AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel /8/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07"

Transkript

1 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos ); hestehår og affald deraf (pos ). b) Menneskehår og varer deraf (pos , eller 67.04); filterdug og groft vævet stof af menneskehår, af den art der sædvanligvis anvendes i oliepressere o. lign., henhører dog under pos c) Bomuldslinters og andre vegetabilske materialer henhørende under kapitel 14. d) Asbest henhørende under pos ; varer af asbest og andre produkter henhørende under pos og e) varer henhørende under pos og 3006; tandtråd i pakninger til detailsalg (pos. 3306). f) Lysfølsomt tekstilstof (pos ). g) Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, og strimler og lignende (f. eks. kunstige strå), hvis synlige bredde overstiger 5 mm, af plast (kap. 39), samt flettede lidser, vævede stoffer og andre kurvemagerarbejder af sådanne monofilamenter og strimler (kap. 46). h) Vævet tekstilstof, trikotagestof, filt og fiberdug, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, samt varer deraf, henhørende under kapitel 39. ij) Vævet tekstilstof, trikotagestof, filt og fiberdug, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, samt varer deraf, henhørende under kapitel 40. k) Huder og skind med hårbeklædning (kap. 41 og 43), varer af pelsskind (pos ) samt kunstigt pelsskind og varer deraf (pos ). l) Varer af tekstilmaterialer, henhørende under pos og m) Varer henhørende under kapitel 48 (f. eks. cellulosevat). n) Fodtøj og dele dertil, gamacher og lignende varer henhørende under kapitel 64. o) Hårnet samt anden hovedbeklædning og dele dertil, henhørende under kapitel 65. p) Kunstige blomster, vifter og andre varer henhørende under kapitel 67. q) Tekstilmaterialer med belægning af slibemidler (pos ) samt carbonfibre og varer deraf (pos ). r) Glasfibre og varer deraf, undtagen broderier med glastråd på synlig bund af tekstilstof (kap. 70). s) Møbler, sengeudstyr, lamper, belysningsartikler og andre varer henhørende under kapitel 94. t) Legetøj, spil, sportsartikler (herunder net til sportsaktiviteter) og andre varer henhørende under kapitel 95. u) Varer henhørende under kapitel 96 (f.eks. børster, rejsesæt til syning, lynlåse og farvebånd til skrivemaskiner etc.). v) Varer henhørende under kapitel A) Tekstilvarer, som henhører under kapitel eller under pos eller 59.02, og som består af en blan ding af to eller flere tekstilmaterialer, tariferes som varer bestående helt af det tekstilmateriale, der, be regnet efter vægt, udgør en større del af varerne end noget andet enkelt tekstilmateriale. Såfremt intet tekstilmateriale, beregnet efter vægt, ud gør den største del, tariferes varerne som varer bestå ende helt af det tekstilmateriale, der er omfattet af den position, som har det højeste nummer blandt de posi tioner, der i lige grad kan komme i betragtning. B) Ved anvendelsen af foranstående regel gælder følgen de: a) Overspundet garn af hestehår (pos ) og metalliseret garn (pos ) skal betragtes som et særskilt tekstilmateriale, hvis vægt er den samlede vægt af de forskellige bestanddele; ved tarifering af vævet stof skal metaltråd betragtes som et tekstilmateriale. b) Ved valg af position bestemmes først kapitlet og derefter, inden for dette kapitel, den relevante position, idet der bortses fra ethvert materiale, der ikke hører under dette kapitel. c) Såfremt både kapitel 54 og 55 skal indgå i bedømmelsen sammen med et hvilket som helst andet kapitel, betragtes de to kapitler som ét. d) Når et kapitel eller en position omfatter varer af flere tekstilmaterialer, skal sådanne tekstilmaterialer betragtes som et enkelt tekstilmateriale. C) Punkt A) og B) ovenfor skal også anvendes for garn omhandlet i nedenstående bestemmelser 3, 4, 5 eller A) Som»sejlgarn, reb og tovværk«betragtes i dette af snit med de under punkt B nedenfor nævnte undtagelser garn (enkelttrådet, flertrådet eller kabelslået) af følgende beskaffenhed: a) Garn af natursilke eller affald af natursilke, af finhed over decitex. b) Garn af kemofibre (herunder garn af to eller flere monofilamenter henhørende under kapitel 54), af finhed over decitex. c) Garn af hamp eller hør: poleret eller glittet, af finhed 1429 decitex eller derover; ikke poleret eller glittet, af finhed over decitex. d) Garn af kokos, bestående af 3 eller flere parter. e) Garn af andre vegetabilske fibre, af finhed over decitex. f) Garn forstærket med metaltråd. B) Som sejlgarn, reb og tovværk betragtes ikke: a) Garn af uld eller andre dyrehår samt papirgarn, ikke forstærket med metaltråd. b) Bånd (tow) til fremstilling af korte kemofibre under kapitel 55 samt multifilamentgarn, ikke snoet eller snoet mindre end 5 omgange pr m, henhørende under kapitel 54. c) Fishgut af natursilke henhørende under pos og monofilamenter henhørende under kapitel 54. d) Metalliseret garn henhørende under pos (bortset fra garn forstærket med metaltråd, jf ovenstående bestemmelse 3 A f). e) Chenillegarn, overspundet garn og krimmergarn henhørende under pos XI 1 Side 1 Færøsk-Kapitel /8/07

2 XI 4. A) Som»garn i detailsalgsoplægninger«(kap. 50, 51, 52, 54 og 55) betragtes med de under punkt B) nedenfor anførte undtagelser garn (enkelttrådet, flertrådet el ler kabelslået) af følgende beskaffenhed: a) Garn på vindsler, ruller, paprør eller lignende, når vægten (inkl. ruller mv) ikke overstiger: 85 g for garn af natursilke, affald af natursilke eller endeløse kemofibre; 125 g for andet garn. b) Garn i nøgler, strenge eller fed, hvis vægt ikke overstiger: 85 g for garn af endeløse kemofibre af finhed under decitex, natursilke eller affald af natursilke; 125 g for andet garn, af finhed under decitex; 500 g i andre tilfælde. c) Garn i strenge eller fed, der ved deletråde er opdelt i flere af hinanden uafhængige mindre strenge eller fed af ensartet vægt, der ikke overstiger: 85 g for garn af natursilke, affald af natursilke eller endeløse kemofibre; 125 g for andet garn. B) Som»garn i detailsalgsoplægninger«betragtes ikke: a) Enkelttrådet garn, uanset tekstilmaterialets art, undtagen: enkelttrådet garn af uld eller fine dyrehår, ubleget; enkelttrådet garn af uld eller fine dyrehår, bleget, farvet eller trykt, af finhed over decitex. b) Flertrådet eller kabelslået garn, ubleget: af natursilke eller affald af natursilke, uanset oplægning; af andet tekstilmateriale (undtagen uld og fine dyrehår) i strenge eller fed; c) Flertrådet eller kabelslået garn af natursilke eller affald af natursilke, bleget, farvet eller trykt, af finhed 133 decitex eller derunder; d) Enkelttrådet, flertrådet eller kabelslået garn, uanset tekstilmaterialet; i krydshaspede strenge eller fed; i oplægninger til tekstilindustrien (f. eks. garn på tvindespoler, skudspoler eller koniske krydsnøgler samt garn opspolet i form af kokoner til broderimaskiner). 5. Som»sytråd«i pos , og betragtes flertrådet eller kabelslået garn, der opfylder følgende betingelser: a) I oplægninger på ruller, paprør eller lignende, når vægten (inkl. ruller mv.) ikke overstiger g, b) appreteret, og c) med Z-snoning. 6. Som»garn med høj styrke«betragtes i dette afsnit garn, hvis styrke, udtrykt i cn/tex (centinewton pr. tex), overstiger: Enkelttrådet garn af nylon eller andre polyamider eller af polyester 60 cn/tex, Flertrådet eller kabelslået garn af nylon eller andre polyamider eller af polyester 53 cn/tex, Enkelttrådet, flertrådet eller kabelslået garn af viskoserayon 27 cn/tex. 7. Som»konfektionerede«varer betragtes i dette afsnit: a) Varer, der er tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær. b) Varer, der er færdige til brug, eller er færdige til brug efter simpel overklipning, uden at behøve syning eller anden videre forarbejdning (f. eks. visse støvklude, håndklæder, duge, tørklæder og tæpper). c) Varer, hvis kanter er sømmet eller ombøjet eller forsynet med knyttede frynser på en af kanterne, undtagen metervarer, hvis kanter ved kastesøm eller anden simpel metode er beskyttet mod optrævling. d) Varer, der er tilskåret (uanset formen) og forarbejdet ved udtrækning af tråde. e) Varer, der er sammenføjet ved syning, limning eller på anden måde (undtagen varer i metermål bestående af to eller flere længder af samme stof, der er sammenføjet i forlængelse af hinanden, og varer i metermål sammensat af to eller flere lag stof, også med indlæg af vat). f) Trikotagevarer fremstillet i form, uanset om de fremkommer som enkeltstykker, eller i form af flere sammenhængende stykker, i løbende længder. 8. For anvendelse af kapitel gælder: a) Kap og 60 samt for så vidt andet ikke er bestemt kap omfatter ikke varer, der i medfør af bestemmelse 7 ovenfor betragtes som konfektionerede. b) Kap og 60 omfatter ikke varer, der kan henføres til kap Som»vævet tekstilstof«i kapitel betragtes også tekstilstof bestående af lag af parallellagte tekstilgarner anbragt oven på hinanden, således at der dannes rette eller spidse vinkler. Lagene er sammenholdt i garnernes skæringspunkter ved hjælp af et klæbemiddel eller ved varmebehandling. 10.Elastiske varer bestående af tekstilmaterialer kombineret med gummitråde tariferes i dette afsnit. 11.Som»imprægneret«betragtes i dette afsnit ligeledes imprægneret ved dypning. 12.Polyamider omfatter i dette afsnit aramider. 13.Som elastomergarn betragtes i dette afsnit og i påkommende tilfælde andre steder i nomenklaturen endeløse kemofibre (herunder monofilamenter) af syntetiske tekstilmaterialer, undtagen textureret garn, som kan strækkes til tre gange den oprindelige længde unden at briste, og som, efter at være strakt til to gange den oprindelige længde, inden fem minutter trækker sig sammen til ikke over halvanden gang den oprindelige længde. 14.Beklædningsgenstande af tekstil, henhørende under forskellige positioner, skal for så vidt andet ikke er bestemt tariferes i de respektive positioner for sådanne varer, selv om beklædningsgenstandene er pakket som sæt bestemt til detailsalg. Ved anvendelsen af denne bestemmelse forstås ved»beklædningsgenstande af tekstil«beklædningsgenstande henhørende under pos og Underpositionsbestemmelser 1. I dette afsnit og i påkommende tilfælde andre steder i nomenklaturen forstås ved: a)»ubleget garn«1) Garn, der har de anvendte fibres naturlige farve, og som ikke er bleget, farvet (heller ikke i massen) eller trykt. 2) Garn af ubestemmelig farve (gråligt garn), fremstillet af opkradset tekstilmateriale. Garnet kan være behandlet med en farveløs appretur eller en flygtig farve (som forsvinder efter simpel vask med sæbe) og, hvis det drejer sig om garn af kemofibre, kan det være behandlet i massen med matteringsmidler (f. eks. titandioxid). b)»blegetgarn«1) Garn, der er bleget, er fremstillet af blegede fibre, eller for så vidt andet ikke er bestemt et farvet hvidt (også i massen) eller er behandlet med en hvid appretur. 2) Garn, der består af en blanding af ublegede og blegede XI 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /8/07

3 fibre. 3) Flertrådet eller kabelslået garn, bestående af ublegede og blegede garner. c)»farvet garn (farvet eller trykt)«1) garn, farvet (også i massen), undtagen hvid eller med en flygtig farve, trykt eller fremstillet af farvede eller trykte fibre. 2) garn, bestående af en blanding af forskelligt farvede fibre eller af en blanding af ublegede eller blegede fibre og farvede fibre (jaspe eller meleret garn), eller som er trykt i en eller flere farver med mellemrum, således at der dannes prikker. 3) Garn fremstillet aftrykt forgarn eller trykte fiberbånd. 4) Flertrådet eller kabelslået garn, bestående af ublegede eller blegede garner og farvede garner. Ovenstående definitioner gælder også, med de fornødne tillempninger, for monofilamenter, strimler og lignende henhørende under kapitel 54. d)»ubleget vævet stof«vævet stof fremstillet af ubleget garn og som ikke er bleget, farvet eller trykt. Sådant stof kan være behandlet med en farveløs appretur eller en flygtig farve. e)»bleget vævet stof«1) Vævet stof, som er bleget eller for så vidt andet ikke er bestemt farvet hvidt eller behandlet med en hvid appretur. 2) Vævet stof, som er fremstillet af bleget garn. 3) Vævet stof, som er fremstillet af ubleget og bleget garn. f)»farvet vævet stof«1) Vævet stof, som er ensfarvet, dog ikke hvid (for så vidt andet ikke er bestemt) eller er behandlet med en farvet appretur, dog ikke hvid (for så vidt andet ikke er bestemt). 2) Vævet stof, som er fremstillet af ensfarvet garn. g)»vævet stof af garn af forskellige farver«vævet stof (undtagen trykt vævet stof), bestående af: 1) Garn af forskellige farver eller af garn af forskellige nuancer af samme farve (undtagen fibrenes naturlige farve). XI 2) Ubleget eller bleget garn og farvet garn. 3) Jaspé garn eller meleret garn. (Det garn, der anvendes til ægkant og endestykker, tages ikke i betragtning). h)»trykt vævet stof«vævet stof, som er trykt i løbende længde, også fremstillet af garn af forskellig farve. (Som trykt vævet stof betragtes også vævet stof med dekorationer, som f. eks. er frembragt ved hjælp af pensel, sprøjtepistol eller overføringspapir, eller ved pålægning af flok eller efter batikmetoden). Mercerisering har ingen indflydelse på tarifering af garner eller vævede stoffer, som er omfattet af ovennævnte definitioner. Definitionerne i d)-h) ovenfor anvendes med de fornødne tillempninger også for metervarer af trikotage. ij)»lærredsvævet stof«stof med binding, hvori hver skudtråd passerer skiftevis over og under de hinanden følgende kædetråde, og hver kædetråd passerer skiftevis over og under de hinanden følgende skudtråde. 2. A) Varer henhørende under kapitel 56 63, bestående af to eller flere tekstilmaterialer, betragtes som udeluk kende bestående af det tekstilmateriale, som ved an vendelse af bestemmelse 2 til dette afsnit ville blive valgt som afgørende for tariferingen af en under kapi tel eller pos hørende vare, som er frem stillet af tilsvarende tekstilmaterialer. B) Ved anvendelsen af denne regel gælder: a) I påkommende tilfælde tages der kun hensyn til den bestanddel, der ifølge»almindelige tariferingsbestemmelser«, punkt 3, er afgørende for tariferingen. b) For tekstilvarer bestående af et bundstof og en overflade af luv eller løkker tages ikke hensyn til bundstoffet. c) For broderier henhørende under pos og varer deraf tages kun hensyn til bundstoffet. Broderier uden synlig bund tariferes dog udelukkende efter broderegarnet. XI 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /8/07

4 Side 4 Færøsk-Kapitel /8/07

5 Kapitel 50 NATURSILKE 50 Pos. (varekode) Varebeskrivelse Told Bilag Kokoner, anvendelige til afhaspning: Mængdeenhed Varebest. I U T Alle varer % kg Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet: Alle varer % kg Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale): Alle varer % kg Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger: Alle varer % kg Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger: Alle varer ,9% kg Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut: Alle varer ,9% kg Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke: Af bourettesilke % kg Andre varer, med indhold af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke, på 85 vægtprocent og derover ,9% kg Andre varer ,9% kg 50 1 Side 5 Færøsk-Kapitel /8/07

6 Side 6 Færøsk-Kapitel /8/07

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0006 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I Europa-Parlamentets

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 64 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 64 Síða 1 AFSNITXII Fodtøj, hovedbeklædning, aplyer, asoller, spadserestokke, siddestokke, piske og ridepiske samt dele dertil; bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 64 Fodtøj, gamacher o. lign.; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Engangsovertræk til fødder eller sko, af tyndt materiale (f.eks. papir, plastfolie), uden påsat sål. Disse

Læs mere

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0029 (COD) 5427/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Kapitel 48 PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen,

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 41 Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) afklip og lignende affald af rå huder og skind (pos. 0511) b) fugleskind og dele af fugleskind

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

7621/16 ADD 9 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 ADD 9 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 9 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 94 Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger Bestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

Tørklæder Udstillingsnr.: 137

Tørklæder Udstillingsnr.: 137 Tørklæder Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens åbning foran.

Læs mere

UDENRIGSHANDEL. Detaljeret varehandel. External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods

UDENRIGSHANDEL. Detaljeret varehandel. External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods UDENRIGSHANDEL Detaljeret varehandel 2006 External Trade of Denmark Detailed Statistics on Trade in Goods UDENRIGSHANDEL Detaljeret varehandel 2006 Udsendt november 2007 Oplag: 225 Printet hos ParitasDigital

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

DGC 2B ASSOCIERINGEN MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG JORDAN. Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) UE-RHJ 3301/16

DGC 2B ASSOCIERINGEN MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG JORDAN. Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) UE-RHJ 3301/16 ASSOCIERINGEN MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG JORDAN Associeringsrådet Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) UE-RHJ 3301/16 Interinstitutionel sag: 2016/0188 (NLE) LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside af 11 08-08-2012 21:07 Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk Den store Kappeside Kapper er nemme at lave, og en af de beklædningsgenstande jeg oftest har blevet spurgt til

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Stof / metervarer - efterår 2014. KreStoffer. Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER

Stof / metervarer - efterår 2014. KreStoffer. Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER KreStoffer Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER Efterår 2014 1 Bomuld - ensfarvet denim look En lækker metervare i bomuld, polyester og lycra i ensfarvet denim look - strækstof - God til

Læs mere

Resultater af anden måling af regelefterlevelsen i Danmark ved fortoldning (Told Compliance II)

Resultater af anden måling af regelefterlevelsen i Danmark ved fortoldning (Told Compliance II) Notat Indsats Januar 2015 Resultater af anden måling af regelefterlevelsen i Danmark ved fortoldning (Told Compliance II) Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Resultaterne af Told Compliance II... 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 96 Diverse Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) kosmetiske stifter (kapitel 33) b) henhørende under kapitel 66 (fx dele til paraplyer og spadserestokke) c) bijouteri (pos. 7117) d) dele

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850.

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850. Forklæder 105. VHM 1035. Tornby. Forklæde af trykt kattun. Råhvid bund med lille tæt rødt mønster på fladen og sort/rød bort i sider og underkant. Forklædet har bredt glat stykke på midten og rynker i

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 74 Kobber og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse

Reb. www.1hag.dk. Indholdsfortegnelse Reb Indholdsfortegnelse Besnøringer... 2 Filippinerbesnøring... 3 Japansk krydsbesnøring... 4 Krydsbesnøring... 5 Ottetalsbesnøring... 6 Simpel besnøring... 7 Vinkelbesnøring... 8 Rebpleje... 9 Splejsninger...

Læs mere

Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk JUNI 2014 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk 001-008_CMA_snfdt_juni.indd 1 2013-10-10 14:22 Kær Klubmedlem! Det er noget

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Garnforståelse Blandingsgarnet Bomuld og syntetiske fibre Bomuld og hør Uld og syntetiske fibre Uld og viskose

Garnforståelse Blandingsgarnet Bomuld og syntetiske fibre Bomuld og hør Uld og syntetiske fibre Uld og viskose Garnforståelse Blandingsgarnet Der kan være flere grunde til at blande forskellige typer af fiber i enten garner eller metervare. 1. Ved at blande syntetiske fibre med naturfibre supplerer de forskellige

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 7/11 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk SNORPAKNINGERFlettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statiskakryl FIBREAkryl garn, imprægneret med grafit Akryl fibre Type : Klinger K11 Akryl garn, imprægneret

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Lige snit parallelt med baghovedet Kœbe og halssnitte bovsnitte Snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet sammenhœngende kœbe-, hals- og bovsnitte Størkningspunkt

Læs mere

APRIL 2014. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

APRIL 2014. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk APRIL 2014 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kær Klubmedlem! Tænk over hvad det er der får dig til at sige: Jeg vil have?

Læs mere

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 PRISKURANT for DAMESKRÆDDERI Gældende fra 1. marts 1977 JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 2. (3) Ved forarbejdning af stykker uden lærred og anden belægning reduceres

Læs mere

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE PROTOKOL OM DEFINITIONEN AF "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE EU/KR/P1/da 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFDELING A OPRINDELSESREGLER AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Kapitel 95 Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) stearinlys (pos.

Kapitel 95 Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) stearinlys (pos. Kapitel 95 Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) stearinlys (pos. 3406) b) fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler, henhørende

Læs mere

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII / listen til Krigslive VIII (1/5) / listen til Krigslive VIII Opdateret 10. oktober 2011 / listen til Krigslive VIII (2/5) og liste - hvorfor det? Følgende liste er foreløbige retningslinier til dragter

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

Dybde. Stor: 56 x 8 x H45 cm. 40 micron. Hvid: Varenr.: Sort: Varenr.: Mellem: 39 x 8 x H45 cm. 35 micron. Hvid: Varenr.

Dybde. Stor: 56 x 8 x H45 cm. 40 micron. Hvid: Varenr.: Sort: Varenr.: Mellem: 39 x 8 x H45 cm. 35 micron. Hvid: Varenr. Plastposer - discount & budget hvide tynde varianter Godkendt til fødevarebrug! Væginventar Økonomiske poser velegnet til købmænd, grønthandlere, grillbarer og markeder Discount poser Varenr.: Beskrivelse:

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 5

INSPIRATION: Side 1 af 5 - unikarina 2009 INSPIRATION: Side 1 af 5 - unikarina 2009 MATERIALER: Merinould ca. 50 g, vandflaske med huller i låget, bobleplast (ca. 0,75x3,5 m), sæbe og masser af vand. Jeg bruger Urtekram s Universal

Læs mere

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme.

I 2005 blev Simons kunstnerisk direktør hos Jil Sander, som under hans ledelse blev kendt for sin vitale og sofistikerede modernisme. Accessory-kollektion Med accessory kollektionen fra Kvadrat/Raf Simons føres designerens sans for æstetik videre til de detaljer som effektfuldt fuldender hjemmets indretning. I det nøje udvalgte sortiment

Læs mere

Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf Linda Milling tlf SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION

Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf Linda Milling tlf SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION Nyt rotøj: kontakt Ruth Köster tlf. 22 96 30 07 Linda Milling tlf. 22 55 58 55 SORØ ROKLUB KLUBKOLLEKTION Indhold: Combat suit Milano - Dame. Combat suit Milano - Herre. Roshorts Milano m/k Tights Milano

Læs mere

Bogmærke i Dalbybogen

Bogmærke i Dalbybogen Bogmærke i Dalbybogen af lektor Joy Boutrup, Designskolen i Kolding I Dalbybogen (Gl. Kgl. S1325 4o) sidder et bogmærke af en type, som var almindelig i middelalderen og renæssancen. Bogmærket er ikke

Læs mere

-Tryk på tøj fra dag til dag

-Tryk på tøj fra dag til dag -Tryk på tøj fra dag til dag 50 hvide t-shirts med et tryk i 1 farve for eller bag: 1499,- kr. ex. moms og fragt Overnite Textiltryk har siden marts 1994 betjent og serviceret ca. 6500 danske og internationale

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016

KURSUS KATALOG 2015-2016 KURSUS KATALOG 2015-2016 KATALOGET er dels et program over planlagte kurser i 2016 samt en beskrivelse af de kurser jeg tilbyder. Er i en gruppe eller nogle stykker som kunne have lyst til at få et af

Læs mere

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager

SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN. Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager SYGESIKRINGSVARER REGION HOVEDSTADEN Rheumatologer Forbindsstoffer og bandager Version 4 April 2014 1 Bind med klæbestof og selvhæftende 2.1 Tensoplast Sport - latexfri Klæbende strækbind med kort stræk.

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år.

HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år. serendipity-folder-200x200-mikkel.indd 1 15-11-2016 11:58:39 HVEM ER VI? Serendipity Organics er smart, naturligt tøj til børn i alderen 0-11 år. Vores tøj er designet med vores Skandinaviske designtraditioner

Læs mere

Brugsanvisning til Depend GelLack

Brugsanvisning til Depend GelLack Depend GelLack En ny generation af neglelak, der hærder i LED-lampe og giver et lakresultat, som holder i 2-3 uger. Depend GelLack er et nyt revolutionerende produkt, der er lettere at påføre end almindelig

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

holder hele vejen hjem!

holder hele vejen hjem! Produktguide 2015 holder hele vejen hjem! ProNelli I/S Flakagervej 6 4400 Kalundborg T: 72 30 40 55 www.pronelli.com facebook.com/pronellicompany Pensler 2 Str.: 20 mm Varenr.: 291/20 Str.: 30 mm Varenr.:

Læs mere

Polypropylen pakketape til kartonforsegling

Polypropylen pakketape til kartonforsegling Polypropylen pakketape til kartonforsegling - PP-Naturgummi 45 my - Polinar ekstra - PP-Naturgummi 32 my - Polinar - PP-Naturgummi 28 my - Polinar E - PP-Naturgummi 25 my - Polinar EE - PP-Naturgummi 28

Læs mere

Arbejdshandsker. Bt. á 12 par / Krt. 60 par

Arbejdshandsker. Bt. á 12 par / Krt. 60 par 25..15 Arbejdshandsker THOR Arbejdshandske Luksus oksehud m. stofoverhånd. Flot kraftig naturel oksehud med kno- og negleforstærkning og blødt bomuldsfor i håndfladen. Syet med dobbelt søm og har gummieret

Læs mere

Brugs- og boligtekstiler. December 2008. Materialelære: Fibre og fiberidentifikation

Brugs- og boligtekstiler. December 2008. Materialelære: Fibre og fiberidentifikation Brugs- og boligtekstiler December 2008 Materialelære: Indholdsfortegnelse: Fibre... 3 Naturfiber... 4 Animalsk... 4 Uld... 4 De andre animalske fibre... 5 Naturfiber... 6 Vegetabilsk... 6 Bomuld:... 6

Læs mere

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden.

Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkefyldet trækkes ud i dynestørrelse og lægges lag på lag op til flere hundrede tynde lag oven på hinanden. Silkens unikke e En silkedyne sikrer dig den bedste nattesøvn Vælger du en luksus silkedyne,

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

BRØNDSHOLM. Valentine. Bryllup & Dekoration 2014. Valentine& Wedding. Trends 2014. www.brondsholm.dk TLF: 70 20 36 35

BRØNDSHOLM. Valentine. Bryllup & Dekoration 2014. Valentine& Wedding. Trends 2014. www.brondsholm.dk TLF: 70 20 36 35 BRØNDSHOLM Valentine& Valentine Bryllup & Dekoration 2014 Wedding Trends 2014 OBS! BESTLLNGSVARER 8-14 DAGES LEVERNGSTD www.brondsholm.dk TL: 70 20 36 35 Valentinsdag Mors dag A Hjerte, træ, 73-55861

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere