogade projektet et stort skridt videre, og jeg tager det som et udsagn om, at politikerne betragter Amagerbrogade projektet som et højt prioriteret projekt, udtaler formand for Amager Øst lokaludvalg Ole Pedersen. Ole Pedersen har svært ved at skjule sin glæde og fortæller, at Amagerbrogade projektet har været et af lokaludvalg Amager Øst store fokusområder i hele den 6 årige periode lokaludvalget har eksisteret. Han glæder sig derfor også til at se resultaterne af projekteringen af 1. etape, som ventes færdiggjort her i efteråret. VIGTIG BEVILLING TIL AMAGER SKIBAKKE København har med Amager Ressourcecenters nye byggeri på kraftværkshalvøen Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. fået en mulighed for at skabe et unikt nyt rekreativt rum i byen for københavnerne i form af Amager skibakke. Det glæder derfor Ole Pedersen at der nu bliver afsat 30,8 mio. kr. i et ansvarligt lån på særlige rente- og afdragsvilkår i Lånet gives under forudsætning af at yderligere kommunale ejere af Amager Ressourcecenter, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Hvidovre kommuner ligeledes indskyder et lån. Parterne er herudover enige om, at lånet ydes under forudsætning af, at der ved offentligt udbud vælges en professionel operatør af skibakken. Vi har i lokaludvalget hele tiden arbejdet aktivt for at Amager skibakke kan blive en realitet og med denne bevilling er vejen banet for, at den endelige finansiering af skibakken kan falde på plads. GODT NYT TIL TO SKOLER I budgettet for 2013/14 blev der afsat midler til at færdiggøre ombygningen af Sundbyøster skole. Dette bliver nu fulgt op i det nye forlig med en bevilling på 7,7 mio. kr. til en forbedring af skolens udearealer. Der er desuden afsat midler til forbedrede fritidstilbud til en række skoler, herunder Lergravsparkens skole. I budgettet er der også afsat yderligere midler til den frivillige musikundervisningen, som er meget populær blandt de københavnske børn, så populær at der er FOTO: OLE PEDERSEN opstået ventelister på byens musikskoler. For at sikre at flere af byens børn og unge i deres fritid stifter kendskab til musikken har man afsat 1,3 mio. til pilotprojektet Mere musik til byens børn. Det er yderst vigtigt at vi i denne periode, hvor den nye folkeskolereform skal implementeres, at man gør det yderste for at sikre, at skolen kan tilbyde gode udenomsarealer, der kan bidrage til læse videre næste side... AMAGERS STØRSTE BIBLIOTEK ER NU KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN 4 IVÆRKSÆTTERI OG ERHVERV I AMAGER ØST 10 FRØEN SPRINGER HELT TIL ØNSKEØEN 20

2 2 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN VUF VUF, JA TAK TIL HUNDEGÅRD PÅ PRAGS BOULEVARD hunde havde mandag den 15. september taget deres ejere med til hundetræf på hjørnet af Jemtelandsgade og Prags Boulevard. Emnet var en mulig hundegård samme sted. Både ejere og hunde deltog i debatten - om end på hver deres måde. Men forslaget blev positivt modtaget både blandt hundene, der tydeligvis nød hinandens selskab, og hos deres ejere, der udtrykte en klar og samstemmende opbakning til forslaget. AF RANDI SØRENSEN Kristine Elleby, borger i Amager Øst, var initiativtager til arrangementet. Kristine kontaktede i august lokaludvalget, og fik kort herefter en aftale i stand med lokaludvalgets begrønningsgruppe. Her blev det aftalt at sætte hundejerne stævne, for at se hvor stor opbakning, der er bag ønsket. Og den var stor. 59 hundeejere var repræsenteret til træffet og tilmeldte sig alle netværket. Alle de fremmødte var meget interesserede, og syntes, at det valgte område, der i forvejen er et yndet hundeluftnings sted, er optimalt, blandt andet fordi der ikke er beboelse lige ud for stedet. Alle de fremmødte var desuden beboere fra nærområdet, og var indstillet på at bidrage til en god og konstruktiv brug af en hundegård, hvor der er plads til alle. Flere har sågar boet i kvarteret så længe, at de kunne huske at der tidligere, før kvarterløftet, har været en hundegård på netop Prags Boulevard. Eva, Ove og Randi fra begrøninngsgruppen fortalte i forbindelse med hundetræffet om de besværligheder man kan støde ind i, i forhold til at få forslaget gennemført: Eksempelvis den omstændighed, at hundegården ikke er tænkt ind i den designede plan for området. Begrønningsgruppen lovede dog de fremmødte, at den i lyset af den åbenlys store borgeropbakning vil arbejde på at få forslaget virkeliggjort blandt andet ved at gå i dialog med Københavns Kommune. Begrønningsgruppen ser projektet som et tiltag, der kan være med til at løse problemet med mange hundelorte i det grønne område på Prags Boulevard. Projektet skal derfor ikke alene ses som et tiltag, der skal glæde hundeejerne, men også de øvrige brugere af området, der forhåbentligt kan få et område med langt færre hundelorte. Når begrønningsgruppens repræsentanter har snakker med kommunen, vil der blive indkaldt til et nyt møde i netværket. Kristine Elleby har på baggrund af arrangementet oprettet en facebookgruppe, der fremadrettet anvendes som platform for netværket. Alle interesserede kan tilmelde sig gruppen. Er man ikke på facebook kan man komme i kontakt med gruppen via henvendelse til lokaludvalgets sekretariat. Har du, ligesom Kristine Elleby, et projekt, som du ønsker bliver realiseret i Amager Øst bydel, er du velkommen til at henvende dig med din id e til amager Øst Lokaludvalg på BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ... at stimulere børnenes motoriske færdigheder, siger Ole Pedersen. Det er også glædeligt, at man nu har fået øje på vigtigheden af, at flere børn kan få et relevant musiktilbud efter skoletid. Jeg havde gerne set, at det var et noget større beløb der var blevet afsat, men jeg ser det alligvel som et skridt i den rigtige retning. ANDRE TILTAG I BYDELEN. Gennem længer tid er der arbejdet på at få etableret i Parkourbane på Amager Strandpark. Der er nu afsat 1 mio. kr. til etabler ing af en Parkourbane i Værestedet Fundamentet i Holmbladsgade. Blev i sin tid oprettet gennem Kvarterløftet i Holmbladsgade. Siden da har værestedet været drevet af projektmidler. Nu er der afsat kr. årligt til driften i de næste 4 år. FORBEDRINGER TIL ALLE BORGERNE I KØBENHAVN Ud over de specifikke forbedringer for borgerne i Amager Øst er der også en række forbedringer, som kommer alle byens borgere til gode. Der er afsat midler til 690 familieboliger, hvoraf en del af midlerne skal kunne udmøntes til seniorfællesskaber. Dertil etableres 625 ungdomsboliger Sam- let giver det op til nye almene boliger. Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at gøre boligerne billigere. Man er enige om at fortsætte indsatsen for at gøre København til en cykelby for alle. Der afsættes derfor 72,2 mio. kr. i anlæg i perioden Som en del af denne bevilling anlægges der cykelforbindelse på Raffinaderivej. Man er desuden blevet enige at understøtte kommunens skybrudsplaner ved at afsætte 21,0 mio. kr til klimatilpasnings projekter. For at sikre fortsat fremdrift ift. Københavns målsætning om CO2-neutralitet i 2025, er parterne enige om at videreføre Klimasekretariatet. Desuden afsættes 5,0 mio kr. i anlæg i 2015 til reduceret partikelforurening fra de eksisterende bybusser. Det har været en succes at etablere socialrådgivere på de enkelte skoler, og derfor viderefører man ordningen med en bevilling på 12,7 mio. kr. Derudover er der også afsat midler til yderligere tiltage f.eks. til til hjemløse og de sindslidende. På kulturområdet har man bl.a besluttet at bibliotekerne skal betjene flere københavnerne end i dag. Det skal blandt andet ske gennem udvidede åbningstider, digitalisering og integreret borgerservice. På sundhedsområdet har man bl.a besluttet et varigt løft på 30 mio. kr. årligt For at styrke erhvervslivet er parterne enige om at styrke samspillet med erhvervslivet ved særligt at fokusere på erhvervsservice, øget samspil om innovation og internationalisering og en tættere erhvervsdialog. Parterne er enige om, at erhvervsrådet skal sikre, at der bliver fulgt op på den samlede erhvervs- og vækstpolitik i årlige handleplaner med konkrete vækstinitiativer i dialog med virksomheder og regionale samarbejdspartnere. Parterne er herudover enige om, at det er vigtigt at sikre mest mulig vækst, herunder grøn vækst, beskæftigelse og livskvalitet for de midler som anvendes. Resultater af erhvervs- og vækstindsatser skal derfor dokumenteres Alt i alt et budgetforlig der i bred forstad tilgodeser byens borgere og men også med gode konkrete forbedringer i Amager Øst bydel, konkluderer Ole Pedersen. Jeg ser nu frem til, at arbejde for en realisering af Musiktorvets 3. etape og til at Prismen lydproblemer bliver afhjulpet. Jeg mangler også konkrete bud på ungeinitiativer i bydelen og til en afklaring af det grønne område bag Sønderbro skole, hvor lokaludvalget har et bydelsplanprojekt, udviklet i samarbejde med skolen og Sundby fritidshjem. Jemtelandsgade 3 Tlf: okf.kk.dk 2 Udgiver: Amager Øst lokaludvalg Ansvarshavende: Jan Kyrsting Redaktion: Ole Pedersen Ole Meldgaard Karl Vogt Nielsen Martin Duus Steen Andersen Skribenter: Malene Borberg Jensen Grafisk tilrettelæggelse: Jens Burau (supergreen.dk) Fotograf: Bjørn Tversted Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast A/S. Distribution: Post Danmark Oplag: udkommer i hele Amager øst bydel Hjemmeside: BESØG Her kan du downloade de seneste udgivelser af Ama røsten

3 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 3 HELE VERDEN PÅ ÉN GADE AF STEEN ANDERSEN Smag Verden er en årligt tilbagevendende gadefest, der fejrer Københavns mangfoldighed. Festivalen arrangeres af Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen og Copenhagen Cooking i tæt samarbejde med lokale aktører. I år var festivalen som følge af en politisk beslutning skåret ned fra to dage til en enkelt dag. Det betød et betydeligt mindre budget end sidste år, så der måtte findes på kreative løsninger og gøres brug af de samarbejder der lokalt var opstået gennem festivalen sidste år. Alligevel lykkedes det at få hen ved københavnere til at lægge vejen forbi Prags Boulevard på Amager. FOR ANDET ÅR GIK DET LØS Der var alt for sanserne, da Prags Boulevard denne lørdag i august blev forvandlet til en smeltedigel af sanseindtryk og kulturer. Hen ved 60 foreninger, 12 restauranter, samt kunstnere, teaterartister, dansere, musikere og tusindvis af mennesker samledes til endnu en omgang Smag Verden gadefest. Gæsterne kunne opleve internationalt gadekøkken, Igen i år fejrede festivalen Smag Verden den kulturelle mangfoldighed i København på Prags Boulevard. Det skete under temaet Taste of Emotions med et væld af sanselig oplevelser så som gourmet mad, verdensmusik, dans, urte-honning workshops, hygge og flashmob-events. verdensmusik, flashmobkorsang, dans fra flere kontinenter, happenings, turban-binding, et telt med fem religioner, workshops og meget meget andet. Festivalen havde fået den svenske kunstner Peter Tommila til at sammensætte åbningseventet Den Perfekte Storm, der symboliserede det mangfoldige København og som gennem en særlige sanselig oplevelse af musik og dans skød dagens gadefest i gang. På musiksiden havde man i samarbejde med konferencier Master Fatman, satset på konstellationer af garvede verdensmusikere, der forenede vestafrikanske rytmer med rock, funk og jazz, leverede energisk Balkan musik, blandende cubanske traditioner med latinjazz toner, servede autentisk libanesisk folkemusik, mens et par djcrews i løbet af dagen lagde op til street- og reggae-style. Jeg synes det gik fantastisk. Der kom flere end vi havde regnet med, alt logistik klappede, samarbejdet med de lokale foreninger og aktører har været rigtig godt. Så det har været helt igennem positivt, udtaler Gitte Kim Søborg, projektleder for Smag Verden. AMAGER SÆTTER SELV SMAG PÅ VERDEN Festivalens formål er at skabe rammerne for en by med plads til etniske, religiøse og sociale forskelligheder, og derfor er et lokalt funderet samarbejde af stor betydning, som man håber kan fortsætte efter festen. Smag Verden var også på Prags Boulevard sidste år. Det har betydet meget for samarbejdet i lokalområdet og for vores relation til de unge da de blev inddraget i festivalen og vi fik en arbejdsrelation til dem. I år hjalp de også til, og jeg synes det var en god oplevelse, fortæller Gert Rosenkrantz Fuglsang, udviklingskonsulent fra multihuset Prismen ved Prags Boulevard. Der var i år et udvidet samarbejde mellem Smag Verden og kultur- og iværksættermiljøet PB43 på Prags Boulevard 43. Sammen med Prismen stod PB43 for opbygningen og afviklingen af festivalens to scener med verdensmusik og foreningernes optræden. Ligesom PB43 havde fået til opgave at skabe forskellige begivenheder, så som åbningseventet, et hundrede personers stort flashmob-kor, forskellige gadeperformances, lydløs frokost og urte-honningworkshop. En af de mere synlige events var Teaterpatruljen som i løbet af dagen udklædte sig i forskellige folkedraget mens der blev spillet på harmonika og danset på meterhøje stylter blandt gæsterne. Som en af de mindste deltager, Aksel på 4 år, begejstret udtrykte det: Hvor er I flotte. Men min far er altså også ret høj. De mange lokale foreninger havde desuden en oplagt mulighed for at opleve hinandens mangfoldighed af kulturer når de optrådte på de to scener, gik på besøg i hinandens telt og udvekslede erfaring og oplevelser. Rundt omkrig på boulevarden var der desuden dans og opvisninger, sjov og gøgl, som til tider brød de dertil planlagte aktivitetsområder og bredte sig spontant rundt mellem gæsterne til en rigtig levende gadefest. MERE MAD. TAK Et kritikpunkt der jævnligt gik igen blandt gæsterne, var de lange køer ved restauranternes madboder og madens nogle gange svingene kvalitet. Udbuddet af mad må godt have været større og mere autentisk. Så det ikke bare var et udsalg, men at det sted hvor man indtog maden også formåede at skabe en stemning af det land maden kom fra. Det vil have givet en mere hyggelig oase-fornemmelse, siger Gert Rosenkrantz Fuglsang fra Prismen. Men til trods for at nogle ikke fik smagt på maden til Smag Verden og vejrguderne serverede regnbyger fra tid til anden, virkede stemningen til dette års Smag Verden at være i top blandt gæsterne, de optrædende, restauranterne og ikke mindst foreningerne. Så når Smag Verden efter planen næste år rykker til et andet kvarter i København, kunne man jo håbe at det lokale samarbejde selv tog teten og på eget initiativ lavede deres egen lokale Smag Verden gadefest. Det er blandt andet noget af det vi håber ved at få aktiveret et lokalområde, og få nogle lokale aktører til at kende hinanden på kryds og tværs. At gode initiativer bliver taget op og ført videre i området, hvor Smag Verden har været, siger Gitte Kim Søborg fra Smag Verden. Kulturelle mangfoldighed på Prags Boulevard. FOTO: MARIA DEMBEK

4 4 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN AMAGERS STØRSTE BIBLIOTEK ER NU KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Efter omfattende om- og udbygninger står Kvarterhuset og Sundby Bibliotek klar til nye tiders udfordringer AF OLE STEEN OXGREN, KOMMUNIKATIONSMED- ARBEJDER I AMAGERBRO KULTUR Som en anden fugl føniks kan Kvarterhuset endnu engang brede vingerne ud og byde publikum indenfor til en verden af nye oplevelser. Siden den helt store indvielsesfest i 2001 er huset gentagne gange udvidet og publikums faciliteterne forbedret, men på intet tidspunkt så omfattende som i år. Ombygningen har trukket store veksler på publikums tålmodighed, men også personalet har været holdt hårdt for og ydet en ekstra ordinær indsats i de måneder, hvor biblioteket reelt har fungeret som nødbibliotek. - Alternativt skulle vi have holdt lukket i flere måneder, hvad arkitekterne foreslog, men af hensyn til vores brugere valgte vi en anden løsning, hvad mange har været særdeles glade for, forklarer leder af bibliotekerne i Amager Øst, Kirsten Fjelsted Præstegaard. Endnu større glæde har imidlertid lydt over det nye bibliotek, som lidt efter lidt har rejst sig af asken, og op til den officielle åbning sidst i september har glæden og stoltheden over det nye hus for alvor manifesteret sig. Bibliotekets godt tusind daglige brugere såvel som de mange andre brugere, der har deres daglige gang i huset, hvad enten det er som besøgende i den populære café eller f.eks. i 1. salens nye, fine mødelokaler, bliver virkelig forkælet med de bedst mulige faciliteter. Husets spændende men også særegne arkitektur og struktur har gjort moderniseringsplanerne yderst vanskelige, men det er lykkedes husets personale i stærkt samarbejde med arkitekter og håndværkere at løse alle udfordringer til det bedste også de mange gange, det har været nødvendigt at trylle. MEGET MERE PLADS Kvadratmetermæssigt er publikumsfaciliteterne udvidet med næsten 50 procent, men det betyder ikke, at man så f.eks. finder 50 procent flere bøger og andre materialer, forklarer souschef Mads Jungshoved, der er en af mange, som er svært begejstrede for resultatet: Indretningsmæssigt har vi først og fremmest fokuseret på at samle de borgerrettede aktiviteter i stueplan og på 1. etage og samtidig gøre det til et endnu rarere sted at være. Der er nu meget mere luft og lys, det er blevet lettere at orientere sig og finde rundt samtidig med, at det Stairway to heaven Leder af bibliotekerne i Amager Øst, Kirsten Fjelsted Præstegaard, og souschef i Kvarterhuset, Mads Jungshoved, er himmelhenrykte over at kunne byde brugerne velkommen til et helt nyt og meget lækkert bibliotek. FOTO: OLE STEEN OXGREN er lykkedes at etablere endnu flere hyggelige hjørner og kroge. Omfattende og effektiv lydisolering samt udsøgt brug af lys er samtidig med til at sikre vores brugere optimale forhold, påpeger Mads Jungshoved. NY CHEF NYE ØJNE Baggrunden for den store ombygning af først og fremmest biblioteket er kravet om, at man senere fra 20. oktober overgår til selvbetjent åbning. Det krævede umiddelbart en lang række mindre ændringer af bl.a. adgangsforhold m.m.. Bjarne Fey, ny chef for Amagerbro Kultur, var imidlertid indstillet på at benytte sig af anledningen til langt mere gennemgribende ændringer. Simpelthen en fremtidssikring af huset. Vi havde selvfølgelig også arbejdet på forskellige løsninger og udvidelsesmuligheder, men var måske blevet blinde for husets muligheder, forklarer Kirsten Fjelsted Præstegaard og Mads Jungshoved samstemmende. Og ja, så manglede vi nok også fantasi til at forestille os, hvordan vi skulle skaffe de økonomiske midler. Med nye, friske øjne og udpræget fornemmelse for de forvaltningsmæssige muligheder fandt Bjarne Fey imidlertid pengene, og snart materialiserede store drømme og ideer sig i arkitekttegninger, der langt hen ad vejen viste frem mod et helt nyt hus. Alle udlejningslokaliteter er således i dag samlet på 1. salen, mens al administration er flyttet til 4. sal. På 1. salen findes i dag også bibliotekets nye afdeling med bl.a. skønlitteratur for voksne, tidsskriftsamling og avisafdeling, og i stueetagen er biblioteket stort set ikke til at genkende. Besøgende mødes fortsat som det første indenfor dørene af Kvarterhusets café, der også fremover forpagtes af Luan Bregu. Han følger i øvrigt med de nye tider og udvider åbningstiden til kl. 20 og hver dag med familieegnede menuer, både hvad angår smag og pris. De mange ekstra kvadratmeter betyder, at vi langt bedre kan tilgodese de forskellige aldersgrupper og brugere, uanset om de kommer for at låne bøger, musik eller spil, for at læse dagens aviser eller f.eks. studere, påpeger Kirsten Fjelsted Præstegaard. Vi har f.eks. fordoblet antallet af læse- eller studiepladser, der omfatter bord og stol, og samtidig tredoblet antallet af bibliotekets fleksible siddepladser. Som Amagers største og travleste bibliotek med tusind besøgende hver dag og et befolkningsunderlag på tæt ved er kravene og ønskerne til et biblioteks- og kulturhus mange og meget forskellige. Men bibliotekschefen er sikker på, at man nu er godt klædt på til at komme både de udtalte og uudtalte behov i møde. HER MÅ BØRN VÆRE BØRN Allerbedst opleves det måske i det nye børnebibliotek, der ligger til højre for indgangen. Her åbenbarer der sig et rent slaraffenland for de mindste, farverigt og indbydende indrettet og med masser af space til leg og sjov. Her må børn gerne være børn, og tyssen og løftede pegefingre er så meget last year. Der er endda også tænkt på indendørs P-pladser til barnevogne, og den populære ammestol har selvfølgelig fået kongepladsen. Og der kommer givet en ekstra til i nærmeste fremtid. Også de unge er der tænkt på. Tidligere bestod de unges afdeling populært sagt kun af to reoler og en vindueskarm, og umiddelbart deler de godt nok afdeling med børnene, men flere computere og som tidligere skrevet studiepladser samt trådløst netværk over hele huset imødekommer ikke mindst mange studerendes behov. Som nabo til bl.a. Nordens største kollegium har det været et stort ønske at imødekomme netop deres behov for egnede studiepladser. De, der gerne vil sidde i ro og mag med en god bog, et tegneseriehæfte eller en frisk avis har også fået masser af gode og hyggelige hjørner. Udover behagelige stole er husets mange hyggelige karnapper et oplagt sted at slå sig ned, og det er en mulighed, mange allerede FAKTA: Ombygningen af Kvarterhuset først og fremmest af Sundby Bibliotek, 1. salens mødefaciliteter og indretning af administrative kontorer på 4. sal har kostet ca. 3. millioner kroner, som delvist er finansieret gennem et internt forvaltningslån. Arkitekter: Juul & Hansen Håndværkere: B&O Byg Indretning: BCI Lammhult Kvarterhuset er et resultat af den Kvarterplan, som blev udarbejdet af lokale borgere i 1997/1998 i forbindelse med det omfattende kvarterløft af Holmbladsgade-kvarteret. Kvarterhusets ombygning dengang blev foretaget af Dorte Mandrup arkitekter, og det blev indviet i Mange husker nok, at huset tidligere bl.a. husede trykkeri og Erik Clausens filmstudier. Udover ovennævnte publikumsfaciliteter er Kvarterhuset base for bl.a. lokale foreninger, netværk og frivilligt socialt arbejde, ligesom det er hjemsted for en række offentlige institutioner som f.eks. Ungdomsskolen Amager, MiljøpunktAmager, AmagerSeniorer, Lokaludvalget Amager Øst og Mødested Amager. har taget til sig., NY AFDELING FOR FAGLITTERATUR Til venstre for indgangen i stueetagen finder besøgende også den helt nyindrettede afdeling for faglitteratur og f.eks. musik, film, konsolspil m.m. og en større afdeling med it-arbejdspladser. Netop Sundby bibliotek har gennem årene haft mange dygtige bibliotekarer med special viden om og interesse for musik, og biblioteket var et af de første til at opbygge en musiksamling. Trods mange populære streamingtjenester har man stadig et meget stort udlån af musik og ligger på dette område nummer to efter Hovedbiblioteket. Det er imidlertid ikke kun i musikafdelingen, man kan finde melodien. For det meste synes at spille flot sammen i det nye Kvarterhus, som efter avisens deadline holdt åbningsreception. Derfor kan vi ikke slutte her med højtidelige borgmesterord eller festlige receptionsord. Til gengæld kan vi love, at Kvarterhuset version 2 har fundet takten og at man lover at holde den. I den næste håndfuld år skal gælden nemlig gnaves af, så der er ingen planer om nye udvidelser eller om- og tilbygninger. Men så er det jo heldigt, at man er blevet klædt på til fremtiden!

5 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 5 FESTLIG STANDERHEJS- NING I DET KOLDE GYS AF OLE PEDERSEN Det var med fest og farver Det Kolde gys holdt standerhejsning d. 16. september på Helgoland i en rimelig kraftig østenvind. Mere end 100 medlemmer var mødt op og blev budt velkommen af ceremonimesteren Anders Hjort og formanden Kirsten Monrad Jensen, der ønskede en god sæson med masser af østenvind og grødis. Til tonerne af jazzmusik blev der serveret grillpølser og øl og vand i lange baner. Vejret var i top, og det var humøret også. Tilbage er kun at håbe på en vinter med frost og grødis og mange glade medlemmer. VÅD MEN FESTLIG LØRDAG PÅ MUSIKTORVET Lørdage på musiktorvet er efterhånden en fast tradition, og på trods af ugunstigt vejr hyggede folk sig gevaldigt denne lørdag d. 13. september Temaet var Klima og miljø, et tema det våde vejr var med til at understrege betydningen af Lokaludvalg Amager Øst kom med regnslag. AMAGER ER NU TÆTTERE PÅ SKIBAKKEN Foto: BIG AF RANDI SØRENSEN, FORMAND FOR TORVELAUGET Havde man haft en bod med gummistøvler, så kunne man have hentet sig en god fortjeneste lørdag den 13. september 2014 på Musiktorvet, hvor Torvelauget og Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg afviklede årets andet arrangement på torvet. Denne gang med Miljø som tema i anledning af at København er europæisk miljøhovedstad i år. Der var lovet 20 grader og sol, og regn på Bornholm og Lolland, men vejret kunne vist ikke sin geografi. Alligevel holdt loppeboderne flot stand og fandt plastikken frem til at dække for varerne, så der kom godt gang i salget alligevel. Heldigvis havde lokaludvalg Amager Øst regnslag med og dem var der rigtig god afsætning på. FOKUS PÅ KLIMATILPASNING I Miljøpunkt Amagers bod blev der sat fokus på, hvordan borgerne på Amager kan sikre sig mod skybrud og vand i kælderen, meget apropos. Man kunne få et eksemplar af den nye vejledning om medfinansiering til fælles klimatilpasningsprojekter på privat fællesvej og man kunne deltage i en idé konkurrence om gode klimatilpasningsløsninger på vej og gade. Udover klimatilpasning var der information om arbejdet med byhaver og bylandbrug på Amager og man kunne komme med ideer og input til Miljøpunkt Amagers fremtidige miljøarbejde,. Desuden kunne man smage på ting, der er indsamlet på Amager Fælled i anledning af Spis din by, som er temaet for Købehavns Kommunen Miljøkonference i september måned. Sidst men ikke mindst havde Miljøpunktet deres nyindkøbte æblemostpresse med, som vakte stor interesse særlig blandt børnene. Man kan låne Æblemostpressen ved at henvende sig til miljøpunktet, så æblerne fra haven kan blive til den dejligste most. TEATER FØR BØRN OG JAZZ TIL DE VOKSNE Forestillingen Hos Andersen, som var underholdning for børn måtte flytte indendørs i Beta, hvor mange børn havde en fornøjelig time. Så kom Finneys Street Band pludselig spillende ind på pladsen. Orkesteret var lidt forsinket da de måtte søge ly for regnen på et værtshus på vejen, som så til gengæld fik et jazz nummer at hygge sig på. Intet er skidt uden at det er godt for noget andet. Børnene hyggede sig desuden dagen lang i Marias kreative værksted med at lave dukker af grøntsager, og som sædvanlig var fantasien stor. MASSER AF GOD INFORMATION Ud over loppeboderne og Torvelaugets egen informationsbod var de politiske partier på rådhuset inviteret til at komme med deres bud på svar på byens miljøudfordring i en bod, og den invitation tog De radikale, Enhedslisten, SF og de Konservative imod. Lokaludvalgene Amager Vest og Amager Øst fortalte fra deres boder om de temaer som de to lokaludvalg arbejder med og fik en god dialog med borgerne om, hvad der rør sig i bydelen, og hvilke ønsker borgerne har til udviklingen på øen. HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab) stillede op med konkurrence og oplysning om, hvordan man kan spare på vandet hjemme hos sig selv. Og man kunne deltage i et spar på vandet forhindringsløb. Det var ærgerligt, at vejrguderne ikke havde forstået budskabet om at spare på vandet. Og Sundby lokalhistoriske forening og arkiv var også som sædvanligt repræsenteret med en bod. POLITISK DEBAT I SILENDE REGNVEJR Finneys jazz band underhold resten af dagen, dog afbrudt af det politiske forsamlingshus, hvor André Just Vedgren kandidat til BR og Folketingskandidat fra De Radikale, Gorm Gunnarsen medlem af BR fora Enhedslisten, Lars Weiss medlem af BR og gruppeformand for Socialdemokraterne, Susanne Møller suppleant til BR for de Konservative, Kasper Kjær lokalformand SF Amager KBH, folketingskandidat for SF og Patrick Donovan folketingskandidat for Liberal Alliance debatterede spørgsmål stillet af publikum og styret af Niels Balling, som var konferencier. Den politiske diskussion blev rundet af af Ole Pedersen, formand for Amager Øst lokaludvalg og Erhardt Franzen medlem af Amager Vest lokaludvalg. Det er opløftende, at der på trods af partifarve er så stor enighed, om det nødvendige i at opprioritere miljøet og klimatilpasnings indsatsen, sagde Ole Pedersen. Og så roste han politikerne for at stille op til arrangementet. Det styrker demokratiet i København når politikerne går i dialog med befolkningen og lytter til deres synspunkter, sluttede han. En stor tak til alle, der trodsede regnen og deltog. Vi ses til næste år til lørdage på Musiktorvet. Har du lyst til at deltage i planlægningen eller i afviklingen af markedsdagene, så kontakt Torvelaugets formand Randi Sørensen, webspeed.dk. FAKTA: Lørdage på Musiktorvet er et samarbejde mellem de to lokaludvalg og Torvelauget. De er økonomisk finansieret af lokaludvalgene og Amager Kultur Punkt støtter med meget stor hjælp til den praktiske udvikling. Uden penge og uden hjælp var det ikke muligt at gennemføre arrangementerne. AF PATRIK GUSTAVSSON Det rekreative anlæg ved Amager Bakke er nu tættere på at kunne realiseres. København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at yde et lån til at dække den kommunale del af realiseringen af Københavns første skibakke. ARC (Amager Ressource Center) arbejder nu på at få de resterende 40 % af finansieringen af anlægget dækket via private fonde. Det rekreative anlæg vil bl.a. rumme Danmarks største skibakke, med skiløjper til begynderne, de øvede og eksperterne, en af verdens højeste klatrevægge og tilhørende publikumsfaciliteter, hvor besøgende kan leje udstyr, skifte tøj mv. De besøgende der foretrækker vandring vil få glæde af den særlige vandresti der snor sig op ad taget. Ved energianlæggets udkigsplatform i 85 meters højde etableres en cafe, med enestående udsigt over byen og Øresund. ALMENNYTTIG FOND BLIVER EJER Da det er vigtigt for ARC, at så mange borgere som muligt kan få glæde af det rekreative anlæg, uanset økonomisk formåen, vil en almennyttig fond eje anlægget. Det er også fonden der vil være ansvarlig for at organisere driften hensigtsmæssigt. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem ARC, Amager Øst Lokaludvalg, Danmarks Skiforbund, Dansk Klatreforbund, Wonderful Copenhagen, Team Copenhagen, DGI Storkøbenhavn og Friluftsrådet, kreds København. Vi glæder os alle til at byde amagerkanerne og de øvrige indbyggere og tilrejsende til regionen velkommen, når anlægget åbner i efteråret 2017!

6 6 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN UDVIKLING AF KOFOEDS SKOLE AF OLE MELDGAARD Kofoeds Skole ønsker at udvikle de fysiske rammer og give skolen et løft gennem en nytænkning af skolens arealer. Derfor iværksætter skolen i samarbejde med Realdania en foranalyse, der dels skal inddrage skolens medarbejdere og elever og naboer i bydelen, dels skal udarbejde en helhedsorienteret konceptuel ramme for omdannelse af skolens område. Målet er at lave åbne fysiske rammer, der bliver brugt af skolens nærmiljø og derigennem skabe muligheder for nye grønne, sociale og inkluderende partnerskaber, der løfter skolen og dens elever. INDDRAGELSE Projektet tager udgangspunkt i en tæt dialog og inddragelse af en række grupper på og uden for skolen: elever, medarbejdere, beboere og naboer i området, lokale foreninger og råd og udvalg, kommunen og virksomheder. Der skal gennemføres workshops med interessenterne. Inddragelsen har til formål at skabe et helstøbt billede af hvordan skolens område bruges i dag og identificere potentialer og fokusområder for den fremtidige udvikling. Ligeledes kan afdækkes mulighederne for at skabe nye møder på tværs af skolens elever og lokalområdet. Arbejdet gennemføres i efteråret, og foranalysen slutter med aflevering af en udviklingsplan, som skal give nogle retningslinjer for bl.a. den fysiske og arkitektoniske indretning og hvordan området kan åbnes op og strække sig ud mod lokalmiljøet. DEN KØBENHAVNSKE MUSIKSKOLE SKAL OP PÅ BEATET OG FÅR 1,3 MIO. KR. TIL FORSØGSPROJEKT AF NIELS E. BJERRUM (S), MEDLEM AF BOR- GERREPRÆSENTATIO- NEN OG MUSIKUDVAL- GET Musik rykker. Ikke kun rytmerne, men også københavnerne mentalt fra vi er helt små. Derfor spiller musik en vigtig rolle i København. Men der er ikke plads nok til, at alle lærer at spille. Derfor skal Musikskolen mere ind over både med flere elever og mere samspil med folkeskolen. Derfor er det super vigtigt med den saltvandsindsprøjtning på 1,3 mio. kr. hvert år frem til 2017, som Musikskolen får i den netop indgåede budgetaftale for Pengene går til projektet Mere musik til alle byens børn. MUSIKKEN KAN UDFORDRE OG FLYTTE OS For med folkeskolereformen bliver det endnu vigtigere, at musikken bliver en del af vores børns hverdag. De faglige forbedringer, sociale kompetencer og inklusion, som vi stiller krav om, kan musikken være med til at skabe i løbet af den længere skoledag. Musikken kan udfordre og flytte os. Den kan lære os nye sider af os selv og af hinanden. Selvtillid og selvværd er vigtige egenskaber, som musikken bringer med sig, både for den enkelte og for gruppen. DEN ÅBNE SKOLE Folkeskolerne skal med konceptet den åbne skole tænke musikken ind i undervisningen i alle fag og i mange flere timer. Her skal vi have Musikskolen som medspiller. Vi kan helt konkret hente nye ideer fra Amager Kulturpunkt, der sammen med lokaludvalgene har arbejdet med Den Cyklende Musikskole en musiker med en ladcykel fuld af musikinstrumenter og glade børn på skoler og fritidshjem. Musikskolen skal derved op på beatet og sikre, at mange flere børn får musik med i hverdagen. VIL I HAVE EN GRØN KLIMAVEJ? Deltag i konkurrencen om kroner til at skabe jeres drømmevej og få samtidig styr på regnvandet. Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg samt Miljøpunkt Amager ønsker at høre dine gode idéer til, hvordan jeres vej kan blive grønnere, rarere at opholde sig på og bedre til at håndtere de massive mængder regnvand i fremtiden. AF LISE HOLM RASMUSSEN Skybruddet den 30. august viste nok engang, at vi for fremtiden kan forvente øgede regnmængder, der falder på meget kort tid. Det giver øgede omkostninger til sikring af kældre, haver og bygninger. Den mest normale løsning er at aflede regnvandet til kloak og herfra til vandløb og hav. Det er en praktisk, men også en stadig dyrere løsning. En anden mulighed er at bruge regnvandet på stedet. Vejen og andre fællesarealer er et oplagt sted at samle regnvandet på. Her kan forskellige grønne løsninger lade vandet sive ned i jorden, lade det fordampe eller holde på det indtil, der igen er plads i kloakken. Københavns Kommune og HOFOR er allerede i gang med at klimatilpasse byen for at mindske oversvømmelser og skader, når regnen falder i massive mængder. Målsætningen er, at mindst 30 % af overfladevandet skal ledes andre steder hen end kloakken. Men, der er endnu ingen plan for de mange private fællesveje, hvor en stor del af Amagers borgere bor. Derfor har Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg sammen med Miljøpunkt Amager taget initiativ til en konkurrence, der sætter fokus på mulighederne for at klimatilpasse private fællesveje. DELTAG I KONKURRENCEN OM KR. TIL JERES GRØNNE KLIMAVEJ Konkurrencen er en invitation til at hjælpe hinanden med at løse de klimaudfordringer, som vi sammen står overfor. Det er blevet muligt for grundejerforeninger, vejlaug og gadelaug på private fællesveje at søge forsyningsselskabet HOFOR om medfinansiering til at lave en grøn klimavej, som har vejløsninger, der kan håndtere større mængder regnvand. Der er både private fællesveje i villakvarterne og i områder med etagebyggeri. Bor I på en privat fællesvej? Find ud af det på Københavns Kommunes hjemmeside: borger/trafik/veje/offentligeller-privat-vej En grøn klimavej er indrettet sådan, at vejen og dens omgivelser kan tage imod regnvandet. Men når man alligevel skal klimasikre vejen, kan man forskønne den samtidig. I kan skabe et skønnere lokalområde, øge trafiksikkerheden samt gøre vejen grønnere og sjovere at færdes og opholde sig på. Ved at kombinere disse løsninger kan I skabe et attraktivt byrum, som både kan håndtere nogle af fremtidens klimaudfordringer og som giver jer ekstra herlighedsværdi til jeres ejendomme. I konkurrencen skal I give jeres bedste bud på, hvordan jeres vej kan klare regnvandet samtidig med, at I også får opfyldt jeres andre ønsker for vejen. I har mulighed for at vinde til konsulentbistand, så jeres ansøgning om medfinansiering bliver endnu bedre. Læs mere om konkurrencen på dk/klimakonkurrence. Konkurrencen blev offentliggjort til Lørdag på Musiktorvet den 13. september og løber frem til den 1. december. BLIV INSPIRERET TIL AT KOMME I GANG MED JERES GRØNNE KLIMAVEJ Mandag den 6. oktober kl kan I få inspiration til jeres grønne klimavej og høre mere om den store klimakonkurrence. Her inviterer konkurrencearrangørerne i samarbejde med Sundbyernes Grundejerfællesskab nemlig til annonceringsevent om klimatilpasning på veje og fællesarealer på Amager. Få inspiration til, hvad I kan gøre på jeres vej for at få styr på regnvandet, når civilingeniør Søren Gabriel, fra rådgivningsfirmaet Orbicon, fortæller om deres erfaringer med klimatilpasning på vejarealer. Søren Gabriel vil også fortælle om muligheder og udfordringer ved at lave medfinansierede klimatilpasningsprojekter på private fællesveje. Derudover kan I høre mere om, hvad jeres lokale forsyningsselskab kan medfinansiere med 75 til 100 %, hvis I anlægger en grøn klimavej. Og få info om, hvad det kræver at søge om medfinansiering. Arrangementet foregår på Sundholmsvej 8 den 6. oktober 2014 kl FÅ VEJLEDNING OG OPLÆG HOS MILJØPUNKT AMAGER Lige meget om I vinder konkurrencen eller ej, er det muligt at søge om at få finansieret en del af udgifterne til en grøn klimavej. Få vejledningen hos Miljøpunkt Amager eller find den online på www. miljopunkt-amager.dk/klimakonkurrence. Miljøpunkt Amager tilbyder også oplæg til lokale grundejerforeninger og boligforeninger om klimatilpasning, muligheden for medfinansiering og konkrete tiltag, der kan være fornuftige at få igangsat på vejen eller hos den enkelte grundejer. MILJØ OG KLIMAINDSATSER I DIN BYDEL AF CLAUS KNUDSEN CENTERLEDER - MILJØPUNKT AMAGER I Miljøpunkt Amager er vi i gang med at finde formen på den lokale miljøindsats i de kommende år. Men hvad skal vi arbejde med? I samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg vi i fuld gang med at udvikle og udvælge indsatsområderne for den fremtidige indsats. Indtil videre har vi haft fokus på klimatilpasning, byhaver, grønne gadenetværk, bedre forhold for cyklister, indsats for vedvarende energi & energibesparelser og uddannelse af miljøambassadører. Områderne er valgt ud fra en vurdering af hvilke behov og udfordringer Amager Øst har og på baggrund af gode ideer fra bydelens borgere. Har du gode ideer på miljø og klimaområdet, skal du være meget velkommen til at kontakte os. Alle idéer og forslag vil blive samlet og præsenteret for Amager Øst Lokaludvalg, der på baggrund af oplæg fra Miljøpunkt Amager vil træffe beslutning om, hvordan Miljøpunktet skal arbejde med det lokale miljøarbejde i 2015 og Send dine ideer til Claus Knudsen i Miljøpunkt Amager, eller kig forbi hos Miljøpunkt Amager i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3, 2. sal. Børn og voksne i Ungarnsgade bygger gadehaver.

7 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 7 HAR DU EN GOD IDE SÅ HAR VI PENGE Vil du være med til at skabe netværk, aktivitet og livskvalitet i din bydel? Lokaludvalgets bydelspulje støtter hvert år mange forskellige projekter, som giver oplevelser og sammenhold for både store og små. Der er stadig penge at søge, så det er bare at komme i gang. AF FRIDA JANS, PULJEMEDARBEJDER Bydelspuljen har gjort livet lettere for mange lokale ildsjæle. Der er blevet arrangeret musikfestivaler, bygget gadehaver, holdt markedsdage og spillet fodboldturneringer. Arrangementer, hvor bydelens beboere har kunnet møde deres naboer på en ny måde og hvor lokale foreninger, insti- PROJEKTER STØTTET AF AMAGER ØST LOKALUDVALG: Juni AMAGER ØST LOKALUDVALG UDDELER FRIVILLIGPRIS 2014 Kender du en forening, der gør en særlig indsats i Amager Øst? Og hvis indsats kan tjene som inspiration for andre? Så gå ind på og indstil netop din forening til Amager Øst Lokaludvalgs frivilligpris AF LOUISE LIND Frivillighedsprisen blev indstiftet i 2011 og uddeles altså nu for 4. år i træk. Formålet med frivilligprisen er at hylde en forening, som udfører en særlig påskønnelsesværdig frivillig indsats, og som dermed kan anspore andre til at gøre en frivillig indsats i Amager Øst Bydel. Frivilligprisen er på i alt kr. HVEM KAN INDSTILLES TIL AT MODTAGE FRIVILLIGPRISEN Til prisen kan indstilles alle organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst, hvis aktiviteter primært drives af frivillige i arbejdet for og med andre indenfor et bredt frivillighedsbegreb. tutioner og butikker har arbejdet sammen på tværs om planlægning og afvikling. DET ER NEMT AT SØGE I skrivende stund er der ca kr. tilbage i puljen, som skal bruges inden udgangen af Næste ansøgningsfrist er den 23. oktober. Du søger ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema med beskrivelse af projektet Musikdagen, kr. Amagerbro Jazzfestival, kr. Fælles fritid fra 40 erne og frem, kr. Summersun Swing Sundays, kr. Test af sortering af organisk affald, kr. Mangeårige venskaber bygget på flerårige planter, kr. KILE04 I can skwee clearly now, kr. August Musik til Filips Kirkes 90 års fødselsdag, kr. Monografi for Poul Hartling, kr. Kend din bydel, kr. Projekt læsehule, kr. Julebelysning over Amagerbrogade, kr. Bemærk at enkeltpersoner ikke kan indstilles til at modtage prisen. HVEM KAN INDSTILLE EN FORENING TIL FRIVILLIGPRISEN? Enkeltpersoner, organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst kan indstille foreninger til at modtage prisen. En forening eller institution må også gerne indstille sig selv. Fristen for at indstille en forening til at modtage Frivilligprisen er den 1. november HVORDAN INDSTILLER MAN EN FORENING TIL FRIVILLIGPRISEN? Foreninger kan indstilles frem til den 1. november og et budget for de udgifter, du forventer at have. Læs mere om, hvordan du søger på Du er også velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat hvis du har brug for hjælp. AMAGER ØST LOKALUDVALGS FRIVILLIGPRIS 2014 Kender du en forening som bidrager til aktivt fællesskab i bydelen? På kan du frem til 1. november indstille en forening til prisen på kr Indstillinger skal ske ved at følge vejledningen på AØLU s hjemmeside. HVORNÅR OVERRÆKKES FRIVILLIGPRISEN? BYDELSPULJEN SØG STØTTE TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I AMAGER ØST Kontakt til Amager Øst Lokaludvalg vedr. puljemidler: Frida Jans Telefon: Mob: Frivilligprisen overrækkes ved Amager Øst Lokaludvalgs årlige julearrangement, torsdag den 27. november kl i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 i Salen. FÅ HJÆLP TIL DIGITAL POST AF OLE MELDGAARD Alle over 15 år skal fra 1. november i år kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Der er gratis hjælp at hente i efteråret på de 180 kurser Københavns Biblioteker udbyder under overskriften Digital Københavner. Digital Københavner dækker over en vifte af kurser fordelt på biblioteker over hele byen, hvor københavnerne kan blive klogere på, hvordan de bedst får gavn af de mange digitale løsninger, som det offentlige tilbyder. Folketinget har jo besluttet, at alle meget snart skal kunne modtage digital post, og det er afgørende, at vi ikke taber nogen i processen. Mange, og det gælder både unge og ældre borgere, har svært ved at vænne sig til, at al kommunikation med det offentlige skal foregå på computeren. Derfor er disse kurser et rigtig godt tilbud til københavnerne, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF). Hele kursusprogrammet kan hentes på det lokale bibliotek, ligesom man kan finde yderligere information og tilmelde sig på Det er gratis at deltage. Også Københavns Borgerservice tilbyder hjælp med oprettelse af NemID og tilmelding til Digital Post. Det kan man læse mere om på digitalpost eller i forskellige trykte foldere, der fås på det lokale bibliotek. INTERNATIONALT SEMINAR FOR SOCIALARBEJDERE AF OLE MELDGAARD VÆRESTEDET FUNDAMENTET REDDET IGEN AF ANNE MARIE GEISLER ANDERSEN, MEDLEM AF BR FOR RADIKALE VENSTRE OG NÆSTFORMAND I SOCIALUDVALGET Jeg er både glad for og stolt over, at det endnu en gang lykkedes at redde Værestedet Fundamentet fra lukning. Ved de netop overståede budgetforhandlinger i Københavns Kommune fik vi afsat kroner årligt over de næste fire år til at sikre stedets beståen. Fundamentet er for hjemløse og gadens folk - nogle af samfundets allermest udsatte borgere. Her kan man komme, hvis man har brug for at komme lidt væk fra livet på gaden. Man kan både få rådgivning i forhold til sin livssituation, men også bare komme og være, som den man er. Fundamentet spiller en stor rolle i nogle meget udsatte borgeres liv, hvorfor det skal bevares. Desuden skal vi i København I dagene september afholdt Kofoeds Skole et seminar for 21 socialarbejdere fra skolens søsterskoler i Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Bulgarien, Ukraine og Armenien. Siden midten af 1990erne har Kofoeds Skole arbejdet i de tidligere kommunistiske lande i Øst- og Centraleuropa og overført sine metoder og erfaringer til det sociale arbejde i disse lande. De udenlandske skoler arbejder med hjemløse, arbejdsløse, misbrugere, kriminelle og socialt udsatte unge. Seminaret drejede sig om gensidig erfaringsudvikling og inspiration til nye projekter. snart se på en omlægning af byens aktivitets- og væresteder. I den forbindelse ville det være ærgerligt at nedlægge et værested som Fundamentet, som så ikke kunne blive en del af den kommende strategi på området.

8 8 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN FLERÅRIGE VENSKABER FLERÅRIGE SPISELIGE PLANTER I PRAGS HAVE AF OLE PEDERSEN Søndag 24. august var der workshop i Prags Have om design af flerårige spiselige plantebed. Børn og lærere fra Den Grønne Friskole, som for tiden gæster Prags Have, havde lavet plakater og hængt dem op i lokalmiljøet. Selv om klokken kun var elleve denne søndag morgen, havde både studerende, børnefamilier og ældre, fundet vejen frem. Workshopholder, Heidi Durhuus, fortalte blandt andet at der findes mange tusinde flere spiselige planter i verden, end dem man får i supermarkedet, og at mange af dem er flerårige. En af fordelene med flerårige planter er at de ikke skal bruge mange ressourcer på at vokse op fra frø hvert år. Heidi forklarede videre hvordan plantebedene skulle designes efter princippet: Samarbejd med naturen, som er et af principperne fra designfilosofien, Permakultur. I korte træk handler princippet om at bruge naturens løsninger, for eksempel placere planterne efter solbehov og lave jorddække. Sådanne løsninger kræver mindre vand og er mindre arbejdskrævende. Workshoppen blev støttet med midler fra Lokaludvalg Amager Øst. Efter Workshoppen var det deltagernes tur til at trække i arbejdstøjet, først med papir og blyant, for at tegne op, derefter finde planterne, og til sidst plante og lave jorddække. Da sulten meldte sig blev der serveret lækkert brød, doneret af Nordisk Brød til anledningen. Sidenhen har forretningen Bad og Fliser doneret en god stak baderumsfliser, som nu venter på at blive omdannet til plantekasse skilte. Intentionen er at workshoppen er startskuddet på en længere proces med at blive kendt med og lære at bruge flerårige spiselige planter i madlavningen. Hver tirsdag kl 16:30-17:30 er Lise og Heidi i haven og plejer og udforsker planterne og alle er velkomne. Prags Have er en del af PB43 og indgangen til Prags Have er via portene til PB43, som er åbne alle dage kl 08-20, hvor alle er velkomne. Følg med på: pragshave.dk og Facebooksiden Prags Have for flere arrangementer. Der plantes efter designet FOTO: GARD KRISTIAN HAUGE LAGERBYGNING BLIVER TIL BOTILBUD PÅ OLIEBLADSGADE BIBLIOTEKSHUSETS NYE BLOMSTERBED AF KATRINE MADSEN - PROJEKTLEDER På hjørnet af Oliebladsgade og Reberbanegade har der længe stået en fire etagers gammel lagerbygning ubrugt hen - mest til begejstring for grafittimalere og i 2008 og bz ere. Københavns Kommunes politikere har nu besluttet, at bygningen skal rives ned og at der i stedet skal bygges et botilbud med 45 lejligheder til københavnere med sindslidelse, der samtidig har et plejebehov. Socialforvaltningen i Københavns Kommune har valgt at etablere botilbuddet på Oliebladsgade for at sikre størst muligt inklusion af borgere med sindslidelse i København. Beboerne vil få gode indkøbs- og transportmulighed, samtidig med, at der ligger et samværs- og aktivitetstilbud til borgere med sindslidelse få minutters gang fra deres boliger. Beboerne i botilbuddet vil have pædagogisk personale og plejepersonale tilstede døgnet rundt. Botilbuddet bliver indrettet i seks etager ud mod Oliebladsgade og Reberbanegade, hvor alle beboerne får en 2-værelseslejlighed. Derudover indrettes i stue- og kælderplan aktivitetsmuligheder for beboerne med spisefaciliteter, computercafé, lounge og idrætslokale. Parkering af biler sker i tilbuddets parkeringskælder. Beboerne får desuden fine udearealer. En stor indre gård etableres bag ved bygningerne, og beboerne kan også gå op på den store tagterrasse, der etableres på 7. sal, hvor der vil være udsigt udover områdets tage. Nedrivningen af den nuværende bankboks går i gang i begyndelsen af Botilbuddet forventes at være indflytningsklar i sommeren Socialforvaltningen vil invitere til et informationsmøde for naboer og andre interesserede i foråret Hvis du har spørgsmål til byggeriet, så kontakt projektleder Katrine Madsen i Københavns Kommune på Bibliotekshusets Planteklub syntes, at blomsterbedet ved indgangspartiet trængte til en opfriskning. Og så gik de i gang. AF LISBETH RIGET Den gamle beplantning blev kasseret, og den udpinte jord fjernet. Nyt jordlag blev etableret og hen over foråret og sommeren, har bibliotekets brugere og personale med interesse fulgt udviklingen i den nye beplantning. Der er valgt en mangfoldighed af planter, der kan nydes på hver deres måde. Nogle kan spises, andre dufter eller blomstrer smukt. Nogle er krybende vækster og andre vokser i højden. De fleste er helt almindelige, som mange kender - jordbær, persille og enårige sommerblomster. Derudover er der også placeret trædesten, således at man ikke behøver gå hele vejen udenom, men man kan smutte igennem væksterne. Alt sammen kommer det fra planteklubbens medlemmer, som livligt indbyrdes deler og bytter planter, frø og gode tips til haven. Mange af bibliotekets brugere har spontant sagt, at det nye bed så rigtig fint ud. Der er også sket det interessante, at adfærden omkring bedet har ændret sig markant. Tidligere parkerede cyklisterne op ad bedet, og der lå næsten altid affald mellem planterne. Nu står der langt færre cykler, der er stort set aldrig affald, og ofte sidder der et par på kanten og hyggesnakker. Det sker også at forældre og børn står og taler om, hvad det mon er for nogen planter. DER ER SKABT ET NYT MILJØ Planteklubben har med ret enkle midler ikke bare frisket bedet op, men har også - utilsigtet - skabt et nyt miljø, som indbyder til, at man stopper op og nyder øjeblikket. Så nu er Planteklubben gået i tænkeboks, for der mangler et par siddepladser til at fuldende den nye forhave til Bibliotekshuset. Men det finder vi nok også en løsning på. Oplysninger om Bibliotekshusets Planteklub: Pernille Schaldemose,

9 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 9 TO SIDER AF SAMME SAG AF OLE PEDERSEN Den nye bygning på hjørnet af Amagerbrogade og Parmagade nærmer sig sin afslutning. Ser man byggeriet fra den sydlig side bliver man mødt af en stor grim betonmur i 5 sals højde. Ser man det fra den Nordlige side får man indtryk af et spændende hus der er ved at folde sig ud. Men hvad man end mener vil byggeriet vil der åbne en Rema 1000 i november måned og idræthallen vil stå færdig senest ved udgangen af februar måned Amager Øst lokaludvalg har afholde en række møder med brugerne, som alle glæder sig til at hallen står færdig. Der er et stor behov for tider til både skoler, daginstitutioner, foreningsidrætten og ældreidrætten. CYKLISTER FIK GRATIS CYKELTJEK OG KAFFE Set fra syd rejser der sig en stor betonmur. Set fra nord er et spændende hus ved at folde sig ud. FOTO: OLE PEDERSEN FOTO: OLE PEDERSEN AF ASGER GAD - PROJEKTLEDER, MILJØPUNKT AMAGER Fredag den 29. august kunne de morgenfriske cyklister der kom forbi Christmas Møllers Plads stoppe op og nyde en kop dejlig morgenkaffe fra Kalles Kaffecykel mens deres cykler blev efterset af de dygtige cykelsmede fra CykelVen og Bicycle innovation Lab. Lørdag den 30. august var turen så kommet til cyklisterne der kom forbi Islandsbrygge Metrostation der ligeledes blev forkælet. Over de to dages cykelpitstop stoppede over 100 interesserede op og fik kop kaffe og en snak om miljø på Amager mens deres cykler blev efterset. Det var Miljøpunkt Amager der stod for arrangementet som efterhånden er blevet en tilbagevendende tradition. Asger Gad, projektleder fra Miljøpunkt Amager udtaler vi på Miljøpunkt amager arbejder aktivt for flere cyklister og vi vil gerne forkæle de Amagerkanske cyklister fordi de er med til at gøre en forskel for vores by, jo flere der cykler des mindre forurening og mere plads til andet end trafik får vi i byen, plads vi kan bruge til legepladser, parker, mere grønt eller andet der gør byen bedre at bo i Miljøpunkt Amager benyttede lejligheden til at interviewe dem der stoppede om de miljø udfordringer de ser i deres hverdag og der var flere emner der gik igen i besvarelserne blandt andet affaldssortering og trafikproblemer og klimaforandringer. Miljøpunkt Amager vil nu tage besvarelserne til efterretning og overveje hvilke emner der kan sættes ind på til næste år. ÅRETS BUTIKSFACADE 2014 AF FRIDA JANS I år er det femte gang Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg sammen uddeler prisen til Årets Butiksfacade på Amagerbrogade. Prisen består af kr. og en bronzeplakette ti l ophængning i butikken og uddeles medio november. De to lokaludvalg oprettede i 2010 prisen som et led i arbejdet med at gøre Amagerbrogade til en levende og aktiv handelsgade. Prisen skal skabe positiv opmærksomhed omkring erhvervsdrivende, der gennem facadeskiltning og -udsmykning er med til at berige Amagerbrogade og bidrage til livet i gaden. Det er kun selve facaden og ikke vinduesudstillingen, der præmieres. HVILKEN FACADE ER FLOTTEST Frem til den 20. oktober 2014 kan borgere på Amager foreslå en butiksfacade på Amagerbrogade, som de synes bedst har fortjent prisen. En bedømmelseskomité, bestående af Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen, Gudrun Christiansen fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Randi Sørensen fra Amager Øst Lokaludvalg, Tom Fuglevig fra Ama r Butikkerne og Jørgen Melskens fra Amager Vest Lokaludvalg vil derefter vælge vinderen af Årets Butiksfacade. Send dit forslag med begrundelse, samt butikkens navn og husnummer til på www. aølu.dk eller til Amager Øst Lokaludvalg, Jemtelandsgade 3, 4. sal, 2300 København S senest den 20. oktober HJÆLP TIL FACADEN Københavns Kommune har lavet en vejledning, der giver overblik over hvilke krav og hensyn der gælder i forbindelse med opsætning af skilte, markiser og facadebelysning på Amagerbrogade. Bl.a. skal man kunne se ind i butikken og skiltningen skal passe til den enkelte bygning. Hvis en facade skal ændres, skal man søge tilladelse hos Københavns Erhvervsservice. Se folderen på FAKTA: Tidligere års prismodtagere er: 2010: Kvart Over, Amagerbrogade : Te og Kaffe, Amagerbrogade : Copenhagen Comfort Beds, Amagerbrogade : Smukt Brugt, Amagerbrogade 201

10 10 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN IVÆRKSÆTTERI OG ERHVERV I AMAGER ØST For at sætte fokus på de kreative miljøer og iværksætterne i Amager Øst, inviterede Amager Øst Lokaludvalg de mange aktører i bydelen til dialog og diskussion på Prags Boulevard 43 en onsdag i august. Flere engagerede amagerkanere mødte op, og der blev diskuteret barrierer og muligheder for den kreative erhvervsudvikling i bydelen. AF LISE HOLM- RASMUSSEN, AMAGER ØST LOKALUDVALGS SEKRETARIAT Amager Øst er en sammensat bydel fra villakvarterne i syd til de gamle karréer i nord og fra højhusene, der skyder op ved Amager Strandpark til industri og en mangfoldighed af erhverv i det nordøstlige hjørne af bydelen. Denne mangfoldighed af byggeri og alsidige brug af områderne er en kvalitet, som Amager Øst Lokaludvalg gerne vil fastholde og fremme ved blandt andet at styrke gamle og nye erhverv. Det er dog vigtigt, at der ikke kun er plads til de etablerede virksomheder og firmaer. Der skal også være gode rammer for, at små aktører kan bidrage til et spændende iværksættermiljø og på sigt skabe nye jobs: Fra de kreative og sociale entreprenører på Prags Boulevard 43 og arkitekten i Siljangade til iværksætteren med egen butik i Holmbladsgade og den nystartede håndværksvirksomhed på Strandlodsvej. ERFARINGSUDVEKSLING PÅ TVÆRS Til Amager Øst Lokaludvalgs møde om kreativ erhvervsudvikling onsdag den 21. august mødte flere engagerede aktører fra bydelen op. Deltagerne kom blandt andet fra arbejdsfællesskabet PB43, den kreative zone i Siljangade, butikslivet på Holmbladsgade og erhvervsområdet ved Strandlodsvej. I løbet af aftenen viste det sig, at de med deres viden og erfaringer kunne hjælpe hinanden på vej. BOLIGER ELLER ERHVERV? Tovholder i Amager Øst Lokaludvalgs Miljø & Plan Arbejdsgruppe, Lasse Rossen bød velkommen, og fortalte om lokaludvalgets arbejde med erhvervsudvikling. Samtidig udtrykte Lasse Rossen bekymring for, om der også fortsat vil være forskellige former for erhverv i bydelen. Københavns Kommune arbejder i disse år hårdt for at få plads til de nye københavnere, som flytter til byen frem mod Det kan betyde, at kommunen vil konvertere nogle af erhvervsområderne til boligområder. En sådan udvikling vil Amager Øst Lokaludvalg gerne komme i forkøbet. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er plads til alle byens borgere, men det er også vigtigt, at der fortsat er masser af forskelligartede arbejdspladser i bydelen samt, at der er plads til nye spændende sociale, kulturelle og grønne initiativer. FRA NEDSLIDT FABRIK TIL KREATIVT FÆLLESSKAB Siljan ApS ved Nicolas Aagaard og Kåre Frandsen var næste levende billede i programmet. Makkerparret har netop købt Siljangade 1 og 3, og er nu i gang med at renovere bygningen, så arkitekter, designere og lignende kan leje sig ind. Bygningen ligger i en af de kreative zoner, som Københavns kommune har oprettet rundt omkring i byen. Kreative zoner er områder, hvor det ikke kan betale sig at rive de gamle bygninger ned og bygge nyt. Det gør det billigere at købe bygningerne, som på den måde kan danne ramme om iværksættere med færre penge på kistebunden sammenlignet med større og etablerede virksomheder. At renovere bygningen på Siljangade er dog stadig en investering,og makkerparret lægger ikke skjul på, at de udover at have mange gode idéer og visioner også gerne vil tjene penge. Planen er at føre bygningen tilbage til sit oprindelige udtryk, så den bliver flot og kan være med til at aktivere området. Bygningen skal både indeholde kontorer, kontorpladser, værksteder og give mulighed for fællesskab på tværs af de kommende lejere. De mange muligheder i bygningen skal dels sikre et spændende miljø for lejerne, men også fleksible løsninger, der er til at betale for den mindre iværksætter. På sigt håber makkerparret, at der kan komme en café i bygningen og, at de kan åbne gården op for alle i lokalområdet. Det har de i hvert fald haft succes med på Bygmestervej 2 i Nordvest, hvor restauranten TRIBECA NV sammen med kreative erhverv har skabt et socialt knudepunkt i området. DEN KOMMUNALE JUNGLE Nicolas Aagaard og Kåre Frandsen regner med, at det bliver let at finde lejere til de forskellige lejemål, når de står færdige ikke mindst fordi de kan sikre konkurrencedygtige priser sammenlignet med lignende lejemål for iværksættere og kreative erhverv. Indtil videre har processen dog ikke været uden knaster. Det er nemlig ikke altid lige til at den rigtige medarbejder i Københavns Kommune eller at forstå de mange love og regler på området. Det kan arbejdsfællesskabet PB43 nikke genkendende til det tog dem 1,5 år at få tilladelse til at oprette et spillested. Det er altså tydeligt, at der er behov for en, der kan guide iværksættere igennem den kommunale jungle - både når det gælder om at forstå reglerne og når det handler om at finde den ansvarlige medarbejder. I den forbindelse anbefalede en anden deltager, at man som iværksætter sætter sig grundigt ind i Københavns Kommunes politikker og strategier på området, og sørger for at spille sine idéer ind, så de passer hertil. På den måde bliver kommunen måske lidt mere interesseret i at støtte op om projekterne. I hvert fald oplevede PB43 også, at når de først fandt en medarbejder, der kunne se projektet for sig og idéerne bag, så gik det hurtigt. Dialogen i salen fortsatte lystigt. PB43 kunne blandt andet fortælle, hvem initiativtagerne til Siljan ApS skal have fat i, hvis de vil forebygge hærværk på deres grund og bygninger noget de på PB43 har arbejdet en del med. ARBEJDET FORTSÆTTER Amager Øst Lokaludvalg vil bruge de mange input fra mødet i det videre arbejde med Kommuneplanstrategien for København 2014 samt Projekt Nordøst Amager. Derudover indgik nogle af kommentarerne fra mødet i Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar om forslag til kommuneplantillæg for kreative zoner. Københavns Kommune laver hvert fjerde år en strategi for byens udvikling, som er med til at sætte en ramme for byen fremover. Strategien er i høring indtil mandag den 13. oktober 2014 læs mere på Københavns Kommunes Høringsportal: www. blivhoert.dk. Med Projekt Nordøst Amager vil lokaludvalgets proaktivt påvirke byudviklingen i det nordøstlige hjørne af Amager, og komme med idéer til udvikling og fremtidig brug af området. Formålet med processen er at sikre en udvikling, der integrerer området med omkringliggende kvarterer, og som samtidig afspejler lokale ønsker og behov. Følg med på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside:

11 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 11 AMAGER ØST DEN SAMMENHÆNGENDE BYDEL? De knap 50 deltagere på Amager Øst Lokaludvalgs årlige efterårstur fik set lidt af hvert da de lørdag den 20. september drog på opdagelse i bydelen AF OLE PEDERSEN Formålet med turen var at sætte fokus på bydelen Øst Amager og den fysiske og sociale sammenhæng mellem bydelens forskellige kvarterer. Støberigården, Sundparken, Krimsvejsområdet og Grækenlandskvarteret var de 4 destinationer, som hver især var udvalgt, med det formål at belyse bydelens mange forskellige boligområder. HVOR HEDDER DET STØBERIGÅRDEN? Første besøg var den almene boligforening Støberigården, hvor en veloplagt og engageret Mohammed Siam, formand for bestyrelsen, tog imod og fortale om Støberigårdens historie og om det liv der udspiller sig mellem murene. Det hedder Støberigården, fordi byggeriet er opført på en grund, hvor der har ligget et gammelt jernstøberi, sagde Mohammed Siam. Hvor er her dog pænt og nydeligt udbrød en af deltagerne overrasket som afslutning på besøget i Støberigården, eller som en anden deltager udtrykte det: jeg troede jeg skulle se en masse grafitti. Grafitti var der intet af, til gengæld grønne og velholdte gårdrum. SUNDPARKENS ÆLDREBOLIGER Mellem Lergravsvej og Øresundsvej ligger Sundparkens 406 ældreboliger. Her tog Eva Damgård, medlem af Amager Øst lokaludvalg og beboer i Sundparken imod og viste frem. Sundparken blev bygget i , men har gennemgået en omfattende renovering i Lejlighederne er på 1-2 værelser med bad og eget lille køkken og hver lejlighed har altan. Sundparken har et hyggeligt haveanlæg, og boligafdelingen ligger tæt på Amager Strandpark. Der er cykelkælder og fællesvaskeri, og alle lejligheder har enten loft- eller kælderrum. Især vaskeriet og de smukke haver vakte opmærksomhed. HØJHUSE SOM PADDEHATTE Efter endt frokost, som blev indtaget i det fri i Sundparken, blev næsen sat mod det nye udviklingsområde ved Krimsvej, også kaldet Københavns Manhattan på grund af de mange højhuse. Lokaludvalgsformand, Ole Pedersen gjorde opmærksom på, at den helhedsplan, som i sin tid lå til grund for lokalplanen, bestemt ikke var lokaludvalget kop te. Tværtimod havde lokaludvalget gjort alt for at ændre planerne, men man talte for døve øren. Jeg er sikker på arkitekten aldrig selv ville drømme om at bo her var der en der sagde efter at have vandret igennem Krimsvejområdet, under kyndig vejledning af to af beboerne Iver og Ulla. De fortalte om trængslerne med at få etableret fortove og cykelstier og grønne områder og andre beboere sluttede sig til og fortalte om de mange byggeskandaler, der allerede er under optræk. Alligevel var folk glade for at have flyttet til området. Som Iver siger: Dem der flytter ind ligner hinanden meget, og vi har allerede et rigtigt godt sammenhold og børnene suser ind og ud af dørene hos hinanden. DELOSVEJ VENTER Det var bestemt ikke mange positive ord der var i forsamlingen om det hæsblæsende byggeri på Krimsvej, da forsamlingen steg på bussen for at køre ud til den sydlige ende af bydelen, hvor det var aftalt at mødes med guiden Iben på Delosvej, hvor hun selv bor. Iben er medlem af lokaludvalget og er medlem af grundejerforeningen Nygaardt. Delosvej er oprindeligt en udstykning af Nygaard tidligt i det forrige århundrede. Men da mange husene var dårligt bygget er der sket fornyelser i tidens løb, og der bliver bygget helt nye huse i dag. Derfor er kvarteret meget blandet. Iben peger på det store grønne område, der hører til Skolen ved Sundet. Vi er meget kede af at området er lukket når skolen ikke bruger det, siger hun. Vores børn har ingen store fælles legearealer, og det ville være dejligt hvis borgerne kunne bruge området. Delosvej støder ud i Kastrupvej i den anden ende, og på hjørnet ligger en Netto. Desværre har de ikke oprettet de fornødne parkeringspladser, så Delosvej bliver brugt til parkering for Nettos kunder. Det er meget utrygt, fortæller Iben, og siger, at grundejerforeningen har henvendt sig til kommunen med adskillige løsningsforslag, men de støder hele tiden panden mod en mur. AFSLUTNING PÅ KASTRUP FORTET Det var en flok trætte, men alligevel glade borgere der samledes til en kop kaffe og en afsluttende debat på Kastrupfortet. Debatten gav ingen klare svar på de udfordringer der er rent boligmæssig i bydelen, men der var nok bred enighed om, at projektet på Krimsvejområdet i hvertfald ikke var svaret på noget som helst. Der blev efterlyst egnede boliger, hvor ældre kunne bo sammen fredeligt med andre generationer under kollektive forhold. For som der var en deltager der sagde: Udfordringer med rusmidler i klassen? Når jeg bliver ældre vil jeg ikke kun bo sammen med andre aldre. Det er alt for trist Der blev afslutningsvis udtrykt stor ros til Amager Øst lokaludvalg for arrangementet, og man lovede, at man meget gerne vil deltage i efterårsturen til næste år. U-turn er Københavns Kommmunes tilbud til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler. Uanset om du er lærer, ung eller forælder kan du tage kontakt til os! Vi tilbyder blandt andet hjælp og vejledning til: Møder med elever, forældre og lærere (både hver for sig og sammen) Elever der allerede har rusmiddelproblemer At udarbejde en rusmiddelpolitik og handleplan Vi finder sammen ud af, hvilke konkrete behov I har For mere information/bookning skriv en mail: eller ring til Lotte Larsen: Tilbuddet er gratis for alle klasser i Københavns Kommune!

12 12 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN STORE LEGEDAG I LERGRAVSPARKEN AF OLE PEDERSEN Fredag den 20/6 var der store legedag på Lergravsparkens Legeplads. Omkring 300 børn og voksne var mødt frem for at deltage i de mange spændende aktiviteter. De kunne gætte en lort, hoppe i hoppeborg, lave store sæbebobler og meget andet. På trods af det skiftende vejr med både regn og sol havde Børn og voksne en dejlig dag på legepladsen. Legepladsens Pædagogiske fagansvarlig, Ole Blom Christensen håber at man fremover kan lave lignende arrangementer for børn og voksne i området.

13 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 13

14 14 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN LIGE I HJERTET AF INTEGRATIONEN Gerbrandskolen har to modtageklasser: M-klasser for elever, der enten taler meget lidt eller slet ingen dansk. Her lærer de at tale så godt dansk, at de kan komme over i en almindelig skoleklasse, hvor mange af eleverne klarer sig rigtig godt. Vi var på besøg i M0 ( M nul) en mandag og tirsdag formiddag i september. AF ELLEN GRØNBORG Det er mandag kl. 8 om morgenen. 10 børn sidder ved borde, der danner en firkant. Rehman, som kommer fra Pakistan, står lænet op ad dørkarmen og kigger betuttet på forsamlingen. Det er hans første dag i klassen Velkommen Rehman. Du skal lige tage skoene af, siger Asger Christoffersen, den ene af to lærere i modtageklassen M0. Asger følger Rehman hen til garderoben og derefter til en plads ved bordet. Ved siden af sin egen plads. Boshra Bajlan, den anden lærer i M0, tager ordet Lad os starte med at fortælle, hvad vi hedder, siger hun. Jeg hedder.... Hun peger på drengen, der sidder til venstre for hende. Jeg hedder Raul, siger han. Runden fortsætter med navne som Artemiy, Chokki, Lyon, Mirna, Mohammed, Daniellus, Frida og Shan - endnu høres accenterne i børnenes udtale og den slutter hos Rehman. Da Asger henvender sig til ham, kigger han tavst ned. Men hans reaktion er helt normal for en ny i klassen. I starten er de helt forsigtige, fordi de sidder i et ny miljø, hvor de ikke kender nogen og ikke forstår, hvad der bliver sagt, forklarer Asger. MANGE KULTURER MØDES Når antallet af elever i M0 er fuldtallige, er de 14 elever i klassen. Børnene kan være i klassen i op til 2 år, Men Asger anslår, at børnene i gennemsnittet er i klassen i et år. Eleverne kommer fra Italien, Grækenland, Rusland, Litauen, Mexico, Pakistan, Syrien. Vietnam, Thailand, Ungarn og Tyrkiet. Asger ser det som en fordel, at deres kulturelle baggrunde er SÅ forskellige: Når de kommer fra så mange forskellige lande, det er det danske sprog, der udgør deres fællessprog. Hvis vi havde en klasse med mange tyrkere, så var der risiko for, at der blev talt meget tyrkisk. Men i og med dansk er deres fællessprog, lærer de utroligt meget. DET FØRSTE TEGN PÅ TRYGHED På vej ned i gymnastiksalen går Asger ved siden af Rehman. Børnene fra M0, der er fra 5-7 år, mødes her med de lidt ældre børn i den anden modtageklasse på Gerbrandskolen: M1. Alle børnene samles omklædt på gulvet i gymnastiksalen. Boshra præsenterer Rehman, og flere børn rækker hånden op og fortæller, de kender Rehman fra fritidshjemmet. Vi opfordrer til, at børnene går på fritidshjem. Går børnene på fritidshjem, så lærer de hurtigere dansk, tilføjer Asger. Boshra beder børnene om at klatre op i ribben og ned igen og sætte sig på numsen på gulvet. Rehman kigger på de andre børn. Han begynder at klatre op i ribben efter dem, og når børnene klatrer ned og sætter sig på gulvet, følger han efter. Børnene lærer gennem krop og bevægelse. De bruger hinanden, kigger på, hvad hinanden gør. På den måde fanger de det, vi beder dem om at gøre, forklarer Boshra. SEP/TEM/BER Tirsdag morgen fra kl gennemgår Boshra og Asger et intensivt og sansemættet forløb for børnene med sang, musik, bevægelse, rim og remser og billedkort, hvor børnene lærer nye ord. Børnene kan lære nye ord i løbet af en dag, forklarer Boshra som anbefaler, at børnene taler deres modersmål derhjemme. Det er vigtigt, at børnene også er dygtige til deres modersmål, så de har alle begreber på plads på begge sprog, ellers ender de med at blive de, man kalder dobbelthalvsprogede, uddyber hun. Boshra og Asger begynder at synge, og børnene følger trop. Uret drejer rundt. Alle bevæger armene rundt i en rundkreds. Uret tikker. Deres arme former et V og sænker sig stødvis som tegn på visernes bevægelse, så ordene får et visuelt sprog. Børnene husker bedre, når de har noget visuelt at holde ordene op på, forklarer Asger. SPROGETS MUSIKALITET Asger holder en række billedkort op og beder børnene om at nævne den farve, de ser på billedet. En grøn vandkande, en gul solsikke, en rød ballon. Ved rød, som er svært at udtale, beder Asger flere af børnene om at gentage farven Boshra tager over: Gentag efter mig: Kat og hat, og børnene gentager rimene i kor. Tand og mand, mus og hus bil og pil. Rim og remser hjælper dem utroligt meget. Ord, der passer sammen, kommer til at sidde fast. De husker dem, fortæller hun. FRA M-KLASSEN TIL EN ALMINDELIG KLASSE Asger og Boshra er begge pædagoguddannede. Boshra, der oprindeligt kommer fra Iran, har tilmed en læreruddannelse. Boshra har undervist M-klassen i ca. 5 år, og Asger i lidt over 2 år De arbejder ud fra temaer, som de planlægger for én uge af gangen. I øjeblikket er kroppen temaet. Boshra siger: Børnene skal igennem en lang proces for at tilegne sig sproget. Der er fire faser. I første fase bruger de tegnsprog, og vi sætter sprog på tegn. Vi bruger kort med billeder, og vi viser det kropslige sprog, og vi gentager og gentager. Her lærer de et enkelt dagligdagsord: såsom tisse, toilet og løbe. I fase 2 danner de to ord. Jeg hedder... Og vi fortsætter med sange, rim og remser, kort med billeder og kropssprog. Vi lærer børnene om begreber. Løb hen til et hjørne, siger vi f.eks. til børnene. Eller begreber som tavlen og tørre bordet af I 3. fase bygger vi mere på med korte sætninger, fx. Jeg læser en bog. Så kommer vi til overbegreber. Det er det sanselige. F.eks. kan det være følelser. Vi taler f.eks. om at være ked af det eller sur. Og i 4. fase bruger vi lange sætninger og genfortællinger, og så lærer de også at skrive små ord. De krav, som M0 er omfattet af, er, at eleverne i klassen skal være på børnehaveklasseniveau. Asger: Før vi sender børnene ud i almindelige klasser, arbejder vi tæt sammen med skolens sprogcenter og får dem sprogscreenet. I den test kan vi se, hvad de scorer af point. Så sender vi dem også ud i en almindelig i klasse i ca. en uge. Herefter evaluerer vi sammen med kommende lærer, om barnet er parat til at blive overført til en almindelig klasse. NICHOLSEN DIN NYE BIOGRAFVEN Drop sofaen og kom ned og se og diskuter gode kvalitetsfilm i Kvarterhuset, lyder opfordringen fra bibliotekar Bent Bjørnskov AF OLE OXGREN Bibliotekar Bent Bjørnskov fra Sundby Bibliotek har en glødende interesse for film. Og ikke mindst er han vild med at dele sin interesse med andre filmelskere. Eller bedst af alt tænde gnisten hos andre. Derfor har han stort set på egen hånd startet filmklubben Nicholson på Sundby Bibliotek, hvor han nu er klar til fjerde sæson, hvor publikum kan glæde sig til en række håndplukkede filmperler. Filmklubben er opkaldt efter Bent Bjørnskovs yndlingsskuespiller Jack Nicholson, naturligvis og hans yndlingsfilm har netop Nicholson i en af sine glansroller, nemlig Gøgereden. Det er dog ikke den slags blockbuster-film, Bent Bjørnskov viser i sin filmklub i Kvarterhusets sal. Lidt smallere kvalitetsfilm af dramadokumentarisk tilsnit er der typisk tale om, omhyggeligt udvalgt og ofte endda med oplæg af instruktøren selv. De fleste af filmene kan også ses på bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben, men idéen bag Nicholson er da heller ikke blot at vise gode film. Kongstanken hos Bjørnskov er nemlig, at man deler oplevelserne med andre filminteresserede og ikke mindst får ekstra guldkorn med fra instruktørerne selv. KRONEDE DAGE I HUNDESTED Første film i sæsonen er Ai Weiwei The Fake Case om den verdensberømte kunstner Ai Weiwei, der løslades efter 81 dages isolation i et kinesisk fængsel. På det tidspunkt er han kun en skygge af sig selv men samtidig med en klar overbevisning om, at Kina står over for forandring. Andreas Johnsen har instrueret og netop han vil være til stede i Kvarterhusets sal, hvor han vil fortælle om filmens tilblivelse og besvare spørgsmål fra publikum. Jeg er yderst spændt på publikums modtagelse af filmen, og ja i det hele taget, hvordan sæsonstarten bliver, fortæller Bent Bjørnskov, der glæder sig over mange gengangere til hans filmforevisninger men også gerne ser endnu flere gæster. Som dengang hans filminteresse for alvor blev vakt, og han efter at have været flittig gæst i barndomsbyen Hundesteds biograf faktisk sammen med et par filmglade venner blev headhuntet til at stå for biografens daglige drift. Det var kronede dage, husker han, og ofte med godt fyldt på stolerækkerne. JIMI HENDRIX PÅ PLAKATEN Samme succes får Nicholson måske også på sigt. I hvert fald lokker sæsonens program med perler som Drømmen om en familie og Tha Act of Killing. Inden foråret for alvor får fat igen, 10. marts, sluttes sæsonen af med Hear My Train A Coming en film om Jimi Hendrix, som giver ny indsigt i hans personlighed og geni. Filmen byder på flere ikke tidligere sete koncertoptagelser, og fortjener virkelig at få et stort publikum, slutter Bent Bjørnskov. Du kan se hele sæsonplanen for filmklubben Nicholson på: eller hente en flyer på Sundby Bibliotek. Efter et par forsigtige tilløb har Bent Bjørnskov for alvor fået gang i Nicholson og kan nu stolt præsentere programmet for klubbens fjerde sæson. FOTO: OLE OXGREN

15 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 15 SØLVKYSTEN PÅ AMAGER UDBYGGES FOR 30 MILLIARDER AF JENS WILLIAM GRAV I øjeblikket ser vi på den østlige del af Amager en lang række byggerier, både inden for og uden for kommunegrænsen. Jeg var som lokaludvalgsmedlem og socialdemokrat inviteret til på en konference den 9. september 2014 med ovennævnte titel arrangeret af Byens Ejendomme sammen med andre oplægsholdere, at give et præsentation af denne udvikling og give et bud på hvilke muligheder der er for fortsat etablering af boliger, erhverv, detailhandel og hoteller i Amager Øst. AMAGER ØST GENERELT Amager Øst er i dag en bydel med ca indbyggere. Bydelen er i modsætning til f.eks. Amager Vest en forholdsvis homogen bydel sammensat af beboere fra alle sociale lag, forskellig boligtyper alt fra etagebyggeri til parcelhuse ligesom ejerformerne varierer fra lejer både almen og privat - over andel til ejer. Det er en sammensætning som også gerne skulle bevares ved fremtidige byggerier i Amager Øst. Der skal hverken dannes ghettoer for lavere sociale lag eller for de højere sociale lag på Amager ved de igangværende og kommende byggerier. Desuden skal der sikres at vi undgår døde bydele. Det kan ske ved at sikre, at der er erhverv, detailhandel, og børne- og fritidsinstitutioner i bebyggelsen. De overordnede socialdemokratiske ønsker er følgende: Boligbyggeri skal være til helårsbeboelse. Der ønskes et differentieret boligbyggeri, hvor der er plads til almene boliger og ungdomsboliger og med en blandet beboersammensætning. Der skal være mulighed for midlertidig anvendelse af arealer, der ikke bebygges med det samme. Der har i de senere år især været drøftelse af byggerier på Amager i forbindelse med lokalplanerne for Krimsvej, Strandlodsvej og Lergravsvej, hvor der allerede kan ses meget synlige resultater på de to største grunde. Fra lokaludvalgets side havde vi gerne undgået højhusbyggeriet. Byggekrisen har sat mange byggerier i stå, men senest er flere udfyldninger af tomme byggegrunde kommet i gang igen. Det gælder f.eks. Christmas Møller Have. Anvendelsen af Sadolingrunden drøftes igen, mens Ålandsgadekarreen fortsat er tom. Det var nogle af de emner jeg kom ind på i mit oplæg på konferencen. UDVIKLING I KØBENHAVNS LUFTHAVN INVESTERINGER PÅ 1 MIA. KR. ÅRLIGT Sarah Procter fra Københavns Lufthavne beskrev arbejdet med at udbygge bevare Kastrup Lufthavn som den førende lufthavn i Nordeuropa. Københavns Lufthavn vil i de kommende LÅN EN ÆBLEPRESSER GRATIS AF DITTE ROSENQUIST Ønsker du og børnene at lave friskpresset æblemost af havens æbler? Planlægger du at holde en æblefest med æbler plukket fra byens fine æbletræer eller Amager Fælled sammen med dine venner eller naboer? Så læg vejen forbi Miljøpunkt Amager og lån en æblepresser gratis. Æblesæsonen er over os og Miljøpunkt Amager har købt en æblepresser, som alle æbleentusiaster på Amager er velkomne til at låne. Frugtpresseren kan lånes i en periode på 2-3 dage ad gangen mod et depositum på 500 kr. og du kan afhente den på Miljøpunkt Amagers kontor på hverdage i kontortiden. Er du interesseret, så ring eller kom forbi kontoret i Kvarterhuset for at reservere den. Du kan også på www. byhoest.dk finde et kort over byens æbletræer, som netop nu er fyldt med dejlige æbler. Hvis du vil have mere information om, hvad du ellers kan låne hos dit lokale miljøcenter, kan du tjekke: Æblepresseren var lånt ud til Byhøsts Vild Festival, hvor voksne såvel som børn fik smagt på velsmagende friskpresset æblesaft. FOTO: NICOLAI ENGEL 20 år investere 1 mia. årligt i udbygningen lufthavnen. Udbygningen vil frigøre nogle arealer i nord og øst til anden erhvervsudvikling. Lufthavnen vil dog bevare ejerskabet af arealerne. SCANPORT DET NYE ERHVERVSOMRÅDE I TÅRNBY Ole Samsøe Teilmann fra Skanska præsenterede Scanport, der er et nyt erhvervsområde i Tårnby Kommune mellem lufthavnen og Den Blå Planet. Ferring flytter en del af hovedkvarteret til Scanport. Den fredede Bryggerigård er renoveret og kan anvendes af forskellige kreative erhverv. Målgruppen er primært medicinalvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, forsikring og offentlige virksomheder. Ved planlægninger er der taget højde for klimaudviklingen og erhvervsejendommene er planlagt med grønne tage. KRIMSVEJ FORTSAT BEBYGGELSE AF OMRÅDET Projektudviklingschef Anna-Maria Paamand fra NPV Ejendomme fortalte om udviklingen af Krimsvejbyggeriet, der bl.a.. arbejder med ønske om et tillæg nr. 2 til lokalplanen. Det er primært Arkitektgruppen, ELF/NPV og KPC., der ejer arealer og er i gang med byggeriet i området. Senest har Arkitektgruppen købt den tidligere metalfabrik. I lokalplanen fra 2009 er der forudsat min.25 pct. Erhverv, og der er problemer med at opfylde dette. Desuden er der ønske om mere detailhandel i området. Kvadratmeterprisen er fra 2012 til 2014 steget fra kr. til kr. REFSHALEØEN EN STOR KREATIV ZONE Claus Hovmøller Jensen fra Refshaleøens Ejendomsselskab fortalte om udviklingen med den midlertidige anvendelse af området. Tidligst 2023 tages stilling til en permanent anvendelse af arealet. Mulighederne for anvendelsen begrænses af lugtgenerne fra rensningsanlægget på Lynetten. Der udlejes i dag til en række kreative erhverv som en virksomhed, der arbejder med raketter og ubåde, musikøvelokaler og filmstudie. BLANDET BOLIGBYGGERI PÅ MARGRETHEHOLMEN Lars Jacobsen fra Sjælsø Management sluttede af med at fortælle om udvikling af Margretheholmen til en levende bydel med designskole, ungdomsboliger, familieboliger i rækkehuse og etagebyggeri. I etagebyggeriet er der ikke bygget boliger i stuen p.g.a. jordforureningen. INTERESSANT OVERBLIK OVER UDVIKLINGEN PÅ AMAGER Der var samlet set tale om en konference, der gav et interessant overblik over udviklingen i Amager Øst i bred forstand. Jeg blev også opmærksom på en række af de udviklingstræk jeg som lokaludvalgsmedlem fremover skal være opmærksom på. NYT IT SIKKERHEDS OG SERVICE ABONNEMENT PÅ AMAGER AF OLE PEDERSEN Efter afholdelsen af Windows XP dage, og vores gæster i vores ugentlige Åbent Hus, hver onsdag mellem kl. 16 og 17, har vi oplevet et stort behov for sikkerheds programmer og andre gratis programmer i det hele taget, uanset hvilken Windows udgave man har på sin computer, oplyser John Knudsen, daglig leder i Senior IT Stuen på Englandsvej. Sammenholdt med vores egen professionelle IT erfaring og vores datastue netværk indenfor Danske Seniorer, så ligger det jo lige til højre benet at etablere et service abonnement, hvor medlemmer frit kan få alle de af os anbefalede gratis programmer - lige klar til at anvende på medlemmets egen computer. Samtidigt får vi en mulighed for tiltrængt økonomisk støtte til vores slunkne kasse, når nu Københavns Kommune ikke finder vores ældrevenlige digitale undervisnings aktiviteter, der hjælper kommunens borgere, egnet for driftsstøtte. LEJ EN TABLET KUN PÅ AMAGER AF JOHN KNUDSEN LEDER AF SENIOR IT STUEN Det er ikke bare en almindelig 10 Tablet, med det indhold den leveres med ved køb i forretningen, oplyser dagligleder af Senior IT Stuen på Englandsvej, John Knudsen. Vi har fyldt den op med masser af nyttige programmer, kaldet Apps - eksempelvis for dagligvare indkøb, opskrifter, billige rejser, tilbudsaviser, nyheder, & sms, netbank, kultur og underholdning bl.a. 7-kabale og andre - faktisk er der over 100 Apps fordelt på 10 praktiske grupper. Hertil kommer en masse rejsebeskrivelser, der kan læses som ebøger og gamle filmklip - alt sammen indhold fra vores projekt Vandre Tavlen, som blev gennemført i samarbejde med plejecenteret Bomi-Parken, hvor 6 ældre i alderen 75 til 99 år afprøvede Tabletten i 1 måned - det er baggrunden for vores tilbud. De Tabletter, som vi udlejer, er allerede på nettet via 3G (mobil bredbånd) og ydermere fyldt op med NOGET FOR NOGET Det nye abonnement system kalder vi også for Noget for noget. Vi hjælper med at videregive vores faglige ekspertise i form af bl.a. fornuftige og relevant gratis programmer - grydeklar - og medlemmerne yder et økonomisk bidrag i form af et abonnement på blot en halvtredser om måneden. Man tegner sig for 3 måneder ad gangen. Undlader man at betale, så stopper abonnementet automatisk - længere er den ikke. Medlemmet skal blot have en adresse! Hvis man starter sit abonnement inden kort tid - får man adgang til den store pakke, bestående af over 100 programmer / links til nyttig anvendelse. Så det er bare med at være hurtig, slutter John Knudsen med opfordringen til at sende en indmeldelses mail allerede i dag til com og han tilføjer, ønsker man en telefonisk weekend hotline udvidelse, koster det bare en ekstra halvtredser pr. måned. Det er nu muligt at leje en Tablet, så man kan finde ud af, om man skal købe en! overraskelser for børnebørnene. Vi har i skrivende stund ikke endeligt fastlagt lejepriserne, men forventer, at de vil ligge på kr. 100,- pr. uge plus et depositum på kr. 800,-, som tilbagebetales ved endt lejemål, efter nærmere aftale. Man skal medbringe billede legitimation(kørekort/ pas) og en forsikringspolice. Man tilbydes Komme godt i gang Tablet introduktion, som en enetime på kr. 200,-. Hvis du vil vide mere, så ring til John på

16 16 BØRN & FAMILIE NR. 83 AMA RØSTEN TIDEN GÅR: BØRNEKULTURHUS AMA R FEJRER SIN 20 ÅRS FØDSELSDAG TID er temaet for Børnekulturhus Ama r i år og dermed netop TID til at se tilbage på den kæmpe udvikling, som Børnekulturhuset har gennemgået siden åbningen i Fødseldagsfesten vil byde på værksteder og optrædener i farverige, eventyrlige omgivelser. Vores drøm er at involvere de nuværende og de tidligere brugere i at skabe nogle kreative dage. AF NILD REGOUT LEDER AF BØRNEKULTURHUSET Ideen for Børnekulturhus Ama r opstod allerede i 1991 i en gruppe af bibliotekarer, pædagoger, lærere og kunstnere i Byens Børns kulturuge på Kastrupfortet. Den 6. november 1994 åbnede Børnekulturhuset med Nild Regout som leder i en skurvogn lige bag medborgerhuset, det område som nu kaldes Børnenes Plads i Amager Kulturpunkt. De første mange år bestod Børnekulturhusets virke af projekter, men hen ad vejen fik vi to faste lokaler og et lille kontor i selve medborgerhuset. Fra at kunne tilbyde et enkelt hold og nogle få aktiviteter i starten har vi siden flytningen til det nye, moderne Børnekultur kunnet tilbyde en bred vifte af hold, aktiviteter og arrangementer med professionelle kunstnere til børn i alle aldre. Op mod 800 børn deltager i gennemsnit om ugen til hold, åbne værksteder og værksteder for skoler og institutioner. Hertil kommer samarbejdsprojekter og arrangementer med op til 150 børn og voksne på en dag. TILBUD Børnekulturhuset har åbent hver dag for besøg og leg. Selve husets udformning og indretning giver rig mulighed for klatring, hygge i hulerne eller leg i Legohulen. Vi har et alsidigt program med dans, musik, billedkunst, rollespil. Vi har lige åbnet Ungehulen, hvor alle unge i alderen 13+ kan møde hinanden, bruge spændende musikprogrammer på ipad eller imac eller bare hænge ud. Det er de unge selv, som har stået for den kreative indretning af ungehulen. Børnene behøver ikke at deltage alene, da såvel de åbne værksteder om lørdagen som udvalgte eftermiddagshold giver mulighed for, at børn og forældre kan udfolde sig kreativt sammen. 20 års fødselsdag Foto: Bjørn Tversted OGSÅ PÅ AMAGER STRAND Børnekulturhusets mange aktiviteter begrænser sig dog ikke kun til husets lokaliteter, idet Børnekulturhuset også deltager i festivaler og kulturdage og ikke mindst tilbyder mange aktiviteter på Amager Strand, hvor Børnekulturhuset siden 1995 hvert år har tilbudt omfattende tværfaglige projekter.de sidste mange år har 5 kunstnere i en periode på 4 uger skabt en eventyrverden med inspirerende værksteder og mange teaterforestillinger med op til 500 deltagere om dagen. I år blev det dog af økonomiske grunde kun til to skønne uger med billedkunstner Maria Lau Krogh med op til 110 børn den første uge. I den sidste uge påbegyndte vi et spændende samarbejde med Feriecamp og DGI NordSjælland, hvor yderlige omkring 90 børn fra hele byen deltog i forskellige sportsaktiviteter og værksteder. EFTERLYSNING Da vi godt kunne tænke os at involvere de tidligere brugere i fødselsdagsfesten, opfordrer vi børn og forældre til at kontakte Nild Regout på eller skrive en mail til Programmet for fødselsdagen d. 8. og 9. november samt skole koncerter d. 3. november kan fra primo oktober ses på www. børnekulturhus-amar.dk EN NY GRUPPE BØRN HUSERER I AMAGER ØST AF KAREN MACLEAN Lokalbefolkningen har måske lagt mærke til en ny gruppe børn der huserer i Amager Øst det er Den Grønne Friskoles elever der har deres gang rundt om i kvarteret. I uge 35 udforskede de det lokale planteliv; i uge 36 gjaldt det lokalhistorie og det byggede miljø, og i uge 36 forberedte de skolens høstfest, der tiltrak gæster fra hele lokalområdet. Børnene havde sanket og høstet omkring på Amager, og lavet æblesmør og hvidtjørnsketchup, som de solgte i deres bod, sammen med et imponerende opbud af kager. Festen blev holdt i Prags Have, som skolen låner mens de endelige lokaler på Strandlodsvej bliver sat i stand. Blandt højbede med spiselige stauder og urter blev der mostet lokale æbler og pærer af børnenes egen høst og fra gæsternes haver og alle blev budt på et glas herlig, frisk most. I læringscolosseum var der tombola og aktiviteter, hvor man kunne lave halmdukker og kastanjefigurer, og i tipi en kunne man bide til æbler. Når man havde fået oparbejdet en lille sult kunne man smovse i pandekager stegt over åbent bål og frisk-poppet popkorn. Midt i festen underholdt lærere og elever bl.a. med en klassiker fra den amagerkanske kulturtradition, Amagermor. Festen var led i det landsdækkende event Naturens Dag, og børnene har bestemt at overskuddet skal gå til forgrønning af skolens nye skolegård. Børne Kulturhus Ama r Foto: Bjørn Tversted

17 AMA RØSTEN NR. 83 BØRN & FAMILIE 17 AMAGER BØRNETEATERFESTIVAL FYLDER FEM ÅR For femte år i træk åbner otte kulturinstitutioner på Amager dørene til en magisk efterårsuge med spændende, humoristisk og tankevækkende teater for børn og deres voksne AF CARINA LILLI AMUND ZINGENBERG Alt kan ske i efterårsferien, når 1800 teaterbilletter udbydes til mere end rimelige priser, ja nogle endda gratis, og dørene åbnes til 25 forestillinger fra 13 af landets mest spændende teatre, samt et gæstespil fra Sverige REUMERT-NOMINERET DANSEFORESTILLING Årets åbningsforestilling er noget af et tilløbsstykke. Det er det internationalt velansete teater Åben Dans fra Roskilde, der præsenterer deres Reumert-nominerede danseforestilling HANe og HUNd. En forestilling, der tager udgangspunkt i dyrenes univers af lyde og bevægelser, som går lige i kødet på livets evige dans mellem Han og Hun. Dette er endt ud i en vild, morsom og poetisk danseforestilling, der sprutter af musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. Forestillingen henvender sig til de 4-10-årige og spiller søndag d. 12. oktober kl. 14 i Teater ZeBU, Øresundsvej 4. TEATER FOR STORE SOM SMÅ I årets program er der både teater for de helt små og de lidt større. Alle fra 1-10 år kan blive revet med af teatrets magiske univers. Vi skal blandt andet en tur med Teater Sagohuset fra Lund til Max drømmeverden, hvor bamser kan flyve og biler kører op af væggene. En næsten ordløs, stemningsfuld og overraskende oplevelse for de små fra 1 år, forestillingen vises mandag den 13. oktober kl. 10 og 11.30, i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Teaterværkstedet Madam Bach blæser forbi Solvang Bibliotek, efter, med stor succes, at have turneret i både Brasilien og Japan. Deres forestilling blæst, er en sanselig og visuel forestilling, hvor de 2-6-årige inviteres med på en rejse med vinden. Det er onsdag d. 15. oktober kl. 10 og i Solvang Bibliotek, Remisevej 14. For de større børn er en Sand Forvirring måske lige det der skal til? I hvert fald var de unge kulturpiloter fra Urbanplanen ikke i tvivl, da de valgte forestillingen som én af deres favoritter. Sand Forvirring er en danseforestilling, en musisk-kropslig fortælling om mennesker og sandheder. Hvem bestemmer, hvad der er sandt, og hvor lidt kan man være enige om og stadig være venner? Det er spørgsmål og dilemmaer, de unge tilskuere sikkert vil genkende. Forestillingen spiller torsdag d. 16. oktober kl. 11 og 17 på Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2A og er for børn fra otte år. Hele ugen kan alle der selv har lyst til at stå på scenen deltage i gratis teaterværksteder i Børnekulturhus Ama r. Hver dag er der et nyt tema og i løbet af dagen fortælles der også spændende historier, som i kombination med de åbne værksteder stimulerer børnene til at afprøve deres kreative og fantasifulde ideer. Alt dette og meget meget mere kan du opleve, når Amager Børneteaterfestival løber af stablen fra d oktober Så skynd dig ud og få fingre i programmet, der er til at finde i dit lokale bibliotek og kulturhus. Billetter til forestillingerne købes online på eller via Amager Børneteaterfestivals Facebookside: com/amagerbf. Vi glæder os til at se jer! KEND DIN BYDEL AF VIBEKE NATHALIA SØS NIELSEN Et nyt initiativ begynder i oktober, hvor børnefamilier inviteres på familie-cykeltur og introduktion til børne-øen Amager. To forskellige ruter men begge med det formål, at nye børnefamilier får bedre kendskab til deres lokalområde. Bjarne Fey (Amagerbro Kultur) og Frank Lambert (Det Maritime Ungdomshus) står bag projektet; vi glæder os til at dele de små hemmelige steder og samtidig sætte fokus på de kulturbærende institutioner på Amager. Der er så mange muligheder som vi gerne vil vise frem. DER BLIVER TO FORSKELLIGE TURE Kend din bydel - Børneøen Amager. Turen Begynder på det familievenlige bibliotek på Rodosvej. Turen går nordpå via børnekultur, teater, legeplads og ender med sandwich i Prismen. Lørdag NY SÆSON AF FORFATTERSPIRERNE Den 9. september starter Forfatterspirerne igen op på Amager, og der er åbent for nye medlemmer. Det er i Bibliotekshuset på Rodosvej, der lægger hus til de mange unge kan mødes og skrive. 11. og søndag 12. oktober kl Kend din bydel - Brug kysten med børnene. Amagers østlige kystlinje rummer utallige muligheder for børnefamilierne. Ude-livet er ikke begrænset til sommermånederne. Turen starter ved Kastrup fortet og ender med sandwich i Det maritime ungdomshus. Mandag 13. og tirsdag og 14. oktober kl Begge ture lægges an på at man skal opleve, inddrages og være med. De voksne får en snak om historie og visioner, mens børnene inddrages i legen og kulturen. Børn, der cykler selv, skal være sikre cyklister. Det koster 50/25 kr. at deltage (inkl. Sandwich) Tilmelding via www. kvarterhuset.dk Følg med på hjemmesiden for flere detaljer. Arrangementet er støttet af Amager Øst lokaludvalg AF NICOLE BOYLE RØDTNES Hver anden tirsdag fra kl bliver Bibliotekshuset på Rodosvej fyldt med lyden af klakkende tastaturer og skriblende kuglepenne. Det er unge forfatterspirer, der samles for at blive bedre til at skrive. Spørgsmålene fyger gennem luften: Hvordan skriver man en roman? Hvordan laver man gode karakter? Hvordan kommer jeg i gang med en historie? De unge er mellem 10 og 18, og selvom det er et stort spænd i alder, så mærker man det ikke. Til skrivemøderne er alle lige. Nogle kan noget, andre kan noget andet, og sammen bliver de bedre. Forfatterne Bjarke Schjødt Larsen og Nicole Boyle Rødtnes står for undervisningen, og de unge bliver taget igennem forfatterens værktøjskasse og udfordret til at afprøve forskellige skriveøvelser og genrer. Til møderne bliver der skrevet, læst højt og gives gode råd til skriveprocessen, men der er selvfølgelig også masser af tid til hygge og snak om, hvad det egentlig vil sige at være forfatter. Den 9. september starter efterårssæsonen, og der er plads til nye medlemmer i klubben, så kender du nogen med en forfatterspire i maven, så skynd dig at melde dem til. Efterårssæsonen kører fra september til december og medlemskab af klubben koster 300 kr. Forfatterspirerne på Amager er en del af et større projekt, hvor man kan gå til skrivning på fire københavnske biblioteker. Ud over Bibliotekshuset er det Vanløse Kulturstation, Valby Bibliotek og Rentemestervej. Forfatterspirerne blev startet i foråret 2011 af Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt Larsen. Sidenhen er forfatterne Sandra Schwartz og Caroline Ørsum også kommet til. Som noget nyt afvikles klubberne dette efterår i samarbejde med Saxo.com og har fået det nye navn Saxo Forfatterspirerklub. Medlemsskabet kan købes her: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_ workflow?seccode=28aec85d69

18 18 NYHEDER NR. 83 AMA RØSTEN FOLKEUNIVERSITETET RYKKER IND FRIVILLIGE TIL GRIN I KØBENHAVN Politikerne i København, opfordrer til at udfører frivilligt arbejde, men modarbejder samtidigt dem, der udfører det, ved at fjerne enhver krone, der i mange år har været givet i 18 midler, til Ældresagens afdelinger i Københavns kommune. AF DAN JØNSSON, ÆLDRESAGEN SUNDBY- AMAGERBRO AF: STINE HOFFMEYER Som noget nyt har Bibliotekshuset her i 2014 startet et samarbejde med Folkeuniversitetet. Dette blev kickstartet med et foredrag d. 29. august om aftenen, hvor vi stillede arrangementslokalet i kælderen til rådighed for i alt 17 kursister, der kom forbi for at høre seniorforsker, ph.d. Jens Ole Christensen fra Tøjhusmuseet fortælle om hæren gennem 400 år. I løbet af efteråret vil vores lokale på torsdag formiddage også blive brugt til undervisning i Idehistorie ved cand.mag. Ulrik Crone. Her skal det handle om det klassiske Grækenland, og på kurset vil man følge den kulturelle, religiøse, filosofiske og politiske udvikling fra Homer til blomstringstiden i det 5. og 4. århundredes Athen. FORTSAT TRYGT AT BO I AMAGER ØST BYDEL AF OLE MELDGAARD Igen i år er der en positiv udvikling i tryghedsindekset for Amager Øst som helhed, og borgerne oplever det gennemgående meget trygt at leve i bydelen. Beboerne i Amager Øst oplever i mindre grad kriminalitet end københavnerne generelt. Der er i 2014 færre anmeldelser pr 1000 indbyggere for samtlige kriminalitetstyper sammenlignet med København. Forskellen er særlig stor ved anmeldelser af tyveri og narkotika, hvor der er færre end halvt så mange anmeldelser pr indbyggere end i København som helhed. NEGATIV UDVIKLING I DISTRIKT LERGRAVSPARKEN Bydelen er inddelt i distrikter, og der har over Holdet hedder 4010 i Folkeuniversitetets programkatalog, og de 10 undervisningsgange løber fra 11. september til 20. november fra kl til 14. Rektor af Folkeuniversitetet, Bente Hagelund, udtaler: Faget idéhistorie er meget populært. Folk strømmer til for at læse udfordrende tekster og analysere dem. I det hele taget vil man gerne lære noget nyt og blive klogere. Folk vil ikke bare underholdes. De vil gerne fordybe sig i videnskaben, og de vil gerne diskutere den med hinanden Der er stadig ledige pladser på kurset. Læs mere på: og søg på 4010 de senere år været en negativ udvikling i distriktet Lergravsparken (fra Prags Boulevard langs Lyneborggade/Moselgade til Øresundsvej til Amager Strandvej). Her er der et stigende antal anmeldelser inden for samtlige kriminalitetsformer, men særligt for vold/trusler og narkotika, og distriktet har flere anmeldelser for indbrud pr indbyggere end København generelt. Tyveri er derimod faldende. Der kan dog ikke påvises en signifikant udvikling på tryghedsindekset sammenlignet med de første målinger i 2009 eller målingen i 2013, men samlet set stiger behovet for tryghedsskabende indsatser i Lergravsparkendistriktet. Ældresagen har i mange år, udbygget og udvidet, sine frivillige aktiviteter, med flere frivillige og mange flere kursustilbud, til dem der vil indgå i frivilligt arbejde. Formålet er at ruste dem så godt som muligt til at udføre det betroede arbejde det er at hjælpe deres medborgere til et bedre liv så som motion, spil, litteratur, socialt samvær til IT undervisning og hjælp, til at komme på den digitale postkasse, som alle der kan, skal være på, senest 1. november i år. Vi i Ældresagen, Sundby- Amagerbro afdelingen, har derfor udvidet tilbuddet om IT hjælp og undervisning, for at imødekomme det store behov, der er lige nu, men det er ikke uden omkostninger, For selv om alle arbejder frivilligt, så er der stigende omkostninger til net forbindelse, IT udstyr, lokaler og ekstra slidtage og vedligeholdelse af alt. Dette koster mange penge, som vi ikke råder over, og ikke kan bede vores frivillige om at finansiere. Det er en katastrofe når kassen er tom, og alt vores/deres fantastiske arbejde, skal lukkes ned og afsluttes, af uinteresserede og ligeglade politikere. ÆLDRE BLIVER SVIGTET Det er ikke til at forstå at Københavns kommune, i den grad prøver at lukke vores aktiviteter ned, når det netop er nu, at der er så stort et behov, for IT hjælp. Husk på at dette behov, kun findes i nogle få år endnu, for når denne generation er væk, så er problemet også væk. De kommende generationer, vil ikke få brug for IT hjælp, da de er opvokset op, med denne teknologi, og er helt fortrolig med den. Det er altså kun denne generation der bliver svigtet på det groveste, af de ellers så veltalende politikere. Vi har haft en rigtig god og oplysende artikel i Amager Bladet, der opridsede alle relevante problemer, og skrevet direkte til politikerne på Rådhuset, om dette dilemma, og den eneste reaktion vi har fået, var fra Lilian Parker Kaule fra Liberal Alliance, der siden har prøvet at hjælpe. Vores egen repræsentant, Svend Aage Sørensen, der sidder i Ældrerådet i Kbh. har selvfølgelig fortalt om den økonomiske klemme, som vi er havnet i, til flere møder, med politikerne i kommunen, så de ved godt hvad der sker med frivillig aktiveringen, så vi håber at der snart sker noget, så vi kan fortsætte, med at hjælpe til, med vores frivillige arbejde, i mange år endnu, og forhåbentlig også få den udbygget, for det er til stor gavn og glæde for alle, både dem der udfører frivilligt arbejde og dem der er modtagere at det, men at tro at det er omkostningsfrit er naivt. Derfor dette opråb til alle politikere i Københavns borgerrepræsentation, gør noget inden frivilligt arbejde helt forsvinder fra Københavns kommune. DE ÆLDRE ER ET LET OFFER AF OLE PEDERSEN Ofte oplever vi i Senior IT Stuen på Englandsvej, at ældre bliver snydt så vandet driver af dem, bare fordi de er uerfaren ud i IT, oplyser den daglige leder, John Knudsen. Vi har kontakt med mange ældre i Senior IT Stuen, der på forskellig vis afslører, at de er blevet snydt ved for eksempel i f.m. indkøb af computer - også efter vi har givet dem et IT råd med på vejen. Så i stedet for at købe en PC med tilstrækkelig kapacitet til et prisniveau på kr ,-, møder de op med en PC, der koster mindst det dobbelte. Når vi så spørger, hvad årsagen er, får vi tit at vide, at det var efter anbefalinger i forretningen. Eller når vi anbefaler dem den billigste 3G mobil bredbåndsløsning til kr. 50,- pr. måned, så kan de møde op med en 4G løsning til et par hundrede kroner i månedlig abonnement! Igen fordi forretningen havde overtalt vedkommende. Og ikke mindst de forskellige forsikrings ordninger i f.m. computerkøb, som forretninger overtaler den ældre til at tegne - efter vores opfattelse er det ganske enkelt spild af penge - den slags udstyr kan holde i årevis. Hertil kommer de forskellige sikkerhedsprogrammer og officepakker, som de ofte også bliver overtalt til at medkøbe - programmer, som kan hentes fra nettet - helt gratis. RING TIL VORES HOTLINE Når man ikke føler sig sikker, fordi man ingen eller næsten ingen IT erfaring har, så er man et let offer - og kan let overtales til overflødigt merkøb. På den baggrund overvejer vi at udfærdige skriftlige anbefalinger tilpasset den enkelte ældres behov, som vedkommende så kan tage med i forretningen. Hvis så forretningen begynder at overtale den ældre til merkøb, så kan vedkommende ringe til vores hotline, alt imens man er i forretningen og få passende hjælp i situationen. I særlige grove tilfælde, kan vi overveje at omtale forholdet på Facebook, hvilket forretningen forlods skal gøres bekendt med. Har du selv oplevet noget, der minder om ovenstående - er du velkommen til at skrive dine oplevelser på en mail til os, slutter John Knudsen - mail:

19 AMA RØSTEN NR. 83 NYHEDER 19 BILLEDER FRA ØRESUND AF KARL VOIGT NIELSEN INDENDØRS LOPPEMARKED I PRISMEN En fisketur med bydelens delebåd Flyvefisken kan give andre oplevelser end torsk og makreller. På en tur i slutningen af august dukkede pludselig kraftige regnbyger op. Det ene billede er taget lidt syd for Ven, hvor regnbygen i al sin magt kommer buldrende inde fra Sjælland ud mod os. Tættere på København tog en ualmindelig mørk sky imod os og dannede et farveløst panorama i sort og hvidt. Holmbladsgade 71, 2300 København S - - TLF: LOPPEMARKED Læs mere og book en stand på Søndag 5. oktober kl Entré 10 kr. AF CARINA LILLI AMUND ZINGENBERG Nu starter efterårssæsonen op med loppemarked i Prismens Arena. Søndag d. 5. oktober, er vi igen klar med et indendørs loppemarked i Prismens arena, hvor private sælger ud af deres gemmer. Det er et marked hvor det er muligt at finde alt mellem himmel og jord, i de 150 stande, lige fra antikviteter og små møbler, til tøj og legetøj. Der er åbent fra kl , og entréen er som altid 10 kr., børn under 10 år er gratis, ifølge med en voksen. Det næste marked er allerede søndag d. 2. november, så hvis du ikke nåede at få fingre i en af de eftertragtede stande i denne omgang, så hold øje med hjemmesiden www. prismen.dk og vores Facebookside: prismenamagerbro. FODBOLDGOLF NYHED PÅ AMAGER STRANDPARK AF ERIK WULFF Fodboldgolf er en sjov udendørsaktivitet for hele familien en aktivitet for alle aldre og evner. Amager Strand Fodboldgolf er den første 9 Hul s fodboldgolf-bane i Københavnsområdet. Fodboldgolf er en hurtigt voksende sport, der samler to af verdens mest populære sportsgrene i én stor aktivitet. Ligesom i golf er det målet at få bolden i hul med så få forsøg som muligt, nemlig ved at sparke en fodbold rundt på vores smukt designede bane. Alle, der har lyst til at sparke til en fodbold, kan være med. Som svar på et behov for et større udvalg af aktiviteter på Amager Strandpark, har vi skabt Amager Strand Fodboldgolf. Banen er designet til at passe perfekt ind i strandmiljøet og kombinerer en række udfordrende forhindringer og funktioner på hver af sine 9 huller. Er du på udkig efter en ny udendørshobby, en særlig aktivitet til en fest eller firmabegivenhed, eller bare noget nyt og sjovt at prøve på dit næste besøg til stranden, så læg vejen forbi Amager Strand Fodboldgolf, ved Lagunebroen, Surferstien. Udover fodboldgolfen kan du her også prøve de altid populære Blokart-landsejlere, Bumper Balls og Longboard Landpaddling. Vi har åbent hele efterårsferien fra kl Se mere på og www. facebook.com/amagerstrandfodboldgolf NYT FRA PRISMENS IDRÆTSFORUM AF OLE PEDERSEN Gennem sit idrætsforum fortsætter Prismen med oplysningsarbejdet inden for idrættens verden. Hermed det indholdsrige program for efteråret. 17. september. Professor Hans Bonde. Dansk idræt i kølvandet på 1. verdenskrig. 29. oktober. Ph.d. Karsten Østerlund. Myten om idrættens sociale sammenhængskraft. Myten om idrættens sociale sammenhængskraft. Karsten Østerlund er ph.d. fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Der er brug for at gøre op med flere myter om foreningslivets samfundsværdi, hvis vi vil forstå foreningsidrættens reelle kvaliteter og foretage klarere politiske prioriteringer på idrætsområdet, skriver Karsten Østerlund på baggrund af forskning i foreningers sociale og demokratiske betydning. 26. november. Borgmester Morten Kabel. København verdens bedste by!? Morten Kabel er Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. København er en by i konstant udvikling. Byen vokser med 1000 nye borgere hver måned. København bliver i internationale tidsskrifter bliver København kåret som verdens bedste og sundeste by. Kom og hør hvilke visioner og tanker borgmesteren har om byudvikling og idrætsfaciliteter i København. Du har samtidig muligheden for at give dit input til Morten Kabel. Alle dage er onsdage og de starter kl Gratis adgang for alle interesserede. Og det foregår i Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 S.

20 20 KULTUR NR. 83 AMA RØSTEN FRØEN SPRINGER HELT TIL ØNSKEØEN De sidste år er der sket en hastig udvikling på Amager. Særligt i Holmbladskvarteret og ved Amager Strandvej og Krimsvej har mindre innovative virksomheder, gallerier, værksteder, kontorfællesskaber og studier med kunstnergrupper, musikere, designere, arkitekter, håndværkere, studerende og projektfolk skabt nye kreative miljøer. I en række artikler vil vi se nærmere på disse nye Amar kanere, hvorfor de har slået sig ned på øen og hvad det kreative Amager egentlig er. AF STEEN ANDERSEN I starten af 00 erne opstod der en stigende interesse for danske rock- og popmusik i udlandet. Det uafhængige pladsselskab Crunchy Frog med bands som Junior Senior, The Raveonettes og Superheroes var et af de selskaber der boostede interessen mest. Flere af deres bands klarede sig rigtig godt internationalt med numre der sprang mod toppen af de europæiske og amerikanske hitlister, og blev MTVnomineret. Det inspirerede andre bands til at give den internationale karrierer et skud på egne præmisser. Crunchy Frog blev med selskabets egne ord, en såkaldt trail-blazer for den danske musikindustri et cowboyagtigt udtryk, for nogen som åbner en sti andre kan følge. I år har Crunchy Frog 20 års jubilæum, og de kæmper fortsat ufortrødent med at få deres ofte nicheprægede musik ud til et større publikum end bare det københavnsk og danske og så har de først på året taget springet fra Vesterbro til Nyrnberggade på ønskeøen Amager. DET SKAL VÆRE TIL AT BETALE Crunchy Frog blev stiftet i 1994 af de fire medlemmer af bandet Thau med det formål at udgive bandets eget musik. Sidenhen er det blevet til et utal af udgivelser med de hen ved 30 bands som er eller har været i stald hos selskabet. Til dagligt ledes Crunchy Frog af trommeslager Jesper Yebo Reginal Petersen og har otte fuld- og deltidsansatte. Siden sin start har de haft til huse på Østerbro, Nørrebro, City samt Vesterbro, hvor de for fem år siden flyttede sammen med GreatHouse Film. Men da huset hvor deres virksomheder holdt til i skulle rives ned for at give plads til en kommuneskole begyndte de at se sig om efter et nyt sted. Vi søgte over hele byen efter et sted der var til at betale, men havde godt lagt mærke til at flere pladeselskaber og kreative virksomheder var begyndt at flytte ud til Holmbladskvarteret. Så vi fandt bygningen her på Nyrnberggade, hvor vi kunne leje alle tre etager, og således have plads til at trække flere andre kreative folk med, fortæller Crunchy Frogs daglige leder, Jesper Reginal Petersen. At have adgang til alle husets etager giver desuden en vis fleksibilitet for lejerne Junior Senior og deres projekter. Great- House Film har for eksempel kunne bruge stedets kælder til at optage børne-tv-serien Skæg med matematik til DR-ramasjang, så de ikke skulle ud og leje dyre produktionslokaler eksternt. For fremtiden er planen at kælderen skal bruges til lydstudie, TV-studie og et kollektiv af kulturproducenter, eventmagere og konsulentvirksomheder. FRA NØD TIL LYST Crunchy Frog står for at administrer de tre etager i den kreative oase på Nyrnberggade 29. I huset er der udover pladeselskabet og filmselskabet blandt andet et arkitektfirma, et musik bookingbureau og et billedbehandlingsbureau. Senere på året flytter der måske et lydstudie og en lyduddannelse for unge ind eller et kontorfællesskab med forskellige managementfolk og eksperter i lyddesign. Det er i første omgang den lave husleje som har lokket virksomhederne ud på Nyrnberggade. Men også det faglige fællesskab er en fordel, ved at lejerne kan bruge hinandens ekspertiser på forskellige måder. Det er en god ting at have noget fælles fagligt at tale med hinanden om og at kunne hjælpe hinanden. Ved at arbejde i samme hus håber vi at der på sigt kan opstå forskellige synergier. Det behøver ikke nødvendigvis være noget som er planlagt, men bare ved at kunne tage en kaffe og fredagsøl sammen eller møde hinanden på trappe. Desuden ligger vi lige i udkanten af Prags Boulevard, hvor der er flere kreative virksomheder vi i forvejen kender. Vi var glade for at være på Vesterbro, så først flyttede vi af nød, men nu er det blevet af lyst, for vi er blevet ret glade for at være her på Amager. STADIG LIDT OLSENBANDEN-AGTIGT Huset på Nyrnbergade er indvendigt pænt og nyrenoveret, og det giver gode rammer for at drive kreativ virksomhed. Men når man kører ned ad Nyrnberggade virker flere bygninger udefra halvt nedlagte eller under ombygning. Kvarteret er som det gamle København med bilværksteder, småindustri, håndværkvirksomheder og bygninger man ikke helt ved hvad bruges til. Sådan som jeg selv kender det fra Nørrebro for 20 år siden, dengang vi startede med at lave klubarrangementer og koncerter på spillestedet Stengade 30. Men ligesom på Nørrebro, så vokser byen stille og roligt ud på Amager, hvor tingene dog stadig er lidt Olsenbanden-agtigt. Det er en stemning som er rigtig fed, synes vi. Så vi har tænkt os at blive hængende, og måske lige sætte et par palmer og kulørte lamper op. Vi har kun været her siden januar, og er derfor først ved at lære hvor den gode frokost og kaffe er, og hvor det er man skal hen for at få sig en fyraftensbajer. GIDER NOGEN OVERHOVEDET KOMME TIL MØDE HERUDE Jesper Reginal Petersen er overbevidst om at der kommer til at rykke flere og flere fra de kreative industrier ud på Amager, fordi huslejen stadig er lavere end de fleste andre steder i byen. Desuden er Amager Bio, Beta, PB43 og andre steder med til at skabe forandringer indenfor udbuddet af livemusik og events, og udviklingen af det kreative miljø. Hvis man er kommet i New York de sidste 20 år, har man kunnet opleve hvordan Brooklyn og Williamsburg er blevet de interessante steder at være. Tidligere boede vores amerikanske distributør på Manhattan, men da de for ti år siden flyttede til Brooklyn, så tænkte vi: Hva fanden mand, helt ud til Brooklyn, hvad skal de der? Mens det er i dag der man skal være. Det forestiller jeg mig også vil komme til at ske de næste ti år på Amager. Det er faktisk noget vi allerede så småt kan mærke, for der er en stigende interesse for at flytte herud. Men der er ifølge Jesper fortsat en mental barriere, som gør at der synes langt FOTO: SØREN SOLKÆR STARBIRD ud på Amager. Og den vil hænge ved indtil der er en kritisk masse af kreative folk og virksomheder der begynder at kommer på øen. Sådan tænkte vi selv da vi flyttede herud: for er der overhovedet nogen som gider at komme til et møde herude. Og det er der faktisk, man skal bare lige fortælle dem at det faktisk er hurtigere at komme hertil, end det nogle gange er at komme fra Vesterbro til Nørrebro. Der er en bedre offentlig transport og trafikårer til Amager, og kun ti minutter ekstra på cykel. Det er til at holde ud, andre pendler jo halvanden time hver dag. FAKTA: CRUNCHY FROG Nyrnberggade København S.

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk.

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk. Couleur Café Afrikansk musikfestival 2015 Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00 PROJEKTBESKRIVELSE Følg med på: Facebook.com/couleurcafedk Couleur Cafe 2015 Projektbeskrivelse Frivillige kræfter fejrer Nørrebros

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis.

HIMMELBJERGGÅRDEN. Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. HIMMELBJERGGÅRDEN Nordisk inspirationsfællesskab for helhedsorienteret sundhed, indre lederskab og bæredygtig levevis. Velkommen til Himmelbjerggårdens nyhedsbrev. Tænk, der allerede er gået to måneder

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T:

Puppet Junior Hermed fremsendes fondsøgning til. Ansvarlig for ansøgningen Conni Humeniuk M: T: Hermed fremsendes fondsøgning til Puppet Junior 2016 Forestillinger og publikum på den Røde Plads i 2014 Børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille Utterslev Torv 9 2400 Kbh. NV Puppet

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere