Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til maj/juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A alle 3 år (En opsagt lærer), Jacob Debel, Tom Illner Vind 12htx3MA Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Tal og Algebra Kapitel 1 i Teknisk Matematik Ligninger og Uligheder Kapitel 2 i Teknisk Matematik Geometri Kapitel 3 i Teknisk Matematik Trigonometri Kapitel 4 Teknisk Matematik Cirklen Kapitel 5 Teknisk Matematik Det Gyldne snit Overflader/udfoldninger Kapitel 6 Teknisk Matematik Rumfang Kapitel 7 Teknisk Matematik Analytisk Plangeometri Kapitel 8 Teknisk Matematik Vektorer i planet Kapitel 9 Teknisk Matematik Opsamling og repetition Vektorer Potens funktioner Eksponentiel & logaritme funktioner Differentialregning Integralregning Side 1 af 29

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Titel 26 Titel 27 Trigonometriske Funktioner Statistik Vejbåren transport Vektorfunktioner Vektorer i rummet Integralregning udvidet Differentialregning udvidet Matematisk deduktion Differentialligninger Små forløb i dobbelt lektioner med supplerende stof (IT, tværfagligt, aktuelt) Komplekse tal Side 2 af 29

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Væsentligste arbejdsformer Tal og Algebra Kernestof: Kap. 1 Teknisk Matematik (s. 9-30) Test: Screeningstest for indlærte færdigheder fra Folkeskolen 3 uger Kernestof: - Regningsarternes hierarki, reduktion, ligningsløsning, både analytisk og grafisk, regler for regning med potenser, rødder og numerisk værdi Klasseundervisning Gruppearbejde Skriftlige afleveringsopgaver Side 3 af 29

4 Titel 2 Væsentligste arbejdsformer Ligninger og uligheder Kernestof: Kap. 2 Teknisk Matematik (s ) Test: Ligninger 6 uger Kernestof: - Regningsarternes hierarki, reduktion, ligningsløsning, både analytisk og grafisk, regler for regning med potenser, rødder og numerisk værdi Klasseundervisning Gruppearbejde Skriftlige afleveringsopgaver Test Side 4 af 29

5 Titel 3 Væsentligste arbejdsformer Geometri Kernestof: Kap. 3 Teknisk Matematik (s ) 2 uger Intro til gratis software: Geogebra Kernestof: - Geometriske beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter Klasseundervisning Gruppearbejde Test Side 5 af 29

6 Titel 4 Væsentligste arbejdsformer Trigonometri Kernestof: Kap. 4 Teknisk Matematik (s ) Projekt: Triangulering (projektoplæg hentet fra Test: Trigonometri Ca. 4 uger Kernestof: - Definition af cosinus, sinus og tangens ved hjælp af enhedscirkel, hvor vinkelmål er i grader - Geometriske og trigonometriske beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter Klasseundervisning Gruppearbejde Projektarbejde Rapportskrivning Side 6 af 29

7 Titel 5 Cirklen Kernestof Kapitel 5 Teknisk Matematik (s ) Terminsprøve: 3 timer Ca. 2 uger Kernestof - Beregning af areal af cirkel, cirkeludsnit, -afsnit, rør - Beregning af omkreds, buelængde, korde Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Skriftligt arbejde Side 7 af 29

8 Titel 6 Det gyldne snit Tværfagligt projekt med Kommunikation/IT C-niveau Supplerende stof Projektrapport samt udformning af plakat Væsentligste arbejdsformer Anvendelse af IT (programmet graph og geogebra ) 2 uger Supplerende stof - Praktisk anvendelse af matematikken til udformning af plakat - Uddybning af geometrien i en historisk kontekst Klasseundervisning Praktisk arbejde med matematikken Projektarbejde Rapportskrivning Anvendelse af it Side 8 af 29

9 Titel 7 Overflader/udfoldninger Kernestof Kap. 6 Teknisk Matematik (s ) ekskl. rørbøjninger s Projekt: Silo. Projektoplæg s. 436 i teknisk Matematik Anvendelse af tegneprogrammet Google Sketch Up 1 uge Kernestof: - Beregning af overfladeareal af prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, kugle, kugleudsnit, kugleafsnit Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde Rapportskrivning Mundtlig formidling Side 9 af 29

10 Titel 8 Væsentligste arbejdsformer Rumfang Kernestof + supplerende Kap. 7 Teknisk Matematik (s ) Projekt: Silo Projektoplæg s. 436 i Teknisk Matematik Anvendelse af tegneprogrammet Google Sketch Up 2 uger Kernestof: - Beregning af rumfang af prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, kugle, kugleudsnit, kugleafsnit Klasseundervisning Gruppearbejde Projektarbejde Rapportskrivning Side 10 af 29

11 Titel 9 Analytisk plangeometri Kernestof Kap. 8 Teknisk Matematik (s ) CAS-værktøjer: Grafregneren, Graph og Geogebra Projekt: Rundkørslen Langerød-Tuse Projektoplæg fra Systime Mat B1, s (ekskl. spg. 6) 3 uger Kernestof: - Analytisk beskrivelse af linjer og cirkler i passende valgte koordinatsystemer - Beregning og symbolbehandling med it Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde Projektarbejde Rapportskrivning CAS-værktøjer Side 11 af 29

12 Titel 10 Væsentligste arbejdsformer Vektorer i planet Kernestof Kap. 9 Teknisk Matematik (s ) Supplerende stof: Vektorfunktioner (projektet Sejlads ) Projekt: Sejlads modificeret udgave af projekt s. 443 i Teknisk Matematik Afleveringsopgaver: 2 uger Kernestof: - Geometrisk og analytisk vektorregning i planen, herunder: vektorkoordinater, opløsning i komposanter, afstande og vinkler i planen Klasseundervisning Gruppearbejde Side 12 af 29

13 Titel 11 Opsamling og repetition Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : Alt kernestof indtil vektorregning efter eget materiale. Uddybende forklaringer og demonstration af (af)matematisering, problemløsning, studiemetoder og rapportskrivning Ca. 25 lektioner. Forstå og anvende matematiske symboler og regneregler. Metoder og træning i at løse kendte og ukendte problemstillinger. Næsten alle skal beherske det krævede kernestof fra 1. år før næste forløb påbegyndes. Væsentligste arbejdsformer Traditionel klasseundervisning med opgave regning af forskellige opgaver med stigende sværhedsgrad, suppleret med tavledemonstrationer. Retur til forside Side 13 af 29

14 Titel 12 Vektorregning Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : s Ca. 35 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på vektorernes opbygning, regneregler, vinkler, projektion, ligevægt og anvendelse. Progression : 1) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 2) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 4) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Væsentligste arbejdsformer Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning på og tegning af vektorer i planet. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse mindre problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : Vektorregning (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 14 af 29

15 Titel 13 Potens funktioner Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : s Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på potensfunktioners type, grafer, regneregler og anvendelser. Progression : forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i grafiske beliggenheder, skæring med akser etc. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse mindre problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : funktioner (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleveringsopgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 15 af 29

16 Titel 14 Eksponentiel & logaritme funktioner Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Supplerende stof : s undtaget s.: og Væsentligste arbejdsformer Ca. 16 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på funktions typer, regneregler og anvendelser. Især rentesregning. Progression : 1) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 2) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 4) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning på og tegning af vektorer i planet. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse mindre problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : Funktioner (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleveringsopgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 16 af 29

17 Titel 15 Differentialregning Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : s Væsentligste arbejdsformer Ca. 40 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på differentialregningens sammenhæng med tangentbestemmelse, regneregler, matematisering af problemstillinger, avancerede opgaver og anvendelser. Progression : 1) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 2) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 4) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning med differentialregning af forskellige funktionstyper især til brug for løsning af optimerings problematikker, men også til bestemmelse tangenthældninger og monotoni undersøgelser. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse komplicerede problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : differentiering (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Retur til forside Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleveringsopgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 17 af 29

18 Titel 16 Integralregning Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : s undtagen s. 398 Ca. 16 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på integralregningens regneregler og arealanvendelser. Progression : 1) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 2) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 4) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. 5) Projekt motorvej. Væsentligste arbejdsformer Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning i integralregning. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse komplicerede problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : Intergralregning (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Retur til forside Side 18 af 29

19 Titel 17 Trigonometriske funktioner Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Supplerende stof : s undtagen s Ca. 16 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på enhedscirkel, radianer, sinuskurver, regneregler og anvendelser. Progression : 1) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 2) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 4) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. 5) Projekt tidevand. Væsentligste arbejdsformer Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning med trigonometriske ligninger, funktioner, differentieringer, integrering og anvendelser heraf. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse komplicerede problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : Sinuskurver (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Retur til forside Side 19 af 29

20 Titel 18 Væsentligste arbejdsformer Statistik Supplerende stof HTX Mat A (s ) + Vejen til matematik( ) m.m. Projekt: Statistikprojekt. Projektoplæg fremsendes. Ca. 50 lektioner og 12 elevtimer - Sandsynlighed, kombinationer, hypergeometrisk og binomialfordeling samt normalfordeling og beskrivende statistik, sumkurver og normalfordelings papir. Mundtlig formidling Opgaveregning Gruppearbejde Excel Internet Rapportskrivning Retur til forside Side 20 af 29

21 Titel 19 Studieområde vejbåren transport Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof : matematisk modellering Instruktion, øvelser og projekt med excel og TI- 89. Ca. 16 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på opbygning af matematiske modeller for strækning, hastighed og acceleration, modeludledning ved differentation, regression med IT anvendelse. Nye progressions mål : 1) Overvejende selvstændigt gennemføre ovenstående 2) Kunne forstå og kommunikere matematikken, problemløsnings processen og anvendelse af IT værktøjer med andre deltagere i gruppen. 3) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved overvågning, projekt og fremlæggelse. Væsentligste arbejdsformer På baggrund af projektoplæg og vejledende supplerende støtteundervisning arbejder grupper selv med projektets opgavestillinger. Evaluering af eleverne sker ved tilbagemeldinger af gruppeprojekt og fremlæggelse. Retur til forside Side 21 af 29

22 Titel 20 Vektorfunktioner udvidet Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) erhvervsskolernes forlag s HTX mat A, systime s Kernestof samt uddybende forklaringer og opgaver i ydreperiferien af kernestof. Projektopgave: Thekop Ca. 26 lektioner, elevtid ca. 10 timer Forstå og anvende kurvebegreb, kurvetyper og regneregler for disse. Differentiation af vektorfunktion og forstå og håndtere de fremkomne størrelser og lave tangenter. Udvide det basale kendskab med visning og brug af særlige vektorfunktioner. Væsentligste arbejdsformer Traditionel klasseundervisning med opgave regning af forskellige opgaver med stigende sværhedsgrad, suppleret med tavledemonstrationer og IT. Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Retur til forside Side 22 af 29

23 Titel 21 Vektorer i rummet Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) erhvervsskolernes forlag s HTX mat A, systime s Væsentligste arbejdsformer Kernestof samt uddybende forklaringer og opgaver i ydreperiferien af kernestof. Ca. 36 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på at vektorer i rum er som i plan (opbygning, regneregler, vinkler, projektion, ligevægt og anvendelse). Parameterfremstillinger og planers ligninger samt skæringer. Særlige anvendelses situationer. Progression : 5) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 6) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 7) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 8) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning på og tegning af vektorer i planet. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse mindre problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Projektopgaven: Synsbedrag (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 23 af 29

24 Titel 22 Integralregning udvidet Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) Kernestof + supplerende stof: s Ca. 28 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på særlige regneregler og volumenanvendelser. Progression : 5) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 6) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 7) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 8) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Væsentligste arbejdsformer Mange små selvstændige og opbyggelige øvelser med stigende sværhedsgrad i regning på og tegning af vektorer i planet. Traditionel klasseundervisning men med fokus på udvikling af elevernes evner til selv at løse mindre problemer. Opgaverne stilles så eleverne ved egenkontrol kan håndtere brug af regneregler og metoder. Eleverne arbejder selv med opgaverne, gerne med hjælp og støtte fra sidemanden og læreren. Særlige opgaver demonstreres efterfølgende. Der stilles mindst 1 afleveringsopgave (á 2 elevtimer) med fokus på elevens håndtering af regneregler og metoder samt anvendelsesopgaver med udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Et projekt : Integralregning (ca. 6 elevtimer). Evaluering af projekt sker med en skriftlig tilbagemelding baseret på relevante mangler i (projektanalyse, matematisering, beregninger etc.) Evaluering af eleven sker ved prøve og tilbagemeldinger på afleverings-opgaver og projekter (på kriterier som beskrivelser, sværhedsgrad, beregninger, opstilling, tegninger og forbedringsmuligheder). Eleven kan derefter selv evaluere sit eget skriftlige arbejde på kriterier som bla. tidsforbrug og kvalitet. Side 24 af 29

25 Titel 23 Differentialregning udvidet Anvendt litteratur : Teknisk matematik (Preben Madsen) s HTX mat A, systime s Ca. 10 lektioner, elevtid ca. 10 timer Fokus på implicit differentiering og matematisering af problemstillinger, avancerede opgaver og anvendelser. Progression : 5) forstå, anvende og løse problemer omkring ovenstående 6) også på komplekse problemer indeholdende alle ovenstående elementer 7) opnå tilstrækkelige færdigheder så problemer kan løses selvstændigt på begrænset tid. Testes ved prøver. 8) Beskrive og illustrere matematiske problemstillinger både i detaljer og med overblik. Testes ved bedømmelse af løbende opgaver/rapporter. Side 25 af 29

26 Titel 24 Deduktiv matematisk teori Egne notater om analytiske og intuitive beviser og matematisk sammenhænge Ca. 22 lektioner, Fokus på opbygning af elevernes forståelse for matematiske udledninger og teoretiske sammenhænge. Nye progressions mål : 4) Overvejende selvstændigt gennemføre ovenstående 5) Kunne forstå og kommunikere matematik på højeste abstraktions niveau. Væsentligste arbejdsformer Deduktiv og evaluering sker ved at enkelte elever prøver efterfølgende lektion i nogle af de viste områder. Side 26 af 29

27 Titel 25 Differentialligninger Anvendt litteratur : STX mat A, Systime s , Matematik 3, Origo s HTX mat A, Systime s undtagen numeriske metoder Ca. 42 lektioner, elevtid ca. 12 timer Fokus på introduktion og anvendelse af differentialligninger Nye progressions mål : 1 Selvstændigt gennemføre ovenstående 2 Kunne forstå og kommunikere matematikken, problemløsnings processen og anvendelse af IT værktøjer med andre deltagere i gruppen. 3 Genkende og skelne mellem forskellige situationer og dertilhørende løsnings modeller. Væsentligste arbejdsformer På baggrund af vejledende supplerende støtteundervisning arbejder elever selv med forskellige opgavestillinger. Evaluering sker ud fra udarbejdet projekt om byttedyr og rovdyr. Side 27 af 29

28 Titel 26 Småforløb anvendt litteratur : Vejledninger elever finder på nettet m.m. Ca. 6 lektioner, elevtid ca. 2 timer Fokus på introduktion og anvendelse af IT Anvendelse af aktuelle situationer tager op fra andre fag eller fra medier eller andet. Nye progressions mål : Bred almen matematik forståelse og anvendelse Væsentligste arbejdsformer Spørgsmål, diskussion og demonstrtioner. Side 28 af 29

29 Titel 25 Komplekse tal Anvendt litteratur : HTX mat A, Systime s , Ca. 12 lektioner, elevtid ca. 8 timer Fokus på introduktion og anvendelse af komplekse tal Nye progressions mål : 1 Selvstændigt gennemføre ovenstående 4 Kunne forstå og kommunikere matematikken, problemløsnings processen og anvendelse af IT værktøjer med andre deltagere i gruppen. 5 Genkende og skelne mellem forskellige situationer og dertilhørende løsnings modeller. Væsentligste arbejdsformer På baggrund af vejledende supplerende støtteundervisning arbejder elever selv med forskellige opgavestillinger. Side 29 af 29

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. år) Rybners HTX Matematik A Antonia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester efterår 2013-forår 2014 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2013 juni 2013 Institution Htx Sukkertoppen, Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Studieplan 1n. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan 1n. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan 1n Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til august 2013 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Matematik A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - juni 2016 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2017 juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Rybners htx Matematik B Jørn Uldall

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik A Irina Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B og A (1.år)

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 12 juni 12 Institution HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2017 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/2016 Institution EUC Syd Tønder, Martin Hammerichsvej 35, 6270 Tønder. Uddannelse Htx 1 Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2019 - juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Gastronomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse Flexhold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 09- jun 10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018/19 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016. Afsluttes: 27/05-2016 Institution Den Jydske Haanværkerskole Uddannelse EUX Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår efterår18, eksamen V18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige STUDIEPLAN Matematik A 1C 1Z HTX 2009 10 Tal og Algebra Tid Uge 34 35 Faglige mål At kunne beherske de grundlæggende regneregler. Fagligt indhold Algebra, brøker, potenser og rødder. Ligninger Tid Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2018 ( 1,2 og 3. År) Rybners HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juli 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF Enkeltfag Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Klaus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 08/09 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-juni 2011 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 og maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC-Nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution VID Gymnasier HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere