Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger"

Transkript

1 Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

2 FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange begreber og processer, når det handler om energimodernisering. Og bor man i lejlighed, er der ydermere ofte naboer, underboer og overboer samt boligselskaber, bestyrelser og generalforsamlinger, der også skal inddrages, inden ideerne og ønskerne kan gennemføres. Det har Energistyrelsen nu taget konsekvensen af. Sammen med Energitjenesten, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og en følgegruppe bestående af deltagere fra Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Boligselskabernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Helsingør Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune samt Peter Jahn & Partnere har vi udarbejdet denne guide til energimodernisering i etagebyggeri. Guiden henvender sig til både beboere i ejerlejligheder, andelslejligheder og lejere i alment boligbyggeri. Der er mange forskelle imellem de tre boligtyper, men der er også mange ligheder. Det er vores håb, at guiden giver et overblik over processen fra ønsket om energimodernisering opstår, til den færdige løsning står klar. Energistyrelsen stiller guiden til rådighed for alle kommuner og energispareaktører, der ønsker at gøre brug af den i forbindelse med deres energispareindsatser. Vi håber, at vi sammen kan hjælpes ad med at gøre Danmark mere energieffektivt også hjemme i stuerne på både 3. og 4. etage. Ønsker du at anvende guiden eller fakta fra denne, kan du rekvirere kildematerialet fra Energistyrelsen på God fornøjelse. Kontorchef Mette Odgaard Mylin Energistyrelsen Brochuren er udarbejdet i samarbejde mellem Energistyrelsen, Energitjenesten, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og en følgegruppe bestående af deltagere fra Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Boligselskabernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Helsingør Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune samt Peter Jahn & Partnere. Grafik og tekst: RelationshusetGekko ApS 2

3 INDHOLD BAGGRUND OG INTRODUKTION 4 HVAD ER MULIGT OG HVAD BETALER SIG? 6 HVORDAN OG HVORNÅR BØR I ENERGIRENOVERE? 8 FÅ DET BEDSTE UD AF DEN LØSNING, I VÆLGER 12 EJERLEJLIGHEDER- OG ANDELSBOLIGLEJLIGHEDER 14 Beslutningsproces og igangsættelse LEJLIGHEDER I ALMENT BOLIGBYGGERI 18 Beslutningsproces og igangsættelse NÅR MANGE SKAL BLIVE ENIGE 22 SØG RÅDGIVNING I TIDE 24 DE VIGTIGSTE AKTØRER BESLUTNINGSTAGERE 25 DE VIGTIGSTE AKTØRER RÅDGIVNING 26 SÅDAN KOMMER I VIDERE 27 3

4 BAGGRUND OG INTRODUKTION Der er mange grunde til at energimodernisere. Både i forhold til vores klima og ønsket om en mere bæredygtig fremtid for os alle sammen og i forhold til vores pengepung og hverdag. Vi kan alle sammen spare penge på energiregningen og samtidig få mere komfort og et væsentligt sundere indeklima gennem energimodernisering. Når man bor i lejlighed, som ejer, andelshaver eller lejer i et alment boligbyggeri, kan man få lige så meget ud af at energimodernisere som alle andre. Der er dog nogle særlige forhold omkring hensynet til fællesskabet og beslutningsprocesserne, som er vigtige at være opmærksom på fra begyndelsen. Denne brochure er tænkt som inspiration og hjælp til beboere i etageejendomme. Der findes ikke én rigtig måde at gribe energimodernisering an på. I skal finde jeres måde. Den afhænger af om I bor i ejerlejligheder, andelslejligheder eller almene boliger, men også af hvor gammel jeres ejendom er og hvilke ønsker, I har. Brug brochuren til at få et overblik, og find så jeres egen vej. Og husk, I får det bedste udbytte, når I tænker energimoderniseringen sammen med det, der alligevel skal gøres, eller er på ønskelisten skal I fx have nye altaner, så husk energimoderniseringen samtidig og slå to fluer med ét smæk. Hver byggestil har sine udfordringer Hver tids byggestil har sine indbyggede uhensigtsmæssigheder, og de kan ofte afhjælpes gennem energimodernisering. Tal med en rådgiver, der ved noget om jeres bygningstype. Med energimodernisering kan I ofte få komfort, spare energi og penge med udgangspunkt i lige det, der passer til jeres ejendom. 4

5 Klima og miljø Det er afgørende for klodens fremtid, at vi får nedbragt vores CO 2 -udledning. Og ved at sætte ind over for et stort varmespild og et højt elforbrug, er vi godt på vej. Sundhed Ventilation, rigtig isolering og varmegenbrug reducerer risikoen for udvikling af astma og allergi, og kan afhjælpe hovedpine, træthed og andre gener, der ofte kan skyldes et dårligt indeklima. Kroner og øre Energimoderniseringen er en investering, der hurtigt kan mærkes på energiregningen. Og bygningens samlede værdi øges i forhold til salg og udlejning. Samfund Som samfund kan vi blive mere selvforsynende, få sundere boliger for alle og samtidig sætte gang i beskæftigelsen gennem energimoderniseringsprojekter. Komfort og sikkerhed At blive fri for træk, kunne indrette loftetagen, slippe for støjgener det er eksempler på den komfort og kvalitet i hverdagen som energimoderniseringen kan føre med sig. 5

6 HVAD ER MULIGT OG HVAD BETALER SIG? Selv om mulighederne er mange i forhold til energimodernisering, så ligger der et vigtigt forarbejde i at finde ud af, hvad der betaler sig bedst i netop jeres tilfælde. Her spiller både økonomien og bygningens alder og tilstand ind. Uanset om I overvejer mindre forbedringer eller en mere omfangsrig modernisering, så er det vigtigt at tænke på rækkefølgen. Hvis det fx trækker fra vinduerne, så løser det ikke ret meget at investere i solceller. Tænk energien med uanset hvad I en lejlighed på Vesterbro i København, havde de fået nye altaner. Efter den nye altan var kommet op, var gulvet foran altandøren blevet koldere end resten af gulvet. Det viste sig, at man ikke havde fået isoleret under fodbrættet ved altandøren. GENNEMGRIBENDE RENOVERING AF ALMENE LEJELEJLIGHEDER Vita Kaminsky har boet i kvarteret Hvedemarken uden for Sønderborg i over 20 år. Ejendommen er fra 1964, og energiforbruget var en væsentlig årsag til, at man besluttede at renovere ejendommen. Blandt andet blev loftet isoleret, en ny skalmur blev etableret, der kom nye lavenergi termoruder samt et nyt tag. Varmesystemet blev samtidig ændret fra et etstrengs- til et tostrengssystem, og det betyder, at varmen fordeles ligeligt mellem lejlighederne. Mindre astma Efter renoveringen har Vita Kaminsky og de andre lejere i Hvedemarkens lejligheder fået en mindre varmeregning, og ejendommen ser helt ny ud. Og derudover kan Vita helt konkret mærke en bedring på sin astma efter forbedringerne, fordi lejlighederne har fået god udsugning og ventilation. 6 Almene boliger, Hvedemarken i Sønderborg. Kilde: Grundejernes Investeringsfond

7 HENT TILBUD OG SØG OM STØTTE Uanset om I ønsker at starte med en forundersøgelse eller allerede ved hvilken løsning, I går efter, så er det en god idé at hente flere tilbud. I kan også prøve at søge om støtte til energimoderniseringen. Der er flere muligheder, men de er ikke lige relevante for alle. Se nogle eksempler på, hvor I evt. kan søge om støtte eller tilskud i boksene nedenfor. Pas på ikke at blande æbler og pærer Når en energimoderniserings-opgave sendes i udbud, er det vigtigt, at I får tilbud tilbage, som I kan sammenligne. Få en byggeteknisk rådgiver (se s. 26) til at hjælpe jer med at lave en tilbudsliste, som I kan bruge over for dem, der skal give tilbud på opgaven. Hvis I kun sammenligner slutpriser, får I ikke overblik over, hvad prisen dækker og pris handler jo også om, hvad man får for sine penge. MULIGHEDER FOR STØTTE Her kan I evt. søge om støtte til jeres projekt Energiselskabernes spareindsats I forbindelse med energimodernisering, kan I søge støtte direkte fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Energiselskaberne har en fælles aftale om at yde tilskud og/ eller rådgivning i forbindelse med mange energimoderniseringstiltag. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med energimoderniseringen. Læs mere på energisparesiden.dk. BoligJobOrdningen BoligJobOrdningen betyder, at du som privat ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan få tilskud til service- og renoveringsarbejde. Du taster det arbejde, du har indkøbt ind på SKATs hjemmeside under tast-selv og indberet servicefradrag. Så får du tilskuddet i form af et fradrag på din årsopgørelse. Landsbyggefonden Skal man i et alment boligbyggeri fx sammenlægge boliger eller gennemføre andre større tiltag, kan boligafdelingen søge Landsbyggefonden om renoveringsstøtte som led i deres helhedsplan. Boligafdelingen skal dog stadig optage lån i en Kreditforening, og en huslejestigning kan ikke undgås. Men Landsbyggefonden kan betale en stor del af ydelsen på lånene, og huslejestigningen bliver derfor mindre. Se mere på 7

8 HVORDAN OG HVORNÅR BØR I ENERGIMODERNISERE? Energimodernisering kan begynde med et akut behov, fx et utæt tag eller dårlige vinduer. Men det kan også begynde med ønsket om at få renoveret trapperne, opsat altaner eller renoveret facaden. Det er netop, når der alligevel skal sættes ind, at det giver god mening at tænke energimodernisering samtidig. Tænk i helheder og sammenhænge Det er en god idé at tænke i helheder, fremfor at se på mulighederne som adskilte tiltag, der kan vælges imellem. Det er en god investering at få foretaget en forundersøgelse, inden I vælger en løsning. En byggeteknisk rådgiver kan hjælpe med at gennemgå ejendommen og på den baggrund komme med en anbefaling. Både i forhold til en samlet løsning og til den rækkefølge tiltagene skal foretages i, hvis der er tale om flere forbedringer. På den måde er I sikre på, at I træffer beslutning på et kvalificeret grundlag. Vurder, hvad der betaler sig bedst på langt sigt og vælg den løsning, der passer bedst til jeres situation. Se eksemplerne til højre. 8

9 STORE PROJEKTER Solcelleanlæg til el-produktion Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding Indvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af facade mod gård eller gade Udskiftning af vinduer og døre til A-mærkede Udvendig efterisolering af kældervægge og dræning Efterisolering af terrændæk MELLEMSTORE PROJEKTER Konvertering til fjernvarme Efterisolering af fladt tag Efterisolering af loft Efterisolering af skråvæg indefra (ved indvendig istandsættelse) Efterisolering af skråvæg udefra (i forbindelse med nyt tag) Efterisolering af skunke Efterisolering af kviste/tårne m.v. Indvendig efterisolering af tunge brystninger under vinduer Hulmursisolering Ind- eller udvendig efterisolering af lette brystninger under vinduer Udvendig efterisolering af gavle Energiforbedring af oprindelige vinduer med forsats- eller koblede rammer Udskiftning fra termoruder til energiruder Efterisolering af altaner for at undgå kuldebroer Efterisolering af hulrum i etageadskillelser SMÅ PROJEKTER Udskiftning af radiatorventiler Efterisolering af rør til varmt vand og til radiatorer Indregulering af varmeanlæg inkl. strengventiler Bevægelsessensorer til lysstyring i fællesarealer Udskiftning af cirkulationspumper Udskiftning af belysningsarmaturer i fællesarealer til LED lyskilder Udskiftning af elektronik/motor i elevatorer til lavenergi Eftersyn af vinduer justering af split/anverfer, smøring eller udskiftning af tætningslister, tjek af fugers tæthed omkring vinduer Udskiftning af tørretumbler fra el til gasopvarmede 9

10 FORDELENE HANDLER OM MERE END ENERGI Der kan være andre fordele ved energimodernisering end de fordele, der knytter sig direkte til energiforbruget og økonomien: Bedre komfort og rumudnyttelse Bedre indeklima, kan afhjælpe hovedpine m.m. Mindre støj udefra fx trafikstøj og byliv Mindre støj fra installationer i ejendommen Lettere vedligeholdelse Sjældnere udgifter til vedligeholdelse Lettere rengøring Større viden om bygningens energimæssige tilstand Øget sikkerhed og sikring af ejendommen DET STARTEDE MED BETONSKADER Almene boliger Hornemanns Vænge i Valby Egentlig var det nogle betonskader, der skulle udbedres i Hornemanns Vænge i Valby. Men arbejdet gav mulighed for en større modernisering, fx efterisolering og opsætning af tag med høj tagryg på boligblokkene. Det giver ikke kun et æstetisk løft, det har også gjort det muligt at installere solfangere og solceller. De i alt 288 lejligheder i de seks treetagers blokke er beboelige, mens det omfattende arbejde står på med bl.a. udskiftning af tag, installation af solvarmeog solcelleanlæg, etablering af ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning med varmegenvinding, renovering af badeværelser m.m. I den ene blok bliver stueetagelejlighederne samtidig ombygget til handicapegnede boliger. 10

11 DEN RIGTIGE ENERGILØSNING HANDLER OM FLERE TING Overordnet set kan de ting, der kan gøres i forhold til en god energiløsning, inddeles i tre kategorier 1 2 Klimaskærm: Det, der handler om at holde bedre på varmen. Det kaldes renovering af klimaskærm (isolering af vægge, lofter, gulve samt nye tætningslister m.m.). Installationer: Det, der handler om selve varmeanlægget og elforsyningen. Det kaldes installationer (oliefyr, gasfyr, fjernvarme, jordvarme, varmepumper, solceller, regulering af varme m.m.). Klimaskærm Installationer 3 Adfærd: Gode energivaner betaler sig. Det handler om, hvordan boligen anvendes og løbende serviceres (fx hvad man selv kan gøre, som at gå efter en inde-temperatur på C, ved at sætte termostater ens på alle radiatorer, holde temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55º C, slukke for standby strøm, sørge for løbende servicetjek af installationer osv.). Adfærd Alle tre forhold er vigtige, men også indbyrdes afhængige. En god og energirigtig adfærd har ikke den store betydning, hvis det fx trækker fra alle vinduer. Men i en sund bygning med god klimaskærm og nye installationer, kan adfærden betyde rigtig meget for både energiregnskabet og vedligeholdelsen. EN HURTIG LØSNING, DER KUNNE MÆRKES I ejerforeningen Gadevang i Taastrup fik de besøg af en energikonsulent, som foreslog at koble vaskemaskinerne på fjernvarmen. Det har givet beboerne en betydelig el-besparelse. Vaskemaskiner sluger strøm Vaskemaskiner bruger meget strøm på at opvarme vandet. CO 2 -udslippet fra opvarmningen af vandet i vaskemaskinen kan reduceres markant, hvis maskinen i stedet tapper vandet fra det varme brugsvand. Ejerforeningen Gadevang i Taastrup 11

12 FÅ DET BEDSTE UD AF DEN LØSNING, I VÆLGER Når I har valgt løsning, så vær sikker på, at I får det bedste ud af løsningen. Det behøver ikke at kræve noget særligt, men det er vigtigt, at løsningen fungerer optimalt, så I rent faktisk får de fordele og besparelser ud af energimoderniseringen, som I kan få. Lav en fælles handlingsplan i forhold til vedligeholdelse og sørg for, at jeres løsninger løbende efterses så I ved, at I fx får renset vigtige filtre osv. Eksempler på energimoderniserende tiltag Nyt tag Ventilation med varmegenvinding Isolering af ydermur Udskiftning af vinduer Nyt varmeanlæg ENERGIMÆRKNING En energimærkningsrapport er et godt værktøj i forbindelse med en forundersøgelse af mulighederne. Rapporten beskriver nemlig ikke kun bygningens nuværende status, men indeholder også forslag til mulige forbedringer. Pas på ikke kun at hæfte jer ved, om I kan løfte energimærket så højt som muligt i skalaen eller hvor meget I kan spare. De anslåede besparelser i en energimærkningsrapport er vejledende. Den rigtige energimodernisering handler først og fremmest om jeres behov og ønsker. Energimærket Energimærkeskalaen kan bruges til at vise, hvordan en bygnings energimæssige tilstand er og hvordan den kan blive bedre. Læs mere om energimærket på SparEnergi.dk. 12

13 Når I skal beslutte jer for en løsning, så husk at tage alle de indirekte fordele med. Et sundere indeklima eller en nemmere vedligeholdelse er fordele, der ofte i lige så høj grad kan mærkes i hverdagen efter en energimodernisering. Og bedre trivsel og mindre tid brugt på vedligeholdelse er jo i virkeligheden også penge sparet. Vaner og adfærd Uanset hvilken energimoderniseringsløsning, I vælger, så er det en god idé at gå jeres vaner efter i sømmene. Undersøg, om I skal være mere opmærksomme i forhold til udluftning, så I ikke får problemer med fugt og i værste fald skimmelsvamp. Skimmelsvamp Skimmelsvamp kan også opstå i nye og energimoderne bygninger. Årsagen er tit dårlig udluftning fx hvis fugten fra bad og køkken ikke bliver udluftet. Nedenfor kan I se, hvordan I kan undgå problemer med skimmelsvamp. UNDGÅ SKIMMELSVAMP Luft ud mindst tre gange om dagen i ca. 5 min. ad gangen Sørg for god udsugning i køkken og baderum Reparer evt. vandskader hurtigt og sørg for at tørre ud Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Sørg for, at dræn og kloakker fungerer Sørg for, at fuger omkring vinduer er tætte Reparer fuger og revner i facade og fundament Hold taget tæt 13

14 EJERLEJLIGHEDER- OG ANDELSBOLIG- LEJLIGHEDER Beslutningsproces og igangsættelse At beslutte sig i fællesskab Der er forskel på at bo i ejerlejlighed og være en del af en ejerforening og bo i en andelslejlighed og være medlem af en andelsboligforening. Når det kommer til processen omkring energimodernisering, er mange af processerne dog ens. Derfor omhandler dette afsnit både ejerlejligheder og andelsboliglejligheder under ét. I begge tilfælde er det fx vigtigt at diskutere mulighederne i fællesskab i enten ejerforeningen eller andelsboligforeningen. Og det er vigtigt, at beboere, bestyrelse og administrator finder en rollefordeling og sammen finder ud af, hvem der konkret har til opgave at stå for undersøgelser, kontakt til eksterne parter og evt. møder med fx rådgivere og håndværkere. Start med en forundersøgelse En forundersøgelse er en grundig undersøgelse af mulighederne, inden energimoderniseringen sættes i gang. De ekstra penge til et overblik kan være godt givet ud. Den rigtige løsning er nemlig ikke altid den, man først har i tankerne. I kan få hjælp til en forundersøgelse flere steder (se s. 26). Husk at kigge i vedtægterne Det er vigtigt at tjekke jeres forenings vedtægter, inden I går i gang. Her kan I se, hvilke krav der er til involvering af ejendommens medlemmer. Fx indkaldelse til generalforsamling, afstemninger m.m. Sørg for at overholde bestemmelserne. Så kommer I rigtigt fra start og får nemmere ved at gøre alle trygge ved processen. 14

15 EN NEDSLIDT EJENDOM MED KULTURHISTORISK BETYDNING Ryesgade 30 i København er en typisk københavnerejendom fra slutningen af 1800-tallet. Ejendommen var generelt nedslidt både ind- og udvendigt, med utætte vinduer, utidssvarende varmeinstallationer, dårlig isolering og flere lejligheder uden badeværelser. Ejendommen trængte altså til en større renovering, men samtidig var det vigtigt at bevare det arkitektoniske udtryk og bygningens kulturhistoriske værdi. En problemstilling, som mange beboere i ejerlejligheder og andelsboliglejligheder i de store byer vil kunne genkende. Ejendommen i Ryesgade vandt prisen som Danmarks Bedste Renovering En gennemgribende renovering Ejendommens installationer blev fornyet og alle lejligheder fik nye køkkener, el-installationer og indvendig isolering. Lejligheder, der tidligere var uden bad, fik installeret nyt badeværelse. Alt arbejdet blev udført med fokus på den oprindelige arkitektur, isolering blev fx indbygget i vindueslysninger, ligesom installationer til el og ventilation blev skjult bag paneler og stuk. Ejendommens tag blev hævet og der blev gjort plads til fire nye taglejligheder med hver deres tagterrasse. Forbedringer, der kan mærkes Et af målene med renoveringen var at mindske varmetabet og nedbringe det høje varmeforbrug, og ejendommens beregnede energiforbrug er faldet med over 70 % som følge af forbedringerne, der bl.a. også bestod af: Selvstændige ventilationsanlæg i lejligheder Efterisolering af lofter og reetablering af stuk Nye vinduer med yderste tredje lag glas i det oprindelige udtryk fra 1896 Ekstra isolering ved ydervægge i hjørnelejligheder Vi kan helt klart mærke, at både isoleringen og især de nye vinduer gør en forskel. Det trækker ikke mere. Nu virker det tæt og dejligt, og lejligheden er blevet meget rarere at være i. Lotte Fast Carlsen, beboer 15

16 EJERLEJLIGHEDER- OG ANDELSBOLIGLEJLIGHEDER (fortsat) Lad alle komme til orde Godt begyndt er halvt fuldendt, siger man. Det gælder også, når I planlægger at energimodernisere. Uanset om I alle sammen er enige på forhånd, eller om I blot er nogle få, der gerne vil sætte skub i tingene. Sørg for at overholde jeres forenings bestemmelser og sørg for at alle bliver hørt også skeptikerne. Det giver jer det bedst mulige grundlag, for at komme frem til en god løsning. Processen Nedenfor kan I se de vigtigste trin i den proces, I skal igennem som forening, når I planlægger energimodernisering og skal træffe en beslutning i fællesskab. Der er forskel fra forening til forening så modellen er kun vejledende. Brug den som afsæt til at skitsere jeres egen proces. IDÉ Det hele begynder med en idé eller drøm om forbedring af jeres ejendom. BESTYRELSESMØDE Sæt et punkt på dagsorden til bestyrelsesmøde og diskuter mulighederne både i forhold til løsning og budget. Sæt navne på dem, der har ansvaret for konkrete opgaver. 1. GENERAL- FORSAMLING EL. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Orientering og afstemning om at sætte den indledende proces i gang og de overordnede rammer for projektet. RÅDGIVNING Opsøg rådgivning i forhold til jeres ideer. Start evt. bare med en telefonsamtale, det kan gøre jeres arbejde langt nemmere senere. FORVENTNINGS- AFSTEMNING Sørg for at lytte til alle beboeres meninger for og imod jeres tanker. Brug tid på at beskrive løsningerne både ift. økonomi, tid og besvær. 16

17 EJERLEJLIGHEDER- OG ANDELSBOLIGLEJLIGHEDER (fortsat) Undgå at snuble i reglerne For både ejere og andelshavere er det vigtigt, at de bestemmelser, der står i jeres vedtægter bliver overholdt. Læs omhyggeligt afsnittene om fx vedligeholdelse, bestyrelsen og generalforsamling igennem. Og tag fat i jeres administrator eller evt. en jurist, hvis I bliver i tvivl om, hvad der egentlig står og hvad det betyder for jeres planer. BEBOERINVOLVERING Husk, at der også findes uskrevne regler, fx tidligere praksis i foreningen. Selv om det ikke står i vedtægterne, så indkald hellere til et møde for meget end for lidt. Vær åbne også over for kritik. 2. GENERAL- FORSAMLING EL. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Afstemning om den eller de løsninger, som I vil have gennemført. Vær præcise og lad deltagerne orientere sig om løsningerne på forhånd. UDBUD Send opgaven i udbud til 3-5 udbydere. Sørg for at få så detaljerede tilbud som muligt, så I kan sammenligne de tilbud, I får. GENNEMFØRELSE Når I har valgt løsning, skal arbejdet sættes i gang. Hav altid en opdateret tidsplan for projektet, og sørg for at alle kan følge med undervejs. FORUNDER- SØGELSE Er det inden for bestyrelsens beføjelser, så bestil evt. en forundersøgelse, som kan give et overblik over mulighederne og økonomien. Måske er der oplagte ting, I har overset. SAMMENLIGNING AF TILBUD Læs tilbuddene nøje igennem. Sammenlign ikke kun pris, men tjek også hvor meget I får for pengene og om udbyderen har udført lignende opgaver. 17

18 LEJLIGHEDER I ALMENT BOLIGBYGGERI Beslutningsproces og igangsættelse Mange muligheder Som lejer i alment boligbyggeri kan man sagtens påvirke til indsatser i forhold til energimodernisering. Finansieringen kan ske på flere måder og blandt andet kan der søges støtte til projekter hos Landsbyggefonden. Det er boligselskabet, der har ansvaret for at sikre, at der er midler til energimodernisering, men som lejere kan I sagtens være med til at sætte gang i en proces og få indflydelse på løsningen. Både i forhold til mindre tiltag og i forhold til større projekter, der måske kræver genhusning, mens noget af arbejdet står på. Og husk, at energimodernisering er oplagt, når der skal moderniseres i øvrigt så I får flere fordele på én gang. LØBENDE DIALOG OG PLANLÆGNING Brug de årlige møder med kommunen til at diskutere ideer og muligheder. Og vær sikker på, at de 10-års-planer, der bliver udarbejdet, også handler om energimodernisering, når der er indlagt planlagte forbedringer og moderniseringer. PÅVIRK DAGSORDEN Hvis I har en god idé, så opgiv ikke på forhånd, hvis I møder modstand. Måske kan I finde eksempler andre steder i landet, hvor man har gennemført noget lignende og tage afsæt i det, når I præsenterer ideen for både de andre beboere og for jeres boligselskab. På samme måde skal I huske, at I kan påvirke de løsninger, boligselskabet evt. kommer med. Første skridt er at møde op til møderne og deltage i diskussionerne. 18

19 EN GOD HISTORIE OM BEBOERDEMOKRATI Almene boliger i Vapnagaard i Helsingør Vapnagaard i Helsingør består af 57 boligblokke med ca lejemål. Da beslutningen om at energimodernisere var truffet, blev der valgt et arkitektfirma til at stå for opgaven. De hjalp til med at sætte gang i en lang og løbende beboerdemokratisk proces. Blandt andet blev beboere og driftspersonale inviteret med i et workshopforløb, så alle fik mulighed for ikke bare at vide mere om, hvad der skulle ske, men også kunne påvirke løsningen. Mere lys og bedre komfort Bebyggelsen Vapnagaard var nedslidt mange steder og trængte generelt til en energioptimering. Derfor bliver facader, gavle og vinduer efterisoleret, og der kommer solceller på de sydvendte tagflader. Arbejdet forventes at være helt færdigt i Ud over, at man samlet kan regne med en årlig energibesparelse på 5,5 mio. kwh, så vil komfortniveauet i boligerne stige markant, når renoveringen er færdig. Der vil både komme et større dagslysindfald, og den indvendige overfladetemperatur vil blive mærkbart bedre. Det betyder rigtig meget, at vi er blevet involveret i projektet fra begyndelsen. Det gør jo også, at man ved, hvad man har at glæde sig til udover at det er rart at vide, at vi gør noget for klimaet. Cemal Yildrim, beboer 19

20 LEJLIGHEDER I ALMENT BOLIGBYGGERI (fortsat) Samarbejdet er nøglen I Danmark findes der en række store boligorganisationer, som allerede er godt klædt på i forhold til at tænke energimodernisering. Hvis jeres byggeri er ejet af en mindre boligorganisation, kan det være, at I som lejere skal lægge flere kræfter i den indledende del af processen. Det kan sagtens være en fordel for jer. Det er nemlig samarbejdet og den tætte proces, der er nøglen til, at I får en løsning, der giver jer så mange fordele som muligt. Processen Nedenfor kan I se de vigtigste trin i den proces, I skal igennem som afdelingsbestyrelse, når I planlægger energimodernisering og skal træffe en beslutning i fællesskab. Der er forskel fra bestyrelse til bestyrelse så modellen er kun vejledende. Brug den som afsæt til at skitsere jeres egen proces. BOLIGSELSKABET Tankerne om energimodernisering kan komme fra boligselskabet. FORUNDER- SØGELSE En forundersøgelse kan bruges som oplæg til afdelingsbestyrelsen eller være et resultat af afdelingsbestyrelsen og boligadministrationens dialog. 10-ÅRS-PLANER Det kan ligge eller lægges ind i 10-års-planerne for jeres byggeri, at der skal energimoderniseres. AFDELINGS- BESTYRELSE Afdelingsbestyrelsen tager stilling til de ideer eller forslag, der er kommet til en energimoderniseringsløsning. ADMINISTRATION I BOLIGORGANISATION Administrationen vurderer mulighederne. Det er dem, der sætter formelt gang i planlægningsarbejdet. DIALOG MED KOMMUNEN Dialogmøder med kommunen kan spille en central rolle i forhold til planlægning af energimodernisering. BEBOERE/ AFDELINGSMØDER Som beboere kan I holde mindre afdelingsmøder/ beboermøder og bede jeres afdelingsbestyrelse om at tage energimodernisering med på dagsorden. 20

21 LEJLIGHEDER I ALMENT BOLIGTBYGGERI (fortsat) Fremtidssikringsanalyse En fremtidssikringsanalyse giver et overblik over de tendenser, der kan få betydning for boligerne fremover. Hvordan forventer vi fx, at folk gerne vil bo i 2025? Analysen er et godt værktøj både for boligselskaberne og for afdelingsbestyrelserne til at få overblik over de indsatser, som er fornuftige at kaste sig over på både kort og langt sigt. Fremtidssikringsanalysen bestilles normalt af boligselskabet. Dialogmøder De lokale dialogmøder med kommunen er en mulighed for at påvirke og få indflydelse på, hvordan jeres boliger skal være fremover. Det er også en mulighed for at spørge ind til de planer, der er lige nu og måske møde nogle af de mennesker, der arbejder med energimodernisering. Det kan være med til at afkræfte myter og fordomme og give et realistisk billede af fordele og ulemper ved forskellige projekter. SAMMENLIGNING AF TILBUD Tilbuddene sammenlignes ift. pris, indhold og referencer m.m. VALG AF RAMME OG LØSNING Der vælges en løsning og en budgetramme. UDBUD Opgaven sendes i udbud til flere udbydere. GENNEMFØRELSE Nu vælges løsning og leverandør på baggrund af de tilbud, der er kommet ind og arbejdet sættes i gang. KOMMUNIKATION Måske skal flere involveres i processen, eller der skal mere information til om projektet, før der kan træffes en beslutning. 21

22 NÅR MANGE SKAL BLIVE ENIGE Vi vil alle sammen det rigtige I en perfekt verden ville alle ønske det samme fordi alle var enige, om hvad der var det rigtige. I den virkelige verden er der forskel på, hvordan vi prioriterer. Både i forhold til penge, til hvad vi oplever som fordele, og til hvad der opleves som retfærdigt. I et etagebyggeri vil det ofte være sådan, at nogen synes, at andre får mere ud af forbedringerne, end de selv gør og det kan skabe modstand. Derfor er det afgørende, at alle prøver at forstå hinanden og finde løsninger, der tilgodeser så mange som muligt. Jeg synes da ikke, at her er specielt koldt Jeg glæder mig til ikke at fryse indenfor Jeg er skeptisk er dette nu det rigtige? Jeg har ikke råd til at betale mere i husleje Det bliver skønt at bo i et sundere hus Vi bor i stuen hvad får vi ud af tagisoleringen? 22

23 Penge Omkostninger kan hurtigt skille vandene. Fx delte meninger om, hvad der er for dyrt, hvilken finansiering der er bedst, eller hvad der overhovedet betaler sig. Det kan tage tid at finde en løsning, alle kan stå inde for, men husk, at værdien af en ejendom altid stiger, når den er blevet energimoderniseret. Både for dem, der skal blive boende og for dem, der evt. skal sælge, når der er tale om ejer- eller andelsboliger. Og for almene boliger kan moderniseringen gøre hele kvarteret mere attraktivt. Tålmodighed og dialog Brug tid på at beskrive og fortælle om jeres tanker og de fordele, I kan få ud af at energimodernisere. Find ud af, hvad der skal til, for at imødekomme evt. bekymring og skepsis. Indkald til ekstramøder, gør jer umage med at præsentere forslagene klart og tydeligt, evt. i powerpoints eller lignende. Og hold evt. et par uformelle kaffemøder. Mange kan ikke lide at tage ordet i større forsamlinger, men de kan sagtens have noget vigtigt på hjerte. Fordelingsnøglen kan ændres Vær opmærksom på, at I kan få hjælp til at ændre fordelingsnøglen for jeres forbrug. Hvis der fx laves tagisolering, vil varmetabet fra taglejlighederne falde og det eksisterende varmefordelingsregnskab bør derfor laves om. En ændret varmefordelingsnøgle betyder, at hele bygningen får del i energibesparelsen fra tagrenoveringen. Forhør jer hos jeres forsyningsselskab. FORSKELLE I ADFÆRD BETYDER NOGET Ryesgade i København Der var store forskelle på energiforbruget hos beboerne i Ryesgade i København. Det viste sig, at mange slet ikke var opmærksomme på, hvor meget varme de brugte eller hvilken adfærd de havde i forhold til energi. Derfor er det også en del af arbejdet i Ryesgade at hjælpe med gode råd, så alle vil kunne mærke en forskel på deres varmeregninger. 23

ER JERES EJENDOM KLAR TIL FREMTIDEN?

ER JERES EJENDOM KLAR TIL FREMTIDEN? ER JERES EJENDOM KLAR TIL FREMTIDEN? Energirenovering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger DIN GUIDE TIL ENERGIRENOVERING INDHOLD BAGGRUND OG INTRODUKTION

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til offentlige institutioner samt alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse samt handel og service. FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

ER DIT HUS KLAR TIL FREMTIDEN?

ER DIT HUS KLAR TIL FREMTIDEN? ER DIT HUS KLAR TIL FREMTIDEN? Lad dit hus energirenovere og spar både energi og penge. Gå fremtiden sikkert i møde med en bedre bolig. DIN GUIDE TIL ENERGIRENOVERING BAGGRUND OG INTRODUKTION En meget

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

VVS faglæreruddannelse - juni 2014. v/ Kai Borggreen. Videncenter for energibesparelser i bygninger

VVS faglæreruddannelse - juni 2014. v/ Kai Borggreen. Videncenter for energibesparelser i bygninger VVS faglæreruddannelse - juni 2014 v/ Kai Borggreen Videncenter for energibesparelser i bygninger Workshop: Materialer og værktøjer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: H N Andersens Vej 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-044601 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Egevænget 8 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-002405-001 Energikonsulent: Søren Hem Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere