Steen Joensen, (Mobil) Mail Curriculum vitae

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Joensen, (Mobil) 21 39 36 48 Mail sjo@aktiveing.dk. Curriculum vitae"

Transkript

1 Overblik Curriculum vitae Ingeniør, som trives med en afvekslende hverdag med både tid til fordybelse i løsning af tekniske udfordringer og med omgang med mennesker. Som person er jeg udviklingsorienteret samt arbejder pragmatisk, systematisk og analytisk. Jeg bestræber mig på at blive bedre fagligt og benytte best practise. Kvalitet betyder for mig graden af opfyldelse af opgavegivers forventninger. Troværdighed opnår jeg, dels ved at sige, hvad jeg gør og gøre hvad jeg siger og dels ved at tage ansvar for mine og mine projekters opgaver, så de lykkes inden for aftalt omfang og tid. Jeg gør en indsats for at have et godt arbejdsmiljø omkring mig. Nøglekompetencer Softwareudvikling: Specificere krav, herunder strukturere behov og viden samt beskrive forretningsprocesser ved f.eks. Unified Modeling Language, UML Design og arkitektur Datamodellering, Oprette tabeller og felter. Skrive stored procedures i MS-SQLserver Softwareudvikling med test, versionsstyring og distribution Dialog med brugerrepræsentanter om udviklingsønsker Objektorienteret programmering i Delphi, C++, C# og ASP.Net. MS-SQL. Webprogrammering med ASP.Net, PhP, Javascript Test. Versionsstyring og distribution Dokumentation Yde support for hotline supportere Udvikling i Ekspertsystem skaller Egeria (Windows/Solaris) og i Nexpert Object (Aix) Programmering i procesanlægsprojekteringssystemet Phoenix Med SVEJSplan blev svejsetekniske beregninger gjort tilgængelige for mange svejseværksteder. SVEJSplan blev markedsført af FORCE frem til 2010 EDC-Mæglersystemet har kørt robust til gavn for EDC-mæglernes op til 265 forretninger med ca daglige brugere Mæglersystemet er enkelt at bruge, så mægleren hurtigt kan oprette og behandle sager Mæglersystemet var i overensstemmelse med gældende lovgivning og kunne bruge markedets finansielle låneformer Web-udgave af Mæglersystemet blev udviklet Beregning af rentetilpasningslån blev indført Effektivisere kursopdateringer, så megen brugertid blev frigjort. Dokumenterede udviklingsopgaver, så administrative aktiviteter blev minimeret Projektarbejde og -ledelse Gennemført flere projekter med danske og europæiske industrivirksomheder om brug Side 1

2 Nøglekompetencer af IT i forbindelse med svejsning Projekter med samarbejdspartnere inden for den finansielle sektor Leverancestyring Markedsføring Forfatte og holde konferenceindlæg om udviklingsarbejdet Kontakt og forhandling med kunder og opdragsgivere Vellykkede projekter beskrevet i rapporter, artikler og konferenceindlæg på dansk og engelsk Låneformer indført i programmer Leverancer leveret i aftalt omfang og tid Matematisk modellering Med et solidt matematikfundament fra DtU har jeg gennem min erhvervskarriere anvendt matematik til at modellere i forbindelse med softwareudvikling. Eksempler på modeller: Beregningsmodeller til metallurgiske beregninger, hvor der indgår både geometriske data, materialedata, procesdata Geometriske modeller for beregning af svejsepistolens hældning i forhold til svejsefugen, Finansielle beregninger i forbindelse med rentetilpasningslån Formidling / undervisning: Undervise i gymnasiet, herunder udvikle undervisningsplaner og føre elever til studentereksamen. Undervisningskompetence i gymnasiet for fagene: Matematik Teknologi Teknik-faget Design og produktion Maskin A Statistik Erhvervsøkonomi Undervise døve gennem tolk. Undervise på kurser om min udviklede software Skrevet rapporter og artikler om gennemførte projekter Skrevet og holdt indlæg på internationale konferencer på engelsk HTX-studenter Undervisningsplaner, herunder finde læremateriale for små fag Glade elever, som kan sige tak for undervisningen og hilser på mig på gangene Materiale- og produktionsstyring: Udarbejde hovedplaner, lægge salgsprognoser og styre kundeordrer Styre lager for kundevariable dele Udarbejde hovedplaner, så DISA A/S i højest mulig grad kan imødekomme markedets Side 2

3 Nøglekompetencer muligheder, samtidig med at undgå at producere til usolgt færdigvarelager og mellemvarelagre Styre kundeordrer herunder at sikre opfyldelse af kundekrav Leverancer til aftalt tid og omfang Rettidig afsendelse af de ønskede leverancer Kundeordrers krav blev implementeret og leverancer blev sendt til den aftalte tid Produktionsteknik Styre indførelse af konstruktions- og metodeændringer i produktionsforløbet Vedligeholde stykliste struktur med krav om sporbarhed samt være ansvarlig for produktionsstamdata. Regne på svejseopgaver og på spåntagende processer som boring, drejning og fræsning. Behandle sære efterkalkulationer og konteringer Sporbarhed af ændringer i produkter blev dokumenteret til gavn for After-sales serviceafdelingen Nye produkter blev indført og sat i produktion Markedsføring og salg Forfatte og holde konferenceindlæg om udviklingsarbejde / produkt Kontakte og forhandle med kunder. Etablering af kontakt med kunder via telekanvas Mødeledelse Resultat: Etablering af SVEJSplan-forhandler for Sverige og Norge Erhvervserfaring Periode Arbejdsgiver, titel, opgaver og resultater 2014-> Akademikernes a-kasse, Søger nye muligheder Aktiv i netværket Aktive Ingeniører, se evt. Her kontakter jeg virksomheder for at finde evt. jobåbninger. Tovholder for arbejdsgruppen for at forbedre cv er for medlemmer i Aktive Ingeniører. Deltaget i tilrettelæggelsen af arrangementer som Fest for fyrede TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium, FTG, Årsvikar Undervise i faget Design og produktion maskin A, som eneste lærer på skolen Undervise i faget Programmering C, som eneste lærer på skolen Undervise i faget Teknologi Grundforløb, som en del af et team HTX-studenter Undervisningsplaner, herunder finde læremateriale for små fag Glade elever, som kan sige tak for undervisningen og hilser på mig på gangene Side 3

4 Periode Arbejdsgiver, titel, opgaver og resultater Ingeniørernes arbejdsløshedskasse, IAK. Søgte efter nye udfordringer Aktiv i netværket Aktive Ingeniører, se evt. k Her kontaktede jeg virksomheder, underviste andre i telekanvas, fordelte virksomheder til telekanvas, indsamlede krav til forbedring af hjemmesiden og intranettet, ledede netværkets aktivitet for forbedring af CV samt var koordinator for sociale aktiviteter som julefrokost Plass Data Software A/S, PDS, Projektleder og systemudvikler PDS er et softwareudviklingsfirma med salg af egne Boligformidlings- og bank-systemer samt diverse konsulentydelser. Systemudvikling af finansielle beregninger, rapporter og skærmbilleder i PDSs boligformidlings og banksystemer Yde support for hotline supportere Beregning af rentetilpasningslån blev indført Effektivisere låneopdateringer, så megen brugertid kan frigøres. Dokumenterede udviklingsopgaver, så de administrative aktiviteter blev minimeret EDO/EDB Administration A/S, EDC, Teknisk ansvarlig EDO er EDC-mæglernes softwarehus, der udvikler og supporter EDCs egne programmer. Teknisk systemansvarlig for Mæglersystemet, der er sagsbehandlingssystem for op til 265 EDC-forretninger og daglige brugere Dialog med brugerrepræsentanter om udviklingsønsker Softwareudvikling med test, versionsstyring og distribution Projektstyring Back-up for hot-line supportere Mæglersystemet har kørt robust til gavn for EDC-mæglernes forretning Mæglersystemet er enkelt at bruge, så mægleren hurtigt kan oprette og behandle sager Mæglersystemet var i overensstemmelse med gældende lovgivning og kunne bruge markedets finansielle låneformer Web-udgave af Mæglersystemet blev udviklet 1995 Burmeister & Wain Scandinavian Contractors A/S, BWSC, Systemudvikler, BWSC designer og leverer dieselkraftværker world-wide. Beskrev krav til system for planlægning af behov for forskellige slags kabler til kraftværker Mindre programmeringsopgaver i procesanlægsprojekteringssystemet Phoenix Kravspecifikation FORCE institutes, Projektingeniør og -leder FORCE er en selvejende rådgivnings- og inspektionsvirksomhed blandt de godkendte ATV institutterne. FORCE sælger NDT-inspektion, svejseteknisk rådgivning, metallurgisk rådgivning samt udvikler relateret software. Min røde tråd på FORCE var at udvikle, markedsføre, vedligeholde, servicere og undervisei det svejsetekniske planlægningsprogram SVEJSplan på PC. Flere projekter med danske og europæiske industrivirksomheder om brug af IT i forbindelse med svejsning Side 4

5 Periode Arbejdsgiver, titel, opgaver og resultater Med SVEJSplan blev svejsetekniske beregninger gjort tilgængelige for mange svejseværksteder Vellykkede projekter beskrevet i rapporter, artikler og konferenceindlæg på dansk og engelsk Dansk Industri Syndikat A/S, DISA, Disamatic Division, Hovedplanlægningsingeniør DISA er en maskinfabrik, der bl.a. med DISAMATIC er verdensledende indenfor støberimaskiner. DISA var i A.P. Møller-gruppen. Udarbejde hovedplaner, lægge salgsprognoser og styre kundeordrer Styre indførelse af konstruktions- og metodeændringer i produktionsforløbet Systemopgaver som formulering af forretningsgange og udvikling af opfølgningsprogrammer Udvikling af opfølgningsprogram på Apple II i Pascal Specificere krav og medvirke ved indførelse af COPICS materiale- og produktionsstyringssystem Leverancer til aftalt tid og omfang Sporbarhed for konstruktionsændringer til gavn for effektiv service Opfølgningsprogrammer Nye produkter blev sat i produktion Produktionsstyringshåndbogen medvirkede til effektivere driften og skabe et bedre arbejdsmiljø afdelingerne imellem Opfølgningsprogrammer øgede opfølgningskapacitet op til indførelsen af COPICS Universitetsuddannelser År Uddannelse, Universitet 1978 Civilingeniør, Maskiningeniør af driftsteknisk linie; Danmarks Tekniske Universitet, DTU Driftstekniske fag (produktions-, kvalitets-, metode-, anlægs- og produktstyring, organisationsteori, driftsøkonomi, regnskabslære, Administrativ systemlære) Matematik, statistik og operationsanalyse Reguleringsteknik Termodynamik og energiteknik 1983 HD i afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School,CBS (HHK Handelshøjskolen i København) 2003 Webprogrammering, IT-universitetet, ITU Kursets omfang er 7,5 ECTS og kurset indgår i ITUs kandidatuddannelse i Informationsteknologi jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse 547 af 1. juli 1999 Certifikater År Certifikat, uddannelsessted 1994 Europæisk svejseingeniør certifikat, FORCE institutes Kurser År Kursus, uddannelsessted 2014 Seminarrække om praktisk brug af Cooperative Learning, Lyngby tekniske Gymnasium 2013 Seminar om brug af I-PAD i undervisningen, Lyngby tekniske Gymnasium 2013 Seminar om gruppeeksamen, Roskilde tekniske Gymnasium 2013 Seminarer om brug af Maple i undervisning, Frederiksberg tekniske Gymnasium 2012 Cooperative Learning kursus, Frederiksberg tekniske Gymnasium 2012 Klasserumsledelse, Frederiksberg tekniske Gymnasium 2007 MS2124 Programming with C#; SuperUsers Side 5

6 År Kursus, uddannelsessted 2006 Introduction to XML and the Microsoft NET platform MCP 2500; 4 D konsulenterne A/S 2004 Upgrading Web Development Skills from ASP to Microsoft ASP.NET MCP 2640; 4 D konsulenterne A/S 2001 Workshop i SQL-server; e-huset 1992 Objektorienteret design, ElektronikCentralen 1992 C++ - et objektorienteret sprog, ElektronikCentralen 1991 Microsoft Windows prog. environment; DataCentralen 1991 SU-200 C-programmering grundlæggende; SuperUsers 1986 Structured Analysis and Design Techniques, SADT, SofTech Inc. USA; afholdt af Italsiel, Rom (I) Mennesket Steen Joensen I mine ferier kan jeg lide at rejse i Europa og besøge byer og landskaber. Til hverdag slapper jeg af med en god bog, havearbejde og vedligeholdelse at mit hus. Jeg holdt op med at ryge i 1987, har haft kørekort B siden 1971 og blev født i Side 6

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter

Virksomhedsprofil. Om virksomheden. Dokumentation. Konsulenter. Rådgivning. Udvikling. Undervisning. Vi er Microsoft.NET eksperter Om virksomheden Dokumentation Virksomheden blev etableret i sommeren 1990, med det primære mål at skabe nye innovative softwareapplikationer baseret på større informationsmængder. Den første kommercielle

Læs mere

CURRICULUM VITAE Jan Mogensen. Indhold

CURRICULUM VITAE Jan Mogensen. Indhold p. 1 af 5 Indhold 1. Synopsis... 1 2. Profil... 2 3. Uddannelse... 3 4. Arbejdsforløb... 4 5. Hvem er?... 5 6. Publikationer... 5 7. Hjemmesider... 5 1. Synopsis Karriereforløb 2004 Foredrag med titlen

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder Michael Dalgaard Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder PERSONLIGE DETALJER Navn Michael Dalgaard Professionel 16 år Adresse Øster Farimagsgade 73, 2.tv., 2100 København Ø Tlf.nr. 285119 31 E-mail

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

D A T A L I S T E. +45 42 45 10 03 torsten@hagemann.dk

D A T A L I S T E. +45 42 45 10 03 torsten@hagemann.dk D A T A L I S T E P E R S O N L I G I N F O R M A T I O N Kontakt Torsten Bjørn Hagemann Sankt Knuds Vej 17 1 1903 Frederiksberg P R O F I L Projektledelse Jeg har i mange år og i mange sammenhænge fungeret

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Curriculum Vitae. Jens Elbæk. for. pr. 26. februar 2015. tlf: +45 3120 9966. jens.elbaek@z os.dk. http://www.z os.dk CVR: 26052106

Curriculum Vitae. Jens Elbæk. for. pr. 26. februar 2015. tlf: +45 3120 9966. jens.elbaek@z os.dk. http://www.z os.dk CVR: 26052106 Curriculum Vitae for Jens Elbæk pr. 26. februar 2015 tlf: +45 3120 9966 jens.elbaek@z os.dk CVR: 26052106 Kvalifikationer Jeg er en meget erfaren z/os specialist og arkitekt. Jeg har arbejdet som systemprogrammør

Læs mere

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode Jens Ejbye Schmidt er lektor ved Institut for Miljø & Ressourcer DTU og LearningLab DTU, og har gennem

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Software Architect Software Architect

Software Architect Software Architect Software Architect Du har det store overblik! Bliv Software Architect hos os og vær med til at udvikle nogle af verdens bedste ultralydsskannere indenfor fremtidens teknologiplatforme og arkitekturer.

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere