SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm, hvor SHS s 50-års jubilæum samtidigt blev fejret. Nyhedsbrevet bringer billeder fra dagene i Stockholm. Jeg vil minde læserne om den heraldiske udflugt, der omtales s. 11, og opfordre så mange som muligt at tilmelde sig. Som omtalt i et tidligere nummer, er nyhedsbrevet nu åbent for annoncering, og de første annoncer bringes i dette nummer. Skulle nogen være interesserede i at annoncere, eller kender andre, der kunne være interesserede, kontakt da gerne redaktøren. REDAKTØR: RONNY ANDERSEN - FREDERIKSHOLMS KANAL 26 D, ST. TH KØBENHAVN K - DANMARK I DETTE NUMMER S. 1: REDAKTØRENS HJØRNE - INDHOLD S. 2: TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND S. 3: BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS - FINSK FOREDRAG S. 4: FORESPØRGSLER S. 5: 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM - SHS 50 ÅR S. 9: ORMOND PURSUIVANT - CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH S. 10: HERALDIKKENS 15 GLÆDER - SLAINS PURSUIVANT - CANADISKE HEROLDER S. 11: NYT OM MEDLEMMER - NY HJEMMESIDE - HERALDISK UDFLUGT S. 12: INTERNATIONALT KOLLOKVIUM INTERNATIONAL KONGRES 2010 S. 13: SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA S. 14: SOMMERTURNERINGER Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 1

2 TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND Foto: Joakim Pauli SHS s daværende formand, Allan Tønnesen, styrelsesmedlem Nils G. Bartholdy og styrelsesmedlem og redaktør af Heraldisk Tidsskrift, Poul Holstein blev i foråret hædret med Svenska Heraldiska Föreningens fortjenstmedalje for deres indsatser for nordisk heraldik. På SHF s årsmøde på Grand Hotel i Lund den 7. marts blev medaljerne overrakt, og modtagerne kvitterede med et foredrag hver. Allan Tønnesen fortalte om Den danske enevoldsarveregeringsakt 1661 og dens 1600 segl, Nils G. Bartholdy om Det danske rigsvåben fra Margrete I til Margrethe II mens Poul Holstein afsluttede med sit foredrag om Våben von Bertouch og baron de Bertouch-Lehn. Dagen afsluttedes med en middag og hyggeligt samvær. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 2

3 BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS En fuldkommen katastrofe blev lykkeligvis undgået, da det engelske College of Arms bygning på Queen Victoria Street i London brød i brand den 5. februar. Flere udrykningskøretøjer var på stedet efter få minutter, og det lykkedes at få branden under kontrol, mens 35 personer blev evakuret fra bygingen. Ingen mennesker kom til skade, og der er tilsyneladende ikke sket større skade på de heraldiske samlinger. Ilden brød ud i på 3. og 4. sal i bygningens vestside, hvor flere af herolderne har kontorer, og hvor kunstnerne, der er tilknyttet The College of Arms har deres arbejdsrum. FINSK FOREDRAG Tirsdag den 17. marts 2009 kl holdt afdelingschef ved Åbo historiska Museum Tom Bergroth et veloplagt foredrag i Dansk-Finsk Forening om de udmærkelsessystemer, der har været praktiseret i Finland, da landet hørte under den svenske konge, dernæst under den russiske zar og siden selvstændigheden i De tre epoker har sat deres tydelige spor i det officielle Finlands kultur. Tom Bergroth er en fremtrædende heraldiker og numismatiker og internationalt kendt som ekspert i ordens- og medaljevæsen. Finlands Hvide Roses Orden, Finlands højeste udmærkelse. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 3

4 FORESPØRGSLER Dette våben er set på mærkater, både på et parkeringsskilt på Frederiksholms Kanal og på en affaldsspand på Højbro Plads (begge København). Kender nogen noget til dette våben, eller hvorfor det ses klistret op forskellige steder i København, hører redaktøren gerne om det. Kan nogen af nyhedsbrevets læsere identificere våbenet på ovenstående segl? Eventuelle bud kan sendes til redaktøren. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 4

5 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM Det 5. nordiske heraldiske kollokvium blev afholdt maj i Stockholm, hvor Kungl. Slottet lagde lokaler til en række spændende foredrag om temaet Personvåben og våbenret. Der var også lejlighed til et besøg i Riddarhuset, Riddarholmskyrkan og banketten samt et mere uformelt aftenselskab afholdtes i Frimurerordenens Stamhus. Samtidig fejredes Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, hvilket gav sig udslag i udnævnelse af æresmedlemmer (se de næste sider) samt gaver til Selskabet, hvoraf to - et våbenflag og en heroldstav - ses ovenfor. Næste kollokvium finder sted i Helsingfors Fotos: Maibritt Zuschke, Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 5

6 ÆRESMEDLEMMER AF HERALDISK SELSKAB, UDNÆVNT 2009 Peter Kurrild-Klitgaard, formand I de første fem årtier af Heraldisk Selskabs eksistens er i alt seks personer blevet udnævnt til æresmedlemmer: Arvid Berghman, Sverige (1961), Sven Tito Achen, Ole Rostock og Ernst Verwohlt, alle Danmark (1984), og Knud Prange, Danmark, og Jan Raneke, Sverige (1999). I forbindelse med Heraldisk Selskabs generalforsamling 2009 er nu også de følgende fire, nordiske heraldikere udnævnt til æresmedlemmer af selskabet som anerkendelse for deres ekstraordinære indsats for at fremme studiet af heraldik i Norden. Antikvar, cand.mag. Allan Tønnesen (Danmark) har været en fremtrædende profil i dansk og nordisk heraldik i fire årtier. Han har været en central person i SHS som styrelsesmedlem i 36 år ( ), redaktør af Heraldisk Tidsskrift i et årti, selskabets næstformand i to år og dets formand i 12 år. Ligeledes har han været en væsentlig bidragyder til det videnskabelige studium af heraldik. Både gennem bøger og artikler har han etableret sig som Danmarks absolut førende ekspert udi brugen af bomærker, og givetvis Skandinaviens største autoritet på området. Allan Tønnesen har også interesseret sig for heraldikkens praktiske anvendelse, f.eks. indenfor kunst og brugskunst som illustreret af hans studier af skydeskiver. For tiden arbejder Allan Tønnesen med en kommenteret udgivelse af den dansk-norsk-islandsk-færøske Enevoldsregeringsakt fra 1661, der indeholder hundredvis af segl. Seniorforsker, arkivar, cand.phil. Nils G. Bartholdy (Danmark) har gennem fire årtier været en af de mest fremtrædende nordiske heraldikere, og samtidig i vidt omfang nordisk heraldiks ansigt overfor resten af verden. Som historiker, arkivar og Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler har Bartholdy gennem årtier været dén centrale person for dansk offentlig heraldik og haft en afgørende indflydelse på dansk offentlig heraldik. Fagheraldisk har Bartholdy sat sig varige spor på en række områder - gennem flere bøger, senest om danske adelsbreve, og et utal af videnskabelige artikler. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 6

7 Som den givetvis største autoritet indenfor studiet af dansk kongelig heraldik i i hvert fald et århundrede og med væsentlige klassiske bidrag indenfor studiet af særligt adels- og ordensheraldikken under den ældre enevælde. I SHSregi har han været styrelsesmedlem i 38 år, næstformand i et årti og siden 2008 med-redaktør af Heraldisk Tidsskrift. Tillige har han været den uden sammenligning mest fremtrædende nordiske heraldiker i internationale sammenhænge, bl.a. som medlem af Académie Internationale et d Héraldique, dettes vicepræsident, medlem af og sekretær for de internationale genealogiske og heraldiske kongressers Bureau Permanent, samt SHS repræsentant i Confédération Internationale de Généalogie et d Héraldique. Ikke mindst har han været den udfarende kraft i etableringen af SHS s nordiske kollokvier, hvert andet år siden Kunstneren Bengt-Olof Kälde (Sverige) har gennem fem årtier været en dominerende kunstnerisk skikkelse indenfor nordisk heraldik, og i særdeleshed indenfor svensk heraldisk kunst, hvilket har gjort ham til en af de mest respekterede, nulevende heraldiske kunstnere. Som kongelig våbenmaler har han leveret en imponerende mængde prægtige Serafimerriddervåbener, ligesom han har skabt en mængde exlibris og slægtsvåbener til Skandinavisk Vapenrulla, samt bidraget til svensk og europæisk kirkeheraldik. Kälde var blandt de tidligste medlemmer af Heraldisk Selskab og etablerede i 1961 som ung mand en lokalafdeling af selskabet i Uppsala. Derudover har han bl.a. designet den flotte udgave af selskabets våben, der anvendes i forbindelse med de nordiske kollokvier. Historikeren, cand.mag. Poul greve Holstein (Danmark) har igennem to årtier sat et kraftigt præg på Heraldisk Tidsskrift som dettes redaktør og som styrelsesmedlem i selskabet. Han har både formået at holde den høje faglige og læseværdige kvalitet, som hans redaktør-forgængere anlagde, men tillige har han taget tidsskriftet til nye, høje niveauer gennem sine høje kvalitetskrav og sin meget engagerede og aktive redigering. Som historiker har Poul Holstein tillige leveret væsentlige faglige bidrag ikke mindst indenfor genealogien og personalhistorien, men tillige for studiet af nordtysk middelalderheraldik og dansk adels- og majoratsheraldik. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 7

8 BILLEDER FRA STOCKHOLM MAJ 2009 Fotos: Maibritt Zuschke, Jens Christian Berlin og Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 8

9 ORMOND PURSUIVANT OF ARMS, MARK D. DENNIS Lord Lyon King of Arms har pr. 1. juni udnævnt Mark D. Dennis, formand for The Heraldry Society of Scotland, præsident for Bureau Permanent des congrès internationaux de généalogie et d héraldique samt, ikke mindst, heraldisk kunstner, til Ormond Pursuivant of Arms ved The Court of Lord Lyon, den skotske heroldsmyndighed. Til højre ses Mark Dennis våben, med krydslagte heroldsstave og omhængt af en guldmedaljon som tegn på hans embede. Økserne i våbenet blasoneres i øvrigt som Danish axes og skal ses som talende elementer, der spiller på efternavnet Dennis, fra le Danais. Mark D. Dennis våben som Ormond Pursuivant, tegnet af ham selv. CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH ( ) Carl-Alexander von Volborths våben, tegnet af ham selv. Den internationalt kendte heraldiske kunstner og forfatter, Carl-Alexander von Volborth, døde 25. februar 2009, kun fire dage efter sin 90-års fødselsdag. De fleste vil kende hans publikationer, der som oftest var illustreret af ham selv med våbener i en karakteristisk, kraftig streg. Især von Volborths viden om den ganske verdens heraldiske traditioner var enestående, og et emne for flere bøger, Heraldry Customs, Rules, Styles og klassikeren Alverdens heraldik i farver - som i øvrigt var en af de første indgange til heraldikken for dette nyhedsbrevs redaktør. I de senere år arbejdede von Volborth med den humoristiske side af heraldikken i flere bøger. Han modtog Gustaf von Numers-prisen i Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 9

10 HERALDIKKENS 15 GLÆDER Sven Tito Achens bog fra 1978, Heraldikkens femten Glæder, har i mange år været udsolgt, men er nu, til markering af Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, blevet nyudgivet. De gamle sort/hvide illustrationer er blevet udskiftet med nye i farver, der yder den farvestrålende heraldiske kunst den ære den fortjener. Derimod er Sven Tito Achens fremragende tekst bevaret næsten 100 %. En af verdens bedste og mest underholdende bøger om heraldik kan snart købes, hold øje med SHS s hjemmeside! SLAINS PURSUIVANT Peter Drummond-Murray of Mastrick, der siden 1982 har bestredet embedet som den skotske jarl af Errolls private herold, Slains Pursuivant, er trådt tilbage. Ny Slains Pursuivant er juristen John Stirling. Til venstre ses Drummond-Murrays imponerende våben sammen med hans hustru, Barbara Hopes våben, og nederst Slains Pursuivants embesbadge. CANADISKE HEROLDER Endnu nogle heraldiske udnævnelser, denne gang i Canada; Bruce Patterson blev i 2008 udnævnt til Saint Laurent Herald hos The Canadian Heraldic Authority. Manon Labelle er pr. 1. juni 2009 blevet udnævnt til Miramichi Herald samme sted. Saint Laurent Heralds badge ses til venstre, Miramichi Heralds badge ses til højre. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 10

11 NYT OM MEDLEMMER Martin Sunnqvist, SHS s sekretær, forsvarede i maj måned sin licentiatafhandling ved Lunds Universitets juridiske fakultet, og kan nu kalde sig jur.lic. Emnet for afhandlingen er: Rättsstatens domare - att vara och synas vara självständig? En analys av de nordiska domarnas självständighet från talet till nutid. Peter Kurrild-Klitgaard, SHS s formand og Antti Matikkala, styrelsessuppleant, er begge blevet valgt til fellows i det britiske Royal Historical Society. Kaare Seeberg Sidselrud, redaktør af Heraldisk Tidsskrift, blev 26. juni 2008 korresponderende medlem af l Academie Internationale d Heraldique. NY HJEMMESIDE Jens Christian Berlin, webredaktør SHS introducerade i maj en ny hemsida på adressen Till en början är det framför allt sidans utseende som kommer att märkas för besökare. Efterhand kommer fler funktioner att läggas till. Den nya hemsidan bygger på en helt ny plattform som kommer göra det möjligt att utveckla sidan kontinuerligt. För webbredaktionen innebär den nya tekniska lösningen bland annat att det är enklare att redigera innehållet på sidan. För framtiden planeras bland annat ett heraldiskt kalendarium samt möjlighet för sällskapets medlemmar att logga in och få tillgång till internt material. För närvarande undersöks möjligheten till betalning över Internet för medlemsavgift samt vid försäljning av böcker. Vapenrullan över sällskapets medlemmar kommer naturligtvis att finnas även i framtiden, men teknisk lösning för denna funktion är ännu inte klar. Delar av den tidigare webbplatsen finns tillsvidare kvar på HERALDISK UDFLUGT Heraldisk Selskabs Afdeling for København og Omegn indbyder lørdag 31. OKTOBER 2009 til rundvisning i Kong Hans Vingård, Vingårdsstræde 6, København, med specielt fokus på den bevarede våbenfrise PROGRAM: Kl Kl Kl Frokost Omvisning i Kong Hans Vingård v. Allan Tønnesen Kaffe og afslutning Tilmelding til Niels Arne Dam, eller Ronny Andersen, SENEST 1. oktober 2009 Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 11

12 INTERNATIONALT KOLLOKVIUM 2009 Det internationale heraldiske kollokvium afholdes september 2009 i Verviers, Belgien. Emnet er Heraldic law, usage and customs past, present and future. ARS HERALDICA Heraldisk kunst og rådgivning Ronny Andersen Kongelig våbenmaler Kollokviets emblem, tegnet af Roger Harmignies, en heroldskåbe med byen Verviers våben. INTERNATIONAL KONGRES 2010 Den 29. Internationale Kongres for de Genealogiske og Heraldiske Videnskaber finder sted i Stuttgart, Tyskland, september Emnet er: Identitet i genealogi og heraldik. Komponering af nye våbener Våbentegninger Exlibris Heraldiske illustrationer Heraldisk rådgivning Foredrag Og meget andet... NYHEDER Trykning af exlibris tilbydes Salg af illustrationer: Kongressen arrangeres i samarbejde med Pro Heraldica og Wappen- HEROLD. Pro Heraldica og Wappen-Herolds våbener Se mere på Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 12

13 SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA Matthias Á. Jóhannsson, forman Societas Heraldica Islandica NYETABLERET HERALDISK FORENING I ÍSLAND Den 8. mai 2009 blev der i Reykjavik etableret heraldisk forening, med det formål at öge kundskab og samle materiale om helaldik og beslegtede evner, både hvad angår Island perc. såsom internationelt. Foreningen blev valgt navnet; SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA ( Félag um skjaldarmerkjafræði ) Til styret for foreningen valgtes: Formand, Matthías Árni Jóhannsson, ( Salgschef; Suppleant i SHS styre ) Sekretær, Jón Þór Hannesson, ( Direktör ) Andre i styret: Árni Þ. Árnason, ( Fhv. departementschef ai.; SHS Valberedningensmedlem ) Jón Sigurðsson, ( Ökonom; Universitetslektor ) Stefan Snæbjörnsson, ( Inredningsarkitekt; Styremedlem SHS ) Fra venstre: Jón Thor Hannesson, Matthías Á. Jóhannsson, Árni Þ. Árnason, Stefán Snæbjörnsson Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 13

14 SOMMERTURNERINGER Der er mulighed for oplevelser af heraldisk karakter under det årlige middelaldermarked i Horsens, Danmark. For første gang nogensinde afholdes der et officielt EM i Ridderdyst. I samarbejde med The International Jousting Association har festivalen arrangeret en ægte ridderturnering, hvor konkurrencen er ægte og resultatet ikke er givet på forhånd. Riddere fra hele Europa kæmper i Horsens om retten til at kalde sig europæisk mester i Ridderdyst. Turneringen er IKKE et skuespil, slagene bliver ikke markeret og resultatet er ikke aftalt på forhånd. Der er derfor garanti for spænding og en ganske særlig oplevelse for tilskuerne, når ridderne tester hinanden i ridderlige færdigheder og direkte kamp. Kun den ridder der besidder stålsat mandsmod og ægte ridderblod kan gå sejrrig ud af turneringen og kan i det næste år smykke sig med titlen Europamester. Se mere på GOD HERALDISK SOMMER! Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 14

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA Her kan man også læse mere om programmet og orientere sig om de praktiske aspekter. Der er gjort meget ud af forberedelserne til og forventningerne er høje til dette års kongres. SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2015

FORMANDSBERETNING 2013-2015 FORMANDSBERETNING 2013-2015 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Sønderborg Slot, Sønderborg, 10.V.2015 Siden sidste generalforsamling Kunstneren, våbenmaler v. Kungl. Maj. Orden Bengt Olof Kälde

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferietiden budt på heraldiske oplevelser for læserne. En af redaktørens sommerudflugter

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN TIL ET NYT NUMMER AF HERALDISK SELSKABS ELEKTRONISKE NYHEDSBREV OG VELKOMMEN TIL ET NYT DESIGN! Indimellem kan

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA Kongressen blev åbnet af HKH Prinsesse Anne, og i den flotte ceremoni deltog heroldere, statsheraldikere og andre officielle heraldiske autoriteter fra mange dele af verden.

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 5, januar 2006 FORELÆSNINGSRÆKKEN 2006 Den heraldiske forelæsningsrække i foråret 2006 vil komme til at stå i renæssancens tegn. Anledningen er at 2006 er

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 3, JUNI 2005 KLÆDEPLOMBE MED NEDERLANDSK VÅBENSKJOLD FUNDET I KOLDING Under udgravning af den tidligere slotsmøllegrund i Kolding i det sydlige Jylland, er

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2009-2011

FORMANDSBERETNING 2009-2011 FORMANDSBERETNING 2009-2011 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Riddarhuset, Helsingfors, 21.V.2011 Indledning/Overblik Perioden 2009-2011 har været Fortsættelse og konsolidering af eksisterende

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 17, JULI 2010 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 17, JULI 2010 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 17, JULI 2010 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRENS HJØRNE Et nyt nyhedsbrev er udkommet, og de trofaste læsere vil sikkert notere sig, at der er sket nogle ændringer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, och tyvärr försenat, nummer av sällskapets nyhetsbrev. I detta nummer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRENS HJØRNE Velkommen til nyhedsbrevets første nummer i 2010. Som de opmærksomme læsere vil opdage, har nyhedsbrevet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2014 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 2. oktober 3. oktober 6. oktober 7. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 37, OKTOBER 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 37, OKTOBER 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 37, OKTOBER 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! International Heraldry Day, konferencer og kollokvier med heraldik som tema, et væld af

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar,

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

HANS KONGELIGE HØ]HED ARVEPRINS KNUD

HANS KONGELIGE HØ]HED ARVEPRINS KNUD KONGRESSENS HØjE PROTEKTOR: HANS KONGELIGE HØ]HED ARVEPRINS KNUD s. Knudsens BogtTykkeTi (Nielsen &. Wello) Indbydelse til IX. NORDI SKE DØVEKONGRES og lv. NORDISKE UNGDOMSLEJR FOR DØVE i Danmark, sommeren

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 31, AUGUST 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Fra og med dette nummer har nyhedsbrevet fået nye redaktører. Der er al mulig grund til

Læs mere

NM i styrkeløft 2014

NM i styrkeløft 2014 NM i styrkeløft 2014 Det nordiske mesterskab i styrkeløft og bænkpres for seniorer, som bliver afholdt hvert andet år, finder denne gang sted på Island nærmere bestemt Keflavik. Danmark er repræsenteret

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2011 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Hanne Bohr

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice Dato 21. april 2015 Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Beslutning om budgetramme, aktiviteter og

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009 - 1 - - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDEBREV FEBRUAR 2009 Kære medlemmer i NCCS! Igen nærmer vi os forårets komme og dermed tiden for NCCS årlige konference. I år afholdes konferencen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 29, JANUARI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till årets första nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer

Læs mere

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING NYHEDSBREVET GAMMELBY GRUNDEJERFORENING UDGAVE 56 JUNI 2012 Sankt Hans Aften Lørdag den 23. Juni GAMMELBY GRUNDEJERFORENING indbyder vore medlemmer til at deltage i en hyggelig aften, hvor vi, vanen tro

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 51. årgang Juni Nr. 6 2013 Europamester 2013 Det var engang fodboldlandsholdet. Det var to gange i det

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

SOPHIENBERG SLOT DHF PARTNER SEMINAR. Show med Martin Brygmann. Indlæg af Jan Pytlick. Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot

SOPHIENBERG SLOT DHF PARTNER SEMINAR. Show med Martin Brygmann. Indlæg af Jan Pytlick. Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot DANSK HÅNDBOLD FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Telefon +45 4326 2400 dhf@dhf.dk Besøg os på: www.dhf.dk DHF PARTNER SEMINAR Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot SOPHIENBERG SLOT

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Tønder, 20. august 2011 Preben Rasmussen/formand

Tønder, 20. august 2011 Preben Rasmussen/formand Flere af vore medlemmer har spurgt mig, hvordan i al verden det kan lade sig gøre, at vi som gave til vore medlemmer kan udlevere en bog (den ny meget flotte bog om Kehnet Nielsen), der koster mere end

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013 Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig 13-14 sep 2013 Atter engang skulle de danske deltagere forsøge at kommer helt til tops i de vesteuropæiske mesterskaber som i år blev afholdt i Frankrig. WEC bød

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Lange Jan på Øland. Årsprogram Foreningen Norden Brønderslev

Lange Jan på Øland. Årsprogram Foreningen Norden Brønderslev Lange Jan på Øland Årsprogram 2016 2017 Foreningen Norden Brønderslev Kære medlem. Styrelsen har udarbejdet et nyt program for sæsonen 2016 2017. Vi har fået nye medlemmer, der bydes velkommen, håber I

Læs mere