NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder og er lige startet på civil byg på DTU. Hun har lidt erfaring med regnskaber, og regner med at blive boende på kollegiet i 2-3 år. Maria N21 er valgt som suppleant. Næste Beboerrådsmøde Tirsdag den 1. november 2011 Kl. 19 i GH-Kælderen REGNVEJRSDAG I OKTOBER - Nu er efterårsvejret for alvor trådt i karakter. Temperaturen er dalet, mens regnen og tågen hænger tungt i luften. Om lidt træder vi ind i den sidste efterårsmåned, og vi sætter uret tilbage til vintertid. Heldigvis er der stadig lyspunkter at finde, for efteråret er også lig med farvesymfonier i naturen - og der findes næsten ikke noget smukkere. Så nyd efteråret, mens det er her! ASFALTAREALER RENOVERES - Der skal ny asfalt på alle asfaltarealerne på Nybrogård Kollegiet, og arbejdet er allerede gået i gang ved JK. Læs mere om, hvad der skal ske og se billeder fra projektet. Side 4-5 English page DEMONSTRATION AF NYE MASKINER I VASKERIET - Kollegiet har fået nye vaskemaskiner og tørretumblere, og mandag den 24. oktober var der demonstration. Læs gode råd til, hvordan du betjener maskinerne. Side 6-7 English page FC Nybro bliver FC Løberne Sæsonen er næsten slut, og holdet fra Nybrogård har klaret sig rigtig flot. Det vil de også gerne næste sæson, så derfor har Jakob arrangeret løbeture for alle. Side 9 English page 18

2 SIDE 2 NY BR OT I DE ND E Å RG A NG 38. NR. 8, Træfældning på Nybrogård Oktober måned bød på regn og rusk, og det hårde efterårsvejr blev desværre for meget for et af de gamle træer i AB-gården. En morgen var en stor del af træet pludselig brækket af stammen og lå langs græsset med kronen op ad det bagerste vindue. Det gav anledning til et større oprydningsarbejde. Først på dagen blev græsarealet og den ene af yderdørene ved CD afspærret med vaskeægte politiafspærringsbånd i rød og hvid, så ingen kunne komme i nærheden af det afbrækkede træ. afbrækkede gren ud i mindre stykker og flyttede stykkerne væk fra plænen. Til sidst fik en kran fragtet en af arbejderne op for at skære den tilbageblevne stamme helt ned. Da arbejdet var slut, var der ikke andet end en lav stub tilbage. Det store træ, der før havde dækket det meste af himlen i det hjørne af gården, var nu fjernet. Heldigvis er der stadig træer tilbage i gården. Så må vi bare håbe, at de er mere robuste end det fældede træ. Cecilie, D5 Senere kom to arbejdere og skar den Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D5) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 150 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Lars Kaj informerer Husk Juletræstænding hos Lars Kaj 1. søndag i advent (søndag d. 27. november) Kl. 16 foran kontoret 2. år i træk Hjælp posten Hold gangene fri for ting Vi henstiller til, at kollegianerne ikke smider pizzareklamer og magasinpost (fra Bladkompagniet) i returpostkassen, da Post Danmark ikke distribuerer disse. Returpostkassen er kun til returpost med frimærke, og det giver posten unødigt arbejde, hvis dette ikke overholdes. Vi henstiller til, at kollegianerne fjerner deres sko og måtter samt andet, de måtte have stående foran deres dør på gangen, så rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent og vaske gulv på arealerne. Det samme gælder fælleskøkkenerne. Har man holdt fest, er man selv ansvarlig for at få ryddet op og gjort rent. Er der ikke ryddet, så personalet kan komme til, vil der ikke blive vasket gulv i køkkenet. Alle kollegianere skal også have synligt navn på deres postkasse. På grund af de mange flytninger, der naturligt er på et kollegium, lægger posten ikke post i en postkasse, hvor Rengøring bliver foretaget to gange der ikke står navn på. Dette gælder ugentligt på hver gang. Her fejes også ved fremleje. gangen, mens gulvvask foregår en I de fleste tilfælde vil vi sørge for gang ugentligt. Vaskedagene varienavn på postkassen ved indflytning, rer fra gang til gang, så hold gerne men det er kollegianernes ansvar at selv øje med, hvornår rengøringspersikre, at det er gjort. Hvis du mang- sonalet er forbi din gang. ler et navneskilt til din postkasse, Lars Kaj kan du hente et på kontoret.

3 ÅRGANG 38. NR. 8, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 3. oktober 2011 Kl. 19 i GH-Kælderen Til stede: Simon A26, Nina C23, Jonas D59, Thomas C22, Lars Kaj, Anders, Christian M61, Anna M45, Mathias O5, Mikkel J21, Amanda A21, Thomas B64, Nikolaj A30, Cecilie C5, Maria N21. Afbud: Phillip F47, Lasse C21 Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordstyrer og dansk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 10 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Referatet fra sidste beboerrådsmøde er godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt Ad 5) Økonomi Der står 141,444 kr. på NYK s konto og kr. på Netværkskontoen. Der er udbetalt 2700kr til terrasserenovering på JK, og 5000kr i løn. Ad 6) Øvrige meddelelser Formanden fra Ostenfeldt kollegiet har været på besøg for at sammenligne regnskaber mm. Der betales det samme for vand på begge kollegier, men der betales lidt mere for varme på Nybrogård end på Ostenfeldt. Til gengæld har de brugt dobbelt så mange penge på renovation på Ostenfeldt. Administrationsgebyret hos KAB er 10,5 % højere end det er hos POK, som Ostenfeldt hører under. Der ville kunne spares på administrationsgebyret ved at skifte til POK, men der vil til gengæld være forbundet rigtige mange udgifter ved dette skrift, og det kan derfor ikke betale sig. Yderligere holder bestyrelsen øje med administrationsgebyret hos KAB. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der skal være bestyrelsesmøde d På dagsordenen er bekræftelse af accept af forsikringstilbud, ny aftale om fællesindkøb af elektricitet, godkendelse af byggeregnskab, solidarisk fordeling af udgifter, fordelingsregnskab, driftsforhold, status på udlejningssituationen og årsrapport. Ad 8A) K-net Flere midler til K-net, kan fx gå til løn, da alt, som det er nu, er frivilligt. Der går 12,5kr/person der bor på Nybro til K-net. Disse penge ligger i huslejen, men kun 3kr af disse går til K-net selv og bruges på nyt udstyr mv. De 30kr/person/måned der bliver trukket som netværksbidrag går til udstyr som står på kollegiet. Der forslås en stigning fra 12,5kr/person til 15-20kr/person, så nettet kan opgraderes for alle kollegier og dermed komme til at fungere bedre. Disse penge kan evt. komme fra netværkskontoen. Dette er noget der skal samarbejdes om med andre kollegier. Der kan ikke med sikkerhed siges noget om hvornår det nye system kommer, men måske i efterårsferien. Der kan evt. bruges penge på ar forbedre forbindelsen på køkkenerne. Ad 8B) Åbent hus på DTU Ved åbent hus på DTU kan Nybrogårdkollegiet få en stand. Der er blevet skrevet en tekst til en folder om kollegiet. Der er møder om åbent hus, hvor vores kollegium også gerne skal være repræsenteret. Ad 8C) Regnskab fra Nybrofestivallen. Regnskabet er udsendt til alle som bilag til indkaldelsen til beboerrådsmøde punkt 8C. Der er en balance på ca kr på regnskabet. Der har været nogle ekstraudgifter som fx 4500kr til Den sorte gryde for mad. Det er første gang inden for de sidste par år at Nybrofestivallen er løbet så godt rundt, og var der et meget lavt antal gæster i forhold til de seneste år, hvilket der til næste år skal prøves at forbedre. Det forventes at der kan betales ,25kr tilbage til Beboerrådet. Yderligere skal der gives en stor ros til folkene, der stod for festivalen og rengøring herefter. Ad 8D) Ny oversætter til Nybro- Tidende Der er lige nu to poster som oversætter på Nybrotidende, men dette sættes op til tre. Der er stadig samme mængde arbejde, men da mange artikler ikke bliver færdige før i sidste øjeblik er der brug for endnu en oversætter. Yderligere har den ene nuværende oversætter sagt op, hvilket gør at der er to stillinger ledige, som oversætter på Nybrotidende. Der vil være opslag om dette i Nybrotidende og deadline er den 10/10/11. Ad 8E) Ny kasserer Da vores gamle kasserer er flyttet er der brug for en ny. Det er yderligere besluttet, at der også vil blive oprettet en lønnet suppleantstilling som kasserer. 3 personer mødte op til stillingen: Anna M45: Hun har boet på kollegiet i 3 måneder og er lige startet på civil byg på DTU. Hun har lidt erfaring med regnskaber, og regner med at blive boende på kollegiet i 2-3 år. Mikkel R61: Han har boet på kollegiet i 1 år og han læser fysik på KU på andet år. Han regner med at blive boende i 4 år endnu. Han har ingen erfaring, men er frisk på at lære. Maria N21: Hun er lige flyttet ind og læser miljø på DTU. Hun har ingen erfaring, men vil gerne hjælpe til og gøre noget for kollegiet. Der stemmes om hvem af disse tre der skal være kasserer. Personen med næst flest stemmer bliver suppleant. Anna: 6 Mikkel: 1 Maria: 3 Anna M45 er hermed valgt som ny kasserer og Maria N21 er valgt som suppleant. Ad 8F) Fadølsanlæg Reparationen af fadølsanlægget kom til at koste 4481,88kr, hvilket er en stigning på 250 % fra det godkendte beløb. Pengene er allerede betalt. Pengene udbetales, men fremover skal beboerrådsformanden underrettes når der er tale om så store beløb inden betalingen sker. Ad 8G) Materialer til daglig brug ved printning til festival, KælderCafé og andre arrangementer. Betalingen godkendes og pengene udbetales. Fortsættes på næste side...

4 SIDE 4 NY HE DS BRE V...fortsat fra forrige side Ad 8H) Beboermøde Ad 10) Evt. dette er tilladt. Dette snakkes der med Lars Kaj om. Beboermødet afholdes i sammenhæng med decembermødet i bestyrelsen. Regnskab skal godkendes på beboermødet og der skal fremlægges budget. Der skal væges en ny til bestyrelsen på beboermødet, da Mikkel J21 flytter. Man sidder for en periode på 2 år. Fornyelse af tagterrasser Netværkskonto NO har søgt, men deres ansøgning er blevet afslået, da udvalget ikke mener at deres ønsker kan godkendes. NO ansøger bl.a. om en gril til bål, men dette afvises da det står i reglementet. Dog kan NO ikke forstå hvorfor de ikke kan få deres andre ønsker godkendt. De modtog et skriftligt afslag, som de ikke mener, var i orden, da et af argumenterne for at de ikke kunne få godkendt deres ting var at ansøgningen var skrevet i hånden. Dette tages op på næste beboerrådsmøde. Der står mange penge på netværkskontoen, og det foreslås at nogle af disse kan bruges til at afbetale lån til infrastruktur. Der er to lån, et på kr. og et på kr. Hvis disse to lån afbetales, kan huslejen måske nedsættes. Stjålne ting fra køkkenerne Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest 10 dage før. Tak for god ro og orden! Beboermødet afholdes onsdag d. 7/12 kl. 19 og i forlængelse af dette afholdes Boboerrådsmøde. Referatet fra Beboermødet skal underskrives af ordstyreren eller formanden. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Mikkel R61 er suppleant for PR ulige. Simon A26 træder tilbage som repræsentant for AB lige og bliver i stedet suppleant. Thomas B64 bliver i stedet repræsentant for AB lige. Å RG A NG 38. NR. 8, Der stjæles ting fra køkkenerne, fx pga. åbne døre. Der forslås at der bliver installeres dørpumper hvis Asfaltarealer renoveres Torsdag den 20. oktober gik asfaltarbejdere i gang med at lægge ny asfalt på arealerne ud for JK-blokken, på parkeringspladsen og på stierne i JKLMNO-gården. Arbejdet med renovering af asfaltarealer fortsætter resten af året med alle tværstier foran gavlene ud mod parkeringspladserne, og efter 1. august 2012 laves det sidste asfaltarbejde. alle trykpåvirkninger fordeles over et større areal. Kloakrør undersøgt Under arbejdet med asfaltering er alle kloakrør under den nye asfalt undersøgt for eventuelle skader. Vi har filmet kloakrørene, så vi ikke skal til at grave et hul i asfalten igen med det samme, hvis der skulle være problemer med nogle af rørene, siger Torsdag og fredag i uge 42 var indlars Kaj. Indtil videre har der ikke gangen til JKLMNO-gangene blokeværet uforudsete problemer. ret for almindelig trafik. Afspærringen skyldtes flere store maskiner og Når arealerne asfalteres, vil det væen håndfuld arbejdsmænd, der brugte re svært for bilister at parkere deres de to dage i efterårsferien på at asfal- biler. Derfor henstiller bestyrelsen tere arealerne omkring JK og inde i til, at man i de få dage, arbejdet står på, benytter andre tilkørselsveje. Det gården. påpeges også, at det selvfølgelig ikke JKLMNO-gården blev den første, da er tilladt at parkere eller køre på der var de største huller, fortæller græsarealerne i perioden, og man Lars Kaj. Senere på året vil der blive skal også være påpasselig med brulagt SF-sten på alle stier foran vindugen af brandveje. erne i gavlene ud mod parkeringspladserne, og i 2012 vil resten af as- Pas på sko og træk ikke tjære med ind på gangene faltarbejdet så blive færdigt. SF-sten er ifølge IBF en klassiker Da der asfalteres helt ind til alle blokkene, skal man også passe eksinden for overtra godt på ikke at trække tjære eller fladebelægning andre ting med ind på gangene. Hvis og bruges ofte på man alligevel får tjære på tøj eller veje- og parkesko, kan man ifølge plet-rens.dk gøre ringspladser i følgende: boligområder. SF-sten danner et elastisk asymme- Pletten blødes op med spiseolie, smør trisk forbandt, hvor hver enkelt sten eller margarine i ca. 12 timer. holdes fast af nabostenene, således at Fortsættes på næste side Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er tirsdag den 1. november 2011 kl i GH-kælderen. NB: Der er valgt ny kasser, så fra dags dato skal alle kvitteringer og andet til kassereren afleveres hos den nye kasserer Anna M45.

5 ÅRGANG 38. NR. 8, NYHEDSBREV SIDE 5...fortsat fra forrige side Derefter skrabes det af, og den blødgjorte plet fugtes med opvaskemiddel. Kom evt. tøjet i en plasticpose, så pletten holdes fugtig. Efter 4-6 timer dampes pletten og tøjet vaskes ved den højeste temperatur, det kan tåle. Der vil ikke blive orienteret om det løbende arbejde med asfaltering, så hold gerne selv øje med, hvornår maskinerne og arbejdsmændene arbejder på dit foretrukne asfaltareal. Cecilie, D5 Sov en time længere mellem lørdag og søndag Vintertid, også kaldet normaltid, er lige om hjørnet. Det bliver altså tidligere lyst om morgenen og tilsvarende tidligere mørkt om aftenen. Vintertid 2011 starter officielt søndag den 30. oktober 2011 kl hvor uret skal stilles 1 time tilbage til kl Vintertid eller normaltid starter efter EU-Kommissionens bestemmelser altid den sidste søndag i oktober og varer frem til den sidste søndag i marts, hvor vi skifter til sommertid. Hav en huskeregel En god huskeregel er, at man stiller havemøblerne frem om foråret og tilbage om efteråret. Cecilie, D5 Vintertid 2011: Natten mellem lørdag d. 29. og søndag d. 30. oktober sættes uret en time tilbage. Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag den 1. november 2011 Kl. 19 i GH kælderen Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. KælderCaféens lift er gået stykker Liften ved trappen er gået i stykker og vi søger om penge til at få den repareret, Carlsberg bruger den når de leverer, som er ca. hver anden til tredje uge. Vi har modtaget en vejledende pris på kr. KælderCaféen ansøger om penge til dette. b. KælderCaféen ansøger om at havde åbent til kl. 5 på J-dag. c. Ansøgning om ting til terrassefornyelse fra NO-ulige. NO-ulige har fået afvist deres ansøgning om ting til deres græsplæne af det nedsatte udvalg. NO-ulige ønsker tager dette op i beboerrådet, da de ikke mener at afgørelsen er retfærdig, og ønsker deres nye budget godkendt. Se bilag i separate mail. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 1. oktober. Vel mødt! Bilag til punkt 8a: Vi er i KælderCaféens bestyrelse meget interesseret i at kunne køre rundt uden støtte fra Beboerrådet. Vi har indtil nu derfor også været glade for, udover at have en fornuftig drift, at være i stand til at kunne betale regninger, som vi har modtaget fra den tidligere bestyrelse, som på nuværende tidspunkt er nået op på 9.821,13 kr. For ca. en måned siden gik vores is-maskine i stykker, hvilket har betydet at vi er gået over til midlertidigt at bruge fryseposer, da en ny koster ca kr, og som vi på nuværende tidspunkt er ved at have råd til. Vi søgte Tuborgfonden om penge til en ny ismaskine, men fik afslag. Sidste uge gik vores lift ved trappen i stykker, og vi har fået en vejledende reparationspris på kr. Uden en lift kræver Carlsberg, at der er en person ved modtagelse af varer. Arbejdsbyrden med KælderCaféen er på nuværende tidspunkt meget tidskrævende, og vi kigger meget på at minimere dette. Derfor betyder det meget for os at have en lift. Kombinationen af udgifter til en ny is-maskine, reparation af lift og at vi har brugt penge på regninger forbundet med den tidligere bestyrelse (hvilket er udgifter til ATP, f e r i e p e n g e, A - S k a t o s v. ) skaber grunden til, at vi søger om penge til reparation af liften. Mvh KælderCaféens Bestyrelse Bilag til punkt 8c: Som aftalt har vi lavet et budget over de ting vi gerne vil købe til vores græsplæne. Vi deler pengene med NO-lige, så de har 2000 kr. til taget, og vi har 2000 kr. til græsplænen. 2 fodboldmål af 199 kr. I alt 398 kr. 1 fodbold af 79 kr. 1 rundboldsæt af 149 kr. 1 volleyball net af 699 kr. 1 volleyball af 225 kr. 1 krydderurtetræ af 444 kr. I Alt: 1994 kr. Gammelt budget fra NO til tagterrasse-budget 1 grillstarter af 99 kr. 1 kobberbålplads af 599 kr. 1 flisekost af 49,50 kr. 1 økse af 239 kr. 1 buesav af 119 kr. 1 skovl af 247,50 kr. I Alt: 3983,50 kr.

6 SIDE 6 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 8, Demonstration af de nye maskiner i vaskeriet I løbet af uge 42 blev maskinerne i vaskeriet udskiftet med nye, forbedrede modeller, og mandag d. 24. oktober var der så demonstration af maskinerne for alle interesserede. Nybro- Tidendes udsendte var på pletten, og her kan du læse en række gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, første gang man vasker og tørrer sit tøj. To instruktører var mødt op for at fremvise maskinernes nye funktioner, og flere interesserede benyttede dagen til at hente den nye vaskebrik på kontoret og kigge forbi til demonstration. Folk kom og gik under hele forløbet, og der var stykker, da der var flest. Mange var interesserede i at finde ud af, hvordan maskinerne virker, og der blev stillet en del spørgsmål til de to instruktører. De fremmødte fik også mulighed for at se en prøvevask. Konklusionen på demonstrationen er, at maskinerne ligner sig selv, men at der alligevel er forskelle, som er værd at sætte sig ind i, før man vasker første gang. Læs flere gode råd nedenfor. Vaskemaskinerne Vaskemaskinerne fungerer i store træk som før. Vaskemaskine to var allerede ny før den omfattende udskiftning, så hvis man har haft mulighed for at bruge den, vil det ikke blive et problem at lære de andre at kende. Man skal være opmærksom på: Længere starttid: Når man starter maskinen, kan der godt gå lidt længere tid, end man er vant til, før den starter. Hav derfor tålmodighed. Automatisk sæbedosering: Sæbedoseringen er nu baseret på den samlede vægt på tøjet, og man har derfor ikke længere mulighed for at vælge halv sæbe. Man kan godt bruge sin egen sæbe, men så skal man bruge en vaskebold, da sæbeskuffen ikke længere er der. Nye redigeringsmuligheder: Der er fire standardprogrammer efter tøjtype; kogevask, kulørt vask 60, kulørt vask 40 og strygelet. Når man har valgt program, kan man efterfølgende redigere temperatur, centrifugeringshastighed, forskylning m.m., så man tilpasser vasken til sine specifikke behov. Nedtællingsur: Det er stadig muligt at se, hvor lang tid der er tilbage af den pågældende vask. Tørretumblerne Tørretumblerne fungerer en smule anderledes end tidligere, og hvis man ikke er opmærksom på de nye tiltag, kan det komme til at koste dyrt. Der skal dog kun enkelte retningslinjer til for at sikre en effektiv tørring og måske endda spare penge i sidste ende. Maskinerne er mere energieffektive. Man skal være opmærksom på: Samme skærm til alle tumblere: Man skal nu bruge den samme skærm til at betale for alle tørretumblere. Skærmen er placeret mellem de fire tørretumblere. Betal et antal minutter forud: Når man tørrer tøj, skal man betale et antal x 10 minutter forud (prisen pr. minut er 2,30 kr., det samme som før). Dette gøres på skærmen. Vær opmærksom på, at hvis man betaler for 30 minutter (3 x 10 minutter), og det tager 22 minutter at tørre tøjet, så mister man alligevel de sidste 8 minutter. Tørretumbleren slukker også, når antallet af minutter er slut. Det gælder også, selvom tøjet ikke er tørt. Læg tøjet i, før du betaler: Når man har betalt et antal x 10 minutter, begynder tiden med det samme. Det er derfor vigtigt at lægge tøjet i, før man bestiller et bestemt antal minutter. A og B-programmer kører efter restfugtighed: Alle A- og B- programmerne er automatiske og har en max temperatur på 90 grader. Det vil sige, at de slukker, når restfugtigheden er nået til det niveau, man har valgt (tørt+, tørt, 10% osv.). Den aktuelle restfugtighed kan ses på displayet på den enkelte tørretumbler. Vælg den ønskede restfugtighed: En tommelfingerregel er, at tøjet har en restfugtighed på ca. 50 %, før man putter det i tørretumbleren. Det kan give et bedre billede af, hvad man skal vælge for at få den ønskede tørring af sit tøj. Fire programmer kører efter tid: Ud over A og B-programmerne er der en anden kategori af programmer, som man kan kalde tidsprogrammer. Her kan man vælge mellem fire slags; tidsprogram varmt, tidsprogram koldt, uld og finvask. Når man kører de programmer, er det ikke restfugtighed, men restid der står på displayet. Hvis du vil skåne tøjet: Fjersymbolet betyder halv varme. Denne Fortsættes på næste side...

7 Å RG A NG 38. NR. 8, NY HE DS BRE V SIDE 7...fortsat fra forrige side kategori kan man altid vælge sammen med et af de andre programmer for at skåne tøjet. Et godt råd er dog, at halv varme forlænger tørretiden med det dobbelte. Ved valg af lav varme sammen med tørt + vil det derfor tage lang tid, før programmet er færdigt. Andre spørgsmål Hvordan fungerer vaskebrikken? Det er vigtigt, at man holder rigtigt på vaskebrikken, så maskinen kan aflæse den korrekt. Man skal holde sin tommelfinger på det område af brikken, hvor der er aftegnet et fingeraftryk (i venstre side). Dernæst skal man holde brikken op foran det sorte område på maskinen, indtil det registreres på displayet. Hvordan reserverer jeg maskiner? Man kan, som tidligere, bestille vaskemaskiner både i vaskerummet og på nettet. I vaskerummet reserveres maskinerne på skærmen mellem tørretumblerne. På nettet skal man bruge det oprindelige bruger-id og adgangskode, som man havde til det tidligere kort. Hvis man ikke har det mere, kan det hentes på kontoret i åbningstiden. Husk vaskebrik. Hvordan kommer jeg ind i vaskeriet? Hvor kortlæseren sad førhen, er der nu en scanner, der registrerer vaskebrikken, hvis man holder den op foran. Læs mere om betjening af maskinerne på plakaterne i vaskeriet. Rigtig god fornøjelse med tøjvasken! Det er stadig ikke muligt at reservere tørretumblerne. Her er det, nøjagtig som tidligere, først til mølle princippet. Nikolaj, N16 Cecilie, D5 Multibaneprojektet mangler hjælp Ønsket om en multibane på kollegi- lig for multibaneprojektet lagt et et blev første gang fremlagt ved Be- stort arbejde i at planlægge og tale boerrådsmødet i marts Siden med entreprenører om udformniner ideen blevet videreudviklet, og gen af en mulig multibane. projektet har været gennem hænderne på flere initiativrige kollegianere, senest Lasse, C21, der er den nuværende initiativtager. Nu er projektet dog desværre gået i stå på grund af for få hænder, og Lasse har brug for hjælp til at føre det videre. ning for at få indhentet de sidste penge, så projektet for alvor kan påbegyndes. Der arbejdes i øjeblikket på, at kollegiet kan få en multibane, hvor vi alle kan være med til at spille forskellige boldspil og lave mange an- Han kan dog ikke nå det hele ene dre sociale aktiviteter sammen. Las- mand ved siden af studiet, og derfor se har i løbet af sin tid som ansvar- har han brug for hjælp til fondsøg- Hjælp til, så multibanen kan blive en realitet til glæde for rigtig mange kollegianere. Der er allerede lavet en god ansøgningsskabelon, og Lasse vil stadig være frontløber på projektet. Derfor vil det primært dreje sig om at finde mulige fonde og sende ansøgninger af sted. Frivillige bedes henvende sig til Lasse C21 på mail Cecilie, D5 HUSK GRØNT KOLLEGIUM SØNDAG D. 30. OKTOBER 2011 FRA KL Der er GRATIS PROVIANT til alle, og der vil også være FLOTTE PRÆMIER til DEN MEST HJÆLPSOMME GANG, DEN BEDSTE SKRALDSAMLER og DEN BLOK MED FÆRREST EJERLØSE CYKLER - så tag dine gangkammerater under armene og kom ned FORAN LARS KAJS KONTOR søndag d. 30, oktober! HUSK OGSÅ PÅ: Ingen strip på saddelpinden, ingen cykel i stativet mandag morgen

8 ÅRGANG 38. NR. 8, NYBROTIDENDE SIDE 8 To nye oversættere ansat NybroTidende har fået to nye ansigter i medarbejderstaben. De to nyansatte, Edward og Nikolaj, skal hjælpe med oversættelserne til NybroTidende, så engelsksprogede kollegianere også kan få glæde af bladet. Her kommer en kort introduktion af de to. Nikolaj, N16 Nikolaj er den ene af de to nyansatte oversættere til NybroTidende. Til daglig læser han til datatekniker, er ansat som elev i afdelingen for systemudvikling og har med computerprogrammering at gøre. En del af sin fritid bruger han på at læse og rode med computere. Og så er han interesseret i sprog. Jeg er også suppleant i KælderCaféens bestyrelse, og jeg har netop oversat en del af deres hjemmeside til engelsk. Derudover vil jeg gerne være aktiv i Beboerrådet, når det kan lade sig gøre, da det giver et godt indblik i kollegielivet, siger han. Nikolaj flyttede ind på A30 i marts 2011, men er netop flyttet på stort værelse på NO-lige. Han regner med at bo her nogle år endnu. Jeg er indtil videre planlagt færdig i marts 2016, men man ved aldrig, hvad der sker, forklarer han. Nikolaj har boet fire år i USA, så han har helt styr på det engelske. Han søgte jobbet som oversætter, fordi han gerne ville arbejde mere med skriftlig engelsk og dansk, som han har gjort indtil nu i forbindelse med sit tidligere job. Jeg har arbejdet i IT-support afdelingen i tre år, og der kunne jeg bruge det engelske sprog meget. Det kan jeg desværre ikke mere, for i den nye afdeling kommunikerer vi næsten kun på dansk, og derfor er det her en mulighed for mig til at bruge det engelske, siger han og tilføjer Derudover vil jeg gerne bidrage til kollegiet, og det kan jeg her. NybroTidende byder Nikolaj hjertelig velkommen i teamet! Edward, O50 Edward er den anden af de to nyansatte oversættere til Nybro- Tidende. Til daglig læser han til laborant på sidste år, mens fritiden går med løbetræning tre gange om ugen med en veninde og hygge med de andre på gangen. Jeg tilbringer rigtig meget tid sammen med mine kære venner og naboer på NO-lige, som er blevet min nye familie. Det er en rigtig hyggelig gang, og vi har et godt fællesskab, fortæller han. Edward flyttede ind på kollegiet i december 2009, og han planlægger at blive boende så længe, han kan. Jeg er færdig med mit studium i januar 2013, så indtil da bliver jeg helt sikkert boende, siger han. Edward er fast læser af NybroTidende, og han følger med i bladet, hver gang det udkommer. Da Edward er født i England og taler engelsk med sine forældre, har han et godt tag på det engelske sprog og føler sig i stand til at varetage jobbet som oversætter. Derfor søgte han også jobbet. Jeg vil gerne være oversætter, fordi jeg ved, jeg vil være god til det. Jeg har engelsk som modersmål, så jeg er vant til at formulere mig på engelsk, siger han og fortsætter Derudover er det også rart at tjene nogle penge ved siden af studiet og bidrage til at gøre NybroTidende til et endnu bedre blad. NybroTidende byder Edward hjertelig velkommen i teamet! Cecilie, D5 K-Net-problemer Forklaring fra netgruppen Fredag den 28. oktober oplevede flere kollegianere problemer med internetadgangen. Problemet skyldtes ifølge netgruppen, at en beboer havde sat en ny router til (for at få trådløst netværk i sin lejlighed, da der ikke er dækning for "nybro" trådløs netværket i lejligheder, men kun på gangene). Allan fra netgruppen forklarer: Faktisk havde kollegianeren ikke gjort noget forkert i dette tilfælde. Han havde sat den helt rigtigt til, som der står på w w w. n y b r o. d k / f o r - b e b o e r e / internet/ofte-stillede-spoergsmaal/ #router. Der var bare tilsyneladende noget galt med routeren, så den sendt en kæmpe mængde såkaldt "broadcast"-trafik til hele kollegiet i så store mængder, at kollegiets netværksswitches ikke kunne følge med. Lige nu har jeg bare aftalt med ham at han venter med at sætte den til igen til vi har fundet ud af mere præcist hvad der er galt med den. Det mest typiske problem med nettet er, at folk ikke følger vejledningen og kommer til at sætte deres router forkert til. Heldigvis vil denne type problem umiddelbart ikke kunne opstå med det nye setup, som netgruppen og K-Net arbejder på. Her vil hvert værelse være ordentligt adskilt (såkaldt layer 3- separation, som vi laver ved at have ét VLAN pr. værelse). Således vil alt trafik fra værelserne komme igennem et filter. På den måde kan man ikke på samme måde komme til at forstyrre hinandens internet. Det vil også gøre K-Net utilitiet overflødigt, da vi med denne teknik også kan lave den logning, som loven kræver (http://da.wikipedia.org/wiki/ Logningsbekendtg%C3%B8relsen ) uden K-Net utilitiet. siger Allan og fortsætter Da vi i samme omgang får nyt hardware, kan vi også sætte download-grænsen ("fair use"- grænsen) op fra de 50 gigabytes til noget langt højere og lave noget smartere med at man bare får reduceret hastighed, når man overskrider grænsen, i stedet for at blive cut et helt af som nu. Cecilie, D-5

9 SIDE 9 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 8, FC Nybro bliver FC Løberne EVENTS I FC Nybro sluttede på 2. pladsen efter fortjent at have besejret William Demant med 1-0 i den sidste kamp i kollegieturneringen. Samtidig tabte Tietgen til Ostenfeld, hvilket også hjalp på slutplaceringen. Det betyder, at de nu skal spille en afgørende playoff-kamp om at rykke op i 1. division. Modstanderen er et hold fra 1. division, og kampen spilles enten søndag d. 13. november, eller søndag d. 20. november. Disse kan andre så melde sig til, forklarer han. I øjeblikket løber gruppen to gange om ugen. Ideen er, at det i nogle uger vil blive til tre gange, men det afhænger lidt af folks planer. Jeg løber selv minimum to gange om ugen, og opretter selv begivenheder i den anledning. Derfor vil der som standard altid være to tilbud pr. uge, fortæller Jakob og fortsætter. Vi har nu løbet i to uger, og har været 2-3 personer hver gang indtil videre. Gruppen har i alt 27 medlemmer p.t Fredagsbar Udlejning Jakob, C3, er glad for muligheden for at komme i 1. division, men er ærgerlig over det sene tidspunkt for kampen. Det er meget ærgerligt at kampen er så sent på året, da vi til den tid ikke vil have trænet i en måned. Men det må formodentlig også gælde for modstanderen, fortæller han. Forventningerne til næste sæson vil derfor være afhængige af, hvordan vi klarer os i den sidste kamp. Løb i vinterperioden I vinterperioden står holdet stille og der er ingen boldtræning. Jakob har derfor indført løbeture, som alle kan melde sig på, og det håber han, at folk vil benytte sig af. Sidste år var det kun få på fodboldholdet, der deltog, og derfor har jeg i år gjort det anderledes. Der er i stedet blevet oprettet en ny facebookgruppe kaldet Nybro Running, som alle beboere på Nybrogård kollegiet så kan melde sig ind i, siger han. Flere fra fodboldholdet allerede er tilmeldt, men i øjeblikket er der langt flere udefra, der også er medlemmer. Den oprindelige idé fra Jakob var, at alle beboere skal kunne melde sig ind i gruppen, hvorefter de vil blive tilføjet administratorrettigheder. Folk kan så selv oprette begivenheder, når de har planer om at løbe. Turene afhænger af deltagerne Ligesom med træningen på FC Nybro er også løbeturene for alle. Det betyder, at løbeturene vil blive tilpasset i forhold til, hvem der deltager fra gang til gang. Turene har hidtil været på 5-7 kilometer, og planen er, at turene max bliver km, afhængigt at hvem og hvor mange der løber med. Min egen hensigt har været, at alle kan komme og løbe med, uanset niveau, men modsat går jeg også ud fra, at folk selv kan løbe 5 km i deres eget tempo. Med dette tænker jeg på, at selvom jeg gerne viser alle ruterne, sådan at de også kan finde hjem, så vil jeg ikke selv gå hele vejen, fordi andre ikke kan løbe i blot et stille tempo, forklarer Jakob. For at blive medlem at gruppen, logger man blot på facebook, og søger efter gruppen "Nybro Running". Ny formand for FC Nybro Cecilie, D Fredagsbar Fredagsbar Fredagsbar Jakob, C3, har den seneste sæson været formand for FC Nybro, og han har ført holdet til en flot andenplads i kollegieturneringen med mulighed for at rykke op i 1. division, hvis de vinder den vigtige playoff-kamp. Efter sidste kamp stopper Jakob som formand og giver stafetten videre til sin nabo, Gabriel. Min nabo, Gabriel Tecuceanu har meldt sig som ny formand. Dette er rigtig godt for holdet, idet at han også var mit foretrukne valg. Med Gabriel som træner er jeg ikke i tvivl om, at vi også går en god sæson i møde, næste år, siger Jakob.

10 NybroTidende The intenal gazette at Nybrogård Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, News from the Residents Counsil New treasurer in the Residents counsil Anna M45 is the new treasurer. She has lived at the dorm for 3 months and has just started studying civil construction at DTU. She has limited experience with accounting, and plans to stay at dorm for 2-3 years. Maria N21 is elected alternate treasurer. Next Resident Council Meeting At 19:00 in the GHbasement A RAINY DAY IN OCTOBER - Now the autumn weather seriously inflicted the nature. The temperature has dropped and the rain and fog hangs heavy in the air. In a moment we enter the last autumn month, and we set the clock back to winter time. Fortunately, there are still nice things to find, for autumn is also equal to the color symphonies of the nature - and there is hardly anything more beautiful. So enjoy autumn, while it's here! RENOVATION OF PAVED AREAS - we are to have new asphalt on all paved areas on the Nybrogård Kollegiet and work has already begun at JK. Read more about what is to be done and see pictures from the project. Page Danish page 4-5 DEMONSTRATION OF THE NEW MA- The dorm got new washers and dryers, and on Monday October 24th, demonstrations were made. Read tips on how to operate the machines. Page Danish page 6-7 CHINES AT THE LAUNDROMAT FC NYBRO BECOMES FC RUNNERS The season is almost over and the team from Nybrogård Kollegiet has done very well. As this is also the plan for next season, Jakob has arranged runs for everyone. Page 18 Danish page 9

11 SIDE 11 NY BR OT I DE ND E Å RG A NG 38. NR. 8, Wood cutting at Nybrogård October had a lot of rain to offer, and the rough weather was too much for one of the old trees in the AB-yard. One morning a large part of the tree had broken off and was lying on the grass, and the crown of the tree was up against the back window. There was certainly some cleaning up in sight after this. First the grassy area and one of the outer doors near the CD block was sealed off with genuine police ribbon in red and white, so no one could get near the broken tree. broken branch into smaller pieces and moved them away from the lawn. Eventually a crane lifted a worker up in order to cut the remaining trunk away. When work was completed there was nothing left other than a low tree stub. The grand tree than used to cover most of the sky in the corner of the yard was now gone. Fortunately there are still other trees in the yard. Now we can only hope that they are more robust than the old tree. Translated by Edward, O50 Later two workers came and cut the Facts about NybroTidende Editor in chief: Cecilie Kristiansen (D5) Issued once every month, four days before the following residents' council meeting, at the latest. Deadline for contributions: the 20th of every month Copies in circulation: around 150 NybroTidende's editorial staff reserves the right to make corrections to contributions, as well as reject contributions which do not seem to offer relevant information for others. Lars Kaj advises Lighting up the Christmas tree at Lars Kaj First Sunday of Advent (Sunday November 27th) At 16:00 in front of the janitor s office Help the postman Keep the corridors freely accessible We urge the residents not to dispose of pizzeria flyers and commercial mail (from Bladkompagniet) in the return mail box, since Post Danmark is not responsible for their distribution. The return mail box is only for return mail with postage, and it raises the postman s workload unnecessarily, if this rule is not followed. The resident s name must be visible on their mailbox. Because of the naturally high frequency of residents moving in and out of dormitories, the postman will not deliver mail to a mailbox without a visible name tag. This also applies when subletting. In most cases, a name tag will be provided and posted on the mailbox before the resident moves in to the dorm, but it is the resident s responsibility to ensure that it has actually been done. If you are missing a name tag for your mailbox, you can ask for one at the janitor s office. We urge residents to remove their shoes, doormats and anything else they may have placed outside their door in the corridor, so that the cleaning personnel has free access to clean up and wash the floor on the premises. The same thing goes for the kitchens. If there has been a party, you are responsible for cleaning up afterwards. If the kitchen has not been cleared so the cleaning personnel has sufficient access, the kitchen floor will not be washed. The cleaning procedures are carried out twice every week in each corridor. Both times, the corridors are swept, and one of the two times, the floor is also washed. The scheduled days are not consistent and may vary from corridor to corridor, so you may want to keep an eye out and take notice of which days the cleaning personnel visit your corridor. Translated by Nikolaj, N16

12 ÅRGANG 38. NR. 8, NYHEDSBREV SIDE 12 Summary of the Residents council meeting Monday October 3rd 2011 In the GH-basement Present: Simon A26, Nina C23, Jonas D59, Thomas C22, Lars Kaj, Anders, Christian M61, Anna M45, Mathias O05, Mikkel J21, Thomas B64, Nikolaj A30, Cecilie D05, Maria N21 Cancellations: Phillip F47, Lasse C21 Ad 1) Mikkel J21 has been elected moderator and Danish is the language chosen for the meeting. Ad 2) 10 voting members are present. Ad 3) The summary of the last residents' council meeting has been approved. Ad 4) The agenda has been approved. Ad 5) Economy The NYK account has DKK 141,444 and the Network group account has DKK 381,059. Payments of DKK 2,700 have been made for renovating the terrace for the JK block, and another DKK 5,000 have been spent on salaries. Ad 6) Other messages The chairman of Ostenfelt kollegiet (dorm) has visited us to compare financial reports and more. Both dorms pay the same for water use, but Nybrogård pays slightly more for heat than Ostenfelt, who on the other hand have spent twice as much money on renovation than we have. The administration fee at KAB is 10,5 % higher than at POK, to which Ostenfelt belongs. If Nybrogård became part of POK the administration fee would be reduced, however there would be many costs associated with doing so, and this would in the end not save money. The board is keeping an eye on the administration fee at KAB. Ad 7) Board meeting The next board meeting is set to 12th October. The agenda includes confirmation of insurance offers, a new agreement on mutual purchasing of electricity, approval of the construction, reasonable assigning of expenditures, distribution, maintenance conditions, status of the leasing situation and the yearly report. Ad 8A) K-net More funds for K-net can be spent, for instance, on salaries, as currently it is volunteer work. For each person living at Nybrogård, DKK goes to K-net. These funds are managed through the rent, but only DKK 3 of this is actually spent on new equipment, etc. There is also the DKK 30 per person per month that is drawn from rent as network contribution. This money is used for the equipment which is located in Nybrogård. An increase has been proposed, from the current DKK per person to DKK per person, so the net can be upgraded for all the dorms and thereby improve networking. This money can perhaps be diverted from the network group account. This has to be coordinated with other dorms. It cannot be said with certainty when the new system will become available, but it may happen during the autumn holidays. There is the option of spending funds to improve the wireless connection to the common kitchens. Ad 8B) Open house at DTU At open house at DTU the Nybrogård Kollegiet (dorm) may have a stall. A text for a pamphlet about the dorm has already been written. There are meetings about the open house where our dorm should also be represented. Ad 8C) Financial report of the Nybrofestival. The financial report has been distributed to everyone as extra material for the residents' council meeting notification. The financial balance is about DKK 14,000. There have been a few extra costs, such as DKK 4,500 to Den Sorte Gryde for food. It is the first time within the past few years that the Nybrofestival has done this well, and there was a very low number of guests compared to last year, which needs to be improved for next year. It is expected that DKK 16, can be paid back to the residents' council. Furthermore, many thanks to everyone who helped organize the festival and the cleaning that followed. Ad 8D) New translator to NybroTidende. Currently there are two positions as translator for NybroTidende, but this number will be increased to three. There is the same amount of work but since many of the articles are not completed until the last possible moment, another translator is needed. Furthermore, one of the current translators has resigned, which means that there are two vacant positions as translator for NybroTidende. There will be notifications about this in NybroTidende, and the deadline is set to 10th October. Ad 8E) New treasurer As our previous treasurer has moved away, a new one is needed. It has also been decided that there will be established a paid position as alternate treasurer. Three people were present for the positions: Anna M45: She has lived at the dorm for 3 months and has just started studying civil construction at DTU. She has limited experience with accounting, and plans to stay at dorm for 2-3 years. Mikkel R61: Who has lived at the dorm for 1 year and studies physics at KU on his second year. He plans to stay at the dorm for another 4 years. He has no experience with accounting but is eager to learn. Maria N21: Who has just moved in and studies environmental at DTU. She has no experience, but would like to help making the dorm a better place. A voting was set for which one of the three will become the new treasurer. The person with second most votes will become the alternate treasurer. Anna: 6 Mikkel: 1 Maria: 3 Anna M45 is hereby elected new treasurer and Maria N21 is elected alternate treasurer. Ad 8F) Draught beer dispenser The cost of repairing the draught beer dispenser was DKK 4, Continued on next page...

13 SIDE 13 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 8,...continued from previous page which is an increase of 250 % from the approved amount. This money has already been spent, but from now on the chairman of the residents' council must be notified before such large amounts of money are spent. Ad 8G) Materials for daily use of printing for festival, KælderCafé and other arrangements. The payments have been approved. Ad 8H) Residents' meeting The residents' meeting will be held in coordination with the December meeting of the board. Accounting will be approved at the council meeting and s will be proposed. A new board member has to be chosen, as Mikkel J21 is moving out. The term is two years. The residents' meeting is Wednesday December 7th, at 7 p.m., and immediately after this the residents' council meeting will be held. Ad 9) New members and alternates Mikkel R61 is the new alternate for PR-odd. Simon A26 is resigning as representative for AB-even, and will be alternate instead. Thomas B64 is the new representative for AB-even. Ad 10) Other notes. Renewing of terraces Renovation of paved areas Thursday October 20th the asphalt workers started paving the paths outside the JK-block, the parking lot and the paths in the JKLMNO-yard. The work on renovating the paved areas will continue the rest of the year with all the paths facing the parking lots, and after August 1st 2012 the final paving work will be completed. Thursday and Friday of week 42the entrance to the JKLMNO-blocks were blocked for regular traffic. This was due to the large machinery and a few workers who spent the two days in the autumn holidays paving the areas around JK and the yard. The JKLMNO-yard was the first because of the many holes, Lars Kaj explains. "Later this year there will be placed SFstones on all paths in front of the windows facing the parking lots, and in 2012 the paving will be completed." SF-stones are accoring to to IBF a classic within surface finishing and is often used in roads and parking lots in residential areas. SF-stones form an elastic asymmetrical border, where every single stone is kept in place by NO has applied, but their application has been rejected, as the committee does not believe that their requests can be approved. NO is applying for, amongst other items, a grill for a bonfire, but this is rejected as per the rules of the dorm. NO does not understand why their other requests have also been rejected. They received a letter of rejection that they do not feel is acceptable, as one of the reasons for not having their proposal granted was that their application was handwritten. This will be addressed at the next residents' council meeting. Stolen property from the kitchens Items are being stolen from the common kitchens, for instance because of open doors. Installation of door closers has been proposed if this is the neighbours stones, so all pressure impacts are spread over a large area. Sewage pipes examined During the paving project all sewage pipes have been examined for any possible damage. "We have recorded the sewage pipes so we don't have to dig a new hole in the asphalt, if any of the pipes should have any problems," Lars Kaj says. So far there have been no unforseen problems. When the areas are paved it will be difficult for drivers to park their cars. Therefore the board recommends that, during the work in progress, people use other entryways. Also, it is not allowed to park or drive on the grass suring this time, and one must also remember not to create fire hazards. Be careful with shoes - and do not drag tar into the hallways Beacuse of the paving work reaching all the way into the blocks, one must also take care of not to drag tar or other things into the hallways. If you are unfortunate enough to get tar on shoes or clothes, you can accoring to plet-rens.dk do the following: Continued on next page... allowed. Negotiations are being made with Lars Kaj about this. Network group account There are plenty of funds on the network group account, and it has been suggested that some of these can be used to pay off outstanding loans for infrastructure. There are two loans, one for DKK 400,000 and one for DKK 800,000. If these two loans are paid off, the rent might be reduced. Ad 11) The next residents' council meeting is Tuesday November 1st 2011, at 7 p.m. in GH-cellar. NB: A new treasurer has been elected, so from now on all receipts and anything else relevant to the treasurer must be given to the new treasurer, Anna M45. Any topics for the agenda must be sent to Nina C23, 10 days before the next residents counsil meeting at the latest. Thank you for keeping order! Translated by Edward, O-50

14 ÅRGANG 38. NR. 8, NYHEDSBREV SIDE 14...continued from previous page "The stain is soaked with plant oil, butter or margarine for about 12 hours. After which it can be scraped off, and the soaked stain is moistened with washing detergent. If applicable, cover the stain with household film or put the clothes in a plastic bag to keep the stain damp. After 4-6 hours steam the stain and the item is washed at the highest possible temperature it is able to withstand." There will be no information on the ongoing work in progress, so be sure to keep an eye on when the machines 19:00 in the GH-basement Agenda: 1. Election of moderator and the language for the meeting 2. Number of voting members present 3. Approval of the minutes of the last residents' council meeting 4. Approval of the agenda 5. Economics 6. Additional notices 7. If applicable, review of the minutes of the last board meeting or agenda for the next one 8. Inward correspondence a. The KælderCafé's service lift has and workers are working on your preferred paved area. Translated by Edward, O50 Sleep an extra hour between Saturday and Sunday Winter time, also referred to as standard time, is right around the corner. In effect, the sun will rise earlier in the morning, and also set earlier at night. Winter time 2011 officially starts Sunday, October 30 th, 2011 at 03:00, at which time the clocks should be set to 02:00. broken: The lift by the stairs has broken and we seek funds to get it fixed. Carlsberg use it when they deliver every second or third week. We have received an interim price of DKK 8,000-12,000. The KælderCafé seeks funds to cover this expense. b. The KælderCafé seeks permission to extend opening hours until 05:00 during the night of J-day. c. Application for the roof terrace renovation project - NO-odd corridor. NO-odd has recently had their application for equipment rejected by the appointed committee. NO-odd ask that this matter be discussed by the Winter time or standard time, in accordance with EU-commission regulations, always starts on the last Sunday of October, and lasts until the last Sunday in March, at which point daylight saving time starts. Practice a mnemonic rule A mnemonic rule that can be used to keep track of what to do in each case, is: Spring forward, Fall backward. Translated by Nikolaj, N16 Winter time 2011: During the night between Saturday, October 29th and Sunday, the 30th, the clocks are to be turned back an hour. Notice of Residents council meeting Tuesday, November 1st, 2011 residents' council. They feel that the application was rejected unfairly, and would like the approval of their new application to be considered. Document is appended in separate e- mail. 9. Possible election of new council members and alternates, including information of council members leaving the residents' council. 10. Other 11. Date for next meeting Any cancellations must be sent to Nina, C23, October 1 at the latest. Well met! Appendix to item 8a: The KælderCafé's management board is very intent on being able to operate without financial support from the residents' council. So far, we have enjoyed in addition to operating successfully also being capable of paying several expense bills received from the previous management, which at the moment total DKK 9, Around a month ago, our ice maker broke, and since a new one costs around DKK 8,000, we have been temporarily forced to use ice cube bags until we can afford to replace it. Currently, we are close to being able to do that. We sought the Tuborg Foundation for funds towards a new ice maker, but were turned down. Last week, the service lift on the stairway also broke. We have received an interim price of DKK 8,000-12,000 to get it fixed. Without a service lift, Carlsberg requires someone to be present during delivery of goods. The workload related to the Kælder- Café at the moment is very time consuming, and we are looking into minimizing this problem, so it would mean a lot to us to have a working service lift. The combination of expenses for a new ice maker, repairing the service lift, and the fact that we were set back by the expense bills from the previous management, leads us to seek funds for repairing the service lift. Best regards, The KælderCafé's management Translated by Nikolaj, N16 Appendix to item 8c: As agreed, we have created a budget outlining the equipment we would like to purchase for our grass areas. The budget is shared with NO-even, so that they have DKK 2000 available for the roof terrace, and we have DKK 2000 available for the grass areas. 2 soccer football goals at DKK 199 each a total of DKK soccer football at DKK rounder set at DKK volleyball net at DKK volleyball at DDK herb- tree at DKK 444. Total: DKK 1994 Previous roof terrace renovation budget from the NO corridor: 1 grill starter at DKK 99 1 copper fire pit at DKK outdoor broom at DKK axe at DKK hacksaw at DKK shovel at DKK Total: DKK

15 SIDE 15 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 8, Demonstration of the new machines at the laundromat During week 42 the machines in the laundromat were replaced with new, improved models, and on Monday, October 24, a demonstration of the new machines was held for anyone interested. NybroTidende's dispatched staff was on the spot, and in this article, you will be able to pick up a few pieces of advice about what to take notice of the first time you wash and dry your clothes. Two instructors presented the machines and their new functions, as several interested made use of the situation by also fetching their new laundry token at the janitor's office while attending the demonstration. People came and went during the whole ordeal, and were crowded in the laundromat when things were most busy. Many were interested in hearing how the new machines worked, and various questions were asked of the two instructors. The attending crowd was also shown a trial wash. The conclusion of the demonstration is that the machines look like before, but there are differences that are worth familiarizing yourself with before you start washing. The washers The washers function basically as before. Washer number 2 was already of the new model before the exhaustive replacement, so if you have had a chance to use that one, it will not be a problem learning how to use the rest. Be aware of the following: Longer loading times: When you start the machine, a longer amount of time may pass than you will be used to before it reacts, so be patient. Automatic soap dosing: The soap dispenser now doses the soap according to the weight of the clothes, and the option to choose half soap is no longer available. It is possible to use your own detergent, but you will need to apply it in a detergent ball, since the soap tray is no longer present. New options for editing: The washers have four standard programs to choose from. When one of them has been chosen, it is possible to edit it freely with regards to temperature, centrifuge speed, pre-wash and so on, in order to customize it to your specific needs. Countdown timer: It is still possible to view the remaining time for each individual load of laundry. The dryers The dryers function slightly differently than before, and if you are not familiar with the differences, it may cost you. In order to ensure an effective drying, you need only follow a few easy guidelines you may even end up saving some money. The new machines are more energy efficient than the old ones. Be aware of the following: Same monitor for all the dryers: The same monitor is now used to pay for all four dryers. It is mounted in the middle between the dryers. Pay beforehand: When using the dryers, you will have to pay for X times 10 minutes at a time beforehand (the price per minute is DKK 2,30 the same as before). Be aware that if you have paid for 30 minutes (3 x 10 minutes), and it only takes 22 minutes, the remaining 8 minutes will be lost. The dryer will shut off when the paid time has run out, whether the clothes are dry or not. Put the clothes in before paying: When you have paid for X times 10 minutes, the timer starts immediately, so it is important that you put your clothes in beforehand. A and B-programs operate according to the moisture level of the clothes: All A and B -programs are fully automated, and have a maximum air temperature of 90 degrees Celsius. That means they shut off when the moisture level has reached the chosen value. The current moisture level can be seen on the display on each individual dryer. Choose the desired moisture level: A good rule of thumb to follow is that the moisture level of the clothes is around 50% before you put it in to the dryer. You can use that information to determine the desired moisture level you want your clothes to have when you take it out. Four time controlled programs: Besides the A and B-programs, another category of programs called time controlled programs is available. There are four varieties to choose from: Warm, cold, wool and fine. When using these programs the display shows the current time left instead of the moisture level. Protecting the clothes: The button with the feather symbol activates the half temperature function, and it can be chosen together with any of the other programs, if you want to protect your clothes. A piece of advice is that the half temperature function roughly doubles the Continued on next page...

16 Å RG A NG 38. NR. 8, NY BR OT I DE ND E SIDE 16...continued from previous page length of the drying cycle. Therefore, when choosing half temperature together with the B-program "tørt + (extra dry / 0% moisture), it may be a very long time before the dryer stops. Other questions How does the laundry token work? It is important to hold the token on the correct way so the machines can read it correctly. Hold it with your thumb on the area of the token where a thumb print seems to be printed (left side). Then hold the token up in front of the black field on the machine until the display indicates a successful read. How do I reserve machines? As before, it is possible to reserve the washers directly in the laundro- mat and via the internet. In the laundromat, the machines are reserved on the monitor between the dryers. On the internet you need to use the same user name and password, as you used with your old laundry card. If you have lost the old user name or password, you can get a new one at the janitor's office during opening hours. Bring your laundry token. How do I get in to the laundromat? In the same location as the card reader used to be, a new scanner now registers the laundry token when you hold it up in front of it. Have fun washing! Translated by Nikolaj, N16 The all-purpose field project needs help T he dream of an all-purpose field in the dorm was first thought up at the residents' council meeting in March Since then the idea has developed, and the project has been passed through several eager residents, the current of which is Lasse, C21. Now the project has stalled due to not enough people participating, and Lasse needs help in order for the project to continue. At the moment focus is on the residents being able to have an allpurpose field where we all can get together to play various ball games and do many other social activities. During his time as the person responsible, Lasse has put a lot of effort into planning and speaking with contractors about the layout of a possible all-purpose field. However, it is not possible for him to complete it on his own next to his studies, and he therefore needs help for seeking fonds, to acquire the remaining money, in order for the project to truly start. A good template for an application has already been created, and Lasse will still be front runner on this project. The primary concerns are finding fonds and sending applications. Volunteers are requested to contact Lasse C21 on gmail.com. Help us make the all-purpose field a reality for the many residents. Translated by Edward, O50 REMEMBER THE GREEN DORM ON SUNDAY OCTOBER 30TH FROM 10 A.M. There will be FREE FOOD for all, and there will also be NICE PRIZES for THE MOST HELPFULL HALL, THE BEST GARBAGE COLLECTOR and THE BLOCK WITH THE FEWEST OWNERLESS BIKES - so bring your fellow hall mates and meet up IN FRONT OF LARS KAJ S OFFICE Sunday the 30th of October. ALSO REMEMBER: Without a strip on your saddle post there will be no bike in the bicycle rack on Monday morgning

17 SIDE 17 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 8, Two new translators hired NybroTidende's staff now includes two new faces. The two new staff members, Edward and Nikolaj will help with the translations at NybroTidende, so the English speaking residents can also enjoy the paper. Here is a short introduction of the two. Edward, O50 Edward is the first of the newly acquired translators at NybroTidende. His everyday life includes studying as a laboratory technician on his final year, jogging three times a week with a friend and having a good time with the other residents of the corridor. I spend a lot of time with my dear friends and neighbors at the NO-even corridor, who have become like a second family to me. NO-even is a very enjoyable corridor to live in, and we share a great sense of solidarity, he tells. Edward moved in to the dorm in December 2009 and is planning to stay as long as he can. I will be finished with my current education in 2013, so I will definitely be staying till then, he says. Edward is a regular reader of NybroTidende, and takes in every issue when they are released. Since Edward was born in England and speaks English with his parents, he has a firm grip on the English language and feels capable of handling the job as translator. That is also why he applied for the job. I would like to translate because I know I would be good at it. My native language is English, so I am used to expressing myself in English, he says and continues Besides, it would also be a nice way of earning a little extra on the side and contributing towards making NybroTidende an even better paper. NybroTidende warmly welcomes Edward to the team! Translated by Nikolaj, N16 Nikolaj, N16 Nikolaj is the second of the two new translators for NybroTidende. He is studying computer programming, is employed as a trainee in the department of systems development. He uses part of his spare time on tinkering with computers, and he has an interest for languages. "I am also an alternate member of the board of the KælderCafé, and I have just translated part of their website to English. Furthermore, I would like to become an active member of the residents' council when it is possible, as it provides an excellent insight of the dorm life." Nikolaj moved into A30 in March 2011, but has just moved to the larger room in NO-even. He expects to stay for a few more years. "So far I expect to complete my studies in March 2016, but you never know what might happen," he explains. Nikolaj has lived in the USA for four years, so his English skills are optimal. He applied for the job as translator because he would like some more experience with written English and Danish, which he has done until now in connection with his previous job. "I have worked in the IT-support department for three years, where I was able to use my English a lot. Unfortunately I cannot do so anymore, because in the new department we almost only communicate in Danish, so this is an opportunity for me to use my English skills," he says and adds "Besides, I would like to contribute to the dorm, and I can do that here." NybroTidende heartily welcomes Nikolaj on the team! Translated by Edward, O50 K-Net issues Explanation from the network group Friday, October 28 th, several residents experienced problems with their internet connection. The problem was, according to the network group, caused by a router set up by a resident (in order to gain wireless network access in their apartment. The nybro wireless network does not provide coverage for the apartments only the corridors). Allan from the network group explains: In this particular case, the resident had not done anything wrong. He had connected it as stated in the documentation bro.dk/for-beboere/internet/oftestillede-spoergsmaal/#router. Apparently a problem with the router caused an enormous amount of socalled broadcast -traffic to flood the entire dorm in such quantities that the dorm's network switches could not keep up. Until we have determined exactly what the problem with the router is, we have agreed that he will not connect it again. The most typical problem with the network is that people don't follow the instructions and set up their router incorrectly. Luckily this type of problem will not present itself with the new setup the network group and K-Net are working on. Every room will be properly separated (a so-called layer 3-separation, which we obtain by creating a separate VLAN for each room). All traffic from the rooms will be lead through a filter. This way, it will not be possible to disturb each other's internet connection. It will also make the K- Net utility obsolete, since we can produce the law required logging (http://da.wikipedia.org/wiki/ Logningsbekendtg%C3%B8relsen ) without the K-Net utility through this new technique. Allan says and continues Since we are upgrading some of the hardware in the process, we can also raise the download limit ( fair-use -limit) from the current 50 gigabytes to a far greater number, and practice reducing the speed when the limit has been reached instead of completely cutting off the user, as the present system does. Translated by Nikolaj, N16

18 ÅRGANG 38. NR. 8, NYHEDSBREV SIDE 18 FC Nybro becomes FC Runners EVENTS IN FC Nybro finished in second place after a well deserved 1-0 victory over William Demant in the last match of the dorm tournament. Meanwhile, Tietgen lost to Ostenfeld, which also improved the end result. This means that they will now play a decisive playoff match for a spot in the first division. The opponent is a team from the first division, and the game will be held either Sunday, November 13 th or Sunday, the 20 th. Jakob, C3, is excited about the opportunity of advancing to first division, but is sorry the game is held so late in the year. It is very regrettable that this game is being held so late in the year, since we, by then will not have trained for a month. The same thing is probably true of the opponent, though, he tells. Our expectations of next season will be very dependent on how we do in this last match. Running in the Winter months In the Winter months, the team is idle and no training is done. Therefore, Jakob has introduced runs which anyone can join, and hopes people will take advantage of the offer. Last year, only the football team participated, so this year I have done things differently. This year, a facebook group called Nybro Running has been established, which all residents of Nybrogård kollegiet can join, he says. Several members of the football team have already joined, but at the moment, there are far more members from outside the football team. Jakob's idea was that all residents should be able to join the group, and afterwards they could receive administrative rights. People could create an event when they plan to run. Others can then join them, he explains. The group is running twice every week at the moment. The idea is to run three times during some weeks, but it is partly dependent on people's schedules. I like to run at least twice every week, and I create an event for each occurrence. That means that there will always be at least two possibilities to join each week, Jakob tells and continues. We have been running for two weeks now, and we have been 2-3 people each time so far. The group has 27 members at the moment. The course depends on the participants Just like the training in FC Nybro, the running is for everyone. That means the courses will be adjusted according to the people that participate each time. The courses have so far been 5-7 kilometers, and the plan is to keep the courses below 10-13km depending on who and how many join in. My own intention has been that anyone can join in the running, regardless of their level, but I do expect people to be able to run 5km in their own pace. I would of course love to explain all the courses, so that they can find their way back home, but it should not result in having to walk because others can't run the course in a calm pace. Jakob explains. To join the group, just log on to facebook and search for the group Nybro Running. Translated by Nikolaj, N16 New chairman in FC Nybro Friday bar Private party Friday bar Friday bar Friday bar Jakob, C3, has been chairman of FC Nybro during this past season, and has lead the team to an impressive second place in the dorm tournament, with the possibility to advance to first division if they win the important playoff match. After the final match, Jakob will resign and pass the baton to his neighbor, Gabriel. My neighbor, Gabriel Tecuceanu has volunteered as the new chairman. This is great for the team, given that he would also have been my preferred choice. With Gabriel as coach, I am not in doubt that we will be entering another good season next year, Jakob says.

19 SIDE 19 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 8, Den personlige side Bestyrelsen Søren, Mikkel, B-50 J21 Mikkel, Camilla, J-21 N15 Bo, Jonas, S-30 D59 (suppleant) Beboerrådet Formand Mathias, O-05 O5 AB-ulige Martin, B-43 Amanda, A21 (sup.) AB-lige Søren, Thomas, B-50 B64 Morten, Simon, A26 B-44 (sup.) CD-ulige Jonas, D-59 D59 Mark, Marina C-27 D49 (sup.) CD-lige CD-lige Casper, Thomas, D-64 C22 Cecilie, C-34 (sup.) EF-ulige EF-ulige Maria, Philip, F47 E-21 Casper, E-15 (sup.) EF-lige EF-lige GH-ulige GH-ulige GH-lige GH-lige Steffen, Thomas, H-52 G26 Thomas, G-26 JK-ulige JK-ulige Magnus, Julie, K47 K-43 Jarl, K-41 (sup.) JK-lige JK-lige LM-ulige LM-ulige LM-lige LM-lige Christian, M61 Qi, M41 (sup.) NO-ulige NO-ulige Camilla, Lærke, N37 N-31 Thomas, Cecilie, O47 O-51 (sup.) (sup.) NO-lige NO-lige Jesper, Atle, O56 N-16 Nanna, O-62 (sup.) PR-ulige PR-ulige Jonas, Kasper, P-27 P31 Martin, Mikkel, R-43 R61 (sup.) (sup.) PR-lige PR-lige Kristine, Casper, P18 P-20 ST-ulige ST-ulige Mathias, Mathias, O-05 O5 Jens Olav, S-39 (sup) ST-lige ST-lige Thomas, Anders, S-24 T64 Lejligheder Lejligheder C, C, D, D, G Cecilie, Alice, G-7 D5 Cecilie, Jakob, C3 D-5 (sup.) (sup.) H, L Jakob, G-3 (sup.) H, M, O, S M, O, Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal Forslag være til sekretær beboerrådsmøder Nina, C23, m.v. skal være Pernille, D-55, i hænde senest 10 dage før mødet. i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Julie, Anna, O-46 M45 Beboerrådssekretær Pernille, Nina, C23 D-55 Revisorer Casper, E-15 Erik, N-36 NybroTidende Cecilie, D-05 D5 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag 16:45-17:45 kl og og torsdag torsdag kl. 18:45-19: i GH- i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid tirsdag onsdag :30 i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag og onsdag i GH-kælderen i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A21 Klubber Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Klubber Musikrum Søren, B-50 Kanolauget Allan, L-03 Musikrum Ask, Fodboldklub M47 Allan, Havegruppen L3 Kunstklub Ulrik, L-18 Havegruppen Alice, G-07 Julie, H51 Amanda, A21 Hundeklub Cykelværksted Rollespilsklub Line og Janus, M-01 Bryggerklub Per, G-07 Mikkel, R61 Kristian, C20 Bryggerklub Motionsrum Cykelværksted Motionsrum Kristian, C-20 Paiman, M-65 Jesper, C38 Rasmus, M49 T-Bone, S-17 Søren, N-33 Andreas, D52 David, M55 Filmklub Service Fodboldklub Christian, Nøgleordning M61 Jakob, Bordtennis/hokey C3 Qi Jon, Hu, M-3 M41 Kuba, CD-Kælderen D1 Tlf: (46 83) Bo, S-30 Cykelværksted Service Tlf: (49 30) LM-Kælderen Nøgleordning Mikkel, J21 J-21 Bordtennis/hockey Klapstole Tlf: Tlf: (45 (4521) CD-Kælderen Stig, S-05 Mik, For at R49 blive låst ind Cykelværksted Tlf: koster det: (48 49) LM-Kælderen Trailer Kl. 9-21: kr. 50,- Lars Kaj (insp.) Thomas Kl. 21-9: C22 kr. 100,- Klapstole Tlf: Stig, S5 For at blive låst KælderCaféen ind Trailer koster det: Lars Kaj (insp.) Bestyrelsen Kl. 9-21: kr. 50,- Fadølsanlæg Kl. Formand 21-9: kr. 100,- Mikkel, Daglig J21 leder Bo, S-30 Christoffer, K-55 Næstformand Casper, P-18 KælderCaféen Udlejning og job Casper, E-15 spørg på mail Kasserer Fremover vil KælderCaféen have åbent Mikkel, J-21 fredage kl. Tlf: Beboerrådsrep. og en lørdag om måneden Mail: kl Jesper, N-16 (annonceres separat) Åbningstider Formand: Simon A26 Næstformand: Onsdag kun efter Amanda, aftale A21 (kl ). Skriv Kasserer: mail minimum Ulrikke, en O53 uge i forvejen. Sekretær: Fredag kl. Amanda, (05) N17 happy hour Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Lørdag kl. Nikolaj, (05) N16 Mulighed for privatfester lørdag Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Vaskeriet Åbent 8-7 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: Maj-aug: åbent til 22 alle dage

20 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvilken tøjvirksomhed overtog designet af dragter til det danske fodboldlandshold i 2004? Hvad kaldes et menneskes sygelige lyst til at blotte sig for andre mennesker? Hvilken rockgruppe, der havde Pernille Rosendahl som frontfigur, blev opløst i 2005? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D-05 (redaktør) Hvad er det danske navn for grundstoffet plumbum? Hvilke to lande mødtes i VMfinalen i fodbold i 1978? Fordomstesten - hvad tænker du? Er teologistuderende støvede og kedelige, tror studerende fra handelshøjskolen at lykken er at blive rig og drømmer alle sygeplejersker om at score overlægen? Vores fordomme om andre studieretninger florerer i bedste velgående. Studerende Online tester fordommene og giver de studerende mulighed for at give svar på tiltale, med en række frække spørgsmål fra fordomskassen. Læs nogle af de største fordomsspørgsmål her - svarene må du læse på studier.aspx. DTU: Nørdernes højborg? Valgte du at studere på DTU, fordi det ligger langt fra by og mennesker? Er det rigtigt, at I griner af ting som programmering og differentialligninger? Er det ikke svært at score, når du praktisk taget aldrig bevæger dig udenfor en dør? Sover du stadig i dit supermand sengetøj? Forstår andre mennesker hvad i taler med hinanden om? Er det et af optagelseskravene på DTU at man skal være tør og kedelig? CBS: Audi, job hos Kunde & Co. og den helt rigtige attachémappe? Glæder du dig til at få din første Audi? Hvordan har I egentlig formået at sætte jer på hele reklamebranchen, når I tror, at statistik og analyse kan gøre det ud for kreativitet og humor? Har du overhovedet tid til at studere, når du skal arbejde 30 timer om ugen hos Kunde og Co.? Ja, jeg fulgte jo bare sværmen af attachetasker for at finde herud Er det ikke lidt tomt kun at studere med henblik på at tjene penge? Humaniora: Dovne studerende? Synes du, det er rimeligt, at samfundet skal bruge millioner på, at du som humaniorastuderende kan pille dig selv i navlen og dyrke egne interesser? Burde man ikke skære studietiden for humaniora ned, når I alligevel kun har to forelæsninger om ugen? Hvad sker der med kandidaterne - vi ser dem jo ikke ude i samfundet? Glæder du dig til at komme ud og være Bonus DTU joke: "Did you hear about the mathematician who was looking all over for the sum of the eigenvalues of a matrix but couldn't find a trace"? på dagpenge? Jura: Børn med rige forældre? Går det meget ud over studiemiljøet, at alle har så spidse albuer? Synes du ikke det er uretfærdigt at du kommer til at tjene en masse penge på at udnytte mennesker i nød? Hvorfor har du ikke jakkesæt på? Behøver du overhovedet at modtage SU, når dine forældre tjener en million om året? Er det ikke irriterende at miste fatningen når du møder et problem som ikke kan løses med en paragraf? Teologi: Støvede og kedelige? Har din familie altid været indre missionske? I får rimelig meget baghjul af muslimerne i disse dage. Skyldes det måske, at de eneste kendte kristne danskere er Jesper Langballe, Tove Fergo og Moses Hansen? Er det ikke lidt dystre udsigter at skulle flytte til Vestjylland og prædike for tre mennesker, når du er færdig? Cecilie, D5

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere