Kirkeblad for Herning Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r

2 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet Skelsagen er nu afsluttet ved Landretten. Byrettens dom blev stadfæstet, og det har umiddelbart to konsekvenser: 1. Kirkehuset kan blive stående 2. Vi arbejder på at få mageskifteaftalen ting-lyst, og håber også på dialog med kirkens nabo på Nørre Allé. Byggeriet kan ikke umiddelbart komme i gang, nogle ting skal afklares først, bl.a. de byggerets-lige forhold, de økonomiske forhold samt aftale med arkitekt. Fra provstiet lyder, at den økonomiske ramme ikke bliver forhøjet, og man kan ikke få det samme for pengene nu som for nogle år siden, derfor skal projektet gennemgås nøje. På menighedsrådets vegne Arne Bach, formand Menighedsmøde søndag 7. september Også i år indbydes der til menighedsmøde søndag 7. september efter højmessen med orientering om, hvad der foregår i sognet og i menighedsrådet. Der vil blive fremlagt økonomiske nøgletal. I år vil vi lægge vægt på orientering om personalet og personalepolitikken i Der er desuden fortsat store spørgsmål, som kan være genstand for en drøftelse: 1. Folkekirkens nye styringsstruktur, som ikke er truffet besluttet om. 2. Kirkens visioner. 3. Er kirken synlig nok i bybilledet og i hverdagen. Velkommen til alle i sognet. Hvem er det, der driver? Er det præsterne, sognemedhjælperen, organisterne, kirketjenerne og alle de andre, som får deres løn for at udføre et stykke arbejde? NEJ for så blev der ikke ret meget kirke. Ved er der i hundredevis af frivillige, som yder en indsats på forskellig måde. Der er frivillige, som står for kirkekaffen om søndagen, arrangerer kirkecaféen om onsdagen, eftermiddagsmøderne, børne- og juniorkirke, rytmiske gudstjenester og U2-gudstjenesterne. Der er frivillige, som uddeler kirkebladet, synger på plejehjemmene, pynter kirken med blomster til festlige lejligheder og laver mad til spaghetti-gudstjenesterne. Der er også frivillige, som hjælper ved gudstjenester i arresten, deltager i besøgstjeneste, arrangerer konfirmandklub og meget, meget mere. Det er faktisk helt uoverskueligt at nævne alle de områder, som frivillige tager sig af. Frivillige-fest Søndag den 15. juni blev der holdt frivilligfest i som en tak til alle de frivillige, der yder en uvurderlig indsats for kirken. Der blev spist helstegt pattegris, spillet bingo-banko, sunget, snakket og den yngre del af selskabet tog en gevaldig fodboldkamp i præsteboligens have. En rigtig festlig dag blev sluttet af med andagt i kirken. Hvis du også har lyst til at være frivillig ved, så henvend dig til sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Adresser Præster Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Sognepræst Bo Knudsen Nørre Allé Vikar for Jens Moesgård Nielsen 1. juni-30. september og vikar for Bo Knudsen 1. oktober-31. december: Juma Kruse Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Kirkens kontor Østre Kirkevej Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegn: Laila Nielsen Kontortid: mandag-fredag: kl torsdag tillige kl Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Kontor: Fridag: fredag 2. organist Kristian Andersen Fridag: mandag Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Sognemedhjælper Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A / Herning Sogns Kirkeblad udgives af og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for december 2014-februar 2015 indleveres senest 24. oktober 2014 til sognepræst Jens Moesgård Nielsen. Layout: Vindum Grafik s Hjemmeside: Adresser 3

3 Af sognepræst Bo Knudsen Computerkristendom Sædvanligvis er jeg meget glad for min computer, for den er et fantastisk arbejdsredskab, og den gør mange ting lettere i hverdagen og giver mig mange muligheder, som jeg ellers ikke ville have haft. Men der er noget, som jeg absolut ikke kan lide ved min computer. Det er, at den altid gør, hvad jeg siger og ikke, hvad jeg mener! Når jeg f.eks. er ved at skrive en tekst, og så skal begynde en ny sætning med et stort bogstav, så vil jeg trykke på Shift tasten, men i stedet rammer jeg CAPS LOCK TASTEN, OG PLUDSELIG ER DER STORE BOGSTAVER PÅ HELE SKÆRMEN. jeg SER JO IKKE PÅ SKÆRMEN HELE TIDEN, SÅ DER GÅR ET STYKKE TID, INDEN JEG OPDAGER FEJLEN, OG UDBRYDER: jamen DET VAR JO IKKE DET, JEG MENTE, og så kan jeg give mig til at rette fejlen. Andre gange vil jeg rette et enkelt bogstav, men kommer i stedet til at slette hele ordet. Endnu værre er det, når jeg kommer til at slette et dokument, som det var meningen, jeg ville gemme. Pludselig er timers arbejde spildt. Så kan jeg i min fortvivlelse tage mig selv i ligefrem at tale til maskinen og bede om en smule forståelse: Du kan da ikke mene, at det hele er væk. Kan du ikke sætte dig ind i min situation? Den her prædiken var næsten færdig, og nu er den væk! Men lige lidt hjælper det, min fortvivlelse går over i vrede, og jeg skælder ud på computeren. Kun en maskine Jeg ved godt, at jeg ikke burde være så hård ved maskinen. (HOV NU SKETE DET IGEN. det GÅR LET GALT, NÅR MAN VIL SKRIVE ET A). Den er trods alt kun et redskab. Den er ikke tankelæser (selvom den burde være det, når man tænker på, hvad den har kostet). En computer kan ikke tænke. Den stiller ingen spørgsmål. Den smiler ikke eller ryster på skærmen og fortæller mig, at den godt ved, at jeg egentlig mener Gem, selvom jeg trykker på Slet. Den meddeler mig ikke, at siden vi nu er gode venner, og jeg lader den være tilsluttet strømforsyningen, så vil den give mig, hvad jeg har brug for i stedet for, hvad jeg beder om. Sådan er min computer ikke. Den er hjerteløs, kold og kynisk, og den gør nøjagtig det, som jeg beder den om - intet andet. Det er ikke for ingenting, at det hedder en hard disk. Derfor kalder jeg den heller ikke for en PC, for den er ikke det mindste personlig. Den er så upersonlig og kynisk, som den kan blive. Computerteologi Det største problem er imidlertid ikke, at min computer opfører sig sådan, for det har jeg efterhånden lært at leve med. Problemet er, når jeg driver computerteologi og tror, at Gud er på samme måde. Tryk på de rigtige tas-ter, brug den rigtige kode, skriv de korrekte data, og vupti, så får du det, som du har bedt om. Gør som instruktionsbogen (Bibelen) foreskriver, overhold budene, opfør dig ordentligt og vær god mod din næste og 1-2-3, så kan du printe din egen frelse ud. Til gengæld så er der også kontant afregning, hvis du trykker på en forkert tast eller beder om noget andet end det, du i virkeligheden mente. Computergud? Problemet er, når vi kommer til at tro på en computergud, der gør, som vi siger, for sådan er Gud ikke! Den Gud, vi lærer at kende gennem Bibelen, var ham, der blev menneske for 2000 år siden i Nazaret. Om nogle måneder skal vi fejre hans fødsel. I godt 30 år gik han rundt her på jorden og levede med i menneskers liv og gjorde godt og helbredte de syge, tilgav syndere og talte om Guds nåde og omsorg, og frem for alt viste os, hvordan Gud er. Sådan er Gud stadig. Derfor giver han os, hvad vi har brug for i stedet for det, som vi beder om. Derfor retter han fejlene og tilgiver, når vi rammer en forkert tast. Derfor følger han med i vore liv og har omsorg for os. Sådan er min computer ikke, men sådan er Gud! Hvordan er Gud? Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. (Sl 103,13) Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! (Matt 7,7 11) 4 5

4 Udflugt for alle børnefamilier Søndag den 31. august Vi mødes lige efter familiegudstjenesten ved kirken. Vi kører fra til Søndre Anlæg her i Herning. Transport sker i egne biler. Program: Frokost ude i det fri. Man tager selv sit grillkød med samt tæppe eller campingstole, service og bestik. Der er en fælles grill på stedet. Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og brød. Fri saftevand, juice og vand. Efter frokost er der familievenlige aktiviteter, som Lisbet og Mette står for. Der er også en god legeplads i anlægget. Eftermiddagskaffe. Vi kommer med kage, og I tager selv kaffe med. Oprydning efter kaffen, og vi siger tak for i dag! Tilmelding: Alle helgens gudstjeneste Søndag den 2. november i kl Denne dag nævner og mindes vi dem, som er døde i løbet af det sidste år. Familier, som inden for det sidste år har mistet, indbydes særligt til at være med denne søndag. Velkommen til en mindegudstjeneste i lyset af håb og trøst. Høstgudstjeneste Søndag den 21. september i Herning kirke kl Spaghetti-gudstjenester Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Kl Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info: Onsdag den 27. august. Onsdag den 24. september Onsdag den 29. oktober. Onsdag den 26. november. Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig gudstjeneste. Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spaghetti, kødsovs og alt godt fra salatbaren. Rytmiske gudstjenester Herning kirke kl september: Teologistuderende Michael Nygaard, Aarhus. Tema: Connected 3. oktober: Frimenighedspræst Søren Overby, Herning. Tema: 7. november: Simon Nielsen og Christian Thomsen, Hvide Sande. Tema: 5. december: Stillegudstjeneste Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Se Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset. Senest onsdag den 27. august til enten Bo eller Frauke. Det er gratis at deltage på udflugten. Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og voksne i jeres familie. Venlige sommerhilsener fra Bo, Frauke, Lisbet og Mette Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud tak for hvad han har givet i årets løb. Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som er tilrettelagt for både børn og voksne. Alle børn må gerne tage lidt af årets høst med (frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.). Høsten bæres ind ved gudstjenestens begyndelse i et festligt optog. (Vi mødes ved kirkedøren kl. 9.45) Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kirkefrokost i kirkehuset, hvor den medbragte frugt m.m. sælges. Pris for voksne: Kr. 30,-. Børn gratis. Ved gudstjenesten samles der et høstoffer ind, som fordeles mellem en række kirkelige og humanitære organisationer. Konfirmand-velkomst I august og september begynder 4 nye hold med konfirmandundervisning. En del af undervisningen består i at deltage i menighedens liv og gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde konfirmanderne velkomne også i kirken ved gudstjenesten. De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor særligt til at deltage i den fælles velkomstgudstjeneste Søndag den 7. september i Herning kirke kl Eftermiddagsgudstjenester Eftermiddagsgudstjenester er et tilbud til dem, som af en eller anden grund kan have svært ved at deltage i kirkens almindelige gudstjenester om søndagen. Alle er velkomne. Torsdag d. 28. august kl ved Bo Knudsen Torsdag d. 23. oktober kl ved Juma Kruse Gudstjenesten varer ca. 45 min, og efter gudstjenesten inviteres der til kaffebord i Kirkehuset. Minikonfirmander Eleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Friskole er i efteråret minikonfirmander ved. Undervisningen foretages af Frauke Meldgaard og Juma Kruse. Søndag den 9. november kl afslutter minikonfirmanderne årets undervisning og medvirker ved gudstjenesten, hvor de også får overrakt et diplom. Velkommen til en festlig gudstjeneste denne dag kl Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommen! 6 7

5 Jubilæum! I år er det 125 år siden at blev indviet. 1. søndag i advent, 1. december Det skal fejres i år. Naturligvis på 1. søndag i advent 2014, 30. november, som bliver den store festdag. Denne dag bliver én af en lang række jubilæumsarrangementer. Information om billetpriser og salg på 25 år gennem 125 år Historisk aften med Kurt Jørgensen og Villy Stampe Onsdag den 1. oktober kl i Kirkehuset Vi har sat to af Hernings førende lokalhistorikere sammen. Journalist Kurt H. Jørgensen, som hver uge skriver lokalhistoriske artikler til Herning Folkeblad. Han stod også sammen med Flemming Larsen bag den store jubilæumsbog bestselleren Herning 100 år som købstad i Villy Stampe var i mange år medlem af menighedsråd og provstiudvalg i Herning, og har holdt et hav af lokal-historiske foredrag, såvel som byvandringer. De vil sammen fortælle om i 125 år, Det bliver en aften, der sætter fokus på dramatiske begivenheder, markante personligheder og kirkens rolle i samfundet. Entré inkl. Kaffebord: 50 kr. 125 år Strejf i historien Sogneeftermiddag med Villy Stampe og Jens Moesgård Nielsen Torsdag den 20. november kl i Vi dykker endnu en gang ned i 125 års historie. Denne gang med sognepræst Jens Moesgård Nielsen og igen Villy Stampe. De to historiske arrangementer kommer ikke til at overlappe hinanden, men supplere hinanden. Kirkerevy ved MarieKiks i Torsdag 20. november kl Fredag 21. november kl I anledning af jubilæet vil revygruppen MarieKiks tage kirken og ikke mindst under kærlig behandling i denne jubilæumskirkerevy. Og den opføres to gange! MarieKiks er en revygruppe fra Herning som tager nutidens mange problemstillinger under kærlig behandling. MarieKiks er ifølge dem selv - en flok umanerligt flotte kvinder i deres bedste alder og vægtklasse, ledsaget af et par musikere som spiller op til de otte MarieKiks. Efterfølgende er der Revy-Café i Kirkehuset. Pris: 150 kr. Købes via 25 år "Alletiders historie" med Lise P Fredag den 28. november kl "Alletiders Historie" er en musikalsk genfortælling af juleevangeliet for hele familien. Der spreder sig en eventyrlig stemning, når juleevangeliets farverige persongalleri fortæller deres del af historien: Kameler, engle, hyrder og får - ja, selv det vrantne æsel, som bærer Maria synger om, hvordan det var, at være med til den første jul. Indimellem sangene fortæller Svend Erik Petersen fra jule-evangeliet. Han er far til Lise og har skrevet alle sangteksterne, og han er kendt for sin store fortælleglæde og fabelagtige evne til med finurlige rim at få smilet frem hos både børn og voksne. Velkommen til at høre juleevangeliet på en ny og sjov og nærværende måde. Se bagsiden! Dørene åbnes kl Entre: kr. 70,- Festgudstjeneste 1. søndag i advent 30. november kl Festgudstjeneste, hvor kirkens 125 års jubilæum markeres. Herning kirkes tidligere præster er inviteret til at deltage i gudstje-nesten. Musik og korsatser af komponisten John Frandsen. Ved orglet sidder Kristian Marius Andersen, mens Mads Bille leder s Drengekor. Efter højmessen spiller Hedeagerkirkens organist og uddannet klokkenist, Benjamin Davis på kirkens klokkespil. Om eftermiddagen er lokale kirkekor, samt et stort kirkekor fra Thy og medlemmer af Herning Garden inviteret til at synge for på adventssalmerne sammen med drengekoret, inden borgmester Lars Krarup tænder byens juletræ på torvet. Foreninger med tilknytning til Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning. Tlf Et hus med en mission Kfum og Kfuk i Herning Brændgårdvej 18, Herning Tlf Børn og unge skal vide, at de kan tro Blå Kors Varmestue Bethaniagade Åben hele døgnet. Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl For børn og Unge s legestue Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far, bedsteforældre, nabo eller en ung pige i huset. Ingen tilmelding nødvendig bare mød op! Hver fredag kl i kirkehuset Babysalmesang Babysalmesang finder sted i kirken hver torsdag fra kl Nye hold begynder den 28. august og 30. oktober Forløbet strækker sig over 8 gange. Underviser: Sognemedhjælper Frauke Meldgård. Deltagelsen er gratis. Husk forudgående tilmelding på eller sms til Spaghetti gudstjenester Vi inviterer hver måned til en gudstjeneste i børnehøjde og til efterfølgende fællesspisning med pasta og kødsauce. Vi begynder i kirken kl og ca. kl går vi over i kirkehuset. Pris for maden: 30,- kr. for voksne, gratis for børn. Det hele slutter ca. kl Uden tilmelding, man kommer bare! (Se datoer andet sted i bladet) Konfi Caféen UNIK Mødes tirsdage i kirken kl Fællesskab Sogneeftermiddagsmøder Sogneeftermiddagsmøderne er et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og hyggeligt fællesskab. Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffebord á 20 kr. 4. september i Bethania: Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup. Emne: Med Gud og mennesker til Nordkap. 18. september i Kirkehuset: Tidl. præst Erik Nikolajsen, Lind. Emne: En eftermiddag om dåben. 2. oktober i Bethania: Tidl. præst Christian Poulsen, Gullestrup. Emne: Rundt om Jonas. 16. oktober i Kirkehuset: Pastor Juma Kruse: Emne: Kristendommen og det moderne menneske hvad skal vi med kristendommen? 6. november i Bethania: Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande. Emne: Fra Østtyskland til Vestjylland at være kirke under forandring. 20. november i Kirkehuset: Herning kirke 125 år. En historisk eftermiddag med fortællinger og tanker om i anledning af jubilæet ved Villy Stampe og Jens Moesgård Nielsen. Kirkecaféen Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m.. Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl til i kirkehuset og er åben for alle. Kaffebord kr. 20,- Besøgstjenesten Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard

6 Musik i Onsdag 3. September Afskedskoncert med Miki Hildebrandt Vorgod- Fjelstervang børne- og juniorkor, Kristian Marius Andersen, tangenter, Johann Møller guitar, Vildbjerg Koret, Vokalgruppen Intermezzo, Miki: dirigent, klaver og orgel. Miki Hildebrandt har i 20 år sunget i s Drengekor, og har samtidig taget en organistuddannelse og opbygget et musikliv omkring sig. Efter sommerferien begynder Miki som studerende på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han blandt andet skal studere korledelse. Miki har ønsket at markere afslutningen på de mange år i med en koncert. I koncerten deltager en anden ung mandssanger fra drengekoret, Daniel Kjær, som er optaget som klassisk sanger på Det Jyske Musikkonservatorium efter 12 år i drengekoret. Torsdag 2. oktober s Drengekor præsenterer sit Australiensprogram Entré 50 kr. Søndag 26. oktober Koncert med FUKs Landskor, dirigent Sigrid Damsager Entré 50 kr. Søndag 2. november og Mozarts Requiem med Det Danske Ungdomsensemble, s Drengekor, MidtVest Pigekor og solister. Dirigent Morten Rygelund. Entré 190 kr./100 kr. Oplysninger om billetsalg senere. Søndag 30. november Festhøjmesse 1. søndag i advent (kirkens 125 års fødselsdag) Klokkespil efter højmessen ved Benjamin Maach Davis Før juletræet tændes med HKD og andre kirkekor fra Herning samt Hørdum-Skyum Kirkernes kor, Thy. Medlemmer af Herning Garden. Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten. Herning Kirkehøjskole Program efterår 2014 Historiens betydning for kristendommen og omvendt 2014 er et stort jubilæumsår. Ikke bare i, der fylder 125 år er nemlig året, hvor vi markerer en lang række jubilæer. 1814: 200 året for tabet af Norge, jubilæum for Den danske Folkeskole og Det danske Bibelselskab 1864: 150 året for slaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland, Slesvig og Holsten. 1914: 100 året for Første Verdenskrig. 1939: 75 året for Anden Verdenskrig. 1989: 25 året for Berlinmurens fald. Det vil højskole sætte fokus på. Hvordan er disse skelsættende begivenheder prægede af kristendommen og hvordan har de påvirket kristendommen? 6. september i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 7 Cand. Teol. Cecillie Vestergaard Raaberg, København: 1814: Krig og fest Bibelselskabet fødsel og ny tid. Hvilken rolle har Bibelen spillet i udformningen af det danske samfund, som vi kender i dag? 4. oktober i hus Dr. Teol. Jens Holger Schørring, Riiskov 1914: Den store krig og kirkerne Krigen, der ændrede teologien og synet på Gud og mennesker og samtidig ændredes forholdet mellem Europas kirker og kristenheden uden for Europa. 1. november på Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68 Rektor, cand. teol. Henning Kjær Thomsen, Aarhus 1939: Gud findes ikke Dietrich Bonhoeffers Gudstanke i 2. verdenskrig religionskritiske lys. 6. december i Hedeagerkirken, Gl. Landevej 33 Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster 1989: "Kirken efter murens fald" 75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen. Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf højskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn. Timeplan: 9.30: Morgensang : Foredrag (1. afd.) : Kaffe á 10 kr : Foredrag (2. afd.) Velkommen til Hotel Herning Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen Vardevej Herning Tlf.:

7 Gudstjenester August 28. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Bo Knudsen s.e. Trinitatis 8.30: Bo Knudsen 10.00: Bo Knudsen - Familiegudstjeneste Kollekt: Luthersk Missionsforenings Ydre Mission September 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Michael Nygaard s.e. Trinitatis 8.30: Bo Knudsen 10.00: Bo Knudsen Konfirmandvelkomst (J) Kollekt: Børne og ungdomsklubber ved s.e. Trinitatis Kollekt: Danmission s.e. Trinitatis Høstgudstjeneste 10.00: Bo Knudsen (J) Kollekt: Høstindsamling s.e. Trinitatis Kollekt: Dansk Missionsråd Kl Fællesspisning i Bethania Torvet 9 Kl Koncert i nettet Priser for spisning: Voksne kr. 40,-, Børn 4-12 år kr. 25,- (max kr. 150,- pr familie) Tilmelding til spisning: Jytte Vammen. eller tlf.: Entre til koncerten: Kr. 75,- (max kr. 300,- pr. familie) betaling ved indgangen. Arrangør: Fredagsklubben (www.imherning.dk) og i Oktober 3. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Søren Overby s.e. Trinitatis 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Kollekt: Ordet og Israel s.e. Trinitatis Kollekt: Norea Radio s.e. Trinitatis Kollekt: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 23. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Juma Kruse s.e. Trinitatis 8.30: Svend Erik Søgaard 10.00: Svend Erik Søgaard Kollekt: s Missionsprojekt November 2. Alle Helgen 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen og Juma Kruse (J) Kollekt: Danmarks Kirkelige Mediecenter 7. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Simon Nielsen og Christian Thomsen s.e. Trinitatis Afslutning for Mini-konfirmander Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission s.e. Trinitatis 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Kollekt: Menighedsfakultetet 23. Sidste søndag i Kirkeåret Kollekt: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd søndag i advent 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Før juletræet tændes med Herning Kirkes Drengekor. December 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Stillegudstjeneste s. i advent Juma Kruse Gudstjenester kl foregår i Sakristiet. Rytmiske gudstjenester kl Fredag den 5. september Tema: "Connected" Taler: Teologistuderende Michael Nygaard, Aarhus Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske Børn i kirken Små børn: Under højmesserne er der mulighed for at gå ind i sakristiet med de små børn. Her er der noget legetøj, og det er muligt for de voksne via højttalere at høre, hvad der foregår i kirken. Børnekirke Ved højmesserne er der under prædikenen Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. For alle børn op til 2. klasse. Juniorkirke (J) To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse. Konfikirke Gudstjenester, hvor konfirmanderne er sammen. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. CD-service fra gudstjenesten Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Prædiken på nettet Lyt til månedens prædiken på Gudstjenester i radioen Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. Kirken er åben Kirken er åben man-fre fra kl til Klokkespilstider: Kl Tiderne er ca. tider. sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset. Se

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jubilæum Australien U2 og miraklet D e c e m b e r 2 0 1 4 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 5 Jubilæumsgudstjeneste Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke! Anmeldelse af U2's No Line On The Horizon Børn og unge og Herning Kirke juni juli august 2009 Rejsetips: tre kirker at

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er onsdag der er kirkecafé Konfirmandbilleder Indsamling til AV-udstyr J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 5 Trinitatis nu er der fest i et halvt år! Af sognepræst

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Krigen mod HOLSTEBRO TRE MÅNEDER VED SOGNEFJORD I norge KUNST, VIDENSKAB OG POLITIK - OG KIRKEN! juni juli august 2008 AT SE VERDEN MED ANDRE ØJNE - SELV holstebros!

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717. November 2012. Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf. 9623 1717 November 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Bistrup Nyt Menighedsrådsformanden orienterer November, efterår, vinter,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere