SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009"

Transkript

1 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm, hvor SHS s 50-års jubilæum samtidigt blev fejret. Nyhedsbrevet bringer billeder fra dagene i Stockholm. Jeg vil minde læserne om den heraldiske udflugt, der omtales s. 11, og opfordre så mange som muligt at tilmelde sig. Som omtalt i et tidligere nummer, er nyhedsbrevet nu åbent for annoncering, og de første annoncer bringes i dette nummer. Skulle nogen være interesserede i at annoncere, eller kender andre, der kunne være interesserede, kontakt da gerne redaktøren. REDAKTØR: RONNY ANDERSEN - FREDERIKSHOLMS KANAL 26 D, ST. TH KØBENHAVN K - DANMARK I DETTE NUMMER S. 1: REDAKTØRENS HJØRNE - INDHOLD S. 2: TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND S. 3: BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS - FINSK FOREDRAG S. 4: FORESPØRGSLER S. 5: 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM - SHS 50 ÅR S. 9: ORMOND PURSUIVANT - CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH S. 10: HERALDIKKENS 15 GLÆDER - SLAINS PURSUIVANT - CANADISKE HEROLDER S. 11: NYT OM MEDLEMMER - NY HJEMMESIDE - HERALDISK UDFLUGT S. 12: INTERNATIONALT KOLLOKVIUM INTERNATIONAL KONGRES 2010 S. 13: SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA S. 14: SOMMERTURNERINGER Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 1

2 TRE HERALDIKERE HÆDRET I LUND Foto: Joakim Pauli SHS s daværende formand, Allan Tønnesen, styrelsesmedlem Nils G. Bartholdy og styrelsesmedlem og redaktør af Heraldisk Tidsskrift, Poul Holstein blev i foråret hædret med Svenska Heraldiska Föreningens fortjenstmedalje for deres indsatser for nordisk heraldik. På SHF s årsmøde på Grand Hotel i Lund den 7. marts blev medaljerne overrakt, og modtagerne kvitterede med et foredrag hver. Allan Tønnesen fortalte om Den danske enevoldsarveregeringsakt 1661 og dens 1600 segl, Nils G. Bartholdy om Det danske rigsvåben fra Margrete I til Margrethe II mens Poul Holstein afsluttede med sit foredrag om Våben von Bertouch og baron de Bertouch-Lehn. Dagen afsluttedes med en middag og hyggeligt samvær. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 2

3 BRAND PÅ THE COLLEGE OF ARMS En fuldkommen katastrofe blev lykkeligvis undgået, da det engelske College of Arms bygning på Queen Victoria Street i London brød i brand den 5. februar. Flere udrykningskøretøjer var på stedet efter få minutter, og det lykkedes at få branden under kontrol, mens 35 personer blev evakuret fra bygingen. Ingen mennesker kom til skade, og der er tilsyneladende ikke sket større skade på de heraldiske samlinger. Ilden brød ud i på 3. og 4. sal i bygningens vestside, hvor flere af herolderne har kontorer, og hvor kunstnerne, der er tilknyttet The College of Arms har deres arbejdsrum. FINSK FOREDRAG Tirsdag den 17. marts 2009 kl holdt afdelingschef ved Åbo historiska Museum Tom Bergroth et veloplagt foredrag i Dansk-Finsk Forening om de udmærkelsessystemer, der har været praktiseret i Finland, da landet hørte under den svenske konge, dernæst under den russiske zar og siden selvstændigheden i De tre epoker har sat deres tydelige spor i det officielle Finlands kultur. Tom Bergroth er en fremtrædende heraldiker og numismatiker og internationalt kendt som ekspert i ordens- og medaljevæsen. Finlands Hvide Roses Orden, Finlands højeste udmærkelse. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 3

4 FORESPØRGSLER Dette våben er set på mærkater, både på et parkeringsskilt på Frederiksholms Kanal og på en affaldsspand på Højbro Plads (begge København). Kender nogen noget til dette våben, eller hvorfor det ses klistret op forskellige steder i København, hører redaktøren gerne om det. Kan nogen af nyhedsbrevets læsere identificere våbenet på ovenstående segl? Eventuelle bud kan sendes til redaktøren. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 4

5 5. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM Det 5. nordiske heraldiske kollokvium blev afholdt maj i Stockholm, hvor Kungl. Slottet lagde lokaler til en række spændende foredrag om temaet Personvåben og våbenret. Der var også lejlighed til et besøg i Riddarhuset, Riddarholmskyrkan og banketten samt et mere uformelt aftenselskab afholdtes i Frimurerordenens Stamhus. Samtidig fejredes Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, hvilket gav sig udslag i udnævnelse af æresmedlemmer (se de næste sider) samt gaver til Selskabet, hvoraf to - et våbenflag og en heroldstav - ses ovenfor. Næste kollokvium finder sted i Helsingfors Fotos: Maibritt Zuschke, Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 5

6 ÆRESMEDLEMMER AF HERALDISK SELSKAB, UDNÆVNT 2009 Peter Kurrild-Klitgaard, formand I de første fem årtier af Heraldisk Selskabs eksistens er i alt seks personer blevet udnævnt til æresmedlemmer: Arvid Berghman, Sverige (1961), Sven Tito Achen, Ole Rostock og Ernst Verwohlt, alle Danmark (1984), og Knud Prange, Danmark, og Jan Raneke, Sverige (1999). I forbindelse med Heraldisk Selskabs generalforsamling 2009 er nu også de følgende fire, nordiske heraldikere udnævnt til æresmedlemmer af selskabet som anerkendelse for deres ekstraordinære indsats for at fremme studiet af heraldik i Norden. Antikvar, cand.mag. Allan Tønnesen (Danmark) har været en fremtrædende profil i dansk og nordisk heraldik i fire årtier. Han har været en central person i SHS som styrelsesmedlem i 36 år ( ), redaktør af Heraldisk Tidsskrift i et årti, selskabets næstformand i to år og dets formand i 12 år. Ligeledes har han været en væsentlig bidragyder til det videnskabelige studium af heraldik. Både gennem bøger og artikler har han etableret sig som Danmarks absolut førende ekspert udi brugen af bomærker, og givetvis Skandinaviens største autoritet på området. Allan Tønnesen har også interesseret sig for heraldikkens praktiske anvendelse, f.eks. indenfor kunst og brugskunst som illustreret af hans studier af skydeskiver. For tiden arbejder Allan Tønnesen med en kommenteret udgivelse af den dansk-norsk-islandsk-færøske Enevoldsregeringsakt fra 1661, der indeholder hundredvis af segl. Seniorforsker, arkivar, cand.phil. Nils G. Bartholdy (Danmark) har gennem fire årtier været en af de mest fremtrædende nordiske heraldikere, og samtidig i vidt omfang nordisk heraldiks ansigt overfor resten af verden. Som historiker, arkivar og Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler har Bartholdy gennem årtier været dén centrale person for dansk offentlig heraldik og haft en afgørende indflydelse på dansk offentlig heraldik. Fagheraldisk har Bartholdy sat sig varige spor på en række områder - gennem flere bøger, senest om danske adelsbreve, og et utal af videnskabelige artikler. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 6

7 Som den givetvis største autoritet indenfor studiet af dansk kongelig heraldik i i hvert fald et århundrede og med væsentlige klassiske bidrag indenfor studiet af særligt adels- og ordensheraldikken under den ældre enevælde. I SHSregi har han været styrelsesmedlem i 38 år, næstformand i et årti og siden 2008 med-redaktør af Heraldisk Tidsskrift. Tillige har han været den uden sammenligning mest fremtrædende nordiske heraldiker i internationale sammenhænge, bl.a. som medlem af Académie Internationale et d Héraldique, dettes vicepræsident, medlem af og sekretær for de internationale genealogiske og heraldiske kongressers Bureau Permanent, samt SHS repræsentant i Confédération Internationale de Généalogie et d Héraldique. Ikke mindst har han været den udfarende kraft i etableringen af SHS s nordiske kollokvier, hvert andet år siden Kunstneren Bengt-Olof Kälde (Sverige) har gennem fem årtier været en dominerende kunstnerisk skikkelse indenfor nordisk heraldik, og i særdeleshed indenfor svensk heraldisk kunst, hvilket har gjort ham til en af de mest respekterede, nulevende heraldiske kunstnere. Som kongelig våbenmaler har han leveret en imponerende mængde prægtige Serafimerriddervåbener, ligesom han har skabt en mængde exlibris og slægtsvåbener til Skandinavisk Vapenrulla, samt bidraget til svensk og europæisk kirkeheraldik. Kälde var blandt de tidligste medlemmer af Heraldisk Selskab og etablerede i 1961 som ung mand en lokalafdeling af selskabet i Uppsala. Derudover har han bl.a. designet den flotte udgave af selskabets våben, der anvendes i forbindelse med de nordiske kollokvier. Historikeren, cand.mag. Poul greve Holstein (Danmark) har igennem to årtier sat et kraftigt præg på Heraldisk Tidsskrift som dettes redaktør og som styrelsesmedlem i selskabet. Han har både formået at holde den høje faglige og læseværdige kvalitet, som hans redaktør-forgængere anlagde, men tillige har han taget tidsskriftet til nye, høje niveauer gennem sine høje kvalitetskrav og sin meget engagerede og aktive redigering. Som historiker har Poul Holstein tillige leveret væsentlige faglige bidrag ikke mindst indenfor genealogien og personalhistorien, men tillige for studiet af nordtysk middelalderheraldik og dansk adels- og majoratsheraldik. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 7

8 BILLEDER FRA STOCKHOLM MAJ 2009 Fotos: Maibritt Zuschke, Jens Christian Berlin og Ronny Andersen Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 8

9 ORMOND PURSUIVANT OF ARMS, MARK D. DENNIS Lord Lyon King of Arms har pr. 1. juni udnævnt Mark D. Dennis, formand for The Heraldry Society of Scotland, præsident for Bureau Permanent des congrès internationaux de généalogie et d héraldique samt, ikke mindst, heraldisk kunstner, til Ormond Pursuivant of Arms ved The Court of Lord Lyon, den skotske heroldsmyndighed. Til højre ses Mark Dennis våben, med krydslagte heroldsstave og omhængt af en guldmedaljon som tegn på hans embede. Økserne i våbenet blasoneres i øvrigt som Danish axes og skal ses som talende elementer, der spiller på efternavnet Dennis, fra le Danais. Mark D. Dennis våben som Ormond Pursuivant, tegnet af ham selv. CARL-ALEXANDER VON VOLBORTH ( ) Carl-Alexander von Volborths våben, tegnet af ham selv. Den internationalt kendte heraldiske kunstner og forfatter, Carl-Alexander von Volborth, døde 25. februar 2009, kun fire dage efter sin 90-års fødselsdag. De fleste vil kende hans publikationer, der som oftest var illustreret af ham selv med våbener i en karakteristisk, kraftig streg. Især von Volborths viden om den ganske verdens heraldiske traditioner var enestående, og et emne for flere bøger, Heraldry Customs, Rules, Styles og klassikeren Alverdens heraldik i farver - som i øvrigt var en af de første indgange til heraldikken for dette nyhedsbrevs redaktør. I de senere år arbejdede von Volborth med den humoristiske side af heraldikken i flere bøger. Han modtog Gustaf von Numers-prisen i Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 9

10 HERALDIKKENS 15 GLÆDER Sven Tito Achens bog fra 1978, Heraldikkens femten Glæder, har i mange år været udsolgt, men er nu, til markering af Heraldisk Selskabs 50-års jubilæum, blevet nyudgivet. De gamle sort/hvide illustrationer er blevet udskiftet med nye i farver, der yder den farvestrålende heraldiske kunst den ære den fortjener. Derimod er Sven Tito Achens fremragende tekst bevaret næsten 100 %. En af verdens bedste og mest underholdende bøger om heraldik kan snart købes, hold øje med SHS s hjemmeside! SLAINS PURSUIVANT Peter Drummond-Murray of Mastrick, der siden 1982 har bestredet embedet som den skotske jarl af Errolls private herold, Slains Pursuivant, er trådt tilbage. Ny Slains Pursuivant er juristen John Stirling. Til venstre ses Drummond-Murrays imponerende våben sammen med hans hustru, Barbara Hopes våben, og nederst Slains Pursuivants embesbadge. CANADISKE HEROLDER Endnu nogle heraldiske udnævnelser, denne gang i Canada; Bruce Patterson blev i 2008 udnævnt til Saint Laurent Herald hos The Canadian Heraldic Authority. Manon Labelle er pr. 1. juni 2009 blevet udnævnt til Miramichi Herald samme sted. Saint Laurent Heralds badge ses til venstre, Miramichi Heralds badge ses til højre. Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 10

11 NYT OM MEDLEMMER Martin Sunnqvist, SHS s sekretær, forsvarede i maj måned sin licentiatafhandling ved Lunds Universitets juridiske fakultet, og kan nu kalde sig jur.lic. Emnet for afhandlingen er: Rättsstatens domare - att vara och synas vara självständig? En analys av de nordiska domarnas självständighet från talet till nutid. Peter Kurrild-Klitgaard, SHS s formand og Antti Matikkala, styrelsessuppleant, er begge blevet valgt til fellows i det britiske Royal Historical Society. Kaare Seeberg Sidselrud, redaktør af Heraldisk Tidsskrift, blev 26. juni 2008 korresponderende medlem af l Academie Internationale d Heraldique. NY HJEMMESIDE Jens Christian Berlin, webredaktør SHS introducerade i maj en ny hemsida på adressen Till en början är det framför allt sidans utseende som kommer att märkas för besökare. Efterhand kommer fler funktioner att läggas till. Den nya hemsidan bygger på en helt ny plattform som kommer göra det möjligt att utveckla sidan kontinuerligt. För webbredaktionen innebär den nya tekniska lösningen bland annat att det är enklare att redigera innehållet på sidan. För framtiden planeras bland annat ett heraldiskt kalendarium samt möjlighet för sällskapets medlemmar att logga in och få tillgång till internt material. För närvarande undersöks möjligheten till betalning över Internet för medlemsavgift samt vid försäljning av böcker. Vapenrullan över sällskapets medlemmar kommer naturligtvis att finnas även i framtiden, men teknisk lösning för denna funktion är ännu inte klar. Delar av den tidigare webbplatsen finns tillsvidare kvar på HERALDISK UDFLUGT Heraldisk Selskabs Afdeling for København og Omegn indbyder lørdag 31. OKTOBER 2009 til rundvisning i Kong Hans Vingård, Vingårdsstræde 6, København, med specielt fokus på den bevarede våbenfrise PROGRAM: Kl Kl Kl Frokost Omvisning i Kong Hans Vingård v. Allan Tønnesen Kaffe og afslutning Tilmelding til Niels Arne Dam, eller Ronny Andersen, SENEST 1. oktober 2009 Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 11

12 INTERNATIONALT KOLLOKVIUM 2009 Det internationale heraldiske kollokvium afholdes september 2009 i Verviers, Belgien. Emnet er Heraldic law, usage and customs past, present and future. ARS HERALDICA Heraldisk kunst og rådgivning Ronny Andersen Kongelig våbenmaler Kollokviets emblem, tegnet af Roger Harmignies, en heroldskåbe med byen Verviers våben. INTERNATIONAL KONGRES 2010 Den 29. Internationale Kongres for de Genealogiske og Heraldiske Videnskaber finder sted i Stuttgart, Tyskland, september Emnet er: Identitet i genealogi og heraldik. Komponering af nye våbener Våbentegninger Exlibris Heraldiske illustrationer Heraldisk rådgivning Foredrag Og meget andet... NYHEDER Trykning af exlibris tilbydes Salg af illustrationer: Kongressen arrangeres i samarbejde med Pro Heraldica og Wappen- HEROLD. Pro Heraldica og Wappen-Herolds våbener Se mere på Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 12

13 SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA Matthias Á. Jóhannsson, forman Societas Heraldica Islandica NYETABLERET HERALDISK FORENING I ÍSLAND Den 8. mai 2009 blev der i Reykjavik etableret heraldisk forening, med det formål at öge kundskab og samle materiale om helaldik og beslegtede evner, både hvad angår Island perc. såsom internationelt. Foreningen blev valgt navnet; SOCIETAS HERALDICA ISLANDICA ( Félag um skjaldarmerkjafræði ) Til styret for foreningen valgtes: Formand, Matthías Árni Jóhannsson, ( Salgschef; Suppleant i SHS styre ) Sekretær, Jón Þór Hannesson, ( Direktör ) Andre i styret: Árni Þ. Árnason, ( Fhv. departementschef ai.; SHS Valberedningensmedlem ) Jón Sigurðsson, ( Ökonom; Universitetslektor ) Stefan Snæbjörnsson, ( Inredningsarkitekt; Styremedlem SHS ) Fra venstre: Jón Thor Hannesson, Matthías Á. Jóhannsson, Árni Þ. Árnason, Stefán Snæbjörnsson Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 13

14 SOMMERTURNERINGER Der er mulighed for oplevelser af heraldisk karakter under det årlige middelaldermarked i Horsens, Danmark. For første gang nogensinde afholdes der et officielt EM i Ridderdyst. I samarbejde med The International Jousting Association har festivalen arrangeret en ægte ridderturnering, hvor konkurrencen er ægte og resultatet ikke er givet på forhånd. Riddere fra hele Europa kæmper i Horsens om retten til at kalde sig europæisk mester i Ridderdyst. Turneringen er IKKE et skuespil, slagene bliver ikke markeret og resultatet er ikke aftalt på forhånd. Der er derfor garanti for spænding og en ganske særlig oplevelse for tilskuerne, når ridderne tester hinanden i ridderlige færdigheder og direkte kamp. Kun den ridder der besidder stålsat mandsmod og ægte ridderblod kan gå sejrrig ud af turneringen og kan i det næste år smykke sig med titlen Europamester. Se mere på GOD HERALDISK SOMMER! Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 14, juli 2009 s. 14

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25

Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25 i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg 9.-10. maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu.

Endvidere belyses betydningen af hans nære venskab og samarbejde med brødrene Brandes bl.a. i relation til dagbladet Politiken dengang og nu. Nr. 2 - april 2012 UNGE PÅ HØJSKOLE I NORDEN De nordiske folkehøjskoler er i høj grad med at styrke det nordiske samarbejde gennem deltagelse af elever fra de andre nordiske lande, studiebesøg i Norden

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011. Demens i kunst og kultur...læs også. Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet.

Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011. Demens i kunst og kultur...læs også. Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet. Nr. 3, 21. årgang, SEptember 2011 Tema Demens i kunst og kultur...læs også Klumme af skønhedsekspert Ole Henriksen Få råd og hjælp på DemensNet.dk INDHOLD Det faste leder Aktivitetskalender Spørgsmål og

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Dobbelt udstillingsåbning

Dobbelt udstillingsåbning 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

REBILDFEST 4. juli 2015

REBILDFEST 4. juli 2015 REBILDNEWS DANSK NR. 165 Sommer 2015 - AMERIKANSK VENSKABSFORENING Vi har brug for din hjælp Støt Rebildfesten 2015 ved at sponsorere et amerikansk statsflag. Side: 2. REBILDFEST 4. juli 2015 Ung chapterpræsident

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

TAMBOURBLADET. Nr. 1-31. årgang April 2015. HKH Dronning Margrethe 75 år

TAMBOURBLADET. Nr. 1-31. årgang April 2015. HKH Dronning Margrethe 75 år TAMBOURBLADET Nr. 1-31. årgang April 2015 HKH Dronning Margrethe 75 år TAMBOURBLADET Nr. 1 - April 2015 TAMBOURBLADET Medlemsblad for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Udgives to gange om året Bestyrelse:

Læs mere

LANDSGARDEFORENINGEN APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder

LANDSGARDEFORENINGEN APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS. Sammenslutningen af danske bygarder LANDSGARDEFORENINGEN Sammenslutningen af danske bygarder PROTEKTOR Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg APRIL 2008 NR. 1. ÅRGANG 15 ASSOCIATION OF DANISH MARCHING SHOW BANDS INDHOLD Endnu et repræsentantskabsmøde

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær

Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær OKTOBER KFUM-Spejderne i Danmark Årsstævnet 2011 på Houens Odde i september bød på naturoplevelser, debat og hyggeligt samvær N T Nr.: 19 6. Årgang - 2011 Tag en kikker på vores nye hjemmeside http://groengruppe.kfumspejderne.dk

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Letland En kort historie

Letland En kort historie 2014 NR. 3 JUNI 75. ÅRGANG LØSSALG KR. 60,00 Letland En kort historie Side 12 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund www.danfil.dk Køb eller sælg på dff-netsalg.dk

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere