VIRKSOMHEDSPLAN naturinstitutionen BØRNEHUSET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side 5 Pædagogisk dagligdag Side 5-6 Pædagogiske læreplaner Side 6-10 Overgang til Trollskoven Side 11 Forældresamarbejde Side 11 Bestyrelsesarbejde Side 11 Institutionsbestyrelsen Side Forældrebestyrelsen Side 12 Trivselspolitik Side 13 Sygdomspolitik Side Kostpolitik Side Søvnpolitik Side Solpolitik Side 21 Børns seksuelle lege politik Side 22 Børn på tur politik Side Bålpolitik Side 25 Når et barn forlader institutionen politik Side 26 Beredskabsplan Side Sorg og krise politik Side Selepolitik Side 34 Forord 2

3 Denne virksomhedsplan er ikke færdig men under løbende udarbejdelse. Derfor er der nogle af afsnittene, der ikke vil være helt færdige/påbegyndt. Indledning Børnehuset er en privat naturinstitution, som åbnede 1.oktober Vi er tilsluttet Frie Børnehaver og Fritidshjem. Idéen til Børnehuset opstod hos en gruppe af 4 pædagoger og pædagogmedhjælpere, der ønskede at oprette en lille daginstitution i Fensmark. En daginstitution, hvor alle kender hinanden og med natur og udeliv i fokus. Vores hus er den gamle direktørbolig/gæstebolig ved Holmegaard Glasværk. Vi har tilstræbt at bevare husets oprindelige atmosfære i vores indretning. Vores udeområde er en dejlig gammel have. Vi har valgt at bevare vores have, frem for at indrette en egentlig legeplads, da de fleste nok i dag har adgang til legeplads og legeredskaber enten hjemme eller i umiddelbar nærhed. Vores have indrettes med bakker, både højt og lavt græs, vildnis, man kan gemme sig i, bålhytte til hygge og madlavning, planter og blomster, der kan pirre vores sanser med farver, dufte og smag samt små legekroge til fordybelse. Faktaoplysninger Åbningstider: Mandag torsdag : kl , fredag : kl Lukkedage : Børnehuset er lukket 24/12 og 31/12 samt på helligdage Kontakt: Telefon: Mail: Hjemmeside: Personale: Henriette Gaborit (leder/pædagog, børnehave), Janni Kjerulff (stedfortræder/pædagog, vuggestue), Marianne Thuesen (pædagogmedhjælper, vuggestue), Mette Møllebro (pædagog, børnehave), Mia Løfmark (pædagog, 3

4 vuggestue), Vibeke Juncker (rengøring og pædagogmedhjælper) samt en pt. ubesat pædagogmedhjælperstilling i børnehaven. Vores idégrundlag Børnehuset er en naturinstitution, hvor vi tager udgangspunkt i naturen og årstiderne, og hvor udeliv indgår naturligt i vores dagligdag, og hvor natur og udeliv danner grundlag for hele vores virke. Vores aktiviteter vil meget følge årstider og traditioner. I løbet af de skiftende årstider vil vi naturligt tilgodese barnets forskellige udviklingsområder, ligesom vi vil tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns alder og udvikling. I naturen udvikles børnenes fantasi, når traditionelt legetøj udskiftes med naturmaterialer. Motorikken styrkes ved at færdes og lege i forskelligt terræn, og der er plads til at udfolde sig på mange måder. Naturen og dens mangfoldighed giver anledning til nysgerrighed, undren og læring. Naturen som ramme inspirerer til legerelationer på tværs af alder og køn, hvilket er med til at fremme børnenes sociale kompetencer. Ved at bruge naturen som pædagogisk redskab vil vi gennem leg og udvikling af relationer støtte børnene i at udvikle empati, ansvarlighed, tillid og livsglæde. Vi vil tilgodese det enkelte barn ved at tage udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, det enkelte barn har. Vi lægger vægt på, at alle børn oplever nærværende voksne, omsorg og tryghed og at støtte deres selvværdsfølelse. Samtidig vægter vi fællesskabet ved at udvise rummelighed og tolerance, interesse for og hjælpsomhed overfor hinanden, lytte til hinanden og prøve at finde løsningsmodeller i de daglige konfliktsituationer. Her vil vi voksne være vigtige anerkendende og rummelige rollemodeller. Værdier 4

5 Vi arbejder i overensstemmelse med værdierne i Næstved Kommunes Arbejds- og strategigrundlag. I vores Børnehus ønsker vi, at alle mødes af en positiv stemning, der understøtter en legende hverdag, hvor vi har mod på livet, hvor vi kan være nysgerrige og udforskende, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger, hvor vi begejstres, laver sjov og griner sammen. En sådan livsglæde er et godt grundlag for udvikling og trivsel. Vi viser børnene, at vi værdsætter og respekterer dem, som de er, ved at møde dem anerkendende. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns oplevelse af omverden, når vi skal forstå deres intentioner og handlinger. Vi undgår undertrykkende tale og adfærd, både overfor børnene og hinanden, da vi jo er rollemodeller, som de skal kunne spejle sig i. Vi ønsker at bevare og styrke barnets selvværd, så de tør forsøge sig med nye udfordringer, uden angst for at fejle, og derved udvikle nye kompetencer. Vi lærer børnene at være åbne og nysgerrige på hinandens forskellige forudsætninger og muligheder, og at møde hinanden med respekt, hensyntagen og tolerance. Vi ønsker, at de herved udvikler empati og gensidig forståelse, som er grundlaget for at indgå i fællesskabet. På den måde vil vi skabe et rummeligt miljø, hvor forskelligheder ses som en ressource, og hvor alle oplever at bidrage med noget særligt til fællesskabet. Ved at give børnene indflydelse på beslutninger, der er relevante for dem, udvikler børnene forståelse af ansvarlighed, ligeværd, fællesskab og demokrati. Når vi lytter til hinanden, oplever alle at blive set og hørt, vi lærer også at se og høre andre og bliver i stand til at indgå kompromis. Pædagogisk dagligdag (i vuggestue og børnehave) Vuggestue og børnehave modtages sammen om morgenen, spiser morgenmad og leger sammen, indtil kl Herefter fordeler vi os på stuerne, leger og tager imod børn, indtil vi samles ved 9-tiden og spiser frugt/brød på hver sin stue (eller udenfor, når vejr og årstid tillader det). Efter frugt pakker børnehaven rygsækkene, tager tøj på og begiver sig ud på dagens tur. Vi finder det sted, vi vil være, lægger rygsækkene, leger og undersøger, til vi bliver sultne og spiser vores madpakker. Herefter er der måske tid til at lege lidt mere, inden turen går hjemad, hvor nogle af børnene sover til middag, mens resten leger 5

6 udenfor eller i dagligstuen. Ved 14-tiden samles vi og spiser frugt og måske resten af madpakken. Resten af eftermiddagen leges der, og børnene hentes. Om formiddagen deler vuggestuen så vidt det er muligt, børnene op i tre små grupper. De største børn tager på tur, meget gerne med rygsæk og madpakke. De mindste kommer ud og udforske naturen enten i vores egen have eller i nærområdet. Når der ikke er så mange børn tilbage sidst på dagen, samles børnehave og vuggestue. Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner er opdelt i 6 temaer, der skal sikre barnets alsidige udvikling og læring indenfor følgende områder: personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vores arbejde med disse temaer er en integreret del af dagligdagen, indimellem planlægges specifikke projekter, indimellem opstår de af sig selv, når vi spontant følger børnenes spor. For at barnet kan trives, lege, udvikle sig og lære, er det vigtigt, at barnet er veludhvilet, mæt og varmt og tørt klædt på. For at hjælpe forældrene med denne opgave, har vi på vores hjemmeside lavet en udstyrsliste med ting, der hjælper barnet i vores dagligdag. Natur og naturfænomener er udgangspunktet for vores virke. Dette tema skal så vidt muligt være integreret i alle gøremål med børnene. Det samme er tilfældet med personlig udvikling. Temaerne er derfor ofte ikke specificeret ud i enkelte planlagte aktiviteter og projekter, men er en del af hverdagen og skal sammenholdes med vores overordnede målsætning/idégrundlag. Indimellem vil vi også lave konkrete læreplans-projekter med børnene. Overordnede pædagogiske læreplaner: 6

7 Natur og naturfænomener Mål: - At barnet er ude hver dag - At give sanseoplevelser - At give god plads til vilde lege, stille lege, alene-lege, fælles-lege - At styrke barnets nysgerrighed - At styrke barnets koncentration - At barnet tilegner sig mange erfaringer med og viden om natur, naturfænomener og miljø - At barnet lærer at se, at planter er forskellige og ser forskellige ud, så det f.eks. kan genkende og passe på brændenælder, bjørneklo o.lig. - At barnet lærer at beskytte/respektere/passe på naturen (det man kender passer man på) Handling hvordan vi vil nå målene: Det daglige udeliv giver rum både for det spontane/uforudsigelige og for planlagte aktiviteter. Vi følger årstidernes gang, ser alt spire og gro i foråret, vokse til i løbet af sommeren, modnes i løbet af efteråret, gå i dvale om vinteren. Vi finder dyr og planter, som vi ikke kender undersøger hvad det er ser, mærker, lugter og smager samler og bruger, når vi kommer hjem leger og hører historier inspireret af vores nye viden. Personlig udvikling Mål: - At barnet finder ud af, hvem er jeg - At styrke barnets selvværd - At barnet kan rumme hele sit følelsesregister - At barnet tør være sig selv, står fast på egne meninger, kan sige til og fra, har lyst til at prøve selv, kan bede om hjælp når det har brug for det - At barnet kan tåle både medgang og modgang - At støtte barnets selvtillid og tillid til omverden - At barnet lærer ansvarlighed og at behandle ting ordentligt 7

8 - At barnet bevarer sin nysgerrighed og lyst til at undres og udforske sin omverden Handling hvordan vi nå målene: Vi møder barnet der, hvor det er. Vi er anerkendende og rummer barnets følelser (selvom vi indimellem guider barnet til mere hensigtsmæssige handlinger). Vi giver oplevelser og udfordringer, vi støtter selvhjulpenhed, vi stiller aldersvarende krav vi lytter til barnet. Vi undres og udforsker sammen med børnene. Sociale kompetencer Mål: - At styrke fællesskabet - At barnet lærer at indgå i sociale sammenhænge - At støtte barnet i at udvikle venskaber - At lære at respektere andre, som de er - At hjælpe hinanden og samarbejde - At udvikle empati - At fremme lysten til selv at stå frem/optræde - At vente på tur og holde mund (i sikkerhed om at det også bliver min tur) Handling hvordan vi vil nå målene: I naturen er der god plads til at danne små og store grupper Vi opfordrer til fælles løsninger af problemer og støtter og opfordrer til hjælpsomhed overfor hinanden. Vi giver barnet frirum til at samarbejde med andre og afgøre, hvad der er meningsfuldt og sjovt at beskæftige sig med og danne fællesskaber omkring. Vi skaber rum og tid til både fordybelse og fælles problemløsninger, hvor vi sikrer, at alle børn høres. Vi er som voksne empatiske og rummelige rollemodeller i alt, hvad vi foretager os. Sprog Mål: - At styrke barnets sproglige udvikling 8

9 - At lære barnet at sætte ord på oplevelser, følelser og ønsker - At lære barnet at lytte - At udvide barnets forråd af ord og begreber - At lære at barnet at bruge sproget som et redskab til formidling og forhandling Handling hvordan vi vil nå målene: Ved at lytte til barnet, spørge ind til og hjælpe barnet med at sætte ord på. Vi vil gennem oplevelser udvide barnets verden. Vi vil snakke med barnet, fortælle og læse historier. Vi vil vise barnet, hvordan bøger kan bruges både til at finde viden og finde historier. Vi vil sørge for, at barnet altid har adgang til bøger, dels ved at have bøger i Børnehuset, dels ved ofte at gå på biblioteket. Vi vil lege med sprog og lyd ved at synge, rime, lave remser, digte vrøvle og lege med sproget på mange måder. Krop og bevægelse Mål: - At barnets glædes ved at bevæge sig og bruge sin krop - At styrke barnets motoriske udvikling, både den grovmotoriske og den finmotoriske - At barnets kropslige udfoldelse udfordres dagligt - At barnet udvikler sin rytmiske sans - At udvikle opmærksomhed og vedholdenhed Handling hvordan vi vil opnå målene: Vi vil dagligt færdes i kuperet terræn, både på ture ud i naturen og i vores have. Vi vil gå udenfor stierne, klatre i træer, gå, løbe, trille op og ned af bakker, vi vil klatre i træer. Vi vil lege fangelege og sanglege, både på ture og hjemme i haven. Vi vil styrke finmotorikken ved at tegne og skrive, plukke sarte blomster, fange små insekter og holde dem ganske forsigtigt, så de ikke kommer til skade, snitte grøntsager og urter til mad vi tilbereder, vi vil lave halskæder af blomster og frøstande, såvel som almindelige perler. Vi vil grave og bygge, save og hamre, både ude og inde. Vi vil synge og danse til musik, både den vi selv laver og den vi hører. Kulturelle udtryksformer og værdier 9

10 Mål: - At barnet får kendskab til det omkringliggende samfunds normer, værdier og traditioner - At barnet får kendskab til andre kulturer og deres udtryksformer og normer - At barnet får bredt kendskab til forskellige musikgenrer - At barnet får mulighed for at skabe udtryk billedligt og sprogligt - At barnet får glæde ved personlige udtryk Handling hvordan vi vil nå målene: Vi vil bruge årstidernes traditioner og højtider samt skabe vores egne. Vi vil fortælle sagn, myter og eventyr, både om vores gamle danske traditioner og udenlandske og synge relevante sange. Vi vil synge både nyere og ældre sange, ligesom vi vil høre musik tilhørende forskellige genrer, både pop, rock, reggae, og klassisk musik Vi vil tegne, klippe, klistre og male. Vi vil synge, spille og danse. Vi vil lege gamle sanglege. Læreplaner og handling med de fire årstider: Vinter: Vi vil arbejde med, hvad vintermånederne byder på, bl.a. jul, lave gaver, synge julesange, pynte, bage, fastelavn, udklædning og masker, fastelavnsris, kælke, lave snemænd, lave vintermad til fuglene m.m. Forår: Vi vil finde forårstegn, når naturen vågner, vi vil male påskeæg, vi vil så og plante, vi vil holde bedsteforældredag og plante vores have til med smukke blomster. Vi vil undersøge dyrelivet omkring os. Vi vil smage brændenældepandekager bagt over bålets knitrende ild. Sommer: Vi vil nyde blomster, urter, bær og vores egne grøntsager, vi vil holde skt hans, vi vil sige farvel og held og lykke til de store børn, der skal videre i livet, vi vil dyrke afslappet feriestemning. Efterår: 10

11 Vi vil høste og nyde, både i vores egen have og i naturens spisekammer af grøntsager, bær og nødder. Vi vil samle frø og frugter, både til os selv at så til foråret og til fuglenes vinterfoder. Vi vil samle visne blade i flotte farver, lave bladkranse og billeder. Overgang til Trollskoven/skole Børn i Børnehuset kan frit vælge, om de vil gå i Trollskoven fra året før skolestart, eller de vil vente og starte direkte i børnehaveklasse, når de forlader Børnehuset. Uanset, hvad forældrene vælger, vil vi støtte børnene i denne overgang til noget nyt ved at besøge deres nye sted sammen med dem. Forældresamarbejde Forældresamarbejdet skal være kendetegnet af en åben og ærlig dialog med fælles udgangspunkt i, at vi vil det bedste for barnet. Forældre skal altid føle sig velkomne, når de afleverer eller henter deres barn, og have lyst til at involvere sig aktivt i husets dagligdag. Forældre er velkomne til at tilbringe en hel dag i Børnehuset sammen med deres barn og os, og på den måde få et indblik i vores og barnets dagligdag. Vi holder personlige forældresamtaler om barnets udvikling og trivsel i forbindelse med barnets start. Er der behov for det, kan vi altid aftale tid til en samtale. Fælles forældremøde med valg til forældrebestyrelse afholdes i september/oktober måned. Bestyrelsesarbejde Institutionen er oprettet og drives ifølge vedtægterne som en to-strenget model med en institutionsbestyrelse, der står for selve institutionens drift, og en forældrebestyrelse, der i samarbejde med institutionsbestyrelsen godkender virksomhedsplan, arbejde, principper for anvendelse af budget o.lign. Institutionsbestyrelsen 11

12 Formand: Henriette Gaborit, leder Næstformand: Janni Kjerulff, stedfortræder Medlem: Marianne Thuesen Medlem: Randi Møllebro, udpeget af Frie Børnehaver og Fritidshjem Medlem: Jakob Nordmann Larsen, Formand for forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen Formand: Jakob Nordmann Larsen Næstformand: Dorthe Skab Medlem: Maria Holmegaard Medlem: Maria Engel Jeppesen Medlem: Marianne Thuesen, personalerepræsentant Suppleant: Dorthe Nalepa Suppleant: Karina Green Jensen Suppleant: Christina Krogh Nikolajsen Sekretær: Henriette Gaborit, leder Sygdomme og medicingivning Syge børn må ikke komme i daginstitution. Dels er der risiko for smitte af de øvrige børn og personale, og dels vil det være synd for barnet. Om et barn er rask eller syg, afhænger ikke kun af om det har feber. Barnet er rask, når det kan deltage i alle aktiviteter, som det plejer, uden at kræve særlig pasning. Af hensyn til barnets velbefindende og forebyggelse af smitte, kan børn, der har kastet op, først komme i Børnehuset igen, når de har spist et helt måltid og holdt det i sig og i øvrigt skønnes friske nok til at kunne indgå i vores almindelige dagligdag. Hvis børn i Børnehuset i løbet af dagen bliver syge eller kommer til skade, vil vi kontakte forældrene og aftale, hvordan barnet bliver hentet (evt. tager en af os på skadestue med barnet, hvis hurtig behandling er påkrævet). 12

13 Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Hvis vi er i tvivl om, hvad barnet fejler, og om det evt. kan smitte andre i Børnehuset, vil vi bede Jer få barnet undersøgt hos egen læge. Som hovedregel giver vi ikke børnene medicin i Børnehuset. Der kan dog være børn, der har behov for medicin i det tidsrum, de er hos os, som led i efterbehandling af sygdom eller ved kronisk sygdom som f.eks. astma. I disse tilfælde vil vi selvfølgelig være behjælpsomme med medicingivning. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet vil vi kun give lægeordineret medicin med skriftlig instruks fra lægen. Medicin, der medbringes, skal oplyses til personalet og opbevares ovenpå køleskabet i køkkenet. Vi henviser i øvrigt til og Henvendelse til forældre ved uheld o.lign. Alle forældre bør samme dag have besked, hvis der er sket noget særligt for deres barn i løbet af dagen. Noget særligt kan være fald, uheld, større konflikter el.lign. Hvis barnet har brug for at komme på skadestue straks, vil vi tage af sted med barnet, kontakte Jer, og blive ved barnet, til I kan komme. I nogle tilfælde vil vi kontakte Jer og lade det være op til Jer, om I vil hente barnet og evt. tage på skadestue, til tandlæge el.lign. med jeres barn. Hvor vidt vi retter henvendelse til forældre med det samme eller venter, til barnet bliver hentet, beror på personalets skøn i hvert enkelt tilfælde (vi vil ofte skønne dels ud fra evt. helbredsrisici, dels ud fra barnets oplevelse af situationen). Vi vil altid rådføre os med hinanden, således at det ikke er en enkelt, der træffer afgørelse. 13

14 Kostpolitik Den daglige kost er afgørende for, hvordan børnene udvikler sig og trives, så de kan indgå i forskellige sammenhænge med andre børn og voksne. Børnene er fysisk aktive over hele dagen, så derfor er det vigtigt, at de får energi nok til at få en god dag, hver dag og hele dagen. Måltiderne skal være gode og udviklende oplevelser for børnene, så de bevarer lysten og nysgerrigheden til at spise. Det er personalets ansvar at skabe en rar og hyggelig stemning under måltidet, hvad enten det er hjemme i Børnehuset eller ude på ture. En kost, som er rig på langsomt optagelige kulhydrater, som går, kryber eller kravler ind i barnets energidepot, gør, at energien tilføres jævnt og konstant, og tappes langsomt fra igen. En kost, der er rig på hurtigt optagne kulhydrater, som løber eller spurter ind i barnets energidepot, gør, at energien tilføres hurtigt men forsvinder lige så hurtigt igen. Vi skal derfor prioritere en kost med hovedvægten lagt på fødevarer, der kryber, kravler eller går ind i børnenes energidepoter. Eneste undtagelse er 14

15 børnehavebørnene, der om vinteren når det er meget koldt, kan have brug for et hurtigt energitilskud i form af et lille stykke chokolade (gerne mørk) eller figenstang, for at kunne komme i gang med at spise rigtigt af deres madpakker. Vi vil give jer besked om, hvornår vi oplever dette nødvendigt. Kryber: grøntsager, nødder, kerner og ærter Kravler: rugbrød, grovbrød og ris Går: hvidt brød, pasta og kartofler Løber: slik og hvidt sukkerprodukter (herunder figenstang, frugtyoghurt, mælkesnitte o.lign) Spurter: sukker, saft, juice og honning (chokolade) Men det er jo altid dejligt at finde en lille overraskelse i madpakken fra mor eller far. Idéen med en overraskelse er jo netop, at det ikke behøver at være hver dag, for så er det jo ikke en overraskelse Idéer til små overraskelser kan være: en serviet med sødt/sjovt motiv, en lille tegning, en sløjfe om madpapiret, et billedklip fra et blad. Det spiselige kunne være: riskiks, grissini, lidt nødder, bær efter årstiden. Som udgangspunkt er ansvaret for den daglige kost, herunder madpakken, forældrenes. Vi vil gerne komme med gode råd og idéer, ligesom vi vil tage en snak med de enkelte forældre, hvis vi oplever problemer i forhold til dette. Hvad der serveres i Børnehuset, er vores ansvar. Vi tilstræber at efterleve ovenstående principper, ligesom vi tilstræber så vidt muligt at købe og servere økologisk produceret mad. Børnehuset tilbyder morgenmad kl Her kan vælges mellem havregrød, havregryn med mælk og knækbrød. Ind i mellem kan vi tilbyde hjemmebagte boller. Hertil kan drikkes mælk eller vand. Ca. kl.9.00 tilbyder vi frugt/brød (rugbrød, knækbrød eller hjemmebagte boller) og vand. Ved 14-tiden tilbyder vi frugt/brød og vand. Ved dette eftermiddagsmåltid tilbydes børnene også at spise evt. rester fra deres madpakke. 15

16 I vuggestuen tilbydes mælk til madpakkerne. I børnehaven har børnene selv drikkedunk med, indeholdende vand, saft, the, kakao, alt efter årstiderne og forældrenes valg. Vi anbefaler primært vand. Fødselsdage og fester Lever vi i det daglige efter sunde og næringsrigtige kostvaner, er det ved festlige lejligheder tilladt at servere nogle af de kostmæssige mindre lødige men smagsmæssigt eftertragtede sager. Barnets fødselsdag er en festdag, og den dag vil vi gerne fejre. Vi vil gerne have fokus på begivenheden som det primære og ikke kun, hvad der serveres af evt. lækkerier. Vi holder fødselsdagen i Børnehuset, hjemme i vuggestuen eller i børnehaven på turen (helst). Vi har en lille gave fra Børnehuset/vennerne, så I skal ikke selv komme med gave. Vi synger fødselsdagssange og råber hurra, og får måske en lille dessert efter maden. Fødselsdagsdessert kan være: hjemmebagte boller evt. med glasur og krymmel, frugtspyd, en lille æske rosiner, et stykke kage, en flødebolle eller måske en is. Er du i tvivl, så spørg de voksne i Børnehuset til råds. Vi serverer ikke slik og sodavand i Børnehuset. Barnets farvel til vuggestue eller børnehave på sin videre vej i livet kan markeres på samme måde. Hvis flere børn skal videre på samme tid, vil vi opfordre til en fælles markering af dagen. Vi har i Børnehuset valgt, at vi ikke vil fejre andre mærkedage som f.eks. at blive storesøster/-bror, gå på ferie og den slags. Livet er en fest, så der er jo altid noget at fejre, men så er det også vigtigt at sørge for, at den sunde kost i hverdagen fylder mest. 16

17 Søvnpolitik I en naturinstitution som Børnehuset har børn brug for at være veludhvilede. Vi er ude i naturen mange timer hver dag, og vores børn får mange indtryk, der skal bearbejdes og lagres. Børn, der får en god og tilstrækkelig søvn, er mere glade og harmoniske, og de indgår i færre konflikter. Samtidig er søvn med til at fremme deres udvikling, sundhed og trivsel. Alt dette er udgangspunkt for søvnpolitikken i Børnehuset. I vuggestuen betyder det at: - Alle vuggestuebørn sover til middag, og vi vækker ikke børnene. - Alt efter barnets alder og behov sover børnene 1-2 gange om dagen. 17

18 - Dagligdagen tilrettelægges, så barnet kan få den nødvendige søvn på det tidspunkt, hvor barnet har behov for det. I børnehaven betyder det at: - De børn, der sover til middag, får lov at sove til de vågner. - De børn, der ikke er faldet i søvn efter 30 min. får lov at stå op igen. Hvis et barn er inde i et uheldigt og midlertidigt søvnmønster, er I selvfølgelig velkomne til at drøfte det med personalet i Børnehuset, så vi sammen kan finde en løsning for at ændre dette. Det at vække et barn har ikke alene betydning for det barn, der bliver vækket, men også betydning for de øvrige børn, der sover omkring det. Søvnekspert og forskningssygeplejerske stu.med. Marian Petersen skriver: En sund søvnrytme er vigtig, da den skaber grobund for fysisk og psykisk sundhed. Man skal have nogle gode soveritualer uden fjernsyn, som giver barnet mulighed for selv at lære at finde den nødvendige ro til at kunne sove. Overtrætte børn holder sig selv i gang til langt ud på aftenen i kraft af deres naturlige nysgerrighed, og hun mener udelukkende, det er et forældreansvar at bryde dette mønster. Overlæge og specialist i søvn Jan Ovesen skriver: Det tager en halv til en hel time at falde i den dybe søvn, og det er i den dybe søvn hvor hjernen producerer væksthormoner, som er afgørende for både det at vokse og udvikle sig samt sårheling og immunforsvar. Søvn giver bedre langtidshukommelse. Når man sover, rydder hjernen op i dagens indtryk og sørger for, at det vigtigste hænger ved. Børn, der sover for lidt, lærer og forstår derfor mindre end børn, der får tilstrækkelig søvn. God søvn styrker psyke og koncentrationsevne. Manglende søvn øger antallet af stress-hormoner og kan give børn symptomer, der minder om ADHD. Søvnmangel feder. Mangel på søvn sænker stofskiftet og øger lysten til energirig mad for at kompensere for trætheden. 18

19 Ingen tvivl om, at forældre, der forlanger at få deres børn vækket efter en time eller halvanden, reagerer i god tro. De regner med, at det gør indsovningen om aftenen lettere for barnet, men de opnår det stik modsatte. En afbrudt middagslur kan ødelægge hele eftermiddagen og gøre et barn så overtræt og uroligt, at det bliver næsten umuligt at falde i søvn forklarer Marian Petersen. Vi vil i Børnehuset gerne være med til at styrke det enkelte barns udvikling bedst muligt og har derfor med baggrund i ovenstående forskeres argumenter valgt, at vi som udgangspunkt IKKE vækker børn i deres middagslur. I særlige tilfælde, f.eks. hvis forældrene skal til læge med barnet, prøver vi om muligt at lægge barnet til at sove tidligere. Såfremt barnet sover, må forældrene gerne selv vække barnet. Solpolitik Formålet med vores solpolitik er at sikre børn og voksne mod solens skadelige uvstråling, når uv-indekset er 3 eller mere. Solskoldninger i barndommen giver øget risiko for at udvikle hudkræft senere i livet. Vi følger vores solpolitik, når uv-indekset er 3 eller mere. Vi forventer, at alle børn er smurt med solcreme hjemmefra, når de kommer i Børnehuset. Vi husker forældre på, at det er bedst, hvis børnene har let tøj på, der dækker så meget af huden som muligt samt bærer solhat. 19

20 Her i Børnehuset sørger vi for, at alle børn bliver smurt med solcreme i forbindelse med middagsstunden, enten når vi er hjemme fra dagens tur eller efter middagsluren. Vi smører altid med solcreme, der hvor tøjet ikke dækker. Vi bruger Børnehuset s solcreme, der altid er svanemærket og allergitestet og selvfølgelig uden parfume. Vi søger skygge under træer, solsejl og parasoller, når vi er ude mellem kl Vi sætter lege og socialt samvær i gang på steder med skygge og husker, at vi voksne er rollemodeller for børnene. Vi informerer hvert år forældrene om vores solpolitik i forhold til, hvornår vi begynder at følge vores solpolitik. Politik om børns seksuelle lege Ingen børn må lide fysisk overlast og/eller udsættes for krænkelser af nogen art! Børn er naturligt nysgerrige og eksperimenterende i forhold til kroppen. Denne nysgerrighed skal de have plads til at udfolde indenfor rammer, der både giver dem plads til eksperimenterne, men samtidig også sikrer, at ingen børn udsættes for noget, der kan være stødende eller krænkende. Det er vores opgave at sikre ovenstående uden at blive forskrækkede over børnenes nysgerrighed og evt. eksperimenterne, men hvor vi samtidig er opmærksomme på, at det enkelte barn ikke udsættes for noget krænkende. Derfor har vi i Børnehuset følgende principper: 20

21 Vi skal være i nærheden af børnene, altså være nærværende vokse, som ved, hvad børnene laver, uden det virker som overvågning. Vi skal kende børnene og dermed vide, om der er nogle børn, vi skal være ekstra opmærksomme på. Vi skal være ekstra opmærksomme, hvis de samme to eller flere børn ofte søger væk for at lege alene. I lege, der kan få seksuel karakter (doktor, skifte ble o. lign.), skal børnene beholde mindst underbukserne på. Vi lærer børnene, at man aldrig må putte noget i huller, heller ikke næse, øre o. lign. Vi fortæller forældrene om det, hvis deres barn i en periode er optaget af seksuelle lege. Vi fortæller også, at dette er et helt naturligt led i deres udvikling og deres opdagelse af deres krop og eksperimenterne med denne. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi oplever en form for overgreb, og hvor vi skal tale med forældrene om situationen, er det vigtigt på den ene side at være ærlige, om det der er sket, samtidig skal vi heller ikke overdramatisere det skete. Vi skal altså tale med forældrene på en måde, som er indeholdt i denne politik og sørge for, at hverken børn eller forældre bliver skamfulde og bange. Politik for børn på tur Vi ved altid, hvor mange børn, vi har med på tur. Hvis kun en mindre gruppe er på tur, skriver vi på krydslisten, hvilke børn, der er med. Vi tæller børnene, ved turens start, efter ophold, flere gange løbende under turen og ved hjemkomst. Vi overvejer, hvilke børn, der skal gå sammen og hvilke, der evt. skal holde en voksen i hånden. De voksne fordeler sig, så alle børn kan nås. Der er altid en voksen bagest. Vi har altid mobiltelefon med på tur. Tur med bus el.lign. 21

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Stakhaven.

Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Børnehuset Stakhaven er en lille Integreret institution, der er medlem af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, hvilke betyder, at, vi er en selvejende enhed

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på:

Kostpolitik. Se fødevarestyrelsens anbefalinger på: Kostpolitik Målet med denne politik er: - At understøtte gode kostvaner i samarbejde med forældrene. - At tage medansvar, når vi serverer noget i børnehaven, for at børnene får så gode kostvaner som muligt

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere