Din brugermanual NOKIA 3510I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning NOKIA 3510I Betjeningsvejledning NOKIA 3510I Brugervejledning NOKIA 3510I Brugermanual NOKIA 3510I Brugsvejledning NOKIA 3510I Din brugermanual NOKIA 3510I

2 Manual abstract: Alle rettigheder forbeholdes. produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". produkter føres ikke i visse områder. og telefonbog. 36 Grundlæggende opkaldsfunktioner..36 Opkald Opkald til seneste kaldte nummer..

3 36 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald...37 Hurtigkald Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4 Banke på...

4 38 Telefonsvarer...38 Opkaldsinfo Ubesvarede og indgående opkald.

5 .39 Udgående opkald Sletning af seneste opkaldslister Opkalds- og tidstællere Konferenceopkald.

6 ...42 Valgmuligheder under et opkald.. 42 Opkaldsindstillinger 43 Taleopkald

7 ...44 Tilføjelse af stemmekoder Opkald ved brug af en stemmekode..45 Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder Telefonbog

8 ..46 Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Søgning efter et navn i telefonbogen Redigering af et navn, nummer eller tekstelement...

9 ..49 Sletning af navne og numre Kopiering af telefonbøger Afsendelse og modtagelse af visitkort...51 Valg af indstillinger for telefonbogen...

10 .51 Tjenestenumre Profiler og toner Profiler..

11 ..53 Toner Navnebestemte ringetoner..55 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Tekstbeskeder og MMS-beskeder..56 Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder...

12 ...56 Indstillinger for afsendelse af tekstbeskeder Skrivning af tekst Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput. 58 Brug af forprogrammeret tekstinput.58 Skrivning af sammensatte ord...

13 59 Brug af traditionelt tekstinput..60 Tip til skrivning af tekst Skrivning og afsendelse af s...

14 61 Skabeloner..62 Indsættelse af en tekstskabelon i en meddelelse eller en Indsættelse af et billede i en tekstbesked Læsning og besvarelse af en besked eller Indbakke- og udbakkemapper

15 ..65 Mine mapper og Arkivmappe Sletning af tekstbeskeder 66 Chat

16 ...66 Tekstbeskedindstillinger...67 Infobeskeder Redigering af kommandoer...

17 ..68 MMS-beskeder Tegnebog Lagring og ændring af personlige kortoplysninger Personlige bemærkninger..

18 ...93 Tegnebogsindstillinger..94 Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen Alarm Regnemaskine.

19 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8 Valutaomregning Stopur Tidtagning og mellemtider

20 . 107 Omgangstider Visning og sletning af tider Nedtællingsur...

21 Spil Start af et spil Spiltjenester og -indstillinger...

22 Programmer Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et program...

23 Hukommelsesstatus for programmer SIM-tjenester Batterioplysninger Opladning og afladning...

24 VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900og GSM 1800-netværk. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11 Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.

25 Din brugermanual NOKIA 3510I

26 Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8 eller LCH-9. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Sæt mærkaten Sæt mærkaten på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. på dit garantibevis. Adgangskoder Sikkerhedskode (5 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden i menuen Indstillinger, se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om koden, skal du se Sikkerhedsindstillinger på side 101. PIN-kode (4-8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, skal du se Sikkerhedsindstillinger på side 101. PIN2-kode (4-8 cifre): PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13 PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PINkode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Kom godt i gang Taster og kontakter 1.Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Hvis du trykker kort på tænd/slukknappen, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder. 2. Valgtaster og Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. Menu og Navne i standby-tilstand. 3.Piletaster og Gør det muligt at gennemse navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Du kan også justere lydstyrken under et opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. Nogle funktioner kan kræve mere end et tryk. ringer op til telefonnumre og besvarer opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer. angiver numre og tegn. Hvis du trykker på nede, ringer telefonen til telefonsvareren. og tastaturet. og holder den bruges til en række ting i forskellige funktioner, f.eks. når du låser Standby-tilstand og vigtige indikatorer Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Valgtasterne i standby-tilstand er Menu og Navne. xxxxxx Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16 Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Tekstbeskeder og MMS-beskeder på side 56. Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 71. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Telefonsvarer på side 38. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 22. Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, hvis Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Toner på side 54. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 105. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 109. Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 107. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikatoren for den første linie, og er omstillingsindikatoren for den anden linie. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Sikkerhedsindstillinger på side 101. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17 Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter kan du fjerne batteriet. 1. Tryk på udløserknappen, mens telefonens bagside er vendt mod dig. Skub og løft bagcoveret af telefonen i pilenes retning. 2. Løft batteriet ud af telefonen med den nederste del først. 3. Isæt SIM-kortet i telefonen. Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Udskift batteriet. 5. Udskift bagcoveret. Kontroller, at låsene på siderne af coverne går ind i hakkene på telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19 Udtagning af SIM-kortet Hvis du får brug for at fjerne SIM-kortet fra telefonen, skal du fjerne bagcoveret og batteriet, trykke skyderen på SIM-kortholderen ned og forsigtigt skubbe SIMkortet mod toppen af telefonen. Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Din brugermanual NOKIA 3510I

27 Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan anvende telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 3 timer og 45 minutter at oplade et BLC-2-batteri med ACP-7-opladeren. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20 Sådan tænder og slukker du telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede,. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM, selv om SIM-kortet er isat korrekt. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste den (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 101 og Adgangskoder på side 13. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste den (vises som *****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 13. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21 Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Sådan låser du tastaturet Tryk på Menu i standby-tilstand og derefter på inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet. Når tastaturet er låst, vises Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet op. Når tastaturet er låst Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Automatisk tastaturlås Du kan indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se Indstillinger for tastaturlås på side 96. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet., øverst i displayet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22 Delt hukommelse Følgende funktioner i telefonen kan dele hukommelse: telefonbog, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalenderbemærkninger samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f. eks. gemmer mange billeder, bogmærker, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23 Udskiftning af cover Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Hvis du vil fjerne telefonens bagcover, skal du trykke på bagcoverets udløserknap og skubbe bagcoveret af telefonen, mens du holder bagsiden af telefonen opad. Se Isætning af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt frontcoveret af telefonen, idet du starter nederst. 3. Udskift tastaturet på det nye frontcover, hvis det er nødvendigt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved For at udskifte frontcoveret skal du rette den nederste del af telefonen ind efter frontcoverets nederste del og forsigtigt skubbe telefonen mod coveret. Kontroller, at låsene på siderne går ind i hakkene på telefonen, og at coveret låser på plads. 5. Hvis du vil udskifte telefonens bagcover, skal du føre det mod låsene på frontcoveret og skubbe bagcoveret, indtil det låser på plads. Se Isætning af SIMkortet og batteriet på side 18. Placering af bæreremmen 1. Fjern bag- og frontcoverne, se Udskiftning af cover på side Løft tænd-/sluktasten fra kanten, som vist på billedet. Du kan også fjerne tænd-/sluktasten helt, men pas på, at du ikke mister den. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25 Sæt bæreremmen i ved at føre den som vist på billedet, og stram til. 3. Sæt tænd-/sluktasten på plads igen. Kontroller, at den sidder korrekt. 4. Udskift front- og bagcovers, se Udskiftning af cover på side 24. Brug af menuen Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Se Aktivering af hjælpetekst på side 98, hvis du vil aktivere hjælpeteksten. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle frem til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på Tilbage for at afslutte hjælpeteksten. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu for at få adgang til menuen. 2. Gennemse menuen, og vælg f.eks. Indstillinger ved at trykke på Vælg. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger. 4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. Valgfri svartast. 5. Vælg den ønskede indstilling. Din brugermanual NOKIA 3510I

28 6. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut for at afslutte menuen. Ved hjælp af genveje Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan aktiveres ved hjælp af de respektive genvejsnumre. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu, og indtast inden to sekunder indeksnummeret for den menufunktion, du vil aktivere, for at få adgang til menuen. Hvis du f.eks. vil indstille Valgfri svartast Til, skal du trykke på Menu, og.,, Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27 Liste over menufunktioner 1. Telefonbog 1. Søg 2. Tilføj navn 3. Rediger navn 4. Slet 5. Kopiér 6. Tilføj nummer 7. Indstillinger 1. Hukommelse i brug 2. Telefonbogsvisning 3. Hukommelsesstatus 8. Hurtigkald 9. Stemmekoder 10.Tjenestenumre1 11. Egne numre 2 2. Beskeder 1. Tekstbeskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Opret 4. Sendte beskeder 1. Vises kun, hvis den understøttes af operatøren eller tjenesteudbyderen. 2. Netværkstjeneste Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Arkiv 6. Skabeloner 7. Mine mapper 8. Slet beskeder 1. Alle beskeder 2. Indbakke 3. Sendte beskeder 4. Arkiv 2. MMS-beskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Sendte beskeder 5. Gemte besked. 6. Slet beskeder 3. Chat 4. Talebeskeder 1. Aflyt talebeskeder 2. Nummer til telefonsvarer 5. Infobeskeder 6. Beskedindstillinger 1. Tekstbeskeder 2. MMS-beskeder 3. Andre indstil. 7. Rediger kommandoer Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 1. Alle 2. Ubesvarede 3. Indgående 4. Udgående 5. Opkaldsvarighed 1. Varighed af seneste opkald 2. Varighed af indgående opk. 3. Varighed af udgående opk. 4. Varighed af alle opkald 5. Nulstil tidstællere 6. Opkaldspriser 1. Seneste opkaldsenheder 2. Alle opkald i enheder 3. Indstillinger for opkaldspriser 7. GPRS- datatæller 1. Data sendt i seneste session 2. Data modtaget i seneste session 3. Alle sendte data 4. Alle modtagede data 5. Nulstil tællere 8. Timer for GPRS-forbindelse Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Varighed af seneste session 2. Varighed af alle sessioner 3. Nulstil timere 9. Beskedtæller 4. Toner 1. Toneindstill. 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke 4. Vibrationssignal 5. Signal ved SMS-besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 2. Tonetjenester 5. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas 3. Tidsindstillet 2. Lydløs 3. Møde 4. Udendørs 5. Min 1. profil 6. Min 2. profil Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Indstillinger 1. Ur- og datoindstillinger 1. Ur 2. Dato 3. Autoopdatering af dato/tid1 2. Opkaldsindstillinger 1. Omstilling 2. Valgfri svartast 3. Automatisk genopkald 4. Hurtigkald 5. Banke på 6. Oversigt efter opkald 7. Send eget opkalds-id 8. Linie til udgående opkald1 3. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Automatisk tastaturlås 3. Celleinformation 4. Opstartstekst 5. Valg af netværk 6. Bekræft SIMtjenestehandl. 7. Aktivering af hjælpetekst 8. Starttone 4. Displayindstillinger 1. Baggrund 1. Netværkstjeneste Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Farveskemaer 3. Operatørlogo1 4. Aktivér pauseskærm 5. Indstillinger for tilbehør2 1. Headset 2. Håndfri 3. Teleslynge 6. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 7. Gendan fabriksindstillinger 7. Galleri 1. Vis mapper 2. Tilføj mappe 3. Slet mappe 4. Omdøb mappe 5. Galleritjenest. 8. Spil 1. Vælg spil 1. Bemærk, at operatørlogoet er nedtonet, hvis du aldrig har bestilt logoer fra tjenesteudbydere. 2. Vises kun, når der har været anvendt tilbehør. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Spiltjenester 3. Hukommelse 4. Indstillinger 1. Lyde 2. Lys 3. Vibrationer 4. Spilleindstilling. 9. Planlægning 1. Alarm 2. Kalender 10.Programmer 1. Vælg program 2. Pgr.tjenester 3. Hukommelse 11. Tilbehør 1. Regnemask. 2. Nedtællingsur 3. Stopur 4. Tegnebog 12.Tjenester 1. Startside 2. Bogmærker 3. Tjen. indbakke Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Indstillinger 1. Aktive tjenesteindstillinger 2. Rediger aktive tjenesteindstillinger 3. Indstillinger for udseende 4. Indstillinger for cookies 5. Certifikater 6. Indstillinger for sikkerhedsmodul 7. Tjenesteindbakkeindstillinger 5. Gå til adresse 6. Tøm cache 13.SIM-tjenest.1 1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Opkaldsfunktioner og telefonbog Grundlæggende opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du vil ændre nummeret i displayet, skal du trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret. 2. Tryk på 3. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. eller Afslut for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af telefonbogen 1. Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side Tryk på for at ringe til nummeret i displayet. Opkald til seneste kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på for at besvare det indgående opkald, og tryk på opkaldet. Tryk på for at afvise det indgående opkald. for at afslutte Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Tip!: Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkald, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Hurtigkald Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Hurtigkald. Rul til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten. Tryk på Tildel og derefter på Søg. Vælg først det navn og derefter det nummer, du vil knytte til tasten. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på Valg, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer.

29 Din brugermanual NOKIA 3510I

30 Du kan ringe til det tilknyttede hurtigkaldsnummer på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37 Banke på Det er muligt at besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke på er aktiveret, se Opkaldsindstillinger på side 43. Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Telefonsvarer Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren. Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver talebeskeder. Indstilling af nummeret til telefonsvareren 1. Tryk på Menu, og vælg Beskeder og Talebeskeder. 2. Vælg Nummer til telefonsvarer. 3. Indtast nummeret til telefonsvareren, og tryk på OK for at gemme det. Opkald til telefonsvareren 1. Tryk på og hold nede i standby-tilstand. 2. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK., at der er nye Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38 Opkaldsinfo Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og pris på dine opkald. Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde. Hvis du trykker på Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald og Udg. opkald, kan du få vist datoen og tidspunktet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i telefonbogen eller sende en besked til nummeret. Ubesvarede og indgående opkald Hvis du vil se en liste over de ti telefonnumre på de personer, der har senest forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste), skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Ubesvarede opkald. Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på Liste for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe til, og tryk på. Hvis du vil se en liste over de ti telefonnumre, som du senest har besvaret opkald fra (netværkstjeneste), skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Indgående opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39 Udgående opkald Hvis du vil se en liste over de tyve telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til, skal du trykke på Menu og vælge Opkaldsinfo og Udgående opkald. Se også Opkald til seneste kaldte nummer på side 36. Sletning af seneste opkaldslister Hvis du vil slette de seneste opkaldslister, skal du trykke på Menu, vælge Opkaldsinfo og vælge Slet seneste opkaldslister. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre på de seneste opkaldslister, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen. Opkalds- og tidstællere Bemærk! Registrering af samtaletid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Tryk på Menu, og vælg Opkaldsinfo. Vælg Opkaldsvarighed, og rul for at få vist den anslåede varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne. Alle telefonlinier har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linie vises. Se Opkaldsindstillinger på side 43. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40 Opkaldspriser (netværkstjeneste), og vælg Seneste opkaldsenheder eller Alle opkald i enheder for at kontrollere samtaleprisen på det sidste opkald eller alle opkald. Vælg Indstillinger for opkaldspriser, og vælg derefter Nulstil tællere eller Vis priser i for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid målt i takstenheder, Enheder, eller valutaenheder, Valuta. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder. Vælg Begrænset beløb, hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde taksteller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris. Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). GPRS- datatæller, og rul for at se mængden af de senest sendte og sidst modtagne data, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Timer for GPRS-forbindelse, og rul for at se varigheden af den sidste GPRSforbindelse eller den samlede varighed for GPRS-forbindelsen. Du kan også nulstille timerne. Beskedtæller for at se antallet af sendte og modtagede tekst- og billedbeskeder, chatbeskeder og s. Bemærk, at billedbeskeder f.eks. udgøres af flere tekstbeskeder, og at beskedtælleren tæller disse tekstbeskeder. Følg vejledningen i telefonens display. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41 Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. 3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i telefonbogen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. 4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på Valg, og vælg Konference. 5. Hvis du vil føje endnu en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du: Tryk på Valg, og vælg Privat. Rul til den ønskede deltager, og tryk på OK. Når du har afsluttet den private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4 ovenfor. Din brugermanual NOKIA 3510I

31 7. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Valgmuligheder under et opkald Tryk på Valg under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald): Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42 U/mikrofon eller M/mikrofon, Afslut opkald, Afslut alle, Telefonbog, Menu og Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Konference, Privat, Besvar og Afvis. Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f. eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på OK. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet (w) og pausetegnet (p) ved at trykke på gentagne gange. Skift bruges til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald. Overfør bruges til at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og til at afbryde din forbindelse til et opkald. Opkaldsindstillinger Tryk på Menu, og vælg Indstillinger og Opkaldsindstillinger. Vælg derefter Omstilling for at omstille de indgående opkald til et andet nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Vælg den ønskede valgmulighed og derefter Aktivér. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke. Valgfri svartast for at besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af og. Automatisk genopkald, og telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret. Hurtigkald, hvorefter du kan foretage opkald til det telefonnummer, der er tildelt hurtigkaldstasterne til ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43 Banke på, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Oversigt efter opkald, hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen på det seneste opkald (netværkstjeneste). Send eget opkalds-id, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Hvis du vælger Netværksafh., benyttes den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen. Linie til udgående opkald for at vælge telefonlinie 1 eller 2 til opkald. Dette er en netværkstjeneste. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger Linie 2, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt. Taleopkald Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44 Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Tilføjelse af stemmekoder Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje stemmekoder til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye. 1. Tryk på eller i standby-tilstand. 2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på Detaljer. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Valg. 3. Vælg Tilf. stem.kode. 4. Tryk på Start, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Telefonen afspiller derefter den optagne kode. 5. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises Stemmekoden er gemt, der lyder et bip, og symbolet vises efter telefonnummeret med stemmekoden. Opkald ved brug af en stemmekode Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45 et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen. 1. Tryk på og hold Navne nede i standby-tilstand. Der høres en kort tone, og Tal nu vises. 2. Sig stemmekoden tydeligt. 3. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til telefonnummeret efter 1,5 sekund. Hvis du anvender et headset, skal du trykke på og holde headsettasten nede for at starte taleopkaldet. Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder Tryk på Navne, og vælg Stemmekoder. Rul til det ønskede navn med stemmekoden, og tryk på Valg. Vælg Afspil, hvis du vil afspille stemmekoden. Vælg Slet, og tryk på OK, hvis du vil slette stemmekoden. Vælg Skift, hvis du vil ændre stemmekoden. Tryk på Start, hvis du vil tilføje en ny stemmekode. Telefonbog Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIMkortets hukommelse (SIM-telefonbog). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46 Den interne telefonbog kan indeholde maks. 500 navne med flere telefonnumre og tekst for hvert navn. Det samlede antal navne, der kan gemmes, afhænger af antallet af navne, telefonnumre og tekstelementer, der er knyttet til dem. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme maks. 250 navne og telefonnumre. De navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Navne og numre gemmes i den hukommelse, der bruges i øjeblikket, se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Tilføj navn. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Skrivning af tekst på side Indtast telefonnummeret, og tryk på OK. Din brugermanual NOKIA 3510I

32 Se Opkald på side 36, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene. 4. Tryk på Udført, når navnet og nummeret er gemt. Tip!: Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Det er muligt at gemme maks. fem telefonnumre og tre korte tekstelementer pr. navn i telefonens interne telefonbog. Eksempler på tekstelementer, der er gemt for hvert navn, kan være adresser og -adresser, bemærkninger og webadresser. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47 Det første nummer, der gemmes, indstilles automatisk til at være standardnummer og angives med. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer. 1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM, da flere numre og tekstelementer kun kan gemmes i telefonens hukommelse. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre. 3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på Detaljer. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der. 4. Tryk på Valg, og vælg Tilføj nummer eller Tilføj detalje. 5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper: Normal er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som standardnummer. Andre nummertyper: Mobil, Hjem, Kontor og Fax. Teksttyper: , Webadresse:, Postadresse og Note. Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge Skift type på listen over valgmuligheder. 6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på OK for at gemme det. 7. Tryk på Tilbage og derefter på Afslut for at vende tilbage til standbytilstand. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48 Ændring af standardnummeret Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på Valg, og vælg Standardnr.. Søgning efter et navn i telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg derefter Søg. 2. Tryk på Liste for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det navn, du søger efter, og tryk på Søg. Det navn, der matcher søgningen, vises i et pop-up-vindue. 3. Rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul videre for at få vist detaljer for det valgte navn. Tip! Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på Detaljer. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Rediger navn, Rediger nr. eller Rediger detalje, foretag ændringerne, og tryk på OK. Sletning af navne og numre Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Slet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49 Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på Slet, og tryk på OK for at bekræfte. Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge Slet alle og derefter vælge telefonbogen, Telefon eller SIM-kort og trykke på Slet. Tryk på OK, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden. Kopiering af telefonbøger Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Kopiér. 2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: Fra telefon til SIM-kort eller Fra SIM-kort til telefon. 3. Vælg Enkeltvis, Alle eller Standardnumre Hvis du vælger Enkeltvis, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på Kopiér. Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres, da SIM-kortet muligvis ikke understøtter, at der gemmes flere numre under ét navn. 4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge Behold original eller Slet original. Hvis du vælger Alle eller Standardnumre, skal du trykke på OK, når Start kopiering? eller Start flytning? vises. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50 Afsendelse og modtagelse af visitkort Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked (Over The Air), hvis dette understøttes af netværket. Modtagelse af visitkort Når du modtager et visitkort som en OTA-besked, skal du trykke på Vis. Tryk på Valg, og vælg Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse eller Afvis for at afvise det modtagne visitkort. Afsendelse af visitkort Du kan sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort til en kompatibel telefon eller andet kompatibelt, håndholdt udstyr, der understøtter vcardstandarden. 1. Søg i telefonbogen efter det navn og telefonnummer, du vil sende, tryk på Valg, og vælg Send visitkort. 2. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge Via SMS Valg af indstillinger for telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg derefter Indstillinger. 2. Vælg Hukommelse i brug, og vælg én af følgende muligheder: Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse. Telefon for at anvende telefonens interne telefonbog. SIM-kort for at anvende SIM-kortets telefonbog. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Vælg Telefonbogsvisning, og vælg én af følgende muligheder: Navneliste for at vise fire navne ad gangen. Navn og nr. for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen. 4. Vælg Hukommelsesstatus. Vælg Telefon eller SIM-kort, hvis du vil se, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme. Tjenestenumre Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre. Din brugermanual NOKIA 3510I

33 Tryk på Navne, og vælg Tjenestenumre Rul til et tjenestenummer, og tryk på for at ringe op til nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Profiler og toner Profiler Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, kaldet profiler, så du kan tilpasse telefonens ringetoner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Min 1. profil og Min 2. profil. Tryk på Menu, og vælg Profiler. Rul til en profil, og tryk på Vælg. Vælg Aktivér for at aktivere en profil. Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på Vælg. Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge Tidsindstillet og indstille den ønskede tidsperiode. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet. Vælg Tilpas for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53 I forbindelse med den aktuelt aktive profil kan indstillingerne også ændres i menuen Toner, se Toner på side 54. Det er desuden muligt at omdøbe en profil, Profilnavn. Profilen Normal kan ikke omdøbes. Toner Tryk på Menu, og vælg Toner og Toneindstill.. De samme indstillinger findes i menuen Profiler. Vælg Ringesignal for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er Ringetoner, Stigende, Ring én gang, Enkelt bip og Fra. Vælg Ringetone, Ringestyrke og Vibrationssignal for indgående taleopkald og indgående beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt. Vælg Signal ved SMS-besked for at indstille signalet for indgående beskeder, Tastaturtoner, eller Advarselstoner for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet. Hvis du modtager en traditionel ringetone som en OTA-besked, kan du gemme den i Galleriet. Du kan også hente polyfoniske ringetoner fra det foruddefineret WAPsted ved hjælp af undermenuen Tonetjenester eller via MMS. Antallet af ringetoner, du kan gemme på ringetonelisten, afhænger af størrelsen på de individuelle ringetoner. Hvis der ikke er ledig plads til nye ringetoner, kan du erstatte en tidligere gemt ringetone med den, du netop har modtaget. Tonemappen i Galleriet indeholder både traditionelle og polyfoniske ringetoner. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54 Navnebestemte ringetoner Du kan tilknytte en ringetone til hvert element i telefonbogshukommelsen. Du kan f.eks. tilknytte den samme ringetone til alle dine venner eller kolleger. Bemærk, at de hentede ringetoner ikke kan tilknyttes. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg Søg, og rul til det element (navn), du vil knytte til en ringetone. 2. Tryk på Detaljer og derefter på Valg. Vælg Tildel tone, og vælg derefter den ringetone, du vil knytte til elementet. Bemærk, at Standard betyder, at du bruger den samme generelle ringetone, der bruges i den aktive profil. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Tekstbeskeder og MMS-beskeder Det er muligt at læse, skrive og sende tekst-, billed- og MMS-beskeder og eller gemme beskederne. Alle beskeder i telefonens hukommelse til beskeder er placeret i mapper. Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se Tekstbeskedindstillinger på side 67. Bemærk! Disse funktioner kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder Telefonen kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på antallet af almindelige beskeder, der er nødvendig for en besked, som består af flere dele. Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet. 1. Tryk på Menu, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder og Opret besked. 2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 57. Se også Skabeloner på side Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Indtast modtagerens telefonnummer, eller find det i telefonbogen, og tryk på OK for at sende beskeden. Bemærk! Når du sender SMS-meddelelser, vises beskeden "Beskeden er sendt". Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Indstillinger for afsendelse af tekstbeskeder Når du har skrevet en besked, skal du trykke på Valg og vælge Sendevalg. Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge Send til flere. Tryk på Udført, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere. Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du vælge Sendeprofil og derefter den SMSprofil, du vil anvende. Hvis du f.eks. vælger en profil, som du har defineret til at sende meddelelser, skal du indtaste eller finde modtagerens -adresse i telefonbogen og derefter trykke på OK. Indtast -tjenestenummeret, og vælg Acceptér for at sende beskeden. Se Tekstbeskedindstillinger på side 67, hvis du vil definere en SMS-profil. Skrivning af tekst Det er muligt at indtaste tekst, når du f.eks. skriver beskeder, på den traditionelle måde eller ved hjælp af en metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 57 Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af og det traditionelle tekstinput af øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives ved hjælp af Abc, abc eller ABC ved siden af tekstinputindikatoren, og du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på. Din brugermanual NOKIA 3510I

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 1101 9238193 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere