MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS"

Transkript

1 MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

2 ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og så er de underholdende at kigge på, for store og små. Der er mange grunde til at få flere høns i byens baggårde og haver. Men det kan virke uoverskueligt at skulle etablere et hønsehus, overbevise naboerne om den gode ide, og finde ud af hvordan høns bedst passes. Derfor har Miljøpunkt Østerbro etableret en lånehønseordning som er et gratis tilbud til borgere, boligforeninger og institutioner på Østerbro. I tre måneder er det muligt at afprøve, hvordan det er at holde høns. Det giver mulighed for at finde ud af om høns er noget for jer, og om det fungerer i jeres gård, have eller boligforening, inden I kaster jer ud i at bygge et hønsehus. Læs mere om lånehønsene på Kontakt eller

3 FAKTA Borgere, boligforeninger og institutioner på Østerbro kan gratis låne det mobile hønsehus inkl. høns i max. 3 måneder af gangen. Når man låner Miljøpunkt Østerbros lånehøns skal man passe godt på hønsene, selv betale foder og i øvrigt sørge for at dyrene trives. Hønsene er af racen Isa Brown, som er flittige til at lægge æg og kan blive meget tamme. Der er ingen hane i hønsegården. Det mobile hønsehus lever op til Københavns Kommunes regulativ for ikke erhvervsmæssige dyrehold. Regulativet findes på sidste side i denne folder. Der er etableret en venteliste for lånehønsene. Den næste modtager af ventelisten, sørger selv for at hente hønsene. I Miljøpunkt er der både en cykel og en cykeltrailer, hvorpå huset kan fragtes. Der kan evt. gives assistance fra medarbejdere i Miljøpunkt. Hønsehuset skal overleveres i rengjort stand til den næste på ventelisten, og der skal være foder, halm, skaller med videre i de tilhørende bokse, så de næste kan komme godt i gang. Miljøpunkt Østerbros lånehøns er støttet af Østerbro Lokaludvalg. HVAD FØLGER MED? et mobilt hønsehus og en mobil løbegård tre høner fodertrug vandtrug et fad til foder i løbegården en kasse med skaller en kasse med hønsepiller en kasse med halm til redekassen en kasse med hampspåner til bunden af huset en kasse med sand til støvbad en spartel til at rengøre huset med en bog om høns

4 PASNING AF HØNSENE Høns er meget nemme at passe. Det tager ikke mere end 2 minutter dagligt at sørge for alt det praktiske. Ud over det, kan man godt lægge den tid til, man bruger på bare at kigge på dem. Høns er nemlig skøn underholdning, og et særligt hit blandt børn! Hønsene kan blive meget tamme og nyder at blive snakket med, men kan også sagtens trives uden så meget menneskelig kontakt. Høns trives i en flok med andre høns. Hønsene vil meget gerne sidde tæt sammen på pinden om natten, og kan sagtens dele redekasse. Den bruger de, når de lægger æg. Miljøpunkt Østerbros lånehøns er af racen Isa Brown og de er flittige til at lægge æg, men ikke så interesserede i at ruge på dem. DE DAGLIGE 2 MINUTTER Åbne for hønsene om morgenen. Hente æg (de lægges typisk om formiddagen) Give hønsene rester fra køkkenet, haven eller urtehaven - hvis der er mere end de kan spise, skal det fjernes umiddelbart efter fodring. Benyt det medfølgende fad til foderet så det ikke bliver spredt ud over hele løbegården. Tjekke hønsepiller og vandstand er der nok til dagen? Lukke hønsene inde om aften og fjerne maden. DE UGENTLIGE 15 MINUTTER Fjerne hønsemøg fra hønsehuset. Her kan man enten: 1. Bortskaffe det som dagrenovation. Gødningen skal indpakkes, så den ikke tilsmudser dagsrenovationsbeholderen. 2. Tilsætte det til sin kompost (der selvfølgelig foregår i en rottesikret, lukket beholder), hvis en sådan haves. Put lidt nyt halm i redekassen, hvis det er tilsmudset. Tilse hønsene. Spiser de noget? Går de rundt som de plejer? Ligner de glade høns?

5 Fodring Høns kan lide de fleste grønne rester fra køkkenet. For at sikre, at de får alt den næring, de skal have, skal de også have hønsepiller ved siden af. Når du overtager lånehønsene, er der hønsepiller til den første tid. Derefter skal du selv købe dem. Økologiske hønsepiller kan købes flere steder tæt på Østerbro, f. eks hos Brogaarden i Gentofte. Man kan købe foder flere steder på nettet og få det bragt til døren, hvis man ikke har mulighed for selv at hente det. I Miljøpunkt Østerbro kan man låne en ladcykel gratis til transport af for eksempel foder. Sørg for at foderdispenseren er fyldt med hønsepiller, så hønsene hele tiden har noget at spise. En høne spiser ca gram foderblanding om dagen. Høns har ingen tænder og kan derfor ikke spise store stykker mad. Så giver du dem for eksempel brød eller grøntsager, så del det op i mindre stykker. Hvis man oplever at hønsene ikke spiser den mad man serverer, er det sikkert fordi stykkerne er for store. Prøv at skære det finere ud eller riv det. Høns bearbejder maden i kråsen, på samme måde som to møllesten bearbejder korn. Derfor skal hønsene have adgang til de medfølgende skaller. Men det er ganske lidt de spiser, så en lille håndfuld skaller i løbegården en gang om måneden er rigeligt. Hvis skallerne på de æg, som lånehønsene producerer virker lidt tynde, kan det være en god idé at give hønsene de knuste æggeskaller, fra de æg man har spist. Det er en slags naturlig kalk-pille, så hønerne får kalk nok til at producere nye æg. I naturen spiser hønerne også æggeskallen efter ægget er klækket, og kyllingen har set verden for første gang. Taber man et æg i hønsegården, og det knuser, kan man opleve, at hønsene ligefrem kaster sig over det. Hønsebad Høns er forfængelige dyr, som sætter pris på en flot og ren fjerdragt. Derfor er det vigtigt for dem at støvbade. Dette gør de ved at baske rundt i en sandbakke eller tør jord og gnubbe fjerene. Sørg for at hønsene har adgang til et støvbad. Er der ikke et naturligt sted, de kan støvbade, så lav et til dem ved at smide en bunke sand. Redekassen Hønsene bruger redekassen til at lægge æg og sove i. Flere høns deler gerne redekasse. Læg halm i redekassen og skift lidt af det ud, når det er tilsmudset.

6 Drikke En høne drikker ca. 2 dl vand om dagen. Hvis man hver dag sørger for, at der er mindst 1 L vand i vanddispenseren har de 3 høns nok at drikke i løbet af dagen. Hvis det er frostgrader, er det en god ide at fylde vand på to gange om dagen, så man er sikker på, at vandet ikke fryser til is. Luftning Høns skal kunne gå ude i hønsegården i løbet af dagen. Med det samme solen går ned, trækker hønsene ind i hønsehuset og går i seng. Høns kan sagtens tåle frost, men ikke træk. Derfor er det vigtigt, at man lukker hønsehuset om aftenen, så de ikke får træk i løbet af natten. Man skal også huske at lukke dem ud om morgenen, så de igen kan gå rundt i hønsegården. Placering Hønsegården skal ligge sådan, at der både er mulighed for skygge og direkte sol, så hønsene kan solbade. Sørg for at der er et sted i hønsegården, hvor der er tørt sand eller jord, så hønsene kan støvbade. Læs mere om støvbad ovenfor Børn og høns Høns kan blive meget tamme og er derfor velegnet til børn. Samtidig er de meget underholdende at kigge på. Lær dine børn, at når de er sammen med hønsene skal det foregå med rolige bevægelser, så dyrene ikke bliver forskrækket. Lugt og larm Da der ikke er en hane i hønsegården, vil der ikke være de store problemer med larm. Hønsene kagler en smule og snakker lidt højere, når de lægger æg. Men med 3 høns, der lægger max et æg om dagen er det blot i få minutter, der bliver råbt lidt. Høns generelt er renlige dyr. De elsker at tage støvbad og bruge lang tid på at pleje fjerdragten. Og, så længe der er rigeligt tørt hampstrøelse i hønsehuset, vil der heller ikke være de store lugtgener. Østerbro lånehøns hønsehus skal skrabes rent en gang om ugen. Afføringen kan nemt fjernes med den medfølgende spartel. Lidt strøelse letter processen. Da hønsehuset ikke er så stort, er det vigtigt at fjerne hønseekskrementerne ugentligt, da det afgiver gasser og binder meget ilt. Foder og vandtrug skal holdes rene. Rengør også løbegården og riv den igennem en gang imellem.

7 Trusler mod hønsehuset Normalt er der sjældent problemer med rotter, når man har høns. Hvor der bor mennesker og der er kloakker, er der dog altid rotter. Har man problemer med rotter, er det en idé at fodre hønsene en til to gange dagligt, så man ikke har en masse mad liggende fremme. For at hindre at maden tiltrækker rotter og mus, opbevares foderet i beholdere. Hvis man skulle se en rotte, kan man ringe efter en rottefanger fra kommunen, der gratis kommer og tager sig af problemet. Mus er ikke det store problem. Skulle en mus forvilde sig ind i hønsegården kommer den sjældent ud igen, da høns også er kødædere og sagtens kan fange en mus. Det mobile hønsehus er helt tæt og rotter eller ræve kan ikke komme ind i det, når det er lukket. Fjern alt mad fra løbegården om natten. Opbevaring af æggene Æg er særdeles godt emballeret fra naturens side, så ved korrekt opbevaring vil æggene kunne opbevares i mange uger uden væsentlige kvalitetsforringelser. I ægbranchen regnes et æg dog for gammelt, når det er mere end 28 dage. Opbevar æggene i køleskabet. Du skal ikke vaske æggene inden du bærer dem ind i køkkenet. Det forringer æggenes holdbarhed. Er de meget beskidte kan du tørre dem af eller slibe med lidt sandpapir.

8 VIDSTE DU AT: Det tager timer for hønen at danne et æg. En høne lægger i gennemsnit 300 æg om året. Hver dansker spiser gennemsnitligt 250 æg om året. Æg vejer gennemsnitlig ca. 63 gram. Høns eller høner?! Høner er betegnelsen for dame høns. Haner er betegnelsen for mande høns. Høns er betegnelsen for mande og dame høns, i alle aldre!

9 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen At holde Høns, eller være nabo til Hønsehold kan være hyggeligt, og ikke mindst interessant for ejeren og børnene. Friske æg, studere deres adfærd, lytte til hønsenes kaglen og hanens stolte gal når den viser hvem der bestemmer. Her kunne det hele slutte i fryd og gammen. Desværre viser erfaringen at det gør det ikke, så følgende giver forslag til at forebygge et eventuelt tab af et godt naboskab. København kommune har et "Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyrehold" der skal sikre at begge parter, dvs. ejer af hønseholdet og nabo(er), bliver tilgodeset. Læs det omhyggeligt. 1. Kontakt din nabo(er) og hør hvad de siger til dit projekt. Det er jo ikke sikkert at de syntes det er hyggeligt. Naboen kan være allergiker, arbejder på skift og har behov for søvn om formiddagen, bryder sig ikke om lugten, eller vil bare i almindelighed føle sig generet af kaglen og galen. Dit projekt opfylder formodentlig Kommunens "Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyrehold", - men det er ikke sikkert det opfylder betingelserne for et godt naboskab. 2. Som indehaver af et hønsehold, har DU ansvaret for at andre ikke bliver generet. Som gene, kan det være det tidligere beskrevet. Det kan også være konstruktionen af hønsehuset og hønsegården eller placeringen af denne. At placere den lige op af din nabos terrasse eller lige op ad dennes soveværelse er måske ikke det mest hensigtsmæssige. Hvis der ikke er andre muligheder, så er det måske lige netop her man kontakter sin nabo. 3. Vær opmærksom på Hanen. Det er oftest Hanen der er årsagen til stridigheder. Er hønsehuset ikke korrekt lavet - lystæt og lyddæmpende - ja, så er han på banen samtidig med at solen står op. I sommerhalvåret kan det være allerede kl hvilket selvsagt kan være en urimelig tid at blive vækket på med mindre man møder meget tidligt. Hvis der er en Hane i nærheden gør det ikke sagen lettere. Hanerne vil ofte stå og "kalde" på hinanden, hvilket de kan gøre det meste af dagen til stor irritation for de omkringboende. 4. Andre dyr, kan blive tiltrukket af et hønsehold. En af dem der ofte besøger stedet, er ræven. Det er helt naturligt for ræven at forsøge sig med et ekstra måltid hvis muligheden byder sig. Bliver foder og affald ikke hyppigt fjernet, vil det ligeledes kunne tiltrække bl.a rotter. Venlig hilsen KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Miljø, Skadedyrsområdet. Telefon Mandag til torsdag fredag Kim Maimann oktober 2004

10

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND

INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND INTERNATHUND EL. OMPLACERINGSHUND SKAL, SKAL IKKE? & HVAD BØR DU TÆNKE PÅ? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.... 4 Myte om internathunde... 5 Trin 1 Inden du tager på internat... 7 - Har du det der skal til?.

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Min personlige erfaring med Grå jaco

Min personlige erfaring med Grå jaco Min personlige erfaring med Grå jaco Når du får dit nye familiemedlem hjem, er det vigtigt at du udviser stor forsigtighed, og ikke laver for hurtige bevægelser når du er sammen med den. Det er først nu

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere