Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn"

Transkript

1 Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29

2 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary Historien Fremtiden Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Handlingsplanen Kontaktinformation Formålet mm Interessenter Jollehavnens anlæg Anlægget Medlemskontingent, indskud og årlig leje Kontingent Indskud Pladsleje / Pæleleje Drift af anlægget Organisation og ledelse Selskabsstruktur Bestyrelse Økonomi Etablering af havnen Driftsbudget Forudsætninger for beregningen Resultatet af budgettet Risikoanalyse Risici Finansiering og Kapitalbehov Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet Bilag 4. Dispositionsplan landareal Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune / 29

3 1 Executive Summary 1.1 Historien Loddenhøj Jollelaug startede den 4. august 2011, da initiativgruppen opstillede følgende mål: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. Den var der stiftende generalforsamling, hvor 23 personer stemte for oprettelsen af Jollelauget. I perioden fra stiftelsen til i dag, er der arbejdet med detaljerede planer omkring havnen og området, se bilag 1. Med opbakning og tæt dialog med Aabenraa Kommune, blev der sendt en ansøgning til Kystdirektoratet d Den gav Kystdirektoratet tilladelse til, at foreningen Loddenhøj Jollelaug etablerer en jollehavn, se bilag Fremtiden Vi står derfor over for en ny fase i foreningens liv, at skaffe finansiering til anlæggelsen af vores detaljerede plan omkring havneanlægget, se bilag 1. Foreningen har i dag 44 medlemmer og dermed god opbakning i nærmiljøet til projektet. Der bliver plads til ca. 50 joller i havneanlægget. Ud over medlemmerne vil badegæsterne, samt campisterne ved Loddenhøj kunne glæde sig over et udvidet strandareal med udsigt til flot anlagt jollehavn. Derudover vil der via jollehavnens rampe, hurtigere kunne søsættes redningsaktioner af redningstjenesten. I dag skal redningstjenesten henover stranden for at søsætte deres gummibåde. 3 / 29

4 1.3 Økonomi - Finansiering & Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen hænger sammen med driftsbudgettet, se afsnit 5. Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% Handlingsplanen I året 2015 Fondssøgning Have finansiering på plads Have entreprenør på plads Påbegynde byggeriet ultimo 2015 / primo 2016 I året 2016 Sætte havneanlægget i drift 1.5 Kontaktinformation Loddenhøj Jollelaug Formand Peter Skaarup Lønholt Aabenraa Mobiltelefon: / 29

5 2 Formålet mm. Formålet med projektet kan opdeles i følgende tre punkter: At forbedre de lokale forhold for jolleejere og andre med adgang til sejlads fra stranden At gøre stranden mere attraktiv for beboere og gæster o Herunder at holde orden på plads og strand o At udvide strandarealet i forbindelse med havnen At forbedre forholdene i en redningssituation. 2.1 Interessenter De væsentligste interessenter i forhold til projektet er beskrevet herunder; Aabenraa kommune o Aabenraa Kommune skrev den 23. april 2013 bl.a. følgende: Kommunen er positivt indstillet over for idéen om at etablere en jollehavn ved Loddenhøj Strand. Strandarealet, hvorpå jollehavnens landanlæg tænkes placeret, er ejet af Aabenraa Kommune. I dag ligger jollerne på strandarealet (20-25 joller) og giver strandområdet en lidt rodet karakter. Etablering af en jollehavn, med tilhørende bagareal, vil give en bedre organisering af jollerne i området Den naturlige strand og kyst ændres ved projektet, men den nye strand, der etableres syd for jollehavnen kan blive en god og attraktiv strand til gavn for områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen o Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan, se bilag 4 o Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder det blå flag status, se bilag 5. Campingpladsen o Jollehavnen placeres ud for en campingplads. Forpagterene er positivt indstillet overfor projektet. Campingpladsens forpagtere forventer, at jollehavnen bidrager med let adgang til de aktiviteter, som gæster og campister kan foretage i fjorden; såsom sejlads, kajakroning, fritidsfiskeri, surfing og gode badefaciliteter på det nye strandareal. o Kirsten og Kjeld Andreasen, forpagtere af Loddenhøj Camping har givet følgende udtalelse Vi ser meget positivt på anlæggelse af en jollehavn, der har forbindelse til campingpladsen. Det vil alt andet lige, betyde mere aktivitet omkring pladsen til glæde for vores forretning og vores gæster. Jollehavnen vil betyde, at vores gæster får let adgang til de aktiviteter, der kan foretages i fjorden, såsom sejlads, kajak roning, fritidsfiskeri, surfing mm. Den nye strand imod syd vil give vores gæster en flot strand med adgang til badning. Udover ekstra aktivitet, hilser vi det velkomment med en rampe, som kan bruges af redningstjenesten. Vi har de senere år set en række redningsaktioner udsendt fra stranden. Etableringen af en rampe giver en hurtig og direkte adgang til fjorden, som i sidste ende kan være med til at redde menneskeliv. Alt i alt har etableringen af jollehavnen en positiv indvirkning på vores nærmiljø. 5 / 29

6 Gæster ved stranden (områdets befolkning, sommerhusområdet og campingpladsen) o Det er vores forventning, at en ny anlagt strand, uden væsentligt øget trafik i området, vil være attraktivt for brugerne af stranden. Jolleejere o Får bedre lokale forhold til søsætning og opbevaring af deres joller. Redningstjenesten o Hurtig og direkte adgang til fjorden i forbindelse med redningsaktioner 6 / 29

7 3 Jollehavnens anlæg 3.1 Anlægget Dette afsnit giver en kort præsentation af vores løsning. Der bliver alt 3 forskellige pladser, som er vist i tabellen herunder Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Opbygningen af selve anlægget, kan ses i bilag Medlemskontingent, indskud og årlig leje Ideen med jollehavnen er, at gøre den tilgængelig for flest mulige. Derfor skal priserne holdes nede, uden det går over den løbende vedligeholdelse af selve anlægget Kontingent Det årlige kontingent er på 700 dkk Indskud Engangsindskud fordelt på bådpladstype, kan ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m Beløbet bliver tilbagebetalt, når en ny person overtager pladsen Pladsleje / Pæleleje Den årlige pladsleje ex. Moms, ses i tabellen herunder. Bådplads Antal Længde Bredde Bådstr. Pris ex.moms 1 - Type A 10 6m 1,5m 0-5m Type B 28 9m 2,5m 5,01-6,50m Type C 10 11m 3m 6,51-8m / 29

8 4 Drift af anlægget Bestyreren af campingpladsen kommer til at fungere som havnemester for Jollehavnen. Jollehavnen og campingpladsen ligger i samme område og dermed vil den daglige drift med fordel kunne foretages af campingbestyreren. 4.1 Organisation og ledelse Selskabsstruktur Den daglige drift varetages af havnemesteren (campingbestyren) Bestyrelse Jollehavnens bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode af gangen. Se bilag 2, Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Bestyrelsen består i dag af (Formand) Peter Skaarup (pensioneret overfartsleder Barsø Barsølanding) (Næstformand) Jan Wojtczak (ingeniør) (Sekretær) Lars Peter Færge (selvstændig it-konsulent) (Kassere) Hans-Jürgen Beck (skibskonstruktør) (alm. Medlem) Kjeld Andreasen (campingpladsforpagter) (alm. Medlem) Ernst Ramsing (alm. Medlem) Søren Moshage 8 / 29

9 5 Økonomi Dette afsnit beskriver økonomien for havneanlægget. 5.1 Etablering af havnen Herunder er de forventede omkostninger til etableringen af havneanlægget vist. Budgettet for etableringen bygger primært på et tilbud fra en lokal entreprenør med erfaring inden for havnebyggeri. Oven i omkostningerne til byggeprojektet, er der afsat ekstra 7,5% til uforudsete omkostninger. Efter finansieringen er kommet på plads, vil der indhentes 2-3 nye tilbud. Det er ikke vores forventning, at totalprojektet vil flytte sig mere end de 7,5%. I selve anlæggelsen af havnen, er der afsat dkk til egne arbejder. Momsen kan løftes af projektet og derfor er det dkk som der skal finansieres. Område Udføres af Omkostning Projekt Jollelaug Stenmoler Entreprenør Moleafslutninger Entreprenør Broer & Pæle Entreprenør Gangbroer Heraf ejet arbejde Jollelaug Slæbested Entreprenør El/vand Jollelaug Havneudstyr Jollelaug I alt ex moms Uforudsete omk. 7,5% I alt ex moms inkl. 7,5% % moms Anlægssum / 29

10 5.2 Driftsbudget Driftsbudgettet er anlagt, så økonomien i havnen skal balancere. Forudsætningerne og resultatet fremgår af de næste to afsnit Forudsætninger for beregningen Tabellen herunder viser vores forventninger til medlemsantal, kontingent og kreditforeningslån optaget af jollelauget. Tabel Forudsætninger for driftsbudgettet Forudsætninger Forventet Medlemsantal 60 Medlemskontingent 700 Kreditforeningslån 0 Herunder er de forventede udlejninger. Tabel Oversigt over pladsleje/pæleleje per år. Bådplads Antal Forventet 1 - Type A Type B Type C Samlet 48 Lejepris ex. moms 10 / 29

11 5.2.2 Resultatet af budgettet Som det fremgår af tabellen herunder, vil vi i år 1 have et driftsoverskud på dkk. I de første år vil der ikke være udgifter til vedligehold. Vi anslår, at der fra år 3 skal bruges omkring dkk til vedligehold / udskiftninger mm. hvorved vores budget vil balancere. Tabel Driftsbudget år. 1 År 1 Indtægter Forventet Kontingent Pæleleje - Type A - Pæleleje - Type B - Pæleleje - Type C - Rampen (ikke-medlemmers brug) El/vand (medlemmer og ikke-medlemmer) Gæsteophold Tilskud ifm. sikkerhed på kysten Udgifter Afgifter el/vand (5.000) Vedligehold, eksterne leverandører - Vedligehold, eget arbejde (materialer) - Udskiftninger/investeringer - Rengøring, plads-broer-moler-strand (4.000) Adm./kontor (5.000) Lån - Løn (15.000) Balance Anm: Budgettet er vist ex. Moms. 11 / 29

12 5.3 Risikoanalyse Herunder er opstillet de største risici i forbindelse med projektet Risici Der er afsat 7,5% af de budgetterede beløb, til eventuelle afvigelser i byggefasen. Dette er for at imødekommen eventuelle uforudsete problemstillinger. Der bliver indgået fastprisaftale med leverandørerne, hvorfor vi ikke ser den store risiko for eventuelle budgetskred. I forhold til likviditetsstyring udbetales de kommunale midler inden projektopstart, hvorfor vi vil have et positivt likviditets-flow i anlægsfasen. 5.4 Finansiering og Kapitalbehov Bygningen af anlægget koster kr. ex. Moms. ( kr. inkl. moms), heraf søges Dkk hos fonde. Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder Finansieringsplanen for hele anlægget er vist herunder. Tabel Finansieringsplan Midler Beløb Fordeling Kommunale midler ,6% Egen finansiering 27,1% Indskud (11,4%) Pælepenge (2,1%) Eget arbejde (11,0%) Kassebeholdning (2,6%) Lån - 0,0% Fondsmidler ,4% / 29

13 Bilag 1. Oversigt over Havneanlægget Kort over området 13 / 29

14 Oversigt over anlægget 14 / 29

15 Snittegning A-A 15 / 29

16 Snittegning B-B 16 / 29

17 Snittegning C-C 17 / 29

18 Bilag 2. Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollehavn 18 / 29

19 19 / 29

20 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollehavn. 2. Loddenhøj Jollehavn er stiftet den 29. jan Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med 4. Dragør Lodstårn i sort og blåt i det hvide felt. 5. Bådelaugets hjemsted er Aabenraa Kommune, og adressen er den til enhver tid siddende formands adresse. 6. Bådelauget er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet unionens vedtægt og bestemmelser. 2. FORMÅL 1. Bådelaugets formål er at: 2. virke for udbredelse af og forståelse for søvejsreglerne og sejladssikkerhed. 3. varetage medlemmernes interesser overfor Loddenhøj Campings ejere. 4. varetage medlemmernes øvrige fælles interesser. 5. bidrage/tilskynde til hjælpsomhed mellem lystsejlere. 6. arrangere selskabelige sammenkomster. 3. MEDLEMSKAB 1. Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som har båd. 2. Optagelse af unge under 18 år kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge. 4. INDMELDELSE 1. Indmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer på en dertil udarbejdet indmeldelsesblanket. 2. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 5. UDMELDELSE Udmeldelse skal ske skriftligt til Bådelaugets kasserer med mindst 14 dages varsel. 6. KONTINGENT 1. Bådelaugets kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 2. Kontingentet opkræves halvårligt forud. 7. EKSKLUSION 1. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftligt varsel udmelde vedkommende af Bådelauget. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af Bådelauget, før vedkommende har betalt sin gæld til Bådelauget. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. 4. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion af et medlem, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem kræver samme majoritet, som ved ændring af Bådelaugets vedtægter, (jfr. 16). 20 / 29

21 8. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Dragør Bådelaugs anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen fremsendes sammen med den af bestyrelsen fastsatte dagsorden samt en regnskabsoversigt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte. Alle tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar samme år, så de kan optages i dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 9. DAGSORDEN Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand (i lige år). 8. Valg af kasserer (i ulige år). 9. Valg af sekretær (i ulige år). 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. 13. Eventuelt. 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 1. Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 7 stk. 5, 13 stk.7, 16 og 17 stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning kan dog begæres ved valg af personer eller såfremt 5 medlemmer forlanger det. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Generalforsamlingsreferatet skal underskrives af referenten og dirigenten. 11. EKSTRA GENERALFORSAMLING 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstra generalforsamling. 2. Når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, skal der indkaldes til en ekstra eneralforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 3. Indkaldelse sker på samme måde og med samme frist som til generalforsamlingen. 21 / 29

22 12. BESTYRELSE VALG 1. Bestyrelsen er Bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer Bådelauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Bådelauget i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden 3 bestyrelsessuppleanter for en periode af 1 år ad gangen. 2. Genvalg kan finde sted 13. KONSTITUERING TEGNINGSRET 1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog 7 stk I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 5. Der føres et referat over bestyrelsens forhandlinger. 6. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 7. Bestyrelsen kan ikke forpligte Bådelauget økonomisk i sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom udover det på generalforsamlingen vedtagne. 8. Der kræves i sådan forbindelse et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer. 14. REGNSKAB 1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisor. 3. Regnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter. 4. Regnskab og status bekendtgøres for Bådelaugets medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 15. REVISION På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes med påtegning og underskrifter. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 17. BÅDELAUGETS OPLØSNING 22 / 29

23 1. Beslutning om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstra generalforsamling. For at denne ekstra generalforsamling skal være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af Bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 2. Der indkaldes til en ny generalforsamling såfremt der opnås mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling. På denne generalforsamling kan der træffes beslutning med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 3. I tilfælde af Bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idealistiske, søsportslige formål. På generalforsamlingen træffes bestemmelse om anvendelsen af Bådelaugets faste ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 29. februar / 29

24 Bilag 3. Tilladelse fra kystdirektoratet 24 / 29

25 25 / 29

26 Bilag 4. Dispositionsplan landareal 26 / 29

27 Bilag 5. Supplerende oplysninger fra Aabenraa Kommune Plan og Gis Dato: Sagsnr.: 12/57332 Dok.løbenr.: /14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: Supplerende redegørelse i forbindelse med ansøgning Der har igen været sat spørgsmålstegn ved placering af jollehavnen ved Loddenhøj. Kommunen har tidligere tilkendegivet, at man ikke finder de alternative placeringer hensigtsmæssige. Kommunen finder at den fremtidige jollehavn driftsmæssigt skal hænge sammen med campingpladsen, således at campingpladsens bestyrer samtidigt kan fungere som havnemester. Dette driftsfællesskab vil ikke kunne gennemføres, hvis jollehavnen blev placeret ved Barsø Landing. Kommunen har udarbejdet en dispositionsplan for den kommende lokalplan. Lokalplanen vil omfatte jollehavnen og dennes landareal, Loddenhøj Camping og strandarealet med tilhørende adgangsvej og parkeringsarealer. Se vedlagte kortbilag. Formålet med den kommende lokalplan er, at give mulighed for en jollehavn med et maksimalt antal bådepladser på 50, at sikre at denne kun må anvendes til joller (maks. bådestørrelse på 23 fod), at sikre at der ikke opføres yderligere byggeri i området, at sikre at udstrækningen af campingpladsen fastholdes på den nuværende størrelse, at sikre vejadgang for en række ejendomme til Loddenhøjvej og sikre det fornødne antal parkeringspladser ved jollehavnen og til strandens gæster. Kommunen agter fortsat, at den nye strand syd for den planlagte jollehavn beholder dens blå flag status. Den nye strand vil forøge strandarealet. I den videre planlægning vil der skulle sikres offentlig adgang hen over jollehavnens landareal og videre via en bro over Møllebækken til strandområdet nord for jollehavnen. Endvidere vil der i den videre planlægning af området skulle udlægges flere parkeringspladser til strandområdet samtidigt med at der sikres et antal parkeringspladser på jollehavnens landareal. Kommunen finder tilkørselsforholdene til strandområdet og den planlagte jollehavn gode og tilstrækkelige. Tilkørselsvejen til placeringen ved Loddenhøj er endvidere bedre end til den alternative placering ved Barsø Landing. Jollehavnen medfører dog ikke væsentligt mere trafik. En stor del af den planlagte havns brugere har sommerhus i området eller bor på Løjt land og dermed i cykelafstand fra havnen. Kommunen konkluderer, at der samlet set foretrækkes en placering ved Loddenhøj, hvor der i forvejen er samlet andre fritids- og turismeaktiviteter og at således kun er én vej der i givet fald vil skulle udbygges. 27 / 29

28 Der har tidligere været problemer med parkering på Loddenhøjvej i tilfælde med mange besøgende på stranden. I den kommende lokalplan sikres der mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser så problemet derved kan løses. Der er vist at der kan være 16 parkeringspladser og 8 pladser til biler trailer på havnens landareal. I andre af kommunens lokalplaner for tilsvarende havne, har kommunen fastsat at der skal tilvejebringes en ½ parkeringsplads pr. bådeplads. Med de i alt 24 parkeringspladser kan jollehavnen opfylde dette krav. Flere ejendomme har adgang til Loddenhøjvej. Disse vejretter er udlagt i matriklen. For ejendommen matr. 110 Barsmark, Løjt - Loddenhøjvej 263 er der ikke udlagt en sådan vejret. I forbindelse med lokalplanlægningen af jollehavnen vil der blive sikret en vejret til denne ejendom. Se vejadgang d-d på vedlagte dispositionsplan for den kommende lokalplan. Fra vejadgangen d-d vil der også kunne etableres et areal til vedligeholdelse af bækken. Med venlig hilsen Kim Lyster Hansen Byplanarkitekt 28 / 29

29 29 / 29

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere