Kirkeblad for Herning Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r

2 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet Skelsagen er nu afsluttet ved Landretten. Byrettens dom blev stadfæstet, og det har umiddelbart to konsekvenser: 1. Kirkehuset kan blive stående 2. Vi arbejder på at få mageskifteaftalen ting-lyst, og håber også på dialog med kirkens nabo på Nørre Allé. Byggeriet kan ikke umiddelbart komme i gang, nogle ting skal afklares først, bl.a. de byggerets-lige forhold, de økonomiske forhold samt aftale med arkitekt. Fra provstiet lyder, at den økonomiske ramme ikke bliver forhøjet, og man kan ikke få det samme for pengene nu som for nogle år siden, derfor skal projektet gennemgås nøje. På menighedsrådets vegne Arne Bach, formand Menighedsmøde søndag 7. september Også i år indbydes der til menighedsmøde søndag 7. september efter højmessen med orientering om, hvad der foregår i sognet og i menighedsrådet. Der vil blive fremlagt økonomiske nøgletal. I år vil vi lægge vægt på orientering om personalet og personalepolitikken i Der er desuden fortsat store spørgsmål, som kan være genstand for en drøftelse: 1. Folkekirkens nye styringsstruktur, som ikke er truffet besluttet om. 2. Kirkens visioner. 3. Er kirken synlig nok i bybilledet og i hverdagen. Velkommen til alle i sognet. Hvem er det, der driver? Er det præsterne, sognemedhjælperen, organisterne, kirketjenerne og alle de andre, som får deres løn for at udføre et stykke arbejde? NEJ for så blev der ikke ret meget kirke. Ved er der i hundredevis af frivillige, som yder en indsats på forskellig måde. Der er frivillige, som står for kirkekaffen om søndagen, arrangerer kirkecaféen om onsdagen, eftermiddagsmøderne, børne- og juniorkirke, rytmiske gudstjenester og U2-gudstjenesterne. Der er frivillige, som uddeler kirkebladet, synger på plejehjemmene, pynter kirken med blomster til festlige lejligheder og laver mad til spaghetti-gudstjenesterne. Der er også frivillige, som hjælper ved gudstjenester i arresten, deltager i besøgstjeneste, arrangerer konfirmandklub og meget, meget mere. Det er faktisk helt uoverskueligt at nævne alle de områder, som frivillige tager sig af. Frivillige-fest Søndag den 15. juni blev der holdt frivilligfest i som en tak til alle de frivillige, der yder en uvurderlig indsats for kirken. Der blev spist helstegt pattegris, spillet bingo-banko, sunget, snakket og den yngre del af selskabet tog en gevaldig fodboldkamp i præsteboligens have. En rigtig festlig dag blev sluttet af med andagt i kirken. Hvis du også har lyst til at være frivillig ved, så henvend dig til sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Adresser Præster Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Sognepræst Bo Knudsen Nørre Allé Vikar for Jens Moesgård Nielsen 1. juni-30. september og vikar for Bo Knudsen 1. oktober-31. december: Juma Kruse Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Kirkens kontor Østre Kirkevej Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegn: Laila Nielsen Kontortid: mandag-fredag: kl torsdag tillige kl Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Kontor: Fridag: fredag 2. organist Kristian Andersen Fridag: mandag Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Sognemedhjælper Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A / Herning Sogns Kirkeblad udgives af og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for december 2014-februar 2015 indleveres senest 24. oktober 2014 til sognepræst Jens Moesgård Nielsen. Layout: Vindum Grafik s Hjemmeside: Adresser 3

3 Af sognepræst Bo Knudsen Computerkristendom Sædvanligvis er jeg meget glad for min computer, for den er et fantastisk arbejdsredskab, og den gør mange ting lettere i hverdagen og giver mig mange muligheder, som jeg ellers ikke ville have haft. Men der er noget, som jeg absolut ikke kan lide ved min computer. Det er, at den altid gør, hvad jeg siger og ikke, hvad jeg mener! Når jeg f.eks. er ved at skrive en tekst, og så skal begynde en ny sætning med et stort bogstav, så vil jeg trykke på Shift tasten, men i stedet rammer jeg CAPS LOCK TASTEN, OG PLUDSELIG ER DER STORE BOGSTAVER PÅ HELE SKÆRMEN. jeg SER JO IKKE PÅ SKÆRMEN HELE TIDEN, SÅ DER GÅR ET STYKKE TID, INDEN JEG OPDAGER FEJLEN, OG UDBRYDER: jamen DET VAR JO IKKE DET, JEG MENTE, og så kan jeg give mig til at rette fejlen. Andre gange vil jeg rette et enkelt bogstav, men kommer i stedet til at slette hele ordet. Endnu værre er det, når jeg kommer til at slette et dokument, som det var meningen, jeg ville gemme. Pludselig er timers arbejde spildt. Så kan jeg i min fortvivlelse tage mig selv i ligefrem at tale til maskinen og bede om en smule forståelse: Du kan da ikke mene, at det hele er væk. Kan du ikke sætte dig ind i min situation? Den her prædiken var næsten færdig, og nu er den væk! Men lige lidt hjælper det, min fortvivlelse går over i vrede, og jeg skælder ud på computeren. Kun en maskine Jeg ved godt, at jeg ikke burde være så hård ved maskinen. (HOV NU SKETE DET IGEN. det GÅR LET GALT, NÅR MAN VIL SKRIVE ET A). Den er trods alt kun et redskab. Den er ikke tankelæser (selvom den burde være det, når man tænker på, hvad den har kostet). En computer kan ikke tænke. Den stiller ingen spørgsmål. Den smiler ikke eller ryster på skærmen og fortæller mig, at den godt ved, at jeg egentlig mener Gem, selvom jeg trykker på Slet. Den meddeler mig ikke, at siden vi nu er gode venner, og jeg lader den være tilsluttet strømforsyningen, så vil den give mig, hvad jeg har brug for i stedet for, hvad jeg beder om. Sådan er min computer ikke. Den er hjerteløs, kold og kynisk, og den gør nøjagtig det, som jeg beder den om - intet andet. Det er ikke for ingenting, at det hedder en hard disk. Derfor kalder jeg den heller ikke for en PC, for den er ikke det mindste personlig. Den er så upersonlig og kynisk, som den kan blive. Computerteologi Det største problem er imidlertid ikke, at min computer opfører sig sådan, for det har jeg efterhånden lært at leve med. Problemet er, når jeg driver computerteologi og tror, at Gud er på samme måde. Tryk på de rigtige tas-ter, brug den rigtige kode, skriv de korrekte data, og vupti, så får du det, som du har bedt om. Gør som instruktionsbogen (Bibelen) foreskriver, overhold budene, opfør dig ordentligt og vær god mod din næste og 1-2-3, så kan du printe din egen frelse ud. Til gengæld så er der også kontant afregning, hvis du trykker på en forkert tast eller beder om noget andet end det, du i virkeligheden mente. Computergud? Problemet er, når vi kommer til at tro på en computergud, der gør, som vi siger, for sådan er Gud ikke! Den Gud, vi lærer at kende gennem Bibelen, var ham, der blev menneske for 2000 år siden i Nazaret. Om nogle måneder skal vi fejre hans fødsel. I godt 30 år gik han rundt her på jorden og levede med i menneskers liv og gjorde godt og helbredte de syge, tilgav syndere og talte om Guds nåde og omsorg, og frem for alt viste os, hvordan Gud er. Sådan er Gud stadig. Derfor giver han os, hvad vi har brug for i stedet for det, som vi beder om. Derfor retter han fejlene og tilgiver, når vi rammer en forkert tast. Derfor følger han med i vore liv og har omsorg for os. Sådan er min computer ikke, men sådan er Gud! Hvordan er Gud? Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. (Sl 103,13) Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! (Matt 7,7 11) 4 5

4 Udflugt for alle børnefamilier Søndag den 31. august Vi mødes lige efter familiegudstjenesten ved kirken. Vi kører fra til Søndre Anlæg her i Herning. Transport sker i egne biler. Program: Frokost ude i det fri. Man tager selv sit grillkød med samt tæppe eller campingstole, service og bestik. Der er en fælles grill på stedet. Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og brød. Fri saftevand, juice og vand. Efter frokost er der familievenlige aktiviteter, som Lisbet og Mette står for. Der er også en god legeplads i anlægget. Eftermiddagskaffe. Vi kommer med kage, og I tager selv kaffe med. Oprydning efter kaffen, og vi siger tak for i dag! Tilmelding: Alle helgens gudstjeneste Søndag den 2. november i kl Denne dag nævner og mindes vi dem, som er døde i løbet af det sidste år. Familier, som inden for det sidste år har mistet, indbydes særligt til at være med denne søndag. Velkommen til en mindegudstjeneste i lyset af håb og trøst. Høstgudstjeneste Søndag den 21. september i Herning kirke kl Spaghetti-gudstjenester Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Kl Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info: Onsdag den 27. august. Onsdag den 24. september Onsdag den 29. oktober. Onsdag den 26. november. Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig gudstjeneste. Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spaghetti, kødsovs og alt godt fra salatbaren. Rytmiske gudstjenester Herning kirke kl september: Teologistuderende Michael Nygaard, Aarhus. Tema: Connected 3. oktober: Frimenighedspræst Søren Overby, Herning. Tema: 7. november: Simon Nielsen og Christian Thomsen, Hvide Sande. Tema: 5. december: Stillegudstjeneste Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Se Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset. Senest onsdag den 27. august til enten Bo eller Frauke. Det er gratis at deltage på udflugten. Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og voksne i jeres familie. Venlige sommerhilsener fra Bo, Frauke, Lisbet og Mette Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud tak for hvad han har givet i årets løb. Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som er tilrettelagt for både børn og voksne. Alle børn må gerne tage lidt af årets høst med (frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.). Høsten bæres ind ved gudstjenestens begyndelse i et festligt optog. (Vi mødes ved kirkedøren kl. 9.45) Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kirkefrokost i kirkehuset, hvor den medbragte frugt m.m. sælges. Pris for voksne: Kr. 30,-. Børn gratis. Ved gudstjenesten samles der et høstoffer ind, som fordeles mellem en række kirkelige og humanitære organisationer. Konfirmand-velkomst I august og september begynder 4 nye hold med konfirmandundervisning. En del af undervisningen består i at deltage i menighedens liv og gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde konfirmanderne velkomne også i kirken ved gudstjenesten. De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor særligt til at deltage i den fælles velkomstgudstjeneste Søndag den 7. september i Herning kirke kl Eftermiddagsgudstjenester Eftermiddagsgudstjenester er et tilbud til dem, som af en eller anden grund kan have svært ved at deltage i kirkens almindelige gudstjenester om søndagen. Alle er velkomne. Torsdag d. 28. august kl ved Bo Knudsen Torsdag d. 23. oktober kl ved Juma Kruse Gudstjenesten varer ca. 45 min, og efter gudstjenesten inviteres der til kaffebord i Kirkehuset. Minikonfirmander Eleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Friskole er i efteråret minikonfirmander ved. Undervisningen foretages af Frauke Meldgaard og Juma Kruse. Søndag den 9. november kl afslutter minikonfirmanderne årets undervisning og medvirker ved gudstjenesten, hvor de også får overrakt et diplom. Velkommen til en festlig gudstjeneste denne dag kl Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommen! 6 7

5 Jubilæum! I år er det 125 år siden at blev indviet. 1. søndag i advent, 1. december Det skal fejres i år. Naturligvis på 1. søndag i advent 2014, 30. november, som bliver den store festdag. Denne dag bliver én af en lang række jubilæumsarrangementer. Information om billetpriser og salg på 25 år gennem 125 år Historisk aften med Kurt Jørgensen og Villy Stampe Onsdag den 1. oktober kl i Kirkehuset Vi har sat to af Hernings førende lokalhistorikere sammen. Journalist Kurt H. Jørgensen, som hver uge skriver lokalhistoriske artikler til Herning Folkeblad. Han stod også sammen med Flemming Larsen bag den store jubilæumsbog bestselleren Herning 100 år som købstad i Villy Stampe var i mange år medlem af menighedsråd og provstiudvalg i Herning, og har holdt et hav af lokal-historiske foredrag, såvel som byvandringer. De vil sammen fortælle om i 125 år, Det bliver en aften, der sætter fokus på dramatiske begivenheder, markante personligheder og kirkens rolle i samfundet. Entré inkl. Kaffebord: 50 kr. 125 år Strejf i historien Sogneeftermiddag med Villy Stampe og Jens Moesgård Nielsen Torsdag den 20. november kl i Vi dykker endnu en gang ned i 125 års historie. Denne gang med sognepræst Jens Moesgård Nielsen og igen Villy Stampe. De to historiske arrangementer kommer ikke til at overlappe hinanden, men supplere hinanden. Kirkerevy ved MarieKiks i Torsdag 20. november kl Fredag 21. november kl I anledning af jubilæet vil revygruppen MarieKiks tage kirken og ikke mindst under kærlig behandling i denne jubilæumskirkerevy. Og den opføres to gange! MarieKiks er en revygruppe fra Herning som tager nutidens mange problemstillinger under kærlig behandling. MarieKiks er ifølge dem selv - en flok umanerligt flotte kvinder i deres bedste alder og vægtklasse, ledsaget af et par musikere som spiller op til de otte MarieKiks. Efterfølgende er der Revy-Café i Kirkehuset. Pris: 150 kr. Købes via 25 år "Alletiders historie" med Lise P Fredag den 28. november kl "Alletiders Historie" er en musikalsk genfortælling af juleevangeliet for hele familien. Der spreder sig en eventyrlig stemning, når juleevangeliets farverige persongalleri fortæller deres del af historien: Kameler, engle, hyrder og får - ja, selv det vrantne æsel, som bærer Maria synger om, hvordan det var, at være med til den første jul. Indimellem sangene fortæller Svend Erik Petersen fra jule-evangeliet. Han er far til Lise og har skrevet alle sangteksterne, og han er kendt for sin store fortælleglæde og fabelagtige evne til med finurlige rim at få smilet frem hos både børn og voksne. Velkommen til at høre juleevangeliet på en ny og sjov og nærværende måde. Se bagsiden! Dørene åbnes kl Entre: kr. 70,- Festgudstjeneste 1. søndag i advent 30. november kl Festgudstjeneste, hvor kirkens 125 års jubilæum markeres. Herning kirkes tidligere præster er inviteret til at deltage i gudstje-nesten. Musik og korsatser af komponisten John Frandsen. Ved orglet sidder Kristian Marius Andersen, mens Mads Bille leder s Drengekor. Efter højmessen spiller Hedeagerkirkens organist og uddannet klokkenist, Benjamin Davis på kirkens klokkespil. Om eftermiddagen er lokale kirkekor, samt et stort kirkekor fra Thy og medlemmer af Herning Garden inviteret til at synge for på adventssalmerne sammen med drengekoret, inden borgmester Lars Krarup tænder byens juletræ på torvet. Foreninger med tilknytning til Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning. Tlf Et hus med en mission Kfum og Kfuk i Herning Brændgårdvej 18, Herning Tlf Børn og unge skal vide, at de kan tro Blå Kors Varmestue Bethaniagade Åben hele døgnet. Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl For børn og Unge s legestue Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far, bedsteforældre, nabo eller en ung pige i huset. Ingen tilmelding nødvendig bare mød op! Hver fredag kl i kirkehuset Babysalmesang Babysalmesang finder sted i kirken hver torsdag fra kl Nye hold begynder den 28. august og 30. oktober Forløbet strækker sig over 8 gange. Underviser: Sognemedhjælper Frauke Meldgård. Deltagelsen er gratis. Husk forudgående tilmelding på eller sms til Spaghetti gudstjenester Vi inviterer hver måned til en gudstjeneste i børnehøjde og til efterfølgende fællesspisning med pasta og kødsauce. Vi begynder i kirken kl og ca. kl går vi over i kirkehuset. Pris for maden: 30,- kr. for voksne, gratis for børn. Det hele slutter ca. kl Uden tilmelding, man kommer bare! (Se datoer andet sted i bladet) Konfi Caféen UNIK Mødes tirsdage i kirken kl Fællesskab Sogneeftermiddagsmøder Sogneeftermiddagsmøderne er et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og hyggeligt fællesskab. Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffebord á 20 kr. 4. september i Bethania: Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup. Emne: Med Gud og mennesker til Nordkap. 18. september i Kirkehuset: Tidl. præst Erik Nikolajsen, Lind. Emne: En eftermiddag om dåben. 2. oktober i Bethania: Tidl. præst Christian Poulsen, Gullestrup. Emne: Rundt om Jonas. 16. oktober i Kirkehuset: Pastor Juma Kruse: Emne: Kristendommen og det moderne menneske hvad skal vi med kristendommen? 6. november i Bethania: Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande. Emne: Fra Østtyskland til Vestjylland at være kirke under forandring. 20. november i Kirkehuset: Herning kirke 125 år. En historisk eftermiddag med fortællinger og tanker om i anledning af jubilæet ved Villy Stampe og Jens Moesgård Nielsen. Kirkecaféen Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m.. Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl til i kirkehuset og er åben for alle. Kaffebord kr. 20,- Besøgstjenesten Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard

6 Musik i Onsdag 3. September Afskedskoncert med Miki Hildebrandt Vorgod- Fjelstervang børne- og juniorkor, Kristian Marius Andersen, tangenter, Johann Møller guitar, Vildbjerg Koret, Vokalgruppen Intermezzo, Miki: dirigent, klaver og orgel. Miki Hildebrandt har i 20 år sunget i s Drengekor, og har samtidig taget en organistuddannelse og opbygget et musikliv omkring sig. Efter sommerferien begynder Miki som studerende på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han blandt andet skal studere korledelse. Miki har ønsket at markere afslutningen på de mange år i med en koncert. I koncerten deltager en anden ung mandssanger fra drengekoret, Daniel Kjær, som er optaget som klassisk sanger på Det Jyske Musikkonservatorium efter 12 år i drengekoret. Torsdag 2. oktober s Drengekor præsenterer sit Australiensprogram Entré 50 kr. Søndag 26. oktober Koncert med FUKs Landskor, dirigent Sigrid Damsager Entré 50 kr. Søndag 2. november og Mozarts Requiem med Det Danske Ungdomsensemble, s Drengekor, MidtVest Pigekor og solister. Dirigent Morten Rygelund. Entré 190 kr./100 kr. Oplysninger om billetsalg senere. Søndag 30. november Festhøjmesse 1. søndag i advent (kirkens 125 års fødselsdag) Klokkespil efter højmessen ved Benjamin Maach Davis Før juletræet tændes med HKD og andre kirkekor fra Herning samt Hørdum-Skyum Kirkernes kor, Thy. Medlemmer af Herning Garden. Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten. Herning Kirkehøjskole Program efterår 2014 Historiens betydning for kristendommen og omvendt 2014 er et stort jubilæumsår. Ikke bare i, der fylder 125 år er nemlig året, hvor vi markerer en lang række jubilæer. 1814: 200 året for tabet af Norge, jubilæum for Den danske Folkeskole og Det danske Bibelselskab 1864: 150 året for slaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland, Slesvig og Holsten. 1914: 100 året for Første Verdenskrig. 1939: 75 året for Anden Verdenskrig. 1989: 25 året for Berlinmurens fald. Det vil højskole sætte fokus på. Hvordan er disse skelsættende begivenheder prægede af kristendommen og hvordan har de påvirket kristendommen? 6. september i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 7 Cand. Teol. Cecillie Vestergaard Raaberg, København: 1814: Krig og fest Bibelselskabet fødsel og ny tid. Hvilken rolle har Bibelen spillet i udformningen af det danske samfund, som vi kender i dag? 4. oktober i hus Dr. Teol. Jens Holger Schørring, Riiskov 1914: Den store krig og kirkerne Krigen, der ændrede teologien og synet på Gud og mennesker og samtidig ændredes forholdet mellem Europas kirker og kristenheden uden for Europa. 1. november på Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68 Rektor, cand. teol. Henning Kjær Thomsen, Aarhus 1939: Gud findes ikke Dietrich Bonhoeffers Gudstanke i 2. verdenskrig religionskritiske lys. 6. december i Hedeagerkirken, Gl. Landevej 33 Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster 1989: "Kirken efter murens fald" 75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen. Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf højskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn. Timeplan: 9.30: Morgensang : Foredrag (1. afd.) : Kaffe á 10 kr : Foredrag (2. afd.) Velkommen til Hotel Herning Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen Vardevej Herning Tlf.:

7 Gudstjenester August 28. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Bo Knudsen s.e. Trinitatis 8.30: Bo Knudsen 10.00: Bo Knudsen - Familiegudstjeneste Kollekt: Luthersk Missionsforenings Ydre Mission September 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Michael Nygaard s.e. Trinitatis 8.30: Bo Knudsen 10.00: Bo Knudsen Konfirmandvelkomst (J) Kollekt: Børne og ungdomsklubber ved s.e. Trinitatis Kollekt: Danmission s.e. Trinitatis Høstgudstjeneste 10.00: Bo Knudsen (J) Kollekt: Høstindsamling s.e. Trinitatis Kollekt: Dansk Missionsråd Kl Fællesspisning i Bethania Torvet 9 Kl Koncert i nettet Priser for spisning: Voksne kr. 40,-, Børn 4-12 år kr. 25,- (max kr. 150,- pr familie) Tilmelding til spisning: Jytte Vammen. eller tlf.: Entre til koncerten: Kr. 75,- (max kr. 300,- pr. familie) betaling ved indgangen. Arrangør: Fredagsklubben (www.imherning.dk) og i Oktober 3. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Søren Overby s.e. Trinitatis 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Kollekt: Ordet og Israel s.e. Trinitatis Kollekt: Norea Radio s.e. Trinitatis Kollekt: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 23. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Juma Kruse s.e. Trinitatis 8.30: Svend Erik Søgaard 10.00: Svend Erik Søgaard Kollekt: s Missionsprojekt November 2. Alle Helgen 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen og Juma Kruse (J) Kollekt: Danmarks Kirkelige Mediecenter 7. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Prædiken ved Simon Nielsen og Christian Thomsen s.e. Trinitatis Afslutning for Mini-konfirmander Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission s.e. Trinitatis 8.30: Jens Moesgård Nielsen 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Kollekt: Menighedsfakultetet 23. Sidste søndag i Kirkeåret Kollekt: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd søndag i advent 10.00: Jens Moesgård Nielsen (J) Før juletræet tændes med Herning Kirkes Drengekor. December 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Stillegudstjeneste s. i advent Juma Kruse Gudstjenester kl foregår i Sakristiet. Rytmiske gudstjenester kl Fredag den 5. september Tema: "Connected" Taler: Teologistuderende Michael Nygaard, Aarhus Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske Børn i kirken Små børn: Under højmesserne er der mulighed for at gå ind i sakristiet med de små børn. Her er der noget legetøj, og det er muligt for de voksne via højttalere at høre, hvad der foregår i kirken. Børnekirke Ved højmesserne er der under prædikenen Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. For alle børn op til 2. klasse. Juniorkirke (J) To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse. Konfikirke Gudstjenester, hvor konfirmanderne er sammen. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. CD-service fra gudstjenesten Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Prædiken på nettet Lyt til månedens prædiken på Gudstjenester i radioen Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. Kirken er åben Kirken er åben man-fre fra kl til Klokkespilstider: Kl Tiderne er ca. tider. sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset. Se

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 2 præster på orlov Ny præst: Juma Kruse Herning Kirke 125 år J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 4 Pinse Redaktøren sidder ved sin computer og laver kirkeblad. Jeg

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 TOPKARAKTER TIL KRISTIAN MARIUS ANDERSEN Herning Kirkes orgelløve

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Velkommen til Bo Knudsen, Herning Kirkes nye præst Hvad er tiden i Herning? Dronningen, Die Herren og Drengekor J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 3 Ny tid Af sognepræst

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn D e c e m b e r 2 0 1 3 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 4 Det kommer nu! Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Så står vi på tærsklen til advents og juletiden igen.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn gå i teatret i kirken! mads bille 25 års jubilæum kirkeåret for begyndere september oktober november 2009 Af sogne medhjælper Frauke Meldgård Kan kirken Førkristne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Alle Helgen Ny hospitalskirke Søren Kierkegaard fylder år Det gør Herning Kirke også! S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning sogn har en børnehave kirkens sitrende nutid formål og visioner i Herning Sogn juni juli august 2010 Børnehaven Lindely Herning Sogns Menighedsbørnehave Kirkens

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er aften. Kigger ud i mørket. Herinde er det lyst endnu. Men mørket trænger ind i stuen. Det er som tågen, den smyger sig omkring, ikke en krog er glemt, alt

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Ny sognemedhjælper Menighedsrådsvalg november 2008 pilgrimme i knudmosen september oktober november 2008 Et meget vigtigt valg om menighedsrådsvalget i Herning Kirke

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 10 år med kirkebladet Sønderjysk invasion Ny musik i kirken: to komponister skriver til Herning Kirke SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2011 10 års jubilæum Af sognepræst

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Vær velkommen Herrens år mens Kvirinius var statholder i Syrien Advent jul i Herning Kirke December Januar Februar 2015/2016 1 Vær velkommen Herrens år Af sognepræst

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Nyt menighedsråd Evangeliet ifølge Bach Jul i Norge, Tanzania og Danmark December 2012 Januar Februar 2013 Godt nytår! Ja det er ikke for tidligt at sige det. For

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Sofie - med bibelen blandt surfere Fastelavn vi skejer ud før alvoren melder sig Herning Kirke på nettet MARTS APRIL MAJ 2011 FRA herning TIL AUSTRALIEN Sofie Balle

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jesus er opstanden? Enten - eller! Børnehuset Lindely Ny musik til Kristi Himmelfart M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 5 Enten - eller! Det er snart påske, og påskedag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jubilæum Australien U2 og miraklet D e c e m b e r 2 0 1 4 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 5 Jubilæumsgudstjeneste Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Rock, Jazz, Gospel, Klassisk alt i Herning Kirke Påske - hvad tænker du så på? Folkekirken i stormvejr Marts April Maj 2012 velkommen til foråret 2012 Vi går et meget

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg i år Menighedsbørnehave bliver privat Er det nye kirkehus blevet glemt? Juni Juli August 2012 Sig din MENING 2012 er året, hvor der er menighedsrådsvalg.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke! Anmeldelse af U2's No Line On The Horizon Børn og unge og Herning Kirke juni juli august 2009 Rejsetips: tre kirker at

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Åbningsugen i Emmauskirken. Program

Åbningsugen i Emmauskirken. Program Åbningsugen i Program SØNDAG I 29. NOV. 10.30 13.30 FESTGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE RECEPTION Festgudstjeneste med deltagelse af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og s egne præster. Prædiken ved

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere