EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10"

Transkript

1 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN SBI 0:07

2

3 Evaluering af energiklasserne 05 og 00 i BR0 Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen Henrik N. Knudsen Jesper Kragh SBi 0:07 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 0

4 Titel Evaluering af energiklasserne 05 og 00 i BR0 Undertitel Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen Serietitel SBi 0:07 Udgave. udgave Udgivelsesår 0 Forfattere Henrik N. Knudsen, Jesper Kragh Sprog Dansk Sidetal 6 Litteraturhenvisninger Side 5 Emneord Bygningsreglement, energi, energibesparelse, energimærke, husejere, indeklima, lavenergibyggeri, byggebranchen. ISBN Omslag Udgiver Eksempel på nyt lavenergihus opført efter lavenergiklasse 05 i Bygningsreglement 00. Foto: Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København A. C. Meyers Vænge 5, 50 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Forord Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglementet 00 BR0 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bo i nye lavenergihuse, og aktører i branchen der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri. Husejerne blev spurgt om deres overordnede tilfredshed med deres lavenergihuse samt mere specifik brugertilfredshed, herunder bl.a. hvordan de har oplevet indeklimaet temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys, om energiforbruget har levet op til forventningerne, og hvilke erfaringer de har haft med de tekniske installationer. Aktører i branchen blev spurgt om deres erfaringer med at projektere og bygge efter de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00. For hver blev de spurgt om formuleringen er forståelig, om kravniveauet er rimeligt, og hvor meget det vil fordyre byggeriet fremadrettet. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer, at de nye energiklasser vil øge kvadratmeterprisen, og om reglerne for indregning af vedvarende energi er hensigtsmæssige. Forfatterne vil gerne takke alle husejere og aktører i branchen, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaerne. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Energi og miljø Maj 0 Søren Aggerholm Forskningschef

6 Indholdsfortegnelse Forord... Indholdsfortegnelse... Sammenfatning... 5 Ejere af lavenergihuse... 5 Hvem er blevet spurgt?... 5 Husene... 6 Husejerenes oplevelser... 6 Tekniske installationer... 7 Regulerings- og handlemuligheder... 8 Andet - positivt eller negativt... 8 Aktører i branchen... 8 Hvem er blevet spurgt?... 8 Supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse Merinvestering ved opfyldelse af 05/00 krav... 9 VE-anlæg... 0 Andet... 0 Baggrund... Metode... Ejere af lavenergihuse... Aktører i branchen... Resultater - spørgeskemaundersøgelser... 5 Ejere af lavenergihuse... 5 Dit hus... 5 Dit varmeforbrug... Alt i alt... 8 Jeres tidligere bolig... Dig og din familie... Dit indeklima... Vinduer og vaner om vinteren... 7 Regulering Tekniske installationer Andet - positivt eller negativt Aktører i branchen Supplerende krav for Lavenergiklasse Supplerende krav for bygningsklasse Merinvestering og 05/00 krav... 8 VE-anlæg... 0 Elevatorer... Andet... Referencer... 5 Appendix Brev til ejere af lavenergihuse... 6 Appendix Spørgeskema til ejere af lavenergihuse... 7 Appendix til aktører i branchen... 8 Appendix Spørgeskema til aktører i branchen... 9

7 Sammenfatning Formålet med denne undersøgelse er at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglementet 00 BR0 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Det er gjort ved dels at spørge ejere af nye lavenergihuse om, hvad de har oplevet som boligejere, dels ved at spørge producenter af typehuse og aktører i branchen, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter, om deres erfaringer med at opføre nyt lavenergibyggeri. Ejere af lavenergihuse Husejerne blev spurgt om deres overordnede tilfredshed med deres lavenergihuse samt mere specifik brugertilfredshed, herunder bl.a. hvordan de har oplevet indeklimaet temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys, om energiforbruget har levet op til forventningerne, og hvilke erfaringer de har haft med de tekniske installationer. Hvem er blevet spurgt? Der blev identificeret 885 lavenergihuse til projektet ud fra indberettede energimærker til Energimærkningssekretariatet pr. september 0. Bygningerne er således energimærket efter den gamle skala A, A,, G, hvor der ikke opdeles efter 05 og 00-klasserne. Der er kun udtrukket bygninger opført i 00, 0 og 0 med et energimærke A, hvilket angiver at det teoretiske forbrug er mindre end /Ae kwh/m², svarende til grænsen for en Lavenergiklasse 05-bygning til beboelse. Bygningsklasse 00-bygninger kan således ikke identificeres ud fra energimærket. I oktober 0 blev der sendt et brev til de 885 identificerede lavenergihusstande med en invitation om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Af de 869 husstande, som formodes at have modtaget brevet, har 70 svaret på spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på %. Den relativt høje svarprocent vidner sammen med et stort antal kommentarer på åbne spørgsmål om, at der er interesse og engagement blandt husejerne om emnet. Husejerne er flyttet ind i deres huse i 00 %, 0 7 %, 0 55 % og 0 7 %. De kom for halvdelens vedkomne fra et parcelhus, en femtedel kom fra lejlighed, mens resten kom fra rækkehus % og landejendom/stuehus. Det der betød mest for husejerne, for deres valg af at bo i et lavenergihus var husets energiforbrug 70 %, grundens beliggenhed 50 %, de løbende udgifter 6 %, husets indeklima %, husets indretning % og miljøhensyn 9 %. Respondenterne var hovedsageligt mænd 79 %, tilhørende aldersgrupperne 0-9 år 8 % og 0-9 år 8 %. Den gennemsnitlige familie består af, personer, heraf, barn. 5

8 Husene Husene er opført af ca. 0 forskellige aktører. Ca. 5 % af husene 56 ud af 70 angives at været opført ved en grad af selvbyg. Husenes areal varierer fra 7 m til 500 m med et gennemsnit på 86 m. Husets pris alene eksklusiv prisen på grunden bliver opgivet til at variere i hele intervallet fra -,5 mio. DKK % til over mio. DKK %, med flest i intervallet mellem -,5 mio. DKK %. 57 % af husene bliver angivet til at koster under,5 mio. DKK og 9 % koster over,5 mio. DKK. % vidste det ikke, og % ønskede ikke at svare. De mest udbredte tekniske installationer er solceller til el-produktion 7 %, ventilationsanlæg med varmegenvinding 67 % og varmepumpe, jordvarmeanlæg væske til vand-varmepumpe 56 %. Fjernvarme forekommer i 8 % af husene. Gulvvarme udgør varmefordelingssystemet i 9 % af husene. Husejerenes oplevelser Overordnet set har husejerne haft en positiv oplevelse af at flytte ind i og bo i deres nye lavenergihuse. Det ses af, at hele 9 % at husejerne kan anbefale andre at bo i et lavenergihus. Som begrundelser kommentarer fremhæves godt indeklima og lave energi- og driftsomkostninger. Oplevet varmeforbrug Over halvdelen 59 % af beboerne har oplevet, at deres varmeforbrug er så lavt, som de forventede, inden de flyttede ind i huset, mens 7 % har oplevet, at deres varmeforbrug ikke er så lavt, som de forventede. En tredjedel % ved det ikke, hovedsageligt fordi de ikke har boet så længe i deres huse endnu. Oplevet indeklima Over 90 % af husejerne finder, at indeklimaet generelt er tilfredsstillende sommer 9 % og vinter 9 % med kun % og % der udtrykker utilfredshed henholdsvis sommer og vinter. I forhold til deres tidligere bolig oplever et flertal af husejerne, at de enkelte indeklimaparametre som temperatur, træk, luftkvalitet, støj og dagslys er blevet bedre i deres nye lavenergihus henholdsvis 8, 85, 8, 67 og 77 %. Et mindretal af husejerne oplever at de enkelte indeklimaparametre temperatur som træk, luftkvalitet, støj, dagslys er blevet dårligere i deres nye lavenergihus henholdsvis,,, 8 og %. 8 % har oplevet, at temperaturforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 7 % har oplevet tilfredsstillende temperaturforhold om sommeren. % fandt temperaturforholdene utilfredsstillende om vinteren, mod % om sommeren. Som ved tidligere undersøgelser af lavenergihuse er det der giver anledning til utilfredshed med temperaturforholdene, at det er for varmt om sommeren. 9 % og % angiver, at det er tilfældet henholdsvis dagligt og ugentligt. Store vinduer mod syd nævnes som årsagen til høje temperaturer om sommeren. Nogle husejere nævner, at de havde samme oplevelse med, at det blev varmt om sommeren i deres tidligere hus. Nogle af husejerne nævner, at deres gulvarmesystem er langsomt og kan være svært at bruge, men det fremhæves, at der er en jævn/konstant temperatur i huset. 6

9 Omkring halvdelen af husejerne angiver, at temperaturen i deres nye hus er højere om sommeren 5 % og om vinteren 8 % i forhold til deres tidligere bolig, mens 9 % angiver, at temperaturen har været lavere om sommeren, og 6 % angiver, at temperaturen har været lavere om vinteren. Store vinduer nævnes som årsagen til høje temperaturer om sommeren. Der er kun få, der har oplevet problemer med træk, da 9 % henholdsvis 96 % aldrig har oplevet trækproblemer om vinteren eller sommeren. Kun % fandt trækforholdene utilfredsstillende om vinteren og % om sommeren. Træk nævnes i forbindelse med at vinduer åbnes og i nærheden af indblæsningssteder for ventilationsanlæg. 88 % har oplevet, at luftkvaliteten er tilfredsstillende om vinteren, mens 90 % har oplevet tilfredsstillende luftkvalitet om sommeren. Kun % fandt luftkvaliteten utilfredsstillende om vinteren mod % om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med luftkvaliteten er, at luften føles tør om vinteren. 7 % og % angiver at have haft problemer med tør luft henholdsvis dagligt og ugentligt. Nogle husejere fremhæver tør luft og lugt fra naboens brændeovn i forbindelse med spørgsmålet om luftkvalitet. 8 % har oplevet, at støjforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 86 % har oplevet tilfredsstillende støjforhold om sommeren. 6 % fandt støjforholdene utilfredsstillende om vinteren mod % om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med støjforholdene er støj fra ventilationsanlæg. 6 % og 9 % angiver at have haft problemer med støj fra ventilationsanlæg henholdsvis dagligt og ugentligt om vinteren mod % og 7 % om sommeren. Andre tekniske installationer end ventilationsanlæg har givet problemer med støj for 6 % og % henholdsvis dagligt og ugentligt om vinteren og 6 % og % om sommeren. I husejernes kommentarer nævnes ventilationsanlæg og varmepumpe som kilder til støj, men i de fleste tilfælde er det ikke et stort problem, men noget man kan leve med set i lyset af de oplevede fordele ved huset. 57 % angiver, at der ikke er generende støj i noget rum. Bryggerset er det rum, hvor flest 8 % oplever generende støj, efterfulgt af soveværelset hvor % oplever generende støj. 9 % har oplevet, at dagslysforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 9 % har oplevet tilfredsstillende dagslysforhold om sommeren. % fandt dagslysforholdene utilfredsstillende om vinteren og om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med dagslysforholdene er blænding om sommeren. % og % angiver, at det er henholdsvis dagligt og ugentligt. Nogle få husejere, % dagligt og 8 % ugentligt, oplever at der er for meget dagslys. I husejernes kommentarer nævnes mulige byggetekniske løsninger, herunder tagudhæng og udvendig solafskærmning, og hvad de selv har eftermonteret for at mindske eventuelle problemer i form af markiser, gardiner og persienner. Tekniske installationer Husejerne er blevet spurgt, om de har fået tilstrækkelig information om, hvordan husets forskellige tekniske installationer fungerer. Knap to tredjedele finder, at de har fået nok information, mens omkring en tredjedel 8 % ikke finder, at de har fået tilstrækkelig information. Af sidstnævnte gruppe mangler 8 % information om ventilationsanlæg, 9 % information om varmeanlæg, 7 % information om varmepumpe og % information om solcelleanlæg til el-produktion. 7

10 Husejerne er også blevet spurgt, om de har oplevet små eller store problemer med boligens tekniske installationer. 9 % har oplevet store problemer om vinteren mens 6 % har oplevet store problemer om sommeren. Små problemer har % oplevet om vinteren og % om sommeren. I husejernes kommentarer blev problemerne uddybet. De gennemgående problemer var indkøringsproblemer med varme-, varmepumpe- og ventilationsanlæg umiddelbart efter indflytning. Regulerings- og handlemuligheder Husejerne er blevet spurgt om deres vaner med at åbne vinduer på klem eller helt åbent om vinteren. Omkring to tredjedele af husejerne åbner vinduer om dagen, mens en tredjedel åbner vinduer om natten. Knap en tredjedel åbner aldrig vinduer om dagen, mens omkring to tredjedele aldrig åbner vinduer om natten. Halvdelen åbner af og til vinduer kortvarigt om dagen. Som begrundelse for at åbne vinduer nævnes ønsket om udluftning, frisk luft og at køle ned. Ønsket om et køligt soveværelse og udluftning af badeværelse nævnes af flere. Husejerne er også blevet spurgt, om de har oplevet at have mulighed for at regulere, og om de benytter sig af muligheden for at regulere rumtemperaturen, ventilationen og solafskærmningen. 97 % oplever, at de har mulighed for at regulere rumtemperaturen, og 78 % benytter sig af muligheden for at regulere temperaturen. 90 % oplever, at de har mulighed for at regulere ventilationen, og 55 % benytter sig af muligheden for at regulere ventilationen. % oplever, at de har mulighed for at regulere solafskærmningen, og stort set alle 0 % benytter sig af muligheden for at regulere solafskærmningen. Flere husejere bemærker, at der er brug for solafskærmning, og flere har etableret indvendig afskærmning i form af gardiner og persienner. Andet - positivt eller negativt Afslutningsvis fik husejerne mulighed for at fremhæve eller nævne andet, positivt eller negativt. Det gav anledning til kommentarer fra 5 husejere. Kommentarerne var overvejende positive, med anprisninger af at bo i et lavenergihus, på grund af et godt indeklima og lavt energiforbrug med deraf følgende lave løbende udgifter. Nogle kommentarer drejer sig om, at det er for varmt om sommeren, i tråd med svarene på de ovenstående direkte spørgsmål. Aktører i branchen Aktører i branchen blev spurgt om deres erfaringer med at projektere og bygge efter de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00. For hver blev de spurgt om formuleringen er forståelig, om kravniveauet er rimeligt, og hvor meget det vil fordyre byggeriet fremadrettet. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer at de nye energiklasser vil øge kvadratmeterprisen, og om reglerne for indregning af vedvarende energi er hensigtsmæssige. 8 Hvem er blevet spurgt? For at belyse branchens erfaringer med at bygge og projektere efter kravene for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0, blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt aktører i branchen, dvs. producenter af typehuse, entreprenører og rådgivende ingeniører og arkitekter. Blandt de 9 adspurgte aktører 0 producenter af typehuse, entreprenører og 8 rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer svarede henholdsvis, og, dvs. 8 i alt, hvilket giver en svarprocent på 57.

11 Blandt de 8 deltagende aktører angiver 9, at de projekterer/opfører enfamiliehuse og/eller rækkehuse, 5 at de projekterer/opfører etageboliger, og 6 at de projekterer/opfører andet fx skoler, institutioner, kontorer. Heraf projekterer/opfører 6 henholdsvis aktører enfamiliehuse og/eller rækkehuse, henholdsvis 9 aktører etageboliger, og 6 henholdsvis aktører andet fx skoler, institutioner, kontorer i forhold til lavenergiklasse 05 henholdsvis bygningsklasse 00. Supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 Med henblik på at videreudvikle lavenergiklasserne i det fremtidige bygningsreglement blev erfaringer indsamlet fra aktørerne ved, for hver af de relevante og specifikke med supplerende krav for energiklasserne 05 og 00, at stille følgende spørgsmål: Spørgsmål til x, stk. y - Er relevant i forhold til jeres aktiviteter? Ja/Nej - Er formuleringen forståelig? Ja/Nej - Er kravniveauet rimeligt som fremtidigt minimumskrav? Ja/Nej - Hvor meget vil I skønne at x, stk. y gør byggeriet dyrere fremadrettet? Ikke fordyrende/lidt fordyrende/fordyrende/meget fordyrende/ved ikke - Har I forslag til ændringer, bemærkninger eller kommentarer i forhold til x, stk. y? Aktørenes svar på de enkelte fremgår af resultatafsnittet fra Supplerende krav for Lavenergiklasse 05 på side 98 og frem. Ved evaluering af lavenergiklasserne kan det, ud over at se på disse -specifikke svar, være en god ide også at inddrage aktørenes kommentarer/bemærkninger på de øvrige åbne spørgsmål. Merinvestering ved opfyldelse af 05/00 krav Der er for alle nogle af aktørerne, der i større eller mindre grad skønner, at den pågældende vil gøre byggeriet dyrere fremadrettet. De der vurderes at være de mest fordyrende er 7.., stk. om, at det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres, 7..5., stk. om energiramme for bygningsklasse 00 for boliger, kollegier, hoteller m.m. og 7..5., stk. om energiramme bygningsklasse 00 for skoler, institutioner m.m. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer, at de nye energiklasser 05 og 00 vil øge kvadratmeterprisen Dkr pr. m i forhold til BR0-kravene. Spredningen på den øgede kvadratmeterpris fremgår af figuren på side 8 og er opsummeret i følgende tabel: Øget kvadratmeterpris Dkr pr. m Lavenergiklasse 05 - Boliger Lavenergiklasse 05 - Andet byggeri Bygningsklasse 00 - Boliger Bygningsklasse 00 - Andet byggeri Minimum Maksimum Gennemsnit Antal svar

12 For lavenergiklasse 05 anser ca. 80 % af de aktører, som har svaret på spørgsmålet, ikke merinvesteringen som et problem, mens de resterende 0 % anser det for at være et problem. For bygningsklasse 00 anser ca. 55 %, af de aktører, som har svaret på spørgsmålet, ikke merinvesteringen som et problem, mens de resterende 5 % anser det for at være et problem. VE-anlæg Hovedparten af aktørerne over 80 % har udnyttet muligheden for at sætte VE-anlæg op på matriklen for lavenergiklasse 05 og 00 for boliger og andet byggeri. Over halvdelen af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE på matriklen er hensigtsmæssige, for solvarmeanlæg 5 %, solcelleanlæg 65 % og varmepumper 78 %. Resten af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE på matriklen ikke er hensigtsmæssige, eller ved ikke hvad de skal svare på spørgsmålet. For detaljer og kommentarer henvises til resultatafsnittet på side 0 og frem. Kun én 5 % af aktørerne har udnyttet muligheden for at sætte VE-anlæg op uden for matriklen for lavenergiklasse 05 og 00 for boliger og andet byggeri. Den største del af aktørerne 59 % eller mere svarer ved ikke på spørgsmålet om reglerne for indregning af VE uden for matriklen er hensigtsmæssige. Kun to 9 % af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE uden for matriklen er hensigtsmæssige. Resten af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE uden for matriklen ikke er hensigtsmæssige, for solvarmeanlæg 7 %, solcelleanlæg % og varmepumper 7 %. For detaljer og kommentarer henvises til resultatafsnittet på side 0 og frem. Andet Alle, der har svaret på dette spørgsmål, er enige om at det har været værdifuldt at de fremtidige energikrav har været meldt ud, inden de træder i kraft. 0

13 Baggrund I 05 og 00 forventes de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglement 00 at blive standard for alt nybyggeri i Danmark. Klasserne har været udmøntet i en række år, og branchen har haft mulighed for at afprøve klasserne og høste konkrete erfaringer hermed. Disse erfaringer kan vise lavenergiklassernes styrker, men også pege på områder, hvor ændringer er ønskværdige enten på grund af ny udvikling, nye erfaringer eller ændrede forudsætninger. På denne baggrund har det været relevant at gennemføre denne evaluering af erfaringer fra de første 05- og 00 byggerier blandt husejere og aktører i branchen, så disse kan anvendes aktivt i en videreudvikling af klasserne i det kommende Bygningsreglement. Evalueringen ser på husejeres erfaringer med at bor i nye lavenergihuse, herunder blandt andet oplevelser i forhold til bygningernes drift og indeklima. Desuden evalueres de erfaringer som aktørerne i branchen der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri, har haft i forhold til de supplerende krav, i form af specifikke i BR0. Dette gælder bl.a. krav til det termiske indeklima med temperaturer under 6 C bortset fra ganske få timer pr. år, samt for bygningsklasse 00, som indeholder et CO krav for skoler og institutioner på højst 900 ppm. Det sidstnævnte krav indebærer næsten en fordobling af luftskiftet i skoler og institutioner i forhold til Bygningsreglementet 00 s mindstekrav. For begge lavenergiklasser har det endvidere været relevant at se på anvendelsen af VE, herunder om reglerne for indregning af VE er hensigtsmæssige.

14 Metode Evalueringen blev gennemført som to spørgeskemaundersøgelser, der dels henvendte sig til husejere og dels til aktører i branchen. Begge spørgeskemaer blev udarbejdet direkte i det internetbaserede spørgeskemaprogram SurveyXact. SurveyXact er udviklet og supporteret af SurveyXact, som er en enhed i konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting, der har mere end 0 års erfaring med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser for virksomheder og offentlige organisationer. For mere information se: Ejere af lavenergihuse Der blev identificeret 885 lavenergihuse til projektet ud fra indberettede energimærker til Energimærkningssekretariatet pr. september 0. Bygningerne er således energimærket efter den gamle skala A, A,, G, hvor der ikke opdeles efter 05 og 00 klasserne. Der er kun udtrukket bygninger opført i 00, 0 og 0 med et energimærke A, hvilket angiver at det teoretiske forbrug er mindre end /Ae kwh/m², svarende til grænsen for en Lavenergiklasse 05 bygning til beboelse. Bygningsklasse 00 bygninger kan således ikke identificeres ud fra energimærket. Undersøgelsen ser bl.a. på brugertilfredshed, herunder oplevet indeklima temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys og erfaringer med tekniske installationer. Undersøgelsen, blev gennemført i oktober 0, hvor der blev udsendt et brev Appendix, med en invitation til at deltage i undersøgelsen. I brevet blev der givet en kort introduktion til hvad undersøgelsen gik ud på. I et forsøg på at øge husejernes motivation for at besvare spørgeskemaet blev de tilbudt at deltage i en lodtrækning om én præmie for hver 00 besvarelser. De kunne vælge mellem følgende præmier med en værdi op til kr. 700: god vin, et Lego-sæt, tumlemøbel fra Bobles eller en Victorinox keramisk kokke-kniv. Husejerne blev lovet anonymitet. En udskrift af alle spørgsmål kan ses i Appendiks. Spørgeskemaet indeholdt en kort introduktion, se Figur, med en vejledning i hvordan spørgeskemaet skulle udfyldes. Herefter fulgte 0 spørgsmål, vedrørende følgende hovedemner: Dit hus Dit varmeforbrug Alt i alt Jeres tidligere bolig Dig og din familie Dit indeklima temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys Vinduer og vaner om vinteren Tekniske installationer Andet - positivt eller negativt

15 Figur. Indgangen til spørgeskemaundersøgelsen i SurveyXact-layout. Teksten er gengivet i Appendix. Aktører i branchen For at belyse branchens erfaringer med at bygge og projektere efter kravene for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0, blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt producenter af typehuse, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Der blev spurgt ind til de relevante og aktuelt gældende, herunder bl.a. hvordan fælles VE-anlæg er blevet anvendt for bygningsklasse 00 og indregnet i energirammen. Producenterne af typehuse blev udvalgt blandt de der ifølge husejerne havde opført deres hus. Entreprenører og rådgivende ingeniører blev valgt ud fra at de er engageret i byggebranchen og har fokus på byggeri med lavt energiforbrug. Dataindsamlingen, blev gennemført i november-december 0. Der blev udsendt en Appendix, med en invitation til at deltage i undersøgelsen til 0 producenter af typehuse, entreprenører og 8 rådgivende ingeniør/arkitektfirmaer. I mailen blev der givet en kort beskrivelse af baggrunden for undersøgelsen og en vejledning i at udfylde spørgeskemaet. Der blev efterfølgende udsendt to rykkere til de der ikke havde svaret i første/anden omgang. En udskrift af alle spørgsmål kan ses i Appendiks. Spørgeskemaet indeholdt en kort introduktion med en vejledning i hvordan spørgeskemaet skulle udfyldes. Herefter fulgte spørgsmål, hvoraf spørgsmål drejede sig om specifikke om lavenergiklasser 05 og 00, opdelt i følgende overskrifter: Spørgsmål til de supplerende krav for Lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0 Spørgsmål til de supplerende krav for Lavenergiklasse 05 Spørgsmål til de supplerende krav for Bygningsklasse og 00 VE-anlæg Elevatorer Andet

16 De spørgsmål til specifikke blev formuleret ens og bestod af fem underspørgsmål: Spørgsmål til x, stk. y Er relevant i forhold til jeres aktiviteter? Ja/Nej Er formuleringen forståelig? Ja/Nej Er kravniveauet rimeligt som fremtidigt minimumskrav? Ja/Nej Hvor meget vil I skønne at x, stk. y gør byggeriet dyrere fremadrettet? Ikke fordyrende Lidt fordyrende Fordyrende Meget fordyrende Ved ikke Har I forslag til ændringer, bemærkninger eller kommentarer i forhold til x, stk. y?

17 Resultater - spørgeskemaundersøgelser Ejere af lavenergihuse Af de 885 udsendte breve kom 6 retur med beskederne Ubekendt på adressen eller Ingen afleveringsmulighed. Af de 869 husstande som formodes at have modtaget brevet har 70 gennemført hele undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på %. Ni husstande har påbegyndt spørgeskemaundersøgelsen, men har ikke gennemført den. Den relativt høje svarprocent sammen med et pænt antal kommentarer på de åbne spørgsmål vidner om engagement fra husejernes side. I det følgende vises spørgsmålene og svarene i samme rækkefølge som i det elektroniske spørgeskema, hvor teksten er gengivet i Appendiks. Husejernes kommentarer er gengivet uredigeret med undtagelse af oplagte stavefejl, der er bortredigeret. Dit hus Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - År 5

18 Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - Måned Krydset med: Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - År I alt 9 6,9 % ,9 % , % , % ,7 % , % , % , % 0 9 0, % , % , % , % 58 I alt, % 6,6 % 5 55, % 0 6,9 % 0 00,0 % 79 Hvor stort er jeres hus eksklusivt garage, udhuse etc.? kvadratmeter. Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 7,00 500,00 86,0 56 6

19 Hvad var prisen på huset alene dvs. eksklusiv prisen på grunden? Hvis du ikke ved det eller ikke ønsker at svare, kan du markere det og gå videre til næste spørgsmål. - Prisen i mio. DKK Hvilket firma har opført jeres hus? Af hensyn til den lovede anonymitet kan det ikke oplyses, hvilke firmaer der har opført de undersøgte lavenergihuse. Husene er opført af ca. 0 forskellige aktører. Ca. 5 % 56 ud af 70 angiver at der har været tale om selvbyg. 7

20 Hvilke tekniske installationer har jeres hus? Hvilke tekniske installationer har jeres hus? 8 - Andet, angiv hvad gaspejs Alterna huse Regnvandsanlæg til vask og toilet gaspejs Pillefyr Regnvandsanlæg El-radiatorer 5 stk. pejse knx, intelligent styring af varme, lys og ventilation Genveksanlæg gaspejs Køle/varme brine til genvex IHC Regnvandsanlæg regnvand til toiletskyl, vaskemaskine, udendørs vandhane pillefyr Køle/varmeanlæg til ventilationsanlægget rør af ca. 5 m gravet ned i jorden for mere at få koldere luft om sommeren og varmere luft om vinteren El gulvvarme Stokerfyr masseovn med opvarmning af brugsvand og delvis gulvvarme Regnvandsopsamling til vask og toilet IHC til styring af varme Jordbrine til ventilationssystem Genvex Brændefyr cirkulationspumpe Grundfos

21 Jordvarme Genvex anlæg Regnvandsopsamling til WC og vaskemaskine regnvands anlæg Gaspejs Hvilket varmefordelingssystem har jeres hus? Hvilket varmefordelingssystem har jeres hus? - Andet, angiv hvad ventilation Luftudblæsning Gulvvarme, radiatorer samt varmepumpe og brændeovn. indblæsning luftbåret ved nilan vp8 compact + væske i gulvet ved nilan jvp6 genveks anlæg gulvvarme i få rum ellers kun varmegenvinding ventilationssystem Gulvvarme+ eftervarmeflade i ventilationssystemet gulvvarme, radiatorvarme, luftcirkulation 9

22 Hvorfor har I valgt at bo i jeres lavenergihus? Vælg de tre vigtigste forhold 0 Andet: Vi havde tidligere et gammelt hus med stort energiforbrug, ønskede nyt hus med tanke på miljøet Sjovt spørgsmål... Vi har et hus for at bo i det. Vi har med andre ord valgt ikke at lade det stå tomt. Vi fandt en god byggegrund i nærheden af Svendborg, hvor vores barn går i skole. Derfor byggede vi der. Vi vidste ikke det kunne blive et lavenergihus så det har ikke været en designparameter, men vi fik beregninger til at holde efter vi skiftede til lags ruder og solceller. Økonomi Træhus "eget design" på "gammel adresse" Vi har ikke valgt at bygge lavenergi: det var dikteret i lokalplan Underligt spørgsmål at besvare, når man selv har bygget huset og besluttet hvordan det skal se ud osv. Så er det jo kun grunden, man vurderer, når man køber... Der var klausul om lavenergihus på hele udstykningen. Har selv tegnet det Vigtigst: uafhængighed af fossile råstoffer, som er prisfølsomme og yndet område for afgifter/skatter o.l. Krav fra Kolding kommune krav fra Kolding kommune Selv tegnet huset, arkitekter lags glas Vi har selv fået bygget huset, på en grund hvor vi allerede boede i et andet hus. Det gamle hus er nedrevet Der var mulighed for med bygløsning og dermed besparelse. Vi har selv tegnet huset og valgt byggefirmaet, så det havde også betydning for os. Det var vigtigt for os, at det var et lavenergihus og fremtidssikret.

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN Formål Indsamle erfaringer fra de første byggerier, opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas BR15 ENERGIAFTALERNE Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING UDGAVE 2016 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN SOLAFSKÆRMNINGER SBI-ANVISNING 264 1. UDGAVE 2016 Solafskærmninger Kjeld Johnsen SBi-anvisning 264 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse Stenløse Syd Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse På kommunalt initiativ etableres Danmarks største bebyggelse af lavenergi boliger Oplæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Teknisk følgegruppe BR15

Teknisk følgegruppe BR15 Teknisk følgegruppe BR15 Teknisk følgegruppe Mål: Solidt og fremtidssikret bygningsreglement, som realiserer strategi for energirenovering i bygninger og baner vejen for nealy zero bygninger. Åben inddragelse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Bygningers energibehov

Bygningers energibehov Bygningers energibehov Beregningsvejledning Søren Aggerholm Karl Grau SBi-anvisning 213, 4. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Bygningers energibehov Undertitel Beregningsvejledning

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse BILAG 4 Fremtidens Parcelhuse Spørgeskemaundersøgelse maj 2010 Henrik N. Knudsen og Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 1 2 Spørgeskemaundersøgelse 2 Formålet med spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trekanten 13 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-018201 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere