Handelsvirksomhederne er optimistiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsvirksomhederne er optimistiske"

Transkript

1 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Handelsvirksomhederne er optimistiske DI Handels medlemmer ser positivt på det kommende 3. kvartal 20, hvor forventningerne også generelt er højere end hos gennemsnittet i DI s medlemskreds. DI Handels medlemmer har angivet i DI s virksomhedspanel, at de generelt set er positive på det kommende 3. kvartal 20. Niveauet af optimisme ligger nogenlunde på samme niveau som forrige kvartal, hvor der var stigende forventninger til omsætningen og indtjeningen, som trak den samlede indikator op. Forventningerne til beskæftigelsen er også positiv, men dog noget lavere. 1,0 DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 20Q2 20Q3 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 55 i DI Handel. Afsluttet primo juni 20, endelige

2 2 Sammenligner man medlemmerne af DI Handels forventninger med de øvrige virksomheder i DI Virksomhedspanel, er de over en bred kam mere optimistiske. Det er specielt forventningerne til omsætning og indtjening, som skiller sig markant ud fra de øvrige medlemmer af DI. 1,0 DI's konjunkturindikator - 3. kvartal 20 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 55 i DI Handel. Afsluttet primo juni 20, endelige Se DI s seneste prognose her.

3 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Blandet start på 20 for engros Omsætningen inden for engroshandlen er faldet i de første måneder af 20, hvilket både skyldes et fald i eksport og det indenlandske salg. Sammenlignet med samme periode sidste år giver det en vækst på 2,3 pct. Engroshandlens omsætning er dykket en smule i de første måneder af 20 dog ligger omsætningsniveauet højere end for samme periode sidste år. Omsætning i engroshandelen 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret Indeks, 20= Indeks, 20= Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

4 2 Eksporten har sammen med det indenlandske salg oplevet et lille fald i de seneste måneder. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning 50 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Starten af 20 viser, at omsætnignen i engroshandel fra januarapril måned er 2,3 pct. højere end for samme periode sidste år. Det er i høj grad kategorierne Anden engroshandel, Agenturhandel og Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr, som er startet året med en pæn vækst. Omsætning på engroshandlens område Mio. kr., sæsonkorrigeret januar til april 20 Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. samme periode året før Engroshandlen ,3 Agenturhandel ,2 Engroshandel med korn og foderstof ,0 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer ,2 Engroshandel med tekstiler og husholdsningsudstyr ,1 Engroshandel med it-udstyr ,0 Engroshandel med andre maskiner ,2 Anden engroshandel ,3 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. april 20 Engroshandlen i byggeriet oplevede et mindre fald fra afsluitningen af 20 frem til 1. kvartal 20. Engroshandel med metaller og metalmalme har siden starten af 20 oplevet en større fremgang end engroshandel med træ, trælast og byggematerialer og engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør.

5 3 Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, = Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 20 Beskæftigelsen i engroshandelsvirksomheder ligger nu på godt hvilket ikke er langt fra beskæftigelsen omkring finanskrisen på godt Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

6 4 Engroshandelsvirksomhederne fortsætter med at øge deres værdi på lagrene, i 1. kvartal 20 steg værdien af engroshandlens lagre med godt 1 mia. kr. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvartal 20

7 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Detailhandlen er kommet skidt fra start i 20 Omsætningen i detailhandlen er gået lidt tilbage i årets første måneder ift. afslutningen på 20, men er stadig at finde på et højt niveau. Forbrugertillidsindikatoren har derimod taget et ekstra spring frem. Det sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen inden for detailhandlen er faldet tilbage ift. afslutningen på 20. Årsniveauet ligger på godt 3 mia. kr., hvilket er højere end for samme periode sidste år, som var godt 3 mia. kr. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 20

8 2 Væksten ift. samme periode sidste år kommer bl.a. fra Supermarkeder og varehuse mv., Detailhandel med tekstiler og husholdningsartikler og Internethandel. Omsætning inden for detailhandel Mio. kr., sæsonkorrigeret Seneste 3 mdr. Pct. vækst ift. Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. forrige kvartal Samme kvartal Detailhandel ,7 1,8 Supermarkeder og varehuse mv ,5 1,1 Specialbutikker med fødevarer ,1 -,2 Tankstationer ,1-1,7 Detailhandel med forbrugerelektronik ,8-6,4 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv ,2 8,9 Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter ,2 -,8 Detailhandel med beklædning og fodtøj ,5-2,9 Internethandel, postordre mv ,4 7,4 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. april 20 året før Detailhandlens mængdeindeks viser, at der fortsat er en underliggende positiv trend for detailhandlen. Den positive udvikling har været aktuel siden starten af 20. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. 20 = 20 = måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

9 3 Konjunkturindikatoren for detailhandlen er fortsat positiv, men er faldet an anelse ift. januar 20. Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Faktisk og sæsonkorrigeret Nettotal (procent) Nettotal (procent) Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20 Forbrugertilliden fortsætter sine gode takter, trods et mindre dyk i slutningen af 20. Indikatoren ligger i juni væsentligt højere end i samme af Forbrugertillidsindikatoren Nettotal mdr. gns. Faktiske tal -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 20

10 4 Antallet af konkurser i detailhandlen udviste et markant hop i slutningen af 20, hvilket kan henføres til, at mange inaktive virksomheder blev tvangslukket i slutningen af 20. Generelt er konkurserne dog steget fra godt 40 på månedsbasis i starten af 20 til over 60 på månedsbasis de seneste par måneder. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal 0 Antal Månedstal 3 måneders glidende gennemsnit -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

11 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Byggeriet startede 20 lidt afdæmpet Omsætningen inden for bygge og anlæg oplevede et mindre fald i månederne marts til april 20. Fremstilling af byggematerialer holdt i 1. kvartal samme niveau som ved afslutningen på 20. Konjunkturindikatoren for byggeriet er dermed faldet lidt set over de seneste måneder. Efter en fin fremgang i 4. kvartal 20 for fremstillingen af byggematerialer, har niveauet ikke ændret sig i første halvdel af 20. Når 1. kvartal 20 sammenlignes med samme periode sidste år er niveauet lavere. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

12 2 Engroshandlen i byggeriet oplevede et mindre fald fra 1. kvartal 20. Engroshandel med metaller og metalmalme har siden starten af 20 oplevet en større fremgang end engroshandel med træ, trælast og byggematerialer og engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, = Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 20 Omsætningen i bygge og anlæg oplevede et mindre fald i april, hvilket giver et årsniveau på knap 273 mia. kr. Det er noget højere end for samme periode sidste år, hvor niveauet lå omkring 262 mia. kr. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 20

13 3 Byggebeskæftigelsen fortsætter sin positive trend og ligger nu på godt personer i 1. kvartal 20. Det svarer til en vækst på godt 24 pct. siden starten af 20, hvor beskæftigelsen ramte bunden efter finanskrisen. Prisen på materialer er steget relativt mere i 20 end prisen på tjenesteydelser, når det kommer til vedligeholdelse og reparation af boliger. Det vil med andre ord sige, at der er ved at ske en mindre catch-up effekt efter en periode, hvor prisen på tjenesteydelser steg reletivt mere end prisen på materialer.

14 4 Indeks 20= Indeks 20= Prisudviklingen for vedligeholdelse og reparation af bolig Nettoprisindeks Tjenester Materialer Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er i de seneste par måneder gået lidt tilbage, efter en årrække med en positiv udvikling. Set over de seneste måneder er det forventningerne til beskæftigelsen, som har trukket indikatoren ned, til trods for at det er ordrebeholdningen, der ligger med negativt nettotal. 40 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 20

15 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Industrien fortsætter sit fald i starten af 20 Både eksporten og det indenlandske salg er faldet i de første måneder af 20. Konjunkturindikatoren er steget til et positivt niveau for industrien. Industriproduktionen målt i mængde fortsætter også sin stigning. Omsætningen inden for industrien kom skidt fra land i 20. Totalt set er omsætningen gået fra et indeks på 2 i slutningen af 20 til et indeks på 8 i april 20 det er både eksporten og det indenlandske salg, som trækker omsætningen i industrien ned. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 2000= 2000= Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. apr. 20

16 2 Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er i de seneste to måneder gået frem. Konjunkturindikatoren har været ret volatil siden starten af 20. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal 20 Nettotal M M M 2008M M M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj 20 Industriproduktionen - målt i mængder er steget i de seneste måneder. Men det ses, at trenden der har været siden 20 nu ser ud til at være stabiliseret omkring indeks = 2000= Industriproduktionen Målt i mængder, sæsonkorrigeret Faktisk 3 mdr. gns. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her.

17 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Fødevareindustrien gik lidt frem i starten af 20 Fødevareindustrien løfter sig en smule i de første måneder af 20 efter en skidt afslutning på 20. Beskæftigelsen har ligeledes fået et lille løft op. Engroshandlen med fødevarer oplever dog et fald i omsætningen i årets første måneder. Føde- og drikkevareindustriens omsætning oplevede et fald i 20, men er startet med en moderat stigning i 20, på trods af et mindre fald i april. Det giver et årsniveau svarende til godt 7 mia. kr. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

18 2 Det er primært eksporten fra føde- og drikkevareindustrien, der er medvirkende til et løft i årets første måneder. Salget til hjemmemarkedet har omvendt været mere stillestående. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Engroshandlen inden for fødevarer mv. er faldet, og det er både eksporten og det indenlandske salg, som har udvist et fald. Specielt salget til udlandet har været aftagende siden slutningen af 20. Omsætning i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

19 3 Beskæftigelsen i føde- og drikkevareindustrien ligger og balancerer på godt fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til niveauet i 20 dog har der igennem de senere år været en stigende tendens i beskæftigelsen. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret pers pers Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 20

20 Joachim Nørgaard Strikert JUNI 20 Tekstilbranchen er kommet skidt fra land i 20 Omsætningen inden for tekstilindustrien er dykket i de første måneder af 20. Omvendt har detailhandlen løftet salget af tekstiler mv. efter et dyk i slutningen af 20. Tekstilindustriens sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen er dykket en smule, og er på omkring 6,6 mia. kr. i april 20 efter at have rundet godt 7 mia. kr. hen imod slutningen af 20. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

21 2 Det indenlandske salg er gået markant tilbage, og ligger nu på et årsniveau svarende til 2,5 mia. kr. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20 Eksporten i tekstilindustrien har ligeledes taget et dyk i begyndelsen af 20. Den stigende trend, der gjorde sig gældende fra slutningen af 20, er således aftaget og ligger på et årsniveau mellem 4,0-4,2 mia. kr. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

22 3 Efter et dyk i slutnignen af 20 har detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr de seneste måneder løftet sig en smule, og ligger nu på et årsniveau på knap. 7,2 mia. kr. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 20

Pænt omsætningsniveau i engros

Pænt omsætningsniveau i engros Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Pænt omsætningsniveau i engros Omsætningen inden for engroshandlen i årets syv første måneder er 4,3 pct. højere set ift. samme periode sidste

Læs mere

Engroshandel: Godt 2018 og god start på 2019

Engroshandel: Godt 2018 og god start på 2019 Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 APRIL Engroshandel: Godt og god start på Engroshandlen lå godt 3,4 pct. højere i end i, og den positive udvikling er fortsat ind i. De positive takter kan

Læs mere

Engroshandlen fortsætter optur i 2018

Engroshandlen fortsætter optur i 2018 Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 MARTS 20 Engroshandlen fortsætter optur i 20 Engroshandlen lå godt 6 pct. højere i 20 end i 20, og den positive udvikling er fortsat ind i 20. De positive

Læs mere

Engroshandlen oplever fremgang

Engroshandlen oplever fremgang Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Engroshandlen oplever fremgang Engroshandlen ligger 7 pct. højere i end i 26, når der ses på perioden januar til oktober. Beskæftigelsen følger

Læs mere

Udsigt til omsætningsløft i 2018

Udsigt til omsætningsløft i 2018 Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JANUAR 19 Udsigt til omsætningsløft i Trods et mindre dyk i engroshandlens omsætning i 3. kvartal, ligger niveaet fortsat højere end i samme periode sidste

Læs mere

Engroshandlen gik lidt frem i juli

Engroshandlen gik lidt frem i juli Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER Engroshandlen gik lidt frem i juli Engroshandlen fik et fint løft i slutningen af, og har ind i været ret jævn på udviklingen, dog med et lille

Læs mere

Engroshandlen fint fra start i 2017

Engroshandlen fint fra start i 2017 Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Engroshandlen fint fra start i 2 Engroshandlen fortsatte den positive trend fra 2 ind i de første måneder af 2. Omsætningen har dog fået et lille

Læs mere

1. Engroshandlen løftede sig i 2016

1. Engroshandlen løftede sig i 2016 Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 MARTS 20 1. Engroshandlen løftede sig i 20 Engroshandlen har igennem 20 haft en positiv fremgang. Omsætningen i 20 landede en smule over niveauet i 20. Den

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

DI s Virksomhedspanel: 2. kvartal 2012

DI s Virksomhedspanel: 2. kvartal 2012 DI s Virksomhedspanel: 2. kvartal 2012 Resultater for det samlede virksomhedspanel Nedenfor vises en række figurer som illustrerer udviklingen i virksomhedernes kvartalsvise forventninger til omsætningen,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts marts 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts marts 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts 30. marts Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Fremgang i salget men behersket optimisme i b2b handlen

Fremgang i salget men behersket optimisme i b2b handlen Fremgang i salget men behersket optimisme i b2b handlen Trods konkurser og dalende salgstal midt på året tegnede engroshandel sig for en pæn fremgang i 2011 dog med stor spredning mellem brancherne. De

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Virksomhederne i DI s Virksomhedspanel ser ganske lyst på det kommende

Læs mere

Virksomhederne løfter foden lidt fra speederen

Virksomhederne løfter foden lidt fra speederen Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 MARTS 2018 Virksomhederne løfter foden lidt fra speederen DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2018, men er knap så positive

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Juni 17 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

maj 16 Konjunkturbarometer for bilbranchen

maj 16 Konjunkturbarometer for bilbranchen Konjunkturbarometer for bilbranchen Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms, er således ikke med i

Læs mere

Virksomhederne forventer fremgang i 2017

Virksomhederne forventer fremgang i 2017 Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Virksomhederne forventer fremgang i 2017 Medlemmerne i DI s Virksomhedspanel har positive forventninger til det kommende år som

Læs mere

Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne

Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Michael Meineche mime@di.dk APRIL 2017 DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Dansk økonomi kommer op i et højere gear i andet kvartal 2017, forudser DI s medlemmer. Forventningerne er steget på

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 OKTOBER 2018 DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau DI s medlemsvirksomheder ser positivt på årets sidste kvartal. Deres

Læs mere

nye job i sommerhalvåret

nye job i sommerhalvåret Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 JUNI 2018 18.000 nye job i sommerhalvåret DI s medlemmer forventer fremgangen fortsætter ind i efteråret. Svarene fra vores medlemmer indikerer,

Læs mere

Fremgang for IKT- og elektronikindustrien i 2017

Fremgang for IKT- og elektronikindustrien i 2017 Fremgang for IKT- og elektronikindustrien i 20 IKT- og elektronikindustrien havde i 20 en fremgang i omsætningen på 2,4 pct. sammenlignet med 20. Det kommer på trods af en tilbagegang på 3,2 pct. i 4.

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

feb. 19 Konjunkturbarometer for DI Digital

feb. 19 Konjunkturbarometer for DI Digital Konjunkturbarometer for DI Digital Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport) er

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2014

Status på udvalgte nøgletal november 2014 Status på udvalgte nøgletal november 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi træder vande i disse måneder, og derfor er der ikke nogen entydig

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen SMV erne har i den grad lagt krisen bag sig. Beskæftigelsen i de små og

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med cirka.00 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere eller

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom. Den forgangne uge kom Danmarks Statistik

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Regionens beskæftigelse stiger og ledigheden falder. Omsætningen udvikler sig knap så positivt som tidligere, men

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2010

Status på udvalgte nøgletal december 2010 Status på udvalgte nøgletal december 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Lille stigning i bruttoledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 personer, således at der i oktober var

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 2. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 2. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 2. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Beskæftigelsen i Region Midtjylland er steget med 8.850 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år. Den private

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 4. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med cirka.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere eller

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 4. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Beskæftigelsen er steget med 8.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år, og ledigheden er faldet med

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom Den forgangne

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Møbelbranchen. J u n i

Møbelbranchen. J u n i Møbelbranchen J u n i 2 0 1 7 De økonomiske nøgletal 2 Omsætning i hovederhverv Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100 160 160 140 140 120 120 100 100 80 09 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2012

Status på udvalgte nøgletal november 2012 Status på udvalgte nøgletal november Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Danmark har haft en sløj BNP-udvikling siden begyndelsen af 28. Ud af de seneste 8 kvartaler,

Læs mere

Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne

Fremgang i omsætningen og beskæftigelsen hos rådgiverne 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. NØGLETAL UGE 39 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav en bekræftelse på, at det økonomiske opsving ikke buldrer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Erhvervsøkonomisk status

Erhvervsøkonomisk status 9. jun 1 chef Den erhvervsøkonomiske vejrudsigt De grundlæggende udfordringer for danske virksomheder i en stærk global verden. og mulighederne for at finde nye veje til vækst 2 1 Danmark et lille land

Læs mere

feb. 19 Konjunkturbarometer for farve- og limindustrien

feb. 19 Konjunkturbarometer for farve- og limindustrien Konjunkturbarometer for farve- og limindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere