Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18"

Transkript

1 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v. 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning Politik der ligger til grund for kvalitetsstandarden Guldborgsund Kommunes Frivilligpolitik for det sociale område Hvad er formålet med indsatsen Formålet med det økonomiske tilskud fra kommunen er at medvirke til at understøtte, fastholde og udvikle den frivillige sociale indsats Hvad er kommunens kvalitetsmål At så mange borgere som muligt fra målgruppen får gavn af tilskuddet Målgruppen for indsatsen Tilskud kan ydes til organisationer, foreninger, projekter, grupper og enkeltpersoner, hvis frivillige sociale indsats er målrettet til borgere i Guldborgsund Kommune. Følgende grupper kan indgå som målgruppe: Børn, unge og familier Ældre Handicappede Kvinder eller mænd i krise Misbrugere eller tidligere misbrugere Hjemløse Sindslidende Kronisk syge Flygtninge/ indvandrere Ensomme Ofre for vold eller seksuelle overgreb Pårørende til ovennævnte grupper Andre

2 Tiltag der kan støttes Der kan gives tilskud til frivillige sociale aktiviteter for målgruppen, hvor aktiviteterne eksempelvis kan være: Samvær / netværksdannelse Selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, støttegrupper for pårørende og ERFA grupper Omsorg Telefonkæde, besøgsvenner, bisidder, ledsageordning kontaktpersoner, aflastning af pårørende, telefonrådgivning Oplysning Foredragsholdere Uddannelse af frivillige Kurser, foredrag og studietur Administration Annoncer, frimærker, telefonudgifter, kontorartikler, internetopkobling / kopisteder Inventar EDB udstyr Motion Forskellige motionstilbud Underholdende aktiviteter Udflugter og underholdning Holdning der danner grundlag for tildelingen af tilskud Tilskuddets størrelse vil være afhængig af om det er et nyt tilbud eller om det er et vedligeholdende tilbud. Tildelingen er et økonomisk tilskud til det frivillige tilbud Tilskuddet skal som hovedregel anvendes til aktiviteter Tilbudene skal være åbne for alle borgere i GBS Det forventes at forplejning og kørsel betales ved egenbetaling Kommunale lokaler stilles i videst muligt omfang til rådighed til frivillige sociale aktiviteter, kurser og foredrag, hvor frivillige er tovholdere Udvikling af det frivillige arbejde Der afsættes hvert år en udviklingspulje til nye projekter, der kan ansøges ad hoc indtil puljen er opbrugt Der kan ikke gives støtte til Aktiviteter der på anden vis modtager støtte fra GBS Kommune f.eks. Folkeoplysningsloven Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde Lovbestemte råd og nævn f.eks. beboer- og pårørenderåd, ældreråd og handicapråd

3 Aktiviteter der ligger indenfor kommunens ansvars og driftsområder Hvem leverer indsatsen Frivillige i Guldborgsund Kommune Ansøgning Ansøgning indsendes 1 gang årligt med ansøgningsfrist 1.oktober til den kommunale adm. medarbejder se kontaktoplysninger. Bevilling / afslag til ansøger senest 1. december Bevilling kan anvendes efter den 1. januar Det er et lovkrav for udbetaling af støtte, at foreningen anvender et gyldigt CVR nr. med tilknyttet nem konto. CVR nr. Skal fornys hvert 3. år. Ansøgning til nye initiativer kan søges ved behov indtil udviklingspuljen er opbrugt Beslutningskompetence Bevillingsgruppen sammensættes af formand for Social- og sundhedsudvalget og 1 repræsentant for Seniorudvalget, samt teamleder og administrativ medarbejder fra Sundhedsafdelingen. Tildelingsprincipper Den årlige pulje til 18 financierer: Tilskud til Guldborgsund Frivilligcenter Fælles ansvarsforsikring for frivillige som Guldborgsund Frivilligcenter administrerer Fællesannonce, som Guldborgsund Frivilligcenter administrerer Pulje til fordeling ud fra ansøgninger Der afsættes årligt en udviklingspulje til tilskud til udvikling af nye frivillige tilbud på min kr., som man kan søge om efter ansøgningsfristen den Der kan ikke gives tilskud fra både 18 og 79 til samme aktivitet Uforbrugte midler Hvis puljen ikke er anvendt overflyttes uforbrugte midler til udviklingspuljen i efterfølgende år Evaluering Efter hver ansøgningsrunde evaluerer bevillingsgruppen både kriterierne og processen med bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter Der afholdes et årligt dialogmøde med de frivillige, som planlægges og afholdes af Guldborgsund Frivilligcenter Regnskab Senest 1. april skal ansøger sende en kort redegørelse på hvad tilskuddet er blevet brugt til i det foregående år.

4 Beskrivelsen skal være en opfølgning på ansøgningen, der dannede grundlag for tilskuddet. blev formålet opfyldt? hvor mange deltog? hvis der er uforbrugte midler af tilskuddet skal det oplyses i beskrivelsen. Skabelon kan findes på den kommunale hjemmeside Redegørelsen kan anvendes ved en evt. efterfølgende ansøgning om tilskud Evt. uforbrugte midler kan modregnes i en evt. efterfølgende ansøgning Redegørelsen sendes til den kommunale adm. medarbejder se kontaktoplysninger. Ved større tilskud kan bevillingsgruppen stille krav om et revisionspåtegnede regnskab/opgørelse. Vil i så fald blive bemærkes i den skriftlige tilbagemelding på ansøgningen. Formidling Kriterier Den gældende kvalitetsstandard for området kan findes på den kommunale hjemmeside Ansøgningspuljen Offentliggøres på den kommunale hjemmeside, når budgettet for kommende år er politisk godkendt Ansøgning I uge 32 og uge 36 annonceres ansøgningsmuligheder og frist for kommende år i Kommune Nyt Orientering I uge 37 holdes et kommunalt informationsmøde i Guldborgsund Frivilligcenter om ansøgningsmuligheder Tildeling Oversigt over tildelte midler kan findes på den kommunale hjemmeside senest uge 5 Udvikling I hvert kvartal vil der i Kommune Nyt være en orientering om muligheden for at søge tilskud til udvikling dog indtil puljen er opbrugt Oversigt over udviklingspuljen kan findes på den kommunale hjemmeside vil løbende blive opdateret efter tildeling Orientering om de frivillige tilbud De frivillige sociale tilbud, der har fået tilskud via 18 skal annonceres på Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside

5 Guldborgsund Kommune giver tilskud via 18 midler til en fællesannonce i en husomdelt avis, som giver frivillige mulighed for ved en mindre egenbetaling at formidle de frivilige sociale tilbud. Guldborgsund Frivilligcenter administrerer ordningen. Forsikring af frivillige Kommunen finansierer via 18 midler en kollektiv subsidiær ansvarsforsikring for frivillige, som Guldborgsund Frivilligcenter administrerer Det er en betingelse af man er medlem af Guldborgsund Frivillig center for at kunne dækkes af denne forsikring og man ikke er dækket af anden forsikring Klagemulighed Hvis der gives afslag på ansøgning vil ansøger få en skriftlig tilbagemelding på dette. Det er ikke muligt at indgive klage på afslag Kontaktinformation Guldborgsund Kommune Att. Sundhed og arbejdsmiljøafdelingen Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Udkast drøftet og tilrettet på temamøde efter generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere