EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10"

Transkript

1 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN SBI 0:07

2

3 Evaluering af energiklasserne 05 og 00 i BR0 Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen Henrik N. Knudsen Jesper Kragh SBi 0:07 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 0

4 Titel Evaluering af energiklasserne 05 og 00 i BR0 Undertitel Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen Serietitel SBi 0:07 Udgave. udgave Udgivelsesår 0 Forfattere Henrik N. Knudsen, Jesper Kragh Sprog Dansk Sidetal 6 Litteraturhenvisninger Side 5 Emneord Bygningsreglement, energi, energibesparelse, energimærke, husejere, indeklima, lavenergibyggeri, byggebranchen. ISBN Omslag Udgiver Eksempel på nyt lavenergihus opført efter lavenergiklasse 05 i Bygningsreglement 00. Foto: Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København A. C. Meyers Vænge 5, 50 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Forord Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglementet 00 BR0 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bo i nye lavenergihuse, og aktører i branchen der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri. Husejerne blev spurgt om deres overordnede tilfredshed med deres lavenergihuse samt mere specifik brugertilfredshed, herunder bl.a. hvordan de har oplevet indeklimaet temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys, om energiforbruget har levet op til forventningerne, og hvilke erfaringer de har haft med de tekniske installationer. Aktører i branchen blev spurgt om deres erfaringer med at projektere og bygge efter de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00. For hver blev de spurgt om formuleringen er forståelig, om kravniveauet er rimeligt, og hvor meget det vil fordyre byggeriet fremadrettet. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer, at de nye energiklasser vil øge kvadratmeterprisen, og om reglerne for indregning af vedvarende energi er hensigtsmæssige. Forfatterne vil gerne takke alle husejere og aktører i branchen, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaerne. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Energi og miljø Maj 0 Søren Aggerholm Forskningschef

6 Indholdsfortegnelse Forord... Indholdsfortegnelse... Sammenfatning... 5 Ejere af lavenergihuse... 5 Hvem er blevet spurgt?... 5 Husene... 6 Husejerenes oplevelser... 6 Tekniske installationer... 7 Regulerings- og handlemuligheder... 8 Andet - positivt eller negativt... 8 Aktører i branchen... 8 Hvem er blevet spurgt?... 8 Supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse Merinvestering ved opfyldelse af 05/00 krav... 9 VE-anlæg... 0 Andet... 0 Baggrund... Metode... Ejere af lavenergihuse... Aktører i branchen... Resultater - spørgeskemaundersøgelser... 5 Ejere af lavenergihuse... 5 Dit hus... 5 Dit varmeforbrug... Alt i alt... 8 Jeres tidligere bolig... Dig og din familie... Dit indeklima... Vinduer og vaner om vinteren... 7 Regulering Tekniske installationer Andet - positivt eller negativt Aktører i branchen Supplerende krav for Lavenergiklasse Supplerende krav for bygningsklasse Merinvestering og 05/00 krav... 8 VE-anlæg... 0 Elevatorer... Andet... Referencer... 5 Appendix Brev til ejere af lavenergihuse... 6 Appendix Spørgeskema til ejere af lavenergihuse... 7 Appendix til aktører i branchen... 8 Appendix Spørgeskema til aktører i branchen... 9

7 Sammenfatning Formålet med denne undersøgelse er at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglementet 00 BR0 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Det er gjort ved dels at spørge ejere af nye lavenergihuse om, hvad de har oplevet som boligejere, dels ved at spørge producenter af typehuse og aktører i branchen, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter, om deres erfaringer med at opføre nyt lavenergibyggeri. Ejere af lavenergihuse Husejerne blev spurgt om deres overordnede tilfredshed med deres lavenergihuse samt mere specifik brugertilfredshed, herunder bl.a. hvordan de har oplevet indeklimaet temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys, om energiforbruget har levet op til forventningerne, og hvilke erfaringer de har haft med de tekniske installationer. Hvem er blevet spurgt? Der blev identificeret 885 lavenergihuse til projektet ud fra indberettede energimærker til Energimærkningssekretariatet pr. september 0. Bygningerne er således energimærket efter den gamle skala A, A,, G, hvor der ikke opdeles efter 05 og 00-klasserne. Der er kun udtrukket bygninger opført i 00, 0 og 0 med et energimærke A, hvilket angiver at det teoretiske forbrug er mindre end /Ae kwh/m², svarende til grænsen for en Lavenergiklasse 05-bygning til beboelse. Bygningsklasse 00-bygninger kan således ikke identificeres ud fra energimærket. I oktober 0 blev der sendt et brev til de 885 identificerede lavenergihusstande med en invitation om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Af de 869 husstande, som formodes at have modtaget brevet, har 70 svaret på spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på %. Den relativt høje svarprocent vidner sammen med et stort antal kommentarer på åbne spørgsmål om, at der er interesse og engagement blandt husejerne om emnet. Husejerne er flyttet ind i deres huse i 00 %, 0 7 %, 0 55 % og 0 7 %. De kom for halvdelens vedkomne fra et parcelhus, en femtedel kom fra lejlighed, mens resten kom fra rækkehus % og landejendom/stuehus. Det der betød mest for husejerne, for deres valg af at bo i et lavenergihus var husets energiforbrug 70 %, grundens beliggenhed 50 %, de løbende udgifter 6 %, husets indeklima %, husets indretning % og miljøhensyn 9 %. Respondenterne var hovedsageligt mænd 79 %, tilhørende aldersgrupperne 0-9 år 8 % og 0-9 år 8 %. Den gennemsnitlige familie består af, personer, heraf, barn. 5

8 Husene Husene er opført af ca. 0 forskellige aktører. Ca. 5 % af husene 56 ud af 70 angives at været opført ved en grad af selvbyg. Husenes areal varierer fra 7 m til 500 m med et gennemsnit på 86 m. Husets pris alene eksklusiv prisen på grunden bliver opgivet til at variere i hele intervallet fra -,5 mio. DKK % til over mio. DKK %, med flest i intervallet mellem -,5 mio. DKK %. 57 % af husene bliver angivet til at koster under,5 mio. DKK og 9 % koster over,5 mio. DKK. % vidste det ikke, og % ønskede ikke at svare. De mest udbredte tekniske installationer er solceller til el-produktion 7 %, ventilationsanlæg med varmegenvinding 67 % og varmepumpe, jordvarmeanlæg væske til vand-varmepumpe 56 %. Fjernvarme forekommer i 8 % af husene. Gulvvarme udgør varmefordelingssystemet i 9 % af husene. Husejerenes oplevelser Overordnet set har husejerne haft en positiv oplevelse af at flytte ind i og bo i deres nye lavenergihuse. Det ses af, at hele 9 % at husejerne kan anbefale andre at bo i et lavenergihus. Som begrundelser kommentarer fremhæves godt indeklima og lave energi- og driftsomkostninger. Oplevet varmeforbrug Over halvdelen 59 % af beboerne har oplevet, at deres varmeforbrug er så lavt, som de forventede, inden de flyttede ind i huset, mens 7 % har oplevet, at deres varmeforbrug ikke er så lavt, som de forventede. En tredjedel % ved det ikke, hovedsageligt fordi de ikke har boet så længe i deres huse endnu. Oplevet indeklima Over 90 % af husejerne finder, at indeklimaet generelt er tilfredsstillende sommer 9 % og vinter 9 % med kun % og % der udtrykker utilfredshed henholdsvis sommer og vinter. I forhold til deres tidligere bolig oplever et flertal af husejerne, at de enkelte indeklimaparametre som temperatur, træk, luftkvalitet, støj og dagslys er blevet bedre i deres nye lavenergihus henholdsvis 8, 85, 8, 67 og 77 %. Et mindretal af husejerne oplever at de enkelte indeklimaparametre temperatur som træk, luftkvalitet, støj, dagslys er blevet dårligere i deres nye lavenergihus henholdsvis,,, 8 og %. 8 % har oplevet, at temperaturforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 7 % har oplevet tilfredsstillende temperaturforhold om sommeren. % fandt temperaturforholdene utilfredsstillende om vinteren, mod % om sommeren. Som ved tidligere undersøgelser af lavenergihuse er det der giver anledning til utilfredshed med temperaturforholdene, at det er for varmt om sommeren. 9 % og % angiver, at det er tilfældet henholdsvis dagligt og ugentligt. Store vinduer mod syd nævnes som årsagen til høje temperaturer om sommeren. Nogle husejere nævner, at de havde samme oplevelse med, at det blev varmt om sommeren i deres tidligere hus. Nogle af husejerne nævner, at deres gulvarmesystem er langsomt og kan være svært at bruge, men det fremhæves, at der er en jævn/konstant temperatur i huset. 6

9 Omkring halvdelen af husejerne angiver, at temperaturen i deres nye hus er højere om sommeren 5 % og om vinteren 8 % i forhold til deres tidligere bolig, mens 9 % angiver, at temperaturen har været lavere om sommeren, og 6 % angiver, at temperaturen har været lavere om vinteren. Store vinduer nævnes som årsagen til høje temperaturer om sommeren. Der er kun få, der har oplevet problemer med træk, da 9 % henholdsvis 96 % aldrig har oplevet trækproblemer om vinteren eller sommeren. Kun % fandt trækforholdene utilfredsstillende om vinteren og % om sommeren. Træk nævnes i forbindelse med at vinduer åbnes og i nærheden af indblæsningssteder for ventilationsanlæg. 88 % har oplevet, at luftkvaliteten er tilfredsstillende om vinteren, mens 90 % har oplevet tilfredsstillende luftkvalitet om sommeren. Kun % fandt luftkvaliteten utilfredsstillende om vinteren mod % om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med luftkvaliteten er, at luften føles tør om vinteren. 7 % og % angiver at have haft problemer med tør luft henholdsvis dagligt og ugentligt. Nogle husejere fremhæver tør luft og lugt fra naboens brændeovn i forbindelse med spørgsmålet om luftkvalitet. 8 % har oplevet, at støjforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 86 % har oplevet tilfredsstillende støjforhold om sommeren. 6 % fandt støjforholdene utilfredsstillende om vinteren mod % om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med støjforholdene er støj fra ventilationsanlæg. 6 % og 9 % angiver at have haft problemer med støj fra ventilationsanlæg henholdsvis dagligt og ugentligt om vinteren mod % og 7 % om sommeren. Andre tekniske installationer end ventilationsanlæg har givet problemer med støj for 6 % og % henholdsvis dagligt og ugentligt om vinteren og 6 % og % om sommeren. I husejernes kommentarer nævnes ventilationsanlæg og varmepumpe som kilder til støj, men i de fleste tilfælde er det ikke et stort problem, men noget man kan leve med set i lyset af de oplevede fordele ved huset. 57 % angiver, at der ikke er generende støj i noget rum. Bryggerset er det rum, hvor flest 8 % oplever generende støj, efterfulgt af soveværelset hvor % oplever generende støj. 9 % har oplevet, at dagslysforholdene er tilfredsstillende om vinteren, mens 9 % har oplevet tilfredsstillende dagslysforhold om sommeren. % fandt dagslysforholdene utilfredsstillende om vinteren og om sommeren. Det der i beskedent omfang har givet anledning til utilfredshed med dagslysforholdene er blænding om sommeren. % og % angiver, at det er henholdsvis dagligt og ugentligt. Nogle få husejere, % dagligt og 8 % ugentligt, oplever at der er for meget dagslys. I husejernes kommentarer nævnes mulige byggetekniske løsninger, herunder tagudhæng og udvendig solafskærmning, og hvad de selv har eftermonteret for at mindske eventuelle problemer i form af markiser, gardiner og persienner. Tekniske installationer Husejerne er blevet spurgt, om de har fået tilstrækkelig information om, hvordan husets forskellige tekniske installationer fungerer. Knap to tredjedele finder, at de har fået nok information, mens omkring en tredjedel 8 % ikke finder, at de har fået tilstrækkelig information. Af sidstnævnte gruppe mangler 8 % information om ventilationsanlæg, 9 % information om varmeanlæg, 7 % information om varmepumpe og % information om solcelleanlæg til el-produktion. 7

10 Husejerne er også blevet spurgt, om de har oplevet små eller store problemer med boligens tekniske installationer. 9 % har oplevet store problemer om vinteren mens 6 % har oplevet store problemer om sommeren. Små problemer har % oplevet om vinteren og % om sommeren. I husejernes kommentarer blev problemerne uddybet. De gennemgående problemer var indkøringsproblemer med varme-, varmepumpe- og ventilationsanlæg umiddelbart efter indflytning. Regulerings- og handlemuligheder Husejerne er blevet spurgt om deres vaner med at åbne vinduer på klem eller helt åbent om vinteren. Omkring to tredjedele af husejerne åbner vinduer om dagen, mens en tredjedel åbner vinduer om natten. Knap en tredjedel åbner aldrig vinduer om dagen, mens omkring to tredjedele aldrig åbner vinduer om natten. Halvdelen åbner af og til vinduer kortvarigt om dagen. Som begrundelse for at åbne vinduer nævnes ønsket om udluftning, frisk luft og at køle ned. Ønsket om et køligt soveværelse og udluftning af badeværelse nævnes af flere. Husejerne er også blevet spurgt, om de har oplevet at have mulighed for at regulere, og om de benytter sig af muligheden for at regulere rumtemperaturen, ventilationen og solafskærmningen. 97 % oplever, at de har mulighed for at regulere rumtemperaturen, og 78 % benytter sig af muligheden for at regulere temperaturen. 90 % oplever, at de har mulighed for at regulere ventilationen, og 55 % benytter sig af muligheden for at regulere ventilationen. % oplever, at de har mulighed for at regulere solafskærmningen, og stort set alle 0 % benytter sig af muligheden for at regulere solafskærmningen. Flere husejere bemærker, at der er brug for solafskærmning, og flere har etableret indvendig afskærmning i form af gardiner og persienner. Andet - positivt eller negativt Afslutningsvis fik husejerne mulighed for at fremhæve eller nævne andet, positivt eller negativt. Det gav anledning til kommentarer fra 5 husejere. Kommentarerne var overvejende positive, med anprisninger af at bo i et lavenergihus, på grund af et godt indeklima og lavt energiforbrug med deraf følgende lave løbende udgifter. Nogle kommentarer drejer sig om, at det er for varmt om sommeren, i tråd med svarene på de ovenstående direkte spørgsmål. Aktører i branchen Aktører i branchen blev spurgt om deres erfaringer med at projektere og bygge efter de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00. For hver blev de spurgt om formuleringen er forståelig, om kravniveauet er rimeligt, og hvor meget det vil fordyre byggeriet fremadrettet. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer at de nye energiklasser vil øge kvadratmeterprisen, og om reglerne for indregning af vedvarende energi er hensigtsmæssige. 8 Hvem er blevet spurgt? For at belyse branchens erfaringer med at bygge og projektere efter kravene for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0, blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt aktører i branchen, dvs. producenter af typehuse, entreprenører og rådgivende ingeniører og arkitekter. Blandt de 9 adspurgte aktører 0 producenter af typehuse, entreprenører og 8 rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer svarede henholdsvis, og, dvs. 8 i alt, hvilket giver en svarprocent på 57.

11 Blandt de 8 deltagende aktører angiver 9, at de projekterer/opfører enfamiliehuse og/eller rækkehuse, 5 at de projekterer/opfører etageboliger, og 6 at de projekterer/opfører andet fx skoler, institutioner, kontorer. Heraf projekterer/opfører 6 henholdsvis aktører enfamiliehuse og/eller rækkehuse, henholdsvis 9 aktører etageboliger, og 6 henholdsvis aktører andet fx skoler, institutioner, kontorer i forhold til lavenergiklasse 05 henholdsvis bygningsklasse 00. Supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 Med henblik på at videreudvikle lavenergiklasserne i det fremtidige bygningsreglement blev erfaringer indsamlet fra aktørerne ved, for hver af de relevante og specifikke med supplerende krav for energiklasserne 05 og 00, at stille følgende spørgsmål: Spørgsmål til x, stk. y - Er relevant i forhold til jeres aktiviteter? Ja/Nej - Er formuleringen forståelig? Ja/Nej - Er kravniveauet rimeligt som fremtidigt minimumskrav? Ja/Nej - Hvor meget vil I skønne at x, stk. y gør byggeriet dyrere fremadrettet? Ikke fordyrende/lidt fordyrende/fordyrende/meget fordyrende/ved ikke - Har I forslag til ændringer, bemærkninger eller kommentarer i forhold til x, stk. y? Aktørenes svar på de enkelte fremgår af resultatafsnittet fra Supplerende krav for Lavenergiklasse 05 på side 98 og frem. Ved evaluering af lavenergiklasserne kan det, ud over at se på disse -specifikke svar, være en god ide også at inddrage aktørenes kommentarer/bemærkninger på de øvrige åbne spørgsmål. Merinvestering ved opfyldelse af 05/00 krav Der er for alle nogle af aktørerne, der i større eller mindre grad skønner, at den pågældende vil gøre byggeriet dyrere fremadrettet. De der vurderes at være de mest fordyrende er 7.., stk. om, at det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres, 7..5., stk. om energiramme for bygningsklasse 00 for boliger, kollegier, hoteller m.m. og 7..5., stk. om energiramme bygningsklasse 00 for skoler, institutioner m.m. Aktørerne blev også bedt om at give en samlet vurdering af, hvor meget de forventer, at de nye energiklasser 05 og 00 vil øge kvadratmeterprisen Dkr pr. m i forhold til BR0-kravene. Spredningen på den øgede kvadratmeterpris fremgår af figuren på side 8 og er opsummeret i følgende tabel: Øget kvadratmeterpris Dkr pr. m Lavenergiklasse 05 - Boliger Lavenergiklasse 05 - Andet byggeri Bygningsklasse 00 - Boliger Bygningsklasse 00 - Andet byggeri Minimum Maksimum Gennemsnit Antal svar

12 For lavenergiklasse 05 anser ca. 80 % af de aktører, som har svaret på spørgsmålet, ikke merinvesteringen som et problem, mens de resterende 0 % anser det for at være et problem. For bygningsklasse 00 anser ca. 55 %, af de aktører, som har svaret på spørgsmålet, ikke merinvesteringen som et problem, mens de resterende 5 % anser det for at være et problem. VE-anlæg Hovedparten af aktørerne over 80 % har udnyttet muligheden for at sætte VE-anlæg op på matriklen for lavenergiklasse 05 og 00 for boliger og andet byggeri. Over halvdelen af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE på matriklen er hensigtsmæssige, for solvarmeanlæg 5 %, solcelleanlæg 65 % og varmepumper 78 %. Resten af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE på matriklen ikke er hensigtsmæssige, eller ved ikke hvad de skal svare på spørgsmålet. For detaljer og kommentarer henvises til resultatafsnittet på side 0 og frem. Kun én 5 % af aktørerne har udnyttet muligheden for at sætte VE-anlæg op uden for matriklen for lavenergiklasse 05 og 00 for boliger og andet byggeri. Den største del af aktørerne 59 % eller mere svarer ved ikke på spørgsmålet om reglerne for indregning af VE uden for matriklen er hensigtsmæssige. Kun to 9 % af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE uden for matriklen er hensigtsmæssige. Resten af aktørerne finder, at reglerne for indregning af VE uden for matriklen ikke er hensigtsmæssige, for solvarmeanlæg 7 %, solcelleanlæg % og varmepumper 7 %. For detaljer og kommentarer henvises til resultatafsnittet på side 0 og frem. Andet Alle, der har svaret på dette spørgsmål, er enige om at det har været værdifuldt at de fremtidige energikrav har været meldt ud, inden de træder i kraft. 0

13 Baggrund I 05 og 00 forventes de supplerende krav for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i Bygningsreglement 00 at blive standard for alt nybyggeri i Danmark. Klasserne har været udmøntet i en række år, og branchen har haft mulighed for at afprøve klasserne og høste konkrete erfaringer hermed. Disse erfaringer kan vise lavenergiklassernes styrker, men også pege på områder, hvor ændringer er ønskværdige enten på grund af ny udvikling, nye erfaringer eller ændrede forudsætninger. På denne baggrund har det været relevant at gennemføre denne evaluering af erfaringer fra de første 05- og 00 byggerier blandt husejere og aktører i branchen, så disse kan anvendes aktivt i en videreudvikling af klasserne i det kommende Bygningsreglement. Evalueringen ser på husejeres erfaringer med at bor i nye lavenergihuse, herunder blandt andet oplevelser i forhold til bygningernes drift og indeklima. Desuden evalueres de erfaringer som aktørerne i branchen der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri, har haft i forhold til de supplerende krav, i form af specifikke i BR0. Dette gælder bl.a. krav til det termiske indeklima med temperaturer under 6 C bortset fra ganske få timer pr. år, samt for bygningsklasse 00, som indeholder et CO krav for skoler og institutioner på højst 900 ppm. Det sidstnævnte krav indebærer næsten en fordobling af luftskiftet i skoler og institutioner i forhold til Bygningsreglementet 00 s mindstekrav. For begge lavenergiklasser har det endvidere været relevant at se på anvendelsen af VE, herunder om reglerne for indregning af VE er hensigtsmæssige.

14 Metode Evalueringen blev gennemført som to spørgeskemaundersøgelser, der dels henvendte sig til husejere og dels til aktører i branchen. Begge spørgeskemaer blev udarbejdet direkte i det internetbaserede spørgeskemaprogram SurveyXact. SurveyXact er udviklet og supporteret af SurveyXact, som er en enhed i konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting, der har mere end 0 års erfaring med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser for virksomheder og offentlige organisationer. For mere information se: Ejere af lavenergihuse Der blev identificeret 885 lavenergihuse til projektet ud fra indberettede energimærker til Energimærkningssekretariatet pr. september 0. Bygningerne er således energimærket efter den gamle skala A, A,, G, hvor der ikke opdeles efter 05 og 00 klasserne. Der er kun udtrukket bygninger opført i 00, 0 og 0 med et energimærke A, hvilket angiver at det teoretiske forbrug er mindre end /Ae kwh/m², svarende til grænsen for en Lavenergiklasse 05 bygning til beboelse. Bygningsklasse 00 bygninger kan således ikke identificeres ud fra energimærket. Undersøgelsen ser bl.a. på brugertilfredshed, herunder oplevet indeklima temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys og erfaringer med tekniske installationer. Undersøgelsen, blev gennemført i oktober 0, hvor der blev udsendt et brev Appendix, med en invitation til at deltage i undersøgelsen. I brevet blev der givet en kort introduktion til hvad undersøgelsen gik ud på. I et forsøg på at øge husejernes motivation for at besvare spørgeskemaet blev de tilbudt at deltage i en lodtrækning om én præmie for hver 00 besvarelser. De kunne vælge mellem følgende præmier med en værdi op til kr. 700: god vin, et Lego-sæt, tumlemøbel fra Bobles eller en Victorinox keramisk kokke-kniv. Husejerne blev lovet anonymitet. En udskrift af alle spørgsmål kan ses i Appendiks. Spørgeskemaet indeholdt en kort introduktion, se Figur, med en vejledning i hvordan spørgeskemaet skulle udfyldes. Herefter fulgte 0 spørgsmål, vedrørende følgende hovedemner: Dit hus Dit varmeforbrug Alt i alt Jeres tidligere bolig Dig og din familie Dit indeklima temperatur, træk, luftkvalitet, støj, dagslys Vinduer og vaner om vinteren Tekniske installationer Andet - positivt eller negativt

15 Figur. Indgangen til spørgeskemaundersøgelsen i SurveyXact-layout. Teksten er gengivet i Appendix. Aktører i branchen For at belyse branchens erfaringer med at bygge og projektere efter kravene for lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0, blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt producenter af typehuse, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. Der blev spurgt ind til de relevante og aktuelt gældende, herunder bl.a. hvordan fælles VE-anlæg er blevet anvendt for bygningsklasse 00 og indregnet i energirammen. Producenterne af typehuse blev udvalgt blandt de der ifølge husejerne havde opført deres hus. Entreprenører og rådgivende ingeniører blev valgt ud fra at de er engageret i byggebranchen og har fokus på byggeri med lavt energiforbrug. Dataindsamlingen, blev gennemført i november-december 0. Der blev udsendt en Appendix, med en invitation til at deltage i undersøgelsen til 0 producenter af typehuse, entreprenører og 8 rådgivende ingeniør/arkitektfirmaer. I mailen blev der givet en kort beskrivelse af baggrunden for undersøgelsen og en vejledning i at udfylde spørgeskemaet. Der blev efterfølgende udsendt to rykkere til de der ikke havde svaret i første/anden omgang. En udskrift af alle spørgsmål kan ses i Appendiks. Spørgeskemaet indeholdt en kort introduktion med en vejledning i hvordan spørgeskemaet skulle udfyldes. Herefter fulgte spørgsmål, hvoraf spørgsmål drejede sig om specifikke om lavenergiklasser 05 og 00, opdelt i følgende overskrifter: Spørgsmål til de supplerende krav for Lavenergiklasse 05 og bygningsklasse 00 i BR0 Spørgsmål til de supplerende krav for Lavenergiklasse 05 Spørgsmål til de supplerende krav for Bygningsklasse og 00 VE-anlæg Elevatorer Andet

16 De spørgsmål til specifikke blev formuleret ens og bestod af fem underspørgsmål: Spørgsmål til x, stk. y Er relevant i forhold til jeres aktiviteter? Ja/Nej Er formuleringen forståelig? Ja/Nej Er kravniveauet rimeligt som fremtidigt minimumskrav? Ja/Nej Hvor meget vil I skønne at x, stk. y gør byggeriet dyrere fremadrettet? Ikke fordyrende Lidt fordyrende Fordyrende Meget fordyrende Ved ikke Har I forslag til ændringer, bemærkninger eller kommentarer i forhold til x, stk. y?

17 Resultater - spørgeskemaundersøgelser Ejere af lavenergihuse Af de 885 udsendte breve kom 6 retur med beskederne Ubekendt på adressen eller Ingen afleveringsmulighed. Af de 869 husstande som formodes at have modtaget brevet har 70 gennemført hele undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på %. Ni husstande har påbegyndt spørgeskemaundersøgelsen, men har ikke gennemført den. Den relativt høje svarprocent sammen med et pænt antal kommentarer på de åbne spørgsmål vidner om engagement fra husejernes side. I det følgende vises spørgsmålene og svarene i samme rækkefølge som i det elektroniske spørgeskema, hvor teksten er gengivet i Appendiks. Husejernes kommentarer er gengivet uredigeret med undtagelse af oplagte stavefejl, der er bortredigeret. Dit hus Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - År 5

18 Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - Måned Krydset med: Hvornår flyttede I ind i jeres lavenergihus? - År I alt 9 6,9 % ,9 % , % , % ,7 % , % , % , % 0 9 0, % , % , % , % 58 I alt, % 6,6 % 5 55, % 0 6,9 % 0 00,0 % 79 Hvor stort er jeres hus eksklusivt garage, udhuse etc.? kvadratmeter. Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 7,00 500,00 86,0 56 6

19 Hvad var prisen på huset alene dvs. eksklusiv prisen på grunden? Hvis du ikke ved det eller ikke ønsker at svare, kan du markere det og gå videre til næste spørgsmål. - Prisen i mio. DKK Hvilket firma har opført jeres hus? Af hensyn til den lovede anonymitet kan det ikke oplyses, hvilke firmaer der har opført de undersøgte lavenergihuse. Husene er opført af ca. 0 forskellige aktører. Ca. 5 % 56 ud af 70 angiver at der har været tale om selvbyg. 7

20 Hvilke tekniske installationer har jeres hus? Hvilke tekniske installationer har jeres hus? 8 - Andet, angiv hvad gaspejs Alterna huse Regnvandsanlæg til vask og toilet gaspejs Pillefyr Regnvandsanlæg El-radiatorer 5 stk. pejse knx, intelligent styring af varme, lys og ventilation Genveksanlæg gaspejs Køle/varme brine til genvex IHC Regnvandsanlæg regnvand til toiletskyl, vaskemaskine, udendørs vandhane pillefyr Køle/varmeanlæg til ventilationsanlægget rør af ca. 5 m gravet ned i jorden for mere at få koldere luft om sommeren og varmere luft om vinteren El gulvvarme Stokerfyr masseovn med opvarmning af brugsvand og delvis gulvvarme Regnvandsopsamling til vask og toilet IHC til styring af varme Jordbrine til ventilationssystem Genvex Brændefyr cirkulationspumpe Grundfos

21 Jordvarme Genvex anlæg Regnvandsopsamling til WC og vaskemaskine regnvands anlæg Gaspejs Hvilket varmefordelingssystem har jeres hus? Hvilket varmefordelingssystem har jeres hus? - Andet, angiv hvad ventilation Luftudblæsning Gulvvarme, radiatorer samt varmepumpe og brændeovn. indblæsning luftbåret ved nilan vp8 compact + væske i gulvet ved nilan jvp6 genveks anlæg gulvvarme i få rum ellers kun varmegenvinding ventilationssystem Gulvvarme+ eftervarmeflade i ventilationssystemet gulvvarme, radiatorvarme, luftcirkulation 9

22 Hvorfor har I valgt at bo i jeres lavenergihus? Vælg de tre vigtigste forhold 0 Andet: Vi havde tidligere et gammelt hus med stort energiforbrug, ønskede nyt hus med tanke på miljøet Sjovt spørgsmål... Vi har et hus for at bo i det. Vi har med andre ord valgt ikke at lade det stå tomt. Vi fandt en god byggegrund i nærheden af Svendborg, hvor vores barn går i skole. Derfor byggede vi der. Vi vidste ikke det kunne blive et lavenergihus så det har ikke været en designparameter, men vi fik beregninger til at holde efter vi skiftede til lags ruder og solceller. Økonomi Træhus "eget design" på "gammel adresse" Vi har ikke valgt at bygge lavenergi: det var dikteret i lokalplan Underligt spørgsmål at besvare, når man selv har bygget huset og besluttet hvordan det skal se ud osv. Så er det jo kun grunden, man vurderer, når man køber... Der var klausul om lavenergihus på hele udstykningen. Har selv tegnet det Vigtigst: uafhængighed af fossile råstoffer, som er prisfølsomme og yndet område for afgifter/skatter o.l. Krav fra Kolding kommune krav fra Kolding kommune Selv tegnet huset, arkitekter lags glas Vi har selv fået bygget huset, på en grund hvor vi allerede boede i et andet hus. Det gamle hus er nedrevet Der var mulighed for med bygløsning og dermed besparelse. Vi har selv tegnet huset og valgt byggefirmaet, så det havde også betydning for os. Det var vigtigt for os, at det var et lavenergihus og fremtidssikret.

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Arkitektur og hverdagsliv

KOMFORT HUSENE. - Arkitektur og hverdagsliv KOMFORT HUSENE - Arkitektur og hverdagsliv Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supervisors: Per Heiselberg, Professor Mary-Ann Knudstrup, Associated

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kassandravej 44 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-000000 Energikonsulent: Morten Wæhrens Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer.

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordstjernen 4 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-19458 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervænget 46 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-029959 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser

Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser Lavenergibyggeri Vedvarende Energi Energibesparelser K U R S U S K ATA L O G 2 0 1 2 1 Velkommen til Energitjenestens kursuskatalog 2012 Vores program for 2012 byder på mange forskellige kurser inden for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Reberbanen 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024546-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere