VIRKSOMHEDSPLAN naturinstitutionen BØRNEHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side 5 Pædagogisk dagligdag Side 5-6 Pædagogiske læreplaner Side 6-10 Overgang til Trollskoven Side 11 Forældresamarbejde Side 11 Bestyrelsesarbejde Side 11 Institutionsbestyrelsen Side Forældrebestyrelsen Side 12 Trivselspolitik Side 13 Sygdomspolitik Side Kostpolitik Side Søvnpolitik Side Solpolitik Side 21 Børns seksuelle lege politik Side 22 Børn på tur politik Side Bålpolitik Side 25 Når et barn forlader institutionen politik Side 26 Beredskabsplan Side Sorg og krise politik Side Selepolitik Side 34 Forord 2

3 Denne virksomhedsplan er ikke færdig men under løbende udarbejdelse. Derfor er der nogle af afsnittene, der ikke vil være helt færdige/påbegyndt. Indledning Børnehuset er en privat naturinstitution, som åbnede 1.oktober Vi er tilsluttet Frie Børnehaver og Fritidshjem. Idéen til Børnehuset opstod hos en gruppe af 4 pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønskede at oprette en lille daginstitution i Fensmark. En daginstitution, hvor alle kender hinanden og med natur og udeliv i fokus. Vores hus er den gamle direktørbolig/gæstebolig ved Holmegaard Glasværk. Vi har tilstræbt at bevare husets oprindelige atmosfære i vores indretning. Vores udeområde er en dejlig gammel have. Vi har valgt at bevare vores have, frem for at indrette en egentlig legeplads, da de fleste nok i dag har adgang til legeplads og legeredskaber enten hjemme eller i umiddelbar nærhed. Vores have indrettes med bakker, både højt og lavt græs, vildnis, man kan gemme sig i, bålhytte til hygge og madlavning, planter og blomster, der kan pirre vores sanser med farver, dufte og smag samt små legekroge til fordybelse. Faktaoplysninger Åbningstider: Mandag torsdag : kl , fredag : kl Lukkedage : Børnehuset er lukket 24/12 og 31/12 samt på helligdage Kontakt: Telefon: Mail: Hjemmeside: Personale: Henriette Gaborit (leder/pædagog, børnehave), Janni Kjerulff (stedfortræder/pædagog, vuggestue), Marianne Thuesen (pædagogmedhjælper, vuggestue), Mette Møllebro (pædagog, børnehave), Mia Løfmark (pædagog, 3

4 vuggestue), Vibeke Juncker (rengøring og pædagogmedhjælper) samt en pt. ubesat pædagogmedhjælperstilling i børnehaven. Vores idégrundlag Børnehuset er en naturinstitution, hvor vi tager udgangspunkt i naturen og årstiderne, og hvor udeliv indgår naturligt i vores dagligdag, og hvor natur og udeliv danner grundlag for hele vores virke. Vores aktiviteter vil meget følge årstider og traditioner. I løbet af de skiftende årstider vil vi naturligt tilgodese barnets forskellige udviklingsområder, ligesom vi vil tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns alder og udvikling. I naturen udvikles børnenes fantasi, når traditionelt legetøj udskiftes med naturmaterialer. Motorikken styrkes ved at færdes og lege i forskelligt terræn, og der er plads til at udfolde sig på mange måder. Naturen og dens mangfoldighed giver anledning til nysgerrighed, undren og læring. Naturen som ramme inspirerer til legerelationer på tværs af alder og køn, hvilket er med til at fremme børnenes sociale kompetencer. Ved at bruge naturen som pædagogisk redskab vil vi gennem leg og udvikling af relationer støtte børnene i at udvikle empati, ansvarlighed, tillid og livsglæde. Vi vil tilgodese det enkelte barn ved at tage udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, det enkelte barn har. Vi lægger vægt på, at alle børn oplever nærværende voksne, omsorg og tryghed og at støtte deres selvværdsfølelse. Samtidig vægter vi fællesskabet ved at udvise rummelighed og tolerance, interesse for og hjælpsomhed overfor hinanden, lytte til hinanden og prøve at finde løsningsmodeller i de daglige konfliktsituationer. Her vil vi voksne være vigtige anerkendende og rummelige rollemodeller. Værdier 4

5 Vi arbejder i overensstemmelse med værdierne i Næstved Kommunes Arbejds- og strategigrundlag. I vores Børnehus ønsker vi, at alle mødes af en positiv stemning, der understøtter en legende hverdag, hvor vi har mod på livet, hvor vi kan være nysgerrige og udforskende, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger, hvor vi begejstres, laver sjov og griner sammen. En sådan livsglæde er et godt grundlag for udvikling og trivsel. Vi viser børnene, at vi værdsætter og respekterer dem, som de er, ved at møde dem anerkendende. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns oplevelse af omverden, når vi skal forstå deres intentioner og handlinger. Vi undgår undertrykkende tale og adfærd, både overfor børnene og hinanden, da vi jo er rollemodeller, som de skal kunne spejle sig i. Vi ønsker at bevare og styrke barnets selvværd, så de tør forsøge sig med nye udfordringer, uden angst for at fejle, og derved udvikle nye kompetencer. Vi lærer børnene at være åbne og nysgerrige på hinandens forskellige forudsætninger og muligheder, og at møde hinanden med respekt, hensyntagen og tolerance. Vi ønsker, at de herved udvikler empati og gensidig forståelse, som er grundlaget for at indgå i fællesskabet. På den måde vil vi skabe et rummeligt miljø, hvor forskelligheder ses som en ressource, og hvor alle oplever at bidrage med noget særligt til fællesskabet. Ved at give børnene indflydelse på beslutninger, der er relevante for dem, udvikler børnene forståelse af ansvarlighed, ligeværd, fællesskab og demokrati. Når vi lytter til hinanden, oplever alle at blive set og hørt, vi lærer også at se og høre andre og bliver i stand til at indgå kompromis. Pædagogisk dagligdag (i vuggestue og børnehave) Vuggestue og børnehave modtages sammen om morgenen, spiser morgenmad og leger sammen, indtil kl Herefter fordeler vi os på stuerne, leger og tager imod børn, indtil vi samles ved 9-tiden og spiser frugt/brød på hver sin stue (eller udenfor, når vejr og årstid tillader det). Efter frugt pakker børnehaven rygsækkene, tager tøj på og begiver sig ud på dagens tur. Vi finder det sted, vi vil være, lægger rygsækkene, leger og undersøger, til vi bliver sultne og spiser vores madpakker. Herefter er der måske tid til at lege lidt mere, inden turen går hjemad, hvor nogle af børnene sover til middag, mens resten leger 5

6 udenfor eller i dagligstuen. Ved 14-tiden samles vi og spiser frugt og måske resten af madpakken. Resten af eftermiddagen leges der, og børnene hentes. Om formiddagen deler vuggestuen så vidt det er muligt, børnene op i tre små grupper. De største børn tager på tur, meget gerne med rygsæk og madpakke. De mindste kommer ud og udforske naturen enten i vores egen have eller i nærområdet. Når der ikke er så mange børn tilbage sidst på dagen, samles børnehave og vuggestue. Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner er opdelt i 6 temaer, der skal sikre barnets alsidige udvikling og læring indenfor følgende områder: personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vores arbejde med disse temaer er en integreret del af dagligdagen, indimellem planlægges specifikke projekter, indimellem opstår de af sig selv, når vi spontant følger børnenes spor. For at barnet kan trives, lege, udvikle sig og lære, er det vigtigt, at barnet er veludhvilet, mæt og varmt og tørt klædt på. For at hjælpe forældrene med denne opgave, har vi på vores hjemmeside lavet en udstyrsliste med ting, der hjælper barnet i vores dagligdag. Natur og naturfænomener er udgangspunktet for vores virke. Dette tema skal så vidt muligt være integreret i alle gøremål med børnene. Det samme er tilfældet med personlig udvikling. Temaerne er derfor ofte ikke specificeret ud i enkelte planlagte aktiviteter og projekter, men er en del af hverdagen og skal sammenholdes med vores overordnede målsætning/idégrundlag. Indimellem vil vi også lave konkrete læreplans-projekter med børnene. Overordnede pædagogiske læreplaner: 6

7 Natur og naturfænomener Mål: - At barnet er ude hver dag - At give sanseoplevelser - At give god plads til vilde lege, stille lege, alene-lege, fælles-lege - At styrke barnets nysgerrighed - At styrke barnets koncentration - At barnet tilegner sig mange erfaringer med og viden om natur, naturfænomener og miljø - At barnet lærer at se, at planter er forskellige og ser forskellige ud, så det f.eks. kan genkende og passe på brændenælder, bjørneklo o.lig. - At barnet lærer at beskytte/respektere/passe på naturen (det man kender passer man på) Handling hvordan vi vil nå målene: Det daglige udeliv giver rum både for det spontane/uforudsigelige og for planlagte aktiviteter. Vi følger årstidernes gang, ser alt spire og gro i foråret, vokse til i løbet af sommeren, modnes i løbet af efteråret, gå i dvale om vinteren. Vi finder dyr og planter, som vi ikke kender undersøger hvad det er ser, mærker, lugter og smager samler og bruger, når vi kommer hjem leger og hører historier inspireret af vores nye viden. Personlig udvikling Mål: - At barnet finder ud af, hvem er jeg - At styrke barnets selvværd - At barnet kan rumme hele sit følelsesregister - At barnet tør være sig selv, står fast på egne meninger, kan sige til og fra, har lyst til at prøve selv, kan bede om hjælp når det har brug for det - At barnet kan tåle både medgang og modgang - At støtte barnets selvtillid og tillid til omverden - At barnet lærer ansvarlighed og at behandle ting ordentligt 7

8 - At barnet bevarer sin nysgerrighed og lyst til at undres og udforske sin omverden Handling hvordan vi nå målene: Vi møder barnet der, hvor det er. Vi er anerkendende og rummer barnets følelser (selvom vi indimellem guider barnet til mere hensigtsmæssige handlinger). Vi giver oplevelser og udfordringer, vi støtter selvhjulpenhed, vi stiller aldersvarende krav vi lytter til barnet. Vi undres og udforsker sammen med børnene. Sociale kompetencer Mål: - At styrke fællesskabet - At barnet lærer at indgå i sociale sammenhænge - At støtte barnet i at udvikle venskaber - At lære at respektere andre, som de er - At hjælpe hinanden og samarbejde - At udvikle empati - At fremme lysten til selv at stå frem/optræde - At vente på tur og holde mund (i sikkerhed om at det også bliver min tur) Handling hvordan vi vil nå målene: I naturen er der god plads til at danne små og store grupper Vi opfordrer til fælles løsninger af problemer og støtter og opfordrer til hjælpsomhed overfor hinanden. Vi giver barnet frirum til at samarbejde med andre og afgøre, hvad der er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med og danne fællesskaber omkring. Vi skaber rum og tid til både fordybelse og fælles problemløsninger, hvor vi sikrer, at alle børn høres. Vi er som voksne empatiske og rummelige rollemodeller i alt, hvad vi foretager os. Sprog Mål: - At styrke barnets sproglige udvikling 8

9 - At lære barnet at sætte ord på oplevelser, følelser og ønsker - At lære barnet at lytte - At udvide barnets forråd af ord og begreber - At lære at barnet at bruge sproget som et redskab til formidling og forhandling Handling hvordan vi vil nå målene: Ved at lytte til barnet, spørge ind til og hjælpe barnet med at sætte ord på. Vi vil gennem oplevelser udvide barnets verden. Vi vil snakke med barnet, fortælle og læse historier. Vi vil vise barnet, hvordan bøger kan bruges både til at finde viden og finde historier. Vi vil sørge for, at barnet altid har adgang til bøger, dels ved at have bøger i Børnehuset, dels ved ofte at gå på biblioteket. Vi vil lege med sprog og lyd ved at synge, rime, lave remser, digte vrøvle og lege med sproget på mange måder. Krop og bevægelse Mål: - At barnets glædes ved at bevæge sig og bruge sin krop - At styrke barnets motoriske udvikling, både den grovmotoriske og den finmotoriske - At barnets kropslige udfoldelse udfordres dagligt - At barnet udvikler sin rytmiske sans - At udvikle opmærksomhed og vedholdenhed Handling hvordan vi vil opnå målene: Vi vil dagligt færdes i kuperet terræn, både på ture ud i naturen og i vores have. Vi vil gå udenfor stierne, klatre i træer, gå, løbe, trille op og ned af bakker, vi vil klatre i træer. Vi vil lege fangelege og sanglege, både på ture og hjemme i haven. Vi vil styrke finmotorikken ved at tegne og skrive, plukke sarte blomster, fange små insekter og holde dem ganske forsigtigt, så de ikke kommer til skade, snitte grøntsager og urter til mad vi tilbereder, vi vil lave halskæder af blomster og frøstande, såvel som almindelige perler. Vi vil grave og bygge, save og hamre, både ude og inde. Vi vil synge og danse til musik, både den vi selv laver og den vi hører. Kulturelle udtryksformer og værdier 9

10 Mål: - At barnet får kendskab til det omkringliggende samfunds normer, værdier og traditioner - At barnet får kendskab til andre kulturer og deres udtryksformer og normer - At barnet får bredt kendskab til forskellige musikgenrer - At barnet får mulighed for at skabe udtryk billedligt og sprogligt - At barnet får glæde ved personlige udtryk Handling hvordan vi vil nå målene: Vi vil bruge årstidernes traditioner og højtider samt skabe vores egne. Vi vil fortælle sagn, myter og eventyr, både om vores gamle danske traditioner og udenlandske og synge relevante sange. Vi vil synge både nyere og ældre sange, ligesom vi vil høre musik tilhørende forskellige genrer, både pop, rock, reggae, og klassisk musik Vi vil tegne, klippe, klistre og male. Vi vil synge, spille og danse. Vi vil lege gamle sanglege. Læreplaner og handling med de fire årstider: Vinter: Vi vil arbejde med, hvad vintermånederne byder på, bl.a. jul, lave gaver, synge julesange, pynte, bage, fastelavn, udklædning og masker, fastelavnsris, kælke, lave snemænd, lave vintermad til fuglene m.m. Forår: Vi vil finde forårstegn, når naturen vågner, vi vil male påskeæg, vi vil så og plante, vi vil holde bedsteforældredag og plante vores have til med smukke blomster. Vi vil undersøge dyrelivet omkring os. Vi vil smage brændenældepandekager bagt over bålets knitrende ild. Sommer: Vi vil nyde blomster, urter, bær og vores egne grøntsager, vi vil holde skt hans, vi vil sige farvel og held og lykke til de store børn, der skal videre i livet, vi vil dyrke afslappet feriestemning. Efterår: 10

11 Vi vil høste og nyde, både i vores egen have og i naturens spisekammer af grøntsager, bær og nødder. Vi vil samle frø og frugter, både til os selv at så til foråret og til fuglenes vinterfoder. Vi vil samle visne blade i flotte farver, lave bladkranse og billeder. Overgang til Trollskoven/skole Børn i Børnehuset kan frit vælge, om de vil gå i Trollskoven fra året før skolestart, eller de vil vente og starte direkte i børnehaveklasse, når de forlader Børnehuset. Uanset, hvad forældrene vælger, vil vi støtte børnene i denne overgang til noget nyt ved at besøge deres nye sted sammen med dem. Forældresamarbejde Forældresamarbejdet skal være kendetegnet af en åben og ærlig dialog med fælles udgangspunkt i, at vi vil det bedste for barnet. Forældre skal altid føle sig velkomne, når de afleverer eller henter deres barn, og have lyst til at involvere sig aktivt i husets dagligdag. Forældre er velkomne til at tilbringe en hel dag i Børnehuset sammen med deres barn og os, og på den måde få et indblik i vores og barnets dagligdag. Vi holder personlige forældresamtaler om barnets udvikling og trivsel i forbindelse med barnets start. Er der behov for det, kan vi altid aftale tid til en samtale. Fælles forældremøde med valg til forældrebestyrelse afholdes i september/oktober måned. Bestyrelsesarbejde Institutionen er oprettet og drives ifølge vedtægterne som en to-strenget model med en institutionsbestyrelse, der står for selve institutionens drift, og en forældrebestyrelse, der i samarbejde med institutionsbestyrelsen godkender virksomhedsplan, arbejde, principper for anvendelse af budget o.lign. Institutionsbestyrelsen 11

12 Formand: Henriette Gaborit, leder Næstformand: Janni Kjerulff, stedfortræder Medlem: Marianne Thuesen Medlem: Randi Møllebro, udpeget af Frie Børnehaver og Fritidshjem Medlem: Jakob Nordmann Larsen, Formand for forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen Formand: Jakob Nordmann Larsen Næstformand: Dorthe Skab Medlem: Maria Holmegaard Medlem: Maria Engel Jeppesen Medlem: Marianne Thuesen, personalerepræsentant Suppleant: Dorthe Nalepa Suppleant: Karina Green Jensen Suppleant: Christina Krogh Nikolajsen Sekretær: Henriette Gaborit, leder Sygdomme og medicingivning Syge børn må ikke komme i daginstitution. Dels er der risiko for smitte af de øvrige børn og personale, og dels vil det være synd for barnet. Om et barn er rask eller syg, afhænger ikke kun af om det har feber. Barnet er rask, når det kan deltage i alle aktiviteter, som det plejer, uden at kræve særlig pasning. Af hensyn til barnets velbefindende og forebyggelse af smitte, kan børn, der har kastet op, først komme i Børnehuset igen, når de har spist et helt måltid og holdt det i sig og i øvrigt skønnes friske nok til at kunne indgå i vores almindelige dagligdag. Hvis børn i Børnehuset i løbet af dagen bliver syge eller kommer til skade, vil vi kontakte forældrene og aftale, hvordan barnet bliver hentet (evt. tager en af os på skadestue med barnet, hvis hurtig behandling er påkrævet). 12

13 Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Hvis vi er i tvivl om, hvad barnet fejler, og om det evt. kan smitte andre i Børnehuset, vil vi bede Jer få barnet undersøgt hos egen læge. Som hovedregel giver vi ikke børnene medicin i Børnehuset. Der kan dog være børn, der har behov for medicin i det tidsrum, de er hos os, som led i efterbehandling af sygdom eller ved kronisk sygdom som f.eks. astma. I disse tilfælde vil vi selvfølgelig være behjælpsomme med medicingivning. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet vil vi kun give lægeordineret medicin med skriftlig instruks fra lægen. Medicin, der medbringes, skal oplyses til personalet og opbevares ovenpå køleskabet i køkkenet. Vi henviser i øvrigt til og Henvendelse til forældre ved uheld o.lign. Alle forældre bør samme dag have besked, hvis der er sket noget særligt for deres barn i løbet af dagen. Noget særligt kan være fald, uheld, større konflikter el.lign. Hvis barnet har brug for at komme på skadestue straks, vil vi tage af sted med barnet, kontakte Jer, og blive ved barnet, til I kan komme. I nogle tilfælde vil vi kontakte Jer og lade det være op til Jer, om I vil hente barnet og evt. tage på skadestue, til tandlæge el.lign. med jeres barn. Hvor vidt vi retter henvendelse til forældre med det samme eller venter, til barnet bliver hentet, beror på personalets skøn i hvert enkelt tilfælde (vi vil ofte skønne dels ud fra evt. helbredsrisici, dels ud fra barnets oplevelse af situationen). Vi vil altid rådføre os med hinanden, således at det ikke er en enkelt, der træffer afgørelse. 13

14 Kostpolitik Den daglige kost er afgørende for, hvordan børnene udvikler sig og trives, så de kan indgå i forskellige sammenhænge med andre børn og voksne. Børnene er fysisk aktive over hele dagen, så derfor er det vigtigt, at de får energi nok til at få en god dag, hver dag og hele dagen. Måltiderne skal være gode og udviklende oplevelser for børnene, så de bevarer lysten og nysgerrigheden til at spise. Det er personalets ansvar at skabe en rar og hyggelig stemning under måltidet, hvad enten det er hjemme i Børnehuset eller ude på ture. En kost, som er rig på langsomt optagelige kulhydrater, som går, kryber eller kravler ind i barnets energidepot, gør, at energien tilføres jævnt og konstant, og tappes langsomt fra igen. En kost, der er rig på hurtigt optagne kulhydrater, som løber eller spurter ind i barnets energidepot, gør, at energien tilføres hurtigt men forsvinder lige så hurtigt igen. Vi skal derfor prioritere en kost med hovedvægten lagt på fødevarer, der kryber, kravler eller går ind i børnenes energidepoter. Eneste undtagelse er 14

15 børnehavebørnene, der om vinteren når det er meget koldt, kan have brug for et hurtigt energitilskud i form af et lille stykke chokolade (gerne mørk) eller figenstang, for at kunne komme i gang med at spise rigtigt af deres madpakker. Vi vil give jer besked om, hvornår vi oplever dette nødvendigt. Kryber: grøntsager, nødder, kerner og ærter Kravler: rugbrød, grovbrød og ris Går: hvidt brød, pasta og kartofler Løber: slik og hvidt sukkerprodukter (herunder figenstang, frugtyoghurt, mælkesnitte o.lign) Spurter: sukker, saft, juice og honning (chokolade) Men det er jo altid dejligt at finde en lille overraskelse i madpakken fra mor eller far. Idéen med en overraskelse er jo netop, at det ikke behøver at være hver dag, for så er det jo ikke en overraskelse Idéer til små overraskelser kan være: en serviet med sødt/sjovt motiv, en lille tegning, en sløjfe om madpapiret, et billedklip fra et blad. Det spiselige kunne være: riskiks, grissini, lidt nødder, bær efter årstiden. Som udgangspunkt er ansvaret for den daglige kost, herunder madpakken, forældrenes. Vi vil gerne komme med gode råd og idéer, ligesom vi vil tage en snak med de enkelte forældre, hvis vi oplever problemer i forhold til dette. Hvad der serveres i Børnehuset, er vores ansvar. Vi tilstræber at efterleve ovenstående principper, ligesom vi tilstræber så vidt muligt at købe og servere økologisk produceret mad. Børnehuset tilbyder morgenmad kl Her kan vælges mellem havregrød, havregryn med mælk og knækbrød. Ind i mellem kan vi tilbyde hjemmebagte boller. Hertil kan drikkes mælk eller vand. Ca. kl.9.00 tilbyder vi frugt/brød (rugbrød, knækbrød eller hjemmebagte boller) og vand. Ved 14-tiden tilbyder vi frugt/brød og vand. Ved dette eftermiddagsmåltid tilbydes børnene også at spise evt. rester fra deres madpakke. 15

16 I vuggestuen tilbydes mælk til madpakkerne. I børnehaven har børnene selv drikkedunk med, indeholdende vand, saft, the, kakao, alt efter årstiderne og forældrenes valg. Vi anbefaler primært vand. Fødselsdage og fester Lever vi i det daglige efter sunde og næringsrigtige kostvaner, er det ved festlige lejligheder tilladt at servere nogle af de kostmæssige mindre lødige men smagsmæssigt eftertragtede sager. Barnets fødselsdag er en festdag, og den dag vil vi gerne fejre. Vi vil gerne have fokus på begivenheden som det primære og ikke kun, hvad der serveres af evt. lækkerier. Vi holder fødselsdagen i Børnehuset, hjemme i vuggestuen eller i børnehaven på turen (helst). Vi har en lille gave fra Børnehuset/vennerne, så I skal ikke selv komme med gave. Vi synger fødselsdagssange og råber hurra, og får måske en lille dessert efter maden. Fødselsdagsdessert kan være: hjemmebagte boller evt. med glasur og krymmel, frugtspyd, en lille æske rosiner, et stykke kage, en flødebolle eller måske en is. Er du i tvivl, så spørg de voksne i Børnehuset til råds. Vi serverer ikke slik og sodavand i Børnehuset. Barnets farvel til vuggestue eller børnehave på sin videre vej i livet kan markeres på samme måde. Hvis flere børn skal videre på samme tid, vil vi opfordre til en fælles markering af dagen. Vi har i Børnehuset valgt, at vi ikke vil fejre andre mærkedage som f.eks. at blive storesøster/-bror, gå på ferie og den slags. Livet er en fest, så der er jo altid noget at fejre, men så er det også vigtigt at sørge for, at den sunde kost i hverdagen fylder mest. 16

17 Søvnpolitik I en naturinstitution som Børnehuset har børn brug for at være veludhvilede. Vi er ude i naturen mange timer hver dag, og vores børn får mange indtryk, der skal bearbejdes og lagres. Børn, der får en god og tilstrækkelig søvn, er mere glade og harmoniske, og de indgår i færre konflikter. Samtidig er søvn med til at fremme deres udvikling, sundhed og trivsel. Alt dette er udgangspunkt for søvnpolitikken i Børnehuset. I vuggestuen betyder det at: - Alle vuggestuebørn sover til middag, og vi vækker ikke børnene. - Alt efter barnets alder og behov sover børnene 1-2 gange om dagen. 17

18 - Dagligdagen tilrettelægges, så barnet kan få den nødvendige søvn på det tidspunkt, hvor barnet har behov for det. I børnehaven betyder det at: - De børn, der sover til middag, får lov at sove til de vågner. - De børn, der ikke er faldet i søvn efter 30 min. får lov at stå op igen. Hvis et barn er inde i et uheldigt og midlertidigt søvnmønster, er I selvfølgelig velkomne til at drøfte det med personalet i Børnehuset, så vi sammen kan finde en løsning for at ændre dette. Det at vække et barn har ikke alene betydning for det barn, der bliver vækket, men også betydning for de øvrige børn, der sover omkring det. Søvnekspert og forskningssygeplejerske stu.med. Marian Petersen skriver: En sund søvnrytme er vigtig, da den skaber grobund for fysisk og psykisk sundhed. Man skal have nogle gode soveritualer uden fjernsyn, som giver barnet mulighed for selv at lære at finde den nødvendige ro til at kunne sove. Overtrætte børn holder sig selv i gang til langt ud på aftenen i kraft af deres naturlige nysgerrighed, og hun mener udelukkende, det er et forældreansvar at bryde dette mønster. Overlæge og specialist i søvn Jan Ovesen skriver: Det tager en halv til en hel time at falde i den dybe søvn, og det er i den dybe søvn hvor hjernen producerer væksthormoner, som er afgørende for både det at vokse og udvikle sig samt sårheling og immunforsvar. Søvn giver bedre langtidshukommelse. Når man sover, rydder hjernen op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved. Børn, der sover for lidt, lærer og forstår derfor mindre end børn, der får tilstrækkelig søvn. God søvn styrker psyke og koncentrationsevne. Manglende søvn øger antallet af stress-hormoner og kan give børn symptomer, der minder om ADHD. Søvnmangel feder. Mangel på søvn sænker stofskiftet og øger lysten til energirig mad for at kompensere for trætheden. 18

19 Ingen tvivl om, at forældre, der forlanger at få deres børn vækket efter en time eller halvanden, reagerer i god tro. De regner med, at det gør indsovningen om aftenen lettere for barnet, men de opnår det stik modsatte. En afbrudt middagslur kan ødelægge hele eftermiddagen og gøre et barn så overtræt og uroligt, at det bliver næsten umuligt at falde i søvn forklarer Marian Petersen. Vi vil i Børnehuset gerne være med til at styrke det enkelte barns udvikling bedst muligt og har derfor med baggrund i ovenstående forskeres argumenter valgt, at vi som udgangspunkt IKKE vækker børn i deres middagslur. I særlige tilfælde, f.eks. hvis forældrene skal til læge med barnet, prøver vi om muligt at lægge barnet til at sove tidligere. Såfremt barnet sover, må forældrene gerne selv vække barnet. Solpolitik Formålet med vores solpolitik er at sikre børn og voksne mod solens skadelige uvstråling, når uv-indekset er 3 eller mere. Solskoldninger i barndommen giver øget risiko for at udvikle hudkræft senere i livet. Vi følger vores solpolitik, når uv-indekset er 3 eller mere. Vi forventer, at alle børn er smurt med solcreme hjemmefra, når de kommer i Børnehuset. Vi husker forældre på, at det er bedst, hvis børnene har let tøj på, der dækker så meget af huden som muligt samt bærer solhat. 19

20 Her i Børnehuset sørger vi for, at alle børn bliver smurt med solcreme i forbindelse med middagsstunden, enten når vi er hjemme fra dagens tur eller efter middagsluren. Vi smører altid med solcreme, der hvor tøjet ikke dækker. Vi bruger Børnehuset s solcreme, der altid er svanemærket og allergitestet og selvfølgelig uden parfume. Vi søger skygge under træer, solsejl og parasoller, når vi er ude mellem kl Vi sætter lege og socialt samvær i gang på steder med skygge og husker, at vi voksne er rollemodeller for børnene. Vi informerer hvert år forældrene om vores solpolitik i forhold til, hvornår vi begynder at følge vores solpolitik. Politik om børns seksuelle lege Ingen børn må lide fysisk overlast og/eller udsættes for krænkelser af nogen art! Børn er naturligt nysgerrige og eksperimenterende i forhold til kroppen. Denne nysgerrighed skal de have plads til at udfolde indenfor rammer, der både giver dem plads til eksperimenterne, men samtidig også sikrer, at ingen børn udsættes for noget, der kan være stødende eller krænkende. Det er vores opgave at sikre ovenstående uden at blive forskrækkede over børnenes nysgerrighed og evt. eksperimenterne, men hvor vi samtidig er opmærksomme på, at det enkelte barn ikke udsættes for noget krænkende. Derfor har vi i Børnehuset følgende principper: 20

21 Vi skal være i nærheden af børnene, altså være nærværende vokse, som ved, hvad børnene laver, uden det virker som overvågning. Vi skal kende børnene og dermed vide, om der er nogle børn, vi skal være ekstra opmærksomme på. Vi skal være ekstra opmærksomme, hvis de samme to eller flere børn ofte søger væk for at lege alene. I lege, der kan få seksuel karakter (doktor, skifte ble o. lign.), skal børnene beholde mindst underbukserne på. Vi lærer børnene, at man aldrig må putte noget i huller, heller ikke næse, øre o. lign. Vi fortæller forældrene om det, hvis deres barn i en periode er optaget af seksuelle lege. Vi fortæller også, at dette er et helt naturligt led i deres udvikling og deres opdagelse af deres krop og eksperimenterne med denne. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi oplever en form for overgreb, og hvor vi skal tale med forældrene om situationen, er det vigtigt på den ene side at være ærlige, om det der er sket, samtidig skal vi heller ikke overdramatisere det skete. Vi skal altså tale med forældrene på en måde, som er indeholdt i denne politik og sørge for, at hverken børn eller forældre bliver skamfulde og bange. Politik for børn på tur Vi ved altid, hvor mange børn, vi har med på tur. Hvis kun en mindre gruppe er på tur, skriver vi på krydslisten, hvilke børn, der er med. Vi tæller børnene, ved turens start, efter ophold, flere gange løbende under turen og ved hjemkomst. Vi overvejer, hvilke børn, der skal gå sammen og hvilke, der evt. skal holde en voksen i hånden. De voksne fordeler sig, så alle børn kan nås. Der er altid en voksen bagest. Vi har altid mobiltelefon med på tur. Tur med bus el.lign. 21

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere