Det Danske Generalkonsulat i New York i samarbejde med DI FAST TRACK ENTRY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Generalkonsulat i New York i samarbejde med DI FAST TRACK ENTRY"

Transkript

1 Det Danske Generalkonsulat i New York i samarbejde med DI FAST TRACK ENTRY Fast Track Entry er et tredags program i New York med markedsoverblik, sektoranalyser og kundemøder med særlig fokus på mulighederne indenfor sundhedssektoren, energisektoren og salg til FN. Udbydes d. 31. oktober 2. november 2012.

2 FAST TRACK ENTRY FAST TRACK ENTRY NEW YORK #$%"&'$()*&+,*$"'&(*$-"$(".$(-$+,",%/(,%$"01",%&-)1"2"$($"-&+,*$".)(*,0'3$-$("$(")"1&+1"'$-"&%"4-5 nytte mulighederne inden for vækstområder som sundhed, IT og energi. New York er USAs vigtigste kommercielle by og byder både på interessante forretningsmuligheder og inspirerende talere. I New York ligger også FN, som foruden sin politiske rolle, også indebærer mange kommercielle muligheder for danske virksomheder. Det Danske Generalkonsulat i New York og Dansk Industri (DI) udbyder derfor et tredags program for virksomheder, som enten overvejer at etablere sig på det amerikanske marked eller som netop er ved at etablere sig. DET AMERIKANSKE MARKED SEKTORER KUNDER Deltagerne i Fast Track Entry kan forvente følgende udbytte:!" Et godt overblik over generelle forretningsmuligheder i USA samt inspiration fra konkrete danske virksomhedscases i landet!" Eksportrådets og DIs bedste råd om, hvordan man griber det amerikanske marked an med praktiske tips om f.eks. etablering af datterselskab og eksport via amerikanske partnere!" Gennemgang af markedsmuligheder inden for især sektorerne sundhed, energi og FN!" Et indblik i amerikanske HR-aspekter, som er vigtige at være opmærksom på!" En gennemgang af myter og sandheder om produkterstatningsansvar!" Information omkring, hvordan man opnår arbejdsvisum!" Skræddersyede kundemøder!" Etablering af både dansk og amerikansk netværk Efter at have deltaget i Fast Track Entry forventes de deltagende virksomheder at være meget skarpere på, hvordan de vil gribe det pågældende markedssegment an f.eks. via eksport eller etablering af datterselskab, og ved have taget de første skridt hertil, blandt andet gennem kundemøder. Hvorfor USA? Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen. Det amerikanske BNP vil vokse med 2,25 % til 2,75 % i både 2012 og USA er Danmarks største eksportmarked uden for Europa. Ny eksportprognose spår vækst i den danske eksport til USA på 11,8 % i Den samlede eksport til USA varer og tjenesteydelser kan komme over 90 mia. i Omkring 95 % af adspurgte danske datterselskaber i USA svarer, at mulighederne i landet i 2012 er bedre eller lige så gode som i 2011.

3 FAST TRACK ENTRY NEW YORK PROGRAM Ankomstaften Uformel middag for danske deltagere restaurant, Manhattan Værtskab: DI Dag 1: Den 31. oktober Dagsprogram Velkomst og introduktion til det amerikanske marked v/ Generalkonsul Jarl Frijs-Madsen 6&(7" 8()9,5:&-,$+" $(" &';&,,&-/(" 01" #&+'&(*," 1$+$(&7*0+,47" )" <$=" >0(*",)-$+" september Han har tidligere bl.a. været chef for Danmarks Eksportråd og har nu, sammen med Danmarks ambassadør i Washington D.C., ansvar for dansk Jarl vil give en analyse af USA og det amerikanske marked, og fortælle om konkrete muligheder for danske virksomheder i USA, suppleret med cases fra virkeligheden Amerikansk økonomi v/cheføkonom i Deutsche Bank Torsten Sløk Torsten er cand. polit. og ph.d. fra KU. Han har tidligere arbejdet i 3&+"*0'"%)7"#$4%,K3$"J&+*")"<$=">0(*")"LMMND"O0(,%$+"$("*P($%E",0'"-$+"+Q,%;$-5 ste økonom på Wall Street og bliver ofte anvendt som ekspert i amerikanske medier, og udarbejder analyser for nogle af verdens største institutionelle investorer. Torsten vil med sit indlæg give deltagerne en bedre forståelse for, sin forventning til den amerikanske økonomi, hvorvidt det amerikanske økonomiske opsving er her for at blive, og hvordan udsigterne derfor ser ud, for danske virksomheder med interesse i at eksportere til USA eller etablere sig med f.eks. et datterselskab Pause (kaffe) At være BIG i New York v/ Business Development Manager Iben Falconer (BIG) G%" #&+'&(*," '$,%" &+$(*$+-%$" &(*)%$*%;4($&4$(E" JRS" TJ9&(*$" R+1$7," S(04?UE" i Dette projekt har åbnet op for nye muligheder i andre nordamerikanske byer. (P-"%)7"&+-($"-&+,*$".)(*,0'3$-$(E",0'"/+,*$("&%"Y"+-$"*4+-$(")"ABC"$77$("1P("'$-" tanker om at etablere sig i USA Frokost på Generalkonsulatet Etablering af virksomhed i USA v/advokat Anne-Mette Elkjær Andersen, Holland & Knight C++$5:$%%$" G7*9Q(" C+-$(,$+" $("?&(%+$(" )" Z077&+-" [" \+)13%E" -$(" $(" $%" &-.0*&%Y"('&$(D" Z4+" '$-" $(3.$(.,($%" 01" 3&(" '$-" $%&;7$()+1" (P-1).+)+1,.)(*,0'3$-$(D" C++$5:$%%$" G7*9Q(" C+-$(,$+" $(" $+-.)-$($" ;$,%]($7,$,'$-7$'" )" -$%" -&+,*5&'$()*&+,*$" handelskammer.

4 FAST TRACK ENTRY NEW YORK PROGRAM selskab i USA f.eks. ved valg af selskabsform og stat, forberedelser, beskatning,,&'%"-0w,"&+-"-0+w%,d Pause (kaffe) Centrale HR-aspekter i USA v/ Advokat Frederick Braid, Holland & Knight 8($-$()K*" J(&)-" $("?&(%+$(" )" Z077&+-" [" \+)13%E" 01" arbejdsmarkedsret og ansættelsesret. USA har på nogle områder en mere strikt ^"01"?P"&+-($"0'(P-$("$+"')+-($",%()*%"5"70.1).+)+1"$+-"#&+'&(*D"#$%"$(".)1%)1%" at have kendskab til forskellene, i forbindelse med f.eks. jobsamtaler, ansættelse og afskedigelse mv. Det er meget almindeligt, at danske virksomheder sender lovgivning, og dermed mangler effektive policies på området, hvilket kan give årsag til store problemer. Fredericks oplæg vil klæde deltagerne på og give mulighed for at stille spørgsmål omkring HR i USA At få visum til USA v/ Advokat Careen Shannon, Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP borgerret, hvor hun bl.a. rådgiver og assisterer multinationale virksomheder omkring.),4'5($7&%$($-$",?/(1,'p7d" Z4+" $(" -$,4-$+" >$,3).&" Careen vil fortælle om de forskellige muligheder der er, for at få tilladelse til at &(;$9-$" )" ABC" ^" 3$(4+-$(" a),&" b&).$(5?(01(&''$%e" `5V".),4'E"Z5VJE"G5V"01",P".)-$($"^"01"3.0(-&+"'&+"($+%"?(&*%),*",/1$(D Længere pause mulighed for intern networking (lettere forplejning) Produktansvar myter og sandheder v/ advokat Ronald Paltrowitz 01" 3&(" em" P(," '$-" &%" 39Q7?$" $+*$7%'&+-,.)(*,0'3$-$(" %)7" " '47%)5 nationale virksomheder med emner som f.eks. selskabsstiftelse, kontraktsret og Ronald vil tale om produktansvarsregler i USA. Risikoen er ikke så stor, som den ofte tale om nuværende regelsæt, og om hvordan man som dansk producent/eksportør kan forholde sig for at minimere risikoen for at f.eks. at blive sagsøgt og tabe evt. sager.

5 FAST TRACK ENTRY NEW YORK PROGRAM Netværksmiddag i Generalkonsulens bolig m/ danske og amerikanske virksomheder Under middagen vil de deltagende danske virksomheder i Fast Track Entry få mulighed for at mødes med relevante danske og amerikanske virksomheder f.eks. mulige samarbejdspartnere eller kunder. Dag 2: Den 1. november #&1,?(01(&'"MfDgM"^"VNDMM blive klogere på et udvalgt markedssegment. Deltagerne får materialer stillet til rådighed, og bliver guidet igennem workshoppen af en sektorekspert der dækker den pågældende sektor fra Eksportrådet i USA. Workshoppen om sundhedsmarkedet.)7"-q**$"0'(p-$(+$"?3&('&e"'$-)k0e";)5 0%$K3"01",4+-3$-,5ROX"=0(*,30??$+"0'"energimarkedet vil behandle områderne dle om hvordan man kan levere varer og ydelser til FNX"$%",%0(%E"*0'?7$*,%"'&(*$-" med mange 01" ^?(&*,),E" '.D" 87$($" for hvert segment (f.eks. UN Procurement Division fsva. FN). Konkrete cases vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for intern plenumdiskussion og vidensdeling. Forventningen er, at deltagerne efter gennemført workshop vil have meget bedre kendskab til de kundesegmenter de skal fokusere på i USA, hvorvidt produkterne/ løsningerne som skal afsættes skal tilpasses det amerikanske marked, og hvad der kræves for at komme videre på det amerikanske marked Frokost på restaurant på Manhattan Sådan skabte LEGO en årlig omsætning på 7 mia. DKK i USA v/ direktør for LEGO USA Søren Torp Laursen A+-$("B/($+"O0(?"`&4(,$+,"7$-$(,*&;"30,"`GSH")"ABC"3&(".)(*,0'3$-$+"0?7$.$%" en eksplosiv vækst, vundet markedsandele og lanceret en række nye produkter. i")"lmvnd andre danske virksomheder kan inspireres af.

6 FAST TRACK ENTRY NEW YORK PROGRAM Lederskab på amerikansk v/ Mette Norgaard :$%%$" <0(1&&(-E" d3d#e" :JCE" -$,)1+$(" 01" understøtter virksomheders strategi og kultur. Hun har arbejdet med topledere I&?)%&7D""Z$+-$,",)-,%$";01"O04K3d0)+%,"5"%Q+*"7$-$7,$")",$7."-$%"')+-,%$"/9$;7)*" (2011) blev en Wall Street Journal og New York Times bestseller. I denne session vil hun fokusere på, hvordan ledelse fungerer i USA, på baggrund af mere end 20 års erfaring med ledere fra amerikanske virksomheder Virksomhedsbesøg A+-$(" -$%%$"?(01(&'?4+*%" ;$.Q1$(".)" 0," 4-" )" <$=" >0(*" ;]" 01" ;$,/1$(" V5L" byens interessante kommercielle institutioner som fx New York Stock Exchange, dende virksomhed men også nogle af de overordnede tendenser som rør sig i New York og USA som sådan. Netværksmiddag i FN-ambassadørens residens Carsten Staur har været Denmarks ambassadør til FN siden I 2011 udgav han bogen Den globale udfordring. FN mellem relevans, legitimitet og handlekraft. A+-$("')--&1$+".)7"I&(,%$+"1).$"$%"0?7Q1"?P"%$'&$%"j#$%",%0($";)77$-$"5"-$+"170;&7$" I forbindelse med middagen vil de deltagende danske virksomheder i Fast Track Entry få endnu en mulighed for at mødes med relevante danske og amerikanske virksomheder f.eks. mulige samarbejdspartnere og kunder. Dag 3: Den 2. november Dagsprogram Individuelle møder $77$("?&(%+$($E",0'".)(*,0'3$-$+",$("?P" -$%" &'$()*&+,*$" '&(*$-D" S$+$(&7*0+5 sulatet og DI vil derefter sætte et par relevante møder op med potentielle kunder/ samarbejdspartnere for hver deltagende virksomhed, med henblik på at etablere forretningsrelationer. Desuden vil der være mulighed for individuelle møder med relevante eksperter f.eks. advokater, revisorer samt Eksportrådets og DIs medarbejdere i USA, som har god erfaring med effektivt at hjælpe danske virksomheder ind på det amerikanske marked. På den måde kan de deltagende virksomheder få adgang til direkte sparring med kyndige folk, som er til stede på markedet og som kan give råd og feedback omkring de næste skridt. Disse møder kan foregå enten på Generalkonsulatet, hos DI eller ude hos den amerikanske virksomhed.

7 PRAKTISK INFORMATION FAST TRACK ENTRY NEW YORK Pris: Deltagelse koster kr. pr. virksomhed (en person inkluderet). Såfremt individuelle møder ikke!"#$%#&%'&(')#%"&*+,---&$',&./'&0%&1/&.!'#1%&023%,&4"#$%'&5&%'%&.'2&0%"&#266%&7)'$#/68%0&21&0%9123%& er prisen kr. pr. ekstra deltager. Prisen inkluderer alle møder, 2 frokoster og 3 middage. Hotel- og rejseudgifter er ikke inkluderet. Generalkonsulatet har forhandlet særpriser og vil reservere værelser på centralt beliggende hotel (ca. 250 USD per nat). Nærmere oplysninger fås ved tilmelding. For tilmelding og yderligere information: Marit Hvithamar, Chefkonsulent, DI ken"ggll"glnn"m"'&&3n-)d-*" Daniel Skavén Ruben, Handelsrådgiver, Det Danske Generalkonsulat i New York kv"lvl"lmn"eoge"m"-&+,*&n4'd-*" Deadline for tilmelding er d. 28. september Generalkonsulatet i New York eller DI om tildeling af plads på Fast Track Entry. @0(;$307-$(".)"0,"($%%$+"%)7"&%"&2"],$"01"%)7;]-$"-$7%&1$7,$")"$+"&+-$+"=0(*,30?D

8

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører

STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4. Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 4 Kompetenceudvikling og international netværksopbygning for kommunale direktører 1 2 STRATEGISK BYLEDELSE Indhold STRATEGISK BYLEDELSE er et omfattende kompetence udviklingsprogram

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593 Page 1 of 6 Faxe Erhvervsråd Erhvervshuset Grobund Finlandsgade 29 4690 Haslev Tlf.: 56 37 03 00 info@faxeerhverv.dk Tirsdag den 11. marts 2010 Velkommen til Nyhedsbrevet fra Faxe Erhvervsråd. Så er vi

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Information fra BusinessHorsens

Information fra BusinessHorsens Se denne informationsmail i en browser Information fra BusinessHorsens 7. august 2014 Lad os stå sammen! Vi skal helt af med dækningsafgiften, og det kan vi komme ved sammen at løfte flere borgere væk

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere