RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015

2 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler fra 18-puljen side 2 3. Hvem kan søge midler side 3 4. Hvad kan der søges midlertil side 4 5. Hvilke kriterier skal opfyldes Side 5 6. Hvilke administrative retningslinjer skal opfyldes for at opnå støtte side 6 7. Hvordan søges der midler fra 18-puljen side 7 Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte: Kultur & Fritid, Berit Schmidt Hansen på telefon eller Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 1

3 2. HVORNÅR SKAL DER SØGES OM MIDLER FRA 18-PULJEN? Som udgangspunkt uddeles midlerne én gang om året og ansøgningsfristen ligger primo november. Den præcise ansøgningsfrist vil blive annonceret i ugeaviser samt på Hedensted Kommunes hjemmeside. Udvalget for Fritid & Fællesskab vil på deres møde i december/januar fordele midlerne mellem de ansøgninger, der er kommet ind. Der udsendes et skriftligt svar til alle ansøgere umiddelbart efter udvalgsmødet og herefter udbetales pengene til de ansøgere, der har opnået støtte. Som et nyt tiltag afsættes der kr. til ansøgninger, som indsendes i løbet af året. For at opnå støtte i løbet af året, skal aktiviteten der ansøges om være et nyt tiltag, der har en udviklende karakter. Ved ansøgninger på kr. eller derunder varetages sagsbehandlingen af Kultur & Fritid. Det betyder, at der kan forventes en kortere sagsbehandlingstid end for ansøgninger over kr.. Oktober: Annoncering i ugeaviser Primo november: Ansøgningsfrist December/januar: Politisk behandling December/januar: Skriftligt svar December/januar: Udbetaling Maj: Deadline årsrapportog regnskab Ansøgningsprocessen Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 2

4 3. HVEM KAN SØGE MIDLER? Som udgangspunkt kan foreninger og organisationer med et CVR-nummer, vedtægter og formål som yder en social indsats i Hedensted Kommune søge om tilskud. Midlerne fra 18-puljen henvender sig primært til den målgruppe af borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindrer dem i at deltage i væsentlige områder af samfundet eller som skaber specielle behov. Eksempler på målgruppen er: Udsatte børn og unge Handicappede Borgere som er ramt af kroniske sygdomme Sindslidende Ældre ressourcesvage borgere Misbrugere Borgere i krise Pårørendegrupper Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 3

5 4. HVAD KAN DER SØGES MIDLER TIL? Den overordnede målsætning for anvendelsen af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation. Følgende udgifter kan opnå støtte fra 18-puljen: Driftsudgifter, transportudgifter, forbrugsudgifter, porto og telefon Forplejning (kaffe og kage til møder) Foredrag, kurser og konferencer for de frivillige Lokaleudgifter (muligheden for lån af kommunale lokaler skal undersøges først) Konkrete aktiviteter og projekter, der tager udgangspunkt i kommunens egne borgere Husleje Oplevelser for udsatte børnefamilier Der gives ikke støtte til landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter samt indsamlingskampagner. Lovgrundlag Ifølge Servicelovens 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunen skal afsætte et årligt beløb til støtte af frivillig socialt arbejde. Kommunen beslutter rammerne for samarbejdet med de lokale frivillige sociale organisationer. Der er en generel forpligtigelse til at samarbejde. Det er derfor op til en lokal politisk afgørelse af prioritere, hvilke området og aktiviteter, der skal have støtte. Samarbejdet bør sigte mod lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer eller andre frivillighedsinitiativer af mindre formaliseret art. Der er ingen aktiviteter eller projekter, der på forhånd er garanteret eller udelukket fra at modtage 18-støtte. Det er derimod en betingelse for at modtage støtten, at det er den frivillige indsats, der er kernen i projektet. Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 4

6 5. HVILKE KRITERIER SKAL OPFYLDES? Du kan søge midler fra 18-puljen ud fra et eller flere af nedenstående kriterier: 1) Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer. 2) Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen. 3) Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller inddrager borgere i kommunen. 4) Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest. (Før materielle goder). 5) Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats. Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig tildeles støtte efter servicelovens 18 til samme formål. Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 4

7 6. HVILKE ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER SKAL OPFYLDES FOR AT OPNÅ STØTTE? Ansøger skal have et CVR-nummer og det skal være tilknyttet en nem-konto. Er foreningen en afdeling af f.eks. en landsforening, skal der oprettes et selvstændigt CVR-nummer og en nem-konto for lokalforeningen. Er der tale om en forening, skal der vedlægges kopi af foreningens love eller vedtægter første gang der søges. Ansøger skal senest 1. maj i det efterfølgende år indsende årsrapport samt regnskab, som dokumenterer anvendelsen af det bevilligede tilskud. Årsrapporten skal kort beskrive de afviklede aktiviteter. Hedensted Kommune er forpligtiget til at sende en årlig rapport til Ministeriet over anvendelsen af 18-midlerne derfor er ovennævnte rapportering og regnskabsaflæggelse nødvendig og vigtig. Ubrugte midler skal i princippet tilbagebetales, men vil dog kunne indgå som modregning i en ny ansøgning/bevilling af tilskud efter aftale med Kultur & Fritid. Der må ikke oparbejdes formue af 18-midler. Ansøger har ansvar for at overholde gældende lovgivning om børne-og straffeattester. Dette skal kunne fremvises ved forespørgsel. Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 5

8 7. HVORDAN SØGES DER MIDLER FRA 18-PULJEN? Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her: Det er vigtigt, at du udfylder alle felterne i skemaet. Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende foreningens vedtægter. Når skemaet er udfyldt skal det enten sendes pr. post til: Hedensted Kommune - Kultur & Fritid Att. Berit Schmidt Hansen Tjørnevej Uldum Eller pr. mail til: Definition af frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie og slægt og hvad der sidestilles hermed. Arbejdet er formaliseret og foregår indenfor rammer af en organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m.v.. Frivilligt socialt arbejde bruges som en samlebetegnelse for den frivillige indsats og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft eller lønnet arbejdskraft, og som foregår indenfor det sociale område. Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 Side 6

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere