Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn"

Transkript

1 Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29

2 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary Historien Fremtiden Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Handlingsplanen Kontaktinformation Formålet mm Interessenter Jollehavnens anlæg Anlægget Medlemskontingent, indskud og årlig leje Kontingent Indskud Pladsleje / Pæleleje Drift af anlægget Organisation og ledelse Selskabsstruktur Bestyrelse Økonomi Etablering af havnen Driftsbudget Forudsætninger for beregningen Resultatet af budgettet Risikoanalyse Risici Finansiering og Kapitalbehov Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet Bilag 4. Dispositionsplan landareal Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune / 29

3 1 Executive Summary 1.1 Historien Loddenhøj Jollelaug startede den 4. august 2011, da initiativgruppen opstillede følgende mål: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. Den var der stiftende generalforsamling, hvor 23 personer stemte for oprettelsen af Jollelauget. I perioden fra stiftelsen til i dag, er der arbejdet med detaljerede planer omkring havnen og området, se bilag 1. Med opbakning og tæt dialog med Aabenraa Kommune, blev der sendt en ansøgning til Kystdirektoratet d Den gav Kystdirektoratet tilladelse til, at foreningen Loddenhøj Jollelaug etablerer en jollehavn, se bilag Fremtiden Vi står derfor over for en ny fase i foreningens liv, at skaffe finansiering til anlæggelsen af vores detaljerede plan omkring havneanlægget, se bilag 1. Foreningen har i dag 44 medlemmer og dermed god opbakning i nærmiljøet til projektet. Der bliver plads til ca. 50 joller i havneanlægget. Ud over medlemmerne vil badegæsterne, samt campisterne ved Loddenhøj kunne glæde sig over et udvidet strandareal med udsigt til flot anlagt jollehavn. Derudover vil der via jollehavnens rampe, hurtigere kunne søsættes redningsaktioner af redningstjenesten. I dag skal redningstjenesten henover stranden for at søsætte deres gummibåde. 3 / 29

4 1.3 Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen hænger sammen med driftsbudgettet, se afsnit 5. Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% Handlingsplanen I året 2015 Fondssøgning Have finansiering på plads Have entreprenør på plads Påbegynde byggeriet ultimo 2015 / primo 2016 I året 2016 Sætte havneanlægget i drift 1.5 Kontaktinformation Loddenhøj Jollelaug Formand Peter Skaarup Lønholt Aabenraa Mobiltelefon: / 29

5 2 Formålet mm. Formålet med projektet kan opdeles i følgende tre punkter: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. 2.1 Interessenter De væsentligste interessenter i forhold til projektet er beskrevet herunder; Aabenraa kommune o Aabenraa Kommune skrev den 23. april 2013 bl.a. følgende: Kommunen er positivt indstillet over for idéen om at etablere en jollehavn ved Loddenhøj Strand. Strandarealet, hvorpå jollehavnens landanlæg tænkes placeret, er ejet af Aabenraa Kommune. I dag ligger jollerne på strandarealet (20-25 joller) og giver strandområdet en lidt rodet karakter. Etablering af en jollehavn, med tilhørende bagareal, vil give en bedre organisering af jollerne i området Den naturlige strand og kyst ændres ved projektet, men den nye strand, der etableres syd for jollehavnen kan blive en god og attraktiv strand til gavn for områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen o Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan, se bilag 4 o Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder det blå flag status, se bilag 5. Campingpladsen o Jollehavnen placeres ud for en campingplads. Forpagterene er positivt indstillet overfor projektet. Campingpladsens forpagtere forventer, at jollehavnen bidrager med let adgang til de aktiviteter, som gæster og campister kan foretage i fjorden; såsom sejlads, kajakroning, fritidsfiskeri, surfing og gode badefaciliteter på det nye strandareal. o Kirsten og Kjeld Andreasen, forpagtere af Loddenhøj Camping har givet følgende udtalelse Vi ser meget positivt på anlæggelse af en jollehavn, der har forbindelse til campingpladsen. Det vil alt andet lige, betyde mere aktivitet omkring pladsen til glæde for vores forretning og vores gæster. Jollehavnen vil betyde, at vores gæster får let adgang til de aktiviteter, der kan foretages i fjorden, såsom sejlads, kajak roning, fritidsfiskeri, surfing mm. Den nye strand imod syd vil give vores gæster en flot strand med adgang til badning. Udover ekstra aktivitet, hilser vi det velkomment med en rampe, som kan bruges af redningstjenesten. Vi har de senere år set en række redningsaktioner udsendt fra stranden. Etableringen af en rampe giver en hurtig og direkte adgang til fjorden, som i sidste ende kan være med til at redde menneskeliv. Alt i alt har etableringen af jollehavnen en positiv indvirkning på vores nærmiljø. 5 / 29

6 Gæster ved stranden (områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen) o Det er vores forventning, at en ny anlagt strand, uden væsentligt øget trafik i området, vil være attraktivt for brugerne af stranden. Jolleejere o Får bedre lokale forhold til søsætning og opbevaring af deres joller. Redningstjenesten o Hurtig og direkte adgang til fjorden i forbindelse med redningsaktioner 6 / 29

7 3 Jollehavnens anlæg 3.1 Anlægget Dette afsnit giver en kort præsentation af vores løsning. Der bliver alt 3 forskellige pladser, som er vist i tabellen herunder Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Opbygningen af selve anlægget, kan ses i bilag Medlemskontingent, indskud og årlig leje Ideen med jollehavnen er, at gøre den tilgængelig for flest mulige. Derfor skal priserne holdes nede, uden det går over den løbende vedligeholdelse af selve anlægget Kontingent Det årlige kontingent er på 700 dkk Indskud Engangsindskud fordelt på bådpladstype, kan ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Beløbet bliver tilbagebetalt, når en ny person overtager pladsen Pladsleje / Pæleleje Den årlige pladsleje ex. Moms, ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris ex.moms 1 - Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m / 29

8 4 Drift af anlægget Bestyreren af campingpladsen kommer til at fungere som havnemester for Jollehavnen. Jollehavnen og campingpladsen ligger i samme område og dermed vil den daglige drift med fordel kunne foretages af campingbestyreren. 4.1 Organisation og ledelse Selskabsstruktur Den daglige drift varetages af havnemesteren (campingbestyren) Bestyrelse Jollehavnens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode af gangen. Se bilag 2, Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bestyrelsen består i dag af (Formand) Peter Skaarup (pensioneret overfartsleder Barsø Barsølanding) (Næstformand) Jan Wojtczak (ingeniør) (Sekretær) Lars Peter Færge (selvstændig it-konsulent) (Kassere) Hans-Jürgen Beck (skibskonstruktør) (alm. Medlem) Kjeld Andreasen (campingpladsforpagter) (alm. Medlem) Ernst Ramsing (alm. Medlem) Søren Moshage 8 / 29

9 5 Økonomi Dette afsnit beskriver økonomien for havneanlægget. 5.1 Etablering af havnen Herunder er de forventede omkostninger til etableringen af havneanlægget vist. Budgettet for etableringen bygger primært på et tilbud fra en lokal entreprenør med erfaring inden for havnebyggeri. Oven i omkostningerne til byggeprojektet, er der afsat ekstra 7,5% til uforudsete omkostninger. Efter finansieringen er kommet på plads, vil der indhentes 2-3 nye tilbud. Det er ikke vores forventning, at totalprojektet vil flytte sig mere end de 7,5%. I selve anlæggelsen af havnen, er der afsat dkk til egne arbejder. Momsen kan løftes af projektet og derfor er det dkk som der skal finansieres. Område Udføres af Omkostning Projekt Jollelaug Stenmoler Entreprenør Moleafslutninger Entreprenør Broer & Pæle Entreprenør Gangbroer Heraf ejet arbejde Jollelaug Slæbested Entreprenør El/vand Jollelaug Havneudstyr Jollelaug I alt ex moms Uforudsete omk. 7,5% I alt ex moms inkl. 7,5% % moms Anlægssum / 29

10 5.2 Driftsbudget Driftsbudgettet er anlagt, så økonomien i havnen skal balancere. Forudsætningerne og resultatet fremgår af de næste to afsnit Forudsætninger for beregningen Tabellen herunder viser vores forventninger til medlemsantal, kontingent og kreditforeningslån optaget af jollelauget. Tabel Forudsætninger for driftsbudgettet Forudsætninger Forventet Medlemsantal 60 Medlemskontingent 700 Kreditforeningslån 0 Herunder er de forventede udlejninger. Tabel Oversigt over pladsleje/pæleleje per år. Bådplads Antal Forventet 1 - Type A Type B Type C Samlet 48 Lejepris ex. moms 10 / 29

11 5.2.2 Resultatet af budgettet Som det fremgår af tabellen herunder, vil vi i år 1 have et driftsoverskud på dkk. I de første år vil der ikke være udgifter til vedligehold. Vi anslår, at der fra år 3 skal bruges omkring dkk til vedligehold / udskiftninger mm. hvorved vores budget vil balancere. Tabel Driftsbudget år. 1 År 1 Indtægter Forventet Kontingent Pæleleje - Type A - Pæleleje - Type B - Pæleleje - Type C - Rampen (ikke-medlemmers brug) El/vand (medlemmer og ikke-medlemmer) Gæsteophold Tilskud ifm. sikkerhed på kysten Udgifter Afgifter el/vand (5.000) Vedligehold, eksterne leverandører - Vedligehold, eget arbejde (materialer) - Udskiftninger/investeringer - Rengøring, plads-broer-moler-strand (4.000) Adm./kontor (5.000) Lån - Løn (15.000) Balance Anm: Budgettet er vist ex. Moms. 11 / 29

12 5.3 Risikoanalyse Herunder er opstillet de største risici i forbindelse med projektet Risici Der er afsat 7,5% af de budgetterede beløb, til eventuelle afvigelser i byggefasen. Dette er for at imødekommen eventuelle uforudsete problemstillinger. Der bliver indgået fastprisaftale med leverandørerne, hvorfor vi ikke ser den store risiko for eventuelle budgetskred. I forhold til likviditetsstyring udbetales de kommunale midler inden projektopstart, hvorfor vi vil have et positivt likviditets-flow i anlægsfasen. 5.4 Finansiering og Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder. Tabel Finansieringsplan Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% / 29

13 Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Kort over området 13 / 29

14 Oversigt over anlægget 14 / 29

15 Snittegning A-A 15 / 29

16 Snittegning B-B 16 / 29

17 Snittegning C-C 17 / 29

18 Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollehavn 18 / 29

19 19 / 29

20 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollehavn. 2. Loddenhøj Jollehavn er stiftet den 29. jan Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med 4. Dragør Lodstårn i sort og blåt i det hvide felt. 5. Bådelaugets hjemsted er Aabenraa Kommune, og adressen er den til enhver tid siddende formands adresse. 6. Bådelauget er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægt og bestemmelser. 2. FORMÅL 1. Bådelaugets formål er at: 2. virke for udbredelse af og forståelse for søvejsreglerne og sejladssikkerhed. 3. varetage medlemmernes interesser overfor Loddenhøj Campings ejere. 4. varetage medlemmernes øvrige fælles interesser. 5. bidrage/tilskynde til hjælpsomhed mellem lystsejlere. 6. arrangere selskabelige sammenkomster. 3. MEDLEMSKAB 1. Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som har båd. 2. Optagelse af unge under 18 år kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge. 4. INDMELDELSE 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer på en dertil udarbejdet indmeldelsesblanket. 2. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5. UDMELDELSE Udmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer med mindst 14 dages varsel. 6. KONTINGENT 1. Bådelaugets kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 2. Kontingentet opkræves halvårligt forud. 7. EKSKLUSION 1. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel udmelde vedkommende af Bådelauget. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Bådelauget, før vedkommende har betalt sin gæld til Bådelauget. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. 4. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et medlem, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem kræver samme majoritet, som ved ændring af Bådelaugets vedtægter, (jfr. 16). 20 / 29

21 8. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Dragør Bådelaugs anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen fremsendes sammen med den af bestyrelsen fastsatte dagsorden samt en regnskabsoversigt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte. Alle tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar samme år, så de kan optages i dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 9. DAGSORDEN Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand (i lige år). 8. Valg af kasserer (i ulige år). 9. Valg af sekretær (i ulige år). 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 13. Eventuelt. 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 1. Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 7 stk. 5, 13 stk.7, 16 og 17 stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning kan dog begæres ved valg af personer eller såfremt 5 medlemmer forlanger det. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingsreferatet skal underskrives af referenten og dirigenten. 11. EKSTRA GENERALFORSAMLING 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstra generalforsamling. 2. Når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, skal der indkaldes til en ekstra eneralforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 3. Indkaldelse sker på samme måde og med samme frist som til generalforsamlingen. 21 / 29

22 12. BESTYRELSE VALG 1. Bestyrelsen er Bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer Bådelauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelauget i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden 3 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år ad gangen. 2. Genvalg kan finde sted 13. KONSTITUERING TEGNINGSRET 1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog 7 stk I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 5. Der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger. 6. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 7. Bestyrelsen kan ikke forpligte Bådelauget økonomisk i sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom udover det på generalforsamlingen vedtagne. 8. Der kræves i sådan forbindelse et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer. 14. REGNSKAB 1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisor. 3. Regnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter. 4. Regnskab og status bekendtgøres for Bådelaugets medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 15. REVISION På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes med påtegning og underskrifter. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 17. BÅDELAUGETS OPLØSNING 22 / 29

23 1. Beslutning om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstra generalforsamling. For at denne ekstra generalforsamling skal være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af Bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 2. Der indkaldes til en ny generalforsamling såfremt der opnås mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling. På denne generalforsamling kan der træffes beslutning med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 3. I tilfælde af Bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål. På generalforsamlingen træffes bestemmelse om anvendelsen af Bådelaugets faste ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 29. februar / 29

24 Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet 24 / 29

25 25 / 29

26 Bilag 4. Dispositionsplan landareal 26 / 29

27 Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune Plan og Gis Dato: Sagsnr.: 12/57332 Dok.løbenr.: /14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: Supplerende redegørelse i forbindelse med ansøgning Der har igen været sat spørgsmålstegn ved placering af jollehavnen ved Loddenhøj. Kommunen har tidligere tilkendegivet, at man ikke finder de alternative placeringer hensigtsmæssige. Kommunen finder at den fremtidige jollehavn driftsmæssigt skal hænge sammen med campingpladsen, således at campingpladsens bestyrer samtidigt kan fungere som havnemester. Dette driftsfællesskab vil ikke kunne gennemføres, hvis jollehavnen blev placeret ved Barsø Landing. Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan. Lokalplanen vil omfatte jollehavnen og dennes landareal, Loddenhøj Camping og strandarealet med tilhørende adgangsvej og parkeringsarealer. Se vedlagte kortbilag. Formålet med den kommende lokalplan er, at give mulighed for en jollehavn med et maksimalt antal bådepladser på 50, at sikre at denne kun må anvendes til joller (maks. bådestørrelse på 23 fod), at sikre at der ikke opføres yderligere byggeri i området, at sikre at udstrækningen af campingpladsen fastholdes på den nuværende størrelse, at sikre vejadgang for en række ejendomme til Loddenhøjvej og sikre det fornødne antal parkeringspladser ved jollehavnen og til strandens gæster. Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder dens blå flag status. Den nye strand vil forøge strandarealet. I den videre planlægning vil der skulle sikres offentlig adgang hen over jollehavnens landareal og videre via en bro over Møllebækken til strandområdet nord for jollehavnen. Endvidere vil der i den videre planlægning af området skulle udlægges flere parkeringspladser til strandområdet samtidigt med at der sikres et antal parkeringspladser på jollehavnens landareal. Kommunen finder tilkørselsforholdene til strandområdet og den planlagte jollehavn gode og tilstrækkelige. Tilkørselsvejen til placeringen ved Loddenhøj er endvidere bedre end til den alternative placering ved Barsø Landing. Jollehavnen medfører dog ikke væsentligt mere trafik. En stor del af den planlagte havns brugere har sommerhus i området eller bor på Løjt land og dermed i cykelafstand fra havnen. Kommunen konkluderer, at der samlet set foretrækkes en placering ved Loddenhøj, hvor der i forvejen er samlet andre fritids- og turismeaktiviteter og at således kun er én vej der i givet fald vil skulle udbygges. 27 / 29

28 Der har tidligere været problemer med parkering på Loddenhøjvej i tilfælde med mange besøgende på stranden. I den kommende lokalplan sikres der mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser så problemet derved kan løses. Der er vist at der kan være 16 parkeringspladser og 8 pladser til biler trailer på havnens landareal. I andre af kommunens lokalplaner for tilsvarende havne, har kommunen fastsat at der skal tilvejebringes en ½ parkeringsplads pr. bådeplads. Med de i alt 24 parkeringspladser kan jollehavnen opfylde dette krav. Flere ejendomme har adgang til Loddenhøjvej. Disse vejretter er udlagt i matriklen. For ejendommen matr. 110 Barsmark, Løjt - Loddenhøjvej 263 er der ikke udlagt en sådan vejret. I forbindelse med lokalplanlægningen af jollehavnen vil der blive sikret en vejret til denne ejendom. Se vejadgang d-d på vedlagte dispositionsplan for den kommende lokalplan. Fra vejadgangen d-d vil der også kunne etableres et areal til vedligeholdelse af bækken. Med venlig hilsen Kim Lyster Hansen Byplanarkitekt 28 / 29

29 29 / 29

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere