SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm, hvor SHS s 50-års jubilæum samtidigt blev fejret. Nyhedsbrevet bringer billeder fra dagene i Stockholm. Jeg vil minde læserne om den heraldiske udflugt, der omtales s. 11, og opfordre så mange som muligt at tilmelde sig. Som omtalt i et tidligere nummer, er nyhedsbrevet nu åbent for annoncering, og de første annoncer bringes i dette nummer. Skulle nogen være interesserede i at annoncere, eller kender andre, der kunne være interesserede, kontakt da gerne redaktøren. REDAKTØR: RONNY ANDERSEN - FREDERIKSHOLMS KANAL 26 D, ST. TH KØBENHAVN K - DANMARK I DETTE NUMMER S. 1: REDAKTØRENS HJØRNE - INDHOLD S. 2: TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND S. 3: BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS - FINSK FOREDRAG S. 4: FORESPØRGSLER S. 5: 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM - SHS 50 ÅR S. 9: ORMOND PURSUIVANT - CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH S. 10: HERALDIKKENS 15 GLÆDER - SLAINS PURSUIVANT - CANADISKE HEROLDER S. 11: NYT OM MEDLEMMER - NY HJEMMESIDE - HERALDISK UDFLUGT S. 12: INTERNATIONALT KOLLOKVIUM INTERNATIONAL KONGRES 2010 S. 13: SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA S. 14: SOMMERTURNERINGER Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 1

2 TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND Foto: Joakim Pauli SHS s daværende formand, Allan Tønnesen, styrelsesmedlem Nils G. Bartholdy og styrelsesmedlem og redaktør af Heraldisk Tidsskrift, Poul Holstein blev i foråret hædret med Svenska Heraldiska Föreningens fortjenstmedalje for deres indsatser for nordisk heraldik. På SHF s årsmøde på Grand Hotel i Lund den 7. marts blev medaljerne overrakt, og modtagerne kvitterede med et foredrag hver. Allan Tønnesen fortalte om Den danske enevoldsarveregeringsakt 1661 og dens 1600 segl, Nils G. Bartholdy om Det danske rigsvåben fra Margrete I til Margrethe II mens Poul Holstein afsluttede med sit foredrag om Våben von Bertouch og baron de Bertouch-Lehn. Dagen afsluttedes med en middag og hyggeligt samvær. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 2

3 BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS En fuldkommen katastrofe blev lykkeligvis undgået, da det engelske College of Arms bygning på Queen Victoria Street i London brød i brand den 5. februar. Flere udrykningskøretøjer var på stedet efter få minutter, og det lykkedes at få branden under kontrol, mens 35 personer blev evakuret fra bygingen. Ingen mennesker kom til skade, og der er tilsyneladende ikke sket større skade på de heraldiske samlinger. Ilden brød ud i på 3. og 4. sal i bygningens vestside, hvor flere af herolderne har kontorer, og hvor kunstnerne, der er tilknyttet The College of Arms har deres arbejdsrum. FINSK FOREDRAG Tirsdag den 17. marts 2009 kl holdt afdelingschef ved Åbo historiska Museum Tom Bergroth et veloplagt foredrag i Dansk-Finsk Forening om de udmærkelsessystemer, der har været praktiseret i Finland, da landet hørte under den svenske konge, dernæst under den russiske zar og siden selvstændigheden i De tre epoker har sat deres tydelige spor i det officielle Finlands kultur. Tom Bergroth er en fremtrædende heraldiker og numismatiker og internationalt kendt som ekspert i ordens- og medaljevæsen. Finlands Hvide Roses Orden, Finlands højeste udmærkelse. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 3

4 FORESPØRGSLER Dette våben er set på mærkater, både på et parkeringsskilt på Frederiksholms Kanal og på en affaldsspand på Højbro Plads (begge København). Kender nogen noget til dette våben, eller hvorfor det ses klistret op forskellige steder i København, hører redaktøren gerne om det. Kan nogen af nyhedsbrevets læsere identificere våbenet på ovenstående segl? Eventuelle bud kan sendes til redaktøren. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 4

5 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM Det 5. nordiske heraldiske kollokvium blev afholdt maj i Stockholm, hvor Kungl. Slottet lagde lokaler til en række spændende foredrag om temaet Personvåben og våbenret. Der var også lejlighed til et besøg i Riddarhuset, Riddarholmskyrkan og banketten samt et mere uformelt aftenselskab afholdtes i Frimurerordenens Stamhus. Samtidig fejredes Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, hvilket gav sig udslag i udnævnelse af æresmedlemmer (se de næste sider) samt gaver til Selskabet, hvoraf to - et våbenflag og en heroldstav - ses ovenfor. Næste kollokvium finder sted i Helsingfors Fotos: Maibritt Zuschke, Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 5

6 ÆRESMEDLEMMER AF HERALDISK SELSKAB, UDNÆVNT 2009 Peter Kurrild-Klitgaard, formand I de første fem årtier af Heraldisk Selskabs eksistens er i alt seks personer blevet udnævnt til æresmedlemmer: Arvid Berghman, Sverige (1961), Sven Tito Achen, Ole Rostock og Ernst Verwohlt, alle Danmark (1984), og Knud Prange, Danmark, og Jan Raneke, Sverige (1999). I forbindelse med Heraldisk Selskabs generalforsamling 2009 er nu også de følgende fire, nordiske heraldikere udnævnt til æresmedlemmer af selskabet som anerkendelse for deres ekstraordinære indsats for at fremme studiet af heraldik i Norden. Antikvar, cand.mag. Allan Tønnesen (Danmark) har været en fremtrædende profil i dansk og nordisk heraldik i fire årtier. Han har været en central person i SHS som styrelsesmedlem i 36 år ( ), redaktør af Heraldisk Tidsskrift i et årti, selskabets næstformand i to år og dets formand i 12 år. Ligeledes har han været en væsentlig bidragyder til det videnskabelige studium af heraldik. Både gennem bøger og artikler har han etableret sig som Danmarks absolut førende ekspert udi brugen af bomærker, og givetvis Skandinaviens største autoritet på området. Allan Tønnesen har også interesseret sig for heraldikkens praktiske anvendelse, f.eks. indenfor kunst og brugskunst som illustreret af hans studier af skydeskiver. For tiden arbejder Allan Tønnesen med en kommenteret udgivelse af den dansk-norsk-islandsk-færøske Enevoldsregeringsakt fra 1661, der indeholder hundredvis af segl. Seniorforsker, arkivar, cand.phil. Nils G. Bartholdy (Danmark) har gennem fire årtier været en af de mest fremtrædende nordiske heraldikere, og samtidig i vidt omfang nordisk heraldiks ansigt overfor resten af verden. Som historiker, arkivar og Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler har Bartholdy gennem årtier været dén centrale person for dansk offentlig heraldik og haft en afgørende indflydelse på dansk offentlig heraldik. Fagheraldisk har Bartholdy sat sig varige spor på en række områder - gennem flere bøger, senest om danske adelsbreve, og et utal af videnskabelige artikler. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 6

7 Som den givetvis største autoritet indenfor studiet af dansk kongelig heraldik i i hvert fald et århundrede og med væsentlige klassiske bidrag indenfor studiet af særligt adels- og ordensheraldikken under den ældre enevælde. I SHSregi har han været styrelsesmedlem i 38 år, næstformand i et årti og siden 2008 med-redaktør af Heraldisk Tidsskrift. Tillige har han været den uden sammenligning mest fremtrædende nordiske heraldiker i internationale sammenhænge, bl.a. som medlem af Académie Internationale et d Héraldique, dettes vicepræsident, medlem af og sekretær for de internationale genealogiske og heraldiske kongressers Bureau Permanent, samt SHS repræsentant i Confédération Internationale de Généalogie et d Héraldique. Ikke mindst har han været den udfarende kraft i etableringen af SHS s nordiske kollokvier, hvert andet år siden Kunstneren Bengt-Olof Kälde (Sverige) har gennem fem årtier været en dominerende kunstnerisk skikkelse indenfor nordisk heraldik, og i særdeleshed indenfor svensk heraldisk kunst, hvilket har gjort ham til en af de mest respekterede, nulevende heraldiske kunstnere. Som kongelig våbenmaler har han leveret en imponerende mængde prægtige Serafimerriddervåbener, ligesom han har skabt en mængde exlibris og slægtsvåbener til Skandinavisk Vapenrulla, samt bidraget til svensk og europæisk kirkeheraldik. Kälde var blandt de tidligste medlemmer af Heraldisk Selskab og etablerede i 1961 som ung mand en lokalafdeling af selskabet i Uppsala. Derudover har han bl.a. designet den flotte udgave af selskabets våben, der anvendes i forbindelse med de nordiske kollokvier. Historikeren, cand.mag. Poul greve Holstein (Danmark) har igennem to årtier sat et kraftigt præg på Heraldisk Tidsskrift som dettes redaktør og som styrelsesmedlem i selskabet. Han har både formået at holde den høje faglige og læseværdige kvalitet, som hans redaktør-forgængere anlagde, men tillige har han taget tidsskriftet til nye, høje niveauer gennem sine høje kvalitetskrav og sin meget engagerede og aktive redigering. Som historiker har Poul Holstein tillige leveret væsentlige faglige bidrag ikke mindst indenfor genealogien og personalhistorien, men tillige for studiet af nordtysk middelalderheraldik og dansk adels- og majoratsheraldik. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 7

8 BILLEDER FRA STOCKHOLM MAJ 2009 Fotos: Maibritt Zuschke, Jens Christian Berlin og Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 8

9 ORMOND PURSUIVANT OF ARMS, MARK D. DENNIS Lord Lyon King of Arms har pr. 1. juni udnævnt Mark D. Dennis, formand for The Heraldry Society of Scotland, præsident for Bureau Permanent des congrès internationaux de généalogie et d héraldique samt, ikke mindst, heraldisk kunstner, til Ormond Pursuivant of Arms ved The Court of Lord Lyon, den skotske heroldsmyndighed. Til højre ses Mark Dennis våben, med krydslagte heroldsstave og omhængt af en guldmedaljon som tegn på hans embede. Økserne i våbenet blasoneres i øvrigt som Danish axes og skal ses som talende elementer, der spiller på efternavnet Dennis, fra le Danais. Mark D. Dennis våben som Ormond Pursuivant, tegnet af ham selv. CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH ( ) Carl-Alexander von Volborths våben, tegnet af ham selv. Den internationalt kendte heraldiske kunstner og forfatter, Carl-Alexander von Volborth, døde 25. februar 2009, kun fire dage efter sin 90-års fødselsdag. De fleste vil kende hans publikationer, der som oftest var illustreret af ham selv med våbener i en karakteristisk, kraftig streg. Især von Volborths viden om den ganske verdens heraldiske traditioner var enestående, og et emne for flere bøger, Heraldry Customs, Rules, Styles og klassikeren Alverdens heraldik i farver - som i øvrigt var en af de første indgange til heraldikken for dette nyhedsbrevs redaktør. I de senere år arbejdede von Volborth med den humoristiske side af heraldikken i flere bøger. Han modtog Gustaf von Numers-prisen i Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 9

10 HERALDIKKENS 15 GLÆDER Sven Tito Achens bog fra 1978, Heraldikkens femten Glæder, har i mange år været udsolgt, men er nu, til markering af Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, blevet nyudgivet. De gamle sort/hvide illustrationer er blevet udskiftet med nye i farver, der yder den farvestrålende heraldiske kunst den ære den fortjener. Derimod er Sven Tito Achens fremragende tekst bevaret næsten 100 %. En af verdens bedste og mest underholdende bøger om heraldik kan snart købes, hold øje med SHS s hjemmeside! SLAINS PURSUIVANT Peter Drummond-Murray of Mastrick, der siden 1982 har bestredet embedet som den skotske jarl af Errolls private herold, Slains Pursuivant, er trådt tilbage. Ny Slains Pursuivant er juristen John Stirling. Til venstre ses Drummond-Murrays imponerende våben sammen med hans hustru, Barbara Hopes våben, og nederst Slains Pursuivants embesbadge. CANADISKE HEROLDER Endnu nogle heraldiske udnævnelser, denne gang i Canada; Bruce Patterson blev i 2008 udnævnt til Saint Laurent Herald hos The Canadian Heraldic Authority. Manon Labelle er pr. 1. juni 2009 blevet udnævnt til Miramichi Herald samme sted. Saint Laurent Heralds badge ses til venstre, Miramichi Heralds badge ses til højre. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 10

11 NYT OM MEDLEMMER Martin Sunnqvist, SHS s sekretær, forsvarede i maj måned sin licentiatafhandling ved Lunds Universitets juridiske fakultet, og kan nu kalde sig jur.lic. Emnet for afhandlingen er: Rättsstatens domare - att vara och synas vara självständig? En analys av de nordiska domarnas självständighet från talet till nutid. Peter Kurrild-Klitgaard, SHS s formand og Antti Matikkala, styrelsessuppleant, er begge blevet valgt til fellows i det britiske Royal Historical Society. Kaare Seeberg Sidselrud, redaktør af Heraldisk Tidsskrift, blev 26. juni 2008 korresponderende medlem af l Academie Internationale d Heraldique. NY HJEMMESIDE Jens Christian Berlin, webredaktør SHS introducerade i maj en ny hemsida på adressen Till en början är det framför allt sidans utseende som kommer att märkas för besökare. Efterhand kommer fler funktioner att läggas till. Den nya hemsidan bygger på en helt ny plattform som kommer göra det möjligt att utveckla sidan kontinuerligt. För webbredaktionen innebär den nya tekniska lösningen bland annat att det är enklare att redigera innehållet på sidan. För framtiden planeras bland annat ett heraldiskt kalendarium samt möjlighet för sällskapets medlemmar att logga in och få tillgång till internt material. För närvarande undersöks möjligheten till betalning över Internet för medlemsavgift samt vid försäljning av böcker. Vapenrullan över sällskapets medlemmar kommer naturligtvis att finnas även i framtiden, men teknisk lösning för denna funktion är ännu inte klar. Delar av den tidigare webbplatsen finns tillsvidare kvar på HERALDISK UDFLUGT Heraldisk Selskabs Afdeling for København og Omegn indbyder lørdag 31. OKTOBER 2009 til rundvisning i Kong Hans Vingård, Vingårdsstræde 6, København, med specielt fokus på den bevarede våbenfrise PROGRAM: Kl Kl Kl Frokost Omvisning i Kong Hans Vingård v. Allan Tønnesen Kaffe og afslutning Tilmelding til Niels Arne Dam, eller Ronny Andersen, SENEST 1. oktober 2009 Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 11

12 INTERNATIONALT KOLLOKVIUM 2009 Det internationale heraldiske kollokvium afholdes september 2009 i Verviers, Belgien. Emnet er Heraldic law, usage and customs past, present and future. ARS HERALDICA Heraldisk kunst og rådgivning Ronny Andersen Kongelig våbenmaler Kollokviets emblem, tegnet af Roger Harmignies, en heroldskåbe med byen Verviers våben. INTERNATIONAL KONGRES 2010 Den 29. Internationale Kongres for de Genealogiske og Heraldiske Videnskaber finder sted i Stuttgart, Tyskland, september Emnet er: Identitet i genealogi og heraldik. Komponering af nye våbener Våbentegninger Exlibris Heraldiske illustrationer Heraldisk rådgivning Foredrag Og meget andet... NYHEDER Trykning af exlibris tilbydes Salg af illustrationer: Kongressen arrangeres i samarbejde med Pro Heraldica og Wappen- HEROLD. Pro Heraldica og Wappen-Herolds våbener Se mere på Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 12

13 SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA Matthias Á. Jóhannsson, forman Societas Heraldica Islandica NYETABLERET HERALDISK FORENING I ÍSLAND Den 8. mai 2009 blev der i Reykjavik etableret heraldisk forening, med det formål at öge kundskab og samle materiale om helaldik og beslegtede evner, både hvad angår Island perc. såsom internationelt. Foreningen blev valgt navnet; SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA ( Félag um skjaldarmerkjafræði ) Til styret for foreningen valgtes: Formand, Matthías Árni Jóhannsson, ( Salgschef; Suppleant i SHS styre ) Sekretær, Jón Þór Hannesson, ( Direktör ) Andre i styret: Árni Þ. Árnason, ( Fhv. departementschef ai.; SHS Valberedningensmedlem ) Jón Sigurðsson, ( Ökonom; Universitetslektor ) Stefan Snæbjörnsson, ( Inredningsarkitekt; Styremedlem SHS ) Fra venstre: Jón Thor Hannesson, Matthías Á. Jóhannsson, Árni Þ. Árnason, Stefán Snæbjörnsson Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 13

14 SOMMERTURNERINGER Der er mulighed for oplevelser af heraldisk karakter under det årlige middelaldermarked i Horsens, Danmark. For første gang nogensinde afholdes der et officielt EM i Ridderdyst. I samarbejde med The International Jousting Association har festivalen arrangeret en ægte ridderturnering, hvor konkurrencen er ægte og resultatet ikke er givet på forhånd. Riddere fra hele Europa kæmper i Horsens om retten til at kalde sig europæisk mester i Ridderdyst. Turneringen er IKKE et skuespil, slagene bliver ikke markeret og resultatet er ikke aftalt på forhånd. Der er derfor garanti for spænding og en ganske særlig oplevelse for tilskuerne, når ridderne tester hinanden i ridderlige færdigheder og direkte kamp. Kun den ridder der besidder stålsat mandsmod og ægte ridderblod kan gå sejrrig ud af turneringen og kan i det næste år smykke sig med titlen Europamester. Se mere på GOD HERALDISK SOMMER! Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 14

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferietiden budt på heraldiske oplevelser for læserne. En af redaktørens sommerudflugter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar,

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, nummer av sällskapets nyhetsbrev. Hösten är här, och med den ett

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

DANSK HERALDISK SELSKABS HERALDISK BOGAUKTION SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012, KL. 15.30-20.00 (EFTERSYN FRA KL., 2720 VANLØSE

DANSK HERALDISK SELSKABS HERALDISK BOGAUKTION SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012, KL. 15.30-20.00 (EFTERSYN FRA KL., 2720 VANLØSE AUKTIONSKATALOG DANSK HERALDISK SELSKABS HERALDISK BOGAUKTION SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012, KL. 15.30-20.00 (EFTERSYN FRA KL. 15) KULTURSTATION VANLØSE, FRODE JACOBSENS PLADS 4, 1., 2720 VANLØSE Auktion

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand

Konference den 27.-28. oktober 2005, Hotel Nyborg Strand 1 of 8 3/21/2012 9:09 PM Nr. 2. 8. Årgang September 2005 ISSN 1604-0228 www.dpsa.dk Indhold Invitation & Program for årsmøde 2005: Medier, eksperter og politologien Indkaldelse til generalforsamling Forslag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Milano, Italien. Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID

Milano, Italien. Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID Å R L I G E D A - K O N G R E S Milano, Italien Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID Specielle sponsorer Guldsponsorer Udstillere årlig kongres 2013 INVITATION Kære kollegaer og venner Emnet for den årlige

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg 9.-10. maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 15, NOVEMBER 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Endnu et nyhedsbrev er på gaden, og som sædvanligt med stort og småt fra heraldikkens verden.

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2013 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtigt lækre jule og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere