Drifts- og installationshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts- og installationshåndbog"

Transkript

1 Drifts- og installationshåndbog SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR

2 Denne håndbog gælder for solcelleinvertere af typen SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Ret til ændringer i denne håndbog forbeholdes. Den aktuelle version af denne håndbog findes på vores webside Delta Energy Systems (Germany) GmbH Tscheulinstraße Teningen Tyskland Copyright Delta Energy Systems (Germany) GmbH Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog udleveres til slutbrugeren og installatøren sammen med vores solcelleinverter. Tekniske anvisninger og illustrationer i denne håndbog skal behandles fortroligt, og ingen dele af den må mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Delta Energy Systems. Informationer i denne håndbog må ikke offentliggøres af servicemontører eller slutbrugere, og håndbogen må ikke anvendes til andre formål end sådanne, der er tæt knyttede til den korrekte anvendelse af solcelleinverteren. Alle informationer og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 2

3 Indhold Indhold 1. Om denne håndbog Formålet med denne håndbog Håndbogens målgruppe Advarsler og symboler Angivelseskonventioner i dette dokument Angivelse af arbejdsanvisninger Brugertaster og LED'er Informationer i displayet Korrekt anvendelse Generelle sikkerhedsanvisninger Udpakning Produktbeskrivelse Samlet oversigt over komponenter og tilslutninger Typeskilt Status-LED'er Display og betjeningstaster Oversigt Displayets opbygning Taster Generel menustruktur Funktionen "Gå til menu" Tastkombinationer Navigation i menuen Valg af undermenu Afslutning af menu Indstilling af værdier El-tilslutninger Oversigt DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder AC-tilslutning RS485-interface (EIA485) USB-interface Driftsmåde Generel funktionsmåde DC-indgangsspændingens påvirkning Oprettelse af en permanent reduktion af aktiv og reaktiv effektstyring Funktioner, med hvilke driftsmåderne kan påvirkes Udligning af usymmetrisk belastning på nettet Databehandling og kommunikation Karakteristikker Installation Planlægning af installation Generelle anvisninger Omgivelsesbetingelser Hensyntagen til usymmetrisk belastning på nettet Ophængning af solcelleinverteren Nødvendigt værktøj og tilbehør Påsætning af montageplade Ophængning af solcelleinverter Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 2.0 / 2.5/3.0/3.3/3.6/5.0 EU G4 TR 3

4 Indhold 7.3 Nettilslutning Generelle anvisninger Nødvendigt værktøj og tilbehør Oprettelse af forbindelse Tilslutning af fotovoltaikmoduler Generelle anvisninger Nødvendigt værktøj og tilbehør Oprettelse af forbindelse Jordforbindelse af DC-side Tilslutning af RS485 (EIA485) (option) Generelle anvisninger Nødvendigt værktøj og tilbehør Tilslutning af en enkelt solcelleinverter Tilslutning af flere solcelleinvertere Idrifttagning Før idrifttagning Valg af det rigtige idrifttagningsforløb Standardidrifttagning Idrifttagning for net iht. VDE AR N Idrifttagning i Italien for fotovoltaikanlæg under 6 kw Idrifttagning via indlæsning af indstillinger fra en anden solcelleinverter Idrifttagning efter udskiftning af en solcelleinverter Produktionsinformationer Oversigt Aktuelle data Yderligere statistikker Sletning af statistikker Indstillinger Oversigt Sprog i display Dato og tid Dato- og tidsformat Baggrundsbelysning, kontrast RS485 (EIA485)-indstillinger Valuta og godtgørelse pr. kwh Tilbagestilling af statistikker Aktiv effektstyring Oversigt Reduktion af aktiv effekt Aktiv effekt via frekvens P(f) Reaktiv effektstyring Oversigt Effektfaktor via aktiv effekt cos φ (P) Konstant effektfaktor cos φ Lokal styring (kun Italien) Skygge (udvidet MPP-tracker) Isolations- og jordingsovervågning Standardmenu Ændring af net Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 2.0 / 2.5/3.0/3.3/3.6/5.0 EU G4 TR

5 Indhold 11. Sådan gemmes og indlæses data og indstillinger Før idrifttagning Organiser filer Firmware-aktualisering (firmware-opdatering) Sådan gemmes indstillingerne Indlæsning af indstillinger Sådan gemmes swap-data Oprettelse af rapporter Service Diagnose og udbedring af fejl Meldinger om aktuel driftstilstand Analysering af fejlmeldinger Fremgangsmåde ved eksterne hændelser Fremgangsmåde ved interne hændelser Oversigt over fejlmeldinger/udbedring af fejl Meldingsprotokoller Protokol Eksterne hændelser Protokol Interne hændelser Protokol for VDE AR N Protokol Parameterændringer Aktuelle netindstillinger Autotest Italien Vedligeholdelse og reparation Ud-af-drifttagning, transport, opbevaring, bortskaffelse Ud-af-drifttagning Emballage Transport Opbevaring Bortskaffelse Tekniske data Bilag Bestillingsnumre Oversigt over menustruktur Betriebs- und Installationshandbuch für SOLIVIA 2.0 / 2.5/3.0/3.3/3.6/5.0 EU G4 TR 5

6 1. Om denne håndbog 1. Om denne håndbog Denne håndbog indeholder alle nødvendige oplysninger om solcelleinverteren. Overhold de nationale sikkerhedsbestemmelser. Korrekt håndtering bidrager til øge solcelleinverterens holdbarhed og driftssikkerhed under anvendelsen. Dette er en grundlæggende forudsætning for en optimal udnyttelse af solcelleinverteren. 1.1 Formålet med denne håndbog Denne håndbog udgør en del af produktet. Opbevar håndbogen på et egnet sted. Læs håndbogen omhyggeligt, og følg anvisningerne i håndbogen. Håndbogen indeholder vigtige informationer vedr. installation, idrifttagning og drift af solcelleinverteren. Læs og overhold informationerne om sikker anvendelse (se 3 Generelle sikkerhedsanvisninger, s. 9). Såvel montøren som brugeren skal have adgang til denne håndbog og være fortrolige med sikkerhedsanvisningerne. Solcelleinverteren kan kun betjenes sikkert og pålideligt, hvis den er installeret og anvendes i overensstemmelse med denne håndbog (se IEC ). Delta Energy Systems hæfter ikke for skader, der opstår pga. manglende overholdelse af installations- og driftsanvisningerne i denne håndbog. 1.2 Håndbogens målgruppe Denne håndbog henvender sig til kvalificerede elektroteknikere. Kun kapitel 9 Produktionsinformationer, s. 50 og 12 Diagnose og udbedring af fejl, s. 69 er relevante for brugeren. Alle øvrige arbejder må kun udføres af kvalificerede elektroteknikere. 1.3 Advarsler og symboler I det følgende beskrives de advarsler og symboler, der anvendes i denne håndbog. FARE Advarer om en farlig situation. En ulykke resulterer i død eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL Advarer om en farlig situation. En ulykke kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG Advarer om en farlig situation. En ulykke kan resultere i mellemsvære eller lette kvæstelser. Dette symbol er en advarsel om fare for elektrisk stød pga. høj elektrisk spænding. Dette symbol er en advarsel om generelle faresituationer. 1.4 Angivelseskonventioner i dette dokument Angivelse af arbejdsanvisninger Arbejdsanvisninger i form af nummererede arbejdstrin skal udføres i den angivne rækkefølge. 1. Arbejdstrin Hvis solcelleinverteren reagerer på et arbejdstrin, er denne reaktion markeret med en pil. 2. Arbejdstrin 3. Arbejdstrin Afslutningen af en arbejdsanvisning angives på følgende måde: þ Slut på arbejdsanvisningen En arbejdsanvisning, der kun består af et enkelt arbejdstrin, angives på følgende måde: Arbejdstrin Brugertaster og LED'er Brugertaster og og LED'er angives i dette dokument på følgende måde: Brugertaster på solcelleinverteren: Tast ESC. LED'er på solcelleinverteren: Failure-LED LED-symbol Betydning LED-lampen lyser konstant. LED-lampen blinker. LED-lampen lyser ikke Informationer i displayet Informationer, som vises i solcelleinverterens display, er f.eks. menuer, parametre og meldinger. Disse informationer vises på følgende måde: Menunavne: Menuen Brugerindstil. Parameternavn: Parameter Cos Phi. BEMÆRK Advarer om en farlig situation, der kan resultere i skader på udstyret. HENVISNING Indeholder generelle henvisninger om anvendelsen af solcelleinverteren. En henvisning advarer ikke om en farlig situation. 6

7 2. Korrekt anvendelse 2. Korrekt anvendelse Denne solcelleinverter af EU-typen må anvendes i følgende lande: NOTE Listen kan ændres på grund af løbende godkendelsesprocedurer. Hvis der er spørgsmål, kontakt da Delta Support Team. DA Land Norm SOLIVIA Belgien Synergrid C10/ x x x x x x Bulgarien VDE 0126 x x x x Danmark VDE AR 4105 x x x x x x Frankrig Frankrig/øer 60 Hz x x x x x UTE Grækenland Grækenland/kontinent x x x x x Grækenland/øer x x x x x Holland VDE EN x x x x x x Italien CEI 0-21: for fotovoltaikanlæg 6 kw x x x x x CEI 0-21: for fotovoltaikanlæg > 6 kw x x x x x Polen EN Portugal EN x x x x x Rumænien VDE 0126 x x x x Slovakiet VDE 0126 x x x x x Spanien Spanien/øer x x x x x RD661 x x x x x RD1699 x x x x x Storbritannien G V x x x x x x G V x x x x x x G83-1 x x x x x Tjekkiske Republiks VDE EN x x x x x Tyskland VDE AR 4105 x x x x x x Solcelleinverteren må kun anvendes i overensstemmelse med det foreskrevne formål. Solcelleinverteren anvendes korrekt, hvis alle af de følgende kriterier overholdes: Anvendelse i stationære fotovoltaikanlæg, som er tilsluttet det offentlige elnet, for at omforme fotovoltaikanlæggets jævnstrøm til vekselstrøm og levere det til det offentlige elnet Anvendelse i den angivne effektområde (se 15 Tekniske data, s. 80) og iht. de angivne omgivelsesbetingelser (indendørs eller udvendigt i beskyttede områder med op til IP65). Ukorrekt anvendelse vil især sige, når der et af følgende kriterier forefindes: Ø-drift. Solcelleinverteren har en beskyttelse mod ødannelse og andre overvågningsanordninger. Anvendelse i mobile fotovoltaikanlæg. 7

8 2. Korrekt anvendelse 8

9 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 3. Generelle sikkerhedsanvisninger FARE Livsfare pga. farlig spænding Under driften er der farlig spænding i solcelleinverteren. Denne farlige spænding findes stadig 5 minutter efter, at alle strømkilder er koblet fra. Åbn aldrig solcelleinverteren. Afbryd solcelleinverteren altid fra nettet inden installationsarbejder, åbn DC-skilleafbryderen, og sørg for at sikre begge mod genindkobling. Vent mindst 5 minutter, indtil kondensatorerne er afladet. DA FARE Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser på grund af farlig spænding Der kan være farlig spænding på solcelleinverterens DC-tilslutninger. Afmonter aldrig fotovoltaikmodulerne, mens der er strøm på solcelleinverteren. Frakobl først nettet, så solcelleinverteren ikke kan levere yderligere energi til nettet. Åbn derefter DC-skilleafbryderen. Sørg for at sikre DC-tilslutningerne mod berøring. Solcelleinverteren kan kun betjenes sikkert og korrekt, hvis den er installeret og anvendes i overensstemmelse med denne håndbog (se IEC ). Delta Energy Systems hæfter ikke for skader, der opstår pga. manglende overholdelse af installations- og driftsanvisningerne i denne håndbog. Overhold og følg derfor samtlige anvisninger i denne håndbog! Installations- og idrifttagningsarbejderne må kun udføres af kvalificerende elektrikere og i overensstemmelse med de installations- og idrifttagningsanvisninger, der findes i denne håndbog. Inden der udføres arbejder på solcelleinverteren, skal solcelleinverteren afbrydes fra nettet og fotovoltaikmodulerne. Solcelleinverteren afgiver en høj lækstrøm (se 15 Tekniske data, s. 80). Jordlederen skal tilsluttes inden idrifttagningen. Fjern ikke advarselskilte, som er placeret på solcelleinverteren af producenten. Ukorrekt håndtering af solcelleinverteren kan medføre kvæstelser og materieller skader! Overhold og følg derfor alle angivne generelle sikkerhedshenvisninger og handlingsrelevante advarselshenvisninger, der findes i denne håndbog. Solcelleinverteren indeholder ingen komponenter, der skal vedligeholdes eller repareres af brugeren eller montøren. Samtlige reparationer skal udføres af Delta Energy Systems. Garantien ophører, hvis dækslet åbnes. Træk ikke kablerne ud, mens solcelleinverteren er tilsluttet strømmen, da der er fare for lysbuefejl. Overhold de nationale bestemmelser for at beskytte mod lynnedslag. Solcelleinverterens overflade kan blive meget varm. Solcelleinverteren er tung (se 15 Tekniske data, s. 80). Solcelleinverteren skal altid løftes og bæres af mindst to personer. Kun apparater, der er i overensstemmelse med SELV-standarden (EN 69050), må tilsluttes til RS485 og USB-interfacet. For at sikre kapslingsklassen IP65 skal alle tilslutninger være tilstrækkeligt tætnet. Tilslutninger, der ikke er i brug, skal lukkes med de afdækningshætter, der er anbragt på solcelleinverteren. 9

10 4. Udpakning 4. Udpakning ADVARSEL Fare for kvæstelse pga. tung vægt Solcelleinverterens tunge vægt (se 15 Tekniske data, s. 80) kan medføre kvæstelser ved ukorrekt håndtering af solcelleinverteren. Solcelleinverteren skal løftes og bæres af mindst to personer. Kontroller, om alle dele er inkluderet i leverancen: Montageplade (a) Drifts- og installationshåndbog (b) Wieland RST25i3S AC-stik (c) 2 M6-møtrikker og 2 M6-spændeskiver (d) Mærkat effektbegrænsning (e) Solcelleinverter (f) Kontroller alle dele for beskadigelse! Opbevar emballagen! ➃ ➀ ➄ (b) (c) (d) ➁ (e) ➅ (f) ➂ (a) 10

11 5. Produktbeskrivelse 5. Produktbeskrivelse 5.1 Samlet oversigt over komponenter og tilslutninger DA ➀ ➁ ➂ ➃ Fig. 5.1.: Solcelleinverterens komponenter og tilslutninger Nr. Komponenter / tilslutning Beskrivelse ➀ Status-LED'er se kapitel 5.3 Status-LED er, s. 14 ➁ Display og taster se kapitel 5.4 Display og betjeningstaster, s. 14 ➂ Typeskilt se kapitel 5.2 Typeskilt, s. 12 ➃ El-tilslutninger se kapitel 5.5 El-tilslutninger, s

12 5. Produktbeskrivelse 5.2 Typeskilt DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 600V 15A 17A DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 600V 18.2A 17A AC nom. output voltage: 230V AC nom. output frequency: 50Hz AC max. continuous output current: 11.0A AC max. continuous output power: 2000VA AC power factor Cap 0.8~Ind 0.8 VDE (D) VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 Safety class: 1 5min. Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOLIVIA2.0EUG4TR EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ AC nom.output voltage: 230V AC nom.output frequency: 50Hz AC max. continuous output current: 15.5A AC max. continuous output power: 2500VA AC power factor Cap 0.8~Ind 0.8 VDE (D) VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 Safety class: 1 5min. Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOLIVIA2.5EUG4 EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Fig. 5.2.: Typeskilt til SOLIVIA 2.0 EU G4 TR Fig. 5.3.: Typeskilt til SOLIVIA 2.5 EU G4 TR DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 600V 22.0A 17A DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 600V 24.0A 17A AC nom.output voltage: 230V AC nom.output frequency: 50Hz AC max. continuous output current: 15.5A AC max. continuous output power: 3000VA AC power factor: Cap 0.8~Ind 0.8 VDE (D) VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 Safety class: 1 5min. Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOLIVIA3.0EUG4 EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ AC nom.output voltage: 230V AC nom.output frequency: 50Hz AC max. continuous output current: 15.5A AC max. continuous output power: 3300VA AC power factor: Cap 0.8~Ind 0.8 VDE (D) VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 Safety class: 1 5min. Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOLIVIA3.3EUG4TR EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Fig. 5.4.: Typeskilt til SOLIVIA 3.0 EU G4 TR Fig. 5.5.: Typeskilt til SOLIVIA 3.3 EU G4 TR 12

13 5. Produktbeskrivelse DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: SOLIVIA3.6EUG4 EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant V V 600V 22.0A 17A AC nom.output voltage: 230V AC nom.output frequency: 50Hz AC max. continuous output current: 16.0A AC max. continuous output power: 3600VA AC power factor Cap 0.8~Ind 0.8 VDE (D) VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 Safety class: 1 Ambient temp: -25 C C, derating >55 C DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: AC nom.output voltage: AC nom.output frequency: AC max. output current: AC nom. output power: SOLIVIA5.0EUG4TR EOE Rev: Date code: S/N: XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ Designed in: Germany Made in: production plant V 600V 37A 18A IEC EN IEC IEC and IEC Country specific standards and settings: see manual V 50 60Hz A 5000W IP class: IP65 Safety class: 1 5min Ambient temp: -20 C C, derating >55 C SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ DA Fig. 5.6.: Typeskilt til SOLIVIA 3.6 EU G4 TR Betydning af angivelserne på typeskiltet Fig. 5.7.: Typeskilt til SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Advarselssymboler på typeskiltet 5 min Betydning af advarselssymbolerne Livsfare pga. farlig elektrisk spænding Under driften optræder der i solcelleinverteren farlige elektriske spændinger, som kan være til stedet i op til 5 minutterne efter afbrydelsen af alle strømkilder. Åbn aldrig solcelleinverteren. Solcelleinverteren indeholder ingen komponenter, der skal vedligeholdes eller repareres af brugeren eller montøren. Garantien ophører, hvis dækslet åbnes. Læs håndbogen, inden arbejdet på solcelleinverteren påbegyndes, og følg anvisningerne i håndbogen. Fare for kvæstelse som følge af høje temperaturer Under driften kan der solcelleinverterens hus være meget varmt. DC operating volt. range DC operating volt. range (MPP) DC max. input voltage DC max. operating current DC max. current per string AC nom. output voltage AC nom. output frequency AC max. continuous output current AC max. continuous output power AC power factor IP class Safety class Ambient temperature / derating Berør kun solcelleinverterens hus uden for betjeningsfeltet med sikkerhedshandsker. Selve betjeningsfeltet er beskyttet af en speciel overflade. Driftsspændingsområde DC-side MPP-arbejdsområde DC-side Maks. indgangsspænding DC-side Maks. driftsstrøm DC-side Maks. strøm pr. streng DC-side Mærkespænding AC-side Mærkefrekvens AC-side Maks. strøm AC-side Mærkeeffekt AC-side Effektfaktor (cos φ) AC-side Kapslingsklasse Beskyttelsesklasse Maks. driftstemperaturområde / reduktion 13

14 5. Produktbeskrivelse 5.3 Status-LED'er Fig. 5.8.: ➀ ➁ ➂ Status-LED'er Operation Earth Fault Failure Nr. Tekst Betegnelse Farve ➀ OperatiOn Drift Grøn ➁ earth Fault Jordingsfejl Rød ➂ Failure Fejl Gul Informationer om LED-meldingerne findes under 12 Diagnose og udbedring af fejl, s Display og betjeningstaster Oversigt Fig. 5.9.: ESC Nr. Betegnelse ➀ Display ➁ Betjeningstaster ➀ ➁ Oversigt over display og betjeningstaster Taster Symbol ESC Anvendelse Forlad den aktuelle menu. Afbryd indstilling af en værdi. Gå opad i menuen. Indstil en værdi (forøg værdi). Gå nedad i en menu. Indstil en værdi (reducer værdi). Vælg et menupunkt. Aktiver en værdi, så den kan indstilles. Afslut indstilling (overtag indstillede værdier) Generel menustruktur Menuerne består af indtil tre niveauer: [Hovedmenu] USB-funktioner 400 Produktionsinfo 410 Aktuelle data 411 Aktuel oversigt 412 Akt. data AC Dag statistik 430 Uge statistik Brugerindstil.... De fleste menuoverskrifter består af et trecifret nummer og en menutitel. En oversigt over hele menustrukturen kan findes i kapitlet 16.2 Oversigt over menustruktur, s Displayets opbygning 100 Installér indst. Sprog: Danish Dato og tid Displayindstil. Fig : Display Displayet består af 4 linjer med hver 20 tegn. I den første linje står nummeret og navnet på den viste menu. I anden til fjerde linje angives menuelementerne. I den tredje linje angives det valgte menuelement med en lille pil. 14

15 5. Produktbeskrivelse Funktionen "Gå til menu" BEMÆRK Anvend funktionen "Gå til menu" for at skifte direkte til en bestemt menu i displayet. En liste over de menunumre, der er til rådighed, findes under 16.2 Oversigt over menustruktur, s For at starte funktionen Gå til menu skal der i mindst 3 sekunder trykkes på tasten ESC. Gå til menu åbnes. Gå til menu Menu: Aktuelle data 2. Tryk på tasten for at indtaste menunumrene. Det første ciffer blinker. 3. Indstil menunummerets første ciffer vha. tasterne. Kun de menunumre, der er til rådighed, kan indstilles. Menutitlen på den tilhørende menu vises i displayets fjerde linje. 4. Tryk på tasten, når det første ciffer er indstillet. Det andet ciffer blinker. 5. Indtast det andet og tredje ciffer på samme måde. 6. Tryk på tasten. Menuen med det indtastede menunummer vises Tastkombinationer Særlige tastkombinationer for displayets taster fremgår af tabellen Navigation i menuen For at navigere i menuen skal du bruge tasterne. Ved hjælp af tasten bevæger man sig nedad i menuen, med tasten bevæger man sig opad. SOLIVIA ## Installér indst. Optioner SOLIVIA ## Installér indst. Optioner USB-funktioner Installér SOLIVIA indst. ## Optioner USB-funktioner Produktionsinfo Valg af undermenu For at åbne en undermenu skal du trykke på tasten. Installér indst. Optioner SOLIVIA ## USB-funktioner Produktionsinfo Brugerindstil. DA Taster ESC Handling Hvis der trykkes på tasterne ESC og samtidigt, åbnes menuen 100 Installér indst., i hvilken sproget i displayet kan ændres, se 10.2 Sprog i display, s. 52. Hvis der trykkes samtidigt på tasterne, åbnes menuen 800 Standardmenu, i hvilken standardmenuen kan bestemmes, se Standardmenu, s Produktionsinfo Aktuelle data Dag statistik Afslutning af menu Tryk på tasten ESC for at komme tilbage til den overordnede menu. 400 Produktionsinfo Aktuelle data Dag statistik ESC Installér indst. Optioner SOLIVIA ## USB-funktioner Produktionsinfo Brugerindstil. 15

16 5. Produktbeskrivelse Indstilling af værdier Du kan indstille de forskellige parametre på displayet. For at ændre en parameterværdi skal du bruge tasterne. Med tasten Med tasten forøges parameterværdien. reduceres parameterværdien. Med tasten ESC kan indstillingen afbrydes, den oprindelige parameterværdi vises igen. Med tasten overtages den nye parameterværdi. Eksemplet viser fremgangsmåden for at ændre en parameterværdi. Eksempel: indstilling af dato Taster Handling Resultat 1. Tryk på tasten ESC, indtil hovedmenuen vises. ESC 2. Vælg menupunktet Installér indst. i hovedmenuen med tasterne. 3. Tryk på tasten for at åbne menuen 100 Installér indst. (installationsindstillinger). 4. Vælg menupunktet Dato og tid med tasterne. 5. Tryk på tasten tasten for at åbne menuen 110 Dato og tid. 6. Vælg menupunktet Dato med tasterne. 7. For at begynde indstillingen skal du trykke på tasten. Cifrene for den første værdi (her måned) blinker. 8. Indstil måneden med tasterne. 9. Tryk på tasten for at overtage den nye værdi. Cifrene for den anden værdi (her dag) blinker. 10. Indstil dagen med tasterne. 11. Tryk på tasten for at overtage den nye værdi. Cifrene for den sidste værdi (her år) blinker. Solivia ## G4 Installér indst. Optioner 100 Installér indst. Sprog: English Dato og tid 100 Installér indst. Sprog: English Dato og tid Displayindstil. 110 Dato og tid Dato: 09/14/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Dato: 09/14/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Format Dato: 09/14/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Format Dato: 11/14/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Format Dato: 11/14/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Format Dato: 11/17/2011 Tid: 03:15:22pm 110 Dato og tid Format Dato: 11/17/2011 Tid: 03:15:22pm 16

17 5. Produktbeskrivelse Taster Handling Resultat 12. Indstil året med tasterne. 110 Dato og tid Format Dato: 11/17/2012 Tid: 03:15:22pm 13. Tryk på tasten for at overtage den nye værdi. DA þ Værdien overtages, og indstillingsmoden afsluttes. 110 Dato og tid Dato: 11/17/2012 Tid: 03:15:22pm 17

18 5. Produktbeskrivelse 5.5 El-tilslutninger Oversigt ➀ ➁ ➂ ➄➃ Fig : El-tilslutninger SOLIVIA 2.0, 2.5 EU G4 TR ➀ ➁ ➂ ➄➃ Fig : El-tilslutninger SOLIVIA 3.0, 3.3, 3.6 EU G4 TR 18

19 5. Produktbeskrivelse ➀ ➁ ➂ ➄➃ DA Fig : El-tilslutninger til SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Nr. Betegnelse Beskrivelse ➀ DC-tilslutninger se kapitel DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder, s. 20 ➁ DC-skilleafbryder se kapitel DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder, s. 20 ➂ USB-interface se kapitel USB-interface, s. 20 ➃ AC-tilslutning se kapitel AC-tilslutning, s. 20 ➄ RS485-interfaces se kapitel RS485-interface (EIA485), s

20 5. Produktbeskrivelse DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder RS485-interface (EIA485) Fig : DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder SOLIVIA 2.0, 2.5 EU G4 TR Solcelleinverteren har to RS485-interfaces, hvortil der kan tilsluttes en pc eller et overvågningssystem. De to RS485-interfaces er forbundet internt 1:1. Derfor kan begge RS485-interfaces anvendes som indgang eller udgang. Hvis der forbindes flere solcelleinvertere med hinanden, skal hver solcelleinverter have en entydig ID (identifikationsnummer). Overvågningssystemer har behov for ID'en for at kunne registrere hver solcelleinverter i et fotovoltaikanlæg. På den sidste solcelleinverter skal der tilsluttes en RS485-slutmodstand, som kan bestilles hos Delta (se 16.1 Bestillingsnumre, s. 82). ID'en indstilles under idrifttagningen (se 8 Idrifttagning, s. 34) og kan også indstilles under igangværende drift (se 10.6 RS485 (EIA485)-indstillinger, s. 54). Tilslutningstype: 2 x RJ USB-interface Data og rapporter gemmes og indlæses via USB-interfacet. Understøttede funktioner: Firmware-opdatering Gem og indlæs indstillinger Fig : DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder SOLIVIA 3.0, 3.3, 3.6 EU G4 TR Gem swap-data Opret rapporter Service For en detaljeret beskrivelse af funktionerne, se 11 Sådan gemmes og indlæses data og indstillinger, s. 63. Tilslutningstype: USB A Fig : DC-tilslutninger og DC-skilleafbryder SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Via DC-tilslutningerne forbindes strengen(e) fra fotovoltaikmodulerne med solcelleinverteren. Med den integrerede DC-skilleafbryder kan solcelleinverteren adskilles fra fotovoltaikmodulernes DC-spænding. Den maksimale indgangsstrømbelastning på hver enkelt DC-tilslutning er på 29 A. Tilslutningstype: Multi-Contact MC4-stik, parvis stil (DC+) og bøsning (DC ): SOLIVIA 2.0, 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0, 3.3, 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR 2 par 3 par 4 par AC-tilslutning Solcelleinverteren forbindes med nettet via AC-tilslutningen. Forbindelsen sker via et 3-leder-kabel (L, N, PE). Tilslutningstype: Wieland RST25i3s, stik inkluderet i leverancen 20

21 6. Driftsmåde 6. Driftsmåde 6.1 Generel funktionsmåde Solcelleinverteren omdanner fotovoltaikmodulernes jævnstrøm til vekselstrøm, som derefter leveres til det offentlige net. MPP-tracking Solcelleinverteren har en MPP-tracker. MPP-trackeren (MPP = Maximum Power Point) er en automatisk funktion, der med regelmæssige tidsintervaller søger efter arbejdspunktet med den højst mulige effekt. I grundindstillingen søger MPP-trackeren efter DC-indgangsspændingsområdet i nærheden af den aktuelle arbejdspunkt. Hvis der findes et punkt med højere ydelse, indstilles solcelleinverteren til det nye arbejdspunkt. Ved hjælp af funktionen "Skygge", der kan slå manuelt til, kan MPP-trackeren indstilles til et udvidet DC-spændingsområde. Den udvidede MPP-tracking anvendes især, hvis fotovoltaikmodulerne jævnligt rammes af mindre skygger, f.eks. på grund af skorstene eller træer. For at funktionen kan tilpasses så præcist som muligt til de lokale forhold kan den udvidede MPP-tracking indstilles på tre trin. Galvanisk adskillelse AC- og DC-siden på solcelleinverteren er galvanisk adskilt ved hjælp af en højfrekvenstransformator. På den måde kan jævnstrøm ikke forekomme på netsiden. Beskyttelse mod ødannelse Ved et netsvigt frakobles solcelleinverteren ved hjælp af den integrerede beskyttelse mod ødannelse. Temperaturregulering Kølesystemet med konvektion sørger for optimal bortledning af varme. Befinder omgivelsestemperaturen sig i det øvre driftstemperaturområde, reduceres effektproduktionen via en intern temperaturregulering. Ligger omgivelsestemperaturen over driftstemperaturområdet, frakobles solcelleinverteren. 6.2 DC-indgangsspændingens påvirkning De værdier for DC-indgangsspændinger, der nævnes i dette afsnit, findes i kapitel 15 Tekniske data, s. 80. Den maksimale indgangsspænding må aldrig overskrides. Mål indgangsspændingen, og anvend en overspændingssikring på DCsiden for at undgå højere spænding. Den maksimale tomgangsspænding optræder ved de lavest forventede temperaturer. Mere præcise informationer om temperaturafhængighed findes i databladet til fotovoltaikmodulerne. Ved hjælp af spændingsområdet for levering på solcelleinverteren fastsættes det, ved hvilken indgangsspænding solcelleinverteren leverer strøm til nettet. Via MPP-indgangsspændingsområde på solcelleinverteren fastsættes det, ved hvilken indgangsspænding MPP-trackeren er aktiveret. 6.3 Oprettelse af en permanent reduktion af aktiv og reaktiv effektstyring Under idrifttagningen kan der foretages en indstilling, så den aktive og/eller reaktive effekt reduceres. Når idrifttagningen er afsluttet, kan værdierne kun ændres ved hjælp af en PIN-kode. 6.4 Funktioner, med hvilke driftsmåderne kan påvirkes Solcelleinverteren har forskellige funktioner, som man kan påvirke driftsmåden på: Aktiv effektstyring Reaktiv effektstyring Isolations- og jordingsovervågning Udvidet MPP-tracking, når fotovoltaikmodulerne ligger delvis i skygge Om de enkelte funktioner er til rådighed afhænger af det indstillede net. En detaljeret beskrivelse af funktionerne findes i kapitel 10 Indstillinger, s Udligning af usymmetrisk belastning på nettet Ved anvendelse af 1-fasede invertere i et 3-faset net kan der ske en ikke-tilladt usymmetrisk belastning på nettet ved et usymmetrisk svigt af faserne. I enkelte lande findes der nøjagtigt fastlagte grænser for usymmetrisk belastning på nettet, f.eks. er det i Tyskland maks. 4,6 kw mellem to faser. Hvis der kan optræde ikke-tilladt usymmetrisk belastning på nettet, er det i disse lande kun tilladt med drift af 1-fasede solcelleinvertere, når der desuden er installeret en SOLIVIA Gateway M1 G2. Gatewayen regulerer ved et usymmetrisk fasesvigt leveringen, så der ikke kan forekomme nogen ikke-tilladt usymmetrisk belastning på nettet. Udligningen af usymmetrisk belastning på nettet kan aktiveres under idrifttagningen. Når idrifttagningen er afsluttet, kan funktionen kun ændres ved hjælp af en PIN-kode. En detaljeret beskrivelse af funktionen findes i kapitel 7.1 Planlægning af installation, s Databehandling og kommunikation Solcelleinverteren har et omfangsrigt system til protokollering af driftsmåden. Protokollerne kan aflæses direkte på displayet. Desuden er det muligt at få vist protokollerne via kommunikationsinterfacet (RS485). Ved tilslutning af en SOLIVIA Gateway M1 G2 til solcelleinverteren er det muligt med adgang til informationerne over hele verden via internettet. Alle informationer kan gemmes på en USB-nøgle og dermed altid til rådighed til senere anvendelse. Følgende informationer og data bliver protokolleret: Produktionsinformationer De vigtigste produktinformationer registreres i statistikker for dag, uge, måned, år og samlet driftstid. Derudover findes en speciel statistik over de sidste syv dage, i hvilke solcelleinverteren var i funktion. Alle produktionsinformationer gemmes hver måned i en separat hukommelse. DA 21

22 6. Driftsmåde Konfigurationsindstillinger Konfigurationsindstillingerne på solcelleinverteren kan overføres mellem solcelleinvertere af samme type ved hjælp af en USBnøgle. Det gør det først og fremmest også lettere at udskifte solcelleinvertere. Advarsels- og fejlmeldinger Hver advarsels- eller fejlmelding gemmes i solcelleinverteren med en tidsangivelse. Afhængigt af fejlens årsag gemmes meldingerne i en hændelsesjournal eller i den interne protokol. Hændelsesprotokollen er primært beregnet til installatøren og skal gøre problemanalysen og -udbedringen lettere. Den interne protokol hjælper Delta Solar-Support i forbindelse med analysen, hvis problemet skulle være vanskeligt at løse. Rapporter Rapporterne samler forskellige informationer vedrørende produktion, hændelser, indstillinger, parameterændringer og fejl. I forbindelse med LVD-net gemmes de sidste fem fejl sammen med indstillingerne. 22

23 6. Driftsmåde 6.7 Karakteristikker Kurver for virkningsgrad SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR Vrkningsgrad [%] 98 DA foreligger endnu ikke Effekt [W] 150 V 360 V 480 V SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR Vrkningsgrad [%] Vrkningsgrad [%] Effekt [W] 150 V 360 V 480 V SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR 150 V 360 V 480 V Effekt [W] Vrkningsgrad [%] Vrkningsgrad [%] V 360 V 480 V Effekt [W] V 300 V 480 V Effekt [W] 23

24 7. Installation 7. Installation FARE Livsfare pga. farlig spænding Under driften er der farlig spænding i solcelleinverteren. Denne farlige spænding findes stadig 5 minutter efter, at alle strømkilder er koblet fra. Åbn aldrig solcelleinverteren. Afbryd solcelleinverteren altid fra nettet inden installationsarbejder, åbn DC-skilleafbryderen, og sørg for at sikre begge mod genindkobling. Vent mindst 5 minutter, indtil kondensatorerne er afladet. 7.1 Planlægning af installation Generelle anvisninger Ved anvendelse i beboelsesområder kan der opstå støjgener. Undgå derfor installation i beboelsesområder. Anvend altid den montageplade, der leveres sammen med solcelleinverteren. Kontroller, om væggen kan bære den tunge vægt. Monter solcelleinverteren på en ildfast væg. Monter først solcelleinverteren på væggen, og tilslut derefter de elektriske forbindelser. Placer solcelleinverteren, så LED-lamperne og displayet kan aflæses. Vær her opmærksom på aflæsningsvinkel og installationshøjde. Monter solcelleinverteren på en vibrationsfri væg for at undgå forstyrrende vibrationer. Til monteringen skal der anvendes rawlplugs og skruer, der er egnet til væggens materiale og den tunge vægt. Monter solcelleinverteren vertikalt, se Fig. 7.1, s. 24. Fig. 7.1.: Opsætning 24

25 >50 cm 7. Installation Omgivelsesbetingelser Solcelleinverteren overholder kapslingsklasse IP65 og kan anvendes såvel indendørs som udendørs i beskyttede områder. Vær opmærksom på driftstemperaturområdet ved fuld ydelse uden nedregulering og det maksimale driftstemperaturområde. Hvis det første driftstemperaturområde overskrides, reduceres solcelleinverterens effektproduktion. Hvis den maksimale driftstemperatur overskrides, frakobles solcelleinverteren. Overhold minimumsafstandene til vægge og andre solcelleinvertere ved montagen (se Fig. 7.2, s. 25.). Installer ikke solcelleinvertere direkte over hinanden. Undgå direkte solindstråling. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation. Den varme luft skal kunne bortledes opad. Installationer direkte under et lukket tag er derfor meget ugunstigt. >10 cm >10 cm Hensyntagen til usymmetrisk belastning på nettet I forbindelse med nogle installationsvarianter er der foreskrevet anvendelse af en SOLIVIA Gateway M1 G2. Dette vedrører f.eks. installationer, hvor flere 1-fasede solcelleinvertere leverer til en og samme fase, og hvor der kan forekomme en ikke tilladt usymmetrisk belastning på nettet, hvis en fase svigter. Fig. 7.3, s. 26 viser som eksempel en sådan installation for Tyskland. I Tyskland må den usymmetriske belastning på nettet ikke være større end 4,6 kw. Den 3-fasede solcelleinverter SOLIVIA 11 EU G4 TR er uproblematisk, da den regulerer leveringen internt og altid fordeler den leverede effekt jævnt på alle tre faser. Situationen er en anden i forbindelse med 1-fasede solcelleinvertere. Hvis en fase svigter her, kan der forekomme en usymmetrisk belastning på nettet, som er større end 4,6 kw. I dette tilfælde regulerer gatewayen leveringen via RS485-interfacet og sikrer, at der ikke kan forekomme nogen ikke tilladt usymmetrisk belastning på nettet. Hvis der anvendes en gateway til udligning af usymmetrisk belastning på nettet, skal funktionen "Udligning af usymmetrisk belastning på nettet" aktiveres på hver 1-faset solcelleinverter ved idrifttagningen. I forbindelse med en afbrydelse af RS485-tilslutningen mellem gatewayen og en 1-faset solcelleinverter frakobler funktionen solcelleinverteren for sikkerhedens skyld efter en fastlagt tidsperiode. DA >50 cm >10 cm Fig. 7.2.: Montagemål til konvektion Undgå områder med meget snavs. Støv kan reducere effektiviteten. Beskyt solcelleinverteren mod kraftig regn og sne. 25

26 7. Installation ~ ~ ~ ~ Afslutningsmodstand SOLIVIA 5.0 TR SOLIVIA 3.6 TR SOLIVIA 3.6 TR SOLIVIA 11 TR L N PE L N PE L N PE L1 L2 L3 N PE Gateway M1 G2 kwh kwh kwh L1 L2 L3 N PE Fig. 7.3.: Eksempel: Tilslutning af flere solcelleinvertere i serie 26

27 7. Installation 7.2 Ophængning af solcelleinverteren ADVARSEL Fare for kvæstelse pga. tung vægt Solcelleinverteren er tung (se 15 Tekniske data, s. 80). Det kan medføre kvæstelser, hvis produktet håndteres forkert. Solcelleinverteren skal løftes og bæres af mindst to personer Nødvendigt værktøj og tilbehør Påsætning af montageplade Montagepladen kan anvendes som skabelon til markering af borehullernes placering. A B 6, A DA Inkluderet i leverancen: Montageplade B B 38 A 90 A Montagemøtrikker og spændeskiver: hver 2 stk. til fastgørelse af solcelleinverteren på montagepladen 12 C ,5 410 ± 0,5 Fig. 7.4.: Måltegning over montageplade 1. Monter montagepladen på væggen med mindst 4 skruer ( 6 mm) og rawlplugs. Anvend de 4 huller A eller de 4 huller B til de 4 skruer (se Fig. 7.4, s. 27). 2. Skru skruerne fast på væggen. C Ikke inkluderet i leverancen: Skruer ( 6 mm) + rawlplugs til fastgørelse af montagepladen på væggen. Der kræves mindst 4 skruer. Boremaskine og bor, der passer til væggens materiale og størrelsen af rawlplugs. Skruetrækker eller fastnøgle, der passer til skruerne. 27

28 7. Installation Ophængning af solcelleinverter 1. Hæng solcelleinverteren op på montagepladen, se Fig. 7.5, s Nettilslutning FARE Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser på grund af farlig spænding Sørg for, at AC-ledningen er potentialfri, inden AC-stikket tages ud eller sættes i Generelle anvisninger Solcelleinverteren forbindes med nettet via AC-tilslutningen, se Fig. 7.6, s. 28. Fig. 7.6.: AC-tilslutningens position AC-rundstikket har en lås mod utilsigtet aftrækning af AC-rundstikket. Låsen på AC-rundstikket kan låses op med en skruetrækker. Der skal anvendes et fleksibelt 3-leder-kabel (L, N, PE) med et ledertværsnit på mellem 2,5 og 4,0 mm² (koefficient k=1). Fig. 7.5.: Ophængning af solcelleinverteren på montagepladen 2. Fastgør montagemøtrikkerne og spændeskiverne på gevindboltene, og spænd dem fast, så solcelleinverteren er fastgjort sikkert på montagepladen (se Fig. 7.4, s. 27, position C). (Gevindboltene anvendes også til at forbinde jordkablet med solcelleinverteren.) 3. Kontroller installationen. þ Den mekaniske installation af solcelleinverteren er afsluttet. Overhold den krævede netimpedans på nettilslutningsstedet (ledningslængde, ledertværsnit). Vælg ledningslængde og ledertværsnit, så ledertemperaturen og ledningstabene er minimale. I mange lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) skal specifikke krav vedrørende systeminstallationen overholdes (UTE C , VDE ). I disse krav foreskrives min. kabeltværsnit og beskyttelsesforanstaltninger mod overophedning på grund af høj strøm. Overhold altid de specifikke nationale krav. Energimåleren skal monteres mellem solcelleinverteren og leveringspunktet til nettet. Overhold elforsyningsselskabets bestemmelser. Den efterfølgende tabel viser den maks. tilladte sikringsstørrelse til den automatiske afbryder (type B). Solcelleinvertere SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Maks. tilladt sikringsstørrelse 16,0 A 20,0 A 25,0 A 28

29 7. Installation AC- og DC-siden på solcelleinverteren er galvanisk adskilt. På den måde kan jævnstrøm ikke forekomme på AC-siden, dvs. et fejlstrømsrelæ af typen A er tilstrækkeligt. Vi anbefaler, at der anvendes et 20-A-fejlstrømsrelæ. Dog skal nationale bestemmelser altid overholdes. Den typiske lækstrøm er under 3,5 ma. BEMÆRK Mærkeværdien for den sekundære kortslutningsstrøm på nettilslutningsstedet til det offentlige strømforsyningsnet øges med mærkestrømmen for den tilsluttede solcelleinverter. Installer de krævede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger til beskyttelse af brugeren og anlægget (f.eks. automatiske afbrydere og/eller udstyr til beskyttelse mod overspænding). Til installation i Frankrig fås et specielt sæt fra Delta. Dette sæt indeholder alle komponenter, der kræves til overholdelse af kravene i henhold til UTE C ( 16.1 Bestillingsnumre, s. 82) Oprettelse af forbindelse 1. Fjern AC-kabelkappen som vist på figuren, og afisoler 10 mm af hver trådene. BEMÆRK 10 mm Overhold polariteten i rundstikket. Forkert polaritet kan ødelægge solcelleinverteren. 52,5 mm (PE: 57,5 mm) 2. Sæt lederslutmufferne på de afisolerede lederender, og tryk lederslutmufferne sammen. DA Nødvendigt værktøj og tilbehør Inkluderet i leverancen: AC-rundstik Type Wieland RST25i3S 3. Tilslut AC-stikket til AC-kablet som beskrevet nedenfor. Skru møtrikken ➀ af stikhuset ➁, og træk den derefter af indsatsen i bøsningen ➂. 1. Ikke inkluderet i leverancen: Fleksibelt 3-leder-kabel (L, N, PE) med et ledertværsnit på mellem 2,5 mm 2 og 4 mm Lederslutmuffer, passende til ledertværsnittet. Trækaflastning til kablerne. Låseskive til at forbinde jordkablet med solcelleinverteren (se Fig. 7.4, s. 27, position C). ➁ ➀ ➂ Skub møtrikken ➀ og stikhuset ➁ på kablet. ➁ ➀ 29

30 7. Installation Skub lederne til AC-kablet ind til stiftindsatsens tilslutninger. Overhold faserækkefølgen. Spænd stiftindsatsens skruer for at fastgøre lederne. N L PE N L 7.4 Tilslutning af fotovoltaikmoduler FARE Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser på grund af farlig spænding Der kan være farlig spænding på solcelleinverterens DC-tilslutninger. Afmonter aldrig fotovoltaikmodulerne, mens der er strøm på solcelleinverteren. Frakobl først nettet, så solcelleinverteren ikke længere kan levere til nettet. Åbn derefter DC-skilleafbryderen. Sørg for at sikre DC-tilslutningerne mod berøring. Skru stikhusets ➁ på indsatsen i bøsningen ➂, og skru derefter møtrikken ➀ på stikhuset BEMÆRK Alle tilslutninger og interface, der ikke anvendes, skal lukkes med de afdækninger, der er placeret på solcelleinverteren; i modsat fald overholdes kapslingsklasse IP65 ikke Generelle anvisninger Fotovoltaikmodulernes strenge forbindes med DC-tilslutningerne, se Fig. 7.7, s. 30. ➂ ➁ ➀ Sæt AC-stikket i AC-bøsningen ➃ på solcelleinverteren, indtil AC-stikket på i hak. ➃ 4. Jordforbind montagepladen. Fig. 7.7.: DC-tilslutningernes position Strengens negative DC-pol forbindes med DC-MINUS-tilslutningen, den positive DC-pol forbindes med DC-PLUS-tilslutningen, se Fig. 7.8, s Kontroller installationen. þ Nettilslutningen er oprettet. Fig. 7.8.: Forbindelse af fotovoltaikmoduler med DC-tilslutninger 30

Drifts- og installationshåndbog

Drifts- og installationshåndbog Drifts- og installationshåndbog SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Denne håndbog gælder for solcelleinvertere

Læs mere

Drifts- og installationshåndbog SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Drifts- og installationshåndbog SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Drifts- og installationshåndbog SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Denne håndbog gælder for selcelleinvertere med modelbetegnelsen SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Ret til ændringer i denne håndbog forbeholdes.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

High efficiency solar inverters for the European market - Perfect choice for a single or multi-family house. Versatile applications

High efficiency solar inverters for the European market - Perfect choice for a single or multi-family house. Versatile applications DELTA SOLIVIA SOLVIA 3.0 TRINVERTER High efficiency solar inverters for the European market - Perfect choice for a single or multi-family house Versatile applications Maximum profitability Usable with

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS

TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS / Batteriopladningssystemer / Svejseteknik / Solcelleelektronik TRANSFORMERVEKSELRETTER FRONIUS IG PLUS / Allround-enheden med maksimal udbyttesikkerhed. / Fronius MIX -koncept / HF-transformerkobling

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter

Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter Garanti-, udskiftning-, og reparationsbetingelser for Delta strenginverter (Gyldighedsområde Europa) Version: Juni 2013 Gyldig for : SOLIVIA EU G4 TR 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.3 / 3.6 / 5.0 / 10 / 11 SOLIVIA

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. 1 Integreret datakommunikation SnapINverterteknologi / SuperFlex Design / Dynamic

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5 Vekselstrømsomformer

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere