Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn"

Transkript

1 Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29

2 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary Historien Fremtiden Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Handlingsplanen Kontaktinformation Formålet mm Interessenter Jollehavnens anlæg Anlægget Medlemskontingent, indskud og årlig leje Kontingent Indskud Pladsleje / Pæleleje Drift af anlægget Organisation og ledelse Selskabsstruktur Bestyrelse Økonomi Etablering af havnen Driftsbudget Forudsætninger for beregningen Resultatet af budgettet Risikoanalyse Risici Finansiering og Kapitalbehov Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet Bilag 4. Dispositionsplan landareal Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune / 29

3 1 Executive Summary 1.1 Historien Loddenhøj Jollelaug startede den 4. august 2011, da initiativgruppen opstillede følgende mål: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. Den var der stiftende generalforsamling, hvor 23 personer stemte for oprettelsen af Jollelauget. I perioden fra stiftelsen til i dag, er der arbejdet med detaljerede planer omkring havnen og området, se bilag 1. Med opbakning og tæt dialog med Aabenraa Kommune, blev der sendt en ansøgning til Kystdirektoratet d Den gav Kystdirektoratet tilladelse til, at foreningen Loddenhøj Jollelaug etablerer en jollehavn, se bilag Fremtiden Vi står derfor over for en ny fase i foreningens liv, at skaffe finansiering til anlæggelsen af vores detaljerede plan omkring havneanlægget, se bilag 1. Foreningen har i dag 44 medlemmer og dermed god opbakning i nærmiljøet til projektet. Der bliver plads til ca. 50 joller i havneanlægget. Ud over medlemmerne vil badegæsterne, samt campisterne ved Loddenhøj kunne glæde sig over et udvidet strandareal med udsigt til flot anlagt jollehavn. Derudover vil der via jollehavnens rampe, hurtigere kunne søsættes redningsaktioner af redningstjenesten. I dag skal redningstjenesten henover stranden for at søsætte deres gummibåde. 3 / 29

4 1.3 Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen hænger sammen med driftsbudgettet, se afsnit 5. Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% Handlingsplanen I året 2015 Fondssøgning Have finansiering på plads Have entreprenør på plads Påbegynde byggeriet ultimo 2015 / primo 2016 I året 2016 Sætte havneanlægget i drift 1.5 Kontaktinformation Loddenhøj Jollelaug Formand Peter Skaarup Lønholt Aabenraa Mobiltelefon: / 29

5 2 Formålet mm. Formålet med projektet kan opdeles i følgende tre punkter: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. 2.1 Interessenter De væsentligste interessenter i forhold til projektet er beskrevet herunder; Aabenraa kommune o Aabenraa Kommune skrev den 23. april 2013 bl.a. følgende: Kommunen er positivt indstillet over for idéen om at etablere en jollehavn ved Loddenhøj Strand. Strandarealet, hvorpå jollehavnens landanlæg tænkes placeret, er ejet af Aabenraa Kommune. I dag ligger jollerne på strandarealet (20-25 joller) og giver strandområdet en lidt rodet karakter. Etablering af en jollehavn, med tilhørende bagareal, vil give en bedre organisering af jollerne i området Den naturlige strand og kyst ændres ved projektet, men den nye strand, der etableres syd for jollehavnen kan blive en god og attraktiv strand til gavn for områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen o Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan, se bilag 4 o Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder det blå flag status, se bilag 5. Campingpladsen o Jollehavnen placeres ud for en campingplads. Forpagterene er positivt indstillet overfor projektet. Campingpladsens forpagtere forventer, at jollehavnen bidrager med let adgang til de aktiviteter, som gæster og campister kan foretage i fjorden; såsom sejlads, kajakroning, fritidsfiskeri, surfing og gode badefaciliteter på det nye strandareal. o Kirsten og Kjeld Andreasen, forpagtere af Loddenhøj Camping har givet følgende udtalelse Vi ser meget positivt på anlæggelse af en jollehavn, der har forbindelse til campingpladsen. Det vil alt andet lige, betyde mere aktivitet omkring pladsen til glæde for vores forretning og vores gæster. Jollehavnen vil betyde, at vores gæster får let adgang til de aktiviteter, der kan foretages i fjorden, såsom sejlads, kajak roning, fritidsfiskeri, surfing mm. Den nye strand imod syd vil give vores gæster en flot strand med adgang til badning. Udover ekstra aktivitet, hilser vi det velkomment med en rampe, som kan bruges af redningstjenesten. Vi har de senere år set en række redningsaktioner udsendt fra stranden. Etableringen af en rampe giver en hurtig og direkte adgang til fjorden, som i sidste ende kan være med til at redde menneskeliv. Alt i alt har etableringen af jollehavnen en positiv indvirkning på vores nærmiljø. 5 / 29

6 Gæster ved stranden (områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen) o Det er vores forventning, at en ny anlagt strand, uden væsentligt øget trafik i området, vil være attraktivt for brugerne af stranden. Jolleejere o Får bedre lokale forhold til søsætning og opbevaring af deres joller. Redningstjenesten o Hurtig og direkte adgang til fjorden i forbindelse med redningsaktioner 6 / 29

7 3 Jollehavnens anlæg 3.1 Anlægget Dette afsnit giver en kort præsentation af vores løsning. Der bliver alt 3 forskellige pladser, som er vist i tabellen herunder Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Opbygningen af selve anlægget, kan ses i bilag Medlemskontingent, indskud og årlig leje Ideen med jollehavnen er, at gøre den tilgængelig for flest mulige. Derfor skal priserne holdes nede, uden det går over den løbende vedligeholdelse af selve anlægget Kontingent Det årlige kontingent er på 700 dkk Indskud Engangsindskud fordelt på bådpladstype, kan ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Beløbet bliver tilbagebetalt, når en ny person overtager pladsen Pladsleje / Pæleleje Den årlige pladsleje ex. Moms, ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris ex.moms 1 - Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m / 29

8 4 Drift af anlægget Bestyreren af campingpladsen kommer til at fungere som havnemester for Jollehavnen. Jollehavnen og campingpladsen ligger i samme område og dermed vil den daglige drift med fordel kunne foretages af campingbestyreren. 4.1 Organisation og ledelse Selskabsstruktur Den daglige drift varetages af havnemesteren (campingbestyren) Bestyrelse Jollehavnens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode af gangen. Se bilag 2, Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bestyrelsen består i dag af (Formand) Peter Skaarup (pensioneret overfartsleder Barsø Barsølanding) (Næstformand) Jan Wojtczak (ingeniør) (Sekretær) Lars Peter Færge (selvstændig it-konsulent) (Kassere) Hans-Jürgen Beck (skibskonstruktør) (alm. Medlem) Kjeld Andreasen (campingpladsforpagter) (alm. Medlem) Ernst Ramsing (alm. Medlem) Søren Moshage 8 / 29

9 5 Økonomi Dette afsnit beskriver økonomien for havneanlægget. 5.1 Etablering af havnen Herunder er de forventede omkostninger til etableringen af havneanlægget vist. Budgettet for etableringen bygger primært på et tilbud fra en lokal entreprenør med erfaring inden for havnebyggeri. Oven i omkostningerne til byggeprojektet, er der afsat ekstra 7,5% til uforudsete omkostninger. Efter finansieringen er kommet på plads, vil der indhentes 2-3 nye tilbud. Det er ikke vores forventning, at totalprojektet vil flytte sig mere end de 7,5%. I selve anlæggelsen af havnen, er der afsat dkk til egne arbejder. Momsen kan løftes af projektet og derfor er det dkk som der skal finansieres. Område Udføres af Omkostning Projekt Jollelaug Stenmoler Entreprenør Moleafslutninger Entreprenør Broer & Pæle Entreprenør Gangbroer Heraf ejet arbejde Jollelaug Slæbested Entreprenør El/vand Jollelaug Havneudstyr Jollelaug I alt ex moms Uforudsete omk. 7,5% I alt ex moms inkl. 7,5% % moms Anlægssum / 29

10 5.2 Driftsbudget Driftsbudgettet er anlagt, så økonomien i havnen skal balancere. Forudsætningerne og resultatet fremgår af de næste to afsnit Forudsætninger for beregningen Tabellen herunder viser vores forventninger til medlemsantal, kontingent og kreditforeningslån optaget af jollelauget. Tabel Forudsætninger for driftsbudgettet Forudsætninger Forventet Medlemsantal 60 Medlemskontingent 700 Kreditforeningslån 0 Herunder er de forventede udlejninger. Tabel Oversigt over pladsleje/pæleleje per år. Bådplads Antal Forventet 1 - Type A Type B Type C Samlet 48 Lejepris ex. moms 10 / 29

11 5.2.2 Resultatet af budgettet Som det fremgår af tabellen herunder, vil vi i år 1 have et driftsoverskud på dkk. I de første år vil der ikke være udgifter til vedligehold. Vi anslår, at der fra år 3 skal bruges omkring dkk til vedligehold / udskiftninger mm. hvorved vores budget vil balancere. Tabel Driftsbudget år. 1 År 1 Indtægter Forventet Kontingent Pæleleje - Type A - Pæleleje - Type B - Pæleleje - Type C - Rampen (ikke-medlemmers brug) El/vand (medlemmer og ikke-medlemmer) Gæsteophold Tilskud ifm. sikkerhed på kysten Udgifter Afgifter el/vand (5.000) Vedligehold, eksterne leverandører - Vedligehold, eget arbejde (materialer) - Udskiftninger/investeringer - Rengøring, plads-broer-moler-strand (4.000) Adm./kontor (5.000) Lån - Løn (15.000) Balance Anm: Budgettet er vist ex. Moms. 11 / 29

12 5.3 Risikoanalyse Herunder er opstillet de største risici i forbindelse med projektet Risici Der er afsat 7,5% af de budgetterede beløb, til eventuelle afvigelser i byggefasen. Dette er for at imødekommen eventuelle uforudsete problemstillinger. Der bliver indgået fastprisaftale med leverandørerne, hvorfor vi ikke ser den store risiko for eventuelle budgetskred. I forhold til likviditetsstyring udbetales de kommunale midler inden projektopstart, hvorfor vi vil have et positivt likviditets-flow i anlægsfasen. 5.4 Finansiering og Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder. Tabel Finansieringsplan Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% / 29

13 Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Kort over området 13 / 29

14 Oversigt over anlægget 14 / 29

15 Snittegning A-A 15 / 29

16 Snittegning B-B 16 / 29

17 Snittegning C-C 17 / 29

18 Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollehavn 18 / 29

19 19 / 29

20 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollehavn. 2. Loddenhøj Jollehavn er stiftet den 29. jan Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med 4. Dragør Lodstårn i sort og blåt i det hvide felt. 5. Bådelaugets hjemsted er Aabenraa Kommune, og adressen er den til enhver tid siddende formands adresse. 6. Bådelauget er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægt og bestemmelser. 2. FORMÅL 1. Bådelaugets formål er at: 2. virke for udbredelse af og forståelse for søvejsreglerne og sejladssikkerhed. 3. varetage medlemmernes interesser overfor Loddenhøj Campings ejere. 4. varetage medlemmernes øvrige fælles interesser. 5. bidrage/tilskynde til hjælpsomhed mellem lystsejlere. 6. arrangere selskabelige sammenkomster. 3. MEDLEMSKAB 1. Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som har båd. 2. Optagelse af unge under 18 år kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge. 4. INDMELDELSE 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer på en dertil udarbejdet indmeldelsesblanket. 2. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5. UDMELDELSE Udmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer med mindst 14 dages varsel. 6. KONTINGENT 1. Bådelaugets kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 2. Kontingentet opkræves halvårligt forud. 7. EKSKLUSION 1. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel udmelde vedkommende af Bådelauget. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Bådelauget, før vedkommende har betalt sin gæld til Bådelauget. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. 4. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et medlem, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem kræver samme majoritet, som ved ændring af Bådelaugets vedtægter, (jfr. 16). 20 / 29

21 8. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Dragør Bådelaugs anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen fremsendes sammen med den af bestyrelsen fastsatte dagsorden samt en regnskabsoversigt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte. Alle tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar samme år, så de kan optages i dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 9. DAGSORDEN Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand (i lige år). 8. Valg af kasserer (i ulige år). 9. Valg af sekretær (i ulige år). 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 13. Eventuelt. 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 1. Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 7 stk. 5, 13 stk.7, 16 og 17 stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning kan dog begæres ved valg af personer eller såfremt 5 medlemmer forlanger det. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingsreferatet skal underskrives af referenten og dirigenten. 11. EKSTRA GENERALFORSAMLING 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstra generalforsamling. 2. Når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, skal der indkaldes til en ekstra eneralforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 3. Indkaldelse sker på samme måde og med samme frist som til generalforsamlingen. 21 / 29

22 12. BESTYRELSE VALG 1. Bestyrelsen er Bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer Bådelauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelauget i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden 3 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år ad gangen. 2. Genvalg kan finde sted 13. KONSTITUERING TEGNINGSRET 1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog 7 stk I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 5. Der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger. 6. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 7. Bestyrelsen kan ikke forpligte Bådelauget økonomisk i sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom udover det på generalforsamlingen vedtagne. 8. Der kræves i sådan forbindelse et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer. 14. REGNSKAB 1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisor. 3. Regnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter. 4. Regnskab og status bekendtgøres for Bådelaugets medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 15. REVISION På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes med påtegning og underskrifter. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 17. BÅDELAUGETS OPLØSNING 22 / 29

23 1. Beslutning om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstra generalforsamling. For at denne ekstra generalforsamling skal være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af Bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 2. Der indkaldes til en ny generalforsamling såfremt der opnås mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling. På denne generalforsamling kan der træffes beslutning med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 3. I tilfælde af Bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål. På generalforsamlingen træffes bestemmelse om anvendelsen af Bådelaugets faste ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 29. februar / 29

24 Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet 24 / 29

25 25 / 29

26 Bilag 4. Dispositionsplan landareal 26 / 29

27 Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune Plan og Gis Dato: Sagsnr.: 12/57332 Dok.løbenr.: /14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: Supplerende redegørelse i forbindelse med ansøgning Der har igen været sat spørgsmålstegn ved placering af jollehavnen ved Loddenhøj. Kommunen har tidligere tilkendegivet, at man ikke finder de alternative placeringer hensigtsmæssige. Kommunen finder at den fremtidige jollehavn driftsmæssigt skal hænge sammen med campingpladsen, således at campingpladsens bestyrer samtidigt kan fungere som havnemester. Dette driftsfællesskab vil ikke kunne gennemføres, hvis jollehavnen blev placeret ved Barsø Landing. Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan. Lokalplanen vil omfatte jollehavnen og dennes landareal, Loddenhøj Camping og strandarealet med tilhørende adgangsvej og parkeringsarealer. Se vedlagte kortbilag. Formålet med den kommende lokalplan er, at give mulighed for en jollehavn med et maksimalt antal bådepladser på 50, at sikre at denne kun må anvendes til joller (maks. bådestørrelse på 23 fod), at sikre at der ikke opføres yderligere byggeri i området, at sikre at udstrækningen af campingpladsen fastholdes på den nuværende størrelse, at sikre vejadgang for en række ejendomme til Loddenhøjvej og sikre det fornødne antal parkeringspladser ved jollehavnen og til strandens gæster. Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder dens blå flag status. Den nye strand vil forøge strandarealet. I den videre planlægning vil der skulle sikres offentlig adgang hen over jollehavnens landareal og videre via en bro over Møllebækken til strandområdet nord for jollehavnen. Endvidere vil der i den videre planlægning af området skulle udlægges flere parkeringspladser til strandområdet samtidigt med at der sikres et antal parkeringspladser på jollehavnens landareal. Kommunen finder tilkørselsforholdene til strandområdet og den planlagte jollehavn gode og tilstrækkelige. Tilkørselsvejen til placeringen ved Loddenhøj er endvidere bedre end til den alternative placering ved Barsø Landing. Jollehavnen medfører dog ikke væsentligt mere trafik. En stor del af den planlagte havns brugere har sommerhus i området eller bor på Løjt land og dermed i cykelafstand fra havnen. Kommunen konkluderer, at der samlet set foretrækkes en placering ved Loddenhøj, hvor der i forvejen er samlet andre fritids- og turismeaktiviteter og at således kun er én vej der i givet fald vil skulle udbygges. 27 / 29

28 Der har tidligere været problemer med parkering på Loddenhøjvej i tilfælde med mange besøgende på stranden. I den kommende lokalplan sikres der mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser så problemet derved kan løses. Der er vist at der kan være 16 parkeringspladser og 8 pladser til biler trailer på havnens landareal. I andre af kommunens lokalplaner for tilsvarende havne, har kommunen fastsat at der skal tilvejebringes en ½ parkeringsplads pr. bådeplads. Med de i alt 24 parkeringspladser kan jollehavnen opfylde dette krav. Flere ejendomme har adgang til Loddenhøjvej. Disse vejretter er udlagt i matriklen. For ejendommen matr. 110 Barsmark, Løjt - Loddenhøjvej 263 er der ikke udlagt en sådan vejret. I forbindelse med lokalplanlægningen af jollehavnen vil der blive sikret en vejret til denne ejendom. Se vejadgang d-d på vedlagte dispositionsplan for den kommende lokalplan. Fra vejadgangen d-d vil der også kunne etableres et areal til vedligeholdelse af bækken. Med venlig hilsen Kim Lyster Hansen Byplanarkitekt 28 / 29

29 29 / 29

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening

Munkebjerg Gymnastikforening Munkebjerg 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2. FORMÄL Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB

SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB SAS VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB Vedtægter for Skælskør Amatør-Sejlklub 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Skælskør Amatør-Sejlklub. Dens hjemsted er Skælskør i Slagelse Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion

Forslag til ændringer af Vedtægter for Faaborg Sejlklub Stiftet 1914 Medlem af Dansk Sejlunion 1. Klubbens navn og hjemsted 1. Klubbens navn er FAABORG SEJLKLUB. 2. Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Forslag til ændringer af Vedtægter 2. Klubbens mål 1. s mål er at fremme sejlsporten. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere