Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e"

Transkript

1 - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt, drilleri og mobning... 4 Hvad forstår vi ved trivsel?... 4 Hvordan forstår vi en konflikt?... 4 Hvad er drilleri?... 4 Hvad er mobning?... 5 SMS og internet-mobning... 6 Nordstjernen... 8 Trivsel fra dag til dag... 8 Trivselsteam... 8 Team Sirius... 9 Det forebyggende trivselsarbejde klasse: Taktil massage klasse: Opstart af klassemøder klasse: Workshop i konflikthåndtering Webetik Legebander Fri for mobberi Læsevejledning Forældrenes vigtige rolle i arbejdet med trivsel Akut indgriben mod mobning Ressourcer Vi Vil Trives! Er blevet til i et samarbejde mellem Hellerup Skoles bestyrelse, ledelse og Team Sirius, Mette Willadsen, og Rasmus Fangsø,

2 Det er vores forventning at alle, der ønsker ansættelse på Hellerup Skole; alle forældre, børn, pædagoger og lærere på Hellerup Skole lever op til, og deltager aktivt i opfyldelsen af skolens trivselspolitik Vi Vil Trives! Vi betragter læring og trivsel som hinandens forudsætninger. Ingen på Hellerup Skole må udsættes for mobning. Mobning er et problem, der berører os alle og som kun kan løses i fællesskab. Vores målsætning er: At børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen At den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang i et samarbejde mellem børn, forældre, medarbejdere og ledelse At få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er en høj tolerancekultur og plads til forskellighed At få en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden både psykisk og virtuelt; ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning At det enkelte barn og den enkelte medarbejder trives At medarbejderne har et udbredt kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning At styrke det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø At Hellerup Skole er blandt de skoler, der har højest trivsel At alle lærer at vise respekt og tage hensyn til hinanden At Hellerup Skole er kendt for arbejdet mod mobning Vores succeskriterier er: At børnene oplever, at de bliver hørt og taget alvorligt At børn, lærere, pædagoger, ledelse og forældre er aktivt handlende i forhold til tolerancen og trivsel i fællesskaber At lykkes med at alle trives, at der scores 4 eller 5 på 1-5 skala at ingen scorer 1-3 og at Hellerup Skole er i toppen, hvad trivsel angår At tilfredshedsprocenten stiger 2

3 At alle på Hellerup Skole trives, og ingen bliver mobbet Vi lykkes når: Den sociale trivsel har gode vækstbetingelser De forebyggende strukturer mindsker de akutte situationer Børn, unge og voksne handler konstruktivt i konflikter Hellerup Skole bliver kendt for at være et sted, som fremmer trivslen Undervisningsmiljøvurderingen viser positivt resultat Antallet af børnekonflikter er for nedadgående I praksis betyder det at: Børnene får oplevelser af praksisfællesskaber og fælles læring, som fremmer trivslen i fællesskabet De voksne reagerer omgående med veltilrettelagt indsats mod mobning Vi passer vi på hinanden Vi handler konstruktivt i konflikter Alle børn får den undervisning, de har brug for Vi alle passer på hinanden og på skolens fysiske og æstetiske miljø Lærere og pædagoger får den faglige og pædagogiske sparring, de har brug for Vi etablerer forebyggende strukturer, som mindsker antallet af akutte situationer Vi har vi mod til at dele og diskutere faglige og pædagogiske spørgsmål Der sættes hurtigt ind, når det enkelte barn eller den enkelte medarbejder ikke trives Denne skrivelse bliver kendt af alle 3

4 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt, drilleri og mobning For at kunne tale om og arbejde med trivsel, er vi nødt til at være enige om, hvad vi forstår ved trivsel, konflikter, drilleri og mobning. Hvad forstår vi ved trivsel? I en børnegruppe, der trives, tager alle ansvar for fællesskabet og der er tryghed og tillid imellem både voksne og børn til at tale sammen, hvis der er noget, der går en på eller bekymrer en. Der er rum og vilje til at lytte til hinanden og plads til forskellighed. Et barn eller børnegruppe, der trives, udvikler sig og viser tegn på glæde, nysgerrighed og veltilpashed. Trivsel er, hvordan man bliver behandlet i klassen, og hvordan man er mod andre i klassen. Og man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. (Pige, 3. kl.) Trivsel er, om man trives godt i sin klasse, på sin skole eller blandt sin familie. Det er også fællesskab, og når man er sammen, og har det godt. (Pige, 5. kl.) Hvordan forstår vi en konflikt? Konflikter er en naturlig del af livet, af de sociale relationer og rammer mennesker indgår i. Vi arbejder ud fra devisen om, at konflikter løses bedst af de involverede parter. Vi tror på, at hvis børn og unge får den rette støtte, den rette undervisning på rette tidspunkt, kan de være lærende i konflikter, håndtere deres egne konflikter og vide, hvornår de har brug for hjælp. Konflikt er, hvis man ikke kan enes og det hele går i kludder, og så skal man bruge en voksen. (Pige, 3. kl.) En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. En konflikt er en sag, hvor man kommer op at skændes. Hvis man går hen og taler grimt til en anden, så bliver konflikten større, men hvis man taler pænt, går konflikten ned. (Pige, 3. kl.) (Center for Konfliktløsning) Hvad er drilleri? Drilleri er bemærkninger, råb eller handlinger, der har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt. Drillerier kan godt være hårde, men hensigten er ikke eksklusion fra fællesskabet. Du kan ikke have med et andet menneske at gøre uden at holde en del af dets skæbne i dine hænder. K.E. Løgstrup 4

5 Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. (Nudansk ordbog) Drilleri kan have mange ansigter. I en tryg atmosfære med gensidig tillid kan drilleri være en del af et hyggeligt fællesskab, f.eks. hvis man med lune kritiserer en ven. Det vigtige er dog at være opmærksom på, om modtageren opfatter det som rart og hyggeligt. Drilleri kan være hårdt overfor en person, der ikke føler sig som en del af fællesskabet, eller hvis kontakten ikke bærer præg af gensidig tillid. Det kan være mange forskellige ting, altså f. eks det kan være kærligt drilleri, det kan være hyggeligt, men så er der også groft drilleri, som kan gå hen og blive mobning, og det betyder at man kan sige ting, som går over en grænse. Drillerier starter som sjov, men det er kun for sjovt, så længe at begge parter/alle er enige om, at det er for sjov. Et drilleri er desværre tit starten på en konflikt eller mobning. (Pige, 5. kl.) (Pige, 5. kl.) Hvad er mobning? Mobning kan foregå på forskellige måder: når et barn gentagne gange bliver slået, kaldt navne, det ikke bryder sig om, eller når der gøres grin med dets udseende, tøj, interesser, familie eller lignende. når et barn, i perioder, holdes udenfor, ikke inviteres med i lege, og når der tales dårligt om det bag dets ryg når et barn udsættes for gentagne handlinger uden ord, ved brug af grimasser, gestik eller ved at vende vedkommende ryggen I tilfælde af mobning er magtforholdet, parterne imellem, ikke lige. Der er tale om en klar ubalance i forholdet mobning er ikke en konflikt, og derfor egner konfliktløsningsmetoder sig ikke i tilfælde af mobning. Konfliktmægling kan dog med fordel benyttes som en del af det genoprettende forløb imellem parterne. Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. (Helle Rabøl Hansen) Mobning er, at man driller hver dag, og man ikke får fred, og de giver buksevand. (Pige, 3. Kl.) Mobning er, hvis man er en gruppe, som kalder en for Dumbo, fordi man har store ører, og man bliver drillet hver dag. (Dreng, 5. kl.) 5

6 SMS og internet-mobning Mobiltelefonmobning er, når udstødelse via telefonchikane er koordineret mellem flere personer i en gruppe med samme tilhørsforhold. Udstødelse med mobiltelefonen som redskab indeholder en ny dimension, som vi ikke har set tidligere. Den, det går ud over, har ikke længere helle i hjemmet eller andre steder uden for skolen. Mobiltelefonmobning rykker ind i privatsfæren, for man kan modtage sms er og billedbeskeder hvor som helst og når som helst. (Helle Rabøl Hansen) Når vi er under indflydelse af de plagsomme følelser, er det ikke først og fremmest andres bedste, vi tænker på, men vores eget. Fællesskaber over internettet f.eks. Facebook kan have den samme uheldige Dalai Lama funktion. Man kan hænges ud i det offentlige rum med både tekst og billeder, ligesom at der findes talrige eksempler på hadegrupper, hvor enkeltpersoner hænges ud. 6

7 Nordstjernen På Hellerup Skole er børns trivsel og det at trives som en del af fællesskabet en fælles opgave, som alle har del i og ansvar for. Fra skoleåret fik vi mulighed for at arbejde endnu mere målrettet med dette. I samarbejde med Gentofte Kommune oprettede vi kompetencecentret Nordstjernen. Nordstjernen er et kompetencecenter for børn med socialkognitive vanskeligheder, og en del af det differentierede fællesskab på Hellerup Skole. Fra starten af skoleåret har vi 8 børn i Nordstjernen. Børnene bliver visiteret til Nordstjernen fra Hellerup Skole og andre skoler og børnehaver i Gentofte Kommune. I Nordstjernen fire pædagoger og to lærere ansvarlige for det daglige arbejde. Fra skoleåret , knopskyder Nordstjernen i Lille Nord og Store Nord. Lille Nord kommer til at varetage opgaverne i indskolingen og har åbent fra (fredag -16). Store Nord varetager opgaverne på mellemtrin. Børnene bliver ældre og flytter på mellemtrinnet. Vi er glade for og stolte af, at endnu to børn flytter til mellemtrinnet. Nordstjernen følger med. Nordstjernens arbejdsfelt er blandt andet at sikre deltagelse i et lærende fællesskab for børn med socialkognitive vanskeligheder. Det vil sige børn, der ofte har svært ved at fastholde opmærksomheden på en opgave eller situation. Det er også ofte børn, der har brug for en særligt tydelig struktur, og det kan være børn, der har meget fart på. Børnene indskrives altid i en stamklasse på Hellerup Skole. Nordstjernen fungerer også som et sted, hvor børn kan være, hvis de har brug for at komme i læ. Alle børn er velkomne i Nordstjernen. Nordstjernen er et skærmet miljø på Hellerup Skole, en del af Hellerup Skoles differentierede fællesskab. Trivsel fra dag til dag Trivselsteam Trivselsteamet er et tværfagligt team, der består af Katrine (ledelsen) Mette og Rasmus (Sirius) Charlotte (læsevejleder og ressourcecenterleder) Dorthe (sundhedsplejerske) Josephine (PPR psykolog) Anne (tale-hørekonsulent) Formålet med trivselsteamet er at tage sager op med børn, som ikke trives, og hvor lærere og pædagoger har brug for friske idéer og øjne på arbejdet. Det kan også være en bekymring hos personalet, som man har brug for at lufte og få hjælp til at beslutte, hvad næste skridt i sagen skal være. Hvis man, som lærer eller pædagog, vil have et barn på trivselsteamet, skal man aftale med forældrene, at man ønsker dette. Inden mødet laver læreren eller pædagogen et statuspapir, så deltagerne på mødet har mulighed for at forberede sig. 8

8 Trivselsteam afholdes hver 5. uge. Der udpeges altid en tovholder på opgaven. Dette fremgår af referatet fra mødet. Team Sirius Sirius er Hellerup Skoles trivsels- og ressourcecenter. Sirius tager aktivt del i det forebyggende arbejde med trivsel på Hellerup Skole. Hvis børn, lærere, pædagoger eller forældre har brug for hjælp i det daglige arbejde træder Sirius til med konflikthåndtering, klassemøder, faglig sparring med personalet, individuelle samtaler med børnene, klasseoplæg om mobning, proces på forældremøde om samarbejdet mellem skole og hjem eller anden passende indsats. Det forebyggende trivselsarbejde 0. klasse: Taktil massage Taktil massage arbejder ud fra devisen: den man rører ved, mobber man ikke. Metoden medfører en ændring af børnenes relationer, som gør dem mere klar, og træner dem i at møde andre mennesker. Hvis det falder naturligt, giver mening og fungerer i den enkelte klasse, er det en metode børnehaveklasselederne og pædagogerne benytter sig at kontinuerligt. Taktil massage foregår allerede nu med rigtig gode resultater. 2. klasse: Opstart af klassemøder Erfaringen viser, at det typisk er i 2. klasse mobning starter. Klassemødet har vist sig at være et godt redskab til at fremme trivslen i klasserne og ikke mindst til at forebygge mobning. Sirius tilbyder hjælp til at komme i gang med at holde klassemøder. Sirius inviterer lærere og pædagoger fra 2. årgang til et introducerende møde, hvor metoden præsenteres. På mødet fortæller de enkelte klasseteam desuden om deres oplevelse af klassens trivsel. Hvis klassen ikke umiddelbart viser tegn på dårlig trivsel startes klassemøder op umiddelbart efter mødet med Sirius hjælp. Hvis der er grund til bekymring for klassen, vælges at tage temperaturen på trivslen i klassen, inden klassemøderne startes op. Sirius taler med hvert enkelt barn i klassen for at få et indblik i, hvordan den enkelte trives i klassen. På den måde får vi samtidig et grundigt indtryk af klassens samlede trivsel. Efter denne samtalerunde får vi et overblik over, hvad der rører sig i klassen hvad angår trivsel, og på baggrund af denne viden afholdes der efterfølgende klassemøder, hvor de relevante temaer kommer på dagsorden. I den indledende fase vil Sirius lede klassemødet, når lærer og pædagog er fortrolige med metoden vil de overtage processen med feedback fra Sirius. Klassemøderne fortsætter efterfølgende 1 gang ugentligt som en del af det kontinuerlige arbejde med trivsel. Sirius tilbyder desuden at fortælle om klassemøder på forældremøder, så forældrene kender til baggrunden for at holde klassemøder, og får kendskab til, hvordan vi praktiserer afholdelse af møderne. 9

9 5. klasse: Workshop i konflikthåndtering I 5. klasse tilbydes en workshop i konstruktiv konflikthåndtering varetaget af Sirius-teamet. I et samarbejde med klassens lærere får børnene redskaber til at arbejde med konflikter i hverdagen. De lærer om konflikters sprog, konflikttrappen og bevidstgøres om eget valg i en konflikt. De bliver præsenteret for IVK (ikke voldelig kommunikation) også kaldet girafsprog. Vi tager udgangspunkt i børnenes egne konflikter fra hverdagen og bruger bl.a. forumspil, hvor børnene aktivt øver sig i at håndtere konflikter. Børnene stifter også bekendtskab med at være mægler i andres konflikter. Hensigten er, at børn og voksne efterfølgende har et fælles sprog samt nogle redskaber, de kan benytte sig af i hverdagens små og store konflikter. Webetik Hellerup Skoles IT-vejledere arbejder på at udvikle et forløb, hvor de ældste elever underviser yngre i at færdes fornuftigt på nettet. Erfaringen viser, at den bedste måde at lære børn om at færdes på nettet er, når børn underviser børn. Forløbet vil iværksættes i det kommende skoleår. Legebander Legebanderne dannes blandt børnene i 5. Klasse. Børnene undervises i lege og lærer dem videre til andre børn. Legebander har blandt andet til formål at skabe fællesskaber mellem børn på tværs af alder og køn. Fri for mobberi Mobning handler ikke om onde børn, men om de usunde mønstre, der kan være i en klasse/gruppe. Derfor er det vigtigt at skabe en kultur, hvor gode børnefællesskaber sættes højt. På Hellerup Skole arbejder vi med 4 grundværdier: 1. Tolerance: Børn skal lære at se og acceptere forskelligheder i en gruppe. De skal se hinanden som ligeværdige og forstå, at det er en styrke for en gruppe, at der findes forskelligheder. 2. Respekt: Det vil sige at tage hensyn til alle børn i gruppen og behandle alle ens. 3. Omsorg: At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed overfor andre. 4. Mod: Til at sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. Hellerup Skole har været en af pilotskolerne i Red Barnets Fri for mobberi kuffert. I denne kuffert er samlet en mængde materiale, som kan bruges forebyggende af de yngste klassetrin. Læsevejledning Læsevejlederne arbejder med den generelle faglige trivsel, først og fremmest, hvad angår faglig og skønlitterær læsning. 10

10 Med afsæt i skolens halvårlige læse- og stavemålinger planlægger læsevejlederne, indsatsen for at fremme den faglige trivsel på Hellerup Skole. Forældrenes vigtige rolle i arbejdet med trivsel Forældrene er de daglige forbilleder igennem hele skolegangen og derfor helt centrale i trivselsarbejdet. Det er meget vigtigt i forebyggelsen mod mobning, at der i hjemmet tales pænt om skolen, klassekammerater og andre forældre i børns påhør. Mange spændinger i dagens samfund stammer måske netop fra de samtaler der aldrig finder sted. Børn lærer de gode vaner, når forældrene viser dem med sprog, ord og handling, hvordan rummeligheden og tolerancen udspiller sig i Margrethe II fællesskabet. Vi mener, at Børn gør kun, hvad de har lært og de gør det så godt, de kan. De skal hjælpes til at lære det rigtige. Det er forældrenes opgave at forklare deres børn, at mobning aldrig tolereres. Det er vigtigt, at forældrene hjælper med at skabe rammerne for at børnene lærer at drage omsorg for alle i fællesskabet. Fødselsdagsaftaler, madgrupper og andre fælles aktiviteter er fællesskabsdannende og bevarende. Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer i skolen. Støt barnet i at det kan være godt, en gang imellem, at søge nye veje og lege med børn, det ellers ikke normalt leger med. Forældre skal kontakte klasse-/kontaktlæreren eller -pædagogen, hvis de har mistanke om, at deres eget barn eller andre børn, bliver mobbet eller mobber andre. Det er vigtigt, at forældrene forholder sig til situationen på en konstruktiv måde. Mobning er et fælles anliggende og skolen er til for at hjælpe. Skole og forældre skal have høje forventninger til sig selv og hinanden i denne vigtige samtale. Akut indgriben mod mobning Hvorfor mobber man? Mobning opstår især i grupper, hvor det sociale klima er kendetegnet af manglende fællesskabsfølelse, og hvor negativt ladede værdier er normsættet. Mobning skyldes lav tolerance i gruppen og kendetegnes ved en meget snæver opfattelse af, hvad der er det rigtige og forkerte i gruppen eksempelvis tøj, udseende, fritidsinteresser osv. Den seneste forskning på området peger på, at aktiveringen af tilskuerne er en af de vigtigste ressourcer i kampen mod mobning. Manglende indgriben fra omgivelserne fungerer som en accept og en legitimering af mobning. Derfor er det vigtigt at klargøre og arbejde for, at børnene bliver bevidste om, hvordan de 11

11 aktivt kan handle og dermed være med til at modvirke mobning. Det reelle ansvar for mobning hviler altid på de voksnes skuldre lærere, pædagoger som forældre. Hvordan opdager man mobning? Det kan være svært at opdage mobning, som kan ske i det skjulte og på usynlige måder. Et barn, der bliver mobbet, vil ændre adfærd. Den ændrede adfærd kan vise sig på forskellige måder, f.eks. ved at barnet bliver passivt, søger mere voksenkontakt, kommer let ud af balance, mister eller får ødelagt ejendele, ikke vil i skole, har ondt i maven etc. Hvad gør forældre ved mistanke om mobning? Hvis man som forælder får mistanke om, at ens barn bliver mobbet, er det vigtigste, man kan gøre at vise forståelse for barnets følelser og frem for alt støtte barnet. Lyt til barnets beskrivelse af oplevelsen og giv det troen på, at man sammen kan løse problemet. Man skal lade barnet komme med løsningsforslag. Barnet har den største viden om situationen og personerne, der er inddraget. Klasse-/kontaktlæreren og pædagogen, samt de impliceredes forældre skal kontaktes. Det er vigtigt, at forældrene fokuserer på at søge en løsning og beder om hjælp. Hvis man opdager, at ens barn mobber andre børn, bør man undgå at påføre sit barn skyldfølelse, men i stedet forsøge at få barnet til at føle sig ansvarlig - også for en løsning af problemet. Det er vigtigt at fokusere på mobningen (handlingen) ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet. Det er selve mobningen, der er uacceptabel. Klasse-/kontaktlæreren og pædagogen, samt de impliceredes forældre skal kontaktes. Det er vigtigt, at forældrene fokuserer på at søge en løsning og beder om hjælp. Hvad gør skolen? Ved formodning om mobning kontaktes barnets klasselærer, som i samråd med skolens ledelse samt Sirius vurderer hvilke tiltag, der skal sættes i værk. Hvert tilfælde har sin egen historie, årsag og tilstand. Det er altid en pædagogisk vurdering, hvilket tiltag vi iværksætter. En af de metoder, vi kan gøre brug af kaldes Akut Indgriben. Metoden er inspireret af psykolog Helle Høiby, der har mange års erfaring med metoden. I akut indgriben vælger man til en start at tage individuelle samtaler med alle børn i klassen, for på den måde at få et indblik i hver enkelt barns trivsel samt klassens samlede trivsel. Ofte vil det være Sirius, der tager sig af samtalerne. Hvis vi erfarer, at der finder mobning sted, handler vi på det. Mobning i en klasse skaber utryghed for alle børn. Den/de, der mobber har det ikke godt med det. Tilskuerne har det ikke godt med det. Den/de, der bliver mobbet har det ikke godt med det. Sirius tager samtaler med de involverede børn: den/de der har mobbet, dem, der har været med og den/de der er blevet mobbet. Samtalerne foregår individuelt. Vi fortæller, hvad vi har hørt, og hvad vi tænker om det at det ikke er rart for nogen af de involverede og at vi vil have, at det skal stoppe. Forældrene til de involverede børn informeres, som udgangspunkt, inden samtalen. 12

12 Efterfølgende holder vi klassemøde, hvor vi snakker om det, der er sket, og at det heldigvis kommer til at stoppe nu. Vi slutter dagen af med gruppearbejde med: Hvad er en god kammerat? De følgende dage holdes klassemøde en gang dagligt for at følge klassen tæt. Herefter en gang ugentligt. 3-4 uger efter den akutte indgriben holdes der forældremøde for alle klassens forældre, hvor der orienteres om trivselsarbejdet, og forældrene inddrages i, hvordan de kan støtte børnene i at være gode kammerater. Vores erfaring med at bruge metoden er positiv. Vi oplever, at der sker en lettelse, når der bliver taget hånd om mobningen. Voksenmobning Desværre viser statistikken, at børn på skoler også kan opleve, at voksne mobber. Oplever vi, at der er børn på Hellerup Skole, der føler sig mobbet af en voksen, tager vi det meget alvorligt. Dette kan ligeledes opdages ved de individuelle samtaler med børnene. I tilfælde af voksenmobning inddrages skolens ledelse, der vil tage hånd om sagen. (Denne beredskabsplan bygger på Helle Høibys bog: Ikke mere mobning) Under havet mødes alle øer Mahatma Gandhi Vi tror på at man kan lave aftaler med børn. Anker Mikkelsen 13

13 Ressourcer Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Helle Stenbro o.a. DCUM Konflikt og kontakt om at forstå og håndtere konflikter Else Hammerich og Kirsten Frydensberg Forlaget Hovedland Grundbog mod mobning Helle Rabøl Hansen Gyldendals lærerbibliotek Ikke mere mobning værktøjer for lærere og pædagoger, 2. Udgave Helle Høiby Dafolo Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Lotte Christy Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning Pædagogisk relationskompetence fra lydighed til ansvarlighed Jesper Juul og Helle Jensen Apostrof Fællesskab mod mobning, klassemødet grundlag for trivsel Helle Høiby, Marianne Levin og Anette Thulin Dafolo 14

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Indhold Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 3 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel,

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Indledning Børns roller i mobning: Status Mål: Tiltag

Indledning Børns roller i mobning: Status Mål: Tiltag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Børns roller i mobning: fra Hvidesande Skole... 5 Offer... 5 Mobbere... 5 Medløbere eller mobbeassistenter... 5 Mobberens supportere... 5 De passive tilskuere... 5 Forsvarere/Riddere...

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Trivselshandleplan - for elever og ansatte på Skovgårdsskolen

Trivselshandleplan - for elever og ansatte på Skovgårdsskolen Trivselshandleplan - for elever og ansatte på Skovgårdsskolen Skoleåret 2013/14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD MÅL SUCCESKRITERIER MÅL OG PRAKSIS FOREBYGGENDE INDSATS EN ANTIMOBBESTRATEGI

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for: Mercantec Gældende fra: 01.05.2017 Formål: Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med antimobbestrategien er give medarbejderne på Mercantec handlemuligheder

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2008 1 Mobning

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen med fokus på mobning Tjørnegårdsskolen overordnede holdning: Alle børn har ret til værdighed. Alle børn har ret til et liv i fred og frihed. Alle børn har ret til at

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan

Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan Bakkegårdsskolens antimobbe-handleplan Antimobbe-handleplan Med udgangspunkt i Bakkegårdsskolens værdier: Fælles ansvarlighed, tryghed, ligeværdighed og selvværd ønsker vi at lave en målrettet og systematisk

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3 December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: En plan mod. side 1 Definition side 2 Signaler på mobning side 2 Mål for handleplan mod mobning. side 3 Handleplaner for pædagoger, lærere og ledelse. side 3

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole.

Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Trivselspolitik på Frederikssund private Realskole. Indledning begrundelse og formål. Definition af mobning mobning eller drilleri. Hvordan opdager man mobning. Trivselsfremmende tiltag. Beredskab og handlemuligheder

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Gældende fra den 15. august 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker en skole med trivsel, positive relationer, faglighed og god adfærd, hvor

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor

Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Mobningens Hvem, Hvad, Hvor Gentofte Skole 25.09.08 Af AMOK konsulent Dorthe Rasmussen www.mobbeland.dk / www.amoktrix.dk Børnesyn Mobning handler ikke om onde børn og unge Mobning handler om onde mønstre

Læs mere

Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole. Gældende fra Maj 2010

Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole. Gældende fra Maj 2010 Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole Gældende fra Maj 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Det er ved lov besluttet at alle skoler/institutioner skal have en handleplan mod

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012 Trivselsstrategi for Voldby Børneby Gældende for 2012 FORMÅL Hvad vil børn, ansatte og forældre med vores trivselsstrategi? Voldby Børneby har et fælles værdigrundlag, hvor vi møder hinanden med glæde,

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

- et godt sted at være

- et godt sted at være - et godt sted at være Handleplan mod mobning for Tranegårdskolen og GFO Til elever, medarbejdere og forældre på Tranegårdskolen 1 Mobning er ødelæggende for børns livsglæde og selvværd. Derfor tager skolen

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN

Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN Mobning Definition Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Mobning

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning INDHOLDSFORTEGNELSE Definition Indledende forløb 1. Orientering til skolens ledelse 2. Orientering af forældre til offer

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE.

Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE. Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE. Målsætning: På Christianshavns Døttreskole lægger vi vægt på at skabe et udbytterigt og

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K Alle børn har ret til god trivsel Indhold Forord til s mobbepolitik.3 1. Hvad forstår vi ved mobning..4 2. arbejder både forbyggende og indgribende overfor mobning.5 3. Forebyggelse af mobning..6 3.a Hvad

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN Indhold Forord... 7 Sådan anvender vi begreberne... 9 Klassemødet som værktøj... 11 Formålet med klassemøder...

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Mobning - et nyt paradigme

Mobning - et nyt paradigme Mobning - et nyt paradigme Ved fagkonsulent Charlotte Helbo Lund KUU-konference 21. november, 2017 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Statsligt videnscenter Trivsel for alle Elevernes stemme Viden

Læs mere